Handheld Terminal 手 持 终 端 Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал. Series 系 列 Serisi Serie Серия

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Handheld Terminal 手 持 终 端 Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал. Series 系 列 Serisi Serie Серия"

Transkript

1 Handheld Terminal 手 持 终 端 Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал Series 系 列 Serisi Serie Серия E C Tr G R User s Guide 用 户 说 明 书 Kullanım Kılavuzu Bedienungsanleitung Руководство пользователя Be sure to read Safety Precautions inside this guide before trying to use your Handheld Terminal. After reading this guide, keep it in a safe place for future reference. For product detail, refer also to 在 使 用 手 持 終 端 之 前 請 務 必 閱 讀 本 說 明 書 中 的 安 全 注 意 事 項 閱 讀 完 畢 之 後 請 將 本 說 明 書 妥 善 保 存 以 備 今 後 參 考 有 关 产 品 的 详 细 信 息 请 另 外 参 阅 : Portatif Terminali kullanmadan önce kılavuzun içindeki Güvenlik Önlemlerini okuyunuz. Kılavuzu okuduktan sonra ileride başvurmak için güvenli bir yere kaldırınız. Ürün detayları için ayrıca şuraya başvurun manual/pa/ Bitte lesen Sie sorgfältig die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsvorkeh rungen, bevor Sie Ihr Handheld-Terminal zum ersten Mal verwenden. Nachdem Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf. Für mehr Details zu diesem Produkt gehen Sie bitte auf manual/pa/ Обязательно прочитайте раздел «Меры предосторожности» этого руководства, прежде чем начать использовать ручной терминал. После прочтения этого руководства, храните его в надежном месте для дальнейшего использования. Подробную информацию о продукте можно найти на Русский Deutsch Türkçe 中 国 语 English

2 BLUETOOTH is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and licensed to CASIO COMPUTER CO., LTD. eneloop is a registered trademark of Panasonic Group. Information in this document is subject to change without advance notice. CASIO Computer Co., Ltd. makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual and specif ically disclaims any express or implied warranties of merchantability or f itness for any particular purpose. BLUETOOTH 是 注 冊 商 標 為 Bluetooth SIG Inc. 所 擁 有 並 授 權 卡 西 歐 計 算 機 株 式 會 社 使 用 該 商 標 eneloop 是 Panasonic Group 的 注 册 商 标 未 经 事 先 通 知 可 更 改 本 文 信 息 卡 西 欧 计 算 机 有 限 公 司 对 本 手 册 内 容 或 本 手 册 的 使 用 不 做 任 何 声 明 或 保 证 并 且 对 用 于 任 何 特 定 目 的 的 适 销 性 或 适 用 性 的 明 示 或 默 示 的 保 证 不 予 承 诺 BLUETOOTH, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin sahip olduğu ve lisansı CASIO COMPUTER CO., LTD'ye verilen tescilli bir ticari markadır. eneloop, Panasonic Grubunun tescilli ticari markasıdır. Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. CASIO Computer Co., Ltd. bu kılavuzun içeriği veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ya da garanti vermez ve ticari değer veya belirli bir amaca uygunluk konusundaki açık ya da zımni her türlü garantiyi reddeder. BLUETOOTH ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., lizenziert für CASIO COMPUTER CO., LTD. eneloop ist eine eingetragene Handelsmarke der Panasonic Group. Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. CASIO Computer Co., Ltd. gibt keine Zusicherungen und Garantien in Bezug auf den Inhalt dieses Handbuchs ab, und lehnt insbesondere jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie über Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. BLUETOOTH является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим компании Bluetooth SIG, Inc и лицензированным для компани CASIO COMPUTER CO., LTD. eneloop является зарегистрированным товарным знаком компании Panasonic Group. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предупреждения. Компания CASIO Computer Co., Ltd. не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно содержания или использования настоящего руководства, и при этом не дает никаких обязательств в отношении каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий товарного качества или пригодности для использования по назначению.

3 İçindekiler Güvenlik Önlemleri...Tr-2 Kullanım Önlemleri...Tr-7 Su Geçirmezlik/Toz Geçirmezlik Hakkında...Tr-8 Düzenleyici Bilgiler...Tr-9 Önemli...Tr-9 Aksesuarlar ve Seçenekler...Tr-10 Genel Kılavuz...Tr-11 Uyarı Etiketi...Tr-13 Bataryaların Takılıp Çıkarılması...Tr-14 Türkçe Tr-1

4 Güvenlik Önlemleri Bu CASIO ürününü seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Kullanmadan önce aşağıdaki Güvenlik Önlemlerini mutlaka okuyun. Sonraki sayfalarda belirtilen uyarı ve dikkat ifadelerini yok saymanız ya da uygulamamanız yangın, elektrik çarpması, hatalı çalışma, maddi hasar veya yaralanmaya yol açar. İşaretler ve Semboller Aşağıda Güvenlik Önlemlerinde kullanılan işaret ve sembollerin anlamları belirtilmiştir. Tehlike Uyarı Bu sembol, yok sayıldığında ya da hatalı uygulandığında, ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi oluştuğunu gösterir. Bu sembol, yok sayıldığında ya da hatalı uygulandığında, ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi oluştuğunu gösterir. Dikkat Bu sembol, yok sayıldığında ya da hatalı uygulandığında, yaralanma veya maddi hasar tehlikesi oluştuğunu gösterir. Çarpı işareti yapmamanız gereken birşeyi gösterir. Burada gösterilen sembol, üniteyi ayırmamanız gerektiğini gösterir. Siyah daire; yapmanız gereken birşeyi gösterir. Burada gösterilen sembol ünitenin fişini prizden çekmeniz gerektiğini gösterir. Uyarı Sökme ve Değişiklik Yapma Portatif Terminali veya isteğe bağlı ürünleri herhangi bir şekilde asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Anormal Koşullar Portatif Terminali ve/veya isteğe bağlı ürünleri seçenekleri ısındığında ya da duman çıkarmaya veya tuhaf bir koku yaymaya başladığında hemen gücü kesin ve satıcınıza ya da distribütöre veya yetkili bir CASIO servisine danışın. Tr-2

5 Toz ve Nem Uyarı Portatif Terminali toza ve suya karşı dayanıklı olsa da kızak dahil olmak üzere seçenekleri dayanıklı değildir. Gevşek metal nesneleri ve sıvı dolu kapları Portatif Terminali ve seçeneklerinden uzak tutun. Ayrıca, asla Portatif Terminali ve seçeneklerini elleriniz ıslakken kullanmayın. Lazer Işığı Portatif Terminal lazer ışığını kullanarak barkodları tarar. Lazer ışığına kesinlikle doğrudan bakmayın ya da gözlere tutmayın. Uyarı Başka Ekipmanların Çalışmalarını Etkileme (Kablosuz Veri İletişimi Kullanımı) Portatif Terminali, kalp pili taşıyan kişilerden en az 22 santimetre (8 11 /16inç) uzakta tutun. Portatif Terminalinden yayılan radyo dalgaları kalp pilinin çalışmasını etkileyebilir. Uçakta kullanmadan önce Portatif Terminalin parazit oluşturması konusunda kabin görevlilerine danışın. Bir sağlık kuruluşunda kullanmadan önce tesis yönetimiyle ya da Portatif Terminalin etkileyebileceği sağlık ekipmanı üreticisine danışın. Portatif Terminali gaz pompasına ya da kimyasal tanka veya yanıcı ya da patlayıcı herhangi bir yere yakın bir yerde kullanmayın. Dikkat Yabancı Nesneler Portatif Terminalin ya da seçeneklerinin açık kısımlarına metal ya da yanıcı madde girmemesine ve iç kısımlarının nemlenmemesine dikkat edin. Konum Kızağı, yere düşmemesi için uygun biçimde düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. LCD Ekran Ekrana kesinlikle yüksek basınç uygulamayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın. Aksi takdirde ekran veya LCD panel camı kırılabilir. Tr-3

6 Yeniden Şarj Edilebilir Bataryalar Dikkat Panasonic eneloop yeniden şarj edilebilir AA bataryaları kullanın. Diğer yeniden şarj edilebilir bataryayı kullanmayın. Yeniden şarj edilebilir bataryaları daima özel şarj aletini kullanarak şarj edin. Yeniden şarj edilebilir bataryalar DT-970 ye takılı iken şarj edilemez. Şarj aleti ile eneloop bataryalarını kullanırken, eneloop bataryaları ve şarj aleti için olan talimatları okuyarak bunları doğru kullandığınızdan emin olun. Alkalin Bataryalar Tr-4 Tehlike Bataryalardan birindeki sıvı gözünüze kaçarsa, derhal aşağıdaki adımları yerine getirin: Gözünüzü ovmadan temiz su ile durulayın. Bir hekimden derhal tıbbi yardım alın. İyileştirme eyleminin yerine getirilmemesi görüş kaybına sebep olabilir. Uyarı Bataryaların yanlış kullanımı sıvı kaçağı sebebiyle çevredekilerin lekelenmesi sonuçlanabilir ya da bataryaları yakarak yangın veya yaralanmaya sebep olabilir. Aşağıdakileri müşahade ettiğinizden emin olun: Bataryaları asla sökmeyin, değiştirmeyin, hasar vermeyin ya da kısa devre yaptırmayın. Bataryaları ısıtmayın ya da ateşe atmayın. Yeni ve eski bataryaları bir arada kullanmayın. Farklı türdeki bataryaları birlikte kullanmayın. Alkalin bataryaları şarj etmeye çalışmayın. Bataryaları düşürmeyin ya da güçlü bir şekilde çarpmayın. Bataryaları saklarken ya da imha ederken, batarya terminallerini bant vb ile yalıtın ve bataryaları kısa devre yaptırmayın. Bataryaları takarken kutpun (bataryanın + ve - uçları) doğru olduğundan emin olun. Yanlış batarya türü kullanımı patlama ile sonuçlanabilir.

7 Dikkat Bataryaların yanlış kullanımı sıvı kaçağı sebebiyle çevredekilerin lekelenmesi sonuçlanabilir ya da bataryaları yakarak yangın veya yaralanmaya sebep olabilir. Aşağıdakileri müşahade ettiğinizden emin olun: Bataryaları doğrudan güneş ışığı alan yerlerde, yüksek sıcaklıklarda ya da yüksek nemde saklamayın. Eğer bataryalar uzun süre kullanılmayacaksa, bataryaları Portatif Terminalden çıkarın. Su veya diğer sıvıların bataryalar ile temas etmesine izin vermeyin. Bozuk para tipinde Lityum Batarya Uyarı Bozuk para tipindeki bataryanın yanlış kullanılması bataryanın yanmasına sebep olarak yangın veya yaralanma ile sonuçlanabilir. Aşağıdakileri müşahade ettiğinizden emin olun: Bataryayı asla sökmeyin, değiştirmeyin, hasar vermeyin ya da kısa devre yaptırmayın. Bozuk para tipindeki lityum bataryayı şarj etmeye çalışmayın. Bataryayı ısıtmayın ya da ateşe atmayın. Bataryaları takarken kutpun (bataryanın + ve - uçları) doğru olduğundan emin olun. Bataryaları saklarken ya da imha ederken, batarya terminallerini bant vb ile yalıtın ve bataryaları kısa devre yaptırmayın. Bataryayı düşürmeyin ya da güçlü bir şekilde çarpmayın. Dikkat Bozuk para tipindeki bataryanın yanlış kullanılması bataryanın yanmasına sebep olarak yangın veya yaralanma ile sonuçlanabilir. Aşağıdakileri müşahade ettiğinizden emin olun: Bataryayı doğrudan güneş ışığı alan yerlerde, yüksek sıcaklıklarda ya da yüksek nemde saklamayın. Su veya diğer sıvıların batarya ile temas etmesine izin vermeyin. Kullanılmış bataryanın yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmesi. Tr-5

8 Güç Kaynağı / AC Adaptörü Uyarı Portatif Terminali belirtilen voltaj dışında kullanmayın. Elektrik kablosunda kesinlikle değişiklik yapmayın, sertçe bükmeyin ya da çekmeyin. AC adaptörünü ve elektrik kablosunu, özellikle priz ve fişi, kesinlikle deterjanla temizlemeyin. Kızakları kullanırken kendi AC adaptörlerini kullandığınızdan emin olun. Dikkat Fişi kesinlikle elektrik kablosundan çekmeyin. Prizden çekerken mutlaka fişi tutun. Kesinlikle ıslak ellerle fişe dokunmayın. Kızakları temizlemeden önce elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun. Kızakları uzun süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu mutlaka prizden çekin. AC adaptörün kutusu normal kullanım sırasında ısınabilir. Yılda en az bir kez AC adaptörü prizden çekip fişin uçları arasındaki tozları temizleyin. Uçlar arasında biriken tozlar yangın tehlikesi yaratabilir. Bütün Önemli Verileri Yedekleyin Dikkat CASIO Computer Co., Ltd., Portatif Terminali kullanımı, Portatif Terminalinin ya da yan ekipmanlarının hatalı çalışması veya onarımı ya da bataryaların bitmesi nedeniyle veri silinmesi veya bozulmasından kaynaklanan zarar ya da kayıplar için tarafınıza veya üçüncü bir tarafa karşı sorumlu tutulamaz. Portatif Terminal veri depolamak için elektronik hafıza kullanır, bu hafıza içeriğinin bataryaların bitmesi ya da hatalı batarya değiştirme prosedürleri nedeniyle bozulabileceği ya da silinebileceği anlamına gelir. Veri bozulduğunda ya da silindiğinde tekrar kurtarılamaz. Bütün önemli verilerinizi yedekleyin. Bunun bir yolu veriyi bir bilgisayara aktarmak için ayrı olarak satılan kızaklardan kullanmaktır. Tr-6

9 Kullanım Önlemleri Elinizdeki Portatif Terminal ve seçenekleri hassastır. Hatalı ya da sert kullanım veri depolama sorunlarına veya diğer sorunlara yol açabilir. Hatalı kullanımı önlemek için aşağıdaki önlemleri uygulayın. Batarya bittiğinde kullanmaya devam etmeyin. Bunu yapmanız veri kaybı veya bozulması ile sonuçlanabilir. Batarya bittiğinde, derhal değiştirin. Aşağıdaki durumlar ve ortamlarda Portatif Terminali ve seçeneklerini kullanmayın. Yüksek statik elektrik olduğunda Aşırı sıcak, soğuk ya da nemli ortamlarda Ani ısı değişimi olduğunda Çok miktarda toz olduğunda Portatif Terminal çok miktarda yağmur ya da suya maruz kaldığında Yağmurda kullanırken ekrana ya da tuşlara fazla güçlü basıldığında Portatif Terminali temizlemek için tiner, benzin veya temizlik malzemeleri gibi uçucu kimyasal maddeler kullanmayın. Portatif Terminal kirlendiği zaman, yumuşak, kuru bir bezle silerek temizleyin. Ekstra güç sarfederek ovalamak ekranı çizebilir. Güç kaynağı terminalleri ve Veri İletişimi terminalleri zaman zaman kuru pamuklu çubuk gibi bir araçla temizlenmelidir. Terminallerdeki kirlilik bağlantı hatalarına neden olabilir. Kimyasalları kullanırken dikkatli olun. Tiner, benzin, gaz yağı, çözücüler ya da yağlar veya bunları içeren temizleyiciler, yapışkanlar, boyalar, ilaçlar ya da temizlik ürünleri gibi maddeleri plastik kasaya ya da kapağa uygulamak rengini bozabilir veya başka hasarlara neden olabilir. Tr-7

10 Su Geçirmezlik/Toz Geçirmezlik Hakkında DT-970 Serisi modeller su ve toz geçirmezdir. Su Geçirmezlik: Performans, IEC standartlarıyla belirlenen IPX7 düzeyiyle uyumludur (normal sıcaklıkta durgun musluk suyunda 1 metre derinlikte 30 dakika su geçirmezlik). Toz Geçirmezlik: Performans, IEC standartlarıyla belirlenen IP6X düzeyiyle uyumludur. IP (Giriş Koruma), elektrikli ürünler için, International Electrotechnical Commission (IEC - Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standardı da belirtilen, sıçrama koruma ve toz geçirmezliğe yönelik standarttır. IEC, standartlaştırmaya yönelik, tüm IEC Ulusal Komitelerini içeren küresel bir kuruluştur. Tr-8 Önemli! Bu ürünün su ve toz geçirmezlik performansı, CASIO test prosedürlerini temel alır. Ayrıca bu performansın nakliye anında (müşteriye teslimat) geçerli olduğuna ve ürünün kullanıldığı ortamın kapsamında garanti edilmediğine de dikkat edin. Garanti, ürünün kullanım sırasında suya batırıldığı koşullarda uygulanmaz ve diğer elektrikli ürünlerde olduğu gibi, bu ürün yağmurda ya da benzer bir durumda kullanılırken büyük dikkat gösterilmelidir. Bu Ürünün Kullanımı Sırasındaki Önlemler Batarya kapaklarında, USB Girişi kapağında veya ilgili temas yüzeylerinde toz, kum ya da diğer yabancı maddelerin olmadığını kontrol edin. Herhangi bir kirlilik görülürse, temiz, yumuşak, kuru bir bezle silin. Temas yüzeylerinde bulunan çok küçük miktardaki kirler bile (tek bir saç teli ya da kum tanesi) cihaza su sızmasına neden olabilir. Batarya kapakları ve USB Girişi kapağındaki su geçirmezlik yalıtımında çatlaklar ve diğer hasarların olmadığını kontrol edin. Batarya kapağı kilit mandalını, yerine tıklayarak geçtiğini duyana kadar sıkıca kapatın. Batarya kapaklarının ya da USB Girişi kapağının su yakınında açılmasını ve kapatılmasını ya da deniz esintisine maruz kalmasını önleyin ve ıslak ellerle açıp kapatmayın. Bu ürünü düşürmeyin veya belirtilen aralık dışındaki sıcaklıklara maruz kalacağı konumlarda bırakmayın. Bunu yapmak, su ya da toz geçirmezliğini etkileyebilir. Diğer Önlemler Bu ürüne yönelik aksesuarlar ve isteğe bağlı ürünler su ya da toz geçirmezliğine sahip değildir. Bu ürünü şiddetli darbeye maruz bırakmak, su ya da toz geçirmez özelliğini kaybettirebilir. Ürün kullanımı sırasında dikkatsizlik ya da ihmalden dolayı ürüne su sızarsa, CASIO, dahili bileşenlere (batarya, kayıt ortamı, vb.) gelen her türlü hasar veya kayıtlı içeriğin ya da kaydının maliyetleri için tazminattan sorumlu tutulamaz. CASIO COMPUTER CO., LTD., su sızıntısı sırasında meydana gelen her türlü kazaya karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

11 Düzenleyici Bilgiler Avrupa Ürünler tüm AB üyesi ülkelerde dağıtılmaktadır İsteğe bağlı HA-N60IO, HA-N62IO, HA-E60IO modelleri Konsey Direktifi 2004/108/EC ile uyumludur. AEEE Yönetmeliğine Uygundur Üretici: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Avrupa Birliği Temsilcisi: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany Bluetooth RF ışınımını kontrol etmek için yazılımın değiştirilmesi yasaktır. Önemli Bu kılavuz programlama ya da indirme prosedürleri hakkında bilgi içermez. Bu prosedürlerle ilgili bilgi için diğer uygun belgelere bakın. Servis Sonrası Bu ürünün hatalı çalışması durumunda ürünü satın aldığınız perakendeciyle temas kurup ürün adı, satın alma tarihi ve sorunun detayları hakkında bilgi verin. Tr-9

12 Aksesuarlar ve Seçenekler Portatif Terminal DT-970M50E DT-970M51E Aksesuarlar Lütfen Portatif Terminali ilk kez kullanmadan önce ambalajın içindekileri kontrol edin. Alkalin AA bataryaları 2 Bozuk para tipinde lityum batarya 1 El Askısı 1 Kullanım Kılavuzu (bu kılavuz) Seçenekler USB Kızak HA-N60IO Ethernet Kızak HA-N62IO Lazer Yeniden Yönlendirme Eklentisi HA-N50BN5 USB Kablosu (Portatif terminal-bilgisayar bağlantısı) HA-N81USBC USB Kablosu (Kızak-bilgisayar bağlantısı) DT-380USB-A Ethernet Kızağı için AC Adaptörü AD-S42120C-N5 USB Kızak HA-E60IO HA-E60IO için AC Adaptörü AD-S15050B-N5 HA-E60IO için eklenti kiti HA-N64AT Avrupa için Güç Kablosu AC-CORD-EU Tayvan için Güç Kablosu AC-CORD-TW Kore için Güç Kablosu AC-CORD-KR Avustralya için Güç Kablosu AC-CORD-AU En son seçenekler listesi için aşağıdaki adresten ON-LINE kılavuza başvurunuz: Tr-10

13 Genel Kılavuz Portatif Terminal (DT-970M50E/M51E) Şekilde DT-970M51E gösterilmektedir. Ekran Gösterge USB Girişi Sıfırlama Anahtarı Sağ Tetik Tuşu Güç Bağlantıları IR Girişi Tuşlar microsd Kart Yuvası (Batarya Bölmesi) BS Tuşu S Tuşu Ok Tuşları (Yukarı/ Aşağı/Sol/ Sağ) Çoklu işlev (L) Tuşu Güç Tuşu CLR Tuşu Orta Tetik Tuşu Çoklu işlev (R) Tuşu Sayı Tuşları Enter Tuşu İşlev Tuşları microsd Kart Yuvası Barkod Okuyucu Girişi Sesli Uyarıcı Batarya Kapağı Kilit Mandalı Sol Tetik Tuşu Batarya Kapağı (Yedek Batarya) Askı Delikleri Batarya Kapağı (Ana Bataryalar) Veri İletişim Terminali Tr-11

14 Ethernet Kızak (HA-N62IO), USB Kızak (HA-N60IO) Şekilde HA-N62IO gösterilmektedir. Sol Üst Sağ Seçim Anahtarı* Güç Anahtarı* Veri İletişim Terminali Terminal Tespit Anahtarı Güç Bağlantıları Ön Montaj Kancaları Arka LAN Portu* AC Adaptör Jakı* USB İstemci Portu Güç LED i* LAN İletişim Durumu LED i* USB Ana Port* LAN Bağlantı Durum LED* * Sadece Ethernet Kızağı (HA-N62IO). USB kızağında sağlanmamıştır (HA-N60IO). Önemli! Veri iletişim terminali, kuru pamuklu çubuk kullanılarak zaman zaman temizlenmelidir. Kir veya toz oluşması bağlantı sorunlarına yol açabilir. Tr-12

15 Uyarı Etiketi Şekilde DT-970M51E gösterilmektedir. Etiket konumu modele bağlı olarak farklılık gösterir. Bu etiket, IEC :2007 ile uyumlu 2. Sınıf lazer ürünler için bir uyarı ve dikkat etiketidir. 2. Sınıf lazer ışığı sadece kısa bir süre için yayılsa da, kesinlikle doğrudan lazer ışığına bakmayın. Bu lazer tarayıcı tarafından yayılan lazer ışığının maksimum çıkışı 1 mw ve 650 nm dalga boyundan daha azdır. Burada belirtilenlerden başka kontrol ya da ayar kullanılması veya prosedür uygulanması tehlikeli radyasyon yayılımına neden olabilir. Tr-13

16 Bataryaların Takılıp Çıkarılması Portatif Terminalde iki tip batarya kullanılmaktadır. Portatif Terminali çalıştırmak için ana bataryalar kullanılır ve hafıza koruması için yedek batarya kullanılır. Ana batarya olarak alkalin AA bataryalarını ya da tam şarj edilen yeniden şarj edilebilir AA bataryalarını (eneloop) kullanın. Yeniden şarj edilebilir bataryaları kullanmak için, ayarı değiştirmeniz gereklidir. (Aşağıda Ana Batarya Ayarlarını Yapılandırma kısmına bakınız.) Yedek batarya olarak bir lityum batarya (CR2032) kullanın. Eğer ekranda bataryaların bittiğini gösteren mesaj görünürse, bataryaları düzgün bir şekilde değiştirin. Önemli! Ana bataryalar hem çalıştırma hem de yedekleme için kullanılırken yedek batarya sadece hafıza yedeklemesi için güç sağlar. Her iki bataryayı da aynı anda çıkarmayın. Ana (veya yedek) batarya şarjı düşükken her iki bataryanın da çıkarılması ya da yedek bataryanın (veya ana batrayaların) çıkarılması veri kaybına ya da bozulmasına sebep olabilir. Kaybolan veriler kurtarılamaz, dolayısıyla önemli verilerin yedek kopyaları daima alınmalıdır (örneğin isteğe bağlı bir kızak kullanarak verileri aktarmak gibi). Bataryaları değiştirmeden önce Portatif Terminali daima kapatın. Ana bataryaları değiştirirken daima 2 yeni alkalin AA bataryası veya 2 tam şarj edilmiş yeniden şarj edilebilir AA bataryası (eneloop) kullanın. Bu ürün için belirtilenlerin dışında bir batarya kullanılması ya da eski ve yeni bataryaların birlikte kullanılması bataryaların ömrünü önemli oranda kısaltabilir ya da arızalanmalara sebep olabilir. Lityum bataryayı değiştirirken daima bir CR2032 bataryası kullanın. Ana Batarya Ayarlarını Yapılandırma Ana batarya olarak ya kuru hücreli (alkalin) ya da yeniden şarj edilebilir bataryaları seçebilirsiniz. Fabrikadan gönderi yaparken, DRY CELL ayarı seçilir. Yeniden şarj edilebilir (eneloop) bataryaları kullanmak için, ayarı değiştirmeniz gereklidir. Aşağıda gösterildiği gibi ayarı seçin. Batarya ayarları ekranı SYSTEM MENU SETTINGS BATTERY BATTERY TYPE Aynı zamanda, Portatif Terminal bataryaları değiştirdiğinizi (ya da bataryaları geçici olarak çıkardığınızı) belirlerse, batarya ayarları ekranı otomatik olarak gösterilir. Otomatik batarya ayarları ekranının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirlemek için ayarı değiştirebilirsiniz. Aşağıda gösterildiği gibi ayarı seçin. Batarya ayarları ekranı otomatik görüntüsü SYSTEM MENU SETTINGS BATTERY SETTING MODE Tr-14

17 Ana Bataryaları Yükleme 1. Batarya kapağı kilit mandalını FREE konumuna çevirin ve batarya kapağını çıkarın. Kilitli Serbest 2. Bataryaları takarken kutbun (+ ve -) doğru olduğundan emin olun. 3. Batarya kapağını yeniden takın ve batarya kapağı kilit mandalını LOCK konumuna getirin. Tr-15

18 Yedek Bataryayı Yükleme 1. 2 vidayı gevşetin ve tırnağınızla açarak batarya kapağını çıkarın. Vidalar (2) Çentik 2. Bataryayı ok yönünde takarken kutpun (+ ve -) doğru olduğundan emin olun. 3. Batarya kapağını yeniden takın ve 2 vida ile sıkıştırın. Yedek Bataryayı Çıkarma 1. Şekilde gösterildiği gibi, bataryayı çıkarmak için kalem ucu gibi bir nesneyi kullanın. Tr-16

19 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan Printed on recycled paper. PN PN MO1309-A Printed in Japan 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Handheld Terminal Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал. Series Serisi Serie Серия

Handheld Terminal Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал. Series Serisi Serie Серия E Tr G R Handheld Terminal Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал Series Serisi Serie Серия User s Guide Kullanım Kılavuzu Bedienungsanleitung Руководство пользователя Be sure to read Safety

Detaylı

Handheld Terminal Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал. Series Serisi Serie Серия

Handheld Terminal Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал. Series Serisi Serie Серия E Tr G R Handheld Terminal Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал Series Serisi Serie Серия User s Guide Kullanım Kılavuzu Bedienungsanleitung Руководство пользователя Be sure to read Safety

Detaylı

Handheld Printer Terminal Portatif Yazıcı Terminal Handheld-Druckerterminal Ручной Терминал Принтера. Series Serisi Serie Серия

Handheld Printer Terminal Portatif Yazıcı Terminal Handheld-Druckerterminal Ручной Терминал Принтера. Series Serisi Serie Серия Handheld Printer Terminal Portatif Yazıcı Terminal Handheld-Druckerterminal Ручной Терминал Принтера User s Guide Kullanım Kılavuzu Bedienungsanleitung Руководство пользователя Be sure to read Safety Precautions

Detaylı

DUALSHOCK. 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E

DUALSHOCK. 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E TR DUALSHOCK 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E Önlemler Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın. Ayrıca PlayStation 3 sistemi için

Detaylı

Konica Minolta sanayi tipi cihazlar. Güvenlik Önlemleri

Konica Minolta sanayi tipi cihazlar. Güvenlik Önlemleri Konica Minolta sanayi tipi cihazlar Güvenlik Önlemleri Güvenlik Sembolleri Aşağıdaki semboller, cihazın hatalı kullanımına bağlı kazaları önlemek amacıyla bu kılavuzda kullanılmaktadır. Cümlenin güvenlikle

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack BP1730 Lithium-Ion Battery Pack Güvenlik Bilgileri Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin. Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları

Detaylı

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI 4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-60000 B C F G D I H E Genel Uyarı Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Önsöz. Sayın Kullanıcımız,

Önsöz. Sayın Kullanıcımız, Önsöz Sayın Kullanıcımız, Elektronik tartı cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz

Detaylı

Güç Adaptörü AC/DC 90W, Dizüstü Bilgisayar İçin

Güç Adaptörü AC/DC 90W, Dizüstü Bilgisayar İçin Güç Adaptörü AC/DC 90W, Dizüstü Bilgisayar İçin Kullanma Kılavuzu DA-10190 Öncelikle dizüstü bilgisayarların ve netbookların şarj edilmesi ve bunlara güç sağlanması için özellikle tasarlanmış olan yeni

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın SHL3850NC İçindekiler 1 Önemli güvenlik talimatları

Detaylı

D E. Alıcı I: Durum LED göstergesi Devamlı yanar: güç Yanıp söner: fare erişimi J: Bağlan düğmesi. K: USB - PS/2 çevirici

D E. Alıcı I: Durum LED göstergesi Devamlı yanar: güç Yanıp söner: fare erişimi J: Bağlan düğmesi. K: USB - PS/2 çevirici Ürün bilgileri A B C F D E G H I J K Fare A: Kaydırma ruleti ve üçüncü düğme Düşük pil LED göstergesi (yanıp söner) B: Sağ düğme C: Sol düğme D: Tarayıcı geri düğmesi E: Tarayıcı ileri düğmesi F: Bağlantı

Detaylı

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları Ürn.No. 91-19000 D D 1! 1) B H c G F J 2x AA E I G e i Genel Uyarı Boğulma tehlikesi: Bu ürün çocukların yutabileceği küçük parçaları içerir. Bu durum bir boğulma

Detaylı

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ADIM 1. Kesin bir ölçme işlemi yapabilmeniz için tartınızı her zaman ahşap veya mermer gibi sert

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

Endüstriyel Amaçlı Ölçüve Kontrol Cihazları - TESTO 831 Infrared Termometre TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Endüstriyel Amaçlı Ölçüve Kontrol Cihazları - TESTO 831 Infrared Termometre TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU testo Ltd. Şti. Endüstriyel Amaçlı Ölçüve Kontrol Cihazları - TESTO 831 Infrared Termometre TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Kızılötesi sensör, lazer Ekran Kızılötesi ölçüm Ölçüm tuşu; kızılötesi

Detaylı

Sabit disk sürücüsü montaj plakası Yönerge El Kitabı

Sabit disk sürücüsü montaj plakası Yönerge El Kitabı Sabit disk sürücüsü montaj plakası Yönerge El Kitabı CECH-ZCD1 7020229 Uyumlu donanım PlayStation 3 sistemi (CECH-400x serisi) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için,

Detaylı

Üniversal USB Seyahat Şarj İstasyonu

Üniversal USB Seyahat Şarj İstasyonu Üniversal USB Seyahat Şarj İstasyonu Kullanıcı Kılavuzu DA-10193 Digitus Üniversal USB Seyahat Şarj İstasyonu, tüm cihazlarınızı (dizüstü bilgisayarlar, ultrabook'lar, değiştirilebilir cihazlar, tabletler,

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

K I F D G E L H C J. Pilleri takın Hareket algılayıcısı (G) ışıkları

K I F D G E L H C J. Pilleri takın Hareket algılayıcısı (G) ışıkları MI-4500X Wireless Optical Mouse Ürün bilgileri A B K I F D G E L H C J Fare A: Kaydırma ruleti ve üçüncü düğme Düşük pil LED göstergesi (yanıp söner) B: Sağ düğme C: Sol düğme D: Tarayıcı geri düğmesi

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

Elektrikli tuz veya karabiber değirmeni. Kullanım Kılavuzu. Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 63030AB6X6INGNSB

Elektrikli tuz veya karabiber değirmeni. Kullanım Kılavuzu. Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 63030AB6X6INGNSB Elektrikli tuz veya karabiber değirmeni Kullanım Kılavuzu Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 63030AB6X6INGNSB Değerli Müşterimiz! Seramik öğütücülü yeni değirmeniniz tuz kristallerini ya da karabiber tanelerini

Detaylı

SİSTEM İnverter Klimalar

SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli Kanal tipi FXM40LVE FXMQ40MVE FXMQ40MAVE FXMQ200MAV7 FXM50LVE FXMQ50MVE FXMQ50MAVE FXMQ250MAV7 FXM63LVE FXMQ63MVE FXMQ63MAVE FXM80LVE

Detaylı

106 & 107 Multimeters

106 & 107 Multimeters PN 4343883 June 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Product specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

- TESTO 830 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 830 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 830 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Ekran Kızılötesi sensör, lazer Kızılötesi ölçüm Açma/kapama tuşu Temaslı ölçüm Ölçüm tuşu; kızılötesi ölçüm Pil yuvası Temaslı prob ölçüm soketi

Detaylı

Handheld Printer Terminal Portatif Yazıcı Terminal Handheld-Druckerterminal Ручной Терминал Принтера. Series Serisi Serie Серия

Handheld Printer Terminal Portatif Yazıcı Terminal Handheld-Druckerterminal Ручной Терминал Принтера. Series Serisi Serie Серия Handheld Printer Terminal Portatif Yazıcı Terminal Handheld-Druckerterminal Ручной Терминал Принтера User s Guide Kullanım Kılavuzu Bedienungsanleitung Руководство пользователя Be sure to read Safety Precautions

Detaylı

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Ürün bilgileri Fare Şarj Aygıtı F A B D G I E C H J A: Sağ fare düğmesi B: Akıllı rulet/pil göstergesi boş ve şarjda C: Sol fare düğmesi D: Tarayıcı geri düğmesi E:

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu

Curler.  Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 TR Kullanım kılavuzu a b c d e i h g f Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Kurulum Öncesi Uyarılar

Detaylı

PlayStation Camera. Yönerge El Kitabı CUH-ZEY

PlayStation Camera. Yönerge El Kitabı CUH-ZEY PlayStation Camera Yönerge El Kitabı CUH-ZEY2 7028419 TR Kullanımdan önce ˎˎBu el kitabını ve uyumlu donanımın el kitaplarını dikkatli bir şekilde okuyun. Yönergeleri ileride başvurmak üzere saklayın.

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ Starter Tip AKÜ ŞARJ CİHAZI

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ Starter Tip AKÜ ŞARJ CİHAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ Starter Tip AKÜ ŞARJ CİHAZI Kullanma Talimatı Taşıma ve Nakliye Kuralları Cihazınızın uygun tasıma şekli: Streç film veya balonlu naylon ile ambalaj yapıldıktan sonra karton koli

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Sertlik Ölçüm Cihazı PCE-3000U

KULLANIM KILAVUZU Sertlik Ölçüm Cihazı PCE-3000U Kullanım Kılavuzu KULLANIM KILAVUZU Sertlik Ölçüm Cihazı PCE-3000U 2 BETRIEBSANLEITUNG www.pce-group-europe.com Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 6/02/2017 3 Kullanım Kılavuzu Table of Contents 1 Genel Bilgi...

Detaylı

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Kullanım Kılavuzu (Turkish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Kullanım Kılavuzu

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Kullanım Kılavuzu Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 Kablosuz şarj cihazınız hakkında Nokia Kablosuz Şarj Tablası DT-900 ile, telefonunuzu veya diğer uyumlu cihazlarınızı şarj cihazı kablolarını

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 TR Kullanım kılavuzu d c a b Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Kullanım Kılavuzu April 2012 (Turkish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Durometre PCE-3000U

KULLANIM KILAVUZU Durometre PCE-3000U KULLANIM KILAVUZU Durometre PCE-3000U İçindekiler 1 Genel Bilgi... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teknik Özellikler... 4 3.2 Teslimat İçeriği... 4 3.3 Aksesuar... 4 4 Sistem Açıklaması...

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

Güç Adaptörü AC/DC 65W, Dizüstü Bilgisayar İçin

Güç Adaptörü AC/DC 65W, Dizüstü Bilgisayar İçin Güç Adaptörü AC/DC 65W, Dizüstü Bilgisayar İçin Kullanma Kılavuzu DA-10170 Öncelikle ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün, mini dizüstü bilgisayarları ve dijital fotoğraf makinelerini/kameralarını

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4997/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4997/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 TR Kullanım kılavuzu d e c b f a i g h Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu DS409slim Hızlı Yükleme Kılavuzu Güvenlik Talimatları Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 TR Kullanım kılavuzu d c b e f g h a i Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-47000 B H I C D E F G Genel Uyarı Tehlike Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 TR Kullanım kılavuzu abc h g f e d i j Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 TR E F B D C A 3 TÜRKÇE 14-17 4 HAIR DRYER HD 2509 Güvenlik Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU D 100

KULLANIM KILAVUZU D 100 KULLANIM KILAVUZU D 100 DEXUN Tüm hakları saklıdır. DEXUN logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından DEXUN sorumlu değildir. DEXUN All

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu kılavuzda önemli bilgiler yer almaktadır. İçindekiler 1.Genel açıklamalar...3 2.Güvenlik bilgileri...3 3.Önemli...5

Detaylı

AC-35V WIRELESS CHARGING PAD KULLANICI KILAVUZU

AC-35V WIRELESS CHARGING PAD KULLANICI KILAVUZU AC-35V WIRELESS CHARGING PAD KULLANICI KILAVUZU VERTU AC-35V KABLOSUZ ŞARJ PEDİ KULLANICI KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Türkçe 1 2 Türkçe VERTU KABLOSUZ ŞARJ PEDİ Vertu AC-35 kablosuz şarj pedi satın aldığınız için

Detaylı

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU SÜRÜM1.0 Türkçe 1 2 Türkçe VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU Vertu HP-1V kulak üstü kulaklık satın aldığınız için teşekkür

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Hoparlörün işletme paneli fonksiyon Tablosu Güç Açma/Kapama butonu, Çalıştırmak/Kapatmak için butona basın; Ses + Ses - Sesi kapat Güç gösterge ışığı--- Mavi LED;

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

THR9 Ex. Güvenlik Talimatları

THR9 Ex. Güvenlik Talimatları THR9 Ex Güvenlik Talimatları 01.04/TR PS11203ATRAD01 1 İçindekiler 1 UYGULAMA... 3 2 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ... 3 3 ARIZALAR VE ZARAR... 3 4 GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ... 4 5 TOZ TEHLİKESİNE SAHİP ALANLAR İÇİN

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

Nokia Kablosuz Şarj Sehpası DT-910 Kullanım Kılavuzu

Nokia Kablosuz Şarj Sehpası DT-910 Kullanım Kılavuzu Nokia Kablosuz Şarj Sehpası DT-910 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 Kablosuz şarj cihazınız hakkında Nokia Kablosuz Şarj Sehpası DT-910 ile telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Telefonunuz, şarj

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu SW 138 Beşik Salıncak Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. c Parçalar: 1- Asma

Detaylı

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at TR Kullanım kılavuzu

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

I. Özellikler. Not : UYARILAR

I. Özellikler. Not : UYARILAR KD-TBC SERİSİ KULLANMA KİTABI DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1 İÇİNDEKİLER - Garanti, Bakım ve Koruma, Uyarılar, Günlük Bakım - Özellikler - Ekran ve açıklaması - Tuş takımı ve açıklaması -

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. falcon h type Bu kullanma kılavuzunu Falcon H Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Sabit disk surucusu (montaj plakası ile) Yönerge El Kitabı

Sabit disk surucusu (montaj plakası ile) Yönerge El Kitabı Sabit disk surucusu (montaj plakası ile) Yönerge El Kitabı CECH-ZHD1 7020228 Uyumlu donanım PlayStation 3 sistemi (CECH-400x serisi) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmak

Detaylı

BARKODES ARF-PANEL. User Manual

BARKODES ARF-PANEL. User Manual 1 User Manual Barkodes Bilgisayar Sistemleri Bilgi İletişim Ve Yazılım Tic. Ltd. Şti. Altayçeşme Mahallesi Sanayi Sokak N.8 B Blok Maltepe-İstanbul/Turkey Tel: +90 (216) 442 20 62 Fax: +90 (216) 459 04

Detaylı