EUROPASS HAREKETLİLİK E GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EUROPASS HAREKETLİLİK E GİRİŞ"

Transkript

1 EUROPASS HAREKETLİLİK E GİRİŞ Europass Hareketlilik Nedir? Europass Hareketlilik, hangi yaşta, eğitim düzeyinde ve mesleki statüde olursa olsun bir kişinin başka bir Avrupa ülkesinde (AB, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve aday ülkelerde) edindiği beceri ve yeterlilikleri detaylı bir şekilde kayıt altına alan ve Avrupa çapında kullanılmakta olan standart bir belgedir. Europass Hareketlilik in Amaçları Europass Hareketlilik in amaçları şunlardır: - Sonuçlarını daha görünür hale getirerek Avrupa daki Hareketliliği öğrenim amaçları doğrultusunda teşvik etmek, - Hareketlilik faaliyetlerinin özellikle bilgi, beceri ve yetenek açısından kişilere neler kazandırdıklarını göstermeye yardımcı olarak Avrupa daki Hareketlilik faaliyetlerinin şeffaflığını ve görünürlüğünü sağlamak, - Yurtdışında kazanılan deneyimlerin tanınmasını teşvik etmek. Nasıl İşler? Doğrudan bireysel başvuru yapılamaz. Bütün başvurular, birey adına bir kurum ya da kuruluş tarafından yapılmak zorundadır. Yukarıda belirtilen ülkelerde hareketlilik faaliyetleri organize eden her kuruluş, bireyler adına Europass Hareketlilik için başvuruda bulunabilir. Neler Europass Hareketlilik Faaliyeti Olarak Nitelendirilebilir? Söz konusu faaliyet: Ya eğitim ve öğretimle ilgili bir Topluluk programının bir parçası olarak gerçekleştirilmeli, Ya da aşağıdaki ölçütlere uygun olmalıdır: (a) Başka bir ülkede geçirilen sürenin, kişinin kendi ülkesinde devam ettiği öğrenim faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiriliyor olması; (b) Belge sahibinin ülkesindeki öğrenim faaliyetinden sorumlu kuruluşun (gönderen ortak), ev sahibi ortakla Avrupa öğrenim faaliyetinin içeriği, amaçları ve süresi konusunda yazılı bir sözleşme yapmayı ve bu sözleşmeyi bulunduğu ülkenin Ulusal Europass Merkezine (UEM) (veya Europass Hareketlilik i yönetmek üzere tayin edilmiş başka bir kuruma) sunmayı şart koşuyor olması. Ayrıca gönderen ortak kuruluş, ilgili kişiye uygun dil hazırlığının sağlanmasını temin edererek bu kişiye yardım ve rehberlik etmek ve izlemek için ev sahibi ülkede bir eğitici belirler; (c) Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirildiği ülkelerin Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi, veya Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi olması; (d) Uygun olması durumunda, gönderen ve ev sahibi ortakların ilgiye kişiye çalışma yerindeki sağlık ve güvenlik, iş kanunu, işyerlerinde eşitliğe yönelik tedbiler ve ev sahibi ülkede uygulanmakta olan çalışma yaşamıyla ilgili diğer hükümler hakkında bilgi vermek konusunda işbirliği içinde olmaları. Europass Hareketlilik bir Yeterlilik Kazandırır mı? Hayır. Europass Hareketlilik sadece, Avrupa daki hareketlilik sürelerini kayıt altına alan bir Avrupa belgesidir. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

2 Europass belgesi için bir ücret söz konusu mudur? Hayır. Europass Hareketliliği Belgesi Nereden Temin Edilebilir? Ulusal Europass Merkeziniz ile temasa geçiniz (bkz. Ulusal Europass Merkezlerinin Sorumlulukları Ulusal Europass Merkezleri (ilgili diğer organizasyonlarla işbirliği halinde), aşağıdakilerin temin edilmesinden sorumludur: Europass Hareketlilik belgelerinin, yukarıda belirtilen ölçütlere uygun olarak gerçekleştirilen Avrupa öğrenim faaaliyetlerini kayıt altına almak için düzenlenmesi; Europass Hareketlilik belgelerinin aşağıdaki, açıklamalara uygun olarak doldurulması ve bir Europass dosyası kullanılarak, yazılı veya elektronik formatta belge sahiplerine verilmesi; Ulusal Europass Merkezlerinin, gönderen ortaklara bir elektronik şablon sağlaması (örneğin, Europass Hareketlilik belgelerinin indirilerek doldurulması amacıyla Europass web sitesinin ilgili bölümlerine erişim sağlayan bir şifre verilmesi gibi). Bilgisayarı veya internet bağlantısı olmayanlar için söz konusu şablon, talep üzerine yazılı çıktı olarak da gönderilebilir. Europass Hareketlilik belgelerinin ulusal bazda idaresi yürütülürken kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliklerinin korunması hakkındaki ilgili topluluk hükümlerine ve ulusal hükümlere tam olarak uyulması. Eğer UEM, Europass Hareketlilik in yönetimini bir veya daha fazla kuruma devrederse, yukarıda belirtilen görevlerin uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, söz konusu bu kurum ya da kurumların sorumluluğu altındadır. UEM, özellikle Europass Hareketliliği belgelerinin işlenmesi için spesifik ulusal düzenlemeler uygulayabilir. Ortak Kuruluşların (Gönderen Kuruluş ve Ev Sahibi Kuruluş) sorumlulukları Europass Hareketlilik, Europass Hareketlilik belgesine sahip olan kişiyi yurtdışına gönderen kurumla (gönderen ortak) söz konusu bu kişiye yurt dışında ev sahipliği yapan kurum (ev sahibi ortak) arasında bir ortaklık gerektirir. Her iki kurum da Europass Hareketlilik faaliyetinin amaçları, kapsamı, hedefleri, süresi, yöntemi ve izlenmesi konusunda ve ayrıca Europass Hareketlilik belgesinin doldurulmasında kullanılacak dil veya diller (lütfen Dillerin Seçimi konusuna bakınız) konusunda yazılı olarak bir anlaşmaya varırlar. Europass Hareketlik belgesi, hareketlilik projesi içerisinde yer alan gönderen ortak ve ev sahibi ortak tarafından doldurulur. Europass Hareketlilik belgesinin elektronik ortamda doldurulması için yapılacak her türlü düzenleme, doldurulmayan alanların çıkarılmasına olanak sağlayacak ve böylece elektronik veya yazılı versiyonlar üzerinde boş bırakılan hiçbir alan kalmayacaktır. Europass Hareketlilik, bir veya daha fazla hareketlilik faaliyetinin kayıt altına alınması için kullanılabilir. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

3 EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ DÜZENLEME USULLERİ (1) Gönderen Ortak (a) Kendi ülkesindeki Ulusal Europass Merkezinden (UEM, lütfen yukarıdaki listeye bakınız) veya UEM in Europass Hareketlilik yönetimini devrettiği kurumdan elektronik bir şablon (örneğin, Europass Hareketlilik belgelerinin indirilerek doldurulması amacıyla Europass web sitesinin ilgili bölümlerine erişim sağlayan bir şifre verilmesi gibi) göndermesini talep eder. Europass Hareketlilik şablonu normal şartlarda elektronik ortamda doldurulmalıdır. Ancak, bilgisayarı veya internet bağlantısı olmayanlar için talep üzerine söz konusu şablon yazılı çıktı olarak da gönderilebilir; (b) Europass Hareketlilik Belgesi Düzenlenen Kişiye İlişkin Bilgiler başlıklı Tablo 1 i doldurur; (c) Kendi dilinde Europass Hareketlilik Belgesini Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler başlıklı Tablo 2 yi doldurur; (d) Europass Hareketlilik Faaliyetinde Yer Alan Ortak Kuruluşlar başlıklı Tablo 3 ü doldurur; (e) Europass Hareketlilik Faaliyetine İlişkin Açıklama başlıklı Tablo 4 ü doldurur; (f) Europass Hareketlilik belgesini ev sahibi kuruluşa gönderir. Not: Birden fazla hareketlilik faaliyeti olması durumunda, gönderen kuruluş, bu faaliyetlerin herbirini No 1, No 2, vb. şeklinde numaralandırmalıdır. (2) Ev Sahibi Ortak: (a) Ya: - (herhangi bir işe yerleşme veya yaygın eğitimle edinilen deneyimler şeklindeki) Europass Hareketlilik faaliyeti süresince kazanılan beceri ve yeterlilikler başlıklı Tablo 5.a yı doldurur; veya: - Eğer Europass Hareketlilik faaliyeti, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) gibi bir kredi transfer sistemi kullanılarak örgün bir eğitim girişimi (Erasmus veya öğrenci değişim programı vb.) çerçevesinde organize edilmişse, Tamamlanan Derslerin ve Alınan Bireysel Puanların/Notların/Kredilerin Kaydı başlıklı Tablo 5.b yi doldurur; (g) Europass Hareketlilik belgesini mühürler/kaşeler ve/veya imzalar; (h) Doldurulan Europass Hareketlilik i gönderen ortağa geri gönderir. (3) Gönderen Ortak: (a) Europass Hareketlilik belgesini mühürler/kaşeler ve/veya imzalar; (b) Europass Hareketlilik belgesini yazılı ve elektronik formatta belge sahibine verir; (c) Ulusal usullere uygun olarak ve UEM ile işbirliği halinde Europass Hareketlilik belgesini uygun biçimde muhafaza eder. Sonraki hareketlik faaliyetleri için de aynı Europass Hareketlilik belgesi kullanılabilir. Bu durumda gönderen ortak: (a) Yeni hareketlilik faaliyetlerinin belirtilmesi için gerekli olan 17 ila 38a arası veya 17 ila 42b arasındaki ilgili başlıkları çoğaltır ve (b) Sonraki hareketlilik faaliyetlerini numaralandırır (No 2, No 3, vb. şeklinde). Sonraki hareketlilik faaliyetlerinin farklı gönderen ortaklar tarafından organize edilmesi durumunda, aynı Europass Hareketlilik belgesinin ya da yeni bir Europass Hareketlilik belgesinin kullanılmasına belgeyi düzenleyen kuruluş karar verir. Dillerin Seçimi Europass Hareketlilik, gönderen ortak, ev sahibi ortak ve ilgili kişi arasında karar verilen bir veya daha fazla dilde doldurulur. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

4 Tablo 1 ila tablo 4 arası normal şartlarda belge sahibinin ülkesinin dilinde, belgeyi hazırlayan kurum ve/veya gönderen kuruluş tarafından doldurulur. Tablo 5.a / 5.b, normal şartlarda ev sahibi ortak tarafından, kendi dilinde doldurulur. Belgenin daha kolay anlaşılabilmesi için: (a) Tablo 4 çoğaltılıp, ev sahibi ortağın diline (veya yaygın olarak konuşulan ve gönderen ortakla birlikte kararlaştırılan üçüncü bir dile) tercüme edilebilir; (b) Tablo 5.a/5.b çoğaltılıp, gönderen ortağın diline (veya yaygın olarak konuşulan ve ev sahibi ortakla birlikte kararlaştırılan üçüncü bir dile) tercüme edilebilir. Gönderen ortak, ev sahibi ortağa aşağıda yer alan belgenin doldurulmasıyla ilgili açıklamaları ilgili dil veya dillerde sağlar. Europass Hareketlilik belgesi verilen vatandaşların, belgenin tamamını, gönderen ve ev sahibi ortakların dillerinden birine veya yaygın olarak kullanılan üçünce bir dile çevrilmesini talep etme hakları vardır. Eğer üçüncü bir dile çeviri talep edilirse, çeviri hususunda sorumluluk gönderen ortağa aittir. Destek Europass Hareketlilik hakkında daha fazla bilgi için Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

5 EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİNİN DOLDURULMASI İÇİN AYRINTILI AÇIKLAMALAR Tablo 1. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ DÜZENLENEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER (1) ila (7) arasındaki başlıklar Europass Hareketlilik belgesi düzenlenen kişiye ilişkin bilgilere ayrılmıştır. Bunlar, gönderen ortak tarafından kendi dilinde doldurulur. Not: - Kişisel bilginin zorunlu olan tek parçası, Europass Hareketlilik belgesinin verildiği kişinin adıdır. Diğer kişisel bilgiler, yalnızca ilgili kişi kabul ederse doldurulmalıdır; - (*) işaretli kısımların doldurulması zorunludur. (1) - (2) Belge Sahibinin Soyad ve Ad (zorunlu) Belge sahibinin soyadını ve adını yazın, örneğin: 1. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ DÜZENLENEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER Soyad Ad (1) (*) AKSADAL (2) (*) Sema (3) Adres (isteğe bağlı) Belge sahibi ile iletişim kurulabilecek posta adresi veya adreslerini yazın, örneğin: Adres (ev no, cadde adı, posta kodu, şehir, ülke) (3) Hancı Caddesi Destan Sokak No:52/2 Çankaya Ankara/TÜRKİYE Gerektiğinde belge sahibine en kısa sürede ulaşabilmesi için ülkede geçerli olan kuralları uygulayın. Ayrıca ülkenin posta kodunu yazmayı unutmayın: Belçika (B) Bulgaristan (BG) Çek Cumhuriyeti (CZ) Danimarka (DK) Almanya (D) Estonya (EE) Yunanistan (EL) İspanya (E) Fransa (F) İzlanda (IS) İrlanda (-) İtalya (I) Kıbrıs (CY) Letonya (LV) Litvanya (LT) Lüksemburg (L) Macaristan (H) Malta (-) Hollanda (-) Norveç (N) Avusturya (A) Polonya (PL) Portekiz (P) Romanya (RO) Slovenya (SLO) Slovakya SK) Finlandiya (FIN) İsveç (S) Türkiye (TR) İngiltere (-) Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

6 İrlanda, Malta, Hollanda ve İngiltere için ülke adı, tam olarak yazılır: Dublin 2 Ireland Malta St. George s Bay St. Julian's STJ 02 Malta İngiltere London SW1P 3AT United Kingdom Hollanda 2500 EA Den Haag Nederland (4) Fotoğraf (isteğe bağlı) Fotoğrafınızı ekleyin. Elektronik ortamdakiler için jpg formatını kullanın. (5) Doğum Tarihi (isteğe bağlı) Doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak belirtin, örneğin: Doğum tarihi (5) gün ay yıl (6) Uyruğunuz (isteğe bağlı) Uyruğunuzu belirtin, örneğin: Uyruk (6) TC (7) Belge Sahibinin İmzası (isteğe bağlı) Belge sahibinden imza talep edin. (7) Belge sahibinin imzası [ imza ] Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

7 Tablo 2. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİNİ DÜZENLEYEN KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER (8) ila (10) arasındaki başlıklar Europass Hareketlilik belgesini düzenleyen kuruma ilişkin bilgilere ayrılmıştır. Belirtilen başlıklar, Europass Hareketlilik numarası ve veriliş tarihini de içerecek şekilde belgeyi veren kurum (genellikle gönderen ortak) tarafından doldurulur. Tablo 2, gönderen ortağın dilinde doldurulmalıdır. (8) Belgeyi Veren Kurumun Adı (zorunlu) Europass Hareketlilik belgesini veren kurumun adını yazın; ki bu kurum genellikle gönderen ortak ile aynı olacaktır, örneğin: 2. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİNİ DÜZENLEYEN KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER Belgeyi düzenleyen kurumun adı (8) (*) Ankara Üniversitesi (9) Europass Hareketlilik Numarası (zorunlu) Europass Hareketlilik numarasını yazın, örneğin: Europass Hareketlilik numarası (9) (*) Europass Hareketlilik No TR t (10) Düzenleme Tarihi (zorunlu) Europass Hareketlilik in düzenlenme tarihini gün, ay, yıl şeklinde yazın, örneğin: Düzenleme Tarihi (10) (*) gün ay yıl Tablo 3. EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİNDE YER ALAN ORTAK KURULUŞLAR (11) ila (22) arasındaki başlıklar hareketlilik faaliyetinde yer alan ortak kuruluşlara ilişkin bilgilere ayrılmıştır. Referans kişilerinin ve eğitimcilerin imzasının olmaması durumunda, bu tablo geçerli değildir. Belirtilen başlıklar, gönderen ortak tarafından kendi dilinde doldurulur. GÖNDEREN ORTAK KURULUŞ (Belge sahibinin ülkesinde hareketlilik faaliyetini başlatan kuruluş) (11) ila (16) arası başlıklar, hareketlilik belgesi sahibini ev sahibi kuruma (ev sahibi ortağa) gönderen kuruluş (gönderen ortak) hakkında ayrıntılı bilgiler verir. (11) Gönderen Ortak Kuruluşun Adı, Türü (Uygunsa, Fakültesi ve Bölümü) ve Adresi (zorunlu) Gönderen ortağın adını, türünü (eğitim kuruluşu, şirket, okul, üniversite, STK vb.) (uygunsa fakülte ve bölüm) ve adresini belirtin, örneğin: GÖNDEREN ORTAK KURULUŞ (Belge sahibinin ülkesinde hareketlilik faaliyetini başlatan kuruluş) Adı, Türü (Uygunsa Fakültesi ve Bölümü) ve Adresi (11) (*) Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Fatih Caddesi No: 197 Çift Asfalt Keçiören Ankara TÜRKİYE Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

8 (12) Gönderen Ortağın Mührü/Kaşesi ve/veya imzası (zorunlu) Gönderen ortağın mührünü ve/veya referans kişisinin/eğiticinin imzasını ekleyin, örneğin: Mühür / kaşe ve/veya imza (12) (*) [ Mühür/Kaşe ] Referans Kişisi veya Eğitici (13) ila (16) arası başlıklar, belge sahibinin ülkesinde Hareketlilik faaliyetinden sorumlu kurum içindeki referans kişisi veya eğitici hakkında ayrıntlı bilgiler vermektedir. (13) Referans Kişisi veya Eğiticinin Soyadı ve Adı (isteğe bağlı) Referans kişisi veya eğiticinin soyadını ve adını yazın (eğer ilgili ise, AKTS bölüm koordinatörünün soyadı ve adını yazın), örneğin: Referans kişisi veya eğiticinin soyadı ve adı (eğer ilgili ise, AKTS bölüm koordinatörünün soyadı ve adı) (13) TERZİ YALÇIN (14) Unvan/ Konum (isteğe bağlı) Referans kişisinin veya eğiticinin unvanını veya konumunu belirtin (eğer ilgili ise, AKTS bölüm koordinatörünün unvan veya konumunu belirtin), örneğin: Unvan/Konum (14) Doç. Dr./Öğretim Üyesi (15) Telefon (isteğe bağlı) Referans kişisinin veya eğiticinin telefon numarasını, ülke ve şehirlerarası telefon koduyla birkilte yazın, örneğin: Telefon (15) (90-312) Not: Diğer ayrıntılar için bakınız: Interinstitutional style guide (16) e-posta (isteğe bağlı) Referans kişisi veya eğiticinin e-posta adresini belirtin, örneğin: e-posta (16) Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

9 EV SAHİBİ ORTAK KURULUŞ(Europass Hareketlilik Belgesi Sahibini Ev Sahibi Ülkede Kabul Eden Kuruluş) (17) ila (22) arası başlıklar, Europass Hareketlilik belgesi sahibine ev sahipliği yapan kuruluş hakkında detaylı bilgiler vermektedir. (17) Kurumun Adı, Türü (Uygunsa Fakültesi ve Bölümü) ve Adresi (zorunlu) Ev sahibi ortağın adını, türünü (eğitim kuruluşu, şirket, okul, STK,vb.) (uygunsa fakülte ve bölüm) ve adresini belirtin, örneğin: EV SAHİBİ ORTAK KURULUŞ Adı, Türü (uygunsa fakültesi/bölümü) ve adresi (17) (*) Palermo Health Center 213 Via Giovanni I Palermo (18) Mühür/Kaşe ve İmza (zorunlu) Ev sahibi kurumun mührünü ve/veya referans kişisi veya eğiticinin imzasını ekleyin, örneğin: Mühür/kaşe ve/veya imza (18) (*) [ Mühür/Kaşe ] (19) Referans Kişisi veya Eğiticinin Soyadı ve Adı (zorunlu) Referans kişisi veya eğiticinin (eğer ilgili ise AKTS bölüm koordinatörünün) soyadını ve adını yazın, örneğin: Referans kişisi veya eğiticinin (eğer ilgili ise AKTS bölüm koordinatörünün) soyadı ve adı (19) (*) GİULİANO Marco Soyadı ve adı (20) Unvan/Konum (isteğe bağlı) Referans kişisinin veya eğiticinin unvan veya konumunu belirtin, örneğin: Unvan/Konum (20) Başhekim (21) Telefon (isteğe bağlı) Ülke ve bölge kodu da dahil olmak üzere referans kişisinin veya eğiticinin telefon numarasını belirtin, örneğin: Telefon (21) 39 (91) NOT : Ortak kuruluşların mühürleri/kaşeleri ve/veya referans İşaretli kısımların dolduru Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

10 (22) e-posta (isteğe bağlı) Referans kişisinin veya eğiticinin e-posta adresini belirtin, örneğin: e-posta (22) Tablo 4 EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (23) ila (28) arası başlıklar, hareketlilik faaliyetinin tamamlandığı süre zarfındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini tanımlamaktadır. Gönderen ortak tarafından kendi dilinde doldurulan bu başlıklar, ayrıca (tablo çoğaltılarak) ev sahibi ortağın diline (veya gönderen ortak ile kararlaştırılan üçüncü bir dile) tercüme edilelerek de doldurulabilir. (*) işaretli kısımların doldurulması zorunludur. Not: Bütün eğitim ve öğretim faaliyetleri yeterlilik kazandırmadığından 25 nolu Alanın(Yeterlilik) doldurulması isteğe bağlıdır. (23) Europass Hareketlilik Faaliyetinin Amaçları (zorunlu) Europass Hareketlilik faaliyetinin amaçlarını belirtin, örneğin: Europass Hareketlilik Faaliyetinin Amaçları (23) (*) Uluslararası bir ortamda çalışma tecrübesi edinmek, 4. EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİNİN (NO) AÇIKLAMASI Yabancı bir ülkedeki üniversitede bir sömestir geçirmek Örgün eğitime başlamadan önce sağlık sektöründe uluslararası tecrübe edinmek (24) Uygunsa, Europass Hareketlilik Faaliyeti Sırasında Tamamlanan Eğitim ve Öğretim Faaliyeti (isteğe bağlı) Uygun olması durumunda Europass Hareketlilik faaliyeti sırasında tamamlanan eğitim ve öğretim faaliyetini kısaca tanımlayın, örneğin: Uygunsa, Europass Hareketlilik Faaliyeti Sırasında Tamamlanan Eğitim ve Öğretim Faaliyeti (isteğe bağlı) (24) Üst düzey ikinci sınıf mesleki yeterlik Sağlık Yöneticisi Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

11 (25) Varsa, Alınan Yeterlilik Belgeleri (sertifika, diploma, derece) (isteğe bağlı) Europass Hareketlilik faaliyeti sırasında tamamlanan eğitim ve öğretim faaliyeti sonucunda alınan herhangi bir yeterlik belgesi (sertifika, diploma veya derece) varsa bunları belirtin, örneğin: Varsa Alınan Yeterlilik Belgeleri (sertifika, diploma veya derece) (25) Sağlık Yönetimi Diploması Sağlık Eğitiimi Sertifikası (26) Varsa, ilgili Topluluk veya hareketlilik programı (isteğe bağlı) Varsa, kapsamında hareketlilik faaliyeti düzenlenene programı (örneğin, Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth, vb.) belirtin, örneğin: Varsa, İştirak Edilen Topluluk veya Hareketlilik Programı (26) Leonardo da Vinci (27) - (28) Europass Hareketlilik Faaliyetinin Süresi (zorunlu) Europass Hareketlilik faaliyetinin süresini, gün/ay/yıl olarak belirtin, örneğin: Europass Hareketlilik Faaliyetinin Süresi (27) (*) Başlangıç (28) (*) Bitiş gün ay yıl gün ay yıl (* ) İşaretli kısımların doldurulması zorunludur Tablo 5.a EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİ SÜRESİNCE KAZANILAN BECERİ VE YETERLİLİKLER (isteğe bağlı) Önemli 1. Eğer Europass Hareketlilik belgesi, Erasmus gibi kredi transfer sistemi kullanılan bir Topluluk değişim programı çerçevesinde kullanılıyorsa, aşağıda yer alan Tablo 5.a yı kullanmayın. Bu tabloyu silerek, AKTS nin geçerlilik kazanması için not dökümüne dayalı Tamamlanan Derslerin ve Alınan Bireysel Puanların/Notların/Kredilerin Kaydı başlıklı Tablo 5b ye geçin.; 2. Doldurulmayan kısımlar çıkarılmalıdır. (29a) ila (38a) arasındaki başlıklar, ve Europass Hareketlilik faaliyeti süresince yürütülen faaliyet ve görevlerin ve Europass Hareketlilik belgesi sahibi tarafından elde edilen beceri ve yeterliliklerin açıklanmasına ayrılmıştır. Bu tablo, ev sahibi ortak tarafından doldurulur. Dil veya dillerin seçimi: Tablo 5.a normal şartlarda ev sahibi ortak tarafından doldurulur. Fakat tablonun belge sahibinin ülkesinde anlaşılmasını temin etmek amacıyla çoğaltılıp gönderen ortağın diline (veya gönderen taraf ile kararlaştırılan üçüncü bir dile) de tercüme edilebilir. Beceri ve yeterlilikler tanımlanırken, faaliyetin kişiye kazandırdığı deneyimin katma değeri doğru biçimde yansıtımalıdır (örneğin kaydedilen gelişme, ulaşılan beceri düzeyi ve yapılan değerlendirme ve/veya testler gibi). Örgün eğitim programının bir parçası olarak geçerlilik kazanması amacıyla, yapılacak olan açıklamaların arıntılı olmasına dikkat edilmelidir. (*) işaretli başlıkların doldurulması zorunludur. (30a) ila (34a) arasındaki başlıklar boş bırakılması durumunda silinmelidir. Referans kişilerinin/eğiticilerin ve Europass Hareketlilik sahibinin imzasnın olmaması durumunda bu tablo geçersizdir. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

12 (29a) Europass Hareketlilik Faaliyeti Süresince Yürütülen Faaliyetler/Görevler (zorunlu) Europass Hareketlilik faaliyeti süresince yürütülen faaliyetleri/görevleri tanımlayın, örneğin: 5.a EUROPASS HAREKETLİLİK FAALİYETİ (No) SÜRESİNCE KAZANILAN BECERİ VE YETERLİLİKLER (29a) (*) Yürütülen Faaliyetler/Görevler - Otel resepsiyonunda konukların kabulü; veya - İtalyan müşteriler tarafından gönderilen siparişlerin yönetimi; veya - İngilizce kitapların envanteri veya - Almanca ve Fransızca metinlerin İngilizce ye çevrilmesi veya - Eski belgelerin elektronik formatta arşivlenmesi için yazılım oluşturulması (30a) Kazanılan Mesleki Beceri ve Yeterlilikler (isteğe bağlı) Kaydedilen gelişmeyi, ulaşılan beceri düzeyini ve yürütülen değerlendirme ve/veya testleri de belirterek kaznılan mesleki beceri ve yeterlilikleri tanımlayın, örneğin: (30a) Kazanılan Mesleki Beceri ve Yeterlilikler Baskı akışlarının yönetimi (Globe-Transfer dergisinin (3 ayda bir yayınlanan, 25 sayfa tam renkli dergi) bir sayısının yayımlanması): - Grafik tasarımcısı ile irtibat; - Üretim akışının kontrolü; - Kalite kontrolünün yapılması (redaksiyon). veya Yerli bir elektrik kurulumunun idaresi (üç hafta): - İhtiyaç duyulan kaynakların planlanması; - Gerekli malzeme siparişinin verilmesi; - Şema ve akış tablolarının yorumlanması; - Aydınlatma ve güç dağılımı için kurulum ve tel sistemlerinin test edilmesi; - İşle ilgili belgelerin tamamlanması; Tamamlanan kurulum, danışman tarafından kontrol edilmiştir; değerlendirme kayıtları, mesleki becerilerin iyi şekilde kullanıldığını göstermektedir. Not: Edinilen beceri ve yeterlililerin tanımlanması için ev sahibi ortak, çok dilli eylem fiilleri sözlüğünü kullanabilir (bu sözlüğe ulaşmak için Europass web sitesinde yer alan 'Diploma Eki/Teknik Destek' bölümüne bakınız). (31a) Kazanılan Dil Becerileri ve Yeterlilikleri i (isteğe bağlı) Kaydedilen gelişmeyi, ulaşılan beceri düzeyini ve yürütülen değerlendirme ve/veya testleri de belirterek kazanılan dil beceri ve yeterliliklerini tanımlayın, örneğin: (31a) Kazanılan Dil Becerileri ve Yeterlilikleri ( Kazanılan Mesleki Beceri ve Yeterlilikler başlığı altında belirtilmemişse doldurulacaktır) İtalyan müteahhit ve yazarları ile görüşme; İtalyan dilinde net bir ilerleme; yerleştirme sonucunda ileri düzeyde iletişim; İtalyanca konuşan müşterilerden alınan siparişlerin idaresi. veya Müşterilerin telefonlarına Almanca cevap verme: - Müşterilerin karşılanması; - Taleplerin kaydedilmesi; - Arayanları ilgili kişilere aktarma. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

13 Ayrıca, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi kapsamındaki altı düzeyli tabloyu da kullanabilirsiniz. Bu tablonun dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, yazılı anlatım için altı düzeyi bulunmaktadır. Bu altı düzey şulardır: - Temel kullanıcı düzeyleri (A1 ve A2 düzeyleri); - Bağımsız kullanıcı (B1 ve B2 düzeyleri); - Usta kullanıcı (C1 ve C2 düzeyleri). Bu ölçünün dil düzeyini değerlendirmek için kullanılması için: (a) Aşağıdaki tanımları okuyun; (b) İlgili düzey başlıklarını seçin (dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, yazılı anlatım); (c) Kişi tarafından ulaşılan seviyeyi belirtin (örneğin, Anlama: Bağımsız kullanıcı - B2). Örnek: (31a) Kazanılan Dil Yeterlilikleri ve Becerileri ( Kazanılan Mesleki Beceri ve Yeterlilikler başlığı altında belirtilmemişse doldurulacaktır) İtalyanca: - Karşılıklı konuşma: Usta kullanıcı (C1 seviyesi) - Sözlü anlatım: Bağımsız kullanıcı (B2 seviyesi) KİŞİSEL DEĞERLENDİRME TABLOSUNU KULLANMA TALİMATI ANLAMA Dinleme A 1: Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. A 2: Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim. B 1: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim. B 2: Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim. C 1: Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim. C 2: İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir. Okuma A 1: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim. A 2: Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim. B 1: Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim. B 2: Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

14 C 1: Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim. C 2: Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim. KONUŞMA Karşılıklı konuşma A 1: Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim. A 2: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim. B 1: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim. B 2: Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konularlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. C 1: Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim. C 2: Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim. Sözlü Anlatım A 1: Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim. A 2: Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim. B 1: Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirinebağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim. B 2: İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim. C 1: Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim. C 2: Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim. Yazılı Anlatım A 1: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi. A 2: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim. B 1: Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim. Europass Hareketlilik Kullanım Talimatı - Avrupa Toplulukları

Kendinize ilişkin bilgileri şablona girmeden önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun.

Kendinize ilişkin bilgileri şablona girmeden önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun. Europass Özgeçmişi Kullanım Talimatı (http://europass.cedefop.europa.eu) Giriş Özgeçmiş (CV) hazırlanması herhangi bir iş veya eğitim arayışında önemli bir adımdır. CV genellikle muhtemel işverenle kurulan

Detaylı

ingilizce CAMPUS of LANGUAGES Uluslararası Dil Okulu

ingilizce CAMPUS of LANGUAGES Uluslararası Dil Okulu ingilizce CAMPUS of LANGUAGES Uluslararası Dil Okulu ARAPÇA BİRE BİR İNGİLİZCE PTE LİSE İNGİLİZCESİ RUSÇA İŞ YAZIŞMALARI TOEFL-iBT ALMANCA İSPANYOLCA İŞ İNGİLİZCESİ ve KONUŞMA SINIFLARI ESNEK DERS SAATLİ

Detaylı

NEU ENGLISH PREPARATORY SCHOOL 2014-2015

NEU ENGLISH PREPARATORY SCHOOL 2014-2015 İÇERİK. KDEMİK TKVİM...2 B. İNGİİZCE YETERİİK VE YEREŞTİRME SNV...3 C. HZRK OKUU EĞİTİM PROGRM...3 D. VRUP DİERİ ORTK ÇERÇEVE KRİTERERİ...5 E. DERS KİTPR...6 F. DEĞERENDİRME SİSTEMİ...6 G. GERİBİDİRİM

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji Pın@r da Dil SAYI (1) 2013/ 2014 Pekİ NEDİR BU KUR SİSTEMİ DEDİKLERİ? uluslararası standartlar objektif ölçme değerlendirme müfredat programları Türkiye mi Turkey mi? Amerikan kökenli bir kuşun hikayesi

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI Bu programda okuma, yazma, dinleme, gramer ve konuşma yetilerinizi geliştirerek 6-8-10 kişilik Grup Eğitimi konseptinde İngilizceye yönelik tüm detayları alabilir, Özel (Birebir)

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2005 Akademik Yıl 2005/2006

Sözleşme Yılı 2005 Akademik Yıl 2005/2006 Bu Elkitabı 2005/2006 Eğitim Öğretim Yılı SOCRATES/Erasmus Öğrenci Değişimi için Hazırlanan Sözleşmenin Ekidir SOCRATES-Erasmus Değişim Elkitabı Sözleşme Yılı 2005 Akademik Yıl 2005/2006 Avrupa Birliği

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ UN KKALE O NA A KIZ MAR T SE IVERSIT E 1 99 2 SI N C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci El Kitabı CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

M-ECVET-S: Profesyonel ileri öğrenme alanında Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi

M-ECVET-S: Profesyonel ileri öğrenme alanında Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi M-ECVET-S: Profesyonel ileri öğrenme alanında Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi Grant Agreement Number: DE/09/LLP- LdV/TOI/147251 Broşürün Son Hali: Ürünlerin tanımlanması Türkçe Versiyonu

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA2 YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ GENÇLİK ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber,

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

Avrupa Ellerinizde! uluslararası oryantasyon ve hazırlık bağımsız öğrenme çalışma kitabı. Ad: Kurs Adı: Eğitmen: Yurtdışındaki eğitim süresi:

Avrupa Ellerinizde! uluslararası oryantasyon ve hazırlık bağımsız öğrenme çalışma kitabı. Ad: Kurs Adı: Eğitmen: Yurtdışındaki eğitim süresi: Avrupa Ellerinizde! uluslararası oryantasyon ve hazırlık bağımsız öğrenme çalışma kitabı Ad: Kurs Adı: Eğitmen: Yurtdışındaki eğitim süresi: Staj yerleştirilmesi yapılacak ülke: İçerik Tanıtım... 3 Bölüm

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI E itim ve Kültür Hayatboyu Ö renme Program LEONARDO DA VINCI Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 LEONARDO DA VINCI PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki

Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki eğitiminiz süresince tüm düzenlemelere ait güncel bilgileri

Detaylı

LCCTV Manual. Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem. Language Competence Certification Tools for the Vocations

LCCTV Manual. Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem. Language Competence Certification Tools for the Vocations LCCTV Manual Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem Language Competence Certification Tools for the Vocations Published by Westfälische Wilhelms-Universität Münster Arbeitsbereich Linguistik Hüfferstraße

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar?

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan Comenius Programı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 REKTÖR DEN ÖNSÖZ 5 DEKAN DAN ÖNSÖZ 7 İ.İ.B.F. HAKKINDA 9 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ 11 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİNDE TEMEL BİLGİLER 11 BİREYSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ 11 ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA

Detaylı

Bölüm 3 Ortak Referans Çerçeveleri. 3.3 Ortak Referans Çerçevelerinin Tanımı

Bölüm 3 Ortak Referans Çerçeveleri. 3.3 Ortak Referans Çerçevelerinin Tanımı Bölüm 3 Ortak Referans Çerçeveleri 3.3 Ortak Referans Çerçevelerinin Tanımı Ortak referans noktalarından oluşan bir sistem tesis edilmesi, farklı didaktik geleneğe sahip eğitim sektörlerinin seviye ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı