MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu"

Transkript

1 2014 Güz Yarıyılı üstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu İçindekiler; Başvuru Hakkında Genel Bilgiler... 2 Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 3 Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 4 Başvuru Şekli... 5 Ön Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler Kesin Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler Ve Başvuru Koşulları İle İlgili Sınav Şartları Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru; Değerlendirme Koşulları Tablosu... 11, Ve Kontenjanlar Tablosu... II.Bölüm

2 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları, ve programlarına başvuracak adayların lisans yüksek lisans derecesine sahip olmaları koşullu ön kabul lisans yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve eşdeğer Fen Fakültelerinin (Mühendislik, Teknoloji, Fen-Edebiyat) lisans yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilir. yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir. Adayların, başvuracakları alanlarda yakın alanlarda / derecelerini almış olmaları önerilir. derecesini başvurdukları programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Adaylar, en fazla 3 farklı programa başvurabilirler.(tarih ve saatler hakkında ilgili enstitülerin web sayfalarına bakılabilir.) Ancak 3 programa kesin kayıt yapılamaz. Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvuruların, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve altındaki program kontenjanları yirmi kişi, 10 un üstündeki program kontenjanları kontenjanın iki katıdır. ve Uzaktan Öğretim programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır. ve programlara öğrenci başvuru tarihleri farklıdır, başvurular sadece sistem üzerinden alınacaktır. Mülakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler her Enstitü değişiklik gösterebileceğinden, ön kayıt sonrasında Enstitülerin web sayfalarında ilan edilecektir. Zamanında yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmeyecektir. Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında ön koşul alan sınırlaması gerektiren durumlar vardır. Gerekli koşullar tabloda verilmiştir. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır. 2

3 Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09 Haziran Haziran 2014 üstü üstü Programlara Programlara Başvuru ve Başvuru ve Ön kayıtlar - Bitiş Ön Kayıtlar - Başlangıç 17 Haziran Haziran 2014 *üstü Programları Dil Sınavı Saat 10:00 25 Haziran 2014 üstü Programlar Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat - Bitiş üstü Programlar Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat - Başlangıç 1 Temmuz 2014 üstü Programlar Sonuçların İlanı 21 Temmuz Temmuz Temmuz 2014 üstü Programlar Kesin Kayıt - Başlangıç üstü Programlar Kesin Kayıt - Bitiş üstü Programlar Yedeklerin İlanı ve Kaydı - Başlangıç 31 Temmuz 2014 üstü Programlar Yedeklerin İlanı ve Kaydı - Bitiş * Dilde Eğitim veren, yukarıdaki açıklamalarda yabancı dil belgesi isteyen Programları. 3

4 Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 2 Temmuz 2014 üstü Programlara Başvuru ve Ön Kayıtlar - Başlangıç 08 Temmuz Temmuz 2014 üstü Programlara Başvuru ve Ön Kayıtlar - Bitiş *üstü YL Programları Dil Sınavı (S: 14.00) 14 Temmuz Temmuz Temmuz 2014 üstü Programlar Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat - Başlangıç üstü Programlar Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakat - Bitiş üstü Programlar Sonuçların İlanı 04 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos 2014 üstü Programlar Kesin Kayıt - Başlangıç üstü Programlar Kesin Kayıt - Bitiş üstü Programlar Yedeklerin İlanı ve Kaydı - Başlangıç üstü Programlar Yedeklerin İlanı ve Kaydı - Bitiş 4

5 Başvuru şekli; Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden yapılacaktır, sadece kesin kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından kesin kayıt tarihlerinde ilgili Enstitülere belge teslimi yapılacaktır. Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt Üniversitemiz web sayfasının (www.marmara.edu.tr) duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden yeni hesap oluşturularak sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin pdf jpeg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Kayıt sırasında aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur.(bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.) Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler ilgili enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Enstitü tarafından onayı verilen adaya bilgi maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik hata olması durumunda da ilgili enstitü tarafından, başvuru sırasında belirttiğiniz e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) Onaylanmış olan tercihler değiştirilemez ve silinemez. Başvuru tarihleri süresince (ön kayıt sırasında) oluşturulan kullanıcı bilgisiyle sisteme giriş çıkış yapılarak bilgi ve belgelerde güncelleme yapılabilecektir. Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe doğrultusunda (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar kontrol edilmesini sağlayacaktır. Başvurusu tamamen onaylanmış adayın, başvuru yaptığı programın yabancı dil yeterlik zorunluluğuna bakılarak buna göre Dil şartını sağlayıp sağlamadığına bakılacaktır. Geçerli sınav belgesi olmayan, yeterlik sınavına katılması gereken aday Diller okulu tarafından sınava alınacaktır. Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru ekranında belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaklardır. Değerlendirme tablosunda yer alan, puanlamaya katılacak olan değerlerin tamamlanması sonucunda ilgili hesaplamalar yapılarak sıralama belirlenecektir. Ön kayıt sonrası beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır. 5

6 Ön Kayıtta istenen bilgi ve belgeler; Mezuniyet Belgesi (pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir); ve Dereceli başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları koşullu ön kabul, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. sonrası programlarına başvuracak adayların programlarından mezun öğrenimlerinin son yarıyılı öğrenci olmaları gerekir. o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır. o Mezun durumda olmayan adaylar mezun kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir. Transkript Belgesi (onaylı), (pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir)(zorunlu); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar transkriptlerinin 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.)(4'lük 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.) Programlarına başvurularda YL Transkripti yüklenmesi gerekmektedir. sonucu (zorunlu); Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı yıl ve dönemi sisteme girilecektir. lar direkt olarak ÖSYM den alınacaktır. (Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.) Dil Belgesi (YDS, ÜDS eşdeğeri) (pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (zorunlu); o Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar. o Dil puanı olmayan adayları, Üniversitemiz Diller okulunun yapacağı yeterlik sınavına alınacaklardır.(sınav tarihleri yukarıda verilen takvime bakınız.) Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (zorunlu); o Yüklenen fotoğraflar, sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimlerden basılacaktır. Manzara ve diğer uygun olmayan şekilde yüklenen fotoğraflar iptal edilecektir. Kompozisyon (Mülakat sırasında ilgili Enstitüye teslim edilecektir); Başvurduğu alanda neden lisansüstü eğitim yapmak istediğini belirtir kompozisyon alınacaktır. (Güzel Sanatlar Enstitüsü zorunludur.) 6

7 Portfolyo (Güzel Sanatlar Enstitüsü, Adaylar Portfolyolarını Mesleki Bilgi Değerlendirme Sınavında Anasanat Dalı Jürisine teslim edeceklerdir. Örnek enstitünün web sayfasına bakılabilir.) Denklik Belgesi (Word, pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir); eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; öğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. uyruklu adaylar ise; Yukarıda yer alan belgelere ek olarak o Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde Türkçe tercümelerini yaptırarak başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.(yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak sisteme yüklenecektir.) Noter tasdiki kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan istenecektir. *Tüm belgelerin, başvuru yapılan programın dilinde onaylı Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir. Kesin Kayıtta istenen bilgi ve belgeler; Mezuniyet Belgesi(zorunlu); ve Dereceli programlarına kayıt olacak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. sonrası programlarına kayıt olacak adayların programlarından mezun olmaları gerekir. o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar (öğrenciler), mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır. Transkript Belgesi (onaylı) (zorunlu); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.) Askerlik Durum Belgesi(zorunlu), 7

8 Belgesi (Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.) (zorunlu) (Yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.) Dil Belgesi (YDS, ÜDS eşdeğeri) (Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar.) (zorunlu) YDS, ÜDS eşdeğeri yabancı diller dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.(yds, ÜDS eşdeğer tablosunda yer alan sınavlardan) Fotoğraf (2 Adet) (zorunlu); Denklik Belgesi (Word, pdf jpeg formatında sisteme yüklenecektir) (zorunlu); eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; öğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi. TC Kimlik fotokopisi; uyruklu adaylar; Yukarıda yer alan belgelerin aslı mutlaka gösterilecektir (Kesin kayıt hakkı kazananlar asıllarını getireceklerdir.) o Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. (zorunlu) o Varsa Denklik Belgesi; ( Üniversitelerden mezun olanların öğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa denklik belgesinin fotokopisi. (Denklik belgesinin aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (zorunlu) o Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.) (zorunlu) o TÖMER belgesi. (zorunlu) Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır. o İlgili belgelenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve aslı gibidir yapılabilir. o Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin bulunduğu Üniversite tarafından onaylanmış aslı gibidir fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir. o Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur. 8

9 ve başvuru koşulları ile ilgili sınav puan şartları; Programlarına öğrenci alımlarında; o puanı en az 60 (GRE eski sistem 635 yeni sistem 151, GMAT yıl geçerlidir. ), başvurdukları programın puan türünde; o Fen Bilimleri Enstitüsü Programları ve diğer yabancı dilde eğitim veren programlar ; YDS, ÜDS, KPDS-beş yıl geçerlidir MÜ Dil Sınavından en az 60, Fen Bilimleri Enstitüsü Türkçe Programlarda 50, (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi sırasında Enstitülerden Diller okulu Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri o uyruklu kontenjanlarına ve Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda e girmiş olma şartı aranmaz. Programlarına öğrenci alımlarında; o yüksek lisans programlarında şartı aranmamaktadır. o Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı dilde eğitim veren programları ; YDS, ÜDS, KPDS-beş yıl geçerlidir MÜ Dil Sınavından en az 60, (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi sırasında Enstitülerden Diller okulu Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri Uzaktan Eğitim Programlarına öğrenci alımlarında; o Fen Bilimleri Enstitüsü ; Uzaktan Eğitim yüksek lisans programlarında şartı aranmamaktadır. o Fen Bilimleri Enstitüsü ; Dil şartı aranmamaktadır. o Fen Bilimleri Enstitüsü ; mezuniyet notuna göre değerlendirme yapılacaktır. ( Sonrası)/ Programlarına öğrenci alımlarında; o puanı en az 65 (GRE, GMAT 3 yıl geçerlidir. ),, başvurdukları programın puan türünde, o YDS, ÜDS, KPDS-beş yıl geçerlidir ı en az 60, en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri; 9

10 o Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda ve uyruklu kontenjanlarına başvurularda e girmiş olma şartı aranmaz. ( sonrası) Programlarına öğrenci alımlarında; o (GRE, GMAT 3 yıl geçerlidir. ), puanı en az 80 başvurdukları programın puan türünde, o YDS, ÜDS, KPDS-beş yıl geçerlidir ı en az 60, en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri; o uyruklu kontenjanlarına başvurularda e girmiş olma şartı aranmaz. Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru; Yatay Geçiş ; ( on line başvuru yapılmayacaktır. Belgeler direkt olarak ilgili enstitüye belge teslim edilecektir.) o Belgeler ilgili enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik hata olması durumunda da ilgili enstitü tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle belgelerin başvurusu sırasında eksiksiz olarak yanınızda bulunması faydalı olacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) o Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. o Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir. o Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar (Başka bir öğretim Kurumunda kayıtlı) gereken belgeler: Öğrenim gördüğü Enstitü den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli) Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.) Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat.(enstitü Onaylı) TC Kimlik fotokopisi. 10

11 Programlar Değerlendirme Koşulları Tablosu Programlar (Yüzde) Programlar Uyruklu Programlar Uyruklu Uzaktan Eğitim Programları (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) eşdeğer sınav Transkript Notu Mesleki Bilgi Değerlendirme Mülakat (Sözlü) TOPLAM Güzel Sanatlar Enstitüsü İçin Değerlendirme Koşulları Tablosu Güzel Sanatlar Enstitüsü Programlar Uyruklu (Yüzde) Transkript Notu 25 Mesleki Bilgi Değerlendirme 30 Portfolyo 30 Mülakat(Sözlü) 15 TOPLAM

12 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ AB Hukuku (Türkçe) AB İktisadı(Türkçe) AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe) AB Hukuku (İngilizce ) AB İktisadı (İngilizce ) AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ) Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve AB Çalışmaları bölümü mezunları İlgili Anabilim Dalı mezunları başta olmak üzere tüm Sosyal alan mezunlar ve Dil bölümü mezunları İlgili Anabilim Dalı mezunları başta olmak üzere tüm Sosyal alan mezunlar ve Dil bölümü mezunları Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve AB Çalışmaları bölümü mezunları İlgili Anabilim Dalı mezunları başta olmak üzere tüm Sosyal alan mezunlar ve Dil bölümü mezunları İlgili Anabilim Dalı mezunları başta olmak üzere tüm Sosyal alan mezunlar ve Dil bölümü mezunları 20 2 Eşit Ağırlık Eşit Ağırlık Eşit Ağırlık Eşit Ağırlık Eşit Ağırlık Eşit Ağırlık Sayfa 1

13 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ Bankacılık Eşit Ağırlık Sermaye Piyasası ve Borsa Eşit Ağırlık Sigortacılık Eşit Ağırlık Sayfa 2

14 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi/ Matematik Öğretmenliği Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi/ Fizik Öğretmenliği Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi/ Kimya Öğretmenliği Alan Sınırlaması Yoktur Sayısal 2 2 YL: Fizik öğretmenliği lisans ve tezsiz yüksek lisans fizik eğitimi mezunları başvurabilir. DR: Fizik Öğretmenliği ve Fizik Eğitimi mezunu olup Fen Eğitimi tezli yüksek lisans eğitimi mezunları başvurabilir. YL: Kimya Öğretmenliği, Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Mezunu DR: Kimya Öğretmenliği, Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Alanlarının herhangi birinden yapmış olmak Sayısal Sayısal Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi/ Biyoloji Öğretmenliği YL: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programından mezun olmak, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Programlarının birinden mezun olmak, Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyon mezunu olmak DR: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği programından mezun olmak, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi tezli yüksek lisans programından mezun olmak Sayısal 2 Sayfa 3

15 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a İlköğretim/ Fen Bilgisi Öğretmenliği YL: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği DR: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği Sayısal 1 1 İlköğretim/ Sınıf Öğretmenliği YL: İlköğretim Bölümü (Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği), Eğitim Bilimleri Bölümü (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Eğitim Psikolojisi Bölümü, Halk Eğitimi Bölümü), Türkçe Eğitimi Bölümü, Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü (Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği), Orta Öğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği (Türk Dili Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği), Beden Eğitimi ve Spor okulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Eğitiminde Pedagojik Formasyon (P.F.) ve Alan Formasyon (A.F.) derslerini almış olmak. DR: İlköğretim Bölümü (Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği), Eğitim Bilimleri Bölümü (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Eğitim Psikolojisi Bölümü, Halk Eğitimi Bölümü), Türkçe Eğitimi Bölümü, Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü (Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği), Orta Öğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği (Türk Dili Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği), Beden Eğitimi ve Spor okulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü yada Eğitiminde Pedagojik Formasyon (P.F.) ve Alan Formasyon (A.F.) derslerini almış olmak Eşit Ağırlık 1 1 Sayfa 4

16 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a İlköğretim/ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği YL: Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimlerine ait Programlardan mezun olanlar Fen - Edebiyat Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri hariç sosyal bilimler programından mezun olanlar ile Dil - Tarih - Coğrafya Fakültelerinin Sosyal Alanlar mezunları Hukuk - Siyasal Bilimler - İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin Sosyal Bilimler Programlarından Düzeyinde mezun olanlar DR: Eğitim Bilimleri Enstitülerinin İlköğretim Anabilim Dalı - Sınıf Öğretmenliği - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - Türkçe Öğretmenliği - Ortaöğretim Sosyal Alanlar - Tarih - Coğrafya Öğretmenliği - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunları Sosyal Bilimler Enstitülerinin Coğrafya - Tarih - Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyoloji - Felsefe bilim dallarından mezun olanlar Sözel 2 2 İlköğretim/ Okul Öncesi Öğretmenliği YL: Okul Öncesi Eğitimi / Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji, Özel Eğitim, Halk Eğitimi, Eğitim Bilimleri Bölümlerinden mezun olanlar (bilimsel hazırlık alma koşulu ile), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim ve Müzik Öğretmenliği bilimsel hazırlık alma koşulu ile), Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (bilimsel hazırlık alma koşulu ile), İlköğretim Bölümü (Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü (bilimsel hazırlık alma koşulu ile) DR: ve/ yüksek lisans eğitimini okul öncesi eğitimi / okul öncesi öğretmenliği alanında tamamlayarak mezun olanlar, Okul Öncesi Eğitimi / Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji, Özel Eğitim, Halk Eğitimi, Eğitim Bilimleri Bölümlerinden mezun olanlar, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim ve Müzik Öğretmenliği), Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, İlköğretim Bölümü (Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği), Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Eşit Ağırlık 1 Sayfa 5

17 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a İlköğretim/ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik ve Fizik Bölümü (Formasyon Eğitimi almış olanlar); Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları - Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları - Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları - Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları 10 1 Sayısal 2 Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi/ Coğrafya Öğretmenliği YL: Alan Sınırlaması Yoktur DR: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Mezunları Sözel 2 2 Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi/ Tarih Öğretmenliği Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi/ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Alan Sınırlaması Yoktur Sözel 1 1 Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği Bölümleri, Fen - Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyat Bölümleri 10 2 Sözel Türkçe Eğitimi/ Türkçe Öğretmenliği Alan Sınırlaması Yoktur Sözel 1 1 Sayfa 6

18 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a Diller Eğitimi/ İngilizce Öğretmenliği Diller Eğitimi/ Almanca Öğretmenliği Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları, Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim Dalı mezunları (Bilimsel Hazırlık almak koşulu ile), Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık ve İngilizce Çeviribilim Bölümü mezunları (Bilimsel Hazırlık almak koşulu ile) Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları, Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı anabilim Dalı mezunları (Bilimsel Hazırlık almak koşulu ile), Fen- Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık ve Almanca Çeviribilim Bölümü mezunları (Bilimsel Hazırlık almak koşulu ile) 5 Sözel Sözel 1 Diller Eğitimi/ Fransızca Öğretmenliği Güzel Sanatlar Eğitimi/ Müzik Öğretmenliği Güzel Sanatlar Eğitimi/ Resim-İş Öğretmenliği Eğitim Fakültelerinin Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları, Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı anabilim Dalı mezunları (Bilimsel Hazırlık almak koşulu ile), Fen- Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim Tercümanlık (Bilimsel Hazırlık almak koşulu ile) 4 Yıllık Konservatuar mezunları, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümü mezunları, Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Bilim Dalları Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Fotograf Bölümü mezunları, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim - İş Öğretmenliği Mezunları Sözel Sözel Sözel 2 1 Sayfa 7

19 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a Eğitim Bilimleri/ Eğitim Yönetimi ve Denetimi YL: Eğitim Fakültesinden diğer Fakültelerden mezun olup pedagojik formasyon almış olmak DR: Eğitim Bilimleri Sosyal Bilimler Enstitüsünde (Eğitim Fakültelerine bağlı programlarda) yapmış olmak YL: Eğitim Fakültesinden diğer Fakültelerden mezun olup pedagojik formasyon almış olmak Eşit Ağırlık 2 Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Psikoloji Programı mezunu olmak Eşit Ağırlık Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve Öğretim Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği/ Spor Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Mezunu olmak 25 Eşit Ağırlık Alan Sınırlaması Yoktur 12 2 Sözel 1 Alan Sınırlaması Yoktur Eşit Ağırlık Sayfa 8

20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Biyoloji Sayısal Biyomühendislik (İngilizce) Sayısal Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Fizik (İngilizce) Sayısal Çevre Bilimleri 12 2 Sayısal 2 1 Çevre Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Sayfa 9

21 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Yönetim Bilişim Sistemleri Ve Mühendisliği II Öğretim (İngilizce) İş Güvenliği II Öğretim (Uzaktan Öğretim) İş Güvenliği II Öğretim 25 5 Sayısal 30 Sayısal 200 Sayısal Sayısal 5 Organik Kimya Kimya Sayısal 1 Anorganik Kimya 12 Sayısal Sayfa 10

22 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a Analitik Kimya 4 Sayısal Biyokimya 2 1 Sayısal Fizikokimya 6 3 Sayısal Uygulamalı Matematik 5 2 Sayısal Teorik Matematik 5 2 Sayısal 1 Kimya Mühendisliği (İngilizce) 10 5 Sayısal Makine Mühendisliği (İngilizce) Sayısal Sayfa 11

23 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a Makine Mühendisliği (Türkçe) 15 5 Sayısal Mühendislik Yönetimi 10 Sayısal Mühendislik Yönetimi II.Öğretim (İngilizce) 30 Sayısal 2 Mühendislik Yönetimi (Türkçe) (Uzaktan Öğretim) 50 Sayısal 2 Su Ürünleri 5 1 Sayısal 1 1 Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 1 1 Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (Türkçe) Tekstil Mühendisliği (Türkçe) 15 Sayısal Sayısal Sayfa 12

24 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları (a ( a ve ve (a ( a (a ( a GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Fotoğraf Önkoşul Aranmamaktadır Geleneksel Türk Sanatları YL: Güzel Sanatlar Sanat ve Tasarım Fakültelerinden mezun olmak. : Güzel Sanatlar Sanat ve Tasarım Fakültesi mezunu olmak ve Eğitimini Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında tamamlamış olmak Heykel Tekstil Güzel Sanatlar Sanat ve Tasarım Fakültelerinden mezun olmak. 8 8 YL: Güzel Sanatlar Sanat ve Tasarım Fakültelerinden mezun olmak. : Güzel Sanatlar Sanat ve Tasarım Fakültelerinden mezun olmak, ve / ını Tekstil ve / Moda Tasarımı Bölümlerinde tamamlamış olmak. Sayfa 13

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları, Doktora ve programlarına

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI, YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Anabilim / Anasanat Dalı AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ Bilim / Sanat Dalı

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Emin ARAT Rektör Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1) 1 adet Fotoğraf 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen Bilim/Sanat Dallarına

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI KONTENJAN Yüksek Lisans Doktora ALES Tezli Tezsiz Klasik Arkeoloji 10-6 BASIN VE YAYIN 20-10 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı