ĐLGĐLĐLERĐN DĐKKATĐNE,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐLGĐLĐLERĐN DĐKKATĐNE,"

Transkript

1 ĐLGĐLĐLERĐN DĐKKATĐNE, ALARKO MERKEZİ MASLAK MEYDANI(80714)AYAZAĞA ISTANBUL TELEFON : (1) (35 HAT) TELGRAF : ALARKO-İSTANBUL TELEKS : ALAR TR ALHO TR FAX : (90)(1) TİCARET SİCİL NO: İLGİLİ YAZINIZDA A AĞIDAKİ İ ARETİMİZİ BELİRTİNİZ TARİH : 22/06/1992 İ ARETİMİZ : ÖZÜ : Referans Belgesi Makina Y.Mühendisi KEMAL GÜLTAY, 1975 ile 1992 yılları arasında ŞĐRKETLER TOPLULUĞU muzun çeşitli kademelerinde çalışmış olup, bu süre içerisinde aşağıdaki görevleri mühendis-yönetici olarak yürütmüştür Satış Mühendisi Satış Şefi Teknik Büro Şefi Pazarlama Müdürü Teknik Müdür Đzmir Şube Müdürü Alarko Holding Antalya Şubesini kurması ve Đzmir Şube Müdürlüğü uhdesinde kalarak Antalya Şube Müdürlüğü Đzmir Müessese Müdürü Şirketler Topluluğu Sanayi ve Ticaret Grubu Başkan Yardımcısına bağlı Bölge Koordinatörü (Đzmir ve Antalya Şube Müdürlerinin bağlı olduğu) ALARKO Şirketler Topluluğunun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği Bu görevleri başarı ile yürüten GÜLTAY, ALARKO ŞĐRKETLER TOPLULUĞU nda geleneksel olarak, her yıl başarılı çalışanlara verilmekte olan Altın Rozet Başarı ödülünü, uygulanmaya başlandığı 1983 yılında ilk kez alan kişilerin içinde yer almış olup, 1/3/1992 tarihi itibari ile Şirketler topluluğumuzdan kendi isteği ile ayrılmıştır. Çalıştığı süre içinde sorumlusu ve yöneticisi bulunduğu şirketlerimizin, ekli listede yapmış olduğu işleri, yukarıdaki görevleri çerçevesinde yürütmüştür. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla

2 GÜLTAY TESĐSAT ĐNŞAAT Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1203/7 Sokak No:3/E Yenişehir ĐZMĐR 03/05/1999 Sayın Kemal GÜLTAY; Otelimizin 1994 yılından bu yana aşama-aşama yapılan odaların fan-coil tesisatları ile genel hacımlar ile toplantı salonu, balo salonu ve diğer çok maksatlı salonların klima tesisatları ile merkezi sistem su soğutma gruplarının yapımı sırasında göstermiş olduğunuz disiplinli ve titiz çalışmanıza, işbirliği anlayışınıza ve işin yapımı sırasında otelimizin işletmede olmasına rağmen hiçbir aksaklığa meydan verilmemiş olmasından dolayı size ve şahsınızda tüm çalışanlarınıza teşekkür ederiz. Saygılarımızla

3 BP Petrolleri A.. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:62-A C Blok Altunizade K.Çamlıca-Üsküdar İstanbul Santral : (0216) Fax : (0216) Đlgililerin dikkatine; Direkt Hat : Referans : ĐŞ BELGESĐ GÜLTAY TĐCARET - Kemal Gültay unvanlı firma, yılları arasında Ege Satış Bölge Müdürlüğü. Kapsamında bulunan, Akaryakıt Satış ve Servis Đstasyonlarında, aşağıda belirtilen taahhüt işlerimizi başarı ile gerçekleştirmişlerdir. Bilgilerinize sunarız. BÖLGE ĐLLERĐ : Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa Đzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya ĐŞLERĐN KAPSAMI : Yeraltı ve yerüstü - Akaryakıt tank montajı ve boru tesisat işleri Bina içi ve saha A.G. Elektrik tesisat ve montaj işleri Hava kompresörü ve basınçlı hava tesisatları ve montajı Hidrofor, santrifüj basınçlı su tesisatları ve montajı Basınçlı yağlama yağı tesisatları ve montajı Akaryakıt satış pompa tesisatları ve montajı Saha ve çevre aydınlatma tesisatları ve montajı Yukarıdaki işler, münferiden yapıldığı gibi yeni inşa edilen istasyonlarda komple olarak tesisi Muhtelif bakım ve onarım işleri

4 02 /06 /2000 GÜLTAY LTD. Tİ. Burger King Kıbrıs ehitleri şantiyesinde; Gültay Ltd. ti. Bünyesinde çalışan Sn. Mehmet KAYMAK ve Sn. Muhammed CANOĞLU ve Sn. Serdar TURAN şahsında; Kanal Taşeronu : Sn. Recep SAĞIR Siyah Saç Taşeronu : Sn. Nebi DEMİRCİ İzolasyon Taşeronu : Sn. Mehmet TANRIKULU Sıhhi Tesisat Taşeronu : Sn. Gürdal DEMİRBİLEK ve tüm çalışanlarına şantiye iş programına uyum, prensipli çalışma, standartlarına uyma konusundaki özenli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Saygılarımızla, ESENTEPE, KASAP SOK. HĐLMĐ HAK HAN NO : 22 KAT 1, ŞĐŞLĐ ĐSTANBUL TEL:(90-212) (PBX) FAX:(90-212)

5 Sayın Kemal Gültay GÜLTAY Tesisat İnşaat San. ve Tic.Ltd. ti. 1203/7 Sokak No:3/E Yenişehir İZMİR İzmir, Sayı : 04 D 0146 Konu : Eğitim Merkezimiz Hk. EBSO- MEKSA işletmeler üstü eğitim merkezimizde 1985 yılından bu yana İzmir li sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmektedir. Yeni kurulan kalıpçılık atölyemizdeki mekanik tesisatın firmanız tarafından bedelsiz olarak yapılması bizleri ziyadesi ile mütehassis etmiştir. ahsınızın ve firmanızın eğitime ve gençlere yönelik göstermiş olduğu bu davranış diğer işletmelere de örnek teşkil edecek niteliktedir. Merkezimizde eğitim gören gençlerimiz adına ve idare olarak sizlere teşekkür eder, en derin şükranlarımızı sunarız. Saygılarımızla

6 Mobil Oil Türk A.. CUMHURİYET CAD.26 PEGASUS EVİ HARBİYE İSTANBUL TELEFON : (20 HAT) TELEX : MOBL TR MIST TR TELEFAX : TELGRAF : MOBILOIL-ISTANBUL 17 Haziran 1992 Đlgililerin dikkatine; ĐŞ BELGESĐ GÜLTAY TĐCARET Kemal Gültay unvanlı firma, Mobil Oil Türk A.Ş. nin aşağıda kapsamı yazılı bölgede yılları arasında, akaryakıt satış ve servis istasyonlarımız ile bu bölge içinde kurulu tesislerimizde aşağıda belirtilen işleri başarı ile yapmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, BÖLGE ĐLLERĐ: Çanakkale - Balıkesir - Kütahya - Afyon - Uşak - Manisa - Đzmir - Aydın - Muğla - Denizli - Isparta - Burdur Antalya ĐŞLERĐN KAPSAMI: Yeraltı ve yerüstü akaryakıt tesisatları, Bina içi, bina dışı, yeraltı ve yerüstü elektrik tesisatları, Yeraltı yakıt tankları montajı, Hava kompresörü ve basınçlı hava tesisatı, Hidrofor ve basınçlı su tesisatı, Akaryakıt pompaları montajı, Hidrolik lift tesisatları, Saha aydınlatma işleri, Akaryakıt ve servis istasyonu her türlü tesisatının komple yapımı, Yukarıda belirtilen işlerin yeni olarak yapımı ile birlikte, tadilat, bakım ve onarım işleri.

7 Torbalı, GÜLTAY Tesisat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. İZMİR irketimizin 1993 ve 1994 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarından, J-Car ve T Car hatlarının, ayrı-ayrı olmak üzere, otomatik punta kaynak makinalarının proses soğutma suyu tesisatları ile fabrika alanı muhtelif bölümlerinin sprinkler tesisatının yapımında göstermiş olduğunuz disiplinli ve düzenli çalışmanıza teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. Saygılarımızla,

8 Torbalı, GÜLTAY Tesisat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. İZMİR irketimizin yıllarında gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarından, ofisler, fabrika imalat holü, depolar, fiktif depolar, otomatik boya hazırlama ünitesi sprinkler tesisatları ile fabrika binası etrafındaki yer altı yangın tesisatları ve hidrant tesisatının yapımında göstermiş olduğunuz disiplinli ve düzenli çalışmanıza teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. Saygılarımızla,

9 Merkez : (Head Office) Tomrukönü Kapan Han Yanı No.51 BURSA Tel: ube : (Branch) Galeria Ataköy/İSTANBUL Tel: Fabrika : (Factory) Yalova Yolu 4.Km. BURSA Tel / 4 Hat (4 Hat) Telex : Ozdi-tr Telgraf: (Cable) ÖZDİLEK- BURSA Fax : REFERANSIMIZ : REFERANSINIZ : TİCARET SİCİL NO Registered No. BURSA : 8 / 04 / GÜLTAY Tesisat Đnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ĐZMĐR Firmamızın 1993 ve 1994 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar kapsamında bulunan toplam m² bü yüklüğündeki mağazalarımızın klima tesisat işlerini, projesinden başlamak üzere, malzeme temini, montajı, sistemin devreye alınması ve işletilmesi aşamasına kadar üstün gayret ve çabalarınız sonucu öngörülen süre içinde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlamış olmanızdan ve yapılan sistemin kullandığımız süre bo yunca problemsiz şekilde çalışarak, istediğimiz performansı vererek bizi memnun etmesinden dolayı, firmanız yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. Saygılarımızla,

10 Sayın Kemal GÜLTAY GÜLTAY Tesisat Đnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Đ Z M Đ R Firmamızın 1994 yılında gerçekleştirmiş olduğu tevsii inşaat işleri kapsamında bulunan ve taahhüdünüz altında gerçekleştirilen sıhhi tesisat, havalandırma ve makine montaj işlerini üstün gayret ve çabalarınız sonucu ön görülen süre içerisinde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlamış olmanızdan dolayı firmanız ve çalışanlarınıza teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. Saygılarımızla Selahattin ŞĐŞEK Zeki ILGAZ Mak.Bak.Md. Tek.Gn.Md.Yrd. Et Tesisi Ankara Asfaltı 25.Km Kemalpaşa/İZMİR Tel : (232) Telex: pnet tr. P.K. 479 İzmir Fax: (232)

11

12

GG MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Konu :Kuruluşumuzun tanıtımı hakkında. İlgi :

GG MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Konu :Kuruluşumuzun tanıtımı hakkında. İlgi : MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 1203/11 Sokak No:3 Kat:4 / 406 Yenişehir 35 110 - İZMİR/TÜRKİYE E-mail : info@ggmuhendislik.com.tr Tel : 90-232-433 16 50 Fax : 90-232-433 16 62 Tarih :23.06.2010

Detaylı

KURUMSAL KATALOG KANALET A.Ş. 15.03.2014

KURUMSAL KATALOG KANALET A.Ş. 15.03.2014 2014 KURUMSAL KATALOG KANALET A.Ş. 15.03.2014 KANALET PROJE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KANALET İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KANALET PETROL MADEN YAPI ENDÜSTRİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

KIRDAR. Taahhüt ve Ticaret - İbrahim Kırdar. : Ege ve Akdeniz Bölgesi Bp akaryakıt istasyonları

KIRDAR. Taahhüt ve Ticaret - İbrahim Kırdar. : Ege ve Akdeniz Bölgesi Bp akaryakıt istasyonları KIRDAR Taahhüt ve Ticaret - İbrahim Kırdar Tamamlanmış Çalışmalarımız 1. SURVEY ÇALI MALARI veren : Bp/Bovis Alliance : Ege ve Akdeniz Bölgesi Bp akaryakıt istasyonları in Tanımı : Bp firmasına ait Ege

Detaylı

Mekanik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri

Mekanik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri ve Danışmanlık Hizmetleri Firmamız Firma Tanıtımı İnşaat sektörü ve Endüstriyel tesislerde mühendislik ve mekanik proje hizmetlerinde bulunmak üzere 2003 yılında Lodos Mühendislik adı ile kurulan firmamız,

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİYASA DANIŞMANI RAPORU 10 Haziran 2013 Piyasa Danışmanı İçindekiler 1 Raporun Konusu... 5 2 Şirketi Tanıtıcı Bilgiler...

Detaylı

MAKSOMER MAKSOMER V E T İ C A R E T A N O N İ M Ş İ R K E T İ. www.maksomer.com

MAKSOMER MAKSOMER V E T İ C A R E T A N O N İ M Ş İ R K E T İ. www.maksomer.com Tasarım: www.onmedya.web.tr > Baskı: www.onofset.com > 0.2011 İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Güniz Sok. No: 24 Kavaklıdere, ANKARA Tel: (0.12) 426 7 5 Faks: (0.12) 426 70 0 info@maksomer.com www.maksomer.com

Detaylı

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 tmmob makina mühendisleri odası TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 Örnek Havuz Projesi Vlimar Nadire ERKOÇ Isıtma, Havalandırma ve Sıcak Su Hazırlığı Mak. Müh. Duran TÜRK YÜZME

Detaylı

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi l Yıl:8 l Sayı: 30 l Ağustos 2012 l ÜCRETSİZDİR Başkent OSB de toplu açılış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başkent OSB de katıldığı 20 fabrikanın toplu açılış töreninde, Ankara ciddi bir

Detaylı

Bundan böyle düzenli yayınlanmasını planladığımız bültenimize isim önerilerinizi sunmak için lütfen bize yazın: bulten@dmyelektronik.

Bundan böyle düzenli yayınlanmasını planladığımız bültenimize isim önerilerinizi sunmak için lütfen bize yazın: bulten@dmyelektronik. Sayı: 1 Mart 2014 sosy@l DMY grup şirketleri çatısı altında iletişimi güçlendirmek, sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve grup çalışanlarımızın etkileşimini arttırmak amacıyla bundan böyle DMY sosy@l platformu

Detaylı

MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği

MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği MMO Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği Amaç Ve Kapsam Madde 1 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik

Detaylı

Gelecek Nesiller İçin Sağlam Temeller

Gelecek Nesiller İçin Sağlam Temeller Gelecek Nesiller İçin Sağlam Temeller 2014 Faaliyet Raporu Tam yüz yıl önce Atılan temellerin bizim için hala sağlam, ilk günkü gibi olmasının sebebi: Birlik olmanın verdiği mücadele ruhu, mücadele ruhunun

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. ŞİRKETLER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas

Detaylı

Mesleki tecrübemiz ve finansal gücümüzle, tüm dünya ile rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımızla çalışmalarımıza değer katıyor;

Mesleki tecrübemiz ve finansal gücümüzle, tüm dünya ile rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımızla çalışmalarımıza değer katıyor; Mesleki tecrübemiz ve finansal gücümüzle, tüm dünya ile rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımızla çalışmalarımıza değer katıyor; Türkiye nin sınırları aşan gücünün bir simgesi olmaktan

Detaylı

2013 yılına ait sera gazı emisyonlarımızı Bureau Veritas firmasına ISO 14064-1:2006 standartına uygun olarak doğrulattığımız ve bu kapsamda

2013 yılına ait sera gazı emisyonlarımızı Bureau Veritas firmasına ISO 14064-1:2006 standartına uygun olarak doğrulattığımız ve bu kapsamda RAPOR HAKKINDA Sürdürülebilirlik performansımızı olumlu ve olumsuz tüm sonuçlarıyla açıkladığımız raporlama uygulamamızı paydaşlarımızın değişen beklentileri ışığında her geçen yıl geliştirmeyi taahhüt

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Hizmetinde

İnşaat Mühendisliği Hizmetinde İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40 yıl 1973-2013 Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. TMMOB

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

10/2010. Sayı:16. ݺ Makinaları. Yılmazlar Madencilik Komatsu ile dağların yerini değiºtiriyor

10/2010. Sayı:16. ݺ Makinaları. Yılmazlar Madencilik Komatsu ile dağların yerini değiºtiriyor 10/2010 ݺ Makinaları Sayı:16 İstaç A.ª. Komatsu yu seçti Manisa İl Özel İdaresi makine parkını Komatsu ile yeniliyor Yılmazlar Madencilik Komatsu ile dağların yerini değiºtiriyor Uºak Seramik, Komatsu

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2013 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2013 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2013 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler..4 2. Faaliyet

Detaylı

İDETEK Tanıtım Föyü. İdeal Teknoloji YÖNETİM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİTEMLERİ SAN. TİCARET LTD. ŞTİ.

İDETEK Tanıtım Föyü. İdeal Teknoloji YÖNETİM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİTEMLERİ SAN. TİCARET LTD. ŞTİ. İDETEK Tanıtım Föyü YÖNETİM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİTEMLERİ SAN. TİCARET LTD. ŞTİ. İdeal Teknoloji 2010 İçerik 1. Firma Profili 3 2. İdetek Kimdir? 4 3. Bina Otomasyon Sistemleri 5 6 4. Bina

Detaylı

HUCRE SAYI: 1. Beşiktaş Vodafone Arena Ulusoy Elektrik i Tercih Etti! KATENER SİSTEMLER ULUSOY ELEKTRİK GÜVENCESİYLE ÜRETİLİYOR

HUCRE SAYI: 1. Beşiktaş Vodafone Arena Ulusoy Elektrik i Tercih Etti! KATENER SİSTEMLER ULUSOY ELEKTRİK GÜVENCESİYLE ÜRETİLİYOR HUCRE ULUSOY ELEKTRİK YAYIN ORGANIDIR SAYI: 1 Beşiktaş Vodafone Arena Ulusoy Elektrik i Tercih Etti! KATENER SİSTEMLER ULUSOY ELEKTRİK GÜVENCESİYLE ÜRETİLİYOR ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ EDİLDİ! İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.09.2012 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 16

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 1 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. ŞİRKETLER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas

Detaylı

Putzmeister Beton Pompaları Müşteri Postası

Putzmeister Beton Pompaları Müşteri Postası Putzmeister Beton Pompaları Müşteri Postası 2 Putzmeister in gücü Komatek 2009 fuarındaydık Prefabrik Birliği nin misafiri olduk Betoncular fabrikamızı ziyaret ediyor PM 4241 TR Içindekiler Başyazı Kim

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013-31.03.2013

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

Yönetim Kurulu n. Sevgili Dostlar;

Yönetim Kurulu n. Sevgili Dostlar; Yönetim Kurulu n Sevgili Dostlar; Gelişen teknolojilerle birlikte ürünler arasındaki farklılıkların neredeyse kalmadığı bir dönemi yaşamaktayız. Bugünün başarılı kurumlarına baktığımız zaman, sahip olunan

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu. Faaliyet Raporu 2006 2007. İzmir 2007 1

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu. Faaliyet Raporu 2006 2007. İzmir 2007 1 I. DEÜ İZMİR MESLEK YÜKSOKULU HAKKINDA İzmir 2007 1 a. DEÜ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULUNUN TARİHÇESİ İzmir Meslek Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi ile aynı tarihte Buca İlçesindeki Eğitim Fakültesi kampüsü

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ İÇİNDEKİLER ŞİRKETLER 4 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 5 YÖNETİM KURULU 6 İCRA KURULU 7 BAŞKAN'DAN MESAJ 8 MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT 10 ENERJİ 32 GAYRİMENKUL 36 SANAYİ VE TİCARET 42 SOSYAL FAALİYETLER 48 KURUMSAL

Detaylı

DÜNYASI. Üç Ayda Bir Yayınlanır. İş Makineleri. Dünyanın heryerinde bu gücü hissedin

DÜNYASI. Üç Ayda Bir Yayınlanır. İş Makineleri. Dünyanın heryerinde bu gücü hissedin Temmuz 2007 DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır İş Makineleri Dünyanın heryerinde bu gücü hissedin Sunuş Günümüzde artık güçlü bir satış ve servis ağı her sektör için çok fazla önem arz etmektedir. Global

Detaylı