İLİMİZ VAR İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN İTO KİTAPLAR. 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLİMİZ VAR İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS"

Transkript

1 İTO KİTAPLAR İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 Sayı/Number:99 SAYI/NUMBER:99 NİSAN/APRIL 2011 ISSN Nisan/April 2011 YIL/YEAR:9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN 14 İLİMİZ VAR 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS Avrupa nın suyla şifa dağıtan altıncı ülkesiyiz Turkey is the sixth in Europe with water therapies Dijital dünyanın kalbi Türkiye için attı The heart of digital world beats for Turkey at CeBIT Yerli filmleri seviyoruz We love domestic films NATO standardını aşan insansız Türk uçakları Turkish drones exceed NATO standards

2 BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Türkiye nin büyüme sevdası Turkey s love for growth Cumhuriyet in ilan edildiği 1923 yılında Türkiye nin top- lam ihracatı 50.8 milyon dolardı. Cumhuriyet in kuruluşunun 50. yılı olan 1973 yılında Tür- kiye ilk kez 1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bugün ise 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan toplam 14 ilimiz var. Geçen yıl 81 ilimizin 12 si 1 milyar dolar sınırını aş- mıştı. Küresel ekonomik dalgalanmadan çıkışın hızlandığı 2010 yılında bu illerimizin sayısının 14 ü bulması ayrıca sevindirici. Doğal olarak her ilin gerek üretim altyapısı gerekse coğ- rafi konumu açısından kendisine özgü koşulları var. Fakat burada asıl dikkati çeken husus, ülkemizin dört bir yanın- daki girişimcilerimizin artık Büyük Türkiye idealini ve refaha ulaşmayı sadece devletten beklemeyip, zor rekabet koşullarında dünyanın sınırlarını zorlaması. Buradan da anlıyoruz ki, gerek işadamlarımız gerekse çalışanlarımız, ihracata dayalı büyüme modeline başarıyla uyum sağlamanın yanında büyüyen ekonomiden daha fazla pay al- mak istiyor. Nitekim illerimizin geleneksel ve çevre pazarlar dışın- da yöneldiği öyle pazarlar var ki, şaşırmamak mümkün değil. Örneğin en çok ihracat yapan iller sıralamasında onuncu sırada yer alan Sakarya nın ihracat yaptığı ülkeler arasında; Meksika, Nepal, Filipinler, Gambiya, Haiti, Ar- jantin gibi uzak pazarlar var. Dünyada önemli siyasi değişimler olurken, küresel ekono- mi yeniden şekillenirken ve ülkemiz yeni bir genel seçime giderken girişimcilerimizin bu başarısı Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine ulaşma azmindeki cesaret ve şevkimizi daha da arttırıyor. Temennimiz, bütün siyasi parti- lerimizin ülkemizin dört bir yanındaki girişimcilerimizin yolunu açacak politikalar etrafında ortak bir milli paydaya varmaları. The total volume of exports in Turkey was 50.8 million dollars in 1923, when the Republic was first pronounced. In 1973, the 50th anniversary of the Republic, Turkey realized 1 billion dollars of exports for the first time. Today, we have a total number of 14 provinces which realize over 1 billion dollars of exports. 12 out of our 81 provinces exceeded the level of 1 billion dollars last year. It is particularly good to see that the number has increased to 14 since the year 2010, when the global financial fluctuation boomed rapidly. Naturally, every province has its own intrinsic circumstances in terms of both manufacturing infrastructure and geographical lo- cation. What is really worth noting here is that enterprisers all around our country have ceased to expect the state to realize the Great Turkey and ensure welfare; they are now pushing the limits under difficult competition conditions. From this, we infer that both our businessmen and employees seek to successfully adapt to the export-oriented growth model and get more shares from the developing economy. Actually, our provinces turn to so many markets in addition to the traditional and surrounding ones that it is almost impossible not to be surprised. Sakarya, the tenth province in the list of the biggest exporting provinces, exports to various remote markets including Mexico, Nepal, the Philippines, Gambia, Haiti and Ar- gentina for example. As significant political changes take place around the globe, as global economy is being reshaped and as our country is head- ed towards a new general election, the success achieved by our enterprisers enhances our courage and fuels our willingness to achieve the goals set for the 100th anniversary of the Republic. We hope that all of our political parties will reach an agreement on policies which clear the path before our enterprisers around our country. DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

3 İÇİNDEKİL İstanbul Ticaret Odası Adına İmtiyaz Sahibi Owner on Behalf of the İstanbul Chamber of Commerce Dr. Murat Yalçıntaş SAYI/NUMBER 99 N İ S A N / A P R I L Genel Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Puplications Coordinator and Editor-in-Chief Dr. Cengiz Ersun İTO Yayınlar Koordinatörü ICOC Puplications Coordinator İsmail Şen Yayın Kurulu Publishing Committee Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Kenan Öztekin Dr. Ahmet Naci Helvacı Şefik Memiş İsmail Şen Zeliha Aslan Tamer Çerçi Doğan Erdoğan 12 Genel Yayın Yönetmeni Executive Editor Zeliha Aslan Haber Koordinatörü News Coordinator Tamer Çerçi 4 Rekabetin yolu kurumsallaşmaktan geçiyor Institutionalization is the key to competition 20 ANALİZ-ANALYSISANALYSIS Nükleer enerji: Tercih değil, zaruret! Nuclear power: A necessity, not a choice! Haber Merkezi Press Department Reporters Dilek Ülker, Soyhan Alpaslan, İlker Başöz, Canan Bilgin, Nuran Çapkın, Yahya Gül, Dilşah Keflioğlu, Nalan Söylemez, Fedai Yıldırımım Adres / Address İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL CHAMBER OF COMMERCE, Reşadiye Cad. Eminönü-İstanbul / Turkey Telefon numaraları / Telephone numbers (44 lines) Basın Yayın Şubesi / Press Department Tel: Fax: Internet: Tasarım / Design Taze Ajans Baskı / Publishing Altınoluk Yayın ve Sanayi A.Ş. Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Yayın Tarihi: Bu dergi içeriğindeki tüm yazı ve resimler, kaynak gösterilmeksizin ve izin alınmaksızın kullanılamaz. Tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. The contents of this magazine may be repoduced by mentioning the source all responsibility of the views expressed and pictures published in this Review belong to the authors of the articles 12 Odalar, İstanbul u ve ekonomiyi görüştü Chambers discussed Istanbul and the economy Bosna Hersek ile işbirliği semineri Seminar for Cooperation with Bosnia and Herzegovina Elektrikli araç üretimi Türkiye için bir fırsat Electric vehicle production is an opportunity for Turkey Makedon Bakan İTO daydı Macedonian Minister visited ICOC Çelebi rehberleri İTO da eğitiliyor Çelebi's guides are trained at ICOC Savunma Sanayi, yerli üreticiyi çağırıyor Defense industry calls domestic manufacturers KAPAK-COVER İhracatta 1 milyar doları aşan 14 ilimiz var 14 cities exceeds 1 billion dollars in exports KONUK YAZAR-GUEST WRITER Türkiye den yurtdışına doğrudan yatırımlar ve dünya yatırım iklimi Direct investments of Turkey in other countries and the investment climate of the world AVRUPALI TÜRKLER- EUROPEAN TURKS Mobilyacılar kralı olmayı başardı Now he s the king of cabinet makers AB AJANDASI-EU AGENDA İstanbul AB Bilgi Merkezi 1 yaşında Istanbul eu information center 1 year old FUAR-FAIRFAIR Dijital dünyanın kalbi Türkiye için attı The heart of digital world beats for Turkey at cebit TEKNOLOJİ-TECHNOLOGYTECHNOLOGY CeBIT 2011 in yıldızı tablet bilgisayarlar Star of CeBIT 2011 tablet computers

4 ER-CONTENTS HABER-NEWS NATO standardını aşan insansız Türk uçakları Turkish drones exceed NATO standards ULAŞIM-TRANSPORTATION İstanbul hava, kara ve denizden rahatlayacak Istanbul will get relieved by air, land and sea transportation HEDEF SEKTÖR-TARGET TARGET SECTOR Çiçekçiler, çiçeksiz dünya ya karşı Florists against an unflowered world ARAŞTIRMA-RESEARCHRESEARCH Yerli filmleri seviyoruz We love domestic films TURİZM-TOURISMTOURISM Turizmde hedef ilk 5 e girmek Target in tourism: Top ASIRLIK ÇINARLAR AGE-OLD VETERANS Nihat Yeşilışık: Güven sermayeniz güçlü olsun Nihat Yeşilışık Build strong capital of trust SEKTÖREL AÇIKOTURUM SECTORAL OPEN FORUM Madenimiz var ama enerji ve teknoloji pahalı "We have mines but energy and technology are expensive YAŞAM-LIFE Avrupa nın suyla şifa dağıtan altıncı ülkesiyiz Turkey is the sixth, in Europe with water therapies BAŞARI ÖYKÜSÜ-SUCCESS SUCCESS STORY Türk motifleri modern panolarda yaşıyor Turkish motifs live in modern panels KAYBOLAN MESLEKLER DIMINISHING PROFESSIONS Edirnekari-Edirne işi Edirne-style woodworks VERGİ-TAX Kurumlarda örtülü sermaye Hidden capital in corporations KİTAPLIK-BOOKSHELF EKONOMİK VERİLER ECONOMIC INDICATORS ADRESLER-ADDRESSESADDRESSES İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

5 İ TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC REKABETİN YOLU KURUMSALLAŞMAKTAN GEÇİYOR INSTITUTIONALIZATION IS THE KEY TO COMPETITION KOBİ Zirvesi nin yedincisi İstanbul Ticaret Odası nda düzenlendi. KOBİ ler İçin Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkânları temalı zirvenin açılış konuşmasını İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Dr. Murat Yalçıntaş yaptı. Dr. Yalçıntaş, KOBİ lerin ayakta kalabilmesinin tek yolunun değişen şartlara uyum göstermek olduğunu dile getirerek, Bunun da yolu kurumsallaşmaktan geçiyor mesajını verdi. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun, KOBİ lere kurumsallaşma adına çok önemli imkânlar sağladığını söyleyen Dr. Murat Yalçıntaş, Türk ekonomisindeki kurumsallaşma adımlarının da önemini vurguladı. İş dünyasının özellikle mesleki eğitime daha fazla ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yalçıntaş, Mesleki eğitime her kesim katkıda bulunmalı. İş dünyası, üniversite ve bürokrasi mesleki eğitimin her aşamasında işbirliği içinde olmalı dedi. Seventh of SME Summits was held at Istanbul Chamber of Commerce. The opening speech of the summit themed 'Competitive Strategies and International Cooperation Opportunities for SMEs' was made by ICOC President and Turkey Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) Vice President Dr Murat Yalçıntaş. Noting that the only way to survive for SMEs is to adapt to changing conditions, Dr. Yalçıntaş said that this requires institutionalization. Saying that the New Turkish Commercial Code provided very important opportunities for institutionalization of SMEs, Dr. Murat Yalçıntaş also stressed the importance of the institutionalization steps of Turkish economy. Underlining that the business world should especially attach more importance to vocational education, Dr. Yalçıntaş said "Everyone should contribute to vocational education. Business, university and bureaucracy should be in co-operation at every stage of vocational education". İstanbul Odaları Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı, Deniz Ticaret Odası nın organizasyonu ile yapıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile üyelerinin katıldığı toplantıda genel ekonomik durum değerlendirildi. Toplantıda İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sungurlu ile İTO Meclis Başkan Yardımcıları Hasan Erkesim ve Sami Yılmaz da yer aldı. Toplantıda İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde yaşanan olaylara ilişkin, İşin hem ODALAR, İSTANBUL U VE EKONOMİYİ GÖRÜŞTÜ CHAMBERS DISCUSSED ISTANBUL AND THE ECONOMY insani hem de ekonomik yönüne bakmalıyız. Bu krizleri fırsata çeviren ülkeler var dedi. İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş da, MENA ülkelerinde meydana gelen karışıklıkların Türkiye ve dünya ülke ekonomilerine olası etkileri üzerinde bir değerlendirmede bulundu. GIstanbul Chambers' Joint Board of Directors Meeting was organized by the Chamber of Maritime Trade. General economic situation was assessed at the meeting attended by Presidents, Chairmen and members of Istanbul Chamber of Commerce (ICOC), Istanbul Chamber of Industry, Chamber of Maritime Trade, and Istanbul Stock Exchange. The meeting was also attendey by ICOC Assembly Chair Ibrahim Çağlar, ICOC President Murat Yalçıntaş, Board Member Murat Sungurlu, ICOC Assembly's Vice-Chairmen Hasan Erkesim and Sami Yılmaz. During the meeting, ICOC Assembly Chairman İbrahim Çalar talked about recent developments in the Middle East and North Africa (MENA) countries and said "We must look at both human and economic aspects. There are countries that turn this crisis into opportunity". ICOC President Dr. Murat Yalçıntaş also made an assessment on the possible impacts of conflicts in MENA countries in the economies of Turkey and other countries. -4- İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL 2011

6 BOSNA HERSEK İLE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ SEMINAR FOR COOPERATION WITH BOSNIA AND HERZEGOVINA Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke şirketlerinin karşılıklı ticaret yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Ticaret Odası nda (İTO) seminer düzenlendi. Türkiye-Bosna Hersek Firma Eşleştirme Konferansı nda bir araya gelen iki ülke işadamları, konferans sonrasında ikili görüşmeler de yaptı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şekib Avdagiç, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki tarihe dayanan çok yönlü siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere değindi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2008 e kadar katlanarak büyüdüğünü belirten Avdagiç, 2000 de 34 milyon dolar olan dış ticaret hacmi, 2008 de 596 milyon dolara ulaştı de Türkiye, Bosna Hersek in en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 6 ncı sırada yer aldı. İhracat rakamları ise 2000 de 27 milyon dolardan 2009 da 226 milyon dolara çıktı sonu itibariyle Türkiye gerçekleştirdiği toplam 130 milyon Euro luk yatırım ile bugün Bosna Hersek teki doğrudan yabancı yatırım sıralamasında 9 uncu sırada yer alıyor diye konuştu. Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) has held a seminar in order to develop economic relations between Turkey and Bosnia-Herzegovina, and to facilitate mutual trade between the two countries. Gathered at "Turkey-Bosnia and Herzegovina Corporate Matchmaking Conference", businessmen of two countries also made bilateral talks. At his opening speech of the conference, ICOC Vice President Şekib Avdagiç talked about, deep rooted and comprehensive political, economic, social and cultural relations between Turkey and Bosnia-Herzegovina. Noting that the trade volume between the two countries has grown exponentially until 2008, Avdagiç said "In 2000 the foreign trade volume of $ 34 million USD, in 2008 it reached $ 596 million USD. In 2008, Turkey was 6th among the countries from which Bosnia and Herzegovina made most imports. Export figures also reached to $ 226 million USD, compared to $ 27 million USD in As of the end of 2009, with a total of 130 million Euros investment, Turkey ranks 9th among direct foreign investors in Bosnia and Herzegovina". ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT ELECTRIC VEHICLE PRODUCTION IS AN OPPORTUNITY FOR TURKEY İstanbul Ticaret Odası Sanayi İhtisas Komitesi, Sanayicimizle Birlikte sloganı ile düzenlediği firma gezileri kapsamında Mercedes-Benz Türk A.Ş. Hoşdere Otobüs Fabrikası nı ziyaret etti. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ın başkanlık ettiği heyette, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çınar, Meclis ve ilgili komitelerin üyeleri yer aldı. İTO Heyeti ni, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Otobüs Üretim Direktörü Klaus Pfeifer ve Otobüs Üretim Müdürü Ahmet Bodur karşıladı. Pfeifer in Türkçe yaptığı ''hoş geldiniz'' konuşmasının ardından Otobüs Üretim Müdürü Ahmet Bodur, fabrikayı tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş da konuşmasında, Türkiye de ucuz işgücü, düşük üretim maliyetleri gibi avantajların artık Çin, Hindistan ve benzeri ülkelere kaydığına işaret etti. Dr. Yalçıntaş, bu yüzden Türk otomotiv sektörünün sadece üretimle sınırlı kalmaması, Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayarak, elektrikli araç üretiminin ise Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Within the scope of special trips organized with the motto of 'Together with Our Industrialists', Istanbul Chamber of Commerce Specialty Committee paid a visit to Mercedes-Benz Turk Inc. Bus Factory in Hoşdere. The delegation led by ICOC President Dr. Murat Yalçıntaş included Vice President Dursun Topçu, Board Member Abdullah Çınar, as well as Assembly Members and members of relevant committees. ICOC delegation was greeted by Mercedes-Benz Turk Inc. Bus Production Director Klaus Pfeifer and Bus Production Manager Ahmet Bodur. Following Pfeifer's welcome speech in Turkish, Bus Production Manager Ahmet Bodur made a presentation introducing the factory. At his speech, ICOC President Dr. Murat Yalçıntaş said that Turkey's advantages such as cheap labor and lower production costs moved to countries such as China, India, etc. "So Turkish automotive idustry must stuck only with production. We should also focus on R & D activities" said Dr. Yalçıntaş emphasizing the production of electric vehicles is a very important opportunity for Turkey. İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

7 İ TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC MAKEDON BAKAN İTO DAYDI MACEDONIAN MINISTER VISITED ICOC Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Hadi Nezir, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ı ziyaret etti. Makedonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri artırabilmek için yapılan görüşme sonrası Nezir, Türk iş dünyasını Makedonya üzerinden AB ye açılma fırsatını değerlendirmeye çağırıyoruz dedi. Makedonya nın başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere bölgede birçok ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunduğuna dikkat çeken konuk Bakan Nezir, şunları söyledi: Ülkelerimiz arasında savunma, ekonomi, kültür ve eğitim anlaşmaları var. Başta organik tarımda olmak üzere turizmde ve sanayide çok avantajlı yatırım imkânlarına sahibiz ve öncelikle anavatan Türkiye yi bu yatırımları değerlendirmeye bekliyoruz. Kâr oranı yüksek olmasa da gelip, yatırım yapmanızı istiyoruz State Minister of the Republic of Macedonia Hadi Nezir visited Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) President Dr. Murat Yalçıntaş. After the talks aimed at increasing economic and commercial relations between Macedonia and Turkey, Nezir said "We are calling Turkish business world to use the opportunity to open to EU through Macedonia". Pointed out that Macedonia has free trade agreements with many countries of the region including European Union countries, minister Nezir said: "There are defense, economy, culture and education agreements between our countries. We have very advantageous investment opportunities in tourism and industry, particularly in organic farming, and first of all we are expecting motherland Turkey to make use of these investments. Profit rates may not be high, but we want you to to come and invest." ÇELEBİ REHBERLERİ İTO DA EĞİTİLİYOR ÇELEBI'S GUIDES ARE TRAINED AT ICOC 'Specialization Training for Guides On the Track of Evliya Celebi'. Noting that Istanbul Chamber of Commerce should not be seen as an institution that only deals with its members' problems and aims developing business life, ICOC Board Member Mehmet Develioğlu said "After word the Evliya Çelebi Year and the seminar held in our Chamber, it will be better understood that Evliya Çelebi is a unique master of culture not only for us but also for the whole world". Evliya Çelebi nin, doğumunun 400 üncü yıldönümü nedeniyle İstanbul Ticaret Odası nda Evliya Çelebi nin İzinde Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi başlığıyla İstanbul rehberlerine uzmanlık eğitimi seminerleri düzenlendi. İstanbul Ticaret Odası nın, yalnızca üyelerinin sorunlarıyla ilgilenen, iş hayatını geliştirme amacında olan bir kurum olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Develioğlu, Evliya Çelebi Yılı ve bu yıl vesilesiyle Odamızda düzenlenen bu seminer sonrasında, Evliya Çelebi nin sadece bizim değil, tüm dünyanın eşsiz bir kültür üstadı olduğu daha iyi anlaşılacaktır dedi. In the 400th anniversary of Evliya Çelebi's birth, Istanbul Chamber of Commerce held specialty training seminars titled -6- İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL 2011

8 REKLAM İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

9 İ TO DAN HABERLER Soyhan Alpaslan NEWS FROM ICOC Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Ticaret Odası ile anlaşma imzaladı Turkish Armed Forces signed agreement with Istanbul Chamber of Commerce SAVUNMA SANAYİ, YERLİ ÜRETİCİYİ ÇAĞIRIYOR DEFENSE INDUSTRY CALLS DOMESTIC MANUFACTURERS T ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Malzeme Yerlileştirme Sergisi, Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Savunmanın daha çok millileşmesi için yapılan sergilere katılan ve Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalayan yerli üreticiye aynı zamanda NATO ya da mal üretme fırsatı doğuyor. T urkish Armed Forces (TAF), Material Localization Exhibition will be held between the dates of September. Domestic manufacturers who participate to the exhibition, which are carried out to nationalize defense, and who sign agreements with Ministry of Defense will also grab a chance to manufacture for NATO. -8- İ TOVİ ZYON Ş UBAT/FEBRUARY 2011

10 Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), savunma sanayini daha çok millileştirmek için yerli üretici ile işbirliğini genişletiyor. TSK; bunun için 1997 yılından bu yana TSK Malzeme Yerlileştirme Sergisi düzenliyor. Yılda 5 milyar liralık alım yapan TSK, kullandığı malzemeleri ve makineleri üreten yerli üretici sayısını artırmak için İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile yeni bir protokol imzaladı. Hava, kara, deniz, sahil güvenlik ve Jandarma Komutanlığı olmak üzere tüm kuvvet komutanlıklarının katılacağı TSK Malzeme Yerlileştirme Sergisi Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Fuar Alanı nda yapılacak. TSK Malzeme Yerlileştirme Sergileri, yerli sanayicinin savunma sanayi faaliyetlerine daha fazla katılması ile Türkiye savunma sanayinin millileştirilmesini hedefliyor. DAHA ÇOK YERLİ KULLANABİLİRİZ TSK nın savunma sanayini daha çok millileştirmek için 1998 yılından bu yana sürdürdüğü işbirlikleri ile savunma sanayinde yabancı payı yüzde 80 lere çekilmiş durumda. Hedef, bu payı mümkün olduğu kadar azaltmak. Tuğamiral Osman Kayalar, İTO daki imza töreninde, TSK nin daha çok yerli malzeme kullanabileceğini ama bunun için bazı yasal düzenlemeler gerektiğinin altını çizdi. Kayalar, savunma sanayini millileştirme çalışmalarının artması temennisinde bulunarak, Bu faaliyetler ülkemizin yararına büyük bir atılım. Böylece yerli sanayinin savunma içindeki payını artırıyoruz şeklinde konuştu. YABANCI PAYI AZALIYOR İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, savunma sanayinin kullandığı malzemede yabancı payının giderek düşmesinin çok sevindirici olduğunu söyleyerek, İTO nun bu konuda her türlü desteği ve yardımı sağlayacağına dikkat çekti. Savunma sanayinin ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranının artırılması ve savunma sistemlerinin özgün yurt içi Turkish Armed Forces (TAF) broadens its cooperation with domestic manufacturers in order to nationalized the defense industry more. For this purpose, TAF has been organizing TAF Material Localization Exhibitions since Making purchases worth 5 billion TL every year, TAF signed a new protocol with Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) in order to increase the number of domestic manufacturers who produce materials and machinery. TAF Material Localization Exhibition, which will be participated by all military departments including Air Forces Command, Land Forces Command, Naval Forces Command, Coast Guard Command and Gendarmerie General Command, will be held at Istanbul World Trade Center (IWTC) Fair Area between the dates of September TAF Material Localization Exhibitions is aimed at nationalizing Turkey's defense industry by attracting more domestic industrialists to the defense industry activities. WE CAN EMPLOY MORE LOCAL SUPPLIERS With the cooperation efforts continued by TAF since 1998 in order to nationalize defense industry more, the share of foreign companies in the defense industry has been lowered down to some 80 percent. The target is to diminish this share as much as possible. At the signature ceremony in ICOC, Commodore Osman Kayalar underlined that TAF may employ more domestic suppliers but that requires certain legal regulations. Wishing to increase the endeavors for nationalizing the defense industry, Kayalar said These activities constitute a breakthrough for our country. Thus we increase the share of domestic industry in defense sector". FOREIGN SHARES SHRINK Expressing their gladness about shrinkage of foreign shares in materials used by defense İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

11 İ TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC increasing the rate of domestic supply of defense industry with original domestic development projects tailored for Turkey, Topçu said This will be possible with raising awareness among our manufacturer companies, SMEs and sub-industrialists. As ICOC, we are keeping tabs with these material exhibitions, which are one of the advertising and awareness-raising events organized by TAF. geliştirme projeleri ile tedarik edilmesi gerektiğini dile getiren Topçu şunları söyledi: Bu da üretici firmalarımızın, KOBİ lerimizin ve yan sanayicilerimizin bilinçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. TSK nin bu konuda düzenlediği tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerinden biri olan malzeme sergilerini İTO olarak yakından takip ediyoruz NATO TEDARİKÇİSİ OLMA FIRSATI TSK nın Malzeme Yerlileştirme Sergilerine katılan üreticiler sergilenen ürünlerin üzerinde her türlü bilgiyi görebiliyor. Her ürünün üzerinde bir kod bulunuyor. Üretici; ürünlerin ithal fiyatını, ihtiyaç duyulan adet sayısını, NATO stok numarası gibi önemli bilgileri görebiliyor. Malzeme Yerlileştirme Sergileri, yerli üreticiye aynı zamanda NATO ya da mal üretme şansının kapısını aralıyor. TSK ya mal üretebilen firmalar NATO nun da tedarikçisi olma fırsatına sahip oluyor. Sergide yer alacak malzemeler halen yurtdışından alım işlemleri süren veya alınması planlanan çeşitli makine, parçaları ve aksamlarından oluşuyor. Sergilenen malzemeleri yurtiçinde üretecek olan firmalar Savunma Sanayi tarafından Hangi ürünler sergilenecek? Hava, kara, deniz, sahil güvenlik ve Jandarma Komutanlığı olmak üzere tüm kuvvet komutanlıklarının katılacağı sergide yer alacak belli başlı malzemeler şunlar: Gemi, denizaltı, helikopter ve deniz karakol uçakları için ihtiyaç duyulan makineler, elektrik, elektronik, silah sistemleri yedek parçaları, genel ana gruplarda olmak üzere; filtreler, rulmanlar, yataklar, elektronik kartlar, güç kaynakları, elektronik bileşenler, lambalar. Which products will be exhibited? industry, ICOC Vice President Dursun Topçu emphasized that ICOC will continue to offer any kind of support and assistance in this regard. Underlining the necessity of The materials to be displayed at the Exhibition, which will be participated by all military departments including Air Forces Command, Land Forces Command, Naval Forces Command, Coast Guard Command and Gendarmerie General Command include: General main groups of machines, electrical/electronic weapon systems and spare parts, as well as filters, bearings, roller bearings, electronic card, power supply, electronic components, lamps, etc. needed for ships, submarines, helicopters and maritime patrol aircrafts. A CHANCE TO BECOME NATO SUPPLIER Manufacturs who participate TAF s Material Localization Exhibitions can see any kind product-related information directly on the exhibited products. Each product has an individual code. Manufacturers can see important information such as import price of products, number of units needed and NATO stock numbers. For domestic manufacturers, Material Localization Exhibitions also open the gates of manufacturing for NATO. Companies who can manufacture for TAF also grab a chance to become a supplier for NATO. The materials that will take place in the exhibition consist of various machines, components and parts, which are still procured or planned to be procured from abroad. Companies who will domestically manufacture the exhibited materials are certified by the Defense Industry. Once the domestic manufacturers for the materials are identified, overseas orders are cancelled. Required arrangements and transactions for domestic supply are carried out by TAF. STOCK EXCHANGE OPPORTUNITY -10- İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL 2011

12 belgelendiriliyor. Malzemelerin yerli üreticisi belirlendikten sonra yurtdışı siparişler iptal ediliyor. Yurtiçi tedarik için gerekli düzenlemeler ve işlemler TSK tarafından yapılıyor. BORSA YA ÜYE OLMA AVANTAJI TSK ya mal tedarik eden firmaların çoğu İstanbul Ticaret Odası Türk Yan Sanayi Borsası na kayıtlı üretici firmalardan oluşuyor. Türk Yan Sanayi Borsasına üye olabilmek için belirli kalite belgeleri ve üst düzey üretim kriterleri şartı gerekiyor. TYSB na üye olan firmalar otomotiv, beyaz eşya yan sanayi, metal, plastik, kauçuk gibi pilot sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. Bu sektörlerin ortak özelliği Türk yan sanayiinin üretime dayalı rekabet gücünü ortaya çıkarması ve ihracat kapasitesine sahip olması. TYSB na üye firmalar ISO, QS, VDE gibi kalite belgelerine sahip, ileri teknoloji yöntemleri ile esnek üretim yapabilen ve rekabetçi fiyat teklifleri sunabilecek yapıya sahipler. TYSB üyelerinin bu özelliği yerli ve yabancı ana sanayiciler tarafından da her yıl İTO tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen İşbirliği Günleri nde yapılan ortaklıklar, anlaşmalarla kendisini kanıtlar durumda. Aralarında General Motor, Hitachi, İkea, Man, Siemens, Zodiac Aerospace, Mercedes, Bosh gibi dünyanın en büyük ana sanayicilerinin bulunduğu firmalar her yıl TYSB üyeleri ile yeni anlaşmalar, işbirlikleri yapıyor. ALMAN TEDARİKÇİ BORSA İLE TANIŞTI TYSB, bu ay içinde, Alman MTU Friedrichshefen GmbH ile üyelerini tanıştırdı. Yaklaşık 80 Türk yan sanayici ile görüşecek olan MTU firması Türkiye Savunma Bakanlığı ndan Tesis Güvenlik Yeterlilik Belgesi ne sahip, tedarikçi firmalardan biri. Gemi sanayi, kara, demiryolu ve ağır sanayi araçları için dizel motorlar ve tahrik sistemleri üreten Alman firma,tysb aracılığı ile Türk yan sanayicilerle tanışarak, işbirliği anlaşmaları yaptı. Most of TAF's suppliers are manufacturer companies registered to Istanbul Chamber of Commerce Turkish Sub- Industry Stock Exchange. In order to become a member of Turkish Sub-Industry Stock Exchange certain quality certificates and high level manufacturing criteria are stipulated. Member companies of TSISE are doing business in leading sectors such as automotive, home appliances sub-industry, metal, plastics, rubber, etc.. A common feature of these sectors is their ability of revealing the manufacturing-based competitive power of Turkish sub-industry and their capacity in exports. TSISE member companies have quality certificates such as ISO, QS, VDE, they are able to manufacture flexibly with high- technology methods, and their structures allow them to offer competitive price quotes. These characteristics of TSISE members are also recognized by domestic and foreign key industrialists with new associations and agreements that arise from ICOC's traditional Collaboration Days event. Every year, companies including biggest global key industrialists such as General Motors, Hitachi, Ikea, Man, Siemens, Zodiac Aerospace, Mercedes, Bosh, etc. make new agreements and deals with TSISE members. GERMAN SUPPLIER AT THE STOCK EXCHANGE This month, TSISE introduced German company MTU Friedrichshefen GmbH to its members. Set to meet with some 80 Turkish sub- industrialists, MTU is one of the supplier companies that have Turkish Defense Ministry s Facility Security Qualification Certificate. Manufacturing diesel engines and drive system for ship building industry, as well as for land, railway and heavy construction vehicles, the German company met and signed agreements with Turkish sub-industrialists through the channel of TSISE. İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:105 EKİM/OCTOBER 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE BÜYÜME NİHAYET İŞSİZLİĞİ GERİ

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:97 ŞUBAT/FEBRUARY 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Teknoloji devleriyle CeBİT te

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

SORUMLULUKTA LUKTA DA

SORUMLULUKTA LUKTA DA YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:88 MAYIS/MAY 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İTO, SOSYAL SORUMLULUKTA LUKTA DA

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

REKLAM. www.ito.org.tr. 2010 da Altın yıl olabilir 2010 could also be a Golden year

REKLAM. www.ito.org.tr. 2010 da Altın yıl olabilir 2010 could also be a Golden year SAYI/NUMBER:86 MART/MARCH 2010 ISSN1303-8494 Mart/March 2010 Sayı/Number:86 Yıl/Year:8 İTOVİZYON İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE REKLAM

Detaylı

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1-

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1- BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Doğal yaşama hakkı Right to lead a natural life Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın verilerine göre dünyada organik ürün pazarı, 35 40 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.

Detaylı

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:95 ARALIK/DECEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 2011 İHTİYATLI BÜYÜME YILI

Detaylı

KÜLTÜR FIRTINASI SÜRÜYOR. SANATve. www.ito.org.tr WIND IS CONTINUING TO ART AND CULTURE BLOW IN ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:90 TEMMUZ/JULY 2010

KÜLTÜR FIRTINASI SÜRÜYOR. SANATve. www.ito.org.tr WIND IS CONTINUING TO ART AND CULTURE BLOW IN ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:90 TEMMUZ/JULY 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:90 TEMMUZ/JULY 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE SANATve KÜLTÜR FIRTINASI SÜRÜYOR

Detaylı

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 80 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2014 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMA

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YILYEAR: 17 SAYIISSUE: 80 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2014 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMA TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ PROBLEM ÇÖZME EĞİTİM PLANLAMA TEŞVİK ANALİZ İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

"Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor

Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 76 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2014 FUAR ÖZEL SAYISI "Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" "The companies should pave the way for the young generation" Ahu Büyükkuşoğlu Serter Farplas

Detaylı

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 58 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2011 Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Sektör

Detaylı

İç pazarda güçlü olmayan ürün küresel marka olamaz It is not possible to be a global brand without having a strong presence in domestic market

İç pazarda güçlü olmayan ürün küresel marka olamaz It is not possible to be a global brand without having a strong presence in domestic market YILYEAR: 12 SAYIISSUE: 56 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2010 İç pazarda güçlü olmayan ürün küresel marka olamaz It is not possible to be a global brand without having a strong presence in domestic market

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Düşünceden Uygulamaya TAYSAD KALIP. Ideas to Action DOSYASI

Düşünceden Uygulamaya TAYSAD KALIP. Ideas to Action DOSYASI YILYEAR: 12 SAYIISSUE: 51 OCAKJANUARY - ŞUBATFEBRUARY 2010 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS > "İşbirliğimiz sektörün küresel başarısına

Detaylı

Otomotiv Tedarik Sanayi Uzak Doğu ya Uzanıyor

Otomotiv Tedarik Sanayi Uzak Doğu ya Uzanıyor YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 72 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2013 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Firma Tanıtım Sayfaları Company Introduction

Detaylı

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive

Türk Otomotiv Sanayi nin Bugünü ve Geleceği Today and Future of the Turkish Automotive YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 66 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2012 Otomotivdeki değişim Türk otomotiv sanayine büyük fırsatlar yaratacak Change in automotive will create great opportunities for Turkish automotive

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy Publishment of the Facility Services Management Businessmen Association Bülent Doğru: TESHIAD represents one of the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy TESHİAD; ülke

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

22.UNICERA coşkusu. Excitement of Unicera 22. Tarihi yüklenmiş gemiler: Yenikapı batıkları. Türk seramikçileri hedefe odaklandı

22.UNICERA coşkusu. Excitement of Unicera 22. Tarihi yüklenmiş gemiler: Yenikapı batıkları. Türk seramikçileri hedefe odaklandı Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi/Journal of Turkish Ceramics Federation Nisan-Haziran/April-June 2010 No:32 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 22.UNICERA coşkusu Excitement of Unicera 22 Türk

Detaylı

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32 BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE 1. AVRUPA OYUNLARI FİYAT- PRICE 5 TL КРАТКОЕ

Detaylı