EUROPASS HAREKETLİLİK E GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EUROPASS HAREKETLİLİK E GİRİŞ"

Transkript

1 EUROPASS HAREKETLİLİK E GİRİŞ Europass Hareketlilik Nedir? Europass Hareketlilik, hangi yaşta, eğitim düzeyinde ve mesleki statüde olursa olsun bir kişinin başka bir Avrupa ülkesinde (AB, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve aday ülkelerde) edindiği beceri ve yeterlilikleri detaylı bir şekilde kayıt altına alan ve Avrupa çapında kullanılmakta olan standart bir belgedir. Europass Hareketlilik in Amaçları Europass Hareketlilik in amaçları şunlardır: - Sonuçlarını daha görünür hale getirerek Avrupa daki Hareketliliği öğrenim amaçları doğrultusunda teşvik etmek, - Hareketlilik faaliyetlerinin özellikle bilgi, beceri ve yetenek açısından kişilere neler kazandırdıklarını göstermeye yardımcı olarak Avrupa daki Hareketlilik faaliyetlerinin şeffaflığını ve görünürlüğünü sağlamak, - Yurtdışında kazanılan deneyimlerin tanınmasını teşvik etmek. Nasıl İşler? Doğrudan bireysel başvuru yapılamaz. Bütün başvurular, birey adına bir kurum ya da kuruluş tarafından yapılmak zorundadır. Yukarıda belirtilen ülkelerde hareketlilik faaliyetleri organize eden her kuruluş, bireyler adına Europass Hareketlilik için başvuruda bulunabilir. Neler Europass Hareketlilik Faaliyeti Olarak Nitelendirilebilir? Söz konusu faaliyet: Ya eğitim ve öğretimle ilgili bir Topluluk programının bir parçası olarak gerçekleştirilmeli, Ya da aşağıdaki ölçütlere uygun olmalıdır: (a) Başka bir ülkede geçirilen sürenin, kişinin kendi ülkesinde devam ettiği öğrenim faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiriliyor olması; (b) Belge sahibinin ülkesindeki öğrenim faaliyetinden sorumlu kuruluşun (gönderen ortak), ev sahibi ortakla Avrupa öğrenim faaliyetinin içeriği, amaçları ve süresi konusunda yazılı bir sözleşme yapmayı ve bu sözleşmeyi bulunduğu ülkenin Ulusal Europass Merkezine (UEM) (veya Europass Hareketlilik i yönetmek üzere tayin edilmiş başka bir kuruma) sunmayı şart koşuyor olması. Ayrıca gönderen ortak kuruluş, ilgili kişiye uygun dil hazırlığının sağlanmasını temin edererek bu kişiye yardım ve rehberlik etmek ve izlemek için ev sahibi ülkede bir eğitici belirler; (c) Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirildiği ülkelerin Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi, veya Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi olması; (d) Uygun olması durumunda, gönderen ve ev sahibi ortakların ilgiye kişiye çalışma yerindeki sağlık ve güvenlik, iş kanunu, işyerlerinde eşitliğe yönelik tedbiler ve ev sahibi ülkede uygulanmakta olan çalışma yaşamıyla ilgili diğer hükümler hakkında bilgi vermek konusunda işbirliği içinde olmaları. Europass Hareketlilik bir Yeterlilik Kazandırır mı? Hayır. Europass Hareketlilik sadece, Avrupa daki hareketlilik sürelerini kayıt altına alan bir Avrupa belgesidir. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

2 Europass belgesi için bir ücret söz konusu mudur? Hayır. Europass Hareketliliği Belgesi Nereden Temin Edilebilir? Ulusal Europass Merkeziniz ile temasa geçiniz (bkz. Ulusal Europass Merkezlerinin Sorumlulukları Ulusal Europass Merkezleri (ilgili diğer organizasyonlarla işbirliği halinde), aşağıdakilerin temin edilmesinden sorumludur: Europass Hareketlilik belgelerinin, yukarıda belirtilen ölçütlere uygun olarak gerçekleştirilen Avrupa öğrenim faaaliyetlerini kayıt altına almak için düzenlenmesi; Europass Hareketlilik belgelerinin aşağıdaki, açıklamalara uygun olarak doldurulması ve bir Europass dosyası kullanılarak, yazılı veya elektronik formatta belge sahiplerine verilmesi; Ulusal Europass Merkezlerinin, gönderen ortaklara bir elektronik şablon sağlaması (örneğin, Europass Hareketlilik belgelerinin indirilerek doldurulması amacıyla Europass web sitesinin ilgili bölümlerine erişim sağlayan bir şifre verilmesi gibi). Bilgisayarı veya internet bağlantısı olmayanlar için söz konusu şablon, talep üzerine yazılı çıktı olarak da gönderilebilir. Europass Hareketlilik belgelerinin ulusal bazda idaresi yürütülürken kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliklerinin korunması hakkındaki ilgili topluluk hükümlerine ve ulusal hükümlere tam olarak uyulması. Eğer UEM, Europass Hareketlilik in yönetimini bir veya daha fazla kuruma devrederse, yukarıda belirtilen görevlerin uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, söz konusu bu kurum ya da kurumların sorumluluğu altındadır. UEM, özellikle Europass Hareketliliği belgelerinin işlenmesi için spesifik ulusal düzenlemeler uygulayabilir. Ortak Kuruluşların (Gönderen Kuruluş ve Ev Sahibi Kuruluş) sorumlulukları Europass Hareketlilik, Europass Hareketlilik belgesine sahip olan kişiyi yurtdışına gönderen kurumla (gönderen ortak) söz konusu bu kişiye yurt dışında ev sahipliği yapan kurum (ev sahibi ortak) arasında bir ortaklık gerektirir. Her iki kurum da Europass Hareketlilik faaliyetinin amaçları, kapsamı, hedefleri, süresi, yöntemi ve izlenmesi konusunda ve ayrıca Europass Hareketlilik belgesinin doldurulmasında kullanılacak dil veya diller (lütfen Dillerin Seçimi konusuna bakınız) konusunda yazılı olarak bir anlaşmaya varırlar. Europass Hareketlik belgesi, hareketlilik projesi içerisinde yer alan gönderen ortak ve ev sahibi ortak tarafından doldurulur. Europass Hareketlilik belgesinin elektronik ortamda doldurulması için yapılacak her türlü düzenleme, doldurulmayan alanların çıkarılmasına olanak sağlayacak ve böylece elektronik veya yazılı versiyonlar üzerinde boş bırakılan hiçbir alan kalmayacaktır. Europass Hareketlilik, bir veya daha fazla hareketlilik faaliyetinin kayıt altına alınması için kullanılabilir. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

3 EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ DÜZENLEME USULLERİ (1) Gönderen Ortak (a) Kendi ülkesindeki Ulusal Europass Merkezinden (UEM, lütfen yukarıdaki listeye bakınız) veya UEM in Europass Hareketlilik yönetimini devrettiği kurumdan elektronik bir şablon (örneğin, Europass Hareketlilik belgelerinin indirilerek doldurulması amacıyla Europass web sitesinin ilgili bölümlerine erişim sağlayan bir şifre verilmesi gibi) göndermesini talep eder. Europass Hareketlilik şablonu normal şartlarda elektronik ortamda doldurulmalıdır. Ancak, bilgisayarı veya internet bağlantısı olmayanlar için talep üzerine söz konusu şablon yazılı çıktı olarak da gönderilebilir; (b) Europass Hareketlilik Belgesi Düzenlenen Kişiye İlişkin Bilgiler başlıklı Tablo 1 i doldurur; (c) Kendi dilinde Europass Hareketlilik Belgesini Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler başlıklı Tablo 2 yi doldurur; (d) Europass Hareketlilik Faaliyetinde Yer Alan Ortak Kuruluşlar başlıklı Tablo 3 ü doldurur; (e) Europass Hareketlilik Faaliyetine İlişkin Açıklama başlıklı Tablo 4 ü doldurur; (f) Europass Hareketlilik belgesini ev sahibi kuruluşa gönderir. Not: Birden fazla hareketlilik faaliyeti olması durumunda, gönderen kuruluş, bu faaliyetlerin herbirini No 1, No 2, vb. şeklinde numaralandırmalıdır. (2) Ev Sahibi Ortak: (a) Ya: - (herhangi bir işe yerleşme veya yaygın eğitimle edinilen deneyimler şeklindeki) Europass Hareketlilik faaliyeti süresince kazanılan beceri ve yeterlilikler başlıklı Tablo 5.a yı doldurur; veya: - Eğer Europass Hareketlilik faaliyeti, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) gibi bir kredi transfer sistemi kullanılarak örgün bir eğitim girişimi (Erasmus veya öğrenci değişim programı vb.) çerçevesinde organize edilmişse, Tamamlanan Derslerin ve Alınan Bireysel Puanların/Notların/Kredilerin Kaydı başlıklı Tablo 5.b yi doldurur; (g) Europass Hareketlilik belgesini mühürler/kaşeler ve/veya imzalar; (h) Doldurulan Europass Hareketlilik i gönderen ortağa geri gönderir. (3) Gönderen Ortak: (a) Europass Hareketlilik belgesini mühürler/kaşeler ve/veya imzalar; (b) Europass Hareketlilik belgesini yazılı ve elektronik formatta belge sahibine verir; (c) Ulusal usullere uygun olarak ve UEM ile işbirliği halinde Europass Hareketlilik belgesini uygun biçimde muhafaza eder. Sonraki hareketlik faaliyetleri için de aynı Europass Hareketlilik belgesi kullanılabilir. Bu durumda gönderen ortak: (a) Yeni hareketlilik faaliyetlerinin belirtilmesi için gerekli olan 17 ila 38a arası veya 17 ila 42b arasındaki ilgili başlıkları çoğaltır ve (b) Sonraki hareketlilik faaliyetlerini numaralandırır (No 2, No 3, vb. şeklinde). Sonraki hareketlilik faaliyetlerinin farklı gönderen ortaklar tarafından organize edilmesi durumunda, aynı Europass Hareketlilik belgesinin ya da yeni bir Europass Hareketlilik belgesinin kullanılmasına belgeyi düzenleyen kuruluş karar verir. Dillerin Seçimi Europass Hareketlilik, gönderen ortak, ev sahibi ortak ve ilgili kişi arasında karar verilen bir veya daha fazla dilde doldurulur. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

4 Tablo 1 ila tablo 4 arası normal şartlarda belge sahibinin ülkesinin dilinde, belgeyi hazırlayan kurum ve/veya gönderen kuruluş tarafından doldurulur. Tablo 5.a / 5.b, normal şartlarda ev sahibi ortak tarafından, kendi dilinde doldurulur. Belgenin daha kolay anlaşılabilmesi için: (a) Tablo 4 çoğaltılıp, ev sahibi ortağın diline (veya yaygın olarak konuşulan ve gönderen ortakla birlikte kararlaştırılan üçüncü bir dile) tercüme edilebilir; (b) Tablo 5.a/5.b çoğaltılıp, gönderen ortağın diline (veya yaygın olarak konuşulan ve ev sahibi ortakla birlikte kararlaştırılan üçüncü bir dile) tercüme edilebilir. Gönderen ortak, ev sahibi ortağa aşağıda yer alan belgenin doldurulmasıyla ilgili açıklamaları ilgili dil veya dillerde sağlar. Europass Hareketlilik belgesi verilen vatandaşların, belgenin tamamını, gönderen ve ev sahibi ortakların dillerinden birine veya yaygın olarak kullanılan üçünce bir dile çevrilmesini talep etme hakları vardır. Eğer üçüncü bir dile çeviri talep edilirse, çeviri hususunda sorumluluk gönderen ortağa aittir. Destek Europass Hareketlilik hakkında daha fazla bilgi için Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

5 EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİNİN DOLDURULMASI İÇİN AYRINTILI AÇIKLAMALAR Tablo 1. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ DÜZENLENEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER (1) ila (7) arasındaki başlıklar Europass Hareketlilik belgesi düzenlenen kişiye ilişkin bilgilere ayrılmıştır. Bunlar, gönderen ortak tarafından kendi dilinde doldurulur. Not: - Kişisel bilginin zorunlu olan tek parçası, Europass Hareketlilik belgesinin verildiği kişinin adıdır. Diğer kişisel bilgiler, yalnızca ilgili kişi kabul ederse doldurulmalıdır; - (*) işaretli kısımların doldurulması zorunludur. (1) - (2) Belge Sahibinin Soyad ve Ad (zorunlu) Belge sahibinin soyadını ve adını yazın, örneğin: 1. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ DÜZENLENEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER Soyad Ad (1) (*) AKSADAL (2) (*) Sema (3) Adres (isteğe bağlı) Belge sahibi ile iletişim kurulabilecek posta adresi veya adreslerini yazın, örneğin: Adres (ev no, cadde adı, posta kodu, şehir, ülke) (3) Hancı Caddesi Destan Sokak No:52/2 Çankaya Ankara/TÜRKİYE Gerektiğinde belge sahibine en kısa sürede ulaşabilmesi için ülkede geçerli olan kuralları uygulayın. Ayrıca ülkenin posta kodunu yazmayı unutmayın: Belçika (B) Bulgaristan (BG) Çek Cumhuriyeti (CZ) Danimarka (DK) Almanya (D) Estonya (EE) Yunanistan (EL) İspanya (E) Fransa (F) İzlanda (IS) İrlanda (-) İtalya (I) Kıbrıs (CY) Letonya (LV) Litvanya (LT) Lüksemburg (L) Macaristan (H) Malta (-) Hollanda (-) Norveç (N) Avusturya (A) Polonya (PL) Portekiz (P) Romanya (RO) Slovenya (SLO) Slovakya SK) Finlandiya (FIN) İsveç (S) Türkiye (TR) İngiltere (-) Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

6 İrlanda, Malta, Hollanda ve İngiltere için ülke adı, tam olarak yazılır: Dublin 2 Ireland Malta St. George s Bay St. Julian's STJ 02 Malta İngiltere London SW1P 3AT United Kingdom Hollanda 2500 EA Den Haag Nederland (4) Fotoğraf (isteğe bağlı) Fotoğrafınızı ekleyin. Elektronik ortamdakiler için jpg formatını kullanın. (5) Doğum Tarihi (isteğe bağlı) Doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak belirtin, örneğin: Doğum tarihi (5) gün ay yıl (6) Uyruğunuz (isteğe bağlı) Uyruğunuzu belirtin, örneğin: Uyruk (6) TC (7) Belge Sahibinin İmzası (isteğe bağlı) Belge sahibinden imza talep edin. (7) Belge sahibinin imzası [ imza ] Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

7 Tablo 2. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİNİ DÜZENLEYEN KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER (8) ila (10) arasındaki başlıklar Europass Hareketlilik belgesini düzenleyen kuruma ilişkin bilgilere ayrılmıştır. Belirtilen başlıklar, Europass Hareketlilik numarası ve veriliş tarihini de içerecek şekilde belgeyi veren kurum (genellikle gönderen ortak) tarafından doldurulur. Tablo 2, gönderen ortağın dilinde doldurulmalıdır. (8) Belgeyi Veren Kurumun Adı (zorunlu) Europass Hareketlilik belgesini veren kurumun adını yazın; ki bu kurum genellikle gönderen ortak ile aynı olacaktır, örneğin: 2. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİNİ DÜZENLEYEN KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER Belgeyi düzenleyen kurumun adı (8) (*) Ankara Üniversitesi (9) Europass Hareketlilik Numarası (zorunlu) Europass Hareketlilik numarasını yazın, örneğin: Europass Hareketlilik numarası (9) (*) Europass Hareketlilik No TR t (10) Düzenleme Tarihi (zorunlu) Europass Hareketlilik in düzenlenme tarihini gün, ay, yıl şeklinde yazın, örneğin: Düzenleme Tarihi (10) (*) gün ay yıl Tablo 3. EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİNDE YER ALAN ORTAK KURULUŞLAR (11) ila (22) arasındaki başlıklar hareketlilik faaliyetinde yer alan ortak kuruluşlara ilişkin bilgilere ayrılmıştır. Referans kişilerinin ve eğitimcilerin imzasının olmaması durumunda, bu tablo geçerli değildir. Belirtilen başlıklar, gönderen ortak tarafından kendi dilinde doldurulur. GÖNDEREN ORTAK KURULUŞ (Belge sahibinin ülkesinde hareketlilik faaliyetini başlatan kuruluş) (11) ila (16) arası başlıklar, hareketlilik belgesi sahibini ev sahibi kuruma (ev sahibi ortağa) gönderen kuruluş (gönderen ortak) hakkında ayrıntılı bilgiler verir. (11) Gönderen Ortak Kuruluşun Adı, Türü (Uygunsa, Fakültesi ve Bölümü) ve Adresi (zorunlu) Gönderen ortağın adını, türünü (eğitim kuruluşu, şirket, okul, üniversite, STK vb.) (uygunsa fakülte ve bölüm) ve adresini belirtin, örneğin: GÖNDEREN ORTAK KURULUŞ (Belge sahibinin ülkesinde hareketlilik faaliyetini başlatan kuruluş) Adı, Türü (Uygunsa Fakültesi ve Bölümü) ve Adresi (11) (*) Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Fatih Caddesi No: 197 Çift Asfalt Keçiören Ankara TÜRKİYE Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

8 (12) Gönderen Ortağın Mührü/Kaşesi ve/veya imzası (zorunlu) Gönderen ortağın mührünü ve/veya referans kişisinin/eğiticinin imzasını ekleyin, örneğin: Mühür / kaşe ve/veya imza (12) (*) [ Mühür/Kaşe ] Referans Kişisi veya Eğitici (13) ila (16) arası başlıklar, belge sahibinin ülkesinde Hareketlilik faaliyetinden sorumlu kurum içindeki referans kişisi veya eğitici hakkında ayrıntlı bilgiler vermektedir. (13) Referans Kişisi veya Eğiticinin Soyadı ve Adı (isteğe bağlı) Referans kişisi veya eğiticinin soyadını ve adını yazın (eğer ilgili ise, AKTS bölüm koordinatörünün soyadı ve adını yazın), örneğin: Referans kişisi veya eğiticinin soyadı ve adı (eğer ilgili ise, AKTS bölüm koordinatörünün soyadı ve adı) (13) TERZİ YALÇIN (14) Unvan/ Konum (isteğe bağlı) Referans kişisinin veya eğiticinin unvanını veya konumunu belirtin (eğer ilgili ise, AKTS bölüm koordinatörünün unvan veya konumunu belirtin), örneğin: Unvan/Konum (14) Doç. Dr./Öğretim Üyesi (15) Telefon (isteğe bağlı) Referans kişisinin veya eğiticinin telefon numarasını, ülke ve şehirlerarası telefon koduyla birkilte yazın, örneğin: Telefon (15) (90-312) Not: Diğer ayrıntılar için bakınız: Interinstitutional style guide (16) e-posta (isteğe bağlı) Referans kişisi veya eğiticinin e-posta adresini belirtin, örneğin: e-posta (16) Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

9 EV SAHİBİ ORTAK KURULUŞ(Europass Hareketlilik Belgesi Sahibini Ev Sahibi Ülkede Kabul Eden Kuruluş) (17) ila (22) arası başlıklar, Europass Hareketlilik belgesi sahibine ev sahipliği yapan kuruluş hakkında detaylı bilgiler vermektedir. (17) Kurumun Adı, Türü (Uygunsa Fakültesi ve Bölümü) ve Adresi (zorunlu) Ev sahibi ortağın adını, türünü (eğitim kuruluşu, şirket, okul, STK,vb.) (uygunsa fakülte ve bölüm) ve adresini belirtin, örneğin: EV SAHİBİ ORTAK KURULUŞ Adı, Türü (uygunsa fakültesi/bölümü) ve adresi (17) (*) Palermo Health Center 213 Via Giovanni I Palermo (18) Mühür/Kaşe ve İmza (zorunlu) Ev sahibi kurumun mührünü ve/veya referans kişisi veya eğiticinin imzasını ekleyin, örneğin: Mühür/kaşe ve/veya imza (18) (*) [ Mühür/Kaşe ] (19) Referans Kişisi veya Eğiticinin Soyadı ve Adı (zorunlu) Referans kişisi veya eğiticinin (eğer ilgili ise AKTS bölüm koordinatörünün) soyadını ve adını yazın, örneğin: Referans kişisi veya eğiticinin (eğer ilgili ise AKTS bölüm koordinatörünün) soyadı ve adı (19) (*) GİULİANO Marco Soyadı ve adı (20) Unvan/Konum (isteğe bağlı) Referans kişisinin veya eğiticinin unvan veya konumunu belirtin, örneğin: Unvan/Konum (20) Başhekim (21) Telefon (isteğe bağlı) Ülke ve bölge kodu da dahil olmak üzere referans kişisinin veya eğiticinin telefon numarasını belirtin, örneğin: Telefon (21) 39 (91) NOT : Ortak kuruluşların mühürleri/kaşeleri ve/veya referans İşaretli kısımların dolduru Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

10 (22) e-posta (isteğe bağlı) Referans kişisinin veya eğiticinin e-posta adresini belirtin, örneğin: e-posta (22) Tablo 4 EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (23) ila (28) arası başlıklar, hareketlilik faaliyetinin tamamlandığı süre zarfındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini tanımlamaktadır. Gönderen ortak tarafından kendi dilinde doldurulan bu başlıklar, ayrıca (tablo çoğaltılarak) ev sahibi ortağın diline (veya gönderen ortak ile kararlaştırılan üçüncü bir dile) tercüme edilelerek de doldurulabilir. (*) işaretli kısımların doldurulması zorunludur. Not: Bütün eğitim ve öğretim faaliyetleri yeterlilik kazandırmadığından 25 nolu Alanın(Yeterlilik) doldurulması isteğe bağlıdır. (23) Europass Hareketlilik Faaliyetinin Amaçları (zorunlu) Europass Hareketlilik faaliyetinin amaçlarını belirtin, örneğin: Europass Hareketlilik Faaliyetinin Amaçları (23) (*) Uluslararası bir ortamda çalışma tecrübesi edinmek, 4. EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİNİN (NO) AÇIKLAMASI Yabancı bir ülkedeki üniversitede bir sömestir geçirmek Örgün eğitime başlamadan önce sağlık sektöründe uluslararası tecrübe edinmek (24) Uygunsa, Europass Hareketlilik Faaliyeti Sırasında Tamamlanan Eğitim ve Öğretim Faaliyeti (isteğe bağlı) Uygun olması durumunda Europass Hareketlilik faaliyeti sırasında tamamlanan eğitim ve öğretim faaliyetini kısaca tanımlayın, örneğin: Uygunsa, Europass Hareketlilik Faaliyeti Sırasında Tamamlanan Eğitim ve Öğretim Faaliyeti (isteğe bağlı) (24) Üst düzey ikinci sınıf mesleki yeterlik Sağlık Yöneticisi Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

11 (25) Varsa, Alınan Yeterlilik Belgeleri (sertifika, diploma, derece) (isteğe bağlı) Europass Hareketlilik faaliyeti sırasında tamamlanan eğitim ve öğretim faaliyeti sonucunda alınan herhangi bir yeterlik belgesi (sertifika, diploma veya derece) varsa bunları belirtin, örneğin: Varsa Alınan Yeterlilik Belgeleri (sertifika, diploma veya derece) (25) Sağlık Yönetimi Diploması Sağlık Eğitiimi Sertifikası (26) Varsa, ilgili Topluluk veya hareketlilik programı (isteğe bağlı) Varsa, kapsamında hareketlilik faaliyeti düzenlenene programı (örneğin, Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth, vb.) belirtin, örneğin: Varsa, İştirak Edilen Topluluk veya Hareketlilik Programı (26) Leonardo da Vinci (27) - (28) Europass Hareketlilik Faaliyetinin Süresi (zorunlu) Europass Hareketlilik faaliyetinin süresini, gün/ay/yıl olarak belirtin, örneğin: Europass Hareketlilik Faaliyetinin Süresi (27) (*) Başlangıç (28) (*) Bitiş gün ay yıl gün ay yıl (* ) İşaretli kısımların doldurulması zorunludur Tablo 5.a EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİ SÜRESİNCE KAZANILAN BECERİ VE YETERLİLİKLER (isteğe bağlı) Önemli 1. Eğer Europass Hareketlilik belgesi, Erasmus gibi kredi transfer sistemi kullanılan bir Topluluk değişim programı çerçevesinde kullanılıyorsa, aşağıda yer alan Tablo 5.a yı kullanmayın. Bu tabloyu silerek, AKTS nin geçerlilik kazanması için not dökümüne dayalı Tamamlanan Derslerin ve Alınan Bireysel Puanların/Notların/Kredilerin Kaydı başlıklı Tablo 5b ye geçin.; 2. Doldurulmayan kısımlar çıkarılmalıdır. (29a) ila (38a) arasındaki başlıklar, ve Europass Hareketlilik faaliyeti süresince yürütülen faaliyet ve görevlerin ve Europass Hareketlilik belgesi sahibi tarafından elde edilen beceri ve yeterliliklerin açıklanmasına ayrılmıştır. Bu tablo, ev sahibi ortak tarafından doldurulur. Dil veya dillerin seçimi: Tablo 5.a normal şartlarda ev sahibi ortak tarafından doldurulur. Fakat tablonun belge sahibinin ülkesinde anlaşılmasını temin etmek amacıyla çoğaltılıp gönderen ortağın diline (veya gönderen taraf ile kararlaştırılan üçüncü bir dile) de tercüme edilebilir. Beceri ve yeterlilikler tanımlanırken, faaliyetin kişiye kazandırdığı deneyimin katma değeri doğru biçimde yansıtımalıdır (örneğin kaydedilen gelişme, ulaşılan beceri düzeyi ve yapılan değerlendirme ve/veya testler gibi). Örgün eğitim programının bir parçası olarak geçerlilik kazanması amacıyla, yapılacak olan açıklamaların arıntılı olmasına dikkat edilmelidir. (*) işaretli başlıkların doldurulması zorunludur. (30a) ila (34a) arasındaki başlıklar boş bırakılması durumunda silinmelidir. Referans kişilerinin/eğiticilerin ve Europass Hareketlilik sahibinin imzasnın olmaması durumunda bu tablo geçersizdir. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

12 (29a) Europass Hareketlilik Faaliyeti Süresince Yürütülen Faaliyetler/Görevler (zorunlu) Europass Hareketlilik faaliyeti süresince yürütülen faaliyetleri/görevleri tanımlayın, örneğin: 5.a EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİ (No) SÜRESİNCE KAZANILAN BECERİ VE YETERLİLİKLER (29a) (*) Yürütülen Faaliyetler/Görevler - Otel resepsiyonunda konukların kabulü; veya - İtalyan müşteriler tarafından gönderilen siparişlerin yönetimi; veya - İngilizce kitapların envanteri veya - Almanca ve Fransızca metinlerin İngilizce ye çevrilmesi veya - Eski belgelerin elektronik formatta arşivlenmesi için yazılım oluşturulması (30a) Kazanılan Mesleki Beceri ve Yeterlilikler (isteğe bağlı) Kaydedilen gelişmeyi, ulaşılan beceri düzeyini ve yürütülen değerlendirme ve/veya testleri de belirterek kaznılan mesleki beceri ve yeterlilikleri tanımlayın, örneğin: (30a) Kazanılan Mesleki Beceri ve Yeterlilikler Baskı akışlarının yönetimi (Globe-Transfer dergisinin (3 ayda bir yayınlanan, 25 sayfa tam renkli dergi) bir sayısının yayımlanması): - Grafik tasarımcısı ile irtibat; - Üretim akışının kontrolü; - Kalite kontrolünün yapılması (redaksiyon). veya Yerli bir elektrik kurulumunun idaresi (üç hafta): - İhtiyaç duyulan kaynakların planlanması; - Gerekli malzeme siparişinin verilmesi; - Şema ve akış tablolarının yorumlanması; - Aydınlatma ve güç dağılımı için kurulum ve tel sistemlerinin test edilmesi; - İşle ilgili belgelerin tamamlanması; Tamamlanan kurulum, danışman tarafından kontrol edilmiştir; değerlendirme kayıtları, mesleki becerilerin iyi şekilde kullanıldığını göstermektedir. Not: Edinilen beceri ve yeterlililerin tanımlanması için ev sahibi ortak, çok dilli eylem fiilleri sözlüğünü kullanabilir (bu sözlüğe ulaşmak için Europass web sitesinde yer alan 'Diploma Eki/Teknik Destek' bölümüne bakınız). (31a) Kazanılan Dil Becerileri ve Yeterlilikleri i (isteğe bağlı) Kaydedilen gelişmeyi, ulaşılan beceri düzeyini ve yürütülen değerlendirme ve/veya testleri de belirterek kazanılan dil beceri ve yeterliliklerini tanımlayın, örneğin: (31a) Kazanılan Dil Becerileri ve Yeterlilikleri ( Kazanılan Mesleki Beceri ve Yeterlilikler başlığı altında belirtilmemişse doldurulacaktır) İtalyan müteahhit ve yazarları ile görüşme; İtalyan dilinde net bir ilerleme; yerleştirme sonucunda ileri düzeyde iletişim; İtalyanca konuşan müşterilerden alınan siparişlerin idaresi. veya Müşterilerin telefonlarına Almanca cevap verme: - Müşterilerin karşılanması; - Taleplerin kaydedilmesi; - Arayanları ilgili kişilere aktarma. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

13 Ayrıca, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi kapsamındaki altı düzeyli tabloyu da kullanabilirsiniz. Bu tablonun dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, yazılı anlatım için altı düzeyi bulunmaktadır. Bu altı düzey şulardır: - Temel kullanıcı düzeyleri (A1 ve A2 düzeyleri); - Bağımsız kullanıcı (B1 ve B2 düzeyleri); - Usta kullanıcı (C1 ve C2 düzeyleri). Bu ölçünün dil düzeyini değerlendirmek için kullanılması için: (a) Aşağıdaki tanımları okuyun; (b) İlgili düzey başlıklarını seçin (dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, yazılı anlatım); (c) Kişi tarafından ulaşılan seviyeyi belirtin (örneğin, Anlama: Bağımsız kullanıcı - B2). Örnek: (31a) Kazanılan Dil Yeterlilikleri ve Becerileri ( Kazanılan Mesleki Beceri ve Yeterlilikler başlığı altında belirtilmemişse doldurulacaktır) İtalyanca: - Karşılıklı konuşma: Usta kullanıcı (C1 seviyesi) - Sözlü anlatım: Bağımsız kullanıcı (B2 seviyesi) KİŞİSEL DEĞERLENDİRME TABLOSUNU KULLANMA TALİMATI ANLAMA Dinleme A 1: Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. A 2: Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim. B 1: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim. B 2: Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim. C 1: Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim. C 2: İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir. Okuma A 1: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim. A 2: Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim. B 1: Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim. B 2: Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

14 C 1: Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim. C 2: Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim. KONUŞMA Karşılıklı konuşma A 1: Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim. A 2: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim. B 1: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim. B 2: Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konularlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. C 1: Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim. C 2: Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim. Sözlü Anlatım A 1: Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim. A 2: Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim. B 1: Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirinebağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim. B 2: İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim. C 1: Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim. C 2: Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim. Yazılı Anlatım A 1: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi. A 2: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim. B 1: Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

Europass Dil Pasaportu Doldurma Talimatı

Europass Dil Pasaportu Doldurma Talimatı Europass Dil Pasaportu Doldurma Talimatı Giriş Europass Dil Pasaportu dil becerii ve yeterliliklerinizi kaydedebileceğiniz bir belgedir. Avrupa Dil Portfolyosu nun (bakınız www.coe.int/portfolio) üç parçasından

Detaylı

EUROPASS HAREKETLİLİK

EUROPASS HAREKETLİLİK 1. BU EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ AŞAĞIDAKİNE VERİLMİŞTİR Soyad(lar) İlk ad(lar) Resim (1)(*) Yılmaz (2)(*) Mehmet (4) Adres (ev numarası, sokak adı, posta kodu, şehir, ülke) (3) Atatürk Bulvarı No:227

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI Bu programda okuma, yazma, dinleme, gramer ve konuşma yetilerinizi geliştirerek 6-8-10 kişilik Grup Eğitimi konseptinde İngilizceye yönelik tüm detayları alabilir, Özel (Birebir)

Detaylı

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri

Detaylı

Kendinize ilişkin bilgileri şablona girmeden önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun.

Kendinize ilişkin bilgileri şablona girmeden önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun. Europass Özgeçmişi Kullanım Talimatı (http://europass.cedefop.europa.eu) Giriş Özgeçmiş (CV) hazırlanması herhangi bir iş veya eğitim arayışında önemli bir adımdır. CV genellikle muhtemel işverenle kurulan

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 21 Ekim 2014 / 328-6

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 21 Ekim 2014 / 328-6 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 21 Ekim 2014 / 328-6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 14 Mayıs 2013 / 314-2-A, 10 Eylül 2013 / 317-6

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 14 Mayıs 2013 / 314-2-A, 10 Eylül 2013 / 317-6 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 14 Mayıs 2013 / 314-2-A, 10 Eylül 2013 / 317-6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2017-2018 Akademik Yılı ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Önemli: New Horizons Staj Konsorsiyumu Hareketliliği kapsamında

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

ingilizce CAMPUS of LANGUAGES Uluslararası Dil Okulu

ingilizce CAMPUS of LANGUAGES Uluslararası Dil Okulu ingilizce CAMPUS of LANGUAGES Uluslararası Dil Okulu ARAPÇA BİRE BİR İNGİLİZCE PTE LİSE İNGİLİZCESİ RUSÇA İŞ YAZIŞMALARI TOEFL-iBT ALMANCA İSPANYOLCA İŞ İNGİLİZCESİ ve KONUŞMA SINIFLARI ESNEK DERS SAATLİ

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS TEMEL İNGİLİZCE IV YD-221 II/II 1+0+ 3 5 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 Evrak Tarih ve Sayısı : 07/11/2016-E.31908 *BENFU1MH* T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 KALİTE SİSTEM BELGESİ Sayı : 85858666-310.01.01.1- Konu

Detaylı

Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez.

Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim (SMS) Üniversitemizde öğrenim hareketliliği için seçimler yılda iki kez,sonbahar ve ilkbahar olarak yapılmaktadır. İlkbahar döneminde hareketlilik gerçekleştirecek

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online Başvuru

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ İLERİ İNGİLİZCE III YD - 212 II/I 2 +0+ 4 4 5

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ İLERİ İNGİLİZCE III YD - 212 II/I 2 +0+ 4 4 5 YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE III YD - 212 II/I 2 +0+ 4 4 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE I YD-112 I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Erasmus programından öğrenci statüsünde bir kereden fazla yararlanamazsınız.

Erasmus programından öğrenci statüsünde bir kereden fazla yararlanamazsınız. Erasmus öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim? Erasmus öğrencisi olmak için Üniversitemiz, her yıl başvuru süresi belirlemektedir. Bu süre içerisinde öğrenciler online olarak Erasmus Ofisine başvuru

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Takvimi 1. Dönem Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, 2007-2014 yılları arasında

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 39140913/310.01.01.1/ Konu : Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İlanları SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 015-016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Başvuru Tarihleri : 10 7 NİSAN 015 Yabancı Dil Sınavı : 8 Nisan

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ

ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

TARİH. 16 Mart 2015 Pazartesi 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI. 17 Mart 2015 Salı 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI

TARİH. 16 Mart 2015 Pazartesi 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI. 17 Mart 2015 Salı 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI - 9 Şubat 2015 TARİH 3 Kasım 2014 Pazartesi 1.YAZILI SINAVLARI 4 Kasım 2014 Salı 1.YAZILI SINAVLARI 5 Kasım 2014 Çarşamba 1.YAZILI SINAVLARI 6 Kasım 2014 Perşembe 1.YAZILI SINAVLARI 7 Kasım 2014 Cuma 1.YAZILI

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

Ad / Soyad:... T.C. Kimlik No :... Sicil No :... Uyruk:... Kurum Ünvanı / Göreviniz: :... ... Ev ve iş adresi:... ...

Ad / Soyad:... T.C. Kimlik No :... Sicil No :... Uyruk:... Kurum Ünvanı / Göreviniz: :... ... Ev ve iş adresi:... ... 1 T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI YURTDIŞINDA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA DERS VERMEYİ PLANLAYAN PERSONELİN BAŞVURU FORMU Fotoğraf 1. Kişisel

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI of Polonya Bahar Technology and Life Scieces of Lodz Polonya Bahar Vytautas

Detaylı

Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır.

Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır. Öğrenci İşlerinden staj defteri alındığında önce Staj Defteri Kapağı nda yer alan bilgiler doldurulmalıdır. 1 Staj sürecini gösteren şemayı kontrol ederek staj işlemlerinin neresinde olduğunuzu kontrol

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE IV YD-222 II/II 1+0+4 3 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ 2016-2017 AKADEMĐK YILI ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEK ÖĞRETĐM ÖĞRENCĐ STAJ HAREKETLĐLĐĞĐ DUYURUSU Erasmus+ Programı, Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği (Staj) (Student Mobility for Placements-SMP)

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ANADOLU STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2015-14311 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü *BD623020851* Sayı : 98849140-310.01.01.1- Konu : 2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği

Detaylı

Erasmus Hareketlilikleri Tanıtım Sunumu

Erasmus Hareketlilikleri Tanıtım Sunumu Erasmus Hareketlilikleri Tanıtım Sunumu Erasmus nedir? Avrupa ülkeleri arası akademik değişim programıdır. Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir? Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

Detaylı

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI (Form-STJ 03) STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI PROGRAMI ÖĞRENCİ NO STAJ TARİHİ../../20.. -../../20.. STAJ YERİ.... İKAMET ADRESİ.. EV TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA PROGRAM DANIŞMANI ÖĞR.GÖR. (Form-STJ

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz. ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2012-2013 1 Sevgili Öğrenciler; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI. Başvuru Tarihleri: 18 Ekim-14 Kasım 2016

AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI. Başvuru Tarihleri: 18 Ekim-14 Kasım 2016 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI Staj Faaliyeti Başvuru Tarihleri: 18 Ekim-14 Kasım 2016 Staj Faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede

Detaylı

WE TEACH ENGLISH YURTDIŞINA GİTMEDEN İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN EN KOLAY YOLU

WE TEACH ENGLISH YURTDIŞINA GİTMEDEN İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN EN KOLAY YOLU WE TEACH ENGLISH YURTDIŞINA GİTMEDEN İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN EN KOLAY YOLU İçindekiler Biz Kimiz?... 3 Faaliyet Alanlarımız... 4 Online İngilizce Eğitim Sistemi... 5 Online İngilizce Eğitim Sistemi - Ders

Detaylı

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Bugünün Gündemi 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Erasmus Staj Hareketliliği 3. Diğer Değişim Programları Neden Değişim?

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MERKEZİ

AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MERKEZİ ERASMUS+ KA107 ÖĞRENCİ SEMİNERİ 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MERKEZİ (AVUMER) Özellikle yurtdışında bulunan kurum ve üniversitelerle ilişki kurmak ve bu kurumlarla Üniversitemiz

Detaylı