Rantudil Retard Kapsül 90 mg

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rantudil Retard Kapsül 90 mg"

Transkript

1 Rantudil Retard Kapsül 90 mg FORMÜLÜ : 1 kapsül Rantudil Retard; 90 mg asemetasin içerir. Ayrıca 1 kapsül Rantudil Retard; boyar madde olarak mg sarı demir oksit, mg kırmızı demir oksit, mg siyah demir oksit ve 0.77 mg titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Rantudil in etken maddesi asemetasin; antienflamatuar, analjezik, antipiretik özellikleri olan ve iyi tolere edilen non-steroidal bir aktif maddedir. Asemetasin enflamatuar zincirin önemli bir parçası olan prostaglandinlerin sentezinde rol alan siklooksijenaz enziminin inhibitörüdür. İnsanda emilen asemetasinin %50-90 ı indometasine ve diğer inaktif metabolitlere dönüşmekte ve indometasinle de aynı mekanizma üzerinden güçlü bir prostaglandin inhibisyonu sağlanmaktadır. Ayrıca hayvan modellerinde asemetasinin mast hücrelerinden histamin salınımı, protein denatürasyonunun inhibisyonu, serbest sülfidril gruplarının artan konversiyonu, kompleman aktivitesinin inhibisyonu, lizozomal membranların stabilizasyonu, ve serotonin ile bradikinin aracılık ettiği enflamatuar eylemin inhibisyonu üzerine etkileri vardır. Dolayısıyla, asemetasinin insandaki antienflamatuar aktivitesinin tamamı ana bileşik ile onun ana metaboliti olan indometasinin farmakolojik etki kombinasyonunun bir sonucudur. Rantudil Retard (90 mg asemetasin) maksimum plazma konsantrasyonlarına ortalama 4 saatte ulaşır. 6 ve 10 saat sonra kan konsantrasyonları retard asemetasinde retard olmayan asemetasinden anlamlı olarak daha yüksektir. Metaboliti olan indometasinin pik konsantrasyonları yaklaşık saat sonra oluşur. Plazma proteinlerine bağlanma asemetasin için %97, indometasin için %99 oranındadır. Asemetasinin eliminasyon yarı ömrü , indometasinin ise saat arasındadır. Asemetasinin farmakolojik olarak aktif olan tek metaboliti indometasindir. Asemetasin ve metabolitleri %40 renal ve %60 safra yolu ile atılır. ENDİKASYONLARI : Aşağıdaki belirtilen durumlardaki ağrı ve hareket kısıtlılığında: Kronik artiküler romatizma (kronik poliartrit, romatoid artrit) Özellikle büyük eklemlerin ve omuriliğin dejenerat if eklem hastalığı ile görülen akut iritasyon (akt if artroz, spondilartroz) Bechterev hastalığı (romatoid spondilit) Gut atakları Eklemlerin, kasların ve tendonların enflamatuar hadiseleri, tenosinovit, bursit

2 Lumbago-Siyatalji Yüzeyel venlerin ve diğer damarların enflamasyonları (tromboflebit ve vaskülitler) Ayrıca Kronik psöriatik artrit Operasyonlardan ve kontüzyonlardan sonraki enflamasyon ve şişlikler KONTRENDİKASYONLARI : Rantudil Retard Kapsül aşağıdaki durumlarda kullanılmaz: -Nedeni anlaşılamayan dishematopoez durumunda, -Asemetasin veya indometasin'e karşı aşırı hassasiyet durumunda, -Gebeliğin üçüncü döneminde, -Yeterli deneyim olmadığından 14 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. UYARILAR / ÖNLEMLER : Rantudil Retard Kapsül aşağıdaki durumlarda ise risk/yarar oranı göz önüne alınarak verilir: -Gastrik veya duodenum ülseri (veya ülser hikayesi) olan hastalar -Gebeliğin ilk ve ikinci döneminde olan hastalar -Emzirme döneminde Hikayelerinde gastrik veya duodenal ülsere dair deliller olan ya da gastroentestinal belirtiler gösteren hastalar, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ve/veya kalp yetmezliği olanlar ve yaşlı hastalar tıbbi gözlem altında tutulmalıdır. Nonsteroid antienflamatuar / analjeziklere aşırı duyarlık reaksiyonları (örn. astım atakları, cilt reaksiyonları veya akut rinit) gösteren hastalar belirli önlemler (acil durumlar için hazırlıklı olma) alınmadan Rantudil kullanmamalıdır. Astım, saman nezlesi, nazal mukoza konjesyonu ve kronik solunum sistemi enfeksiyonu olan hastalar aşırı duyarlık reaksiyonları riski altındadırlar. Asemetasin ile epilepsi, Parkinson hastalığı ve psikiyatrik hastalıkların belirtilerinde artış olabilir. Santral sinir sistemine etkili ilaçlar veya alkolle birlikte alındığında dikkatli olmak gerekir. Hemorajiye eğilimi artmış hastalarda trombosit agregasyonu etkilenebilir. Başdönmesi, sersemlik, uyuşukluk gibi santral yan etkileri görülebileceğinden araç veya makine kullanma kabiliyetinde azalma olabilir. Gebelik ve laktasvonda kullanımı

3 Gebelik kategorisi: 1. ve 2. trimester için B; 3. trimeste r için D. Asemetasin uterus kasılmalarını inhibe edebileceğinden ve kanama eğilimini arttırabileceğinden, Rantudil Retard Kapsül gebeliğin üçüncü döneminde kullanılmamalıdır. Gebelik sırasında asemetasin kullanımı ile ilgili deneyimler yeterli olmadığından, gebeliğin ilk ve ikinci döneminde risk/yarar oranı dikkatle değerlendirilerek kullanılmalıdır. Az miktarda etkin madde anne sütüne geçtiğinden, emziren anneler için risk/yarar oranı dikkatle değerlendirilerek kullanılmalıdır. Araç ve makina kullanımına etkileri Önerildiği şekilde kullanıldığında bile, taşıt sürme, makine kullanma gibi dikkat gerektiren faaliyetleri etkileyecek derecede reaksiyon hızını etkileyebilir. Bu durum bilhassa tedavinin başlangıcında, doz arttırıldığında veya hasta başka bir ilacı kullanmaya başladığında ve alkolle birlikte alındığında ortaya çıkar. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER : Aşağıdaki yan etkiler ara sıra görülür : Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, iştah kaybı, gastrointestinal kanama (nadiren ane iye yol açar), gastrointestinal ülser (bazen kanama ve delinme görülebilir), baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama hali, halsizlik, uykusuzluk/yorgunluk, kulak çınlaması. Nadir görülen yan etkiler ise : Anksiyete, konfüzyon, psikoz, halusinasyonlar, depresyon, irritabilite, kas zayıflığı, periferik nöropati, böbrek hasarı, ödem, tansiyon yükselmesi, hiperkalemi, aşırı duyarlılık reaksiyonları (eritem, ekzantem, enantem, anjiyoödem, terleme artışı, ürtiker ve kaşıntı), saç dökülmesi, anaflaktik reaksiyonlar, lökopeni, karaciğer enzimlerinde yükselme, üremi. Uzun süreli tedavi sırasında: retinal pigment deje nerasyonu, korneada bulanıklık. Eğer şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonu belirtileri (yüz ödemi, şişmiş dil, nefes darlığı ile beraber şişmiş larinks) gözlenirse, zaman kaybetmeden medikal yardım alınmalıdır. İzole vakalarda şunlar ortaya çıkabilir : Trombopeni, agranülositoz, aplastik anemi, işitme bozuklukları, şiddetli cilt reaksiyonları, akut böbrek yetmezliği, toksik hepatit ve karaciğer harabiyeti, hiperglisemi ve glukozüri, anjinal belirtiler, vajinal hemorajiler ve uzun süre kullanımdan sonra retinal pigment dejenerasyonu ve korneada bulanıklık. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİMLER : Asemetasin ve digoksin preparatlarının aynı zamanda verilmesi serum digoksin seviyesini yükseltebilir. Lityum tedavisi gören hastalarda lityum klirensi izlenmelidir. Büyük oranda plazma proteinlerine bağlanan diğer aktif maddelerle asemetasin arasında herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Asemetasin tromboksan sentezini inhibe ettiği için, antikoagülanlarla birlikte alındığında

4 hemoraji riski artabilir. Asetilsalisilik asit serum asemetasin seviyesini düşürebilir. Kortikosteroidler veya diğer antienflamatuarlarla birlikte verildiğinde gastroentestinal hemoraji riski artar. Penisilinlerle ve probenesidle kombinasyon asemetasin eliminasyonunu yavaşlatabilir, furosemidle ekskresyonu hızlanır. Diğer non-steroid antienflamatuarlarda olduğu gibi asemetasin de diüretiklerin ve antihipertansiflerin etkilerini zayıflatabilir. Asemetasin hiperkalemiye yol açabileceğinden dolayı potasyum tutucu diüretikler alan hastalarda serum potasyum seviyeleri izlenmelidir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, yetişkinler günde 1 Rantudil Retard kapsül almalıdır. Hastalığa ve şiddetine bağlı olarak gerektiğinde doz günde 2 kapsüle çıkartılabilir. Akut gut krizinde doz Belirtiler kayboluncaya kadar günde 180 mg asemetasin kullanılır (günde 2 Rantudil Retard Kapsül). Rantudil Retard kapsül yemek sırasında bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Tedavi süresine doktor karar vermelidir. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ : Doz aşımında, fenalık hissi, kusma, karın ağrısı, terleme, santral sinir sistemi bozukluğu, hipertoni ve bileklerde ödem, oligüri, hematüri, solunum depresyonu, kramplar ve koma görülebilir. Tedavi semptomatiktir; mide yıkanması, sıvı dengesini hesap ederek diürezi stimüle etmek ve gerektiğinde şok tedavisi yapılır. SAKLAMA KOŞULLARI : Oda sıcaklığmda, 25 C'nin altında saklayınız, rutubetten koruyunuz. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI : Rantudil Retard 90 mg : 90 mg asemetasin içeren 10 ve 20 kapsüllük blister ambalaj PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ : Rantudil Forte 60 mg : 60 mg asemetasin içeren 20 ve30 kapsüllük blister ambalaj

5 RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ Meda Manufacturing GmbH, Almanya lisansı ile; Meda Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Küçükbakkalköy, Dereyolu Cad. Karaman Çiftliği Yolu Otokoç Binası No.53, K. 1 Ataşehir-İstanbul Tel: Fax: ÜRETİM YERİ VE ADRESİ Bayer İlaç Fabrikaları A.Ş. Davutpaşa Cad. No: Topkapı - İSTANBUL Tel: (0 212) (16 hat) Faks: (0 212) RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI /73 Prospektüs onay tarihi Reçete ile satılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİKLORON 50 mg ENTERİK FİLM TABLET 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir film tablet; 50 mg Diklofenak Sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet DİLOXOL 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablette: Klopidogrel hidrojen sülfat 97.875 mg (75 mg klopidogrel baza eşdeğer) ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit içerir FARMAKOLOJİK

Detaylı

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 15 mg Meloksikam içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikleri: Meloksikam, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olduğu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUROFARM 200 mg/30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: İbuprofen Psödoefedrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JET-C 400/250 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Asetilsalisilik asit 400 mg Askorbik asit 250 mg Yardımcı maddeler: S odyum

Detaylı

CİRRUS Uzun Salım Film Tablet

CİRRUS Uzun Salım Film Tablet CİRRUS Uzun Salım Film Tablet FORMÜLÜ: Her bir film kaplı bi-layer tablette; Çekirdeğin kontrollü salım yapan birinci tabakası 120 mg Psödoefedrin hidroklorür ve hemen salım yapan ikinci tabakası 5 mg

Detaylı

PARLODEL TABLET 2.5 mg

PARLODEL TABLET 2.5 mg PARLODEL TABLET 2.5 mg FORMÜLÜ Bir tablet 2.5 mg bromokriptin (mesilat halinde) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Parlodel, bir ön hipofiz hormonu olan prolaktinin salgılanmasını

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET Her bir film kaplı tablet, 2 mg Risperidon içerir. Yardımcı madde: Laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E 171) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey

Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey Suprecur 1,5 mg/g Nazal Sprey FORMÜLÜ 1.0 g çözelti, 1.500 mg busereline eşdeğerde 1.575 mg buserelin asetat, koruyucu madde olarak 0.100 mg benzalkonyum klorür, 0.400 mg sitrik asit monohidrat, 2.400

Detaylı

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: KEPPRA 500 mg FİLM TABLET Her bir film tablette; 500 mg levetirasetam ve boyar madde olarak, titanyum dioksit (E171),sarı demir oksit (E172) bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GRİPORT film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM İ Etkin maddeler: Parasetamol... 650 mg Psödoefedrin HCl... 60 mg Klorfeniramin maleat 4 mg Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Olmesartan medoksomil Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Olmesartan medoksomil Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OLMETEC 10 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Olmesartan medoksomil Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 10 mg 61.60 mg Yardımcı

Detaylı