e-katalog / e-catalog

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-katalog / e-catalog"

Transkript

1 e-katalog / e-catalog 2015

2 hakkımızda / about us Firmamız Kauçuk ve Metal birleşiminden oluşan titreşim sönümleyici parçaların üretilmesi amacıyla kurulmuştur. Titreşim teknolojilerinde başta Raylı Sistemler olmak üzere Endüstriyel Makine Sanayi, Denizcilik Endüstrisi, Tarım ve İş Makineleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmamız, uzman, yenilikçi, genç ve dinamik kadrosuyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarımdan üretime kadar olan bütün süreçlerinde en iyi tedarikçileri konumundadır. Yenilikçi ve öncü yapısıyla firmamız yüksek kalite ve ileri teknolojisi ile birlikte küresel firmaların en önemli tedarikçilerinden birisi olacaktır. Esnek ve Gelişen yapısıyla sektörün önde gelen bir firması olarak AVITECH KAUÇUK METAL tüm Dünyada kendi pazarını oluşturmayı hedeflemektedir. Our company was established to produce vibration-damping parts made from rubber and metal combination. Our company whihc is active in may fields in vibration technology, particularly Rail Systems, Industrial Machinery Industry, Marine Industry, Agriculture and Construction Machinery, with its specialist, innovative, young and dynamic staff is the best supplier in the whole process to meet the needs of our customers from design to production. Our company, with its innovative and pioneering structure will be one of the most important supplier of global companies with high quality and advanced technology. With its flexible and developing structure, AVITECH RUBBER METAL as a leading company in the sector aims to create its own market in the whole world. misyon & vizyon / mission & vision Misyon Dünyada ve Yurt içinde yüksek kalitede ve yüksek standartlarda üretim yapan titreşim teknolojilerinde öncü bir firma olmak Vizyon Üstün teknoloji yatırımları ve yenilikçi yapısıyla, insan kaynaklarına yatırım yaparak, sürdürülebilir bir büyüme yakalamak. İnsana, doğaya ve çevreye duyarlık öncülüğünde, müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılarken, kalite, güven ve doğru üretim metotlarıyla Dünya çapında tanınmış bir marka olmak. Misson To be a pioneer company in vibration technology engaged in the production of high quality with a high standard in the world... Vision To catch a sustainable growth by investing in human resources with its superior technology investments and innovative structure. while meeting the expectations of our customers at the highest level of quality under the leadership of sensitivity to human beings, nature and environment, to become a well-known brand around the world with confidence and accurate production methods.

3 Yenilikçi Titreşim Kontrol Teknolojisi AVITECH konusunda deneyimli mühendisleri ve bilgili uzmanlarıyla titreşim kontrol teknolojisinde yenilikçi ve öncü firmalardan birisidir. Biz iş ortaklarımız ve mühendislerimiz ile tamamen işbirliği içerisinde olup her zaman en iyi sonucu hedeflemekteyiz. AVITECH Titreşim Kontrol Teknolojilerinde konusunda uzman firmalar, Üniversiteler ve Test Enstitüleri ile birlikte güçlü bir Know-How işbirliğine sahiptir. Sürekli İyileştirme İyi olmak yetmez, en iyisi olmalısınız. Bizim hedefimiz, üstün teknoloji ve uzman kadrolarımızla ürünlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve müşterilerimiz için sürekli en iyinin araştırılmasıdır. 3B katı modellemenin yanı sıra, sayısal hesaplamalar ve programlar yardımıyla en doğru sonuca ulaşmak hedefimizdir. Geniş ürün yelpazesi sebebiyle binlerce seçenekten en doğru malzemeyi seçmek, en doğru tasarımı yapmak öncelikli hedefimizdir. Elastomer seçiminde Doğrusal olmayan tasarım araçlarını en etkin şekilde kullanarak en dayanıklı en kaliteli çözümü siz müşterilerimize sunmak önceliklerimizdendir. ar-ge / r&d Innovative Vibration Control Technology AVITECH is one of the innovative and pioneering company in vibration control technology with experienced engineers and knowledgeable experts. We are working in complete coo peration with our business partners and our engineers and aim always the best result. AVITECH has a strong know-how cooperation with companies that specialize in Vibration Control Technology, the Universities and Test Institutes. Continuous Improvement Being good is not enough, you must be the best. Our goal is to continuously improve our products, our expert staff and superior technology and continuous research of the best for our customers. Our goal is to achieve the most accurate results with the help of 3D solid modeling as well as numerical computation and programs. To choose the right materials from the wide range of products from thousands of options, our primary goal is to make the right design. In elastomer selection, our priority is to provide the most durable and the highest quality solutions to our customers using nonlinear design tools in the most effective manner.

4 titreşim ölçüm ve test teknolojisi / vibration measurement and testing technology Üretim aşamasından sonra en önemli aşama Ölçüm ve Test sonuçlarının değerlendirilmesidir. Dinamik ve Statik test imkânlarımızla müşterilerimize sonuç odaklı çözümler üretmekteyiz. Gerektiği takdirde her ürün için istenilen test koşulları oluşturulmakta ve böylece gerçeğe en yakın değerler elde edilmektedir. The most important step after the production phase is the evaluation of the Measurement and Test results. We manufacture result oriented solutions for our customers with our dynamic and static testing possibilities. If necessary, the desired test conditions are created for each product and thus values are obtained closest to reality. Kauçuk Malzeme Özellikleri

5 raylı sistemler / railway systems Şevron Yayı / Chevron Springs Kolay montajı, uzun ömürlü ve düşük bakım maliyetleri sebebiyle şevronlar boji akslarının yataklanmasında kullanılırlar. Birbirinden bağımsız metallerin kauçuk ile vulkanizasyonu neticesinde elde edilir. Değişik açıları ve ara bağlantıları sayısı ile üç farklı yük değeri, yönlerine bağlı olarak seçilir. Kauçuğun sertlik derecesine göre istenen değerlerde ürünler seçilebilir. Tüm raylı sistem araçlarında en ideal vibrasyon sönümleyicilerdendir.gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmamız, uzman, yenilikçi, genç ve dinamik kadrosuyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarımdan üretime kadar olan bütün süreçlerinde en iyi tedarikçileri konumundadır. Due to easy installation, long life and low maintenance costs, Chevrons are used in the deposition of the bogie axle. It is obtained as a result of the vulcanization of rubber with independent metals. Three different load values with different angles and number of interconnections are selected depending on the direction. The desired value can be selected according to the hardness of rubber products. In all rail system vehicles it is one of the most ideal vibration damper tool in the system. Burçlar genel bakım gerektirmeyen rot kolları ve iç bağlantı elementi olarak kullanılır. Burçlar radyal, eksenel ve burulma kuvvetlerine karşı anti vibrasyon parçası olarak kullanılırlar. Burçlara uygulanan ön gerilmeli yükler sayesinde daha uzun ömürlü ürünler elde edilmiştir. Bushes are used as a tie rod and interconnection elements that do not require general maintenance. Bushes are used as anti vibration parts against radial, axial and torsional forces. With pre-tensioned loads applied to the bushes longer life products are obtained. Burçlar / Bushes

6 raylı sistemler / railway systems Mafsallar raylı sistem aracının çekiş ve frenleme kuvvetlerini aktarmaya yardımcı olur. Birincil ve ikincil süspansiyon parçası olarak kullanılabilir. Ani frenleme ve eşit olmayan yük dağılımında sarsıntıyı azaltır. Mafsallar raylı sistem aracının güvenli ve rahat çalışmasını sağlamak için çeşitli yönlerde kullanılabilir. Joints help the transfer of rail system traction and braking forces. They can be used as parts of primary and secondary suspensions. They reduce vibrations in sudden braking and non-uniform load distribution. Joints can be used in various aspects of rail vehicle to ensure safe and convenient operation. Küresel Mafsal / Spherical Joints Rot Kolu / Rod Tie Tren içinde bağlantı sistemleri öncelikle araç ve boji çevresi arasında çekiş ve frenleme kuvvetini aktarmak için kullanılır. Bu bağlantılar titreşimi azaltırken, yüksek kuvvet iletimi için optimize edilmiştir. Yüksek kalitede döküm ve dövme ürünlerimizle daha fazla sağlamlık, konfor elde edilmiştir. Train communication systems use primarily to transmit traction and braking forces between the bogie and the vehicle. These connections reduce vibration, are optimized for high power transmission. With our high quality casting and forging products more durability and comfort are obtained.

7 iş makineleri / construction machinery Lastik Takoz / Rubber Wedge İş makinelerinde çok fazla mekanik darbe oluşur. Lastik takozlar darbe sönümleyici özellikleri sayesinde titreşimleri sönümler ve bağlandıkları parçalar arasında uyumu sağlarlar. Bu sayede parça ömrü uzamaktadır. İstenilen kuvvet değerleri ve ölçüleri verilmek kaydıyla doğru ürünleri temin etmek mümkündür. Too much mechanical shocks occur in construction machinery. Rubber wedges damp the impact of vibration and provide compatibility between the parts which they are attached. Thus, lifespan of the part is extended. It is possible to provide the right products when the desired force levels and dimensions are given. Konik iki metalin kauçuk ile birleştirilmesinden oluşan destek yatağı, çok yüksek eksenel ve radyal kuvvetlere ile açı sal hareket kolaylığı sağlar. Kolay montajı ve uzun ömrü sayesinde motor ve aks bağlantılarında kullanılır. İyi yalıtım ve yüksek dayanım özelliği vardır. Support bearing consisting of two conical combined metal with rubber, provides a very high axial and radial force in terms of structural movement. It is used in motor and axle connection because of its easy installation and long life. It has good insulation and a high durability. Destek Yatağı / Support Bearing

8 genel mühendislik uygulamaları / general engineering applications Makinaların mekanik hareketlerinden kaynaklı titreşimler makine ömrüne olumsuz etki eder, bu titreşimler çalışma ortamında da ses ve titreşim oluşumuna neden olur. Bu olumsuz etkenleri ortadan kaldırmak için montaj esnasında kullanılan makine ayakları ses ve titreşimi minimize ederek, makine ömrüne olumlu katkı sağlarlar. Vibrations regarding the mechanical movement of the machines adversely affect the life of the machine, this vibration causes the formation of sound and vibration in the working environment. In order to eliminate the negative factors, machine feet are used during installation by minimizing noise and vibration. They contribute positively to the machine life. Makine Ayağı / Machine Foot Lastik Takoz / Rubber wedges Jeneratör, klima ve radyatörler başta olmak üzere çok geniş kullanım alanı olan bu takozlar, mekanik titreşimleri önlerken sesin de azaltılmasını sağlarlar. Lastik takozlar darbe sönümleyici özellikleri sayesinde titreşimleri sönümler ve bağlandıkları parçalar arasında uyumu sağlarlar. Bu sayede parça ömrü uzamaktadır. İstenilen kuvvet değerleri ve ölçüleri verilmek kaydıyla doğru ürünleri temin etmek mümkündür. These wedges with very wide range of applications, especially generators, air conditioner and radiators, help to reduce noise while preventing from mechanical vibrations. Rubber wedges damp the impact of vibration and provide compatibility between the parts which they are attached. Thus, lifespan of the part is extended. It is possible to provide the right products when the desired force levels and dimensions are given.

9 denizcilik endüstrisi / marine industry Motor Yatağı / Motor Bearing Denizcilik sektöründe kullanıla motorlar büyük silindir hacimleri ve yüksek kütleleri sebebiyle yüksek oranda titreşim ve gürültü yayarlar. Motorların bu yüksek oranda mekanik hareketlerinden kaynaklı titreşimler konfor ve kaliteyi olumsuz etkiler. Bu durumun minimize edilmesi için motor bağlantı yatakları ve bağlantı ayakları büyük oranda destekçi olurlar. Large cylinder volume engine used in the maritime industry create high rates of vibration and noise. Vibrations regarding the mechanical movement of the machines negatively affect the quality and comfort. In order to minimize these, the engine connection bearings and connection feet substantially support. Denizcilik endüstrisinde kullanılan takozlar, mekanik titreşimleri sönümlerken sesin de azaltılmasını sağlarlar. Lastik takozlar darbe sönümleyici özellikleri sayesinde titreşimleri sönümler ve bağlandıkları parçalar arasında uyumu sağlarlar. Bu sayede parça ömürleri uzarken konfor ve kalite hissi de karşılanmaktadır. İstenilen kuvvet değerleri ve ölçüleri verilmek kaydıyla doğru ürünleri temin etmek mümkündür. The wedges used in the marine industry help to reduce mechanical vibrations and sound. Rubber wedges damp the impact of vibration and provide compatibility between the parts which they are attached. In this way, sense of comfort and quality are met. It is possible to provide the right products when the desired force levels and dimensions are given. Lastik Takoz / Rubber wedges

10 tarım makineleri / agricultural machinery Makinaların mekanik hareketlerinden kaynaklı titreşimler makine ömrüne olumsuz etki eder, bu titreşimler çalışma ortamında da ses ve titreşim oluşumuna neden olur. Bu olumsuz etkenleri ortadan kaldırmak için montaj esnasında kullanılan makine ayakları ses ve titreşimi minimize ederek, makine ömrüne olumlu katkı sağlarlar. Vibrations regarding the mechanical movement of the machines adversely affect the life of the machine, this vibration causes the formation of sound and vibration in the working environment. In order to eliminate the negative factors, machine feet are used during installation by minimizing noise and vibration. They contribute positively to the machine life. Kabin Takozu / Cone Mountings Burçlar / Bushes Tarım makinelerinde burçlar genel bakım gerektirmeyen rot kolları ve iç bağlantı elemanı olarak kullanılır. Burçlar radyal, eksenel ve burulma kuvvetlerine karşı anti vibrasyon parçası görevi görürler. Burçlara uygulanan ön gerilmeli yükler sayesinde daha uzun ömürlü ürünler elde edilmiştir. Bushes are used as a tie rod and interconnection elements that do not require general maintenance. Bushes are used as anti vibration parts against radial, axial and torsional forces. With pre-tensioned loads applied to the bushes longer life products are obtained.

11 diğer ürünler / other products

12 Akçaburgaz Mah. ALKOP Sanayi Sitesi A5 Blok No: Esenyurt / İSTANBUL Tel: +90 (212)

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HYDRAULIC CYLINDER VALVE CRANKSHAFTS STEERING & SUSPENSION

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

w w w. y a v u z l a r d i s l i. c o m / w w w. y d s d i s l i. c o m

w w w. y a v u z l a r d i s l i. c o m / w w w. y d s d i s l i. c o m www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ.

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ. METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ Cutting Systems www.alfatekmakina.com.tr Listens Dinler Requirement - İhtiyaç

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

Şirket Profili Company Profile

Şirket Profili Company Profile Şirket Profili Company Profile Ülkemizdeki otomotiv yedek parçalarının dışa bağımlılığını azaltmak ve yeni iş sahaları yaratmak amaçlı yola çıkan firma, 1970 yılında kardan milleri ve parçaları, hidrolik

Detaylı

SWEDISH HEAVY METAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY OF SWEDEN IN ISTANBUL

SWEDISH HEAVY METAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY OF SWEDEN IN ISTANBUL SWEDISH HEAVY METAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY OF SWEDEN IN ISTANBUL 28 MAY 2015 FAMOUS SWEDISH INVENTIONS: WRENCH (front page) AGA Lighthouse (third page) SAFETY BELT (backside) introduction/giriş DEAR

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 www.pgr.com.tr info@pgr.com.tr

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 info@pgr.com.tr Ýtimat

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

Güvenilir İş Ortağınız Your reliable business partner

Güvenilir İş Ortağınız Your reliable business partner www.karcan.com Güvenilir İş Ortağınız Your reliable business partner Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. All innovations are the result of human idea! Karcan Kesici Takım Ltd. Şti. olarak, 16 yıl

Detaylı

Company profile. Power, control and green solutions

Company profile. Power, control and green solutions Company profile Power, control and green solutions Company profile Kurumsal Kimlik Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman

Detaylı

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu 2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu INDEX Bir Bakışta Entek LED Entek LED At a Glance Misyonumuz, Vizyonumuz ve Prensiplerimiz Our Mission,Vision and Principles Hakkımızda About Us Sokak Aydınlatma Street

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

TR UK. DCA Family. one face different talents. TrailerAxleSystems

TR UK. DCA Family. one face different talents. TrailerAxleSystems TR UK DCA Family one face different talents Mercedes-Benz Treyler Aksları Yenilik deneyime dayanır Mercedes-Benz trailer axles a blend of innovation and experience Mercedes-Benz Treyler Aksları Çok yönlü

Detaylı