İLİMİZ VAR İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN İTO KİTAPLAR. 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLİMİZ VAR İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS"

Transkript

1 İTO KİTAPLAR İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 Sayı/Number:99 SAYI/NUMBER:99 NİSAN/APRIL 2011 ISSN Nisan/April 2011 YIL/YEAR:9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN 14 İLİMİZ VAR 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS Avrupa nın suyla şifa dağıtan altıncı ülkesiyiz Turkey is the sixth in Europe with water therapies Dijital dünyanın kalbi Türkiye için attı The heart of digital world beats for Turkey at CeBIT Yerli filmleri seviyoruz We love domestic films NATO standardını aşan insansız Türk uçakları Turkish drones exceed NATO standards

2 BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Türkiye nin büyüme sevdası Turkey s love for growth Cumhuriyet in ilan edildiği 1923 yılında Türkiye nin top- lam ihracatı 50.8 milyon dolardı. Cumhuriyet in kuruluşunun 50. yılı olan 1973 yılında Tür- kiye ilk kez 1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bugün ise 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan toplam 14 ilimiz var. Geçen yıl 81 ilimizin 12 si 1 milyar dolar sınırını aş- mıştı. Küresel ekonomik dalgalanmadan çıkışın hızlandığı 2010 yılında bu illerimizin sayısının 14 ü bulması ayrıca sevindirici. Doğal olarak her ilin gerek üretim altyapısı gerekse coğ- rafi konumu açısından kendisine özgü koşulları var. Fakat burada asıl dikkati çeken husus, ülkemizin dört bir yanın- daki girişimcilerimizin artık Büyük Türkiye idealini ve refaha ulaşmayı sadece devletten beklemeyip, zor rekabet koşullarında dünyanın sınırlarını zorlaması. Buradan da anlıyoruz ki, gerek işadamlarımız gerekse çalışanlarımız, ihracata dayalı büyüme modeline başarıyla uyum sağlamanın yanında büyüyen ekonomiden daha fazla pay al- mak istiyor. Nitekim illerimizin geleneksel ve çevre pazarlar dışın- da yöneldiği öyle pazarlar var ki, şaşırmamak mümkün değil. Örneğin en çok ihracat yapan iller sıralamasında onuncu sırada yer alan Sakarya nın ihracat yaptığı ülkeler arasında; Meksika, Nepal, Filipinler, Gambiya, Haiti, Ar- jantin gibi uzak pazarlar var. Dünyada önemli siyasi değişimler olurken, küresel ekono- mi yeniden şekillenirken ve ülkemiz yeni bir genel seçime giderken girişimcilerimizin bu başarısı Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine ulaşma azmindeki cesaret ve şevkimizi daha da arttırıyor. Temennimiz, bütün siyasi parti- lerimizin ülkemizin dört bir yanındaki girişimcilerimizin yolunu açacak politikalar etrafında ortak bir milli paydaya varmaları. The total volume of exports in Turkey was 50.8 million dollars in 1923, when the Republic was first pronounced. In 1973, the 50th anniversary of the Republic, Turkey realized 1 billion dollars of exports for the first time. Today, we have a total number of 14 provinces which realize over 1 billion dollars of exports. 12 out of our 81 provinces exceeded the level of 1 billion dollars last year. It is particularly good to see that the number has increased to 14 since the year 2010, when the global financial fluctuation boomed rapidly. Naturally, every province has its own intrinsic circumstances in terms of both manufacturing infrastructure and geographical lo- cation. What is really worth noting here is that enterprisers all around our country have ceased to expect the state to realize the Great Turkey and ensure welfare; they are now pushing the limits under difficult competition conditions. From this, we infer that both our businessmen and employees seek to successfully adapt to the export-oriented growth model and get more shares from the developing economy. Actually, our provinces turn to so many markets in addition to the traditional and surrounding ones that it is almost impossible not to be surprised. Sakarya, the tenth province in the list of the biggest exporting provinces, exports to various remote markets including Mexico, Nepal, the Philippines, Gambia, Haiti and Ar- gentina for example. As significant political changes take place around the globe, as global economy is being reshaped and as our country is head- ed towards a new general election, the success achieved by our enterprisers enhances our courage and fuels our willingness to achieve the goals set for the 100th anniversary of the Republic. We hope that all of our political parties will reach an agreement on policies which clear the path before our enterprisers around our country. DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

3 İÇİNDEKİL İstanbul Ticaret Odası Adına İmtiyaz Sahibi Owner on Behalf of the İstanbul Chamber of Commerce Dr. Murat Yalçıntaş SAYI/NUMBER 99 N İ S A N / A P R I L Genel Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Puplications Coordinator and Editor-in-Chief Dr. Cengiz Ersun İTO Yayınlar Koordinatörü ICOC Puplications Coordinator İsmail Şen Yayın Kurulu Publishing Committee Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Kenan Öztekin Dr. Ahmet Naci Helvacı Şefik Memiş İsmail Şen Zeliha Aslan Tamer Çerçi Doğan Erdoğan 12 Genel Yayın Yönetmeni Executive Editor Zeliha Aslan Haber Koordinatörü News Coordinator Tamer Çerçi 4 Rekabetin yolu kurumsallaşmaktan geçiyor Institutionalization is the key to competition 20 ANALİZ-ANALYSISANALYSIS Nükleer enerji: Tercih değil, zaruret! Nuclear power: A necessity, not a choice! Haber Merkezi Press Department Reporters Dilek Ülker, Soyhan Alpaslan, İlker Başöz, Canan Bilgin, Nuran Çapkın, Yahya Gül, Dilşah Keflioğlu, Nalan Söylemez, Fedai Yıldırımım Adres / Address İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL CHAMBER OF COMMERCE, Reşadiye Cad. Eminönü-İstanbul / Turkey Telefon numaraları / Telephone numbers (44 lines) Basın Yayın Şubesi / Press Department Tel: Fax: Internet: Tasarım / Design Taze Ajans Baskı / Publishing Altınoluk Yayın ve Sanayi A.Ş. Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Yayın Tarihi: Bu dergi içeriğindeki tüm yazı ve resimler, kaynak gösterilmeksizin ve izin alınmaksızın kullanılamaz. Tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. The contents of this magazine may be repoduced by mentioning the source all responsibility of the views expressed and pictures published in this Review belong to the authors of the articles 12 Odalar, İstanbul u ve ekonomiyi görüştü Chambers discussed Istanbul and the economy Bosna Hersek ile işbirliği semineri Seminar for Cooperation with Bosnia and Herzegovina Elektrikli araç üretimi Türkiye için bir fırsat Electric vehicle production is an opportunity for Turkey Makedon Bakan İTO daydı Macedonian Minister visited ICOC Çelebi rehberleri İTO da eğitiliyor Çelebi's guides are trained at ICOC Savunma Sanayi, yerli üreticiyi çağırıyor Defense industry calls domestic manufacturers KAPAK-COVER İhracatta 1 milyar doları aşan 14 ilimiz var 14 cities exceeds 1 billion dollars in exports KONUK YAZAR-GUEST WRITER Türkiye den yurtdışına doğrudan yatırımlar ve dünya yatırım iklimi Direct investments of Turkey in other countries and the investment climate of the world AVRUPALI TÜRKLER- EUROPEAN TURKS Mobilyacılar kralı olmayı başardı Now he s the king of cabinet makers AB AJANDASI-EU AGENDA İstanbul AB Bilgi Merkezi 1 yaşında Istanbul eu information center 1 year old FUAR-FAIRFAIR Dijital dünyanın kalbi Türkiye için attı The heart of digital world beats for Turkey at cebit TEKNOLOJİ-TECHNOLOGYTECHNOLOGY CeBIT 2011 in yıldızı tablet bilgisayarlar Star of CeBIT 2011 tablet computers

4 ER-CONTENTS HABER-NEWS NATO standardını aşan insansız Türk uçakları Turkish drones exceed NATO standards ULAŞIM-TRANSPORTATION İstanbul hava, kara ve denizden rahatlayacak Istanbul will get relieved by air, land and sea transportation HEDEF SEKTÖR-TARGET TARGET SECTOR Çiçekçiler, çiçeksiz dünya ya karşı Florists against an unflowered world ARAŞTIRMA-RESEARCHRESEARCH Yerli filmleri seviyoruz We love domestic films TURİZM-TOURISMTOURISM Turizmde hedef ilk 5 e girmek Target in tourism: Top ASIRLIK ÇINARLAR AGE-OLD VETERANS Nihat Yeşilışık: Güven sermayeniz güçlü olsun Nihat Yeşilışık Build strong capital of trust SEKTÖREL AÇIKOTURUM SECTORAL OPEN FORUM Madenimiz var ama enerji ve teknoloji pahalı "We have mines but energy and technology are expensive YAŞAM-LIFE Avrupa nın suyla şifa dağıtan altıncı ülkesiyiz Turkey is the sixth, in Europe with water therapies BAŞARI ÖYKÜSÜ-SUCCESS SUCCESS STORY Türk motifleri modern panolarda yaşıyor Turkish motifs live in modern panels KAYBOLAN MESLEKLER DIMINISHING PROFESSIONS Edirnekari-Edirne işi Edirne-style woodworks VERGİ-TAX Kurumlarda örtülü sermaye Hidden capital in corporations KİTAPLIK-BOOKSHELF EKONOMİK VERİLER ECONOMIC INDICATORS ADRESLER-ADDRESSESADDRESSES İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

5 İ TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC REKABETİN YOLU KURUMSALLAŞMAKTAN GEÇİYOR INSTITUTIONALIZATION IS THE KEY TO COMPETITION KOBİ Zirvesi nin yedincisi İstanbul Ticaret Odası nda düzenlendi. KOBİ ler İçin Rekabetçi Stratejiler ve Uluslararası İşbirliği İmkânları temalı zirvenin açılış konuşmasını İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Dr. Murat Yalçıntaş yaptı. Dr. Yalçıntaş, KOBİ lerin ayakta kalabilmesinin tek yolunun değişen şartlara uyum göstermek olduğunu dile getirerek, Bunun da yolu kurumsallaşmaktan geçiyor mesajını verdi. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun, KOBİ lere kurumsallaşma adına çok önemli imkânlar sağladığını söyleyen Dr. Murat Yalçıntaş, Türk ekonomisindeki kurumsallaşma adımlarının da önemini vurguladı. İş dünyasının özellikle mesleki eğitime daha fazla ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yalçıntaş, Mesleki eğitime her kesim katkıda bulunmalı. İş dünyası, üniversite ve bürokrasi mesleki eğitimin her aşamasında işbirliği içinde olmalı dedi. Seventh of SME Summits was held at Istanbul Chamber of Commerce. The opening speech of the summit themed 'Competitive Strategies and International Cooperation Opportunities for SMEs' was made by ICOC President and Turkey Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) Vice President Dr Murat Yalçıntaş. Noting that the only way to survive for SMEs is to adapt to changing conditions, Dr. Yalçıntaş said that this requires institutionalization. Saying that the New Turkish Commercial Code provided very important opportunities for institutionalization of SMEs, Dr. Murat Yalçıntaş also stressed the importance of the institutionalization steps of Turkish economy. Underlining that the business world should especially attach more importance to vocational education, Dr. Yalçıntaş said "Everyone should contribute to vocational education. Business, university and bureaucracy should be in co-operation at every stage of vocational education". İstanbul Odaları Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı, Deniz Ticaret Odası nın organizasyonu ile yapıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile üyelerinin katıldığı toplantıda genel ekonomik durum değerlendirildi. Toplantıda İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sungurlu ile İTO Meclis Başkan Yardımcıları Hasan Erkesim ve Sami Yılmaz da yer aldı. Toplantıda İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde yaşanan olaylara ilişkin, İşin hem ODALAR, İSTANBUL U VE EKONOMİYİ GÖRÜŞTÜ CHAMBERS DISCUSSED ISTANBUL AND THE ECONOMY insani hem de ekonomik yönüne bakmalıyız. Bu krizleri fırsata çeviren ülkeler var dedi. İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş da, MENA ülkelerinde meydana gelen karışıklıkların Türkiye ve dünya ülke ekonomilerine olası etkileri üzerinde bir değerlendirmede bulundu. GIstanbul Chambers' Joint Board of Directors Meeting was organized by the Chamber of Maritime Trade. General economic situation was assessed at the meeting attended by Presidents, Chairmen and members of Istanbul Chamber of Commerce (ICOC), Istanbul Chamber of Industry, Chamber of Maritime Trade, and Istanbul Stock Exchange. The meeting was also attendey by ICOC Assembly Chair Ibrahim Çağlar, ICOC President Murat Yalçıntaş, Board Member Murat Sungurlu, ICOC Assembly's Vice-Chairmen Hasan Erkesim and Sami Yılmaz. During the meeting, ICOC Assembly Chairman İbrahim Çalar talked about recent developments in the Middle East and North Africa (MENA) countries and said "We must look at both human and economic aspects. There are countries that turn this crisis into opportunity". ICOC President Dr. Murat Yalçıntaş also made an assessment on the possible impacts of conflicts in MENA countries in the economies of Turkey and other countries. -4- İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL 2011

6 BOSNA HERSEK İLE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ SEMINAR FOR COOPERATION WITH BOSNIA AND HERZEGOVINA Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke şirketlerinin karşılıklı ticaret yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Ticaret Odası nda (İTO) seminer düzenlendi. Türkiye-Bosna Hersek Firma Eşleştirme Konferansı nda bir araya gelen iki ülke işadamları, konferans sonrasında ikili görüşmeler de yaptı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şekib Avdagiç, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki tarihe dayanan çok yönlü siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere değindi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2008 e kadar katlanarak büyüdüğünü belirten Avdagiç, 2000 de 34 milyon dolar olan dış ticaret hacmi, 2008 de 596 milyon dolara ulaştı de Türkiye, Bosna Hersek in en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 6 ncı sırada yer aldı. İhracat rakamları ise 2000 de 27 milyon dolardan 2009 da 226 milyon dolara çıktı sonu itibariyle Türkiye gerçekleştirdiği toplam 130 milyon Euro luk yatırım ile bugün Bosna Hersek teki doğrudan yabancı yatırım sıralamasında 9 uncu sırada yer alıyor diye konuştu. Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) has held a seminar in order to develop economic relations between Turkey and Bosnia-Herzegovina, and to facilitate mutual trade between the two countries. Gathered at "Turkey-Bosnia and Herzegovina Corporate Matchmaking Conference", businessmen of two countries also made bilateral talks. At his opening speech of the conference, ICOC Vice President Şekib Avdagiç talked about, deep rooted and comprehensive political, economic, social and cultural relations between Turkey and Bosnia-Herzegovina. Noting that the trade volume between the two countries has grown exponentially until 2008, Avdagiç said "In 2000 the foreign trade volume of $ 34 million USD, in 2008 it reached $ 596 million USD. In 2008, Turkey was 6th among the countries from which Bosnia and Herzegovina made most imports. Export figures also reached to $ 226 million USD, compared to $ 27 million USD in As of the end of 2009, with a total of 130 million Euros investment, Turkey ranks 9th among direct foreign investors in Bosnia and Herzegovina". ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT ELECTRIC VEHICLE PRODUCTION IS AN OPPORTUNITY FOR TURKEY İstanbul Ticaret Odası Sanayi İhtisas Komitesi, Sanayicimizle Birlikte sloganı ile düzenlediği firma gezileri kapsamında Mercedes-Benz Türk A.Ş. Hoşdere Otobüs Fabrikası nı ziyaret etti. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ın başkanlık ettiği heyette, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çınar, Meclis ve ilgili komitelerin üyeleri yer aldı. İTO Heyeti ni, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Otobüs Üretim Direktörü Klaus Pfeifer ve Otobüs Üretim Müdürü Ahmet Bodur karşıladı. Pfeifer in Türkçe yaptığı ''hoş geldiniz'' konuşmasının ardından Otobüs Üretim Müdürü Ahmet Bodur, fabrikayı tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş da konuşmasında, Türkiye de ucuz işgücü, düşük üretim maliyetleri gibi avantajların artık Çin, Hindistan ve benzeri ülkelere kaydığına işaret etti. Dr. Yalçıntaş, bu yüzden Türk otomotiv sektörünün sadece üretimle sınırlı kalmaması, Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayarak, elektrikli araç üretiminin ise Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Within the scope of special trips organized with the motto of 'Together with Our Industrialists', Istanbul Chamber of Commerce Specialty Committee paid a visit to Mercedes-Benz Turk Inc. Bus Factory in Hoşdere. The delegation led by ICOC President Dr. Murat Yalçıntaş included Vice President Dursun Topçu, Board Member Abdullah Çınar, as well as Assembly Members and members of relevant committees. ICOC delegation was greeted by Mercedes-Benz Turk Inc. Bus Production Director Klaus Pfeifer and Bus Production Manager Ahmet Bodur. Following Pfeifer's welcome speech in Turkish, Bus Production Manager Ahmet Bodur made a presentation introducing the factory. At his speech, ICOC President Dr. Murat Yalçıntaş said that Turkey's advantages such as cheap labor and lower production costs moved to countries such as China, India, etc. "So Turkish automotive idustry must stuck only with production. We should also focus on R & D activities" said Dr. Yalçıntaş emphasizing the production of electric vehicles is a very important opportunity for Turkey. İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

7 İ TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC MAKEDON BAKAN İTO DAYDI MACEDONIAN MINISTER VISITED ICOC Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Hadi Nezir, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ı ziyaret etti. Makedonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri artırabilmek için yapılan görüşme sonrası Nezir, Türk iş dünyasını Makedonya üzerinden AB ye açılma fırsatını değerlendirmeye çağırıyoruz dedi. Makedonya nın başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere bölgede birçok ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunduğuna dikkat çeken konuk Bakan Nezir, şunları söyledi: Ülkelerimiz arasında savunma, ekonomi, kültür ve eğitim anlaşmaları var. Başta organik tarımda olmak üzere turizmde ve sanayide çok avantajlı yatırım imkânlarına sahibiz ve öncelikle anavatan Türkiye yi bu yatırımları değerlendirmeye bekliyoruz. Kâr oranı yüksek olmasa da gelip, yatırım yapmanızı istiyoruz State Minister of the Republic of Macedonia Hadi Nezir visited Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) President Dr. Murat Yalçıntaş. After the talks aimed at increasing economic and commercial relations between Macedonia and Turkey, Nezir said "We are calling Turkish business world to use the opportunity to open to EU through Macedonia". Pointed out that Macedonia has free trade agreements with many countries of the region including European Union countries, minister Nezir said: "There are defense, economy, culture and education agreements between our countries. We have very advantageous investment opportunities in tourism and industry, particularly in organic farming, and first of all we are expecting motherland Turkey to make use of these investments. Profit rates may not be high, but we want you to to come and invest." ÇELEBİ REHBERLERİ İTO DA EĞİTİLİYOR ÇELEBI'S GUIDES ARE TRAINED AT ICOC 'Specialization Training for Guides On the Track of Evliya Celebi'. Noting that Istanbul Chamber of Commerce should not be seen as an institution that only deals with its members' problems and aims developing business life, ICOC Board Member Mehmet Develioğlu said "After word the Evliya Çelebi Year and the seminar held in our Chamber, it will be better understood that Evliya Çelebi is a unique master of culture not only for us but also for the whole world". Evliya Çelebi nin, doğumunun 400 üncü yıldönümü nedeniyle İstanbul Ticaret Odası nda Evliya Çelebi nin İzinde Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi başlığıyla İstanbul rehberlerine uzmanlık eğitimi seminerleri düzenlendi. İstanbul Ticaret Odası nın, yalnızca üyelerinin sorunlarıyla ilgilenen, iş hayatını geliştirme amacında olan bir kurum olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Develioğlu, Evliya Çelebi Yılı ve bu yıl vesilesiyle Odamızda düzenlenen bu seminer sonrasında, Evliya Çelebi nin sadece bizim değil, tüm dünyanın eşsiz bir kültür üstadı olduğu daha iyi anlaşılacaktır dedi. In the 400th anniversary of Evliya Çelebi's birth, Istanbul Chamber of Commerce held specialty training seminars titled -6- İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL 2011

8 REKLAM İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

9 İ TO DAN HABERLER Soyhan Alpaslan NEWS FROM ICOC Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Ticaret Odası ile anlaşma imzaladı Turkish Armed Forces signed agreement with Istanbul Chamber of Commerce SAVUNMA SANAYİ, YERLİ ÜRETİCİYİ ÇAĞIRIYOR DEFENSE INDUSTRY CALLS DOMESTIC MANUFACTURERS T ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Malzeme Yerlileştirme Sergisi, Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Savunmanın daha çok millileşmesi için yapılan sergilere katılan ve Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalayan yerli üreticiye aynı zamanda NATO ya da mal üretme fırsatı doğuyor. T urkish Armed Forces (TAF), Material Localization Exhibition will be held between the dates of September. Domestic manufacturers who participate to the exhibition, which are carried out to nationalize defense, and who sign agreements with Ministry of Defense will also grab a chance to manufacture for NATO. -8- İ TOVİ ZYON Ş UBAT/FEBRUARY 2011

10 Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), savunma sanayini daha çok millileştirmek için yerli üretici ile işbirliğini genişletiyor. TSK; bunun için 1997 yılından bu yana TSK Malzeme Yerlileştirme Sergisi düzenliyor. Yılda 5 milyar liralık alım yapan TSK, kullandığı malzemeleri ve makineleri üreten yerli üretici sayısını artırmak için İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile yeni bir protokol imzaladı. Hava, kara, deniz, sahil güvenlik ve Jandarma Komutanlığı olmak üzere tüm kuvvet komutanlıklarının katılacağı TSK Malzeme Yerlileştirme Sergisi Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Fuar Alanı nda yapılacak. TSK Malzeme Yerlileştirme Sergileri, yerli sanayicinin savunma sanayi faaliyetlerine daha fazla katılması ile Türkiye savunma sanayinin millileştirilmesini hedefliyor. DAHA ÇOK YERLİ KULLANABİLİRİZ TSK nın savunma sanayini daha çok millileştirmek için 1998 yılından bu yana sürdürdüğü işbirlikleri ile savunma sanayinde yabancı payı yüzde 80 lere çekilmiş durumda. Hedef, bu payı mümkün olduğu kadar azaltmak. Tuğamiral Osman Kayalar, İTO daki imza töreninde, TSK nin daha çok yerli malzeme kullanabileceğini ama bunun için bazı yasal düzenlemeler gerektiğinin altını çizdi. Kayalar, savunma sanayini millileştirme çalışmalarının artması temennisinde bulunarak, Bu faaliyetler ülkemizin yararına büyük bir atılım. Böylece yerli sanayinin savunma içindeki payını artırıyoruz şeklinde konuştu. YABANCI PAYI AZALIYOR İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, savunma sanayinin kullandığı malzemede yabancı payının giderek düşmesinin çok sevindirici olduğunu söyleyerek, İTO nun bu konuda her türlü desteği ve yardımı sağlayacağına dikkat çekti. Savunma sanayinin ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranının artırılması ve savunma sistemlerinin özgün yurt içi Turkish Armed Forces (TAF) broadens its cooperation with domestic manufacturers in order to nationalized the defense industry more. For this purpose, TAF has been organizing TAF Material Localization Exhibitions since Making purchases worth 5 billion TL every year, TAF signed a new protocol with Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) in order to increase the number of domestic manufacturers who produce materials and machinery. TAF Material Localization Exhibition, which will be participated by all military departments including Air Forces Command, Land Forces Command, Naval Forces Command, Coast Guard Command and Gendarmerie General Command, will be held at Istanbul World Trade Center (IWTC) Fair Area between the dates of September TAF Material Localization Exhibitions is aimed at nationalizing Turkey's defense industry by attracting more domestic industrialists to the defense industry activities. WE CAN EMPLOY MORE LOCAL SUPPLIERS With the cooperation efforts continued by TAF since 1998 in order to nationalize defense industry more, the share of foreign companies in the defense industry has been lowered down to some 80 percent. The target is to diminish this share as much as possible. At the signature ceremony in ICOC, Commodore Osman Kayalar underlined that TAF may employ more domestic suppliers but that requires certain legal regulations. Wishing to increase the endeavors for nationalizing the defense industry, Kayalar said These activities constitute a breakthrough for our country. Thus we increase the share of domestic industry in defense sector". FOREIGN SHARES SHRINK Expressing their gladness about shrinkage of foreign shares in materials used by defense İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

11 İ TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC increasing the rate of domestic supply of defense industry with original domestic development projects tailored for Turkey, Topçu said This will be possible with raising awareness among our manufacturer companies, SMEs and sub-industrialists. As ICOC, we are keeping tabs with these material exhibitions, which are one of the advertising and awareness-raising events organized by TAF. geliştirme projeleri ile tedarik edilmesi gerektiğini dile getiren Topçu şunları söyledi: Bu da üretici firmalarımızın, KOBİ lerimizin ve yan sanayicilerimizin bilinçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. TSK nin bu konuda düzenlediği tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerinden biri olan malzeme sergilerini İTO olarak yakından takip ediyoruz NATO TEDARİKÇİSİ OLMA FIRSATI TSK nın Malzeme Yerlileştirme Sergilerine katılan üreticiler sergilenen ürünlerin üzerinde her türlü bilgiyi görebiliyor. Her ürünün üzerinde bir kod bulunuyor. Üretici; ürünlerin ithal fiyatını, ihtiyaç duyulan adet sayısını, NATO stok numarası gibi önemli bilgileri görebiliyor. Malzeme Yerlileştirme Sergileri, yerli üreticiye aynı zamanda NATO ya da mal üretme şansının kapısını aralıyor. TSK ya mal üretebilen firmalar NATO nun da tedarikçisi olma fırsatına sahip oluyor. Sergide yer alacak malzemeler halen yurtdışından alım işlemleri süren veya alınması planlanan çeşitli makine, parçaları ve aksamlarından oluşuyor. Sergilenen malzemeleri yurtiçinde üretecek olan firmalar Savunma Sanayi tarafından Hangi ürünler sergilenecek? Hava, kara, deniz, sahil güvenlik ve Jandarma Komutanlığı olmak üzere tüm kuvvet komutanlıklarının katılacağı sergide yer alacak belli başlı malzemeler şunlar: Gemi, denizaltı, helikopter ve deniz karakol uçakları için ihtiyaç duyulan makineler, elektrik, elektronik, silah sistemleri yedek parçaları, genel ana gruplarda olmak üzere; filtreler, rulmanlar, yataklar, elektronik kartlar, güç kaynakları, elektronik bileşenler, lambalar. Which products will be exhibited? industry, ICOC Vice President Dursun Topçu emphasized that ICOC will continue to offer any kind of support and assistance in this regard. Underlining the necessity of The materials to be displayed at the Exhibition, which will be participated by all military departments including Air Forces Command, Land Forces Command, Naval Forces Command, Coast Guard Command and Gendarmerie General Command include: General main groups of machines, electrical/electronic weapon systems and spare parts, as well as filters, bearings, roller bearings, electronic card, power supply, electronic components, lamps, etc. needed for ships, submarines, helicopters and maritime patrol aircrafts. A CHANCE TO BECOME NATO SUPPLIER Manufacturs who participate TAF s Material Localization Exhibitions can see any kind product-related information directly on the exhibited products. Each product has an individual code. Manufacturers can see important information such as import price of products, number of units needed and NATO stock numbers. For domestic manufacturers, Material Localization Exhibitions also open the gates of manufacturing for NATO. Companies who can manufacture for TAF also grab a chance to become a supplier for NATO. The materials that will take place in the exhibition consist of various machines, components and parts, which are still procured or planned to be procured from abroad. Companies who will domestically manufacture the exhibited materials are certified by the Defense Industry. Once the domestic manufacturers for the materials are identified, overseas orders are cancelled. Required arrangements and transactions for domestic supply are carried out by TAF. STOCK EXCHANGE OPPORTUNITY -10- İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL 2011

12 belgelendiriliyor. Malzemelerin yerli üreticisi belirlendikten sonra yurtdışı siparişler iptal ediliyor. Yurtiçi tedarik için gerekli düzenlemeler ve işlemler TSK tarafından yapılıyor. BORSA YA ÜYE OLMA AVANTAJI TSK ya mal tedarik eden firmaların çoğu İstanbul Ticaret Odası Türk Yan Sanayi Borsası na kayıtlı üretici firmalardan oluşuyor. Türk Yan Sanayi Borsasına üye olabilmek için belirli kalite belgeleri ve üst düzey üretim kriterleri şartı gerekiyor. TYSB na üye olan firmalar otomotiv, beyaz eşya yan sanayi, metal, plastik, kauçuk gibi pilot sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. Bu sektörlerin ortak özelliği Türk yan sanayiinin üretime dayalı rekabet gücünü ortaya çıkarması ve ihracat kapasitesine sahip olması. TYSB na üye firmalar ISO, QS, VDE gibi kalite belgelerine sahip, ileri teknoloji yöntemleri ile esnek üretim yapabilen ve rekabetçi fiyat teklifleri sunabilecek yapıya sahipler. TYSB üyelerinin bu özelliği yerli ve yabancı ana sanayiciler tarafından da her yıl İTO tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen İşbirliği Günleri nde yapılan ortaklıklar, anlaşmalarla kendisini kanıtlar durumda. Aralarında General Motor, Hitachi, İkea, Man, Siemens, Zodiac Aerospace, Mercedes, Bosh gibi dünyanın en büyük ana sanayicilerinin bulunduğu firmalar her yıl TYSB üyeleri ile yeni anlaşmalar, işbirlikleri yapıyor. ALMAN TEDARİKÇİ BORSA İLE TANIŞTI TYSB, bu ay içinde, Alman MTU Friedrichshefen GmbH ile üyelerini tanıştırdı. Yaklaşık 80 Türk yan sanayici ile görüşecek olan MTU firması Türkiye Savunma Bakanlığı ndan Tesis Güvenlik Yeterlilik Belgesi ne sahip, tedarikçi firmalardan biri. Gemi sanayi, kara, demiryolu ve ağır sanayi araçları için dizel motorlar ve tahrik sistemleri üreten Alman firma,tysb aracılığı ile Türk yan sanayicilerle tanışarak, işbirliği anlaşmaları yaptı. Most of TAF's suppliers are manufacturer companies registered to Istanbul Chamber of Commerce Turkish Sub- Industry Stock Exchange. In order to become a member of Turkish Sub-Industry Stock Exchange certain quality certificates and high level manufacturing criteria are stipulated. Member companies of TSISE are doing business in leading sectors such as automotive, home appliances sub-industry, metal, plastics, rubber, etc.. A common feature of these sectors is their ability of revealing the manufacturing-based competitive power of Turkish sub-industry and their capacity in exports. TSISE member companies have quality certificates such as ISO, QS, VDE, they are able to manufacture flexibly with high- technology methods, and their structures allow them to offer competitive price quotes. These characteristics of TSISE members are also recognized by domestic and foreign key industrialists with new associations and agreements that arise from ICOC's traditional Collaboration Days event. Every year, companies including biggest global key industrialists such as General Motors, Hitachi, Ikea, Man, Siemens, Zodiac Aerospace, Mercedes, Bosh, etc. make new agreements and deals with TSISE members. GERMAN SUPPLIER AT THE STOCK EXCHANGE This month, TSISE introduced German company MTU Friedrichshefen GmbH to its members. Set to meet with some 80 Turkish sub- industrialists, MTU is one of the supplier companies that have Turkish Defense Ministry s Facility Security Qualification Certificate. Manufacturing diesel engines and drive system for ship building industry, as well as for land, railway and heavy construction vehicles, the German company met and signed agreements with Turkish sub-industrialists through the channel of TSISE. İ TOVİ ZYON Nİ SAN/APRIL

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi 2001-2015 Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 31,3, TİM Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) 40,0 30,0 Miktar

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Teks'l Sektörüne Genel Bakış Teks%l Sektörü Teks'l sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup sanayi ve ihracaaa başarı öyküsünün mihenk taşlarından

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2015 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Türkiye Geneli 2015 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2015 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2015 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 4-5 Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü 2015 Yılı Ocak - Haziran İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 5 Demir

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan DAVULCUOĞLU Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan DAVULCUOĞLU 15 Haziran 2012, İzmir GÜCÜMÜZ

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi Ocak 2015. Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

Aylık Dış Ticaret Analizi Ocak 2015. Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası Aylık Dış Ticaret Analizi Ocak 2015 Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10,8 27,2 31,0 36,1 47,3 63,2 73,5 85,5 107,3 102,1

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 NİSAN AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

A Sectoral Analysis of Businesses Operating in Food Industry in Bursa, Turkey

A Sectoral Analysis of Businesses Operating in Food Industry in Bursa, Turkey U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 67-72 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) A Sectoral Analysis of Businesses Operating in Food Industry in Bursa, Turkey Sevda GÜRSAKAL

Detaylı

ŞUBAT 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M.

ŞUBAT 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M. ŞUBAT 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef SEKTÖRLER 2015 2016 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 2015

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry ŞUBAT 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI 2015 OCAK / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry AĞUSTOS 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.07.2015-27.08.2015)

Detaylı

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 4.

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 08.01.2014 Sayı 22 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

Ege Đhracatçı Birlikleri ilk çeyreği 2,58 milyar dolar ihracat ile kapattı

Ege Đhracatçı Birlikleri ilk çeyreği 2,58 milyar dolar ihracat ile kapattı BASIN BÜLTENĐ 02 NĐSAN 2015 Ege Đhracatçı Birlikleri ilk çeyreği 2,58 milyar dolar ihracat ile kapattı EGELĐ ĐHRACATÇILAR ĐÇĐN HEDEF PAZARLAR AFRĐKA, UZAKDOĞU VE HĐNDĐSTAN Türkiye ihracatında miktar bazında

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M.

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M. MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef SEKTÖRLER MAYIS - TÜRKİYE GENELİ MAYIS - AKİB (OCAK-MAYIS)

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

www.grupdental.com.tr

www.grupdental.com.tr www.grupdental.com.tr Hakk m zda About Us Diş Hekimliği alanındaki yerli üretimin yetersizliği ile yerli ve yenilikçi üretime duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurarak bu alandaki açığı kapatmak üzere

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Rusya nın İthalat Yasaklarının Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Sektörüne Etkileri

Rusya nın İthalat Yasaklarının Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Sektörüne Etkileri Rusya nın İthalat Yasaklarının Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Sektörüne Etkileri Mustafa Terin 1* 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Van. * Sorumlu yazar: mustafaterin@yyu.edu.tr

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı