Koç Üniversitesi Etik Kurulları VPRD, Rumelifeneri Yolu, Sarıyer, İstanbul Telefon: 0 (212) E-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Üniversitesi Etik Kurulları VPRD, Rumelifeneri Yolu, Sarıyer, İstanbul Telefon: 0 (212) 338 10 66 E-posta: chr@ku.edu.tr"

Transkript

1 1 Koç Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formu Etik Kurul izni alınmadan araştırmanıza ve/veya veri toplamaya başlamayınız. Tam komite değerlendirmesi (Seviye III inceleme) gereken araştırmalarda inceleme süresi 8 haftaya kadar uzayabilir. Etik Kurulun düzeltme isteme olasılığını göz önünde bulundurarak başvuru zamanlamanızı ayarlayın. Bu formu doldururken emin olamadığınız konularda Etik Kurul sekretaryası ile irtibata geçin. Etik Kurulumuz size memnuniyetle yardımcı olacaktır. Başvuru Şekli İlk Başvuru Yıllık Yenileme Düzeltme (Revizyon) 1. YÖNETİMSEL BİLGİLER 1.1. Projenin Adı: 1.2. Sorumlu Araştırmacı: Adı Soyadı: Fakülte/Bölüm: Departman/Ünite: Ev telefonu: İş telefonu: Cep telefonu: E-posta adresi: Pozisyonu: Üniversite öğrencisi* Mezuniyet sonrası öğrencisi* Doktora sonrası araştırma görevlisi* Öğretim üyesi Personel Diğer (Tanımlayın): *Proje danışmanı öğretim görevlisinin Adı Soyadı: İletişim bilgileri:

2 Yardımcı Araştırmacılar: Adı Soyadı: Fakülte/Bölüm: Merkez/Ülke: İletişim bilgileri: (Gerektiğinde yeni satırlar ekleyiniz.) 1.4. Destek (Fon) Bilgisi Bu araştırma harici bir kuruluş tarafından destekleniyor mu? Hayır Evet (Açıklayınız) Destek veren kuruluş/kurum: Destek miktarı ve numarası: Talep edilen etik kurul izni TUBİTAK a yapılacak destek başvurusu için gereklidir. 2. ÇALIŞMA DİZAYNI, METODLAR VE PROSEDÜRLER 2.1. Proje/Çalışmanın Türü: Lütfen önerilen projeye uyarlanabilen iş kategorilerinin tümünü seçiniz. Aktif veri toplanması (insan biyolojik materyalleri veya biyomedikal veriler hariç)** İnsan biyolojik materyalleri veya biyomedikal verilerin aktif toplanması Mevcut verilerin kullanımı (insan biyolojik materyalleri hariç) Mevcut insan biyolojik materyallerin kullanımı **biyolojik, klinik, medikal veya antropometrik verileri içerir Lütfen çalışmayı açık bir dille özetleyiniz. Çalışmanın amacı, araştırma soruları ve hipotez teknik olmayan bir dille anlatılmalıdır. Araştırmayı destekleyen ve daha önceki çalışmalardan elde edilen ve bu çalışmayı destekleyen önbilgi varsa lütfen ekleyiniz Lütfen bu çalışmanın alanda mevcut bilgiye nasıl katkı yapacağını kısaca özetleyiniz.

3 3 3. KATILIMCILAR VE KATILIMCI TOPLAMA 3.1. Çalışmanız katılımcıların gözlenmesini veya katılımcılarla etkileşimi gerektiriyor mu? (mülakatlar, inceleme, vb.) Hayır Evet Tahmini katılımcı sayısı: 3.2. Lütfen çalışmanızda yer alacak katılımcıların kategorilerinin tümünü seçiniz. Sağlıklı erişkin gönüllüler 18 yaşının altında çocuklar Araştırma grubunun çalışanları Koç Üniversitesi öğrencileri Koç Üniversitesi çalışanları Zihinsel özürlü kimseler Fiziksel özürlü kimseler Hamile veya emziren kadınlar Mahkumlar, tutuklular ve gözaltında bulunan kimseler Yabancı ülke vatandaşları Türkçe okuma, konuşma ve anlaması olmayan kimseler Okuryazar olmayanlar veya kısıtlı olanlar Belli bir sağlık sorunu bulunanlar Yukarıda belirtilmeyen diğer kategoriler (lütfen açıklayın) 3.3. Özel koruma gerektiren durumlar Hassas popülasyonlar özel koruma gerektirir. Seçtiğiniz bu popülasyonda bilgilendirilmiş onam formu elde etmek, gizlilik esasını korumak ve aşırı zorlamaları önlemek için alacağınız tedbirlerinizi açıklayınız.

4 Katılımcılar ve katılımcı toplama Çalışmaya katılımcı nasıl alınacaklar? Katılımcılara çalışmaya katılmalarından dolayı bir teşvik verilecek mi? Çalışmaya dahil etme ve çalışmaya dahil etmeme kriterlerini tanımlayınız (uygulanabilir ise) Katılımcıların çalışmanın her bir fazında uygulayacakları görevler varsa tanımlayınız Çalışmanın yapılacağı yer/yerler Çalışmanın uygulama yeri/yerlerini belirtiniz. Gözlemsel çalışmalar için mümkün olduğu kadar tanımlayıcı olunuz. (Örnek kafeterya, kongre binası, kütüphane, vb.) 3.6. Biyolojik Materyal Transferi Alınan biyolojik materyaller bir başka merkeze ya da ülkeye transfer edilecek mi? Hayır Evet Cevabınız evet ise Biyolojik Materyal Transfer Formunu başvurunuza eklemeniz gerekmektedir Çalışma prosedürleri Lütfen aşağıdaki kutucuğa uygulanacak işlemleri mümkün ise sıralı bir şekilde detaylı olarak yazınız. Hangi işlemin deneysel, hangisinin standart tedavi olduğunu belirttiğinizden emin olunuz. Aşağıdaki bilgileri eklemeyi unutmayınız: Veri toplama metodları Deneysel girişimlere dair detaylar Deneklerle olan bağlantıların sayı, sıklık, süre ve türleri (ziyaretler**, telefon konuşmaları, internet anketi, vb.***) Her bir denek için katılım süresi Tüm çalışmanın tahmin edilen süresi (veri inceleme dahil) **Kompleks çalışmalar için ziyaret zamanları ve hangi zamanda hangi gruba ne gibi işlemler yapılacağını gösteren bir tablonun eklenmesi uygun olacaktır. ***Çalışmada kullanılacak her türlü anket, mülakat, odak grup taslağı bu başvuru formuna eklenmelidir Etik kurul, incelemenin bir parçası olarak bu materyalleri gözden geçirecektir.

5 5 4. RİSKLER VE YARARLAR 4.1. Aşağıdaki listeden çalışmanızla ilişkili olabilecek potansiyel risklerin tamamını seçiniz. Aldatıcı tekniklerin kullanımı Özel kayıtların kullanımı (eğitim ver tıbbi kayıtlar) Duygusal yoksunluk, sosyal yalıtım ve psikolojik stres gibi psikolojik veya sosyal durumun manipülasyonu Anket ve mülakatlarda kişisel veya hassas verilerin incelenmesi (özel davranışlar, işverenin değerlendirmesi) Bazı katılımcılar tarafından hassas, rahatsız edici, tehdit edici veya aşağılayıcı bulunabilecek materyalin sunulması Denek veya deneğin ailesinin sosyal veya ekonomik risk getirecek şekilde gizliliğinin olası ihlali Çocuk, eş veya yaşlı istismarının tespit edilmesi Yasadışı aktivitenin tespit edilmesi Yaralanma veya beden hasarı Diğer riskler (lütfen tanımlayınız) Risk yok (Bu seçenek üstteki seçeneklerden hiç biri işaretlenmemişse işaretlenebilir.) 4.2. Yukarıda seçilen riskler ve olası zararların yapısı ve derecesini açıklayınız. Risklerin tamamı aydınlatılmış onam formunda da yer almalıdır Katılımcıların refahını korumak ve olası risk ve zararları en aza indirmek için hangi adımların atıldığını açıklayınız. Eğer çalışma hassas popülasyonu içeriyorsa lütfen her bir grubu tanımlayın ve her biri için açıklayıcı bir paragraf yazın Bireylerin çalışmaya katılarak elde etmeyi bekledikleri yararları tanımlayınız. Eğer yoksa (yok) yazınız.

6 6 5. GİZLİLİK VE MAHREMİYET 5.1. Sizin ya da araştırma ekibinizden birinin aşağıdaki listede verilmiş olan kişisel tanımlayıcıların herhangi birini toplayacak ya da herhangi birine erişim imkanı olacak mı? TÜM geçerli seçenekleri işaretleyin. İsim Doğum Tarihi Posta veya Elektronik Adresi Telefon veya Faks Numarası TC Kimlik Numarası Sağlık Kayıtları Ehliyet, Ruhsat veya Taşıt Plakası IP Adresi Biyometrik Kimlik Tanımlayıcılar (Parmak izi, iris/retina deseni, vb) Fotoğraf/Görüntüler/Ses Kayıtları İmza, el yazısı örnekleri Yukarıda bahsi geçmemiş herhangi bir benzersiz tanımlayıcı (Açıklayınız) Araştırma Ekibinden hiç kimsenin hiç bir kişisel tanımlayıcıya erişimi olmayacaktır Tanımlayıcı bilgilere neden ihtiyacınız var. Her biri için aşağıda bir açıklamada bulunun Bilginin nasıl depolanacağını ve gizliliğinin nasıl sağlanacağını, bilgiyi depolayacağınız yöntemleri de içerecek şekilde tarif ediniz. Uygun seçeneklerin HEPSİNİ işaretleyiniz Araştırma verileri nasıl kayıt altına alınacak? Veri Girişi Tablosu Bilgisayar Veritabanı Diğer (Belirtiniz)

7 Veri nasıl depolanacak? Bilgisayar Kilitli Dosya Dolabı Kilitli Ofis Diğer (Belirtiniz) Hasta mahremiyeti nasıl korunacak? Kodlama Sistemi Veri/Numunelere sınırlı erişim Şifre Korumalı Diğer (Belirtiniz) 5.4. Kişisel tanımlayıcılara kimlerin erişim hakkı olacak? Yetkisi olmayan kişilerin tanımlayıcı verilere erişemeyeceklerinden nasıl emin olduğunuzu lütfen açıklayın Araştırma tamamlandıktan sonra kişisel tanımlayıcılar ile ne yapılacaktır? Eğer veriler yok edilecekse, lütfen bunun ne zaman ve nasıl yapılacağını tarif ediniz Yapılacak yayınlarda isimler ya da diğer kişisel tanımlayıcılar kullanılacak mı? Hayır Evet Hangileri ve neden? Açıklayınız: 6. ONAM PROSEDURLERİ Etik kurullarımız, araştırmanın risk içerdiği durumlarda imzalanmış bir aydınlatılmış onam istemektedir. Buna ek olarak, bebekler veya çocukların katılacağı çalışmalarda ebeveyn ya da kanuni temsilcisinin yazılı izin gerekmektedir Uygun seçenekleri işaretleyiniz. Kişilerden ve/veya ebeveyn ya da kanuni temsilcisinin imzalı onamı alınacak,

8 8 Kişilerden sözel onam**** alınacak (Kullanacağınız metin ya da bilgilendirme sayfasını ekleyin) **** Sadece belirli tipte çalışmalar sözlü onay prosedürleri kullanarak yapılabilir. Etik kurul, çalışma risk içermiyorsa ya da yazılı onam belgesi katılımcının gizlilik ihlaline neden olacaksa sözlü onam işlemine izin verebilir Katılımcılardan aydınlatılmış onam formunu nasıl alacağınızın planını açıklayınız. Aşağıdaki tüm konulara açıklık getirdiğinizden emin olunuz. Kimler (Ad Soyad) onam formunu alacak? (Bu kişilerin bölüm 1.3 de listede olduklarından emin olunuz) Katılımcılar çalışmaya katılıp katılmamaya karar vermek için ne kadar düşünme hakkına sahip olacaklar? Ne zaman ve ne şekilde onam alınacak? (Yüz yüze, telefonda, posta yoluyla, internet aracılığıyla, vb.) Lütfen onam formunun bir örneğini başvuruya ekleyiniz. 7. ÇIKAR ÇATIŞMASI Sizin ve / veya bu başvuruda tariflenen proje ile ilgili diğer araştırmacılardan herhangi birisinin bu araştırma ile ilgili mevcut veya potansiyel çıkar çatışması var mıdır? Hayır Evet Açıklayınız: 8. KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİLERİNİN KORUNMASI Aşağıdaki sorulardan birine evet diyorsanız Kişisel Sağlık Bilgilerini Araştırma Amacıyla Kullanma İzni almalısınız. Verileriniz tıbbi kayıtlardan mı elde edildi? Verileriniz tıbbi kayıtlara ya da hastane kayıtlarına mı eklendi? Verileriniz sağlık hizmetinin bir parçası olarak oluşturuldu ya da toplandı mı? Verileriniz sağlık hizmetinde karar oluşturmak için kullanıldı mı? Yukarıdakilerden hiç biri (Açıklayınız) Lütfen Kişisel Sağlık Bilgilerini Araştırma Amacıyla Kullanma İzni formunun bir örneğini başvuruya ekleyiniz. İMZALAR Bu sayfa araştırmacı (lar) tarafından imzalanacaktır. Sorumlu araştırmacı bir lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi ise, bu form aynı zamanda proje danışmanı öğretim görevlisi tarafından imzalanmalıdır.

9 9 Tarih: Başvuru formunda verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim. Etik Kurul incelemesi ve onayı almadan bu çalışmada kullanılan prosedürler, formlar ya da protokollerde herhangi bir değişiklik yapmayacağımı taahhüt ederim. Araştırmacının Adı Soyadı: İmzası: Tarih: Tamamlanmış bu formu inceledim ve önerilen araştırma tasarımını ve araştırmaya katılanların korunması için önerilen önlemlerin yeterliliğini tatmin edici buldum. Tüm ham verinin (örneğin, anketler, görüşme notları, video / ses kayıtları, test protokolleri, vb) ve imzalanmış aydınlatılmış onam formlarının Üniversitede bir ofis ya da bilgisayar dosyasında güvenli bir şekilde saklanması ihtiyacı konusunda öğrenciyi bilgilendirme ve ayrıca Etik Kurul politikaları ve prosedürleri ile uygunluğunu denetleme sorumluluğunu alıyorum. Proje danışmanı öğretim görevlisinin Adı Soyadı: Proje danışmanı öğretim görevlisinin iletişim bilgileri: İmzası: ÖNEMLİ NOT Lütfen bu formu basıp imzalayın. Başvuru Formunun yanı sıra sizden istenilen diğer belgelerin eksiksiz olduğundan emin olun. Araştırmacıların imzalı CV leri başvuruya eklenmelidir. Eksik başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Tüm belgelerin elektronik kopyasını gönderin. Belgelerin asılları VPRD Ofisine teslim edilmelidir. ETİK KURUL OFİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. Lütfen boş bırakınız.

10 10 Tarih: Protokol no: Sorumlu Etik Kurul: Önerilen inceleme şekli Tam inceleme (Seviye III) Hızlandırılmış inceleme (Seviye II) Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Muaf (Seviye I)**** ****Hızlandırılmış inceleme prosedürlerinden faydalanarak, ekte sunulan tüm dokümanları ile birlikte başvuruyu değerlendirdim ve başvurunun tam incelemeden muaf olduğunu ve Seviye I inceleme ile sınırlı olduğunu tespit ettim. İmza: Etik Kurul Başkanı

Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır. SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Klinik araştırma başvurusu nasıl yapılır? Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır. 2- Klinik araştırma

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu Çalışmayı başlatan: Eşdeğeri: Max C. Liebau, MD Markus Feldkötter, MD Pediatri Anabilim Dalı Pediatri

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11)

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) 1. GİRİŞ İyi Klinik Uygulamaları (İKU), gönüllülerin katılımını içeren klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ

TÜBİTAK SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ TÜBİTAK SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber, TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

Yönetmelik değişikliğinin gündemde olduğu bugünlerde, yeni yönetmelik yaşama geçtikten. sonra, mevcut SÇP lerin bu

Yönetmelik değişikliğinin gündemde olduğu bugünlerde, yeni yönetmelik yaşama geçtikten. sonra, mevcut SÇP lerin bu Yerel Etik Kurullar ve SOP Prof. Dr. Mehmet Melli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD SOP (Standart Operational Procedure) Nedir, Niçin ve Nasıl Hazırlanır? Günlük konuşma

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen

Detaylı

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 234 BAR GÖREVLİSİ SEVİYE 4 SERVİS YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 SPB2510KLV01 Rev.01 1/26 1. SERTİFİKASYON

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı İlgi Beyan Etme Çağrısı 2015/16 Akademik

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı

MAĞDURLAR VE MAĞDUR ADINA HAREKET EDEN ŞAHISLARIN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ NEZDİNDE DAVALARA KATILMAK İÇİN KULLANACAKLARI STANDART BAŞVURU FORMU

MAĞDURLAR VE MAĞDUR ADINA HAREKET EDEN ŞAHISLARIN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ NEZDİNDE DAVALARA KATILMAK İÇİN KULLANACAKLARI STANDART BAŞVURU FORMU MAĞDURLAR VE MAĞDUR ADINA HAREKET EDEN ŞAHISLARIN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ NEZDİNDE DAVALARA KATILMAK İÇİN KULLANACAKLARI STANDART BAŞVURU FORMU Hazırlayan: Songün UÇAR KATILIM FORMU -1 Uluslararası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ANKARA 2014 MEB Temel

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş.... 4 2 H.E.L.P Projesi Tanıtımı.... 6 3 Hastalar ve hastane personeli gerçekten ne istiyor-gözlemsel araştırma sonuçları...9 4 H.E.L.P

Detaylı

KANSER KAYIT MERKEZLERİ GİZLİLİK YÖNERGESİ I. GİRİŞ

KANSER KAYIT MERKEZLERİ GİZLİLİK YÖNERGESİ I. GİRİŞ KANSER KAYIT MERKEZLERİ GİZLİLİK YÖNERGESİ I. GİRİŞ Amaç Madde.1- Bu yönergenin amacı, Kanser Kayıt Merkezleri nin çalışmaları sırasında verilerin gizliliğini sağlamak üzere uyulması gereken kuralları

Detaylı

PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI (PCM) USUL KURALLARI

PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI (PCM) USUL KURALLARI BU BELGE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASINA AİTTİR 7 Mayıs 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI (PCM) USUL KURALLARI TANIMLAR Yetkili Temsilci Proje Şikayet Mekanizmasına

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu www.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KILAVUZU Copyright 2013 ISBN:

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No 1. Dönem (Temmuz-Ağustos) 2. Dönem (Eylül-Ekim) 3. Dönem (Kasım-Aralık) 29.08.2014 17:00 TR71/2014/TD01

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı