User s Manual CANVIO AEROMOBILE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "User s Manual CANVIO AEROMOBILE"

Transkript

1 User s Manual CANVIO AEROMOBILE TR

2 Düzenlemeye ilişkin bildirimler CE Uygunluğu Toshiba Europe GmbH Canvio AeroMobile cihazının 1999/5/EC Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. CE işareti ile ilgili sorumluluk, Hammfelddamm 8, Neuss, Almanya adresinde faaliyet gösteren Toshiba Europe GmbH şirketine aittir. Resmi Uygunluk Beyanının bir kopyasını şu web sitesinden edinebilirsiniz: Çalışma Ortamı Bu ürün Mesken, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamı ürün kategorisiyle ilgili olarak Elektro Manyetik Uyum (EMC) konusunda onaylanmıştır. Başka çalışma ortamları Toshiba tarafından onaylanmamış olup bu ürünün bu tip çalışma ortamlarında kullanılmasında kısıtlamalar olabilir veya kullanılması önerilemeyebilir. Bu ürünün onaylanmamış çalışma ortamlarında kullanılması aşağıdaki sonuçları ortaya çıkarabilir: Yakın çevredeki diğer makinelerin veya bu aygıtın geçici olarak arızalanması veya veri kaybı veya veride bozukluklar oluşabilir. Tavsiye edilmeyen çalışma ortamları ve ilgili örnekler: Endüstriyel ortam (örneğin, 380V trifaze şebeke cereyanı kullanılan ortamlar): Özellikle büyük makine ve ekipman yakınındayken bu üründe güçlü elektromanyetik alanlardan kaynaklanan bozulmalar oluşabilir. Tıbbi ortam: Tıbbi Yönetmeliklere Uyum Toshiba tarafından doğrulanmamıştır, dolayısıyla bu ürün daha fazla doğrulama olmadan tıbbi ürün olarak kullanılamaz. Sorumlu idare tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, genel ofis ortamlarında (ör. hastane) kullanım bir sorun teşkil etmemelidir. Otomotiv ortamları: Bu ürünün kullanımıyla ilgili tavsiyeler için lütfen ilgili aracın kullanıcı talimatlarına bakın (kategori). Uçuş ortamları: Kullanım kısıtlamasıyla ilgili olarak uçuş personelinin talimatlarını izleyin. Elektromanyetik Uygunlukla ilgili olmayan Ek Ortamlar Patlayıcı ortamlar: Bu ürün, patlama tehlikesinin bulunduğu ortamlar gibi özel iş ortamlarında kullanılmamalıdır. TR-1

3 Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler için geçerlidir: REACH - Uygunluk Bildirimi CANVIO AEROMOBILE Yeni Avrupa Birliği (AB) kimya düzenlemesi, REACH (Kimyasal Ürünlerin Tescili, Değerlendirmesi, Yetkilendirmesi ve Kısıtlaması), 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girdi. Toshiba tüm REACH şartlarını yerine getirecek olup müşterilerine REACH düzenlemeleri uyarınca ürünlerdeki kimyasal maddeler hakkında bilgi vermeyi taahhüt eder. Ürünlerin bertaraf edilmesi Bu simgenin kullanılması bu ürünün ev atığı olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Ürünü gerektiği şekilde imha ederek çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yapılmasını önleyebilirsiniz; bu olumsuz etkiler bu ürünün uygun olmayan atık muamelesi görmesinden kaynaklanabilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ek bilgi için lütfen ilgili yerel kurumlara, ev atıkları imha birimine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun. Pillerin ve/veya akülerin bertaraf edilmesi Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi ürünlerin toplanması ve ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini göstermektedir. Pillerin ayrı bir şekilde toplanmasına katkıda bulunarak ürünlerin uygun şekilde imha edilmesini sağlayabilir ve böylelikle çevreye ve insan sağlığına yönelik muhtemel olumsuz sonuçları önleyebilirsiniz. Ülkenizdeki toplama ve geri dönüşüm programları hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen şehrinizin ilgili kurumu veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişim kurun. Aşağıdaki bilgiler yalnızca Türkiye için geçerlidir: AEEE Yönetmeliğiyle uyumludur. TR-2

4 Güvenlik simgeleri Bu el kitabında bedensel yaralanmaya, ekipmanda hasara veya veri kaybına yol açabilecek, potansiyel tehlikelerden kaçınmak için uymanız gereken güvenlik talimatları sunulmaktadır. Bu güvenlik talimatları riskin ciddiyetine göre sınıflandırılmış olup talimatları vurgulamak için aşağıdaki simgeler kullanılmaktadır: Uyarı İbareleri TEHLİKE UYARI DİKKAT DİKKAT NOT Anlamı Engellenmediği takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açacak ve kısa sürede tehlike yaratacak bir durumu belirtir. Engellenmediği takdirde potansiyel olarak ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek ve kısa sürede tehlike yaratabilecek bir durumu belirtir. Engellenmediği takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmalara yol açabilecek ve potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir. Engellenmediği takdirde maddi hasara yol açabilecek ve potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir. Önemli bilgiler verir. Kullanılan diğer simgeler Ek simgeler yararlı veya eğitici başka bilgileri gösterir: TEKNİK NOT: Bu simge cihaz hakkında teknik bilgileri gösterir. İPUCU: Bu simge yararlı ipuçlarını ve tavsiyeleri gösterir. TANIM: Bu simge metinde kullanılan terimlerin tanımını göstermektedir. TR-3

5 Pillerle ilgili güvenlik talimatları TEHLİKE TEHLİKE TEHLİKE UYARI UYARI UYARI DİKKAT Cihazı (pili içindeyken) su, meşrubat veya başka sıvılar içine daldırmayın. Pil (koruma devresi dahil), beklenmedik bir elektrik yüklenmesi karşısında yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya ısı üretebilir. Cihazı (ve içindeki pili) ısı ve ateşten uzak tutun. Isı pile zarar vererek ısınmasına, duman çıkarmasına, yanmasına veya patlamasına neden olabilir. Dahili pili ve cihazı demonte etmeyin. Pilin sökülmesi veya değişiklik yapılması koruma devresine zarar verebilir. Bu da pilin duman çıkarmasına, yanmasına veya patlamasına neden olabilir. Küçük çocuklardan uzak tutun. Pili küçük çocuklardan uzakta tutun. Pil veya bileşen parçalarından biri yutulduğu takdirde, hemen tıbbi yardım alın. Şarj işlemi tamamlanamıyorsa şarjı durdun. Pil belirlenen süre zarfında şarjı tamamlayamıyorsa, şarj işlemini durdurun. Pil ısınabilir, duman çıkarabilir, yanabilir veya patlayabilir. Cihazın içinde şarj edilebilir bir pil yer almaktadır. Kullanılmış pilleri ev atıklarıyla birlikte atmayın. Lütfen bir geri dönüşüm tesisine teslim edin veya şarj edilebilir pil geri dönüşüm kutusuna bırakın. Kullanılmış piller ev atıklarıyla birlikte atıldığı takdirde, atıkların yanmasına veya duman çıkarmasına neden olabilir. Pili yalnızca 5º C ve 35º C arası sıcaklıklarda şarj edin. Bu sıcaklık aralığı dışında şarj yapmak pilin akmasına, ısınmasına veya ciddi zarara neden olabilir. Ayrıca, pilin performansını ve ömrünün azalmasına neden olabilir. TR-4

6 Güvenlik Bilgileri ve kablosuz LAN için Kural ve Yönetmelikler DİKKAT DİKKAT Kablosuz LAN cihazları kalp pilleri gibi tıbbi cihazlarda enterferansa yol açabilir. Kişisel tıbbi ekipman kullanıyorsanız bu Ürünü kullanmadan önce doktorunuza ve tıbbi ekipman talimatlarına başvurunuz. Ürün hastane veya muayenehane gibi tıbbi ekipman bulunan ortamlarda veya kişisel tıbbi ekipman kullanan kişilerin yanında kullanılmamalıdır. Ürünün bu gibi yerlerden kullanılması yaralanmalara neden olabilir. Bilgisayar otomatik kapılar veya yangın detektörleri gibi otomatik kontrollü ekipman veya cihazların yanında bulunuyorsa, daima kablosuz fonksiyonlarını kapatın. Radyo dalgaları bu tip ekipmanlarda arızaya neden olabilir ve muhtemelen yaralanmalara neden olabilir. Kablosuz LAN fonksiyonlarını mikrodalga fırının yakınında veya radyo dalgalarına maruz kalan alanlarda veya manyetik alanlarda kullanmayın. Mikrodalga fırın veya başka bir kaynaktan gelen parazit, Kablosuz LAN çalışmasını kesintiye uğratabilir. Kablosuz LAN üzerinde veri iletimi hızı ve Kablosuz LAN sisteminin erişim menzili çevredeki elektromanyetik ortama, engellere, erişim noktası tasarımına ve yapılandırmaya, istemci tasarımına ve yazılım/ donanım yapılandırmasına bağlı olarak değişir. Açıklanan iletim hızları ilgili standart uyarınca teorik maksimum değerleri göstermekte olup gerçek iletim hızları teorik maksimum hızdan düşük olabilir. TR-5

7 Bildirim Her türlü ürün teknik özellikleri dahil olmak ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bu el kitabındaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. TOSHIBA EUROPE GMBH TOSHIBA BU ELKİTABI VEYA İÇİNDEKİ BİLGİLER KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEDİĞİ GİBİ YUKARIDAKİLERLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZIMNİ GARANTİYİ VE TİCARİ AMAÇLARA VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK TAAHHÜDÜNÜ DE KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIK OLARAK İFADE EDER. TOSHIBA BU ELKİTABINDA YER ALAN TEKNİK İÇERİKLİ HATALAR VEYA YAZIM HATALARI VEYA EKSİK BİLGİLER VEYA ÜRÜNLE ELKİTABI İÇERİĞİ ARASINDAKİ TUTARSIZLIKLAR NEDENİYLE OLUŞABİLECEK HİÇBİR DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ ZARAR/ZİYAN NEDENİYLE SORUMLU OLMAYACAKTIR. TOSHIBA, İŞBU ELKİTABI VEYA ONUN İÇİNDEKİ BİLGİLER VEYA BU BİLGİLERİN KULLANIMI NEDENİYLE VEYA TÜM BUNLARLA İLGİLİ OLARAK, HAKSIZ FİİLDEN VEYA AKİTTEN MÜTEVELLİT ZARAR/ZİYAN VEYA SAİR MAHİYETTE TAZMİNATLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR ARİZİ, SEBEPTEN HASIL OLAN, ÖZEL VEYA CEZAİ MAHİYETTEKİ ZARAR/ZİYAN NEDENİYLE SORUMLU OLMAYACAKTIR. GNU Genel Kamu Lisansı ( GPL ) Telif Hakkı Bu ürüne entegre edilen yazılım, Toshiba nın Son Kullanıcı Lisans Anlaşması kapsamında değil GPL veya Daha Düşük Seviyeli Kamu Lisansı ( LGPL ) kapsamında lisanslanan üçüncü şahıslara ait telif haklı yazılım içerebilir (bunlara toplu olarak, Açık Kaynak Yazılımı adı verilir). Bu lisansın bir kopyası ve adresinden edinilebilir. Yalnızca GPL yazılımı ile ilgili olarak, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garanti verilmez. Yazılımın değiştirilmesi veya oynanması riski sadece size ait olup, ürün garantisini hükümsüz kılacaktır. Toshiba bu türden yazılım değişiklikleri ve oynanmalarından sorumlu değildir. Toshiba, sağladığı Yazılımın değiştirildiği veya değiştirmeye teşebbüs edildiği hiçbir ürünü desteklemeyecektir. Bu el kitabı Toshiba nın yazılı ön izni olmaksızın her hangi bir formda çoğaltılamaz. Bu belgedeki bilgilerin kullanılması konusunda hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir Toshiba Europe GmbH, Tüm Hakları Saklıdır. TR-6

8 Ticari markalar Canvio AeroMobile Toshiba America Information Systems, Inc. ve/veya Toshiba Corporation kuruluşunun ticari markasıdır. Google, Google Play ve Android Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. Mac, Mac OS, ipad, iphone ve Time Machine Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalarıdır. IOS Cisco kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markası olup lisans altında kullanılmaktadır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Windows, ABD de ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. TR-7

9 İçindekiler Giriş Genel Bakış Bileşenler Donanım özellikleri Yazılım özellikleri Bölüm 1 Başlarken Canvio AeroMobile cihazının şarj edilmesi İşlev modları DAS modu (Sunucuya Bağlı Depolama) Kablosuz LAN modu (Kablosuz LAN depolama) Özellikler Bölüm 2 AeroMobile Yazılım Yardımcı Programı AeroMobile Sisteminde oturum açma Bir PC/Mac bilgisayara kablosuz bağlan Web tarayıcıda oturum açma iphone veya ipad için istemciden oturum açma Android için istemciden oturum açma AeroMobile ana arabirimi Web ana arabirimi Uygulama ana arabirimi Fotoğraf Yönetimi arabirimi Fotoğraf Görüntüleme arabirimi Video Yönetimi arabirimi Video Oynatma arabirimi (sadece iphone, ipad, ve Android cihazları) Müzik Yönetimi arabirimi Müzik Çalar arabirimi (sadece iphone, ipad, ve Android cihazları) Belge Yönetimi arabirimi Belge Görüntüleme arabirimi (sadece iphone, ipad, ve Android cihazları) Dosya/Klasör Yönetimi arabirimi Bölüm 3 SD Kart Yönetimi SD kartını kaldır SD Karta Erişim Bölüm 4 Yedekleme Yönetimi SD Kartının Kullanımı Manuel Yedekleme Otomatik yedekleme Yedekleme Yönetiminin Kullanımı TR-8

10 Bölüm 5 Ayarlar Yönetimi Ayarlar Yönetiminin Kullanımı Yapılandırmalar Uygulama için Kablosuz LAN ayarları Web tarayıcı için Kablosuz LAN ayarları İnternet Ayarları (uygulama) İnternet Ayarları (Web tarayıcı) Sistem ayarları DHCP Ayarları (Yalnızca web tarayıcı) Kullanıcı görüntüsü ve adı yönetimi Önbellek (Yalnızca uygulamalar) Dil (Yalnızca uygulamalar) Oturum Kapat TOSHIBA Desteği Dizin TR-9

11 Giriş Genel Bakış Toshiba Canvio AeroMobile müzik, video, resim ve verilerinize kablosuz olarak ulaşmanızı, ipad, iphone, tablet, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızda oynatmanızı sağlarken, kordon ve kablo derdini ortadan kaldırır. Dahili SSD depolama alanı sayesinde, mobil cihaz belleğinizin bitmesi endişeniz kalmaz; yerleşik USB 3.0 bağlantı noktası ise dosya transferini çok daha hızlı ve kolay kılar. Bileşenler Canvio AeroMobile aşağıdaki bileşenleri içermektedir: AC adaptörü USB 3.0 kablosu Hızlı Başlangıç kılavuzu Poşet Donanım özellikleri Ürün boyutu: Ağırlık: Pil: Çevresel gereksinimler: Kablosuz LAN Sıcaklık Nem 123,5 mm (U) x 63,0 mm (G) x 12,5 mm (Y) [4,9 inç (U) x 2,5 inç (G) x 0,5 inç (Y)] Yaklaşık 120 g 3100mAh Li-ion tip (Şarj süresi: maks. 3 saat) Standart: Frekans: Hız: b/g/n 2,4 GHz 1T1R (150 Mbps e kadar) Çalışırken: 5 ila 35º C (41 ila 95º F) Veri Saklama: -20 ila 60º C (-4 ila 140º F) Çalışırken: %20-80 Saklama: %8-90 TR-10

12 Yazılım özellikleri Uyumlu dosya türleri: Videolar: Müzik: Fotoğraflar: Belgeler: Diğer Konular: Sistem gereksinimleri: İşletim Sistemi mp4, 3gp, m4v, mov, avi mp3, m4a, aac, wav jpg, bmp, png, gif, tif pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf Harici yazılımda açılır Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS: X 10.7, 10.8 iphone veya ipad işletim sistemi: Android : arası arası TR-11

13 Bölüm 1 Başlarken Canvio AeroMobile cihazının şarj edilmesi Canvio AeroMobile AC Adaptörü ve USB kablosu ile şarj edilebilir. Pil göstergesinin Sarı (düşük pile işarettir) yandığını gördüğünüzde Canvio AeroMobile cihazını şarj edin. USB 3.0 bağlantı noktası AC adaptörü USB kablosu İşlev modları (Örnek Resim) Canvio AeroMobile cihazının şarj edilmesi Canvio AeroMobile cihazını şarj etmek için: 1. USB kablosunu AC (Alternatif Akım) adaptörüne bağla. 2. USB kablosunu Canvio AeroMobile üzerindeki USB 3.0 kaynak aygıtı bağlantı noktasına bağlayın. 3. AC adaptörünü çalışan bir duvar prizine takın. Şarj esnasında pil gösterge ışığı yavaşça yanıp sönecektir (zaman aralığı 2 saniye). Canvio AeroMobile cihazında iki işlev modu bulunmaktadır. Paket içeriğindeki USB kablosuyla (DAS modu) doğrudan bağlantı yapabilir veya kablosuz olarak (Kablosuz LAN modu) bağlanabilirsiniz. DAS modu (Sunucuya Bağlı Depolama) DAS modunda çalıştırmak için Canvio AeroMobile cihazını paket içeriğindeki USB kablosuyla bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. TR-12

14 Mac kullanıcıları için: Dosyaları DAS modunda yazmak için Mac bilgisayarınıza Mac için NTFS sürücüsünü kurmanız gerekecektir. Canvio AeroMobile cihazının SSD belleğinde önyüklü olarak gelen kılavuza bakın. USB 3.0 bağlantı noktası USB kablosu (Örnek Resim) Canvio AeroMobile DAS modu USB bağlantı noktası Canvio AeroMobile cihazını bilgisayarınıza bağlamak için: 1. Canvio AeroMobile cihazınızın KAPALI konumda olduğundan emin olun. 2. Paket içeriğindeki USB 3.0 kablosunu Canvio AeroMobile cihazına bağlayın. 3. USB 3.0 kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın. Artık cihazdan bilgisayara, bilgisayardan cihaza veri transferine başlayabilirsiniz. Kablosuz LAN modu (Kablosuz LAN depolama) Canvio AeroMobile cihazına AeroMobile Client vasıtasıyla kablosuz olarak Windows, Mac, iphone, ipad, ve Android mobil cihazlarından erişebilirsiniz. Router (Örnek Resim) Canvio AeroMobile Kablosuz LAN modu Sistemi çalıştırmak için AÇ/KAPAT düğmesine basın. Canvio AeroMobile AeroMobile Client kurulduktan sonra Kablosuz Lan modunda otomatik olarak çalışır, bkz. Sayfa 16 de Bir PC/Mac bilgisayara kablosuz bağlan. TR-13

15 Özellikler İki mod mevcuttur: DAS (Sunucuya Bağlı Depolama) modu Kablosuz LAN modu (Kablosuz LAN depolama modu) iphone, ipad ve Android işletim sistemlerini destekleyen ücretsiz Uygulama ile müziklerinize, videolarınıza, fotoğraflarınıza ve verilerinize erişin ve çalıştırın. Video oynatma durumunda 8 saate kadar kesintisiz pil ömrü. Dosyalarınızı çok daha hızlı bulabilmeniz ve erişmeniz için arama işlevi b/g/n protokolünü destekleyen kablosuz ile internet erişim kapasitesi. NTFS formatında yerleşik 128 GB SSD. SD Bellek, SDHC Sınıf 10 uyumlu. SD Kart gösterge ışığı Wi-Fi /SSD gösterge ışığı Pil göstergesi ışığı SD Kart yuvası USB 3.0 Kaynak Aygıtı Aç/Kapat düğmesi Sıfırla düğmesi (Örnek Resim) Canvio AeroMobile özellikleri Aç/Kapat düğmesi: Basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun (Kablosuz LAN modu AÇIK konuma geçer). Tekrar basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun (Kablosuz LAN modu KAPALI konuma geçer). NOT Pil çok düşükse, AeroMobile cihazını açamazsınız. Pil göstergesi 6 saniye boyunca Turuncu renkte yanar ve kapanır. Sıfırla düğmesi: Kablosuz LAN modunda, basın ve 5 saniye süreyle tutun. Sistem fabrika ayarlarına dönecektir. TR-14

16 USB 3.0 Kaynak Aygıtı: USB 3.0 ve USB 2.0 ile uyumlu. Bağlandığında, bir bilgisayar ile Canvio AeroMobile arasında veri transferine olanak sağlar. AC (Alternatif Akım) adaptörüne bağlandığında ürünün pilinin şarj edilmesini sağlar. SD/ Kartı Yuvası: Sınıf 10 uyumlu SD flash bellek ve SDHC yi destekler. Kablosuz LAN modunda, SD Kartına erişebilirsiniz. Pil Göstergesi ışığı: Yeşil: Pil gücü %30 Sarı: Pil gücü < %30 ve > %10. Turuncu (hızlı yanıp sönen): cihazın pili bitmiş veya çalışma sıcaklığı çok yüksek. cihaz 30 saniye sonra kapanacak. Yeşil veya Sarı (yavaş yanıp sönen): Pil şarj oluyor. Yeşil (yanıp sönmüyor): Şarj işlemini bitir. Yeşil veya Sarı (hızlı yanıp sönen): Cihaz kapanıyor veya açılıyor. LED göstergesi Kapalı: Cihaz KAPALI. Kablosuz LAN/SSD göstergesi: Kablosuz LAN Modu Mavi: Kablosuz LAN AÇIK (veri erişimi yok). Mavi (yanıp sönen): Kablosuz LAN AÇIK (depolama alanına erişiyor). Mavi (kapalı): Kablosuz LAN KAPALI DAS Modu Beyaz: Veri erişimi yok. Beyaz (yanın sönen): Verilere erişiyor. Beyaz (kapalı): Güvenli Biçimde Kaldır, sistem Uyku veya Bekleme konumunda. SD Kartı göstergesi: Sadece Kablosuz LAN Modunda yanar Mor: SD Kart erişimi yok. Mor (yanıp sönen): SD Kartına erişiyor. Mor (kapalı): SD Kartı beklemeye geçiyor. TR-15

17 Bölüm 2 AeroMobile Yazılım Yardımcı Programı AeroMobile Sisteminde oturum açma Bir PC/Mac bilgisayara kablosuz bağlan 1. Sistemi çalıştırmak için AÇ/KAPAT düğmesine basın. 2. Wi-Fi gösterge ışığı yanıp sönmeyi bıraktığında, PC/Mac bilgisayarınızda Kablosuz LAN özelliğini etkinleştirin ve Kablosuz Ağ bağlantısını açın. 3. Toshiba wssd xxxx kablosuz bağlantısını seçin (varsayılan kablosuz SSID: Toshiba wssd xxxx), ve daha sonra varsayılan parola olan rakamlarını girin. Web tarayıcıda oturum açma 1. Canvio AeroMobile cihazına başarıyla bağlandıktan sonra bir Web tarayıcı açın ve veya URL adresini girin. (Örnek Resim) Web tarayıcı adres alanı İnternet bağlantısı yoksa, herhangi bir URL girdiğinizde Web tarayıcı sizi yukarıdaki sayfaya götürecektir. (Örnek Resim) Oturum Açma ekranı TR-16

18 2. Aşağıdaki kimlik detaylarını kullanarak, giriş bilgilerinizi Oturum Açma Ekranında girin: Kullanıcı Adı: admin Kullanıcı Parolası: Alanı boş bırak 3. Web Arabirimine erişmek için Oturum Aç düğmesine tıklayın veya dokunun. iphone veya ipad için istemciden oturum açma iphone ve ipad için uygulamayı kurun 1. Apple Store da Wireless SSD adlı TOSHIBA uygulamasını arayın ve bulun. 2. Wireless SSD uygulamasını yükleyin ve ekrandaki yükleme talimatlarını izleyin. 3. Kurulum bittiğinde Masaüstünde Wireless SSD simgesi belirecektir. Bir iphone veya ipad cihaza kablosuz bağlanma 1. Sistemi çalıştırmak için AÇ/KAPAT düğmesine basın. 2. Wi-Fi gösterge ışığı yanıp sönmeyi bıraktığında, ipad /iphone cihazınızda Ayarlar öğesine ve sonra Kablosuz LAN seçeneğine gidin. 3. Toshiba wssd xxxx öğesine tıklayın veya dokunun şeklindeki varsayılan parolayı girin. Uygulamada oturum açma 1. Wireless SSD uygulamasını çalıştırın, daha sonra Wireless SSD oturumu açın. (Örnek Resim) iphone veya ipad Oturum açma ekranı 2. Aşağıdaki kimlik detaylarını kullanarak, giriş bilgilerinizi Oturum Açma Ekranında girin: Kullanıcı Adı: admin Kullanıcı Parolası: Alanı boş bırak 3. Ana arabirime erişmek için Tamam düğmesine tıklayın veya dokunun. TR-17

19 Android için istemciden oturum açma Android uygulamasını kur 1. Google Play Store da Wireless SSD adlı TOSHIBA uygulamasını arayın ve bulun. 2. Wireless SSD uygulamasını yükleyin ve ekrandaki yükleme talimatlarını izleyin. 3. Kurulum bittiğinde Masaüstünde Wireless SSD simgesi belirecektir. Bir Android aygıtına kablosuz bağlanma 1. Sistemi çalıştırmak için AÇ/KAPAT düğmesine basın. 2. Wi-Fi gösterge ışığı yanıp sönmeyi bıraktığında, tablet veya akıllı telefonunuzda Ayarlar öğesine ve sonra Kablosuz LAN seçeneğine gidin. 3. Toshiba wssd xxxx öğesine tıklayın veya dokunun şeklindeki varsayılan parolayı girin. Uygulamada oturum açma 1. Wireless SSD uygulamasını çalıştırın, daha sonra Wireless SSD oturumu açın. (Örnek Resim) Android Oturum Açma ekranı 2. Aşağıdaki kimlik detaylarını kullanarak, giriş bilgilerinizi Oturum Açma Ekranında girin: Kullanıcı Adı: admin Kullanıcı Parolası: Alanı boş bırak 3. Ana arabirime erişmek için Tamam düğmesine tıklayın veya dokunun. TR-18

20 AeroMobile ana arabirimi Ana arabirime giriş yaparken, AeroMobile sizi yeni bir Yerleşik yazılımın varlığı konusunda bilgilendirebilir. Aşağıdaki isteğe bağlı 3 özelliği kullanabilirsiniz: Güncellemek için Tamam ı seçin İptal Uyarı mesajı gösterme (Örnek Resim) Yerleşik yazılım güncelleme ekranı Güncellemek için Tamam ı seçerseniz, sistem sizi 5 dakika beklemeniz konusunda bilgilendirecektir. (Örnek Resim) Yerleşik yazılım güncellemesi - 5 dakika bekleyin ekranı İptal Et i seçerseniz, AeroMobile ana arabirimine bir sonraki oturum açışınızda yapabileceğiniz güncellemeler konusunda bilgilendirilebilirsiniz. Uyarı mesajı verme seçeneğini tercih ederseniz, AeroMobile sizi hiçbir zaman yerleşik yazılım yükseltmeleri konusunda bilgilendirmeyecek olup, Ayarlar sayfasına manuel olarak yükseltebilirsiniz (bkz. Sayfa 50 de Yerleşik yazılımı yükseltme: ). TR-19

21 Web ana arabirimi Aşağıda bir bilgisayar Web tarayıcısında göründüğü şekliyle AeroMobile ana arabirimi örneği yer almaktadır. (Örnek Resim) AeroMobile ana arabirimi - Web tarayıcı Uygulama ana arabirimi Aşağıda iphone, ipad, veya Android uygulamasında göründüğü şekliyle AeroMobile ana arabirimi örneği yer almaktadır. Tablet/iPad Akıllı Telefon/iPhone (Örnek Resim) AeroMobile ana arabirimi - uygulama TR-20

22 AeroMobile ana arabirim işlevselliği Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve AeroMobile ana arabirim penceresindeki işlevi yer almaktadır: Düğme/Simge İşlev Fotoğraf önizlemesini görüntüler. Fotoğraf Yönetimine girmek için Fotoğraf düğmesine tıklayın veya dokunun. Video dosyaları önizlemesini gösterir. Mevcut video yoksa, varsayılan görüntü kullanılır. Video Yönetimine girmek için Videolar düğmesine tıklayın veya dokunun. Belge dosyaları önizlemesini gösterir. Mevcut belge yoksa, varsayılan görüntü kullanılır. Belge Yönetimine girmek için Belgeler düğmesine tıklayın veya dokunun. Dosya/Klasör Yönetimi Arabirimine girmek için Dosya/Klasör düğmesine tıklayın veya dokunun. Burada klasör(ler) oluşturabilir, dosya(lar)ı/ klasör(ler)i kopyalayabilir, dosya(lar)ı/klasör(ler)i silebilir, dosya(lar)ı paylaşabilir, dosya(lar) yükleyebilir/indirebilir vb. işlemleri yapabilirsiniz. Yedekleme menüsüne erişmek için Veriyi yedekle tuşuna tıklayın veya dokunun, bkz. Sayfa 38 de Yedekleme Yönetimi. SD Kartı var. İnternet bağlantısı var. İnternet bağlantısı yok. Canvio AeroMobile cihazının mevcut pil düzeyini gösterir. Canvio AeroMobile sistem ayarlarına gitmek için Ayarlar düğmesine tıklayın veya dokunun. SSD Depolama simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroMobile cihazının dahili SSD belleğine geçin. SD Kartı simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroMobile cihazına takılan SD Kartına geçin. TR-21

23 Fotoğraf Yönetimi arabirimi NOT Bu özelliği kullanmadan önce, bilgisayarınıza doğrudan bağlanmak suretiyle içerik Canvio AeroMobile cihazına aktarılmalıdır (bkz, Sayfa 12 de DAS modu (Sunucuya Bağlı Depolama) ). Fotoğraf düğmesine tıkladığınızda veya dokunduğunuzda, Fotoğraf Yönetimi penceresi açılır. Aşağıda Fotoğraf Yönetimi arabirim sayfasının bir örneği yer almaktadır. (Örnek Resim) AeroMobile Fotoğraf Yönetimi arabirim penceresi Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve AeroMobile Fotoğraf Yönetimi arabirim penceresindeki işlevi yer almaktadır: Düğme/Simge İşlev Ana pencereye dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokunun. Ada göre sırala simgesi gösterildiğinde, liste ada göre sırala modundadır. Tarihe göre sırala simgesi gösterildiğinde, liste tarihe göre sırala modundadır. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokunun. Küçük resim simgesi gösterildiğinde, liste Küçük resim modundadır. Liste simgesi gösterildiğinde, liste Liste modundadır. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokunun. TR-22

24 Düğme/Simge İşlev Takvim menüsünden fotoğraf dosyası seçebilirsiniz. Belirli bir dosya veya klasörü aratmak için arama harflerini veya sayılarını arama kutusuna girin. SSD Depolama simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroMobile cihazının dahili SSD belleğine geçin. SD Kartı simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroMobile cihazına takılan SD Kartına geçin. Yerel düğmesine tıklayarak veya dokunarak, yerel iphone, ipad veya Android cihazına geçin. (Yalnızca iphone, ipad, veya Android cihazları.) Canvio AeroMobile cihazının SSD belleğine geçerken, 4 kullanıcıdan birinden fotoğraf seçebilirsiniz. 4 varsayılan kullanıcı adı şunlardır: Varsayılan, Sahip1, Sahip2 ve Sahip3. TR-23

25 Fotoğraf Görüntüleme arabirimi Fotoğraf Görüntüleme arabirimine gitmek için resim dosyasına tıklayın veya dokunun. Aşağıda Fotoğraf Görüntüleme arabirim sayfasının bir örneği yer almaktadır. (Örnek Resim) AeroMobile Fotoğraf Görüntüleme arabirim penceresi Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve AeroMobile Fotoğraf Yönetimi arabirim penceresindeki işlevi yer almaktadır: Düğme/Simge İşlev Fotoğraf Yönetimi arabirimi penceresine dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokunun. Mevcut fotoğrafı yerel albüme indirmek için İndir düğmesine tıklayın veya dokunun. Geçerli fotoğrafı yerel cihazdan AeroMobile cihazına yüklemek için Karşıya yükle düğmesine tıklayın veya dokunun. Fotoğraf slayt gösterisini başlatmak/durdurmak için Çal/Duraklat düğmesine tıklayın veya dokunun. Döngüsel Oynat simgesi görüntülendiğinde, fotoğraf slayt gösterisi Döngüsel Oynat modunda oynatılır. Sıralı simgesi görüntülendiğinde, fotoğraf slayt gösterisi Sıralı modunda oynatılır. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokunun. Mevcut resmi sosyal medyada veya e-posta ile paylaşmak istediğinizde Paylaş düğmesine tıklayın veya dokunun. TR-24

26 Video Yönetimi arabirimi NOT Bu özelliği kullanmadan önce, bilgisayarınıza doğrudan bağlanmak suretiyle içerik Canvio AeroMobile cihazına aktarılmalıdır (bkz, Sayfa 12 de DAS modu (Sunucuya Bağlı Depolama) ). Videolar düğmesini tıkladığınızda veya bu seçeneğe dokunduğunuzda, Video Yönetimi penceresi açılır. Aşağıda Video Yönetimi arabirim sayfasının bir örneği yer almaktadır. (Örnek Resim) AeroMobile Video Yönetimi arabirim penceresi Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve AeroMobile Video Yönetimi arabirim penceresindeki işlevi yer almaktadır: Düğme/Simge İşlev Ana pencereye dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokunun. Ada göre sırala simgesi gösterildiğinde, liste ada göre sırala modundadır. Tarihe göre sırala simgesi gösterildiğinde, liste tarihe göre sırala modundadır. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokunun. Küçük resim simgesi gösterildiğinde, liste Küçük resim modundadır. Liste simgesi gösterildiğinde, liste Liste modundadır. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokunun. Belirli bir dosya veya klasörü aratmak için arama harflerini veya sayılarını arama kutusuna girin. TR-25

27 Düğme/Simge İşlev Takvim menüsünden fotoğraf dosyalarını seçebilirsiniz. SSD Depolama simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroMobile cihazının dahili SSD belleğine geçin. SD Kartı simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroMobile cihazına takılan SD Kartına geçin. Yerel düğmesine tıklayarak veya dokunarak, yerel iphone, ipad veya Android cihazına geçin. (Yalnızca iphone, ipad, veya Android cihazları.) Canvio AeroMobile cihazının SSD belleğine geçerken, 4 kullanıcıdan birinden fotoğraf seçebilirsiniz. 4 varsayılan kullanıcı adı şunlardır: Varsayılan, Sahip1, Sahip2 ve Sahip3. Video Oynatma arabirimi (sadece iphone, ipad, ve Android cihazları) Video Oynatma arabirimine gitmek için video dosyasına tıklayın veya dokunun. Aşağıda Video Oynatma arabirim sayfasının bir örneği yer almaktadır. (Örnek Resim) AeroMobile Video Oynat arabirimi penceresi TR-26

Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu

Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu Model 1AYBA2 Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu 2013 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve Seagate Media,

Detaylı

ASUS Tablet KULLANIM KILAVUZU TR8802

ASUS Tablet KULLANIM KILAVUZU TR8802 ASUS Tablet KULLANIM KILAVUZU TR8802 TR8802 Birinci Sürüm Şubat 2014 Telif Hakkı Bilgileri İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC. in

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu LG-P705

Kullanıcı Kılavuzu LG-P705 T Ü R K Ç E ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-P705 P/NO : MFL67529305 (1.0) www.lg.com Kullanılması Planlanan Ülkeler TR IT GB NL PT ES DE BE FR Diğer Avrupa Birliği ülkeleri Wi-Fi (WLAN) Wi-Fi (WLAN) Bu cihaz

Detaylı

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No.

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No. Kullanım Kılavuzu Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon Model No. KX-PRX110TRW Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgeyi okuyun ve gerektiğinde başvurmak için saklayın.

Detaylı

KullanımKılavuz-MaxiPro.pdf 1 10.05.2012 15:18 C M Y CM MY CY CMY K

KullanımKılavuz-MaxiPro.pdf 1 10.05.2012 15:18 C M Y CM MY CY CMY K KullanımKılavuz-MaxiPro.pdf C M Y CM MY CY CMY K 1 10.05.2012 15: İçerik 1 Devam Etmeden Önce Okuyun... 1 1.1 Güvenlik Önlemleri... 1 1.2 Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği... 3 1.3 Özellikler... 5 1.4

Detaylı

ASUS Fonepad KULLANIM KILAVUZU TR8810

ASUS Fonepad KULLANIM KILAVUZU TR8810 ASUS Fonepad KULLANIM KILAVUZU TR8810 TR8810 İkinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı Bilgileri İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC. in

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide MFL68043810 (1.0) www.lg.com - Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanımayöneliktir.wlan, Avrupa da kapalı alanlarda sınırlamaolmaksızın kullanılabilir

Detaylı

General Mobile Discovery tab 8 3G Tablet Bilgisayar

General Mobile Discovery tab 8 3G Tablet Bilgisayar General Mobile Discovery tab 8 3G Tablet Bilgisayar Kullanım Kılavuzu Değerli Müşterimiz; General Mobile Discovery tab 8 tablet bilgisayarı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzun amacı, cihazın

Detaylı

İçindekiler. TOSHIBA Hukuk, Yönetmelik ve Güvenlik Bilgileri. Başlarken. Genel Bakış. Cihazların İşleyişi Hakkında Temel Bilgiler

İçindekiler. TOSHIBA Hukuk, Yönetmelik ve Güvenlik Bilgileri. Başlarken. Genel Bakış. Cihazların İşleyişi Hakkında Temel Bilgiler Kullanıcı El Kitabı Satellite L50-B/L50D-B/L50t- B/L50Dt-B Satellite S50-B/S50D-B/ S50t-B/S50Dt-B Satellite C55-B/C55D-B/ C55t-B/C55Dt-B Satellite Pro L50-B/L50D-B/ L50t-B/L50Dt-B İçindekiler Bölüm 1 Bölüm

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR MFL68587617 (1.0) www.lg.com TR IT GB NL PT ES DE BE FR NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS

Detaylı

T Ü R K Ç E E N G L I S H. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D855TR. www.lg.com MFL68500513 (1.0)

T Ü R K Ç E E N G L I S H. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D855TR. www.lg.com MFL68500513 (1.0) T Ü R K Ç E E N G L I S H Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D855TR MFL68500513 (1.0) www.lg.com Kullanılması Planlanan Ülkeler TR IT GB NL PT ES DE BE FR Diğer Avrupa Birliği ülkeleri NOT: Bu cihaz Türkçe

Detaylı

Kies (PC Sync) yüklemek için

Kies (PC Sync) yüklemek için * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Kies (PC Sync) yüklemek için 1.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. HUAWEI Ascend G 301. Huawei'ye Hos Geldiniz

Kullanım Kılavuzu. HUAWEI Ascend G 301. Huawei'ye Hos Geldiniz Kullanım Kılavuzu HUAWEI Ascend G 301 Huawei'ye Hos Geldiniz İçindekiler 1 Devam Etmeden Önce Okuyun...1 1.1 Güvenlik Önlemleri... 1 1.2 Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği... 2 1.3 Yasal Uyarı... 3 2 Başlarken...6

Detaylı

TR8213 Mart 2013. ASUS MeMO Pad Kullanım Kılavuzu. Telif Hakkı Bilgileri. Sınırlı Sorumluluk. Hizmet ve Destek

TR8213 Mart 2013. ASUS MeMO Pad Kullanım Kılavuzu. Telif Hakkı Bilgileri. Sınırlı Sorumluluk. Hizmet ve Destek MeMO Pad E-Kılavuz ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün/ambalajlar üretmeye adamıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon

Detaylı

ATILIM m PAD KULLANIM KLAVUZU

ATILIM m PAD KULLANIM KLAVUZU ATILIM mpad02 KULLANIM KLAVUZU mpad02 10.1 inç Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich 16GB Dahili Bellek CPU: Amlogic 8726-MX Cortex A9 1.5Ghz çift-çekirdek işlemci; Neon coprocessor & 512KB L2 önbellek 2D/3D

Detaylı

TURKCELL MaxiPlus 5 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

TURKCELL MaxiPlus 5 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu TURKCELL MaxiPlus 5 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu 1 YASAL BİLGİ Telif hakkı 2012 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası ZTE Corporation ın önceden yazılı izni olmadan herhangi

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D723TR. www.lg.com MFL68521506 (1.1)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D723TR. www.lg.com MFL68521506 (1.1) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D723TR MFL68521506 (1.1) www.lg.com TR IT GB NL PT ES DE BE FR NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M11AD Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M11AD Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M11AD Kullanım Kılavuzu TR8496 Birinci Sürüm Temmuz 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Kullanım kılavuzu. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Kullanım kılavuzu Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Cihaza Genel Bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...8 Google hesabı neden gereklidir?...8

Detaylı

Kullanım kılavuzu Xperia E1 D2004/D2005

Kullanım kılavuzu Xperia E1 D2004/D2005 Kullanım kılavuzu Xperia E1 D2004/D2005 İçindekiler Başlarken...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...8 Google hesabı neden gereklidir?...8 Cihazınızı şarj etme...9 Temel konuları öğrenme...10

Detaylı

GT-S5360 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

GT-S5360 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu GT-S5360 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un üstün teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia C4 E5303/E5353/E5306

Kullanım kılavuzu. Xperia C4 E5303/E5353/E5306 Kullanım kılavuzu Xperia C4 E5303/E5353/E5306 İçindekiler Xperia C4 Kullanım kılavuzu...6 Başlarken...7 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...7 Genel bakış...7 Montaj...8 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

Pantum P2200/P2500 Serisi Pantum P2500W Serisi

Pantum P2200/P2500 Serisi Pantum P2500W Serisi KULLANIM KILAVUZU Pantum P2200/P2500 Serisi Pantum P2500W Serisi Tek renkli Lazer Yazıcı Bu yazıcıyı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı tavsiye edilir Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-P503. www.lg.com P/N : MMBB0393928 (1.0) G

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-P503. www.lg.com P/N : MMBB0393928 (1.0) G TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-P503 P/N : MMBB0393928 (1.0) G www.lg.com En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG-P503 model

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-25002A Turkish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-25002A Turkish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

Huawei'ye Hoş Geldiniz

Huawei'ye Hoş Geldiniz Huawei'ye Hoş Geldiniz HUAWEI U8655-1 Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Devam Etmeden Önce Okuyun...1 1.1 Güvenlik Önlemleri... 1 1.2 Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği... 2 1.3 Yetkili Servis Adresleri:...

Detaylı

SM-T2105. Kullanma Kılavuzu. Mobil İnternet Cihazı. www.samsung.com

SM-T2105. Kullanma Kılavuzu. Mobil İnternet Cihazı. www.samsung.com SM-T2105 Kullanma Kılavuzu Mobil İnternet Cihazı www.samsung.com Bu kılavuz hakkında Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence

Detaylı

5.6 Rehber Düzenleme...32 5.7 Kişilerinizle İletişime Geçin...32 5.8 Kişi Silme...33 5.9 Grupları Yönetme...33 5.10 Kişi Bilgilerini Birleştirme ve

5.6 Rehber Düzenleme...32 5.7 Kişilerinizle İletişime Geçin...32 5.8 Kişi Silme...33 5.9 Grupları Yönetme...33 5.10 Kişi Bilgilerini Birleştirme ve İçindekiler 1 Kullanmadan Önce Okuyunuz...4 1.1 Güvenlik Önlemleri...4 1.2 Yasal Uyarı...5 1.3 Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği...10 1.4 Kutunuzda Neler Var?...11 2. Özellikler...11 3. Telefonunuzu Keşfedin...13

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ Referans Kılavuz Tr Uzun Pil Ömrünün Sağlanması Bekleme Modu Bu enerji tasarruf modu pil tüketimini büyük ölçüde azaltır ve istediğinizde fotoğraf makinenizin çabucak çalışır

Detaylı