Çak ro lu Yap. Çak ro lu Structure y l nda flah s firmas olarak kurulan flirketimiz, 1994 y l nda kurumsallaflmas n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çak ro lu Yap. Çak ro lu Structure. 1956 y l nda flah s firmas olarak kurulan flirketimiz, 1994 y l nda kurumsallaflmas n"

Transkript

1 Çak ro lu Yap 1956 y l nda flah s firmas olarak kurulan flirketimiz, 1994 y l nda kurumsallaflmas n tamamlayarak limited flirkete dönüflmüfltür. fltigal konusu bilimum inflaat taahhüt ve ticari ifllerdir tarihinden itibaren faaliyet sahas na demir-çelik sat fl, çelik konstrüksiyon iflleri ve yurt d fl taahhüt iflleri kat larak geniflletilmifltir. Bugüne kadar iflbirli i yapt m z ve firmam z n geliflmesinde hizmetleri olan mühendis, yönetici, muhasebeci, büro personeli, formen, kalfa, iflçi, operatör, floför arkadafllar m za, bankalar m z yönetici ve personellerine teflekkürlerimizi sunar z. Çak ro lu Structure Our company has been in 1956 as a person company. In 1994 has been complated our institutionalisation and growned a limited company. Our company works about structure commitment and trade. Since 2004 activities in the field of iron and steel sales, steel construction jobs and commitments abroad work was extended to join. We would like to thank all engineers, managers, accountants, masters, workers, operators, drivers, banking regulators and workers that we cooperate for their all supports.

2

3 Referanslar m z (Our References) 1957 SSK Eskiflehir Hastanesi 1960 Türkiye fl Bankas Lojmanlar Çankaya 1961 Baflbakanl k Devlet statistik Genel Müdürü ü 1966 Türkiye fl Bankas Lojmanlar Bak rköy 1967 SEKA Çaycuma Ka t Fabrikas 1968 SSK Okmeydan Hastanesi 1970 Gül Apartman 4. Levent / 30 Konut 1972 Dostlar Konut Sitesi Bostanc / 170 Konut 1974 Havac lar Sitesi Ac badem / 170 Konut 1975 Dostlar Sitesi Kartal / 40 Konut 1981 Geylani 1 Sitesi Etiler / 170 Konut 1983 Geylani 2 Sitesi Etiler / 120 Konut 1991 Ahmet Nihat Özcan Altunizade Yönetim Binas 1992 Geylani fl Merkezi Yönetim Binas 1996 Çiçek Sitesi Yakac k / 236 Konut 1999 Elif Sitesi Maltepe / 68 Konut 2000 Eren Apt. Maltepe / 8 Konut Demir-Çelik 2006 Finansbank fiaflmaz / Ankara 2006 Finansbank Dikmen / Ankara 2006 Finansbank Demetevler / Ankara 2006 Finansbank Bahçelievler / Ankara 2006 Finansbank Etlik / Ankara 2006 Finansbank Ba larbafl / stanbul 2006 Azerbaycan Milli Meclis 2008 Haydar Aliyev Saray 2009 Befliktafl Süleyman Seba Kültür Merkezi 2010 E-5 Gülsuyu Maltepe fl Merkezi

4 Vizyonumuz Gelecek nesillere övünecek eserler b rakmak Dünya standartlar nda global bir flirket olmak Teknolojik geliflmelerin yak n takipçisi olmak Türkiye içi ve d fl nda modern yaflam alanlar kurmak Topluma komfluluk de erini hissettirecek yaflam tarz n afl lamak Our Vision To give up the works that will be proud of for future generations To be a world class-global company To be a closely follower of technological developments To establish modern living areas inside and outside of Turkey To instill the value of lifestyle that will make you feel neighbor hood

5

6

7 Misyonumuz Dürüst, güvenilir, çal flkan olmak Kaliteli yaflam merkezleri üretmek Ça dafl yaflam kültürüne sahip olan kiflileri bir araya toplamak Müflteri memnuniyetini ön planda tutmak Geleneksel de erleri koruyarak sektöründe önder olmak Teknolojiyi yak ndan takip ederek yenilikçi çözümlerle kaliteyi ve konforu art rmak Öz de erlerden ödün vermeden, ekip ruhu olan ve vizyon sahibi çal flanlar yetifltirmek Çevre bilincini gelifltirmek Our Mission To be honest, trustful and hardworking To create high quality living areas To huddle together the persons who have got modern living culture To hold on customer satisfaction in the foreground To be leader in the area as saving traditional values To increase quality and comfort with innovative solutions as closely following technology To train employees who have team sprit and vision of the owner without compromising the core values To improve the border conscience

8 Befliktafl Süleyman Seba Kültür Merkezi Proje Adı: Selenium Twins Ana Firma: Aflçıo lu nflaat Tafleron Firma: Çak ro lu Yap flin Tan m : Endüstriyel çelik imalat ve montaj flin Hacmi: kg Besiktas Suleyman Seba Culture Centre Project Name: Selenium Twins Main Company: Aflç o lu Structure Vendor Company: Çakıro lu Structure Description of Work: Industriel steel product Volume of Work: kg

9

10 Befliktafl Süleyman Seba Kültür Merkezi

11 Besiktas Suleyman Seba Culture Centre

12 Azerbaycan Milli Meclisi Yap m Y l : 2006 Yap lan fl: Endüstriyel Çelik Konstrüksiyon

13 Azerbaijan National Congress Product Date: 2006 Production: Industrial Steel Construction

14 Azerbaycan Milli Meclisi

15 Azerbaijan National Congress

16 Azerbaycan Milli Meclisi (Azerbaijan National Congress)

17

18 Fabrika Binalar Proje Ad : P M Proje Fabrika Binas Yer: Gebze Plastikçiler Sanayi Sitesi

19 Factory Buildings Project Name: PIM Project Factory Building Place: Gebze Plastic Industry Buildings

20

21 Çiçek Sitesi Yakac k / Y l: Ünite Otopark Güvenlik Al flverifl Merkezi Krefl Çiçek Buildings Yakacik/ Year Units Parking Security Shopping Centre Daycare Center

22 50 y ll k deneyimiyle Çak ro lu Yap, ça dafl yaflam tarz sunuyor... Çak ro lu Structure offers a modern lifestyle with 50 years experience...

23

24

25 Finansbank Ba larbafl fiubesi / stanbul fiaflmaz fiubesi / Ankara Dikmen fiubesi / Ankara Bahçelievler fiubesi / Ankara Demetevler fiubesi / Ankara Etlik fiubesi / Ankara Finansbank Baglarbasi Office / Istanbul Sasmaz Office / Ankara Dikmen Office / Ankara Bahcelievler Office / Ankara Demetevler Office / Ankara Etlik Office / Ankara

26 Elif Sitesi Maltepe / 68 Ünite

27 Elif Buildings Maltepe / 68 Units

28 Dünya standartlar n yakalamak To Catch World Standarts

29

30 Tamamlanm fl Projelerden Seçmeler Çak ro lu Yap E-5 Maltepe-Gülsuyu Çak ro lu Yap Maltepe Ba larbafl Çak ro lu Yap Maltepe Ba larbafl

31 Accomplished Projects Çak ro lu Yap Çiçek Sitesi / Yakac k / 236 ünite Çak ro lu Yap Çiçek Sitesi / Yakac k / 236 ünite Çak ro lu Yap Elif Sitesi / Maltepe / 68 ünite

32 Mehmet Ali Candafl H z r lyas fiehirli Ezgi Karadeniz Fazl Candafl Turgut Demirbafl Birol Kurto lu Aykut Demir Tunçer Yetiflkin Teknik Personel Kadrosu (Technical Employees) Ahmet Tamer Köro lu Serdar fienyüz brahim Sevinç Deniz Candafl Cengiz fien Mahmut Candafl Murat Salih Duyufl Turgay Y ld z Gökan Gürok Tankut Demir Harita ve Kadastro Mühendisi (Survey Engineer) Harita ve Kadastro Mühendisi (Survey Engineer) Harita ve Kadastro Mühendisi (Survey Engineer) Harita ve Kadastro Mühendisi (Survey Engineer) Elektrik Elektronik Mühendisi (Electric and Electronic Engineer) nflaat Mühendisi (Construction Engineer) Jeoloji Mühendisi (Geology Engineer) Mimar (Architect) Mimar (Architect) Mimar (Architect) Mimar (Architect) fiehir PLanc s (Urban Planner) Teknisyen (Technician) Laboratuvar Teknikeri (Laboratorium Technician) nflaat Mühendisi (Construction Engineer) Mali Müflavir (Mali Müdür) (Financial Consultant) Hukuk flleri Müdürü Avukat (Legal Affairs Manager) Serbest Muhasebe Mali Müflavir (Financial Consultant)

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz.

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz. 17. yıl Hizmetlerimiz... Anahtar Teslim Yapılar / Turnkey Constructions Anahtar Teslim İnce Yapılar / Turnkey Interiors Proje Yönetimi / Project Management Mobilya ve Ahşap İşleri / Furniture and Millwork

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

HER PROJEMİZ, DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN!.. EACH PROJECT WE HAVE IS FOR A BETTER WORLD!...

HER PROJEMİZ, DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN!.. EACH PROJECT WE HAVE IS FOR A BETTER WORLD!... HER PROJEMİZ, DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN!.. EACH PROJECT WE HAVE IS FOR A BETTER WORLD!... w w w. z r g r o u p. i n f o Yaşadığımız dünya bizimle; Daha güçlü, daha temiz, ve daha mutlu bir dünya olarak

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Mermerin hayata dokunduğu yer... www.yeditepemaden.com

Mermerin hayata dokunduğu yer... www.yeditepemaden.com Mermerin hayata dokunduğu yer... www.yeditepemaden.com Hakkımızda About Us Yeditepe Doğaltaş ve Maden San. Ve Tic. Ltd. Şti., 2010 yılında kurulmuş olup 1988 den beri mermer sektörünün içinde bulunan Fahri

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m 12 Artroportaj.qxd 9/13/06 12:15 PM Page 94 Eylül-Ekim / September-October 2006/ No.17 Sanat / Art Ferhan Taylan Erder; Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m Ferhan Taylan

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

Sonuç Raporu. Post Show Report

Sonuç Raporu. Post Show Report 2014 Sonuç Raporu Post Show Report 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-15 16 17 18-19 20 21-24 İçindekiler Index YAPI FUARI - TURKEYBUILD İSTANBUL Hakkında About Yapı - Turkeybuild Istanbul Katılımcı Bilgileri

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll

ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll Y l : 9 Say : 10-11 Bahar Güz 2011 Çanakkale The Turkish Ara t rmalar Yearbook of Türk

Detaylı

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli

Detaylı

TÜRKİYE DE İNGİLİZ TİCARET ODASI (THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE OF TURKEY BCCT)

TÜRKİYE DE İNGİLİZ TİCARET ODASI (THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE OF TURKEY BCCT) TÜRKİYE DE İNGİLİZ TİCARET ODASI (THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE OF TURKEY BCCT) İngiltere daima Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olmuştur. 2007 yılında Türkiye İngiltere den $5,471 milyon

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren Aktüel / Actuel Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Türk tasarım dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Yavaş; Yakın zamana kadar rekabet fiyat ve kalite ile yapılıyordu. Ama artık rekabet tasarım ile

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı