2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1.1. TAŞINIR MALZEME LİSTESİ... 6 C C EĞİTİM ALANLARI, DERSLİKLER... 9 TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI... 9 C.1.2. C.1.3. HİZMET ALANLARI AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER C.2. ÖRGÜT YAPISI ( AKADEMİK VE İDARİ TEŞKİLAT ŞEMALARI ) C.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR C.3.1. YAZILIMLAR C.3.2. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR C.3.3. DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR C.4. İNSAN KAYNAKLARI C.4.1. AKADEMİK PERSONELİN KADRO VE İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI C.4.2. AKADEMİK PERSONELİN ANABİLİM DALLARINA GÖRE DAĞILIMI C.4.3. YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL C.4.4. AKADEMİK PERSONEL YURTDIŞI VE YURTİÇİ GÖREVLENDİRMELERİ C.4.5. BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL C.4.6. AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI C.4.7. AKADEMİK PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ C.4.8. C.4.9. AKADEMİK PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI İDARİ PERSONEL C C İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ C C İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI C SÖZLEŞMELİ İDARİ PERSONEL DAĞILIMI C C SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU SÖZLEŞMELİ İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ C SÖZLEŞMELİ İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI C SÖZLEŞMELİ İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI C PERSONEL ATANMASINA/AYRILMASINI İLİŞKİN BİLGİLER C.5. SUNULAN HİZMETLER C.5.1. EĞİTİM HİZMETLERİ C C EĞİTİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ SAYILARI C C ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİ SAYILARI SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI C C YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI C C YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GELDİKLERİ ÜLKE VE PROGRAMLARA GÖRE DAĞILIMI YATAY GEÇİŞLE ÜNİVERSİTEYE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI C DİKEY GEÇİŞLE ÜNİVERSİTEYE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI C C ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYISI ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI C C.5.2. MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI DİĞER HİZMETLER C HIZMET, BILIM-SANAT, TEŞVIK VE ÖZENDIRME ÖDÜLLERI C.6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ II. AMAÇ VE HEDEFLER...44 A. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

3 B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...45 A. MALİ BİLGİLER A.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.1.1. BÜTÇE GİDERLERİ A.2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR A.2.1. A YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILLARA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİNDE ARTIŞ TABLOSU B. PERFORMANS BİLGİLERİ B.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ B.1.1. FAALİYET BİLGİLERİ B B ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTILAR DİĞER KURULUŞ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTILAR B YAYINLARLA İLGİLİ FAALİYET BİLGİLERİ B B EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI ÜNİVERSİTELER ARASINDA YAPILAN İKİLİ ANLAŞMALAR IV. KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...53 A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDİRME V. ÖNERİ VE TEDBİRLER...52 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 Boğaziçi Üniversitesi nin en büyük fakültesi olan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çeviribilim, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere onbir bölüm barındırmaktadır. Tüm bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora (sosyoloji hariç) programları vardır. Arkeometri, Asya Çalışmaları, Dil, ve Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezleri FEF bölümlerine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Aktuarya, Metin Yazarlığı, Dilbilim Çalışmaları, Amerika Çalışmaları, Film Çalışmaları ve Japon Çalışmaları sertifika programları yine bölümlerimiz tarafından yürütülmektedir. Eğitim anlayışı olarak kampüs bütünlüğü sistemini benimsemiş olan Boğaziçi Üniversitesi nde Fen Edebiyat Fakültesi kendi öğrencilerine verdiği derslerin yanısıra diğer fakültelere verdiği derslerle önemli bir servis yükü taşımaktadır. Genel servis dersleri arasında tüm üniversite lisans öğrencilerinin aldığı Türkçe dersleri fakültemize bağlı Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü tarafından, beşeri bilim seçmelisi Humanities dersi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümüne bağlı koordinatörlük tarafından ve sosyal bilim öğrencilerine sunulan fen seçmelisi Science dersi ise Kimya ve Fizik bölümlerinin koordinasyonu ile yürütülmektedir. Fakültemiz tarafından sunulan bu servis dersleri örneğin Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin toplam mezuniyet kredilerinin % 25 ini bulmakta, Eğitim Fakültesinin bazı bölümlerinde ise % 50 inin üstüne çıkmaktadır. Fakültemizde görevli tam zamanlı 163 öğretim üyesi, 115 öğretim üyesi yardımcısı ve 80 civarındaki saat ücretli öğretim üyesi ile bir dönemde derslerimize kayıtlı yaklaşık 7,000 fakültemize kayıtlı öğrenci ile yaklaşık 10,000 diğer fakülte ve yüksekokul öğrencilerine servis vermekteyiz. Bu yoğun eğitim çalışmalarımızın yanısıra fakültemiz araştırma faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen araştırma faaliyetlerinin sonucunda öğretim elemanlarımız geçtiğimiz yıl içinde 25 kitap, 20 kitap bölümü ve 176 bilimsel makale ve 39 bildiri yayınlamışlardır. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştiren öğretim elemanlarımızı ve fakültemiz personelini kutlar, kendilerine teşekkür ederim. Prof. Dr. Gülen Aktaş Greenwood Dekan 4

5 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYON A.1. MĠSYON Fen Edebiyat Fakültesi nin temel misyonu bünyesinde barındırdığı onbir bölümün öğrencilerinin yanısıra tüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine lisans ve lisansüstü seviyesinde doğa bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında en iyi eğitimi vermektir. Öğrencilerimizi çok yönlü, değişik fikirlere açık, eleştirel düşünen, bireysel gelişimi güçlü ve bilimsel anlayışa sahip kişiler olarak yetiştirmek eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimimizin yanısıra kuramsal ve uygulamalı doğa bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve yayınlanması fakültemizin misyonunun önemli bir parçasıdır. A.2. VĠZYON Fen Edebiyat Fakültesi, mükemmel öğretim üyesi kadrosunun sürdürdüğü en yüksek kalitede liberal arts eğitim anlaşı ile uluslararası düzeyde bir araştırma faaliyetini birarada yürütmeye çalışmaktadır. Bu amaca yönelik olarak bölümlerimiz zorunlu derslerinin yanısıra çağdaş bilgi, bilim ve düşünce ürünlerini ve yöntemlerini öğrencilerimize sunacak çok sayıda ve çeşitli seçmeli dersler açmakta, birinci ve ikinci sınıf seviyelerinde tüm üniversite öğrencilerine beşeri bilimler (humanities) ve sosyal bilim öğrencilerine özel fen (Science) dersleri sunmaktadır. Böylece tüm üniversitenin core derslerinin verilmesini üstlenmekte ve bunu en mükemmel seviyede yapmaya çalışmaktadır. 5

6 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Birim yöneticisi Dekan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun16. maddesinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir. C. BĠRĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER C.1.1. TAġINIR MALZEME LĠSTESĠ DAYANIKLI TAġINIRLAR Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Tesisler Grubu Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Ġnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri Ġş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller 6

7 Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Arazi Taşıtları Özel Amaçlı Taşıtlar Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları Su ve Deniz Taşıtları Grubu Yüzer Yapılar Botlar Kanolar ve Kayıklar Sandallar ve Sallar Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler Demiryolu Araçları 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Canlı Demirbaşlar Grubu Çiftlik Hayvanları Hizmet Amaçlı Hayvanlar Gösteri Amaçlı Hayvanlar Koruma Altına Alınan Hayvanlar Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 7

8 Etnografik Eserler Arkeolojik Eserler Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar Tabletler Mühür ve Mühür Baskıları Arşiv Vesikaları Fosiller Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve Ġşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Vitrinde Sergilenen Eşyaları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 8

9 C EĞĠTĠM ALANLARI, DERSLĠKLER EĞĠTĠM ALANI Anfi Kapasite 0 50 Kapasite Kapasite Sınıf 6 1 Kapasite Kapasite Kapasite 251-Üzeri Bilgisayar Lab. 6 Atölye 1 Diğer Lab. 22 Toplam C TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI BIRIMIN ADI YERLEġKE ADI ADEDI ALANI (m 2 ) KAPASITE (kiģi) Toplantı Salonu Salonu Eğitim Salonu Dekanlık G.Kampüs 1 55,39 25 Kimya K.Kampüs Mol.Biyo. ve Gen. K.Kampüs Fizik K.Kampüs Batı Dilleri ve Ed. G.Kampüs 1 26,54 12 Felsefe G.Kampüs 2 20, ,96 15 Tarih G.Kampüs 1 17, ,6 25 Matematik G.Kampüs 1 20,71 10 Türk Dili ve Ed. G.Kampüs 1 45,6 20 Sosyoloji G.Kampüs Psikoloji G.Kampüs

10 C.1.2. HĠZMET ALANLAR HĠZMET ALANLARI Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan KiĢi Sayısı Akademik Personel Hizmet , Alanları Ġdari Personel Hizmet Alanları ,66 38 Toplam C.1.3. AMBAR, ARġĠV ALANLARI VE ATÖLYELER Adet Alan (m²) Ambar Alanları (Depo) 1 10 Arşiv Alanları 6 44,53 Atölyeler

11 C.2. ÖRGÜT YAPISI (TEġKĠLAT ġemasi) C2.1 AKADEMĠK TEġKĠLAT ġemasi DEKAN FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU BÖLÜMLER TÜRKÇE DERSLERĠ Batı Dilleri ve Edebiyatları Çeviribilim Felsefe Fizik KOORDĠNATÖRLÜĞÜ Kimya Matematik Moleküler Biyolojii ve Psikoloji Genetik Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı 11

12 C2.2 ĠDARĠ TEġKĠLAT ġemasi DEKAN DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERĠ C.3. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR C.3.1. YAZILIMLAR Fakültemiz Bilgi Ġşlem Dairesi tarafından temin edilen yazılımları kullanmaktadır, C.3.2. TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Teknolojik Kaynaklar Adet Eğitim Amaçlı Hizmet Amaçlı Ġdari Amaçlı AraĢtırma Amaçlı Sunucular 17 1 Masa üstü bilgisayar sayısı Taşınabilir bilgisayar sayısı Toplam

13 C.3.3. DĠĞER BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Eğitim Hizmet Amaçlı Amaçlı Projeksiyon 48 2 Slâyt Makinesi 2 Tepegöz 22 Episkop Barkot okuyucu Adet Ġdari Amaçlı AraĢtırma Amaçlı Yazıcı Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi 1 10 Kameralar Televizyonlar 10 Tarayıcılar Müzik Setleri 4 1 Mikroskoplar DVD ler 6 Toplam

14 C.4. ĠNSAN KAYNAKLARI C.4.1. AKADEMĠK PERSONELĠN KADRO VE ĠSTĠHDAM ġeklġne GÖRE DAĞILIMI Kadroların Doluluk Kadroların Ġstihdam UNVAN Oranına Göre ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Yarı Zamanlı Zamanlı Profesör Doçent Yard. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam C.4.2. KADROLU AKADEMĠK PERSONELĠN BÖLÜM/BĠRĠMLERE GÖRE DAĞILIMI Bölüm/Birim Adı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Batı Dilleri ve Edb Çeviribilim Felsefe Fizik Kimya Türk Dili ve Edeb Matematik Mol. Bio ve Gen Psikoloji Sosyoloji Tarih Türkçe Ders. Koord TOPLAM

15 C.4.3. YABANCI UYRUKLU AKADEMĠK PERSONEL UNVAN Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm /Birim ABD Felsefe Böl. ALMANYA Felsefe Böl. PROFESÖR ABD Fizik Böl. RUSYA Fizik Böl. İNGİLTERE Sosyoloji Böl DOÇENT İSPANYA Fizik Böl. ABD Batı Dil.ve Ed.Böl. ABD Batı Dil.ve Ed.Böl. AVUSTURYA Batı Dil.ve Ed.Böl. İNGİLTERE Çeviribilim Böl. KANADA Çeviribilim Böl. YARD. DOÇ. İNGİLTERE Felsefe Böl. YUNANİSTAN Felsefe Böl. HİNDİSTAN Kimya Böl. ALMANYA Moleküler Bi0.ve Gen. İTALYA Tarih Böl. YUNANİSTAN Tarih Böl. ÇİN Tarih Böl. FRANSA Tarih Böl. ÖĞR.GÖR. JAPONYA Tarih Böl. JAPONYA Tarih Böl. RUSYA Batı Dil.ve Ed. Böl. ARġ.GÖR UZMAN OKUTMAN ÇEVĠRĠCĠ EĞĠT.ÖGR.PLAN. Toplam 22 15

16 C.4.4 AKADEMĠK PERSONEL YURTDIġI VE YURTĠÇĠ GÖREVLENDĠRMELERĠ ÜNVAN, ADI- SOYADI Prof.Dr. Alp Eden Prof.Dr. Ahmet Koman Prof.Dr. Zehra Toska Doç.Dr Muhittin Mungan Doç.Dr Çigdem Kafesçioğlu Ersoy Yard. Doç.Dr Ahmet Ersoy Okutman Arzu Atik GÖREVLENDĠRĠLDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTE /BĠRĠM TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü Kültür ve Turizm Bakanlığı Kadın Eserleri Kütüphanesi TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü Suna ve İnan Kıraç Vakfı TMMOB Mimarlık Vakfı ve Mimarlık Müzesi Hisar Eğitim Vakfı Toplam 7 ÜNVAN, BÖLÜM / ADI-SOYADI BİRİM YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLME ÜLKE ADI YURTİÇİ GÖREVLENDİRİLME ŞEHİR ADI GÖREVLENDİRME ŞEKLİ (, Kongre.) Prof.Dr. Abbas Vali Sosyoloji İspanya Prof.Dr. Ahmet Koman Mol Bio ve Gen Ankara (2 defa) 2 Akademik çalışma Prof.Dr. Ali Tekcan Prof.Dr. Alp Eden Prof.Dr. Arzu Öztürkmen Prof.Dr. Aslı Tekinay Prof.Dr. Aslı Tolun Prof.Dr. Ayşe Soysal Prof.Dr. Berna Kılınç Psikoloji Matematik Tarih Batı Dil. Edeb. Mol Bio ve Gen Matematik Felsefe Almanya İskoçya Ermenistan Yunanistan ABD İngiltere ABD İsveç Suriye Kanada Macaristan Mersin İzmir Alanya Ankara (4 defa) İstanbul (5 defa) İzmir Ankara (32 defa) Burdur Gaziantep Gebze (5 defa) İstanbul 2 1 Akademik çalışma Akademik etkinlik Akademik çalışma Akademik çalışma Akademik çalışma 4 toplantı 5 toplantı Toplantı Akademik etkinlik 31 toplantı 1 ödül töreni Kurul toplantı 5 Toplantı Tanıtım gezisi Prof.Dr. Betül Tanbay Matematik Romanya Prof.Dr. Cem Yalçın Yıldırım Matematik Macaristan Ankara Akademik çalışma Sempozyum 16

17 Prof.Dr. Dilek Çalgan Kimya İzmir (2 defa) 2 jüri üyeliği Belçika Jüri üyeliği Prof.Dr. Duygu Avcı Kimya Ankara Jüri üyeliği İstanbul (2 defa) 1 Jüri üyeliği 1 Sempozyum Prof.Dr. Ebru Diriker Çeviribilim Belçika Prof.Dr. Edhem Eldem Tarih Atina Brüksel Floransa Fransa (4 defa) Fransa/Almanya Panel Jüri üyeliği 1 Jüri üyeliği 2 1 Kollokyum İngiltere (2 defa) 1 Çalıştay 1 Philadelphia Ankara Toplantı Prof.Dr. Ercan Alp Psikoloji İtalya Prof.Dr. Erhan Gülmez Fizik ABD (4 defa) isviçre (3 defa) Bodrum 4 Lab.çalışmaları 2 Lab.çalışmaları 1 Prof.Dr. Falih Köksal Psikoloji Almanya Prof.Dr. Gület Fişek Prof.Dr. Hadi Özbal Psikoloji Kimya ABD (2 defa) Almanya ABD Ankara (2 defa) İstanbul Mersin Bursa (2 defa) 1 Akademik çalışma 1 1 Jüri üyeliği 1 Toplantı Akademik çalışma 1 Kazı çalışmaları 1 Prof.Dr. Haluk Beker Fizik ABD Akademik çalışma Prof.Dr. Hande Çağlayan Mol Bio ve Gen Marsilya Fransa Prof.Dr. Huricihan İslamoğlu Tarih ABD (2 defa) 2 Akademik çalışma Prof.Dr. Işık Aytaç Sosyoloji ABD Prof.Dr. İlhan İnan Felsefe Hindistan Prof.Dr. İlknur Doğan Prof.Dr. Kuyaş Buğra Prof.Dr. Levent Kurnaz Prof.Dr. Metin Arık Prof.Dr. Nazlı Başak Kimya Mol Bio ve Gen Fizik Fizik Mol Bio ve Gen ABD Yunanistan Almanya (2 defa) Adana Ankara (2 defa) Ankara (2 defa) İzmir Antalya (2 defa) İtalya Muğla Ankara (2 defa) İzmir Ankara Antalya Bodrum Jüri üyeliği 2 Jüri üyeliği 2 Jüri üyeliği Seminer 2 çalıştay Egitim 2 Toplantı Akademik çalışma 2 Jüri üyeliği Akademik çalışma 17

18 Prof.Dr. Neşe Bilgin Mol Bio ve Gen Antalya ABD Akademik çalışma Prof.Dr. Nevra Necipoğlu Tarih 1 Jüri üyeliği Fransa (2 defa) 1 Akademik Çalışma ABD Prof.Dr. Nihan Nugay Kimya Ankara (2 defa) 2 Jüri üyeliği İstanbul Toplantı Prof.Dr. Nüket Esen Türk Dili ve Edb Ankara 2 Jüri üyeliği Ankara Jüri üyeliği Prof.Dr. Nükhet Sirman Sosyoloji 1 Akademik çalışma Mersin (3 defa) 2 Saha araştırması Çin Prof.Dr. Ömer Oğuz Fizik Ankara (4 defa) 4 Toplantı Gaziantep Kurul toplantı Trabzon Toplantı Prof.Dr. Reşit Canbeyli Psikoloji ABD Bilimsel temaslar Prof.Dr. Sadık Değer Matematik İtalya Akademik çalışma Almanya Prof.Dr. Selçuk Esenbel Tarih İngiltere Japonya Ankara Jüri üyeliği Prof.Dr. Selim Deringil Tarih Kıbrıs Macaristan Prof.Dr. Selim Küsefoğlu Kimya Antalya Çalıştay 3 Toplantı Ankara (4 defa) Prof.Dr. Sumru Özsoy Batı Dil. Edeb. 1 Kurultay İzmir Yalova Seminer Prof.Dr. Talin Budak Matematik Gebze Toplantı ABD Prof.Dr. Tereza Varnalı Kimya Havaii Ankara Jüri üyeliği Kıbrıs Jüri üyeliği Prof.Dr. Turgut Nugay Kimya ABD Ankara (3 defa) 3 Jüri üyeliği istanbul Toplantı İzmir İngiltere Prof.Dr. Viktorya Aviyente Kimya İspanya Workshop ABD Akademik çalışma Ankara Jüri üyeliği Prof.Dr. Yani Skarlatos Fizik Ankara Jüri üyeliği Zonguldak Jüri üyeliği Prof.Dr. Zehra Toska Türk Dili ve Edb istanbul Akademik çalışma Ankara Jüri üyeliği Prof.Dr. Zeynep Atay Kimya italya Ankara Toplantı Doc.Dr. Aslı Göksel Batı Dil. Edeb. İngiltere (2 defa) 2 Akademik çalışma İngiltere Kıbrıs Kazı raporları Doc.Dr. Aslı Özyar Tarih Ankara Bakanlık Mardin Proje sunum Tarsus Kazı çalışmaları 18

19 Doc.Dr. Çiğdem Kafesçioğlu Tarih İstanbul Akademik çalışma Çeviribilim Portekiz Doc.Dr. Ebru Diriker Prag ABD Akademik çalışma Doc.Dr. Ersin Acar Kimya İtalya Akademik çalışma Doc.Dr. Ferit Öztürk Matematik Fransa İzmir Egitim Doc.Dr. Feyza Çorapçı Psikoloji istanbul Çalıştay Mersin Kongre Doc.Dr. Işıl Baş Batı Dil. Edeb. İtalya Hindistan Doc.Dr. İlhan İnan Felsefe İspanya Akademik çalışma Ankara Seminer Doc.Dr. Meltem Ahıska Sosyoloji HongKong Hollanda Doc.Dr. Mine Nakipoğlu-Demiralp Batı Dil. Edeb. Macaristan Ankara (2 defa) 1 Doçentlik sınavı 1 Doc.Dr. Muhittin Mungan Fizik ABD Akademik çalışma Doc.Dr. Murat Bac Felsefe İspanya Akademik çalışma Doc.Dr. Müge Türet Sayar Mol Bio ve Gen Ankara Saha araştırma Antalya Doc.Dr. Nesrin Özören Mol Bio ve Gen Filistin ABD Doc.Dr. Neylan Dirilgen Kimya ABD Akademik çalışma Yunanistan ABD Kollokyum Almanya Akademik çalışma Doc.Dr. Oya Pancaroğlu Tarih ingiltere İran Ödül töreni Tarsus Kazı çalışmaları Belçika Çevirmenlik Kanada (2 defa) 2 Çevirmenlik Norveç Doc.Dr. Şehnaz Tahir Gürçağlar Çeviribilim Ankara Ayvalık Atölye İzmir Jüri üyeliği 2 Lab.çalışmaları Doc.Dr. Taylan Akdoğan Fizik isviçre (3 defa) 1 akademik çalışma Ankara (2 defa) 2 akademik çalışma Doc.Dr. Tonguç Rador Fizik İzmir (2 defa) 2 akademik çalışma Doc.Dr. Zafer Yenal Sosyoloji Ankara Saha araştırma Yard.Doç.Dr. Ahmet Ersoy Tarih İstanbul Akademik çalışma ABD Fransa (2 defa) 2 Yard.Doç.Dr. Amitav Sanyal Kimya İngiltere Ankara Zonguldak Fransa Yard.Doç.Dr. Arzu Boysal Matematik K.Kıbrıs Kayseri sempozyum Almanya Yard.Doç.Dr. Arzu Çelik Fuss Mol Bio ve Gen Portekiz Ankara Doç.sınavı 19

20 Yard.Doç.Dr. Ayfer Bartu Candan Sosyoloji Almanya Akademik çalışma ABD Yard.Doç.Dr. Ayşecan Boduroğlu Psikoloji İtalya Mersin Kongre Yard.Doç.Dr. Balkız Öztürk Batı Dil. Edeb. Ankara Kurultay Yard.Doç.Dr. Başak Kayıtmazer Kimya Belçika Toplantı Antalya Yard.Doç.Dr. Burçin Ünlü Fizik İstanbul Fransa (2 defa) 2 jüri üyeliği Yard.Doç.Dr. Derin Terzioğlu Tarih Ankara Akademik çalışma İstanbul Akademik çalışma Yard.Doç.Dr. Didar Akar Batı Dil. Edeb. Polonya Yard.Doç.Dr. Esra Mungan Psikoloji ABD Mersin (2 defa) 2 Almanya Seminer Floransa Fransa Yard.Doç.Dr. Evangelis Kechriotis Tarih ispanya Kıbrıs Macaristan Ankara Yard.Doç.Dr. Ferit Öztürk Matematik Ankara (2 defa) 1 1 Doç.sınavı Yard.Doç.Dr. Feyza Çorapçı Psikoloji Ankara Doç.sınavı Mersin Yard.Doç.Dr. Halim Kara Tarih İsrail Yard.Doç.Dr. Hande Tekdemir Batı Dil. Edeb. İngiltere Akademik çalışma Romya/Bulgaristan Almanya Yard.Doç.Dr. Jonathan Ross Çeviribilim İnglitere italya Ayvalık Atölye Yard.Doç.Dr. Karanfil Soyhun Felsefe İstanbul (2 defa) 2 Tanıtım gezisi Yard.Doç.Dr. Koray Durak Tarih İrlalnda Makedonya Eğitim Yard.Doç.Dr. Lamia Gülçur Batı Dil. Edeb. İtalya Yard.Doç.Dr. Louis Mazzari Batı Dil. Edeb. İngiltere Ankara Yard.Doç.Dr. Lucas Torpe Felsefe İngiltere (2 defa) 2 Akademik çalışma Almanya Çalıştay Fransa Yard.Doç.Dr. Markus Pöchtrager Batı Dil. Edeb. İngiltere İngiltere Polonya (2 defa) 2 Slovenya Yard.Doç.Dr. Meltem Toksöz Tarih ABD (2 defa) 2 Yard.Doç.Dr. Muhittin Mungan Fizik Ankara Panel İsrail Yard.Doç.Dr. Müge Kanuni Matematik izmir Akademik çalışma Ankara Toplantı Yard.Doç.Dr. Necla Birgül İyison Mol Bio ve Gen Almanya Laboratuar egitimi Yard.Doç.Dr. Neren Ökte Kimya Ankara (2 defa) 2 Doç.sınavı ABD Belçika Toplantı Yard.Doç.Dr. Özhan Özatay Fizik 1 Bakanlık Ankara (3 defa) 1 Ödül Töreni 1 Toplantı 20

21 Yard.Doç.Dr. Özlem Görey Yard.Doç.Dr. Paolo Girardelli Yard.Doç.Dr. Rana Sanyal Batı Dil. Edeb. Tarih Kimya İtalya (3 defa) ingiltere/fransa İtalya (3 defa) italya/fransa ABD Almanya Danimarka Fransa Yunanistan İzmir İstanbul Ankara Zonguldak İstanbul Antalya 2 Erasmus programı 1 Akademik çalışma 2 Akademik çalışma 1 Jüri üyeliği Akademik çalışma Bakanlık Bilimsel temaslar Bilimsel temaslar Toplantı 3 Yard.Doç.Dr. Serra Müderrisoğlu Psikoloji Almanya Yard.Doç.Dr. Stefan Fuss Yard.Doç.Dr. Sun Demirli Mol Bio ve Gen Hollanda Toplantı Mol Bio ve Gen ABD Oturum Felsefe Macaristan Felsefe ABD (2 defa) 2 Araştırma Felsefe İngiltere Yard.Doç.Dr. Tuna Kuyucu Sosyoloji ABD Yard.Doç.Dr. Yıldız Sillier Felsefe istanbul Akademik çalışma Yard.Doç.Dr. Yücel Terzibaşoğlu Tarih Almanya İngiltere İspanya Balıkesir Akademik çalışma Okutman Dr. Ceyda Arslan izmir Türk Dili ve Edb Kechriotis 2 Öğr.Gör.Dr. Aylin Kutlukan Batı Dil. Edeb. Ankara Öğr.Gör.Dr. Nilgün Fırat Çeviribilim İstanbul Öğr.Gör.Dr. Şahru Yüksel Mol Bio ve Gen İtalya Laboratuar çalışmaları Japonya Ankara/Anatlya Öğr.Gör.Dr. Arzu Eker Çeviribilim Yunanistan Akademik çalışma Öğr.Gör.Dr. Elif Ünlü Öğr.Gör.Dr. Fatih Ecevit Tarih Matematik ABD Almanya İngiltere (2 defa) Hatay Mersin (2 defa) Akademik çalışma Kazı çalışmaları 2 Kazı çalışmaları Çalıştay 2 Öğr.Gör.Dr. Lale Balkış Tarih Avusturya Akademik çalışma Okutman Esra Dicle Başbuğ Türkçe Ders.Koord. Moskova Tekirdağ Okutman Bilgen Erdem Türk Dili ve Edb İzmir Öğr. Gör. Aylin Kutlukan Alkaç Batı Dil. Edeb. italya 21

22 Öğr. Gör. Noemi Levy Tarih Fransa (2 defa) 1 Akademik Çalışma 1 Öğr. Gör. Arzu Eker Çeviribilim Balıkesir Atölye Uzman Burcu Kaya Kızılöz Psikoloji Danimarka Ar.Gör. Bahadır Süreli Türk Dili ve Edb Hollanda Erasmus programı Ar.Gör. Bora Işıldak Fizik İsviçre (2 defa) 2 Eğitim Ar.Gör. Burcu Çakır Dedeoğlu Kimya İzmir İspanya Ar.Gör. Burcu Kayışcı Batı Dil. Edeb. Polonya Ar.Gör. Cemile Ezer Fizik İsviçre (2 defa) 2 Eğitim Ar.Gör. Cemre Su Baytok Sosyoloji Van Proje sunum 1 Eğitim Ar.Gör. Cenk Yıldız Fizik İsviçre (2 defa) 1 Lab.çalışmaları Ankara Akademik çalışma Ar.Gör. Cihan Pehlivan Matematik İngiltere Eğitim Ar.Gör. Çağan Özen Matematik Almanya Eğitim Ar.Gör. Çimen Özgüç Kimya ABD Ar.Gör. Duygu Dağlıkoca Mol Bio ve Gen italya Seminer Danimarka Eğitim Ar.Gör. Ece Terzioğlu Kara Mol Bio ve Gen Belçika Eğitim Ar.Gör. Elif Eren Mol Bio ve Gen Japonya Antalya Ar.Gör. Emre Laçin Psikoloji ABD Ar.Gör. Gamze Küser Kimya ABD Ar.Gör. Gülen Yeşilbağ Kimya ABD Eğitim Almanya Ar.Gör. Gülşah Çifçi Kimya İspanya Eğitim İzmir Fransa (3 defa) 3 Eğitim Ar.Gör. İlke Uğur Kimya Ankara Egitim İzmir Ar.Gör. İsa Değirmenci Kimya Belçika (3 defa) 3 Eğitim Zonguldak konferans Ar.Gör. Neşe Kaya Batı Dil. Edeb. Polonya Ar.Gör. Özge Sarıgül Batı Dil. Edeb. Macaristan Ar.Gör. Seçkin Özbilen Matematik Muğla Çalıştay Ar.Gör. Selma Hekim Psikoloji İtalya Akademik çalışma Ar.Gör. Serdar Metin Psikoloji Avusturya Egitim Ar.Gör. Serhat Iştın Fizik İsviçre (2 defa) 2 Lab.çalışmaları Ankara Akademik çalışma Ar.Gör. Sesil Agopcan Kimya ABD Eğitim İzmir Ar.Gör. Tuba Furuncuoğlu Kimya Almanya İzmir Ar.Gör. Tuncay Şeker Mol Bio ve Gen İsveç Araştırma yapmak Ar.Gör. Uğur Güney Fizik Ankara Akademik çalışma Ar.Gör. Ümit Açıkgöz Tarih Portekiz Ar.Gör. Yusuf Gören Matematik Hollanda Çalıştay 22

23 UNVAN, ADI -SOYADI Prof. Dr.Ali Tekcan Prof.Dr Neşe Bilgin GÖREVLENDĠRĠLDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTE /BĠRĠM 40-a 40-b 40-c 40/d Koç Ün Yeditepe Ün Fatih Ün Bahçeşehir Ün (*) Prof.Dr Selim Deringil Fatih Ün (*) Prof.Dr Metin Arık Işık Ün (*) Prof.Dr Naci İnci Işık Ün (*) Prof.Dr Ali Kaya Koç Ün (*) Prof.Dr Levent Kurnaz Yeditepe Ün (*) Prof.Dr Yani Skarlatos Yeditepe Ün (*) Prof.Dr Ayşe Soysal Koç Ün Prof.Dr Falih Köksal Fatih Ün Prof.Dr. Zafer Toprak Koç Ün Doç.Dr Meltem Ahıska Bilgi Ün (*) Doç.Dr Biray Kolluoğlu Koç Ün (*) Doç.Dr Zafer Yenal Sabancı Ün Doç.Dr. Işıl Baş Koç Ün (*) Doç.Dr. Taylan Akdoğan Bahçeşehir Ün Yard.Doç.Dr Meltem Toksöz Bilgi Ün Yard.Doç.Dr Suna Ertuğrul Bilgi Ün (*) Yard.Doç.Dr Özlem Görey Doğuş Ün Yard.Doç.Dr Lamia Gülçur Doğuş Ün (*) Yard.Doç.Dr Müge Kanuni Işık Ün Yard.Doç.Dr Yavuz Karakışla Koç Ün (*) Yard.Doç.Dr Serra Müderrisoğlu Koç Ün Yard.Doç.Dr Özlem Öğüt Koç Ün (*) Yard.doç.Dr Karanfil Soyhun Koç Ün (*) Yard.Doç.Dr Koray Durak Özyeğin Ün (*) Yard.doç.Dr Karanfil Soyhun Yard.Doç.Dr Feyza Çorapcı Yard.Doç.Dr Ayşecan Boduroğlu Yard.Doç.Dr Burçin Ünlü Yard.Doç.Dr Chryssi Sidiropoulou Özyeğin Ün. Koç Ün Koç Ün Doğuş Ün Fatih Ün Dr Fatih Ecevit Koç Ün Dr Fatma Türe Bilgi Ün Dr Nur Yeniçeri Bilgi Dr. Noemi Levy Bilgi Ün Toplam 37 (*) Ġki eğitim-öğretim yarıyılında görevlendirilmiģtir 23

24 C.4.5 BAġKA ÜNĠVERSĠTELERDEN ÜNĠVERSĠTEMĠZDE GÖREVLENDĠRĠLEN AKADEMĠK PERSONEL (*) Ġki eğitim-öğretim yarıyılında görevlendirilmiģtir. UNVAN, ADI -SOYADI Dr.Öğr.Gör. Amberen Dadaboy Batı Dilleri ve Ed Dr.Öğr.Gör. Anestis Vasilakeris Batı Dilleri ve Ed. Dr.Öğr.Gör. Ayşe Naz Balamur Batı Dilleri ve Ed. Dr.Öğr.Gör. Barry Wood Batı Dilleri ve Ed Dr.Öğr.Gör. Başak Demirhan Batı Dilleri ve Ed. Dr.Öğr.Gör. Ceylen Tezören Batı Dilleri ve Ed Dr.Öğr.Gör. Grant Fischer Batı Dilleri ve Ed Dr.Öğr.Gör. Kyriaki Konstatinidou Batı Dilleri ve Ed. Dr.Öğr.Gör. Murat Aydemir Batı Dilleri ve Ed. GÖREVLENDĠRĠLDĠĞĠ BÖLÜM / BĠRĠM Dr.Öğr.Gör. Sosi Antikacıoğlu Batı Dilleri ve Ed (*) Dr.Öğr.Gör. Zarife Öztürk Batı Dilleri ve Ed Lee Andrew Walden Dr.Öğr.Gör. Serivner Batı Dilleri ve Ed Dr.Öğr.Gör. Michael Edward Robinson Batı Dilleri ve Ed Dr.Öğr.Gör. Patricia Lawler Batı Dilleri ve Ed Dr.Öğr.Gör. Sylwia Ejmont Batı Dilleri ve Ed Öğr. Gör. Ülker Sayın Batı Dilleri ve Ed. Öğr.Gör. Cüneyt Çakırlar Batı Dilleri ve Ed. Öğr.Gör. Deniz Buga Batı Dilleri ve Ed. Öğr.Gör. Feride Korkmaz Batı Dilleri ve Ed (*) Öğr.Gör. Genco Gülan Batı Dilleri ve Ed (*) Öğr.Gör. Haris Rigas Batı Dilleri ve Ed Öğr.Gör. Mehmet Emin Adanalı Batı Dilleri ve Ed. Öğr.Gör. Müfide Pekin Batı Dilleri ve Ed (*) Öğr.Gör. Neşet Dereli Batı Dilleri ve Ed (*) Öğr.Gör. Nilden Postalcı Batı Dilleri ve Ed (*) Öğr.Gör. Salih Mehmet İnan Batı Dilleri ve Ed. Öğr.Gör. Seda Binbaşgil Batı Dilleri ve Ed (*) Öğr.Gör. Sedef Hadapkapulu Batı Dilleri ve Ed Öğr.Gör. Simten Güraç Hawkes Batı Dilleri ve Ed (*) Öğr.Gör. Suay Aksoy Batı Dilleri ve Ed. Öğr.Gör. Tuba Ay Batı Dilleri ve Ed (*) Öğr.Gör. Ufuk Çakmak Batı Dilleri ve Ed (*) Prof.Dr. David Hawkens Batı Dilleri ve Ed Prof.Dr. Günay Kocasoy Batı Dilleri ve Ed. Prof.Dr. Oya Başak Batı Dilleri ve Ed. Prof.Dr. Viktorya Khan Batı Dilleri ve Ed Prof.Dr. Zeynep Ergun Batı Dilleri ve Ed (*) Doç.Dr. Özlem Berk Albachten Çeviribilim Dr.Öğr.Gör. Mehmet Rifat Güzelşen Çeviribilim (*) Öğr.Gör. Ahu Sıla Bayer Çeviribilim Öğr.Gör. Ali Ottoman Çeviribilim 24

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 4 İÇİNDEKİLER... 2 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER????? 4 A. MİSYON VE VİZYON 5 A.1. MİSYON 5 A.2. VİZYON 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 C. BİRİME

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi nin 2011 yılı içindeki akademik, mali ve idari faaliyetleri bu raporla üniversitemize

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON.......... 5 A.2. VİZYON........ 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR....

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B.1.YETKİ... 4

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

2016 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2016 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2016 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON.......... 5 A.2. VİZYON........ 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR....

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2016 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2016 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2016 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. AMAÇ... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. ÖRGÜT YAPISI ( TEŞKİLAT ŞEMASI )... 10

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ...

Detaylı

2015 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU i I. İçindekiler Tablosu I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU (01.01.2013 31.12.2013)

BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU (01.01.2013 31.12.2013) BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU (01.01.2013 31.12.2013) I. Merkezin Amacı, Tarihçesi ve Kısa Tanıtımı: Merkezin amacı; bilgi sistemleri alanına giren her konuda, en yeni

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU i I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B.1. ÖRGÜT

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIGI FAALİYET RAPORU 1 2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitenin her türlü Bakım, Onarım, işletme ve yeni inşaatlarını yapmak

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU 1 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitemizin hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU i I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B.1. ÖRGÜT

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ( i İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ...

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,.,..,.., BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 TRABZON İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU... 3 I - GENEL BĠLGĠLER.4 1- Fiziksel Yapı 5 2- TeĢkilat Yapısı.6 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitemizin hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM/İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU 1 2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2 1 Adı Soyadı Unvanı İmza I. GENEL BİLGİLER Üniversitemizde faaliyet

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.,.,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 434, , , , , , ,62 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 434, , , , , , ,62 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı