Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (73-79) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (73-79)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (73-79) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (73-79)"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (73-79) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (73-79) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) PEM Tipi Yakıt Hücreleri İçin Grafit-Polimer Kompozit Bipolar Plaka Geliştirilmesi F.atih Ay *, M. A. Arslan ** * G.Y.T.E, Malzeme Bilimi ve Müh.Bölümü, 41400, Kocaeli/TÜRKĐYE ** G.Y.T.E, Makine Mühendisliği Bölümü, 41400, Kocaeli/TÜRKĐYE Özet Bu çalışmada sodyum bentonit katkısı ile yakıt hücresinde su yönetimine yardımcı olunurken bipolar plaka tasarım kriterlerini de sağlayan grafit-polimer kompozit bipolar plakalar üretmek amaçlanmaktadır. Sodyum bentonit suda ıslatıldığında kuru ağırlığının on katına kadar genleşmektedir. Bu özellik gaz difüzyon tabakası ve akış kanalları gibi yakıt hücresi bileşenleri üzerinden suyun emilmesine yardım edecektir. Böylece sodyum bentonit katkılı grafit-polimer kompozit plaka kullanılarak yakıt hücresi içerisindeki olası su taşkınları önlenmiş olacaktır. Grafit tozu, novalak reçine ve sodyum bentonit karıştırılarak elde edilmiş malzemeden basınçlı kalıplama metodu kullanılarak kompozit plakalar üretilmiştir. Üretilen plakaların su tutma kapasiteleri, gaz geçirgenlik ve hidrofobiklik değerleri burada sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: PEM yakıt hücresi, bipolar plaka, bentonit Development of Graphite-Polymer Composite Bipolar Plate For PEM Type Fuel Cells Abstract In this study, it is aimed that producing polymer-graphite composite bipolar plates which satisfy the bipolar plates production criteria by helping the water management in the PEMFC by using sodium bentonite additive. Bentonite expands to ten times of its dry mass when it is wet. It would help the absorption of the water from the surface of the fuel cell components such as gas diffusion layer, and the flow fields. Hence, possible water flooding could be prevented by a sodium bentonite/graphite-polymer polymer composite bipolar plate. The composite plates were produced from the mixture of graphite powder, novalac resin and sodium bentonite by compression molding method. The water absorption capacities, the gas permeability, and the hidrofobicity values are presented here. Keywords: PEM fuel cell, bipolar plate, bentonite 1. GĐRĐŞ Yakıt hücresinin ağırlık olarak %80 ini, maliyet olarak %60 ını oluşturan bipolar plakaların yakıt hücresi içerisindeki görevleri; birim hücreleri birbirinden ayırma hücreleri elektriksel olarak seri bir şekilde bağlama gaz akışını sağlama oksidan ve reaktan ile soğutma sıvısının birbirinden ayrılması Bu makaleye atıf yapmak için Ay, F. *, Arslan M. A. **, PEM Tipi Yakıt Hücreleri Đçin Grafit-Polimer Kompozit Bipolar Plaka Geliştirilmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2010,(7) How to cite this article Ay, F. *, Arslan M. A. **, Development of Graphite-Polymer Composite Bipolar Plate for PEM Type Fuel Cells, Electronic Journal of Machine Technologies,2010 (7) 73-79

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) PEM Tipi Yakıt Hücreleri İçin Grafit-Polimer Kompozit diğer yakıt hücresi bileşenlerini mekanik olarak destekleme hücreler arasında ısıl ve elektriksel iletkenlik sağlama hücrenin soğutulmasına yardım etmektir. Kullanılacak bu plakaların, maliyeti düşük, kolay işlenebilir olması ve yüksek elektriksel iletkenlik, yeterli mekanik mukavemet, ısıl dayanıklılık ile yüksek korozyon direncine sahip olmaları beklenmektedir [1,2]. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda en çok tercih edilen bipolar plaka malzemesi grafit-polimer kompozitleridir. Ancak çok iyi korozyon direnci göstermesine ve elektriksel olarak düşük bulk direnci olmasına rağmen, çok kırılgan bir yapıya sahip olması kalınlığının 8-10mm mertebesinde olmasına ve bu yüzden yakıt hücresinin hacminin ve ağırlığının artmasına sebebiyet vermektedir [3]. Bu nedenle grafit-kompozit bipolar plaka üretiminde elektrik iletkenlik ve mukavemet değerlerinin optimizasyonu çok önemlidir. Grafit-polimer kompozit plakalar, grafit tozu ile polimer tozunun karıştırıldıktan sonra geleneksel yöntemler olan sıcak presleme [4-5-6] veya plastik enjeksiyon yöntemleri [7-8] kullanılarak üretilmektedir. Plastik enjeksiyon yöntemi ile üretim yapılabilmesi için yüksek miktarda polimer (termoplastik ağırlıkça >%50) oranına sahip karışımlar hazırlanmaktadır. Hazırlanan grafit-polimer karışımı, plastik akışın olabileceği bir sıcaklığa çıkarıldıktan sonra kalıplara basılmaktadır. Böylece plakaya istenen son şekil verilmektedir. Hızlı üretim olanağı sağlayan bu yöntem, gerek plastik enjeksiyon cihazının maliyetinin yüksek olması, gerekse üretilecek plakaların elektriksel iletkenliğinin daha düşük olması nedeniyle sıcak pres ile üretimi şimdilik daha tercih edilir duruma getirmiştir. Bununla beraber, özellikle elektriksel performansı etkilemeyecek iletken polimerlerin geliştirilmesi durumunda enjeksiyonla üretim seri imalata yatkınlığı nedeniyle daha tercih edilir olacaktır. Kompozit plakaların elektrografit plakalara (yüksek sinterleme sıcaklığında üretilen) göre ucuz maliyet, yüksek esneklik ve kolay üretim gibi avantajları vardır. Üretim için termoset veya termoplastik malzeme kullanmak mümkündür [ ]. Daha önce yapılan çalışmalarda bağlayıcı olarak, epoksi reçine, polyphenylene sulfide (PPS), fenolik reçine, polyethylene terephthalate (PET), polyvinylidene fluoride (PVDF), polypropylene (PP), novalak reçine gibi polimerler kullanılmıştır [ ]. Bu çalışmada bağlayıcı olarak novalak reçine kullanılmış ve plakaların özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla sodyum bentonit dolgu malzemesi olarak ilave edilmiştir. Numunelerin hazırlanmasında geleneksel basınçlı sıcak presleme yöntemi kullanılmıştır. 2. MALZEME ve METOT Sodyum Bentonit BENSAN A.Ş. (Đstanbul) adlı yerli bir yapı firmasından temin edilmiştir. Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. (Manisa) tarafında üretilmiş olan novalak reçineler çalışmalarda polimer olarak kullanılmıştır. %99,97 saflıktaki grafit tozu Graphit Kropfmühl AG (GK), (Almanya) şirketinden temin edilmiştir. PEM tipi yakıt hücresinin çalışma sıcaklığı (60 C-120 C) göz önünde bulundurulduğunda temin edilen novalak reçine, bu sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olduğundan grafit ile karışımları hazırlanmıştır. Karıştırma işlemi demir bilyeler kullanılarak HDPE (High Dense Polyethylene) Nalgene kaplar içinde değirmen yardımıyla 3 saat süresince yapılarak gerçekleştirilmiştir. Basım işlemine geçmeden önce karışımın neminin uzaklaştırılması amacıyla, polimerin türüne göre C sıcaklık aralığında, vakumlu fırında 30 dakika beklenerek ön kurutma işlemi yapılmıştır. Kalıp içine yerleştirilen grafit-polimer tozu 30 dakika preslenerek pişmesi sağlanmıştır. Presleme işleminin ardından kalıplar soğumaya bırakılarak, soğuyan kalıplardan numuneler çıkartılmıştır. Üretilen plakaların su tutma kabiliyeti, gaz geçirgenlik ve hidrofobiklik değerleri bulunmuştur. 74

3 Ay F., Arslan M. A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 3.1. Su Tutma Kabiliyeti Ölçümleri Su difüzyon mekanizması numunenin emdiği su miktarı ile ilişkilendirilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalardan faydalanılarak su tutma kapasitesi (%), M (%) = W W d (1) W d eşitliğinden hesaplanmıştır. Eşitlik 1 de M kuru numunenin % ağırlığı, W numunenin t anındaki ağırlığı ve W d ise kuru numunenin ağırlığıdır. Fick in difüzyon kanununa göre su tutma miktarı zamanın kare kökü ile doğru orantılı olarak bir artış göstermekte ve yaklaşık 100 saat sonra doyuma ulaşmaktadır. Malzemelerin nem tutma kapasiteleri ince numunelerin su içine daldırılması ile ölçülmektedir. Buna göre 15 x 15 mm 2 lik numuneler kesilerek 0,5 mm kalınlığa 600 kum zımpara ile zımparalanmıştır. Daha sonra numuneler 80 C de vakumlu fırında içlerindeki nemin uzaklaştırılması amacıyla 1 saat bekletilmiştir. Ağırlık ölçümleri hassas terazi ile yapılan numuneler, 80 C sıcaklıktaki su dolu kabın içerisine daldırılmıştır. Numuneler 100 saat suda bekletildikten sonra kurutma kağıdı ile üzerlerindeki nem alınarak ölçüm yapılabilecek hale getirilmiştir. Numunelerin hassas terazi ile son ağırlıkları ölçülerek su tutma miktarları hesaplanmıştır. Bentonit katkısının su tutma kapasitesini arttırdığı Şekil 1 de görülmektedir. Dolayısıyla farklı oranlarda bentonit ilavesi ile yakıt hücresi içerisinde nem kontrolünün yapılabileceği düşünülmektedir. Bu oranlar bentonit ilave edilmeden önce %0,67 iken %20 bentonit ilavesi ile yaklaşık %1,90 seviyelerine ulaşmaktadır. Bipolar plakalar üzerindeki akış kanal genişlik, yükseklik ve derinliklerinin 1 er mm oldukları göz önünde bulundurulduğunda bu oranların plakalar için kontrol parametresi olarak yeterince büyük oldukları anlaşılmaktadır. Elektriksel iletkenliği yüksek mekanik mukavemeti iyi bir plakada bu değerlerden belli oranlarda fedakarlık yapılarak su tutma mekanizmasını kontrol etmek mümkün olacaktır. Su tutma miktarı (%) 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Bentonit miktarı-su tutma miktarı Bentonit miktarı (%) % 15 Novalak reçine Şekil C sıcaklıkta 80 MPa kalıplama basıncında sabit miktarda novalak reçinesi kullanılarak hazırlanmış plakaların su tutma kabiliyeti değerlerinin bentonit miktarı ile değişimi 75

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) PEM Tipi Yakıt Hücreleri İçin Grafit-Polimer Kompozit 3.2. Gaz Geçirgenlik Ölçümleri Yakıt hücreleri için plakaların düşük gaz geçirgenlik değerlerine sahip olması gerekmektedir. Hidrojen gazının en küçük molekül olması nedeniyle depolanması ve taşınması güçtür. Dolayısıyla yakıt hücresi içerisinde akış kanalları arasında dolaşacak hidrojen gazının (ve diğer reaktanların) sistem içerisinde tutulabilmesi verim açısından önemlidir. Hücre içerisinde bulunacak gazların plakalardan sızmamaları gerekmektedir ve üretimleri buna göre yapılmalıdır. Yakıt hücresinde kullanılacak plakalar için hidrojen gazı geçirgenliğinin 6x10-6 cm 3 STP.cm/cmHg.cm 2.s değerinden daha düşük olması beklenmektedir [7]. Plaka gaz geçirgenliklerinin bulunabilmesi için bir düzenek tasarlanmış ve bu düzenekten elde edilen verilerle gaz geçirgenlik değerlerinin bulunması mümkün olmuştur. Şekil 2 de gösterilen numune bölmesi araya numune yerleştirilerek birbirinden tamamen yalıtılmıştır. Alt plaka olarak adlandırılan bölme yaklaşık -990 mbar a kadar vakuma alınmıştır. Bu kısımda olabilecek kaçakların tespiti için 30 dakika süresince sistem vakum halinde tutulmuş, basınç değişimleri gözlenmiştir. Sızdırmazlık sağlandıktan sonra araya numune yerine geçirgenliği olmayan paslanmaz çelikten imal edilmiş metal bir levha yerleştirilerek üst bölme de kapatılmıştır. Üst bölmenin sızdırmazlığının sağlanmasından sonra bölmeler arasına numune yerleştirilerek ölçümler gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Üst plakaya yaklaşık 2 barlık basınca sahip hidrojen gazı gönderilerek numune bölmesinin iki taraflı basınç değişimleri 3 saat boyunca tespit edilmiş ve basınç farklarından faydalanılarak gaz geçirgenlik değerleri bulunmuştur. Baskı elemanı Numune Alt plaka Üst plaka Sızdırmazlık elemanları Şekil 2. Gaz geçirgenlik ölçüm düzeneği numune bölmesi bileşenleri 76

5 Ay F., Arslan M. A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) Şekil 3. Gaz geçirgenlik ölçüm düzeneği Novalak reçine ve bentonit ilavesi yapılarak elde edilen plakaların gaz geçirgenlik değerleri Şekil 4 te sunulmuştur. Buna göre bentonit yapı içerisinde tam bir yalıtım elemanı olarak davranış göstermiş, 4,86 x 10-7 olan değerin %10 luk katkı ile 5,54 x 10-9 cm 3.STP.cm/cmHg.cm 2.s değerine kadar düşmesini sağlamıştır. Ancak %10 dan sonra yapılan bentonit ilavesi ile bu etki azalarak gaz geçirgenlik değeri bir miktar yükselmiştir. Buna rağmen bu sonuçlar dahi literatür değerlerinin oldukça üzerinde bulunmuştur [14]. Bentonit miktarı-h 2 geçirgenliği H 2 geçirgenliği (cm 3.STP.cm/cmHg.cm 2.s) 5,05E-07 4,05E-07 %15 Novalak 3,05E-07 2,05E-07 1,05E-07 5E-09 0% 5% 10% 15% 20% 25% Bentonit miktarı (%) Şekil C sıcaklıkta 80 MPa kalıplama basıncında sabit miktarda novalak reçine kullanılarak hazırlanmış plakaların H 2 geçirgenliği değerlerinin bentonit ilavesi ile değişimi 3.3. Hidrofobiklik Ölçümleri Yakıt hücrelerinde üretilen suyun bipolar plaka akış kanallarını tıkamadan yine bu kanallar vasıtasıyla hücre dışına uzaklaştırılması gerekmektedir. Hidrofobik (su sevmeyen) yüzeyler suyun uzaklaştırılmasına katkı sağlayacaklardır. Hidrofilik (su seven) yüzeylerde ise su, kanalı enine bir şekilde kaplayarak gaz akış hacmini daraltacaktır. Bir süre sonra ise bu kanalların tamamen dolması ile birlikte yakıt hücresinde flooding adı verilen su taşması yüzünden çalışma tamamen duracaktır. Đstenmeyen su taşmalarının önüne geçmek için hidrofobik malzemeler tercih edilmelidir. 77

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) PEM Tipi Yakıt Hücreleri İçin Grafit-Polimer Kompozit Bunun görülebilmesi için yüzey temas açısı tespitine olanak sağlayan optik temas açısı ölçüm cihazı (CAM200) ile yapılan hidrofobiklik ölçümleri sonuçları Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo C sıcaklıkta 80 MPa kalıplama basıncında sabit miktarda novalak reçine kullanılarak hazırlanmış temas açısı değerleri No Grafit oranı Bentonit oranı Polimer oranı Kalıplama basıncı (MPa) Temas açısı ( ) 1 %80 %5 % ,75 2 %80 %5 % ,67 3 %80 %5 % ,63 4 %80 %5 % ,79 5 %80 %5 % ,68 6 %65 %20 % ,27 7 %70 %15 % ,25 8 %75 %10 % ,08 9 %80 %5 % ,79 10 %85 %0 % ,75 11 %90 %0 % ,71 12 Referans plaka * 85,07 13 Referans plaka * 81,79 * Mevcut yakıt hücresi test istasyonunda kullanılmakta olan bipolar plaka 4. SONUÇLAR Üretilen plakaların, su tutma kabiliyeti değişimlerinin, gaz geçirgenlik ve hidrofobiklik değerleri üzerindeki etkisinin tespiti için seramik tozu olarak sodyum esaslı bentonit kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda bentonitin yüksek miktarda su tutma kapasitesine sahip olduğu görülmüştür. Böylece su tutma özelliğine sahip bentonitin, PEM tipi yakıt hücresi uygulamalarında gaz difüzyon tabakası (GDL) yüzeyinde oluşabilecek su birikintilerini emerek, akış kanalllarında ve katalizör yüzeyinde meydana gelebilecek olası bir su basmasını (flooding) da önleyeceği düşünülmektedir. Bentonitin yapı içerisinde hacminin artmasıyla gaz geçirgenlik değerlerinin de önemli ölçüde azalmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu sayede gaz geçirgenlik değerlerinin 10-7 mertebelerinden 10-9 mertebelerine düşürülmesi sağlanmıştır. Burada bentonit bir yalıtım elemanı olarak davranmış ve performans artışına sebep olmuştur. Normal şartlarda bipolar plakalarda hidrofobik malzeme tercih edilmektedir. Dolayısıyla plakaların hidrofilik olmaları istenmeyen bir durumdur. Ancak yapılan ölçümler sonucunda bentonit ilaveli 78

7 Ay F., Arslan M. A. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2010 (7) plakaların hidrofobiklik değerlerinin referans alınan plakalara yakın değerler gösterdiği ve birçok kompozisyonda bu değerlerden daha iyi sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir. Grafit-polimer kompozit plakalara ilave edilen sodyum bentonit, fiziksel özelliklerin iyileştirilmesi için kullanılabilecek bir dolgu malzemesidir. TEŞEKKÜR Bu çalışma 107M324 no lu TÜBĐTAK projesi desteği ile gerçekleştirilmiştir. 5. KAYNAKLAR 1. Cropper MAJ, Geiger S, Jolie DM. J Power Sources 2004;131: Gottesfeld S, Zawodzinki T. Adv Electrochem Sci Eng 1997;5: Steele BCH, Heinzel A. Nature 2001;414: Gamburzev S, Boyer C, Appleby AJ. Proceedings of the fuel cell seminar, p Watkins DS, Dircks KW, Epp DG. US Patent No. 5,108,849, Watkins DS, Dircks KW, Epp DG. US Patent No. 4,988,583, Borup RL, Vanderborgh NE. Mater Res SocSymp Proc 1995;393: V. Mehta, J.S. Cooper, Review and analysis of PEM fuel cell design and manufacturing, J. Power Sources 114 (2003) H.C. Kuan, C.-C.M. Ma, K.H. Chen, S.-M. Chen, Preparation, electrical, mechanical and thermal properties of composite bipolar plate for a fuel cell, J. Power Sources 134 (2004) S.I. Heo, J.C. Yun, C.K. Jung, K.S. Han, Fabrication and characterization of graphite reinforced conductive polymer composites, in: Proceeding of the KSCM Spring Annual Meeting, 2004, pp A. Yasmin, I.M. Daniel, Mechanical and thermal properties of graphite platelet/epoxy composites, Polymer 45 (2004) I. Krupa, I. Novak, I. Chodak, Electrically and thermally conductive polyethylene/graphite composites and their mechanical properties, Synth. Metals 145 (2004) A. Hermann, T. Chaudhuri, P. Spagnol, Bipolar Plates for PEM fuel cells: A review, I.Journal of Hydrogen Energy 30 (2005) Plug Power hedefleri 79

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Kaya, D. 1, Subaşı, S. 2* ve Subaşı, A. 3 1 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, İnşaat

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYONDA FİZİKSEL KÖPÜRTME İLE ELDE EDİLEN MİKRO GÖZENEKLİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

PLASTİK ENJEKSİYONDA FİZİKSEL KÖPÜRTME İLE ELDE EDİLEN MİKRO GÖZENEKLİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU PLASTİK ENJEKSİYONDA FİZİKSEL KÖPÜRTME İLE ELDE EDİLEN MİKRO GÖZENEKLİ YAPILARIN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Hürol KOÇOĞLU 1, Umut YERLEŞEN 2, Burcu GİRGİNER 2, Mesut YALÇIN 2, Altan YILDIRIM 2, Tamer

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar için Güvenlik ve Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Prototipinin İmalatı

LPG Dönüşümlü Motorlu Taşıtlar için Güvenlik ve Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Prototipinin İmalatı Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 1, 2014 (23-30) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 1, 2014 (23-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2001, 11-19 ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP ve NAYLON 6 (PA6 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 13, 2010 (31-44) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (31-44) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN EROZYON AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet BAĞCI DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Kasım 2010

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı

PEKİŞTİRİLMİŞ KOMPOZİT PANELLER İÇİN FARKLI BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN YAPISAL PERFORMANS ETKİNLİĞİ

PEKİŞTİRİLMİŞ KOMPOZİT PANELLER İÇİN FARKLI BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN YAPISAL PERFORMANS ETKİNLİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 1, 41-48, 2012 Vol 27, No 1, 41-48, 2012 PEKİŞTİRİLMİŞ KOMPOZİT PANELLER İÇİN FARKLI

Detaylı

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ 1 SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ Ersin TOPTAŞ* Evren ÇAĞLARER** Nihat AKKUŞ*** *MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Göztepe Kampüsü, Kadıköy/İSTANBUL E-mail: etoptas@marmara.edu.tr

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika

Detaylı

Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate

Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (29-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (29-38) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 28 (3) 33-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Kayaç Kesme Đşleminde Kullanılan Elmas Soketli Kesici Diskin Kesme Performansının

Detaylı