I. ROMA BİZANS ETÜDLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ROMA BİZANS ETÜDLER"

Transkript

1 I. ROMA BİZANS ETÜDLER Bizans [Özel sayısı]. Cogito, sayı: 17. İstanbul, Y.K.Y., s. (16x24) harita, resim. ''Yap Kredi Yay.: 1143''. I.RB/E-416,436] BROWN, PETER: Geç antikçağda Roma ve Bizans dünyası. Çev.: Turhan Kaçar. İstanbul, Tarih Vakfı, s. (21x26.5) resim, renkli resim. Tarih Vakfı Yurt Yay.: 106. [I.RB/E-421] CAMERON, ALAN: Porphyrius. The charioteer. New York, Oxford Uni. Press, XI+286 s. (14x22.5) resim. [I.RB/E-427] CAMERON, AVERIL: The Byzantines. Oxford, Blackwell Publishing, XIV+275 s. (16x24) resim. [I.RB/E-430,437] CHEYNET, JEAN-CLAUDE: Bizans tarihi. Çev.: İsmail Yerguz. Ankara, Dost, s. (11.5x16.5). [I.RB/E-435] CONNOR, CAROLYN L. : Bizans'ın kadınları. Çev.: Barış Cezar. İstanbul, YKY., s. (16.5x24). ''YKY 3342 / Tarih: 75''. I.RB/E-438] DAGRON, GILBERT MANGO, CYRIL (Ed. by): Constantinople and its hinterland. Hampshire, Variorum; Brookfield, Ashgate Publ., XI+426 s. (16x24) harita, plan, resim. Society for the Promotion of Byzantine Studies: no: 3 Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April [I.RB/E-414] DELİLBAŞI, MELEK: İki imparatorluk tek coğrafya: Bizans'tan Osmanlı'ya geçişin Anadolu ve Balkan'daki izleri. Halil İnalcık ve Elizabeth Zachariadou'nun sunuşlarıyla. İstanbul, İthaki Yay., s. (15.5x23). ''İthaki Yay.: 862''. [I.RB/E-439]

2 DEMİRKENT, IŞIN: Bizans tarihi yazıları. Makaleler, bildiriler, incelemeler. İstanbul, Dünya Kitapları, IX+196 s. (16x23.5) harita (1 i katl.), resim. Dünya Kitapları: 405 Tarih: 4. [I.RB/E-428] DIETRICH, RICHARD C. (Haz.): Digenes Akrites. Günümüze ulaşan tek bizans destanı. İstanbul, Tarih Vakfı, VIII+166 s. (15x21). [I.RB/E-440] DÜZGÜNER, FIRAT: İustinianus döneminde İstanbul da yapılar. Procopius un birinci kitabının analizi. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yay., XIX+212 s. ( ) plan, resim. [I.RB/E-422] GIBBON, EDWARD: Roma İmparatorluğu nun gerileyiş ve çöküş tarihi. 3 c. Çev.: Asım Baltacıgil. İstanbul, B/F/S Yay., (14x19.5). B/F/S Yay.: 24, 31 Tarih Dizisi: 2, c.: XVII [3] s. / 2. c.: 670 s. / 3. c.: 583 s. [I.RB/E ] HALDON, JOHN: Bizans tarih atlası. Çev.: Ali Özdamar. İstanbul, Kitap Yayınevi, s. (23x29) harita, resim. Kitap Yayınevi: 145 Başvuru Kitaplığı Dizisi: 6. [I.RB/E-410] HILL, BARBARA: Bizans İmparatorluğu kadınları ( ). İktidar, himaye ve ideoloji. Çev.: Elif Gökteke Tut. İstanbul, Tarih Vakfı Yay., XI+249 s. Tarih Vakfı Yurt Yay.: 135. [I.RB/E-425] IVANOV, SERGEY A.: Holy fools in Byzantium and beyond. Tr. by Simon Franklin. New York, Oxford University Pres, XII+479 s. (14.5x22.5) resim. [I.RB/E-429] LEMERLE, PAUL: Bizans tarihi. Çev.: Galip Üstün. İstanbul, İletişim, s. (13x19.5) harita. İletişim Yay.: 989 Başvuru Dizisi: 35. [I.RB/E-412] MAGUIRE, HENRY (Ed. by): Byzantine court culture from 829 to Washington, Dumbarton Oaks Research Library, X+264 s. (18x25.5) resim.

3 [I.RB/E-423] MAGUIRE, HENRY (Ed. by): Byzantine magic. Washington, Dumbarton Oaks Research Library, VII+187 s. (15x24) resim. Papers originally delivered at a colloquium held Feb , 1993, at Dumbarton Oaks. I.RB/E-426] MANGO, CYRIL (Ed. by): The Oxford history of Byzantium. New York, Oxford University Press, XVIII+334 s. (18.5x25) harita, resim, renkli resim. [I.RB/E-431] MEHMED ZİYA: İstanbul ve Boğaziçi. Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin âsâr-ı bâkiyesi. 2 kitab. İstanbul, Maarif-i Umumiye Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi, (20x28). Maarif-i Umumiye Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi Aded: kitab: s. / 2. kitab: 257 s. [I.RB/E-413] MORRIS, ROSEMARY: Monks and laymen in Byzantium, Cambridge, Cambridge University Press, XXII+330 s. (15x23). [I.RB/E-441] Niketas Khoniates in historia sı ( ). İstanbul un haçlılar tarafından zaptı ve yağmalanması. Çev. ve haz.: Işın Demirkent. İstanbul, Dünya Kitapları, XXXIII+289 s. (16x23.5) harita (1 i katl.), resim, renkli resim. Dünya Kitapları: 309 Tarih: 2. [I.RB/E-411] NİCHOLAS I (Patriach of Constantinople): Miscellaneous writings. Greek text and english tr. by L.G. Westernik. Washington, Dumbarton Oaks, XXIV+175 s. (16x24). [I.RB/E-434] NICOL, DONALD M. : The ımmortal emperor. The life and legend of Constantine Palaiologos, last emperor of the Romans. Cambridge, Cambridge University Press, XIII+148 s. (15.5x23) resim. [I.RB/E-442] OIKONOMİDES, NICOLAS: Byzantium from the ninth century to the Fourth Crusade. Studies, texts, monuments. Hampshire, Variorum, VIII+341 s. (15x23) resim. [I.RB/E-415]

4 TOKALAK, İSMAİL: Bizans-Osmanlı sentezi. Bizans kültür ve kurumlarının Os manlı üzerindeki etkisi. İstanbul, Gülerboy, s. (17x24). [I.RB/E-432] TURAN, ŞERAFETTİN: Türkiye-İtalya ilişkileri I. Selçuklular dan Bizans ın sona erişine. İstanbul, Metis Yay., s. (16x23.5). [I.RB/E-424] WALTER, CHRISTOPHER: The warrior saints in Byzantine art and tradiition. [England], Ashgate, c2003. XVI+317 s. (16x24) resim. [I.RB/E-433] ZWEIG, STEFAN: Yıldızın parladığı anlar. Çev.: Burhan Arpad. Ankara, T. İş Bankası, t.y s. (13.5x19.5). T. İş Bankası Kültür Yay. Genel Yayın No: 307 Edebiyat Dizisi: 72. [I.RB/E-417]

5 I.ROMA BİZANS MİMARLIK VE SANAT AKKAYA, TAYFUN: Ortodoks ikonaları. Genel bir bakış. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yay., s. (13.5x19.5) resim. Arkeoloji ve Sanat Yay. Eskiçağ Dinleri ve Mitolojileri Dizisi: 5. [I.RB/MS-180] ALTUN, FERİDE İMRANA: İstanbul un 100 Roma, Bizans eseri. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, s. (16.5x24) resim, renkli resim. İstanbul7un Yüzleri: 5. [I.RB/MS-199] BARLAS, KAMURAN NİL: Ortaçağ İstanbul bizans yapılarında mimari süsleme. (Yüksek Lisans Tezi. İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enst.). İstanbul, s. (21x30) resim. Fotokopidir. [I.RB/MS-176] BASSETT, SARAH: The urban image of late antique Constantinople. Cambridge, Cambridge University Press, XXI+291 s. (18x25.5) resim. [I.RB/MS-187] BAUER, FRANZ ALTO VON (Hrsg.): Visualisierungen von Herrschaft. Früchmittelalterliche Residenzen Gestalt und Zeremoniell. İstanbul, Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul, VIII+351 s. (19.5x27.5) resim. Byzas 5. [I.RB-MS-190] EYİCE, SEMAVİ: Bizans sanatı semineri. İstanbul, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, s. (21x30) plan, siyah-beyaz resim. Fotokopidir. [I.RB/MS-195] FREELY, JOHN ÇAKMAK, AHMET S. : İstanbul un bizans anıtları. Çev.: F. Gülru Tanman. İstanbul, YKY., XIV+265 s. (23x29) plan, resim, renkli resim. YKY.: [I.RB/MS-186]

6 GÜLER, AYŞE EREN: Bizans resminde mekan kaygısı. (Mezuniyet tezi, Ege Üni. Sosyal Bilimler Enst. Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı). İzmir, [IX]+108 s. (21x30). Fotokopidir. [I.RB/MS-177] HARL, KENNETH W.: Anadolu daki kazılarda bulunan sikkelerin tanımlanması için rehber. Bizans (M.S ). Çev.: Burçak Delikan. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yay., s. (13.5x19.5) resim. Arkeoloji ve Sanat Yay. Antik Nümismatik Dizisi: 9. [I.RB/MS-181] İkonalar. Makaleler. Çev.: Ali Özdamar. İstanbul, Kitap Yayınevi, s. (16.5x21) resim, renkli resim. Kitap Yayınevi: 99 İnsan ve Toplum Dizisi: 25. [I.RB/MS-174] KIRIMTAYIF, SÜLEYMAN: Converted Byzantine Churches in İstanbul. Their transformation into mosques and masjids. İstanbul, Ege Yay., s. (16x23.5) plan, resim. [I.RB/MS-175] LASSUS, JEAN: The early christian and byzantine world. London, Paul Hamlyn, s. (22x29.5) resim, renkli resim. [I.RB/MS-178] LOVERANCE, ROWENA: Byzantium. London, The British Museum Press, s. (19x25) 103 resim ( 63 tanesi renkli). [I.RB/MS-189] MAGUIRE, HENRY: The icons of their bodies. Saints and their images in Byzantium. Princeton, Princeton Uni. Press, XVIII+222 s. (19x25.5) resim. [I.RB/MS-184] MANGO, CYRIL: Bizans mimarisi. Çev.: Mine Kadiroğlu. [y.y.], s. (23.5x32) plan, resim. [I.RB/MS-198] Metin Ahunbay a armağan. Bizans mimarisi üzerine yazılar. Sanat tarihi defterleri 8, özel sayı. İstanbul, Ege Yay., XIV+276 s. (16.5x24) resim. Sanat Tarihi Defterleri: 8. [I.RB/MS-182]

7 NECİPOĞLU, NEVRA (Ed. by): Byzantine Constantinople: monuments, topography and everdyday life. Leiden, Boston, Köln; Brill, The medieval Mediterranean; Vol. 33. [I.RB/MS-196] OUSTERHOUT, ROBERT: Master builders of Byzantium. Philadelphia, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, VIII+320 s. (18x25.5) plan, resim. [I.RB/MS-192] PENTCHEVA, BISSERA V.: Icons and power: the Mother of God in Byzantium. Pennsylvania, The Pennsylvania State University, XVIII+302 s. (19.5x26) resim, renkli resim. [I.RB/MS-183] ROSENQVIST, JAN OLOF (Ed. by): Interaction and isolation in Late Byzantine culture. Papers read at a colloquium heald at the Swedish Research Institute in İstanbul, 1-5 December, İstanbul, Swedish Research Institute in İstanbul, s. (18x28) resim. Swedish Research Institut in Istanbul Transactions, 13. [I.RB/MS-185] SAFRAN, LINDA (Ed. by): Heaven on earth: art and the church in Byzantium. 4. ed. Pennsylvania, Pennsylvania State Uni. Press, VIII+280 s. (21.5x28) harita, plan, resim, renkli resim. [I.RB/MS-193] SALTUK, SECDA: Antik çağda hipodromlar, circuslar. İstanbul, Ege Yay., IX+251 s. (15x21) resim. [I.RB/MS-194] Tarih boyunca saray, hayatı ve teşkilatı. 23 Mayıs Bildiriler. İstanbul, İ.Ü. Ed. Fak. Tarih Araştırma Merkezi, s. (16x23.5) resim. [I.RB/MS-197] TURNBULL, STEPHEN: The walls of Constantinople AD Illus. by Peter Dennis. Oxford, Osprey, s. (18.5x25) resim, renkli resim. Fortress 25. [I.RB/MS-191]

8 VASSILAKI, MARIA (Ed. by): Images of the Mother of God: perceptions of the Theotokos in Byzantium. Hampshire, Ashgate, XXXII+383 s. (17.5x25) resim, 24 renkli resim. [I.RB/MS-179] YILMAZ, NİLAY: Ayasofya Müzesi ndeki ikonalar kataloğu II. Ankara, Kültür Bakanlığı, VI+223 s. (20x28.5) resim, renkli resim. Kültür Bakanlığı Yay.: 1545 Yayınlar Dairesi Başkanlığı Tanıtma Eserleri Dizisi: 59. [I.RB/MS-173]

9 ROMA BİZANS BİYOGRAFİ NICOL, DONALD M.: Bizans ın soylu kadınları.on portre, Çev.: Özden Arıkan. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yay., VIII+152 s. (15x21). Tarih Vakfı Yurt Yay.: 114. [I.RB/B-] WILSON, N. G.: Scholars of Byzantium. Rev. Ed. London, Duckworth, X+286 s. (15.5x23.5). [I.RB/B-]

10

11 II. OSMANLI TARİHİ FATİH SULTAN MEHMED DÖNEMİ AK, MAHMUT FAHAMEDDİN BAŞAR: İstanbul un fetih günlüğü. İstanbul, TATAV, VIII+159 s. (16.5x23.5). TATAV Yay. Tarih Serisi. No: 20. [II.OT/F-86] [ALTINAY], AHMED REFİK: Fatih ve Bellini. Osmanlıca dan günümüz türkçesine aktaran: Önder Kaya. İstanbul, Yeditepe Yayınevi, s. (13.5x21) resim. Yeditepe Yayınevi: 38 İnceleme, araştırma: 26. [II.OT/F-78] ARMAĞAN, MUSTAFA: Ufukların sultanı. Fatih Sultan Mehmed. 3. bs. İstanbul, Timaş Yay., s. (13.5x21). Timaş Yay.: 1502 Mustafa Armağan Kitaplığı: 3. [II.OT/F-79] AYDIN, ERDOĞAN: Fatih ve fetih. Mitler ve gerçekler. 7. bs. İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, s. (13.5x19.5). [II.OT/F-82] BABINGER, FRANZ: Fatih Sultan Mehmed ve zamanı. İng.den çev.: Dost Körpe. 5.bs. İstanbul, Oğlak Yay., s. (16x23) resim. [II.OT/F-83] EMECEN, FERİDUN M.: İstanbul un fethi olayı ve meseleleri. İstanbul, Kitabevi, (13.5x21). Kitabevi: 208. [II.OT/F-80] Fatih ve fetih albümü. İstanbul, Tarih ve Tabiat Vakfı, XVI+80 s. (24.5x33.5) resim, renkli resim. Tarih ve Tabiat Vakfı TATAV Yay. No: 18- Güzel Sanatlar Serisi No: 3. [II.OT/F-77] KIVÂMÎ: Fetihnâme. Haz.: Ceyhun Vedat Uygur. İstanbul, YKY., s. (13.5x21). YKY.: 2541 Kâzım Taşkent: 64. [II.OT/F-84]

12 NICOLLE, DAVİD: Constantinople The end of Byzantium. Illus. by Christa Hook. Wellingborough, Osprey Publ., s. (18.5x25) harita, resim, renkli resim. Campaign 78. [II.OT/F-81] PERTUSİ, AGOSTİNO: İstanbul un fethi. 2 c. Tercüme eden ve tamamlayıcı bilgileri ekleyen: Mahmut H. Şakiroğlu. İstanbul, İ.F.C., (16x23.5). İ.F.C c.: Çağdaşların tanıklığı. XVIII+428 s. / 2. c.: Dünyadaki yankısı. XV+390 s. [II.OT/F-75-76] YORGİOS SFRANCİS: İstanbul un fethinin bizanslı son tanığı Yorgios Sfrancis in anıları Chronicon Minus-. 2. bs. Çev. ve notlandıran: Levent Kayapınar. İstanbul, Kitabevi XIII+480 s. (13.5x21.5). Kitabevi: 397. [II.OT/F-85]

13 II. OSMANLI TARİHİ GENEL AKGÜNDÜZ, AHMED ÖZTÜRK, SADİ: 700. yılında bilinmeyen Osmanlı. İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, s. (15.5x23). [II.OT/G-] ALİKILIÇ, DÜNDAR: İmparatorluk seremonisi. Osmanlı devlet protokolü ve törenler. İstanbul,Tarih düşüncekitapları, s. (13.5x20.5). ''Tarih düşünce kitapları: 2 Araştırma inceleme: 2''. [II.OT/G-] ARMAĞAN, MUSTAFA: Büyük osmanlı projesi. İstanbul, Timaş, s. (13.5x21.5). [II.OT/G-422] ASUERO, PABLO MARTIN (Ed. by): İspanya-Türkiye. 16. yüzyıldan 21. yüzyıla rekabet ve dostluk. Çev.: Peral Bayaz Çarum. İstanbul Cervantes Enstütüsü ile Boğaziçi Üniversitesi'nin 31 Aralık 2 Kasım 2002 tarihlerinde yaptıkları kongrenin bildirileri. İstanbul, Kitap Yayınevi, s. (16.5x 21). Kitap Yayınevi: 135 Tarih ve Coğrafya Dizisi: 48. [II.OT/G-421] ASUERO, PABLO MARTIN (Ed. by): España-Turquia. Del enfrentamiento al analisis mutuo. Actas de las I Jornadas de Historia organizades por el Instituto Cervantes de Estambul en la Universidad del Bósforo los dias 31 octubre y la y 2 de noviembre de İstanbul, Isıs, s. (16x23.5). ''Quadernos del Bósforo 1''. [II.OT/G-] ATABİNEN, RECHİD SAFFET: Revisions historiques. [İstanbul], T.A.C.T., s. (12x19). [II.OT/G-402] Balkanlar. Giriş: Halil İnalcık. İstanbul, Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, Eren Yay., s. (16.5x24) harita, resim. [II.OT/G-413]

14 BARTHOLD, VASILIJ VLADIMIROVIÇ: İslâm da iktidarın serüveni. Halife ve sultan. Çev.: İlyas Kamalov. İstanbul, Yeditepe Yay., s. (13.5x21). Yeditepe Yay.: 49 İnceleme, Araştırma: 32. [II.OT/G-426] BELGE, MURAT: Osmanlı da kurumlar ve kültür. İstanbul, Bilgi Üniversitesi, XV+563 s. (23x37) resim, renkli resim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.: 100 Tarih: 13. [II.OT/G-435] DANİŞMEND, İSMAİL HÂMİ: Osmanlı devlet erkânı. Sadr-ı A zamlar (vezir-i A zamlar), Şeyh-ül İslâmlar, Kapdan-ı Deryalar, Baş-Defterdarlar, Reis-ül Küttablar. İstanbul, Türkiye Yayınevi, s. (16x24). [II.OT/G-400] ERALP, NEJAT T.: Tarih boyunca Türk toplumunda silâh kavramı ve Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan silâhlar. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, X+196 s. (16.5x23.5) resim, renkli resim. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını Sayı: 68. [II.OT/G-414] EROĞLU, HALDUN: Osmanlı devletinde şehzadelik kurumu. Ankara, Akçağ Yay., s. (16x23.5) resim, renkli resim. [II.OT/G-405] FAROQHI, SURAIYA: Osmanlı İmparatorluğu ve etrafındaki dünya. Çev.: Ayşe Berktay. İstanbul, Kitap Yayınevi, s. (16.5x21) harita, resim. Kitap Yayınevi: 150 Tarih ve Coğrafya Dizisi: 51. [II.OT/G-406] FAROQHI, SURAIYA: Stories of Ottoman man and women. Establishing status, establishing control. İstanbul, Eren, s. (16x24). [II.OT/G-411] GİRGİN, KEMAL: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri hariciye tarihimiz (Teşkilat ve protokol). Ankara, VI+216 s. (16.5x23.5) resim. [II.OT/G-397] HAMMER-PURGSTALL, JOSEPH VON: Osmanlı mühürleri. Arap, Fars ve Türk mühürleri. Çev.: Ümit Öztürk. İstanbul, Pera Yay., 1999.XIII+104 s. (16.5x 24) resim. Pera Yay. No: 1 Alâattin Eser Kitaplığı: 18. [II.OT/G-401]

15 HASSAN, ÜMİT: Osmanlı: Örgüt, inanç, davranış tan hukuk-ideoloji ye. 5. bs. İstanbul, İletişim, s. (13x19.5). İletişim Yay.: 725 Araştırma- İnceleme Dizisi: 111. [II.OT/G-403] İNALCIK, HALİL: Kuruluş. Osmanlı tarihini yeniden yazmak. İstanbul, Hayykitap, s. (13.5x19.5) resim. ''Hayykitap: 110 Bize söylenmeyenler: 12'' [II.OT/G- ] İNALCIK, HALİL: Şâir ve patron. Patrimonyal devlet ve sanat üzerinde sosyolojik bir inceleme. 5. bs. Ankara, Doğu Batı Yay., s. (14x21). ''Doğu Batı Yay.: 5 Edebiyat: 1''. [II.OT/G-] İNALCIK, HALİL: Doğu Batı. Makaleler bs. Ankara, Doğu Batı Yay., s. (15.5x23.5). ''Doğu Batı Yay.: 8 Tarih: 2''. [II.OT/G-] İNALCIK, HALİL: Doğu Batı. Makaleler II. Ankara, Doğu Batı Yay., s. (15.5x23.5). ''Doğu Batı Yay.: 9 Tarih: 6''. [II.OT/G-] İNALCIK, HALİL RENDA, GÜNSEL (Ed.): Osmanlı uygarlığı. 2 c. 2. bs. Ankara, Kültür Bakanlığı, (24x30). 1. c.: 487 s. resim, renkli resim. / 2. c.: s. resim, renkli resim. [II.OT/G ] JORGA, NICOLAE: Osmanlı İmparatorluğu tarihi. 5 c. Çev.: Nilüfer Epçeli. İstanbul, Yeditepe Yayınevi, (17x25). Yeditepe Yayınevi: 30 Genel Tarihler: 1. C. 1: ( ). 464 s. / C. 2: ( ). 414 s. / C. 3: ( ). 432 s. / C. 4: ( ). 462 s. / C. 5: ( ). 584 s. [II.OT/G ] KARAMURSAL, ZİYA: Osmanlı malî tarihi hakkında tetkikler. 2. bs. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, VI+215 s. (16.5x23.5). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yay.: VIII. Dizi Sa. 11a. [II.OT/G-412]

16 KARAMUSTAFA, AHMET T.: Tanrının kuraltanımaz kulları. İslâm dünyasında derviş toplulukları ( ). Çev.: Ruşen Sezer. İstanbul, YKY., s. (16.5x24) resim. YKY.: 2498 Tarih: 36. [II.OT/G-419] KARPAT, KEMAL (Haz.): Osmanlı ve dünya. Osmanlı devleti ve dünya tarihindeki yeri. 5. bs. Çev.: Mustafa Armağan, Ömer Baldık, Kemal Kahraman, Talip Küçükcan, Ümit Şimşek. İstanbul, Ufuk Kitap, s. (13.5x21). Ufuk Kitap: 4 Tarih Dizisi: 1. [II.OT/G-427] KÖPRÜLÜ, MEHMED FUAD: Some observations on the influence of Byzantine Institutions on Ottoman institutions. Tr, ed. with an introduction and postcript by Gary Leiser. Ankara, Türk Tarih Kurumu, IX+195 s. (16.5x23.5). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay.: VII. Dizi Sayı: 138. [II.OT/G-423] MANTRAN, ROBERT: Osmanlı İmparatorluğu tarihi. 2 c. Çev.: Server Tanilli. 8. bs. İstanbul, Alkım Yay., (14x23). Alkım: 205, 206 Tarih: 19, c.: Kuruluş ve yükseliş yılları. 504 s. harita. / 2. c.: Duraklamadan yıkılışa. 464 s. harita. [II.OT/G ] MARDİN, ŞERİF: Türkiye de toplum ve siyaset. Makaleler 1. Derl.: Mümtüz er Türköne, Tuncay Önder. İstanbul, İletişim Yay., t.y s. (12.5x19.5). İletişim Yay.: 110 Şerif Mardin Bütün Eserleri: 3. [II.OT/G-404] MARUSHIAKOVA, ELENA POPOV, VESSELIN: Osmanlı İmparatorluğu - nda çingeneler. Balkan tarihine bir katkı. Çev.: Bahar Tırnakcı. İstanbul, Homer Kitabevi, s. (15.5x23) resim. [II.OT/G-420] NAMAL, YÜCEL: Türk-Macar ilişkileri.istanbul, İskenderiye Yay., s. (13.5x21). ''İskenderiye Yay.: 21 Tarih (İnceleme): 2''. [II.OT/G-] NEUMANN, CHRISTOPH K.: Araç tarih, amaç tanzimat. Tarih-i Cevdet in siyasi anlamı. Çev.: Meltem Arun. İstanbul, Tarih Vakfı, XIII+248 s. (15x21). Tarih Vakfı Yurt Yay.: 91. [II.OT/G-430]

17 Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan a armağan. [İstanbul], İ.Ü. İktisat Fak. Mecm., VIII+485 s. (15.5x24). İ.Ü. İktisat Fak. Mecmuası C. 41, Sayı: 1-4, Eylül 1982-Ekim II.OT/G-415] ORHONLU, CENGİZ: Osmanlı İmparatorluğu nda aşiretleri iskân teşebbüsü ( ). İstanbul, İ.Ü. Ed. Fak., XVI+120 s. (16.5x24.5) 7 katl. hari- ta. İ.Ü. Ed. Fak.Yay. No: 998. [II.OT/G-399] ORHONLU, CENGİZ: Osmanlı İmparatorluğu nda aşiretlerin iskânı. İstanbul, Eren Yay., s. (16.5x24) 7 harita. [II.OT-G-398] ORTAYLI, İLBER: Osmanlı İmparatorluğu nda iktisadi ve sosyal değişim. Makaleler bs. Ankara, Turhan Kitabevi, XII+555 s. (16.5x24.5) harita, resim. [II.OT/G-416] ORTAYLI, İLBER: Son imparatorluk Osmanlı. İstanbul, Timaş, s. (13.5x21) resim. Timaş Yay.: 1570 Tarih: 29. [II.OT/G-417] Osmanlılar [Özel sayısı]. Cogito, sayı: 19. İstanbul, YKY., s. (16x24) resim. ''Yapı Kredi Yay.: 1229''. [II.OT/G- ] ÖZBARAN, SALİH: Bir Osmanlı kimliği yüzyıllarda rûm/rûmi aidiyet ve imgeleri. İstanbul, Kitap Yayınevi, s. (16.5x21) harita, resim. Kitap Yayınevi: 75 Tarih ve Coğrafya Dizisi: 29. [II.OT/G-407] ÖZBARAN, SALİH: Tarih, tarihçi ve toplum. Tarihin çagrışımı, doğası, tarihçilik ve tarih öğretimi üstüne düşünceler. İstanbul, Tarih Vakfı, VIII+200 s. (15x21). ''Kuram: 3 Tarih Vakfı Yurt Yay.: 44''. [II.OT/G-] ÖZTUNA, YILMAZ: Osmanlı padişahlarının hayat hikâyeleri. İstanbul, Hayat Yay., t.y.. (24.5x33) resim. Sayfalar no suz. [II.OT/G-439] PAKALIN, MEHMET ZEKİ: Tarihe malolmuş fıkralar, nükteler. İstanbul, Ahmet Halit Kitabevi, s. (14.5x21).

18 [II.OT/G-418] PARRY, V. J.: Richard Knolles history of the Turks. Ed. by Salih Özbaran. İstanbul, The Economic and Social History Foundation of Turkey, XVI+152 s. (16x23). [II.OT/G-424] PITCHER, DONALD EDGAR: Osmanlı İmparatorluğu nun tarihsel coğrafyası. Başlangıcından 16. yüzyılın sonuna kadar genişleme sürecini gösteren ayrıntılı haritalarla birlikte. 3. bs. Çev.: Bahar Tırnakcı. İstanbul, YKY., s. (16.5x24) 29 katl. renkli harita. [II.OT/G-410] SAKAOĞLU; NECDET: Bu mülkün sultanları. 36 Osmanlı padişahı. 3. bs. İstanbul, Oğlak Yay., s. (13x20) resim. [II.OT/G-430] SAKAOĞLU; NECDET: Bu mülkün kadın sultanları. Valide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler,sultanefendiler. İstanbul, Oğlak Yay., s. (16x23.5) resim. [II.OT/G-440] Semavi Eyice'ye saygı. Tarihte doğu-batı çatışması. Yay. haz.: Ercan Eğribel, Ufuk Özcan. İstanbul, Kızılelma Yay., s. (15x21). ''Sosyoloji Yıllığı-Kitap: 12 / Kızılelma Yay.: 30 / Siyaset, tartışma, tarih kitapları: 15''. [II.OT/G-] SOMÇAĞ, SELİM: Kanunî den Vahdettin e Osmanlı ve batı. İstanbul, 2006 Yayınevi, s. (13.5x19.5). [II.OT/G-428] Suraiya Faroqhi ye armağan. Osmanlı nın peşinde bir yaşam. Derl.: Onur Yıldırım. Ankara, İmge, s. (13.5x19.5). [II.OT/G- 441] Surre-i Hümâyûn. 16 Nisan-25 Mayıs 2005 tarihleri arasında Topkapı Sarayı Müzesi'nde düzenlenen ''Surre-i Humayun'' sergisi için hazırlanan kitaptır. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., s. (23.5x28.5) resim. [II.OT/G-]

19 STEIN, MARK L.: Osmanlı kaleleri. Avrupa da hudut boyları. Çev.: Gül Çağalı Güven. Ankara, T. İş Bankası, VIII+192 s. [II.OT/G-425] ŞEN, ÖMER: Osmanlı da mahkûm olmak. Avrupalılaşma sürecinde hapishaneler. İstanbul, Kapı Yay., XI+169 s. (13.5x19.5). Kapı Yay.: 132 Araştırma, inceleme: 33. [II.OT/G-429] TİMUR, TANER: Osmanlı çalışmaları. İlkel feodalizmden yarı sömürge ekonomisisne. 4. bs. İstanbul,İmge, s. (13.5x19.5). [II.OT/G-] TİMUR, TANER: Osmanlı kimliği. 4. bs. İstanbul, İmge, s. (13.5x19.5) [II.OT/G-] TİMUR, TANER: Osmanlı toplumsal düzeni. 4. bs. İstanbul, İmge, s. (13.5x19.5). [II.OT/G-]

20

21 II.OSMANLI TARİHİ KLASİK Al-yeşil gölge: Estergon Sancağı. İstanbul, YKB, s. (14x21) resim. YKB 11 Eylül 2004/26 Şubat 2005 tarihleri arasındaki serginin broşürüdür. [II.OT/K-167] BİLİCİ, FARUK: XIV. Louis ve İstanbul u fetih tasarısı=louis XIV et son projet de conquete d Istanbul. Ankara, T.T.K., XVII+369 s. (22x32) plan, resim, renkli resim, 8 katl. resim (1 i renkli). Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu T.T.K. Yay.: XI. Dizi Sayı 11. [II.OT/K-165] FAROQHI, SURAIYA N. (Ed. by): The Cambridge History of Turkey: The Later Ottoman Empire, Cambridge, Cambridge University Pres, XIX+619 s. (15.5x23.5) harita, resim. The Cambridge History of Turkey, Vol. 3. [II.OT/K-168] GÜMÜŞ, MUSA: Osmanlı devleti nde sefaretname geleneği ve etkileri, karşılaştırmalı iki örnek: Yirmi sekiz Çelebi Mehmet ve Ebubekir Ratıp Efendiler. Ankara, Genelkurmay Ataşe Başkanlığı Yay., s (21x30). Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9, Şubat 2007, Yıl: 5 den ayırılmış makalenin fotokopisidir. [II.OT/K-] İNALCIK, HALİL: Devlet-i Aliyye. Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar 1. Klasik dönem ( ) siyasal, kurumsal ve ekonomik gelişim. Ankara, T. İş Bankası, X+377 s. (15.5x23). Genel Yayın: [II.OT/K-170] MURPHEY, RHOADS: Osmanlı da ordu ve savaş Çev.: M. Tanju Akad. İstanbul, Homer Kitabevi, s. (15.5x23) harita, resim. [II.OT/K-164] ORHONLU, CENGİZ: Osmanlı tarihine âid belgeler telhîsler ( ). İstanbul, İ.Ü. Ed. Fak., XXIX+XV+149 s. (17x24). İ.Ü. Ed. Fak. Yay. No: [II.OT/K-161]

22 ÖÇAL, ŞAMİL: Kemal Paşazâde nin felsefi ve kêlâmi görüşleri. Ankara, Kültür Bakanlığı, XVIII+481 s. (16.5x24). Kültür Bakanlığı Yay.: 2408 Yayımlar Dairesi Başkanlığı Osmanlı Eserleri Dizisi: 20. [II.OT/K-162] ÖZKAYA, YÜCEL: 18. yüzyılda Osmanlı toplumu. İstanbul, YKY., s. (16.5x24). YKY.: 2651 Tarih: 41. [II.OT/K-169] SAKAOĞLU, NECDET: ''Saadetim yıldıızı sultanım''. Süleyman, Hürrem, Mihrimah. İstanbul, Oğlak Yay., s. (11x21.5) resim. [II.OT/G-173] SHAW, STANFORD J.: Eski ve yeni arasında: Sultan III. Selim yönetiminde Osmanlı İmparatorluğu ( ). Çev.: Hür Güldü. İstanbul, Kapı, XIV+624 s. (13.5x19.5). [II.OT/K-171] ŞAHİN, KAYA: Kanuni devrinde imparatorluk ve iktidar. Celalzade Mustafa ve 16. yüzyıl Osmanlı dünyası. Çev.: Ahmet Tunç Şen. İstanbul, YKY., s. (16.5x24). ''YKY.: 4030 Tarih: 98''. [II.OT/K-172] TVERİTİNOVA, ANNA S.: Türkiye de Karayazıcı Deli Hasan isyanı ( ). Çev.: A. İnan. Yay. haz.: A. Haydar Avcı. İstanbul, Aya Kitap, s. (13.5x21). [II.OT/K-166] ÜLKER, HİKMET (Haz.): Sultanın emir defteri (51 no lu mühimme defteri). İstanbul, Tarih ve Tabiat Vakfı, XXX s. (16.5x23.5). Tatav Yay. Tarih Serisi, No: 21 Tarih Kaynakları, No: 5. [II.OT/K-163]

23 OSMANLI TARİHİ 19. YÜZYIL AHMED RIZA: Batının doğu politikasının ahlâken iflâsı. Fr. dan çev.: Ziyad Ebüzziya. İstanbul, Üçdal Neşriyat, s. (16x23.5). Akademik Kitaplar Serisi: 12. [II.OT/19.yy.-213] AHMED RIZA: La faillite morale de la politique Occidentale en Orient. Paris, Librairie Picart, s. (17x24.5). [II.OT/19.yy.-212] AHMET RASİM: Osmanlı da batışın üç evresi. III. Selim, II. Mahmut, Abdülmecit. 3. bs. Günümüz diliyle basıma haz.: H. V. Velidedeoğlu. İstanbul, Evrim Kitabevi, t.y s. (13x18.5). Yayın No: 40 Genel Dizi: 2. [II.OT/19.yy.-216] AKÇURA, YUSUF: Üç tarz-ı siyaset. 3.bs. Ankara, T.T.K., s. (16.5x23.5) 1 resim. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu T.T.K. Yay. VII. Dizi Sa 73b. [II.OT/19.yy.-214] AKIN, İLHAN: Siyasî tarih İstanbul, VII+253 s. (16x24). [II.OT/19.yy.-219] BANOĞLU, NİYAZİ AHMET: Ermeni nin ermeni ye zulmü. Perde kapandıktan sonra, dost ve koruyucu devletler, Ermenileri nasıl yüzüstü bıraktılar? (Belgeleri ile). Ankara, s. (16x23.5) resim. [II.OT/19.yy.-217] BERKES, NİYAZİ: Türkiye de çağdaşlaşma. İstanbul, Doğu-Batı Yay., t.y s. (16x23.5). Doğu-Batı Yay.: I. [II.OT/19.yy.-224] ÇADIRCI, MUSA: Tanzimat döneminde Anadolu kentleri nin sosyal ve ekonomik yapıları. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., XIII+410 s. (16.5x23.5). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay.: VII. Dizi Sa [II.OT/19. yy.-223] ÇADIRCI, MUSA: Tanzimat sürecinde Türkiye: Askerlik. Derl.: Tülay Ercoşkun. Ankara, İmge, s. (13.5x19.5).

24 [II.OT/19.yy.-225] ÇELİK, HÜSEYİN: Ali Suavî ve dönemi. İstanbul, İletişim, s. (13x19.5) resim. İletişim Yay. 236 Araştırma, İnceleme Dizisi: 39. [II.OT/19.yy.-215] Kırım Savaşı nın 150nci yılı=150th Anniversary of the Crimean War. Çev.=Tr. by Ayşen Anadol. İstanbul, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, s. (28.5x26) resim, renkli resim. [II.OT/19.yy.-221] MORDTMANN, ANDREAS DAVİD: Bir Osmanlıdan İstanbul ve yeni Osmanlılar. Siyasi, sosyal ve biyografik manzaralar. Cilt 1-2. Çev.: Gertraude Habermann- Songu. Önsöz: Erol Üyepazarcı. İstanbul, Pera Yay., XII+416 s. (16x23.5). Pera Yay. ve Kitap Yayın No: 02 Alâattin Eser Kitaplığı: 19. [II.OT/19.yy.-220] PALMER, ALAN: Osmanlı İmparatorluğu nda son üç yüz yıl. Bir çöküşün yeni tarihi. Çev.: Belkıs Çorakçı Dişbudak. İstanbul, Sabah, IX+323 s. (16x24.5). [II.OT/19.yy.-218] SARICAOĞLU, FİKRET: Kendi kaleminden bir padişahın portresi. Sultan I. Abdülhamid ( ). İstanbul, TATAV Yay., XXX+360 s. (17x24). ''TATAV Yay. Tarih Serisi: 2'' [II.OT/19.yy.-227] SEYİTDANLIOĞLU, MEHMET İNALCIK, HALİL (Derl.): Tanzimat. Değişim sürecinde Osmanlı İmparatorluğu.Yay. haz.: S. Erdem Türközü. Ankara, Phoenix Yayınevi, XII+546 s. (14x23.5). [II.OT/19.yy.-222] ŞİRİN, VELİ: Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu ve Seraskerlik. İstanbul, TATAV, s. (16.5x23.5) resim, renkli resim. TATAV Yay. Tarih Serisi, No: 8. [II.OT/19.yy.-226]

25 II. OSMANLI TARİHİ ABDÜLHAMİT AHMED HİLMİ (Şehbenderzade Filibeli): Senûsîler ve Sultan Abdülhamid (Asr-ı Hamîdî de Âlem-i İslâm ve Şenûsîler). Haz.: İsmail Cömert. İstanbul, Ses Yay., s. (13x19.5). Ses Tarih 2 Makaleler: 1. [II.OT/A-225] ARAI, MASSAMI: Jön Türk dönemi Türk milliyetçiliği. Çev.: Tansel Demirel, redaksiyon: Yücel Demirel. İstanbul, İletişim, s. (13x19.5). İletişim Yay.: 240 Araştırma, İnceleme Dizisi: 40. [II.OT/A-224] EMİRHAN, SAMİ: Osmanlı İmparatorluğu ve Bağdat demiryolu serüveni. İstanbul, Harp Akademileri Komutanlığı, IV+39 s. (16.5x23.5). [II.OT/A-233] GEORGEON, FRANCOIS: Sultan Abdülhamid. Çev.: Ali Berktay. İstanbul, Homer Kitabevi, s. (15.5x23) harita. [II.OT/A-230] KARAL, ENVER ZİYA: Osmanlı tarihi. 8. c. Birinci Meşrutiyet ve İstibdat devirleri bs. Ankara, T.T.K., XVI+631 s. [II.OT/A-231] OSMANOĞLU, AYŞE: Babam Sultan Abdülhamit. (Hâtıralarım). 3. bs. Ankara, Selçuk Yay., s. (13.5x19.5). [II.OT/A-227] RATHMANN, LOTHAR: Alman emperyalizminin Türkiye ye girişi. Çev.: Ragıp Zaralı. İstanbul, Gözlem Yay., s. (13.5x20.5). Gözlem Yay.: 9 Bilim, Araştırma Dizisi: 5. [II.OT/A-232] RIZAS, G.: Abdul Hamid. Constantinople, Impr. E. Pallamary, s. 322 s. (13.5x19.5). [II.OT/A-228]

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir: H.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI Başvuru Tarihi : 05/06/2017

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık İçin Genel Okuma Listesi

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık İçin Genel Okuma Listesi Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık İçin Genel Okuma Listesi Suraiya Faroqhi, Türkiye Tarihi: Geç Osmanlı İmparatorluğu 1603-1839, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011 (The Cambridge History of Turkey, 3. Cilt).

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Cilt: X Sayı: 22 Yıl: 2011/Bahar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Cilt: X Sayı: 22 Yıl: 2011/Bahar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: X Sayı: 22 Yıl: 2011/Bahar İZMİR, 2012 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: X

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM 18-19 Kasım 2011 Dolmabahçe Sarayı - İstanbul 2011 yılı Sultan Abdülmecid in ölümünün 150. yılıdır. Bu münasebetle,

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

32.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri

32.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri On5yirmi5.com 32.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri 2-10 Kasım 2013 tarihleri arasında TÜYAP-Büyükçekmece de düzenlenecek olan 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yapılacak etkinlikler

Detaylı

OSMANLI İSTANBULU. editörler. Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan

OSMANLI İSTANBULU. editörler. Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan OSMANLI İSTANBULU I editörler Prof. Dr. Feridun M. Emecen Y. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. OSMANLI İSTANBULU I I. Uluslararası

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm İl Temsilciliği Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yenal ÜNAL 2. Doğum Tarihi : 1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yenal ÜNAL 2. Doğum Tarihi : 1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yenal ÜNAL 2. Doğum Tarihi : 1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Ege Üniversitesi 1999 2004 Yüksek Lisans Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Soyadı Ünvanı SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BAHATTİN PAÇACI 0,665 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ERSİN GÜR 624,679 T.A.Ş. E ALİ AYDIN 832,888

Soyadı Ünvanı SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BAHATTİN PAÇACI 0,665 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ERSİN GÜR 624,679 T.A.Ş. E ALİ AYDIN 832,888 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği:

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Dersin adı / kodu: TÜRK SOSYOLOJĠ TARĠHĠ I (PARALEL) / SOSY3101 Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN E-mail adresi erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Sosyolojinin

Detaylı

Osmanlı Tarihi Kaynakçası

Osmanlı Tarihi Kaynakçası Osmanlı Tarihi Kaynakçası Lamartine, A. D. (2005). Cihan Hakimiyeti Osmanlı Tarihi 2. İstanbul: Bilge Kültür Sanat. İnalcık, H. (1967). "Adaletnameler". Belgeler, II (3-4), 49-145, Özcan, A. (1985). "Osmanlılarda

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: IX Sayı: 20-21 Yıl: 2010/Bahar-Güz İZMİR, 2011 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 3 Dilara Dilek CENGİZ LYS 4 Ayrancı 8 9 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ 2 Gazi And. si 5 İrem ALPUT Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL 6 Ayrancı 7 Büşra ATAMAN Hira Oğuzhan AYDIN Ceren ÇALIKOĞLU Ezgi KUYRUKÇU

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Dersin Optik Kodu 640274 Ders Kodu HMY 274 Dersin Adı TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ, HAKAN F1 2 21250453 CAN, HAMZA F1 3 21285737 ÇEÇEN, KÜBRA D 4 21350782 ALGÜL, ELİF

Detaylı

AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI EK MADDE- 1 YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI. Özdemir Hukuk Fakültesi Hukuk 1. Sınıf

AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI EK MADDE- 1 YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI. Özdemir Hukuk Fakültesi Hukuk 1. Sınıf 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI EK MADDE- 1 YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Adı Soyadı FAKÜLTE PROGRAM SINIF Rumeysa Filizkaya Hukuk Hukuk Mustafa Akyürek Hukuk Hukuk Ozan Yılmaz Hukuk Hukuk Akif Yıldız Hukuk

Detaylı

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU Adı Soyadı Fakülte Program Sınıf Burs Oranı Elif Eriş Eğitim İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 50% BURSLU Şule Yıldız Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf 100% BURSLU Habibe Fidan Eğitim Okul Öncesi

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi. 201-2016 1-Güz MAT 101 - Matematik I 1 şubesi Kredi,0(4+2) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİRA AKKURT 1 12102409 UĞUR YILMAZ 4. Tekrar. Devam almış 2 121024082 EMRE HASDEMİR 4. Tekrar. Devam almış 3 131024007 ATAKAN

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

BEYDAĞ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

BEYDAĞ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BEYDAĞ BELEDİYESİ EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TARİH ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BEYDAĞ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 28-29 NİSAN 2016 BEYDAĞ,

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

Tarih Saat Ders Vereni Ders Ad Bolumler 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I (İKTİSAT)

Tarih Saat Ders Vereni Ders Ad Bolumler 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I (İKTİSAT) 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Öğr. Gör. Cana Dede Sosyal Hizmet Yönetimi 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Yrd. Doç. Dr. ALİ PETEK

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında 1 / 10 liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 21 Mart

Detaylı

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler MEHMET ÖZ- YAYINLAR 1. "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler" Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara, 1991, 429-439.

Detaylı

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE 20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans 20113101004 EREN AKKALE İşletme Yüksek Lisans 20113101005 ERGUN ARISOY İşletme Yüksek Lisans 20113101006 TOLGA

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( iktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı