Material Safety Data Sheet TARDIGRADE ERIR 980 PART B

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Material Safety Data Sheet TARDIGRADE ERIR 980 PART B"

Transkript

1 Effective Date: Page: 1 / Product and company identification 1.1 Information about the Product : Product name : TARDIGRADE ERIR 980 Product Code/No : ERIR Application Area Used as a curing agent in coating systems. 1.3 Manufacturer: Manufacturer / Distibutor Company Name: İZOMAKS ENDÜSTRİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Adress: Akçaburgaz Mah Sok. No: 13/Z Esenyurt/İSTANBUL Web Site : Telephone : Fax : Consulting in Emergency Situations: Consulting Company : Emergency First Aid Center : 112 Poison Advisory Center : 114 Fire Department : Composition/information on ingredients :B M / ÇER K HAKKINDA BLG 2.1 Chemical Description : Description : Epoxy Resin Hazardous Substances : SUBSTANCE OR COMPONENT EINECS NO CAS NO. CONTENT % CLASSIFICATION 3- Aminomethyl -3,5,5 - trimethylcyclohexylamine >= 55 - < 75 % Xn; R21/22 C;R34 R43 R52-53 Benzyl alcohol >= 5 - < 8 % Xi;R36/37/R38-R43 N;R51/53 Xn;R20/R Ek uyarılar: Konu ile ilgili risk tanım cümlelerinin tamamı 16. bölümde verilmektedir. 3. TEHL KELER N TANIMLARI 3. TEHLİKELERİN TANIMI : 3.1 Sınıflandırma / Tehlike tanımı : Yerel yönetmelikler ve AB direktifleri 99/45/EEC çerçevesinde sınıflandırılmıştır Tehlike Sınıflandırması : Xn; R20/22 Xi; R36/37/38-R43 N; R51/53 Xn; R21/22 Xn; R52/ Tehlike Sembolü/Tanımı : Xn-Zararlı N-Çevre için tehlikeli

2 Effective Date: Page: 2 / Tehlike Tanımları/uyarıları R20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R21/22 Cilt ile temasında ve yutulmasında sağlığa zararlıdır. R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R68 Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 3.2 Saglık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkileri Gözde : Göz ile temasında tahris edicidir. Deride : Cilt ile temasında ve mukoza membranında tahris edicidir. Solunması Halinde : Soluma sonrasında intoksikasyon olusumuyla ilgili bilgi yoktur, ancak genel olarak kimyasalların solunması sağlığa zararlıdır. Yutulması Halinde : Yutma sonrasında intoksikasyon olusumuyla ilgili bilgi yoktur, ancak genel olarak kimyasalların yutulması sağlığa zararlıdır. Uzun Süreli etkiler : Bilgi yok 3.3 Çevre Üzerindeki Etkileri Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Kaza durumunda (dökülme/sızıntı) : Çevreye yayılması halinde gerekli önlemleri alınız ve yerel yönetmeliklere göre hareket ediniz. 3.4 Sınıflandırma sistemi : Tehlike Sınıflandırılması üretici tarafından yapılmıştır. Sınıflandırma, tehlikeli maddeler ve hazırlanışlarıyla ilgili mevcut AB ve Türkiye yerel yönetmelikleri ile uyumludur. 3.5 Ek bilgiler : Ürün yerel yönetmelikler uyarınca bu belgede belirtilen esaslara göre etiketlenmiştir.etiket bilgisi için 15. Bölüme bakınız. Toksikoloji bilgileri için 11. Bölüme bakınız. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLER 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımları Genel uyarılar : Solunum : Temiz havaya çıkartınız, sikâyetlerin varlığında tıbbi yardım alınız Deri ile temas : Ürünle temas eden deriyi su ve sabunla veya uygun temizleyiciyle temizleyiniz Göz ile temas : Gözü açık bir sekilde akan suyun altında uygun süreyle yıkayınız. Sikâyetlerin sürmesine bağlı olarak medikal yardım alınız Yutma : Kusmaya zorlamayın. Derhal tıbbi yardım alınız! Doktor İçin Not : Belirtilere göre tedavi uygulayınız. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLER 5.1 Genel bilgiler : Ürün kendiliğinden alevlenebilir özellikte değildir. 5.2 Uygun söndürücü maddeler : Karbondioksit, toz söndürücüler, su spreyi. Büyük yangınlar için su spreyi kullanın. 5.3 Güvenlik açısından uygun olmayan söndürücü maddeler : Sıkma su kullanmayın. 5.4 Maddenin, yanarken oluşturduğu özel tehlikeler : Yanma sonucu toksik gazlar açığa çıkabilir. 5.5 Özel koruyucu donanım : Onaylanmış bir solunum teçhizatı kullanın. Yangın bölgesine yakın kapalı kapları su ile soğutunuz. Yangınla mücadele esnasında görevli personel solunum cihazı ve kimyasal koruyucu giysi kullanmalıdır. 5.6 Diğer bilgiler : Personeli güvenli alana çıkartın. Gereğinden fazla yangın söndürücü kullanarak çevreyi kirletmekten kaçının. Yangınla mücadele artıklarının kanalizasyona ve yer altı sularına ulaşmasına izin verilmemelidir.

3 Effective Date: Page: 3 / KAZA SONRASI YAYILMAYA KARSI ALINACAK ÖNLEMLER 6.1 Kisisel güvenlik önlemleri/personelin Korunması: Koruyucu ekipman kullanın. Korunmayan personeli alandan uzaklaştırın. Maruziyet kontrolü ve 8.bölümde detayları açıklanan kisisel koruyucu önlemleri uygulayınız. 6.2 Çevreyi koruyucu önlemler : Uygun olmayan şekilde çevreye deşarj edilmesi toprak ve su kirlenmesine neden olabilir. Çalışma alanına ve zemin katlara sızmasını önleyiniz. Kanalizasyona/Yüzeysel suya/yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz. Yetkilileri bilgilendiriniz. 6.3 Temizleme/Toplama / İmha yöntemleri: Sıvı bağlayıcı maddeler (kum, diyatom, asit bağlayıcılar, genel bağlayıcılar ve talaş) i le dökülmüş maddeyi alınız. Yerel yönetmeliklere uygun hareket ediniz. Zararlı madde karışmış malzemeyi uygun bir konteynere yerlestiriniz ve madde 13'e göre tasfiye ediniz. 6.4 Ek uyarılar : Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. Kisisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. Bölümden alınız. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız. 7. KULLANIM / ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Kullanım / Elleçleme: Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere iliskin 26/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüge giren Kimyasal Maddelerle Çalısmalarda Saglık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edilmeli, isyerindeki çalısma usullerinin planlanmasına ve örgütsel tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir. Güvenli Kullanım İçin Uyarılar: Kimyasalların kullanımı sırasında yutulmasını, göze ve cilde temasını önlemek için endüstriyel hijyen standartlarına uyulması zorunludur. Çalışma sonrasında ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız. İş yerinde iyi havalandırma olduğundan emin olunmalıdır. Uygulama alanında sigara içmek, yemek yemek ve herhangi bir sey içmek yasaklanmalıdır. Çevre İçin Önlemler Uygun kullanıldığında özel bir önlem gerekmez. Kanalizasyona/Yüzeysel suya/yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz ve yetkilileri bilgilendiriniz Elle Tasıma için Özel Kurallar Madde ile doğrudan teması önleyin. Kisisel koruyucu teçhizat kullanın. Ortamın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Ateş oluşturabilecek kaynaklara yaklaşmayın, sigara içmeyin. Yangın Ve Patlamadan Korunmak İçin Uyarılar: Yangın ile mücadele ekipmanlarını hazır tutunuz. Isı kaynaklarından uzak tutunuz. Elektrostatik sarja karsı koruyunuz. Ek Bilgiler : Orijinal ambalajının zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alınız. 7.2 Depolama: Depolarda ve ambalajlarda aranan özellikler: Açık kapları sıkıca kapatınız.

4 Effective Date: Page: 4 / 13 Sızıntıyı önlemek için kapları dik ve ağzı yukarı bakacak şekilde tutunuz. Maddeyi orijinal ambalajında depolayınız. Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Depo kuru ve serin olmalıdır. İyi havalandırma sağlayınız. Direk güneş ışığından ve donmaktan koruyunuz. Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar: Kuvvetli asitler, kuvvetli bazlar ve oksitleyici maddelerden uzak tutunuz. Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz. Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutun. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Depolama şartları ile daha fazla bilgi: Etiketteki bilgilere dikkat ediniz. Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Depolama alanları 5 ºC ile 25 ºC arasında tutulmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır. 8. MARUZ OLMA KONTROLLER / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Mesleki Maruziyet Limitleri : Ürün veya bileşenler için güncel bir mesleki maruziyet bilgisi bulunmamaktadır. Endüstriyel hijyen temel ilkeleri kullanımı bu malzemenin güvenle kullanılmasını sağlayacaktır. 8.2 Maruziyet Kontrolleri : Kisisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılacak donanım ve uygun koruma yöntemleri tarihli ve sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ne uygun olarak tanımlanmıştır. İlgili yönetmeliğe uygun kişisel koruyucu donanım kullanıldığından emin olunuz Teknik Sistem Tasarımı Hakkında Bilgi: Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılması riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi havalandırıldığından ve temizlendiğinden emin olun. Kullanım alanını ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlayınız. Bölüm 7 i inceleyiniz Kişisel Koruyucu Ekipman/Donanım: Genel korunma ve hijyen önlemleri: Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yeminden uzak tutunuz. Kirlenmiş, bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. Ellerinizi iş bitiminde ve ise ara verince yıkayınız. Göz ve deri ile direkt temasından kaçının.bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yemeyin, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız Solunum İle İlgili Önlemler : Yeterli havalandırma yoksa uygun koruyucu solunum cihazı kullanın. Normal şartlarda koruyucu solunum cihazı kullanımı gerekli değildir Ellerin Korunması : Uygun koruyucu eldiven kullanın. Eldiven malzemesi sızdırmaz ve ürüne karsı dayanıklı olmalıdır. Eldiven malzemesinin seçimi : Uygun eldiven malzemesinin seçimi sadece malzemeye baglı değildir aynı zamanda üreticiden üreticiye değişen çesit ve kaliteye de bağlıdır. Ürünün çok sayıda maddeden oluşması gibi eldiven malzemesinin direnci önceden belirlenemez. Bu yüzden uygulama yapılarak test edilmelidir. Eldiven malzemesinin penetrasyon zamanı: Bozulma zamanı koruyucu eldiven üreticisi tarafından belirlenmeli ve gözlenmelidir Gözlerin Korunması :Koruyucu gözlük kullanın Vücudun korunması :Koruyucu is kıyafeti ve botu kullanın Çevresel Maruziyet Kontrolleri:

5 Effective Date: Page: 5 / 13 Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki hükümlülükler tam olarak yerine getirilmelidir Additional warnings: All of the relevant risk phrases is given in section 163. TEHL 3. TEHL KELER N TANIMLARI 3. Hazards identification : 3.1 Classification / Hazard identification : It has been classified in accordance to local regulations EU directives 99/45 / EEC Hazard Classification : Xn; R20/22 Xi; R36/37/38-R43 N; R51/53 Xn; R21/22 Xn; R52/ Hazard Symbol / Description : Xn-Harmful N-Dangerous for the environment Hazard Descriptions / Warnings R20 / 22 Harmful if inhaled and swallowed. R21 / 22 Harmful in contact with skin and ingestion. R36 / 37/38 Irritant to eyes, respiratory system and skin R43 May cause sensitization by skin contact. R51 / 53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. 3.2 Potential acute health efects Eyes : Corosive to eyes Skin : Corosive to the skin. May cause sensitization by skin contact. Inhalation : There is no information about the formation of intoxication after inhalation, however exposure to decompositon products may cause a health hazard. Ingestion : There is no information about the formation of intoxication after ingestion, however, ingestion of chemicals is harmful to health. Long-term effects: No information available 3.3 Impacts on the Environment Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. In case of accident (spill / leak): If spreads, take the necessary precautions and act in accordance to local regulations. 3.4 Classification system : Hazard Classification is made by the manufacturer. The classification is compatible with existing EU and Turkish local regulations on dangerous substances and preparations. 3.5 Additional Information : Products are labeled in according to local regulations in accordance with the principles outlined in this document. See Section 15 for label information. See Section 11 for toxicology information. 4. First aid measures 4.1 Description of first aid measures General warnings : Inhalation : Move exposed person to fresh air, get medical attention Skin contact : Flush contaminated skin with plenty of water and soap Eye contact : Immediately flusheyes with plenty of water. Get medical attention.

6 Effective Date: Page: 6 / Ingestion : Do not induce vomiting, get medical attention immediately! Notes to physician : No specifc treatment. Treat symptomaticaly. 5. Fire-fighting measures 5.1 General Information : The product does not have spontaneously flammable properties. 5.2 Suitable extinguishing media: Carbon dioxide, extinguishing powder, water spray. Use water spray for large fires. 5.3 Unsuitable extinguishing media: Do not use water without water spray. 5.4 Special hazards created by the burning of the substance: Burning may produce toxic gases. 5.5 Special protective equipment : Use apropriate breathing aparatus. Cool down the closed containers near the fire area. Wear apropriate protective equipment and self-contained breathing aparatus. 5.6 Other Information : Promptly isolate the scene by removing al persons from the vicinity of the incident if there is a fire. Avoid using too much fire extinguisher to pollute the environment. The fire-fighting substances should not be allowed to reach sewage and groundwater. 6. Accidental release measures 6.1 Personal precautions/ Personnel Protection: Put on apropriate personal protective equipment. Kep unecesary and unprotected personel from entering. Follow personal protective measures described in Section Environmental precautions : Improperly discharging to environment may cause water and environment pollution. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorites if the product has caused environmental polution. 6.3 Cleaning / Collection / Disposal methods: Contain and colect pilage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations (see section 13). 6.4 Additional Warnings: See Section 7 for information on safe handling. See Section 8 for personal protective equipments. See section 8 for disposal. 7. Handling and storage 7.1 Handling: Please act according to "Regulation on the studies in Chemical Health and Safety Precautions", published and enacted in Official Journal No dated 26/12/2003 for the safety measures to be taken related to health, safety and the protection of the environment. Precautions for Safe Handling: Industrial hygiene standards must be adhered in order to prevent ingestion, skin and eye contact during the use of chemicals. Workers should wash hands with water and soap after dealing with chemicals. Make sure to have good ventilation in work areas. Smoking, eating and drinking should be prohibited in the application area Precautions for the Environment No special precautions needed when used appropriately Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorites if the product has caused environmental polution. Special rules for carrying Avoid direct contact with the substance.

7 Effective Date: Page: 7 / 13 Put on apropriate personal protective equipment. Use only with adequate ventilation. Do not get in eyes or on skin or clothing. Keep it away from fire and do not smoke near the substances. Protection against fire and explosion: Extinguishing media should be ready to use. Keep away from heat sources. Protect against electrostatic charging. Additional Information : Take necessary precautions to prevent damage to the original packaging. 7.2 Storage: Required properties in warehouse and packaging: Kep container tightly closed and sealed. Containers must be kept upright to prevent leakage. Store in original container. Smoking, eating and drinking should be prohibited. The storage area should be dry, cool and well-ventilated. Keep it away from direct sunlight and freezing temperatures. Warnings about storage in common storage facility: Keep away from trong acids, bases and oxidizing agents. Keep away from food, drink and animal feeding areas. Keep away from open fire sources, sparks and heat. Follow the guidelines that are used to store chemicals. Additional information on Storage Conditions: Pay attention the information on the label. Storage must cleaned regularly, the ventilation system, temperature and humidity controls must be performed regularly. Storage areas should be kept between 5 ºC to 25 ºC. Store in original containers. 8. Exposure controls/personal protection 8.1 Occupational Exposure Limits : There is no current occupational exposure information for products or components. Using the basic principles of industrial hygiene will ensure safe use of this material. 8.2 Exposure controls : Appropriate protection methods and equipment to be used, where personal protection necessary, is defined in Personal Protective Equipment Regulations No dated Make sure that the personal protective equipment is used in accordance with the relevant regulations Information on the Technical System Design: Make sure the area is well-ventilated and cleaned in order to avoid the risk of occupational exposure limit values. Areas should be designed to avoid contamination of the product. See section Personal Protective Equipment : General protection and hygiene measures: Only use in well ventilated areas.. Keep away from food, drink and animal feeding areas. Take dirty, contaminated clothes immediately. Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products. Avoid direct contact with eyes and skin. Do not eat any food items when using this material, do not drink. Do not smoke Respiratory Related Measures :

8 Effective Date: Page: 8 / 13 Use a properly fited, air-purifying or air-fed respirator complying with an aproved standard if a risk asesment indicates this is necesary. The use of respiratory protective equipment is not required under normal conditions Hand Protection : Wear suitable protective gloves. The glove material has to be impermeable and resistant against product. Selection of the glove material : The selection of the suitable gloves material is not only due to the material also depends on the kind and quality varying from manufacturer to manufacturer. The resistance of the glove material can not be determined in advance, therefore, it should be tested by applying the product. Penetration time of the glove material: It should be tested and determined by the glove manufacturer Eye Protection :Use safety eyewear Body protection : Use personal protective equipment for the body and boots Environmental exposure controls: Obligations for the protection of the environment must be fulfilled.. 9. Physical and chemical properties 9.1 General Information : Physical state : Liquid Color : Yellowish Odor : Amine like.2 Important Health Safety and Environmental Information: 20 C : NA Boiling point ( C) 760 mmhg : >200 Flash Point (PM Closed Cup) C : >80 Flammability Temperature ( C) (Solid / Gas): NA Explosive Properties : No Explosive Property Oxidation Properties : NA Density (g/cm3) : 0,93±0,5 Viscosity 25 C : Vapor 20 C : NA Solubility in 20 C : Partially 9.3 Other Information : Flashpoint ( C) : NA Melting Point ( C) 760 mmhg : NA Distribution Coefficient log Pow : NA 10. Stabilty and reactivity 10.1 Chemical Stabilty : Stable when stored and handled as recommended Thermal decomposition / conditions to be avoided (Under the conditions, which may cause a dangerous reaction, such as temperature, pressure, light, shock (impact), that should be avoided) 10.3 Hazardous reactions / materials to be avoided (Water, air, acids, bases, oxidizing agents or with any other specific substance which may cause a dangerous reaction.): Keep away from acids, bases, amines and oxidizing agents Hazardous decomposition products: Possibilty of converting into unstable products by decaying The need for stabilizers and the presence of stabilizers : Stable when stored and handled as recommended. Possibilty of Hazardous exothermic reaction The importance of changes in the physical appearance for safety.

9 Effective Date: Page: 9 / 13 Any hazardous decomposition products will be formed in contact with water Hazardous Decomposition Products : Carbon monoxide and carbon dioxide. Hazardous Polymerization Products Incompatibilities: Amines Acids Alkalies Oxidising agents 11. Toxicological information 11.1 General : Primary exposure under normal use, takes place by contact with skin and eyes Acute Toxicity : Substance Or Compound [CAS#] CONTENT % LD50 Oral (Oral) LD50 Dermal (With Skin) LC50 inhalation (with breathing) Bisphenol-A- (epichlorohydrin) Epoxy resin [CAS# ] >70 >5.000 mg/kg (Mouse) mg/kg (Rabbit) - 2,3- epoxypropyl o-tolyl ether [CAS# ] < 30 >5.000 mg/kg (Mouse) >2.000mg/kg (Rabbit) Corrosivity and irritation Effect (corrosion and irritation) : Eyes: Irritating effect. Skin: Irritant to skin and mucous membrane 11.4 Chronic Toxicity (Carcinogenic, Mutagenic and Reproductive Toxicity) : Carcinogenic Effects : As mentioned in 29 CFR (Hazard Communication), and as listed in NTP1, as it IARC2 or OSHA3 there is no information about the carcinogenic substance content. Mutagenic Effect : There is no information about the ingredients that create adverse mutagenic effects. Reproductive Toxicity : There is no information about the toxic contents of Reproduction Other Toxicological Effects: Allergic Effects: There is no any known allergic reaction. Effects of Repeated Dose: No Data Stun Impact: There is no stun effect. Sensitivity Creation (sensitization): May cause sensitization by skin contact. Developmental Toxicological Effects (teratogenic effect): There is no information. Fertility: There is no information about the toxic contents on fertility Impacts on Health: Eyes : Corosive to eyes Skin : Corosive to the skin. May cause sensitization by skin contact. Inhalation : There is no information about the formation of intoxication after inhalation, however exposure to decompositon products may cause a health hazard. Ingestion : There is no information about the formation of intoxication after ingestion, however, ingestion of chemicals is harmful to health. Target Organs :No Information

10 Effective Date: Page: 10 / 13 Medical Symptoms Medical Warnings 11.7 Additional toxicological information : Toxicological content classification information is made based on the current information available. EC and toxicological hazard classification according to local regulations: Xn Harmful; Xi-irritant. 12. Ecological information : B LG LER 12.1 Ecotoxicity : Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment Acute toxicity : Acute fish toxicity (LC50 96 hours) Acute Toxicity Daphnia (EC50 48 hours) Acute toxicity to algae (IC50 72 hours) 12.2 Mobility : Liquid. Insoluble. In determining environmental mobility, consider the product's physical and chemical properties (See Section 9) Water hazard class: No Data Effects of Drinking Water Environmental known or predicted distribution 12.3 Degradation in Nature : Product is not easily broken down in nature Persistence and degradability: Biodegradation Potential in relevant environmental media Hydrolysis or oxidation as other transactions with potential degradability Regarding half-life of degradation Impact on Waste Water Treatment Plant: There is no known effect on wastewater treatment plants 12.5 Bioaccumulation Potential: Accumulation potential of the product in the biological environment Potential to pass through the food product Log Pow or BCF value 12.6 Other adverse effects: Ozone Depletion (Decrease) Potential Photochemical Ozone Production Potential Global Warming (Greenhouse Effect) Potential Other Adverse Effects on Environment 12.7 Additional Information: Avoid dispersal of spiled material and runof and contact with soil, waterways, drains and sewers. Please see sections 6, 7, 13, 14 and 15 for information regarding measures against accidental spill, the shipping and disposal of waste materials. Product does not contain substances, which would affect the value of AOX Disposal considerations 13.1 General Disposal Information: Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor Disposal of this product, solutions and any byproducts should at al times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal egislation and any regional ocal authority requirements. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers Safe Disposal: Products should be disposed of in accordance with official regulations. Do not allow the product to be disposed of with household waste. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorites if the product has caused environmental polution European Waste Catalogue and Hazardous Waste List Number:

11 Effective Date: Page: 11 / 13 Waste identification numbers / allocation of waste definition should be made according to EWC5 and specific to industry and its process Uncleaned packagings:. It is recommended to be disposed of in accordance with official regulations Recommended Cleaning Agent: Deliver to professional waste disposal service institutions Additional Information: Refer to national and international legislation on waste. Do not dispose it without checking the waste regulations of the product. Please refer to Chapter 7 for safe handling methods. 14. Transport information: UN3082, HAZARDOUS SUBSTANCES FOR THE ENVIRONMENT, LIQUID, N.O.S., (Bisphenol-A- (epichlorohydrin) epoxy resin, 2,3-epoxypropyl o-tolyl ether) ADR/RID ADNR IMDG ICAO/IATA METHOD OF highway RIVER SEA AIRLINE TRANSPORT CHANNEL DELIVERY NAME SUITABLE TO UN3082, HAZARDOUS SUBSTANCES FOR THE ENVIRONMENT, LIQUID, N.O.S., (Bisphenol-A- (epichlorohydrin) epoxy resin, 2,3-epoxypropyl o-tolyl ether) SYSTEM UN/ID No SYMBOL CLASS PACKING GROUP CLASSIFICATION M6 CODE LABELING NO HAZARD IDENTIFICATION NO (H NO) EmS SEA Pollutant 0 F-A;S-F YES Transport / Additional Information: Contains specific provisions for certain classes of dangerous goods packed in limited quantities in accordance with transportation regulations.

12 Effective Date: Page: 12 / Regulatory information 15.1 Labelling: Product; is classified and labeled according to the principles and procedures provided in EU legislation and "Classification of Hazardous Substances and Preparations, Packaging and Labeling Regulation" Irritant, Dangerous for the Environment 15.2 Hazardous ingredients for labeling: 3-Aminomethyl-3,5,5 -trimethylcyclohexylam the Benzyl Alcohol 15.3 Hazard Symbol and Description: Xn-Harmful N-Dangerous for the Environment 15.4 Risk Phrases R20/22 Harmful when inhaled and swallowed R21/22 Harmful when in contact with skin and ingested R36/37/38 Irritant to eyes, respiratory system and skin R43 May cause sensitization by skin contact. R51/53 : Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment Security warnings: S23 : Do not inhale its gas, smoke, vapor or aerosols. S26 : In contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. S36/37/39: Wear suitable protective clothing, gloves and eye / face protection. S57 : Use appropriate container to avoid environmental contamination Additional Information: Refer to the following regulations for the implementation of the provisions of this safety data sheet for national legislation or other measures Regulation on the preparation and distribution of Material Safety Data Sheet on Dangerous Substances and Preparations Classification, Packaging and Labelling Regulations of Hazardous Substances and Preparations Regulations on some of the Hazardous Substances, Preparations production, restrictions relating to the placing on the market and their use Occupational Health and Safety Regulation Regulations on Health And Safety Precautions in working with carcinogenic and mutagenic substances Regulation on Health and Safety Precautions in Working with Chemicals Regulations on the Use of Personal Protective Equipment in the workplace Manual Handling Regulations Regulations of Control of Hazardous Waste 16. OTHER INFORMATION: 16.1 Legal Instruments: This document is prepared in accordance with 91/155 / EEC, 2001/58 / EC, ISO , dated 26 December 2008 and numbered 27092, "Regulation on preparation and distribution of Safety Data Sheets of Dangerous Substances and Preparations "; prepared and approved by certified, accredited qualified personnel Safety Data Sheet Prepared by / Edited / By: Expert: Industrial Eng. Sedat BAKIR

13 Effective Date: Page: 13 / 13 Expert Accreditation No: TSE GBF Contact person: 16.3 Issue Date: Regulation No: Adjustments / Comments: Translated into Turkish language and prepared in accordance with Regulation No , dated 24 December Safety Data Sheet No.: 16.7 R- Risk Regulations (Risk phrases of raw materials listed in Section 2) R20/22 Harmful when inhaled and swallowed R21/22 Harmful when in contact with skin and ingested R36/37/38 Irritant to eyes, respiratory system and skin R43 May cause sensitization by skin contact. R51/53 : Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment Other Topics: Please contact our sales department for training recommendations of the safe use of the product,. Please contact our sales department for limitations and non legal advices about the proposed use of the product. Resources used in the preparation of this safety data sheet; - Safety Data Sheet prepared by İZOMAKS INDUSTRIES INC - Regulation on preparation and distribution of Safety Data Sheets of Dangerous Substances and Preparations and its attachments - Regulations on Health And Safety Precautions in working with carcinogenic and mutagenic substances and its attachments, - UN ADR, IMDG, IATA lists, ECHA and related EU directives, - Other sources.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

POLİMER SERVİS DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ MATERIAL SAFETY DATA SHEET

POLİMER SERVİS DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. Chemical Product and Company Identification POLİMER SERVİS DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ Product Name EMOPLEN HP MCF 40 BLACK Product Description Mineral Filled Polypropylene Homopolymer MSDS No 01 Current Revision

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

: Turbo Cleaner (Aerosol)

: Turbo Cleaner (Aerosol) MSDS Version: E01.01 Yayın tarihi: 22/08/2014 Blend Version: 1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Turbo Cleaner

Detaylı

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/21 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193149 CAS No 64-19-7 EINECS No 200-580-7 Kimyasal Adı Asetik Asit Kimyasal Formülü CH 3 COOH Yapısal Formülü

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Form No: MS026 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Ürün Kodu /No EPX03PNT-05 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: İki komponentli,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 15501, 15502 KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 2 TEHLİKELERİN TANITIMI Waterproofing Liquid BOSTIK LIMITED

Detaylı

Engine Oil Stop Leak Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Engine Oil Stop Leak Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 14/08/2013 Blend Version: 4 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Engine Oil Stop Leak : W77441 1.2.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı