TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 DÖNEM: 23 CİLT: 58 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 43'üncü Birleşim 5 Ocak 2010 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR İ Ç İ N D E K İ L E R A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 1.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 2.- Kars Milletvekili Zeki Karabayır'ın, Sarıkamış Harekâtının ve Sarıkamış'ta yaşanan dramın 95'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde ilindeki esnaf, sanayici ve çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması Sayfa : : : :157 V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER 1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un milletvekilliklerinin 31/12/2009 tarihinde sona erdiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1039) 158, ,164:

2 TBMM B: Sayfa 2.- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığının, Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın, kendi komisyonlarında da görüşülmesine ilişkin tezkeresi (3/1040) 164: Suriye Arap Cumhuriyeti Halk Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunun davetine Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşan bir Parlamento heyetinin icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1037) 165:166 B) ÖNERGELER 158:159,164,167: Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun (6/1579, 6/1616) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/168) 158: Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak'ın, KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/169) Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/170) Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, (2/378) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/171) 167:172 C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 159: Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/495) 159: Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 milletvekilinin, çocuk kaçırma ve kaybolan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/496) 160: İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 25 milletvekilinin, kadına yönelik şiddet konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/497) 162:164 VI.- AÇIKLAMALAR İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, milletvekillerine haber ve bilgi verilmeden odalarının aranmasının milletvekillerinin çalışma ortamlarının ihlali olduğuna ilişkin açıklaması 166: İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, milletvekillerine haber ve bilgi verilmeden odalarının aranmasının milletvekillerinin çalışma ortamlarının ihlali olduğuna ilişkin açıklaması 167 VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/576) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 173: Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ın cevabı 173: Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkâmil ilçesinde yapılacak TOKİ Projesi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 173:

3 TBMM B: Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TAEK'e personel alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile kurumunun korunması ile ilgili çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1025) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 6.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme yurtlarının hizmet kalitesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1067) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 7.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1092) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 8.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir rehabilitasyon merkezine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1154) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 9.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün projelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1333) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 10.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, terör eylemlerinde kullanılan çocukların korunmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1340) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 11.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kadına yönelik şiddet konusunda alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1464) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 12.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlıkta görevli müşavirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 13.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kayseri'de oynanan millî maça uçakla gidilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1540) ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı 14.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici 'nin, Millî Takım Teknik Direktörünün ücretinin vergilendirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/621) ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 15.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/855) ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aydınspor hakkında verilen cezanın zamanlamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/916) ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 17.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Kapalı Yüzme Havuzu inşaatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1068) ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı Savfa 173: : : : : : : : : : : : : :

4 TBMM B: Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İddaa oyunundan kulüplere ayrılan paya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1360) ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 19.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, güreş sporuna yönelik çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1444) ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı 20.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'deki yükseköğrenim yurdu sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın cevabı Sayfa 186: : :193 VIII.- SEÇİMLER A) BAŞKANLIK DİVANINDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 1.- Başkanlık Divanında açık bulunan İdare Amirliğine seçim : :194 IX.- MECLİS ARAŞTIRMASI A) ÖN GÖRÜŞMELER [.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 milletvekilinin, İstanbul'da depreme yönelik çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 milletvekilinin, Bursa ve çevresinde yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 4.- Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 5.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 23 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 6.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 21 milletvekilinin, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 19 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 8.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 milletvekilinin, başta İstanbul olmak üzere ülkemizdeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) : : : : : : : : :

5 TBMM B: İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 milletvekilinin, İzmir'deki deprem riskinin araştırdarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 10.- Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 milletvekilinin, ülkemizdeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Deniz Feneri davasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7765) Ek Cevap 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Deniz Feneri davasında Alman makamlarının adli yardım talebi iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7832) Ek Cevap 3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Deniz Feneri davasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/8100) Ek Cevap 4.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, mayın ya da silah atıklarının patlaması sonucu ölenlere ve yaralananlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/8402) Ek Cevap 5.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, 12 Eylül 1980'den sonra sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/9708) Ek Cevap 6.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10047) 7.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, baroların görevlendirdiği müdafi ve vekillere yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10048) 8.- İğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, İğdır'da yapılan bir operasyona ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10050) 9.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, koruma tedbiri kararı verilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10252) 10.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, cevaplandınimayan bir yazılı soru önergesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10338) 11.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa Ceza İnfaz Kurumu Projesi'ne ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10340) 12.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne'deki icra dairelerinin iş yüküne ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10422) 13.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, bir patlama olayını soruşturan görevlilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10423) Sayfa 195: : : : : : : : : : : : : : :

6 TBMM B: Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, çek mağdurlarıyla ilgili yasa değişikliğine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/10659) 15.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın cevabı (7/10711) 16.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, toplum kalkınması projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/10723) 17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, maliye meslek lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/10770) 18.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/10800) 19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sosyal hizmet projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/10820) 20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, keçi yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/10864) 21.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, pamuk ve tekstil sanayisinin teşvikine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/10934) 22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Göle'ye küçük sanayi sitesi yapılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/10935) 23.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, KOSGEB'de yapılan bir sınava ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/10936) 24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel hareketlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/10937) 25.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bir köyün arazi sulamasında bir barajdan yararlandırılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/10998) 26.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel alımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/10999) 27.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Eximbank kredileriyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın cevabı (7/11000) 28.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bankaların aldığı hesap iş letim ücretine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın cevabı (7/11001) Savfa 265: : : : : : : : : : : : : : :

7 TBMM B: Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, TOKİ'nin iş verdiği bazı şirketlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/11070) 30.- Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu'nun, Kopenhag'da yapılacak bir konferansa ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11087) 31.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Akdağ Kayak Merkezi Projesi'ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11089) 32.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, bir köydeki ağaç kesimine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11091) 33.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak'ın, Tuzla'da ikinci kademe arıtma tesisinin hizmete girmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11092) 34.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, yapılan alımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/11146) 35.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin bir izleyici ölçüm firmasına yaptığı ödemelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11162) 36.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un, Kırıkkale Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/11164) 37.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel alımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın cevabı (7/11168) 38.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, Eximbank'tan kullanılan kredilerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın cevabı (7/11185) 39.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir baraj projesinin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/11194) 40.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, bir baraj projesinin tamamlanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/11195) 41.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, TRT 1 'de yayınlanan bir programa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11196) 42.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11197) 43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, cep telefonu satışında TRT katkı payı alımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11198) Savfa 318: : : : : : : : : : : : : : :

8 TBMM B: İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, RTÜK Başkanının bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11200) 45.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, RTÜK Başkanının bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11201) 46.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, yurt dışındaki bazı tarihî eserlerin geri istenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı (7/11246) 47.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, özürlülerin istihdamına ve özürlülerle ilgili yasalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/11252) 48.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'ın, DSİ'deki sendikal baskı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11262) 49.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, cemaat vakıflarının taşınmazlarına ve yeni kurulan vakıflara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11267) 50.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, personel alımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11268) 51.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT'nin rating ölçümü ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11269) 52.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, kadına karşı şiddetin önlenmesine, - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, kamudaki özürlü istihdamına, - İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, SHÇEK çocuk yurtlarına, - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesine İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/11270), (7/11271), (7/11272), (7/11273) 53.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Topkapı Sarayı arsasındaki bazı yapılara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın cevabı(7/11297) 54.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, su politikasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın cevabı (7/11335) 55.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, RTÜK üyelerine soruşturma izni verilmemesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/11352) Savfa 363: : : : : : : : : : : :

9 TBMM B: Sayfa 56.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ulubat Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/11368) 440: Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fırat ve Dicle nehirlerinin idaresine yönelik iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın cevabı (7/11442) 443: Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, terör eylemlerine katılan çocuklar hakkında koruma tedbirleri uygulanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavafın cevabı (7/11443) 447: Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 90'ıncı yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan bisiklet turunda kullanılan bisikletlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/11445) 451: Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, TBMM Genel Kurul toplantılarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in cevabı (7/11446) 454:

10 TBMM B: I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.30'da açılarak iki oturum yaptı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı: 442), 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporlarının Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/728, 3/934) (S. Sayısı: 443), Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bütçenin kabulü nedeniyle bir teşekkür konuşması yaptı. Alınan karar gereğince, 5 Ocak 2009 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.03'te son verildi. Mehmet Ali ŞAHİN Başkan Harun TÜFEKÇİ Konya Kâtip Üye Yusuf COŞKUN Bingöl Kâtip Üye II.- GELEN KÂĞITLAR 28 Aralık 2009 Pazartesi Tasarılar No.: Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı (1/789) (Çevre; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/790) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/791) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş taihi: ) Teklifler 1.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün; 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/552) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/553) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -124-

11 TBMM B: Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/554) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; Tarihli ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/555) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş'ın, gazi ve şehit aileleri ile yaşlı aylıklarının artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10707) 2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10708) 3.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankuf un, Fransa'daki Türk Sezonu etkinliğindeki bir konsere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10710) 4.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10711) 5.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Hatip ve Ankara çaylarındaki kirliliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10712) 6.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, aşı üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10714) 7.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Bandırma'da denizcilik fakültesi kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10715) 8.- Mersin Milletvekili Kadir Ural'ın, ıslak imza makinelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10716) 9.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, GDO'lu ürünlerle ilgili yönetmeliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10717) 10.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, hakkında soruşturma ve dava açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10718) 11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10721) 12.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Emniyet Teşkilatı taşıtlarına kasko sigortası yaptırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10722) 13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, toplum kalkınması projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10723) 14.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, arazi toplulaştırması yapılan bir yöredeki sulama projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10725) 15.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10732) 16.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, silika maddesi kullanımına ve silikozis hastalığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10734) -125-

12 TBMM B: İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Beyoğlu Belediyesinin bir projesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10741) 18.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10742) 19.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10743) 20.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10744) 21.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının bütçesine ve kaynak kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10745) 22.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki iki projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10746) 23.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akçan'ın, süt tozu ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10747) 24.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10749) 25.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Bornova'daki çimento fabrikaları ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10750) 26.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, güvenlik güçlerine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10753) 27.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa'daki milli maçla ilgili soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10754) 28.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, İstanbul'da yapılan Cumhuriyet resepsiyonundaki bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10755) 29.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un, bir milletvekiline ceza yazan trafik polisinin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10756) 30.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10757) 31.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana-Karataş bölünmüş yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10758) 32.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10759) 33.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ihaleye çıkarılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10760) 34.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, bazı olaylarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10761) 35.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, Ergani'de meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10762) 36.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik komite kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10763) -126-

13 TBMM B: Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bütçede sosyal yardımlara ayrılan kaynağa ve ekonomideki daralmaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10768) 38.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmalarına kaynak oluşturulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10769) 39.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kamu görevlilerinin sağlık giderleriyle ilgili işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10773) 40.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tedavi katılım payı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10775) 41.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, muayene ve ilaç katılım payı uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10776) 42.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yurt dışı teşkilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10777) 43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademik ve idari personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10778) 44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yüksek öğrenim yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10779) 45.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, velilerden kayıt parası talebine ve okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10780) 46.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğrencilerin internet salonlarına gitmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10781) 47.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir ilköğretim okulu binasının yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10782) 48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okullardaki domuz gribine yönelik tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10783) 49.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10784) 50.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10785) 51.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özel eğitime tabi öğrencilerin ulaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10786) 52.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Başkale Endüstri Meslek Lisesi binasının tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10787) 53.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, okul öncesi eğitimdeki şartlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10789) 54.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, kız çocuklarının eğitime katılmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10790) 55.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Edremit Kazdağı Devlet Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10793) 56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da domuz gribine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10794) -127-

111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı

111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 47 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 78'inci Birleşim 18 Mart 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 546 II. - GELEN KAĞITLAR 547 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 77 67 nci Birleşim 8 Mart 2005 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 11 II. - GELEN KÂĞITLAR 13 III. - YOKLAMA 26 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YTLI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 69'uncu Birleşim 31 Mart 2009 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61 IL- GELEN KÂĞITLAR 61 IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 103'üncü Birleşim 11 Haziran 2009 Perşembe (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 61 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 19 Ekim 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 80 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 12 Nisan 2005 Sah I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3.M, O DERGISI 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 41 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 53 üncü Birleşim 17 Şubat 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 85 II. - GELEN KÂĞITLAR 87 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9 uncu Birleşim 16 Ekim 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 65 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 23 üncü Birleşim 30 Kasım 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 219 II. - GELEN KÂĞITLAR 221 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M.

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M. D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar

Detaylı

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2 DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2.M DERGISI 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 252 H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 259 A) GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S. Sayısı: 323) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UYUŞTURUCU BAŞTA OLMAK ÜZERE MADDE BAĞIMLILIĞI VE KAÇAKÇILIĞI SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 127'nci Birleşim 8 Temmuz 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 275 II. - GELEN KÂĞITLAR 277 III. - YOKLAMA

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim DÖNEM: 23 CİLT: 38 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 50'nci Birleşim 28 Ocak 2009 Çarşamba İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 838 II.- YOKLAMALAR 880,882 III.- GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 27. 131 inci Birleşim 3 Temmuz 2012 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 27. 131 inci Birleşim 3 Temmuz 2012 Salı DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 27 131 inci Birleşim 3 Temmuz 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 36'ncı Birleşim 11 Aralık 2007 Sah

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 36'ncı Birleşim 11 Aralık 2007 Sah DÖNEM: 23 CİLT: 9 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 36'ncı Birleşim 11 Aralık 2007 Sah İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 19 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 54 üncü Birleşim 25 Ocak 26 Çarşamba İÇİNDEKİLER s?yfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 269 II.- GELEN KÂĞITLAR 27 III.- YOKLAMA 271

Detaylı