Handheld Terminal 手 持 终 端 Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал. Series 系 列 Serisi Serie Серия

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Handheld Terminal 手 持 终 端 Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал. Series 系 列 Serisi Serie Серия"

Transkript

1 Handheld Terminal 手 持 终 端 Portatif Terminal Handheld-Terminal Ручной терминал Series 系 列 Serisi Serie Серия E C Tr G R User s Guide 用 户 说 明 书 Kullanım Kılavuzu Bedienungsanleitung Руководство пользователя Be sure to read Safety Precautions inside this guide before trying to use your Handheld Terminal. After reading this guide, keep it in a safe place for future reference. For product detail, refer also to 在 使 用 手 持 終 端 之 前 請 務 必 閱 讀 本 說 明 書 中 的 安 全 注 意 事 項 閱 讀 完 畢 之 後 請 將 本 說 明 書 妥 善 保 存 以 備 今 後 參 考 有 关 产 品 的 详 细 信 息 请 另 外 参 阅 : Portatif Terminali kullanmadan önce kılavuzun içindeki Güvenlik Önlemlerini okuyunuz. Kılavuzu okuduktan sonra ileride başvurmak için güvenli bir yere kaldırınız. Ürün detayları için ayrıca şuraya başvurun manual/pa/ Bitte lesen Sie sorgfältig die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsvorkeh rungen, bevor Sie Ihr Handheld-Terminal zum ersten Mal verwenden. Nachdem Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf. Für mehr Details zu diesem Produkt gehen Sie bitte auf manual/pa/ Обязательно прочитайте раздел «Меры предосторожности» этого руководства, прежде чем начать использовать ручной терминал. После прочтения этого руководства, храните его в надежном месте для дальнейшего использования. Подробную информацию о продукте можно найти на Русский Deutsch Türkçe 中 国 语 English

2 BLUETOOTH is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and licensed to CASIO COMPUTER CO., LTD. eneloop is a registered trademark of Panasonic Group. Information in this document is subject to change without advance notice. CASIO Computer Co., Ltd. makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual and specif ically disclaims any express or implied warranties of merchantability or f itness for any particular purpose. BLUETOOTH 是 注 冊 商 標 為 Bluetooth SIG Inc. 所 擁 有 並 授 權 卡 西 歐 計 算 機 株 式 會 社 使 用 該 商 標 eneloop 是 Panasonic Group 的 注 册 商 标 未 经 事 先 通 知 可 更 改 本 文 信 息 卡 西 欧 计 算 机 有 限 公 司 对 本 手 册 内 容 或 本 手 册 的 使 用 不 做 任 何 声 明 或 保 证 并 且 对 用 于 任 何 特 定 目 的 的 适 销 性 或 适 用 性 的 明 示 或 默 示 的 保 证 不 予 承 诺 BLUETOOTH, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin sahip olduğu ve lisansı CASIO COMPUTER CO., LTD'ye verilen tescilli bir ticari markadır. eneloop, Panasonic Grubunun tescilli ticari markasıdır. Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. CASIO Computer Co., Ltd. bu kılavuzun içeriği veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ya da garanti vermez ve ticari değer veya belirli bir amaca uygunluk konusundaki açık ya da zımni her türlü garantiyi reddeder. BLUETOOTH ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., lizenziert für CASIO COMPUTER CO., LTD. eneloop ist eine eingetragene Handelsmarke der Panasonic Group. Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. CASIO Computer Co., Ltd. gibt keine Zusicherungen und Garantien in Bezug auf den Inhalt dieses Handbuchs ab, und lehnt insbesondere jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie über Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. BLUETOOTH является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим компании Bluetooth SIG, Inc и лицензированным для компани CASIO COMPUTER CO., LTD. eneloop является зарегистрированным товарным знаком компании Panasonic Group. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предупреждения. Компания CASIO Computer Co., Ltd. не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно содержания или использования настоящего руководства, и при этом не дает никаких обязательств в отношении каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий товарного качества или пригодности для использования по назначению.

3 İçindekiler Güvenlik Önlemleri...Tr-2 Kullanım Önlemleri...Tr-7 Su Geçirmezlik/Toz Geçirmezlik Hakkında...Tr-8 Düzenleyici Bilgiler...Tr-9 Önemli...Tr-9 Aksesuarlar ve Seçenekler...Tr-10 Genel Kılavuz...Tr-11 Uyarı Etiketi...Tr-13 Bataryaların Takılıp Çıkarılması...Tr-14 Türkçe Tr-1

4 Güvenlik Önlemleri Bu CASIO ürününü seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Kullanmadan önce aşağıdaki Güvenlik Önlemlerini mutlaka okuyun. Sonraki sayfalarda belirtilen uyarı ve dikkat ifadelerini yok saymanız ya da uygulamamanız yangın, elektrik çarpması, hatalı çalışma, maddi hasar veya yaralanmaya yol açar. İşaretler ve Semboller Aşağıda Güvenlik Önlemlerinde kullanılan işaret ve sembollerin anlamları belirtilmiştir. Tehlike Uyarı Bu sembol, yok sayıldığında ya da hatalı uygulandığında, ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi oluştuğunu gösterir. Bu sembol, yok sayıldığında ya da hatalı uygulandığında, ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi oluştuğunu gösterir. Dikkat Bu sembol, yok sayıldığında ya da hatalı uygulandığında, yaralanma veya maddi hasar tehlikesi oluştuğunu gösterir. Çarpı işareti yapmamanız gereken birşeyi gösterir. Burada gösterilen sembol, üniteyi ayırmamanız gerektiğini gösterir. Siyah daire; yapmanız gereken birşeyi gösterir. Burada gösterilen sembol ünitenin fişini prizden çekmeniz gerektiğini gösterir. Uyarı Sökme ve Değişiklik Yapma Portatif Terminali veya isteğe bağlı ürünleri herhangi bir şekilde asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Anormal Koşullar Portatif Terminali ve/veya isteğe bağlı ürünleri seçenekleri ısındığında ya da duman çıkarmaya veya tuhaf bir koku yaymaya başladığında hemen gücü kesin ve satıcınıza ya da distribütöre veya yetkili bir CASIO servisine danışın. Tr-2

5 Toz ve Nem Uyarı Portatif Terminali toza ve suya karşı dayanıklı olsa da kızak dahil olmak üzere seçenekleri dayanıklı değildir. Gevşek metal nesneleri ve sıvı dolu kapları Portatif Terminali ve seçeneklerinden uzak tutun. Ayrıca, asla Portatif Terminali ve seçeneklerini elleriniz ıslakken kullanmayın. Lazer Işığı Portatif Terminal lazer ışığını kullanarak barkodları tarar. Lazer ışığına kesinlikle doğrudan bakmayın ya da gözlere tutmayın. Uyarı Başka Ekipmanların Çalışmalarını Etkileme (Kablosuz Veri İletişimi Kullanımı) Portatif Terminali, kalp pili taşıyan kişilerden en az 22 santimetre (8 11 /16inç) uzakta tutun. Portatif Terminalinden yayılan radyo dalgaları kalp pilinin çalışmasını etkileyebilir. Uçakta kullanmadan önce Portatif Terminalin parazit oluşturması konusunda kabin görevlilerine danışın. Bir sağlık kuruluşunda kullanmadan önce tesis yönetimiyle ya da Portatif Terminalin etkileyebileceği sağlık ekipmanı üreticisine danışın. Portatif Terminali gaz pompasına ya da kimyasal tanka veya yanıcı ya da patlayıcı herhangi bir yere yakın bir yerde kullanmayın. Dikkat Yabancı Nesneler Portatif Terminalin ya da seçeneklerinin açık kısımlarına metal ya da yanıcı madde girmemesine ve iç kısımlarının nemlenmemesine dikkat edin. Konum Kızağı, yere düşmemesi için uygun biçimde düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. LCD Ekran Ekrana kesinlikle yüksek basınç uygulamayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın. Aksi takdirde ekran veya LCD panel camı kırılabilir. Tr-3

6 Yeniden Şarj Edilebilir Bataryalar Dikkat Panasonic eneloop yeniden şarj edilebilir AA bataryaları kullanın. Diğer yeniden şarj edilebilir bataryayı kullanmayın. Yeniden şarj edilebilir bataryaları daima özel şarj aletini kullanarak şarj edin. Yeniden şarj edilebilir bataryalar DT-970 ye takılı iken şarj edilemez. Şarj aleti ile eneloop bataryalarını kullanırken, eneloop bataryaları ve şarj aleti için olan talimatları okuyarak bunları doğru kullandığınızdan emin olun. Alkalin Bataryalar Tr-4 Tehlike Bataryalardan birindeki sıvı gözünüze kaçarsa, derhal aşağıdaki adımları yerine getirin: Gözünüzü ovmadan temiz su ile durulayın. Bir hekimden derhal tıbbi yardım alın. İyileştirme eyleminin yerine getirilmemesi görüş kaybına sebep olabilir. Uyarı Bataryaların yanlış kullanımı sıvı kaçağı sebebiyle çevredekilerin lekelenmesi sonuçlanabilir ya da bataryaları yakarak yangın veya yaralanmaya sebep olabilir. Aşağıdakileri müşahade ettiğinizden emin olun: Bataryaları asla sökmeyin, değiştirmeyin, hasar vermeyin ya da kısa devre yaptırmayın. Bataryaları ısıtmayın ya da ateşe atmayın. Yeni ve eski bataryaları bir arada kullanmayın. Farklı türdeki bataryaları birlikte kullanmayın. Alkalin bataryaları şarj etmeye çalışmayın. Bataryaları düşürmeyin ya da güçlü bir şekilde çarpmayın. Bataryaları saklarken ya da imha ederken, batarya terminallerini bant vb ile yalıtın ve bataryaları kısa devre yaptırmayın. Bataryaları takarken kutpun (bataryanın + ve - uçları) doğru olduğundan emin olun. Yanlış batarya türü kullanımı patlama ile sonuçlanabilir.

7 Dikkat Bataryaların yanlış kullanımı sıvı kaçağı sebebiyle çevredekilerin lekelenmesi sonuçlanabilir ya da bataryaları yakarak yangın veya yaralanmaya sebep olabilir. Aşağıdakileri müşahade ettiğinizden emin olun: Bataryaları doğrudan güneş ışığı alan yerlerde, yüksek sıcaklıklarda ya da yüksek nemde saklamayın. Eğer bataryalar uzun süre kullanılmayacaksa, bataryaları Portatif Terminalden çıkarın. Su veya diğer sıvıların bataryalar ile temas etmesine izin vermeyin. Bozuk para tipinde Lityum Batarya Uyarı Bozuk para tipindeki bataryanın yanlış kullanılması bataryanın yanmasına sebep olarak yangın veya yaralanma ile sonuçlanabilir. Aşağıdakileri müşahade ettiğinizden emin olun: Bataryayı asla sökmeyin, değiştirmeyin, hasar vermeyin ya da kısa devre yaptırmayın. Bozuk para tipindeki lityum bataryayı şarj etmeye çalışmayın. Bataryayı ısıtmayın ya da ateşe atmayın. Bataryaları takarken kutpun (bataryanın + ve - uçları) doğru olduğundan emin olun. Bataryaları saklarken ya da imha ederken, batarya terminallerini bant vb ile yalıtın ve bataryaları kısa devre yaptırmayın. Bataryayı düşürmeyin ya da güçlü bir şekilde çarpmayın. Dikkat Bozuk para tipindeki bataryanın yanlış kullanılması bataryanın yanmasına sebep olarak yangın veya yaralanma ile sonuçlanabilir. Aşağıdakileri müşahade ettiğinizden emin olun: Bataryayı doğrudan güneş ışığı alan yerlerde, yüksek sıcaklıklarda ya da yüksek nemde saklamayın. Su veya diğer sıvıların batarya ile temas etmesine izin vermeyin. Kullanılmış bataryanın yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmesi. Tr-5

8 Güç Kaynağı / AC Adaptörü Uyarı Portatif Terminali belirtilen voltaj dışında kullanmayın. Elektrik kablosunda kesinlikle değişiklik yapmayın, sertçe bükmeyin ya da çekmeyin. AC adaptörünü ve elektrik kablosunu, özellikle priz ve fişi, kesinlikle deterjanla temizlemeyin. Kızakları kullanırken kendi AC adaptörlerini kullandığınızdan emin olun. Dikkat Fişi kesinlikle elektrik kablosundan çekmeyin. Prizden çekerken mutlaka fişi tutun. Kesinlikle ıslak ellerle fişe dokunmayın. Kızakları temizlemeden önce elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun. Kızakları uzun süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu mutlaka prizden çekin. AC adaptörün kutusu normal kullanım sırasında ısınabilir. Yılda en az bir kez AC adaptörü prizden çekip fişin uçları arasındaki tozları temizleyin. Uçlar arasında biriken tozlar yangın tehlikesi yaratabilir. Bütün Önemli Verileri Yedekleyin Dikkat CASIO Computer Co., Ltd., Portatif Terminali kullanımı, Portatif Terminalinin ya da yan ekipmanlarının hatalı çalışması veya onarımı ya da bataryaların bitmesi nedeniyle veri silinmesi veya bozulmasından kaynaklanan zarar ya da kayıplar için tarafınıza veya üçüncü bir tarafa karşı sorumlu tutulamaz. Portatif Terminal veri depolamak için elektronik hafıza kullanır, bu hafıza içeriğinin bataryaların bitmesi ya da hatalı batarya değiştirme prosedürleri nedeniyle bozulabileceği ya da silinebileceği anlamına gelir. Veri bozulduğunda ya da silindiğinde tekrar kurtarılamaz. Bütün önemli verilerinizi yedekleyin. Bunun bir yolu veriyi bir bilgisayara aktarmak için ayrı olarak satılan kızaklardan kullanmaktır. Tr-6

9 Kullanım Önlemleri Elinizdeki Portatif Terminal ve seçenekleri hassastır. Hatalı ya da sert kullanım veri depolama sorunlarına veya diğer sorunlara yol açabilir. Hatalı kullanımı önlemek için aşağıdaki önlemleri uygulayın. Batarya bittiğinde kullanmaya devam etmeyin. Bunu yapmanız veri kaybı veya bozulması ile sonuçlanabilir. Batarya bittiğinde, derhal değiştirin. Aşağıdaki durumlar ve ortamlarda Portatif Terminali ve seçeneklerini kullanmayın. Yüksek statik elektrik olduğunda Aşırı sıcak, soğuk ya da nemli ortamlarda Ani ısı değişimi olduğunda Çok miktarda toz olduğunda Portatif Terminal çok miktarda yağmur ya da suya maruz kaldığında Yağmurda kullanırken ekrana ya da tuşlara fazla güçlü basıldığında Portatif Terminali temizlemek için tiner, benzin veya temizlik malzemeleri gibi uçucu kimyasal maddeler kullanmayın. Portatif Terminal kirlendiği zaman, yumuşak, kuru bir bezle silerek temizleyin. Ekstra güç sarfederek ovalamak ekranı çizebilir. Güç kaynağı terminalleri ve Veri İletişimi terminalleri zaman zaman kuru pamuklu çubuk gibi bir araçla temizlenmelidir. Terminallerdeki kirlilik bağlantı hatalarına neden olabilir. Kimyasalları kullanırken dikkatli olun. Tiner, benzin, gaz yağı, çözücüler ya da yağlar veya bunları içeren temizleyiciler, yapışkanlar, boyalar, ilaçlar ya da temizlik ürünleri gibi maddeleri plastik kasaya ya da kapağa uygulamak rengini bozabilir veya başka hasarlara neden olabilir. Tr-7

10 Su Geçirmezlik/Toz Geçirmezlik Hakkında DT-970 Serisi modeller su ve toz geçirmezdir. Su Geçirmezlik: Performans, IEC standartlarıyla belirlenen IPX7 düzeyiyle uyumludur (normal sıcaklıkta durgun musluk suyunda 1 metre derinlikte 30 dakika su geçirmezlik). Toz Geçirmezlik: Performans, IEC standartlarıyla belirlenen IP6X düzeyiyle uyumludur. IP (Giriş Koruma), elektrikli ürünler için, International Electrotechnical Commission (IEC - Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standardı da belirtilen, sıçrama koruma ve toz geçirmezliğe yönelik standarttır. IEC, standartlaştırmaya yönelik, tüm IEC Ulusal Komitelerini içeren küresel bir kuruluştur. Tr-8 Önemli! Bu ürünün su ve toz geçirmezlik performansı, CASIO test prosedürlerini temel alır. Ayrıca bu performansın nakliye anında (müşteriye teslimat) geçerli olduğuna ve ürünün kullanıldığı ortamın kapsamında garanti edilmediğine de dikkat edin. Garanti, ürünün kullanım sırasında suya batırıldığı koşullarda uygulanmaz ve diğer elektrikli ürünlerde olduğu gibi, bu ürün yağmurda ya da benzer bir durumda kullanılırken büyük dikkat gösterilmelidir. Bu Ürünün Kullanımı Sırasındaki Önlemler Batarya kapaklarında, USB Girişi kapağında veya ilgili temas yüzeylerinde toz, kum ya da diğer yabancı maddelerin olmadığını kontrol edin. Herhangi bir kirlilik görülürse, temiz, yumuşak, kuru bir bezle silin. Temas yüzeylerinde bulunan çok küçük miktardaki kirler bile (tek bir saç teli ya da kum tanesi) cihaza su sızmasına neden olabilir. Batarya kapakları ve USB Girişi kapağındaki su geçirmezlik yalıtımında çatlaklar ve diğer hasarların olmadığını kontrol edin. Batarya kapağı kilit mandalını, yerine tıklayarak geçtiğini duyana kadar sıkıca kapatın. Batarya kapaklarının ya da USB Girişi kapağının su yakınında açılmasını ve kapatılmasını ya da deniz esintisine maruz kalmasını önleyin ve ıslak ellerle açıp kapatmayın. Bu ürünü düşürmeyin veya belirtilen aralık dışındaki sıcaklıklara maruz kalacağı konumlarda bırakmayın. Bunu yapmak, su ya da toz geçirmezliğini etkileyebilir. Diğer Önlemler Bu ürüne yönelik aksesuarlar ve isteğe bağlı ürünler su ya da toz geçirmezliğine sahip değildir. Bu ürünü şiddetli darbeye maruz bırakmak, su ya da toz geçirmez özelliğini kaybettirebilir. Ürün kullanımı sırasında dikkatsizlik ya da ihmalden dolayı ürüne su sızarsa, CASIO, dahili bileşenlere (batarya, kayıt ortamı, vb.) gelen her türlü hasar veya kayıtlı içeriğin ya da kaydının maliyetleri için tazminattan sorumlu tutulamaz. CASIO COMPUTER CO., LTD., su sızıntısı sırasında meydana gelen her türlü kazaya karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

11 Düzenleyici Bilgiler Avrupa Ürünler tüm AB üyesi ülkelerde dağıtılmaktadır İsteğe bağlı HA-N60IO, HA-N62IO, HA-E60IO modelleri Konsey Direktifi 2004/108/EC ile uyumludur. AEEE Yönetmeliğine Uygundur Üretici: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Avrupa Birliği Temsilcisi: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany Bluetooth RF ışınımını kontrol etmek için yazılımın değiştirilmesi yasaktır. Önemli Bu kılavuz programlama ya da indirme prosedürleri hakkında bilgi içermez. Bu prosedürlerle ilgili bilgi için diğer uygun belgelere bakın. Servis Sonrası Bu ürünün hatalı çalışması durumunda ürünü satın aldığınız perakendeciyle temas kurup ürün adı, satın alma tarihi ve sorunun detayları hakkında bilgi verin. Tr-9

12 Aksesuarlar ve Seçenekler Portatif Terminal DT-970M50E DT-970M51E Aksesuarlar Lütfen Portatif Terminali ilk kez kullanmadan önce ambalajın içindekileri kontrol edin. Alkalin AA bataryaları 2 Bozuk para tipinde lityum batarya 1 El Askısı 1 Kullanım Kılavuzu (bu kılavuz) Seçenekler USB Kızak HA-N60IO Ethernet Kızak HA-N62IO Lazer Yeniden Yönlendirme Eklentisi HA-N50BN5 USB Kablosu (Portatif terminal-bilgisayar bağlantısı) HA-N81USBC USB Kablosu (Kızak-bilgisayar bağlantısı) DT-380USB-A Ethernet Kızağı için AC Adaptörü AD-S42120C-N5 USB Kızak HA-E60IO HA-E60IO için AC Adaptörü AD-S15050B-N5 HA-E60IO için eklenti kiti HA-N64AT Avrupa için Güç Kablosu AC-CORD-EU Tayvan için Güç Kablosu AC-CORD-TW Kore için Güç Kablosu AC-CORD-KR Avustralya için Güç Kablosu AC-CORD-AU En son seçenekler listesi için aşağıdaki adresten ON-LINE kılavuza başvurunuz: Tr-10

13 Genel Kılavuz Portatif Terminal (DT-970M50E/M51E) Şekilde DT-970M51E gösterilmektedir. Ekran Gösterge USB Girişi Sıfırlama Anahtarı Sağ Tetik Tuşu Güç Bağlantıları IR Girişi Tuşlar microsd Kart Yuvası (Batarya Bölmesi) BS Tuşu S Tuşu Ok Tuşları (Yukarı/ Aşağı/Sol/ Sağ) Çoklu işlev (L) Tuşu Güç Tuşu CLR Tuşu Orta Tetik Tuşu Çoklu işlev (R) Tuşu Sayı Tuşları Enter Tuşu İşlev Tuşları microsd Kart Yuvası Barkod Okuyucu Girişi Sesli Uyarıcı Batarya Kapağı Kilit Mandalı Sol Tetik Tuşu Batarya Kapağı (Yedek Batarya) Askı Delikleri Batarya Kapağı (Ana Bataryalar) Veri İletişim Terminali Tr-11

14 Ethernet Kızak (HA-N62IO), USB Kızak (HA-N60IO) Şekilde HA-N62IO gösterilmektedir. Sol Üst Sağ Seçim Anahtarı* Güç Anahtarı* Veri İletişim Terminali Terminal Tespit Anahtarı Güç Bağlantıları Ön Montaj Kancaları Arka LAN Portu* AC Adaptör Jakı* USB İstemci Portu Güç LED i* LAN İletişim Durumu LED i* USB Ana Port* LAN Bağlantı Durum LED* * Sadece Ethernet Kızağı (HA-N62IO). USB kızağında sağlanmamıştır (HA-N60IO). Önemli! Veri iletişim terminali, kuru pamuklu çubuk kullanılarak zaman zaman temizlenmelidir. Kir veya toz oluşması bağlantı sorunlarına yol açabilir. Tr-12

15 Uyarı Etiketi Şekilde DT-970M51E gösterilmektedir. Etiket konumu modele bağlı olarak farklılık gösterir. Bu etiket, IEC :2007 ile uyumlu 2. Sınıf lazer ürünler için bir uyarı ve dikkat etiketidir. 2. Sınıf lazer ışığı sadece kısa bir süre için yayılsa da, kesinlikle doğrudan lazer ışığına bakmayın. Bu lazer tarayıcı tarafından yayılan lazer ışığının maksimum çıkışı 1 mw ve 650 nm dalga boyundan daha azdır. Burada belirtilenlerden başka kontrol ya da ayar kullanılması veya prosedür uygulanması tehlikeli radyasyon yayılımına neden olabilir. Tr-13

16 Bataryaların Takılıp Çıkarılması Portatif Terminalde iki tip batarya kullanılmaktadır. Portatif Terminali çalıştırmak için ana bataryalar kullanılır ve hafıza koruması için yedek batarya kullanılır. Ana batarya olarak alkalin AA bataryalarını ya da tam şarj edilen yeniden şarj edilebilir AA bataryalarını (eneloop) kullanın. Yeniden şarj edilebilir bataryaları kullanmak için, ayarı değiştirmeniz gereklidir. (Aşağıda Ana Batarya Ayarlarını Yapılandırma kısmına bakınız.) Yedek batarya olarak bir lityum batarya (CR2032) kullanın. Eğer ekranda bataryaların bittiğini gösteren mesaj görünürse, bataryaları düzgün bir şekilde değiştirin. Önemli! Ana bataryalar hem çalıştırma hem de yedekleme için kullanılırken yedek batarya sadece hafıza yedeklemesi için güç sağlar. Her iki bataryayı da aynı anda çıkarmayın. Ana (veya yedek) batarya şarjı düşükken her iki bataryanın da çıkarılması ya da yedek bataryanın (veya ana batrayaların) çıkarılması veri kaybına ya da bozulmasına sebep olabilir. Kaybolan veriler kurtarılamaz, dolayısıyla önemli verilerin yedek kopyaları daima alınmalıdır (örneğin isteğe bağlı bir kızak kullanarak verileri aktarmak gibi). Bataryaları değiştirmeden önce Portatif Terminali daima kapatın. Ana bataryaları değiştirirken daima 2 yeni alkalin AA bataryası veya 2 tam şarj edilmiş yeniden şarj edilebilir AA bataryası (eneloop) kullanın. Bu ürün için belirtilenlerin dışında bir batarya kullanılması ya da eski ve yeni bataryaların birlikte kullanılması bataryaların ömrünü önemli oranda kısaltabilir ya da arızalanmalara sebep olabilir. Lityum bataryayı değiştirirken daima bir CR2032 bataryası kullanın. Ana Batarya Ayarlarını Yapılandırma Ana batarya olarak ya kuru hücreli (alkalin) ya da yeniden şarj edilebilir bataryaları seçebilirsiniz. Fabrikadan gönderi yaparken, DRY CELL ayarı seçilir. Yeniden şarj edilebilir (eneloop) bataryaları kullanmak için, ayarı değiştirmeniz gereklidir. Aşağıda gösterildiği gibi ayarı seçin. Batarya ayarları ekranı SYSTEM MENU SETTINGS BATTERY BATTERY TYPE Aynı zamanda, Portatif Terminal bataryaları değiştirdiğinizi (ya da bataryaları geçici olarak çıkardığınızı) belirlerse, batarya ayarları ekranı otomatik olarak gösterilir. Otomatik batarya ayarları ekranının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirlemek için ayarı değiştirebilirsiniz. Aşağıda gösterildiği gibi ayarı seçin. Batarya ayarları ekranı otomatik görüntüsü SYSTEM MENU SETTINGS BATTERY SETTING MODE Tr-14

17 Ana Bataryaları Yükleme 1. Batarya kapağı kilit mandalını FREE konumuna çevirin ve batarya kapağını çıkarın. Kilitli Serbest 2. Bataryaları takarken kutbun (+ ve -) doğru olduğundan emin olun. 3. Batarya kapağını yeniden takın ve batarya kapağı kilit mandalını LOCK konumuna getirin. Tr-15

18 Yedek Bataryayı Yükleme 1. 2 vidayı gevşetin ve tırnağınızla açarak batarya kapağını çıkarın. Vidalar (2) Çentik 2. Bataryayı ok yönünde takarken kutpun (+ ve -) doğru olduğundan emin olun. 3. Batarya kapağını yeniden takın ve 2 vida ile sıkıştırın. Yedek Bataryayı Çıkarma 1. Şekilde gösterildiği gibi, bataryayı çıkarmak için kalem ucu gibi bir nesneyi kullanın. Tr-16

19 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan Printed on recycled paper. PN PN MO1309-A Printed in Japan 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

İçindekiler. Türkçe. Tr-1

İçindekiler. Türkçe. Tr-1 İçindekiler Güvenlik Önlemleri...Tr-2 Kullanım Önlemleri...Tr-7 Önemli...Tr-7 Düzenleyici Bilgiler...Tr-8 Portatif Terminal Sisteminin Biçimlendirilmesi...Tr-10 Genel Kılavuz...Tr-12 Batarya Paketinin

Detaylı

DATA PROJECTOR XJ-V1. Português RU/PT/TR/TW/KO

DATA PROJECTOR XJ-V1. Português RU/PT/TR/TW/KO RU/PT/TR/TW/KO DATA PROJECTOR XJ-V1 Português Guia de Configuração Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências. Para obter a última versão deste manual, visite

Detaylı

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No.

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No. Kullanım Kılavuzu Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon Model No. KX-PRX110TRW Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgeyi okuyun ve gerektiğinde başvurmak için saklayın.

Detaylı

HIZLI KURULUM KILAVUZU

HIZLI KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE HIZLI KURULUM KILAVUZU E550W HIZLI KURULUM KILAVUZU E550W P-touch'ınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Detaylı

Başlarken. Bu Belgede Kullanılan Gösterimler. Paketlenen Öğelerin Listesi TR 1

Başlarken. Bu Belgede Kullanılan Gösterimler. Paketlenen Öğelerin Listesi TR 1 Kullanıcı Kılavuzu Başlarken KYOCERA akıllı telefonu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, lütfen düzgün kullanmak için Kullanıcı Kılavuzu nu ve birlikte verilen Hızlı Başvuru Kılavuzu

Detaylı

Önce Bunu Oku. Güvenlik Bilgisi. Makine Bilgileri

Önce Bunu Oku. Güvenlik Bilgisi. Makine Bilgileri Önce Bunu Oku Güvenlik Bilgisi Makine Bilgileri Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride ba.vurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. Güvenli ve doğru kullanım için makineyi

Detaylı

PS VITA. KULLANMA KLAVUZU VE GÜVENLİK REHBERİ (3G ve Wi-Fi Modelleri İçin)

PS VITA. KULLANMA KLAVUZU VE GÜVENLİK REHBERİ (3G ve Wi-Fi Modelleri İçin) SONY PS VITA KULLANMA KLAVUZU VE GÜVENLİK REHBERİ (3G ve Wi-Fi Modelleri İçin) UYARILAR Elektrik çarpmasından kaçınmak için, kabini açmayın. Servis için yalnızca yetkili personele başvurun. Bu ürün 6 yaş

Detaylı

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Başlarken 1 Dijital Kamera RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Kullanıcı Kılavuzu Genel İşlemler Fotoğraf Çekimi Fotoğrafların İzlenmesi ve Silinmesi 2 3 4 Düzenleme ve Baskı Alma 5 Ayarlar 6 Bilgisayarla Bağlantı

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ Referans Kılavuz Tr Ticari Marka Bilgileri Microsoft ve Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation şirketine ait ticari markalar veya tescilli

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Baskı 1.2 TR Kullanım kılavuzu Nokia 225 İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM'i, pili ve hafıza kartını takma 4 Pili şarj etme 6 Tuşları kilitleme

Detaylı

LS-20M DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI. Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

LS-20M DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI. Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI LS-20M Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen, ürünün doğru ve

Detaylı

Kullanma Elkitabı SPP-R300. Taşınabilir Yazıcı Rev. 1.03. http://www.bixolon.com

Kullanma Elkitabı SPP-R300. Taşınabilir Yazıcı Rev. 1.03. http://www.bixolon.com Kullanma Elkitabı Taşınabilir Yazıcı Rev. 1.03 http://www.bixolon.com İÇINDEKILER Elkitabı Bilgileri ve Kullanım Önlemleri... 3 1. Paket Açılması... 10 2. Ürünün Parçalarının Adları... 11 3. Kuruluş ve

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1

Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1 Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1 Baskı 1.4 TR Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik poliçesi hakkında bilgi almak için, www.nokia.com/ privacy

Detaylı

Nokia 1280 Kullanım Kılavuzu

Nokia 1280 Kullanım Kılavuzu Nokia 80 Kullanım Kılavuzu Baskı. TR Tuşlar ve parçalar 7 6 5 4 Kulaklık Ekran Bitirme ve Açma/Kapama tuşu 4 Tuş takımı 5 Navi tuşu (gezinme tuşu) 6 Arama tuşu 7 im tuşları 8 9 0 8 Flaş ışığı 9 Şarj cihazı

Detaylı

İçindekiler. Kullanım Kılavuzu Touch Screen LCD Ekran (işletme kullanımı için) TH-50LFB70E TH-65LFB70E. Türkçe. Model No.

İçindekiler. Kullanım Kılavuzu Touch Screen LCD Ekran (işletme kullanımı için) TH-50LFB70E TH-65LFB70E. Türkçe. Model No. Model No. TH-50LFB70E TH-65LFB70E Kullanım Kılavuzu Touch Screen LCD Ekran (işletme kullanımı için) İçindekiler Önemli Güvenlik Notu...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...7 Bağlantılar...10 Gücü Açma

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Baskı 1.2 TR Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM kart, pil ve hafıza kartı takma 4 Kullanılacak SIM

Detaylı

Bu RICOH WG-20 Dijital Fotoğraf Makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu RICOH WG-20 Dijital Fotoğraf Makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu RICOH WG-20 Dijital Fotoğraf Makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu fotoğraf makinesi aşağıda gösterildiği gibi su geçirmez, toz geçirmez ve darbeye karşı dayanıklı özelliktedir ve böylece

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Referans Kılavuz DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ Referans Kılavuz Tr Uzun Pil Ömrünün Sağlanması Bekleme Modu Bu enerji tasarruf modu pil tüketimini büyük ölçüde azaltır ve istediğinizde fotoğraf makinenizin çabucak çalışır

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 515 515

Kullanım kılavuzu Nokia 515 515 Kullanım kılavuzu Nokia 515 515 Baskı 2.1 TR Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Bu kullanıcı kılavuzundaki talimatlar, var olan en son yazılım sürümüne göre hazırlanmıştır. Cihazınız var

Detaylı

ZTE ATLAS W. WCDMA/GSM Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu

ZTE ATLAS W. WCDMA/GSM Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu ZTE ATLAS W WCDMA/GSM Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu ürün ile ilgili güncellemeler için aşağıdaki web adresini ziyaret edebilirsiniz. http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/turkey/ YASAL BİLGİ Telif

Detaylı

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) DEMİR BAĞLAMA ARACI RB517 RB397 RB217 KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU TÜRKÇE UYARI BU ALETİ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK UYARI VE TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU OKUYUN.

Detaylı

Kullanma Elkitabı SPP-R200II. Taşınabilir Yazıcı Rev. 1.01. http://www.bixolon.com

Kullanma Elkitabı SPP-R200II. Taşınabilir Yazıcı Rev. 1.01. http://www.bixolon.com Kullanma Elkitabı Taşınabilir Yazıcı Rev. 1.01 http://www.bixolon.com İÇINDEKILER Elkitabı Bilgileri ve Kullanım Önlemleri... 3 1. Paket Açılması... 10 2. Ürünün Parçalarının Adları... 11 3. Kuruluş ve

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia Asha 210 210.4

Kullanım kılavuzu Nokia Asha 210 210.4 Kullanım kılavuzu Nokia Asha 210 210.4 Baskı 1.1 TR Pișt... Yalnızca bu kılavuz değil, șunlar da var... Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik poliçesi hakkında bilgi almak için, www.nokia.com/

Detaylı

ASUS Tablet KULLANIM KILAVUZU

ASUS Tablet KULLANIM KILAVUZU ASUS Tablet KULLANIM KILAVUZU TR9022 Birinci Sürüm Mart 2014 Aygıtınızı Şarj Etme Uzun süre boyunca pil modunda kullanmadan önce ASUS tabletinizi tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Güç adaptörünün AC

Detaylı

Ferrari 1100. Kullanım kılavuzu

Ferrari 1100. Kullanım kılavuzu Ferrari 1100 Kullanım kılavuzu Copyright 2007. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Ferrari 1100 Kullanım Kılavuzu Orijinal İhraç: 10/2007 Bu yayındaki bilgilerde yapılan değişiklikleri herhangi bir

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Baskı 1.1 TR RM-980 Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM kart, pil ve hafıza kartı takma 4 Kullanılacak

Detaylı

Extensa 4620/4620Z/4220 Serisi. Kullanım kılavuzu

Extensa 4620/4620Z/4220 Serisi. Kullanım kılavuzu Extensa 4620/4620Z/4220 Serisi Kullanım kılavuzu Copyright 2007. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Extensa 4620/4620Z/4220 Serisi Kullanım Kılavuzu Orijinal İhraç: 08/2007 Bu yayındaki bilgilerde

Detaylı

Acer Projeksiyon Cihazı. X1161/X1161A/X1161N/X1261 Serisi Kullanım Kılavuzu

Acer Projeksiyon Cihazı. X1161/X1161A/X1161N/X1261 Serisi Kullanım Kılavuzu Acer Projeksiyon Cihazı X1161/X1161A/X1161N/X1261 Serisi Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Acer Projeksiyon Cihazı X1161/X1161A/X1161N/X1261 Serisi Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bilgisayar aracılığıyla bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan

Detaylı

TUR. Kullanıcı Kılavuzu. Dijital Kamera

TUR. Kullanıcı Kılavuzu. Dijital Kamera TUR Dijital Kamera Kullanıcı Kılavuzu En iyi performansı garanti etmek için, lütfen makineyi kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu okuyunuz. TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU PENTAX MX-1 i satın aldığınız

Detaylı