çindekiler [Contents]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler [Contents]"

Transkript

1

2 çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri... S 111 Sergiye Kat lan Firmalar n Listesi... S 274 Firmalar... S 275 Stand Plan... S 281 Yazar Dizini... S 282 Welcome Letter... S 3 Sponsor Companies... S 6 Committees... S 7 Scientific Program... S 8 Abstracts of Invited Lectures... S 21 Abstracts of Oral Presentations... S 73 Poster Program and Abstracts... S 111 List of the Companies with Stand... S 274 Companies... S 275 Stand Area... S 281 Author List... S 282 S 2

3 Hoşgeldiniz Mesaj [Welcome Letter] De erli Kat l mc lar, Sizlere Ekim 2009 tarihlerinde stanbul Askeri Müze de düzenlenen 21. Ulusal Biyokimya Kongresinin Özet kitab n Türk Biyokimya Dergisi nin Cilt 34 Ek 1 i olarak gururla sunuyoruz. Bu verimli Kongre, de erli bilim insanlar n n güncel klinik ve moleküler biyokimyadaki son gelişmeleri sunup tart şabilecekleri ayn zamanda biyokimyac lar için büyük önem taş yan konular n incelenece i bir platform oluşturmay amaçlamaktad r. Aç l ş Dersi, Uluslararas Klinik Biyokimya Federasyonu Başkan Prof. Dr. Graham Beastall taraf ndan verilen Adding Value to Laboratory Medicine konferans ile başlayacakt r. Kongre de, yak n zamanda aram zdan ayr lan, iki çok de erli biyokimyac ya atfedilen, iki oturum da yer almaktad r; GST lerle ilgili oturum, enzimlerle ilgili birçok de erli çal şmaya imza atm ş olan Prof. Dr. Şendo an Gülen in, Vitamin B12, Folat, Homosistein paneli ise de erli hocam z Prof. Dr. Sermet Erlaçin in de erli an lar na atfen düzenlenmiştir. Kongre nin kapsam dekiz ana konu başl alt nda toplanabilir: Kanserde temel araşt rmalar, kanser ve klinik laboratuvar, laboratuvar yönetimi, biyokimya ve moleküler biyolojide son gelişmeler, panel (tek karbon metabolizmas, toplum sa l ve klinik laboratuvar), bitki moleküler biyolojisi, biyokimyas, serbest konferanslar, sözlü sunumlar ve poster sunumlar. Kongre öncesinde, biyokimyac lar için çok yararl olabilecek, iki de çalıştay düzenlenmektedir: Biyoistatistik ve Moleküler Tan Teknikleri. Ayr ca, bu say n n yapraklar n çevirirken iki k ta aras nda yer alan, say s z kültür ve eşsiz cografik güzellikleri bünyesinde bar nd ran, dünyan n en güzel kenti, Istanbul un da tad na varaca n z umuyoruz. Sayg lar m zla Prof. Dr. Nazmi Özer Organizasyon Komitesi Başkan Dear Participants, We are proud to present you this Volume 34, Suplement 1 of the Turkish Journal of Biochemistry as the Abstract Book of the 21th National Biochemistry Congress which is held on October 2009, in the Military Museum, Istanbul. This fruitful Congress aims at forming a platform where eminent scientists present and discuss recent advances in contemporary Clinical and Molecular Biochemistry as well as addressing issues of utmost importance to biochemists. Opening Conference Adding Value to Laboratory Medicine will be presented by the President of the International Federation of Clinical Biochemistry (IFCC), Prof. Dr. Graham Beastall. In this congress, two sessions are devoted to the recently deceased two distinguished biochemists. The session about GTSs is dedicated to Prof. Sendogan Gulen, who has done a lot of valuable research about enzymes and Vitamin B12, Folat, Homosistein to Prof. Dr. Sermet Erlacin. The Congress topics may be grouped under eight major areas: Basic research in Cancer, Cancer and clinical laboratory, Laboratory management, Recent developments in biochemistry and molecular biology, Panel (single carbon metabolism, public health and clinical laboratory), Plant molecular biology and biochemistry, Conferences, Oral and Poster presentations. The Congress also incorporates two workshops on Biostatistics and Molecular Diagnostic Techniques which are believed to be of use to young biochemists. As you leaf through the pages of this book, we hope that you enjoy the most beautiful city of the world that connects two continents and embodies numerous cultural and geographical beauties, Istanbul. I hope it will be fruithful Congress. Professor Nazmi Özer, PhD, M.S. President, 21st National Congress of Biochemistry S 3

4 S 4

5 XXI. ULUSAL B YOK MYA KONGRES [XXI. NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS] Ekim 2009 [29-31 October 2009] İstanbul S 5

6 SPONSOR Organizasyon komitesi genç araşt rmac lara sa lad klar konaklama bursu için ROCHE Diagnostik e teşekkür eder. DESTEKLEYEN KURULUŞLAR ALB O K MYEV MADDELER THALAT VE T CARET A.Ş. ALGEN D AGNOST K MED KAL LTD. ŞT. ANAMED & ANALİTİK GROUP AREN TIBB C HAZLAR SAN. T C. THALAT HRACAT LTD. ŞT. B OCAN TIP LABORATUAR VE TIBB MALZEMELER T C. LTD. ŞT. B ODPC TEŞH S S STEMLER SANAY VE T CARET A.Ş. B O-TEK 987 MED KAL C HAZLAR S STEM LTD. ŞT. DOLUNAY TEKN K C HAZ VE NŞ. SAN. T C. LTD. ŞT. LABOR LDAM LAB. MLZ. T C. LTD. ŞT. MED-K M K MYA SANAY VE T CARET LTD. ŞT. MEGA TIP SAN. VE T C. LTD. ŞT. PERA MED KAL POZİTİFİ MEDİKAL ROCHE D AGNOST K S STEMLER T C. A.Ş. ROTAKİM ANALİZ HİZMETLERİ VE TEKNİK CİHAZLAR LTD. ŞTİ. SAVAŞ MEDİKAL LAB. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. S MEKS TIBB S STEMLER SAN. VE T C. A.Ş. VATEK ÇEVRE TEKNOLOJ LER VE ELEKT. NŞ. SAN. T C. LTD. ŞT. VENTURA YAZILIM LTD. ŞT. VİVAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ ITH. IHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yukar da listelenen kuruluşlara katk lar ndan dolay teşekkür ederiz. [We wish to express our thanks to the institutions listed above for their sponsorship) S 6

7 Onursal Başkan/ Honorary President Şerafettin Özkurt DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTE Başkan/President: Nazmi Özer II. Başkan / Vice President: Mesude İşcan Sekreter / Secretary: Günnur Dikmen Sayman / Treasurer : Mehmet Şeneş Üyeler / Members Leyla Açık Okhan Akın Kıymet Aksoy Sema Temizer Ozan Gül Saydam Arzu Seven Ayfer Yalçın Doğan Yücel BİLİMSEL TEKNİK KURUL / SCIENTIFIC TECHNICAL COMMITTE Yahya Laleli N. Leyla Açan A. Kevser Pişkin Özden Ergun Karaağaoğlu Ebru Bodur Özlem Dalmızrak Elvan Laleli Şahin Samiye Yabanoğlu Aylin Sepici DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD Lale Afrasyap (MUĞLA), Nihal Akşahin (SPEKTRALAB), Yakup Alıcıgüzel (ANTALYA), Arif Altıntaş (ANKARA), Engin Arel (AREN TIBBİ CİHAZLAR), Zeki Arı (MANİSA), Aysel Arıcıoğlu (ANKARA), Diler Aslan (PAMUKKALE), Oktay Aslan (BALIKESİR), Sacide Atalay (İSTANBUL), Muhittin Ay (AYES-AY), Abdulkerim Bedir(SAMSUN), Sevtap Bakır (SİVAS), Mehmet Balcı (SEM Limited), Kadir Batçıoğlu (MALATYA), Oya Bayındır (İZMİR), Kemal Baysal (GEBZE-TUBITAK), Nalan Bayşu (AFYON), Hayyim Benbasat (MEDTEK A.Ş.), Mithat Bozdayı (ANKARA), Ayhan Bozkurt (NÜKLEER A.Ş.), Güler Buğdaycı (BOLU), Zeliha Büyükbingöl (ANKARA), Salih Cengiz (İSTANBUL), Ferda Candan (SİVAS), Erol Çakır (EDİRNE), Avni Çavdar (DOLUNAY, A.Ş.), Ömer Çolak (ESKİŞEHİR), Süleyman Demir (DENİZLİ), Orhan Değer (TRABZON), Fazıl Eğrican (ALBİO, A.Ş.), Altan Eraslan (KOCAELİ), Nezaket Eren (İSTANBUL), Füsun Erciyes (İZMİR), Özcan Erel (ANKARA), Murat Ergüden (POZİTİF MEDİKAL), Selma Süer Gökmen (TRAKYA), Ali Güçtekin (ANKARA), Saadet Gümüşlü (ANTALYA), Koray Gümüştaş (İSTANBUL), Güvenç Güvenen (İSTANBUL), Ömer Güzel (İSTANBUL), Goncagül Haklar (İSTANBUL), Gülşen Hasçelik (ANKARA), Nezih Hekim (PAKİZE TARZİ LAB.), Gülay Hergenç (İSTANBUL), Aycan İldam (LABOR İLDAM), Mine E. İnal (ESKİŞEHİR), Özgür İncekara (İNCEKARA Holding), Murat Kaçmaz (KIRIKKALE), Baysal Karaca (İZMİR), Levent Karaca (AN- KARA), Zihni Karaeren (ANKARA), Hilal Karagül (ANKARA), Yüksel Koca (ANKARA), Macit Koldaş (İSTANBUL), Nuri Köker (BİO-TEK 987), Şebnem Kösebalan (ANKARA), Mehmet Köseoğlu (İZMİR), İsmail Kurt (ANKARA), Naciye Kurtul (KAHRAMANMARAŞ), Sevinç Kuşkay (KOCAELİ), Ayhan Küçükel (BETAMED, A.Ş.), İdris Mehmetoğlu (KONYA), A. Görkem Mungan (ZONGULDAK), Serpil Nebioğlu (ANKARA), Mehmet Nizamlıoğlu (KONYA), Oytun Öner (İnterlab), Asım Örem (TRABZON), Rüçhan Özatay (DİASİS, A.Ş.), Banu Özvural (İZMİR), Hüseyin Özyurt (TO- KAT), Aysun Pabuççuoğlu (İZMİR), Ferhan G. Sağın (İZMİR), Artin Sandalcı (BİYOLOJİK ANALİZ, A.Ş.), Zerrin Söylemez (GAZİANTEP), Yaşar Nuri Şahin (ERZURUM), Erdinç Serin (BOLU), İbrahim Sever (MEGATIP), Önder Şirikçi (İSTANBUL), Kadirhan Sunguroğlu (ANKARA), Gerçek Sunman (SİMEKS), Ramazan Şekeroğlu (VAN), Alaattin Şen (DENİZLİ), Mehmet Tarakçıoğlu (GAZİANTEP), Gülgez Tavelli (KİTSAN, A.Ş.), Asuman Tokullugil (BURSA), Suna Türkoğlu (ANKARA), Levent Türksoy (SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTICS), Gülberk Uçar (ANKARA), Hüseyin Avni Uydu (RİZE), Müjdat Uysal (İSTANBUL), İbrahim Ünsal (İstanbul), Muzaffer Üstdal (KAYSERİ), Gül Fatma Yarım (SAMSUN), Özlem Yavuz (BOLU), Seylan Yaz (MEDKİM, A.Ş.), Çiğdem Yenisey (AYDIN), Sembol Türkmen Yıldırmak (İSTANBUL), Haydar Yüksek (KARS) S 7

8 28 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 08:30-18:00 Kayıt 09:00-18:00 Moleküler Tanı Teknikleri Çalıştayı 09:00-18:00 Biyoistatistik Çalıştayı 18:40-19:30 Açılış Nazmi Özer Açılış Konferansı Oturum Başkanı: Tomris Özben Adding Value to Laboratory Medicine Graham Beastall (IFCC-LM Başkanı) S 8

9 29 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 09:00-10:30 Konferanslar Oturum Başkanları: Arzu Seven, Süleyman Demir 09:00-09:30 Kanser ve sitokin ilişkisi Haluk Barbaros Oral 09:30-10:00 M30 antijen: Kemoterapiye yanıtı belirlemede ümit verici yeni bir biyobelirteç Engin Ulukaya 10:00-10:30 Tümör belirteçlerinin dünü, bugünü, yarını Kemal Erbil 10:30-11:00 Hemoglobinopatiler ve laboratuvar Mehmet Akif Çürük 11:00-11:30 11:30-13:15 Sermet Erlaçin Konferansı Oturum Başkanları: Fatma Kutay, İ. Hamdi Öğüş 11:30-11:45 Sermet Erlaçin Özgeçmişi Fatma Kutay 11:45-12:15 Klinik biyokimyanın dünü, bugünü ve yarını Münire Hacıbekiroğlu 12:15 12:45 Laboratuvar güvenliği İsmail Ceyhan 12:45-13:15 Araştırma etiği ve etik kurullar Hanefi Özbek 09:00 10:30 Konferanslar: Kanserde temel araştırmalar Oturum Başkanları: Gülgün Oktay, Vakur Bor 09:00 09:30 Hedefe yönelik ilaç keşfi: Kaniltek Can Akçalı 09:30 10:00 Musinler ve kanserdeki önemi Mehmet Kesimer 10:00 10:30 Kanser tedavilerinde Bcl-2 protein ailesinin potansiyel terapötik hedef olarak değerlendirilmesi Cahit Akgül 10:30-11:00 Kanserde moleküler tedavi hedefi olarak sinyal iletim yollar Ediz Demirpençe Kahve Arası 11:30 13:15 Şendoğan Gülen Konferansı Oturum Başkanları: Selma Süer Gökmen, Yavuz Sıliğ 11:30-11:45 Şendoğan Gülen Özgeçmişi Selma Süer Gökmen 11:45-12:15 Plasental Glutatyon S-Transferaz ve Antidepressanlar Nazmi Özer 12:15 12:45 GST Polimorfizmi: Akciğer kanserinde kemoterapiye yanıt ve sağ kalım süresi Mümtaz İşcan 12:45-13:15 GST Gen polimorfizimleri ve akciğer kanseri riski Ahmet O. Ada S 9

10 29 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 13:15 14:15 14:15-15:15 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Yahya Laleli, Oytun Portakal 14:15-14:30 Etanol ve aspirinin rat sinaptozomlarına etkisi ve betainin koruyuculuğunun araştılması İbrahim Söğüt, Güngör Kanbak 14:30-14:45 Yeşil çay ve koenzim Q10 un insan koroner arter endotel hücresi hipoksik hasarına koruyucu etkisi Püreda Yazıcı, Gül Güner 14:45-15:00 Travmatik Beyin Hasarında, Ilımlı Akut Alkol Tüketiminin Sistein Proteaz Aracılı Apoptoz Ve Nitrik Oksit Üzerinde Nöroprotektif Etkisi Güngör Kanbak, Kazım Kartkaya, Eda Özçelik, Ahmet Burak Güvenal, Sibel Canbaz Kabay Gül Arslan, Ramazan Durmaz Öğle Yemeği 14:15-15:15 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Leyla Açan, Özlem Dalmızrak 14:15-14:30 Zorunlu Alkalifilik Bacillus marmariensis GMBE 72 Soyundan Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması Mine N. Kerimak Öner, Dilek Kazan, A. Akın Denizci, A. Altan Erarslan 14:30-14:45 Telomeraz inhibitörü GRN163L nin (Imetelstat) Hücre İskeleti ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkileri İlgen Mender, Serif Sentürk, Sergei M. Gryaznov, Nuriman Ozgunes, Alp Can, Z. Gunnur Dikmen 14:45-15:00 Trombosit Aktivasyonu Plazma Gama-gutamiltrans feraz Aktivitesini Etkiler mi? Azize Şener, Özge Çevik 14:15-15:15 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Hüray İşlekel, Aslı Pınar 14:15-14:30 Doksorubisine Dirençli MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattında Çoklu İlaç Dirençliliğinin Engellenmesi Laila Akhmetova, Yaprak Dönmez, Özlem Darcansoy İşeri, Meltem Demirel Kars, Ufuk Gündüz 14:30-14:45 Kanserlerde Anti- Tümör Antikor Yanıtlarının Teşhis ve Prognoz Açısından Önemi Şükrü Atakan, Esen İ. Oktay, Funda Demirağ, Hülya Bayiz, Ebru Çakır, Zeynep Kalaylıoğlu- Wheeler, Burçak Vural, Uğur Özbek, Zeki Kılıçaslan, Ali O. Güre 14:45-15:00 PARP-kaynaklı proteazom aktivasyonu: Kemoterapi yanıtında rolü Betül Çatalgöl, Wendt B., Ozer NK., Grune T. S 10

11 29 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 15:00-15:15 Akut etanole bağlı sistein proteaz aracılı pankreas hasarı ve gallik asitin koruyucu rolü Güngör Kanbak, Mediha Canbek, Ayşegül Oğlakçı, Kazım Kartkaya, Hakan Şentürk, Gökhan Bayramoğlu, Cengiz Bal, Burak Göl, Ayşe Özmen 15:15-16:15 16:15-17:45 19:00-23:30 15:00-15:15 Kan beyin bariyerini aşmak üzere hedeflenen nanokürelerin taşınma veriminin Nil Kırmızısı ile saptanması Ebru Bodur, Hülya Karataş, Seçil Çaban, Yasemin Gürsoy- Özdemir, Müge Yemisci, Atay Vural, Yılmaz Çapan, Turgay Dalkara Poster Sunumları Olgu Sunumları Cumhur Bilgi, Süleyman Demir, Sabahattin Muhtaroğlu Esma Sultan Yalısı nda Cumhuriyet Bayramı Kutlaması 15:00-15:15 Gastrik kanseri hücre hattı AGS de RNA müdehalesi ile MMP-3 geninin susturulması M. Burcu Irmak Yazıcıoğlu, Salih Gencer S 11

12 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 09:00 11:00 Panel: Laboratuvar Yönetimi Panel Yöneticisi: İ. Hamdi Öğüş 09:00-09:30 Kanıta dayalı laboratuvar tıbbı Diler Aslan 09:30-10:00 Merkez Laboratuvar yönetimi, yetki ve sorumlulukları Hatice Paşaoğlu 10:00-10:30 ROC analizi, önemi, kullanımı Hamdi Öğüş 10:30-11:00 Akılcı test istemi ve kullanımı Doğan Yücel 11:00 11:30 11:30 13:00 Konferanslar Oturum Başkanları: Belkıs Aydınol, Salih Zeki Tugay 11:30-12:00 Acil laboratuvarlarda kalite yönetimi Cumhur Bilgi 12:00-12:30 Genetik testlerin kalite kontrolü ve validasyonu Pınar Ata Eren 09:00 11:00 Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler - I Oturum Başkanları: Hüseyin Avni Uydu, Nazan Demir 09:00-09:30 Fare genomunda bulunan bazı merkezi metabolik enzim genlerinin in situ hibridizasyon yöntemi ile analizi İrfan Küfrevioğlu 09:30-10:00 Virüs induklemesi yoluyla bitki gen işlev analizi Mahinur Akkaya 10:00-10:30 Molekülsel algılamada SPR yaklaşımı Erol Ömer Atalay 10:30-11:00 Oksitadif stresin sinyal iletim ve apoptoz mekanizmalarında önemi Semra Koçtürk Kahve Arası 11:30 13:00 Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler - II Oturum Başkanları: Mehmet Gürbilek, Lale Afrasyap 11:30-12:00 GO pred: Birleştirilmiş sınıflandırma ile GO molekül işlevi öngörüsü Rengül Çetin Atalay 12:00-12:20 Protein-protein etkileşim ağlarının analizi ve farklı verilerle birleştirilmesi Tolga Can S 12

13 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 12:30-13:00 Eksternal kalite kontrolünün standardizasyonu Abdurrahman Coşkun 12:20-12:40 NMR ile protein yapisi belirlenmesi icin yapi-tabanli atamalar Mehmet Serkan Apaydın 12:40-13:00 Protein-protein etkileşimlerinin çözümlenmesi: Zar proteinleri için ne yapilabilir? Çağdaş Son 13:00 14:30 14:30 16:30 Konferanslar Oturum Başkanları: Güvenç Güvenen, Ali Güçtekin 14:30-15:00 Laboratuvar sonuçlarının raporlanması Yahya Laleli 15:00-15:30 İnflamayon, osteoporoz ve belirteçler Aylin Sepici Dinçel 15:30-15:50 Diyabette DNA hasarı ve leptinin insülinle regulasyonunda tiroid hormonlarının olası rolü Nilgün Altan 15:50-16:10 İskemi modifiye albumin ve klinik önemi S. Caner Karahan Öğle Yemeği 14:30 16:30 Konferanslar Oturum Başkanları: Leyla Açık, İsmail Kurt 14:30-15:00 Bağışıklık sisteminde moleküler bağlantılar Batu Erman 15:00-15:30 camp reseptör proteininin allosterik regülasyonu Yusuf Tutar 15:30-16:00 Monejenik obesite: İnsanlarda Leu34 Phe Pro-CART mutasyonuna dayalı CART yokluğu Tülin Yanık 16:00-16:30 Phage display teknolojisi Serap Yalın 16:10-16:30 Yenidoğan taraması Mustafa Serteser 16:30-17:30 17:30-18:30 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Birgül Işık, Mehmet Aköz Kahve Arası / Poster Sunumları 17:30-18:30 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Güler Buğdaycı, Levent Kenar 17:30-18:30 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Ebru Bodur Mehmet Öztürk S 13

14 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 17:30-17:45 Sıcaklık Stresinin Kavunda Isı Şoku Protein Genlerinin (Hsp1-Hsp2) İfadesi Üzerine Etkileri ve Proteom Analizleri Mehmet Cengiz Baloğlu, Samir Karaca, Hüseyin Avni Öktem, Meral Yücel 17:45-18:00 trans-resveratrol ün Kitosan Mikrokürelerden Salınımı Duygu Altıok, Funda Tıhmınlıoğlu 18:00-18:15 Kuraklık stresinin yerfıstığı (Arachis hypogea L.) antioksidatif savunma sistemi uzerindeki etkisi Ufuk Çelikkol Akcay, Oya Ercan, Musa Kavas, Lütfiye Yıldız, Çiğdem Yılmaz, Hüseyin Avni Öktem, Meral Yücel 18:15-18:30 Proteaz Enziminin Frezya (Freesia refracta) Bitkisinde Aranması, Tanımlanması ve Kozmetik Alanında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Nazan Demir, Hülya Göçer, Hayrunnisa Nadaroğlu, Yaşar Demir 17:30-17:45 Metotreksatla indüklenen apopitozun, metilentetrahidrofolat redüktaz ekspresyonu değişikliği ile artışı Başak Çeltikçi, Andrea K. Lawrance, Qing Wu, Rima Rozen 17:45-18:00 Beta-heksozaminidaz mutant öncül-beta altbirimlerin endoplazmik retikulum ilişkili yikiminin kifunensin ve laktasistin ile inhibisyonu Incilay Sinici, Michael B. Tropak, H. Asuman Özkara, Don J. Mahuran 18:00-18:15 Konya bölgesindeki Nannospalax Nehringi (Mammalia: Rodentia) de sitokrom b geninin SSCP analizi Elif Gülbahçe, Emine Arslan, Hilal Arikoğlu, Atilla Arslan 18:15-18:30 R. capsulatustaki cbb3 Tipi Sitokrom Oksidazda Üç Korunmuş Tirozin Mutanlarının Karakterizasyonu Mehmet Öztürk, Davut Erdoğan, Gülgez Gökçe Yıldız, Şükrüye Er 17:30-17:45 Tüberkülozlu Hastalarda HPCL yöntemi ile plazma melatonin düzeylerinin ölçülmesi Esin Özkan, E. Özgür Akgül, Tuncer Çaycı, Ömer Deniz, Halil Yaman, Nevin İlhan, Yakup Arslan, Erdinç Çakır, Cumhur Bilgi, Şerif Akman, Necip İlhan, M. Kemal Erbil 17:45-18:00 Multiple Sklerozda Reseptör Aktivatör nf- Kb ligand ve osteoprotegerin seviyeleri Sevil Kurban, Zehra Akpınar, İdris Mehmetoğlu 18:00-18:15 Torasik Aortik Anevrizma (TAA) dokularından Elde Edilen Düz Kas Hücrelerinin Karakterizasyonu Müge Serhatlı, Ömer Kaçar, Zelal Adıgüzel, Altuğ Tuncer, Eylem Tuncer, Kemal Baysal 18:15-18:30 Beyin Natriüretik Peptid Tayininde Yeni Bir Mikropartikül- Enzim İmmunoassay Metodu Oytun Portakal, Murat Şahin, Gülşen Hasçelik S 14

15 30 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 18:30-18:45 İnsan Kaynaklı Lactobacillus Suşlarının Tanımlanması ve Kolesterol Düşürücü Etkileri Bakımından İncelenmesi Gülgez Gökçe Yıldız, Mehmet Öztürk, Belma Aslım 18:45-19:00 Blumeria graminis f. sp. hordei bulaştırılmış hassas ve dirençli arpa hatlarında konakçı-patojen etkileşiminin proteomik yaklaşımı ile incelenmesi Aslıhan Günel, Neşe Özgazi, Ümran Aydemir, Elif Atıcı, Mahinur S. Akkaya 19:30-20:30 18:30-18:45 Konjenital Adrenal Hiperplazi Ailesinde, 21-Hidroksilaz Mutasyonu ve inv(8) (q22;q24.3) Birlikteliği Altuğ Koç, Kanay Yararbaş, Ayşegül Kuşkucu, Gökhan Yıldırım, Ali Gedikbaşı, Sevil Sarıkaya, Zeynep Peker Koç, Semin Gürsoy, Ajlan Tükün, Yahya Laleli 18:45-19:00 Papiller tiroit kanserli Türk hastalarda RET (Rearranged during Transfeciton) Proto-Onkogeninin 11. ve 13. ekzon bölgelerinin incelenmesi Naciye Selcen Bayramcı, Leyla Açık, Lütfiye Yasemin Koç, Mehmet Kılıç, Gülin Vural FİLM GÖSTERİMİ (İNÖNÜ SALONU) 19. Mayıs tan, 30 Ağustos a, Belgesel Film Yönetmen: Ertem Göreç Film gösterimi Ertem Göreç in katılımıyla gerçekleşecektir. Gösterime tüm kongre katılımcılarımız davetlidir. 18:30-18:45 Bir Sıçan İdrar Proteininin (alfa2u-globulin) Cinsiyet, Gelişim ve Testis Bağımlı Değişimi Mehmet Akif Kılıç, Firdevs Mor, İlknur Eker, Mesut Yılmaz 18:45-19:00 Radyoaktif olmayan yeni bir vitamin B12 emilim testi (CobaSorb): Araştırma laboratuvarından rutin kullanıma Mustafa Vakur Bor, Anne-Mette Hvas, Ebba Nexo S 15

16 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 09:00 11:00 Panel: Tek Karbon (Vitamin B12, Folat, Homosistein) Metabolizması, Toplum Sağlığı ve Klinik Laboratuvar Panel Yöneticisi: Mustafa Gültepe 09:00-09:30 Tek karbonlu bileşiklerin metabolik hareketleri ve düzenleyici mekanizmalar Mustafa Gültepe 09:30-10:00 Tek karbon metabolizmasının kanıta dayalı laboratuvar tıbbı bakış açısı ile yöntemsel ve klinik biyokimyasal açıdan sorgulanması Ömer Özcan 10:00-10:30 Tek karbon metabolizması bozukluklarının bilişsel fonksiyonlar ve toplum sağlığı ile ilişkisi; Olgu örnekleri Osman Metin İpçioğlu 10:30-11:00 Yaşlılıkta ve iskemik inmede tek karbon metabolizması Mehmet Şeneş 09:00 11:00 Konferanslar: Bitki Moleküler Biyolojisi, Biyokimyası Oturum Başkanları: Mahinur Akkaya, Kadir Batçıoğlu 09:00-09:30 Bitkilerde abiyotik stres kökenli oksidatif hasarlar ve antioksidan savunma mekanizması İsmail Türkan 09:30-10:00 Bitkilerde moleküler belirteç destekli ıslah çalışmaları Müge Türet Sayar 10:00-10:20 Bitkilerde abiyotik stress toleransının moleküler mekanizmaları Füsun Eyidoğan 10:20-10:40 Bitki Biyoteknolojisi için Genombilim: DNA Mikroarray Teknolojisi Remziye Yılmaz 10:40-11:00 Bitki ADP-glikoz Pirofosforilaz ın Nişasta Üretimindeki İşleyiş Mekanizması Halil Kavaklı 11:00 11:30 11:30 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Halis Gönen, Türkan Atik Kahve Arası 11:30 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: Cemile Koca, İnci Karaaslan 11:30 13:00 Sözlü Sunumlar Oturum Başkanları: İncilay Sinici, Gülnihal Kulaksız Erkmen S 16

17 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 11:30-11:45 Buerger Hastalarında Oksidatif Stresin Biyokimyasal Ve Genotoksisite Açısından Değerlendirilmesi Özlem Bingöl Özakpınar, Diren Beyoğlu, Abdullah Kemal Tuygun, Fikriye Uras, Şermin Tetik, Semra Şardaş 11:45-12:00 Farklı Dozlarda Uygulanan Çinkonun Rat Böbrek Dokusunda Oksidan- Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri Özlem Özbaş Demirel, Ayşe Bilgihan, Gülnur Take 12:00-12:15 Gebelerde Erken Plasentasyon Aşamasındaki Oksidatif Stres Belirteç Düzeyleriyle Preeklampsi Risk Tayini Habibe Genç, Hafize Uzun, Ali Benian, Gönül Şimşek, Rıza Madazlı, Seyfettin Uludağ 12:15-12:30 Antioksidan Uygulamasi Ile CAT Ve SOD Ekspresyonunun Stz Diyabetik Siçanlardaki Değişimi Gökhan Sadi, Nihan Eryılmaz, Egemen Tütüncüoğlu, Şahika Cıngır, Ökkeş Yılmaz, Tülin Güray 11:30-11:45 Mastitisli Inek Kökenli Staphylococcus Aureus Suşlarinin Real Time PCR Ile PVL Geninin Kantitatif Analizi Serengül Ladikli, Emine Arslan, Uğur Arslan 11:45-12:00 Caulerpa prolifera dan biyoaktif ajan caulerpenyne nin kromatografik izolasyonu Sevilay Cengiz, Levent Çavaş, Kadir Yurdakoç, Georg Pohnert 12:00-12:15 Caulerpa türlerinde bir biyoaktif ajan: Caulerpenyne Sevilay Cengiz, Levent Çavaş, Kadir Yurdakoç, Georg Pohnert 12:15-12:30 V. Cholerae Bakterisinde Mavi Işığın CPD Photolyase Geni Ekspresyonunu Tetiklemesi Onur Öztaş, İ. Halil Kavaklı 11:30-11:45 Rat Endometriozis Modelinde Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) in Endometrial İmplantlar Üzerine Etkisi Tuncer Çaycı, E. Özgür Akgül, Yasemin Gülcan Kurt, S. Temel Ceyhan, İbrahim Aydın, Halil Yaman, Erdinç Çakır, Cumhur Bilgi, M. Kemal Erbil 11:45-12:00 Bir-Karbon Metabolik Yolundaki Genetik Farklılıkların Biyogöstergesi Olarak Kanser-Testis Geni İfadesi Kerem Mert Şenses, Ahmet Rasim Barutçu, Ali Cihan, Zeynep Kalalylıoğlu- Wheeler, Ali Osmay Güre 12:00-12:15 Obezite İle Fenilthiokarbamid (PTC) Kimyasalına Duyarlılık Arasındaki İlişki Sevgi Durna, Naci Değerli 12:15-12:30 Polikistik Over Sendromlu Olgularda Plazma Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyleri Mine Taşlıpınar, Abdullah Taşlıpınar, Nilüfer Bayraktar, Yasemin Kurt, İsmail Güler, Halil Yaman, Nedret Kılıç S 17

18 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 12:30-12:45 GPX MRNA Ekspresyonunun ve GSH Miktarinin Antioksidan Uygulamasi Ile Diyabetik Siçan Böbreğindeki Değişimleri Nihan Eryılmaz, Gökhan Sadi, Ökkeş Yılmaz, Tülin Güray 12:45-13:00 Homosisteinin indüklediği oksidatif stres üzerinde quercetinin koruyucu etkisi Naime Çelik, Ahmet Kahraman, S. Funda Karabağ, Tülay Köken 13:00-14:30 14:30-17:00 Konferanslar Oturum Başkanları: Mine Erdem İnal, İdris Mehmetoğlu 14:30-15:00 Potasyum kanalları ve kanser Nedret Kılıç 15:00-15:30 Referans aralıkların hesaplanması ve gerçekleştirilen çok merkezli çalışmalar Yeşim Özarda 15:30-16:00 Tam otomatik idrar analizi Okhan Akın 16:00-16:30 Renal transplantasyon izlemi ve laboratuvar Halide Akbaş 12:30-12:45 Aspirinin Karaciğer Mn-SOD ve Total SOD Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Karşilaştirilmali Olarak Araştirilmasi Zafer Eren, Gönül Akbal, Emine Dıraman, Banu Eren, Gülhan Atagün, İrem Gürkanlı, Günnur Demircan, Yeliz Miroğlu 12:45-13:00 İnsan Lökosit Myeloperoksidazın Saflaştırılması Naime Canoruç, L. Bilge Devecioğlu, Kamer Kılınç, Ebru Kale, Sabri Batun Öğle Yemeği 14:30-17:00 Konferanslar Oturum Başkanları: İclal Geyikli Çimenli, Taner Özgürtaş 14:30-15:00 Bir bakışta ekstrasellüler matriks proteinleri Hamdi Uysal 15:00-15:30 In vitro hipoksireoksijenasyon un endotel hücrelerinin MMP-2, TIMP-2 ve MT1-MMP ekspresyonuna etkisi Gül Güner 15:30-16:00 Matriks metalloproteinazlar ve kolon kanseri Gülgün Oktay 16:00-16:30 Eritropoeitin in hematopoetik ve nonhematopoetik etkileri Zübeyde Erbayraktar 12:30-12:45 Gaziantep Bölgesindeki Sokak Çocuklarında HbsAg, AntiHIV Prevalansı ve Oksidan Düzeyler İclal Geyikli Çimenci, Hülya Çiçek, Sibel Bayıl, Ahmet Çelik 12:45-13:00 Sisteamin ile İndüklenen Duodenal Ülserli Sıçanlarin Farklı Dokularinda Aktif Oksijen Ürünlerinin Rolü Lale Afrasyap, Ümmühani Özel Türkçü S 18

19 31 Ekim Bilimsel Program 30 Ağustos Zafer Salonu İnönü Salonu Fevzi Çakmak Salonu 16:30 17:00 Akım sitometrisi ve klinik laboratuvarda kullanımı Meltem Kilercik 17:00-17:30 16:30 17:00 Çözünür vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptor -1 (svegfr-1) in anjiyogenezde önemi Taner Özgürtaş Kapanış ve Ödül Töreni 10 kişiye poster ödülü; Çekilişle bir kişiye dizüstü bilgisayar, diğerlerine kitap ve kapanışa katılanlar arasından 5 kişiye 2010 Kongresi ne ücretsiz kayıt verilecektir. S 19

20 S 20

21 DAVETL KONUŞMACI ÖZETLER [ABSTRACTS OF INVITED LECTURES] S 21

22 Laboratuvar Tıbbına Değer Katmak Graham H BEASTALL Birleşik Krallık Sağlık Bölümü Yaşam Bilimleri Danışmanı Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (IFCC) Başkanı Son yıllarda laboratuvar tıbbı uzmanları laboratuvar çalışmalarının kalitesinin arttırılması konusunda başarılı olmuşlardır. Bu nedenle, kalite yönetimi ve laboratuvar kredilendirmesi uluslararası standartlara karşı (ISO gibi) karşı geniş ölçüde benimsenirken, dahili kalite kontrol ve harici kalite güvencesi standart hale gelmiştir. Aynı zamanda in-vitro tanımlama endüstrisi, ürettiği ve dağıtımını yaptığı ürünlerin izlenebilirliği ve kalite standartları konusunda gelişmeler kaydetmiştir (Avrupa Birliği CE markası gibi). Laboratuvar tıbbı verileri, klinik kararları % 70 oranında etkilemektedir. Bu yüzden, yüksek kalite analitik hizmeti laboratuvar tıbbı uzmanının rollerinden sadece bir tanesidir. Ayrıca, verilerin klinik sonuçları geliştirmek için uygun ve verimli olarak kullanılmasını garantilemek amacıyla değer katma sorumluluğumuz da bulunmaktadır. Bu da veriyi bilgiye dönüştürmeyi içermekte ve modern sağlık hizmetlerine yönelik multidisipliner yaklaşım ile yürütülmektedir. Değer katmaya örnekler: Hasta sonuçları için uzmanların yorumları, klinik tavsiye ve sorumluluk yolu ile klinik verimliliğim arttırılması. Klinik denetim, verimliliğin değerlendirilmesinde güçlü bir araçtır. Klinik uygulama yönetmeliklerin oluşturulması ve yürütülmesinde aktif bir şeklide görev alarak ve araştırmacı protokoller ile uyum içinde kanıta dayalı laboratuvar tıbbının geliştirilmesi. Uygulamada adlandırma, ünite, yöntem, referans değerler ve etki limitlerinden kaynaklanabilecek farklılıkları azaltmak için uyumun teşvik edilmesi. Diğer sağlık hizmetleri uzmanları, hizmet yetkilileri ve kullanıcıları, hasta ve halk ile hedeflenmiş projeler yoluyla laboratuvar tıbbının sağlık hizmetlerine katkısının arttırılması. Lab Tests on Line ve Labs are Vital gibi internet siteleri bu amaçla kullanılabilir. Laboratuvar tıbbı uzmanları olarak bizler kendi kaderimizin mimarlarıyız. Sağlık hizmetlerine değer vermek bizim sorumululuğumuzdur. Bu nedenle, yüksek kaliteli laboratuvar tıbbı hizmetinin geleceği laboratuvar içerisinde ve dışında aktif katılımda yatmaktadır. Adding Value to Laboratory Medicine Graham H BEASTALL Professional Advisor on Life Sciences to the UK Department of Health President of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) Over recent years laboratory medicine specialists have succeeded in improving the quality of practice within the laboratory. Thus internal quality control and external quality assurance are standard while quality management and laboratory accreditation against an international standard (e.g. ISO 15189) are becoming widely adopted. At the same time the in-vitro diagnostics industry has made improvements to the traceability and quality standards of the products it manufactures and distributes (e.g. the CE mark in the European Union). Laboratory medicine data influences approximately 70% of clinical decisions. Therefore, a high quality analytical service is only one part of the role of the laboratory medicine specialist. We also have a responsibility to add value so ensuring that data is used appropriately and efficiently in order to improve clinical outcomes. This involves converting data into knowledge that is managed as part of a multidisciplinary team approach to modern healthcare. Examples of added value include: Improving clinical effectiveness through expert interpretation, the provision of clinical advice and responsibility for patient outcomes. Clinical audit is a powerful tool in assessing clinical effectiveness Promoting evidence-based laboratory medicine through active involvement in the production and implementation of clinical practice guidelines and agreed investigative protocols Encouraging harmonisation of practice in order to reduce variation that may arise through nomenclature, units, methodology, reference values and action limits Promoting the contribution of laboratory medicine to healthcare through targeted projects with other healthcare professionals, service commissioners and users, patients and the general public. Websites such as Lab Tests on Line and Labs Are Vital are examples of tools that may be used. As laboratory medicine specialists we are the architects of our own destiny. It is our responsibility to demonstrate our value to healthcare. Therefore, the future of a high quality laboratory medicine service lies in active involvement both within and outside the laboratory. Kanser ve Sitokin İlişkisi Haluk Barbaros ORAL Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji Bilim Dalı, BURSA Sitokinler lenfositler ve immün sistemin diğer hücreleri üzerine etki ederek immün yanıtın derecesini ve süresini düzenleyen düşük molekül ağırlıklı biyolojik mediyatörlerdir. Çok düşük konsantrasyonlarda bile hedef hücre üzerindeki kendilerine özgü bir reseptöre bağlanarak özel biyolojik etkiler oluşturan hücrelerarası iletişim molekülleri olarak fonksiyon görürler. Hücreler arasındaki bu iletişim humoral ve hücresel immün yanıtın gelişimine sebep olur. Sitokinlerin başlıca fonksiyonları şunlardır: (1) Lenfoid hücrelerin ve diğer bazı hücrelerin çoğalma ve farklılaşmasını sağlamak; (2) İmmün cevabı şiddetlendirmek veya baskılamak suretiyle regüle etmek; (3) Enflamasyon olaylarına katılan hücreleri aktive etmek, reaksiyon yerine toplayarak orada tutmak; (4) Kemikiliğine etki ile hematopoietik regülasyona katılmak; (5) Bazı hipofiz hormonlarının ve diğer biyolojik maddelerin sentez ve salınmalarına neden olmak; (6) Ateş ve akut faz cevabını oluşturmak; (7) Antiviral etkinlik (bazı sitokinler için). S 22

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Baskı: Özel Ofset Grafik

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN:2146-5975 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl: 2014/1 Sayı: 1 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Düzce University Institute of Social Sciences Sahibi/Owner

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 20 Aralık/December 2014

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 20 Aralık/December 2014 Cilt/Vol 5 Sayı/Number 20 Aralık/December 2014 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF THE MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını Medical

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

Cilt/Vol 4 Sayı/Number 15 Eylül/September 2013

Cilt/Vol 4 Sayı/Number 15 Eylül/September 2013 Cilt/Vol 4 Sayı/Number 15 Eylül/September 2013 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF THE MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 13-17 Nisan 2010 Yeditepe Üniversitesi, stanbul, Türkiye Molekülden Topluma Beyin Bilimi / Brain Science: From Molecule to Society A-I 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Detaylı

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Aile Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 27 Aile Üç Aylık Dergi Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı 27 ISSN: 1303-0256 EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ İnternet Aile Türkiye de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları

Detaylı

İstanbul'da Hava Kirliliği

İstanbul'da Hava Kirliliği Sinema nedir? Ömer Kavur RA'64 ex., Mustafa Gürsel'in RC Yük'67 sorularını yanıtladı. Sayfa 22 İstanbul'da Hava Kirliliği Mezunlar Derneğinin düzenlediği panelde bu konuyu tartıştık. Sayfa 26 The Harem

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

ABMYO Dergisi. 20, (2010) (1-3) SAYGILAR ÖĞRETMENİM Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE Rektör Hani deriz ya öğretmen olunmaz, doğulur. Öğretmenlik bir aşktır, bir sevgidir yaşanır. Öğretmenlik bir genetik yetenektir,

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 021201 (1-13) AKU J. Sci. 11 (2011) 021201 (1-13) Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı