LİSANS GENEL YETENEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS GENEL YETENEK"

Transkript

1 ÇÖZÜMÜ 0

2

3 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı 0. Kronolojik, TDK Güncel Türkçe Sözlük te zaman bilimsel anlamında verilmiştir. Gayri sözcüğü ise olumsuzluk bildiren bir sözcüktür. Dolayısıyla gayri kronolojik sözü, zaman bilimini dikkate almamak, tarihsel sıralamaya bağlı kalmamak anlamında kullanılmıştır. Bu tür sorularda anlamı bilinmeyen sözcüklerin çıkması, sorunun çözümünü zorlaştırabilir. Cümledeki ya da parçadaki anlama dikkat edilerek anlamı bilinmeyen sözcüklerle ilgili yorumda bulunulabilir. LİSANS GENEL YETENEK 4. I.de, iletişimin tanımı yapılmıştır. II.de üç temel ögeyle ilgili bir karşılaştırma söz konusudur. IV.de, bu bilgi ifadesiyle bir önceki cümlede söz edilen bilgiyle ilgili açıklama yapılmıştır. V.de, bilgiyi ileti yapmak için ifadesinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. Amaç-sonuç ilgisi olan cümlelerde, amaç yargısının yapılıp yapılmadığı yani amaca ulaşılıp ulaşılmadığı belli değildir. 7. I.de spor haberleriyle ilgili dünya ve Türkiye arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. II.de, spor gazetelerinin satışıyla ilgili bir tespitte bulunulmuştur. III.de nesnel bir bilgi verilmiştir. V.de ele alınan yargı, kesinlik bildiren bir yargıdır. Kesinlik bildiren yargılarda asla, mutlaka, kesinlikle, hep, hiç gibi sözcükler yer alabilir. 8. Parçadaki III ve V numaralı cümlelerde eserde ele alınan konuyla ilgili bilgiler verilmiş ve eserin içeriğinde neler olduğundan söz edilmiştir.. V numaralı deyimin anlamı yanlış verilmiştir. Çünkü pervasızca, kimseden çekinmeden dolaşmak, elini kolunu sallaya sallaya gezmek deyiminin açıklamasıdır. Deyimler, bir durumu daha etkili anlatabilmek için kullanılan kalıplaşmış söz öbekleridir. Genellikle -mak/- mek mastar ekiyle biter ve cümlede yüklem görevinde kullanılabilir. 3. I.de insanın teknolojik olarak çok ileri giderek uzaya çıkıp oradaki insanlarla iletişime geçtiği ancak yakın çevresindeki insanlarla iletişimde bulunamadığı gibi bir çelişkiden söz edilmiştir. II.de umutsuzluğun insanların genelinde görülen bir durum olduğu dile getirilmiştir. III.de insanlar arası iletişimin olumsuz duygular aracılığıyla kurulduğu ifade edilmektedir. IV.de III.cümledeki durumun nasıl sonuçlara yol açtığı belirtilmiştir. Bir cümlenin, bir önceki ya da bir sonraki cümleyle ilgili olup olmadığına, ilgi varsa da bu ilginin nasıl bir ilgi olduğuna (neden-sonuç, açıklama, örnekleme) dikkat edilmelidir. 5. Parçadaki V numaralı cümlede, herhangi bir kıyaslama ya da ölçme durumu söz konusu değildir. Karşılaştırma, birden farklı nesne, olay, kavram vb.nin benzerlik ya da farklılık açısından kıyaslanmasına dayanır. 6. I.de, psikolojinin ilk durumuyla ilgili bilgi verilmiştir. II.de, başkaları tarafından farklı değerlendirilen bir durumdan söz edilmiştir. III.de, başkalarının bilinçaltındaki olayları nasıl değerlendirdiği belirtilmiş ve bir önceki cümlede verilenlerle karşılaştırma yapılmıştır. V.de, psikoloji bilim, kişisel görüşler ışığı altında tanımlanmıştır. Bir parçada tek bir cümlede karşılaştırma yapılabildiği gibi cümleler arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. Bir eserin içeriği, o eserde ne anlatıldığı yönündeki bilgilerden oluşur. Ayrıca bir eserde ne anlatılmadığı da yine o eserin içeriği ile ilgilidir. 9. II. sözcük yanlış yazılmıştır çünkü sayılar, bankacılıkla ilgili işlemler hariç bitişik yazılmaz. III. sözcük, kalıplaşmış olarak bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. IV.sözcük özel isim değildir, bu nedenle küçük harfle başlaması gerekir. V.sözcük belirli bir tarihi belirten ay adı olduğu için büyük harfle başlamalıdır. Özel isimlere getirilen yapım ekleri ve yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. 0. IV numaralı işaret yanlış kullanılmıştır çünkü Gerçeğe dönelim beyler cümlesi, tamamlanmış bir cümledir ve bu cümleden sonra noktalı virgül gelmez. Ara sözlerin ve ara cümlelerin başına ve sonuna ya virgül ya da kısa çizgi getirilir. 3

4 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ. II.sözcükte -la ve ma yapım ekleri kullanılmıştır. III. sözcükte ol- eylemine -an sıfat-fiil eki gelmiştir ve sözcük sıfat-fiil olmuştur. IV.sözcük yeterlik birleşik eylemiyle oluşmuş birleşik sözcüktür. V.sözcük olan insanlar sözcüğü -ı durum ekini almıştır. Bütün fiilimsi ekleri yapım ekidir ve bütün fiilimsiler de bu durumun sonucu olarak türemiş sözcüktür. 4. I.cümle, öge dizilişi açısından devriktir, diğer cümleler kurallıdır. II.cümlede birden fazla yargı bağlaçlarla bağlandığı için cümle, bağlı cümledir. III.cümle dolaşmak ve vazgeçip eylemsileri vardır yani birden fazla yan cümle kullanılmıştır. IV numaralı cümle Bir şey yapamazdım. anlamı veren sözde soru cümlesidir. Bir cümlede bir temel yargı, bir de eylemsiden oluşan en az bir yargı varsa, o cümle girişik birleşik cümledir. Ayrıca bir cümlede kaç eylemsi varsa o kadar yan cümle vardır. Deneme Sınavı 0 7. Parçadaki III numaralı cümleden itibaren insanların mensubu oldukları grupta nasıl davrandıklarından söz edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla parçada ele alınan konu insanların grup içinde nasıl davrandıklarıdır. Bir parçanın konusu, o parçada üzerinde durulan, ele alınan, işlenen konudur ve genellikle parçanın giriş cümlelerinde yer alır. Ancak bazı paragraflarda parçanın tamamına da yayılmış olabilir.. yükselme sözcüğü yüksek sözcüğünden türemiştir yani k ünsüzü düşmüştür. Geliştirir sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır çünkü sözcüğün aslı gelişdirir dir. Yalnızlık sözcüğünde ı ünlüsü düşmüştür. büyüklüğü sözcüğünde de k ünsüzü yumuşamış ve ğ ye dönüşmüştür. Ünlü daralması - ( ) yor eki ya da y sesiyle ilgilidir. Bu unsurlar bazı sözcüklerde kendilerinden önce gelen a ve e geniş ünlülerini daraltır. 5. I numaralı sözcük, kendinden sonra gelen adı tam olarak belirtmediği için belgisiz sıfattır. II numaralı sözcük sanatçılar adının yerini tuttuğu için kişi zamiridir. III numaralı sözcük sıfatı derecelendiren bir zarftır. IV numaralı sözcük kendinden sonra gelen adı işaret yoluyla belirten bir işaret sıfatıdır. V numaralı sözcük bir eylemin adı durumunda olan isim-fiildir yani addır. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcükler işaret zamiri iken bir adı işaret yoluyla belirten sözcükler işaret sıfatıdır. 8. MÖ 4000 yılından başlayıp MÖ 000 li yıllara kadar bir sıra izlenmiştir yani kronolojik bir sıra vardır.. MÖ 000 li yıllardan kalma kafataslarındaki deliklerse ilk beyin ameliyatlarının bu çağlarda yapıldığını gösteriyor. cümlesinde bir çıkarım söz konusudur. Parçanın genelinde insan bilinciyle ilgili bilgi verilmiştir. Eski Sümer yazıtlarında, eski zamanlarda ifadelerinde eski sözcükleri niteleyici unsurdur. Bilgi verici anlatım biçimi, açıklayıcı anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde amaç okuyucuya bilgi vermek, onu bir konuda aydınlatmaktır. 3. II numaralı cümlede aynı yazarın her eseri söz öbeğinde aynı sözcüğü bir belirtili ad tamlamasının tamlayanı olan yazarın ismini, her sözcüğü de eseri tamlananını tamamlamıştır. Bir isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan arasına farklı sözcükler girebildiği gibi, hem tamlayan hem tamlanan birden fazla sözcük tarafından nitelenebilir. 6. İlk üç cümlede eşler arasındaki ilişkilerin özelliklerinden söz edilirken IV numaralı cümleden itibaren ülkemizdeki aile yapısına değinilmiştir. Buna göre IV numaralı cümleden itibaren yeni bir paragrafa geçilmelidir. Bir cümlede çünkü, fakat, ama, bu durumda, böylesi olaylar... şeklinde bağlayıcı unsurlar varsa o cümleden itibaren yeni bir paragrafa başlanamaz. 9. Parçada, insanların sorunları çözmek için nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiği üzerinden durulmuştur. İnsanlar arasındaki sorunların önemli bir bölümü iletişimsizlikten ya da tek taraflı iletişimden kaynaklanır. Buna göre de insanlar arasındaki iletişimin sağlıklı olması, sorunların çözümünde önemli bir etkiye sahiptir. Ana düşünce sorularıyla çok farklı kalıplarda karşılaşılabilir. Bunlardan biri de Bu parçada vurgulanan nedir? sorusudur. Vurgulanan ifadeye, genellikle parçanın sonuç cümlelerinde rastlanılabilir. 4

5 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı 0 0. Parçadaki III numaralı yere soru kökünde verilen cümlenin getirilmesi gerekir. II numaralı cümlede her geçen gün bu sayı artmıştır yargısından hareketle bu artışın nasıl bir artış olduğuna değinilen soru kökündeki cümle III numaralı yere getirilmelidir. Bu tür sorularda soru kökündeki cümlenin numaralanmış yere mi yoksa numaralanmış cümlelerin sonuna mı geleceğine dikkat etmek gerekir. 3. I numaralı cümlede Türk mutfağının çekici olduğundan söz edilmiştir. Bu cümleden sonra bu yargıda ele alınan düşüncenin karşıtı bir cümle gelmelidir ki parçanın geri kalan kısımlarında anlam bütünlüğü sağlanabilsin. Buna göre de I numaralı cümleden sonra gelmesi gereken cümle IV numaralı cümledir. Bu tür sorularda numaralanmış cümlelerin hangisinin diğerinin devamı niteliğinde olduğunu bilmek, sorunun çözümünü kolaylaştırır. 5. Parçadaki IV ve V numaralı cümlelerde destanların Türklerin kültürel ve toplumsal özellikleriyle ilgili bilgi verildiğinden söz edilmiştir. Soruda istenen yargıların tespit edilebilmesi için parçanın hem bütünsel hem de cümle bazında çok iyi okunması ve anlaşılması gerekmektedir.. Parçada atasözlerindeki ben ve öteki kavramlarından söz edilmektedir. Ancak parçadaki IV numaralı cümle, atasözünün ne olduğundan söz etmektedir ve parçanın anlam akışını bozmaktadır. Parçanın anlam akışını bozan cümle, anlamsal olarak cümlenin geneline uymayan bir cümle olabileceği gibi yapısal olarak da cümlenin anlatımını bozan bir cümle olabilir.. Bugün Amerika da beş üniversitede, Almanya da üç, Hollanda da ve İngiltere de birer üniversitede bu konuda bilimsel olarak çalışılmaktadır cümlesi A, Düzenli aralıklarla farklı bölgelerde, ülkelerde konferanslar düzenlenmekte ve toplantılar yapılmaktadır cümlesi B, Din ile UFO lar arasındaki ilişkiyi reddetmemekle birlikte bu konuyu daha bilimsel verilere, kayıtlara dayandırmaya çalışan örgütlerin sayısı oldukça fazladır cümlesi C, Türkiye de üçüncüsü Denizli de yakında açılacak UFO müzeleri oluşturulmakta ve UFO lara dair her türlü görsel, yazılı, işitsel veriler sunulmaktadır cümlesi D seçeneğindeki soruyu cevaplamaktadır. Bu tür sorularda, seçeneklerdeki soruların cevabı olan sözcükler parçadaki cümlelerde yer almaktadır ve bu soruların cevaplarının net bir şekilde verilmesi gerekmektedir. 4. Toplumun öteki sini tarif eden, ona karşı verilen mücadelenin önemini vurgulayan, bu mücadelede en büyük görevin genç kahramanlara düştüğü mesajını vererek topluma yeni katılmaya hazırlanan gençler için idealler oluşturan destanlarda sosyal ve kültürel yapıyla ilgili önemli bilgiler de bulunmaktadır cümlesinde A ya, Kahramanın doğumu, gençliği ve akınları etrafında gelişen olayları anlatan destanların, geleneğin canlı olduğu dönemlerde bir eğlence unsuru olmanın ötesinde toplumun tarih bilincini geliştiren ve bireylerin topluma aidiyet duygularını pekiştiren bir işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür cümlesinde C ye, Başka bir ifadeyle Türk destanlarını dinleyen veya okuyan bir kişi, bu toplumun neye inandığını, nelerden korktuğunu veya çekindiğini, nasıl beslendiğini ve eğlendiğini, toplumun hangi gruplardan ve nasıl oluştuğunu, yasalarını, cezalarını, geleneksel uygulamalarını kısacası Türklerin hayatını bulur. Bu yönüyle destanlar, günümüzde de Türklerin toplum yapısını, psikolojisini, felsefesini, tarihini, coğrafyasını, folklorunu vb. incelemek isteyenler için temel başvuru kaynağı durumundadır cümleleriyle D ye, Esasında destancı, dinleyicilerine nasıl bir toplumda yaşadıklarını, bu toplumun değer yargılarını, kutsallarını, doğaya bakış açısını, evren algısını, kısacası bir felsefe sunmaktadır cümlesinde E ye değinilmiştir. Parçada değinilmeyen yargıyı bulmak için, parçadaki cümlelerle seçeneklerin uyumu dikkate alınmalıdır. 6. III, V, VI ve VIII numaralı cümlelerde tarih çalışmalarıyla ilgili öneriler söz konusu değildir. Öneri, bir işin nasıl yapılması ya da nasıl yapılmaması ile ilgili yönlendirme içeren cümlelerdir. Bu cümleler, uyarı cümleleriyle benzer özellikler gösterebilir. 7. Parçada tarih çalışmalarının neden gerekli olduğuna yönelik bir bilgi yoktur ve böyle bir çıkarımda da bulunulamaz. Yardımcı düşünceler, okuyucuya ana düşünceyi bulduran cümlelerdir. Bu cümlelerde düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılabilir. 5

6 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ sorular için verilen şartları sağlayan sıralamalar Pirinç, fasulye, mercimek, bulgur, makarna, nohut, mısır Pirinç, fasulye, mercimek, bulgur, nohut, makarna, mısır Pirinç, fasulye, makarna, bulgur, mercimek, nohut, mısır şeklinde olur. O hâlde 5. kavanozun nohut olduğu sıralamada baştan üçüncü kavanoz mercimektir ( 5) 5 4 bulunur. ( x + y).( x y) x ydir. Deneme Sınavı ab. ( 6 ).( 6 + ) ab. ( 6) ( ) ab. 6 4 ab. 4 oldu undan 4 b. a bulunur a b (a b).(a + b) dir. 8. Verilen şarta göre baştan üçüncü kavanoz mercimek kavanozudur. Öncüllerde verilen ögelerin çeşitli ilişkilere göre nerede bulunduklarını ya da bulunabileceklerini soran soru tipleri, yer - yön - konum bildiren sorulardır ( + ) ( + ) bulunur ( 0) ( ) bulunur Verilen şarta göre. ihtimale bakmak gerekir. Bazı sorularda hem sıralama ile ilgili hem de yer - yönle ilgili değişkenler bir arada sorulabilmektedir. a. x n + b. x n c. x n x n. (a + b c) dir. olur. n.( n+ ) n n Verilen şarta göre 3. ihtimale bakmak gerekir. Çok çeşitli ilişkilerin olduğu sorularda benzer yöntemlerle sorular çözülebilmektedir. Önemli olan tüm verileri bir tabloda toplayabilmektir bulunur. a c ad. + bc. + dir. b d bd a+ 3b c + c 4a + 3b c.(c + ) olur. c ve c + ardışık sayılar olduğundan c ya da c + sayılarından biri kesinlikle çifttir. O hâlde c.(c + ) ifadesi çift olur. 4a ifadesi de çift olduğundan 3b, dolayısıyla da b kesinlikle çifttir. T.T T Ç.Ç Ç T.Ç Ç olur. 6

7 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı ( n+ 3)! ( n )! + ( n+ )! ( n )! ( n+ 3).( n+ )! ( n+ )! + ( n ).( n )! ( n )! n+ 3+ n n a + 4a a + 4a 8 olur. Buradan (a ). (a + ). (a + 3). (a + 5) 43. J5N J4N J5N J4N K O. K O + K O. K O LP LP LP LP n 5 bulunur. n! n.(n ).(n )... olur. ( a + 4a 5).( a + 4a+ 3) > > 8 8 ( 8 5).( 8+ 3) ( 3).( 5) 65 bulunur. 70 bulunur. Sorunun çözümü tüm üç nokta seçimlerinde doğrusal üç nokta seçimlerinin çıkarılmasıyla da bulunabilir. Bir denklemin kökü denklemde yerine yazıldığında denklemi sağlar. 3 4 J9N J5N J4N K O K O K O 4 LP L3P L3P bulunur. 38. x 6x + 0 x + 6x x + 6 olur. Her iki tarafın karesi alınırsa x +. x x x x + 36 x x + 34 bulunur. x (x + y) x + x.y + y dir. 4. x.( z+ ) 4.( 5+ ) ( y + ) ( + ) Buradan ( z + ) 8 ( 3+ ) 8 " orant sabitiolur. z + 4 z 3 bulunur OKEK( 3,, ) OKEKc,, m 4 3 OBEB( 43,, ) 6 6 bulunur. a c OBEB( ad., bc. ) OBEBc, m b d OKEK( bd, ) a c OKEK( ac, ) OKEKc, m dir. b d OBEB( bd, ) Ters orantıda çarpma işlemi, doğru orantıda bölme işlemi düşünülür. 39. /6 < a + 3/ < b 4 < a 4 + 3b < 6 0 < a 3b < 30 olur. Dolayısıyla a 3b ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değer 9 bulunur. Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirir A, B R V S, W olduğundan T X (A B) Z { 3,,, 0, } elde edilir. Bu kümenin eleman sayısı ise 5 tir. (A B) Z (A Z) (B Z) dir. 45. Anne İki Çocuk Bugün 4a a 0 yıl sonra 4a + 0.(a + 0) 4a + 0 a + 40 a 30 a 5 4a bulunur. İki çocuğun yaşları toplamı 0 yıl sonra.0 0 artar. 7

8 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ 46. Yolun tamamına 4x denirse 4 ü gidilirse geriye 3x kalır. Sonra kalan yolun 3 ü gidildiğinde geriye 0 km kaldığından 3x 3x. 0 3 x 0 km 4x 80 kmbulunur. Paydaların OKEK i alınırsa OKEK(4, 3) yolun tamamına x demek çözümü kolaylaştırır saat sonra otomobilin deposunda 4 litre benzin kalmışsa otomobilin harcadığı benzin miktarı litre olur. O hâlde otomobil saatte 36 6 litre 6 benzin harcar. 4 saat sonra otomobilin deposunda kalan benzin miktarı ise litre bulunur. Alınan yolla harcanan benzin miktarı doğru orantılıdır. 50. Altının fiyatı 00x olursa Ceren 5 altına 5.00x 500x para verir. Altınların fiyatı % 0 arttığında 5 altının fiyatı 0 500x. 650xolur. 00 Deneme Sınavı 0 5. Ali işi Burak ile birlikte 6 saatte bitiriyorsa tek başına 6 saatten daha uzun bir sürede bitirir. Ali ile Burak eşit kapasitede çalışsaydı işi 6 saatte bitirdiklerinden tek başlarına saatte bitirirlerdi. Fakat Ali daha hızlı olduğundan saatten kısa bir sürede bitirir. Dolayısıyla 6 < a < bulunur. Ali bir işi a saatte, Burak b saatte bitiriyorsa ikisi birlikte saatte işin + sini bitirir. a b Ceren in kazancı 3 olduğundan 650x 500x S 47. K + L 550 ve K L olduğundan 5 6 K 5x ve L 6x denirse 5x + 6x 550 x 550 x 50 olur. Buradan K 5x bulunur. x x x in i,, x in ü olur. 50x x x olur. 50 O hâlde altının satış fiyatı , bulunur. 00 x in % 0 fazlası % 0 udur. 0 Yani x. udur. 00 S S O O D seçeneğinde taralı bölgeye S harfi yazıldığında ilk oyuncu oyunu kazanır. Oyunun kuralı anlaşılana kadar öncüller okunmalıdır. 5. AC 90 km ve x dk x saat oldu E A. A. olduğundan E 3k ve A 4k elde edilir. 4E + 6A k + 6.4k 36 k + 4k 36 Buradan 36k 36 k olur. E 3k 3. 3 bulunur. 75 x in % 75 i x. dür. 00 ğundan 6 90 x x 7 dakika olur. AB 40 km, BC 50 km olduğundan aracın [BC] arasındaki hızına v denirse V V V 5 V 5 kmsa / bulunur. H z Yol Zaman d r. 54. S O S I II III İlk oyuncu IV. kutuya S harfini yazarsa ikinci oyuncu I. ya da II. kutuya O harfi yazsa bile iki kutudan boş kalanına birinci oyuncu S harfi yazarak oyunu kazanır. S V O Kesinlikle ifadesinin kullanıldığı sorularda sonuç her durumda elde edilmelidir. 8

9 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı A A operatörünün standart tarife ücretinin üstüne limit aşım ücretleri eklenirse 8 5 B C x A açısı 90 den büyük olduğundan x > A r O r C O R B 0+(50 00).0,3+(50 00).0,+ (3 ) elde edilir. Soruda verilen tüm kullanımlar B operatörünün standart tarifesi içeriside olduğundan fiyat farkı bulunur. x > x > 89 x > 7... (I) elde edilir. Üçgen eşitsizliğinden 5 8 < x < < x (II) elde edilir. I. ve II. eşitsizliklerden 7 < x + 3 elde edilir. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayıları 8, 9, 0,, olup 5 tanedir. A AO r ve O B R denirse O O R r cm olur. Buradan BC R + (R r) R r.(r r). 4 cm bulunur. Yarıçapı r olan çemberin çevre uzunluğu p.r dir. B operatörünün standart tarifesinde 50 dk konuşma, 50 sms ve 3 GB internet olduğundan standart ücret dışında bir ücret ödenmez. 59. Verilen özellikler için operatörlerin ücretleri aşağıdaki gibi olur: A:0+(500 00).0,3+(500 00).0,+(5 ) , B: 50 + (500 50).0,4 + (500 50).0, + (5 3).4, , C: 90 c b Dolayısıyla B < A < C bulunur. B Üçgen eşitsizliği; a C C operatörünün standart tarifesinde 500 dk konuşma, 500 sms ve 5 GB internet olduğundan standart ücret dışında bir ücret ödenmez. b c < a < b + c a c < b < a + c 3 a b < c < a + b dir Dikdörtgenin uzun kenarı 0 cm, kısa kenarı 7 cm olduğundan ve soruda verilen diğer bilgilerden karelerin boyutları yukarıdaki şekildeki gibi elde edilir. Buradan karelerin alanları toplamı cm bulunur. Kenar uzunluğu a olan bir karenin çevre uzunluğu 4a, alanı a dir. 60. C operatöründe standart tarife 90 olduğundan buna limit aşım ücretleri eklenirse fatura tutarı 90+( ).0,5+(6 5) bulunur sms standart tarifenin içerisinde olduğundan ayrıca ücretlendirilmez. 9

10 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ. İlk Türk devletlerinde devlet işlerini görüşen Kurultay toplantılarına şad gibi hanedan üyesi ordu komutanları ve yabgu unvanını taşıyan yöneticiler katılırdı. Ancak otacı (emçi) yani doktor Kurultaya katılmazdı. Eski Türklerde hükümdarların Kurultay adı verilen bir danışma meclisi vardı. Hakanın başkanlığında toplanan. Kurultay üyeleri hanedan üyeleri, boy beyleri, sivil ve askerî idarecilerden oluşurdu. Kurultayın bazı görev ve yetkileri, Yeni hükümdarı seçmek, Savaş ve barış kararı almak, İnsan ve hayvan sayımı yapmak, Yargılama yapmaktır.. Büyük Selçuklu Devleti ni kuran Oğuzlar XI. yüzyılda Anadolu ya yerleşmek amacıyla akınlar düzenlemiştir. Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı na göre 4 boydan ve Divânü Lügati t-türk eserine göre boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyudur. Günümüzde Türk nüfusunun çoğunluğu Oğuz boyundandır. X. yüzyılda Hazar Denizi nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde ilk devletlerini kurdular. 000 yılında Kıpçaklar tarafından yıkılan bu devletten sonra Oğuzlar ikiye bölündü, bir kısmı Selçuk Bey önderliğinde güneye indiler, İslam ı kabul edip İslâm orduları hizmetine girdiler. Oğuz kitleleri içinde Kınık boyundan olup ataları Selçuk un adından ötürü Selçuklular olarak anılmaya başlayan bir kol Tuğrul Bey önderliğinde 038 yılında Irak ve İran da Büyük Selçuklu İmparatorluğu nu kurdu. Etrafta dağınık yaşayan diğer Türk boyları da bu İmparatorluğa katılmıştır. Ancak Büyük Selçuklular Moğol kökenli Karahıtaylılar a yenilmesi ile devlet çözülmeye başladı. Dağılan bu boyların kimi Harzemşahlara bağlandı, kimi Horasan a Irak a, Suriye ye yerleşti, kimileri de Anadolu Selçuklu Devleti ne katıldı. Dahasonra kurulan Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Devletleri, Alemdarlar, Anadolu beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu da Oğuzlar tarafından kurulmuştur. LİSANS GENEL KÜLTÜR 3. Orta Çağ da Avrupalı Hristiyanların Haçlı Seferleri ne katılmasında, Kudüs ü ele geçirme, Doğu ticaret yollarını ele geçirme amacı etkili olmuştur. Haçlı Seferleri, Hristiyan Avrupalıların XI. yüzyılın sonlarından XIII. yüzyılın sonlarına kadar Müslüman Orta Doğu ya düzenlediği seferleridir. Haçlı Seferleri nin bazı önemli sonuçları şunlardır: Papa ya ve Katolik Kilisesi ne güven azalmıştır. Skolastik düşünce zayıfladı. Derebeylikler zayıfladı ve merkezî krallıklar güçlenmiştir. Doğu-batı ticareti gelişmiştir. Akdeniz limanları önem kazanmıştır. Avrupalılar İslam dünyasının etkisiyle Antik Yunan, Hellen eserlerini öğrenmiştir. Kağıt, barut, matbaa, pusula gibi teknik buluşlar Avrupa da öğrenilmiştir. 4. Kili ve Akkerman kaleleri Kardeniz de hâkimiyeti güçlendiren II. Bayezit Dönemi nde ele geçirilmiş bölgelerdir. Preveze Deniz Muharebesi, 8 Eylül 538 tarihinde Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı Donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesidir. Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması nı imha etmiştir. Bu deniz muharebesi sonucunda Akdeniz de Osmanlı Donanması na karşı koyabilecek bir donanma kalmamış ve Türk hâkimiyeti başlamış oldu. Deneme Sınavı 0 5. Osmanlı Devleti nde hazine gelirlerini artırma ihtiyacından dolayı iltizam sistemi ve müsadere uygulanmıştır. İltizam: merkezden uzak eyaletlerin yıllık vergisinin toplanması görevinin açık artırma yolu ile peşin para karşılığında satıldığı sistemdir. Müsadere sistemi: Devlet memurlarının mallarına el konulmasıdır. 6. Kaleisultaniye, Rumeli Hisarı ve Kilitbahir Kalesi Fatih Dönemi nde, İshak Paşa Sarayı da XVII. yüzyılda Ağrı Doğubeyazıt ta inşa edilmiştir. Ancak Gevher Nesibe Şifahanesi Türkiye Selçukluları Dönemi ne aittir. Kilitbahir Kalesi, 45 de İstanbul kuşatması esnasında Papalık Donanması nın Bizans a yardım etmesini önlemek amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından Çanakkale de yaptırılmıştır. Boğaz kenarındaki Kalaisultaniye günümüzdeki adıyla Çimenlik Kalesi dir. Kaleyi, Fatih Sultan Mehmet İstanbul u fethettikten sonra 46 yılında yaptırmıştır. Piri Reis, Kitab-ı Bahriye sinde kitabını burada tamamladığından bahsetmektedir. 7. Osmanlı Devleti sınırlarının genişlemesi sonucunda iş yükünü azaltmak amacıyla vezirlerin ve defterdarların sayısında artış olmuştur. Osmanlılarda vezirlik müessesesi ilk defa, Orhan Gazi zamanında ortaya çıktı. İlk vezir Alaaddin Paşa dır. Orhan Gazi zamanında tek vezir olup devletin büyümesi ve işlerin artması üzerine, vezirlerin sayısı de arttı. Böylece sayıları artan vezirlerden biri veziriazam ismiyle baş vezir tayin edildi. 0

11 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı 0 8. Osmanlı Devleti nde XVIII. yüzyılda iltizam sisteminden malikane sistemine geçilmesiyle birlikte yerel güce sahip âyan denilen kişiler ortaya çıkmış ve âyanların nüfuzu artmıştır. XVIII. yüzyılda iltizam sisteminin yerine daha çok malikane sistemi uygulanmıştır. Bu sistemde muaccele denen satış bedeli karşılığında topraklar kişilere hayatı süresince olmak şartı ile kiralanırdı. Böylece mültezimler daha fazla güçlenerek âyan denilen feodal güçler haline geldi. 0. Osmanlı Devleti nde Tanzimat Fermanı ndan itibaren yaşanan demokratikleşme hareketlerinin temel amaçları arasında ümmetçilik fikrini geliştirmek yer almaz. Ümmetçilik İslam birliğini esas aldığı için Osmanlı halkı için birleştirici bir politika değildir. Ümmetçilik (Panislamizm), XIX. yüzyılda II. Abdülhamit Dönemi nde devlet politikası olarak ortaya atılmış, Müslüman nüfusun fazla olduğu tüm ülkelerin tek bir çatı altında birleştirilmesi düşüncesidir. Osmanlı Devleti nin çöküş döneminde Avrupa nın saldırılarına karşı bir kurtuluş düşüncesi olarak görülmüştür.. Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti ni parçalamak için yapılan gizli bir antlaşma değil, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti nin imzaladığı ateşkes anlaşmasıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Anlaşma Devletleri arasında Osmanlı Devleti ni paylaşmaya yönelik birçok gizli antlaşma imzalanmıştı. Anlaşma Devletleri bu anlaşmalarla savaş sonrasında ele geçirmek istedikleri bölgeler hakkında aralarında uzlaştı. Ancak savaş devam ederken 97 de Rusya da iktidara gelen, sosyalist lider Lenin bu antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklamıştır. 9. Osmanlı Devleti nin Rusya ile imzaladığı 856 Paris Antlaşması ile Karadeniz in tarafsız hâle gelmesi kararı alınmıştır. Ancak Tanzimat Fermanı 839 da yayımlanmıştır. Ermeni Sorunu da 878 Berlin Antlaşması ile başlamıştır. Paris Antlaşması, 856 tarihinde Rusya ile Kırım Savaşı nı kazanan Osmanlı, İngiltere ve Fransa arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu bu antlaşma ile Avrupa devletler genel hak ve hukukundan faydalanma imkânı elde etmiştir. Ancak, toprak bütünlüğü Avrupa büyük devletlerinin kefilliği altına girmiştir. Karadeniz de Rusya ile aynı muameleye tabi tutulması haksızlık olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı nın iç meselesi olan Islahat Fermanı na antlaşma metni içinde yer verilmesi, ileriki yıllarda iç işlerine müdahale zemini hazırlamıştır Balta Limanı Anlaşması ile İngiltere nin açık pazarı olan Osmanlı Devleti nde Reji İdaresinin kurulmasıyla yabancı girişimcinin baskısı artmıştır. 838 yılında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Balta Limanı Antlaşması nın bazı maddeleri şunlardır: Tekel sistemi kaldırıldı. İngiliz tüccarlara diledikleri miktarda hammaddeyi satın alma imkânı verilmiştir. İç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra İngilizlerin de katılması öngörülmüştür. İngiliz vatandaşlarına Osmanlı ürünlerini Osmanlı tüccarlarıyla aynı vergi koşulları altında satın alma hakkına sahip olmuşlardır. İngilizlerle olan transit ticaretten alınan vergi resmi kaldırılmıştır. Bu maddelerin sonuncusu, İngiliz vatandaşları Osmanlı Devleti sınırları içinde ticaret yaparken Osmanlı vatandaşlarından bile daha az vergi ödeyecekleri anlamına geliyordu Mayıs 99 da başlayan Yunan işgaline karşı Reddiilhak Cemiyeti kurulmuş ve bölgede yaşanan çatışmalar üzerine İtilaf Devletleri tarafından Bristol Raporu yayımlanmıştır. Ancak Paris Barış Konferansı İzmir in işgalinden önce toplanmıştır. Paris Konferansı nda İttifak Devletleri ile yapılacak barış antlaşmalarının koşulları gerçekleşti. Osmanlı Devleti ile yapılacak barışın ilkeleri konusunda İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkınca imzalanacak antlaşma ertelendi. İtalya, İzmir ve çevresinin Yunanistan a verilmek istenmesi nedeniyle konferansı terk etmişti. Osmanlı Devleti ile yapılacak barışın şartları daha sonra San Remo Konferansı nda belirlenen ilkeler çerçevesinde 90 de Sevr de imzalanmıştır.

12 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ 4. İstanbul Hükûmeti sadrazamı Damat Ferit Paşa Elazığ Valisi Ali Galip e Sivas Kongresi ni önlemek için Mustafa Kemal i tutuklama emrini vermiştir. Ali Galip Olayı, İstanbul da Damat Ferit Hükûmeti, İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından planlanmıştı. Dahiliye Nazırı Adil Bey Eylül de Ali Galip ile Sivas a vali olarak gitmesi konusunda pazarlık yaptı. Ali Galip in oradaki görevi Doğu vilayetlerinde gaile çıkarmaya çalışanların kışkırtmalarını engellemek ve karşı koyanları yakalamaktı. 3 Eylül 99 tarihinde Dahiliye Nazırı Adil Bey ve Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa Ali Galip Bey e bir emirname verdiler. Bu emirname 7 Eylülde Mustafa Kemal Paşa nın eline geçti. Emirde Ali Galip in Sivas a gitmesi ve toplantıya meydan vermemesi isteniyordu. Ali Galip görevi kendisini Mirlivalığa yükseltilmesi sözünü alarak kabul etmiştir. 6. Sevr Antlaşması nda Boğazların yönetiminin uluslar arası komisyona bırakılması kararı alınmış ancak bu komisyonda Türk devletine yer verilmemiştir. Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti sömürge durumuna getirilmek istenmiştir. Türk milleti bu antlaşmayı imzalayan İstanbul yönetimine güvenilemeyeceğini bir defa daha anlamıştır. Halk bu durum karşısında Millî Mücadelenin gereğini daha iyi anlamıştır. TBMM, Sevr Antlaşmasını tanımadığı gibi; 9 Ağustos 90 de aldığı kararla, antlaşmayı imzalayanları vatan haini kabul etmiştir. Padişah Sevr Antlaşmasının imzalanmasını kabul etmekle hukuka ve millî iradeye aykırı davranmıştır. Çünkü Kanuniesasi ye göre bir antlaşmanın imzalanabilmesi için Meclisi Mebusanın onayının alınması gerekiyordu. Sevr Antlaşması bu yönüyle hukuka aykırıdır ve hukuken geçersizdir. Deneme Sınavı Ocak 9 tarihinde kazanılan I. İnönü Savaşı sonrasında 3 Şubat 9 de Londra Konferansı düzenlenmiş ve Mart 9 tarihinde Afgan Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Ancak Maarif Kongresi Kütahya Eskişehir Savaşları ndan sonra düzenlenmiştir. Maarif Kongresi Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin devam ettiği sırada (5 Temmuz 9) Ankara da 80 kişinin katıldığı Maarif (Eğitim) Kongresi düzenlenmiştir. Düzenlenme Amacı: Kurtuluş Savaşı nı kazandıktan sonra yeni Türk devletinin eğitim politikasını belirlemektir. Kongreye Mustafa Kemal de katılmıştır. Savaşın en şiddetli döneminde böyle bir kongrenin düzenlenmesi Atatürk ün eğitime verdiği önemi göstermektedir. Atatürk bu kongrede yaptığı konuşmada Millî kimliğimize zarar veren zararlı fikirlerle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 9. Yeni Türk Devleti nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası programında Liberal uygulamalar esas alınmamış devletçilik politikasını desteklemiştir. 5. Mebusan Meclisi nin 8 Ocak 90 tarihinde Misakımillî kararlarını alması üzerine İtilaf Devletleri 6 Mart 90 de İstanbul u resmen işgal etmiştir. İstanbul un resmen işgal edildiğini Mustafa Kemal e Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey haber vermiştir. Mustafa Kemal in İstanbul un işgaline karşı aldığı tedbirler şunlardır: İşgalciler kınandı. İstanbul ile ilişkiler kesildi. Anadolu daki bazı işgalci subaylar, Malta ya sürgün edilen Türk mebuslarına karşılık tutuklandı. Osmanlı nın Anadolu daki gelir kaynaklarına el kondu. İşgalcilerin sevkiyat yaptıkları Ulukışla - Geyve Demiryolu işlemez hale getirildi. 7. TBMM, 7 Ekim 90 tarihinde Ankara da Cerideiresmiye adlı ilk resmî gazetesini çıkarmıştır. Minber, İstanbul da yayımlanan günlük siyasi gazetedir. ( Kasım - Aralık 98). Sahipliğini Ali Fethi Bey in (Okyar) yaptığı Mustafa Kemal Paşa nın kuruluş sermayesi ve yayımına katkıda bulunduğu gazete uzun ömürlü olmamıştır. Mondros Mütarekesi nin ardından Vahdettin i etkileyen ulusçu, dinamik bir hükûmet kurulmasını, Meclisin feshedilmemesini ve Mustafa Kemal Paşa nın Harbiye Nazırı olmasını öneren, Tevfik Paşa Hükûmetinin düşürülmesini savunan yayınlar yapmıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk Grubu 9 Eylül 93 de Halk Fırkasına dönüştürülmüştür. Kurucusu Mustafa Kemal dir. Halk Fırkasının kuruluş amaçları şunlardır; Gerçekleştirmek istenen inkılaplar için gerekli kadroyu oluşturmak, Halk ile devlet arasındaki bağları güçlendirmek, Partiyi her hangi bir toplumsal sınıfın değil; bütün halkın partisi yaparak inkılapları halka mal etmektir. Halk Fırkası 94 de Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır. 93 yılında Atatürk İlkeleri bu partinin ana ilkeleri haline gelmiştir. 937 yılında da Atatürk İlkeleri anayasada yerini almıştır. Bu partinin başkanlığını ve cumhurbaşkanlığını 938 e kadar Mustafa Kemal yürüttü. 938 ile 950 arasında İsmet İnönü CHP nin başkanlığını yürütmüştür.

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde ezberbozan kpss serisi 2016 VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN VATANDAŞLIK SORU BANKASI ISBN 978-605-318-362-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı