çindekiler [Contents]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler [Contents]"

Transkript

1

2 çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri... S 111 Sergiye Kat lan Firmalar n Listesi... S 274 Firmalar... S 275 Stand Plan... S 281 Yazar Dizini... S 282 Welcome Letter... S 3 Sponsor Companies... S 6 Committees... S 7 Scientific Program... S 8 Abstracts of Invited Lectures... S 21 Abstracts of Oral Presentations... S 73 Poster Program and Abstracts... S 111 List of the Companies with Stand... S 274 Companies... S 275 Stand Area... S 281 Author List... S 282 S 2

3 Hoşgeldiniz Mesaj [Welcome Letter] De erli Kat l mc lar, Sizlere Ekim 2009 tarihlerinde stanbul Askeri Müze de düzenlenen 21. Ulusal Biyokimya Kongresinin Özet kitab n Türk Biyokimya Dergisi nin Cilt 34 Ek 1 i olarak gururla sunuyoruz. Bu verimli Kongre, de erli bilim insanlar n n güncel klinik ve moleküler biyokimyadaki son gelişmeleri sunup tart şabilecekleri ayn zamanda biyokimyac lar için büyük önem taş yan konular n incelenece i bir platform oluşturmay amaçlamaktad r. Aç l ş Dersi, Uluslararas Klinik Biyokimya Federasyonu Başkan Prof. Dr. Graham Beastall taraf ndan verilen Adding Value to Laboratory Medicine konferans ile başlayacakt r. Kongre de, yak n zamanda aram zdan ayr lan, iki çok de erli biyokimyac ya atfedilen, iki oturum da yer almaktad r; GST lerle ilgili oturum, enzimlerle ilgili birçok de erli çal şmaya imza atm ş olan Prof. Dr. Şendo an Gülen in, Vitamin B12, Folat, Homosistein paneli ise de erli hocam z Prof. Dr. Sermet Erlaçin in de erli an lar na atfen düzenlenmiştir. Kongre nin kapsam dekiz ana konu başl alt nda toplanabilir: Kanserde temel araşt rmalar, kanser ve klinik laboratuvar, laboratuvar yönetimi, biyokimya ve moleküler biyolojide son gelişmeler, panel (tek karbon metabolizmas, toplum sa l ve klinik laboratuvar), bitki moleküler biyolojisi, biyokimyas, serbest konferanslar, sözlü sunumlar ve poster sunumlar. Kongre öncesinde, biyokimyac lar için çok yararl olabilecek, iki de çalıştay düzenlenmektedir: Biyoistatistik ve Moleküler Tan Teknikleri. Ayr ca, bu say n n yapraklar n çevirirken iki k ta aras nda yer alan, say s z kültür ve eşsiz cografik güzellikleri bünyesinde bar nd ran, dünyan n en güzel kenti, Istanbul un da tad na varaca n z umuyoruz. Sayg lar m zla Prof. Dr. Nazmi Özer Organizasyon Komitesi Başkan Dear Participants, We are proud to present you this Volume 34, Suplement 1 of the Turkish Journal of Biochemistry as the Abstract Book of the 21th National Biochemistry Congress which is held on October 2009, in the Military Museum, Istanbul. This fruitful Congress aims at forming a platform where eminent scientists present and discuss recent advances in contemporary Clinical and Molecular Biochemistry as well as addressing issues of utmost importance to biochemists. Opening Conference Adding Value to Laboratory Medicine will be presented by the President of the International Federation of Clinical Biochemistry (IFCC), Prof. Dr. Graham Beastall. In this congress, two sessions are devoted to the recently deceased two distinguished biochemists. The session about GTSs is dedicated to Prof. Sendogan Gulen, who has done a lot of valuable research about enzymes and Vitamin B12, Folat, Homosistein to Prof. Dr. Sermet Erlacin. The Congress topics may be grouped under eight major areas: Basic research in Cancer, Cancer and clinical laboratory, Laboratory management, Recent developments in biochemistry and molecular biology, Panel (single carbon metabolism, public health and clinical laboratory), Plant molecular biology and biochemistry, Conferences, Oral and Poster presentations. The Congress also incorporates two workshops on Biostatistics and Molecular Diagnostic Techniques which are believed to be of use to young biochemists. As you leaf through the pages of this book, we hope that you enjoy the most beautiful city of the world that connects two continents and embodies numerous cultural and geographical beauties, Istanbul. I hope it will be fruithful Congress. Professor Nazmi Özer, PhD, M.S. President, 21st National Congress of Biochemistry S 3

4 S 4

5 XXI. ULUSAL B YOK MYA KONGRES [XXI. NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS] Ekim 2009 [29-31 October 2009] İstanbul S 5

6 SPONSOR Organizasyon komitesi genç araşt rmac lara sa lad klar konaklama bursu için ROCHE Diagnostik e teşekkür eder. DESTEKLEYEN KURULUŞLAR ALB O K MYEV MADDELER THALAT VE T CARET A.Ş. ALGEN D AGNOST K MED KAL LTD. ŞT. ANAMED & ANALİTİK GROUP AREN TIBB C HAZLAR SAN. T C. THALAT HRACAT LTD. ŞT. B OCAN TIP LABORATUAR VE TIBB MALZEMELER T C. LTD. ŞT. B ODPC TEŞH S S STEMLER SANAY VE T CARET A.Ş. B O-TEK 987 MED KAL C HAZLAR S STEM LTD. ŞT. DOLUNAY TEKN K C HAZ VE NŞ. SAN. T C. LTD. ŞT. LABOR LDAM LAB. MLZ. T C. LTD. ŞT. MED-K M K MYA SANAY VE T CARET LTD. ŞT. MEGA TIP SAN. VE T C. LTD. ŞT. PERA MED KAL POZİTİFİ MEDİKAL ROCHE D AGNOST K S STEMLER T C. A.Ş. ROTAKİM ANALİZ HİZMETLERİ VE TEKNİK CİHAZLAR LTD. ŞTİ. SAVAŞ MEDİKAL LAB. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. S MEKS TIBB S STEMLER SAN. VE T C. A.Ş. VATEK ÇEVRE TEKNOLOJ LER VE ELEKT. NŞ. SAN. T C. LTD. ŞT. VENTURA YAZILIM LTD. ŞT. VİVAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ ITH. IHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yukar da listelenen kuruluşlara katk lar ndan dolay teşekkür ederiz. [We wish to express our thanks to the institutions listed above for their sponsorship) S 6

7 Onursal Başkan/ Honorary President Şerafettin Özkurt DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTE Başkan/President: Nazmi Özer II. Başkan / Vice President: Mesude İşcan Sekreter / Secretary: Günnur Dikmen Sayman / Treasurer : Mehmet Şeneş Üyeler / Members Leyla Açık Okhan Akın Kıymet Aksoy Sema Temizer Ozan Gül Saydam Arzu Seven Ayfer Yalçın Doğan Yücel BİLİMSEL TEKNİK KURUL / SCIENTIFIC TECHNICAL COMMITTE Yahya Laleli N. Leyla Açan A. Kevser Pişkin Özden Ergun Karaağaoğlu Ebru Bodur Özlem Dalmızrak Elvan Laleli Şahin Samiye Yabanoğlu Aylin Sepici DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD Lale Afrasyap (MUĞLA), Nihal Akşahin (SPEKTRALAB), Yakup Alıcıgüzel (ANTALYA), Arif Altıntaş (ANKARA), Engin Arel (AREN TIBBİ CİHAZLAR), Zeki Arı (MANİSA), Aysel Arıcıoğlu (ANKARA), Diler Aslan (PAMUKKALE), Oktay Aslan (BALIKESİR), Sacide Atalay (İSTANBUL), Muhittin Ay (AYES-AY), Abdulkerim Bedir(SAMSUN), Sevtap Bakır (SİVAS), Mehmet Balcı (SEM Limited), Kadir Batçıoğlu (MALATYA), Oya Bayındır (İZMİR), Kemal Baysal (GEBZE-TUBITAK), Nalan Bayşu (AFYON), Hayyim Benbasat (MEDTEK A.Ş.), Mithat Bozdayı (ANKARA), Ayhan Bozkurt (NÜKLEER A.Ş.), Güler Buğdaycı (BOLU), Zeliha Büyükbingöl (ANKARA), Salih Cengiz (İSTANBUL), Ferda Candan (SİVAS), Erol Çakır (EDİRNE), Avni Çavdar (DOLUNAY, A.Ş.), Ömer Çolak (ESKİŞEHİR), Süleyman Demir (DENİZLİ), Orhan Değer (TRABZON), Fazıl Eğrican (ALBİO, A.Ş.), Altan Eraslan (KOCAELİ), Nezaket Eren (İSTANBUL), Füsun Erciyes (İZMİR), Özcan Erel (ANKARA), Murat Ergüden (POZİTİF MEDİKAL), Selma Süer Gökmen (TRAKYA), Ali Güçtekin (ANKARA), Saadet Gümüşlü (ANTALYA), Koray Gümüştaş (İSTANBUL), Güvenç Güvenen (İSTANBUL), Ömer Güzel (İSTANBUL), Goncagül Haklar (İSTANBUL), Gülşen Hasçelik (ANKARA), Nezih Hekim (PAKİZE TARZİ LAB.), Gülay Hergenç (İSTANBUL), Aycan İldam (LABOR İLDAM), Mine E. İnal (ESKİŞEHİR), Özgür İncekara (İNCEKARA Holding), Murat Kaçmaz (KIRIKKALE), Baysal Karaca (İZMİR), Levent Karaca (AN- KARA), Zihni Karaeren (ANKARA), Hilal Karagül (ANKARA), Yüksel Koca (ANKARA), Macit Koldaş (İSTANBUL), Nuri Köker (BİO-TEK 987), Şebnem Kösebalan (ANKARA), Mehmet Köseoğlu (İZMİR), İsmail Kurt (ANKARA), Naciye Kurtul (KAHRAMANMARAŞ), Sevinç Kuşkay (KOCAELİ), Ayhan Küçükel (BETAMED, A.Ş.), İdris Mehmetoğlu (KONYA), A. Görkem Mungan (ZONGULDAK), Serpil Nebioğlu (ANKARA), Mehmet Nizamlıoğlu (KONYA), Oytun Öner (İnterlab), Asım Örem (TRABZON), Rüçhan Özatay (DİASİS, A.Ş.), Banu Özvural (İZMİR), Hüseyin Özyurt (TO- KAT), Aysun Pabuççuoğlu (İZMİR), Ferhan G. Sağın (İZMİR), Artin Sandalcı (BİYOLOJİK ANALİZ, A.Ş.), Zerrin Söylemez (GAZİANTEP), Yaşar Nuri Şahin (ERZURUM), Erdinç Serin (BOLU), İbrahim Sever (MEGATIP), Önder Şirikçi (İSTANBUL), Kadirhan Sunguroğlu (ANKARA), Gerçek Sunman (SİMEKS), Ramazan Şekeroğlu (VAN), Alaattin Şen (DENİZLİ), Mehmet Tarakçıoğlu (GAZİANTEP), Gülgez Tavelli (KİTSAN, A.Ş.), Asuman Tokullugil (BURSA), Suna Türkoğlu (ANKARA), Levent Türksoy (SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTICS), Gülberk Uçar (ANKARA), Hüseyin Avni Uydu (RİZE), Müjdat Uysal (İSTANBUL), İbrahim Ünsal (İstanbul), Muzaffer Üstdal (KAYSERİ), Gül Fatma Yarım (SAMSUN), Özlem Yavuz (BOLU), Seylan Yaz (MEDKİM, A.Ş.), Çiğdem Yenisey (AYDIN), Sembol Türkmen Yıldırmak (İSTANBUL), Haydar Yüksek (KARS) S 7

8 28 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 08:30-18:00 Kayıt 09:00-18:00 Moleküler Tanı Teknikleri Çalıştayı 09:00-18:00 Biyoistatistik Çalıştayı 18:40-19:30 Açılış Nazmi Özer Açılış Konferansı Oturum Başkanı: Tomris Özben Adding Value to Laboratory Medicine Graham Beastall (IFCC-LM Başkanı) S 8

9 29 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 09:00-10:30 Konferanslar Oturum Başkanları: Arzu Seven, Süleyman Demir 09:00-09:30 Kanser ve sitokin ilişkisi Haluk Barbaros Oral 09:30-10:00 M30 antijen: Kemoterapiye yanıtı belirlemede ümit verici yeni bir biyobelirteç Engin Ulukaya 10:00-10:30 Tümör belirteçlerinin dünü, bugünü, yarını Kemal Erbil 10:30-11:00 Hemoglobinopatiler ve laboratuvar Mehmet Akif Çürük 11:00-11:30 11:30-13:15 Sermet Erlaçin Konferansı Oturum Başkanları: Fatma Kutay, İ. Hamdi Öğüş 11:30-11:45 Sermet Erlaçin Özgeçmişi Fatma Kutay 11:45-12:15 Klinik biyokimyanın dünü, bugünü ve yarını Münire Hacıbekiroğlu 12:15 12:45 Laboratuvar güvenliği İsmail Ceyhan 12:45-13:15 Araştırma etiği ve etik kurullar Hanefi Özbek 09:00 10:30 Konferanslar: Kanserde temel araştırmalar Oturum Başkanları: Gülgün Oktay, Vakur Bor 09:00 09:30 Hedefe yönelik ilaç keşfi: Kaniltek Can Akçalı 09:30 10:00 Musinler ve kanserdeki önemi Mehmet Kesimer 10:00 10:30 Kanser tedavilerinde Bcl-2 protein ailesinin potansiyel terapötik hedef olarak değerlendirilmesi Cahit Akgül 10:30-11:00 Kanserde moleküler tedavi hedefi olarak sinyal iletim yollar Ediz Demirpençe Kahve Arası 11:30 13:15 Şendoğan Gülen Konferansı Oturum Başkanları: Selma Süer Gökmen, Yavuz Sıliğ 11:30-11:45 Şendoğan Gülen Özgeçmişi Selma Süer Gökmen 11:45-12:15 Plasental Glutatyon S-Transferaz ve Antidepressanlar Nazmi Özer 12:15 12:45 GST Polimorfizmi: Akciğer kanserinde kemoterapiye yanıt ve sağ kalım süresi Mümtaz İşcan 12:45-13:15 GST Gen polimorfizimleri ve akciğer kanseri riski Ahmet O. Ada S 9

10 29 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 13:15 14:15 14:15-15:15 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Yahya Laleli, Oytun Portakal 14:15-14:30 Etanol ve aspirinin rat sinaptozomlarına etkisi ve betainin koruyuculuğunun araştılması İbrahim Söğüt, Güngör Kanbak 14:30-14:45 Yeşil çay ve koenzim Q10 un insan koroner arter endotel hücresi hipoksik hasarına koruyucu etkisi Püreda Yazıcı, Gül Güner 14:45-15:00 Travmatik Beyin Hasarında, Ilımlı Akut Alkol Tüketiminin Sistein Proteaz Aracılı Apoptoz Ve Nitrik Oksit Üzerinde Nöroprotektif Etkisi Güngör Kanbak, Kazım Kartkaya, Eda Özçelik, Ahmet Burak Güvenal, Sibel Canbaz Kabay Gül Arslan, Ramazan Durmaz Öğle Yemeği 14:15-15:15 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Leyla Açan, Özlem Dalmızrak 14:15-14:30 Zorunlu Alkalifilik Bacillus marmariensis GMBE 72 Soyundan Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması Mine N. Kerimak Öner, Dilek Kazan, A. Akın Denizci, A. Altan Erarslan 14:30-14:45 Telomeraz inhibitörü GRN163L nin (Imetelstat) Hücre İskeleti ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkileri İlgen Mender, Serif Sentürk, Sergei M. Gryaznov, Nuriman Ozgunes, Alp Can, Z. Gunnur Dikmen 14:45-15:00 Trombosit Aktivasyonu Plazma Gama-gutamiltrans feraz Aktivitesini Etkiler mi? Azize Şener, Özge Çevik 14:15-15:15 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Hüray İşlekel, Aslı Pınar 14:15-14:30 Doksorubisine Dirençli MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattında Çoklu İlaç Dirençliliğinin Engellenmesi Laila Akhmetova, Yaprak Dönmez, Özlem Darcansoy İşeri, Meltem Demirel Kars, Ufuk Gündüz 14:30-14:45 Kanserlerde Anti- Tümör Antikor Yanıtlarının Teşhis ve Prognoz Açısından Önemi Şükrü Atakan, Esen İ. Oktay, Funda Demirağ, Hülya Bayiz, Ebru Çakır, Zeynep Kalaylıoğlu- Wheeler, Burçak Vural, Uğur Özbek, Zeki Kılıçaslan, Ali O. Güre 14:45-15:00 PARP-kaynaklı proteazom aktivasyonu: Kemoterapi yanıtında rolü Betül Çatalgöl, Wendt B., Ozer NK., Grune T. S 10

11 29 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 15:00-15:15 Akut etanole bağlı sistein proteaz aracılı pankreas hasarı ve gallik asitin koruyucu rolü Güngör Kanbak, Mediha Canbek, Ayşegül Oğlakçı, Kazım Kartkaya, Hakan Şentürk, Gökhan Bayramoğlu, Cengiz Bal, Burak Göl, Ayşe Özmen 15:15-16:15 16:15-17:45 19:00-23:30 15:00-15:15 Kan beyin bariyerini aşmak üzere hedeflenen nanokürelerin taşınma veriminin Nil Kırmızısı ile saptanması Ebru Bodur, Hülya Karataş, Seçil Çaban, Yasemin Gürsoy- Özdemir, Müge Yemisci, Atay Vural, Yılmaz Çapan, Turgay Dalkara Poster Sunumları Olgu Sunumları Cumhur Bilgi, Süleyman Demir, Sabahattin Muhtaroğlu Esma Sultan Yalısı nda Cumhuriyet Bayramı Kutlaması 15:00-15:15 Gastrik kanseri hücre hattı AGS de RNA müdehalesi ile MMP-3 geninin susturulması M. Burcu Irmak Yazıcıoğlu, Salih Gencer S 11

12 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 09:00 11:00 Panel: Laboratuvar Yönetimi Panel Yöneticisi: İ. Hamdi Öğüş 09:00-09:30 Kanıta dayalı laboratuvar tıbbı Diler Aslan 09:30-10:00 Merkez Laboratuvar yönetimi, yetki ve sorumlulukları Hatice Paşaoğlu 10:00-10:30 ROC analizi, önemi, kullanımı Hamdi Öğüş 10:30-11:00 Akılcı test istemi ve kullanımı Doğan Yücel 11:00 11:30 11:30 13:00 Konferanslar Oturum Başkanları: Belkıs Aydınol, Salih Zeki Tugay 11:30-12:00 Acil laboratuvarlarda kalite yönetimi Cumhur Bilgi 12:00-12:30 Genetik testlerin kalite kontrolü ve validasyonu Pınar Ata Eren 09:00 11:00 Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler - I Oturum Başkanları: Hüseyin Avni Uydu, Nazan Demir 09:00-09:30 Fare genomunda bulunan bazı merkezi metabolik enzim genlerinin in situ hibridizasyon yöntemi ile analizi İrfan Küfrevioğlu 09:30-10:00 Virüs induklemesi yoluyla bitki gen işlev analizi Mahinur Akkaya 10:00-10:30 Molekülsel algılamada SPR yaklaşımı Erol Ömer Atalay 10:30-11:00 Oksitadif stresin sinyal iletim ve apoptoz mekanizmalarında önemi Semra Koçtürk Kahve Arası 11:30 13:00 Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler - II Oturum Başkanları: Mehmet Gürbilek, Lale Afrasyap 11:30-12:00 GO pred: Birleştirilmiş sınıflandırma ile GO molekül işlevi öngörüsü Rengül Çetin Atalay 12:00-12:20 Protein-protein etkileşim ağlarının analizi ve farklı verilerle birleştirilmesi Tolga Can S 12

13 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 12:30-13:00 Eksternal kalite kontrolünün standardizasyonu Abdurrahman Coşkun 12:20-12:40 NMR ile protein yapisi belirlenmesi icin yapi-tabanli atamalar Mehmet Serkan Apaydın 12:40-13:00 Protein-protein etkileşimlerinin çözümlenmesi: Zar proteinleri için ne yapilabilir? Çağdaş Son 13:00 14:30 14:30 16:30 Konferanslar Oturum Başkanları: Güvenç Güvenen, Ali Güçtekin 14:30-15:00 Laboratuvar sonuçlarının raporlanması Yahya Laleli 15:00-15:30 İnflamayon, osteoporoz ve belirteçler Aylin Sepici Dinçel 15:30-15:50 Diyabette DNA hasarı ve leptinin insülinle regulasyonunda tiroid hormonlarının olası rolü Nilgün Altan 15:50-16:10 İskemi modifiye albumin ve klinik önemi S. Caner Karahan Öğle Yemeği 14:30 16:30 Konferanslar Oturum Başkanları: Leyla Açık, İsmail Kurt 14:30-15:00 Bağışıklık sisteminde moleküler bağlantılar Batu Erman 15:00-15:30 camp reseptör proteininin allosterik regülasyonu Yusuf Tutar 15:30-16:00 Monejenik obesite: İnsanlarda Leu34 Phe Pro-CART mutasyonuna dayalı CART yokluğu Tülin Yanık 16:00-16:30 Phage display teknolojisi Serap Yalın 16:10-16:30 Yenidoğan taraması Mustafa Serteser 16:30-17:30 17:30-18:30 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Birgül Işık, Mehmet Aköz Kahve Arası / Poster Sunumları 17:30-18:30 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Güler Buğdaycı, Levent Kenar 17:30-18:30 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Ebru Bodur Mehmet Öztürk S 13

14 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 17:30-17:45 Sıcaklık Stresinin Kavunda Isı Şoku Protein Genlerinin (Hsp1-Hsp2) İfadesi Üzerine Etkileri ve Proteom Analizleri Mehmet Cengiz Baloğlu, Samir Karaca, Hüseyin Avni Öktem, Meral Yücel 17:45-18:00 trans-resveratrol ün Kitosan Mikrokürelerden Salınımı Duygu Altıok, Funda Tıhmınlıoğlu 18:00-18:15 Kuraklık stresinin yerfıstığı (Arachis hypogea L.) antioksidatif savunma sistemi uzerindeki etkisi Ufuk Çelikkol Akcay, Oya Ercan, Musa Kavas, Lütfiye Yıldız, Çiğdem Yılmaz, Hüseyin Avni Öktem, Meral Yücel 18:15-18:30 Proteaz Enziminin Frezya (Freesia refracta) Bitkisinde Aranması, Tanımlanması ve Kozmetik Alanında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Nazan Demir, Hülya Göçer, Hayrunnisa Nadaroğlu, Yaşar Demir 17:30-17:45 Metotreksatla indüklenen apopitozun, metilentetrahidrofolat redüktaz ekspresyonu değişikliği ile artışı Başak Çeltikçi, Andrea K. Lawrance, Qing Wu, Rima Rozen 17:45-18:00 Beta-heksozaminidaz mutant öncül-beta altbirimlerin endoplazmik retikulum ilişkili yikiminin kifunensin ve laktasistin ile inhibisyonu Incilay Sinici, Michael B. Tropak, H. Asuman Özkara, Don J. Mahuran 18:00-18:15 Konya bölgesindeki Nannospalax Nehringi (Mammalia: Rodentia) de sitokrom b geninin SSCP analizi Elif Gülbahçe, Emine Arslan, Hilal Arikoğlu, Atilla Arslan 18:15-18:30 R. capsulatustaki cbb3 Tipi Sitokrom Oksidazda Üç Korunmuş Tirozin Mutanlarının Karakterizasyonu Mehmet Öztürk, Davut Erdoğan, Gülgez Gökçe Yıldız, Şükrüye Er 17:30-17:45 Tüberkülozlu Hastalarda HPCL yöntemi ile plazma melatonin düzeylerinin ölçülmesi Esin Özkan, E. Özgür Akgül, Tuncer Çaycı, Ömer Deniz, Halil Yaman, Nevin İlhan, Yakup Arslan, Erdinç Çakır, Cumhur Bilgi, Şerif Akman, Necip İlhan, M. Kemal Erbil 17:45-18:00 Multiple Sklerozda Reseptör Aktivatör nf- Kb ligand ve osteoprotegerin seviyeleri Sevil Kurban, Zehra Akpınar, İdris Mehmetoğlu 18:00-18:15 Torasik Aortik Anevrizma (TAA) dokularından Elde Edilen Düz Kas Hücrelerinin Karakterizasyonu Müge Serhatlı, Ömer Kaçar, Zelal Adıgüzel, Altuğ Tuncer, Eylem Tuncer, Kemal Baysal 18:15-18:30 Beyin Natriüretik Peptid Tayininde Yeni Bir Mikropartikül- Enzim İmmunoassay Metodu Oytun Portakal, Murat Şahin, Gülşen Hasçelik S 14

15 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 18:30-18:45 İnsan Kaynaklı Lactobacillus Suşlarının Tanımlanması ve Kolesterol Düşürücü Etkileri Bakımından İncelenmesi Gülgez Gökçe Yıldız, Mehmet Öztürk, Belma Aslım 18:45-19:00 Blumeria graminis f. sp. hordei bulaştırılmış hassas ve dirençli arpa hatlarında konakçı-patojen etkileşiminin proteomik yaklaşımı ile incelenmesi Aslıhan Günel, Neşe Özgazi, Ümran Aydemir, Elif Atıcı, Mahinur S. Akkaya 19:30-20:30 18:30-18:45 Konjenital Adrenal Hiperplazi Ailesinde, 21-Hidroksilaz Mutasyonu ve inv(8) (q22;q24.3) Birlikteliği Altuğ Koç, Kanay Yararbaş, Ayşegül Kuşkucu, Gökhan Yıldırım, Ali Gedikbaşı, Sevil Sarıkaya, Zeynep Peker Koç, Semin Gürsoy, Ajlan Tükün, Yahya Laleli 18:45-19:00 Papiller tiroit kanserli Türk hastalarda RET (Rearranged during Transfeciton) Proto-Onkogeninin 11. ve 13. ekzon bölgelerinin incelenmesi Naciye Selcen Bayramcı, Leyla Açık, Lütfiye Yasemin Koç, Mehmet Kılıç, Gülin Vural FİLM GÖSTERİMİ (İNÖNÜ SALONU) 19. Mayıs tan, 30 Ağustos a, Belgesel Film Yönetmen: Ertem Göreç Film gösterimi Ertem Göreç in katılımıyla gerçekleşecektir. Gösterime tüm kongre katılımcılarımız davetlidir. 18:30-18:45 Bir Sıçan İdrar Proteininin (alfa2u-globulin) Cinsiyet, Gelişim ve Testis Bağımlı Değişimi Mehmet Akif Kılıç, Firdevs Mor, İlknur Eker, Mesut Yılmaz 18:45-19:00 Radyoaktif olmayan yeni bir vitamin B12 emilim testi (CobaSorb): Araştırma laboratuvarından rutin kullanıma Mustafa Vakur Bor, Anne-Mette Hvas, Ebba Nexo S 15

16 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 09:00 11:00 Panel: Tek Karbon (Vitamin B12, Folat, Homosistein) Metabolizması, Toplum Sağlığı ve Klinik Laboratuvar Panel Yöneticisi: Mustafa Gültepe 09:00-09:30 Tek karbonlu bileşiklerin metabolik hareketleri ve düzenleyici mekanizmalar Mustafa Gültepe 09:30-10:00 Tek karbon metabolizmasının kanıta dayalı laboratuvar tıbbı bakış açısı ile yöntemsel ve klinik biyokimyasal açıdan sorgulanması Ömer Özcan 10:00-10:30 Tek karbon metabolizması bozukluklarının bilişsel fonksiyonlar ve toplum sağlığı ile ilişkisi; Olgu örnekleri Osman Metin İpçioğlu 10:30-11:00 Yaşlılıkta ve iskemik inmede tek karbon metabolizması Mehmet Şeneş 09:00 11:00 Konferanslar: Bitki Moleküler Biyolojisi, Biyokimyası Oturum Başkanları: Mahinur Akkaya, Kadir Batçıoğlu 09:00-09:30 Bitkilerde abiyotik stres kökenli oksidatif hasarlar ve antioksidan savunma mekanizması İsmail Türkan 09:30-10:00 Bitkilerde moleküler belirteç destekli ıslah çalışmaları Müge Türet Sayar 10:00-10:20 Bitkilerde abiyotik stress toleransının moleküler mekanizmaları Füsun Eyidoğan 10:20-10:40 Bitki Biyoteknolojisi için Genombilim: DNA Mikroarray Teknolojisi Remziye Yılmaz 10:40-11:00 Bitki ADP-glikoz Pirofosforilaz ın Nişasta Üretimindeki İşleyiş Mekanizması Halil Kavaklı 11:00 11:30 11:30 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Halis Gönen, Türkan Atik Kahve Arası 11:30 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Cemile Koca, İnci Karaaslan 11:30 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: İncilay Sinici, Gülnihal Kulaksız Erkmen S 16

17 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 11:30-11:45 Buerger Hastalarında Oksidatif Stresin Biyokimyasal Ve Genotoksisite Açısından Değerlendirilmesi Özlem Bingöl Özakpınar, Diren Beyoğlu, Abdullah Kemal Tuygun, Fikriye Uras, Şermin Tetik, Semra Şardaş 11:45-12:00 Farklı Dozlarda Uygulanan Çinkonun Rat Böbrek Dokusunda Oksidan- Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri Özlem Özbaş Demirel, Ayşe Bilgihan, Gülnur Take 12:00-12:15 Gebelerde Erken Plasentasyon Aşamasındaki Oksidatif Stres Belirteç Düzeyleriyle Preeklampsi Risk Tayini Habibe Genç, Hafize Uzun, Ali Benian, Gönül Şimşek, Rıza Madazlı, Seyfettin Uludağ 12:15-12:30 Antioksidan Uygulamasi Ile CAT Ve SOD Ekspresyonunun Stz Diyabetik Siçanlardaki Değişimi Gökhan Sadi, Nihan Eryılmaz, Egemen Tütüncüoğlu, Şahika Cıngır, Ökkeş Yılmaz, Tülin Güray 11:30-11:45 Mastitisli Inek Kökenli Staphylococcus Aureus Suşlarinin Real Time PCR Ile PVL Geninin Kantitatif Analizi Serengül Ladikli, Emine Arslan, Uğur Arslan 11:45-12:00 Caulerpa prolifera dan biyoaktif ajan caulerpenyne nin kromatografik izolasyonu Sevilay Cengiz, Levent Çavaş, Kadir Yurdakoç, Georg Pohnert 12:00-12:15 Caulerpa türlerinde bir biyoaktif ajan: Caulerpenyne Sevilay Cengiz, Levent Çavaş, Kadir Yurdakoç, Georg Pohnert 12:15-12:30 V. Cholerae Bakterisinde Mavi Işığın CPD Photolyase Geni Ekspresyonunu Tetiklemesi Onur Öztaş, İ. Halil Kavaklı 11:30-11:45 Rat Endometriozis Modelinde Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) in Endometrial İmplantlar Üzerine Etkisi Tuncer Çaycı, E. Özgür Akgül, Yasemin Gülcan Kurt, S. Temel Ceyhan, İbrahim Aydın, Halil Yaman, Erdinç Çakır, Cumhur Bilgi, M. Kemal Erbil 11:45-12:00 Bir-Karbon Metabolik Yolundaki Genetik Farklılıkların Biyogöstergesi Olarak Kanser-Testis Geni İfadesi Kerem Mert Şenses, Ahmet Rasim Barutçu, Ali Cihan, Zeynep Kalalylıoğlu- Wheeler, Ali Osmay Güre 12:00-12:15 Obezite İle Fenilthiokarbamid (PTC) Kimyasalına Duyarlılık Arasındaki İlişki Sevgi Durna, Naci Değerli 12:15-12:30 Polikistik Over Sendromlu Olgularda Plazma Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyleri Mine Taşlıpınar, Abdullah Taşlıpınar, Nilüfer Bayraktar, Yasemin Kurt, İsmail Güler, Halil Yaman, Nedret Kılıç S 17

18 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 12:30-12:45 GPX MRNA Ekspresyonunun ve GSH Miktarinin Antioksidan Uygulamasi Ile Diyabetik Siçan Böbreğindeki Değişimleri Nihan Eryılmaz, Gökhan Sadi, Ökkeş Yılmaz, Tülin Güray 12:45-13:00 Homosisteinin indüklediği oksidatif stres üzerinde quercetinin koruyucu etkisi Naime Çelik, Ahmet Kahraman, S. Funda Karabağ, Tülay Köken 13:00-14:30 14:30-17:00 Konferanslar Oturum Başkanları: Mine Erdem İnal, İdris Mehmetoğlu 14:30-15:00 Potasyum kanalları ve kanser Nedret Kılıç 15:00-15:30 Referans aralıkların hesaplanması ve gerçekleştirilen çok merkezli çalışmalar Yeşim Özarda 15:30-16:00 Tam otomatik idrar analizi Okhan Akın 16:00-16:30 Renal transplantasyon izlemi ve laboratuvar Halide Akbaş 12:30-12:45 Aspirinin Karaciğer Mn-SOD ve Total SOD Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Karşilaştirilmali Olarak Araştirilmasi Zafer Eren, Gönül Akbal, Emine Dıraman, Banu Eren, Gülhan Atagün, İrem Gürkanlı, Günnur Demircan, Yeliz Miroğlu 12:45-13:00 İnsan Lökosit Myeloperoksidazın Saflaştırılması Naime Canoruç, L. Bilge Devecioğlu, Kamer Kılınç, Ebru Kale, Sabri Batun Öğle Yemeği 14:30-17:00 Konferanslar Oturum Başkanları: İclal Geyikli Çimenli, Taner Özgürtaş 14:30-15:00 Bir bakışta ekstrasellüler matriks proteinleri Hamdi Uysal 15:00-15:30 In vitro hipoksireoksijenasyon un endotel hücrelerinin MMP-2, TIMP-2 ve MT1-MMP ekspresyonuna etkisi Gül Güner 15:30-16:00 Matriks metalloproteinazlar ve kolon kanseri Gülgün Oktay 16:00-16:30 Eritropoeitin in hematopoetik ve nonhematopoetik etkileri Zübeyde Erbayraktar 12:30-12:45 Gaziantep Bölgesindeki Sokak Çocuklarında HbsAg, AntiHIV Prevalansı ve Oksidan Düzeyler İclal Geyikli Çimenci, Hülya Çiçek, Sibel Bayıl, Ahmet Çelik 12:45-13:00 Sisteamin ile İndüklenen Duodenal Ülserli Sıçanlarin Farklı Dokularinda Aktif Oksijen Ürünlerinin Rolü Lale Afrasyap, Ümmühani Özel Türkçü S 18

19 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 16:30 17:00 Akım sitometrisi ve klinik laboratuvarda kullanımı Meltem Kilercik 17:00-17:30 16:30 17:00 Çözünür vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptor -1 (svegfr-1) in anjiyogenezde önemi Taner Özgürtaş Kapanış ve Ödül Töreni 10 kişiye poster ödülü; Çekilişle bir kişiye dizüstü bilgisayar, diğerlerine kitap ve kapanışa katılanlar arasından 5 kişiye 2010 Kongresi ne ücretsiz kayıt verilecektir. S 19

20 S 20

21 DAVETL KONUŞMACI ÖZETLER [ABSTRACTS OF INVITED LECTURES] S 21

22 Laboratuvar Tıbbına Değer Katmak Graham H BEASTALL Birleşik Krallık Sağlık Bölümü Yaşam Bilimleri Danışmanı Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (IFCC) Başkanı Son yıllarda laboratuvar tıbbı uzmanları laboratuvar çalışmalarının kalitesinin arttırılması konusunda başarılı olmuşlardır. Bu nedenle, kalite yönetimi ve laboratuvar kredilendirmesi uluslararası standartlara karşı (ISO gibi) karşı geniş ölçüde benimsenirken, dahili kalite kontrol ve harici kalite güvencesi standart hale gelmiştir. Aynı zamanda in-vitro tanımlama endüstrisi, ürettiği ve dağıtımını yaptığı ürünlerin izlenebilirliği ve kalite standartları konusunda gelişmeler kaydetmiştir (Avrupa Birliği CE markası gibi). Laboratuvar tıbbı verileri, klinik kararları % 70 oranında etkilemektedir. Bu yüzden, yüksek kalite analitik hizmeti laboratuvar tıbbı uzmanının rollerinden sadece bir tanesidir. Ayrıca, verilerin klinik sonuçları geliştirmek için uygun ve verimli olarak kullanılmasını garantilemek amacıyla değer katma sorumluluğumuz da bulunmaktadır. Bu da veriyi bilgiye dönüştürmeyi içermekte ve modern sağlık hizmetlerine yönelik multidisipliner yaklaşım ile yürütülmektedir. Değer katmaya örnekler: Hasta sonuçları için uzmanların yorumları, klinik tavsiye ve sorumluluk yolu ile klinik verimliliğim arttırılması. Klinik denetim, verimliliğin değerlendirilmesinde güçlü bir araçtır. Klinik uygulama yönetmeliklerin oluşturulması ve yürütülmesinde aktif bir şeklide görev alarak ve araştırmacı protokoller ile uyum içinde kanıta dayalı laboratuvar tıbbının geliştirilmesi. Uygulamada adlandırma, ünite, yöntem, referans değerler ve etki limitlerinden kaynaklanabilecek farklılıkları azaltmak için uyumun teşvik edilmesi. Diğer sağlık hizmetleri uzmanları, hizmet yetkilileri ve kullanıcıları, hasta ve halk ile hedeflenmiş projeler yoluyla laboratuvar tıbbının sağlık hizmetlerine katkısının arttırılması. Lab Tests on Line ve Labs are Vital gibi internet siteleri bu amaçla kullanılabilir. Laboratuvar tıbbı uzmanları olarak bizler kendi kaderimizin mimarlarıyız. Sağlık hizmetlerine değer vermek bizim sorumululuğumuzdur. Bu nedenle, yüksek kaliteli laboratuvar tıbbı hizmetinin geleceği laboratuvar içerisinde ve dışında aktif katılımda yatmaktadır. Adding Value to Laboratory Medicine Graham H BEASTALL Professional Advisor on Life Sciences to the UK Department of Health President of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) Over recent years laboratory medicine specialists have succeeded in improving the quality of practice within the laboratory. Thus internal quality control and external quality assurance are standard while quality management and laboratory accreditation against an international standard (e.g. ISO 15189) are becoming widely adopted. At the same time the in-vitro diagnostics industry has made improvements to the traceability and quality standards of the products it manufactures and distributes (e.g. the CE mark in the European Union). Laboratory medicine data influences approximately 70% of clinical decisions. Therefore, a high quality analytical service is only one part of the role of the laboratory medicine specialist. We also have a responsibility to add value so ensuring that data is used appropriately and efficiently in order to improve clinical outcomes. This involves converting data into knowledge that is managed as part of a multidisciplinary team approach to modern healthcare. Examples of added value include: Improving clinical effectiveness through expert interpretation, the provision of clinical advice and responsibility for patient outcomes. Clinical audit is a powerful tool in assessing clinical effectiveness Promoting evidence-based laboratory medicine through active involvement in the production and implementation of clinical practice guidelines and agreed investigative protocols Encouraging harmonisation of practice in order to reduce variation that may arise through nomenclature, units, methodology, reference values and action limits Promoting the contribution of laboratory medicine to healthcare through targeted projects with other healthcare professionals, service commissioners and users, patients and the general public. Websites such as Lab Tests on Line and Labs Are Vital are examples of tools that may be used. As laboratory medicine specialists we are the architects of our own destiny. It is our responsibility to demonstrate our value to healthcare. Therefore, the future of a high quality laboratory medicine service lies in active involvement both within and outside the laboratory. Kanser ve Sitokin İlişkisi Haluk Barbaros ORAL Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji Bilim Dalı, BURSA Sitokinler lenfositler ve immün sistemin diğer hücreleri üzerine etki ederek immün yanıtın derecesini ve süresini düzenleyen düşük molekül ağırlıklı biyolojik mediyatörlerdir. Çok düşük konsantrasyonlarda bile hedef hücre üzerindeki kendilerine özgü bir reseptöre bağlanarak özel biyolojik etkiler oluşturan hücrelerarası iletişim molekülleri olarak fonksiyon görürler. Hücreler arasındaki bu iletişim humoral ve hücresel immün yanıtın gelişimine sebep olur. Sitokinlerin başlıca fonksiyonları şunlardır: (1) Lenfoid hücrelerin ve diğer bazı hücrelerin çoğalma ve farklılaşmasını sağlamak; (2) İmmün cevabı şiddetlendirmek veya baskılamak suretiyle regüle etmek; (3) Enflamasyon olaylarına katılan hücreleri aktive etmek, reaksiyon yerine toplayarak orada tutmak; (4) Kemikiliğine etki ile hematopoietik regülasyona katılmak; (5) Bazı hipofiz hormonlarının ve diğer biyolojik maddelerin sentez ve salınmalarına neden olmak; (6) Ateş ve akut faz cevabını oluşturmak; (7) Antiviral etkinlik (bazı sitokinler için). S 22

Kongre Tarihi: 7-8-9 Kasım 2013. Kongre Adı: I. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri. Kongre Merkezi: Ramada Hotel-Kahramanmaraş

Kongre Tarihi: 7-8-9 Kasım 2013. Kongre Adı: I. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri. Kongre Merkezi: Ramada Hotel-Kahramanmaraş Kongre Tarihi: 7-8-9 Kasım 2013 Kongre Adı: I. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri Kongre Merkezi: Ramada Hotel-Kahramanmaraş Kongre web adresi: www.kahramanmarasbiyokimyagunleri.org Konu Başlıkları Hemoglobinopatiler

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K 11 OCAK 2009, PAZAR SALON 1 12.00-18.00 Kongre Kay t 12.30-18.30 Kurs Programlar 1.KURS Koçluk Prof. Dr. Berrak YE EN Doç. Dr. Sibel KALAÇA 2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Kahramanmaraş Talasemi. Sempozyumu I

Kahramanmaraş Talasemi. Sempozyumu I Kahramanmaraş Talasemi Sempozyumu I 7-9 Nisan 2016 Kahramanmaraş Talasemi Sempozyumu I 7-9 Nisan 2016 Ramada Otel, Kahramanmaraş BİLİMSEL PROGRAM Saat 7 Nisan 2016, Perşembe 09:00 16:00 KURS 16:30-18:00

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE

BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE 08:30 Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 08:30-09:00 Dr. İsmail Çelik 09:00-09:50 PANEL - AKCİĞER KANSERİ OTURUMU Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel,

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

5-8 Mart 2015 Çeşme Sheraton Otel-İZMİR

5-8 Mart 2015 Çeşme Sheraton Otel-İZMİR 5-8 Mart 2015 Çeşme Sheraton Otel-İZMİR 5 MART 2015 PERŞEMBE 13.30-14.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI 14.00-14.30 14.30-17.00 Tehlikeli İlaçların Hazırlanması ve Uygulanmasında Sağlık Çalışanları ve Hastaların

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik 20 Mayıs Amfisi Bornova/ İzmir (Ege Üniversitesi Hastanesi İçi) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

22-26 Nisan 2015 Rixos Sungate Hotel - Antalya 51. ULUSAL DİYABET KONGRESİ

22-26 Nisan 2015 Rixos Sungate Hotel - Antalya 51. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 08.30-10.00 PANEL 11 Oturum Başkanları: Mücahit Özyazar, Candeğer Yılmaz Tip 2 diyabette insülin tedavisinde güncel yaklaşım Bazal insülin tedavisi ve erken insülinizasyon: Hasan İlkova Fizyolojik temelleri

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Prof. Dr.Yurdagül CANBERK ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Selma YILMAZER BAŞKAN Prof. Dr. Serap ARBAK İKİNCİ BAŞKAN Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

22- KASIM 2013, CUMA

22- KASIM 2013, CUMA PROGRAM 22- KASIM 2013, CUMA Salon 1 17:30-20:30 İNSÜLİN KURSU İnsülinlere Genel Bakış Tip 1 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Tip 2 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Çocuk Hastalarda İnsülin Tedavisi Salon

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN Ankara Üniversitesi DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. M. Oğuz Güç Toplantısı, 17-19 Mart 2010, Uludağ, Bursa Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY TÜBİTAK TEMSİLCİSİ: Dr. SELMA AYAZ TUHK SEKRETERİ: Dr. HAKAN AKSU Çalışma

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 ALPAN DOĞANAY 2 SERPİL ÇELİK 3 SEMİHA UZUN 4 MEHMET YALÇINKAYA 5 TUĞBA ÖZTÜRK 6 ZÜBEYDE YAMAÇ 7 ESRA ABAY 8 SEFER ÇAN 9 HATİCE YILDIZLI 10 HAKAN SİZER 1 EMEL MAMAK 2 FADİME HARPUTLU 3 AHMET ONUR YAT

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD devrim@ankara.edu.tr 2 Tümör Belirteçleri Tümör veya oluşan tümöre karşı vücudun diğer

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışacak olan öğrencilerin isimleri Birim Komisyonlarından geldikçe aşağıda yayımlanacaktır. Listede isimleri

Detaylı

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256 Ankamat Matbaacılık Tel: 0 312 394 54 94 Basımevi Sertifika No: 13256 Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Candeğer YILMAZ Ege Üniversitesi Rektörü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail KARABOZ Kongre

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 06 Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC(Objective Research Center) tarafından ayda bir yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırmasının

Detaylı

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BĐYOTEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması Biyolog S. Duygu SANLIDĐLEK Danışman Öğretim Üyesi

Detaylı

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA Saat 14:00-17:00 Kayıt 18:00-20:00 Kokteyl 20:00-24:00 Akşam Yemeği 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN SAAT AHMET YESEVİ SALONU EĞİTİM FAKÜLTESİ SALONU 9:00-10:30

Detaylı

4. SINIF UYGULAMA OKULUNUN ADI VE İLÇESİ UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 18 ŞUBAT- 30 MAYIS 2008 ÖĞRENCİNİN SINIFI NO'SU UYGULAMA ÖĞRETMENİ

4. SINIF UYGULAMA OKULUNUN ADI VE İLÇESİ UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 18 ŞUBAT- 30 MAYIS 2008 ÖĞRENCİNİN SINIFI NO'SU UYGULAMA ÖĞRETMENİ 2004226001 RAMAZAN AKÇİNKAYA 2004226002 İSMAİL ALTAY 2004226003 SÜLEYMAN E ARICI 2004226004 HÜSEYİN AYDIN 2004226006 ÇAĞNUR BAKIR 2004226007 SEHER BAL Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAĞIN 2004226008 TUĞÇE BEĞLER

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 103 Hücre Bilimleri III Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 25 Mart 2016 Teorik Lab Toplam Davranış Bilimleri 10-10 Histoloji

Detaylı

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Bilimsel Program Nisan. Askeri Müze, Harbiye - İstanbul

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Bilimsel Program Nisan. Askeri Müze, Harbiye - İstanbul 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri Bilimsel Program 01-03Nisan Askeri Müze, Harbiye - İstanbul Gülçin Anmaç, "Erguvan Dalında Kuşlar" 2010, İstanbul 12.40-13.20 13.20-13.50 13:50-14:50 01 NİSAN 2016,

Detaylı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı EK-3 I. SINIF T101 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem K.Ö.U. T102 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU Organik

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 1 DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU ( 19 Eylül 2016-18 Kasım 2016) 1 DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER KADIOĞLU BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI MESUT PARLAKER BATMAN

Detaylı

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA T.C. KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi SAYI : 326283.13-.755.02.06/ KONU : Komisyon-Kurul Görevleriniz 16.09.2016 Orta Öğretim kurumları Yönetmeliği gereğince 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK Şube 3 - Kimya Grubu - Kontenjan: 25 Diger Universiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 BUKET GÖZLER Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Not Ortalaması Yüzde Karşılığı SONUÇ 3.43

Detaylı

Acıbadem Sağlık Grubu. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

Acıbadem Sağlık Grubu. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri ASG hemşirelik haftası etkinlikleri 12-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında kutlandı. 12 Mayıs ta Acıbadem Kadıköy

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI Ön İncelem e Heyeti Puanı Akademik Teşvik Komisyonu Puanı Unvan Adı Soyadı Birimi Beyan Edilen Puan Gürsel Öztunç 72.21 72.21 52.613 Evşen Nazik 80.66 80.66 46.662 Sultan Alan

Detaylı

Yeni Nesil Genomik Sistemler. ve Uygulamaları

Yeni Nesil Genomik Sistemler. ve Uygulamaları Yeni Nesil Genomik Sistemler ve Uygulamaları Sunum Başlıkları Mikroarray Sistemleri (iscan) Ekspresyon Array SNP Array Metilasyon Array Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri Ekspresyon Array Tüm Genom Gen

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

Doç. Dr. Turgay TEKİNAY. GÜDAM Müdürü ARA

Doç. Dr. Turgay TEKİNAY. GÜDAM Müdürü ARA 23 MAYIS 2016 PAZARTESİ 08.30-08.45 Açılış Konuşması Doç. Dr. Turgay TEKİNAY GÜDAM Müdürü 08.45-09.00 Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu nun Amacı, GÜDAM Tanıtımı ve Laboratuvar İşletmesi Doç. Dr.

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇALDAK Seher ÇAYTAŞ MERYEM AYSUN ÖNDER SÜLEYMAN ZEYNEP NACİ ESMA SÜVEYLA EDA AYDIN ŞAHİN ARSLAN TÜRKAN KURT TİMUR ANKAY ÇAĞIRDAN BARAN BİNGÖL

Detaylı

1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE

1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE 08:30 Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 08:30-09:00 Dr. İsmail Çelik 09:00-09:50 PANEL - AKCİĞER KANSERİ OTURUMU Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel, Dr. Hakan Bozcuk

Detaylı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı v Ege Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1993 de şimdiki adı Bitam olan Odyovizüel merkezde Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI

HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER T.C. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI Toplumların geleceği o toplumu oluşturan bireylerin nitelikleri ile doğrudan ilişkilidir. Toplumu

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No:

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: Osman AYDIN Gıda Mühendisi Müdür 101 Bülent GÜNEŞ Biyolog Mikrobiyoloji Laboratuvarı 179 Sibel KADIOĞLU Biyolog Kimsayal Analiz Laboratuvarı 127 Ali KONAŞ Biyolog

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014 1. Uğur COŞKUN BITES SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY TEKN. YAZILIM ELKT. LTD. ŞTI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AHMET DEMİR Osman Levent TÜLÜ Uzay YILDIZ Yasemin ŞEREF CIZIOĞLU Onur ÜYE Ezgi TATAR

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

24. ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU 10. DİYABET GÜNLERİ. 1 7-1 8 K a s ı m 2 0 1 2

24. ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU 10. DİYABET GÜNLERİ. 1 7-1 8 K a s ı m 2 0 1 2 24. ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU 10. DİYABET GÜNLERİ 1 7-1 8 K a s ı m 2 0 1 2 A s k e r i M ü z e v e K ü l t ü r S i t e s i / İ s t a n b u l 24. ENDOKRİNOLOJİ

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı