VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010

2 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde yasal ve idari reformların gerçekleştirilmesinde Valiliklerin AB ye katılım sürecine daha etkin katılım sağlamaları ve AB ile ilgili konularda merkez teşkilatları ile daha fazla işbirliği ve iletişim içinde olmalarının gereğinden yola çıkarak tarih ve 2010/6 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi düzenlenmiştir. Bu genelgeyle her ilde bir Vali Yardımcısının İl AB Daimi Temas Noktası olarak görevlendirilmesi ve Vali Yardımcısının başkanlığında Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu oluşturulması öngörülmüştür. Bu kapsamda bütün illerde bir Vali Yardımcısı İl AB Daimi Temas Noktası olarak görevlendirilmiş, Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları oluşturulmuştur. Bu yapılanma aracılığıyla taşrada AB katılım süreci hakkında kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve bu konuda sağlıklı bir kamuoyunun oluşturulması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından Valiliklerin AB sürecine Katılımının Desteklenmesi Projesi başlatılmış olup söz konusu proje kapsamında tüm illerde Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları ilk toplantılarını gerçekleştirmiş, ABGS den de bu toplantıların bir kısmına üst düzeyde katılım gerçekleştirilmiştir. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ve AB Genel Sekreteri Büyükelçi Sayın Volkan BOZKIR İstanbul ve Ankara daki toplantılara katılmışlardır. ABGS Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mehmet CANGİR Adıyaman, Batman, Bolu, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Kastamonu, Ordu, Rize, Trabzon, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum olmak üzere toplam 24 ilde gerçekleştirilen kurul toplantılarına katılım sağlamıştır. Genel Sekreter Vekili Büyükelçi Sayın Haluk ILICAK Bursa ve Amasya da yapılan kurul toplantılarına, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Nurşen NUMANOĞLU Artvin de yapılan kurul toplantısına, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ahmet YÜCEL Adana da yapılan kurul toplantısına katılmıştır. Iğdır, İzmir ve Elazığ illeri dışında tüm illerde Kurul toplantıları yapılmış, bazı illerde ikinci ve üçüncü toplantılar yapılmış ya da yapılma hazırlığı içerisindedir. Son altı aylık dönemde Valiliklerin AB sürecine katılımının desteklenmesi yönünde yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Valiliklerimiz AB ile ilgili olarak periyodik olarak yapmış oldukları çalışmaları ABGS ye rapor etmeye başlamışlardır. ABGS ile Valiliklerimiz arasında iletişim ağı oluşturulmuş olup söz konusu ağ üzerinden periyodik olarak Valilerimize, AB Daimi Temas Noktası olan Vali Yardımcılarımıza ve Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyelerine AB konularında bilgiler gönderilmektedir. Ayrıca, ABGS nin web sayfasında illerde yürütülen çalışmalar ve projeler ile ilgili bir bölüm açılarak, tüm illerde yapılan faaliyetler ve illerimizdeki kuruluşlar için açılan proje teklif çağrılarının burada yayımlanması sağlanmıştır. 1

3 Bu süreçte, İl AB Daimi Temas Noktalarının ve Valiliklerimizin AB Ofislerinde çalışan yetkililerin AB mali yardımları konusunda bilgilendirilmeleri ve AB projeleri hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi ABGS nin öncelik verdiği konular arasında yer almıştır. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İngiltere Büyükelçiliği nin Stratejik Program Fonu kapsamında finanse edilen İçişleri Bakanlığı Personelinin AB Fonlarının Kullanımında Desteklenmesi Projesi ne ABGS tarafından da destek verilmiş ve İl AB Daimi Temas Noktalarının ve Valiliklerimizin AB Ofislerinde çalışan yetkililerin belirtilen konularda eğitim almaları sağlanmıştır. Valiliklerimizin AB Ofislerinde çalışan yetkililer için düzenlenen AB mali yardımları bilgilendirme ve proje hazırlama eğitimleri Ocak ve Şubat aylarında Kızılcahamam da gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere her ilden bir temsilci olmak üzere toplam 81 yetkili katılım sağlamıştır. İl AB Daimi Temas Noktası olan Vali Yardımcılarımız için eğitimler İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın da katılımıyla Mayıs tarihleri arasında Ankara ve Kızılcahamam da gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, Valiliklerimiz tarafından AB ile ilgili konularda gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaların derlenmesi ve kamuoyuna sunulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, ABGS Proje Uygulama Başkanlığı tarafından Valiliklerimiz tarafından resmi yazı, , faks ve telefonla iletilen bilgiler ışığında, altı aylık dönemler içerisinde rapor edilen çalışmalar faaliyet raporu olarak hazırlanarak kamuoyuna sunulacaktır yılının Ocak- Temmuz ayları dönemini kapsayan söz konusu faaliyet raporu ABGS tarafından bu amaçla hazırlanan ilk faaliyet raporudur. Valiliklerimiz tarafından 2010 yılının Ocak-Temmuz ayları döneminde AB ile ilgili konularda gerçekleştirilen faaliyetler ve çalışmalar alfabetik sırayla aşağıda sunulmuştur. II. VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Adana Valiliği Adana Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi hazırlanmıştır. Adıyaman Valiliği tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu ikinci toplantısında çeşitli kurumlar bünyesinde kurulu Avrupa Birliği Projelerini takip eden birimlerin daha etkin çalışması, Avrupa Birliği Projelerinde yetersiz olan kurumlara Valilik Proje Ofisi tarafından teknik destek sağlanması ve Proje hazırlamak isteyen kuruluşlara özellikle STK lara eğitimler düzenlenerek yardımcı olunması, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ile alakalı konuların sürekli olarak gündemde tutulması, AB nin halka doğru bir şekilde anlatılması için gerekli çalışmaların yapılması kararı alınmıştır. 2

4 Afyonkarahisar Valiliği AB Daimi Temas noktası için ayrı müstakil bir binada ofis oluşturulmuştur. Ofise gelen kurumlara proje döngüsü yönetimi, ilgili proje çağrıları konularında bilgi verilmektedir. Kurumsal adresi oluşturularak, Avrupa Birliği ile ilgili duyurular, bu adresten kurumlara gönderilmektedir.valilik tarafından, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan teklif çağrılarının ilgili resmi kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına duyurusu yapılmaktadır. Afyonkarahisar ilinde Avrupa Birliği ile ilgili faaliyet gösteren kurumlar ziyaret edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Daire Başkanlığından istenildiği üzere Medeniyetler İttifakı Projesi açısından değerlendirilmesinde yarar olabileceği düşünülen muhtemel görüş ve öneriler ilgili çalışma yapılarak gönderilmiştir. Afyonkarahisar ilinde toplum yararına faaliyet gösteren KÖYLÜMDER, TÜTEV, AFÇEVDER isimli sivil toplum kuruluşlarının ortak olduğu ve Portekiz, Macaristan, Finlandiya ve Romanya dan kültürel alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katıldığı Kültürel Entegrasyona Doğru Frig Vadisi isimli proje, Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Ofisince hazırlanarak bu projeye Afyonkarahisar Valiliği iştirakçi olarak dâhil edilmiştir. Bu proje kapsamında, ilin önemli tarihi bölgesi olan Frig Vadisinin, Türkiye ve Avrupa çapında tanıtılması, Frig Vadisi ni ziyaret edenlere yardımcı olabilecek nitelikli yöre rehberlerinin yetiştirilmesi, bölge ile ilgili dijital ve basılı envanter oluşturulması, interaktif, üç boyutlu sanal tur içeren bir web sayfası oluşturulması ve çok dilli bir belgesel film hazırlanması planlanmaktadır. Proje henüz değerlendirme aşamasındadır. Sivil Toplum Örgütleri Arasında diyalogun geliştirilmesi amacıyla Çocuk İhmal ve İstismarının önlenmesi konusunda ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışma yapılmış olup proje çalışması 5 Temmuz 2010 itibariyle Merkezi Finans ve İhale Birimi ne iletilmiştir..bu projede Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iştirakçi olarak yer almıştır. Ağrı Valiliği Ağrı Valiliği web sayfasında AB Projlerini anlatan bir böüm oluşturulmuş ve Ağrı ilinin bu güne kadar faydalandığı AB projeleri örnekleri burada sunulmuştur. Aksaray Valiliği Valilik bünyesinde AB Proje Koordinasyon Birimi Oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Valilik internet adresinde AB web sayfası oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. Avrupa Birliğinin ICT PSP Programı, Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı ve Sivil Toplum Kuruluşları Diyalogunun Geliştirilmesi Hibe Programı AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog:Müzecilik Programı hakkında ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları bilgilendirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hibe programları ve Gençlik Programları Tanıtım toplantıları düzenlenmiştir yılı içerisinde Commenius Program çerçevesinde 1 proje kabul edilmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir. 3

5 Hayatboyu Öğrenme / Erasmus Öğrenim Hareketliliği programı kapsamında Bahar döneminde yurtdışında öğrenim görmek üzere 2 öğrenci gönderilmiştir. Aksaray Üniversitesi Rektörü ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof.Dr. Necdet SAĞLAM, Avrupa Erasmus Programı kapsamında Aksaray Üniversitesi ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine yönelik ikili anlaşmaları bulunan Litvanya Vytautas Magnus University ve Kaunas College a 2-4 Mart 2010 tarihlerinde çalışma ve izleme ziyaretlerinde bulunmuş Kaunas College tarafından düzenlenen Uluslararası Değişim Programları Haftası etkinliklerine katılmıştır. Erasmus programı kapsamında Aksaray Üniversitesi öğretim elemanları Litvanya daki üniversitelerde ders vermiş ve buradaki eğitimlere katılmışlardır. Dış İlişkiler Ofisi nden 2 öğretim elemanı İzmir de yapılan 2010 Ulusal Erasmus Bahar Toplantısı na katılmışlardır. Litvanya üniversitelerinden öğretim elemanları da Aksaray Üniversitesinde seminer vermiştir. Ayrıca Polonya, Çek Cumhuriyetiyle de öğrenci değişim programları gerçekleştirilmiştir. Üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi Ankara da yapılan Ulusal Ajans bilgilendirme toplantılarına katılmıştır. Yurtdışına giden öğrencilerle birlikte Aksaray İlini tanıtıcı materyaller gönderilmiştir. Yaz tatili için Aksaray a gelen yurtdışında çalışan vatandaşların Aksaray ilini iyi bir şekilde tanıtmaları için medya ve billboardlar aracılığıyla bilgilendirilmeleri sürdürülmektedir. Amasya Valiliği Amasya Valiliğinde Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinde AB ne ilişkin konuları ihtiva eden bir kütüphane kurulmuştur. ABGS tarafından AB ile ilgili 26 tane kitaptan oluşan bir yayın seti kütüphanede değerlendirilmek üzere Amasya Valiliğine gönderilmiştir. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin 2010 yılı için aşağıdaki faaliyetleri yapması planlanmıştır: - Bir web sayfası oluşturulması - AB kütüphanesi oluşturulması - AB irtibat kişileri ile toplantı düzenlenmesi - Sivil Toplum Diyaloğu-Müzeler hibe programı için destek sağlanması - ART kanalında canlı yayın programının gerçekleştirilmesi - Ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarının takibinin yapılarak, kamu ve sivil toplum örgütlerinin yönlendirilmesi. - Fon kaynaklarına uygun proje hazırlanması - Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama temel eğitimi verilmesi - Diğer illerde verilen eğitim faaliyetlerine katılım sağlanması - Uzman personelin yurtiçi ve yurtdışı kongre, fuar, konferanslara katılımının sağlanması 4

6 Ankara Valiliği Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu nun tarihinde yapmış olduğu ilk toplantısına Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış katılmıştır. Konuşmasında Avrupa Birliğine katılım sürecinin merkezi yönetimle ve onun taşra teşkilatıyla, yerel yönetimleri, üniversiteleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruşlarını da kapsayacak şekilde toplumun tüm kesimlerince yürütülecek bir süreç olduğunu vurgulamıştır. Toplantının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Sayın Egemen Bağış, bu süreçte hem AB hakkında ülkemizde doğru bilgilendirme yapılmasının, hem de ülkemizin AB de doğru tanıtılmasının önemine değinmiştir. Ankara Valiliği web sayfasında Avrupa Birliği konularını ele alan bir bölüm oluşturulmuştur. Antalya Valiliği Antalya Valiliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi tarihli Valilik Genelgesiyle kurulmuş, aynı tarihte Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Merkez çokuluslu AB projeleri yürütmekte, ildeki kamu ve sivil toplum kuruluşlarına AB fonlarından yararlanma konusunda eğitim ve teknik destek vermekte ayrıca merkeze ait bir web sitesi bulunmaktadır. Buradan merkezin çalışmalarına ilişkin haber ve duyurular yayınlanmaktadır. Ardahan Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde Avrupa Birliği Proje ofisi Valiliğin tarihli Olurlarıyla kurulmuştur tarihli Olurla Avrupa Birliği Proje Ofisi Kurulmuştur. AB nin Türkiye İçin Önemi konulu panel 10 Mayıs günü yapılmıştır. Artvin Valiliği Artvin Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Artvin Valiliği web sayfasında Artvin ve AB, Türkiye ve AB ve Avrupa Birliği konularını ele alan bir bölüm oluşturulmuştur. Aydın Valiliği Aydın Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Aydın Valiliği web sayfasında Türkiye ve AB ve Avrupa Birliği konularını ele alan bir bölüm oluşturulmuştur. Balıkesir Valiliği tarihinde Valilik bünyesinde Proje Koordinasyon Merkezi kurulmuş olup, genel koordinatör olarak vali yardımcısının başkanlığında 4 uzman çalışmaktadır. Merkezin yapmış olduğu Mesleki Rehberlik Hizmetlerinde Gelişimci Rehberlik Uygulamalarının İncelenmesi Projesi kabul edilmiştir. 5

7 Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi (Bal-PKM) kurulmuştur. Koordinasyon merkezinin web sitesi de faaliyete geçmiş olup, adresinden ulaşılmaktadır. Bartın Valiliği 2007 yılında AB Projeleri Yönlendirme Masası kurulmuştur. Valilik olarak Kırsal Bölgelerde Sivil ve Sosyal İşbirliği ile Kimlik Oluşturulması Projesi hazırlanmış olup Obeziteyle Mücadele projesine ortak olarak katkıda bulunulmuştur. AB hibeleri ile ilgili duyurular Valiliğin internet sayfasından yapılmaktadır. Bilgi İletişim Teknolojileri Politika Destek Hibe Programı (ICT PSP) bilgilendirme toplantısı ile Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı ve Kültür ve Sanat Hibe Programı hakkında iki Sivil Toplum Diyaloğu toplantısı günü yapılmıştır. Batman Valiliği Valiliğin Proje birimi mevcuttur ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Bayburt Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi tarihinde kurulmuştur ve merkezde kısmi zamanlı görevlendirme ile 1 personel çalışmaktadır. Koordinasyon merkezince Anadolu daki Avrupa adlı bir proje teklifi sunulmuştur. Bilecik Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi tarihinde oluşturulmuş ve 1 uzman görevlendirilmiştir. Valilikçe düzenlenen seminerlere katılan sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan 8 adet proje için Merkezi Finans ve İhale Birimine başvuruda bulunulmuştur. Valilik web sitesinde AB ile ilgili link vardır ve teklif çağrılarına bu link üzerinden ulaşılmaktadır. AB ile ilgili Valilikçe sivil toplum ve kamu kuruluşlarına yönelik olarak tarihleri arasında 40 saatlik AB Hibe Programları Proje Hazırlama Yöntem ve Teknikleri Uygulamalı Semineri düzenlenmiş ve 37 kişiye Katılım belgesi verilmiştir tarihleri arasında Bozüyük İlçesinde 32 saatlik Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Hazırlama Yöntem ve Teknikleri konulu seminer düzenlenmiş ve 35 kişiye katılım belgesi verilmiştir tarihleri arasında 40 saatlik AB Türkiye Kültürlerarası Diyalog Kültür ve Sanat Bileşeni (ICD-CA) Kapsamlı Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yazım Atölyeleri Semineri düzenlenmiş ve 9 kişiye katılım belgesi verilmiş ve ayrıca bu seminerde sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan projeler gözden geçirilmiştir. 6

8 Bingöl Valiliği Bingöl Valiliği bünyesinde Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Birim tarafından, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı - BROP ( ) kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, yatırımcılar için bir İnovasyon ve Girişimcilik Destekleme Merkezi oluşturarak, bölgenin ve girişimcilerin ihtiyaç duyduğu potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesi, yenilikçi üretim metotlarının öğretilmesi, danışmanlık desteği verilmesi ve Bingöl OSB ye uygun yatırımcıların çekilerek kalkınmaya etkide bulunacak, katma değeri yüksek, üretim yapmalarının sağlanması amaçlanan Yatırımcılar İçin İnovasyon ve Girişimcilik Destekleme Merkezi (YİGDEM) başlıklı bir proje sunulmuştur. İlde bir İş Geliştirme Merkezi oluşturarak KOBİ lerin ihtiyaç duyduğu yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunarak büyümelerinin sağlaması amacıyla İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesi hazırlanmıştır. Ayrıca Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında İş Verimliliğini Artırmak İçin, Yönetici Sekreterler Yetiştirme başlıklı bir proje hazırlanmıştır. Bitlis Valiliği tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme toplantısında: - Proje Koordinasyon Merkezi görevlilerince AB süreci, proje hazırlanması ve şimdiye kadar hazırlanmış projeler hakkında genel bilgiler verilmiş olup, - Yapılan AB destekli projelerin envanterinin çıkarılması, - Projelerin hazırlanması ve yöntemi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, - Tüm kamu kurum kuruluş sivil toplum ve özel kuruluşların AB sürecine etkin bir şekilde katılımlarının teşvik edilmesi, - Gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleri ve projelerin uygulamadaki sonuçlarının il ve bölge düzeyinde koordine edilmesi, izlenmesi, sorunların tespit edilerek çözüm ve önerilerin ilgili yerlere bildirilmesi, - Proje ekibinin oluşturulması ve İl Proje Koordinasyon merkezince verilen Proje Hazırlama Eğitim Seminerine kurumlardan görevlendirilecek proje ekibinde yer alan kişilerin katılımının sağlanmasına karar verilmiştir. Bolu Valiliği Bolu Valiliği bünyesinde Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Burdur Valiliği tarihinde Burdur Valiliği AB ve Genel Proje Koordinasyon Merkezi kurulmuştur ve tarihinde merkezin Kuruluş ve Çalışma Yönergesi onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 7

9 Bursa Valiliği Bursa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu birimde üç uzman görevlendirilmiştir. Bursa Valiliği web sayfasında Bursa ve AB, Türkiye ve AB ve Avrupa Birliği konularını ele alan bir bölüm oluşturulmuştur. Avrupa Entegrasyon Bakanı ve Almanya nın Hessen Eyaleti Başbakan Yardımcısı Jörg-Uwe Hahn ve beraberindeki heyet ve daha sonra Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İrena Kresnika Bursa Valisi Şahabettin Harput\'u ziyaret etmiştir. Çanakkale Valiliği AB ye katılım öncesinde mali yardımların etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde tarihinde Çanakkale Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Çanakkale web sayfasında Çanakkale ve AB, AB Hibe Programları ve AB Projeleri Nasıl Hazırlanır konularını ele alan bir bölüm oluşturulmuştur. Mart-Nisan aylarında Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında Tarım ve Balıkçılık Teklif Çağrıları için Üniversite ve Ticaret Borsası işbirliğinde biri balıkçılık diğeri zeytin ve zeytinyağı alanında 2 proje çalışmasının başvurusu yapılmıştır. Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında Kültür-Sanat temalı çağrı için ilgili STK temsilcileriyle Nisan-Mayıs aylarında yoğun çalışma toplantıları düzenlenmiş, 2 yerel derneğin proje çalışmalarına katkıda bulunulmuştur. IPA kapsamında MFİB tarafından ilan edilen Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 13 adet projenin başvurusunun yapılması sağlanmıştır. Çankırı Valiliği Çankırı da Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup AB projeleri konusunda eğitim almış, deneyimli personel ilerde yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere belirlenmiştir. Halen açık olan hibe programları hakkında Basın Duyurusu hazırlanarak Valiliğin Web sitesinde, ayrıca ilin 4 yerel gazetesinde yayınlanmıştır. Sivil Toplum Diyaloğu II Kültür ve Sanat Hibe Çağrısı kapsamında Çankırı Ahi Yaran Derneğince Yunanistan Mukim Erymanthos Derneği ve Çankırı Turizm Derneği ile ortak hazırlanan Culture Bridges Between Neighbours Erymanthos Projesi; Tarım ve Balıkçılık Hibe Çağrısı kapsamında Çankırı Ticaret ve Sanayi Odasınca Akademikerbund Hamburg ile ortak hazırlanan Learning EU Standards For Safe Food Projesi ve İtalya koordinatörlüğünde Turizm Derneğinin ortak olduğu How to Enlighten our Memory isimli projelerin hazırlanmasında ve ilgili mercilere sunulmasında aktif destek verilmiştir. Çankırı AB birimince desteklenerek Çankırı Halk Eğitim Merkezi adına hazırlanan Hayatboyu Öğrenme Veri Tabanıyla Ağ Oluşturulması Projesi kabul edilerek Mayıs ayında uygulanmaya başlanmıştır. 8

10 Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında İl Özel İdaresi adına hazırlanan Kırsaldan Kentsele Hünerli Eller Projesi ile Çankırı Valiliği, Çankırı Sanayi ve Ticaret Odası ve Serbest Muhasebeciler Odası ortaklığıyla hazırlanan Kayıtdışı İstihdama Kayıtsız Kalamayız isimli proje değerlendirme aşamasındadır. AB Eğitim ve Gençlik Programı kapsamında eğitim kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve KOBİ lere proje hazırlama ve uygulama aşamasında Valilikçe teknik destek verilmiştir. Çorum Valiliği ABGS den gelen ve AB ye Uyum Fasılları hakkında bilgi içeren CD Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu üyelerine dağıtılmıştır. Ayrıca ABGS den belli aralıklarla gelen ve AB hakkında çeşitli dokümanlar içeren e-postalar üyelerin mail adreslerine iletilmektedir. STK larla ilgili 2 adet AB Hibe Programı ilgili Kurum, Kuruluş ve STK lara üstyazıyla, ayrıca Basın Açıklaması şeklinde yerel basın kuruluşlarına duyurulmuştur. ABGS ye Çorum ilindeki Medya Kuruluşlarının iletişim bilgileri gönderilmiştir. Denizli Valiliği Denizli Valiliği bünyesinde tarihinde Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Merkezin valilik web-sitesinde ayrı bir sayfası olup, bu sayfada AB tarihçesi ve genel bilgileri ile Denizli ilindeki proje teklif çağrıları ve sunulan projeler ile ilgili detaylı bilgiler sunulmaktadır. Denizli il merkezi ve ilçelerinde öğretmenlere AB projeleri eğitim seminerleri verilmiş, Denizli ilçelerinde Hayat Boyu Öğrenme Programı tanıtım seminerleri yapılmıştır. Diyarbakır Valiliği Diyarbakır Valiliği bünyesinde Proje Koordinasyon Merkezi altında İl Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası kurulmuştur. Bu temas noktasının valilik web sitesindeki sayfasından Avrupa Birliği, Türkiye-AB ilişkileri ve açık hibe programları ile ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir. Diyarbakır Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi resmi web sitesinden yapılan çalışmalara, ABGS tarafından gönderilen bilgi ve dökümanlara, AB ile ilgili bilgilere, açık teklif çağrılarına ulaşabilme olanağı sağlanmıştır. Valilik Çağrı Merkezini n ( ) çağrı yönelttiği kurumlar arasına AB Daimi Temas Noktası Koordinatörlüğü de eklenerek vatandaşlardan AB ile ilgili gelen sorular AB Daimi Temas Noktası tarafından cevaplandırılmaktadır. İçişleri Bakanlığı Kamu idarecilerinin AB (IPA) Fonlarının Etkin Kullanımının Desteklenmesi Projesi kapsamında AB Daimi Temas Noktasından sorumlu Vali Yardımcılarına yönelik Mayıs 1020 tarihleri arasında Ankara ve Kızılcahamam da düzenlenen hizmet içi eğitime katılım sağlanmıştır. 9

11 Düzce Valiliği Valilik Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Bürosu tarihli Valilik Onayı ile kurulmuş olup, tarihli Valilik Onayı ile ismi Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası olarak değiştirilmiştir. Büroda İki personel görev yapmaktadır. Düzce Valiliği resmi web sitesinde Avrupa Birliği Daimi Temas Noktasının linki bulunmakta olup, ofise ait teklif çağrılarının duyurusunun yapıldığı internet sitesi (www.duzceab.gov.tr) mevcuttur. Diğer kurum ve STKlar adına 3 proje hazırlanmıştır. Elazığ Valiliği AB Eğitim Kapsamında Elazığ Saim Çotur İlköğretim Okulu ortak olarak yer aldığı `Hayat boyu öğrenme Projesi` isimli Comenius okul ortaklıkları projesi kapsamında yurt dışından gelen 15 yabancı eğitimci Keban ilçesini gezmiştir. Projenin temel hedefi AB ortaklarının eğitim sistemi hakkında karşılıklı bilgi alışverişi, eğitim sistemindeki olumsuzlar hakkında bilgi edinme göreneklerinin karşılıklı tanınmasını sağlamaktır. AB proje çağrıları Valiliğin web sayfasından yapılmaktadır. Edirne Valiliği Edirne Valiliği bünyesinde 19 Ekim 2004 tarihinde Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Halen 2 uzman merkezde görev yapmaktadır. Valilik web sitesinden erişilebilen bir link ile Sivil Toplum Diyaloğu projeleri duyurulmakta ve açık hibe programları ile ilgili detaylı bilgi verilmektedir. İl Özel İdaresi tarafından Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı restorasyonu projesi ve Kervansarayın denetimi için teknik yardım projesi hazırlanmıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla sivil toplum örgütlerine Proje Yazma Eğitimi verilmiştir. Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi işbirliği programı kapsamında projeler yürütülmektedir. Erzincan Valiliği tarihinde yapılan AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu ilk toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir: - Tüm belediyelerin ve mahalli İdare birliklerinin AB projelerinin hazırlama konusunda durumlarının tespit edilmesi ve bilgilendirilmesi. - Kurul faaliyetleri ve ilde AB katılım sürecine yönelik faaliyetlerin Valilik internet sitesinden yayınlanması - Kamu ve özel kuruluşlarda AB katılım süreci faaliyetlerini yürütmek üzere personel görevlendirilmesi. 10

12 - Kalkınma Ajansına ilin genelini ilgilendiren bir proje sunulması hususunda araştırmalar yapılması. -ABİS kapsamında geniş halk kitlelerinin bilgilendirilmesi. -İldeki yerel yönetimlerin AB deki yerel yönetimler ile kardeş şehir, bizim şehir, medeniyetler ittifakı ve benzeri ortak projeler geliştirmek suretiyle iletişim kurulmasının sağlanması. AB Valilik Proje Ofisi oluşturulmuştur. İlk ve ortaöğrenim öğrencilerinin proje tabanlı yaptığı çalışmalar Proje Fuarı nda sergilenmiştir. Projelerin büyük bir kısmı AB programları kapsamında hazırlanmıştır. Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi, Kayıtlı İstihdamın Teşviki ve Hayatboyu Öğrenme bileşenleri için proje başvurularında bulunulmuş, değerlendirme süreci halen devam etmektedir. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması ve okul öncesi eğitim programlarına projeler sunulmuştur. Erzurum Valiliği Erzurum valiliği bünyesinde bir Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası kurulmuştur. Bu temas noktasının valilik web sitesindeki sayfasından açık hibe programları ile ilgili genel bilgilere, Hibe Programları duyurularına ve ihtiyaç duyulan dokümanlara ulaşılabilmektedir. Eskişehir Valiliği Eskişehir Valiliği AB Proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi faaliyete geçmiştir. Bu merkezde kamu kurum ve kuruluşları, odalar, üniversiteler ve yerel yönetimlerden katılan 20 kişilik bir proje ekibi oluşturulmuş ve bu ekip 21 hibe projesi başvurusunda bulunmuş, bunlardan şimdiye kadar 2 tanesi hibe almaya hak kazanmıştır. Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu çalışmalarına temel teşkil edecek Eskişehir Valiliği Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesi hazırlanmıştır. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Marc Pierini ve AB ye üye ülkelerin 13 Büyükelçisi ve 6 Büyükelçi vekili Eskişehir Valiliğini ziyaret etmişlerdir. İlde proje yapma kapasitesinin arttırılması amacıyla 12 ilçe kaymakamlığında proje birimleri oluşturulmuştur.ab Proje Geliştirme ve Koordinasyon Merkezinde çalışan 20 kişilik proje ekibinin proje hazırlama kapasitesinin arttırılması amacıyla, proje döngüsü eğitimi, uluslararası fon kaynaklarına erişim, Proje yönetimi, Project backstopping, yabancı dil eğitimi vb. alanlarında, sekiz aylık bir eğitim programına başlanmıştır. AB ye katılım sürecinde Eskişehir iline gelen yabancı misafirler için 30 sayfalık İngilizce olarak bir el kitapçığı hazırlanmıştır tarihinde İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Dr. Necdet TÜRKER başkanlığında, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı tüm ortaöğretim kurumlarının idarecileri ve Eskişehir ABİGEM (AB İş Geliştirme Merkezleri) ESYO(Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu) temsilcileri ile diğer sivil toplum kuruluşlarının 11

13 temsilcilerinin katılımıyla AB ile Müzakere Süreci ve Fon Kaynakları konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda AB nin tarihçesi, AB katılım müzakereleri süreci, ülkemizin yeni AB stratejisi, Türkiye nin AB iletişim stratejisi (ABİS) ile Eskişehir in mevcut fon kaynaklarını kullanma durumu ile ileriye dönük stratejiden bahsedilmiştir. İl merkezinde farklı okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere, ayrıca sivil toplum kuruluşlarına yönelik AB bilgi günü toplantıları yapılması, 12 ilçede kurulan proje birimlerinde proje döngüsü eğitimi verilmesi önümüzdeki aylar için planlanmıştır. Gaziantep Valiliği Gaziantep Valiliği bünyesinde Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Valiliğin sayfasından ulaşılabilen merkezin web sayfasından Avrupa Birliği, Türkiye-AB ilişkileri ve açık hibe programları ile ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir. GAP, Ulusal Ajans ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde AB fonları tanıtım toplantısı yapılmıştır. AB Sokrates Gruntvig yetişkin eğitimi yapılmıştır. Kentsel alanların (NUTS II Bölgelerindeki) (Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa) Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Sorunlarının çözümüne destek projeleri yapılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşları ve AB konulu eğitim semineri düzenlenmiştir. GAP Kültürel Mirası Geliştirme Projesi hazırlanmıştır. Giresun Valiliği Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının AB birimleriyle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak ve AB nin katılım öncesi mali yardımlarından daha fazla yararlanılmasına katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Gümüşhane Valiliği 12 Mart 2010 tarihinde AB katılım öncesi Mali Yardım Aracı IPA kapsamında yer alan hibe programları hakkında kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 08 Mart 2010 tarihinde Türkiye nin az gelişmiş bölgelerindeki kadınların ve kadın STK larının güçlendirilmesine yönelik AB projeleri hazırlama ve yürütme eğitimi verilmiştir Nisan 2010 tarihleri arasında Gümüşhane Üniversitesinde Ulusal Ajans Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları eğitimi verilmiştir tarihinde Ulusal ve Uluslararası hibe programlarına proje hazırlama konusunda yerel kapasitenin arttırılmasına yönelik eğitim verilmiştir. 12

14 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi konferans salonunda Türkiye nin AB ye üyelik sürecinin önündeki engeller ve çözüm önerileri konulu bir panel düzenlenmiştir. Konuşmacı olarak AB Türkiye Masası Başkan Yardımcısı Christos MAKRIDIS ve TUSKON Brüksel Temsilcisi Serdar YEŞİLYURT katılmıştır. Hakkari Valiliği tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısında: - Avrupa Birliğinin kuruluşu ve temel ilkeleri, yapısı, genişleme süreci, AB müktesebatı, AB-Türkiye ilişkileri, müktesebat fasılları, AB üyeliğinin Türkiye ye sunacağı fırsatlar değerlendirilmiştir. - AB-Türkiye Mali ilişkileri ele alınarak Avrupa Birliği Hibe Programları ve Topluluk Programları kapsamındaki fonlardan daha fazla yararlanmak için proje hazırlanması ve yürütülmesi konusunda etkin bir yapının geliştirilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır. - Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulunun yapısı ve görev alanlarıyla birlikte Avrupa birliğine katılım sürecinde yapılan reformların il ölçeğindeki etkilerinin nasıl analiz edileceği konusu tartışılmıştır. - AB ye katılım sürecinde gerçekleştirilen reformlar ve mevzuat düzenlemelerinin il düzeyindeki uygulama sonuçlarının izlenerek uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriyle birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi düşünülen reformlar ve mevzuat düzenlemeleri hakkında talep ve görüşleri içeren raporların ilgili birimlerce Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kuruluna sunulması, - Kamu kurum ve kuruluşları, Hakkari Üniversitesi, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin proje ekiplerini kurmalarına, kuramayanlara AB ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından teknik destek sağlanmasına ayrıca bu merkez tarafından katılım öncesi mali yardım bileşenlerine uygun muhtemel teklif çağrılarına yönelik projeler hazırlanarak muhtemel il proje bankası kurulmasına, - AB mali yardımlarından azami şekilde yararlanmak için beşeri kaynakların güçlendirilmesi ve kurumların proje sunmasının teşvik edilmesine, - Proje yapma kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim ve seminer faaliyetlerinin yürütülmesine karar verilmiştir. Hatay Valiliği AB Türkiye Delegasyonu başkanı Marc Pierini ve beraberindeki on bir ülke büyükelçilerinden oluşan bir heyet Nisan 2010 tarihleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik incelemeler yapmak üzere Antakya yı ziyaret etmişlerdir. Büyükelçiler onuruna verilen resepsiyon sonrasında 3 semavi din ve 6 mezhebin mensuplarından oluşan Türkçe, Arapça ve Ermenice ilahiler seslendiren Medeniyetler Korosu sahne almıştır. Heyet Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde kurulan AB Bilgi Noktası açılış törenine katılmıştır. AB bilgi noktası Hatay halkına ve iş dünyasına da hizmet verecek, AB nin iş dünyasıyla ilgili Türkiye de mevcut iş bağlantılarıyla ve AB deki benzer kuruluşlarla iletişim kurulmasını sağlayacaktır. 13

15 Iğdır Valiliği Iğdır Valiliği bünyesinde Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. DPT ile ortak proje birimi kurma çalışmaları devam etmektedir. Isparta Valiliği İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve AB ile ilgili yayınlardan oluşan 19 adet kitap ve 1 adet CD den oluşan bir yayın seti Valilik kütüphanesine iletilmiştir. CD çoğaltılarak AB Projeleri İlçe Koordinatörlüklerine (12 ilçe) gönderilmiştir. Isparta valiliği bünyesinde bir Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Merkeze özel bir web sitesi hazırlanmış olup, bu sayfadan açık hibe programları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilmekte ve AB projelerinin tanıtımları ve haberleri verilmektedir Temmuz 2010 tarihlerinde Avrupa Birliği Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi adlı seminer programı gerçekleştirilecektir. İçel Valiliği İçel Valiliği bünyesinde Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ve web sayfası kurulma çalışmaları devam etmektedir. İstanbul Valiliği İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezince Ocak-Haziran döneminde AB katılım sürecine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar aşağıdaki gibidir. - Toplam 170 kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcilerinin yer aldığı AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuş her kurumdan işbirliği sağlamak için bir personel görevlendirilmesi istenilmiştir. - Kurul ilk toplantısını tarihinde Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış başkanlığında, İstanbul Valisi Sayın Muammer GÜLER, ABGS Genel Sekreteri Sayın Büyükelçi Volkan BOZKIR ve ABGS Genel Sekreter yardımcısı Sayın Mehmet CANGİR in katılımıyla gerçekleştirmiştir. - Daimi Temeas noktası Vali Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezine gönderilen duyuru ve hibe programlarına ilişkin bilgi mailleri tüm grup üyelerine düzenli olarak aktarılmakta ve merkezin web sitesinde yayınlanmaktadır. - Avrupa Birliği Yerelde Başlar Projesinin hayata geçirilmesi kapsamında yerel medya kuruluşlarının iletişim bilgileri dosyası hazırlanarak ABGS ye bildirilmiştir. İstanbul ile koordineli bir şekilde Küçükçekmece ilçesinin AB uyum sürecine katkısını sağlamak üzere Küçükçekmece Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeler Bürosu kurulmuştur. 14

16 Bağcılar ilçesinin AB fonlarından azami ölçüde yararlanması amacıyla tarihinde Bağcılar Kaymakamlığı AB Projeleri Merkezi (EUROBA) kurulmuştur tarihinde Merkezin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İstanbul AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulunda yer alan Marmara Belediyeler Birliği 2010 Yılı için AB ilişkileri alanında hedeflerini oluşturduğu bir Çalışma Programı hazırlamıştır. Bu programda: - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin merkezinin İstanbul olarak seçilmesi yönünde girişimlerde bulunmak, Konsey ve Kongre ile işbirliğini devam ettirmek, - Kongre nezdinde gözlemci üyelik çalışmalarına devam etmek, - AB Bölgeler Komitesi ile işbirliğini devam ettirmek, bünyesinde Türkiye-AB karma İstişare Komitesi kurulması için merkezi idare nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, Bölgeler Komitesi nezdindeki gözlemci üyelik çalışmalarını devam ettirmek, - AB müzakere ve uyum sürecine yerel yönetimlerin aktif katılmasını sağlamak, - Merkezi idarece oluşturulan istişare mekanizmalarına Marmara Belediyeler Birliği ve diğer birliklerin dahil edilmesi için girişimlerde bulunmak, - ABGS ile işbirliği geliştirmek ve ABGS nin çalışmalarına katkıda bulunmak, - Avrupa Konseyinin öncülüğünde kurulan Kuzey-Güney Merkezi ile işbirliği geliştirmek, üyelik için gerekli girişimlerde bulunmak; ulusal düzeyde Türkiye nin üyeliği için de merkezi idare nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, - Üye belediyelerin projelerine hibe fonları sağlanmasına yönelik destekleyici çalışmalar yapmak, - Web sitesinde ulusal ve uluslar arası içerikli çeşitli veritababları oluşturarak belediyelerin hizmetine sunmak, - AB ve uluslar arası konularda çeşitli kitapları, broşürleri ve yerel yönetim terimleri sözlüğünü hazırlamak hedeflenmiştir. Avcılar Kaymakamlığı bünyesinde Avcılar AB Projeleri Merkezi (EUROAV) kurulmuş ve tarihinde merkezin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca merkezin EUROAV adlı web sitesi hazırlanmıştır. Avcılar Avrupa Birliği Projeleri Merkezinde Sayın Kaymakamın başkanlığını yaptığı bir proje ekibi oluşturulmuştur. Proje ekibinde Başkan Yardımcısı, Genel Koordinatör, Bilişim Uzmanı ve Editör, Belediye Temsilcisi, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcisi, Eğitim ve Kültür Projeleri Uzmanı, Sosyal Projeler Uzmanı, Sağlık Projeleri Uzmanı ve Üyeler olmak üzere 12 kişi görevlendirilmiştir. Avcılar Avrupa Birliği Projeleri Merkezi nin amacı; AB Projeleri hazırlama konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, projeler üretip Avcılar halkını AB Fonları ve diğer dış kaynaklardan faydalandırmak, AB Projesi yapmak isteyen tüm genel ve yerel idare kuruluşlarına, firmalara, sivil toplum kuruluşlarına teknik ve idari danışmanlık yapmak, ortak bulma faaliyetlerinde yardımcı olmaktır. 15

17 İzmir Valiliği İzmir Valiliği bünyesinde 2007 yılının Haziran ayında Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Valilik web sayfasında AB projeleri ile ilgili ayrı bir link açılmış ve bu sayfadan açık hibe programları ve projeler ile ilgili duyurular ve haberler verilmektedir. Proje Koordinasyon Merkezi AB proje hazırlama eğitim seminerleri vermiştir. Kahramanmaraş Valiliği AB konusunda yürütülecek çalışmaların koordinesi ile AB hibelerinin yaygınlaştırılması ve sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için tarihinde Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Bürosu kurulmuştur. Büronun faaliyetleri hibe programlarının takibi ve arşivlenmesi, kamu kurumlarında projeler konusunda görevlendirilen personele yardımcı olmak, eğitimler düzenlemek, hibe duyurularını web sitesinden yayımlayarak ve yerel medya vasıtasıyla duyurmak, hedef gruplarına bilgilendirme ziyaretleri yapmaktır. Euromed Heritage, Leonardo da Vinci ve Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı kapsamında hazırlanan projelere danışmanlık hizmeti vererek 2009 yılında TR63 bölgesinde yapılan 32 proje başvurusundan 23 ünün Kahramanmaraş ilinden olmasına katkı sağlanmıştır. TUBİTAK a sunularak kabul edilen Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Sosyo-Ekonomik ve Politik Açıdan Suçun Neden-Sonuç Analizi ve Çözüm Önerileri: Kahramammaraş il merkezi Örneği adlı proje halen yürütülmektedir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından düzenlenen Ekonomik Gelişim Yoluyla Toplumsal Uyumu Teşvik Etme konulu yarışmada Mikrokredi Projesi yle katılan Kahramanmaraş Valiliği 2008 Bölgeler Ödülünü kazanmıştır tarihinde 2. Uluslar arası Mikrokredi Vasıtasıyla Yoksulluğun Azaltılması Konferansı düzenlenmiştir. Kahramanmaraş Valiliği tarafından Türkiye de ilk defa kamu kurumlarına yönelik olarak AB formatında hazırlatılan bir hibe planı 2009 yılından beri yürütülmektedir. Planın amacı AB ne katılım sürecinde kamuda proje odaklı çalışma kültürünün yerleşmesini sağlamak, AB formatına uygun olarak proje hazırlanmasını teşvik etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının proje yapma ve uygulama kapasitelerini arttırmaktır. Hizmette Yarışıyoruz hibe programı ile İl Özel İdaresi kaynakları ile finanse edilecek işleri için bir kaynak kullanım modeli oluşturulmuştur. Bu çerçevede 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun çerçevesinde İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek işler için kurumların AB projesi formatında ve standardında başvuru yapmaları ve projelerin bir yarışma süreci sonucunda değerlendirilerek desteklenecek projelere finansman sağlanması uygun görülmüştür. Kahramanmaraş Valiliği ve Genel Sekreterliğimizin işbirliği kapsamında Genel Sekreterliğimiz, hibe programının içeriğinin hazırlanması ve başvurusu yapılan projelerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmuştur. " Hizmette Yarışıyoruz-2" Hibe Planı Proje Sözleşmeleri Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Katılımıyla İmzalanmıştır. 16

18 Karabük Valiliği Valiliğin web sayfasından Sivil Toplum Hibe Programlarıyla ilgili duyurular yayınlanmaktadır. Karaman Valiliği tarihinde Karaman Kalkınma Stratejileri Geliştirme ve Avrupa Birliği Daimi Temas Merkezi (KASGEM) kurularak merkezin Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesi hazırlanarak onaylanmıştır. KASGEM il merkezinde ve 5 ilçede yapılanmasını tamamlamıştır. Her hafta Perşembe günleri üyelerle toplantı gerçekleştirilmektedir. Zaman zaman ilçelerdeki KASGEM ekiplerinin de internet üzerinden canlı bağlanarak katıldıkları olağan toplantılarda; AB mali kaynakları, AB-Türkiye Katılım Müzakereleri, IPA mali kaynağının kullanımında STK ların ve Kamu Kurumlarının aktif hale getirilmesi ve bölgede kurulu bulunan Kalkınma Ajansı desteklerine yönelik operasyonel kararlar alınarak, mali fonların Karaman a kazandırılması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde il ve ilçelerde kapasite geliştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşlarında görevli proje ekiplerinin yanı sıra STK, Meslek Kuruluşları ve KOBİ lerin seçtikleri temsilci ve elemanlara 16 Bilgilendirme Toplantısı, 9 eğitim çalışması ve çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu eğitimler ve çalıştaylarda Avrupa Birliğinin kuruluş öyküsü, AB-Türkiye mevzuat uyumlaştırılmasında gelinen aşamalar, AB müzakerelerindeki son durumlar, tüm süreçleri ile Proje Döngü Yönetimi, yerelde yapılması gerekli çalışmalarla ilgili işbölümü konularında bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca KASGEM in bir web portalı (www.kasgem.gov.tr) oluşturulmuştur. ABGS den gelen duyurular, MFİB tarafından açılan hibeler, IPA Uygulamaları, MEVKA tarafından yapılan destek duyuruları, eğitim ve çalıştaylarıyla ilgili haber ve bilgiler bu portalda bulunmaktadır. Ayrıca gençlerle ilgili olarak; İlde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Avrupa Birliği Topluluğuna üye 18 öğrenci KASGEM merkezi tarafından AB Hibeleri, AB Eğitim ve Gençlik Programları, Proje Döngü Yönetimi, IPA uygulamaları, MEVKA destekleri konularında uygulamalı eğitimlere tabi tutulmakta, strateji oluşturma noktasında merkezle ilintili olarak çalışmaktadırlar. Kars Valiliği Kars Valiliği bünyesinde 1 Mart 2010 tarihinde Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Ofisi kurulmuştur. Kastamonu Valiliği Commenius Avrupa Birliği Okul Ortaklığı Projesi 3. Toplantısını gerçekleştirmek için Romanya, İtalya, İspanya, Fransa Ülkelerinden 26 öğrenci, 16 öğretmenden oluşan 42 kişilik bir topluluk Kastamonu İlini ziyaret etmiş, tarihinde Valiliği ziyaret etmiştir. AB ile ilgili ilde şimdiye kadar gerçekleştirilmiş faaliyetler ve projeler Valilik web sayfasından yayınlanmaktadır. 17

19 Kayseri Valiliği tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısında: 1) İlçe Kaymakamlıklarında ve kurul üyesi kurumlarda birer proje birimi oluşturulmasına, oluşturulan proje biriminde görev alan personelin isimlerinin İl Temas Noktası ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne bildirilmesi 2) İlde oluşturulan İl Proje Kurulunca ilçelerde ve kurumlarda oluşturulan proje birimleri personellerine AB projeleri konusunda eğitim verilerek, kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması 3) Kayseri genelinde hazırlanıp AB hibe programları çerçevesinde AB tarafından kabul edilen projeleri ihtiva eden bir arşivin Orta Anadolu Kalkınma Birliğince oluşturulmasına, bu arşivin internet adresinde, proje havuzu başlığı altında yayınlanması 4) Aynı proje teklif çağrısına proje yazılırken kurumlar arasında bilgi alışverişi yapılarak aynı adla ve tıpatıp benzer proje hazırlama riskinin ortadan kaldırılması kararları alınmıştır. Kırıkkale Valiliği AB fonlarından daha fazla yararlanmak amacıyla tarihinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde AB Proje Koordinasyon Ofisi kurulmuştur. Kırıkkale Valiliği Avrupa Birliği Kurumsal Yapılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar tarihinde yürürlüğe konmuştur. AB çalışmalarında sürekliliği temin etmek amacıyla Avrupa Birliği İletişim ve Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile birlikte İspanya başbakanı Sayın Luis Rodriguez ZAPATERO nun eş başkanlığı ve öncülüğünde yürütülen aynı zamanda Birleşmiş Milletler projesi olan Medeniyetler İttifakı Projesi kapsamında AB ile ülkemizin sivil toplum kuruluşları arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Mayıs 2010 tarihleri arasında Avrupa Birliği Komşular Günü Projesi gerçekleştirilmiştir. Proje Kırıkkale Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Belediyeler, Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında panel, şenlik, yağlıboya duvar çalışması, komşular zirvesi buluşması, fidan dikimi faaliyetleri düzenlenmiştir. Yapılan faaliyetlere gerek yerel gerek ulusal basında geniş yer ayrılmıştır. Kırklareli Valiliği Kırklareli Valiliği bünyesinde Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi kurulmuş, Proje Ofisi ise kurulma aşamasındadır. Merkez için ayrı bir web sayfası oluşturulmuş ve buradan açık hibe programları ile ilgili ilan ve duyurular yapılmaktadır. Kültür ve Sanat Hibe Programı kapsamında yerel sivil toplum kuruluşları ile projeler yürütülmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu na iki proje sunulmuştur. 18

20 Kırşehir Valiliği Kırşehir Valiliği Avrupa Birliği Proje ve Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Merkezin Valilik web sayfasından yayın yapan bir de sayfası bulunmaktadır. Kilis Valiliği Kilis Valiliği bünyesinde 2008 yılında Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Merkez için ayrı bir web sayfası oluşturulmuştur ve bu sayfadan AB ve kurumları ile ilgili genel bilgilendirme yapılmakta ve açık hibe programları hakkında bilgi verilmektedir. Proje teklifleri hazırlanmış, başvurular yapılmış ancak hibe almaya hak kazanamamıştır. Kocaeli Valiliği Kocaeli Valiliği AB Projeler Koordinasyon Merkezinin koordinatörlüğünde proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kocaeli Üniversitesiyle ortaklaşa gençlik programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. AB (IPA) Fonlarının Etkin Kullanımında Desteklenmesi seminerine katılım sağlanmış, proje döngüsü eğitimi alınmıştır. Kaymakamlıklarla yapılacak proje döngüsü eğitimi programı hazırlanmıştır. Avrupa Birliğinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSB) programı hakkında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, Üniversiteler ve Kalkınma Ajansı bilgilendirilmiştir. İl çapında yapılan AB projelerinin Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu na sunulmak üzere toplanması sağlanmıştır. AB Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen SEEP ( Science Education European Platform) (Avrupa Bilim Eğitimi Platformu) kapsamında Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Belediyeler, Milli Eğitim Müdürlüğü katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Karamürsel Kaymakamlığının AB Fonlarının etkin kullanımı konusunda bilgilendirme talep etmesi üzerine toplantı yapılmıştır. İl çapında yapılan AB projeleri ile ilgili Kocaeli AB İl İletişim Profili oluşturulmuştur. AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı kapsamında topluluğun çevre faslı ile ilgili mevzuatı yatay konuları, çevresel bilgi erişim, iklim değişikliği konularını içeren çevre faslı yazısıyla ilgili olarak Çevre ve İmar Koruma Birliği, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ( Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı) bilgilendirilmiştir. 19

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI

Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI Avrupa Birliği Süreci Yerelde Başlar İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR T.C. Avrupa Birliği

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 2 3 4 SUNUŞ 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

[01 Ocak-31 Aralık 2011]

[01 Ocak-31 Aralık 2011] YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI [01 Ocak-31 Aralık ] Yılı Çalışma Programı SUNUŞ yılı bütçesini oluşturan gelir kalemlerinden, katkı paylarına ilişkin verilerin Ajansımıza ancak yılı Haziran ayı içinde gönderilmiş

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı