Akdeniz Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akdeniz Üniversitesi"

Transkript

1 F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli ( ) Kuramsal Saat Uygulama Saat Dersin Amacı Dersin Özet İçeriği Ön Koşul Dersler Önerilen Seçmeli Dersler Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanı Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi 4 Bahar 3 Bu dersi alan öğrenciler; bilgisayar destekli eğitim kavramlarını bilir, tasarım ve değerlendirmesini yapabilir, uzaktan eğitim, veritabanı ve web tabanlı eğitim uygu- lamalarını oluşturabilir. Bilgisayar destekli öğretim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri ve uygulama yöntemleri. Bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, yararları ve sınırlılıkları. Ders yazılımlarının tasarımı, değerlendirilmesi erlendirilmesi ve seçimi. Uzaktan eğitim uygulamaları. Veri tabanı uygulamaları. Bilgisayar I Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Bölüm Öğretim Elemanları Öğretim Yöntemleri (x) Sözel Anlatım () Örnek Olay (x) Bilgisayar Destekli (x) Tartışma () Drama () Laboratuvar (x) Problem Çözme () Buluş Yoluyla (x)gösterip Yaptırma () Deney (x) Proje (). Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar (x) Doğrudan Dönüşüm Sistemi Ölçme ve Değerlendirme.. İkinci Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Dersin Alan Kodu Ders Kodu ENF 04 Bilgisayar destekli öğretim ile ilgili temel kavramları tanımlar. Bilgisayar destekli öğretimin uygulama yöntemlerini açıklar. Bilgisayar destekli öğretimde, öğretmen ve öğrenci rollerini tanımlar. Bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatları açıklar. Ders yazılımlarının tasarlanmasını, geliştirilme sürecini, seçimini ve değerlen- dirme yaklaşımlarını açıklar. Web tasarımının kurallarını açıklar. Web tabanlı eğitim uygulamaları tasarlar. Uzaktan eğitimin temellerini, üstün ya da sınırlı yönlerini ve uygulamalarını açıklar. Veritabanı tasarımı yapar ve uygulamalarını açıklar. Kuzu vd. (007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anadolu Üniver- sitesi, Eskişehir. Page, K.A. (006). Macromedia Dreamweaver 8: Kaynağından Eğitim. Medyasoft Yayınları, İstanbul. Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi () Bağıl Değerlendirme Araçlar Sayı Derse Devam ve Katılım 5 Kısa Sınav(lar) Ara Sınav(lar) Ödev(ler) / Seminer(ler) Dönem Ödevi / Proje Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ Raporları) Diğer (.) Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam Doktora( ) AKTS Kredi 4 Oran % 30 % 0 % 0 % 50 % 00

2 Hafta 3 Haftalara Göre Ders Konuları Konular Dersin Tanıtımı, İçeriği i ve Amaçları Teknolojinin Doğru Kullanımı Bilgisayar ve Sağlık Bilişim im Teknolojileri ile Geliştirilen Araç ve Gereç Kullanımına Yönelik Meslekî Gelişim Etkinlikleri Projeksiyon Cihazı Kullanımı Akıllı Tahta Kullanımı Ünite : Öğretim Teknolojisi ve İlgili Kavramlar Teknoloji Kavramı Araç Gereç Öğretim Materyali Öğretim Teknolojisi Ünite : Bilgisayar ve İnternet Ortamında Öğretim Bilgisayarlar ve Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Yönelimli Öğretim Bilgisayarla Zenginleştirilmiş Öğretim Bilgisayar Öğretimi Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları ve Sınırlıkları Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları Meslekî Dokümanlar Hazırlama Form Hazırlama (Ders planı, dilekçe, gözlem formları, kontrol listelelarının değerlendirilmesi için dereceli puanlama anah- ri, grup çalışmalarının tarı, öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları vs.) (Ms Word veya Ms Excel) Ünite : Bilgisayar ve İnternet Ortamında Öğretim (devamı) Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğretmenin Rolü Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğrencinin Rolü Bilgisayarların Okullarda Destek Hizmetlerinde Kullanımı Okul Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı Ölçme Değerlendirme Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı Kütüphanecilik Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı İnternet İnternetin Gelişimi İnternet ve Eğitim İnternete Dayalı Eğitimin Yararları İnternete Dayalı Eğitimin Sınırlıkları İnternete Dayalı Eğitimde Öğretmenin Rolü İnternete Dayalı Eğitimde Öğrencinin Rolü İnternet te Güvenli Bilgiye Ulaşma Stratejileri İnternet Kaynaklarından arından Yararlanma (Makale, kitap vb. kaynaklara erişim) Veritabanlarına Erişim İnternet Çevirileri Uzaktan Eğitim Kaynakları (E-Öğrenme Portalları) Eğitimde Sosyal Ağlardan Yararlanma (Twitter, Facebook, E-posta Grupları) Güvenli İnternet Kullanımı Ön Hazırlık Mesleki doküman örnekleri bulunarak bir sonraki derse getirilmesi İnternet üzerinden interaktif eğitim ve açık dersler veren sitelerin araştırılması ve bir sonraki derse getirilmesi Sosyal ağ hesabı oluşturulması şekil ve şema materyal örnekleri

3 4 5 6 Bulut Bilişim im Uygulamaları Bulut Bilişim im Tabanlı Veri Saklama Ortamları Bulut Bilişim im Tabanlı Uygulamalar (Google Docs) Web Üzerinden Anket Oluşturma Uygulamaları Ünite 3: Eğitim Yazılımları Özel Öğretici Yazılımlar Özel Öğretici Yazılımların Yararları Özel Öğretici Yazılımları Seçme Ölçütleri Özel Öğretici Yazılımların Öğretme-Öğrenme Sürecine Entegrasyon Stratejileri Özel Öğretici Yazılımları Öğretme-Öğrenme Sürecinde Kullanma Kılavuzu Özel Öğretici Yazılım Örneği Alıştırma ve Tekrar Yazılımları Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarının Yararları Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarının Sınırlıkları Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarını Seçme Ölçütleri Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarının Öğretme-Öğrenme Süre- cine Entegrasyon Stratejileri Alıştırma ve Tekrar Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme Süre- cinde Kullanma Kılavuzu Alıştırma ve Tekrar Yazılımı Örneği Bilgisayarda Eğitim ve Öğretim Materyali Hazırlama Şekil ve Şema Materyali Oluşturma Şekil ve Şema Çizme Resim Formatına Dönüştürme Ünite 3: Eğitim Yazılımları (devamı) Benzeşim Yazılımları Benzeşim Yazılımlarının Yararları Benzeşim Yazılımlarının Sınırlıkları Benzeşim Yazılımlarını Seçme Ölçütleri Benzeşim Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme Sürecine Enteg- rasyon Stratejileri Benzeşim Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme Sürecinde Kul- lanma Kılavuzu Benzeşim Yazılımı Örneği Eğitsel Oyun Yazılımları Eğitsel Oyun Yazılımlarının Yararları Eğitsel Oyun Yazılımlarının Sınırlıkları Eğitsel Oyun Yazılımlarını Seçme Ölçütleri Eğitsel Oyun Yazılımlarının Öğretme-Öğrenme Sürecine Entegrasyon Stratejileri Eğitsel Oyun Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme Sürecinde Kullanma Kılavuzu Eğitsel Oyun Yazılımı Örneği Resim Materyalleri ri Hazırlama Ekran Görüntüsü Alma Resim Boyutlandırma Resmi Döndürme ve Çevirme Resmin Çözünürlüğünü Ayarlama Resmi Kırpma Resim Kaydetme ve Formatını Değiştirme Resim Albümü Oluşturma Ünite 3: Eğitim Yazılımları (devamı) Problem Çözme Yazılımları Problem Çözme Yazılımlarının Yararları resim materyal örnekleri bulması ve bir sonraki derse getirmesi video ve film materyal örnekleri

4 Problem Çözme Yazılımlarının Sınırlıkları Problem Çözme Yazılımlarını Seçme Ölçütleri Problem Çözme Yazılımlarının Öğretme-Öğrenme Sürecine Entegrasyon Stratejileri Problem Çözme Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme Sürecinde Kullanma Problem Çözme Yazılımı Örneği Film Materyalleri Hazırlama (Windows MovieMaker) Film Oluşturma Film Kesme ve Birleştirme Film Kaydetme ve Formatını Değiştirme Ekran Görüntüsünü Video Dosyası Olarak Kaydetme Ünite 4: Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Uygulamalarının Geliştirilmesi BDE Yazılımlarının Özellikleri BDE Yazılımlarının Hazırlanması 7 Animasyon Materyalleri Hazırlama Animasyon Oluşturma Efektler Ekleme Animasyon Düzenleme ve Kaydetme 8 Ara Sınav Ünite 4: Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Uygulamalarının Geliştiril- mesi (devamı) BDE Yazılımı Geliştirme Araçları 9 Animasyon Materyalleri Hazırlama Efektler Ekleme Animasyon Düzenleme ve Kaydetme Ünite 5: Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme erlendirme Sürecinde Bilgisayar Ölçme Aracı Geliştirilmesinde Bilgisayar Olanakları Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri 0 Bir Uygulama Örneği Masaüstü Yayıncılık Uygulamaları (Ms Publisher) Masaüstü Yayıncılık Belgeleri Tasarımı (Broşür, Belge, Özgeçmiş, Gazete, Formlar vs) Test Hazırlama Yazılımı Ünite 6: Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitimin Niteliği Kurumsal Yapı Özellikleri Kişisel Web Sitesi Oluşturma (Wordpress) Materyal Ekleme Hareketli Menü Oluşturma Ünite 6: Uzaktan Eğitim (devamı) Öğrenci Özellikleri Programların Genel Özellikleri animasyon materyal örnekleri animasyon materyal örnekleri ilgili bir okul gazetesi, form vs örnekleri bulması ve bir sonraki derse getirmesi için konu belirlenmesi ve materyal toplanması Veritabanı hakkında araştırma

5 3 4 5 Kişisel Web Sitesi Oluşturma (Wordpress) (Devamı) Anket Oluşturma Paylaşım ve Kullanıcı Seçenekleri Siteyi Özelleştirme Ünite 6: Uzaktan Eğitim (devamı) Öğretim Ortamları Öğrenci Destek Hizmetleri Veritabanı (Ms Access) Veritabanı Oluşturma Raporlama Ünite 6: Uzaktan Eğitim (devamı) Öğretim Süreci Öğretimin Değerlendirilmesierlendirilmesi Veritabanı ile İlgili İşlemler Word ve Excel den Veri Alma Word ve Excel e Veri Aktarma Adres-Mektup Birleştirme (Ms Word) Web Tabanlı Eğitim Öğretim Uygulaması Proje çalışması

6 Program Yeterlilikleri 0 PY 0 Temel bilgi teknolojileri konusunda temel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. PY 0 Donanım ve yazılım çözümlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda bilgilere sahiptir. PY 03 Tanımlanan bilgi teknolojisi kullanımı problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm öne- 3 rilerini uygular. PY 04 Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir. PY 05 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim 3 teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler. PY 06 Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirdiği yazılı ve görsel materyaller yardımıyla iletişim kurar. PY 07 Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır. PY 08 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında mesleki etiğin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir. Bilgi güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alabilir. Akdeniz Üniversitesi Dersin Öğrenme Çıktıları Toplam Dersin Öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat) Etkinlikler Kuramsal Ders Kütüphane ve internet tarama süresi Ödev(ler) / Seminer(ler) Proje hazırlama Sunum hazırlama Uygulamalı Ders Kısa Sınav(lar). Ara sınav Yarıyıl sınavı Diğer bilgi edinme çalışmalar Sayısı 4 4 4,5 0, ,9857 0, Ön Hazırlık 4, , ,75 3,074857, , ,5 6, , Etkinlik Süresi 0 6 4, , , , ,5 6, Toplam İş Yükü 4 4 4,5 0, ,9857 0, Toplam İş Yükü (Saat) 45,343 Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi 4,

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Spor Tesisleri İşletme ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı MASA TENİSİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Diş Morfolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili DIŞ TİCARET FİNANSMANI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili BİLET SATIŞ (TICKETING) Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tıbbi Terminoloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilgisayara Giriş Dersin Kodu BİL104 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 6 Haftalık Ders

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Preimplantasyon ve Genetik Tanı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof. Dr. Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili ANESTEZİ UYGULAMA I Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Yönetim Bilişim Sistemleri 322048203450502 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Yönetim Bilişim Sistemleri 322048203450502 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yönetim Bilişim Sistemleri 322048203450502 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z Dersin

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BG-412 4/1 2+2+0 2+2 6 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI 1. ETKİNLİĞİN ADI Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI : 1. Formatör

Detaylı