çindekiler [Contents]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler [Contents]"

Transkript

1

2 çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri... S 111 Sergiye Kat lan Firmalar n Listesi... S 274 Firmalar... S 275 Stand Plan... S 281 Yazar Dizini... S 282 Welcome Letter... S 3 Sponsor Companies... S 6 Committees... S 7 Scientific Program... S 8 Abstracts of Invited Lectures... S 21 Abstracts of Oral Presentations... S 73 Poster Program and Abstracts... S 111 List of the Companies with Stand... S 274 Companies... S 275 Stand Area... S 281 Author List... S 282 S 2

3 Hoşgeldiniz Mesaj [Welcome Letter] De erli Kat l mc lar, Sizlere Ekim 2009 tarihlerinde stanbul Askeri Müze de düzenlenen 21. Ulusal Biyokimya Kongresinin Özet kitab n Türk Biyokimya Dergisi nin Cilt 34 Ek 1 i olarak gururla sunuyoruz. Bu verimli Kongre, de erli bilim insanlar n n güncel klinik ve moleküler biyokimyadaki son gelişmeleri sunup tart şabilecekleri ayn zamanda biyokimyac lar için büyük önem taş yan konular n incelenece i bir platform oluşturmay amaçlamaktad r. Aç l ş Dersi, Uluslararas Klinik Biyokimya Federasyonu Başkan Prof. Dr. Graham Beastall taraf ndan verilen Adding Value to Laboratory Medicine konferans ile başlayacakt r. Kongre de, yak n zamanda aram zdan ayr lan, iki çok de erli biyokimyac ya atfedilen, iki oturum da yer almaktad r; GST lerle ilgili oturum, enzimlerle ilgili birçok de erli çal şmaya imza atm ş olan Prof. Dr. Şendo an Gülen in, Vitamin B12, Folat, Homosistein paneli ise de erli hocam z Prof. Dr. Sermet Erlaçin in de erli an lar na atfen düzenlenmiştir. Kongre nin kapsam dekiz ana konu başl alt nda toplanabilir: Kanserde temel araşt rmalar, kanser ve klinik laboratuvar, laboratuvar yönetimi, biyokimya ve moleküler biyolojide son gelişmeler, panel (tek karbon metabolizmas, toplum sa l ve klinik laboratuvar), bitki moleküler biyolojisi, biyokimyas, serbest konferanslar, sözlü sunumlar ve poster sunumlar. Kongre öncesinde, biyokimyac lar için çok yararl olabilecek, iki de çalıştay düzenlenmektedir: Biyoistatistik ve Moleküler Tan Teknikleri. Ayr ca, bu say n n yapraklar n çevirirken iki k ta aras nda yer alan, say s z kültür ve eşsiz cografik güzellikleri bünyesinde bar nd ran, dünyan n en güzel kenti, Istanbul un da tad na varaca n z umuyoruz. Sayg lar m zla Prof. Dr. Nazmi Özer Organizasyon Komitesi Başkan Dear Participants, We are proud to present you this Volume 34, Suplement 1 of the Turkish Journal of Biochemistry as the Abstract Book of the 21th National Biochemistry Congress which is held on October 2009, in the Military Museum, Istanbul. This fruitful Congress aims at forming a platform where eminent scientists present and discuss recent advances in contemporary Clinical and Molecular Biochemistry as well as addressing issues of utmost importance to biochemists. Opening Conference Adding Value to Laboratory Medicine will be presented by the President of the International Federation of Clinical Biochemistry (IFCC), Prof. Dr. Graham Beastall. In this congress, two sessions are devoted to the recently deceased two distinguished biochemists. The session about GTSs is dedicated to Prof. Sendogan Gulen, who has done a lot of valuable research about enzymes and Vitamin B12, Folat, Homosistein to Prof. Dr. Sermet Erlacin. The Congress topics may be grouped under eight major areas: Basic research in Cancer, Cancer and clinical laboratory, Laboratory management, Recent developments in biochemistry and molecular biology, Panel (single carbon metabolism, public health and clinical laboratory), Plant molecular biology and biochemistry, Conferences, Oral and Poster presentations. The Congress also incorporates two workshops on Biostatistics and Molecular Diagnostic Techniques which are believed to be of use to young biochemists. As you leaf through the pages of this book, we hope that you enjoy the most beautiful city of the world that connects two continents and embodies numerous cultural and geographical beauties, Istanbul. I hope it will be fruithful Congress. Professor Nazmi Özer, PhD, M.S. President, 21st National Congress of Biochemistry S 3

4 S 4

5 XXI. ULUSAL B YOK MYA KONGRES [XXI. NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS] Ekim 2009 [29-31 October 2009] İstanbul S 5

6 SPONSOR Organizasyon komitesi genç araşt rmac lara sa lad klar konaklama bursu için ROCHE Diagnostik e teşekkür eder. DESTEKLEYEN KURULUŞLAR ALB O K MYEV MADDELER THALAT VE T CARET A.Ş. ALGEN D AGNOST K MED KAL LTD. ŞT. ANAMED & ANALİTİK GROUP AREN TIBB C HAZLAR SAN. T C. THALAT HRACAT LTD. ŞT. B OCAN TIP LABORATUAR VE TIBB MALZEMELER T C. LTD. ŞT. B ODPC TEŞH S S STEMLER SANAY VE T CARET A.Ş. B O-TEK 987 MED KAL C HAZLAR S STEM LTD. ŞT. DOLUNAY TEKN K C HAZ VE NŞ. SAN. T C. LTD. ŞT. LABOR LDAM LAB. MLZ. T C. LTD. ŞT. MED-K M K MYA SANAY VE T CARET LTD. ŞT. MEGA TIP SAN. VE T C. LTD. ŞT. PERA MED KAL POZİTİFİ MEDİKAL ROCHE D AGNOST K S STEMLER T C. A.Ş. ROTAKİM ANALİZ HİZMETLERİ VE TEKNİK CİHAZLAR LTD. ŞTİ. SAVAŞ MEDİKAL LAB. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. S MEKS TIBB S STEMLER SAN. VE T C. A.Ş. VATEK ÇEVRE TEKNOLOJ LER VE ELEKT. NŞ. SAN. T C. LTD. ŞT. VENTURA YAZILIM LTD. ŞT. VİVAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ ITH. IHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yukar da listelenen kuruluşlara katk lar ndan dolay teşekkür ederiz. [We wish to express our thanks to the institutions listed above for their sponsorship) S 6

7 Onursal Başkan/ Honorary President Şerafettin Özkurt DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTE Başkan/President: Nazmi Özer II. Başkan / Vice President: Mesude İşcan Sekreter / Secretary: Günnur Dikmen Sayman / Treasurer : Mehmet Şeneş Üyeler / Members Leyla Açık Okhan Akın Kıymet Aksoy Sema Temizer Ozan Gül Saydam Arzu Seven Ayfer Yalçın Doğan Yücel BİLİMSEL TEKNİK KURUL / SCIENTIFIC TECHNICAL COMMITTE Yahya Laleli N. Leyla Açan A. Kevser Pişkin Özden Ergun Karaağaoğlu Ebru Bodur Özlem Dalmızrak Elvan Laleli Şahin Samiye Yabanoğlu Aylin Sepici DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD Lale Afrasyap (MUĞLA), Nihal Akşahin (SPEKTRALAB), Yakup Alıcıgüzel (ANTALYA), Arif Altıntaş (ANKARA), Engin Arel (AREN TIBBİ CİHAZLAR), Zeki Arı (MANİSA), Aysel Arıcıoğlu (ANKARA), Diler Aslan (PAMUKKALE), Oktay Aslan (BALIKESİR), Sacide Atalay (İSTANBUL), Muhittin Ay (AYES-AY), Abdulkerim Bedir(SAMSUN), Sevtap Bakır (SİVAS), Mehmet Balcı (SEM Limited), Kadir Batçıoğlu (MALATYA), Oya Bayındır (İZMİR), Kemal Baysal (GEBZE-TUBITAK), Nalan Bayşu (AFYON), Hayyim Benbasat (MEDTEK A.Ş.), Mithat Bozdayı (ANKARA), Ayhan Bozkurt (NÜKLEER A.Ş.), Güler Buğdaycı (BOLU), Zeliha Büyükbingöl (ANKARA), Salih Cengiz (İSTANBUL), Ferda Candan (SİVAS), Erol Çakır (EDİRNE), Avni Çavdar (DOLUNAY, A.Ş.), Ömer Çolak (ESKİŞEHİR), Süleyman Demir (DENİZLİ), Orhan Değer (TRABZON), Fazıl Eğrican (ALBİO, A.Ş.), Altan Eraslan (KOCAELİ), Nezaket Eren (İSTANBUL), Füsun Erciyes (İZMİR), Özcan Erel (ANKARA), Murat Ergüden (POZİTİF MEDİKAL), Selma Süer Gökmen (TRAKYA), Ali Güçtekin (ANKARA), Saadet Gümüşlü (ANTALYA), Koray Gümüştaş (İSTANBUL), Güvenç Güvenen (İSTANBUL), Ömer Güzel (İSTANBUL), Goncagül Haklar (İSTANBUL), Gülşen Hasçelik (ANKARA), Nezih Hekim (PAKİZE TARZİ LAB.), Gülay Hergenç (İSTANBUL), Aycan İldam (LABOR İLDAM), Mine E. İnal (ESKİŞEHİR), Özgür İncekara (İNCEKARA Holding), Murat Kaçmaz (KIRIKKALE), Baysal Karaca (İZMİR), Levent Karaca (AN- KARA), Zihni Karaeren (ANKARA), Hilal Karagül (ANKARA), Yüksel Koca (ANKARA), Macit Koldaş (İSTANBUL), Nuri Köker (BİO-TEK 987), Şebnem Kösebalan (ANKARA), Mehmet Köseoğlu (İZMİR), İsmail Kurt (ANKARA), Naciye Kurtul (KAHRAMANMARAŞ), Sevinç Kuşkay (KOCAELİ), Ayhan Küçükel (BETAMED, A.Ş.), İdris Mehmetoğlu (KONYA), A. Görkem Mungan (ZONGULDAK), Serpil Nebioğlu (ANKARA), Mehmet Nizamlıoğlu (KONYA), Oytun Öner (İnterlab), Asım Örem (TRABZON), Rüçhan Özatay (DİASİS, A.Ş.), Banu Özvural (İZMİR), Hüseyin Özyurt (TO- KAT), Aysun Pabuççuoğlu (İZMİR), Ferhan G. Sağın (İZMİR), Artin Sandalcı (BİYOLOJİK ANALİZ, A.Ş.), Zerrin Söylemez (GAZİANTEP), Yaşar Nuri Şahin (ERZURUM), Erdinç Serin (BOLU), İbrahim Sever (MEGATIP), Önder Şirikçi (İSTANBUL), Kadirhan Sunguroğlu (ANKARA), Gerçek Sunman (SİMEKS), Ramazan Şekeroğlu (VAN), Alaattin Şen (DENİZLİ), Mehmet Tarakçıoğlu (GAZİANTEP), Gülgez Tavelli (KİTSAN, A.Ş.), Asuman Tokullugil (BURSA), Suna Türkoğlu (ANKARA), Levent Türksoy (SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTICS), Gülberk Uçar (ANKARA), Hüseyin Avni Uydu (RİZE), Müjdat Uysal (İSTANBUL), İbrahim Ünsal (İstanbul), Muzaffer Üstdal (KAYSERİ), Gül Fatma Yarım (SAMSUN), Özlem Yavuz (BOLU), Seylan Yaz (MEDKİM, A.Ş.), Çiğdem Yenisey (AYDIN), Sembol Türkmen Yıldırmak (İSTANBUL), Haydar Yüksek (KARS) S 7

8 28 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 08:30-18:00 Kayıt 09:00-18:00 Moleküler Tanı Teknikleri Çalıştayı 09:00-18:00 Biyoistatistik Çalıştayı 18:40-19:30 Açılış Nazmi Özer Açılış Konferansı Oturum Başkanı: Tomris Özben Adding Value to Laboratory Medicine Graham Beastall (IFCC-LM Başkanı) S 8

9 29 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 09:00-10:30 Konferanslar Oturum Başkanları: Arzu Seven, Süleyman Demir 09:00-09:30 Kanser ve sitokin ilişkisi Haluk Barbaros Oral 09:30-10:00 M30 antijen: Kemoterapiye yanıtı belirlemede ümit verici yeni bir biyobelirteç Engin Ulukaya 10:00-10:30 Tümör belirteçlerinin dünü, bugünü, yarını Kemal Erbil 10:30-11:00 Hemoglobinopatiler ve laboratuvar Mehmet Akif Çürük 11:00-11:30 11:30-13:15 Sermet Erlaçin Konferansı Oturum Başkanları: Fatma Kutay, İ. Hamdi Öğüş 11:30-11:45 Sermet Erlaçin Özgeçmişi Fatma Kutay 11:45-12:15 Klinik biyokimyanın dünü, bugünü ve yarını Münire Hacıbekiroğlu 12:15 12:45 Laboratuvar güvenliği İsmail Ceyhan 12:45-13:15 Araştırma etiği ve etik kurullar Hanefi Özbek 09:00 10:30 Konferanslar: Kanserde temel araştırmalar Oturum Başkanları: Gülgün Oktay, Vakur Bor 09:00 09:30 Hedefe yönelik ilaç keşfi: Kaniltek Can Akçalı 09:30 10:00 Musinler ve kanserdeki önemi Mehmet Kesimer 10:00 10:30 Kanser tedavilerinde Bcl-2 protein ailesinin potansiyel terapötik hedef olarak değerlendirilmesi Cahit Akgül 10:30-11:00 Kanserde moleküler tedavi hedefi olarak sinyal iletim yollar Ediz Demirpençe Kahve Arası 11:30 13:15 Şendoğan Gülen Konferansı Oturum Başkanları: Selma Süer Gökmen, Yavuz Sıliğ 11:30-11:45 Şendoğan Gülen Özgeçmişi Selma Süer Gökmen 11:45-12:15 Plasental Glutatyon S-Transferaz ve Antidepressanlar Nazmi Özer 12:15 12:45 GST Polimorfizmi: Akciğer kanserinde kemoterapiye yanıt ve sağ kalım süresi Mümtaz İşcan 12:45-13:15 GST Gen polimorfizimleri ve akciğer kanseri riski Ahmet O. Ada S 9

10 29 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 13:15 14:15 14:15-15:15 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Yahya Laleli, Oytun Portakal 14:15-14:30 Etanol ve aspirinin rat sinaptozomlarına etkisi ve betainin koruyuculuğunun araştılması İbrahim Söğüt, Güngör Kanbak 14:30-14:45 Yeşil çay ve koenzim Q10 un insan koroner arter endotel hücresi hipoksik hasarına koruyucu etkisi Püreda Yazıcı, Gül Güner 14:45-15:00 Travmatik Beyin Hasarında, Ilımlı Akut Alkol Tüketiminin Sistein Proteaz Aracılı Apoptoz Ve Nitrik Oksit Üzerinde Nöroprotektif Etkisi Güngör Kanbak, Kazım Kartkaya, Eda Özçelik, Ahmet Burak Güvenal, Sibel Canbaz Kabay Gül Arslan, Ramazan Durmaz Öğle Yemeği 14:15-15:15 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Leyla Açan, Özlem Dalmızrak 14:15-14:30 Zorunlu Alkalifilik Bacillus marmariensis GMBE 72 Soyundan Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması Mine N. Kerimak Öner, Dilek Kazan, A. Akın Denizci, A. Altan Erarslan 14:30-14:45 Telomeraz inhibitörü GRN163L nin (Imetelstat) Hücre İskeleti ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkileri İlgen Mender, Serif Sentürk, Sergei M. Gryaznov, Nuriman Ozgunes, Alp Can, Z. Gunnur Dikmen 14:45-15:00 Trombosit Aktivasyonu Plazma Gama-gutamiltrans feraz Aktivitesini Etkiler mi? Azize Şener, Özge Çevik 14:15-15:15 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Hüray İşlekel, Aslı Pınar 14:15-14:30 Doksorubisine Dirençli MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattında Çoklu İlaç Dirençliliğinin Engellenmesi Laila Akhmetova, Yaprak Dönmez, Özlem Darcansoy İşeri, Meltem Demirel Kars, Ufuk Gündüz 14:30-14:45 Kanserlerde Anti- Tümör Antikor Yanıtlarının Teşhis ve Prognoz Açısından Önemi Şükrü Atakan, Esen İ. Oktay, Funda Demirağ, Hülya Bayiz, Ebru Çakır, Zeynep Kalaylıoğlu- Wheeler, Burçak Vural, Uğur Özbek, Zeki Kılıçaslan, Ali O. Güre 14:45-15:00 PARP-kaynaklı proteazom aktivasyonu: Kemoterapi yanıtında rolü Betül Çatalgöl, Wendt B., Ozer NK., Grune T. S 10

11 29 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 15:00-15:15 Akut etanole bağlı sistein proteaz aracılı pankreas hasarı ve gallik asitin koruyucu rolü Güngör Kanbak, Mediha Canbek, Ayşegül Oğlakçı, Kazım Kartkaya, Hakan Şentürk, Gökhan Bayramoğlu, Cengiz Bal, Burak Göl, Ayşe Özmen 15:15-16:15 16:15-17:45 19:00-23:30 15:00-15:15 Kan beyin bariyerini aşmak üzere hedeflenen nanokürelerin taşınma veriminin Nil Kırmızısı ile saptanması Ebru Bodur, Hülya Karataş, Seçil Çaban, Yasemin Gürsoy- Özdemir, Müge Yemisci, Atay Vural, Yılmaz Çapan, Turgay Dalkara Poster Sunumları Olgu Sunumları Cumhur Bilgi, Süleyman Demir, Sabahattin Muhtaroğlu Esma Sultan Yalısı nda Cumhuriyet Bayramı Kutlaması 15:00-15:15 Gastrik kanseri hücre hattı AGS de RNA müdehalesi ile MMP-3 geninin susturulması M. Burcu Irmak Yazıcıoğlu, Salih Gencer S 11

12 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 09:00 11:00 Panel: Laboratuvar Yönetimi Panel Yöneticisi: İ. Hamdi Öğüş 09:00-09:30 Kanıta dayalı laboratuvar tıbbı Diler Aslan 09:30-10:00 Merkez Laboratuvar yönetimi, yetki ve sorumlulukları Hatice Paşaoğlu 10:00-10:30 ROC analizi, önemi, kullanımı Hamdi Öğüş 10:30-11:00 Akılcı test istemi ve kullanımı Doğan Yücel 11:00 11:30 11:30 13:00 Konferanslar Oturum Başkanları: Belkıs Aydınol, Salih Zeki Tugay 11:30-12:00 Acil laboratuvarlarda kalite yönetimi Cumhur Bilgi 12:00-12:30 Genetik testlerin kalite kontrolü ve validasyonu Pınar Ata Eren 09:00 11:00 Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler - I Oturum Başkanları: Hüseyin Avni Uydu, Nazan Demir 09:00-09:30 Fare genomunda bulunan bazı merkezi metabolik enzim genlerinin in situ hibridizasyon yöntemi ile analizi İrfan Küfrevioğlu 09:30-10:00 Virüs induklemesi yoluyla bitki gen işlev analizi Mahinur Akkaya 10:00-10:30 Molekülsel algılamada SPR yaklaşımı Erol Ömer Atalay 10:30-11:00 Oksitadif stresin sinyal iletim ve apoptoz mekanizmalarında önemi Semra Koçtürk Kahve Arası 11:30 13:00 Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler - II Oturum Başkanları: Mehmet Gürbilek, Lale Afrasyap 11:30-12:00 GO pred: Birleştirilmiş sınıflandırma ile GO molekül işlevi öngörüsü Rengül Çetin Atalay 12:00-12:20 Protein-protein etkileşim ağlarının analizi ve farklı verilerle birleştirilmesi Tolga Can S 12

13 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 12:30-13:00 Eksternal kalite kontrolünün standardizasyonu Abdurrahman Coşkun 12:20-12:40 NMR ile protein yapisi belirlenmesi icin yapi-tabanli atamalar Mehmet Serkan Apaydın 12:40-13:00 Protein-protein etkileşimlerinin çözümlenmesi: Zar proteinleri için ne yapilabilir? Çağdaş Son 13:00 14:30 14:30 16:30 Konferanslar Oturum Başkanları: Güvenç Güvenen, Ali Güçtekin 14:30-15:00 Laboratuvar sonuçlarının raporlanması Yahya Laleli 15:00-15:30 İnflamayon, osteoporoz ve belirteçler Aylin Sepici Dinçel 15:30-15:50 Diyabette DNA hasarı ve leptinin insülinle regulasyonunda tiroid hormonlarının olası rolü Nilgün Altan 15:50-16:10 İskemi modifiye albumin ve klinik önemi S. Caner Karahan Öğle Yemeği 14:30 16:30 Konferanslar Oturum Başkanları: Leyla Açık, İsmail Kurt 14:30-15:00 Bağışıklık sisteminde moleküler bağlantılar Batu Erman 15:00-15:30 camp reseptör proteininin allosterik regülasyonu Yusuf Tutar 15:30-16:00 Monejenik obesite: İnsanlarda Leu34 Phe Pro-CART mutasyonuna dayalı CART yokluğu Tülin Yanık 16:00-16:30 Phage display teknolojisi Serap Yalın 16:10-16:30 Yenidoğan taraması Mustafa Serteser 16:30-17:30 17:30-18:30 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Birgül Işık, Mehmet Aköz Kahve Arası / Poster Sunumları 17:30-18:30 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Güler Buğdaycı, Levent Kenar 17:30-18:30 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Ebru Bodur Mehmet Öztürk S 13

14 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 17:30-17:45 Sıcaklık Stresinin Kavunda Isı Şoku Protein Genlerinin (Hsp1-Hsp2) İfadesi Üzerine Etkileri ve Proteom Analizleri Mehmet Cengiz Baloğlu, Samir Karaca, Hüseyin Avni Öktem, Meral Yücel 17:45-18:00 trans-resveratrol ün Kitosan Mikrokürelerden Salınımı Duygu Altıok, Funda Tıhmınlıoğlu 18:00-18:15 Kuraklık stresinin yerfıstığı (Arachis hypogea L.) antioksidatif savunma sistemi uzerindeki etkisi Ufuk Çelikkol Akcay, Oya Ercan, Musa Kavas, Lütfiye Yıldız, Çiğdem Yılmaz, Hüseyin Avni Öktem, Meral Yücel 18:15-18:30 Proteaz Enziminin Frezya (Freesia refracta) Bitkisinde Aranması, Tanımlanması ve Kozmetik Alanında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Nazan Demir, Hülya Göçer, Hayrunnisa Nadaroğlu, Yaşar Demir 17:30-17:45 Metotreksatla indüklenen apopitozun, metilentetrahidrofolat redüktaz ekspresyonu değişikliği ile artışı Başak Çeltikçi, Andrea K. Lawrance, Qing Wu, Rima Rozen 17:45-18:00 Beta-heksozaminidaz mutant öncül-beta altbirimlerin endoplazmik retikulum ilişkili yikiminin kifunensin ve laktasistin ile inhibisyonu Incilay Sinici, Michael B. Tropak, H. Asuman Özkara, Don J. Mahuran 18:00-18:15 Konya bölgesindeki Nannospalax Nehringi (Mammalia: Rodentia) de sitokrom b geninin SSCP analizi Elif Gülbahçe, Emine Arslan, Hilal Arikoğlu, Atilla Arslan 18:15-18:30 R. capsulatustaki cbb3 Tipi Sitokrom Oksidazda Üç Korunmuş Tirozin Mutanlarının Karakterizasyonu Mehmet Öztürk, Davut Erdoğan, Gülgez Gökçe Yıldız, Şükrüye Er 17:30-17:45 Tüberkülozlu Hastalarda HPCL yöntemi ile plazma melatonin düzeylerinin ölçülmesi Esin Özkan, E. Özgür Akgül, Tuncer Çaycı, Ömer Deniz, Halil Yaman, Nevin İlhan, Yakup Arslan, Erdinç Çakır, Cumhur Bilgi, Şerif Akman, Necip İlhan, M. Kemal Erbil 17:45-18:00 Multiple Sklerozda Reseptör Aktivatör nf- Kb ligand ve osteoprotegerin seviyeleri Sevil Kurban, Zehra Akpınar, İdris Mehmetoğlu 18:00-18:15 Torasik Aortik Anevrizma (TAA) dokularından Elde Edilen Düz Kas Hücrelerinin Karakterizasyonu Müge Serhatlı, Ömer Kaçar, Zelal Adıgüzel, Altuğ Tuncer, Eylem Tuncer, Kemal Baysal 18:15-18:30 Beyin Natriüretik Peptid Tayininde Yeni Bir Mikropartikül- Enzim İmmunoassay Metodu Oytun Portakal, Murat Şahin, Gülşen Hasçelik S 14

15 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 18:30-18:45 İnsan Kaynaklı Lactobacillus Suşlarının Tanımlanması ve Kolesterol Düşürücü Etkileri Bakımından İncelenmesi Gülgez Gökçe Yıldız, Mehmet Öztürk, Belma Aslım 18:45-19:00 Blumeria graminis f. sp. hordei bulaştırılmış hassas ve dirençli arpa hatlarında konakçı-patojen etkileşiminin proteomik yaklaşımı ile incelenmesi Aslıhan Günel, Neşe Özgazi, Ümran Aydemir, Elif Atıcı, Mahinur S. Akkaya 19:30-20:30 18:30-18:45 Konjenital Adrenal Hiperplazi Ailesinde, 21-Hidroksilaz Mutasyonu ve inv(8) (q22;q24.3) Birlikteliği Altuğ Koç, Kanay Yararbaş, Ayşegül Kuşkucu, Gökhan Yıldırım, Ali Gedikbaşı, Sevil Sarıkaya, Zeynep Peker Koç, Semin Gürsoy, Ajlan Tükün, Yahya Laleli 18:45-19:00 Papiller tiroit kanserli Türk hastalarda RET (Rearranged during Transfeciton) Proto-Onkogeninin 11. ve 13. ekzon bölgelerinin incelenmesi Naciye Selcen Bayramcı, Leyla Açık, Lütfiye Yasemin Koç, Mehmet Kılıç, Gülin Vural FİLM GÖSTERİMİ (İNÖNÜ SALONU) 19. Mayıs tan, 30 Ağustos a, Belgesel Film Yönetmen: Ertem Göreç Film gösterimi Ertem Göreç in katılımıyla gerçekleşecektir. Gösterime tüm kongre katılımcılarımız davetlidir. 18:30-18:45 Bir Sıçan İdrar Proteininin (alfa2u-globulin) Cinsiyet, Gelişim ve Testis Bağımlı Değişimi Mehmet Akif Kılıç, Firdevs Mor, İlknur Eker, Mesut Yılmaz 18:45-19:00 Radyoaktif olmayan yeni bir vitamin B12 emilim testi (CobaSorb): Araştırma laboratuvarından rutin kullanıma Mustafa Vakur Bor, Anne-Mette Hvas, Ebba Nexo S 15

16 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 09:00 11:00 Panel: Tek Karbon (Vitamin B12, Folat, Homosistein) Metabolizması, Toplum Sağlığı ve Klinik Laboratuvar Panel Yöneticisi: Mustafa Gültepe 09:00-09:30 Tek karbonlu bileşiklerin metabolik hareketleri ve düzenleyici mekanizmalar Mustafa Gültepe 09:30-10:00 Tek karbon metabolizmasının kanıta dayalı laboratuvar tıbbı bakış açısı ile yöntemsel ve klinik biyokimyasal açıdan sorgulanması Ömer Özcan 10:00-10:30 Tek karbon metabolizması bozukluklarının bilişsel fonksiyonlar ve toplum sağlığı ile ilişkisi; Olgu örnekleri Osman Metin İpçioğlu 10:30-11:00 Yaşlılıkta ve iskemik inmede tek karbon metabolizması Mehmet Şeneş 09:00 11:00 Konferanslar: Bitki Moleküler Biyolojisi, Biyokimyası Oturum Başkanları: Mahinur Akkaya, Kadir Batçıoğlu 09:00-09:30 Bitkilerde abiyotik stres kökenli oksidatif hasarlar ve antioksidan savunma mekanizması İsmail Türkan 09:30-10:00 Bitkilerde moleküler belirteç destekli ıslah çalışmaları Müge Türet Sayar 10:00-10:20 Bitkilerde abiyotik stress toleransının moleküler mekanizmaları Füsun Eyidoğan 10:20-10:40 Bitki Biyoteknolojisi için Genombilim: DNA Mikroarray Teknolojisi Remziye Yılmaz 10:40-11:00 Bitki ADP-glikoz Pirofosforilaz ın Nişasta Üretimindeki İşleyiş Mekanizması Halil Kavaklı 11:00 11:30 11:30 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Halis Gönen, Türkan Atik Kahve Arası 11:30 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Cemile Koca, İnci Karaaslan 11:30 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: İncilay Sinici, Gülnihal Kulaksız Erkmen S 16

17 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 11:30-11:45 Buerger Hastalarında Oksidatif Stresin Biyokimyasal Ve Genotoksisite Açısından Değerlendirilmesi Özlem Bingöl Özakpınar, Diren Beyoğlu, Abdullah Kemal Tuygun, Fikriye Uras, Şermin Tetik, Semra Şardaş 11:45-12:00 Farklı Dozlarda Uygulanan Çinkonun Rat Böbrek Dokusunda Oksidan- Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri Özlem Özbaş Demirel, Ayşe Bilgihan, Gülnur Take 12:00-12:15 Gebelerde Erken Plasentasyon Aşamasındaki Oksidatif Stres Belirteç Düzeyleriyle Preeklampsi Risk Tayini Habibe Genç, Hafize Uzun, Ali Benian, Gönül Şimşek, Rıza Madazlı, Seyfettin Uludağ 12:15-12:30 Antioksidan Uygulamasi Ile CAT Ve SOD Ekspresyonunun Stz Diyabetik Siçanlardaki Değişimi Gökhan Sadi, Nihan Eryılmaz, Egemen Tütüncüoğlu, Şahika Cıngır, Ökkeş Yılmaz, Tülin Güray 11:30-11:45 Mastitisli Inek Kökenli Staphylococcus Aureus Suşlarinin Real Time PCR Ile PVL Geninin Kantitatif Analizi Serengül Ladikli, Emine Arslan, Uğur Arslan 11:45-12:00 Caulerpa prolifera dan biyoaktif ajan caulerpenyne nin kromatografik izolasyonu Sevilay Cengiz, Levent Çavaş, Kadir Yurdakoç, Georg Pohnert 12:00-12:15 Caulerpa türlerinde bir biyoaktif ajan: Caulerpenyne Sevilay Cengiz, Levent Çavaş, Kadir Yurdakoç, Georg Pohnert 12:15-12:30 V. Cholerae Bakterisinde Mavi Işığın CPD Photolyase Geni Ekspresyonunu Tetiklemesi Onur Öztaş, İ. Halil Kavaklı 11:30-11:45 Rat Endometriozis Modelinde Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) in Endometrial İmplantlar Üzerine Etkisi Tuncer Çaycı, E. Özgür Akgül, Yasemin Gülcan Kurt, S. Temel Ceyhan, İbrahim Aydın, Halil Yaman, Erdinç Çakır, Cumhur Bilgi, M. Kemal Erbil 11:45-12:00 Bir-Karbon Metabolik Yolundaki Genetik Farklılıkların Biyogöstergesi Olarak Kanser-Testis Geni İfadesi Kerem Mert Şenses, Ahmet Rasim Barutçu, Ali Cihan, Zeynep Kalalylıoğlu- Wheeler, Ali Osmay Güre 12:00-12:15 Obezite İle Fenilthiokarbamid (PTC) Kimyasalına Duyarlılık Arasındaki İlişki Sevgi Durna, Naci Değerli 12:15-12:30 Polikistik Over Sendromlu Olgularda Plazma Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyleri Mine Taşlıpınar, Abdullah Taşlıpınar, Nilüfer Bayraktar, Yasemin Kurt, İsmail Güler, Halil Yaman, Nedret Kılıç S 17

18 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 12:30-12:45 GPX MRNA Ekspresyonunun ve GSH Miktarinin Antioksidan Uygulamasi Ile Diyabetik Siçan Böbreğindeki Değişimleri Nihan Eryılmaz, Gökhan Sadi, Ökkeş Yılmaz, Tülin Güray 12:45-13:00 Homosisteinin indüklediği oksidatif stres üzerinde quercetinin koruyucu etkisi Naime Çelik, Ahmet Kahraman, S. Funda Karabağ, Tülay Köken 13:00-14:30 14:30-17:00 Konferanslar Oturum Başkanları: Mine Erdem İnal, İdris Mehmetoğlu 14:30-15:00 Potasyum kanalları ve kanser Nedret Kılıç 15:00-15:30 Referans aralıkların hesaplanması ve gerçekleştirilen çok merkezli çalışmalar Yeşim Özarda 15:30-16:00 Tam otomatik idrar analizi Okhan Akın 16:00-16:30 Renal transplantasyon izlemi ve laboratuvar Halide Akbaş 12:30-12:45 Aspirinin Karaciğer Mn-SOD ve Total SOD Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Karşilaştirilmali Olarak Araştirilmasi Zafer Eren, Gönül Akbal, Emine Dıraman, Banu Eren, Gülhan Atagün, İrem Gürkanlı, Günnur Demircan, Yeliz Miroğlu 12:45-13:00 İnsan Lökosit Myeloperoksidazın Saflaştırılması Naime Canoruç, L. Bilge Devecioğlu, Kamer Kılınç, Ebru Kale, Sabri Batun Öğle Yemeği 14:30-17:00 Konferanslar Oturum Başkanları: İclal Geyikli Çimenli, Taner Özgürtaş 14:30-15:00 Bir bakışta ekstrasellüler matriks proteinleri Hamdi Uysal 15:00-15:30 In vitro hipoksireoksijenasyon un endotel hücrelerinin MMP-2, TIMP-2 ve MT1-MMP ekspresyonuna etkisi Gül Güner 15:30-16:00 Matriks metalloproteinazlar ve kolon kanseri Gülgün Oktay 16:00-16:30 Eritropoeitin in hematopoetik ve nonhematopoetik etkileri Zübeyde Erbayraktar 12:30-12:45 Gaziantep Bölgesindeki Sokak Çocuklarında HbsAg, AntiHIV Prevalansı ve Oksidan Düzeyler İclal Geyikli Çimenci, Hülya Çiçek, Sibel Bayıl, Ahmet Çelik 12:45-13:00 Sisteamin ile İndüklenen Duodenal Ülserli Sıçanlarin Farklı Dokularinda Aktif Oksijen Ürünlerinin Rolü Lale Afrasyap, Ümmühani Özel Türkçü S 18

19 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 16:30 17:00 Akım sitometrisi ve klinik laboratuvarda kullanımı Meltem Kilercik 17:00-17:30 16:30 17:00 Çözünür vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptor -1 (svegfr-1) in anjiyogenezde önemi Taner Özgürtaş Kapanış ve Ödül Töreni 10 kişiye poster ödülü; Çekilişle bir kişiye dizüstü bilgisayar, diğerlerine kitap ve kapanışa katılanlar arasından 5 kişiye 2010 Kongresi ne ücretsiz kayıt verilecektir. S 19

20 S 20

21 DAVETL KONUŞMACI ÖZETLER [ABSTRACTS OF INVITED LECTURES] S 21

22 Laboratuvar Tıbbına Değer Katmak Graham H BEASTALL Birleşik Krallık Sağlık Bölümü Yaşam Bilimleri Danışmanı Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (IFCC) Başkanı Son yıllarda laboratuvar tıbbı uzmanları laboratuvar çalışmalarının kalitesinin arttırılması konusunda başarılı olmuşlardır. Bu nedenle, kalite yönetimi ve laboratuvar kredilendirmesi uluslararası standartlara karşı (ISO gibi) karşı geniş ölçüde benimsenirken, dahili kalite kontrol ve harici kalite güvencesi standart hale gelmiştir. Aynı zamanda in-vitro tanımlama endüstrisi, ürettiği ve dağıtımını yaptığı ürünlerin izlenebilirliği ve kalite standartları konusunda gelişmeler kaydetmiştir (Avrupa Birliği CE markası gibi). Laboratuvar tıbbı verileri, klinik kararları % 70 oranında etkilemektedir. Bu yüzden, yüksek kalite analitik hizmeti laboratuvar tıbbı uzmanının rollerinden sadece bir tanesidir. Ayrıca, verilerin klinik sonuçları geliştirmek için uygun ve verimli olarak kullanılmasını garantilemek amacıyla değer katma sorumluluğumuz da bulunmaktadır. Bu da veriyi bilgiye dönüştürmeyi içermekte ve modern sağlık hizmetlerine yönelik multidisipliner yaklaşım ile yürütülmektedir. Değer katmaya örnekler: Hasta sonuçları için uzmanların yorumları, klinik tavsiye ve sorumluluk yolu ile klinik verimliliğim arttırılması. Klinik denetim, verimliliğin değerlendirilmesinde güçlü bir araçtır. Klinik uygulama yönetmeliklerin oluşturulması ve yürütülmesinde aktif bir şeklide görev alarak ve araştırmacı protokoller ile uyum içinde kanıta dayalı laboratuvar tıbbının geliştirilmesi. Uygulamada adlandırma, ünite, yöntem, referans değerler ve etki limitlerinden kaynaklanabilecek farklılıkları azaltmak için uyumun teşvik edilmesi. Diğer sağlık hizmetleri uzmanları, hizmet yetkilileri ve kullanıcıları, hasta ve halk ile hedeflenmiş projeler yoluyla laboratuvar tıbbının sağlık hizmetlerine katkısının arttırılması. Lab Tests on Line ve Labs are Vital gibi internet siteleri bu amaçla kullanılabilir. Laboratuvar tıbbı uzmanları olarak bizler kendi kaderimizin mimarlarıyız. Sağlık hizmetlerine değer vermek bizim sorumululuğumuzdur. Bu nedenle, yüksek kaliteli laboratuvar tıbbı hizmetinin geleceği laboratuvar içerisinde ve dışında aktif katılımda yatmaktadır. Adding Value to Laboratory Medicine Graham H BEASTALL Professional Advisor on Life Sciences to the UK Department of Health President of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) Over recent years laboratory medicine specialists have succeeded in improving the quality of practice within the laboratory. Thus internal quality control and external quality assurance are standard while quality management and laboratory accreditation against an international standard (e.g. ISO 15189) are becoming widely adopted. At the same time the in-vitro diagnostics industry has made improvements to the traceability and quality standards of the products it manufactures and distributes (e.g. the CE mark in the European Union). Laboratory medicine data influences approximately 70% of clinical decisions. Therefore, a high quality analytical service is only one part of the role of the laboratory medicine specialist. We also have a responsibility to add value so ensuring that data is used appropriately and efficiently in order to improve clinical outcomes. This involves converting data into knowledge that is managed as part of a multidisciplinary team approach to modern healthcare. Examples of added value include: Improving clinical effectiveness through expert interpretation, the provision of clinical advice and responsibility for patient outcomes. Clinical audit is a powerful tool in assessing clinical effectiveness Promoting evidence-based laboratory medicine through active involvement in the production and implementation of clinical practice guidelines and agreed investigative protocols Encouraging harmonisation of practice in order to reduce variation that may arise through nomenclature, units, methodology, reference values and action limits Promoting the contribution of laboratory medicine to healthcare through targeted projects with other healthcare professionals, service commissioners and users, patients and the general public. Websites such as Lab Tests on Line and Labs Are Vital are examples of tools that may be used. As laboratory medicine specialists we are the architects of our own destiny. It is our responsibility to demonstrate our value to healthcare. Therefore, the future of a high quality laboratory medicine service lies in active involvement both within and outside the laboratory. Kanser ve Sitokin İlişkisi Haluk Barbaros ORAL Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji Bilim Dalı, BURSA Sitokinler lenfositler ve immün sistemin diğer hücreleri üzerine etki ederek immün yanıtın derecesini ve süresini düzenleyen düşük molekül ağırlıklı biyolojik mediyatörlerdir. Çok düşük konsantrasyonlarda bile hedef hücre üzerindeki kendilerine özgü bir reseptöre bağlanarak özel biyolojik etkiler oluşturan hücrelerarası iletişim molekülleri olarak fonksiyon görürler. Hücreler arasındaki bu iletişim humoral ve hücresel immün yanıtın gelişimine sebep olur. Sitokinlerin başlıca fonksiyonları şunlardır: (1) Lenfoid hücrelerin ve diğer bazı hücrelerin çoğalma ve farklılaşmasını sağlamak; (2) İmmün cevabı şiddetlendirmek veya baskılamak suretiyle regüle etmek; (3) Enflamasyon olaylarına katılan hücreleri aktive etmek, reaksiyon yerine toplayarak orada tutmak; (4) Kemikiliğine etki ile hematopoietik regülasyona katılmak; (5) Bazı hipofiz hormonlarının ve diğer biyolojik maddelerin sentez ve salınmalarına neden olmak; (6) Ateş ve akut faz cevabını oluşturmak; (7) Antiviral etkinlik (bazı sitokinler için). S 22

Kongre Tarihi: 7-8-9 Kasım 2013. Kongre Adı: I. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri. Kongre Merkezi: Ramada Hotel-Kahramanmaraş

Kongre Tarihi: 7-8-9 Kasım 2013. Kongre Adı: I. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri. Kongre Merkezi: Ramada Hotel-Kahramanmaraş Kongre Tarihi: 7-8-9 Kasım 2013 Kongre Adı: I. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri Kongre Merkezi: Ramada Hotel-Kahramanmaraş Kongre web adresi: www.kahramanmarasbiyokimyagunleri.org Konu Başlıkları Hemoglobinopatiler

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K 11 OCAK 2009, PAZAR SALON 1 12.00-18.00 Kongre Kay t 12.30-18.30 Kurs Programlar 1.KURS Koçluk Prof. Dr. Berrak YE EN Doç. Dr. Sibel KALAÇA 2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE

BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE BİLİMSEL PROGRAM 1. GÜN 12 MAYIS 2016 PERŞEMBE 08:30 Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 08:30-09:00 Dr. İsmail Çelik 09:00-09:50 PANEL - AKCİĞER KANSERİ OTURUMU Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel,

Detaylı

23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10: Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:30-12:30

23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10: Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:30-12:30 IMMN 7001 İMMÜNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR A 23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10:30 30 Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Takibi 10:30-12:30 7 Ekim İmmünülojide

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ. Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye

ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ. Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye 11-12 MAYIS 2017 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halil AKÇİÇEK Konferans Salonu ANKARA ULUSAL SAĞLIK BAKIM

Detaylı

Kahramanmaraş Talasemi. Sempozyumu I

Kahramanmaraş Talasemi. Sempozyumu I Kahramanmaraş Talasemi Sempozyumu I 7-9 Nisan 2016 Kahramanmaraş Talasemi Sempozyumu I 7-9 Nisan 2016 Ramada Otel, Kahramanmaraş BİLİMSEL PROGRAM Saat 7 Nisan 2016, Perşembe 09:00 16:00 KURS 16:30-18:00

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik Ders Kurulu Başkanı: Kurul 301 Akademik Yılın 1. Haftası Türkçe Eğitim Programı 5 Eylül Stem Hücresi ve Kemik İliği 6 Eylül Hemoglobinopatiler ve Talasemi Sendromları I 7 Eylül 8 Eylül Bilirubin Metabolizması

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 11.10.2016-31.10.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk Hastalıkları

Detaylı

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR 2017-2018 GÜZ YARIYILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (4. Sınıf Öğrencilerine)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ŞUBE, OKUL VE ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU S.NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI-SOYADI

Detaylı

5-8 Mart 2015 Çeşme Sheraton Otel-İZMİR

5-8 Mart 2015 Çeşme Sheraton Otel-İZMİR 5-8 Mart 2015 Çeşme Sheraton Otel-İZMİR 5 MART 2015 PERŞEMBE 13.30-14.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI 14.00-14.30 14.30-17.00 Tehlikeli İlaçların Hazırlanması ve Uygulanmasında Sağlık Çalışanları ve Hastaların

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Yasemin Hiç İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık Derya Yener İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık-2. Elvan Bayrak İst. Tic. Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik 20 Mayıs Amfisi Bornova/ İzmir (Ege Üniversitesi Hastanesi İçi) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri Multidisipliner Onkoloji Derneği (MDO) tarafından 2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Şişli de gerçekleştirilecek olan 1. Multidisipliner Onkoloji

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

14. MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONU MUĞLA

14. MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONU MUĞLA TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ OBEZİTE - LİPİD METABOLİZMASI - HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU 14. 11-12 MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

03 Ekim İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:00-12: Ekim İmmünüloji de Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 12:00-14:00

03 Ekim İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:00-12: Ekim İmmünüloji de Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 12:00-14:00 IMMN 7001 İMMÜNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR A 03 Ekim İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 03 Ekim İmmünüloji de Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Takibi 12:00-14:00 10 Ekim İmmünülojide Literatür

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan 2016- EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLANGIÇ: 13 Şubat EĞİTİM-ÖĞRETİM BİTİŞ: 18 Mayıs Bitirme sınav tarihleri : 22 Mayıs-2 Haziran Bütünleme sınav tarihleri: 12-23

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 201 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 10.10.2017-30.10.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk --- İç 16

Detaylı

22- KASIM 2013, CUMA

22- KASIM 2013, CUMA PROGRAM 22- KASIM 2013, CUMA Salon 1 17:30-20:30 İNSÜLİN KURSU İnsülinlere Genel Bakış Tip 1 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Tip 2 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Çocuk Hastalarda İnsülin Tedavisi Salon

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

22-26 Nisan 2015 Rixos Sungate Hotel - Antalya 51. ULUSAL DİYABET KONGRESİ

22-26 Nisan 2015 Rixos Sungate Hotel - Antalya 51. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 08.30-10.00 PANEL 11 Oturum Başkanları: Mücahit Özyazar, Candeğer Yılmaz Tip 2 diyabette insülin tedavisinde güncel yaklaşım Bazal insülin tedavisi ve erken insülinizasyon: Hasan İlkova Fizyolojik temelleri

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Prof. Dr.Yurdagül CANBERK ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Selma YILMAZER BAŞKAN Prof. Dr. Serap ARBAK İKİNCİ BAŞKAN Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

Tıbbi Onkoloji Uzmanları için TEMEL ONKOLOJİ KURSU

Tıbbi Onkoloji Uzmanları için TEMEL ONKOLOJİ KURSU Sayın meslektaşım, -I temalı toplantı serilerinin ilki tarihinde İstanbul da yapılacaktır. Son dekadlardaki sağlık alanında gelişmeleri takip eden herkes, 1950 lerde antibiyotik tedavilerindeki gelişmeler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

29 EYLÜL - 01 EKİM 2017 LIONEL HOTEL, İSTANBUL. Adli Belge İnceleme Kursu Eylül

29 EYLÜL - 01 EKİM 2017 LIONEL HOTEL, İSTANBUL. Adli Belge İnceleme Kursu Eylül 29 EYLÜL - 01 EKİM 2017 LIONEL HOTEL, İSTANBUL Adli Belge İnceleme Kursu - 27 28 Eylül 2017 UNVAN İSİM KURUM Em. Uzm. Avukat Av. Hakim Em. Polis Md Avukat Em. Jdr. Alb. Uzm. Dr. Em. Msc. Abdi ÖZASLAN Ali

Detaylı

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi 2013-2014 / Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Grup Adı Ödev 1 2070201324 ERDEM GÜNER B1 METALİK MALZEMELERDE

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI : Matematik 1 İlim AYVAZ 94,793 87,50 56,876 35,000 91,876 2 Samet ERDEN 98,070 81,25 58,842 32,500 91,342 3 Muammer AYATA 90,326 87,00 54,196 34,800 88,996 4 Ahu DUMAN 92,937 82,50 55,762 33,000 88,762

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI DÜZENLEME KURULU KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN Ankara Üniversitesi DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ 4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 2 ABDULLAH BURAK ASLAN 408494 3 AÇELYA KAVLAK 408493 4 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

11-14 EKİM 2017 AYDIN

11-14 EKİM 2017 AYDIN Türk Klinik Biyokimya Derneği Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 11-14 EKİM 2017 AYDIN Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte 11-14

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY TÜBİTAK TEMSİLCİSİ: Dr. SELMA AYAZ TUHK SEKRETERİ: Dr. HAKAN AKSU Çalışma

Detaylı

09/09/ *****7134 EMEL POYRAZ 12*****8004 SİBEL ASLAN 12*****8542 MUSTAFA ÇELİK 13*****4298 EMRULLAH ARSLAN 13*****9326 MERVE YILMAZ

09/09/ *****7134 EMEL POYRAZ 12*****8004 SİBEL ASLAN 12*****8542 MUSTAFA ÇELİK 13*****4298 EMRULLAH ARSLAN 13*****9326 MERVE YILMAZ I.YARIYIL/PDF701(Türkçe)Eğitim Bilimine Giriş Öğretim Elemanı: Prof. Dr. MUSTAFA SAĞLAM Toplam Öğrenci Sayısı: 71 Öğrenci No Öğrenci Adı Öğrenci Soyadı Tarih: / / Saat:...:... 10*****9930 ESRA DEMİR 10*****7134

Detaylı

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. M. Oğuz Güç Toplantısı, 17-19 Mart 2010, Uludağ, Bursa Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) 1901206 HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU-I DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN ÖĞRETİM) EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN ÖĞRETİM) EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ ANESTEZİ I (ÖRGÜN ÖĞRETİM) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Bilimsel Program Nisan. Askeri Müze, Harbiye - İstanbul

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Bilimsel Program Nisan. Askeri Müze, Harbiye - İstanbul 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri Bilimsel Program 01-03Nisan Askeri Müze, Harbiye - İstanbul Gülçin Anmaç, "Erguvan Dalında Kuşlar" 2010, İstanbul 12.40-13.20 13.20-13.50 13:50-14:50 01 NİSAN 2016,

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Celalettin VATANSEV Prof.Dr. Ayşe Saide ŞAHİN Prof.Dr. Faruk AKSOY Prof.Dr. Nizamettin DALKILIÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (28 EYLÜL-13 KASIM 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 29.12.2015 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME LARI İLAN : GİRİŞ SINAVI : İ FAKÜLTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI İLAN NO : 1005027 SINAVI Y. DİL 1 EMRE KARABACAK FAKÜLTESİ

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD devrim@ankara.edu.tr 2 Tümör Belirteçleri Tümör veya oluşan tümöre karşı vücudun diğer

Detaylı

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ERCAN DEMİRDAŞ SAĞLIK TEKNİKERİ(BİYOMEDİKAL) 145658 SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZ.EMEK. 2 MELTEM YÜCEL AMELİYATHANE

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ LİSTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ LİSTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ LİSTESİ # Adı - Soyadı Üniversite ÖSYM Puanı 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF 1. ÖĞRETİM KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ LİSTESİ Baş. (%30) TOPLAM

Detaylı

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256 Ankamat Matbaacılık Tel: 0 312 394 54 94 Basımevi Sertifika No: 13256 Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Candeğer YILMAZ Ege Üniversitesi Rektörü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail KARABOZ Kongre

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2. Şube 5 - Fizik Grubu - Kontenjan: 25 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 SERDAR BAKIR 2 GİZEM USLAN 3 NAFİZ NALBANTOĞLU 4 FATMA AYDOĞAR 5 MERVE GÖNÜLTAŞ 6 GÖZDE

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü

PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü 1. PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü 08:30 Kayıt 10:10 Açılış Töreni İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu Anadolu Üniversitesi Tanıtım Sunusu Açılış Konuşmaları Prof.

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışacak olan öğrencilerin isimleri Birim Komisyonlarından geldikçe aşağıda yayımlanacaktır. Listede isimleri

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 06 Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC(Objective Research Center) tarafından ayda bir yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırmasının

Detaylı

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA Saat 14:00-17:00 Kayıt 18:00-20:00 Kokteyl 20:00-24:00 Akşam Yemeği 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN SAAT AHMET YESEVİ SALONU EĞİTİM FAKÜLTESİ SALONU 9:00-10:30

Detaylı

4. SINIF UYGULAMA OKULUNUN ADI VE İLÇESİ UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 18 ŞUBAT- 30 MAYIS 2008 ÖĞRENCİNİN SINIFI NO'SU UYGULAMA ÖĞRETMENİ

4. SINIF UYGULAMA OKULUNUN ADI VE İLÇESİ UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 18 ŞUBAT- 30 MAYIS 2008 ÖĞRENCİNİN SINIFI NO'SU UYGULAMA ÖĞRETMENİ 2004226001 RAMAZAN AKÇİNKAYA 2004226002 İSMAİL ALTAY 2004226003 SÜLEYMAN E ARICI 2004226004 HÜSEYİN AYDIN 2004226006 ÇAĞNUR BAKIR 2004226007 SEHER BAL Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAĞIN 2004226008 TUĞÇE BEĞLER

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 103 Hücre Bilimleri III Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 25 Mart 2016 Teorik Lab Toplam Davranış Bilimleri 10-10 Histoloji

Detaylı

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 ALPAN DOĞANAY 2 SERPİL ÇELİK 3 SEMİHA UZUN 4 MEHMET YALÇINKAYA 5 TUĞBA ÖZTÜRK 6 ZÜBEYDE YAMAÇ 7 ESRA ABAY 8 SEFER ÇAN 9 HATİCE YILDIZLI 10 HAKAN SİZER 1 EMEL MAMAK 2 FADİME HARPUTLU 3 AHMET ONUR YAT

Detaylı

Doç. Dr. Turgay TEKİNAY. GÜDAM Müdürü ARA

Doç. Dr. Turgay TEKİNAY. GÜDAM Müdürü ARA 23 MAYIS 2016 PAZARTESİ 08.30-08.45 Açılış Konuşması Doç. Dr. Turgay TEKİNAY GÜDAM Müdürü 08.45-09.00 Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu nun Amacı, GÜDAM Tanıtımı ve Laboratuvar İşletmesi Doç. Dr.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI SAĞLIK TEKNİKERİ 359024 TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN AMELİYATHANE TEKNİKER

Detaylı