T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ"

Transkript

1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi nin Maddesi Yorum II III IV Derne ve Tobruk Komutanlığı nı yaptı. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinde bulundu. Askerî ataşelik görevinde bulundu. Numaralandırılarak verilenlerden hangisi, Mustafa Kemal in iz bıraktığı Trablusgarp Savaşı ile ilgili bir gelişmedir? A) I B) II C) III D) IV Osmanlı ordusu terhis edilecektir. (Dağıtılacaktır.)? Kavram haritasındaki? olan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? A) İtilaf Devletleri Ermeni devleti kurmayı amaçlamışlardır. B) İtilaf Devletleri ulaşım ve haberleşmeye el koymak istemişlerdir. C) İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti nin savunma gücünü kırmayı amaçlamışlardır. D) İtilaf Devletleri yapacakları işgallere hukuksal dayanak oluşturmaya çalışmışlardır. ) Kafkas Cephesi Kanal Cephesi Çanakkale Cephesi Makedonya Cephesi Osmanlı Devleti, yukarıdaki cephelerin hangisini müttefiklerine yardım amacıyla açmıştır? 4) I. Hıyanet i Vataniye çıkarıldı. II. İstiklal Mahkemeleri kuruldu. III. İstanbul Hükûmetiyle resmî haberleşmeler kesildi. Yukarıdakilerden hangileri, TBMM nin isyanlara karşı aldığı önlemler arasında yer alır? A) B) C) D) A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Diğer Sayfaya Geçiniz

2 5) I. Kars Antlaşması II. Gümrü Antlaşması III. Ankara Antlaşması Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri, Kurtuluş Savaşı ndaki Doğu Cephesi ile ilgilidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 7) SEVR ANTLAŞMASI (0 AĞUSTOS 90) Osmanlı ülkesi, İstanbul ve Anadolu nun küçük bir bölümü ile sınırlandırılacak, Osmanlı Devleti azınlık haklarını gözetmezse İstanbul da Türklerin elinden alınacak. Boğazlar, tüm devletlere açık olacak, ve uluslararası bir komisyon tarafından idare edilecek. İzmir ve çevresi ile Batı Trakya Yunanistan a; Antalya ve Konya yöreleri ile İç Batı Anadolu İtalya ya; Suriye, Adana, Malatya ve Sivas çevreleri Fransa ya; Irak ve Arabistan İngiltere ye verilecek. Kapitülasyonlar devam edecek ve kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Osmanlı maliyesinin denetimi, galip devletlerce oluşturulacak bir komisyona verilecek. Sevr Antlaşması nın maddelerine göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 6) A) Osmanlı Devleti nin ekonomik bağımsızlığı ortadan kalkmıştır. B) Wilson İlkelerine uyulmamıştır. C) Boğazlar üzerindeki Osmanlı denetimi ortadan kalkmıştır. D) Osmanlı yönetimi işgallere karşı direniş hareketi başlatmıştır. Dış borçlar Azınlıklar Kapitülasyonlar Boğazlar Lozan da çözüme kavuşan konuların olduğu şekiller birleştirildiğinde, aşağıdaki seçeneklerden hangisi meydana gelir? A) Yalnız B) ve C) ve D), ve 8) İtalya, Anadolu topraklarından çekilmiştir. Üç Kafkas cumhuriyeti ile Kars Antlaşması imzalanmıştır. Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak Hatay dışında Türkiye Suriye sınırı belirlenmiştir. Verilen gelişmeler, hangi savaş sonrasında gerçekleşmiştir? A) Gümrü Savaşı B) I. İnönü Savaşı C) Sakarya Savaşı D) Büyük Taarruz Diğer Sayfaya Geçiniz

3 9) Erkan ı Harbiye Vekaleti yerine Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur. Tevhid i Tedrisat ile tüm yerli ve yabancı okullar Millî Eğitim Bakanlığı na bağlanmıştır. Yukarıdaki inkılaplar, hangi kurumun kaldırıldığı gün gerçekleştirilmiştir? ) Türkiye de ilk tank imalatı gerçekleştirildi. Karabük Demir ve Çelik Fabrikası açıldı. A) Saltanatın B) Halifeliğin C) Tekke, zaviye ve türbelerin D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kırıkkale Barut Fabrikası açıldı. Ankara da Türkiye nin ilk Uçak Motoru Fabrikası kuruldu. Tablodaki bilgilere göre, hangi alanda bir yatırımdan söz edilemez? A) Savunma B) Madencilik C) Kültür D) Havacılık 0). Lozan Barış ı yeni Türk Devleti nin kurulmasına temel oluşturan siyasi bir belgedir.. İzmir İktisat Kongresi nde Misak ı İktisadi Kararları kabul edilmiştir.. Yunanistan, Lozan Barış Antlaşması nda Karaağaç ı savaş tazminatı olarak Türkiye ye vermiştir. Yukarıdaki sorular doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki cevap anahtarlarından hangisi meydana gelir? A) B) D Y C) D) D Y D D Y Y ) Türk Medeni ile kadınlara verilen haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Ailede kadın erkek eşitliği sağlandı. B) Kadınlara, milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. C) Evlilikte resmî nikâh zorunluluğu getirildi. D) Evlilikte tek eşle evlilik esası getirildi. Diğer Sayfaya Geçiniz

4 ) Aşağıdaki inkılaplardan hangisi, tarımda çalışan insanların (çiftçilerin) sorunlarını çözmeye yöneliktir? 5) Şeyh Sait İsyanı nın Sonuçları A) Kabotaj nun çıkarılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Millet Mekteplerinin açılması D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması... Kavram haritasındaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. B) Musul Sorunu Türkiye zararına sonuçlandı. C) Halifelik makamı kaldırıldı. D) Çok partili rejime geçiş aksadı. 4) Soru: Cumhuriyetin ilanı ile çözümlenen sorunlar nelerdir? Yukarıda, 8. sınıf. dönem yazılı sınavında sorulan sorulardan bir tanesi verilmiştir. Yazılı sınavına hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir? A) B) Hükûmet bunalımları Devlet başkanlığı sorunu 6) 90 yılında Fransa da Picardie (Pikardi) Manevraları na katılan Atatürk e bir Alman subayı: Şu başınızdaki fesiniz olmasa, düşünceleriniz daha güzel olacak. demiştir. Bu olay, Mustafa Kemal de hangi konuda inkılap düşüncesinin oluşumuna katkıda bulunmuştur? Türk Medeni Cavit Kabotaj Şapka Büşra Tevhid i Tedrisat C) Fırat Gamze Rejim sorunu D) Yukarıdaki öğrencilerden hangisi, öğretmenin sorusuna doğru cevap vermiştir? Kabine sisteminden kaynaklanan sorunlar A) Büşra B) Fırat C) Gamze D) Cavit 4 Diğer Sayfaya Geçiniz

5 7) Aşağıdakilerden hangisi Tevhid i Tedrisat nun sonuçları arasında yer almaz? A) Türkiye eğitiminde görülen medrese ve okul diye devam eden ikiliğe son verilmiştir. B) Medreseler kapatılmıştır. C) Arap harfleri yerine Latin harfleri kabul edilmiştir. D) Öğretim ve eğitim birliği sağlanmıştır. 9) Yönetim Biçimi Özellikler Kişi egemenliği Meclis Siyasi partiler Cumhuriyet Yukarıda, bir yönetim biçimi verilmiştir. Tabloya bu yönetim biçiminde var olan özellikler için, var olmayan özellikler için sembolleri koyulacaktır. Buna göre, etkinliğin doğru olabilmesi için hangi şıkta verilen semboller kullanılmalıdır? A) B) C) D) 8) Gerçekte biz yüzyılın gereklerine ve milletin gerçek gereksinimlerine göre yasa yapmalıyız... En uygar uluslar derecesinde hukuk kurallarımızı da iyileştireceğiz. Yüz sene, beş yüz sene, bin sene evvel yaşayan bir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplumu yönetmeye kalkışmak gaflettir. 0) Harf İnkılabı ndan sonra aşağıdaki yeniliklerden hangisi gerçekleşmemiştir? A) Okul kitapları yenilenmiştir. B) Okullardaki tabelalar değişmiştir. C) Basılan kitap sayıları artmıştır. D) Lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. Buna göre Atatürk, hukuk kurallarının hangi özelliğe sahip olmasını istememiştir? A) Güncel B) Çağdaş C) Gelenekçi D) Modern T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ BİTTİ. YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 5 Diğer Sayfaya Geçiniz

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat: 10.10 dı ve Soyadı :...

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

Atatürk İnkılapları Nelerdir

Atatürk İnkılapları Nelerdir Atatürk İnkılapları Nelerdir II. MECLIS IN AÇILMASI (11 AGUSTOS 1923) 23 Nisan 1920 de çalismalarina baslayan I. TBMM, ulusal bagimsizligi gerçeklestirmeyi amaçlayan vatansever insanlardan olusuyordu.

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ I. GİRİŞ Alçak girişimin, benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur.. Benim naçiz

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V TARIH BILIMI HAKKINDA... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İSLAMIYET ÖNCESI TÜRK TARIHI GENEL OLARAK... 5 İSLAMİYETTEN

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır.

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 2. E seçeneğindeki açıklamada "öncelik" değil, "uyarı" anlamı vardır. 3. Parçada "donup kalmamak" sözü ile "basmakalıp bir nitelik kazanmamak" anlatılmak

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

A- MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ (Ulusal Prensip Antlaşması):

A- MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ (Ulusal Prensip Antlaşması): MUHTEŞEM SÜLEYMAN - CENGİZ HAN - HAÇLI SEFERLERİ - BÜYÜK İSKENDER - TİMUR ESERLERİNİN SAHİBİ AMERİKALI YAZAR HEROLD LAMB İN DEYİMİLE SON YÜZ YILLARIN EN BÜYÜK ADAMI ATATÜRK ÜN ÖNDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN

Detaylı

TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008. ŞAMLAR POSTASI - SAYI 7 - KASIM 2008 Copyright

TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008. ŞAMLAR POSTASI - SAYI 7 - KASIM 2008 Copyright TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008 AYLIK TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ YAYINLARI EKĐM AYI SAYISI ĐÇERĐĞĐ Önsöz Sağlık araştırması Sosyal güvenlik anlaşması Köy işleri Atatürkün

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007. Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır

Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007. Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007 Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır Yoktan var olmak savaşını veren bu ulusa inancım sonsuz. Benim milletimde bu yürek, iman, kanaatkârlık, aile ve köklerine bağlılık

Detaylı

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. TARİH 1. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI 1. Öğrencilerine tarih yazımını yemek yapmaya benzeterek anlatan bir tarih öğretmeni, yemeğe konulacak malzemenin çürüyüp bozulmamış olmasına dikkat

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz. ÖN SÖZ III Bu kitabımız 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı