OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 FINDIKZADE / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu - KADIKÖY / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi-MAMAK/ANKARA Tel: Faks: TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A BORNOVA İZMİR TUSTIME AYDIN (OFFLINE) Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A Merkez AYDIN TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm:

3 1. Aşağıdakilerden hangisi pelvis iskeletinde bulunan yapılardan biri değildir? A) Eminentia iliopubica B) Promontorium C) Linea arcuata D) Tuberculum adductorium E) Facies auricularis 2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 4. I. M. supraspinatus II. M. teres minor III. M. teres major IV. M. pectoralis minor Kola adduksiyon yaptıran kaslar seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I ve II B) II ve III C) II, III ve IV D) II ve IV E) III ve IV 2. Maxilla aşağıdaki neurocranium kemiklerinden hangisi ile eklem yapar? A) Os temporale B) Os sphenoidale C) Os frontale D) Os parietale E) Os occipitale 5. Aşağıdaki kaslardan hangisi el parmaklarının orta ve distal falankslarına ekstensiyon yaptırabilir? A) M. extensor carpi radialis longus B) M. extensor carpi radialis brevis C) Mm. lumbricales D) M. extensor carpi ulnaris E) M. extensor indicis 3. Aşağıdaki eklemlerden hangisinde sadece transvers eksende fleksiyon-ekstensiyon hareketleri yapılabilir? A) Art. radiocarpalis B) Art. talocruralis C) Art. subtalaris D) Art. genus E) Art. humeroradialis 6. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu arcus pedis transversus u alttan destekler? A) M. tibialis anterior B) M. tibialis posterior C) M. fibularis tertius D) M. fibularis brevis E) M. fibularis longus DENEME SINAVI 41 3

4 7. Aşağıda verilen anatomik yapılardan hangisi membrana thyrohyoidea yı delerek geçer? A) A. thyroidea superior B) A. thyroidea inferior C) N. laryngeus inferior D) N. laryngeus superior, ramus internus E) N. laryngeus superior, ramus externus 10. Plica umbilicalis lateralis içerisinde bulunan damar aşağıdakilerden hangisidir? A) A. umbilicalis B) V. umbilicalis C) Vv. paraumbilicales D) A. epigastrica superficialis E) A. epigastrica inferior 8. Burun boşluğunu besleyen a. ethmoidalis anterior ve posterior arlerleri aşağıda verilen damarlardan hangisinin bir dalıdır? A) A. ophthalmica B) A. facialis C) A. maxillaris D) A. sphenopalatina E) A. labialis superior 11. Karaciğeri besleyen a. hepatica propria aşağıda verilen ligamentlerden hangisi içerisinde yer alır? A) Lig. coronarium hepatis B) Lig. falciforme hepatis C) Lig. hepatoduodenale D) Lig. hepatorenale E) Lig. hepatogastricum 9. Ductus thoracicus nereye boşalır? A) V. azygos B) V. brachiocephalica sinistra C) Angulus venosus sinister D) V. subclavia dextra E) V. hemiazygos 12. N. facialis aşağıdaki kaslardan hangisini inerve eder? A) M. digastricus, venter anterior B) M. masseter C) M. levator palpebrae superioris D) M. stylohyoideus E) M. orbitalis 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 13. Ventriculus tertius un lateral duvarını yapan anatomik oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Putamen B) Capsula interna C) Thalamus D) Cerebellum E) Nuc. caudatus 16. Aşağıdaki hücre zarı değişikliklerinden hangisi o hücrenin programlı bir şekilde ölmekte olduğunun tipik göstergelerinden biridir? A) Zarda fosfotidil kolin miktarının artması B) Zarın dış yüzeyinde glikokaliks tabakasının incelmesi C) Zar akışkanlığının artması D) Zarın dış yüzeyinde fosfotidil serin moleküllerinin artması E) Zarın iç yüzeyinde kolesterol esterlerinin birikmesi 14. Ductus cochlearis teki corti organını ve stereosiliyalı tüy hücrelerini üst taraftan örten yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Macula utriculi B) Membrana tectoria C) Membrana basilaris D) Membrana vestibularis E) Modiolus 17. Eritropoezin hangi aşamasının sonunda hücrenin çekirdeği dışarı atılır? A) Pronormoblast B) Bazofilik normoblast C) Polikromatofilik normoblast D) Ortokromatofilik normoblast E) Retikülosit 15. Aşağıdaki organellerden hangisi hücrede protein sentezinde görev almaz? A) Ribozom B) Nissl cismi C) Granülsüz endoplazma retikulumu D) Çekirdek E) Golgi cismi 18. Santral sinir sistemindeki bir Ranvier boğumu aşağıdakilerden hangisiyle temas halindedir? A) Schwann hücresi uzantıları B) Oligodendrosit uzantıları C) Astrosit ayakları D) Kan damarları E) Bazal membran DENEME SINAVI 41 5

6 19. Aşağıdaki kulak ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dış kulak yolu çok katlı yassı epitelle döşelidir. B) Orta kulak kemiği malleus oval pencereyle skala vestibuliye bağlanır. C) Orta kulak kemikleri sesin şiddetinin ayarlanmasında görev yapar. D) Skala timpani orta kulak kemikleriyle ilişkili değildir. E) İç kulakta perilenf içeren boşluklar birbirleriyle devamlıdır. 22. Aşağıdaki organlardan hangisi embriyonik gelişimde önce embriyo bedeninin iki yanında olduğu halde zamanla biraraya gelerek birleşme sonucu oluşur? A) Göz B) Kalp C) Alt çene D) Karaciğer E) Mide 20. Kadında menstrüel siklusun ilk yarısındaki endometrial hücre proliferasyonuna neden olan östrojen hormonu salgısını aşağıdaki hücrelerden hangisi uyarmaktadır? A) Teka hücresi B) Granüloza hücresi C) Adenohipofiz bazofil hücreleri D) Adenohipofiz asidofil hücreleri E) Hipotalamus supraoptik çekirdeği 23. İskelet kasının boyundaki ani artış hangi tip sinir liflerinin uyarılmasında doğrudan artışa neden olur? A) Alfa Motor nöronlar B) Gama Motor nöronlar C) Grup la lifleri D) Grup Ib lifleri E) Grup IV lifleri 21. Epifiz bezi aşağıdaki ilkel beyin keselerinden hangisinin ileri gelişimi sonucu ortaya çıkar? A) Telensefalon B) Diensefalon C) Mesensefalon D) Metensefalon E) Rombensefalon 24. Adrenal medulladan salınan adrenalin iskelet kası kan damarlarında hangi tip otonom reseptörü aktive ederek vazodilatasyona neden olur? A) Adrenerjik reseptörler α B) Adrenerjik reseptörler β1 C) Adrenerjik reseptörler β2 D) Kolinerjik muskarinik reseptörler E) Kolinerjik nikotinik reseptörler 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 25. Nitrik oksitin vazodilatatör etkisi aşağıdaki mekanizmalardan hangisi aracılığı ile gerçekleşir? A) Hücre içi cgmp miktarında azalma. B) İntraselüler K+ düzeyinde artış. C) İntraselüler Ca++ düzeyinde artış. D) Miyozin fosfataz enziminin aktive edilmesi. E) Miyozin hafif zincir kinaz enziminin aktive edilmesi. 28. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal sinapslarda presinaptik veziküllerin membran proteinlerinden biridir? A) Sintaksin B) Sinaptobrevin C) Sinapsin I D) Kalmodulin E) SNAP Bir sinirde aksiyon potansiyelinin ileti hızı aşağıdakilerden hangisi tarafından artırılır? A) Na + K + ATPaz pompasının uyarılması B) Na + K + ATPaz pompasının inhibe edilmesi C) Sinir çapının azaltılması D) Sinirin miyelinizasyonu E) Sinir lifinin uzatılması 29. Hücre iskeleti ile hücre zarı arasındaki etkileşimlerde aracılık eden küçük G proteini aşağıdakilerden hangisidir? A) Ras B) Rab C) Rho/Rac D) Gq E) Gs 27. Ejeksiyon fraksiyonu artarsa aşağıdakilerden hangisinde azalma olur? A) Kardiyak output B) Sistol sonu hacim C) Nabız basıncı D) Atım hacmi E) Sistolik basınç 30. Karaciğerde oluşan lenf sıvısı aşağıdaki yapılardan hangisi aracılılığı ile lenfatik kanallara aktarılır? A) Hepatik sinusoidler B) Hepatosit kordonları C) Santral ven D) Disse aralığı E) Safra kanalcıkları DENEME SINAVI 41 7

8 31. Aşağıdaki hormonlardan hangisi pubertenin başlaması için gerekli olan GnRH nın pulsatil olarak salınmasında uyarıcı etki gösterir? A) Leptin B) Melatonin C) Nöropeptid Y D) Östrojen E) İnhibin B 34. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mitokondri membranında taşıyıcısı yoktur? A) Malat B) Piruvat C) Okzaloasetat D) Sitrat E) Hidrojen 32. Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının fazlalığında görülmez? A) Lipid yıkımında azalma B) Plazma kolesterolünde azalma C) Karbonhidrat emilim hızında artma D) Karaciğerde LDL reseptör yapımında artma E) İskelet kasında protein katabolizmasında artma 35. Aşağıdaki substratlardan hangisi glukoneogenezde kullanılmaz? A) Gliserol B) Alanin C) Laktat D) Asetil coa E) Piruvat 33. Aşağıdakilerden hangisi granüllü endoplazmik retikulumun görevleri arasında değildir? A) Proteinlerin glikolizasyonu B) Proteinlerin ileri modifikasyonu C) Proteinlerin golgiye yönlendirilmesi D) Yabancı bileşiklerin detoksifikasyonu E) Hücre dışına salıgılanacak proteinlerin sentezi 36. Heksoz monofosfat yolunda aşağıdakilerden hangisi görev almaz? A) NADPH B) Glukoz 6 fosfat C) Glukuronik asit D) Riboz 5 fosfat E) Ribuloz 5 fosfat 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 37. Sfingolipid türevlerinin sentezinde hangi amino asit kullanılır? A) Serin B) Glisin C) Aspartat D) Glutamat E) Histidin 40. Pürinlerin de novo sentezinde ilk sentezlenen nükleotid ve ilk sentezlenen pirimidin aşağıdakilerden hangisidir? A) AMP Orotik asit B) GMP Orotik asit C) IMP Orotik asit D) IMP Aspartik asit E) AMP Aspartik asit 38. Dietle karbonhidrat alımı sonrası aşağıdaki lipoproteinlerden hangisinin sentezi artar? A) Şilomikron B) VLDL C) LDL D) HDL E) IDL 41. Replikasyon esnasında RNA primerlerin kaldıran enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) DNA Polimeraz I B) DNA Polimeraz II C) DNA Polimeraz III D) Primaz E) DNA Ligaz 39. Karaciğer dışı dokular aşağıdaki enzimlerden hangisine sahip olmadığı için keton cisimlerini sentezleyemez? A) HMG coa sentaz B) HMG coa redüktaz C) HMG coa liyaz D) Tiyoforaz E) Tiokinaz 42. Translasyon esnasında ilk kullanılan amino asit aşağıdakilerden hangisidir? A) Metiyonin B) Prolin C) Glisin D) Serin E) Glutamat DENEME SINAVI 41 9

10 43. Polar olmayan amino asitlerin yan zincirleri en iyi nasıl kategorize edilir? A) Aromatik B) Pozitif yüklü C) Negatif yüklü D) Nötral E) Hidrofilik 47. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikojen metablizması ve glukoneogenezi doğrudan etkilemeden kan şekeri arttırır? A) İnsulin B) Glukagon C) Epinefrin D) Tiroksin E) Growth hormone 44. Amino asitler amfoterik maddeler olarak bilinirler. Çünkü: A) Nötr ph larda pozitif yüklüdürler B) Hem asit hem de baz gibi davranırlar C) D veya L konfugurasyonunda bulunurlar D) Proteinlerin yapısına girmezlar E) Hepsi optik aktivite gösterir 48. Aşağıdakilerden hangisinin sentezi için S adenozil metionin gereklidir? A) Serotonin B) Epinefrin C) Melanin D) Safra asitleri E) Tiroksin 45. Proteinlerde olan aşağıdaki bağlardan hangisi diğerlerinden daha kuvvetlidir? A) Van der Waals kuvvetleri B) Hidrojen bağları C) Peptid bağları D) İyonik bağlar E) Hidrofobik etkileşimler 49. Yüksek düzeyde kurşun aşağıdaki enzimlerden hangisinin SH gruplarına bağlanarak hem sentezini inhibe eder? A) Beta glukuronidaz B) ALA sentaz C) Uroporfirinojen dekarboksilaz D) Hem oksijenaz E) ALA dehidrataz 46. Aşağıdakilerden hangisi endoplazmik retikulumdan kalsiyum açığa çıkışını sağlar? A) Diaçil Gliserol B) İnozitol 4,5 bifosfat C) cgmp D) Kalmodulin E) İnozitol 1,4,5 trifosfat 50. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin etkisi için K vitamin gereklidir? A) Piruvat dekarboksilaz B) Laktat dehidrogenaz C) Epoksit redüktaz D) Prolin hidroksilaz E) Dihidrofolat redüktaz 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 51. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği epileptiform konvülziyona neden olur? A) Askorbik asit B) E vitamin C) K vitamin D) B6 vitamini E) Folik asit 55. Clostridium botulinum suşunun egzotoksin salgılaması hangi genetik mekanizmalardan hangisi ile ilişkilidir? A) Lizojenik faj konversiyonu B) İn vivo transformasyon C) Konjugasyon D) Transpozisyon E) Plazmit transformasyonu 52. Kırk dört yaşındaki erkek hastanın acil serviste ölçüken kan gazı değerleri: HCO 3 =42mEq/L(24 26), ph:7.5 ve CO 2 =50 (35 45). Hastanın Asit baz dengesi durumunu aşağıdakilerden hangisi yansıtır? A) Metabolik asidoz B) Metabolik alkaloz C) Solunumsal alkaloz D) Metabolik asidoz+ solunum kompanzasyon E) Solunumsal asidoz + metabolik kompanzasyon 56. Bakteri peptidoglikanı ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Bakterilerde sağlamlık ve direnci sağlar. B) Gram negatif bakterilerde daha kalındır C) Polisakkarid zincirlerinden ve bunları birbirine bağlayan çapraz bağlardan oluşur: D) Lizozim enziminin hedefidir E) Mikoplazmada bulunmaz 53. Üç aylık bir bebek kusma ve konvulziyon ile acil servise getirilmiş. Yapılan incelemede orotik asitüri ve hiperammonemi saptanmış. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği düşünülmelidir? A) ALA sentaz B) Karbamoil sentetaz II C) Arginino sentetaz D) Arginaz E) Ornitin transkarbamoilaz 57. Ribozom 50S alt ünitede mutasyon oluşması aşağıdaki ilaçlardan hangisinin etkisini ortadan kaldırmaz? A) Eritromisin B) Linkozamid C) Aztreonam D) Telitromisin E) Streptogramin 54. Asetozalamid, karbonik anhidraz enziminin yarışmasız inhibitörüdür. Etkisini nasıl gösterir? A) Enzim sentezinin azalması B) Enzimin metabolizmasında artış C) 1/V max artar D) Km artışı E) 1 / Km azalması DENEME SINAVI 41 11

12 58. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan 32 yaşındaki kadın hastanın idrar ph sinin alkali olduğu tespit edilmiş ve hastanın idrarında magnezyum amanuyum fosfat taşları düşürdüğü öğrenilmiştir. Bu hasta için en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Escherichia coli B) Enterobacter aerogenes C) Enterococcus faecium D) Proteus mirabilis E) Pseudomonas aeruginosa 61. Hepatit C de kullanılabilen antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Sidofovir B) Lamivudin C) Gansiklovir D) Asiklovir E) Ribavirin 59. Aşağıdaki testlerden hangisinin pozitif olması Staphylococcus aureus tanısını doğrular? A) Beta galaktozidaz B) PYR C) Katalaz D) Mannitol fermentasyonu E) Üreaz 62. Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatöre bağlı yatan ve pnömoni gelişen hastanın balgam örneğinde gram negatif, oksidaz negatif ve non fermentatif hareketsiz basiller tespit edilmiştir. Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Acinetobacter baumannii B) Pseudomonas aeruginosa C) Moraxella catarrhalis D) Stenotrophomonas maltophilia E) Escherichia coli 60. Yün işçiliği yapan 44 yaşında erkek hastada pnömoni saptanıyor. Hastanın balgamından polipeptit kapsüllü bakteri izole ediliyor. Bu etken aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Staphylococcus aureus B) Bacillus anthracis C) Streptococcus pyogenes D) Neisseria meningitidis E) Haemophilus influenzae 63. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi, Kriptokokkal menenjit in idame tedavisinde tercih edilir? A) Flusitozin B) Kaspofungin C) Amfoterisin B D) Flukonazol E) Nistatin 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 64. Aşağıdaki yaşam döngülerinden hangisi, Anclylostoma duodenalis e aittir? A) Yumurta kontamine gıdadan alınır yutulur larva oluşur kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. B) Yumurta el vasıtasıyla perianal bölgeden alınır ağza götürülür yutulur larva oluşur kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. C) Yumurta toprakta gelişir larva deriden penetre olur kalın bağırsaklara kan damarları yoluyla gelir erişkin form oluşur. D) Yumurta perianal bölgede gelişir larva oluşur larva anüsten içeri girer kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. E) Yumurta çevrede bulunur soluma yoluyla alınır yutulur larva oluşur kalın bağırsaklara yerleşir erişkin form oluşur. 67. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi HIV ve Hepatit B virüsü enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır? A) Amantadin B) Oseltamivir C) interferon alfa D) Lamivudin E) Siklofosfamid 65. Sıtmanın insana bulaşan formu hangisidir? A) Sporozoit B) Ookist C) Şizont D) Trofozoit E) Gametosit 68. Aşağıdakilerden hangisi, Cryptococcus neoformans ta patojeniteye katkıda bulunduğu düşünülen özelliklerden biri değildir? A) 37 C de üreyebilmesi B) Polisakkarit kapsülü C) Melanin üretmesi D) Fosfolipaz üretmesi E) Hif oluşturması 66. Aşağıdaki patojenlerden hangisinin polimeraz zincir reaksiyonu ile saptanmasında, reverstranskriptaz enziminin kullanılması gerekir? A) Adenovirus B) Hepatit B virusu C) Coronavirus D) Poxvirus E) Herpes simpleks virus 69. Aşağıdaki mantarlardan hangisi çoğunlukla flukonazol e duyarlıdır? A) Candida albicans B) Candida krusei C) Candida glabrata D) Rhizopus E) Aspergillus fumigatus DENEME SINAVI 41 13

14 70. Aşağıdaki bakterilerden hangisini tanımlamada CAMP deneyi kullanılır? A) H. influenza B) Hamophilus ducreyi C) Streptococcus agalactiae D) Bacillus anthracis E) Branhamella 73. Aşağıdakilerden hangisi T ve B hücrelerinin ortak özelliklerindendir? A) Hücre yüzeyinde antijen reseptörlerinin olması B) Hücre yüzeyinde CD3 proteinlerinin olması C) Kemik iliğinde olgunlaşmaları D) IL 2 ve gama interferon üretimi yapmaları E) İmmünoglobulin üretmeleri 71. Köpek ısırığını takiben gelişen diffüz selülit hastasının yara yerinde gram negatif oksidaz pozitif kokobasiller görülmüştür. Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Yersinia pestis B) Francisella tularensis C) Brucella melitensis D) Pasteurella multocida E) Legionella pneumophila 74. Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi, mast hücre degranülasyonunaneden olur? A) C3a B) C4b C) C5b D) C7 E) C9 72. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin in vitro koşullarda üretilebilmesi için besiyerine ekzojen sterol eklenmesi gerekir? A) Legionella pneumophila B) Leptospira interrogans C) Mycobacterium tuberculosis D) Pseudomonas aeruginosa E) Mycoplasma hominis 75. Aşağıdaki viruslardan hangisi, Picornaviridae ailesinin üyelerinden biri değildir? A) Poliovirus tip 1 B) Norwalk virus C) Rhinovirus tip 1 D) Hepatit A virusu E) Coxsackie A virus 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 76. Gram negatif bakteri duvarında bulunan lipopolisakkarit,aşağıdaki toll benzeri reseptörlerden hangisi tarafından tanınır? A) Toll benzeri reseptör 1 B) Toll benzeri reseptör 2 C) Toll benzeri reseptör 3 D) Toll benzeri reseptör 4 E) Toll benzeri reseptör Polisistin proteininde defektle ilişkili renal kistik hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Medüller kistik böbrek B) Nefrofitizis C) İnfantil tip polikistik böbrek D) Erişkin tip polikistik böbrek E) Multikistik renal displazi 77. Anemi ve eritemli deri lezyonları olan 57 yaşındaki kadın hastada, açlık kan şekeri seviyesinde hafif artış ve karın tomografisinde pankreas kuyruk bölgesinde 2.5 cm çaplı tümör saptanmıştır. Bu tümör için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Glukagonoma B) İnsülinoma C) Somatostatinoma D) Gastrinoma E) VIPoma 80. E kaderin ekspresyonu aşağıdaki tümörlerden hangilerinin ayrımında kullanılır? A) Meme duktal Meme lobüler karsinom B) Karaciğer hepatoselüler Karaciğer kolanjiyoselüler karsinom C) Tiroid papiller Tiroid foliküler karsinom D) Özofagus skuamöz hücreli Özofagus adenokarsinom E) SSS de menenjiyom Schwannom 78. Primer sklerozan kolanjit, Caroli hastalığı ve Opisthorchis sinensis enfestasyonu aşağıdaki hastalıklardan hangisinin gelişiminde predispozan etkiye sahiptir? A) Biliyer atrezi B) Kolanjiyokarsinom C) Hepatoselüler adenom D) Hepatoselüler karsinom E) Budd Chiari sendromu 81. Kolon kanseri tanısı alan bir hastada nefrotik sendrom tablosu ortaya çıkıyor. Böbrek biyopsisinde glomerül kapiller duvarlarında difüz kalınlaşma ve immünofloresan mikroskobik incelemede bazal membranlar boyunca granüler IgG ve C3 pozitifliği saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Minimal değişiklik hastalığı B) Fokal segmental glomerüloskleroz C) Membranöz glomerülonefrit D) Antiglomerül bazal membran hastalığı E) Amiloidoz DENEME SINAVI 41 15

16 82. Adenoid kistik karsinom aşağıdaki tükürük bezlerinden hangisinde en sık gözlenir? A) Parotis B) Damakta minör tükrük bezleri C) Sublingual D) Submandibüler E) Larinks 86. Aşağıdaki over tümörü ve histolojik bulgu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Koryokarsinom Koryonik villuslar B) Granüloza hücreli tümör Call Exner cisimciği C) Leydig hücreli tümör Reinke kristaloidi D) Yolk kesesi tümörü Schiller Duval cisimciği E) Seröz tümörler Psammom cisimciği 83. Osteoklast fonksiyon bozukluğunun neden olduğu, kemik dokusunun aşırı sklerotik ve sert olmasına karşın kolayca kırılabilmesi ile karakterli kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Osteogenezis imperfekta B) Osteopetrozis C) Osteomalazi D) Raşitizm E) Renal osteodistrofi 87. t(11;22) translokasyonu aşağıdaki neoplazilerin hangisinde sıklıkla görülmektedir? A) Ewing sarkomu B) Sinovyal sarkom C) Miksoid liposarkom D) Kaposi sarkomu E) Miksoid fibrosarkom 84. Aşağıdaki merkezi sinir sistemi tümörlerinden hangisi neoplastik nöronal komponent içerir? A) Gangliogliom B) Oligoastrositom C) Menenjiyom D) Glioblastom E) Ependimom 88. Apse gelişimi aşağıdaki nekroz tiplerinden hangisinin bir sonucudur? A) Kazeifikasyon nekrozu B) Likefaksiyon nekrozu C) Koagulasyon nekrozu D) Fibrinoid nekroz E) Yağ nekrozu 85. Mikozis fungoides te epidermisi infiltre eden Sezary hücrelerinin immün fenotipi aşağıdakilerden hangisidir? A) CD4 (+) B) CD7 (+) C) CD8 (+) D) CD20 (+) E) CD30 (+) 89. Aşağıdaki hücre zedelenmesi bulgularından hangisi zedelenmenin irreversible olduğunu gösterir? A) Endoplazmik retikulumun şişmesi B) Mitokondride kalsiyum içeren büyük dansiteler C) İntrasellüler yağlanma D) Kromatin yoğunlaşması E) Hücrenin bulanık şişmesi 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 90. Akut inflamasyonda aşağıdaki maddelerden hangisi hücrelerde önceden sentezlenerek depolanmış olarak bulunmaz? A) Eozinofil kemotaktik faktör B) Histamin C) Nötrofil kemotaktik faktör D) Lipoksin A4 E) Proteazlar 94. Aşağıdaki organlardan hangisinde iskemik koagülasyon nekrozu her zaman soluk (beyaz) infarkt şeklindedir? A) Böbrek ve kalp B) Kalp ve ince barsak C) Böbrek ve akciğer D) Dalak ve beyin dokusu E) Akciğer ve kalın barsak 91. Timik epitel hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş 6 cm çapındaki bir timik kitlede malignite yönünden en güvenilir özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Mitoz sayısı B) Hücresel atipi C) Kitlenin büyüklüğü D) Nekroz E) Kapsül invazyonu 95. Aşağıdakilerden hangisi amiloidozis olgularında biriken amiloid öncü proteinlerinin özelliklerinden birisi değildir? A) Tipik olarak beta kırmalı yapıya sahiptir B) Antijeniktir ve inflamasyona neden olur C) Daima ekstrasellüler birikir D) Böbrekte birikim öncelikle afferent arteriol ve glomerüldedir E) Karaciğerde ilk birikim disse mesafesinde başlar 92. SLE lu bir hastada böbrek tutulumu varsa aşağıdaki patolojilerden hangisi en sık görülür? A) Mezengial glomerülonefrit B) Fokal proliferatif glomerülonefrit C) Difuz proliferatif glomerülonefrit D) Renal papiller nekroz E) Membranöz glomerülonefrit 96. p16 tümör süpresör gen defekti nedeniyle mitozun durdurulamamasının önemli rol oynadığı neoplazi aşağıdakilerden hangisidir? A) Malign melanom B) Retinoblastom C) Osteosarkom D) Nöroblastom E) Ewing sarkom 93. Hashimoto tiroiditi, Sjögren sendromu ya da H. Pylori enfeksiyonu zemininde gelişen lenfoma tipi hangisidir? A) Sezary sendromu B) Büyük hücreli lenfoma C) Malt lenfoma D) Mantle hücreli lenfoma E) Plazmositoma 97. Çocukluk döneminde en sık görülen primer malign kalp tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Miksoma B) Lipom C) Rabdomyosarkom D) Anjiosarkom E) Hemanjiom DENEME SINAVI 41 17

18 98. Akciğerde alt loblarda diafragmaya yakın plevral plaklar ve interstisyel akciğer hastalığı görünümü aşağıdaki pnömokonyozlardan hangisi ile uyumludur? A) Silikozis B) Berilyozis C) Asbestozis D) Antrakozis E) Siderozis 102. Aşağıdaki nöromüsküler blokörlerden hangisi kalpteki muskarinik reseptörleri uyararak anestezi sırasında bradikardi oluşturabilir? A) Gallamin B) Süksinilkolin C) Panküronyum D) Roküronyum E) Doksaküryum 99. Yaşlı hastalarda ilaç etkisini değiştiren faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Renal fonksiyonlar azalır B) Çizgili kas kitlesi azalırken, yağ kitlesi artar C) Plazma albümini azalır D) Benzodiazepinlere karşı duyarlılık azalır E) İnsülin reseptörlerinin sayısı azalır 103. Aşağıdaki inhalasyon genel anesteziklerinden hangisinin toksisitesi en azdır? A) Halotan B) Metoksifluran C) Enfluran D) İzofluran E) Desfluran 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi antiemetik etkisini dopamin D2 reseptörleri bloke ederek gösterir? A) Skopolamin B) Domperidon C) Palanosetron D) Aprepitant E) Dronabinol 104. Epilepsi nedeniyel iki yıldır Fenobabital kullanan 30 yaşındaki erkek hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisi beklenmez? A) Kolestaza bağlı sarılık B) Uykuya eğilim C) Kabızlık D) Osteomalazi E) Hiperaljezi 101. Aşağıdakilerden hangisi daha çok parasempatomimetik etkiler oluşturan ilaçlardan biri değildir? A) Nikotin B) Betanekol C) Pilokarpin D) Sevimelin E) Metakolin 105. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi majör depresyonda kullanılan Melatonin MT 1 ve MT 2 reseptör agonistidir? A) Ramelton B) Agomelatin C) Venlafaksin D) Moklobemid E) Rimanobant 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 106. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi etkisini GABA üzerinden göstermez? A) Lorazepam B) Etil Alkol C) Karbamazepin D) Zolpidem E) Propofol 110. Linezolidle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Protein sentezini inhibe ederek etki gösterir B) Oral kullanılır C) Non Selektif MAO inhibisyonu yapar D) MRSA tedavisinde etkilidir E) VRE tedavisinde etkinliği yoktur 107. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi akut migren krizinde kullanılır? A) Propranolol B) Naproksen Sodyum C) Amitriptilin D) Verapamil E) Pizotifen 111. Makrolid grubu antibiyotiklere karşı bakterilerin en temel direnç geliştirme mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? A) Metilaz B) Beta laktamaz C) Asetilasyon Adenilasyon Fosforilasyon D) Efflüks E) Asetil transferaz 108. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi inflamatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan 5 Lipooksijenaz inhibitörüdür? A) Zileuton B) Gosipol C) Likofelon D) Sulfosalazin E) Zafirlukast 112. Aşağıdakilerden hangisi metastatik Kolorektal kanser tedavisinde kullanılan Vasküler endotelya büyüme faktörü (VEGF) reseptörüne karşı geliştirilmiş monoklonal antikordur? A) Transtuzumab B) Bevacizumab C) Ritüksimab D) Alemtuzumab E) Panitumumab 109. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi karaciğerde glutatyonla konjuge edilir? A) Morfin B) Östrojen C) Asetaminofen D) Aspirin E) Kloramfenikol 113. İzole sistolik hipertansiyon tanısı konulan 75 yaşındaki erkek hastaya aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi öncelikle tercih edilmelidir? A) ACE inhibitörü B) Spirinolakton C) Beta blokör D) Selektif alfa 1 reseptör blokörü E) Kalsiyum kanal blokörü DENEME SINAVI 41 19

20 114. Konivaptan için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Aquaretikler adı verilen ilaç sınıfının bir üyesidir B) İatrojenik nefrojenik diyabetes insipidus a neden olur C) Vazopressin V2 reseptörlerinin selektif blokörüdür D) Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde kullanılır E) Kalp yetmezliğinde gelişen hiponatreminin tedavisinde intravenöz kullanılır 118. Propiltiourasil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Tirozin peroksidaz enzimini inhibe ederek etki gösterir B) Süte ve plazmaya en geçer bu yüzden gebelikte tercih edilir C) Etkisi latent peryod gerektirmeksizin hemen başlar D) En sık görülen yan etkisi cillte makülopapüler döküntüdür E) Agranülositoza neden olabilir 115. Aşağıdaki beta blokörlerden hangisi özellikle gebelik hipertansiyonu, hipertansif kriz ve feokromasitoma tedavisinde kullanılır? A) Labetalol B) Metoprolol C) Nebivolol D) Bisoprolol E) Atenolol 119. Glukokortikoidlerin kemik iliği üzerindeki etkileri soncu ortaya çıkan tam kan sayımı bulgularından hangisi doğrudur? A) Eozinositoz B) Trombositopeni C) Nötropeni D) Lenfopeni E) Anemi 116. Aşağıdaki hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi mikrozomal trigliserit transfer proteinini inhibe ederek etki gösterir? A) Nikotinik Asit B) Lomitapid C) Probukol D) Anacetrapib E) Eprotirom 120. Aşağıdakilerden hangisi metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde kullanılan rekombinant interlökin 2 analoğudur? A) Levamizol B) Aldeslökin C) Talidomid D) Timozin E) Siklosporin 117. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu yetersizliğinin tedavisinde kullanılan rekombinan IGF 1 analoğudur? A) Somatrem B) Pegvisomant C) Oktreotid D) Sevelamer E) Mekasermin 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovale B)

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı