LİSANS GENEL YETENEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS GENEL YETENEK"

Transkript

1 ÇÖZÜMÜ 0

2

3 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı 0. Kronolojik, TDK Güncel Türkçe Sözlük te zaman bilimsel anlamında verilmiştir. Gayri sözcüğü ise olumsuzluk bildiren bir sözcüktür. Dolayısıyla gayri kronolojik sözü, zaman bilimini dikkate almamak, tarihsel sıralamaya bağlı kalmamak anlamında kullanılmıştır. Bu tür sorularda anlamı bilinmeyen sözcüklerin çıkması, sorunun çözümünü zorlaştırabilir. Cümledeki ya da parçadaki anlama dikkat edilerek anlamı bilinmeyen sözcüklerle ilgili yorumda bulunulabilir. LİSANS GENEL YETENEK 4. I.de, iletişimin tanımı yapılmıştır. II.de üç temel ögeyle ilgili bir karşılaştırma söz konusudur. IV.de, bu bilgi ifadesiyle bir önceki cümlede söz edilen bilgiyle ilgili açıklama yapılmıştır. V.de, bilgiyi ileti yapmak için ifadesinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. Amaç-sonuç ilgisi olan cümlelerde, amaç yargısının yapılıp yapılmadığı yani amaca ulaşılıp ulaşılmadığı belli değildir. 7. I.de spor haberleriyle ilgili dünya ve Türkiye arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. II.de, spor gazetelerinin satışıyla ilgili bir tespitte bulunulmuştur. III.de nesnel bir bilgi verilmiştir. V.de ele alınan yargı, kesinlik bildiren bir yargıdır. Kesinlik bildiren yargılarda asla, mutlaka, kesinlikle, hep, hiç gibi sözcükler yer alabilir. 8. Parçadaki III ve V numaralı cümlelerde eserde ele alınan konuyla ilgili bilgiler verilmiş ve eserin içeriğinde neler olduğundan söz edilmiştir.. V numaralı deyimin anlamı yanlış verilmiştir. Çünkü pervasızca, kimseden çekinmeden dolaşmak, elini kolunu sallaya sallaya gezmek deyiminin açıklamasıdır. Deyimler, bir durumu daha etkili anlatabilmek için kullanılan kalıplaşmış söz öbekleridir. Genellikle -mak/- mek mastar ekiyle biter ve cümlede yüklem görevinde kullanılabilir. 3. I.de insanın teknolojik olarak çok ileri giderek uzaya çıkıp oradaki insanlarla iletişime geçtiği ancak yakın çevresindeki insanlarla iletişimde bulunamadığı gibi bir çelişkiden söz edilmiştir. II.de umutsuzluğun insanların genelinde görülen bir durum olduğu dile getirilmiştir. III.de insanlar arası iletişimin olumsuz duygular aracılığıyla kurulduğu ifade edilmektedir. IV.de III.cümledeki durumun nasıl sonuçlara yol açtığı belirtilmiştir. Bir cümlenin, bir önceki ya da bir sonraki cümleyle ilgili olup olmadığına, ilgi varsa da bu ilginin nasıl bir ilgi olduğuna (neden-sonuç, açıklama, örnekleme) dikkat edilmelidir. 5. Parçadaki V numaralı cümlede, herhangi bir kıyaslama ya da ölçme durumu söz konusu değildir. Karşılaştırma, birden farklı nesne, olay, kavram vb.nin benzerlik ya da farklılık açısından kıyaslanmasına dayanır. 6. I.de, psikolojinin ilk durumuyla ilgili bilgi verilmiştir. II.de, başkaları tarafından farklı değerlendirilen bir durumdan söz edilmiştir. III.de, başkalarının bilinçaltındaki olayları nasıl değerlendirdiği belirtilmiş ve bir önceki cümlede verilenlerle karşılaştırma yapılmıştır. V.de, psikoloji bilim, kişisel görüşler ışığı altında tanımlanmıştır. Bir parçada tek bir cümlede karşılaştırma yapılabildiği gibi cümleler arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. Bir eserin içeriği, o eserde ne anlatıldığı yönündeki bilgilerden oluşur. Ayrıca bir eserde ne anlatılmadığı da yine o eserin içeriği ile ilgilidir. 9. II. sözcük yanlış yazılmıştır çünkü sayılar, bankacılıkla ilgili işlemler hariç bitişik yazılmaz. III. sözcük, kalıplaşmış olarak bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. IV.sözcük özel isim değildir, bu nedenle küçük harfle başlaması gerekir. V.sözcük belirli bir tarihi belirten ay adı olduğu için büyük harfle başlamalıdır. Özel isimlere getirilen yapım ekleri ve yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. 0. IV numaralı işaret yanlış kullanılmıştır çünkü Gerçeğe dönelim beyler cümlesi, tamamlanmış bir cümledir ve bu cümleden sonra noktalı virgül gelmez. Ara sözlerin ve ara cümlelerin başına ve sonuna ya virgül ya da kısa çizgi getirilir. 3

4 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ. II.sözcükte -la ve ma yapım ekleri kullanılmıştır. III. sözcükte ol- eylemine -an sıfat-fiil eki gelmiştir ve sözcük sıfat-fiil olmuştur. IV.sözcük yeterlik birleşik eylemiyle oluşmuş birleşik sözcüktür. V.sözcük olan insanlar sözcüğü -ı durum ekini almıştır. Bütün fiilimsi ekleri yapım ekidir ve bütün fiilimsiler de bu durumun sonucu olarak türemiş sözcüktür. 4. I.cümle, öge dizilişi açısından devriktir, diğer cümleler kurallıdır. II.cümlede birden fazla yargı bağlaçlarla bağlandığı için cümle, bağlı cümledir. III.cümle dolaşmak ve vazgeçip eylemsileri vardır yani birden fazla yan cümle kullanılmıştır. IV numaralı cümle Bir şey yapamazdım. anlamı veren sözde soru cümlesidir. Bir cümlede bir temel yargı, bir de eylemsiden oluşan en az bir yargı varsa, o cümle girişik birleşik cümledir. Ayrıca bir cümlede kaç eylemsi varsa o kadar yan cümle vardır. Deneme Sınavı 0 7. Parçadaki III numaralı cümleden itibaren insanların mensubu oldukları grupta nasıl davrandıklarından söz edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla parçada ele alınan konu insanların grup içinde nasıl davrandıklarıdır. Bir parçanın konusu, o parçada üzerinde durulan, ele alınan, işlenen konudur ve genellikle parçanın giriş cümlelerinde yer alır. Ancak bazı paragraflarda parçanın tamamına da yayılmış olabilir.. yükselme sözcüğü yüksek sözcüğünden türemiştir yani k ünsüzü düşmüştür. Geliştirir sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır çünkü sözcüğün aslı gelişdirir dir. Yalnızlık sözcüğünde ı ünlüsü düşmüştür. büyüklüğü sözcüğünde de k ünsüzü yumuşamış ve ğ ye dönüşmüştür. Ünlü daralması - ( ) yor eki ya da y sesiyle ilgilidir. Bu unsurlar bazı sözcüklerde kendilerinden önce gelen a ve e geniş ünlülerini daraltır. 5. I numaralı sözcük, kendinden sonra gelen adı tam olarak belirtmediği için belgisiz sıfattır. II numaralı sözcük sanatçılar adının yerini tuttuğu için kişi zamiridir. III numaralı sözcük sıfatı derecelendiren bir zarftır. IV numaralı sözcük kendinden sonra gelen adı işaret yoluyla belirten bir işaret sıfatıdır. V numaralı sözcük bir eylemin adı durumunda olan isim-fiildir yani addır. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcükler işaret zamiri iken bir adı işaret yoluyla belirten sözcükler işaret sıfatıdır. 8. MÖ 4000 yılından başlayıp MÖ 000 li yıllara kadar bir sıra izlenmiştir yani kronolojik bir sıra vardır.. MÖ 000 li yıllardan kalma kafataslarındaki deliklerse ilk beyin ameliyatlarının bu çağlarda yapıldığını gösteriyor. cümlesinde bir çıkarım söz konusudur. Parçanın genelinde insan bilinciyle ilgili bilgi verilmiştir. Eski Sümer yazıtlarında, eski zamanlarda ifadelerinde eski sözcükleri niteleyici unsurdur. Bilgi verici anlatım biçimi, açıklayıcı anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde amaç okuyucuya bilgi vermek, onu bir konuda aydınlatmaktır. 3. II numaralı cümlede aynı yazarın her eseri söz öbeğinde aynı sözcüğü bir belirtili ad tamlamasının tamlayanı olan yazarın ismini, her sözcüğü de eseri tamlananını tamamlamıştır. Bir isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan arasına farklı sözcükler girebildiği gibi, hem tamlayan hem tamlanan birden fazla sözcük tarafından nitelenebilir. 6. İlk üç cümlede eşler arasındaki ilişkilerin özelliklerinden söz edilirken IV numaralı cümleden itibaren ülkemizdeki aile yapısına değinilmiştir. Buna göre IV numaralı cümleden itibaren yeni bir paragrafa geçilmelidir. Bir cümlede çünkü, fakat, ama, bu durumda, böylesi olaylar... şeklinde bağlayıcı unsurlar varsa o cümleden itibaren yeni bir paragrafa başlanamaz. 9. Parçada, insanların sorunları çözmek için nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiği üzerinden durulmuştur. İnsanlar arasındaki sorunların önemli bir bölümü iletişimsizlikten ya da tek taraflı iletişimden kaynaklanır. Buna göre de insanlar arasındaki iletişimin sağlıklı olması, sorunların çözümünde önemli bir etkiye sahiptir. Ana düşünce sorularıyla çok farklı kalıplarda karşılaşılabilir. Bunlardan biri de Bu parçada vurgulanan nedir? sorusudur. Vurgulanan ifadeye, genellikle parçanın sonuç cümlelerinde rastlanılabilir. 4

5 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı 0 0. Parçadaki III numaralı yere soru kökünde verilen cümlenin getirilmesi gerekir. II numaralı cümlede her geçen gün bu sayı artmıştır yargısından hareketle bu artışın nasıl bir artış olduğuna değinilen soru kökündeki cümle III numaralı yere getirilmelidir. Bu tür sorularda soru kökündeki cümlenin numaralanmış yere mi yoksa numaralanmış cümlelerin sonuna mı geleceğine dikkat etmek gerekir. 3. I numaralı cümlede Türk mutfağının çekici olduğundan söz edilmiştir. Bu cümleden sonra bu yargıda ele alınan düşüncenin karşıtı bir cümle gelmelidir ki parçanın geri kalan kısımlarında anlam bütünlüğü sağlanabilsin. Buna göre de I numaralı cümleden sonra gelmesi gereken cümle IV numaralı cümledir. Bu tür sorularda numaralanmış cümlelerin hangisinin diğerinin devamı niteliğinde olduğunu bilmek, sorunun çözümünü kolaylaştırır. 5. Parçadaki IV ve V numaralı cümlelerde destanların Türklerin kültürel ve toplumsal özellikleriyle ilgili bilgi verildiğinden söz edilmiştir. Soruda istenen yargıların tespit edilebilmesi için parçanın hem bütünsel hem de cümle bazında çok iyi okunması ve anlaşılması gerekmektedir.. Parçada atasözlerindeki ben ve öteki kavramlarından söz edilmektedir. Ancak parçadaki IV numaralı cümle, atasözünün ne olduğundan söz etmektedir ve parçanın anlam akışını bozmaktadır. Parçanın anlam akışını bozan cümle, anlamsal olarak cümlenin geneline uymayan bir cümle olabileceği gibi yapısal olarak da cümlenin anlatımını bozan bir cümle olabilir.. Bugün Amerika da beş üniversitede, Almanya da üç, Hollanda da ve İngiltere de birer üniversitede bu konuda bilimsel olarak çalışılmaktadır cümlesi A, Düzenli aralıklarla farklı bölgelerde, ülkelerde konferanslar düzenlenmekte ve toplantılar yapılmaktadır cümlesi B, Din ile UFO lar arasındaki ilişkiyi reddetmemekle birlikte bu konuyu daha bilimsel verilere, kayıtlara dayandırmaya çalışan örgütlerin sayısı oldukça fazladır cümlesi C, Türkiye de üçüncüsü Denizli de yakında açılacak UFO müzeleri oluşturulmakta ve UFO lara dair her türlü görsel, yazılı, işitsel veriler sunulmaktadır cümlesi D seçeneğindeki soruyu cevaplamaktadır. Bu tür sorularda, seçeneklerdeki soruların cevabı olan sözcükler parçadaki cümlelerde yer almaktadır ve bu soruların cevaplarının net bir şekilde verilmesi gerekmektedir. 4. Toplumun öteki sini tarif eden, ona karşı verilen mücadelenin önemini vurgulayan, bu mücadelede en büyük görevin genç kahramanlara düştüğü mesajını vererek topluma yeni katılmaya hazırlanan gençler için idealler oluşturan destanlarda sosyal ve kültürel yapıyla ilgili önemli bilgiler de bulunmaktadır cümlesinde A ya, Kahramanın doğumu, gençliği ve akınları etrafında gelişen olayları anlatan destanların, geleneğin canlı olduğu dönemlerde bir eğlence unsuru olmanın ötesinde toplumun tarih bilincini geliştiren ve bireylerin topluma aidiyet duygularını pekiştiren bir işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür cümlesinde C ye, Başka bir ifadeyle Türk destanlarını dinleyen veya okuyan bir kişi, bu toplumun neye inandığını, nelerden korktuğunu veya çekindiğini, nasıl beslendiğini ve eğlendiğini, toplumun hangi gruplardan ve nasıl oluştuğunu, yasalarını, cezalarını, geleneksel uygulamalarını kısacası Türklerin hayatını bulur. Bu yönüyle destanlar, günümüzde de Türklerin toplum yapısını, psikolojisini, felsefesini, tarihini, coğrafyasını, folklorunu vb. incelemek isteyenler için temel başvuru kaynağı durumundadır cümleleriyle D ye, Esasında destancı, dinleyicilerine nasıl bir toplumda yaşadıklarını, bu toplumun değer yargılarını, kutsallarını, doğaya bakış açısını, evren algısını, kısacası bir felsefe sunmaktadır cümlesinde E ye değinilmiştir. Parçada değinilmeyen yargıyı bulmak için, parçadaki cümlelerle seçeneklerin uyumu dikkate alınmalıdır. 6. III, V, VI ve VIII numaralı cümlelerde tarih çalışmalarıyla ilgili öneriler söz konusu değildir. Öneri, bir işin nasıl yapılması ya da nasıl yapılmaması ile ilgili yönlendirme içeren cümlelerdir. Bu cümleler, uyarı cümleleriyle benzer özellikler gösterebilir. 7. Parçada tarih çalışmalarının neden gerekli olduğuna yönelik bir bilgi yoktur ve böyle bir çıkarımda da bulunulamaz. Yardımcı düşünceler, okuyucuya ana düşünceyi bulduran cümlelerdir. Bu cümlelerde düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılabilir. 5

6 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ sorular için verilen şartları sağlayan sıralamalar Pirinç, fasulye, mercimek, bulgur, makarna, nohut, mısır Pirinç, fasulye, mercimek, bulgur, nohut, makarna, mısır Pirinç, fasulye, makarna, bulgur, mercimek, nohut, mısır şeklinde olur. O hâlde 5. kavanozun nohut olduğu sıralamada baştan üçüncü kavanoz mercimektir ( 5) 5 4 bulunur. ( x + y).( x y) x ydir. Deneme Sınavı ab. ( 6 ).( 6 + ) ab. ( 6) ( ) ab. 6 4 ab. 4 oldu undan 4 b. a bulunur a b (a b).(a + b) dir. 8. Verilen şarta göre baştan üçüncü kavanoz mercimek kavanozudur. Öncüllerde verilen ögelerin çeşitli ilişkilere göre nerede bulunduklarını ya da bulunabileceklerini soran soru tipleri, yer - yön - konum bildiren sorulardır ( + ) ( + ) bulunur ( 0) ( ) bulunur Verilen şarta göre. ihtimale bakmak gerekir. Bazı sorularda hem sıralama ile ilgili hem de yer - yönle ilgili değişkenler bir arada sorulabilmektedir. a. x n + b. x n c. x n x n. (a + b c) dir. olur. n.( n+ ) n n Verilen şarta göre 3. ihtimale bakmak gerekir. Çok çeşitli ilişkilerin olduğu sorularda benzer yöntemlerle sorular çözülebilmektedir. Önemli olan tüm verileri bir tabloda toplayabilmektir bulunur. a c ad. + bc. + dir. b d bd a+ 3b c + c 4a + 3b c.(c + ) olur. c ve c + ardışık sayılar olduğundan c ya da c + sayılarından biri kesinlikle çifttir. O hâlde c.(c + ) ifadesi çift olur. 4a ifadesi de çift olduğundan 3b, dolayısıyla da b kesinlikle çifttir. T.T T Ç.Ç Ç T.Ç Ç olur. 6

7 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı ( n+ 3)! ( n )! + ( n+ )! ( n )! ( n+ 3).( n+ )! ( n+ )! + ( n ).( n )! ( n )! n+ 3+ n n a + 4a a + 4a 8 olur. Buradan (a ). (a + ). (a + 3). (a + 5) 43. J5N J4N J5N J4N K O. K O + K O. K O LP LP LP LP n 5 bulunur. n! n.(n ).(n )... olur. ( a + 4a 5).( a + 4a+ 3) > > 8 8 ( 8 5).( 8+ 3) ( 3).( 5) 65 bulunur. 70 bulunur. Sorunun çözümü tüm üç nokta seçimlerinde doğrusal üç nokta seçimlerinin çıkarılmasıyla da bulunabilir. Bir denklemin kökü denklemde yerine yazıldığında denklemi sağlar. 3 4 J9N J5N J4N K O K O K O 4 LP L3P L3P bulunur. 38. x 6x + 0 x + 6x x + 6 olur. Her iki tarafın karesi alınırsa x +. x x x x + 36 x x + 34 bulunur. x (x + y) x + x.y + y dir. 4. x.( z+ ) 4.( 5+ ) ( y + ) ( + ) Buradan ( z + ) 8 ( 3+ ) 8 " orant sabitiolur. z + 4 z 3 bulunur OKEK( 3,, ) OKEKc,, m 4 3 OBEB( 43,, ) 6 6 bulunur. a c OBEB( ad., bc. ) OBEBc, m b d OKEK( bd, ) a c OKEK( ac, ) OKEKc, m dir. b d OBEB( bd, ) Ters orantıda çarpma işlemi, doğru orantıda bölme işlemi düşünülür. 39. /6 < a + 3/ < b 4 < a 4 + 3b < 6 0 < a 3b < 30 olur. Dolayısıyla a 3b ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değer 9 bulunur. Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirir A, B R V S, W olduğundan T X (A B) Z { 3,,, 0, } elde edilir. Bu kümenin eleman sayısı ise 5 tir. (A B) Z (A Z) (B Z) dir. 45. Anne İki Çocuk Bugün 4a a 0 yıl sonra 4a + 0.(a + 0) 4a + 0 a + 40 a 30 a 5 4a bulunur. İki çocuğun yaşları toplamı 0 yıl sonra.0 0 artar. 7

8 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ 46. Yolun tamamına 4x denirse 4 ü gidilirse geriye 3x kalır. Sonra kalan yolun 3 ü gidildiğinde geriye 0 km kaldığından 3x 3x. 0 3 x 0 km 4x 80 kmbulunur. Paydaların OKEK i alınırsa OKEK(4, 3) yolun tamamına x demek çözümü kolaylaştırır saat sonra otomobilin deposunda 4 litre benzin kalmışsa otomobilin harcadığı benzin miktarı litre olur. O hâlde otomobil saatte 36 6 litre 6 benzin harcar. 4 saat sonra otomobilin deposunda kalan benzin miktarı ise litre bulunur. Alınan yolla harcanan benzin miktarı doğru orantılıdır. 50. Altının fiyatı 00x olursa Ceren 5 altına 5.00x 500x para verir. Altınların fiyatı % 0 arttığında 5 altının fiyatı 0 500x. 650xolur. 00 Deneme Sınavı 0 5. Ali işi Burak ile birlikte 6 saatte bitiriyorsa tek başına 6 saatten daha uzun bir sürede bitirir. Ali ile Burak eşit kapasitede çalışsaydı işi 6 saatte bitirdiklerinden tek başlarına saatte bitirirlerdi. Fakat Ali daha hızlı olduğundan saatten kısa bir sürede bitirir. Dolayısıyla 6 < a < bulunur. Ali bir işi a saatte, Burak b saatte bitiriyorsa ikisi birlikte saatte işin + sini bitirir. a b Ceren in kazancı 3 olduğundan 650x 500x S 47. K + L 550 ve K L olduğundan 5 6 K 5x ve L 6x denirse 5x + 6x 550 x 550 x 50 olur. Buradan K 5x bulunur. x x x in i,, x in ü olur. 50x x x olur. 50 O hâlde altının satış fiyatı , bulunur. 00 x in % 0 fazlası % 0 udur. 0 Yani x. udur. 00 S S O O D seçeneğinde taralı bölgeye S harfi yazıldığında ilk oyuncu oyunu kazanır. Oyunun kuralı anlaşılana kadar öncüller okunmalıdır. 5. AC 90 km ve x dk x saat oldu E A. A. olduğundan E 3k ve A 4k elde edilir. 4E + 6A k + 6.4k 36 k + 4k 36 Buradan 36k 36 k olur. E 3k 3. 3 bulunur. 75 x in % 75 i x. dür. 00 ğundan 6 90 x x 7 dakika olur. AB 40 km, BC 50 km olduğundan aracın [BC] arasındaki hızına v denirse V V V 5 V 5 kmsa / bulunur. H z Yol Zaman d r. 54. S O S I II III İlk oyuncu IV. kutuya S harfini yazarsa ikinci oyuncu I. ya da II. kutuya O harfi yazsa bile iki kutudan boş kalanına birinci oyuncu S harfi yazarak oyunu kazanır. S V O Kesinlikle ifadesinin kullanıldığı sorularda sonuç her durumda elde edilmelidir. 8

9 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı A A operatörünün standart tarife ücretinin üstüne limit aşım ücretleri eklenirse 8 5 B C x A açısı 90 den büyük olduğundan x > A r O r C O R B 0+(50 00).0,3+(50 00).0,+ (3 ) elde edilir. Soruda verilen tüm kullanımlar B operatörünün standart tarifesi içeriside olduğundan fiyat farkı bulunur. x > x > 89 x > 7... (I) elde edilir. Üçgen eşitsizliğinden 5 8 < x < < x (II) elde edilir. I. ve II. eşitsizliklerden 7 < x + 3 elde edilir. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayıları 8, 9, 0,, olup 5 tanedir. A AO r ve O B R denirse O O R r cm olur. Buradan BC R + (R r) R r.(r r). 4 cm bulunur. Yarıçapı r olan çemberin çevre uzunluğu p.r dir. B operatörünün standart tarifesinde 50 dk konuşma, 50 sms ve 3 GB internet olduğundan standart ücret dışında bir ücret ödenmez. 59. Verilen özellikler için operatörlerin ücretleri aşağıdaki gibi olur: A:0+(500 00).0,3+(500 00).0,+(5 ) , B: 50 + (500 50).0,4 + (500 50).0, + (5 3).4, , C: 90 c b Dolayısıyla B < A < C bulunur. B Üçgen eşitsizliği; a C C operatörünün standart tarifesinde 500 dk konuşma, 500 sms ve 5 GB internet olduğundan standart ücret dışında bir ücret ödenmez. b c < a < b + c a c < b < a + c 3 a b < c < a + b dir Dikdörtgenin uzun kenarı 0 cm, kısa kenarı 7 cm olduğundan ve soruda verilen diğer bilgilerden karelerin boyutları yukarıdaki şekildeki gibi elde edilir. Buradan karelerin alanları toplamı cm bulunur. Kenar uzunluğu a olan bir karenin çevre uzunluğu 4a, alanı a dir. 60. C operatöründe standart tarife 90 olduğundan buna limit aşım ücretleri eklenirse fatura tutarı 90+( ).0,5+(6 5) bulunur sms standart tarifenin içerisinde olduğundan ayrıca ücretlendirilmez. 9

10 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ. İlk Türk devletlerinde devlet işlerini görüşen Kurultay toplantılarına şad gibi hanedan üyesi ordu komutanları ve yabgu unvanını taşıyan yöneticiler katılırdı. Ancak otacı (emçi) yani doktor Kurultaya katılmazdı. Eski Türklerde hükümdarların Kurultay adı verilen bir danışma meclisi vardı. Hakanın başkanlığında toplanan. Kurultay üyeleri hanedan üyeleri, boy beyleri, sivil ve askerî idarecilerden oluşurdu. Kurultayın bazı görev ve yetkileri, Yeni hükümdarı seçmek, Savaş ve barış kararı almak, İnsan ve hayvan sayımı yapmak, Yargılama yapmaktır.. Büyük Selçuklu Devleti ni kuran Oğuzlar XI. yüzyılda Anadolu ya yerleşmek amacıyla akınlar düzenlemiştir. Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı na göre 4 boydan ve Divânü Lügati t-türk eserine göre boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyudur. Günümüzde Türk nüfusunun çoğunluğu Oğuz boyundandır. X. yüzyılda Hazar Denizi nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde ilk devletlerini kurdular. 000 yılında Kıpçaklar tarafından yıkılan bu devletten sonra Oğuzlar ikiye bölündü, bir kısmı Selçuk Bey önderliğinde güneye indiler, İslam ı kabul edip İslâm orduları hizmetine girdiler. Oğuz kitleleri içinde Kınık boyundan olup ataları Selçuk un adından ötürü Selçuklular olarak anılmaya başlayan bir kol Tuğrul Bey önderliğinde 038 yılında Irak ve İran da Büyük Selçuklu İmparatorluğu nu kurdu. Etrafta dağınık yaşayan diğer Türk boyları da bu İmparatorluğa katılmıştır. Ancak Büyük Selçuklular Moğol kökenli Karahıtaylılar a yenilmesi ile devlet çözülmeye başladı. Dağılan bu boyların kimi Harzemşahlara bağlandı, kimi Horasan a Irak a, Suriye ye yerleşti, kimileri de Anadolu Selçuklu Devleti ne katıldı. Dahasonra kurulan Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Devletleri, Alemdarlar, Anadolu beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu da Oğuzlar tarafından kurulmuştur. LİSANS GENEL KÜLTÜR 3. Orta Çağ da Avrupalı Hristiyanların Haçlı Seferleri ne katılmasında, Kudüs ü ele geçirme, Doğu ticaret yollarını ele geçirme amacı etkili olmuştur. Haçlı Seferleri, Hristiyan Avrupalıların XI. yüzyılın sonlarından XIII. yüzyılın sonlarına kadar Müslüman Orta Doğu ya düzenlediği seferleridir. Haçlı Seferleri nin bazı önemli sonuçları şunlardır: Papa ya ve Katolik Kilisesi ne güven azalmıştır. Skolastik düşünce zayıfladı. Derebeylikler zayıfladı ve merkezî krallıklar güçlenmiştir. Doğu-batı ticareti gelişmiştir. Akdeniz limanları önem kazanmıştır. Avrupalılar İslam dünyasının etkisiyle Antik Yunan, Hellen eserlerini öğrenmiştir. Kağıt, barut, matbaa, pusula gibi teknik buluşlar Avrupa da öğrenilmiştir. 4. Kili ve Akkerman kaleleri Kardeniz de hâkimiyeti güçlendiren II. Bayezit Dönemi nde ele geçirilmiş bölgelerdir. Preveze Deniz Muharebesi, 8 Eylül 538 tarihinde Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı Donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesidir. Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması nı imha etmiştir. Bu deniz muharebesi sonucunda Akdeniz de Osmanlı Donanması na karşı koyabilecek bir donanma kalmamış ve Türk hâkimiyeti başlamış oldu. Deneme Sınavı 0 5. Osmanlı Devleti nde hazine gelirlerini artırma ihtiyacından dolayı iltizam sistemi ve müsadere uygulanmıştır. İltizam: merkezden uzak eyaletlerin yıllık vergisinin toplanması görevinin açık artırma yolu ile peşin para karşılığında satıldığı sistemdir. Müsadere sistemi: Devlet memurlarının mallarına el konulmasıdır. 6. Kaleisultaniye, Rumeli Hisarı ve Kilitbahir Kalesi Fatih Dönemi nde, İshak Paşa Sarayı da XVII. yüzyılda Ağrı Doğubeyazıt ta inşa edilmiştir. Ancak Gevher Nesibe Şifahanesi Türkiye Selçukluları Dönemi ne aittir. Kilitbahir Kalesi, 45 de İstanbul kuşatması esnasında Papalık Donanması nın Bizans a yardım etmesini önlemek amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından Çanakkale de yaptırılmıştır. Boğaz kenarındaki Kalaisultaniye günümüzdeki adıyla Çimenlik Kalesi dir. Kaleyi, Fatih Sultan Mehmet İstanbul u fethettikten sonra 46 yılında yaptırmıştır. Piri Reis, Kitab-ı Bahriye sinde kitabını burada tamamladığından bahsetmektedir. 7. Osmanlı Devleti sınırlarının genişlemesi sonucunda iş yükünü azaltmak amacıyla vezirlerin ve defterdarların sayısında artış olmuştur. Osmanlılarda vezirlik müessesesi ilk defa, Orhan Gazi zamanında ortaya çıktı. İlk vezir Alaaddin Paşa dır. Orhan Gazi zamanında tek vezir olup devletin büyümesi ve işlerin artması üzerine, vezirlerin sayısı de arttı. Böylece sayıları artan vezirlerden biri veziriazam ismiyle baş vezir tayin edildi. 0

11 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı 0 8. Osmanlı Devleti nde XVIII. yüzyılda iltizam sisteminden malikane sistemine geçilmesiyle birlikte yerel güce sahip âyan denilen kişiler ortaya çıkmış ve âyanların nüfuzu artmıştır. XVIII. yüzyılda iltizam sisteminin yerine daha çok malikane sistemi uygulanmıştır. Bu sistemde muaccele denen satış bedeli karşılığında topraklar kişilere hayatı süresince olmak şartı ile kiralanırdı. Böylece mültezimler daha fazla güçlenerek âyan denilen feodal güçler haline geldi. 0. Osmanlı Devleti nde Tanzimat Fermanı ndan itibaren yaşanan demokratikleşme hareketlerinin temel amaçları arasında ümmetçilik fikrini geliştirmek yer almaz. Ümmetçilik İslam birliğini esas aldığı için Osmanlı halkı için birleştirici bir politika değildir. Ümmetçilik (Panislamizm), XIX. yüzyılda II. Abdülhamit Dönemi nde devlet politikası olarak ortaya atılmış, Müslüman nüfusun fazla olduğu tüm ülkelerin tek bir çatı altında birleştirilmesi düşüncesidir. Osmanlı Devleti nin çöküş döneminde Avrupa nın saldırılarına karşı bir kurtuluş düşüncesi olarak görülmüştür.. Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti ni parçalamak için yapılan gizli bir antlaşma değil, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti nin imzaladığı ateşkes anlaşmasıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Anlaşma Devletleri arasında Osmanlı Devleti ni paylaşmaya yönelik birçok gizli antlaşma imzalanmıştı. Anlaşma Devletleri bu anlaşmalarla savaş sonrasında ele geçirmek istedikleri bölgeler hakkında aralarında uzlaştı. Ancak savaş devam ederken 97 de Rusya da iktidara gelen, sosyalist lider Lenin bu antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklamıştır. 9. Osmanlı Devleti nin Rusya ile imzaladığı 856 Paris Antlaşması ile Karadeniz in tarafsız hâle gelmesi kararı alınmıştır. Ancak Tanzimat Fermanı 839 da yayımlanmıştır. Ermeni Sorunu da 878 Berlin Antlaşması ile başlamıştır. Paris Antlaşması, 856 tarihinde Rusya ile Kırım Savaşı nı kazanan Osmanlı, İngiltere ve Fransa arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu bu antlaşma ile Avrupa devletler genel hak ve hukukundan faydalanma imkânı elde etmiştir. Ancak, toprak bütünlüğü Avrupa büyük devletlerinin kefilliği altına girmiştir. Karadeniz de Rusya ile aynı muameleye tabi tutulması haksızlık olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı nın iç meselesi olan Islahat Fermanı na antlaşma metni içinde yer verilmesi, ileriki yıllarda iç işlerine müdahale zemini hazırlamıştır Balta Limanı Anlaşması ile İngiltere nin açık pazarı olan Osmanlı Devleti nde Reji İdaresinin kurulmasıyla yabancı girişimcinin baskısı artmıştır. 838 yılında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Balta Limanı Antlaşması nın bazı maddeleri şunlardır: Tekel sistemi kaldırıldı. İngiliz tüccarlara diledikleri miktarda hammaddeyi satın alma imkânı verilmiştir. İç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra İngilizlerin de katılması öngörülmüştür. İngiliz vatandaşlarına Osmanlı ürünlerini Osmanlı tüccarlarıyla aynı vergi koşulları altında satın alma hakkına sahip olmuşlardır. İngilizlerle olan transit ticaretten alınan vergi resmi kaldırılmıştır. Bu maddelerin sonuncusu, İngiliz vatandaşları Osmanlı Devleti sınırları içinde ticaret yaparken Osmanlı vatandaşlarından bile daha az vergi ödeyecekleri anlamına geliyordu Mayıs 99 da başlayan Yunan işgaline karşı Reddiilhak Cemiyeti kurulmuş ve bölgede yaşanan çatışmalar üzerine İtilaf Devletleri tarafından Bristol Raporu yayımlanmıştır. Ancak Paris Barış Konferansı İzmir in işgalinden önce toplanmıştır. Paris Konferansı nda İttifak Devletleri ile yapılacak barış antlaşmalarının koşulları gerçekleşti. Osmanlı Devleti ile yapılacak barışın ilkeleri konusunda İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkınca imzalanacak antlaşma ertelendi. İtalya, İzmir ve çevresinin Yunanistan a verilmek istenmesi nedeniyle konferansı terk etmişti. Osmanlı Devleti ile yapılacak barışın şartları daha sonra San Remo Konferansı nda belirlenen ilkeler çerçevesinde 90 de Sevr de imzalanmıştır.

12 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ 4. İstanbul Hükûmeti sadrazamı Damat Ferit Paşa Elazığ Valisi Ali Galip e Sivas Kongresi ni önlemek için Mustafa Kemal i tutuklama emrini vermiştir. Ali Galip Olayı, İstanbul da Damat Ferit Hükûmeti, İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından planlanmıştı. Dahiliye Nazırı Adil Bey Eylül de Ali Galip ile Sivas a vali olarak gitmesi konusunda pazarlık yaptı. Ali Galip in oradaki görevi Doğu vilayetlerinde gaile çıkarmaya çalışanların kışkırtmalarını engellemek ve karşı koyanları yakalamaktı. 3 Eylül 99 tarihinde Dahiliye Nazırı Adil Bey ve Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa Ali Galip Bey e bir emirname verdiler. Bu emirname 7 Eylülde Mustafa Kemal Paşa nın eline geçti. Emirde Ali Galip in Sivas a gitmesi ve toplantıya meydan vermemesi isteniyordu. Ali Galip görevi kendisini Mirlivalığa yükseltilmesi sözünü alarak kabul etmiştir. 6. Sevr Antlaşması nda Boğazların yönetiminin uluslar arası komisyona bırakılması kararı alınmış ancak bu komisyonda Türk devletine yer verilmemiştir. Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti sömürge durumuna getirilmek istenmiştir. Türk milleti bu antlaşmayı imzalayan İstanbul yönetimine güvenilemeyeceğini bir defa daha anlamıştır. Halk bu durum karşısında Millî Mücadelenin gereğini daha iyi anlamıştır. TBMM, Sevr Antlaşmasını tanımadığı gibi; 9 Ağustos 90 de aldığı kararla, antlaşmayı imzalayanları vatan haini kabul etmiştir. Padişah Sevr Antlaşmasının imzalanmasını kabul etmekle hukuka ve millî iradeye aykırı davranmıştır. Çünkü Kanuniesasi ye göre bir antlaşmanın imzalanabilmesi için Meclisi Mebusanın onayının alınması gerekiyordu. Sevr Antlaşması bu yönüyle hukuka aykırıdır ve hukuken geçersizdir. Deneme Sınavı Ocak 9 tarihinde kazanılan I. İnönü Savaşı sonrasında 3 Şubat 9 de Londra Konferansı düzenlenmiş ve Mart 9 tarihinde Afgan Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Ancak Maarif Kongresi Kütahya Eskişehir Savaşları ndan sonra düzenlenmiştir. Maarif Kongresi Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin devam ettiği sırada (5 Temmuz 9) Ankara da 80 kişinin katıldığı Maarif (Eğitim) Kongresi düzenlenmiştir. Düzenlenme Amacı: Kurtuluş Savaşı nı kazandıktan sonra yeni Türk devletinin eğitim politikasını belirlemektir. Kongreye Mustafa Kemal de katılmıştır. Savaşın en şiddetli döneminde böyle bir kongrenin düzenlenmesi Atatürk ün eğitime verdiği önemi göstermektedir. Atatürk bu kongrede yaptığı konuşmada Millî kimliğimize zarar veren zararlı fikirlerle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 9. Yeni Türk Devleti nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası programında Liberal uygulamalar esas alınmamış devletçilik politikasını desteklemiştir. 5. Mebusan Meclisi nin 8 Ocak 90 tarihinde Misakımillî kararlarını alması üzerine İtilaf Devletleri 6 Mart 90 de İstanbul u resmen işgal etmiştir. İstanbul un resmen işgal edildiğini Mustafa Kemal e Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey haber vermiştir. Mustafa Kemal in İstanbul un işgaline karşı aldığı tedbirler şunlardır: İşgalciler kınandı. İstanbul ile ilişkiler kesildi. Anadolu daki bazı işgalci subaylar, Malta ya sürgün edilen Türk mebuslarına karşılık tutuklandı. Osmanlı nın Anadolu daki gelir kaynaklarına el kondu. İşgalcilerin sevkiyat yaptıkları Ulukışla - Geyve Demiryolu işlemez hale getirildi. 7. TBMM, 7 Ekim 90 tarihinde Ankara da Cerideiresmiye adlı ilk resmî gazetesini çıkarmıştır. Minber, İstanbul da yayımlanan günlük siyasi gazetedir. ( Kasım - Aralık 98). Sahipliğini Ali Fethi Bey in (Okyar) yaptığı Mustafa Kemal Paşa nın kuruluş sermayesi ve yayımına katkıda bulunduğu gazete uzun ömürlü olmamıştır. Mondros Mütarekesi nin ardından Vahdettin i etkileyen ulusçu, dinamik bir hükûmet kurulmasını, Meclisin feshedilmemesini ve Mustafa Kemal Paşa nın Harbiye Nazırı olmasını öneren, Tevfik Paşa Hükûmetinin düşürülmesini savunan yayınlar yapmıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk Grubu 9 Eylül 93 de Halk Fırkasına dönüştürülmüştür. Kurucusu Mustafa Kemal dir. Halk Fırkasının kuruluş amaçları şunlardır; Gerçekleştirmek istenen inkılaplar için gerekli kadroyu oluşturmak, Halk ile devlet arasındaki bağları güçlendirmek, Partiyi her hangi bir toplumsal sınıfın değil; bütün halkın partisi yaparak inkılapları halka mal etmektir. Halk Fırkası 94 de Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır. 93 yılında Atatürk İlkeleri bu partinin ana ilkeleri haline gelmiştir. 937 yılında da Atatürk İlkeleri anayasada yerini almıştır. Bu partinin başkanlığını ve cumhurbaşkanlığını 938 e kadar Mustafa Kemal yürüttü. 938 ile 950 arasında İsmet İnönü CHP nin başkanlığını yürütmüştür.

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar Değerli Öğrenciler; Önümüzde hepimizin yaşamında ve geleceğinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak olan YGS ve KPSS sınavları var. Sınav başarısını arttırmak için elbette iyi bir hazırlık ve stratejimizin

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 160 sorudan oluşan ve 160 dakika süren bir sınavdır. 40 ar soruluk 4 ayrı testten oluşur. Testlere göre soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Türkçe Testi Sosyal Bilimler

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı 2014-2015 YGSH Bireysel Gelişim Sistemi Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER YGSH 1- Bireysel Gelişim Sistemi Çalışma Föyleri 2- Gelişim Serisi Soru Bankaları 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

5. SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI SEVİYE TESPİT SINAVI

5. SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI SEVİYE TESPİT SINAVI 5. SINIF 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI SEVİYE TESPİT SINAVI 1. 3. 22 Mart Dünya Su Günü 20 Kasım Çocuk Hakları Günü 5 Haziran Dünya Çevre Günü 1 Eylül Dünya Barış Günü Yukarıda verilen günler

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı