T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü"

Transkript

1 LİSANS - ÖNLİSANS DERS KAYITLARI Ders kayıtlarından önce kayıtlı olduğunuz diploma programının ders planını, açılan dersleri ve bu dokümanda yer alan bilgileri incelemenizi, gerekli durumlarda danışmanlarınızın rehberliğine başvurmanızı tavsiye ederiz. 1. Ders Planları, Açılan Dersler ve Haftalık Ders Programları Kayıtlı olduğunuz diploma programının DERS PLANINA, web sitesinde AKADEMİK başlığı altında yer alan AKADEMİK BİRİMLER alt başlığından kendi fakülte/yüksekokulunuzun alt sayfalarından ulaşabilirsiniz. Açılan dersler, dersi veren öğretim elemanları ve derslerin haftalık ders programlarına Web Sitesinde ÖĞRENCİ İŞLERİ başlığı altında yer alan Haftalık Ders Programı sayfasından ulaşabilirsiniz. (http://www.dogus.edu.tr/tr/ogrenciisleri/haftalik_dersprogrami.asp ) Akademik Takvimden Ders Kayıtları ile ilgili Özet Bilgiler İşlem Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma Eylül Şubat 2014 Derslerin Başlaması 16 Eylül Şubat 2014 Geç Kayıt Yenileme Tarihleri (Öğrenim ücreti %5 gecikme faizi ile ödenir.) Eylül Şubat 2014 Ders Ekleme-Bırakma Eylül Şubat 2014 Dersten Çekilme başvuruları 30 Eylül 08 Kasım Şubat 28 Mart 2014 Derslerin Bitimi 28 Aralık Mayıs Öğrenim Ücretleri Öğretim ücretleri ve ödeme seçenekleri için internet adresine tıklayınız Akademik Yılı Yabancı Uyruklu öğrencilerin öğretim ücretleri için internet adresini tıklayınız. 1

2 4. Kayıt Yenileme ile İlgili Önemli Notlar 1. Öğrenciler kayıt yenileme süresince ( Eylül tarihleri arasında her gün 09:00-16:00 saatleri arasında) online kayıt programına ( ) girerek ders kaydı yapma hakkına sahiptir güz yarıyılında ilk kez 1. yarıyılını okuyacak öğrencilerin ders kayıtları tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 3. Önceki dönemlerden borcu olan öğrencilerin kayıt sayfası açılmayacak olup, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini yapamayacaklardır. Öncelikle geçmiş dönem borçlarını ödedikten sonra bulunulan döneme ait işlemlerini yapabileceklerdir. 4. Mazeretleri nedeniyle geç kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin, geç kayıt yenileme tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir. Geç kayıt yaptıran öğrenciler dönem öğretim ücretini %5 gecikme faizi ile birlikte öder. Geç Kayıt işlemi yapacak öğrencilerin öncelikle döneme ait öğretim ücretini ödemeleri ve makbuz ile birlikte ne başvurmaları gerekmektedir. 5. Öğrenciler öğretim ücretini yatıramadıkları için veya farklı nedenlerle kayıt yenileme ve derse yazılma işlemini gerçekleştirmeyebilirler. Ancak bu süreler azami öğrenim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, kimlik, paso, askerlik şubesine yazı vb.) yararlanamazlar ve erkek öğrenciler için askerlik şubesine gerekli bildirim yapılır. Öğrenim süresinden gitmesini istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sayılma hakları saklıdır yaşını doldurmuş erkek öğrenciler, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini, Askerlik Şubelerinden "kayıt olmalarında sakınca olmadığına" dair yazılı belgeyi ne teslim ettikten sonra yapabileceklerdir. 7. Çift Anadal ve Yandal programlarına kayıtlı öğrenciler ders seçimlerini Öğrenci İşleri Müdürlüğü nden alacakları Ders Kayıt Formu vasıtasıyla gerçekleştireceklerdir. 8. Tüm öğrenim süresince Üniversitemizde uygulanan Yönetmelik ve Yönergeleri herhangi bir hak kaybına uğramamanız açısından okumanız son derece önemlidir. Yönetmelik ve Yönergelerimize ve internet adresinden ulaşabilirsiniz. 9. Kaydınızın geçerli ve hatasız olması için, ders kaydınızı yapmadan önce Yönetmelikler ve Ders Kayıt Kuralları nı okumanız önem arz etmektedir. 10. Kayıt Yenileme işleminin tamamlanması için ders kaydının öğrenci tarafından yapılarak onaya gönderilmiş olması, kaydın danışman tarafından onaylanması ve döneme ait öğrenim ücretinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. İşlemlerden birinin eksik olması halinde kayıt yenileme işlemi gerçekleşmemiş sayılacaktır

3 DERS KAYIT KURALLARI Kayıt Yenileme Geç Kayıt Ders Kayıtları Öğrenciler, her dönem başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödemelerini gerçekleştirdikten sonra derslere kayıt olarak Üniversiteye kayıtlarını yenilemekle yükümlüdürler. Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, geç kayıt süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilir. Geç kayıt süresi sona erdikten sonra kayıt yenilemek mümkün değildir. Geç kayıt yapan öğrenciler dönem öğretim ücretini %5 zamlı olarak öderler. Kaydını yenilemeyen, herhangi bir derse kayıtlı olmayan öğrencinin, öğrencilik haklarından yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Öğrenciler, her dönem başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde online olarak (http://nokta.dogus.edu.tr adresinden) derslerine kayıt yaptırırlar. Kayıt yenileme süresi içinde ders kaydı ve döneme ait öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci ders kaydı yapamaz; ders kaydı yapılmış olsa dahi iptal edilir. Öğrenci, kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez, derslerden not alamaz. 1. ve 2.yarıyıl öğrencileri bir üst sınıftan ders alamazlar. Ancak, önşartın başarılamaması vb. nedenlerle normal kredi yükünün altında kalanlar, üst sınıflara ait seçmeli dersler ile Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İngilizce derslerini alabilirler. Ayrıca 1.ve 2.yarıyıl derslerinden muaf olan öğrenciler muaf oldukları kredi kadar bir üst sınıftan ders alabilirler. Önceki yarıyıllarda başarısız olunan ve/veya hiç alınmayan derslerin öncelikle alınması gerekir. Öğrenci ders alırken haftalık ders programında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt olamaz. Çakışma durumunda öncelikle alt yarıyıllara ait dersler alınır. GNO su lisansta 4.yarıyılın sonu itibariyle 2.00 ın, önlisansda 2.yarıyılın sonu itibariyle 1,50 ın altında kalan öğrenciler bir üst sınıfa ait zorunlu dersleri alamazlar. GNO larını yükseltene kadar daha önceki yarıyıllarda IA, F, D+ ve D notu aldıkları veya hiç almadıkları dersleri alırlar. IA, F, D veya D+ alınan ders seçmeli ise bunun yerine başka bir seçmeli ders alınabilir. Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO ları 2.00 ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları dersleri yeniden alırlar. Bu dersler seçmeli ise başka bir seçmeli dersi bu dersin yerine alabilirler. Bir öğrenci, kendi fakültesi dışında açılan herhangi bir dersi "Üniversite Seçmeli" ders olarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alabilir. 3

4 Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören öğrencilerin 1.yılın sonunda başarısız oldukları tek bir derslerinin bulunması halinde bu öğrencilerin 2.yılın derslerinin tamamını almalarına izin verilir. Ders Ekleme- Bırakma Öğrenciler, akademik takvimde ders ekleme-bırakma için belirtilen süreler içinde kayıtlı oldukları derslerde değişiklik yapabilir ve ders kayıt işlemlerini gecikmeli olarak tamamlayabilirler. Bu süre sona erdikten sonra ders kaydı yapmak mümkün değildir. Dersten Çekilme Öğrenciler, ders-ekleme bırakma süresinin bitiminden sonra ve akademik takvimde dersten çekilme için belirtilen süreler içinde kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. (Yönetmelik kuralları çerçevesinde, ilgili kurallar için Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 22.maddesine bakınız.) Kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının olumlu görüşü ve ilgili Fakülte/MYO yönetim kurulunun onayı ile çekilebilir. Bu işlem için çekilmek istenilen derse ait bilgiyi içeren dilekçe ile Fakülte/MYO Sekreterliğine başvuruda bulunur. Dersten çekilmelerde yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Çekilen ders transkripte W olarak yansır. (W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamalarına katılmaz.) Kredi Yükü Bir öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı yarıyıl sayısı, o öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Söz konusu sayı öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. İzinli sayılan, kayıt dondurulan, kayıt yenilenmeyen ve DOÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında başarısızlıktan dolayı beklemede geçen yarıyıllar hesaba katılmaz. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen bir öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal yarıyılı sayılır. Bir öğrencinin her yarıyıldaki normal kredi yükü, o öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın ders programında yarıyıl başına düşen ortalama kredi miktarıdır. Ancak, öğrencinin ders programında normal yarıyılındaki kredi toplamı bu ortalamadan daha büyük ise, büyük olan normal kredi yükü esas alınır ve bu öğrenciler, GNO en az 2.00 olanlara verilen fazladan bir ders alma hakkını ilgili programda bu şekilde kullanmış sayılır. Ders programında değişiklik olması halinde bu ortalama yeniden hesaplanır ve değişiklik tarihinden itibaren tüm öğrenciler için geçerli olur. Ortalama hesabında, sonuç kesirli çıktığı takdirde, en yakın tamsayıya tamamlanır. Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri için bulundukları ders programında gösterilen dönem kredi yükü normal kredi yükü sayılır. Bu öğrenciler 4

5 ortalama kredi yükleri dönem kredi yüklerinden büyük de olsa dönem kredi yükünü aşamazlar. Üçüncü yarıyılın başından itibaren, ortalama kredi yükünün üstüne; GNO en az 2,00 olan öğrenciler bir ders, GNO 3,25 olanlar ise iki ders fazla alabilir. GNO 2,00 ın altında olan öğrenciler normal/ortalama kredi yükünden fazla ders alamaz. Ancak, kayıt yaptırdığı yarıyılda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, GNO değerlerine bakılmadan ortalama kredi yüküne ilave olarak iki ders daha alabilir. Bir öğrenci, tüm öğrenim süresi boyunca danışmanının onayı ile en fazla iki kere normal kredi yükünden en fazla altı kredi eksik alabilir. Ayrıca, mezuniyet aşamasında olduğu için alabileceği dersi bulunmayan öğrenciler ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ders alan öğrenciler ile Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan başarısız öğrenciler bulundukları dönemler için normal kredi yükünden eksik kredi alabilirler. ÇAP ve yandal yapan öğrenciler normal kredi yüküne bakılmadan ÇAP ve yandal programlarından danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders daha alabilir. Ders Tekrarı DOÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 21.maddesi 2.bendinde belirtilen önceliğe göre derslere kayıt olunur. Öğrencilerin daha önce çekildikleri, F veya IA notu alarak başarısız oldukları zorunlu dersleri öncelikle almaları gerekir. Genel Not Ortalamasına bakılmaksızın öğrenciler, daha önce D ve D+ notu aldıkları dersleri, dersin ilk alındığı dönemi izleyen en çok üç dönem içerisinde ve her dönemde en fazla 1, toplamda ise en fazla 6 adet olacak şekilde tekrarlayabilirler. (başarısız statüdeki öğrenciler için kural bu şekilde uygulanmamaktadır.) Ders Saydırma Notu C veya daha yüksek olan dersler tekrarlanamaz. I notu olan bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edilemez. Tekrarlanan derslerde, alınan en son not GNO hesabında dikkate alınır. Ders saydırma, bir çeşit ders tekrarıdır ve ders tekrarında uygulanan kurallar geçerlidir. Öğrenciler, seçmeli veya sonradan programdan çıkartılan ve kendileri için seçmeli ders olarak intibakı yapılan derslerden başarısız olduklarının yerine yenilerini alabilirler. (Şartlı başarılmışsa şayet yukarıda ders tekrarında yer alan izleyen 3 yarıyıl ve her dönemde en fazla bir adet kuralı çerçevesinde yerine yeni ders alınabilir.) 5

6 Ders saydırma işlemi online ders kayıtları esnasında yapılabildiği gibi, kayıttan sonra Fakülte Dekanlığı/MYO Müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle de gerçekleştirilebilmektedir. Ön Koşullu Derslere Kayıt Yarıyıl ve Üst Yarıyıl Derslerine Kayıt Ön koşulu bulunan bir dersin alınabilmesi için ön koşul ders(ler)inin de başarılmış olması gerekir. Bazı durumlarda derslerin ön koşulu, sadece başka dersleri tamamlamış olmak değil, belirli bir kredilik dersten başarılı olmak da olabilir (örneğin son sınıftaki bitirme projesi dersleri gibi). Öğrenciler, ön koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Tekrarlanan derslerde ise ön koşulun sağlanmış olması şartı aranmaz. Kayıt olacağı dersleri belirlemek öğrencilerin sorumluluğundadır. Öğrencilerin kayıtlı oldukları diploma programını gecikmeden tamamlayabilmeleri için ders planlarında kendi yarıyıllarına ait derslere kayıt olmaları tavsiye edilir. Ancak öğrenciler, bulundukları dönemde transfer kredine sahiplerse transfer kredisi kadar ön koşulu olmayan veya ön koşulunu sağladığı üst yarıyıl derslerine de kayıt olabilirler. Ayrıca fazla ders alma hakkı bulunan öğrenciler de (GNO su 2.00 ın ve 3,25 in üzerinde olan öğrenciler) ön koşulu olmayan veya ön koşulunu sağladığı üst yarıyıl derslerine de kayıt olabilirler. Birden Fazla Grubu Olan Derslere Kayıt Birden fazla grubu olan bir dersin ancak ve ancak tek bir grubuna kayıt yaptırılabilir. Ders Saati Çakışması Bulunan Derslere Kayıt Ders saati çakışması bulunan derslere kayıt yapılamaz. Çakışma durumunda öncelikle alt yarıyıldan hiç alınmamış veya başarısız olunmuş (F veya IA notu bulunan) derslere kayıt yapılmak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin, aşağıda belirtilen durumlarda danışmanları veya bölüm başkanları ile bağlantı kurmaları gerekir: 1. İntibaklarda oluşan hatalar. 2. Alt dönemden ve bulundukları dönemlere ait dersleri alırken kendileri için belirlenen gruplarda çakışması olanlar. 3. Grup kontenjanları dolmuş olan derslere yazılmak isteyenler. 4. Danışmanı tarafından kayıtları ret edilenler. 5. Herhangi bir dersin saat değişikliğini talep etmek isteyenler. 6. İlgili yarıyılda açılmamış olan derslerin açılmasını isteyenler. 6

LİSANS - ÖNLİSANS YAZ ÖĞRETİMİ DERS KAYITLARI

LİSANS - ÖNLİSANS YAZ ÖĞRETİMİ DERS KAYITLARI LİSANS - ÖNLİSANS YAZ ÖĞRETİMİ DERS KAYITLARI Yaz Öğretimi ders kayıtlarından önce kayıtlı olduğunuz diploma programının ders planını, Fakülte ve Bölümler tarafından açılması planlanan derslerin listesini

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 4 Nisan 2011 PAZARTESİ Sayı : 27895 YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ

GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ Ġsim 1. Bu Tüzük, Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Metin başka

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16 Eylül 2012 Resmi Gazete Sayısı: 28413 UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28632

Resmî Gazete Sayı : 28632 29 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28632 YÖNETMELİK Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı Kayıt MADDE 5 (1) Üniversiteye kesin

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR KONU BAŞLIKLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR KONU BAŞLIKLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR KONU BAŞLIKLARI A-) YENİ KAYIT İŞLEMLERİ (LİSANS VE ÖNLİSANS) 1- ÖSYM Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri Nasıl yapılır? Üniversitemiz

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 28 Eylül 2012 / 28425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği Bu Yönetmelik; (K.B.V.) Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 18 (8), 25 (3), 26 (5), 29 (1),

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI SAĞLIK, SPOR ve KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ Basın Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Üniversite Hakkında Genel Bilgilendime Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türk Hava

Detaylı