TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ NDE YAPILMASI GEREKLİ YENİ DÜZENLEMELER AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ NDE YAPILMASI GEREKLİ YENİ DÜZENLEMELER AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR."

Transkript

1 TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ NDE YAPILMASI GEREKLİ YENİ DÜZENLEMELER AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR İŞ İSTEKLERİNİN KARŞILANMASI maddesinin sonuna Ulusal, Resmi ve Dini Bayramlar ile Genel Tatil günlerinde ( Haftasonu tatili ile İdari tatiller hariç) verilecek hizmetlere ilişkin ücretler, esas ücrete % 50 ilave yapılarak uygulanır. ifadesinin ilave edilerek tadil edilmesi, 2- Mevcut Hizmet tarifesinde KILAVUZLUK HİZMETLERİ ESAS ÜCRET TABLOSU: (Tarife No:1) yer alan PALAMAR HİZMETLERİ ESAS ÜCRET TABLOSU: Doları (GRT) TÜM GEMİLER GRT ABD Doları ABD 3- Barınma Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (Tarife No:2) GTxGün/ABD Doları TÜM GEMİLER BARINMA Rampa ve kıçtan kara 1,50 Şamandra 1,20 Fuzuli İşgal 3,00 -En az 7 gün ücret alınır. -Uluslar arası tarifeli sefer yapan Ro-Ro gemilerinin Limanda 8 saatten az kalmaları halinde 1 (Bir) günlük barınma ücreti alınır. Barınma süresi 8 saati aşması halinde 7 günlük ücret uygulanır. 100

2 Ağırlık Esasına Tabi Eşya Ton/ABD Doları Adet Esasına Tabi Eşya Adet/ABD Doları m 3 e tabi eşya m 3 /ABD Doları A) YÜKLEME BOŞALTMA, ŞİFTİNG VE ISPS TARİFESİ: ( Tarife No:5 ) ( ABD Doları ) EŞYANIN CİNSİ Yükleme Boşaltma ISPS Şifting Gemi- Gemi a-general Kargo 5,50 6,00 0,10-6,50 b-dökme Katı (*) 4,50 5,50 0,10-5,00 c-dökme Sıvı 3,50 3,50 0, d-dondurulmuş Eşya 7,00 10,00 0, Gemi- Rıhtım Gemi a-konteyner Boş , b-konteyner Dolu , c-transit Boş Konteyner , d-transit Dolu Konteyner , e-tekerlekli ve Paletli Araçlar , f-otomobil , g-canlı hayvan (Büyükbaş) 2,00 2, h- Canlı hayvan (Küçükbaş) 0,40 0, k-camyünü, pamuk ve benzeri 4,75 5,00 0,30 EK ÜCRETLER IMO lu Konteyner 20% IMO lu Konteyner Etiket Cezası 50,00 Taşmalı ve Standart Ölçü Dışı Konteyner 50% ISPS ücretinden ilave ücret alınmaz a) 1-Taşmalı ve Standart Ölçü Dışı Konteyner: a) Normal konteyner tırakası ile emniyetli olarak elleçlenemeyen taşmalı konteynerler veya spreader emniyetli çalışma ağırlığından (SWL) ağır konteynerler, Taşmalı ve Standart Ölçü Dışı Konteyner tarifesinden ücretlendirilir. b) Normal konteyner tırakası ile elleçlenemeyen, twisttlock vb. ufak hasarlı dolu veya boş konyetnerler, Standart Ölçü Dışı Konteyner kabul edilir. c) Normal konteyner tırakası ile elleçlenemeyen,ağırlık merkezi kaymış veya ağır deformasyonu olan, ağır hasarlı dolu konteynerler, Standart Ölçü Dışı Konteyner kabul edilir. 2- IMO lu Konteyner: a)imo (International Maritime Organization)tarfından tanımlanan tehlikeli eşya içeren konteyner. b)bütün IMO (International Maritime Organization)tarfından tanımlanan tehlikeli eşya içeren konteyner hem yükleme hem de boşaltma listelerinde Grekli IMO sınıf numaraları ile birlikte belirtilmelidir.listeler ile fiziki kontroller arasında fark edilen her türlü tutarsızlık için beher konteyner başına IMO etiket cezası uygulanacaktır. Kapı giriş öncesi IMO lu olduğu bildirilmeyen veya kapı giriş kontrolü esnasında fark edilen veya liman sahasına indirildikten sonra yükleme listesinde IMO lu olduğu belirtilen konteynerlere beher konteyner başına IMO etiket cezası uygulanacaktır.

3 5-3.1.C) TAAHHÜTLÜ YÜKLER İÇİN YÜKLEME BOŞALTMA ÜCRET TARİFESİ: (Tarife No: 5-1 ) İTHAL DÖKME KATI (5,50$)( Ton/ ABD Doları İTHAL GENERAL KARGO ( 6,00$ ) ( Ton/ ABD ları BOŞALTMA m/ton TARİFE BOŞALTMA m/ton TARİFE m ton 5, m ton 5, m ton 5, m ton 5, m ton 4, m ton 4, m ton 4, m ton 4, m ton 4, m ton ve Üstü 4, m ton ve üstü 3,90 İHRACAT DÖKME KATI ( 4,50 $ ) İHRAÇ GENERAL KARGO (5,50 $) YÜKLEME m/ ton TARİFE YÜKLEME m/ ton TARİFE m ton 4, m ton 5, m ton 4, m ton 4, m ton 3, m ton 4, m ton ve Üstü 3, m ton ve Üstü 4,15 DAHİLİ TİCARET DÖKME KATI (4,50$) DAHİLİ TİCARET GENERAL KARGO (5,50$) BOŞALTMA m/ton TARİFE BOŞALTMA m/ton TARİFE m ton 4, m ton 5, m ton 4, m ton 4, m ton ve Üstü 3, m ton 4, m ton ve Üstü 4,00 DAHİLİ TİCARET DÖKME KATI (4,50$) DAHİLİ TİCARET GENERAL KARGO (5,50$) YÜKLEME m/ ton TARİFE YÜKLEME m/ ton TARİFE m ton 4, m ton 5, m ton 4, m ton 4, m ton ve Üstü 3, m ton ve Üstü 4,45 İNDİRİM UYGULAMA ESASLARI İndirim talebinde bulunan; Şahıs (Yük sahibi), Şirket, Gurup şirketleri ve temsilcileri ile Lojistik firmalardır. Acenteler taahhütlü yükler kapsamına dahil değildir. 1-Bir yıl içersinde gerçekleştireceği yükleme-boşaltma miktarına ilişkin işletmece belirlenecek esaslara göre taahhütname verilecek ve taahhüt namede imzası olan kişi veya kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri taahhütnameye eklenecek. 2-Taahhüt edilen miktara ilişkin yapılan indirim ücreti ile esas ücret arasındaki tutar kadar kesin banka teminat mektubu veya nakit teminat verecektir.

4 3-Taahhüt edilen tonajın süresi içersinde (taahhüt ile ilgili gerekli müracaatların tamamlandığı tarih itibariyle bir yıl) gerçekleştirilememesi halinde, gerçekleşen en son barem karşılığı ücret bedeli üzerinden tüm gerçekleştirdiği yük için yeniden ücretlendirme yapılır ve fark TDİ ye ödenir. 4- Şirket, Gurup Şirketleri; yukarıda tablolarda belirtilen İthal, İhraç, Dahili Dökme atı ve General argo yüklerinin her biri için ayrı ayrı taahhütname verilebileceği gibi, tamamı veya bir kaçı içinde toplam yük üzerinden tek taahhütname verilebilir. 4.1-Yukarda tablolarda belirtilen yüklerinin tamamı veya bir kaçı içinde toplam yük üzerinden verilen tek taahhütnameye ilişkin gerçekleşen yük miktarının tayininde, taahhüt edilen kalemlerin tek tek gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın gerçekleşen toplam yük miktarı dikkate alınır. 4.2-Taahhüt edilen İthal Dökme Katı, İthal General Kargo, İhraç Dökme Katı, İhraç General Kargo, Dahili Dökme Katı, Dahili General Kargo yüklerinin ücretlendirmesi taahhüt edilen toplam tonaj bareminin yukarda tablolarda karşılığı olan ücretlerden ayrı ayrı ücretlendirilecektir, 4.3-Gurup şirketi bünyesi altındaki şirketler adına tek bir şirket gibi taahhütname verebilir. Taahhütname verirken ortaklık yapısını belirten belgeyi ibraz edecektir ve şirketlerin isimlerini taahhütnamede belirtecektir.( taahhütnamede belirtilmeyen şirketin yükü, verilen taahhüt içinde kabul edilmeyecektir.) 5- Lojistik Firmaları (*) taahhütlü yükler kapsamında hizmet alabilmesi için öncelikli olarak vermiş olduğu her bir taahhüt, yukarda tablolarda belirtilen yük çeşitlerinden birini kapsayacak ( tamamı İthal Dökme Katı veya tamamı İthal General Kargo gibi). Ayrıca taahhüt kapsamındaki Şahıs (yük sahibi), Şirket veya Gurup şirketlerinin isimlerini belirtecektir Lojistik Firmalar Şirket veya Gurup Şirketler gibi yukarıda tablolarda belirtilen İthal,İhraç,Dahili Dökme atı ve General argo yüklerinin her biri için ayrı ayrı taahhütname verilebilir, tamamı veya bir kaçı içinde toplam yük üzerinden tek taahhütname veremez. Gurup 5.2- Lojistik Firmalar taahhüt ettiği yük içersindeki Şahıs (yük sahibi), Şirket veya şirketlerinin lojistik firması olduğunu belirten belgeyi taahhütle birlikte verecek. 6-Taahhüt kapsamında verilen hizmetler karşılığı tahakkuk eden ücretlere ilişkin fatura, taahhüdü veren Şahıs (Yüksahibi), Şirket, Gurup Şirketleri ve temsilcileri ile lojistik firmaya kesilir. * Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir D Eşyanın Hafifletilmesi, Bölünmesi, Kısaltılması ve Paketlenmesi tarifesi ( tarife No:6-2) (Ton/ABD Doları) Eşyanın Cinsi Verilen ilave hizmet Esas ücrete ilave alınan ücret

5 Un, Çimento vb. (General kargo) Kamyondan veya Gemiden rıhtıma indirilerek veya indirilmeksizin big bag, çuval veya özel kaplara konulması ve tekrar Gemi veya Kamyona yüklenmesi (x) - Big Bag ve Sling Bag Yükleme- Boşaltmasında ilave bir işçilik verilmedikçe esas ücret tablosu (General Kargo) üzerinden ücretlendirilir. 6, E) Proje Yük Tarifesi ( Tarife No:7 ) tarifesi 3.1.F Yükleme/Boşaltma Proje Kargo (RES HES DTS Vb.) Tarifesi (Tarife 7-2) tarifesi ile birleştirilmiş 3.1.F Yükleme/Boşaltma Proje Kargo (RES HES DTS Vb.) Tarifesi (Tarife 7-1) ( Ton/ABD Dolar ) PROJE, KARGO, RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (RES), HİDRO ELEKTRİK SANTRALI (HES), DOĞALGAZ TERMİK SANTRAL (DTS)vb. Parça Başı Esas Ücret (x) 141 tonve üzeri yükler 105+[ (Ton-140) x0.40] Terminal Ücreti Yükleme - Tahliye Esas Ücretinin %25 si alınır Yükleme / Boşaltma 0 30 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton ve üzeri Ton x 0.40 YÜKTE HAFİF HACİMDE BÜYÜK OLAN YÜKLER Yükleme- Boşaltma Sahada İstifleme Terminal Yükleme-Boşaltma 6,50 m3 / ABD Dolar 4,00 m3 / ABD Dolar 4,00 m3 / ABD Dolar Ardiye 5 gün ücreçsiz 5 gün sonrası 0,25 gün/ m3 /ABD Dolar Ek Ücretler İkinci Vinç talep edilmesi halinde, İkinci Vince Tarifenin maddesindeki ücret uygulanır Proje Kargonun Denize İndirilmesi %300 İndirim Kendi İmkanlarıyla %50 Ambar Kapağı Kapak Başına Gemi Üzerinde Açma/Kapama 72,00 Rıhtımda Vasıtasıyla Açma/Kapama 120,00 - Kuruluşa ait mekanik vasıta ve tesislerle yapılan yükleme boşaltmada maksimum tonaj 90 tondur. - Lashing / Unlaşhing hizmeti iş sahibine aittir. -Liman içi ara nakliyeler iş sahibine aittir KALKAN TARİFE MADDESİ 3.1.E) Proje Yük Tarifesi ( Tarife No:7 ) ( m 3 / ABD Dolar) İşin cinsi Liman mekanik vasıta ve Gemi vinci ve iş sahibine ait tesisleri mekanik vasıta ve tesisleri Yükleme Boşaltma 6,50 4 Terminal Sahada İstifleme 4,00

6 Yükleme Boşaltma 4,00 5 Gün Ücretsiz Ardiye Hizmeti 5 gün sonra 0,40/gün (x) Kuruluşa ait mekanik vasıta ve tesislerle yapılan yükleme boşaltmada maksimum tonaj 90 tondur. (xx) Lashing / Unlaşhing hizmeti iş sahibine aittir.(xxx) Liman içi ara nakliyeler iş sahibine aittir TERMİNAL HİZMETLERİ TARİFESİ: (Tarife No:8) (Ton/ABD Doları) Ağırlık Esasına Tabi Eşya a-general Kargo 2,50 b-dökme Katı 2,50 (Adet/ABD Doları) Adet Esasına Tabi Eşya 20 feet 40 feet Konteyner (Boş) İTHAL Konteyner (Dolu) İTHAL Konteyner (Boş) İHRAÇ Konteyner (Dolu) İHRAÇ Konteyner İçi Boşaltma Konteyner İçi Dolum Konteyner Muayene Konteyner İçi Tam Tespit Konteyner Tartılması Konteyner İçi Hava Yastığı Konteyner İçi Süpürme 8 8 Konteyner İçi Yıkama Konteyner Lashing Unlashing 5 5 Reefer Konteyner İçi (Boş) Reefer Konteyner İçi (Dolu) Konteyner İstif Sağlamlaştırıcı/Twistlock Açma Kapama 5,50 5,50 Konteyner Numune Alma 5 5 Özel Konteyner Aktarma (Dolu) Özel Konteyner Aktarma (Boş) EK ÜCRETLER IMO lu Konteyner 20% Taşmalı ve Standart Ölçü Dışı 50% Konteyner 1-Taşmalı ve Standart Ölçü Dışı Konteyner: d) Normal konteyner tırakası ile emniyetli olarak elleçlenemeyen taşmalı konteynerler veya spreader emniyetli çalışma ağırlığından (SWL) ağır konteynerler, Taşmalı ve Standart Ölçü Dışı Konteyner tarifesinden ücretlendirilir. e) Normal konteyner tırakası ile elleçlenemeyen, twisttlock vb. ufak hasarlı dolu veya boş konyetnerler, Standart Ölçü Dışı Konteyner kabul edilir. f) Normal konteyner tırakası ile elleçlenemeyen,ağırlık merkezi kaymış veya ağır deformasyonu olan, ağır hasarlı dolu konteynerler, Standart Ölçü Dışı Konteyner kabul edilir. 2- IMO lu Konteyner: 3-IMO (International Maritime Organization)tarfından tanımlanan tehlikeli eşya içeren konteyner Makinalı ve Makinasız Deniz Vasıtaları ve Araç-Gereçlerin Kirası: MAKİNALI VE MAKİNASIZ DENİZ VASITALARI (RÖMORKÖR, SERVİS MOTORLARI, PALAMAR MOTORU VB.) VE ARAÇ-GEREÇLERİN KİRA TABLOSU: (Tarife No: 12)

7 YENİ HALİ (Kira Ücreti Makine Ekipman (ABD Doları/Beher Saat) 20 TONLUK VİNÇ TONLUK VİNÇ TONLUK VİNÇ 500 LOADER 200 FORKLIFT 100 AMBAR HAPLAMA MAKİNESİ 100 TERMİNAL ÇEKİCİSİ 200 REACHSTACKER 400 RÖMORKÖR 750 PALAMAR Bandırma-Erdek- Karabiga ve Avşa - Marmara Adası Ücret Tarifesi: (Tarife 14) Palamar Ücret tarifesi Gemi Seferi Başına Barınma Bandırma- Erdek-Karabiga Avşa-Marmara 1000 GRT nin altında olanlardan GRT arasında GRT arasında ( x) Sefer başına Palamar ücretine ilave olarak 25 $ Barınma ücreti alınır Avşa Marmara Adası Ro-Ro seferi yapan gemilere Yüklenen / Boşaltılan araçlara uygulanacak Liman ücreti -Kamyon, Tır, Paletli araç vb.için 8,00 -Kamyonet-Münübüs vb. için 5,00 -Otomobil için 3,00 - Ek yolcu ücreti olarak gemi yolcu/araç boşaltması ve Yolcu /araç yüklenmesi için ayrı ayrı hizmet başına maktuen Bandırma-Erdek ve Karabiga Adası Ro-Ro seferi yapan gemilere yüklenen/boşaltılan araçlara uygulanacak Liman ücreti - Tır, kamyon, otomobil ayrımı yapılmaksızın beher araç için 10,00 - Ek yolcu ücreti olarak gemi yolcu boşaltması ve Yolcu yüklenmesi için ayrı ayrı hizmet başına maktuen ABD Doları (ABD Doları) 14,00 (yolcu adedine bakılmaksızın) (ABD Doları) 14,00 (yolcu adedine bakılmaksızın)

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No GENEL ESASLAR 1.1 - Amaç ve Kapsam 3 1.2 - Tanımlar ve Kısaltmalar 3 1.3 - Genel Hükümler

Detaylı

MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 31 Aralık 2014

MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 31 Aralık 2014 MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 31 Aralık 2014 AMAÇLAR Bu Fiyat Listesi ve Özel Koşullarının amacı, MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. nin Mersin Limanı deniz sahaları ve rıhtımlarında

Detaylı

AMAÇLAR. Fiyat Listesi ve Özel Koşulları iki ana bölüme ayrılmıştır: Bölüm 1 Fiyat Listesi Bölüm 2 Özel Koşulları

AMAÇLAR. Fiyat Listesi ve Özel Koşulları iki ana bölüme ayrılmıştır: Bölüm 1 Fiyat Listesi Bölüm 2 Özel Koşulları Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 15 TEMMUZ 2013 AMAÇLAR Bu Fiyat Listesi ve Özel Koşullarının amacı, Samsunport Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. nin Samsun Limanı deniz sahaları ve rıhtımlarında

Detaylı

ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI İŞLETMECİLİĞİ AŞ. FİYAT LİSTESİ VE ÖZEL KOŞULLAR

ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI İŞLETMECİLİĞİ AŞ. FİYAT LİSTESİ VE ÖZEL KOŞULLAR ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI İŞLETMECİLİĞİ AŞ. FİYAT LİSTESİ VE ÖZEL KOŞULLAR 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1 AMAÇ VE KAPSAM Bu tarife; Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği AŞ.

Detaylı

LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ

LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ 2.1. GEMİ HİZMETLERİ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ 1 www.limakports.com.tr İÇİNDEKİLER 1. GENEL ESASLAR... 5 1.1. AMAÇ VE KAPSAM... 5 1.2. TANIMLAR VE KISALTMALAR... 6 1.2.1. Kuruluş... 6 1.2.2. İşletme...

Detaylı

LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ

LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ 2.1. GEMİ HİZMETLERİ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ESASLAR... 5 1.1. AMAÇ VE KAPSAM... 5 1.2. TANIMLAR VE KISALTMALAR... 6 1.2.1. Kuruluş... 6 1.2.2. İşletme... 6 1.2.3. Eşya... 6 1.2.4.

Detaylı

İSTANBUL SARAYBURNU-KURUÇEŞME RIHTIMLARI LİMAN HİZMET TARİFESİ

İSTANBUL SARAYBURNU-KURUÇEŞME RIHTIMLARI LİMAN HİZMET TARİFESİ TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SARAYBURNU-KURUÇEŞME RIHTIMLARI LİMAN HİZMET TARİFESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR Sayfa No 1.1. Amaç ve Kapsam 2 1.2. Tanımlar

Detaylı

BOTAŞ (MARMARA EREĞLİSİ) LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ - İÇİNDEKİLER -

BOTAŞ (MARMARA EREĞLİSİ) LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ - İÇİNDEKİLER - BOTAŞ (MARMARA EREĞLİSİ) LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ - İÇİNDEKİLER - 1 - Amaç ve Kapsam 2 - Tanımlar ve Kısaltmalar 3 - Ücretler 4 - Taahhütname ve Depozito 5 - Kılavuzluk (Pilotaj) Hizmeti 6 - Römorkaj

Detaylı

BOTAŞ (MARMARA EREĞLİSİ) LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ

BOTAŞ (MARMARA EREĞLİSİ) LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ BOTAŞ (MARMARA EREĞLİSİ) LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ - İÇİNDEKİLER - Madde: 1 - Amaç ve Kapsam Madde: 2 - Tanımlar ve Kısaltmalar Madde: 3 - Ücretler Madde: 4 - Taahhütname ve Depozito Madde: 5 - Kılavuzluk

Detaylı

TURKiYE CUMHURiYETi DEVLET DEMiRYOLLARI l$letmesi YONETiM h'"urulu

TURKiYE CUMHURiYETi DEVLET DEMiRYOLLARI l$letmesi YONETiM h'urulu TURKiYE CUMHURiYETi DEVLET DEMiRYOLLARI l$letmesi YONETiM h'"urulu,',\le.rkezi SAYI Tek!'io Tarihi Dairesi : ANKARA : B.l1.2.DDY.0.05.00.00/0.13.1300/409 : B.11.2.DDY.0.65.00.02/05-02!7208 ~ : 13/12/2004

Detaylı

Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi İçindekiler

Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi İçindekiler Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi İçindekiler S.No Başlık Sayfa 1 GENEL ESASLAR 1 1.1 Amaç 1 1.2 Kapsam 1 1.3 TANIMLAR VE KISALTMALAR 1 1.4 GENEL HÜKÜMLER 3 1.4.1 Hizmet Taleplerinin Karşılanması

Detaylı

2015 KOCAELĠ SERBEST BÖLGESĠ HĠZMET TARĠFESĠ

2015 KOCAELĠ SERBEST BÖLGESĠ HĠZMET TARĠFESĠ 1. ELEKTRĠK Kullanım Amacı ĠĢyeri Özel Depo ġantiye Ofis 220/380 V ġebekeye Katılım Bedeli 73,2 $/kw 94,7 $/kw 2015 KOCAELĠ SERBEST BÖLGESĠ HĠZMET TARĠFESĠ Depozito Bedeli Sözleşme Gücü(kW) x 250 saat

Detaylı

MADDE NO KONUSU SAYFA NO

MADDE NO KONUSU SAYFA NO 1 2 3 4 İçindekiler MADDE NO KONUSU SAYFA NO BÖLÜM I 1. Tarifenin Genel Esasları ve Uygulama Koşulları... 1 1.1. Tarifenin Konusu ve Uygulama Alanı... 1 1.2. Tarifenin Kapsamı... 1 1.3. Tarife Ölçüsü...

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0170-3 LİMAN KURU YÜK OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR) SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0170-3 LİMAN KURU YÜK OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR) SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0170-3 LİMAN KURU YÜK OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR) SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0170-3 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) Seviye 3 ÖNSÖZ

Detaylı

Tarih 08/08/2011 Sayı KDVK-60/2011-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : 8/8/2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İzahname; Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

ÜCRET TARİFELERİ 2014

ÜCRET TARİFELERİ 2014 ÜCRET TARİFELERİ 2014 SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI İÇİNDEKİLER TARIFE NO TARİFE ADI SAYFA NO 14.01.01 ULUSLARARASI KONMA VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ 2 14.01.02 İÇ HAT SEFERLER KONMA VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ 6 14.01.03

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 (TASLAK)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 (TASLAK) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 (TASLAK) Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI:

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI: TTK KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVARLARIN DA ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN (DÖKME VEYA PAKETLİ) BİR KISMININ TTK NIN GEREK GÖRDÜĞÜ ZAMANLARDA KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ LAVVARI

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Detaylı

Invest in İZMİR DENİZYOLU LOJİSTİĞİ: LİMANLAR

Invest in İZMİR DENİZYOLU LOJİSTİĞİ: LİMANLAR Invest in İZMİR DENİZYOLU LOJİSTİĞİ: LİMANLAR Invest in İZMİR DENİZYOLU LOJİSTİĞİ: LİMANLAR İzmir ulusal ve uluslararası deniz ulaşımı açısından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Alsancak, Aliağa-Nemrut,

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

EKLER: EK-1 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul Ve Esasları

EKLER: EK-1 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul Ve Esasları 22/06/2010 TARİHLİ VE 27619 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No:2586/2 Karar Tarihi: 03/06/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

2014 DHMİ ÜCRET TARİFELERİ

2014 DHMİ ÜCRET TARİFELERİ 2014 DHMİ ÜCRET TARİFELERİ Tarife Adı Sayfa 1 Uluslararası Konma ve Konaklama Tarifesi 1 2 İç Hat Konma ve Konaklama Tarifesi 5 3 Yolcu Servis Tarifesi 9 4 Emniyet Tedbiri Tarifesi 12 5 Uçak / Araç Yönlendirme

Detaylı

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Air Waybill Akreditif Aktarma Yapmak Ambalaj/Koli Listesi (Çeki listesi) Ambar Arbitration Antrepo ATA Karnesi ATR Dolaşım Belgesi Hava konşimentosu Alıcı ve

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR İSDEMİR ERDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLİNE SİSTEM MAL BÜLTEN HT-1K HTT US TS MAL BEDELİ SİPARİŞ KABUL ŞARTLARI : İskenderun Demir ve Çelik

Detaylı