SURGAM. Tablet. Formülü: 1 tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SURGAM. Tablet. Formülü: 1 tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler:"

Transkript

1 SURGAM Tablet Formülü: 1 tablette 300 mg tiaprofenik asit içerir. Farmakolojik özellikleri: Farmakodinamik özellikler: Tiaprofenik asit, arilalkanoik asit ailesinden bir nonsteroidal antiinflamatuar olup, benzoiltienil'in propionik asit türevidir. Klasik nonsteroidal antiinflamatuar olarak Cox-1 ve Cox-2 enzimlerini inhibe eder. Bu etkili maddenin antiinflamatuar, analjezik, antipiretik, prostaglandin sentezini ve trombositlerin agregasyonunu inhibe edici özellikleri vardır. Tiaprofenik asit, eklem kıkırdağında proteoglikan sentezini inhibe etmez. Farmakokinetik özellikler: Tiaprofenik asitin barsaktan emilimi hızlıdır. İlaç alındıktan ortalama bir saat sonra serumda doruk değerlere ulaşır. Başlıca metaboliti tiaprofenik asidin bir alkol türevidir. Proteine bağlanma oranı % 98 dir. Tiaprofenik asit ve metabolitleri bütün organizmaya diffüze olur. Büyük bir kısmı böbrekler yolu ile atılır. Eliminasyon yarı ömrü, dozdan bağımsız olarak saattir. Tekrarlayan dozlarında ve böbrek fonksiyonları normal olan yaşlılarda dokularda birikme olmaz. Endikasyonları: Surgam, antiinflamatuar ve analjezik etkisi nedeniyle aşağıdaki durumlarda kullanılır: -Romatoid artrit,osteoartrit ve ankilozan spondilit -Kas ve iskelet sisteminin diğer inflamasyonlu ve ağrılı rahatsızlıklarında (tendinit, bursit, ağrılı omuz gibi yumuşak doku romatizmaları ve lumbalji, siyatik, boyun ağrıları gibi) -Post-operatif inflamasyon ve ağrı ile diğer yumuşak doku lezyonları Kontrendikasyonları: Tiaprofenik asit aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: -Aktif mide veya duodenum ülseri olan veya anamnezlerinde ülseri bulunanlar -Tiaprofenik asite karşı aşırı duyarlık -Ağır böbrek veya karaciğer yetersizliği olanlar -Asetil salisilik asit veya diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kullanımı ile başlamış olsun veya olmasın, astım hikayesi olan hastalar -Hamile ve emziren kadınlar. -Tekrarlayan üriner sistem bozukluğu olan hastalar SB onay tarihi : /1

2 - Çocuklar Uyarılar / Önlemler: Ciddi gastrointestinal risk sebebiyle özellikle antikoagülanlarla tedavi gören hastalarda sindirim sistemi ile ilgili semptomlar dikkatle izlenmeli, gastrointestinal kanama halinde tedaviye derhal son verilmelidir. Asetil salisilik asit ve tiaprofenik asitin bağlı olduğu grubu da kapsayan nonsteroidal antienflimatuar ilaçlar arasında çapraz-duyarlılık riski vardır. Bu psödoallerjik reaksiyonlar, raş, ürtiker, anjioödem gibi semptomları ya da potansiyel olarak daha şiddetli belirtileri (örn. larinks ödemi, bronkospazm, şok) içerebilir. Tekrarlayan rinosinüzit, nazal polipozis ya da kronik ürtikeri olan hastalarda psödoallerjik reaksiyon riski daha büyüktür. Astmatik hastalar özellikle tehlikeli reaksiyonlar riski altındadır. Bu nedenle astım hikayesi olan hastalara tiaprofenik asit verilmemelidir. Tiaprofenik asit ve diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçların kullanımı sırasında, üriner semptomlar ve sistit rapor edilmiştir. Reaksiyonun genellikle geri dönüşümlü olmasına karşın, tanınmaması, bazı hastalarda uzun araştırmaların yapılmasına, hatta cerrahi müdahelelere neden olmuştur. Herhangi bir üriner semptom görülürse, tiaprofenik asit tedavisine derhal son verilmeli, tedavinin kesilmesinden sonra idrar analizi ve idrar kültürü yapılmalıdır. Tiaprofenik asit ile tedaviye başlamadan önce, hastanın doktora herhangi bir üriner semptomun olup olmadığı hakkında bilgi vermesi istenir (Bkz. Yan etkiler/advers etkiler). Enfeksiyon belirtilerini maskeleyebileceğinden, bu hastalıklarda tiaprofenik asit kullanımı antibiyotik tedavisi ile birlikte olmalıdır. Tiaprofenik asit, ödemle birlikte su ve sodyum retansiyonuna sebep olabilir. Tedavinin başlangıcında, kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, diüretik kullanan hastalarda idrar miktarı ve böbrek fonksiyonları dikkatle takip edilmelidir. Tiaprofenik asit; renal, kalp ve karaciğer yetmezliği olanlarda ve yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalı, doz mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Tiaprofenik asit diüretik ilaçların hem diüretik hem de antihipertansif etkisini azaltabilir Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların lityumun sabit durum (steady state) plazma konsantrasyonlarını arttırdığı bildirilmiştir. Dolayısıyla, tiaprofenik asit kullanan hastalarda bu seviyelerin takibi önerilir. Gebelik ve laktasyon: Gebelik: 1.ve 2. Trimestir (Gebelik Kategorisi B): Hayvan çalışmalarında fetusa yönelik risk gösterilmemiş olmakla birlikte, gebe kadınlarda yapılmış kontrolü çalışma bulunmamaktadır. Gebeliğin birinci ve ikinci trimestirinde tiaprofenik asit uygulanası önerilmez. 3. Trimestir (Gebelik Kategorisi D): Ductus arteriosus un erken kapanma ve doğumda gecikme olasılıklaı nedeniyle, gebeliğin 3. trimestirinde Surgam uygulanmamalıdır. SB onay tarihi : /2

3 Laktasyon: Tiaprofenik asit anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde ya tedavi kesilmeli ya da emzirmeye ara verilmelidir. Çocuklarda kullanım: Surgam 300 mg tablet çocuklarda kullanılmamalıdır. Tiaprofenik asit, taşıt ve makina kullanma yeteneğini bozabilir. Yan etkiler / Advers etkiler: Gastrointestinal : Bulantı, kusma, epigastrik ağrı, pasaj bozuklukları, ülser, ülser perforasyonu, anemiye sebep olan gizli veya belirgin gastrointestinal kanama Muko-kutanöz : Raş, ürtiker, kaşıntı, purpura; çok nadiren eritema multiforme ve büllöz döküntüler (Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz), çok nadiren fotosensitivite, aftöz stomatit Aşırıduyarlık reaksiyonları : Özellikle aspirin ve diğer nonsteroidal antiinflamatuar ajanlara karşı allerjisi olanlarda astım atakları, anjioödem, tek vakada saptanan anafilaktik şok Hematolojik : Trombositopeni, kanama süresinin uzaması Üriner Sistem : Üriner semptomlar (mesane ağrısı, dizüri, pollakiüri, hematüri veya sistit görülebilir.üriner semptomların başlamasından sonra tiaprofenik asitle tedaviye aylarca devam edildiğinde, üriner sistemde ciddi inflamatuar değişiklikler meydana gelebilir.bu nedenle, üriner semptomlar (sık idrara çıkma, disüri, nokturia, hematüri) görülürse tiaprofenik asit tedavisi kesilmelidir.yukarıda belirtilen semptomların görülmesi durumunda doktora başvurulmalıdır. Sinir Sistemi : Nadiren vertigo, kulaklarda uğultu ve sersemlik Renal : Sodyum ve su retansiyonu, diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlarda görüldüğü gibi nadir akut interstisyel nefrit vakaları bildirilmiştir. Hepatik : Nadiren karaciğer testlerinde anormallikler BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler: SB onay tarihi : /3

4 Tiaprofenik asit yüksek oranda proteine bağlandığından diğer yüksek oranda proteine bağlanan ilaçlarla birlikte kullanımı tavsiye edilmez.etkileşim olasılığı olabilecek ilaçlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlaması yapılmalıdır. Birlikte uygulanması önerilmeyenler: -Yüksek dozda salisilatları da içeren diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler -K vitamini antagonistleri, tiklopidin,heparin -Lityum -Yüksek doz metotreksat Birlikte uygulanmasında dikkat edilmesi gerekenler: -Diüretikler (Potasyum koruyucu diüretikler, kulp (loop) diüretikleri, tiazid grubu diüretikler) -Düşük doz metotreksat -Kardiyak glikozidler, sulfonamidler Etkileşim olasılığı gözönüne alınması gerekenler: -Trombolitikler -Antihipertansifler (diüretikler, -blokerler, ACE-inhibitörler, anjiotensin II-reseptör blokerleri) -Proteine yüksek oranda bağlanan ilaçlar (hipoglisemik sülfonilüreler, fenitoin) -Nonsteroidal antiinflamatuarlar siklosporin ile birlikte kullanıldığında nefrotoksisite riski artabilir -Kinolon grubu antibiyotiklerle etkileşim nedeniyle konvülsiyon görülebilir. Kullanım şekli ve dozu: Erişkinlerde: Sabah ve akşam birer tablet olmak üzere günde 2 tablet (=600 mg) alınır. Tabletler tercihan yemekler sırasında alınmalıdır. Surgam 300 mg tablet çocuklarda kullanılmaz. Dozaşımı ve tedavisi: Dozaşımı durumunda özellikle gastrointestinal risk sözkonusu olduğundan erken gastrik lavaj yapılmalı, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Saklama koşulları: Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, 30 o C nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.işıktan koruyunuz. Ticari şekli ve ambalaj içeriği: SB onay tarihi : /4

5 Surgam 300 mg tablet, 20 tabletlik blister ambalajlarda. Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri: Surgam 300 mg süppozituar, 6 süppozituar içeren ambalajlarda. Surgam retard, 20 retard tablet içeren blister ambalajlarda. Ruhsat sahibi: Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No: Levent-İstanbul Üretim yeri: Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran Lüleburgaz Ruhsat no. ve tarihi: 197/35, Reçete ile satılır. Prospektüs onay tarihi: SB onay tarihi : /5

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

Rantudil Retard Kapsül 90 mg

Rantudil Retard Kapsül 90 mg Rantudil Retard Kapsül 90 mg FORMÜLÜ : 1 kapsül Rantudil Retard; 90 mg asemetasin içerir. Ayrıca 1 kapsül Rantudil Retard; boyar madde olarak 0.1232 mg sarı demir oksit, 0.2156 mg kırmızı demir oksit,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü d amblemli, homojen görünüşlü beyaz film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİKLORON 50 mg ENTERİK FİLM TABLET 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir film tablet; 50 mg Diklofenak Sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUROFARM 200 mg/30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: İbuprofen Psödoefedrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum

Detaylı

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET

ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET ZELOXĐM FORT 15 mg TABLET FORMÜLÜ: Her tablet 15 mg Meloksikam içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikleri: Meloksikam, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olduğu

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet DİLOXOL 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablette: Klopidogrel hidrojen sülfat 97.875 mg (75 mg klopidogrel baza eşdeğer) ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit içerir FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi FORMÜLÜ 100 ml enfüzyon çözeltisi; 500mg levofloksasine eşdeğerde 512.48 mg levofloksasin hemihidrat, 900mg sodyumklorür, 140mg hidroklorik asit, ad. ph= 4.8 sodyum

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir.

FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir. FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet Formülü : Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir. 3.504mg Farmakolojik Özellikleri : Flupentiksol belirgin

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JET-C 400/250 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Asetilsalisilik asit 400 mg Askorbik asit 250 mg Yardımcı maddeler: S odyum

Detaylı

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 gramda 100 mg sefditoren pivoksil içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz

Detaylı