OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 FINDIKZADE / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - KADIKÖY / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi-MAMAK/ANKARA Tel: Faks: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A BORNOVA İZMİR TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez AYDIN TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm:

3 1. Aşağıdakilerden hangisi pelvis iskeletinde bulunan yapılardan biri değildir? A) Eminentia iliopubica B) Promontorium C) Linea arcuata D) Tuberculum adductorium E) Facies auricularis 2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 4. I. M. supraspinatus II. M. teres minor III. M. teres major IV. M. pectoralis minor Kola adduksiyon yaptıran kaslar seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I ve II B) II ve III C) II, III ve IV D) II ve IV E) III ve IV 2. Maxilla aşağıdaki neurocranium kemiklerinden hangisi ile eklem yapar? A) Os temporale B) Os sphenoidale C) Os frontale D) Os parietale E) Os occipitale 5. Aşağıdaki kaslardan hangisi el parmaklarının orta ve distal falankslarına ekstensiyon yaptırabilir? A) M. extensor carpi radialis longus B) M. extensor carpi radialis brevis C) Mm. lumbricales D) M. extensor carpi ulnaris E) M. extensor indicis 3. Aşağıdaki eklemlerden hangisinde sadece transvers eksende fleksiyon-ekstensiyon hareketleri yapılabilir? A) Art. radiocarpalis B) Art. talocruralis C) Art. subtalaris D) Art. genus E) Art. humeroradialis 6. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu arcus pedis transversus u alttan destekler? A) M. tibialis anterior B) M. tibialis posterior C) M. fibularis tertius D) M. fibularis brevis E) M. fibularis longus DENEME SINAVI 41 3

4 7. Aşağıda verilen anatomik yapılardan hangisi membrana thyrohyoidea yı delerek geçer? A) A. thyroidea superior B) A. thyroidea inferior C) N. laryngeus inferior D) N. laryngeus superior, ramus internus E) N. laryngeus superior, ramus externus 10. Plica umbilicalis lateralis içerisinde bulunan damar aşağıdakilerden hangisidir? A) A. umbilicalis B) V. umbilicalis C) Vv. paraumbilicales D) A. epigastrica superficialis E) A. epigastrica inferior 8. Burun boşluğunu besleyen a. ethmoidalis anterior ve posterior arlerleri aşağıda verilen damarlardan hangisinin bir dalıdır? A) A. ophthalmica B) A. facialis C) A. maxillaris D) A. sphenopalatina E) A. labialis superior 11. Karaciğeri besleyen a. hepatica propria aşağıda verilen ligamentlerden hangisi içerisinde yer alır? A) Lig. coronarium hepatis B) Lig. falciforme hepatis C) Lig. hepatoduodenale D) Lig. hepatorenale E) Lig. hepatogastricum 9. Ductus thoracicus nereye boşalır? A) V. azygos B) V. brachiocephalica sinistra C) Angulus venosus sinister D) V. subclavia dextra E) V. hemiazygos 12. N. facialis aşağıdaki kaslardan hangisini inerve eder? A) M. digastricus, venter anterior B) M. masseter C) M. levator palpebrae superioris D) M. stylohyoideus E) M. orbitalis 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 13. Ventriculus tertius un lateral duvarını yapan anatomik oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Putamen B) Capsula interna C) Thalamus D) Cerebellum E) Nuc. caudatus 16. Aşağıdaki hücre zarı değişikliklerinden hangisi o hücrenin programlı bir şekilde ölmekte olduğunun tipik göstergelerinden biridir? A) Zarda fosfotidil kolin miktarının artması B) Zarın dış yüzeyinde glikokaliks tabakasının incelmesi C) Zar akışkanlığının artması D) Zarın dış yüzeyinde fosfotidil serin moleküllerinin artması E) Zarın iç yüzeyinde kolesterol esterlerinin birikmesi 14. Ductus cochlearis teki corti organını ve stereosiliyalı tüy hücrelerini üst taraftan örten yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Macula utriculi B) Membrana tectoria C) Membrana basilaris D) Membrana vestibularis E) Modiolus 17. Eritropoezin hangi aşamasının sonunda hücrenin çekirdeği dışarı atılır? A) Pronormoblast B) Bazofilik normoblast C) Polikromatofilik normoblast D) Ortokromatofilik normoblast E) Retikülosit 15. Aşağıdaki organellerden hangisi hücrede protein sentezinde görev almaz? A) Ribozom B) Nissl cismi C) Granülsüz endoplazma retikulumu D) Çekirdek E) Golgi cismi 18. Santral sinir sistemindeki bir Ranvier boğumu aşağıdakilerden hangisiyle temas halindedir? A) Schwann hücresi uzantıları B) Oligodendrosit uzantıları C) Astrosit ayakları D) Kan damarları E) Bazal membran DENEME SINAVI 41 5

6 19. Aşağıdaki kulak ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dış kulak yolu çok katlı yassı epitelle döşelidir. B) Orta kulak kemiği malleus oval pencereyle skala vestibuliye bağlanır. C) Orta kulak kemikleri sesin şiddetinin ayarlanmasında görev yapar. D) Skala timpani orta kulak kemikleriyle ilişkili değildir. E) İç kulakta perilenf içeren boşluklar birbirleriyle devamlıdır. 22. Aşağıdaki organlardan hangisi embriyonik gelişimde önce embriyo bedeninin iki yanında olduğu halde zamanla biraraya gelerek birleşme sonucu oluşur? A) Göz B) Kalp C) Alt çene D) Karaciğer E) Mide 20. Kadında menstrüel siklusun ilk yarısındaki endometrial hücre proliferasyonuna neden olan östrojen hormonu salgısını aşağıdaki hücrelerden hangisi uyarmaktadır? A) Teka hücresi B) Granüloza hücresi C) Adenohipofiz bazofil hücreleri D) Adenohipofiz asidofil hücreleri E) Hipotalamus supraoptik çekirdeği 23. İskelet kasının boyundaki ani artış hangi tip sinir liflerinin uyarılmasında doğrudan artışa neden olur? A) Alfa Motor nöronlar B) Gama Motor nöronlar C) Grup la lifleri D) Grup Ib lifleri E) Grup IV lifleri 21. Epifiz bezi aşağıdaki ilkel beyin keselerinden hangisinin ileri gelişimi sonucu ortaya çıkar? A) Telensefalon B) Diensefalon C) Mesensefalon D) Metensefalon E) Rombensefalon 24. Adrenal medulladan salınan adrenalin iskelet kası kan damarlarında hangi tip otonom reseptörü aktive ederek vazodilatasyona neden olur? A) Adrenerjik reseptörler α B) Adrenerjik reseptörler β1 C) Adrenerjik reseptörler β2 D) Kolinerjik muskarinik reseptörler E) Kolinerjik nikotinik reseptörler 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 25. Nitrik oksitin vazodilatatör etkisi aşağıdaki mekanizmalardan hangisi aracılığı ile gerçekleşir? A) Hücre içi cgmp miktarında azalma. B) İntraselüler K+ düzeyinde artış. C) İntraselüler Ca++ düzeyinde artış. D) Miyozin fosfataz enziminin aktive edilmesi. E) Miyozin hafif zincir kinaz enziminin aktive edilmesi. 28. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal sinapslarda presinaptik veziküllerin membran proteinlerinden biridir? A) Sintaksin B) Sinaptobrevin C) Sinapsin I D) Kalmodulin E) SNAP Bir sinirde aksiyon potansiyelinin ileti hızı aşağıdakilerden hangisi tarafından artırılır? A) Na + K + ATPaz pompasının uyarılması B) Na + K + ATPaz pompasının inhibe edilmesi C) Sinir çapının azaltılması D) Sinirin miyelinizasyonu E) Sinir lifinin uzatılması 29. Hücre iskeleti ile hücre zarı arasındaki etkileşimlerde aracılık eden küçük G proteini aşağıdakilerden hangisidir? A) Ras B) Rab C) Rho/Rac D) Gq E) Gs 27. Ejeksiyon fraksiyonu artarsa aşağıdakilerden hangisinde azalma olur? A) Kardiyak output B) Sistol sonu hacim C) Nabız basıncı D) Atım hacmi E) Sistolik basınç 30. Karaciğerde oluşan lenf sıvısı aşağıdaki yapılardan hangisi aracılılığı ile lenfatik kanallara aktarılır? A) Hepatik sinusoidler B) Hepatosit kordonları C) Santral ven D) Disse aralığı E) Safra kanalcıkları DENEME SINAVI 41 7

8 31. Aşağıdaki hormonlardan hangisi pubertenin başlaması için gerekli olan GnRH nın pulsatil olarak salınmasında uyarıcı etki gösterir? A) Leptin B) Melatonin C) Nöropeptid Y D) Östrojen E) İnhibin B 34. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mitokondri membranında taşıyıcısı yoktur? A) Malat B) Piruvat C) Okzaloasetat D) Sitrat E) Hidrojen 32. Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının fazlalığında görülmez? A) Lipid yıkımında azalma B) Plazma kolesterolünde azalma C) Karbonhidrat emilim hızında artma D) Karaciğerde LDL reseptör yapımında artma E) İskelet kasında protein katabolizmasında artma 35. Aşağıdaki substratlardan hangisi glukoneogenezde kullanılmaz? A) Gliserol B) Alanin C) Laktat D) Asetil coa E) Piruvat 33. Aşağıdakilerden hangisi granüllü endoplazmik retikulumun görevleri arasında değildir? A) Proteinlerin glikolizasyonu B) Proteinlerin ileri modifikasyonu C) Proteinlerin golgiye yönlendirilmesi D) Yabancı bileşiklerin detoksifikasyonu E) Hücre dışına salıgılanacak proteinlerin sentezi 36. Heksoz monofosfat yolunda aşağıdakilerden hangisi görev almaz? A) NADPH B) Glukoz 6 fosfat C) Glukuronik asit D) Riboz 5 fosfat E) Ribuloz 5 fosfat 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 37. Sfingolipid türevlerinin sentezinde hangi amino asit kullanılır? A) Serin B) Glisin C) Aspartat D) Glutamat E) Histidin 40. Pürinlerin de novo sentezinde ilk sentezlenen nükleotid ve ilk sentezlenen pirimidin aşağıdakilerden hangisidir? A) AMP Orotik asit B) GMP Orotik asit C) IMP Orotik asit D) IMP Aspartik asit E) AMP Aspartik asit 38. Dietle karbonhidrat alımı sonrası aşağıdaki lipoproteinlerden hangisinin sentezi artar? A) Şilomikron B) VLDL C) LDL D) HDL E) IDL 41. Replikasyon esnasında RNA primerlerin kaldıran enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) DNA Polimeraz I B) DNA Polimeraz II C) DNA Polimeraz III D) Primaz E) DNA Ligaz 39. Karaciğer dışı dokular aşağıdaki enzimlerden hangisine sahip olmadığı için keton cisimlerini sentezleyemez? A) HMG coa sentaz B) HMG coa redüktaz C) HMG coa liyaz D) Tiyoforaz E) Tiokinaz 42. Translasyon esnasında ilk kullanılan amino asit aşağıdakilerden hangisidir? A) Metiyonin B) Prolin C) Glisin D) Serin E) Glutamat DENEME SINAVI 41 9

10 43. Polar olmayan amino asitlerin yan zincirleri en iyi nasıl kategorize edilir? A) Aromatik B) Pozitif yüklü C) Negatif yüklü D) Nötral E) Hidrofilik 47. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikojen metablizması ve glukoneogenezi doğrudan etkilemeden kan şekeri arttırır? A) İnsulin B) Glukagon C) Epinefrin D) Tiroksin E) Growth hormone 44. Amino asitler amfoterik maddeler olarak bilinirler. Çünkü: A) Nötr ph larda pozitif yüklüdürler B) Hem asit hem de baz gibi davranırlar C) D veya L konfugurasyonunda bulunurlar D) Proteinlerin yapısına girmezlar E) Hepsi optik aktivite gösterir 48. Aşağıdakilerden hangisinin sentezi için S adenozil metionin gereklidir? A) Serotonin B) Epinefrin C) Melanin D) Safra asitleri E) Tiroksin 45. Proteinlerde olan aşağıdaki bağlardan hangisi diğerlerinden daha kuvvetlidir? A) Van der Waals kuvvetleri B) Hidrojen bağları C) Peptid bağları D) İyonik bağlar E) Hidrofobik etkileşimler 49. Yüksek düzeyde kurşun aşağıdaki enzimlerden hangisinin SH gruplarına bağlanarak hem sentezini inhibe eder? A) Beta glukuronidaz B) ALA sentaz C) Uroporfirinojen dekarboksilaz D) Hem oksijenaz E) ALA dehidrataz 46. Aşağıdakilerden hangisi endoplazmik retikulumdan kalsiyum açığa çıkışını sağlar? A) Diaçil Gliserol B) İnozitol 4,5 bifosfat C) cgmp D) Kalmodulin E) İnozitol 1,4,5 trifosfat 50. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin etkisi için K vitamin gereklidir? A) Piruvat dekarboksilaz B) Laktat dehidrogenaz C) Epoksit redüktaz D) Prolin hidroksilaz E) Dihidrofolat redüktaz 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 51. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği epileptiform konvülziyona neden olur? A) Askorbik asit B) E vitamin C) K vitamin D) B6 vitamini E) Folik asit 55. Clostridium botulinum suşunun egzotoksin salgılaması hangi genetik mekanizmalardan hangisi ile ilişkilidir? A) Lizojenik faj konversiyonu B) İn vivo transformasyon C) Konjugasyon D) Transpozisyon E) Plazmit transformasyonu 52. Kırk dört yaşındaki erkek hastanın acil serviste ölçüken kan gazı değerleri: HCO 3 =42mEq/L(24 26), ph:7.5 ve CO 2 =50 (35 45). Hastanın Asit baz dengesi durumunu aşağıdakilerden hangisi yansıtır? A) Metabolik asidoz B) Metabolik alkaloz C) Solunumsal alkaloz D) Metabolik asidoz+ solunum kompanzasyon E) Solunumsal asidoz + metabolik kompanzasyon 56. Bakteri peptidoglikanı ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Bakterilerde sağlamlık ve direnci sağlar. B) Gram negatif bakterilerde daha kalındır C) Polisakkarid zincirlerinden ve bunları birbirine bağlayan çapraz bağlardan oluşur: D) Lizozim enziminin hedefidir E) Mikoplazmada bulunmaz 53. Üç aylık bir bebek kusma ve konvulziyon ile acil servise getirilmiş. Yapılan incelemede orotik asitüri ve hiperammonemi saptanmış. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği düşünülmelidir? A) ALA sentaz B) Karbamoil sentetaz II C) Arginino sentetaz D) Arginaz E) Ornitin transkarbamoilaz 57. Ribozom 50S alt ünitede mutasyon oluşması aşağıdaki ilaçlardan hangisinin etkisini ortadan kaldırmaz? A) Eritromisin B) Linkozamid C) Aztreonam D) Telitromisin E) Streptogramin 54. Asetozalamid, karbonik anhidraz enziminin yarışmasız inhibitörüdür. Etkisini nasıl gösterir? A) Enzim sentezinin azalması B) Enzimin metabolizmasında artış C) 1/V max artar D) Km artışı E) 1 / Km azalması DENEME SINAVI 41 11

12 58. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan 32 yaşındaki kadın hastanın idrar ph sinin alkali olduğu tespit edilmiş ve hastanın idrarında magnezyum amanuyum fosfat taşları düşürdüğü öğrenilmiştir. Bu hasta için en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Escherichia coli B) Enterobacter aerogenes C) Enterococcus faecium D) Proteus mirabilis E) Pseudomonas aeruginosa 61. Hepatit C de kullanılabilen antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Sidofovir B) Lamivudin C) Gansiklovir D) Asiklovir E) Ribavirin 59. Aşağıdaki testlerden hangisinin pozitif olması Staphylococcus aureus tanısını doğrular? A) Beta galaktozidaz B) PYR C) Katalaz D) Mannitol fermentasyonu E) Üreaz 62. Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatöre bağlı yatan ve pnömoni gelişen hastanın balgam örneğinde gram negatif, oksidaz negatif ve non fermentatif hareketsiz basiller tespit edilmiştir. Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Acinetobacter baumannii B) Pseudomonas aeruginosa C) Moraxella catarrhalis D) Stenotrophomonas maltophilia E) Escherichia coli 60. Yün işçiliği yapan 44 yaşında erkek hastada pnömoni saptanıyor. Hastanın balgamından polipeptit kapsüllü bakteri izole ediliyor. Bu etken aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Staphylococcus aureus B) Bacillus anthracis C) Streptococcus pyogenes D) Neisseria meningitidis E) Haemophilus influenzae 63. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi, Kriptokokkal menenjit in idame tedavisinde tercih edilir? A) Flusitozin B) Kaspofungin C) Amfoterisin B D) Flukonazol E) Nistatin 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 64. Aşağıdaki yaşam döngülerinden hangisi, Anclylostoma duodenalis e aittir? A) Yumurta kontamine gıdadan alınır yutulur larva oluşur kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. B) Yumurta el vasıtasıyla perianal bölgeden alınır ağza götürülür yutulur larva oluşur kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. C) Yumurta toprakta gelişir larva deriden penetre olur kalın bağırsaklara kan damarları yoluyla gelir erişkin form oluşur. D) Yumurta perianal bölgede gelişir larva oluşur larva anüsten içeri girer kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. E) Yumurta çevrede bulunur soluma yoluyla alınır yutulur larva oluşur kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. 67. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi HIV ve Hepatit B virüsü enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır? A) Amantadin B) Oseltamivir C) interferon alfa D) Lamivudin E) Siklofosfamid 65. Sıtmanın insana bulaşan formu hangisidir? A) Sporozoit B) Ookist C) Şizont D) Trofozoit E) Gametosit 68. Aşağıdakilerden hangisi, Cryptococcus neoformans ta patojeniteye katkıda bulunduğu düşünülen özelliklerden biri değildir? A) 37 C de üreyebilmesi B) Polisakkarit kapsülü C) Melanin üretmesi D) Fosfolipaz üretmesi E) Hif oluşturması 66. Aşağıdaki patojenlerden hangisinin polimeraz zincir reaksiyonu ile saptanmasında, reverstranskriptaz enziminin kullanılması gerekir? A) Adenovirus B) Hepatit B virusu C) Coronavirus D) Poxvirus E) Herpes simpleks virus 69. Aşağıdaki mantarlardan hangisi çoğunlukla flukonazol e duyarlıdır? A) Candida albicans B) Candida krusei C) Candida glabrata D) Rhizopus E) Aspergillus fumigatus DENEME SINAVI 41 13

14 70. Aşağıdaki bakterilerden hangisini tanımlamada CAMP deneyi kullanılır? A) H. influenza B) Hamophilus ducreyi C) Streptococcus agalactiae D) Bacillus anthracis E) Branhamella 73. Aşağıdakilerden hangisi T ve B hücrelerinin ortak özelliklerindendir? A) Hücre yüzeyinde antijen reseptörlerinin olması B) Hücre yüzeyinde CD3 proteinlerinin olması C) Kemik iliğinde olgunlaşmaları D) IL 2 ve gama interferon üretimi yapmaları E) İmmünoglobulin üretmeleri 71. Köpek ısırığını takiben gelişen diffüz selülit hastasının yara yerinde gram negatif oksidaz pozitif kokobasiller görülmüştür. Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Yersinia pestis B) Francisella tularensis C) Brucella melitensis D) Pasteurella multocida E) Legionella pneumophila 74. Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi, mast hücre degranülasyonunaneden olur? A) C3a B) C4b C) C5b D) C7 E) C9 72. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin in vitro koşullarda üretilebilmesi için besiyerine ekzojen sterol eklenmesi gerekir? A) Legionella pneumophila B) Leptospira interrogans C) Mycobacterium tuberculosis D) Pseudomonas aeruginosa E) Mycoplasma hominis 75. Aşağıdaki viruslardan hangisi, Picornaviridae ailesinin üyelerinden biri değildir? A) Poliovirus tip 1 B) Norwalk virus C) Rhinovirus tip 1 D) Hepatit A virusu E) Coxsackie A virus 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 76. Gram negatif bakteri duvarında bulunan lipopolisakkarit,aşağıdaki toll benzeri reseptörlerden hangisi tarafından tanınır? A) Toll benzeri reseptör 1 B) Toll benzeri reseptör 2 C) Toll benzeri reseptör 3 D) Toll benzeri reseptör 4 E) Toll benzeri reseptör Polisistin proteininde defektle ilişkili renal kistik hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Medüller kistik böbrek B) Nefrofitizis C) İnfantil tip polikistik böbrek D) Erişkin tip polikistik böbrek E) Multikistik renal displazi 77. Anemi ve eritemli deri lezyonları olan 57 yaşındaki kadın hastada, açlık kan şekeri seviyesinde hafif artış ve karın tomografisinde pankreas kuyruk bölgesinde 2.5 cm çaplı tümör saptanmıştır. Bu tümör için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Glukagonoma B) İnsülinoma C) Somatostatinoma D) Gastrinoma E) VIPoma 80. E kaderin ekspresyonu aşağıdaki tümörlerden hangilerinin ayrımında kullanılır? A) Meme duktal Meme lobüler karsinom B) Karaciğer hepatoselüler Karaciğer kolanjiyoselüler karsinom C) Tiroid papiller Tiroid foliküler karsinom D) Özofagus skuamöz hücreli Özofagus adenokarsinom E) SSS de menenjiyom Schwannom 78. Primer sklerozan kolanjit, Caroli hastalığı ve Opisthorchis sinensis enfestasyonu aşağıdaki hastalıklardan hangisinin gelişiminde predispozan etkiye sahiptir? A) Biliyer atrezi B) Kolanjiyokarsinom C) Hepatoselüler adenom D) Hepatoselüler karsinom E) Budd Chiari sendromu 81. Kolon kanseri tanısı alan bir hastada nefrotik sendrom tablosu ortaya çıkıyor. Böbrek biyopsisinde glomerül kapiller duvarlarında difüz kalınlaşma ve immünofloresan mikroskobik incelemede bazal membranlar boyunca granüler IgG ve C3 pozitifliği saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Minimal değişiklik hastalığı B) Fokal segmental glomerüloskleroz C) Membranöz glomerülonefrit D) Antiglomerül bazal membran hastalığı E) Amiloidoz DENEME SINAVI 41 15

16 82. Adenoid kistik karsinom aşağıdaki tükürük bezlerinden hangisinde en sık gözlenir? A) Parotis B) Damakta minör tükrük bezleri C) Sublingual D) Submandibüler E) Larinks 86. Aşağıdaki over tümörü ve histolojik bulgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Koryokarsinom Koryonik villuslar B) Granüloza hücreli tümör Call Exner cisimciği C) Leydig hücreli tümör Reinke kristaloidi D) Yolk kesesi tümörü Schiller Duval cisimciği E) Seröz tümörler Psammom cisimciği 83. Osteoklast fonksiyon bozukluğunun neden olduğu, kemik dokusunun aşırı sklerotik ve sert olmasına karşın kolayca kırılabilmesi ile karakterli kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Osteogenezis imperfekta B) Osteopetrozis C) Osteomalazi D) Raşitizm E) Renal osteodistrofi 87. t(11;22) translokasyonu aşağıdaki neoplazilerin hangisinde sıklıkla görülmektedir? A) Ewing sarkomu B) Sinovyal sarkom C) Miksoid liposarkom D) Kaposi sarkomu E) Miksoid fibrosarkom 84. Aşağıdaki merkezi sinir sistemi tümörlerinden hangisi neoplastik nöronal komponent içerir? A) Gangliogliom B) Oligoastrositom C) Menenjiyom D) Glioblastom E) Ependimom 88. Apse gelişimi aşağıdaki nekroz tiplerinden hangisinin bir sonucudur? A) Kazeifikasyon nekrozu B) Likefaksiyon nekrozu C) Koagulasyon nekrozu D) Fibrinoid nekroz E) Yağ nekrozu 85. Mikozis fungoides te epidermisi infiltre eden Sezary hücrelerinin immün fenotipi aşağıdakilerden hangisidir? A) CD4 (+) B) CD7 (+) C) CD8 (+) D) CD20 (+) E) CD30 (+) 89. Aşağıdaki hücre zedelenmesi bulgularından hangisi zedelenmenin irreversible olduğunu gösterir? A) Endoplazmik retikulumun şişmesi B) Mitokondride kalsiyum içeren büyük dansiteler C) İntrasellüler yağlanma D) Kromatin yoğunlaşması E) Hücrenin bulanık şişmesi 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 90. Akut inflamasyonda aşağıdaki maddelerden hangisi hücrelerde önceden sentezlenerek depolanmış olarak bulunmaz? A) Eozinofil kemotaktik faktör B) Histamin C) Nötrofil kemotaktik faktör D) Lipoksin A4 E) Proteazlar 94. Aşağıdaki organlardan hangisinde iskemik koagülasyon nekrozu her zaman soluk (beyaz) infarkt şeklindedir? A) Böbrek ve kalp B) Kalp ve ince barsak C) Böbrek ve akciğer D) Dalak ve beyin dokusu E) Akciğer ve kalın barsak 91. Timik epitel hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş 6 cm çapındaki bir timik kitlede malignite yönünden en güvenilir özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Mitoz sayısı B) Hücresel atipi C) Kitlenin büyüklüğü D) Nekroz E) Kapsül invazyonu 95. Aşağıdakilerden hangisi amiloidozis olgularında biriken amiloid öncü proteinlerinin özelliklerinden birisi değildir? A) Tipik olarak beta kırmalı yapıya sahiptir B) Antijeniktir ve inflamasyona neden olur C) Daima ekstrasellüler birikir D) Böbrekte birikim öncelikle afferent arteriol ve glomerüldedir E) Karaciğerde ilk birikim disse mesafesinde başlar 92. SLE lu bir hastada böbrek tutulumu varsa aşağıdaki patolojilerden hangisi en sık görülür? A) Mezengial glomerülonefrit B) Fokal proliferatif glomerülonefrit C) Difuz proliferatif glomerülonefrit D) Renal papiller nekroz E) Membranöz glomerülonefrit 96. p16 tümör süpresör gen defekti nedeniyle mitozun durdurulamamasının önemli rol oynadığı neoplazi aşağıdakilerden hangisidir? A) Malign melanom B) Retinoblastom C) Osteosarkom D) Nöroblastom E) Ewing sarkom 93. Hashimoto tiroiditi, Sjögren sendromu ya da H. Pylori enfeksiyonu zemininde gelişen lenfoma tipi hangisidir? A) Sezary sendromu B) Büyük hücreli lenfoma C) Malt lenfoma D) Mantle hücreli lenfoma E) Plazmositoma 97. Çocukluk döneminde en sık görülen primer malign kalp tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Miksoma B) Lipom C) Rabdomyosarkom D) Anjiosarkom E) Hemanjiom DENEME SINAVI 41 17

18 98. Akciğerde alt loblarda diafragmaya yakın plevral plaklar ve interstisyel akciğer hastalığı görünümü aşağıdaki pnömokonyozlardan hangisi ile uyumludur? A) Silikozis B) Berilyozis C) Asbestozis D) Antrakozis E) Siderozis 102. Aşağıdaki nöromüsküler blokörlerden hangisi kalpteki muskarinik reseptörleri uyararak anestezi sırasında bradikardi oluşturabilir? A) Gallamin B) Süksinilkolin C) Panküronyum D) Roküronyum E) Doksaküryum 99. Yaşlı hastalarda ilaç etkisini değiştiren faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Renal fonksiyonlar azalır B) Çizgili kas kitlesi azalırken, yağ kitlesi artar C) Plazma albümini azalır D) Benzodiazepinlere karşı duyarlılık azalır E) İnsülin reseptörlerinin sayısı azalır 103. Aşağıdaki inhalasyon genel anesteziklerinden hangisinin toksisitesi en azdır? A) Halotan B) Metoksifluran C) Enfluran D) İzofluran E) Desfluran 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi antiemetik etkisini dopamin D2 reseptörleri bloke ederek gösterir? A) Skopolamin B) Domperidon C) Palanosetron D) Aprepitant E) Dronabinol 104. Epilepsi nedeniyel iki yıldır Fenobabital kullanan 30 yaşındaki erkek hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisi beklenmez? A) Kolestaza bağlı sarılık B) Uykuya eğilim C) Kabızlık D) Osteomalazi E) Hiperaljezi 101. Aşağıdakilerden hangisi daha çok parasempatomimetik etkiler oluşturan ilaçlardan biri değildir? A) Nikotin B) Betanekol C) Pilokarpin D) Sevimelin E) Metakolin 105. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi majör depresyonda kullanılan Melatonin MT 1 ve MT 2 reseptör agonistidir? A) Ramelton B) Agomelatin C) Venlafaksin D) Moklobemid E) Rimanobant 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 106. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi etkisini GABA üzerinden göstermez? A) Lorazepam B) Etil Alkol C) Karbamazepin D) Zolpidem E) Propofol 110. Linezolidle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Protein sentezini inhibe ederek etki gösterir B) Oral kullanılır C) Non Selektif MAO inhibisyonu yapar D) MRSA tedavisinde etkilidir E) VRE tedavisinde etkinliği yoktur 107. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi akut migren krizinde kullanılır? A) Propranolol B) Naproksen Sodyum C) Amitriptilin D) Verapamil E) Pizotifen 111. Makrolid grubu antibiyotiklere karşı bakterilerin en temel direnç geliştirme mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? A) Metilaz B) Beta laktamaz C) Asetilasyon Adenilasyon Fosforilasyon D) Efflüks E) Asetil transferaz 108. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi inflamatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan 5 Lipooksijenaz inhibitörüdür? A) Zileuton B) Gosipol C) Likofelon D) Sulfosalazin E) Zafirlukast 112. Aşağıdakilerden hangisi metastatik Kolorektal kanser tedavisinde kullanılan Vasküler endotelya büyüme faktörü (VEGF) reseptörüne karşı geliştirilmiş monoklonal antikordur? A) Transtuzumab B) Bevacizumab C) Ritüksimab D) Alemtuzumab E) Panitumumab 109. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi karaciğerde glutatyonla konjuge edilir? A) Morfin B) Östrojen C) Asetaminofen D) Aspirin E) Kloramfenikol 113. İzole sistolik hipertansiyon tanısı konulan 75 yaşındaki erkek hastaya aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi öncelikle tercih edilmelidir? A) ACE inhibitörü B) Spirinolakton C) Beta blokör D) Selektif alfa 1 reseptör blokörü E) Kalsiyum kanal blokörü DENEME SINAVI 41 19

20 114. Konivaptan için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Aquaretikler adı verilen ilaç sınıfının bir üyesidir B) İatrojenik nefrojenik diyabetes insipidus a neden olur C) Vazopressin V2 reseptörlerinin selektif blokörüdür D) Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde kullanılır E) Kalp yetmezliğinde gelişen hiponatreminin tedavisinde intravenöz kullanılır 118. Propiltiourasil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Tirozin peroksidaz enzimini inhibe ederek etki gösterir B) Süte ve plazmaya en geçer bu yüzden gebelikte tercih edilir C) Etkisi latent peryod gerektirmeksizin hemen başlar D) En sık görülen yan etkisi cillte makülopapüler döküntüdür E) Agranülositoza neden olabilir 115. Aşağıdaki beta blokörlerden hangisi özellikle gebelik hipertansiyonu, hipertansif kriz ve feokromasitoma tedavisinde kullanılır? A) Labetalol B) Metoprolol C) Nebivolol D) Bisoprolol E) Atenolol 119. Glukokortikoidlerin kemik iliği üzerindeki etkileri soncu ortaya çıkan tam kan sayımı bulgularından hangisi doğrudur? A) Eozinositoz B) Trombositopeni C) Nötropeni D) Lenfopeni E) Anemi 116. Aşağıdaki hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi mikrozomal trigliserit transfer proteinini inhibe ederek etki gösterir? A) Nikotinik Asit B) Lomitapid C) Probukol D) Anacetrapib E) Eprotirom 120. Aşağıdakilerden hangisi metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde kullanılan rekombinant interlökin 2 analoğudur? A) Levamizol B) Aldeslökin C) Talidomid D) Timozin E) Siklosporin 117. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu yetersizliğinin tedavisinde kullanılan rekombinan IGF 1 analoğudur? A) Somatrem B) Pegvisomant C) Oktreotid D) Sevelamer E) Mekasermin 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur?

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? 40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? A) Beta-galaktozidaz B) Sfingomiyelinaz C) Seramidaz D) Beta-glukozidaz E) Arilsülfataz A Referans: e-tus

Detaylı

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme D. ODABAŞ 09.15-10.00 Boy kısalığı M.E.ATABEK 10.15-11.00 Turner sendromu M.E.ATABEK Rikets M.E.ATABEK 13.15-14.00

Detaylı

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER Dr. Kaya Süer Near East University Medical Faculty Infectious Diseases and Clinical Microbiology Pnömoni : Akciğer parankiminde inflamasyon ve konsolidasyon ile seyreden yangısal

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 207-208 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 20..207-9.0.208 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Prof. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ Başlama Tarihi: 14.3.16 Bitiş Tarihi: 22.4.16 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan ASİD BAZ DENGESİ Prof Dr Salim Çalışkan H + ve ph Normal kan [H + ] 40 nmol/l Tampon mekanizmalar ile dar limitlerde tutulur (±5) ph = - log [H + ] = - log [40±5] = 7.40 ± 0.05 ph için kritik limitler

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri.

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Asid-baz dengesi ph Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Organizma sıvıları, salgıları Ortalama ph Kan 7.4 Süt 6.7 Safra 7.8 İdrar 6.0 Pankreas özsuyu 8.0 Bağırsak özsuyu

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 AKADEMİK YILI FAZ II KOMİTE II GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA KOMİTESİ (TIP 203) 9 HAFTALIK PROGRAM (30.10.2017 28.12.2017) KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK

Detaylı