ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU"

Transkript

1 ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU E. Org. Yaşar BÜYÜKANIT Beykent Üniversitesi Bu makalenin amacı, patrikhane ve ruhban okulunun detaylı bir tarihinin analizi yapmak değildir. Hudutlarımız içinde yaşayan Rum vatandaşlarımızı incitmek hiç değildir. Ancak son günlerde basında sıkça yer alan Türkiye den göç eden etnik azınlık konusu söz konusu yeni tartışmaları da gündeme getirdi. Gözlemim bu tartışmaların tek yönlü olduğudur. Geçmişe bir anahtar deliğinden bakma sığlığı, doğru analizlerin yapılmasında mümkün kılmamaktadır. Bugün Türkiye nin demografik yapısına bakıldığında Balkanlardan, Kafkasya dan ve başka yerlerden göç etmiş, göçe zorlanmış veya kovulmuş milyonlarca insanın olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz elimizde en azından benim elimde net sayılar olmamakla birlikte bu insanların, Yunanistan ın bugünkü nüfusundan az olmadığı yönündedir. Vurgulamak istediğim diğer bir husus da şudur; Türkiye de ne zaman bu tür bir tartışma ortaya çıksa konu mutlaka Rum Patrikhanesi nin statüsüne, Heybeliada Rum Ruhban Okulunu tartışmaya döndürmektedir. Yazımın başında belirttiğim gibi amacım Patrikhanenin ve ruhban okulunun tarihini araştırmak değildir. Ancak geçmişe de çok özet olarak bakmak zorundayız. Önce Patrikhaneye bir göz atalım. Patrikhanenin geçmişi ile ilgili çeşitli tarihlerden bahsetmek mümkün. Patrikhane sözü geçmeden tarihi kayıtlarda Aya Triada Manastırı (Heybeliada) olarak yer almaktadır. Bugün kullanılan kilise sağ yan duvarında bulunan mermer kitabeden anlaşıldığı gibi padişah Abdülmecit in Saltanatı sırasında 1 Mayıs 1844 pazartesi günü açılmıştır. Bu kısa açıklamadan Ruhban okuluna gelindiğinde aynı yıl Ortodoks din adamı yetiştirilmesi amacıyla bu manastır bünyesinde ilk defa Teoloji eğitimi veren bir okul açılmıştır de Patrik IV Germenos tur. Burada bir soru akla gelmektedir; Acaba Patrik Germenos, nerede yetiştirilmiştir? İstanbul un fethinden 391 yıl sonra neden buna ihtiyaç duyulmuştur? İnsanlar, kurumlar yalan söyleyebiliyor ancak tarihler yalan söylemiyor. Bu tarihi (1844) Osmanlı tarihi ile çakıştırdığımızda bu dönemin Balta Limanı anlaşmasını takiben İmparatorluğun içine girdiği Tanzimat Fermanı Gülhane Hatt-ı Hümayun süreçle çakıştığı gözlemlenmektedir. Bu sürecin en önemli özelliğinin de Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Müslüman olmayan toplulukların istismar edilerek Osmanlı içişlerine karışmaya başladıkları olduğu da tarihin tozlu yapraklarından görülmektedir. Ben tarihi çok seven ancak tarihçi bir kişi değilim. Acaba bu ilintinin ve ilişkinin tarihçiler tarafından incelenmesi gerekmez mi? 1

2 Gelelim PATRİK in ekümenik sıfatına. Belki en çok tartışılan konulardan biri bazı bilim adamları Lozan da ekümenik sıfatına ilişkin bir madde yok diyorlar. Sorulması gereken iki soru var. 1. Lozan da Patriğin Ekümenik olduğuna dair bir hüküm var mı? Yok. 2. Kurallara göre Fener Patriğinin Türk vatandaşı olma zorunluluğu var mı? Var. Tekrar Ruhban okuluna dönelim. Kayıtlar doğruysa okulun faaliyet gösterdiği süre içinde ( ) 1000 e yakın mezun verdiği söyleniyor. 127 senede 1000 mezun başka bir ifadeyle her yıl 10 dan az mezuna ayrıca bilgiler doğruysa Ruhban okuluna gelenlerin %70 inin de Yunanistan dan geldiği biliniyor. Bu gerçeklerin incelenmeleri gerekir. Eğer bu veriler doğruysa olayı başka açıdan bakmak gerekiyor te 1 milyon olduğu söylenen İstanbul da Rum un yaşadığı Rum kaynaklarına göre iddia ediliyor. Bu husus doğru ise; 1924 de mezunlardan (10 mezundan) 7 si Yunanistan a dönüyor 3 ü İstanbul da kalıyor. (Bugünkü Rum vatandaşlarımızın 300 civarında olduğu biliniyor) Söylemek istediğim husus şu; Birileri acaba bizi yanıltıyor mu? 1 Bu noktada ortaya çıkan ve dikkat çeken bir husus daha var. Avrupa Birliği, ABD ve birçok ülke neden Ruhban Okulu ile neden bu kadar ilgileniyor? Bazı Trakya Türklerinin din adamları nerelerde eğitiliyorlar? Bu olayı öğretim özgürlüğü İnsan hakları gibi moda kalıplar içine olağan sloganlar içine sıkıştırmaktaki amaç ne? Dar kalıp ifadesi bazılarını rahatsız eder bunu biliyorum. Ancak bildiğim bir konu da bağnazlığın hep dar kalıplar içinde yeşerdiğini yaşayarak öğrendik. Bu konularda Atatürk acaba ne düşünüyordu? Bir şeyi çok iyi biliyoruz. Atatürk mücadele içinde geçen yaşantısında nasıl yaptı veya becerdi bilinmez. Bu konuda çok okuduğunu ve kendisini çok iyi yetiştirdiğini biliyoruz. Okuduğu kitapların pek çoğunun özetleri Anıtkabir Derneği tarafından 24 cilt de toplandı. Eski bir Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı olarak ( ) bu kitapları görmek içlerini karıştırmaya bakmak şansına sahip oldum. Bu nedenle bu kısa makaleyi Atatürk ün özellikle azınlık ve cemaatlerle ilgili görüşlerine yer vererek sonuçlandırmak istiyorum. (Makaleye Ek- A olarak ilave edilen metin Atatürk ün 5 Mayıs 1924 tarihinde New York Herald muhabirine verdiği beyanattır. Ek-B olarak eklenen metin ise, Atatürk ün 25 Aralık 1922 de Le Journal muhabiri Paul Heriot a verdiği beyanattır.) 1 İraklis Milas Geçmişten bu güne Yunanlılar. 2

3 EK-A New York Herald Muhabirine Verilen Demeç Hilafetle beraber Türkiye de mevcut olan Ortodoks ve Ermeni kiliseleri Patrikhaneleri ve Musevi hahamhanelerinin ortadan kalkması gerekir. Hilafet ve bu muhtelif Patrikler asırlardan beri ruhani yetkileri dışında inanılmaz ayrıcalıklar kazandılar. Halkın görüşüne dayalı olarak verilen ( Bahşedilen) hukuk dışında ayrıcalıklar ile Cumhuriyet idaresinin uygulaması mümkün değildir. Geçmişte özellikle Abdülhamit in görevden ayrılmasından sonra Anayasamızı Batı Medeniyet makinesine göre değiştirmek için çok çalıştık. Fakat bu girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Çünkü her girişimde Patrikhaneler ve Hilafet gibi siyasi ve dini kuruluşların hukuku ile karşı karşıya geldik. Asırlarca önce Atalarımız bu ülkede hükümran olduğu zamanlarda siyasi ve dini yetkilere sahip kişiler tarafından, idare edilmekte olan cemaatler buldular. O devirde, dini inançlar hükümdarların inançlarından farklı olan gruplara bazı yetkiler verilmesini ( telif-i beyn) gereğini hissetmiş oldum. Bu nedenle, bu ilk hükümdarlar hükümdarlıkları altına aldıkları değişik milletleri kendi doğal liderleri vasıtası ile idare etmeyi uygun gördüler ve bu liderlere büyük yetkiler verdiler. Halifenin ve Patriklerin bu yetkileri klanlaşmanın esasını teşkil etmiştir. Bu uygulama ve düzenlemeler zamanında kontrol edilebilir bile olsa, yine de bir tehdit teşkil ediyordu. Zira bu tür uygulamalar gelişmemizi geciktirdi ve bu sebeple yalnız Türkiye, Avrupa da komşusu olan bütün milletler arasında geri kaldı. Hükümet işlemiyordu. Patrikhanenin veya hilafetin muhalefiyetine maruz olmaksızın hiçbir iyileştirme (Islahat) veya gelişme fikri yönetime dâhil edilemiyordu. Bu durumda şiddetli bir husumet keşfettik. Bunlar, direnme amacı ile daima yabancı hükümetlere başvuruyorlardı. Asırlardan beri Rusya İstanbul Rum Patrikliği üzerindeki muzır bir nüfuz sahibi oldu. 1. Azınlık cemaatlerini kiliseler vasıtasıyla yönetim, hükümetleri, sürekli taviz verme zorunda bıraktı. Protestanlık ortaya çıktığında İstanbul da bir Protestan olan bir kilisesi yetkilerinin bulunması gerekliliği zorunluluğu karşısında kaldık ve bu münasebetle, Rum Patrikhanesinin imtiyazlarına eşit imtiyazlar verdik. Son zamana kadar vergiler kiliseler vasıtasıyla toplanırdı. Yani hükümet, servetleri üzerinde vergi bildirimi bulunmakla birlikte, vergilerin toplanmasını bu bölgede özel dini liderlere terk ederdi. 3

4 Başka bir deyimle örnek olarak beş yüz Protestan dan oluşan bir cemaatten kütle alarak vergi alınır ve bu vergilerin tevzi ve toplanması hakkında hükümet bir söz söyleyemezdi. Sermaye vergileri de aynı surette toplanmak lazım gelirdi. Patrikhanelerin ve hilafetçilerin imtiyazları nedeniyle hükümet eğitim sistemini de ıslah edemiyordu. Türkiye de yerleşmiş olan her cemaat, ister resmen yetki almış bulunsun, ister bulunmasın kendi dini okullarına ve liselerine sahipti. İmparatorluk hududu içinde de her millet kendi lisanını ve dini eğitimini alırdı. Fakat bu okullar ihanet projesine hizmet ettiler. Ermeniler Türk hakimiyeti altında açıkça bağımsız bir Kraliyet lehinde çalışıyor, yabancı güçlerin fiili direnişi ile hayallerini gerçekleştirmek için entrikalarda bulunuyorlardı. Bizimle dört yüz sene yaşamış olan yerli Rumlar, günün birinde bağımsız olarak Türklerin boyunduruğundan kurtulacakları günü düşünmeye başladılar. Okullarında kendi dillerini din ve dinlerinin eğitimlerini aldılar, kendi hükümetlerini yabancı saydılar. Türkiye de okullar ve kiliseler tarikat ocağı haline geldiler. Hatta imparatorluk hududu içindeki Müslüman Araplar aynı maksatla okullarında Türk Dili eğitimini bıraktılar. Böyle bir duruma İngiltere, Fransa, Amerika da veya herhangi bir milletin ne kadar tahammül edebileceklerini sorarız. 2 2 Atatürk ün Söyle ve Demeçleri. Atatürk dil ve tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını (III. Bölük, sayfa ) 4

5 EK-B Le Journal Muhabiri Paul Herriot ya Verilen Beyanat Ekkaliyetlere gelince bu kapsamda mübadele meselesini görüştük. Diğer ülkelerin temsilcileri de bu zeminde bizim fikrimizi takip etmiş ve onaylamışlardır. Ancak bir fesat ve hıyanet ocağı bulunan, memlekete nifak lokumu saçan Hıristiyan hemşerilerimizin huzur ve refahı içinde zararına olan Rum Patrikhanesinin artık topraklarımız üzerinde bırakamayız. Bu tehlikeli teşkilatı memleketimizde muhafaza bizi mecbur etmek için ne gibi vesile ve sebepler olabilir? Türkiye nin Rum Patrikhanesi için arazisi üzerinde bir yer göstermeye ne mecburiyeti var? Bu fesat ocağının hakiki yeri Yunanistan da değil midir? 3 3 Atatürk ün Söyle ve Demeçleri. Atatürk dil ve tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını (1997), Bölüm III S.79 5

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

YUNAN BASININA YANSIDIĞI ŞEKLĐYLE, ATĐNA ĐLE ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSLARI ARASINDAKĐ YÖNETĐM KRĐZĐ, EVRENSELLĐK VE TÜRKĐYE

YUNAN BASININA YANSIDIĞI ŞEKLĐYLE, ATĐNA ĐLE ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSLARI ARASINDAKĐ YÖNETĐM KRĐZĐ, EVRENSELLĐK VE TÜRKĐYE Yunan Basınına Yansıdığı Şekliyle, Atina ile Đstanbul Rum Başpiskoposları 47 YUNAN BASININA YANSIDIĞI ŞEKLĐYLE, ATĐNA ĐLE ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSLARI ARASINDAKĐ YÖNETĐM KRĐZĐ, EVRENSELLĐK VE TÜRKĐYE Yrd.

Detaylı

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları 100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI Ermeni Soykırımı İddiaları İsmail YILDIZ Feridun ESER Abdurrahman KÜTÜK Hasan TATLI Ankara-2015 EKSEN SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ KÜNYE ESTA SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ Adına

Detaylı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HÜKÜMET VE LİDERLİK OKULU Genel Müdür: Genel Koordinatör: Derleyen: Dizgi-Grafik: Basım Yeri: Bilgi ve Sipariş İçin: Basım Tarihi: ISBN Numarası: i İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Türk-Yunan

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

Muhammet ÖRTLEK Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Destek Hizmetleri Müdürü mortlek@turgutozal.edu.tr

Muhammet ÖRTLEK Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Destek Hizmetleri Müdürü mortlek@turgutozal.edu.tr TÜRKİYE DE ETNİK AZINLIKLARA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR Muhammet ÖRTLEK Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Destek Hizmetleri Müdürü mortlek@turgutozal.edu.tr Özet Küreselleşme sürecinde etnik azınlıklara

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Günümüzde Türkiye Ermenileri Özgür Atılım Ergüney 103611006 Tez Danışmanı: Rıdvan Akar Jüri Üyesi: Ayhan Kaya Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Tezin Onaylandığı Tarih: 12 Nisan 2007 Toplam Sayfa Sayısı: 102 Anahtar

Detaylı

Balkan Araştırmaları Dergisi, C. 1, Sayı 2, sayfa 63-96, 2010.

Balkan Araştırmaları Dergisi, C. 1, Sayı 2, sayfa 63-96, 2010. Balkan Araştırmaları Dergisi, C. 1, Sayı 2, sayfa 63-96, 2010. Salih İNCİ TÜRK-YUNAN SİYASİ İLİŞKİLERİNDE AZINLIKLARIN DİNİ KURUMLARI MESELESİ (Patrikhane Örneği) Özet Yunanistan, 433 yıl Osmanlı idaresinde

Detaylı

TÜRKİYE 2013 ULUSLARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU

TÜRKİYE 2013 ULUSLARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU 1 Geniş Özet TÜRKİYE 2013 ULUSLARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Dini özgürlükler, bazı anayasal hükümler, kanunlar ve politikalar tarafından kısıtlanmış olsa da, anayasa ve diğer kanun ve politikalar genel olarak

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008

BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008 BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008 İhsan Feyzibeyoğlu (BİLAY Başkanı): Sevgili Bilaylılar,

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 202 2012 / 04 ISBN No: 978-605-5316-10-5. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 202 2012 / 04 ISBN No: 978-605-5316-10-5. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 202 2012 / 04 ISBN No: 978-605-5316-10-5 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Reklam ve Basım Sanatları Ltd.Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad.

Detaylı

DOSYA: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE ARŞİV BELGELERİ

DOSYA: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE ARŞİV BELGELERİ Sayı:22 Temmuz 2005 ISSN 1304-9836 www. cankaya. edu. tr DOSYA: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE ARŞİV BELGELERİ İçindekiler Ermeni Soykırım İddiaları ve Arşiv Belgeleri Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu 3 Türk-Ermeni

Detaylı

Ermeni Meselesi ve İngiltere

Ermeni Meselesi ve İngiltere Ermeni Meselesi ve İngiltere Muammer Demirel* 19. yüzyılda Rusya nın Osmanlı toprakları aleyhine güneye doğru yayılmaya başlaması Uzak Doğu da sömürüleri olan ve Orta Doğu da emelleri olan İngiltere yi

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

89. Yılında Lozan Antlaşması ve Türkiye nin Geleceği

89. Yılında Lozan Antlaşması ve Türkiye nin Geleceği 89. Yılında Lozan Antlaşması ve Türkiye nin Geleceği Değerli Okuyucumuz, Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fak. ADD Bilim Danışma Kurulu Yazmanı www.ahmetsaltik.net Bu gün, 24 Temmuz 2012..

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet Sistemi

Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet Sistemi Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Osmanlı Millet Sistemi Bir segregasyon olarak düşündüğümüz Osmanlı millet sistemi içinde cemaatlerin yöneticileri idari görevlilerdir.

Detaylı

Karma Eğitim Mecburiyetinden Kurtulma Zamanı

Karma Eğitim Mecburiyetinden Kurtulma Zamanı Karma Eğitim Mecburiyetinden Kurtulma Zamanı Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Müslüman İspanya nın medreselerinin kapılarında şu levha yer almıştır: Dünya yalnızca dört sütun üzerinde durur: Alimlerin ilmi,

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ 1890 YILINA KADAR OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA İNGİLTERE NİN ROLÜ (The Brıtısh Role in Appearence of Armenıan Problem Accordıng to Ottoman Archıve Records Untıl 1890)

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür.

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür. Anayasa din özgürlüğü sağladığı gibi diğer yasa ve politikalar da genellikle dine özgür ibadet edilmesine katkıda bulunmuştur; ancak, laik devletin bütünlüğü ve mevcudiyeti ile ilgili anayasal koşullar

Detaylı

AĞUSTOS 2009 SAYI 23 1

AĞUSTOS 2009 SAYI 23 1 AĞUSTOS 2009 SAYI 23 1 2 AĞUSTOS 2009 SAYI 23 3 İçindekiler 68 38 132 İzmir in Penceresinden Kemal ÇOLAKOĞLU 12 18 Siyasi Strateji Ümit ÖZDAĞ Konuk Yazar Gazi ERÇEL Dr. Rüştü BOZKURT Portre Ercüment YILMAZ

Detaylı