Yeni Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları"

Transkript

1 Yeni Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Özet: Bilişim (Informatics/Computing) ve bilişim teknolojileri (BT) toplumuzu ve gelişmemizi etkileyen en önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişimi yazılım, donanım ve uygulamaları ile ortaya koymak doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada bilişim kavramları yinelenecek ve daha sonra bilişim teknolojilerindeki son gelişmeler ve yaklaşımlar sözü edilen üç unsur etrafında anlatılacaktır. Abstract: Computing (or Informatics) and Information Technologies (IT) are envisaged as very important factors effecting our society and economical development. Informatics should be studied around its three important components, namely, software, hardware and applications In this respect, this paper discusses first the fundamental concepts and jargon used and then developments and trends in IT are explained around the aforementioned components. Anahtar Kelimeler: Bilişim teknolojileri, yazılım, donanım, ızgara hesaplama, WiMax, metinden arınmış web sayfaları 1. Giriş ve Tanımlar Bilişim (Informatics/Computing) ve bilişim teknolojileri bireyleri, toplumları ve ülkelerin ekonomik gelişimlerini doğrudan etkileyen önemli bir olgu olarak 21. yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Bilişim, temelinde, verinin toplanması, organize edilmesi, saklanması, işlenmesi ve iletimi/paylaşımı için gerekli yazılımları, sistemleri ve insanı kullanan bir sistemler topluluğudur. Bilgi-Öğreti (Information-Knowledge) günümüzde karıştırılan iki kavramdır. A.C. Foscett bir çalışmasında [1] bu iki kavramı ayırt etmek üzere knowledge is what I know and information is what we know cümlelerini kullanmıştır. Öğreti, kaydedilmiş bilgi ya da özümlenmiş bilgi olarak düşünülebilir. Bilişimin ne olduğu, belki de bilişim eğitimindeki çeşitlilikle açıklanabilir. Özellikle, Kuzey 29 Amerika yaklaşımı olarak belirginleşen ayırımda, Bilişim, Bilgisayar Bilimleri; Bilgisayar Mühendisliği; Bilişim Teknolojileri; Bilişim Sistemleri ve Yazılım Mühendisliği başlıkları altında toplanmaktadır [2]. Bu sınıflandırma, yukarıda verilen Bilişim tanımı ile de tutarlılık göstermektedir. Makaleye söz konusu olan Bilişim Teknolojileri için farklı tanımlara rastlanmaktadır. Bu tanımlardan birisi de IT: The application of computer, communications and software technology to the management, processing and dissemination of information 1 dir. Bu çalışmada BT için anlaşılması gereken tanım bu olacaktır. 2. Donanımdaki Gelişmeler 2.1 Kablosuz Ağlar Donanımdaki gelişmeler kablosuz sistemler ve mobil cihazlar ile ön plana çıkmaktadır. Baz istasyonu ile doğrusal görüş (line of sight) gerektirmeyen WiMax teknolojilerinin 1-2 yıl 1

2 Yeni Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları içerisinde kırsal bölgelerde kullanımın yaygınlaşacağı beklenmektedir. Bununla ilgili yasal boşlukların ve lisans anlaşmalarının da biran önce hazırlanması gerekmektedir. Öte yandan, gömülü sistemlerde belirgin bir potansiyel izlenmektedir. Araç elektroniği olarak adlandırılan alanda gömülü sistem kullanımın gelecek yıllarda artacağı ve araçlarda bilgisayar sistemlerinin standart olarak bulunacağı tahmin edilebilmektedir. 2.2 İnternet 2 Öte yandan, hızlı İnternet için çalışmalar sürdürülmektedir. İnternet 2 diye adlandırılan sistemle, yakın bir geçmişte, ABD ile Hollanda arasında 10,978km lik bir mesafede 6.7 GB lik bir verinin 1 dakikanın altında bir sürede iletilmesi İnternet 2 nin bir başarısı olmuştur. Şimdilik bazı üniversitelerin girişimi olarak görünen bu projenin, geleceğin İnternet ini biçimlendireceği anlaşılmaktadır. İnternet üzerinden hızlı veri iletişimi, özellikle e-sağlık için bir ışık olarak değerlendirilebilir. 2.3 Çok İşlemcili Sistemler Mikro yongaların fiziksel üst limitlerini zorladığı uzunca bir süredir bilinmektedir. Bu noktada aynı bilgisayar üzerinde birden çok işlemci kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Paralel Bilgisayarlar 1960 lı yıllardan beri konuşulmakta ve 1970 li yıllardan beri farklı biçimlerde üretilmekte ve kullanılmaktadır. Çift-çekirdekli dizüstü bilgisayarlar artık piyasada yaygın olarak görülmekte ve 20102lu yıllarda 8 çekirdekli kişisel bilgisayarların piyasada olacağı öngörülmektedir. Şekil.1 IBM eserver Blue Gene/L 2.4 Izgara (GRID) HesaplamaBilişim kaynaklarının paylaşılarak etkin kullanılması fikri uzun yıllardır tartışılmıştır. Bunun en etkin örneği Izgara Hesaplama (GRID Computing) olarak karşımıza çıkmaktadır. Izgara hesaplamada ana fikir, hiçbir işlem yapamadan bekleyen MİB lerin Izgara ya dahil ve talepte bulunan diğer sistemlerin kullanımına açılmasıdır. Izgara hesaplama ile ilgili önemli bilgilere aşağıdaki sayfalardan erişmek mümkündür. Büyük ölçekli süper bilgisayarlar yeniden bilişim dünyasını meşgul etmeye başlamıştır. Son yapılan denektaşı testlerine göre, IBM in 131,072 işlemcili eserver Blue Gene/L sistemi resmi olarak dünyanın en hızlı bilgisayarı olarak tescil edilmiştir. Sistemin bu denektaşı testlerinde 280.6TFLOPS (trillion calculations per second) hızına eriştiği ölçülmüştür. Aynı testlerde, İTÜ nin 560 işlemcili süper bilgisayarı 353/500 sırayı alarak bir başarı kazanmıştır. 30 Şekil 2. Izgara Mimarisi

3 Türkiye de Izgara Hesaplamadan sorumlu makam TÜBİTAK ULAKBİM olarak tespit edilmiştir. Izgara Hesaplama sistemlerinin üniversitelerdeki araştırmacılar için önemli bir işlemci kaynağı olarak önümüzdeki yıllarda yaygınlaşacağı düşünülmektedir. E-Devlet uygulamaları Türkiye de de yaygınlaşmaktadır. Bunlar arasında, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi), Çevrimiçi Pasaport Başvuru Sistemi, VEDOP projeleri, Emekli Sandığı Eczane Takip sistemi ve SSK E-Bildirim sistemi, KİK E-İhale sistemi önemli E-Devlet uygulamaları olarak karşımıza çıkmakta ve kullanımı yaygınlaşmaktadır. Aşağıda bu uygulamaların bazıları ile ilgili web sayfaları verilmektedir. 3. Yazılımdaki Gelişmeler Semantik Web yazılım alanındaki önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştır. Semantik Web verinin paylaşımı için yaratılan bir ortamdır. Amaç, veriye anlam yükleyerek, web de daha akılcı bir biçimde dolaşmasını sağlamaktır. Diğer bir gelişme ise Web sayfalarında görülmektedir. Örneğin, Web 3.0 projesi Web sayfalarını akıllı ara yüzler yapmaya yöneliktir. Şekil.3 UYAP sistemi giriş sayfası Web in yaratıcısı Tim Berners-Lee, son olarak Web in bir bilim dalı olması gerektiğini ortaya atmış ve Web Bilimleri nin artık düşünülmesi zamanının geldiğini açıklamıştır. Web yazılımları ve Web üzerindeki uygulamaların zenginliği, bu düşünceyi destekler görülmektedir. Son zamanlarda, yazılım standartları, yazılım gerçekleme/doğrulama ve yazılım kalitesi konularında da epey bir yol alınmış ve bu konuların özdevinimli olarak gerçekleştirilmesi amacı ile birçok yazılım aracı geliştirilmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. 5. Güncel Uygulamalar Yazılım ve donanımdaki gelişmeler yansımalarını günümüz BT uygulamalarında bulmaktadır. E-Devlet/M-Devlet uygulamaları, E-Öğrenmedeki gelişmeler, sürekli/yaygın (pervasive) hesaplama ve uygulamaları BT yansımalarına önemli örnekleri teşkil etmektedir. 31 Şekil.4 KİK E-İhale giriş sayfası E-Öğrenme teknolojileri de son zamanlarda epey bir yol kat etmiştir. Sanal sınıf, sanal üniversite ve hatta küresel üniversite sistemi (GUS) gibi sistemler kullanılmağa başlanmış ve ömür boyu eğitim kavramının ve e-öğrenmenin önemi kurumlar ve kişilerce algılanmaya başlamıştır. Küresel Üniversite Sistemi diye adlandırılan proje yaşama geçirilmiş ve Sibirya da ve Afrika nın bazı ülkelerinde denemeye başlamıştır [3]. Şekil 5. de GUS Sayfası gösterilmektedir. Sürekli/yaygın (pervasive) hesaplama kavramı da günlük yaşamaya girmekte olan yeni bir kavramdır. Burada, günlük aktivitelerin çoğu-

4 Yeni Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları nun bulunulan yerden izlenmesi ve yerine getirilmesi planlanmaktadır. Şekil 6. da böyle bir ortamda yapılabilecekler gösterilmiştir. Bir diğer güncel BT uygulaması Sanal Gözlemevleri projesidir. Gerçek bir gözlemevi olmaksızın, astronomi ile ilgili bilgilerin sanal ortamda, gerçeğe yakın olarak benzetim yolu ile edinilmesi artık olasıdır. Böyle bir gözlemevi örneği web sayfası Şekil 7'de verilmiştir. Microsoft geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde Hindistan da önemli projeler geliştirmektedir. Bunlardan, metinden arınmış harita (text-free map) projesi dikkat çekmektedir. Bu proje ile, okuma/yazma bilmeyenlerin İnternet kullanımlarını sağlamak hedeflenmiştir. Şekil 5. GUS Bu projenin web sayfası aşağıda verilmiştir. Şekil 8. Metinden arınmış harita projesi (Microsoft India) Şekil 6. Sürekli/yaygın (pervasive) hesaplama Şekil 7. Sanal gözlemevi 32 Toplum yararına geliştirilen bir konu da Teletıp tır. Tele-tıp doktor yerine, verinin ve bilginin dolaşması üzerine kurulmuştur. Geliştirilen mikro yongalarla, hasta izlemesi yapılması, kişinin hastalığının doğru olarak teşhisi için gerekli filmlerin hızlı bir biçimde sağlık merkezlerine ulaştırılması gibi işlemlerin İnternet üzerinden yapılması, kablosuz sistemlerle iletimi tele-tıp uygulamaları örnekleridir. Yol Trafik Bilişim (Road Traffiic Informatics =RTI), yeni gelişen bir bilişim alanıdır. İnsanların güvenli seyahati, yolların denetimi, yol durumlarının sürücülere anında ulaştırılması gibi uygulamalar trafik bilişimi altında gelişmektedir. Bununla ilgili bir sayfa Şekil 9. da verilmiştir.

5 Hızla gelişmekte olan Bilişim Teknolojilerin yakından izlenmesi ve toplumun bu teknolojilere hazırlanması için ülkelerin gerekli planları acil olarak yapmaları gerekmektedir. Kaynaklar [1] Foskett, A.C., The subject approach to information, Linnet Books, The Shoe String Press, Inc., Hamden, Connecticut, 1982, pp.1 Şekil 9. Yol Trafik Bilişimi örnek web sayfası 6. Sonuçlar Bu yazıda, bilişim kavramları gözden geçirilmiş ve teknolojilerindeki gelişmeler örneklerle anlatılmıştır. Donanım, yazılım ve uygulama alanlarındaki en son teknolojiler verilmiş ve teknolojik yaklaşımlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. [2] The Joint Task Force for Computing Curricula, ACM, AIS, & IEEE, Computing Curricula 2005: The Overview Report, [3] Varis, T., Utsumi, T. Ve Klemm, W. (Ed.), Global Peace Through The Global University System, RCVE,

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

IPv6 ve Türkiye. Ayşegül Bolat, Ayhan Tözer

IPv6 ve Türkiye. Ayşegül Bolat, Ayhan Tözer IPv6 ve Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Ürtişim Kurumu abolat@tk.gov.tr, atozer@tk.gov.tr Özet: Yeni Nesil Protokol IPv6, mevcut IPv4 protokolünün yerini almak üzere, IP adres kapasitesi, güvenlik, servis

Detaylı

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Halil KIZILASLAN(Danışman) 2010 Her hakkı

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI

BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI BULUT BİLİŞİM VE MUHASEBEDE KULLANIMI Prof.Dr. Cemal ELİTAŞ * Yrd.Doç.Dr. Serkan ÖZDEMİR ** Muhasebe MÖDAV Bilim Dünyası 2014/2 Dergisi 2014/16/2 93 ÖZ Web teknolojisinin ikinci büyük dalgası olarak adlandırılan

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE YENİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ; ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞLARI

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE YENİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ; ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞLARI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(2) 2007: 543-551 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE YENİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ; ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞLARI ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND NEW INFORMATION TECHNOLOGIES; ORGANIZATIONAL

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Kütüphanecilik ve Bilgibilim Eğitiminde Gelişmeler ve Program Değişiklikleri

Kütüphanecilik ve Bilgibilim Eğitiminde Gelişmeler ve Program Değişiklikleri 227 Hakemli Yazılar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliği 26, 2 (2012), Yaşar 227-261 Tonta Hakemli Yazılar / Refereed Papers Kütüphanecilik ve Bilgibilim Eğitiminde Gelişmeler ve Program Değişiklikleri

Detaylı

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web-Based Distance Education Systems: Required Features and Standards Umut Al * ve R. Orçun Madran ** Öz Web tabanlı

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU 1 Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN 2 Özet: E-devlet çalışmalarının yaygınlaşması ve kamu

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLEYİŞİ, DENETİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK

Detaylı

İNTERNET EKONOMİSİ. Özgür ASLAN Selcen ÖNER **

İNTERNET EKONOMİSİ. Özgür ASLAN Selcen ÖNER ** İNTERNET EKONOMİSİ Özgür ASLAN Selcen ÖNER ** Özet Bu çalışmada, son yıllarda literatüre giren ve farklı çalışmalara konu olan bilgi ekonomisi ve internet ekonomisi kavramı ile büyük ölçüde internetle

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Haydar ATEŞ 1, Gulbeniz MAMMADOVA Özet. Anahtar Sözcükler: Yükseköğretimde Teknoloji Kullanımı, Bilişim Sistemi, Bilişim Teknolojisi.

Haydar ATEŞ 1, Gulbeniz MAMMADOVA Özet. Anahtar Sözcükler: Yükseköğretimde Teknoloji Kullanımı, Bilişim Sistemi, Bilişim Teknolojisi. Türkiye ve Azerbaycan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Bilişim Sistem ve Teknolojilerinin Kullanımı ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler The Information System And Technology Usage In Turkey And Azerbaijan

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

Abstract. Tolga Çakmak** ve Özgür Külcü*** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (2) 263-279

Abstract. Tolga Çakmak** ve Özgür Külcü*** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (2) 263-279 Kurumsal İçerik Yönetimi Bileşenlerinin Bir Savunma Sanayii Organizasyonu Örneğinde Değerlendirilmesi* Evaluation of Enterprise Content Management Components within the Example of Defense Industry Organization

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Yükseöğretimde Web Tabanlı Eğitim ve Ortak Çalışma Aracı: İKÜ-CATS

Yükseöğretimde Web Tabanlı Eğitim ve Ortak Çalışma Aracı: İKÜ-CATS Yükseöğretimde Web Tabanlı Eğitim ve Ortak Çalışma Aracı: İKÜ-CATS Serdar Demir 1, Ahmet Anıl Dindar 2, Ender Rıza Ekici 3 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Dairesi, İstanbul

Detaylı

2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi *

2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi * Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol.1 No2 (2013), 164-194 2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların

Detaylı

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Bilgi Dünyası 2007, 8(2): 230-279 Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Change in the Task of Records Management: Standardization Studies and International

Detaylı

Üniversiteler için Kişisel Web Site Çözümü Sabancı Üniversitesi Örneği: myweb

Üniversiteler için Kişisel Web Site Çözümü Sabancı Üniversitesi Örneği: myweb Üniversiteler için Kişisel Web Site Çözümü Sabancı Üniversitesi Örneği: myweb Sabancı Üniversitesi, Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Özet: Bu çalışmada Üniversiteler için kişisel web sitelerin

Detaylı

Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri

Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Başak AKTEKE-ÖZTÜRK 1, Fatih ARI 1, Okan KUBUŞ 1, Tarkan GÜRBÜZ 2,

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK ÖĞRETİM VE TÜRKİYE NİN DURUMU: ÜNİVERSİTE BİLGİ İŞLEMLERİNE ÖNERİLER

ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK ÖĞRETİM VE TÜRKİYE NİN DURUMU: ÜNİVERSİTE BİLGİ İŞLEMLERİNE ÖNERİLER ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK ÖĞRETİM VE TÜRKİYE NİN DURUMU: ÜNİVERSİTE BİLGİ İŞLEMLERİNE ÖNERİLER Ahmet Fatih Ersoy Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı afersoy metu.edu.tr Cengiz

Detaylı