TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar"

Transkript

1 TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar Genel 1. Bir başvurunun değerlendirilmesi için mutlaka hem sistem üzerinden, hem de basılı örneğin Birliğe ibraz edilmesi yoluyla yapılması gerekmektedir. Yalnızca sistem üzerinden ya da yalnızca basılı örneğin Birliğe ibraz edilmesi suretiyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır aylık süre, sistem üzerinden yapılan başvuru ile değil; basılı örneğin Birlik evrakına giriş yaptığı tarih itibarıyla kesilmektedir. 3. Birliğe yapılan basılı başvuruya, sistem tarafından üretilen dilekçenin eklenmesi zorunludur. Dolayısıyla önce sistem üzerinden başvuru yapılmalı, bu başvuruya ilişkin sistemin ürettiği dilekçe eklenerek Birliğe basılı başvuru gönderilmelidir. 6 aylık süre, Birlik evrakından giriş aldığı tarih itibarıyla kesildiğinden; sistem üzerinden başvuru beklenmeksizin gerçekleştirilmelidir /4 sayılı Tebliğ ile ilgili sorular Yardım Masası na sistem üzerinden çağrı açılarak yönlendirilmelidir. Müsteşarlığa telefon ya da e-posta yoluyla gelen sorulara cevap verilemeyecektir. 5. Sistemde firmaların, Birliklerin ve Müsteşarlığın ayrı alanları bulunmakta olup, hiçbir taraf, bir diğerinin alanında işlem yapmamaktadır. Dolayısıyla firmanın kendi alanına giriş yaptığı ve imzalanarak gönderilen bilgiler üzerinde Birlik tarafından düzeltme yapılmayacak, maddi hata durumunda dahi firmaya düzeltmesi için geri gönderilecektir. 6. Sistem, mutlaka taahhütnameyle yetkilendirilen kişi tarafından kullanılmalıdır. Elektronik imzası bulunan ancak yetkilendirilmemiş kullanıcılar (Ör: 2009/14 sayılı Tebliğ kapsamında yetkilendirilmemiş DİR uygulamaları kullanıcıları) tarafından imzalanan başvurular 2009/14 sayılı Tebliğ gereği reddedilecektir. 7. Sistem tarafından verilen uyarılar dikkatle takip edilmelidir. Bu uyarılar, uygulamadaki deneyimler de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sistemi Kullanmaya Başlamadan Önce 1. Elektronik imzalı bildirimlerin görüntülenebilmesi için Kamu Sertifikasyon Merkezi nin Masaüstü İmzalama Modülü uygulaması indirilmelidir. 2. Elektronik imza kullanabilmesi için satın aldıkları elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları kart okuyucuların ve kart sürücülerinin bilgisayarlara yüklemiş olması gerekmektedir. 3. Elektronik imzanın ilk kullanımında gelecek uyarı mesajında *.turquality.com.tr adresini güvenilir olarak seçilmesi ve ilgili Java versiyonunun yüklemesine izin vermesi gerekmektedir. Uygulama Java 1.5 ve üzeri versiyonlarında çalışmakta olup, tercihen 1.6 versiyonun kurulması tavsiye edilmektedir. 1

2 Sistemin Kullanımı 4. Firma bilgileri (hedef pazarlar ve bütçe dahil) kontrol edilmeli, gerekiyorsa güncellenmelidir. 5. Şirketlerin sistemden başvuru yapabilmesi için, harcama yapan şirketlerin (destek kapsamındaki şirket, harcama yetkisi bulunan Türkiye de yerleşik şirket ve yurtdışı şirketleri) sistemde tanımlanmış ve Müsteşarlık tarafından onaylanmış olması gerekir. Destek kapsamındaki şirket, sistemde tanımlanmış olmakla birlikte, güncel ortaklık yapısını gösterir belgenin sisteme eklenmesi; eklenen belge daha önce Müsteşarlığımıza gönderilmediyse, Müsteşarlığımıza da gönderilmesi gerekmektedir. Destek kapsamındaki şirketin tanımlanmış olmasına rağmen; harcama yapma yetkisi verilmiş/verilecek şirketler ile organik bağın tespit edildiği/edilmesi talep edilen firmaların; ortaklık kurulumu ekranından tanımlanması gerekmektedir. Sistemde tanımlanmamış ancak daha önce harcamaları desteklenen Türkiye de ve yurtdışında yerleşik şirketlerin harcamalarını içeren başvurular, söz konusu şirketler firmalar tarafından sistemde tanımlanmadan ve Müsteşarlık tarafından sistem üzerinden onaylanmadan yapılamayacaktır. 6. Destek kapsamındaki şirket ile harcama yetkisi verilen şirketler, sistemin kullanılmasına ilişkin olarak şirket başına iki kullanıcı yetkilendirebilir. Yurtdışı şirketler için kullanıcı yetkilendirilmesi imkanı yoktur. 7. Her kullanıcı, kendi oluşturduğu harcama kaydına ilişkin süreci takip edebilmekte; aynı şirketin yetkilendirdiği ya da aynı marka için harcama yapabilen diğer bir şirketin yetkilendiği farklı bir kullanıcının başvurularını görememektedir. Dolayısıyla bir kullanıcının yarattığı başvurunun başka bir kullanıcı tarafından takip edilmesi imkanı yoktur. Hedef Pazarların Güncellenmesi 8. Hedef pazarların güncellenmesi için Müsteşarlığa yazı gönderilmesi gerekmemektedir. Güncellemenin yalnızca sistem üzerinden yeni versiyon oluşturması suretiyle yapılması yeterlidir. Ancak güncellemenin 2006/4 sayılı Tebliğ gereği harcama yapmadan önce yapılması gerekmektedir. Harcama Yapacak Şirketlerin Tanımlanması 9. Türkiye de yerleşik harcama yetkisi talep edilen firmalar ile yurtdışında yerleşik şirketler, ortaklık kurulumu ekranından tanımlanmalıdır. Ortaklık kurulumu ekranında firmaların güncel ortaklık yapısının tanımlanmasını müteakip, sistem Yardım Masası na otomatik olarak çağrı açmaktadır. Şirketlerin ortaklık ekranından tanımlanmasının ardından, sisteme eklenen ortaklık yapısını gösterir belgeler Müsteşarlığımıza gönderilmelidir. Müsteşarlık basılı ve elektronik başvuruyu birlikte değerlendirerek harcama yetkisine sistem üzerinden onay verecek ve söz konusu şirketin harcamalarına ilişkin başvuru ancak bu onaydan sonra sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir. 10. Tanımlama esnasında sisteme eklenen belgeler daha önce Müsteşarlığa gönderilmişse ve ortaklık yapısında bir değişiklik olmadıysa, eklenen belgelerin tekrar gönderilmesi gerekmemektedir. 2

3 Belgelerin Eklenmesi 11. Belgeler, EK-1 de yer alan boyut ve tip kısıtları çerçevesinde yüklenmelidir. 12. Aynı belgenin sisteme yalnızca bir kere eklenmesi yeterlidir. Daha önce eklenen belgenin ilgili ekranla ilişkilendirilebilmesi için Ekle yerine Seç butonunun kullanılması gerekmektedir. Seç fonksiyonu sisteme daha önce eklenen belgelerin arama yapılarak bulunması ve refere edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Ekle butonu ise yeni belgenin tanımlanması amacıyla kullanılmalıdır. 13. Birden fazla sayfadan oluşan belgeler, her sayfası ayrı ayrı değil, tek doküman olarak eklenmelidir. Elektronik Başvuruların Oluşturulması 14. Belgelerin eklenmesi ve harcama beyanında bulunulması esnasında; ilgili şirket unvanları eksiksiz ve tam girilmelidir. 15. Daha önce destek kapsamında değerlendirilen sözleşmelere (kira, tasarımcı istihdamı, tanıtım, vb) ilişkin devam eden ödemelerin desteklenmesi için, sözleşmelerin sözleşme giriş ekranından tanımlanması gerekmektedir. 16. Daha önce tanımlanan sözleşmeye ilişkin olarak, ek sözleşme ya da tadil sözleşmesi imzalanmış olması durumunda; arama ekranından sözleşme aranmalı, sözleşme üzerinde sağ tıklanarak versiyon oluşturulması suretiyle ek sözleşme/tadil sözleşmesi ana sözleşmeyle ilişkilendirilerek tanımlanmalıdır. Ek sözleşme ya da tadil sözleşmesi, ana sözleşme olmadan ya da ilişki kurulmadan tanımlandığında eksik belge statüsüyle değerlendirilecektir. 17. Fatura, sözleşme ve ödeme belgesi ekranlarından söz konusu belgelerin tanımlanması esnasında, belgelerin üzerindeki bilgilerin tamamı olduğu gibi girilmelidir. Veri girişinin amacı, ekindeki belgenin esas unsurlarını özetlemek olup, firma tarafından imzalanarak gönderilmektedir. Örneğin 100 TL tutarındaki fatura 120 TL tutarındaki ödeme belgesiyle ilişkilendirildiğinde; ödeme tutarı 100 TL değil, 120 TL olarak girilmelidir. Ya da faturada destek unsuru oluşturmayan kalemlerinde de bulunması durumunda, bu kalemlerin her biri ilgili satırlara girilmeli, destek unsuru oluşturmadığı düşünülen satırlar çıkarılmamalıdır. 18. Daha önce tanımlanan belgelerle ilgili yeni harcama kaydı oluşturulması ihtiyacı olduğunda, belgenin yeniden eklenmesi ya da tanımlanması gerekmemektedir. Daha önce tanımlanan fatura, sözleşme ya da ödeme belgesinin numarası, arama ekranı yardımıyla bulunmalı; doğrudan harcama ekranındaki ilgili alana girilerek yeni harcama kaydıyla ilişkilendirilmelidir. Dolayısıyla; daha önce tanımlanan sözleşmelerle ilgili yeni ödeme yapıldığında, bir fatura için birden fazla ödeme yapıldığında ya da birden fazla fatura bir seferde ödendiğinde; daha önce tanımlanan belgenin numarası ile yeni harcama kaydı oluşturmak mümkündür. Diğer bir örnekle; aylık yayınlanan bir dergide bir sene boyunca reklam verileceği ve bir senelik ödemenin tek fatura ve tek ödeme ile bir seferde gerçekleştirildiği durumda; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi bir defa tanımlanır ve yayınlanan ayın dergi reklamı örneği harcama kaydına eklenerek dosya oluşturulur. Müteakip aylara ilişkin dergiler yayınlandıkça, ilk başta tanımlanan sözleşme, fatura ve 3

4 ödeme belgesinin numarasının harcama ekranına doğrudan girilmesi ve yeni dergi örneklerinin harcama ekranından eklenmesiyle yeni harcama kaydı oluşturulur. Burada aynı sözleşme, fatura ya da ödeme belgesi defalarca tanımlanmamalıdır. 19. Daha önce tanımlanan belgeler (fatura, sözleşme ve ödeme belgesi dışındaki belgeler); harcama ekranındaki seç butonu aracılığıyla, yeniden tanımlanmadan ilişkilendirilmelidir. Örneğin yapılan televizyon reklamına ilişkin birden fazla ödeme yapılması durumunda, ilk ödemeyi içeren harcama kaydının oluşturulmasından sonra, ikinci ödemeyi içeren harcama kaydı oluşturulurken; ilk harcama kaydına eklenmiş medya planının ikinci harcama kaydıyla seç butonu aracılığıyla ilişkilendirilmesi yeterlidir. 20. Tebliğ gereği Türkiye ye yönelik harcamaların destek unsuru oluşturmaması nedeniyle, faaliyetin gerçekleştiği ülkeler arasında Türkiye yer almamaktadır. Türkiye deki merkeze alınan danışmanlık harcamaları gibi harcama beyanlarında faaliyetin hangi ülkeye yönelik olduğu sorusuna, faaliyetin dolaylı olarak ilgili olduğu hedef pazarlar seçilmelidir. Ticaret Müşavirliği Onayı 21. Sistem, alt destek türleri ile harcama ve faaliyetin gerçekleştiği ülkeleri ilişkilendirerek Ticaret Müşavirliği nin onayının gerektiği durumlarda uyarı vermektedir. Mecbur kalınmadıkça (6 aylık sürenin aşılması ihtimali gibi), uyarıya rağmen devam edilmemelidir. 22. Sistemde harcama belgelerinin hangi ülkede düzenlendiği ve faaliyetin hangi ülkeye yönelik olduğu sorulmaktadır. Yurtdışında düzenlenen belgelerde Ticaret Müşavirliği nin onayının zorunlu olduğu uyarısı çıkarken; Ticaret Müşavirliği nin onayının zorunlu olduğu alt destek türlerine ilişkin faaliyetlerde, faaliyetin gerçekleştiğine dair Ticaret Müşavirliği onaylı yazı istenmektedir. Faaliyet ve harcamanın Ticaret Müşavirliği onayı konusunda bağımsız değerlendirilmesi; 2006/4 sayılı Tebliğ e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları nın 63. maddesi çerçevesinde, faaliyetin ve harcamanın farklı ülkelerde gerçekleşebilmesinden kaynaklamaktadır. Anılan madde uyarınca, eğer harcama ve faaliyet aynı ülkede gerçekleştiyse; belge üzerindeki onay, faaliyetin gerçekleştiğine dair onayı da kapsamakta; faaliyetin gerçekleştiğine dair ayrıca bir yazı alınması gerekmemektedir. 23. Sistem, 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca, Ticaret Müşavirliği onayı bulunmayan ödeme belgesini içeren başvuruyu ilerletmemektedir. Ancak 6 aylık sürenin geçmesi ihtimali bulunan durumlarda; Ticaret Müşavirliği onayı gereken, ödeme belgesi dışındaki belgelerin onay bulunmayan örnekleriyle sistemden başvuru yapılabilir ve sistemin bu başvuruya ilişkin olarak ürettiği dilekçe ekinde dosya 6 aylık sürenin kesilmesi için Birliğe ibraz edilebilir. Bu duruma sistem, yalnızca ödeme belgesi dışındaki belgelerde Ticaret Müşavirliği onayı bulunmaması durumunda izin vermektedir. 24. Ticaret Müşavirliği onayı belgelerin ön yüzünde bulunmalıdır. Arka yüzü onaylanmış belgelerin sisteme eklenebilmesi için; Birlik tarafından, belgenin arka yüzünde onay bulunduğuna dair şerhin düşülmesi gerekmektedir. 4

5 25. Fazla sayıda sayfadan oluşan belgeleri Ticaret Müşavirlikleri toplu onaylamaktadır. Bu toplu onay kesinlikle firma tarafından açılmamalıdır. Toplu onaylanan belgeler sisteme eklenirken; a. Ticaret Müşaviri imzalı yazı, Ticaret Müşavirliği Onay Yazısı dokümanı olarak eklenmelidir. Ticaret Müşavirliği Onay Yazısı, ekinde toplu onaylanan belgelerin bulunduğu ve onaylanan belgelerin niteliği, tarihi, sayısı ve sayfa sayısı bilgilerini gösteren tabloyu içeren yazıdır. Söz konusu yazının harcama ekranından sisteme yalnızca bir defa eklenmesi yeterlidir. Aynı toplu onay içinde birden fazla harcama kaydını oluşturan belgelerin bulunması durumunda, yazının yalnızca bir kere ekle butonu ile eklenmesine, müteakip işlemlerde ise seç butonu ile seçilmesine dikkat edilmelidir. Toplu onaylanan belgeler ise, toplu onay açılmadan taranarak eklenmelidir. b. Toplu onay Birlik tarafından açılabilir ve her sayfaya; toplu onayın Birlik tarafından açıldığına dair şerh düşülmesiyle sisteme eklenebilir. Danışmanlık Harcamaları 26. Danışmanlık harcamaları başvuruları, (11-e-1) Bilişim Dışı Danışmanlık, (11-e-2) Yazılım Lisansı ve (11-e-3) Bilişim Danışmanlığı alt destek türleriyle ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. Diğer taraftan, 2006/4 sayılı Tebliğ e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları nın 51. maddesi akreditasyon kurallarını düzenlemektedir. 27. Danışmanlık harcamalarına ilişkin başvurularda; Uygulama Usul ve Esasları nın anılan maddesi uyarınca, a. (11-e-1) Bilişim Dışı Danışmanlık alt destek türü seçiliğinde; hizmet alınan firmaların akredite edilmiş şirketlerden oluşan listeden seçilmesi gerekmektedir. Akreditasyon başvuru yapmış ancak sürecin henüz sonuçlanmadığı şirketler de, firmaların hak kaybına uğramaması için bu listede yeralmaktadır. b. (11-e-2) Yazılım Lisansı alt destek türü seçildiğinde; lisansın satın alındığı şirketin ilgili alana yazılması (örneğin: XYZ Bilişim Ltd. Şti.), lisans sahibi esas şirketin ise (örneğin Microsoft) akredite edilmiş şirketlerden oluşan listeden seçilmesi gerekmektedir. Burada yalnızca lisans satın alınması ve danışmanlık hizmetinin satın alınmaması nedeniyle; anılan madde uyarınca lisans alınan şirketin (XYZ Bilişim Ltd. Şti) akredite olması gerekmemekte olup, yalnızca ürünün esas lisans sahibinin (Microsoft) akredite edilmiş olması yeterlidir. c. (11-e-3) Bilişim Danışmanlığı alt destek türü seçiliğinde; hizmet alınan firmaların yine akredite edilmiş şirketlerden oluşan listeden seçilmesi gerekmektedir. Akreditasyon başvuru yapmış ancak sürecin henüz sonuçlanmadığı şirketler de, firmaların hak kaybına uğramaması için bu listede yeralmaktadır. Fuar Başvuruları /4 sayılı Tebliğ e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları nın 25. ve 44. maddeleri kapsamında uluslararası nitelikteki fuarlara katılımın desteklenmesini teminen; firmaların katılacakları fuara ilişkin bilgileri, en geç otuz gün önce Müsteşarlığımıza iletmek üzere Birliğe bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim sistem üzerinden yapılmamakta, yalnızca 5

6 Yardım Birliğe yazı gönderilmesi ve yazının Birlik tarafından Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi suretiyle yapılmaktadır. 29. Yardım dokümantasyonu sistemin her aşamasının kullanımıyla ilgili olarak detaylı bilgiyi içermektedir. Yardım dokümantasyonu, detaylı metinlerin yanında; konuyu kullanıcıya anlatan, gösteren ve yaptıran görselleri de içermektedir. Herhangi bir soru sorulmadan önce, yardım menüsü mutlaka detaylı incelenmelidir. 30. Hata vb. sorunlarla karşılaşılması veya yardım dokümantasyonundan ihtiyaç duyulan cevaba ulaşılamaması durumunda, sistem üzerinden Yardım Masası na çağrı açılmalıdır. EK-1 Sisteme Eklenen Dosyaların Format ve Boyutları Belge Tipi Belge Adı Dosya Formatı Boyut (K) F-DB Diğer Belgeler *.TIF, *.TIFF, *.PDF, *.DOC, *.DOCX 1440 F-FATURA Fatura *.TIF, *.TIFF, *.PDF 2400 F-ODEME Ödeme Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-SOZLESME Sözleşme *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-MTP Medya Tanıtım Planı *.PDF, *.DOC, *.DOCX 2880 F-IS İmza Sirküleri *.TIF, *.TIFF, *.PDF 6000 F-PAR Pazar Araştırma Raporu *.PDF, *.DOC, *.DOCX 4800 F-SIP Stratejik İş Planı(SİP) *.PDF, *.DOC, *.DOCX F-MTB Marka Tescil Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-BYDEKONT Başvuru Dekontu *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1200 F-ODS Başvuru Ön Değerlendirme Seti *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-TO Tanıtım Örnekleri *.JPG, *.JPEG, *.JPE, *.JFIF *.mpg, *.mpeg, *.m1v, *.m2v, *.mp2, *.mod, *.mpa, *.mpe *.AVI *.PDF F-SYB Sermaye Yapısı Bilgisi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 3000 F-TAAHHUT Taahhütname *.TIF, *.TIFF, *.PDF 6000 F-PFMETTB Patent/Faydalı Model/ Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 2400 F-YDSKS Yurtdışı Şirketin Kuruluş Sözleşmesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1200 F-YDSTB Yurtdışı Şirketin Tescil Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 4200 F-KIB Kalite/İşaret Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-FTB Franchise Tescil Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-TMB Tasarımcı Maaş Bordrosu *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1200 F-SSKPB SSK Prim Bildirgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1200 F-TYB Tasarımcı Yeterlilik Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-BAGORT Bağlı Ortaklık yapısını gösterir Belgeler *.TIF, *.TIFF, *.PDF 3000 F-TSGK Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş) *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-TSGUD Ticaret Sicil Gazetesi (Ünvan Değişikliği) *.TIF, *.TIFF, *.PDF

7 EK-2 Ülkelere Göre Onay Makamları Ülke Adı Afganistan Almanya Amerika Birleşik Devletleri Andora Angola Anguilla Antigua ve Barbuda Arjantin Arnavutluk Aruba Avustralya Avusturya Azerbaycan Bahama Bahreyn Bangladeş Barbados Batı Samoa Belçika Belize Benin Bermuda Beyaz Rusya Bhutan Birleşik Arap Emirlikleri Bissan Bolivya Bosna ve Hersek Botsvana Brezilya Brunei Bulgaristan Burkina Faso Burundi Cape Verde Cezayir Cibuti Çad Çek Mesaj KABİL TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BERLİN, DÜSSELDORF VEYA HAMBURG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI VAŞİNGTON, LOS ANGELES, NEW YORK VEYA ŞİKAGO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MADRİD TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BUENOS AİRES TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI TİRAN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI VİYANA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BAKÜ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MANAMA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BRÜKSEL TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MİNSK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DUBAİ VEYA ABU DHABİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BUENOS AİRES TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SARAYBOSNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KUALA LUMPUR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DARÜSSELAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI CEZAYİR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ADDİS ABABA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HARTUM TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRAG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 7

8 Çin Halk Danimarka Doğu Timor Dominika Dominik Ekvador Ekvator Ginesi El Salvador Endonezya Eritre Estonya Etiyopya Fas Fiji Fildişi Sahili Filipinler Filistin Finlandiya Fransa Gabon Gambiya Gana Gine Gine-Bissau Grenada Guatemala Guyana Güney Afrika Gürcistan Haiti Hırvatistan Hindistan Hollanda Hollanda Antilleri Honduras Hong Kong Irak İngiltere İran İrlanda İspanya İsrail PEKİN, HONGKONG VEYA ŞANGAY TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KOPENHANG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI CAKARTA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI CAKARTA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SANA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI TALLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ADDİS ABABA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI RABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MANİLA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KUDÜS BAŞKONSOLOSLUĞU'NİN ONAYI HELSİNKİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PARİS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BATUM VEYA TİFLİS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ZAGREP TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LAHEY TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HONG KONG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ'NİN ONAYI BAĞDAT VEYA BASRA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LONDRA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI TAHRAN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DUBLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MADRİD TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KUDÜS VEYA TEL AVİV TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 8

9 İsveç İsviçre İtalya İzlanda Jamaika Japonya Kamboçya Kamerun Kanada Karadağ Katar Kazakistan Kenya Kırgızistan Kiribati KKTC Kolombiya Komorlar Birliği Kongo (Brazzaville) Kongo Demokratik Kore (Güney Kore) Kore Demokratik Halk (Kuzey Kore) Kosova Kosta Rika Kuveyt Küba Laos Lesoto Letonya Liberya Libya Liechtenstein Litvanya Lübnan Lüksemburg Macaristan Macau Madagaskar Makedonya Malavi STOCKHOLM TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BERN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ROMA VEYA MİLANO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI OSLO BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI TOKYO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BANGKOK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI OTTAVA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PODGORİCA FAHRİ KONSOLOSLUĞU'NİN ONAYI DOHA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ASTANA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI NAİROBİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BİŞKEK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LEFKOŞA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI NAİROBİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI SEUL TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SEUL TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRİŞTİNE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KUVEYT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BANGKOK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI RİGA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI TRABLUS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BERN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI VİLNİUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BEYRUT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LÜKSEMBURG BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BUDAPEŞTE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HONG KONG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ'NİN ONAYI ADDİS ABABA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ÜSKÜP TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 9

10 Maldivler Malezya Mali Malta Marshall Adaları Mauritus Meksika Mısır Moğolistan Moldova Monako Moritanya Mozambik Myanmar Namibya Nauru Nepal Nijer Nijerya Nikaragua Norveç Orta Afrika Özbekistan Pakistan Panama Papua Yeni Gine Paraguay Peru Polonya Portekiz Romanya Ruanda Rusya Federasyonu Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KUALA LUMPUR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ROMA VEYA MİLANO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KAHİRE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ULANBATOR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİŞİNEV TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PARİS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI RABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BANGKOK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI OSLO BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI TAŞKENT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI İSLAMABAD VEYA KARAÇİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BUENOS AİRES TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LİMA FAHRİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NİN ONAYI VARŞOVA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LİZBON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BÜKREŞ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DARÜSSELAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KAZAN, MOSKOVA VEYA NOVOROSSİSK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ROMA VEYA MİLANO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 10

11 Senegal Seyşeller Sırbistan Sierra Leone Singapur Slovakya Slovenya Solomon Adaları Somali Sri Lanka Sudan Surinam Suriye Suudi Arabistan Svaziland Şili Tacikistan Tanzanya Tayland Tavyan Togo Tonga Trinidad ve Tobago Tunus Tuvalu Türkmenistan Uganda Ukrayna Umman Uruguay Ürdün Vanuatu Vatikan Venezuella Vietnam Yemen Yeni Zelanda Yeşil Burun Adaları Yunanistan Zambiya Zimbabve DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI NAİROBİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BELGRAD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SİNGAPUR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BRATİSLAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI LJUBLJANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ADDİS ABABA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HARTUM TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ŞAM TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI CİDDE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SANTİAGO BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DUŞANBE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DARÜSSELAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BANGKOK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PEKİN, HONGKONG VEYA ŞANGAY TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI TUNUS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI AŞKABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI NAİROBİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KİEV VEYA ODESA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MUSKAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BUENOS AİRES TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI AMMAN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HANOİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI SANA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ATİNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 11

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU İ KAMET TEZKERESİ 1. Emniyet Müdürlüğüne dilekçe yazıp yabancı şubeye havale edilecek (Ek.1) 2. İkamet Beyanname Formu (Gaziantep Yabancılar Şubesi'nden

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

Köklü Bir Geçmiş Parlak Bir Gelecek

Köklü Bir Geçmiş Parlak Bir Gelecek INISTRY OF FOREIGN AFFAIRS INISTRY OF FOREIGN AFFAIRS Köklü Bir Geçmiş Parlak Bir Gelecek Devletini ve milletini yurtdışında temsil etmenin ayrıcalığı ve onuru ~ Tarihe tanıklık etmenin ötesinde, bizzat

Detaylı

ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ

ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ 16.1 ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ TAAHHÜT ÜCRETİ YURTİÇİ YURTDIŞI T Ü R Ü K.K.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından kütüphanelere, adıgeçen Bakanlıkça yetki

Detaylı

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ 2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 30.12.2013, ANKARA S.BAVLI,

Detaylı

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN ÜLKELER YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİİ TABLOSU GÖREVE DİPLOATİK HUSUSİ HİZET ATANAN UUA AHSUS SAYI ANAHTARI AFGANİSTAN (90 T T T 2 ALANYA T (90 (90 (90 T 13,20,33 AERİKA B.D.

Detaylı

çocuklar için birleşin

çocuklar için birleşin SAYILARLA DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2014 HER ÇOCUK ÖNEMLİDİR Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının ileriye götürülmesi çocuklar için birleşin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI NİSAN,2010/ ANKARA İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER... BAġBAKANLIK GENELGESĠ 2005/7. I II 1

Detaylı

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU ANKARA 2011 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 İlk Üç Aylık Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2011 İlk Üç Aylık Rafineri Lisansı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? DEĞERLENDİRMENOTU Haziran2014 N201421 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali SÖKMEN 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? Günlük hayatta

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 0 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR... 3

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ

TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ TÜRKİYE DE DÜZENSİZ GÖÇ Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU Damla B. Aksel Eylül 2012 ANKARA Bu araştırma Uluslararası Göç Örgütü Türkiye tarafından yayımlanmıştır İçindekiler 1. Giriş - Başlıca Sorular ve Çalışmanın

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

ŞARTLAR ve KOŞULLAR CRITEO HİZMETİ

ŞARTLAR ve KOŞULLAR CRITEO HİZMETİ ŞARTLAR ve KOŞULLAR CRITEO HİZMETİ Bu Şartlar ve Koşullar ve Ülke Planı ( Şartlar ) Criteo SA ile Müşteri arasındadır ve Criteo Hizmeti hükümleri için geçerlidir. Criteo SA bu Şartları kendi adına ve diğer

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Oğuz KARADENİZ * Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER:

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER: T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Çok Taraflı Ticari İlişkiler-1Dairesi Ekim 2010 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK

Detaylı

Sirküler No : 2015 / 32 Konu : Eşantiyon, Numune ve Promosyon Mallarda KDV Uygulaması

Sirküler No : 2015 / 32 Konu : Eşantiyon, Numune ve Promosyon Mallarda KDV Uygulaması Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : info@roedl.com.tr

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SEKTÖRÜN DURUMU 2.1.Çay Üretiminin Dünya Ekonomisindeki Yeri 2.1.1.Dünya Çay Ticareti 2.2.Türkiye de Çayın Ekonomideki Yeri ve Gelişimi 2.2.1.Çaykur

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURT DIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN 2013/1 SAYILI

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

2014 8. TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

2014 8. TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU 2014 8. TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB 2014 TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM FUAR RAPORU T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Hannover Fairs Turkey

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı