ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon MATH 153 Genel Matematik I CHEM 100 Genel Kimya SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik Toplam Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi ISE 104 Malzeme Bilimine Giriş MATH 154 Genel Matematik II ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II ECON 100 Ekonominin İlkeleri MATH 250 AKT S Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler Toplam Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS SE 115 Programlamaya Giriş I TURK 201 Türk Dili I MATH 240 Mühendisler için Olasılık SFL 201 İkinci Yabancı Diller III ISE 220 Mühendislik Ekonomisi BA 240 Finansal ve Maliyet Muhasebesi ISE 203 Optimizasyon I-Doğrusal Modeller Toplam

2 4. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama Yerel AKTS Laboratuar Kredi SE 116 Programlamaya Giriş II ISE 216 Üretim Sistemleri Analizi TURK 202 Türk Dili II SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV ISE 322 İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı MATH 234 Mühendislik İstatistiği ISE 204 Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller Toplam Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS ST 200 Staj I HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I SFL 301 İkinci Yabancı Diller V ELEC 002 Seçmeli Ders II ELEC 001 Seçmeli Ders I ISE 211 Endüstriyel Bilişim Sistemleri I Veritabanları ve Analiz ISE 315 Üretim Planlama,Tasarım ve Kontrol ISE 317 Simülasyon(Benzetim) Toplam Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ISE 212 Endüstriyel Bilişim Sistemleri II-Tasarım ve Uygulamalar SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI ELEC 005 Seçmeli Ders V ELEC 004 Seçmeli Ders IV ELEC 003 Seçmeli Ders III ISE 324 Modern İmalat Sistemlerinin Temelleri Toplam

3 7. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS SFL 401 İkinci Yabancı Diller VI ST300 STAJ ISE 451 ES Mühendisliğinde Uygulamalı Workshop I ELEC 007 Seçmeli Ders VII ELEC 006 Seçmeli Ders VI ISE 497 Bitirme Projesi I ISE 318 Kalite Güvence ve Güvenilirlik Toplam Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS ELEC 009 Seçmeli Ders I ELEC 010 Seçmeli Ders ELEC 008 Seçmeli Ders VIII ISE 444 Mühendislik ve Bilişim Etiği ISE 452 Endüstri Sistemleri Mühendisliğinde Uygulamalı Workshop II SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII ISE 498 Bitirme Projesi II Toplam

4 ProgramÖğrenmeÇıktıları 1. Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek 2. Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek 3. Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 4. Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak 5. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 6. Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek 7. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek 8. Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek ( European Language Portfolio Global Scale, Level B1) 9. Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini ProgramLearning Outcomes 1. Have the ability to optimize the managerial decisionmaking processes with the assessment of quality in production and service systems using Industrial Engineering tools and techniques such as simulation, optimization, probability and statistics, and analyze, interpret and assess data obtained. 2. Be able to design integrated business systems with a systems approach based on the business requirements by generating and developing multiple alternatives 3. Can identify, analyze and develop solutions based on scientific evidence to Industrial Engineering problems encountered in practice 4. Have the ability to identify the problems in Industrial Engineering issues such as resource allocation, production planning and scheduling, quality control and assurance, financial analysis, and risk analysis, etc. and find the optimal solution by developing multiple solutions for these problems using quantitative analysis and critical thinking techniques with systems approach 5. Be able to take responsibility for him/herself and for colleagues and employees to solve unpredicted complex problems encountered in practice individually or as a group member 6. Have the ability to evaluate the knowledge and skills obtained in Industrial Engineering, be able to identify the topics which require improvement, and direct learning efforts to improve these points 7. Can present and share knowledge, thoughts, and suggestions for solutions to problems related to the Industrial Engineering with colleagues using written and oral communication tools to both specialist and nonspecialist audiences supported by quantitative and qualitative data 8. Ability to follow the developments in the field of Industrial Engineering and ability to communicate with colleagues using a foreign language. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) 9. Ability to use software programs related to Industrial Engineering and to have the knowledge and skills to learn and use software programs, information

5 kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak ( European Computer Driving License, Advanced Level) 10. Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak 11. Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak and communication technologies faced in practice. ( European Computer Driving License", Advanced Level) 10. Understanding of social consciousness and to value social rights and justice. To value quality management and quality processes related to environment and job safety 11. Ability to consider social, scientific, and ethical values in data collection, interpretation, and implementation stages of the Industrial Engineering problems and projects

6 Dersin Adı Course Title Türkçe/Turkish İngilizce/English Sosyal Bilimin İlkeleri I Principles of Social Sciences I DersinKodu CourseCode HUM 103 Laboratuvar Laboratory (hours/week) Ders (saat/hafta) Lecture(hou rs/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi / IESU Credit AKTS Kredisi ECTS Credit Yıl/YarıyılY ear/semester EğitimDiliInstructionLan guage DersinCinsiCour setype 1/ Zorunlu Must Türkçe Turkish Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of Learning Outcomes and competence) Bu dersin amacı, öğrencilere, sosyal bilimlerin temel kavramlarını, fikirlerini ve yöntemlerini alt disiplinlerine referansla tanıtmaktır. To introduce the students to basic concepts, ideas and methods of social sciences on the grounds of topics selected from its subdisciplines. Öğretme Şekli Form of Teaching Yüzyüze Face-toface Homework(s)&Project DiğerAktivitelerOthe ractivities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi AssessmentCriteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)&Projects Derse Katılım CourseParticipation Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage(%) 2 40 FinalSınavı FinalExamination 1 60

7 Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bilimsel bilgi ile bilimsel olmayan bilgiyi birbirinden ayırt edebileceklerdir. 2. Doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki farkları tanımlayabileceklerdir. Learning Outcomes 1. will be able to distinguish scientific and nonscientific knowledge. 2. will be able to define the scopes of and the differences between the natural and the social sciences. 3. Antropolojinin temel kavramları çerçevesinde toplumsal evrimi açıklayabileceklerdir. 3. will be able to explain the evolution of social life within the framework of anthropological concepts. 4. Kültürün toplumsal hayattaki rolü ve önemini değerlendirebileceklerdir. 5. Sosyoloji teorilerini ve genel kavramlarını kullanarak toplumsal eşitsizliklerin farklı boyutlarını değerlendirebileceklerdir 6. Psikolojinin genel içeriğini ve kişilik gelişim sürecini tanımlayabileceklerdir. 4. will be able to evaluate the significance and the role of culture in social life. 5. will be able to evaluate the different forms of social inequality by using the basic theories and concepts of sociology. 6. will be able to define the general scope of psychology and the theories of personality development 7. Sosyal psikolojinin kavramlarını kullanarak toplumdaki önyargı, ayrımcılık ve stereotipleştirme gibi durumları sorgulayabileceklerdir. 8. Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları kullanarak siyasi ideolojileri ayırt edebileceklerdir. 7. will be able to interrogate the existence of prejudice, discrimination and stereotyping in social life by using the basic concepts of social psychology. 8. will be able to distinguish political ideologies by using the basic concepts of political science. 9. Toplumsal kurum ve olayları sosyal bilim kavramları çerçevesinde eleştirebileceklerdir. 9. will be able to question social institutions and events within the framework of the social sciences. 10. Sosyal bilimlerin kavramlarını kullanarak verilen bir konu üzerine düşüncelerini yazılı olarak ifade edebileceklerdir. 10. will be able to express critically their ideas on a given issue in written form by applying basic social scientific theories and concepts.

8 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Dersin Genel Tanıtımı Presentation and overview of the course 2 Bilimsel Bilginin Doğası ve Sosyal Bilimler Sosyolojiye Kısa Bir Giriş ve Toplumsal Etkileşim Sosyolojiden Seçilmiş Bir Konu: Toplumsal Tabakalaşma Siyaset Bilimine Kısa Bir Giriş The nature of scientific knowledge and social sciences A brief introduction to anthropology and evolution of human societies A selected topic from sociology: social stratification A brief introduction to political science 6 Siyaset Biliminden Seçilmiş Bir Konu: Siyasi İdeolojiler/ Arasınav A selected topic from political science: political ideologies/ MIDTERM 7 Siyaset Biliminden Seçilmiş Bir Konu: Siyasi İdeolojiler A selected topic from political science: political ideologies 8 ARASINAV MIDTERM 9 Sınıf içi yazı çalışması Inclass Writing 10 Antropolojiye Kısa Bir Giriş ve İnsan Toplumlarının Evrimi A brief introduction to anthropology and evolution of human societies 11 Antropolojiden Seçilmiş Bir Konu: Kültür A selected topic from anthropology: Culture Psikolojiye Kısa Bir Giriş ve Kişilik Gelişimi Sosyal Psikolojiden Seçilmiş Bir Konu: Sosyal Biliş A brief introduction to psychology and personality development A selected topic from social psychology: Social Cognition 14 Sosyal Ekonomiden Seçilmiş Konular ve İlgili Nüfusbilimsel Temalar Selected topics from social economics and related topics from demography

9 DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI P.Ö.Ç. P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç DÖÇ -1 DÖÇ- 2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ- 10

10 Dersin Adı Course Title Türkçe/Turkish İngilizce/English Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş Introduction to Industrial Systems Engineering Dersin Kodu Course Code Yıl/YarıyılY ear/semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi CourseType ISE 107 Labora tuvar Labora tory (hours/ week) Ders(saat/haft a)lecture(hou rs/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi KredisiIESU Credit AKTS Kredisi ECTS Credit 1/ Zorunlu Must Türkçe Turkish Öğretim Elemanı Instructor(s) DersinAmacı Bu dersin amacı Endüstri ve Sistem Mühendisliği prensiplerinin endüstri ve ekonomi üzerindeki etkilerini incelemek ve öğrencilere mesleğin (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve temel araç ve yöntemlerini tanıtmaktır. YetilerAçısından) Objective of Course (Preferably expressed interms of Learning Outcomes and competence) To introduce the fundamental changes that the Industrial and Systems Engineering principles have brought about in the industry and the economy, and to familiarize the students with some of the current and prevalent engineering tools and techniques Öğretme Şekli Form of Teaching Yüzyüze Face-toface Homework(s)&Project DiğerAktivitelerOthe ractivities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria AraSınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)&ProjectsDer se Katılım Course Participation Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage(%) 2 40 Final Sınavı Final Examination 1 60

11 Dersin Öğrenme Çıktıları 11. Endüstri ve Sistem Mühendisliği (ESM) kavramlarını anlayacaklar Learning Outcomes 12. Understand the concepts of Industrial and Systems Engineering (ISE) principles 13. Takım halinde bir durumu analiz edip uygun ESM 14. Learn the ability to analyze a situation in a team yöntemini(lerini) uygulacaklar environment and use the appropriate tool/technique of ISE to solve the issues, and present solutions 15. Güncel ESM yöntem ve tekniklerini tanıyacaklar 16. Introduce to the students the current ISE analytical tools and engineering techniques 17. Profesyonel sunumlar, proje dokumentasyonu ve haftalık odevler vasıtasıyla raporlama tekniklerini öğrenecekler 18. Become familiar with the professional reports through the weekly team assignments, project document design, and the professional presentation

12 HAFTA Week 1 HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR Endüstri ve Sistem Mühendisliği WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Industrial and Systems Engineering 2 İmalat Mühendisliği Manufacturing Engineering 3 İşyeri yerleştirme, malzeme taşıma ve dağıtım Facilities Location and Layout, Material Handling, Distribution and Routing 4 İş tasarımı, organizasyonel performans ve insan etmenleri Work Design and Organizational Performance, Human Factors 5 İşlemler planlama ve denetim Operations Planning and Control 6 Kalite denetimi Quality Control 7 Ara sınav Midterm exam 8 CAD/CAM robotlar ve otomasyon CAD/CAM, Robotics and Automation 9 Sistem kavramları, yönetim sistemleri tasarımı, bilgisayar Systems Concept s, Management Systems Design, Computers ve bilgi sistemleri and Information Systems 10 Deterministik Yöneylem Araştırması Deterministic Operations Research Olasılıksalmodeler ve benzetim Proje yönetimi Probabilistic Models, Simulation Project Management 13 Finans yönetimi ve mühendislik ekonomisi Financial Compensation, Financial Management and Engineering Economy 14 Personel yönetimi Personal Management

13 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 Türkçe/Turkish İngilizcede Akademik Beceriler I

14 Dersin Adı Course Title İngilizce/English Academic Skills in English I DersinKodu CourseCode ENG101 Laboratuvar Laboratory (hours/week) Ders(saat/hafta) Lecture(hours/w eek) İstanbul Esenyurt Üniversitesi KredisiIES U Credit AKTS Kredisi ECTS Credit Yıl/YarıyılYea r/semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi CourseType 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Modüler halde verilen bu derste, dil öğrenimi ve dil gelişimi ile ilgili dört dil becerisini birleştiririci bir yaklaşım sergilenmiştir. Öğretme metodu akademik girdiden (dinleme ve okuma), akademik çıktıya (konuşma ve yazma) doğru bir süreçe dayanır. Dönem sonunda, öğrenciler, iki temel modülü bitirmiş olurlar. Bunlardan Dinleme Becerileri, akademik metinleri dinleme, derste veya tartışmada gerekli bilgileri not alabilme ve bu bilgileri kullanabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler. ENG 101 is a compulsory course for first year students. It follows an integrated approach in terms of language skills and it is modular in nature. The teaching methodology is based on input (readinglistening) to output (speakşngwriting). By the end of the semester, students finish two main modules, which are listening and speaking. In the listening and notetaking module, students learn how to listen and take notes effectively. Öğretme Şekli Form of Teaching Yüzyüze Face-to-face Homework(s)&Project DiğerAktiviteler OtherActivities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi AssessmentCriteria AraSınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& ProjectsDerse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage(%)

15 Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Daha hızlı not tutabilmek için gerekli kısaltmaları kullanabilir 2. Dinlediği metinin önemli ve önemsiz kısımlarını ayırt edebilir 3. Dinlerken bağlaçları ve bu bağlaçların metin içindeki görevlerini tespit edebilir Learning Outcomes 1. Will be able to use abbraviations while notetaking 2. Will be able to differentiate between important and unimportant information 3. Will be able to identify transitions and their functions while listening 4. Akademik bir sunumun yapısını belirleyebilir 4. Will be able to identify the structure of an academic presentation 5. Akademik bir sunumu başlatabilir ve sonuca bağlayabilir 5. Will be able to start and conclude an academic presentation 6. Bir fikri öne sürüp sözlü olarak savunabilir 6. Will be able to put forward an idea and support it 7. Sunum esnasında doğru vücut dili kullanabilir 7. Will be able to use acceptable body language during a presentation DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN

16 HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Giriş: Dersin tanımı, özellikleri ve değerlendirme süreci Introduction: Course objectives and assessment 2 Akademik İngilizcede gereken yeterlilikler ve girdiçıktı ilişkisi Competencies for EAP and the inputoutput relationship 3 4 Akademik Dinleme ve Not Alma Akademik Dinleme ve Not Alma Academic Listening and Notetaking Academic Listening and Notetaking 5 Akademik Dinleme ve Not Alma Academic Listening and Notetaking 6 7 Akademik Dinleme ve Not Alma Konuların tekrarı Academic Listening and Notetaking Review 8 9 Arasınav Araştırma Teknikleri ve İntihal Kuralları Midterm Research skills and Plagiarism 10 Akademik Konuşma ve Sunum Hazırlama Academic Speaking and Presentation Skills 11 Akademik Konuşma ve Sunum Hazırlama Academic Speaking and Presentation Skills Akademik Konuşma ve Sunum Hazırlama Akademik Konuşma ve Sunum Hazırlama Academic Speaking and Presentation Skills Academic Speaking and Presentation Skills 14 Öğrenci Sunum Değerlendirmeleri Student Presentations Türkçe/Turkish Akademik ve Sosyal Oryantasyon

17 Dersin Adı Course Title İngilizce/English Academic and Social Orientation Dersin Kodu Course Code IUE100 Laboratuvar Laboratory (hours/week) Ders ( saat/hafta) Lecture (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS Kredisi ECTS Credit Yıl/YarıyılYe ar/semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi CourseType Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s)&Pr oject DiğerAktivi telerother Activities 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Üniversitemizi, Kampüsümüzü, Akademik Birimlerimizi ve Öğrenci Kulüplerimizi tanıtmak; öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirmek ve öğrencilerimizin birbirleri ile kaynaşmasını sağlamak için öğretimin başladığı ilk hafta içinde 1. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım ve oryantasyon programı düzenlenmektedir. A presentation and orientation program for the freshman students is being arranged in order to present our University, Campus, Academic Units, and Student Clubs. Our students get information about the social and cultural subjects. The students get the opportunity to meet each other. University students' getting to know each other by taking part in joint activities. University students' getting information about their departments. Yüzyüze Face- to- face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi AssessmentCriteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)&Projects Derse Katılım CourseParticipation FinalSınavı FinalExamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage( %) Dersin Öğrenme Çıktıları Learning Outcomes

18 8. Üniversitemiz İdari Birimlerinin hizmetlerini ve Üniversitemizin sunduğu olanakları 10. kullanabilecektir. Akademik haklarını ve sorumluluklarını öğrenip gerektiğinde kullanabilecektir. 9. Will be able to use the facilities offered by the University s Administrative Units 11. Will be able to learn his/her academic rights and responsibilities and use them when needed 12. Üniversitemizin sosyal imkanlarından faydalanabilecektir. 13. Will be able to benefit from the social opportunities of the University 14. Ortak etkinlikler içerisinde yer alabilecektir. 15. Will be able to participate in common activities 16. Eğitim alacağı bölüm hakkında bilgi temel bilgileri verebilecektir. 17. Will be able to give basic information about the department in which s/he will receive education DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN

19 HAFTA Week KONULAR Akademik Bölüm Tanıtımları Akademik Hayatta Etik Farklılıklara Saygı Üniversite Eğitimin Başarıya Etkisi Öğrenci Kulüpleri Sunumları İdari Birimlerin Sunumları Dönemin gözden geçirilmesi Dönemin gözden geçirilmesi TOPICS Presentation of Academic Departments Ethics in Academic Life Respect for Diversity Effect of University Education on Success Presentation of Student Clubs Presentation of Administrative Units Review of the Semester Review of the Semester 9 10 Dönemin gözden geçirilmesi Review of the Semester Dönemin gözden geçirilmesi Review of the Semester 11 Dönemin gözden geçirilmesi Review of the Semester 12 Dönemin gözden geçirilmesi Review of the Semester 13 Dönemin gözden geçirilmesi Review of the Semester 14 Dönemin gözden geçirilmesi Review of the Semester Türkçe/Turkish Genel Matematik I

20 DersinAdı CourseTitle DersinKodu CourseCode Yıl/YarıyılYea r/semester EğitimDiliInstruction Language DersinCinsi CourseType Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of Learning Outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s)&Project DiğerAktiviteler OtherActivities İngilizce/English MATH153 Laboratuvar Laboratory (hours/week) Calculus I Ders(saat/hafta) Lecture(hours/w eek) İstanbul Esenyurt Üniversitesi KredisiIES U Credit AKTS Kredisi ECTS Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu dersin amacı mühendisler için calculus dersinin temellerini oluşturmak ve uygulamaktır. This course aims to built fundamentals of calculus and its applications for engineers Yüzyüze Face-to-face Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi AssessmentCriteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)&Projects Derse Katılım CourseParticipation FinalSınavı FinalExamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage(%) Dersin Öğrenme Çıktıları Learning Outcomes

21 1. Fonksiyonları ve terslerini anlayabilir, polinom, rasyonel, üstel, logaritmik, trigonometrik ve terstrigonometrik fonksiyonların özelliklerini kullanabilir. 1. Will be able to recognise properties of functions and their inverses, to use properties of polynomials, rational functions, exponential, logarithmic, trigonometric and inversetrigonometric functions. 2. Limit, süreklilik, türev ve fonksiyonlara bir noktadan teğet doğrusu ile yaklaşma kavramlarını anlayabilir. 2. Will be able to understand conceptual and visual representation of limits, continuity, differentiability, and tangent line approximations for functions at a point, to apply the limit theorems, the Squeeze Theorem, left and right limits, and limits involving infinity and L hospital s Rule. 3. Sağ ve sol limitleri ve sonsuzluk içeren limitleri bulabilir ve L Hospital kuralını uygulayabilir. 3. Will be able to apply the power rule, product rule, quotient rule and the chain rule to functions explicitly and implicitly for finding derivatives, to obtain linear and Taylor polynomial approximations of functions and to approximate the values of functions. 4. Fonksiyonların değerlerini yaklaşık olarak hesaplamak için lineer yaklaşım ve Taylor polinomu yaklaşımından faydalanabilir, Açık ve kapalı fonksiyonların türevlerini bulmak için kuvvet, çarpım, bölüm ve zincir kurallarını uygulayabilir. 4. Will be able to use derivatives in practical applications, such as distance, velocity, acceleration, related rates and extreme value problems, to use first and second derivative tests to optimize functions and to find critical numbers, inflection points, extreme points. Sketch graphs of functions. 5. Uzaklık, hız, ivme hesapları ve optimizasyon problemleri gibi uygulamaları türev kullanarak bulabilir. Birinci ve ikinci türev testlerini kullanarak fonksiyonların kritik noktaları, yansıma noktaları ve maksimum-minimum noktalarını bulabilir. 6. Fonksiyon grafiklerini çizebilir ve bir eğrinin altında kalan alanı yaklaşık olarak bulmak için Riemann toplamlarını kullanabilir 5. Will be able to sketch graphs of functions, to use Riemann Sums to estimate areas under the curve. 6. Will be able to apply Fundamental Theorem of Calculus to evaluate definite integrals. 7. Belirli integral hesaplamak için Calculusun temel teoremini kullanabilir ve Integrasyonmetodlarını doğru bir şekilde uygulabilir. 7. Will be able to perform accurately improper integrals, definite and indefinite integration, using parts, substitution, inverse substitution. 8. Has olmayan integralleri, katı cisimlerin hacimlerini, eğrilerin uzunluklarını ve yüzeylerinin alanlarını hesaplayabilir. 8. will be able to calculate the volumes of solid objects, the length of arcs and the surface area DERS&PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI

22 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS

23 1 Düzlemdeki noktalar için uzaklık formülü, Doğru denklemi, Cemberin standart denklemi, parabol denklemleri ( Grafikleri öteleme hariç) Fonksiyonların Tanım kümeleri, Bileşke Fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlar(mappleuugulamalarına kadar) Distance formula for points in the plane, Equation of straight line (p.15), Standard Equation of a circle (p.18), Equation of parabolas (except shifting graphs) (p.19), Definition of function (p.24), (Definition 1), The domain convention (p.25), Composite function (p.34), (Piecewise defined function) (pp.3536), Trigonometric function (pp.4452) (up to maple calculations). 2 Fonskiyonların limitleri, sonsuzdakı limitler ve sonsuz limitler, süreklilik. Limits of Functions, Limits at Infinity and Infinite Limits, Continuity. 3 Teğet doğruları ve eğimleri, Türev, Türev kuralları, zincir Tangent Lines and Their Slopes, The Derivative, Differentiation 4 kuralı, trigonometrik fonksiyonların türevleri, Anadeğer teoremi. Yüksek mertebeden türevler, kapalı fonksiyonların Rules, The Chain Rule, Derivatives of Trigonometric Functions, The HigherOrder MeanValue Derivatives, Theorem. Implicit Differentiation, türevleri, türevin tersi, başlangıç değer problemleri. Antiderivatives and InitialValue Problems. 5 Ters fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, doğal Inverse Functions, Exponential and Logarithmic Functions, The logaritma ve üstel fonksiyon. 1. ARA SINAV Natural Logarithm and Exponential. MIDTERM 1 6 Ters trigonometric fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlarla ilgili alan problemleri The Inverse Trigonometric Functions, Hyperbolic Functions, Related Rates. 7 Ekstrem değerler, bükeylik ve yansımalar fonksiyonlarının grafiklerinin çizilmesi, ekstrem değer Extreme Values, Concavity and Inflections, Sketching the Graph of a Function, ExtremeValue Problems, problemleri. 8 Doğrusal yaklaşımlar, Taylor polinomları, Belirsiz formlar, Toplamlar ve sigma sembolü Linear Approximations, Taylor Polynomials, Indeterminate Forms, Sums and Sigma Notation. 9 Mapple uygulamaları Applications using Maple 10 Toplamların limit ile alan hesabı, Belirli integral, Belirli integrallerin özellikleri 2. ARA SINAV Areas as Limits of Sums, The Definite Integral, Properties of the Definite Integral. MIDTERM 2 11 Calculusun temel teoremi, yerine yazma metodu, 12 düzlemsel bölgelerin alanları Kısmi integrasyon, ters yerine yazma metodu. 13 Rasyonel fonksiyonların integrali, has olmayan integraller The Fundamental Theorem of Calculus. The of Substitution. Areas of Plane Regions. Integration by Parts, Inverse Substitutions. Integrals of Rational Functions, Improper Integrals. 14 Kesit alma metodu ile hacim hesaplama, dönel cisimler, eğri uzunluğu ve yüzey alanı. Volumes by SlicingSolids of Revolution, Arc Length and Surface Area. DersinAdı CourseTitle Türkçe/Turkish İngilizce/English Genel Kimya General Chemistry

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements Nilüfer OKUR AKÇAY 1, Kemal DOYMUŞ 2 ABSTRACT The

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİMSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİMSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 11-23 [2007] BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİMSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ INVESTIGATING THE RELATIONSHIP

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

A-205/11:10-12:00 "21.Yüzyıl Eğitim Programları İşlemsel Düşünme ve Kod Tasarım"

A-205/11:10-12:00 21.Yüzyıl Eğitim Programları İşlemsel Düşünme ve Kod Tasarım Marija Petreska - ESL Teacher / Hristo Uzunov A-205/10:00 10:50 Teaching with Technology What are the most common tools that you use in your classroom lately? What is the feedback from the students in

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE www.jedus.net ISSN: 2199-2053 DOĞAL KAYNAKLARLA İLGİLİ KAVRAMLARIN VI. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALMA DÜZEYLERİ THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 249-274 249 Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı