OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 FINDIKZADE / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - KADIKÖY / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi-MAMAK/ANKARA Tel: Faks: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A BORNOVA İZMİR TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez AYDIN TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm:

3 1. Aşağıdakilerden hangisi pelvis iskeletinde bulunan yapılardan biri değildir? A) Eminentia iliopubica B) Promontorium C) Linea arcuata D) Tuberculum adductorium E) Facies auricularis 2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 4. I. M. supraspinatus II. M. teres minor III. M. teres major IV. M. pectoralis minor Kola adduksiyon yaptıran kaslar seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I ve II B) II ve III C) II, III ve IV D) II ve IV E) III ve IV 2. Maxilla aşağıdaki neurocranium kemiklerinden hangisi ile eklem yapar? A) Os temporale B) Os sphenoidale C) Os frontale D) Os parietale E) Os occipitale 5. Aşağıdaki kaslardan hangisi el parmaklarının orta ve distal falankslarına ekstensiyon yaptırabilir? A) M. extensor carpi radialis longus B) M. extensor carpi radialis brevis C) Mm. lumbricales D) M. extensor carpi ulnaris E) M. extensor indicis 3. Aşağıdaki eklemlerden hangisinde sadece transvers eksende fleksiyon-ekstensiyon hareketleri yapılabilir? A) Art. radiocarpalis B) Art. talocruralis C) Art. subtalaris D) Art. genus E) Art. humeroradialis 6. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu arcus pedis transversus u alttan destekler? A) M. tibialis anterior B) M. tibialis posterior C) M. fibularis tertius D) M. fibularis brevis E) M. fibularis longus DENEME SINAVI 41 3

4 7. Aşağıda verilen anatomik yapılardan hangisi membrana thyrohyoidea yı delerek geçer? A) A. thyroidea superior B) A. thyroidea inferior C) N. laryngeus inferior D) N. laryngeus superior, ramus internus E) N. laryngeus superior, ramus externus 10. Plica umbilicalis lateralis içerisinde bulunan damar aşağıdakilerden hangisidir? A) A. umbilicalis B) V. umbilicalis C) Vv. paraumbilicales D) A. epigastrica superficialis E) A. epigastrica inferior 8. Burun boşluğunu besleyen a. ethmoidalis anterior ve posterior arlerleri aşağıda verilen damarlardan hangisinin bir dalıdır? A) A. ophthalmica B) A. facialis C) A. maxillaris D) A. sphenopalatina E) A. labialis superior 11. Karaciğeri besleyen a. hepatica propria aşağıda verilen ligamentlerden hangisi içerisinde yer alır? A) Lig. coronarium hepatis B) Lig. falciforme hepatis C) Lig. hepatoduodenale D) Lig. hepatorenale E) Lig. hepatogastricum 9. Ductus thoracicus nereye boşalır? A) V. azygos B) V. brachiocephalica sinistra C) Angulus venosus sinister D) V. subclavia dextra E) V. hemiazygos 12. N. facialis aşağıdaki kaslardan hangisini inerve eder? A) M. digastricus, venter anterior B) M. masseter C) M. levator palpebrae superioris D) M. stylohyoideus E) M. orbitalis 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 13. Ventriculus tertius un lateral duvarını yapan anatomik oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Putamen B) Capsula interna C) Thalamus D) Cerebellum E) Nuc. caudatus 16. Aşağıdaki hücre zarı değişikliklerinden hangisi o hücrenin programlı bir şekilde ölmekte olduğunun tipik göstergelerinden biridir? A) Zarda fosfotidil kolin miktarının artması B) Zarın dış yüzeyinde glikokaliks tabakasının incelmesi C) Zar akışkanlığının artması D) Zarın dış yüzeyinde fosfotidil serin moleküllerinin artması E) Zarın iç yüzeyinde kolesterol esterlerinin birikmesi 14. Ductus cochlearis teki corti organını ve stereosiliyalı tüy hücrelerini üst taraftan örten yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Macula utriculi B) Membrana tectoria C) Membrana basilaris D) Membrana vestibularis E) Modiolus 17. Eritropoezin hangi aşamasının sonunda hücrenin çekirdeği dışarı atılır? A) Pronormoblast B) Bazofilik normoblast C) Polikromatofilik normoblast D) Ortokromatofilik normoblast E) Retikülosit 15. Aşağıdaki organellerden hangisi hücrede protein sentezinde görev almaz? A) Ribozom B) Nissl cismi C) Granülsüz endoplazma retikulumu D) Çekirdek E) Golgi cismi 18. Santral sinir sistemindeki bir Ranvier boğumu aşağıdakilerden hangisiyle temas halindedir? A) Schwann hücresi uzantıları B) Oligodendrosit uzantıları C) Astrosit ayakları D) Kan damarları E) Bazal membran DENEME SINAVI 41 5

6 19. Aşağıdaki kulak ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dış kulak yolu çok katlı yassı epitelle döşelidir. B) Orta kulak kemiği malleus oval pencereyle skala vestibuliye bağlanır. C) Orta kulak kemikleri sesin şiddetinin ayarlanmasında görev yapar. D) Skala timpani orta kulak kemikleriyle ilişkili değildir. E) İç kulakta perilenf içeren boşluklar birbirleriyle devamlıdır. 22. Aşağıdaki organlardan hangisi embriyonik gelişimde önce embriyo bedeninin iki yanında olduğu halde zamanla biraraya gelerek birleşme sonucu oluşur? A) Göz B) Kalp C) Alt çene D) Karaciğer E) Mide 20. Kadında menstrüel siklusun ilk yarısındaki endometrial hücre proliferasyonuna neden olan östrojen hormonu salgısını aşağıdaki hücrelerden hangisi uyarmaktadır? A) Teka hücresi B) Granüloza hücresi C) Adenohipofiz bazofil hücreleri D) Adenohipofiz asidofil hücreleri E) Hipotalamus supraoptik çekirdeği 23. İskelet kasının boyundaki ani artış hangi tip sinir liflerinin uyarılmasında doğrudan artışa neden olur? A) Alfa Motor nöronlar B) Gama Motor nöronlar C) Grup la lifleri D) Grup Ib lifleri E) Grup IV lifleri 21. Epifiz bezi aşağıdaki ilkel beyin keselerinden hangisinin ileri gelişimi sonucu ortaya çıkar? A) Telensefalon B) Diensefalon C) Mesensefalon D) Metensefalon E) Rombensefalon 24. Adrenal medulladan salınan adrenalin iskelet kası kan damarlarında hangi tip otonom reseptörü aktive ederek vazodilatasyona neden olur? A) Adrenerjik reseptörler α B) Adrenerjik reseptörler β1 C) Adrenerjik reseptörler β2 D) Kolinerjik muskarinik reseptörler E) Kolinerjik nikotinik reseptörler 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 25. Nitrik oksitin vazodilatatör etkisi aşağıdaki mekanizmalardan hangisi aracılığı ile gerçekleşir? A) Hücre içi cgmp miktarında azalma. B) İntraselüler K+ düzeyinde artış. C) İntraselüler Ca++ düzeyinde artış. D) Miyozin fosfataz enziminin aktive edilmesi. E) Miyozin hafif zincir kinaz enziminin aktive edilmesi. 28. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal sinapslarda presinaptik veziküllerin membran proteinlerinden biridir? A) Sintaksin B) Sinaptobrevin C) Sinapsin I D) Kalmodulin E) SNAP Bir sinirde aksiyon potansiyelinin ileti hızı aşağıdakilerden hangisi tarafından artırılır? A) Na + K + ATPaz pompasının uyarılması B) Na + K + ATPaz pompasının inhibe edilmesi C) Sinir çapının azaltılması D) Sinirin miyelinizasyonu E) Sinir lifinin uzatılması 29. Hücre iskeleti ile hücre zarı arasındaki etkileşimlerde aracılık eden küçük G proteini aşağıdakilerden hangisidir? A) Ras B) Rab C) Rho/Rac D) Gq E) Gs 27. Ejeksiyon fraksiyonu artarsa aşağıdakilerden hangisinde azalma olur? A) Kardiyak output B) Sistol sonu hacim C) Nabız basıncı D) Atım hacmi E) Sistolik basınç 30. Karaciğerde oluşan lenf sıvısı aşağıdaki yapılardan hangisi aracılılığı ile lenfatik kanallara aktarılır? A) Hepatik sinusoidler B) Hepatosit kordonları C) Santral ven D) Disse aralığı E) Safra kanalcıkları DENEME SINAVI 41 7

8 31. Aşağıdaki hormonlardan hangisi pubertenin başlaması için gerekli olan GnRH nın pulsatil olarak salınmasında uyarıcı etki gösterir? A) Leptin B) Melatonin C) Nöropeptid Y D) Östrojen E) İnhibin B 34. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mitokondri membranında taşıyıcısı yoktur? A) Malat B) Piruvat C) Okzaloasetat D) Sitrat E) Hidrojen 32. Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının fazlalığında görülmez? A) Lipid yıkımında azalma B) Plazma kolesterolünde azalma C) Karbonhidrat emilim hızında artma D) Karaciğerde LDL reseptör yapımında artma E) İskelet kasında protein katabolizmasında artma 35. Aşağıdaki substratlardan hangisi glukoneogenezde kullanılmaz? A) Gliserol B) Alanin C) Laktat D) Asetil coa E) Piruvat 33. Aşağıdakilerden hangisi granüllü endoplazmik retikulumun görevleri arasında değildir? A) Proteinlerin glikolizasyonu B) Proteinlerin ileri modifikasyonu C) Proteinlerin golgiye yönlendirilmesi D) Yabancı bileşiklerin detoksifikasyonu E) Hücre dışına salıgılanacak proteinlerin sentezi 36. Heksoz monofosfat yolunda aşağıdakilerden hangisi görev almaz? A) NADPH B) Glukoz 6 fosfat C) Glukuronik asit D) Riboz 5 fosfat E) Ribuloz 5 fosfat 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 37. Sfingolipid türevlerinin sentezinde hangi amino asit kullanılır? A) Serin B) Glisin C) Aspartat D) Glutamat E) Histidin 40. Pürinlerin de novo sentezinde ilk sentezlenen nükleotid ve ilk sentezlenen pirimidin aşağıdakilerden hangisidir? A) AMP Orotik asit B) GMP Orotik asit C) IMP Orotik asit D) IMP Aspartik asit E) AMP Aspartik asit 38. Dietle karbonhidrat alımı sonrası aşağıdaki lipoproteinlerden hangisinin sentezi artar? A) Şilomikron B) VLDL C) LDL D) HDL E) IDL 41. Replikasyon esnasında RNA primerlerin kaldıran enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) DNA Polimeraz I B) DNA Polimeraz II C) DNA Polimeraz III D) Primaz E) DNA Ligaz 39. Karaciğer dışı dokular aşağıdaki enzimlerden hangisine sahip olmadığı için keton cisimlerini sentezleyemez? A) HMG coa sentaz B) HMG coa redüktaz C) HMG coa liyaz D) Tiyoforaz E) Tiokinaz 42. Translasyon esnasında ilk kullanılan amino asit aşağıdakilerden hangisidir? A) Metiyonin B) Prolin C) Glisin D) Serin E) Glutamat DENEME SINAVI 41 9

10 43. Polar olmayan amino asitlerin yan zincirleri en iyi nasıl kategorize edilir? A) Aromatik B) Pozitif yüklü C) Negatif yüklü D) Nötral E) Hidrofilik 47. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikojen metablizması ve glukoneogenezi doğrudan etkilemeden kan şekeri arttırır? A) İnsulin B) Glukagon C) Epinefrin D) Tiroksin E) Growth hormone 44. Amino asitler amfoterik maddeler olarak bilinirler. Çünkü: A) Nötr ph larda pozitif yüklüdürler B) Hem asit hem de baz gibi davranırlar C) D veya L konfugurasyonunda bulunurlar D) Proteinlerin yapısına girmezlar E) Hepsi optik aktivite gösterir 48. Aşağıdakilerden hangisinin sentezi için S adenozil metionin gereklidir? A) Serotonin B) Epinefrin C) Melanin D) Safra asitleri E) Tiroksin 45. Proteinlerde olan aşağıdaki bağlardan hangisi diğerlerinden daha kuvvetlidir? A) Van der Waals kuvvetleri B) Hidrojen bağları C) Peptid bağları D) İyonik bağlar E) Hidrofobik etkileşimler 49. Yüksek düzeyde kurşun aşağıdaki enzimlerden hangisinin SH gruplarına bağlanarak hem sentezini inhibe eder? A) Beta glukuronidaz B) ALA sentaz C) Uroporfirinojen dekarboksilaz D) Hem oksijenaz E) ALA dehidrataz 46. Aşağıdakilerden hangisi endoplazmik retikulumdan kalsiyum açığa çıkışını sağlar? A) Diaçil Gliserol B) İnozitol 4,5 bifosfat C) cgmp D) Kalmodulin E) İnozitol 1,4,5 trifosfat 50. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin etkisi için K vitamin gereklidir? A) Piruvat dekarboksilaz B) Laktat dehidrogenaz C) Epoksit redüktaz D) Prolin hidroksilaz E) Dihidrofolat redüktaz 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 51. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği epileptiform konvülziyona neden olur? A) Askorbik asit B) E vitamin C) K vitamin D) B6 vitamini E) Folik asit 55. Clostridium botulinum suşunun egzotoksin salgılaması hangi genetik mekanizmalardan hangisi ile ilişkilidir? A) Lizojenik faj konversiyonu B) İn vivo transformasyon C) Konjugasyon D) Transpozisyon E) Plazmit transformasyonu 52. Kırk dört yaşındaki erkek hastanın acil serviste ölçüken kan gazı değerleri: HCO 3 =42mEq/L(24 26), ph:7.5 ve CO 2 =50 (35 45). Hastanın Asit baz dengesi durumunu aşağıdakilerden hangisi yansıtır? A) Metabolik asidoz B) Metabolik alkaloz C) Solunumsal alkaloz D) Metabolik asidoz+ solunum kompanzasyon E) Solunumsal asidoz + metabolik kompanzasyon 56. Bakteri peptidoglikanı ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Bakterilerde sağlamlık ve direnci sağlar. B) Gram negatif bakterilerde daha kalındır C) Polisakkarid zincirlerinden ve bunları birbirine bağlayan çapraz bağlardan oluşur: D) Lizozim enziminin hedefidir E) Mikoplazmada bulunmaz 53. Üç aylık bir bebek kusma ve konvulziyon ile acil servise getirilmiş. Yapılan incelemede orotik asitüri ve hiperammonemi saptanmış. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği düşünülmelidir? A) ALA sentaz B) Karbamoil sentetaz II C) Arginino sentetaz D) Arginaz E) Ornitin transkarbamoilaz 57. Ribozom 50S alt ünitede mutasyon oluşması aşağıdaki ilaçlardan hangisinin etkisini ortadan kaldırmaz? A) Eritromisin B) Linkozamid C) Aztreonam D) Telitromisin E) Streptogramin 54. Asetozalamid, karbonik anhidraz enziminin yarışmasız inhibitörüdür. Etkisini nasıl gösterir? A) Enzim sentezinin azalması B) Enzimin metabolizmasında artış C) 1/V max artar D) Km artışı E) 1 / Km azalması DENEME SINAVI 41 11

12 58. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan 32 yaşındaki kadın hastanın idrar ph sinin alkali olduğu tespit edilmiş ve hastanın idrarında magnezyum amanuyum fosfat taşları düşürdüğü öğrenilmiştir. Bu hasta için en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Escherichia coli B) Enterobacter aerogenes C) Enterococcus faecium D) Proteus mirabilis E) Pseudomonas aeruginosa 61. Hepatit C de kullanılabilen antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Sidofovir B) Lamivudin C) Gansiklovir D) Asiklovir E) Ribavirin 59. Aşağıdaki testlerden hangisinin pozitif olması Staphylococcus aureus tanısını doğrular? A) Beta galaktozidaz B) PYR C) Katalaz D) Mannitol fermentasyonu E) Üreaz 62. Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatöre bağlı yatan ve pnömoni gelişen hastanın balgam örneğinde gram negatif, oksidaz negatif ve non fermentatif hareketsiz basiller tespit edilmiştir. Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Acinetobacter baumannii B) Pseudomonas aeruginosa C) Moraxella catarrhalis D) Stenotrophomonas maltophilia E) Escherichia coli 60. Yün işçiliği yapan 44 yaşında erkek hastada pnömoni saptanıyor. Hastanın balgamından polipeptit kapsüllü bakteri izole ediliyor. Bu etken aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Staphylococcus aureus B) Bacillus anthracis C) Streptococcus pyogenes D) Neisseria meningitidis E) Haemophilus influenzae 63. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi, Kriptokokkal menenjit in idame tedavisinde tercih edilir? A) Flusitozin B) Kaspofungin C) Amfoterisin B D) Flukonazol E) Nistatin 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 64. Aşağıdaki yaşam döngülerinden hangisi, Anclylostoma duodenalis e aittir? A) Yumurta kontamine gıdadan alınır yutulur larva oluşur kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. B) Yumurta el vasıtasıyla perianal bölgeden alınır ağza götürülür yutulur larva oluşur kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. C) Yumurta toprakta gelişir larva deriden penetre olur kalın bağırsaklara kan damarları yoluyla gelir erişkin form oluşur. D) Yumurta perianal bölgede gelişir larva oluşur larva anüsten içeri girer kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. E) Yumurta çevrede bulunur soluma yoluyla alınır yutulur larva oluşur kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. 67. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi HIV ve Hepatit B virüsü enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır? A) Amantadin B) Oseltamivir C) interferon alfa D) Lamivudin E) Siklofosfamid 65. Sıtmanın insana bulaşan formu hangisidir? A) Sporozoit B) Ookist C) Şizont D) Trofozoit E) Gametosit 68. Aşağıdakilerden hangisi, Cryptococcus neoformans ta patojeniteye katkıda bulunduğu düşünülen özelliklerden biri değildir? A) 37 C de üreyebilmesi B) Polisakkarit kapsülü C) Melanin üretmesi D) Fosfolipaz üretmesi E) Hif oluşturması 66. Aşağıdaki patojenlerden hangisinin polimeraz zincir reaksiyonu ile saptanmasında, reverstranskriptaz enziminin kullanılması gerekir? A) Adenovirus B) Hepatit B virusu C) Coronavirus D) Poxvirus E) Herpes simpleks virus 69. Aşağıdaki mantarlardan hangisi çoğunlukla flukonazol e duyarlıdır? A) Candida albicans B) Candida krusei C) Candida glabrata D) Rhizopus E) Aspergillus fumigatus DENEME SINAVI 41 13

14 70. Aşağıdaki bakterilerden hangisini tanımlamada CAMP deneyi kullanılır? A) H. influenza B) Hamophilus ducreyi C) Streptococcus agalactiae D) Bacillus anthracis E) Branhamella 73. Aşağıdakilerden hangisi T ve B hücrelerinin ortak özelliklerindendir? A) Hücre yüzeyinde antijen reseptörlerinin olması B) Hücre yüzeyinde CD3 proteinlerinin olması C) Kemik iliğinde olgunlaşmaları D) IL 2 ve gama interferon üretimi yapmaları E) İmmünoglobulin üretmeleri 71. Köpek ısırığını takiben gelişen diffüz selülit hastasının yara yerinde gram negatif oksidaz pozitif kokobasiller görülmüştür. Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Yersinia pestis B) Francisella tularensis C) Brucella melitensis D) Pasteurella multocida E) Legionella pneumophila 74. Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi, mast hücre degranülasyonunaneden olur? A) C3a B) C4b C) C5b D) C7 E) C9 72. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin in vitro koşullarda üretilebilmesi için besiyerine ekzojen sterol eklenmesi gerekir? A) Legionella pneumophila B) Leptospira interrogans C) Mycobacterium tuberculosis D) Pseudomonas aeruginosa E) Mycoplasma hominis 75. Aşağıdaki viruslardan hangisi, Picornaviridae ailesinin üyelerinden biri değildir? A) Poliovirus tip 1 B) Norwalk virus C) Rhinovirus tip 1 D) Hepatit A virusu E) Coxsackie A virus 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 76. Gram negatif bakteri duvarında bulunan lipopolisakkarit,aşağıdaki toll benzeri reseptörlerden hangisi tarafından tanınır? A) Toll benzeri reseptör 1 B) Toll benzeri reseptör 2 C) Toll benzeri reseptör 3 D) Toll benzeri reseptör 4 E) Toll benzeri reseptör Polisistin proteininde defektle ilişkili renal kistik hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Medüller kistik böbrek B) Nefrofitizis C) İnfantil tip polikistik böbrek D) Erişkin tip polikistik böbrek E) Multikistik renal displazi 77. Anemi ve eritemli deri lezyonları olan 57 yaşındaki kadın hastada, açlık kan şekeri seviyesinde hafif artış ve karın tomografisinde pankreas kuyruk bölgesinde 2.5 cm çaplı tümör saptanmıştır. Bu tümör için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Glukagonoma B) İnsülinoma C) Somatostatinoma D) Gastrinoma E) VIPoma 80. E kaderin ekspresyonu aşağıdaki tümörlerden hangilerinin ayrımında kullanılır? A) Meme duktal Meme lobüler karsinom B) Karaciğer hepatoselüler Karaciğer kolanjiyoselüler karsinom C) Tiroid papiller Tiroid foliküler karsinom D) Özofagus skuamöz hücreli Özofagus adenokarsinom E) SSS de menenjiyom Schwannom 78. Primer sklerozan kolanjit, Caroli hastalığı ve Opisthorchis sinensis enfestasyonu aşağıdaki hastalıklardan hangisinin gelişiminde predispozan etkiye sahiptir? A) Biliyer atrezi B) Kolanjiyokarsinom C) Hepatoselüler adenom D) Hepatoselüler karsinom E) Budd Chiari sendromu 81. Kolon kanseri tanısı alan bir hastada nefrotik sendrom tablosu ortaya çıkıyor. Böbrek biyopsisinde glomerül kapiller duvarlarında difüz kalınlaşma ve immünofloresan mikroskobik incelemede bazal membranlar boyunca granüler IgG ve C3 pozitifliği saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Minimal değişiklik hastalığı B) Fokal segmental glomerüloskleroz C) Membranöz glomerülonefrit D) Antiglomerül bazal membran hastalığı E) Amiloidoz DENEME SINAVI 41 15

16 82. Adenoid kistik karsinom aşağıdaki tükürük bezlerinden hangisinde en sık gözlenir? A) Parotis B) Damakta minör tükrük bezleri C) Sublingual D) Submandibüler E) Larinks 86. Aşağıdaki over tümörü ve histolojik bulgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Koryokarsinom Koryonik villuslar B) Granüloza hücreli tümör Call Exner cisimciği C) Leydig hücreli tümör Reinke kristaloidi D) Yolk kesesi tümörü Schiller Duval cisimciği E) Seröz tümörler Psammom cisimciği 83. Osteoklast fonksiyon bozukluğunun neden olduğu, kemik dokusunun aşırı sklerotik ve sert olmasına karşın kolayca kırılabilmesi ile karakterli kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Osteogenezis imperfekta B) Osteopetrozis C) Osteomalazi D) Raşitizm E) Renal osteodistrofi 87. t(11;22) translokasyonu aşağıdaki neoplazilerin hangisinde sıklıkla görülmektedir? A) Ewing sarkomu B) Sinovyal sarkom C) Miksoid liposarkom D) Kaposi sarkomu E) Miksoid fibrosarkom 84. Aşağıdaki merkezi sinir sistemi tümörlerinden hangisi neoplastik nöronal komponent içerir? A) Gangliogliom B) Oligoastrositom C) Menenjiyom D) Glioblastom E) Ependimom 88. Apse gelişimi aşağıdaki nekroz tiplerinden hangisinin bir sonucudur? A) Kazeifikasyon nekrozu B) Likefaksiyon nekrozu C) Koagulasyon nekrozu D) Fibrinoid nekroz E) Yağ nekrozu 85. Mikozis fungoides te epidermisi infiltre eden Sezary hücrelerinin immün fenotipi aşağıdakilerden hangisidir? A) CD4 (+) B) CD7 (+) C) CD8 (+) D) CD20 (+) E) CD30 (+) 89. Aşağıdaki hücre zedelenmesi bulgularından hangisi zedelenmenin irreversible olduğunu gösterir? A) Endoplazmik retikulumun şişmesi B) Mitokondride kalsiyum içeren büyük dansiteler C) İntrasellüler yağlanma D) Kromatin yoğunlaşması E) Hücrenin bulanık şişmesi 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 90. Akut inflamasyonda aşağıdaki maddelerden hangisi hücrelerde önceden sentezlenerek depolanmış olarak bulunmaz? A) Eozinofil kemotaktik faktör B) Histamin C) Nötrofil kemotaktik faktör D) Lipoksin A4 E) Proteazlar 94. Aşağıdaki organlardan hangisinde iskemik koagülasyon nekrozu her zaman soluk (beyaz) infarkt şeklindedir? A) Böbrek ve kalp B) Kalp ve ince barsak C) Böbrek ve akciğer D) Dalak ve beyin dokusu E) Akciğer ve kalın barsak 91. Timik epitel hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş 6 cm çapındaki bir timik kitlede malignite yönünden en güvenilir özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Mitoz sayısı B) Hücresel atipi C) Kitlenin büyüklüğü D) Nekroz E) Kapsül invazyonu 95. Aşağıdakilerden hangisi amiloidozis olgularında biriken amiloid öncü proteinlerinin özelliklerinden birisi değildir? A) Tipik olarak beta kırmalı yapıya sahiptir B) Antijeniktir ve inflamasyona neden olur C) Daima ekstrasellüler birikir D) Böbrekte birikim öncelikle afferent arteriol ve glomerüldedir E) Karaciğerde ilk birikim disse mesafesinde başlar 92. SLE lu bir hastada böbrek tutulumu varsa aşağıdaki patolojilerden hangisi en sık görülür? A) Mezengial glomerülonefrit B) Fokal proliferatif glomerülonefrit C) Difuz proliferatif glomerülonefrit D) Renal papiller nekroz E) Membranöz glomerülonefrit 96. p16 tümör süpresör gen defekti nedeniyle mitozun durdurulamamasının önemli rol oynadığı neoplazi aşağıdakilerden hangisidir? A) Malign melanom B) Retinoblastom C) Osteosarkom D) Nöroblastom E) Ewing sarkom 93. Hashimoto tiroiditi, Sjögren sendromu ya da H. Pylori enfeksiyonu zemininde gelişen lenfoma tipi hangisidir? A) Sezary sendromu B) Büyük hücreli lenfoma C) Malt lenfoma D) Mantle hücreli lenfoma E) Plazmositoma 97. Çocukluk döneminde en sık görülen primer malign kalp tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Miksoma B) Lipom C) Rabdomyosarkom D) Anjiosarkom E) Hemanjiom DENEME SINAVI 41 17

18 98. Akciğerde alt loblarda diafragmaya yakın plevral plaklar ve interstisyel akciğer hastalığı görünümü aşağıdaki pnömokonyozlardan hangisi ile uyumludur? A) Silikozis B) Berilyozis C) Asbestozis D) Antrakozis E) Siderozis 102. Aşağıdaki nöromüsküler blokörlerden hangisi kalpteki muskarinik reseptörleri uyararak anestezi sırasında bradikardi oluşturabilir? A) Gallamin B) Süksinilkolin C) Panküronyum D) Roküronyum E) Doksaküryum 99. Yaşlı hastalarda ilaç etkisini değiştiren faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Renal fonksiyonlar azalır B) Çizgili kas kitlesi azalırken, yağ kitlesi artar C) Plazma albümini azalır D) Benzodiazepinlere karşı duyarlılık azalır E) İnsülin reseptörlerinin sayısı azalır 103. Aşağıdaki inhalasyon genel anesteziklerinden hangisinin toksisitesi en azdır? A) Halotan B) Metoksifluran C) Enfluran D) İzofluran E) Desfluran 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi antiemetik etkisini dopamin D2 reseptörleri bloke ederek gösterir? A) Skopolamin B) Domperidon C) Palanosetron D) Aprepitant E) Dronabinol 104. Epilepsi nedeniyel iki yıldır Fenobabital kullanan 30 yaşındaki erkek hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisi beklenmez? A) Kolestaza bağlı sarılık B) Uykuya eğilim C) Kabızlık D) Osteomalazi E) Hiperaljezi 101. Aşağıdakilerden hangisi daha çok parasempatomimetik etkiler oluşturan ilaçlardan biri değildir? A) Nikotin B) Betanekol C) Pilokarpin D) Sevimelin E) Metakolin 105. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi majör depresyonda kullanılan Melatonin MT 1 ve MT 2 reseptör agonistidir? A) Ramelton B) Agomelatin C) Venlafaksin D) Moklobemid E) Rimanobant 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 106. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi etkisini GABA üzerinden göstermez? A) Lorazepam B) Etil Alkol C) Karbamazepin D) Zolpidem E) Propofol 110. Linezolidle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Protein sentezini inhibe ederek etki gösterir B) Oral kullanılır C) Non Selektif MAO inhibisyonu yapar D) MRSA tedavisinde etkilidir E) VRE tedavisinde etkinliği yoktur 107. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi akut migren krizinde kullanılır? A) Propranolol B) Naproksen Sodyum C) Amitriptilin D) Verapamil E) Pizotifen 111. Makrolid grubu antibiyotiklere karşı bakterilerin en temel direnç geliştirme mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? A) Metilaz B) Beta laktamaz C) Asetilasyon Adenilasyon Fosforilasyon D) Efflüks E) Asetil transferaz 108. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi inflamatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan 5 Lipooksijenaz inhibitörüdür? A) Zileuton B) Gosipol C) Likofelon D) Sulfosalazin E) Zafirlukast 112. Aşağıdakilerden hangisi metastatik Kolorektal kanser tedavisinde kullanılan Vasküler endotelya büyüme faktörü (VEGF) reseptörüne karşı geliştirilmiş monoklonal antikordur? A) Transtuzumab B) Bevacizumab C) Ritüksimab D) Alemtuzumab E) Panitumumab 109. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi karaciğerde glutatyonla konjuge edilir? A) Morfin B) Östrojen C) Asetaminofen D) Aspirin E) Kloramfenikol 113. İzole sistolik hipertansiyon tanısı konulan 75 yaşındaki erkek hastaya aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi öncelikle tercih edilmelidir? A) ACE inhibitörü B) Spirinolakton C) Beta blokör D) Selektif alfa 1 reseptör blokörü E) Kalsiyum kanal blokörü DENEME SINAVI 41 19

20 114. Konivaptan için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Aquaretikler adı verilen ilaç sınıfının bir üyesidir B) İatrojenik nefrojenik diyabetes insipidus a neden olur C) Vazopressin V2 reseptörlerinin selektif blokörüdür D) Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde kullanılır E) Kalp yetmezliğinde gelişen hiponatreminin tedavisinde intravenöz kullanılır 118. Propiltiourasil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Tirozin peroksidaz enzimini inhibe ederek etki gösterir B) Süte ve plazmaya en geçer bu yüzden gebelikte tercih edilir C) Etkisi latent peryod gerektirmeksizin hemen başlar D) En sık görülen yan etkisi cillte makülopapüler döküntüdür E) Agranülositoza neden olabilir 115. Aşağıdaki beta blokörlerden hangisi özellikle gebelik hipertansiyonu, hipertansif kriz ve feokromasitoma tedavisinde kullanılır? A) Labetalol B) Metoprolol C) Nebivolol D) Bisoprolol E) Atenolol 119. Glukokortikoidlerin kemik iliği üzerindeki etkileri soncu ortaya çıkan tam kan sayımı bulgularından hangisi doğrudur? A) Eozinositoz B) Trombositopeni C) Nötropeni D) Lenfopeni E) Anemi 116. Aşağıdaki hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi mikrozomal trigliserit transfer proteinini inhibe ederek etki gösterir? A) Nikotinik Asit B) Lomitapid C) Probukol D) Anacetrapib E) Eprotirom 120. Aşağıdakilerden hangisi metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde kullanılan rekombinant interlökin 2 analoğudur? A) Levamizol B) Aldeslökin C) Talidomid D) Timozin E) Siklosporin 117. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu yetersizliğinin tedavisinde kullanılan rekombinan IGF 1 analoğudur? A) Somatrem B) Pegvisomant C) Oktreotid D) Sevelamer E) Mekasermin 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu sunumu Dr. Selma Gökahmetoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu D. E., 34 yaşında, bayan, iki çocuklu, çalışmıyor, Kayseri Başvuru

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR 1. Streptococcus pneumoniae laboratuvar tanısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Katalaz reaksiyonu negatiftir. b) Kanlı agarda alfa hemoliz yapar. c)

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON DEKAN T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON I. DERS KURULU ( 28 EYLÜL 2015-23 EKİM 2015) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 14 EYLÜL 2014 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 14 EYLÜL 2014 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 14 EYLÜL 2014 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı