TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar"

Transkript

1 TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar Genel 1. Bir başvurunun değerlendirilmesi için mutlaka hem sistem üzerinden, hem de basılı örneğin Birliğe ibraz edilmesi yoluyla yapılması gerekmektedir. Yalnızca sistem üzerinden ya da yalnızca basılı örneğin Birliğe ibraz edilmesi suretiyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır aylık süre, sistem üzerinden yapılan başvuru ile değil; basılı örneğin Birlik evrakına giriş yaptığı tarih itibarıyla kesilmektedir. 3. Birliğe yapılan basılı başvuruya, sistem tarafından üretilen dilekçenin eklenmesi zorunludur. Dolayısıyla önce sistem üzerinden başvuru yapılmalı, bu başvuruya ilişkin sistemin ürettiği dilekçe eklenerek Birliğe basılı başvuru gönderilmelidir. 6 aylık süre, Birlik evrakından giriş aldığı tarih itibarıyla kesildiğinden; sistem üzerinden başvuru beklenmeksizin gerçekleştirilmelidir /4 sayılı Tebliğ ile ilgili sorular Yardım Masası na sistem üzerinden çağrı açılarak yönlendirilmelidir. Müsteşarlığa telefon ya da e-posta yoluyla gelen sorulara cevap verilemeyecektir. 5. Sistemde firmaların, Birliklerin ve Müsteşarlığın ayrı alanları bulunmakta olup, hiçbir taraf, bir diğerinin alanında işlem yapmamaktadır. Dolayısıyla firmanın kendi alanına giriş yaptığı ve imzalanarak gönderilen bilgiler üzerinde Birlik tarafından düzeltme yapılmayacak, maddi hata durumunda dahi firmaya düzeltmesi için geri gönderilecektir. 6. Sistem, mutlaka taahhütnameyle yetkilendirilen kişi tarafından kullanılmalıdır. Elektronik imzası bulunan ancak yetkilendirilmemiş kullanıcılar (Ör: 2009/14 sayılı Tebliğ kapsamında yetkilendirilmemiş DİR uygulamaları kullanıcıları) tarafından imzalanan başvurular 2009/14 sayılı Tebliğ gereği reddedilecektir. 7. Sistem tarafından verilen uyarılar dikkatle takip edilmelidir. Bu uyarılar, uygulamadaki deneyimler de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sistemi Kullanmaya Başlamadan Önce 1. Elektronik imzalı bildirimlerin görüntülenebilmesi için Kamu Sertifikasyon Merkezi nin Masaüstü İmzalama Modülü uygulaması indirilmelidir. 2. Elektronik imza kullanabilmesi için satın aldıkları elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları kart okuyucuların ve kart sürücülerinin bilgisayarlara yüklemiş olması gerekmektedir. 3. Elektronik imzanın ilk kullanımında gelecek uyarı mesajında *.turquality.com.tr adresini güvenilir olarak seçilmesi ve ilgili Java versiyonunun yüklemesine izin vermesi gerekmektedir. Uygulama Java 1.5 ve üzeri versiyonlarında çalışmakta olup, tercihen 1.6 versiyonun kurulması tavsiye edilmektedir. 1

2 Sistemin Kullanımı 4. Firma bilgileri (hedef pazarlar ve bütçe dahil) kontrol edilmeli, gerekiyorsa güncellenmelidir. 5. Şirketlerin sistemden başvuru yapabilmesi için, harcama yapan şirketlerin (destek kapsamındaki şirket, harcama yetkisi bulunan Türkiye de yerleşik şirket ve yurtdışı şirketleri) sistemde tanımlanmış ve Müsteşarlık tarafından onaylanmış olması gerekir. Destek kapsamındaki şirket, sistemde tanımlanmış olmakla birlikte, güncel ortaklık yapısını gösterir belgenin sisteme eklenmesi; eklenen belge daha önce Müsteşarlığımıza gönderilmediyse, Müsteşarlığımıza da gönderilmesi gerekmektedir. Destek kapsamındaki şirketin tanımlanmış olmasına rağmen; harcama yapma yetkisi verilmiş/verilecek şirketler ile organik bağın tespit edildiği/edilmesi talep edilen firmaların; ortaklık kurulumu ekranından tanımlanması gerekmektedir. Sistemde tanımlanmamış ancak daha önce harcamaları desteklenen Türkiye de ve yurtdışında yerleşik şirketlerin harcamalarını içeren başvurular, söz konusu şirketler firmalar tarafından sistemde tanımlanmadan ve Müsteşarlık tarafından sistem üzerinden onaylanmadan yapılamayacaktır. 6. Destek kapsamındaki şirket ile harcama yetkisi verilen şirketler, sistemin kullanılmasına ilişkin olarak şirket başına iki kullanıcı yetkilendirebilir. Yurtdışı şirketler için kullanıcı yetkilendirilmesi imkanı yoktur. 7. Her kullanıcı, kendi oluşturduğu harcama kaydına ilişkin süreci takip edebilmekte; aynı şirketin yetkilendirdiği ya da aynı marka için harcama yapabilen diğer bir şirketin yetkilendiği farklı bir kullanıcının başvurularını görememektedir. Dolayısıyla bir kullanıcının yarattığı başvurunun başka bir kullanıcı tarafından takip edilmesi imkanı yoktur. Hedef Pazarların Güncellenmesi 8. Hedef pazarların güncellenmesi için Müsteşarlığa yazı gönderilmesi gerekmemektedir. Güncellemenin yalnızca sistem üzerinden yeni versiyon oluşturması suretiyle yapılması yeterlidir. Ancak güncellemenin 2006/4 sayılı Tebliğ gereği harcama yapmadan önce yapılması gerekmektedir. Harcama Yapacak Şirketlerin Tanımlanması 9. Türkiye de yerleşik harcama yetkisi talep edilen firmalar ile yurtdışında yerleşik şirketler, ortaklık kurulumu ekranından tanımlanmalıdır. Ortaklık kurulumu ekranında firmaların güncel ortaklık yapısının tanımlanmasını müteakip, sistem Yardım Masası na otomatik olarak çağrı açmaktadır. Şirketlerin ortaklık ekranından tanımlanmasının ardından, sisteme eklenen ortaklık yapısını gösterir belgeler Müsteşarlığımıza gönderilmelidir. Müsteşarlık basılı ve elektronik başvuruyu birlikte değerlendirerek harcama yetkisine sistem üzerinden onay verecek ve söz konusu şirketin harcamalarına ilişkin başvuru ancak bu onaydan sonra sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir. 10. Tanımlama esnasında sisteme eklenen belgeler daha önce Müsteşarlığa gönderilmişse ve ortaklık yapısında bir değişiklik olmadıysa, eklenen belgelerin tekrar gönderilmesi gerekmemektedir. 2

3 Belgelerin Eklenmesi 11. Belgeler, EK-1 de yer alan boyut ve tip kısıtları çerçevesinde yüklenmelidir. 12. Aynı belgenin sisteme yalnızca bir kere eklenmesi yeterlidir. Daha önce eklenen belgenin ilgili ekranla ilişkilendirilebilmesi için Ekle yerine Seç butonunun kullanılması gerekmektedir. Seç fonksiyonu sisteme daha önce eklenen belgelerin arama yapılarak bulunması ve refere edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Ekle butonu ise yeni belgenin tanımlanması amacıyla kullanılmalıdır. 13. Birden fazla sayfadan oluşan belgeler, her sayfası ayrı ayrı değil, tek doküman olarak eklenmelidir. Elektronik Başvuruların Oluşturulması 14. Belgelerin eklenmesi ve harcama beyanında bulunulması esnasında; ilgili şirket unvanları eksiksiz ve tam girilmelidir. 15. Daha önce destek kapsamında değerlendirilen sözleşmelere (kira, tasarımcı istihdamı, tanıtım, vb) ilişkin devam eden ödemelerin desteklenmesi için, sözleşmelerin sözleşme giriş ekranından tanımlanması gerekmektedir. 16. Daha önce tanımlanan sözleşmeye ilişkin olarak, ek sözleşme ya da tadil sözleşmesi imzalanmış olması durumunda; arama ekranından sözleşme aranmalı, sözleşme üzerinde sağ tıklanarak versiyon oluşturulması suretiyle ek sözleşme/tadil sözleşmesi ana sözleşmeyle ilişkilendirilerek tanımlanmalıdır. Ek sözleşme ya da tadil sözleşmesi, ana sözleşme olmadan ya da ilişki kurulmadan tanımlandığında eksik belge statüsüyle değerlendirilecektir. 17. Fatura, sözleşme ve ödeme belgesi ekranlarından söz konusu belgelerin tanımlanması esnasında, belgelerin üzerindeki bilgilerin tamamı olduğu gibi girilmelidir. Veri girişinin amacı, ekindeki belgenin esas unsurlarını özetlemek olup, firma tarafından imzalanarak gönderilmektedir. Örneğin 100 TL tutarındaki fatura 120 TL tutarındaki ödeme belgesiyle ilişkilendirildiğinde; ödeme tutarı 100 TL değil, 120 TL olarak girilmelidir. Ya da faturada destek unsuru oluşturmayan kalemlerinde de bulunması durumunda, bu kalemlerin her biri ilgili satırlara girilmeli, destek unsuru oluşturmadığı düşünülen satırlar çıkarılmamalıdır. 18. Daha önce tanımlanan belgelerle ilgili yeni harcama kaydı oluşturulması ihtiyacı olduğunda, belgenin yeniden eklenmesi ya da tanımlanması gerekmemektedir. Daha önce tanımlanan fatura, sözleşme ya da ödeme belgesinin numarası, arama ekranı yardımıyla bulunmalı; doğrudan harcama ekranındaki ilgili alana girilerek yeni harcama kaydıyla ilişkilendirilmelidir. Dolayısıyla; daha önce tanımlanan sözleşmelerle ilgili yeni ödeme yapıldığında, bir fatura için birden fazla ödeme yapıldığında ya da birden fazla fatura bir seferde ödendiğinde; daha önce tanımlanan belgenin numarası ile yeni harcama kaydı oluşturmak mümkündür. Diğer bir örnekle; aylık yayınlanan bir dergide bir sene boyunca reklam verileceği ve bir senelik ödemenin tek fatura ve tek ödeme ile bir seferde gerçekleştirildiği durumda; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi bir defa tanımlanır ve yayınlanan ayın dergi reklamı örneği harcama kaydına eklenerek dosya oluşturulur. Müteakip aylara ilişkin dergiler yayınlandıkça, ilk başta tanımlanan sözleşme, fatura ve 3

4 ödeme belgesinin numarasının harcama ekranına doğrudan girilmesi ve yeni dergi örneklerinin harcama ekranından eklenmesiyle yeni harcama kaydı oluşturulur. Burada aynı sözleşme, fatura ya da ödeme belgesi defalarca tanımlanmamalıdır. 19. Daha önce tanımlanan belgeler (fatura, sözleşme ve ödeme belgesi dışındaki belgeler); harcama ekranındaki seç butonu aracılığıyla, yeniden tanımlanmadan ilişkilendirilmelidir. Örneğin yapılan televizyon reklamına ilişkin birden fazla ödeme yapılması durumunda, ilk ödemeyi içeren harcama kaydının oluşturulmasından sonra, ikinci ödemeyi içeren harcama kaydı oluşturulurken; ilk harcama kaydına eklenmiş medya planının ikinci harcama kaydıyla seç butonu aracılığıyla ilişkilendirilmesi yeterlidir. 20. Tebliğ gereği Türkiye ye yönelik harcamaların destek unsuru oluşturmaması nedeniyle, faaliyetin gerçekleştiği ülkeler arasında Türkiye yer almamaktadır. Türkiye deki merkeze alınan danışmanlık harcamaları gibi harcama beyanlarında faaliyetin hangi ülkeye yönelik olduğu sorusuna, faaliyetin dolaylı olarak ilgili olduğu hedef pazarlar seçilmelidir. Ticaret Müşavirliği Onayı 21. Sistem, alt destek türleri ile harcama ve faaliyetin gerçekleştiği ülkeleri ilişkilendirerek Ticaret Müşavirliği nin onayının gerektiği durumlarda uyarı vermektedir. Mecbur kalınmadıkça (6 aylık sürenin aşılması ihtimali gibi), uyarıya rağmen devam edilmemelidir. 22. Sistemde harcama belgelerinin hangi ülkede düzenlendiği ve faaliyetin hangi ülkeye yönelik olduğu sorulmaktadır. Yurtdışında düzenlenen belgelerde Ticaret Müşavirliği nin onayının zorunlu olduğu uyarısı çıkarken; Ticaret Müşavirliği nin onayının zorunlu olduğu alt destek türlerine ilişkin faaliyetlerde, faaliyetin gerçekleştiğine dair Ticaret Müşavirliği onaylı yazı istenmektedir. Faaliyet ve harcamanın Ticaret Müşavirliği onayı konusunda bağımsız değerlendirilmesi; 2006/4 sayılı Tebliğ e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları nın 63. maddesi çerçevesinde, faaliyetin ve harcamanın farklı ülkelerde gerçekleşebilmesinden kaynaklamaktadır. Anılan madde uyarınca, eğer harcama ve faaliyet aynı ülkede gerçekleştiyse; belge üzerindeki onay, faaliyetin gerçekleştiğine dair onayı da kapsamakta; faaliyetin gerçekleştiğine dair ayrıca bir yazı alınması gerekmemektedir. 23. Sistem, 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca, Ticaret Müşavirliği onayı bulunmayan ödeme belgesini içeren başvuruyu ilerletmemektedir. Ancak 6 aylık sürenin geçmesi ihtimali bulunan durumlarda; Ticaret Müşavirliği onayı gereken, ödeme belgesi dışındaki belgelerin onay bulunmayan örnekleriyle sistemden başvuru yapılabilir ve sistemin bu başvuruya ilişkin olarak ürettiği dilekçe ekinde dosya 6 aylık sürenin kesilmesi için Birliğe ibraz edilebilir. Bu duruma sistem, yalnızca ödeme belgesi dışındaki belgelerde Ticaret Müşavirliği onayı bulunmaması durumunda izin vermektedir. 24. Ticaret Müşavirliği onayı belgelerin ön yüzünde bulunmalıdır. Arka yüzü onaylanmış belgelerin sisteme eklenebilmesi için; Birlik tarafından, belgenin arka yüzünde onay bulunduğuna dair şerhin düşülmesi gerekmektedir. 4

5 25. Fazla sayıda sayfadan oluşan belgeleri Ticaret Müşavirlikleri toplu onaylamaktadır. Bu toplu onay kesinlikle firma tarafından açılmamalıdır. Toplu onaylanan belgeler sisteme eklenirken; a. Ticaret Müşaviri imzalı yazı, Ticaret Müşavirliği Onay Yazısı dokümanı olarak eklenmelidir. Ticaret Müşavirliği Onay Yazısı, ekinde toplu onaylanan belgelerin bulunduğu ve onaylanan belgelerin niteliği, tarihi, sayısı ve sayfa sayısı bilgilerini gösteren tabloyu içeren yazıdır. Söz konusu yazının harcama ekranından sisteme yalnızca bir defa eklenmesi yeterlidir. Aynı toplu onay içinde birden fazla harcama kaydını oluşturan belgelerin bulunması durumunda, yazının yalnızca bir kere ekle butonu ile eklenmesine, müteakip işlemlerde ise seç butonu ile seçilmesine dikkat edilmelidir. Toplu onaylanan belgeler ise, toplu onay açılmadan taranarak eklenmelidir. b. Toplu onay Birlik tarafından açılabilir ve her sayfaya; toplu onayın Birlik tarafından açıldığına dair şerh düşülmesiyle sisteme eklenebilir. Danışmanlık Harcamaları 26. Danışmanlık harcamaları başvuruları, (11-e-1) Bilişim Dışı Danışmanlık, (11-e-2) Yazılım Lisansı ve (11-e-3) Bilişim Danışmanlığı alt destek türleriyle ilişkilendirilerek oluşturulmalıdır. Diğer taraftan, 2006/4 sayılı Tebliğ e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları nın 51. maddesi akreditasyon kurallarını düzenlemektedir. 27. Danışmanlık harcamalarına ilişkin başvurularda; Uygulama Usul ve Esasları nın anılan maddesi uyarınca, a. (11-e-1) Bilişim Dışı Danışmanlık alt destek türü seçiliğinde; hizmet alınan firmaların akredite edilmiş şirketlerden oluşan listeden seçilmesi gerekmektedir. Akreditasyon başvuru yapmış ancak sürecin henüz sonuçlanmadığı şirketler de, firmaların hak kaybına uğramaması için bu listede yeralmaktadır. b. (11-e-2) Yazılım Lisansı alt destek türü seçildiğinde; lisansın satın alındığı şirketin ilgili alana yazılması (örneğin: XYZ Bilişim Ltd. Şti.), lisans sahibi esas şirketin ise (örneğin Microsoft) akredite edilmiş şirketlerden oluşan listeden seçilmesi gerekmektedir. Burada yalnızca lisans satın alınması ve danışmanlık hizmetinin satın alınmaması nedeniyle; anılan madde uyarınca lisans alınan şirketin (XYZ Bilişim Ltd. Şti) akredite olması gerekmemekte olup, yalnızca ürünün esas lisans sahibinin (Microsoft) akredite edilmiş olması yeterlidir. c. (11-e-3) Bilişim Danışmanlığı alt destek türü seçiliğinde; hizmet alınan firmaların yine akredite edilmiş şirketlerden oluşan listeden seçilmesi gerekmektedir. Akreditasyon başvuru yapmış ancak sürecin henüz sonuçlanmadığı şirketler de, firmaların hak kaybına uğramaması için bu listede yeralmaktadır. Fuar Başvuruları /4 sayılı Tebliğ e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları nın 25. ve 44. maddeleri kapsamında uluslararası nitelikteki fuarlara katılımın desteklenmesini teminen; firmaların katılacakları fuara ilişkin bilgileri, en geç otuz gün önce Müsteşarlığımıza iletmek üzere Birliğe bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim sistem üzerinden yapılmamakta, yalnızca 5

6 Yardım Birliğe yazı gönderilmesi ve yazının Birlik tarafından Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi suretiyle yapılmaktadır. 29. Yardım dokümantasyonu sistemin her aşamasının kullanımıyla ilgili olarak detaylı bilgiyi içermektedir. Yardım dokümantasyonu, detaylı metinlerin yanında; konuyu kullanıcıya anlatan, gösteren ve yaptıran görselleri de içermektedir. Herhangi bir soru sorulmadan önce, yardım menüsü mutlaka detaylı incelenmelidir. 30. Hata vb. sorunlarla karşılaşılması veya yardım dokümantasyonundan ihtiyaç duyulan cevaba ulaşılamaması durumunda, sistem üzerinden Yardım Masası na çağrı açılmalıdır. EK-1 Sisteme Eklenen Dosyaların Format ve Boyutları Belge Tipi Belge Adı Dosya Formatı Boyut (K) F-DB Diğer Belgeler *.TIF, *.TIFF, *.PDF, *.DOC, *.DOCX 1440 F-FATURA Fatura *.TIF, *.TIFF, *.PDF 2400 F-ODEME Ödeme Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-SOZLESME Sözleşme *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-MTP Medya Tanıtım Planı *.PDF, *.DOC, *.DOCX 2880 F-IS İmza Sirküleri *.TIF, *.TIFF, *.PDF 6000 F-PAR Pazar Araştırma Raporu *.PDF, *.DOC, *.DOCX 4800 F-SIP Stratejik İş Planı(SİP) *.PDF, *.DOC, *.DOCX F-MTB Marka Tescil Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-BYDEKONT Başvuru Dekontu *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1200 F-ODS Başvuru Ön Değerlendirme Seti *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-TO Tanıtım Örnekleri *.JPG, *.JPEG, *.JPE, *.JFIF *.mpg, *.mpeg, *.m1v, *.m2v, *.mp2, *.mod, *.mpa, *.mpe *.AVI *.PDF F-SYB Sermaye Yapısı Bilgisi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 3000 F-TAAHHUT Taahhütname *.TIF, *.TIFF, *.PDF 6000 F-PFMETTB Patent/Faydalı Model/ Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 2400 F-YDSKS Yurtdışı Şirketin Kuruluş Sözleşmesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1200 F-YDSTB Yurtdışı Şirketin Tescil Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 4200 F-KIB Kalite/İşaret Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-FTB Franchise Tescil Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-TMB Tasarımcı Maaş Bordrosu *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1200 F-SSKPB SSK Prim Bildirgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1200 F-TYB Tasarımcı Yeterlilik Belgesi *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-BAGORT Bağlı Ortaklık yapısını gösterir Belgeler *.TIF, *.TIFF, *.PDF 3000 F-TSGK Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş) *.TIF, *.TIFF, *.PDF 1800 F-TSGUD Ticaret Sicil Gazetesi (Ünvan Değişikliği) *.TIF, *.TIFF, *.PDF

7 EK-2 Ülkelere Göre Onay Makamları Ülke Adı Afganistan Almanya Amerika Birleşik Devletleri Andora Angola Anguilla Antigua ve Barbuda Arjantin Arnavutluk Aruba Avustralya Avusturya Azerbaycan Bahama Bahreyn Bangladeş Barbados Batı Samoa Belçika Belize Benin Bermuda Beyaz Rusya Bhutan Birleşik Arap Emirlikleri Bissan Bolivya Bosna ve Hersek Botsvana Brezilya Brunei Bulgaristan Burkina Faso Burundi Cape Verde Cezayir Cibuti Çad Çek Mesaj KABİL TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BERLİN, DÜSSELDORF VEYA HAMBURG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI VAŞİNGTON, LOS ANGELES, NEW YORK VEYA ŞİKAGO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MADRİD TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BUENOS AİRES TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI TİRAN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI VİYANA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BAKÜ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MANAMA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BRÜKSEL TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MİNSK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DUBAİ VEYA ABU DHABİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BUENOS AİRES TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SARAYBOSNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KUALA LUMPUR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DARÜSSELAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI CEZAYİR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ADDİS ABABA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HARTUM TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRAG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 7

8 Çin Halk Danimarka Doğu Timor Dominika Dominik Ekvador Ekvator Ginesi El Salvador Endonezya Eritre Estonya Etiyopya Fas Fiji Fildişi Sahili Filipinler Filistin Finlandiya Fransa Gabon Gambiya Gana Gine Gine-Bissau Grenada Guatemala Guyana Güney Afrika Gürcistan Haiti Hırvatistan Hindistan Hollanda Hollanda Antilleri Honduras Hong Kong Irak İngiltere İran İrlanda İspanya İsrail PEKİN, HONGKONG VEYA ŞANGAY TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KOPENHANG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI CAKARTA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI CAKARTA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SANA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI TALLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ADDİS ABABA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI RABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MANİLA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KUDÜS BAŞKONSOLOSLUĞU'NİN ONAYI HELSİNKİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PARİS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BATUM VEYA TİFLİS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ZAGREP TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LAHEY TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HONG KONG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ'NİN ONAYI BAĞDAT VEYA BASRA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LONDRA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI TAHRAN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DUBLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MADRİD TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KUDÜS VEYA TEL AVİV TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 8

9 İsveç İsviçre İtalya İzlanda Jamaika Japonya Kamboçya Kamerun Kanada Karadağ Katar Kazakistan Kenya Kırgızistan Kiribati KKTC Kolombiya Komorlar Birliği Kongo (Brazzaville) Kongo Demokratik Kore (Güney Kore) Kore Demokratik Halk (Kuzey Kore) Kosova Kosta Rika Kuveyt Küba Laos Lesoto Letonya Liberya Libya Liechtenstein Litvanya Lübnan Lüksemburg Macaristan Macau Madagaskar Makedonya Malavi STOCKHOLM TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BERN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ROMA VEYA MİLANO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI OSLO BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI TOKYO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BANGKOK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI OTTAVA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PODGORİCA FAHRİ KONSOLOSLUĞU'NİN ONAYI DOHA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ASTANA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI NAİROBİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BİŞKEK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LEFKOŞA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI NAİROBİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI SEUL TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SEUL TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRİŞTİNE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KUVEYT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BANGKOK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI RİGA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI TRABLUS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BERN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI VİLNİUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BEYRUT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LÜKSEMBURG BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BUDAPEŞTE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HONG KONG TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ'NİN ONAYI ADDİS ABABA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ÜSKÜP TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 9

10 Maldivler Malezya Mali Malta Marshall Adaları Mauritus Meksika Mısır Moğolistan Moldova Monako Moritanya Mozambik Myanmar Namibya Nauru Nepal Nijer Nijerya Nikaragua Norveç Orta Afrika Özbekistan Pakistan Panama Papua Yeni Gine Paraguay Peru Polonya Portekiz Romanya Ruanda Rusya Federasyonu Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KUALA LUMPUR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ROMA VEYA MİLANO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KAHİRE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ULANBATOR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI KİŞİNEV TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PARİS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI RABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BANGKOK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI OSLO BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KİNŞASA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI TAŞKENT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI İSLAMABAD VEYA KARAÇİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BUENOS AİRES TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LİMA FAHRİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NİN ONAYI VARŞOVA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI LİZBON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BÜKREŞ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DARÜSSELAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KAZAN, MOSKOVA VEYA NOVOROSSİSK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HAVANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ROMA VEYA MİLANO TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 10

11 Senegal Seyşeller Sırbistan Sierra Leone Singapur Slovakya Slovenya Solomon Adaları Somali Sri Lanka Sudan Surinam Suriye Suudi Arabistan Svaziland Şili Tacikistan Tanzanya Tayland Tavyan Togo Tonga Trinidad ve Tobago Tunus Tuvalu Türkmenistan Uganda Ukrayna Umman Uruguay Ürdün Vanuatu Vatikan Venezuella Vietnam Yemen Yeni Zelanda Yeşil Burun Adaları Yunanistan Zambiya Zimbabve DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI NAİROBİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BELGRAD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SİNGAPUR TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BRATİSLAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI LJUBLJANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ADDİS ABABA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI YENİ DELHİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI HARTUM TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI ŞAM TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI CİDDE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI SANTİAGO BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DUŞANBE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI DARÜSSELAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI BANGKOK TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PEKİN, HONGKONG VEYA ŞANGAY TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ABUJA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI TUNUS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI AŞKABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI NAİROBİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KİEV VEYA ODESA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI MUSKAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI BUENOS AİRES TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI AMMAN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI HANOİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI SANA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞ'NİN ONAYI WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ONAYI DAKAR MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI ATİNA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI PRETORİA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ/ATAŞELİĞİ'NİN ONAYI 11

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 EK 1 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.39.11.00.00 Bromometan

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2017-E.23076 *BEKABPP2M* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi Sayı : 48403959-203.99- Konu : Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Değişim Programı

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Programı Koordinasyon Toplantısı AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANS AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.05.2015 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi

Detaylı

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif 9778 KONGO CUMHURİYETİ Aktif 9779 RUSYA FED. / BURYAT

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES * Tarife 9 Nisan 2007 tarihinden itibaren geþerlidir. * Fiyatlara KDV (%18) ve Í V (%15) dahildir. * Fiyatlar 1 dakikal k g r³ me ³cretleridir. * Tarife bilgi amaþl verilmi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer TABLO 5. 4. DEMOGRAFİK HIV/ GÖSTERGELER Ülkeler Bölgeler ı HIV/ li tahmini ı arası prevalansın % 1 den fazla arasındaki medyan HIV prevalansı HIV/ önleme çalıșmaları 1996-2002* En son yüksek Afganistan

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1) (Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2014-Resmi Gazete Sayısı: 28892) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 11.05.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.09.2017 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) OCAK - ARALIK 2016 % DEĞİŞİM ÜLKE GRUBU ÜLKE

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) OCAK - ARALIK 2016 % DEĞİŞİM ÜLKE GRUBU ÜLKE AVRUPA BİRLİĞİ ALMANYA 801.733.718,16 0,86 AVRUPA BİRLİĞİ İTALYA 506.785.704,17-11,65 AVRUPA BİRLİĞİ İNGİLTERE 461.434.917,43 10,64 AVRUPA BİRLİĞİ HOLLANDA 437.366.571,64 27,50 AVRUPA BİRLİĞİ YUNANİSTAN

Detaylı

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI OCAK AĞUSTOS & AĞUSTOS 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI - AKİB - TÜRKİYE GENELİ - SEKTÖRÜN GENEL SEKRETERLİKLER BAZINDA DAĞILIMI HUBUBAT SEKTÖR ŞUBESİ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 4 Eylül 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı!

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı! Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı! Aşağıdaki vize rejimi bilgileri Dışişleri Bakanlığı sayfasından alınmıştır. Kosolosluklardaki uygulamalar sıklıkla değiştirildiği için lütfen,

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AFGANİSTAN ALDERNEY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKAN SAMOASI BÖLGESİ AMERİKAN VİRJİN ADALARI ANDORRA PRENSLİĞİ ANGOLA CUMHURİYETİ ANTİGUA VE BARBUDA ARJANTİN CUMHURİYETİ ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 1 ARUBA

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİLERİ (Oca k 0 0) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE 00 Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı İSTANBUL 00 OCAK 00 00 00 00 5.0. Önceki Yıla Göre Değişim

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

EK-1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK-2

EK-1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK-2 EK-1 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK-2 2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür) 2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki lerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar,

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 04.08.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU ÜLKELER GÖREVE ATANAN DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET UMUMA MAHSUS SAYI ANAHTARI AFGANİSTAN M M (90 GÜN) T T T 2 ALMANYA T M (90 GÜN) M (90

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler Kalkınma

Detaylı

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 4. BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 5. DİĞER ANLAŞMALAR

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, ın refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar,

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İ S T A N B U L K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İSTANBUL İSTATİSTİKLERİ (Ocak-Mart 2011) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE İSTANBUL 2010 2011 2010 2011 2010 a Göre Değişim Oranı (Aylık)

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURU İLAN VE TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURU İLAN VE TAKVİMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURU İLAN VE TAKVİMİ FAALİYET TARİH Mevlana Değişim İlanının Duyurulması 8 Şubat 22

Detaylı

ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline yönelik Hareketlilik Projeleri (KA103 ve KA107)

ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline yönelik Hareketlilik Projeleri (KA103 ve KA107) ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline yönelik Hareketlilik Projeleri (KA103 ve KA107) Dr. Selen TOKGÖZ Yükseköğretim Uzmanı Bağımsız Dış Uzman Eğitimi Mart 2016, Ankara Nedir? Yükseköğretim öğrenci

Detaylı

JEAN MONNET PROJELERİ (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI)

JEAN MONNET PROJELERİ (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI) Bölüm B Jean Monnet Projeleri JEAN MONNET PROJELERİ (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI) JEAN MONNET PROJESİ NEDİR? Jean Monnet Projeleri, yenilik ve çapraz verimliliği desteklemekte ve Avrupa Birliğinin

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com MEDYA KİT 2016 Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı www.bbmdergisi.com Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir

Detaylı

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz 9 Ocak 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TÜRKİYE UN İHRACATI 2011 Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz Dünya un ticaretinin zirvesine oturan

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Temmuz Döneminde 2014 yılı Ocak-Temmuz Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,74 artarak 13.789.890 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre:

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %43,76 artarak 11.198.127 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor,

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Almanca Konuşan Ülkeler Almanya Avusturya Belçika Danimarka İsviçre Liechtenstein Lüksemburg Arnavutça Konuşan Ülkeler Arnavutluk Afrikanca Konuşan Ülkeler Güney Afrika

Detaylı

YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERİMİZ

YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERİMİZ YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERİMİZ Ülke Temsilcilik Türü Telefon - Faks e-posta A.B.D. Houston Başkonsolosluğu 1 713 622 58 49 turcon@sbcglobal.net A.B.D. Los Angeles Başkonsolosluğu +1 323 655-8832 turkcons.losangeles@mfa.gov.tr

Detaylı

>Konsolosluk>Vize Uygulamaları>Türk Vatandaşlarının Tabi Ol...> Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları

>Konsolosluk>Vize Uygulamaları>Türk Vatandaşlarının Tabi Ol...> Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Bakanlık Dış Politika Basın-Enformasyon Protokol >Konsolosluk>Vize Uygulamaları>Türk Vatandaşlarının Tabi Ol...> Yazıcı Çıktısı Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Türk Vatandaşlarının Tabi...

Detaylı

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Vize konusunda önemle dikkate alınması gereken hususlar: Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapınız! Çalışma

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/14)

Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/14) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/14) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre:

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %38,05 artarak 9.000.403 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç)

Detaylı

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/14)

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/14) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Kapsam ve dayanak (İTHALAT: 2014/14) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2016

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2016 Son güncelleme: 19.12.2016 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İ S T A N B U L K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İSTANBUL VERİLERİ (Ocak-Mayıs 2008) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE İSTANBUL 2007 2008 2007 2008 2007 ye Göre Değişim Oranı (Aylık)

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, ların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar,

Detaylı

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen DEĞIRMENCI DERGISI; Üretim süreçlerindeki teknik konuları ele alan makale ve röportajları, Her sezon farklı ürünlerdeki

Detaylı

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU ANKARA 2011 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 İlk Üç Aylık Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2011 İlk Üç Aylık Rafineri Lisansı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

AKADEMİK YILI İÇİN BAŞVURU REHBERİ REPUBLIC OF TURKEY

AKADEMİK YILI İÇİN BAŞVURU REHBERİ REPUBLIC OF TURKEY www.turkiyescholarships.gov.tr 2015-2016 AKADEMİK YILI İÇİN BAŞVURU REHBERİ REPUBLIC OF TURKEY 2015-2016 AKADEMİK YILI İÇİN BAŞVURU REHBERİ I. II. III. IV. V. TÜRKİYE BURSLARINA GENEL BAKIŞ BAŞVURU Nasıl

Detaylı

Tebliğ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2006/14)

Tebliğ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2006/14) Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2006/14) Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevresi Konferansı Beyannamesi

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 477 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 477 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 006 Sirkülerimizin konusunu Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Vergi Usul Kanunu Gereğince 2016 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespiti Hususu oluşturmaktadır.

Detaylı

KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı.

KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. Tarih : 05.02.2013 Sayı : İST.YMM.2013/255 Sirküler No : İST.YMM.2013/15 Konu : 423 no lu VUK Genel Tebliği. KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak

Detaylı

MEDYA KİT facebook.com/magazinebbm twitter.com/magazinebbm linkedin.com/company/bbm-magazine 1

MEDYA KİT facebook.com/magazinebbm twitter.com/magazinebbm linkedin.com/company/bbm-magazine 1 www.bbmdergisi.com 2017 MEDYA KİT facebook.com/magazinebbm twitter.com/magazinebbm linkedin.com/company/bbm-magazine 1 HAKKINDA TARİHÇE Parantez Yayıncılık tarafından hazırlanan ve ilk sayısı Ocak 2012

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı