YGS LYS DİL VE ANLATIM SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM KONU TESTLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS LYS DİL VE ANLATIM SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM KONU TESTLERİ"

Transkript

1 YGS LYS DİL VE ANLATIM SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM KONU TESTLERİ Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site

2 1. Pencerenin yanında duran iki kâtip, ağız ağıza bir şeyler konuşuyorlar, ara sıra bize bakıyorlardı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse, cümle "belli etmeden" anlamı kazanır? A) yan gözle B) gözünü kırpmadan C) gözünü açmış D) gözünü ağartmış E) gözüne kestirmiş 2. Oktay Akbal, duygularda derine inen, derinlerine inilebilecek duygular arayan, hayalle hakikat arasındaki belirsiz hudutlarda dolaşmayı seven bir sanatçıdır. Yukarıdaki cümlede geçen "hayalle hakikat arasındaki belirsiz hudutlarda dolaşmak" sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Oktay Akbal, son dönem eserlerinde yeni biçimlere yer veren bir sanatçıdır. B) Oktay Akbal, bir yönüyle gerçek diğer yönüyle gerçek olmayacak konularda eserler ortaya koymaktadır. C) Oktay Akbal, son dönem eserlerinde, gerçeği kovmuş ve fantastik bir öykü oluşturmuş. D) Oktay Akbal, toplum yaşamını en ince ayrıntılarıyla kaleme almayı bilmiş bir sanatçıydı. E) Oktay Akbal'da sanatın başladığı ve bittiği yeri seçebilmek, her okuyucunun yapabileceği bir şey değildir. 3. O, bir dönem öğretmenlik yaptı. Daha sonra çeşitli kurumlarda yöneticilik görevlerinde bulundu. Ama yine de hiç kopmadı şiirden. Çünkü ona göre şiirle merhabasını kesmiş olanlar güzelliklere arkasını çevirmiş olanlardır. Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Uzun yıllar çeşitli sebeplerden dolayı ne şiir yazdı ne de şiir kitaplarını takip etti. B) Edebiyata gözünü açan kişi, edebiyatın kendisiyle başladığını sanır. C) Yahya Kemal gazelleriyle Divan şiirinin son şairi değil, günümüzün ilk şairidir. D) Ataç'ın ne yapıtından aldığım tadı yitireceğimi sanıyorum ne de düşüncesiyle çelişkiye düşeceğimi. E) Her yeniliğe, ne olursa olsun, büyük bir umutla sarılıp sonra da onu pek çabuk eskitiyoruz. 4. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde altı çizili deyim "bir durumun veya birisinin getirdiği, sağladığı olanaklardan yararlanmak" anlamında kullanılmıştır? A) Şu âlemde bulamadım vefânı Ben severim, eller sürer sefânı B) Sefadan el çekip cefaya taptım İster ağlat, ister güldür efendim C) Be insafsız az mı çektim cefanı Hatırdan gönülden geçmek yol mudur? D) Suyunu sebil ettiğim o çeşme Eserken yelken açmadığım rüzgâr E) Dertli Emrah bu hallere düşeli Kan ağlar gözleri bir yâra sebep 5. Sanatta en sağlam yenilik, eski temaları yeni duygularla dolduran yeniliktir. Bu nedenle büyük sanatçıların hepsi eski sazdan yeni sesler çıkarmayı başarmaktadır. Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Hiç kimse tarafından işlenmeyen konuları bulmak B) Yıllarca süregelen alışkanlıkları bir kenara atmak C) Unutulmuş ve kullanılmayan malzemeden yeni duygular oluşturmak D) Evrensel duyguları canlandırıp halka hatırlatmak E) Yenilik yapma amacıyla sanatta kaliteyi düşürmemek 6. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) İçinden çıkılması zor bir hale düşmek: İki ateş arasında kalmak B) Bir tartışmayı yatıştıracak yerde şiddetlendirecek şekilde davranmak: Ateşle barut bir arada durmaz. C) Rahatsız, tedirgin bir halde bulunmak, çok acelesi olmak: Ateş üstünde oturmak. D) Çok fazla kızmak, öfkelenmek: Ateş püskürmek E) Bir tehlike veya kötülüğün önüne geçilmez hale gelmek: Ateş bacayı sardı. 7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ölü gibi olmak, halsiz, takatsiz kalmak" anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Azrail göğsümde, canım heyheyde Gözlerimin ağı karalandı gel. B) Girelim meydana candan geçelim Çalalım kılıncı kanlar saçalım C) Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın Anan bile okşasa benim bağrım kan olur. D) Biçâre renk kalmamış, ak pak olmuş bet beniz Can çekilmiş, kuvvet bitmiş, buz kesilmiş el ayak E) Karacaoğlan der ki: Ben yana yana Yârin sitem sözü kâr etti cana. 8. Şiirin yeni boyutlar, yeni tatlar oluşturması gündelik yaşamla göbek bağını koparmamasına bağlıdır, insanoğlunu; kini, öfkesi, acısı, umudu ve sevgisiyle kavramasına bağlıdır. Böyle olmaz da yaşamdan insandan koparsa, şiir çoraklaşır kendiliğinden. Bu parçada geçen "gündelik yaşamla göbek bağını koparmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Günlük yaşamla ilişkisini kesmek B) Toplumsal sorunları ele almak C) İnsana yeni açılımlar sağlamak D) Sıradan insanın yaşamına yön vermek E) Okuyucunun düşünce dünyasına seslenmek 9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "bile bile çok tehlikeli bir işe girişmek." anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) El için kendini ateşe atma Gemisini kurtaran kaptan demişler. B) Aynasını almış da başını bağlar Cihanı ateşe yakar bu gelin C) Kimse çekmesin böyle bir sevda Bu sevda ateşten gömlekmiş bize D) Düştüm ateşine yandım tutuştum Kara kaşlım, ne haldeyim gör beni E) Beni yaktın, yadırgadın ey güzel Sen de benim gibi ateşlere yan güzel

3 10. Seçtiği konular, bunca sanat eseri içinde onu seçkin kılmış ve kalabalığa karışmaktan korumuştur. Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı, aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Hep kendisini anlatan insanın anlatacakları, eninde sonunda biter. B) Yaşarken de tanınıyordu, biliniyordu; ama gene de ölüm ününe bir şey kattı. C) Şairin mükemmellik anlayışı, onun sıradanlaşmasını engeller. D) Roman okuru, okuduğu yapıtın üstünde dikkatini uyanık tutmakta, oyun seyircisi kadar bağımlı değildir. E) Tiyatro, çağımızın daha da gelişen tekniğinden mutlaka yararlanmalı. 15. Ne okursak okuyalım yazarın macerasının kendi maceramız olduğunu sanırız. Onu benimseyip onda kaybolmak isteriz. Benim şairim, benim öykücüm der, elimizden hiçbir zaman düşürmeyiz onları. Aslında hiçbirisi bizim maceramız değil; orada yazılanlarda kendi sesimizin yankısını buluruz yalnızca. Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden A) Şairlerin eserlerinde okuyucuyu dikkate almadığını anlamak B) Duygu ve düşüncelerimizin eserde işlendiği görmek C) Sanat eserinin yalnızca duyguları anlattığını fark etmek D) Toplumsal sorunların şiire giremeyeceğini anlamak E) Her yazarın ayrı bir üslubu olduğunu görmek 11. Aşağıdakilerden hangisinde "Bir şeyi elde etmeyi veya bir şeyin gerçekleşmesini çok isteme" anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Tane tane benleri var yüzünde Can alıcı bakışları gözünde B) Tomurcuk gül olsan, hâr (diken) olamazsın Azrail olsan can alamazsın C) Fakat onlar da bizim gibi bir an evvel Can atıyorlardı geçmek için Anadolu'ya D) İkimizi birbirine veren dosta Ödenecek bir can borcumuz var E) Tutuşup şevk ile tâ cân evinden Geçerler bu kutsi aşk alevinden 12. Yunus Emre'nin edebiyatımızdaki yeri yadsınamaz. Yunus, Anadolu'da Türkçenin şahlanışı bakımından bir idoldür. Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Türkçenin gelişimi B) Türkçenin yaygınlaşması C) Türkçenin atılımı D) Türkçenin değişimi E) Türkçenin güçlenişi 16. Gerçek yazarlar, eleştirmenlerden gelen kamçı şakırtılarına kulak verip yazılarını ona göre düzeltenlerdir. Bu cümlede geçen altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Eleştirmenlerin, yazarları hırslandıran ve yönlendiren eleştirileri B) Yazarların aldığı kararları uygulamaları C) Eleştirmenlerin nesnelliği yitirerek yazmaları D) Okuyucudan gelen iyi ya da kötü tepkiler E) Eli kalem tutanların eleştirmenlere verdiği cevaplar 17. Bence sanat hakkında iddiasız, tartışmasız fikirlere sahip olmak iyidir. Sanat, su gibi bulunduğu kabın şeklini alır. Herkesin kendine göre sanatı sezişi ne ise, sanat odur. Parçada geçen "Sanat, su gibi bulunduğu kabın şeklini alır." cümlesiyle sanatla ilgili olarak anlatılmak istenen, aşağıdakilerden A) Sanatın insanlara yol göstermesi B) İnsanların, varlıklarını sanat yoluyla ortaya koyması C) Sanatın, insanı bulunduğu yerden farklı bir yere taşıması D) Sanat yoluyla insanların ortak bir değer oluşturması E) İnsanların bilgisi doğrultusunda sanatı algılayışı 13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili deyim, "Emsaliniz, denginiz olmayan fakat bazı zamanlarınızda sizi yalnızlıktan koruyan, yalnızlığınıza ortak olan kimse, arkadaş" anlamında kullanılmıştır? A) Doksan bin var tatlı cana kıyacak Yüz bini de Tatar Handan geliyor. B) Can yoldaşın olmazsa olmasın Yalnızım diye hayıflanmayasın C) Kazanda su kaynasa sanki ben pişiyorum Bir kuş, bir kuşu öldürse ben can çekişiyorum. D) Aşksız kişi hayvandır, insan değil şeytandır. Gerçek şu kim insandır eren can esrarına E) Aşk şerbetin içtin ise, can gözünü açtın ise Dost ile buluştun ise, gece gündüzden geç 14. Okuyucuyu düşündürmek, bilginin içine dahil etmek şüphesiz yazarın işidir. Okuyucuya duygu inceliği, davranış üstünlüğü kazandıran yazarın, gözü ikide bir okuyuculara kaymadan okumanın önemini hayranlarına aşılaması gerekir. Yoksa söylediklerinin bir anlamı olmaz. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Okuyucunun toplumsal durumunu bilmeden B) Okuyucunun bilgi ve tecrübesine yönelmeden C) Okuyucunun isteklerini dikkate almadan D) Okuyucunun bilgisini dikkate almadan E) Okuyucuyu eserin içinde yaşatmadan 18. Stendhal, roman yazmayı toplumun üzerinde ayna gezdirmeye benzetir. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) İyi bir roman hayal unsurlarını barındırır. B) Her sanat yapıtı yazarından izler taşır. C) Roman gerçeğin düşle birleştiği yerde doğar. D) Roman toplumsal gerçekliği yansıtma görevi üstlenir. E) Roman yazarı, yazdıklarının herkesçe okunmasını ister. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tat vermek" deyimi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Kimyon, köfteye hoş bir tat verir. B) Yaşlı adamın gelişi, sohbete ayrı bir tat verdi. C) Urfa biberi, çiğ köfteye ayrı bir tat verir. D) Senin, hep deneme sınavından bahsetmen de tat verdi. E) Havuç, pilava değişik bir tat, değişik bir lezzet verdi.

4 20. Bu romanda, pek çok eserde rastlandığı gibi, kaleme dolanıp büyütülmüş insanlar yok. Roman kahramanlarının hepsi ben, sen, o gibi Bu cümlede altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden A) Gerçek hayatta görülebilecek tipler B) Yazar tarafından abartılarak anlatılan karakterler C) Roman akışını engelleyen figürler D) Romanda silik kalmış, fazla anlatılmamış insanlar E) Kavramlar arasında sivrilen karakterler 21. Hangi ulusta olursa olsun, sanatın konusu insandır. Sanatın konusu insan olduğu için okunan bir şiir, dinlenen bir müzik parçası gönülleri birbirine açar. Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) İnsanoğlunun sahip olabilecekleri arasında aklından üstün bir güç yoktur. B) Birçok yanlış davranışımız çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir. C) Divan edebiyatının halk kitlelerince anlaşılması için çeşitli makale, deneme ve hikâyeler yazdı. D) İnsanların birbirine yakınlaşması, birbirini sevmesi, sanatın birincil hedefidir. E) Söz ne denli değerli olursa olsun, yazıya geçmediği sürece kalıcı olamaz. 22. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Bir işin yapılmasında öncülük etmek: Ön ayak olmak. B) Büyük değer verilmek, öncelik tanınmak: Ön planda tutulmak. C) Önemli durumda olmak: Önde gelmek. D) Daha başarılı olmak, başkalarını geride bırakmak: Öne düşmek. E) Önlenmek, mani olunmak: Önü alınmak. 23. Eskilerin kullandığı sözcüklerin pek çoğunu bugünün gençleri anlamıyor. Demek ki, gençlerle eskiler arasında kalın bir duvar var. Oysa birazcık çabayla gençler bu duvarda gedikler açabilir ve eskilerle rahat bir biçimde anlaşabilir. Bu parçada geçen "duvarda gedikler açmak" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden A) Kuşaklar arasında diyalog kurmak B) Eskilerin düşünce dünyasını anlamak C) Dilin sadeleşmesine katkıda bulunmak D) Sözcük dağarcığını geliştirmek E) Sözcüklere yeni anlamlar yüklemek 24. İnsanların en büyük hatası, geçmişlerini ağır bir yük gibi taşımalarıdır. Ondan öğreneceğinizi öğrenin ve sonra geçmişinizi salıverin gitsin. Bu parçadaki altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Geçmişi her zaman hatırlamak B) Geçmişteki iyi olayları unutmamak C) Geçmişten büyük ders alıp sonra onu unutmak D) Geçmişi yakamızdan bırakmak E) Geçmişle geleceği iyi sentezlemek 25. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde deyime yer verilmemiştir? A) Güz gelince başını alır gidersin Yavru, niçin boynun eğri tutarsın B) Söyle bu kuluna sadâkât yok mu Kalmadı bir çârem nerede kaldın? C) Aramaya durdum derdime çâre Ya bulunur oğlum ya da bulunmaz D) Dostundan ayrı düşen Nasıl düşmez dağlara E) Engin, çorak bir çölde kalmış gibi yalnızdım Yoktu bir dostum gözyaşlarımdan başka 26. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Güçlükleri yenmek için bütün gücüyle çalışmak, büyük zorluklarla karşılaşmak: Göbeği çatlamak. B) Bir güçlüğe karşı koymak, dayanmak: Göğüs germek. C) Rahat ve güzel bir ömür sürmek, iyi ve rahat yaşamak: Gün görmek. D) Tavırları, görünüşü, davranışı düzgün: Hâli vakti yerinde. E) Kimsenin işine karışmayan, sakin ve uslu yaradılışlı, iddiasız: Kendi hâlinde. 27. Başkalarının yürüdüğü yoldan gidenler, kendilerine ait ayak izi bırakamazlar. Bu cümlede geçen "kendilerine ait ayak izi bırakmamak" sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Özgün olamamak B) Herkes gibi olmak C) Kolay anlaşılır olmak D) İşinin ehli biri olmak E) Çok emek harcamak 28. Şüpheye düşürmek, içine kurt düşürmek anlamında (I) gönül bulandırmak deyimi; bir kimseyi hoşuna gidecek bir dille övmek anlamında (II)gururunu okşamak deyimi; çok iyi geçinmek, hiçbir eksiği olmamak, anlaşmak anlamında (III) gül gibi geçinmek deyimi; sevinci yüzünden belli olmak anlamında (IV) kıs kıs gülmek deyimi; derinden, gürültülü ses çıkmak anlamında (V) güm güm etmek deyimi kullanılır. Yukarıdaki parçada numaralanmış deyimlerden hangisi, kendisinden önce gelen açıklamaya uygun değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 29. Bir şeyden bıkıp usanmış olmak anlamında (I) yaka silkmek deyimi; hesap sormak veya bir şeyi istemek üzere tutup bırakmamak anlamında (II) yakadan atmak deyimi; bir şeyin, bir kimsenin tesirinden kurtulamamak anlamında (III) yakasını kaptırmak deyimi; kaçamamak, yakalanmak anlamında (IV) yakayı ele vermek deyimi; rahat bırakmak, ısrar etmemek anlamında (V) yakasını bırakmak deyimi kullanılır. Yukarıdaki parçada numaralanmış deyimlerden hangisi, kendinden önce verilen açıklamaya uygun değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5 30. Düşünceyi dile getirmek için bütün doğayı yardıma çağırırız. Uygun kelimeyi bulduk mu düşüncemiz berraklaşır, gün ışığına çıkar. Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) İnsanların düşündüklerini her zaman dile getirmesi güç olabilir. B) Sanatçı, münasip ifadeyi bulunca düşüncesini açık seçik anlatabilir. C) Sanatçının fikirleri, sıradan okuyucuya ilginç gelir. D) Çevresini dikkatle gözleyen sanatçı, okuyucularının seviyesine uygun yapıt verir. E) İnsanlara doğru bilgiler aktaran eserlere, her zaman okuyucular ilgi gösterir. 31. Bir şairin, hemen her konuda şiir yazabileceği düşüncesiyle meslektaşlarına ahkâm kesmesi onu başarıya değil, başarısızlığa götürür. Bu cümlede geçen "ahkâm kesmek" söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Değer vermek B) Yol göstermek C) Özgün olmak D) Dürüst davranmamak E) Atıp tutmak 36. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Yaptığına yapacağına pişman olmak: Fitil fitil burnundan gelmek. B) Ara bozmak, insanları birbirine düşürmek: Fitne sokmak. C) Daha aşağı bir fiyat teklif etmek, fiyatı indirmek: Fiyatları dondurmak. D) Hazırlıksız yakalamak, zor duruma düşürmek: Gafil avlamak. E) Coşmak, hiddetlenmek: Galeyana gelmek. 37. Resim sanatında önemli olan tablonun büyüklüğü veya küçüklüğü değil, tabloya yerleştirebildiğimiz yoğunluktur. Bu cümlede altı çizili söz öbeğinin resim sanatıyla ilgili vurguladığı düşünce aşağıdakilerden A) İnsanların tabloya bakış tarzları farklıdır. B) Resim, duyguların en renkli yansımasıdır. C) Resimde esas olan, tablodan çok aktarılan görsel zenginliktir. D) Her ressamın farklı bir çizim sitili vardır. E) Tablolar, ona bakanlar tarafından anlam kazanır. 32. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "çaresiz kalan bir insanın, en olmadık şeylere bağlanacağı" anlamı vardır? A) Mal, canı kazanmaz; can, malı kazanır. B) Denize düşen yılana sarılır. C) Her gönülde bir aslan yatar. D) Beş parmağın hangisini kessen acımaz? E) Ak gün, adamı ağartır; kara gün, yüreği karartır. 33. Ancak sürekli bir yenilenme içinde olan ve özgünlüğünü kaybetmeyen sanatçılar, geleceğe seslenebilir. Bu cümledeki altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerden A) Değerini gün geçtikçe yitirmek B) Gençler tarafından anlaşılmamak C) Yeni fikirlere açık olmak D) Topluma yol gösterici olmak E) Kalıcı olabilmek 34. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Taraf tutmak, kayırmak: Birinin gayretini gütmek. B) Cesaretini kaybetmek: Gayreti kesilmek. C) Teşvik etmek, cesaret vermek: Gayrete getirmek. D) Öfkesini, kızgınlığını bastırmak, belli etmemek: Gayrete gelmek E) İş onu başarabilecek olana kaldı: Gayret dayıya düştü 35. Bir çabanın, bir savaşımın, bir yürekliliğin ve korkusuzluğun bulunmadığı yerde, insan gerçeğinin sınırlarının genişletilemeyeceğine inanıyorum. Bu cümlede geçen "insan gerçeğinin sınırlarının genişletilmesi" sözüyle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden A) İnsanlara yeni duygu ve düşünceler kazandırılması B) İnsanlara çaba ve mücadele gücü kazandırılması C) İnsanın bilinmeyen yönlerinin açığa çıkartılması D) Toplumun benimsediği insanın ortaya koyulması E) Sanatın elverdiği kadarıyla insanın anlatılması 38. Sessiz ve incecik yağan erken bahar yağmuru, rüzgârın anlattığı ürkütücü hikâyeyi anlamış kadar içini titretir insanın. Bu cümlede geçen "insanın içini titretmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Zavallı kedicik yağmurun altında titriyordu. B) Yaşadığı hayat beni derinden etkiledi. C) Sessiz sedasız gitmesi, beni hayal kırıklığına uğrattı. D) Gecenin karanlığında korka korka eve gitti. E) Sanatçının son eseri hayatından derin izler taşıyor. 39. Edebiyatımızda üslup, konu, çevre ve kişiler pek az sanatçıda. Sait Faik kadar kendi olmuştur. Onun yaşamı bilinmeden hikâyeleri anlaşılmaz. Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle Sait Faik hakkında vurgulanan düşünce aşağıdakilerden A) Sit Faik'in üslubunun diğer öykücüler gibi olması B) Sanatçının eseriyle öyküde başarıyı yakaladığı C) Sanatçının seçtiği konuların halkın yaşadıklarıyla örtüşmesi D) Sait Faik'in eserlerini oluştururken özgün olduğu E) Sait Faik'in yaşamı hakkında fazla bilgi olmayışı 40. Sanatçı, özellikle çağın yaygın hastalıklarına dokunan sağaltıcı yorumlarıyla önemlidir bizim için. Çağının çürüyen yanlarını sıkça tokatlayan bir yazardır, o. Bunu da yazar olmaktan önce insan olmakla ilişki bir eylem olarak görmektedir. Bu parçadaki "çağın çürüyen yanlarını sıkça tokatlamak" sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) İnsanlara çağın fikirlerini açıklamak B) Her okuyanca farklı yorumlanabilmek C) İnsanların vurdumduymazlığına sinirlenmek D) Toplumun aksayan yönlerini eleştirmek E) Eserlerini toplumsal bir amaç doğrultusunda yazmak

6 41. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "istemekten, söylemekten çekinmek" anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Öğüttür verdiğim tut benim sözüm Severim demeye tutmadı yüzüm B) Eğer güzel benim sözüm tutarsan Geri döndürelim yollarımızı C) Kıyamette yakasını tutarım Vermesin hoyrata güllerimizi D) Eğer arif isen sözü uzatma Sütsüz inek durmaz malar demişler E) Yorganına göre uzat ayağın Sözü işit sağır değilse kulağın. 42. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Bir işi geciktirmek, çabuk yapmamak: Ağırdan almak. B) Birçok işten birini hemen yapıp bitirivermek: Aradan çıkarmak. C) Eski sıhhatini kazanmak, yeni doğmuş gibi zinde, dertsiz tasasız olmak: Anadan doğmuşa dönmek. D) Varlık içinde hastalık veya azap çekerek yaşamak: Altın leğene kan kusmak. E) Göz açtırmamak, fırsat vermemek: Aman dilemek. 43. Başka bir öykücüde öykünün değerini hiçe indirebilen konu yokluğu Sait Faik'e özgünlük kazandırıyor. Her şeyi belli kalıp ve tipler açısından değerlendirmeye alışık okuyucular için sanatçının hikâyeleri çatısı çatılmamış bir evi andırmaktadır. Parçadaki altı çizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Sait Faik'in öyküye getirdikleri başka sanatçılar tarafından beğenilmiştir. B) Konulu öyküler okuyanlar Sait Faik'ten pek bir şey anlamaz. C) Bazı okuyucular Sait Faik'in hikâyelerini yarım bırakılmış hikayeler olarak görür. D) Sait Faik, kahramanlarını coşkulu bir ruh haliyle yansıtmayı bilmiştir. E) Sait Faik, özgünlük konusunda pek çok sanatçıdan daha ileridedir. 44. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Hafif bir sıkıntıdan kaçıp daha ağırına yakalanmak: Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. B) Ağlayacak hale gelmek, duygulanmak, hislenmek: Gözleri dolmak. C) Hayretten, korkudan donakalmak: Kanı donmak. D) Dost olan kimsenin söylediği söz acı da olsa insanın iyiliği içindir: Dostunu düşmanını bilmek. E) Kanaat etmemek, yeterli bulmamak, aç gözlülük etmek: Gözü doymamak. 45. Yazar, her eserinde mutlaka okuyucusu için ileriye doğru tutulmuş bir ışık bulundurmalıdır. Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Okuyucuya kılavuzluk edecek değerler B) Okuyucunun ilerde yaşayacağı kültürel yozlaşmalar C) Okuyucuyu hayatta yönlendirecek sözler D) Okura gelecekle ilgili verilen öğütler E) Yazarın, deneyimlerinden yola çıkarak dillendirdiği geleceğe ilişkin düşünceleri 46. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Şöyle bir görünüp kaybolmak: Boy göstermek. B) Herhangi bir konuda iddialı olmak, kendinden daha iyi durumda olan biriyle yarışmak: Boy ölçüşmek C) Uzamak, boylanmak, gelişmek: Boy atmak D) Kendi yetersizliğini, beceriksizliğini anlamak, beklediği yakınlığı görememek: Boyunun ölçüsünü almak E) Altından kalkamayacağı, başaramayacağı işlere girişmek: Boy vermek 47. Yazarın kısa deneme ve öykülerinden oluşan bir kitabı çıktı: Kanamalı Haydut. Kitabın İlk bölümünü oluşturan Çınaraltı'nda Cemal Süreya'dan yapılan alıntı, karşımızdaki haydutun neden kanamalı olduğunun yanıtı gibidir: "Biz, yarışı kaybettikten sonra da koşan atlarız." hangisinde vardır? A) Çok satmak, bir kitabın niteliğini ortaya koyan bir ölçü değildir tek başına. B) O, hiçbir yenilgiye yenilmemiştir hayatı boyunca; ısrarla mücadelesine devam etmiştir. C) Güzel yazıya giden yol, bir bakıma doğru yazıdan geçer. D) Deneme yazıyorsanız, belli bir birikiminiz, söyleyeceğiniz sözünüz olmalı. E) Yazarların yazma ve yaratma gücü yaşla açıklanamayacak bir olgudur. 48. Ben şiirde kalemim elverdiğince uç noktalara kadar gidip geldim. Yani Türk şiirinin zengin macerasından yararlanarak, sözcükler üzerinde analizlere kalkarak böyle çokgen bir şiir yazmayı denedim. Bu parçada geçen "kalemim elverdiğince" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden A) Yaşamı algıladığı ölçüde B) Yazma yeteneği ölçüsünde C) Şiirin boyutları içerisinde D) Sözcüklerin anlam kapsamı içerisinde E) Okuyucuyu şaşırttığı ölçüde 49. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, "bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek, karışmamak, uzak durmak" anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Ölümden korkup da sen geri durdun Yiğidin alnına yazılan gelir. B) Doğru ol, bir hayrı yoktur yalanın Yürü!.. Hali yaman geri kalanın. C) Dönmek mi ne mümkün geri dönmek Düştüyse gönüller bu hüzne D) Yolunu yoluma döndüremedim Getirme üstüne söz kara gözlüm. E) Ben kendi halimde gezip tozarken Bak gözümden akan yaşıma benim. 50. Şiir, kurmaca bir dünyanın dizelerde sıkışması değil, gerçeğin üzerindeki örtünün kaldırılması olmalıdır. Bu cümlede yer alan "kurmaca bir dünyanın dizelerde sıkışması" söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Yaşamda karşılaşılmayacak hayallerin şiirde yer alması B) Gerçeklerin insanlarda yer ettiği karamsarlığın şiirleştirilmesi C) Dizelerin insan ruhunu okşaması ve onu mutlu etmesi D) Yapay bir dille duyguların şiirde ifade edilmesi E) Dünyanın güzelliklerini, her açıdan mısrada kullanmak

7 51. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde, "bir işin ciddiliğini, önemini sonradan anlayıp aklı başına gelmek" anlamı vardır? A) Ayaklarının ucuna basmak. B) Ayakları suya ermek (değmek) C) Ayaklar baş, başlar ayak olmak. D) Ayağını denk almak. E) Ayakta tutmak. 52. Şair, sözcük seçiminde çok titizdir, kılı kırk yarar. Bu yüzden onun her kelimesi, her cümlesi yazıya kalıcı özerk bölgesini sağlamca oluşturmuş bir biçimde girer. A) Her kelimenin yeni çağırışımlar taşıması B) Kelimelerin geleneksel kullanımlarından uzaklaşması C) Şiirdeki biçim mükemmelliğinin ahengi olumlu etkilemesi D) Her sözcüğün her okuyucuda farklı bir anlam uyandırması E) Kullanılan dil öğelerinin asla atılamaması, yerlerinin bile değiştirilememesi 56. Sokağın yazı masası ile birleştiği yerde edebiyat başlıyor demektir. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Gerçeğin olduğu gibi anlatılmasından edebiyat değil, gazete haberi doğar. B) İyi bir sanat yapıtı, kaynağını hayal gücünden alır. C) Edebiyat konusunu seçkin insanların yaşamından alır. D) Edebiyat gerçeği ve düşseli bir potada eritir. E) Sanat eserleri sadece masa başında yazılır. 57. Aşağıdaki cümlelerin/dizelerin hangisinde, "ağır gelmek" deyimi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A) Gönül benim, göz benim, gözyaşı benim Neden ağır geliyor ağlayışım başkalarına B) Ağır gelir elbette ona karşıdan bakmak. C) Bu yıkılışın ona ağır geldiğini hissettim. D) Ayrı yerlerde olduklarını düşünmek ona ağır geliyordu. E) İki bin gelin de dört yüz kız ile Tartılsa çok ağır gelir bu gelin 53. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, "kimseyi beğenmemek, gözü yükseklerde olmak" anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Garibim yoktur arkam Kanadım yok ki kalkam B) Benim gönlüm alçak dallara konmaz Üçler, beşler, onlar benim için az C) Düşe düşe bir güzelin ardına Çekip gider bir gözleri sürmeli D) Ne gün aslına dönecek bu ten Taş, toprak, çiçek, su veya maden E) Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar Düşmanı görünce ayağa kalkar. 54. Sözcüklerin şuur akımına yol açmaları, bilinçaltına uzanmaları, bu sözcüklerin bizden olmalarına bağlıdır. Bu nedenlerdir ki, bir dili konuşan topluluğun üzüntüleriyle sevinçleriyle yüklü olmayan şiirler yazmak boşuna uğraştır. Bu parçadaki "sözcüklerin bizden olması" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden A) Toplumun konuştuğu dilin dışına çıkmamak B) Entelektüel bir dil ortaya koymak C) Anlam derinliği olan sözcüklerle yazmak D) Şiir dilindeki sözcükleri titizlikle seçmek E) Yalın, basit bir sözcük dağarcığı oluşturmak 55. Şairin başarısını, hece ve kafiyeyi sade dille bir mermer gibi yontmasına bağlıyoruz. Bu cümlede alt çizili öbeğiyle anlatılmak istenen en genel yargı aşağıdakilerden A) Hece ölçüsünü kullanarak şiirler yazmak B) Kafiyeyi ve hece ölçüsünü bilinçli olarak yan yana getirmek C) Halkın anlayabileceği bir dilde şiirler yazmak D) Şiiri heceye, kafiyeye ve sade dile yeni anlam ve şekil vererek oluşturmak E) Başarıyı heceyle yazılan şiirlere borçlu olmak 58. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "soyaçekim" anlamı yoktur? A) Anası ağaca çıkarsa, kızı budakta gezer. B) Dama çıkan keçinin, çama çıkan oğlağı olur. C) Armut, ağacından uzak düşmez. D) Asılacak adamın evinde ipten bahsedilmez. E) Anasına bak, kızını al; kenarına bak bezini al. 59. Hüseyin Rahmi Gürpınar, toplumun en sorunlu kesimleriyle içli dışlı oldu romanlarında; fakat bunu bir dava edebiyatı haline getirmedi. Bu cümlede geçen "dava edebiyatı haline getirmemek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Edebiyatı hayatta bir hedef, dava olarak düşünmemek B) Toplumsal sorunları edebiyatın herhangi bir türüyle çözmeye kalkışmamak C) Edebi sorunları yazı aracılığıyla başkalarına iletmemek D) Fikir özgürlüğünde edebiyatı bir araç olarak kullanmak E) Yazarın, hayatında her konuyu edebi açıdan düzeltmeye kalkışması 60. Nuri Pakdil'in dili, elden düşme anlatımlar yerine nesnelerle, durumlarla ve olaylarla diri, devingen bir alışveriş içinde olan bir yapıya sahiptir. Bu cümledeki altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden A) Yeni yorumlara kapalı bir dil B) Kalıplaşmış, değişmez anlam çerçevesi C) Kullanıla kullanıla zenginleşmiş bir çağrışım dünyası D) Herkesin kullandığı, özgünlüğü olmayan söyleyiş E) Her kullananın kendinden bir şeyler kattığı sözcükler

8 61. Aşağıdaki dizelerin hangisinde deyim yoktur? A) Süt beyaz bir martıyım açıklarda Gemilere ben yol gösteriyorum. B) Bizden yüz çevirmiş o nazlı dilber Yeniden yar sevmiş mübarek olsun C) Acı tatlı zahmetime katlandı Uçurdu yuvadan yürüttü anam D) Güzel gitti diye pınar ağladı Parçalandı yüreğim, yandı pınara E) Uzaklarda, kırık minarelerde Gökte bir kapıda durur leylekler. 62. Genç yazarlar hikâyeyi, romana geçişte atlama tahtası yapıyorlar. Bilmezler ki hikâye yazmak, roman yazmaktan daha zordur. Yukarıdaki cümlede geçen "atlama tahtası yapmak" sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Müdür olmak için müdür yardımcılığını kabul etmişti. B) İyi bir memur, amirlerin söylediklerini mazeretsiz yapmalıdır. C) Memurlar arasındaki yetki karmaşası işlerin yapılmasını aksatır. D) Müdür olduktan sonra memurlarına bir baba gibi yaklaştı. E) Verilen görevi başarıyla bitirmenin rahatlığını yaşıyordu. 63. Tiyatro, seyircinin kana kana içeceği bir söz yağmurudur, bu sebeple görselliğin ön planda tutulması, bu sanata saygısızlık olur. Bu cümledeki attı çizili söz öbeğiyle tiyatronun hangi yönü vurgulanmaktadır? A) Seyircinin görsel açıdan doyuma ulaşması B) Tiyatronun hareket ve konuşmaya dayalı bir sanat olması C) Seyircinin kelime dağarcığını zorlamaması D) Seyircinin bilmediği, duymadığı pek çok sözcüğü barındırması E) Seyircinin diğer sanat dallarına ilgisinin daha az olması 66. Halk için roman anlayışını benimseyen yazar, edebiyatımızda kalemini fikir tarlasında bir saban gibi kullanmıştır. Bu cümlede, "Kalemini fikir tarlasında bir saban gibi kullanmıştır." sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) İnsanların düşüncelerini yenilediği, fikirlerin tazelenmesi ve düzelmesine yardımcı olduğu B) İnsanların söylemekten çekindiği pek çok düşünceyi açığa çıkardığı C) Halkın sorunlarına siyasi ve ekonomik açıdan çözümler aradığı D) Topluma yönelik yapılanmalarda ilk adımı attığı E) Düşüncelerin yayılmasında kalemini ve romanını tam anlamıyla kullanamadığı 67. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, "bir kimseyi razı etmek, inandırmak için tatlı sözler söylemek, yalvarmak" anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Yiğit olan gizli sırrın bildirmez. Kötüler sevdiğin dile düşürür B) Oturup dil dökecek yerde, gidip dökmeli ter Bin çalış gayen için, bir kazan ömründe yeter C) Gönlüm dilsiz bir kuştu Sen mi dile getirdin? D) Dağların ardında kalınca çile Köroğlu yeniden gelmişti dile E) Söylese diller dolaşır, bakmaya gözler kamaşır Sırmalı kaftan yaraşır, selvi boylu güzele 68. Onun yazdığı bütün şiirlerle, denemelerle ve öykülerle yapmaya çalıştığı şey, adeta bir uyarma hareketidir. O, hiçbir zaman, hiçbir eserinde tüyü dökülmüş sözcüklerden hazzetmez. A) Yapaylıktan arındırılmış olmak B) Herkesin anlayabileceği yalınlıkta olmak C) Yıllarca unutulmayan güzellikte olmak D) Kaynağını gelenekten almak E) Etki ve gücünü yitirmiş olmak 64. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Birini konuşturmamak, konuşmasına meydan vermemek: Lafı ağzına tıkamak. B) Bütün söylenenlere karşılık vermek, saygısızca cevaplar vermek: Laf taşımak. C) Kişilerin birbirleri aleyhinde söyledikleri sözleri, ara açmak gayesi ile kendilerine ulaştırmak, dedikodu yapmak: Laf götürüp getirmek. D) Gevezelik, boş konuşma, fazla konuşma: Laf ebeliği E) İmalı bir şekilde bir kimseyi iğnelemek, iğneleyici konuşmak: Laf dokundurmak. 65. Onun için yazmak, nefes almakla aynı şeydir. Yazdıkça yaşar; yaşadığını yazar. Bütün çabası; eti, kemiği, sinirleri olan bir cümleyi yazmak içindir. A) Yazarın iç dünyasını ve yaşamını yansıtması B) Toplumun yanlış inanışlarını işlemesi C) İnsanların yalnızca aşk ve nefretlerini anlatması D) Söyleyiş bakımından özgünlüğü yakalaması E) Okunduğunda insanı hemen etkileyecek kadar canlı olması 69. Yakalanmak, eline düşmek anlamında (I)"pençesine düşmek" deyimi; yenilgiyi kabul etmek anlamında (II) "pes etmek" deyimi; yoluna girmiş bir işi bozmak anlamında (III) "pişkinliğe vurmak" deyimi; bir kimse ile alakayı kesmek anlamında (IV) "selamı sabahı kesmek" deyimi; kendini huzurlu hissetmek anlamında (V) "rahat nefes almak" deyimi kullanılır. Yukarıdaki parçada numaralanmış deyimlerden hangisi, kendinden önce verilen açıklamaya uygun değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 70. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Birbirlerinden hiçbir şey esirgemeyecek şekilde samimi olmak: Ayrı gayrı bilmemek. B) Bildiği gibi hareket etmek, başına buyruk olmak: Ayrı baş çekmek. C) Çok samimi olmak, daima beraber bulunmak: İçtikleri su ayrı gitmemek. D) Çok yaşamış çok görmüş olmak: Az günün adamı olmamak. E) Karşısındakinin işlerini aksatmak, mani olmak: Bağını koparmak.

9 71. Birbiriyle anlaşamayan pek çok insan var etrafımızda. Belki de bu insanlardan birkaçı da biziz. Oğlumuzla, babamızla anlaşamıyoruz artık; çünkü ayrı tellerden çalıyoruz. Bu parçada geçen altı çizili söz öbeğinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) düşüncelerimiz farklılaştı. B) yaşantılarımız birbirine uymuyor. C) kültürel bir çatışma yaşıyoruz. D) hayata farklı pencerelerden bakıyoruz. E) Hayatımızı gönül birliğiyle sürdürüyoruz. 72. Bugünün gençleri Ahmet Haşim'in yazdığı şiirleri anlamıyor. Bunda "Piyale" şairinin dili ile günümüzün insanı arasındaki aşılmaz dil duvarının büyük bir, etkisi olduğu inkâr edilemez. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden A) Mecazlı söyleyişlerin bolca yer alması B) Dil anlayışının değişmesinin getirdiği anlaşılmazlık C) Yazarın eserlerindeki sanatlı söyleyiş D) Kullanılan üsluptaki özgünlük E) Herkesin rahatça anlayabileceği yalın dil 73. Necip Fazıl'ın şiirleri, okuyucuların kulak zevkini okşayan niteliktedir. Bu cümledeki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden A) Samimi bir dili olması B) Çekici konular işlemesi C) Akıcı ve ahenkli olması D) Gerçekçi olması E) Sanat değeri olması 74. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? A) Tatlı söz dost kazandırır, acı söz düşman. B) Ayının kırk türküsü var, kırkı da armut üstüne C) Dere geçilirken, at değiştirilmez. D) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. E) Bugünün işini yarına bırakma 75. Şairliğe yeni adım atmış pek çok genç şairimizin kendileri gibi şiirleri de pek toy. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Şiirlerinin de henüz olgunluğa ulaşmadığı B) Şiirlerinin yeni olduğu C) İyi şiir yazabildikleri D) Yeni yöntemler denedikleri E) Üsluplarının kötü olduğu 76. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen A) Nazlanmak, değerini olduğundan fazla göstermek: Kendini ağıra satmak. B) Acı konuşmak, ağır, kırıcı bir dil kullanmak: Ağır söylemek. C) İsteksizlik göstermek, yavaş yavaş hareket etmek: Ağırdan almak. D) Sert, kırıcı, küçültücü, tehdit edici bir üslûp kullanmak: Ağır davranmak. E) Ölçüyü aşmak, gücendirici olmak: Ağır kaçmak. 77. Deneme, yaşananları, akıldan geçenleri düşünsel derinleştirmelerle yorumlamadır. Belki bir roman, bir öykü bir ölçüde özetlenebilir; ne var ki denemeyi özetlemeye kalkmak, tırnağının ucunu göstererek insanı tanımlamaya benzer. A) Bir metni küçük parçalara ayırarak yorumlamak B) Okuyucuya metnin ana düşüncesini vermek C) Bir metni onu temsil edemeyecek bir parçayla anlatmaya çalışmak D) Metni okuyucunun anlayabileceği yalınlığa getirmek E) Metnin en önemli bölümünü okuyucuya göstermek Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site CEVAP ANAHTARI 1 A 21 D 41 A 61 E 2 B 22 D 42 E 62 A 3 A 23 A 43 C 63 D 4 A 24 C 44 D 64 B 5 C 25 E 45 B 65 E 6 B 26 D 46 E 66 A 7 D 27 A 47 B 67 B 8 A 28 D 48 B 68 E 9 A 29 B 49 A 69 C 10 C 30 B 50 A 70 E 11 D 31 E 51 B 71 E 12 D 32 B 52 E 72 B 13 B 33 E 53 B 73 C 14 C 34 D 54 A 74 E 15 B 35 C 55 D 75 A 16 A 36 C 56 D 76 D 17 E 37 C 57 E 77 C 18 D 38 B 58 D 19 D 39 D 59 B 20 B 40 D 60 D Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI Adı - Soyadı Sınıf ve No..... TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI ÇOCUK DEMEK YARIN DEMEK Atatürk otomobille şehre gidiyordu. Küçük bir çocuk yol ortasında oyun oynuyordu. Otomobilin şoförü hem korna çalıyor

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI ATTİLA İLHAN ın HAYATI VE MAVİCİLİK AKIMI MAVİCİLER (1952 1956) Attila İlhan tarafından çıkarılan bir fikir ve sanat dergisi olarak 1952 yılında yayına başlayan Mavi adlı bir derginin etrafında gelişen

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim İŞİTME ENGELLİ GÜL USTABAŞ GENÇ İŞİTME ENGELLİLER NORMAL OKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE TABİ OLMALI. İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE NORMAL İNSANLAR GİBİ HATTA ONLARDAN DAHA AZ SORUN YAŞIYOR SORU-- Kısaca

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

Bu cümlede altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Bu cümlede altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bu romanda, pek çok eserde rastlandığı gibi, kaleme dolanıp büyütülmüş insanlar yok. Roman kahramanlarının hepsi ben, sen, o gibi Bu cümlede altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir.

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir. Abraham Lincoln, senin yaşındayken dedi babası çocuğuna, Okula gidebilmek için her gün 10 mil yürüyordu. Gerçekten mi? dedi çocuk ve ekledi: Tamam, fakat o senin yaşındayken de başkan oldu baba! İletişim,

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak Öfkenin Gerçek Nedeni Ne? ÖFKE kıskançlık, üzüntü, merak,

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

İBRAHİM DEMİREL FOTOĞRAF DİLİNDE BİR SÖYLEŞİ. asosöyleşi

İBRAHİM DEMİREL FOTOĞRAF DİLİNDE BİR SÖYLEŞİ. asosöyleşi FOTOĞRAF DLNDE BR SÖYLEŞ K R K Y L N B R K M BRAHM DEMREL brahim DEMREL, 1941 yılında Malatya Akçadağ ilçesi Durulova (Körsüleyman) köyünde doğdu. lkokulu köyünde okuduktan sonra Akçadağ Öğretmen Okulu,

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır?

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? A) Analık kadına güç ver ir. B) Analık güç lü lüğ ün, ilk koşuludur. C) Analık, kadınların

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla Kekemelik Nedir? Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu durum

Detaylı

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ 6 Eğitimde iletişim, eğitimin en önemli ögesidir. Bir eğitimcinin görevini iyi yapabilmesi için az da olsa eğitim psikolojisiyle ve iletişim kuramlarıyla ilgili bilgi

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61 VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT) 1. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri... 5 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi... 7 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi...

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ Çocuğun davranışlarının kabul edilebilir bir düzeyde olması, yapıcı ve uyumlu bir birey olarak yetişmesi anne, baba, çocuk iletişimine bağlıdır. Eğer sağlıklı bir iletişim kurulabiliyorsa,

Detaylı

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM I. YAZILI PUAN. 1. Soru 2. Soru 3. Soru 4. Soru 5. Soru

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ Adı, soyadı... : Sınıfı... : Tarih :.../.../2015 YÖNERGE: Okuduğunuz cümle sizin için her zaman veya genellikle geçerliyse sağdaki boşluğa " doğru " anlamına gelen D harfinin altına

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Cahit Kişioğlu, İzmir 9 Eylül Lions Kulübü ÖZET: Lion ve Leo iletişiminde kullanılan eleştirel veya koruyucu yetişkin tarzını yetişkin boyutuna taşıyarak, Lion - Leo

Detaylı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLANMA KUSURLARI Atlama (Kendisi / Kensi), bir dakika-bi dakka / nasılsınız-nassınız Gevşeklik (Boğumlanma

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE KÜÇÜK TAVSİYELER

TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE KÜÇÜK TAVSİYELER TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE KÜÇÜK TAVSİYELER Sınava sayılı günlerin kaldığı bu süreçte öğrencilerimizde ve velilerimizde kaygıyla heyecanın iç içe olduğunu biliyoruz.bu nedenle TEOG öncesinde

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

LİSE REHBERLİK SERVİSİ

LİSE REHBERLİK SERVİSİ LİSE REHBERLİK SERVİSİ Verimli Ders Çalışma Ders çalışma konusunda bir çoğunuz da çeşitli şikayetler vardır. Bir kısmınız ders çalışmaya başlamakta güçlük çekerken Bir kısmınız çalışma esnasında derse

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER 16. Temsil Yeteneği Kurumu temsil yeteneğinden yoksun, tutarsız ve güven oluşturmayan bir izlenim vermektedir. 1 Giyim, konuşma ve tavırlarında

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE:

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE: SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE:Okuduğunuz cümle sizin için her zaman veya genellikle geçerliyse, cevap kağıdındaki doğru anlamına gelen ( D ) harfinin üstüne X işareti, her zaman veya genellikle geçerli

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Zuhal Özer 18 Nisan 2013, İzmir Çocuk Dergileri - Amaçlar Çocuklara küçük yaşlardan itibaren bilimi sevdirmek, Bilimin yaşamın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...1 Bu Kitap Kime Dair...2 Bu Kitaptan Nasıl Yararlanacaksınız...3. Ailelerin Test ve Sınavlarla İlgili Soruları...

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...1 Bu Kitap Kime Dair...2 Bu Kitaptan Nasıl Yararlanacaksınız...3. Ailelerin Test ve Sınavlarla İlgili Soruları... İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bu Kitap Kime Dair...2 Bu Kitaptan Nasıl Yararlanacaksınız...3 Ailelerin Test e Sınalarla İlgili Soruları...6 KISIM 1 OKULDAN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANMAK Bölüm: 1 Başarıyla Dört Yaşında

Detaylı

İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI

İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI İLETİŞİM TEKNİKLERİ UYGULAMALARI Ne söylediğinizi önce siz anlayın, Ne istediğinizi bilin, İletişim kurduğunuz kişi yada kişilerin durumunu iyi gözlemleyin, uygun olunmayan bir zamanda iletişim kurmaya

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

KİMİMİZ İÇİN AKIL YOLUYLA, BAZEN DUYGULARIMIZLA, BAZILARIMIZ İÇİN YETENEKLERİN MARİFETİYLE, BİR KISMIMIZ İÇİN BİLGİNİN LİDERLİĞİNDE,

KİMİMİZ İÇİN AKIL YOLUYLA, BAZEN DUYGULARIMIZLA, BAZILARIMIZ İÇİN YETENEKLERİN MARİFETİYLE, BİR KISMIMIZ İÇİN BİLGİNİN LİDERLİĞİNDE, KİMİMİZ İÇİN AKIL YOLUYLA, BAZEN DUYGULARIMIZLA, BAZILARIMIZ İÇİN YETENEKLERİN MARİFETİYLE, BİR KISMIMIZ İÇİN BİLGİNİN LİDERLİĞİNDE, KİMİLERİMİZ İÇİN İLKELERİN IŞIĞINDA, KİMİ ZAMAN YARATICILIĞIN KANATLARINA

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı