GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ _ EK-18/B İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ 1- SATIŞI YAPAN İDARE: ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2- SATIŞ YERİ: Dudullu Caddesi Üzeri İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/ÎSTANBUL adresindeki ihale salonunda yapılacaktır. 3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 29/07/2015 Tarihinde ile saatleri arasında yapılacaktır. 4-GÜVEN CENİN YATTRALACAGI YER VE SON ÖDEME TARİHİ: a) Nakdi olarak ödenecek güvence 28/07/2015 tarih ve saat a kadar Dudulu Cad. İETT Anadolu Garajı Yanı K.Bakkalköy/ÎSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir. 5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI: Satış bedeli Î00Ö TL mn altında olanların 50 TL, 1000 TL ve üstü bedellerde 100 TL dir. 6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ: İhalenin tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içinde 7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: İhale bedelinin ödenmesini izleyen 10 (on) gün içinde, Yeniden İhraç Amaçlı Satışlarda İhale Bedelinin Ödenmesini İzleyen 30 gün içinde. 8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI: EŞYANIN SATIŞTA BULDUĞU DEĞERDEN, YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT UYARINCA AYRILMASI GEREKEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİN AYRILMASINDAN SONRA KALAN TUTARIN EN AZ ,00 TL VE ÜZERİNDE OLMASI HALİNDE YILLIK % 12 FAİZ ALINMAK KOŞULUYLA TAKSİTLENDİRME YAPILACAKTIR SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA SATIŞA SUNULAN EŞYALARDA TAKSİTLENDİRME YAPILMAYACAKTIR 9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER: a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir. b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler: 1- ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ: l NOLU TASFİYE AMBARI 2- ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ: 1 NOLU KAÇAK EŞYA AMBARI 3- ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ: 2 NOLU KAÇAK EŞYA AMBARI 4- ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ: 3 NOLU KAÇAK EŞYA AMBARI 5- ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ: 3 NOLU GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 6- HAYDARPAŞA TCDD LİMAN AMBARLARI HAREM/İSTANBUL 7- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PEGASUS KAYIP EŞYA DIŞ HAT AMBARI: OSMANLI BULVARI YENİŞEHİR MAH. NO : IVA KURTKÖY/İSTANBUL 8- HAYDARPAŞA BAŞAK ANTREPO : FATİH MAH. ŞAMANDIRA CAD. NO :3 D-2 SANCAKTEPE/İSTANBUL 9- ERENKÖY İSTANBUL ANTREPO : MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. SANAT SOK- NO : 3 SANCAKTEPE/İSTANBUL 10- ERENKÖY DOĞRUER ANTREPO : ORHANLI MAH. BALABAN SOK. NO : 7 TUZLA/İSTANBUL

2 10- ÖZEL HÜKÜMLER: 1- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. 2- Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtrmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun karan kesindir. 33/4 maddesine göre ihaleli satışlara ilişkin hükümler ve idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. Alıcı şartnamede belirtilen haller dışında ihalenin iptalini isteyemez, 38/5 maddesine göre Tasfiye İdaresi, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminin değiştirilmesine yetkilidir. 3- Güvence eşyanın satışa esas bedelinin en az (% 10) oranında alınır. 4- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin S nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce Güvencenin iadesinde sakınca bulunmamaktadır. Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasım geri alabilir. 5- Satışta bulduğu değerden, vergi, resim ve diğer giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli ,00 TL yi aşan eşyalar için taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirme talebinin yazılı yapılması ve güvence gösterilmesi ile tecil faizinin ödenmesi halinde yapılır. 6- Şartnamenin 20. maddesi uyarınca ek süre verilmesi halinde İdare ye ödenmesi gereken bedelden verilen ek sürenin her günü için 6183 sayılı kanuna göre yıllık % 12 tecil faizi üzerinden tecil faizi alınır. 7- Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlarından alınması gereken belgeler alıcıya aittir. 8- Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafmdan GARANTİ BELGESİ düzenlenemez. 9- Şartnamenin 13/2 nci maddesi uyarınca eşyalar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oram bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranlan gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilecektir. 10- Satış Şartnamesi ve şartname eki liste talepleri halinde isteklilere KDV dahil 10,00 TL bedel karşılığında verilir. 11- Satış Listesinin 2. Sıra numarasında yer alan Gress yağı ve 28. Sıra numarasında yer alan Petrol Yağlarından Yağlama Musdahzarlar cinsî eşyalar için satış sonrası Maktu ÖTV, ihale bedeli ile birlikte alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir. 12- Satış listesinin 5,7,1 2,1 3,14,15,16,17,18,19,20,21 ve 22. Sıra numarasına kayıtlı eşya grubu YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ suretiyle satışa sunulacaktır. 13- Satış listesinin 31,36,37,38,39,42 ve 44. sıra numarasında kayıtlı bulunan eşyalardan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun unun 16. Maddesi gereğince numune alınmıştır 14- Listenin 30. Sıra numarasında kayıtlı cep telefonlarının satışında; ÖTV Kanununun Geçici 6. Maddesi gereğince alınacak ÖTV miktarının, adet başına 120 TL nin altında olması durumunda, bu miktar 120 TL ye tamamlanarak KDV si ile birlikte alıcıdan ihale bedelinin tahsili esnasında ayrıca tahsil edilecektir. 15- Satış Listesinin 30. Sıra numarasında kayıtlı bulunan GSM cihazlarına ait Hologramlı onay etiketi alınması için anılan kurumun Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki hesap nolu (Iban : TR bankomat hesabına gerekli bedel yatırılarak, banka dekontunun aslı satışı yapan Müdürlüğe GSM cihazlarının tesliminden önce verilmesi gerekir. 16- Listenin 2,8,10,26,32,36,40,42,43 ve 44. Sıra numarasında kayıtlı TTB muhteviyatı eşyalar için satış sonrasında Spesifik vergi ve mali yükler, ihale bedeli ile birlikte alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir. 17- Satış listesinin 1 ila 30. Sıra numarasında kayıtlı eşya, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, 31 ila 46. Sıra numarasında kayıtlı bulunan eşya 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışa sunulacaktır. 18- Tasfiye Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 3. fıkrasına göre eşya görme tarihi, saat ve şartlan İşletme Müdürlüğünün uygun gördüğü ihale tarihinden önceki 7 gün içinde idareden alınacak izin belgesiyle 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır. 11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

3 Sıra Dosya Tespit Tahakkuk Tarih vc Esvanm Cinsi vc özclliâi / ad. Elektronik kart, 4 ad. Transformatör ( bobin ), 4 ad. Kontrol paneli /31987 Motor / ad. Mini fan, 25 ad. Metal aksam, 15 ad. Elektronik aksam, 1 ad. Elektronik ekran, 1 ad. Güç kaynağı, 5 ad. Elektronik kablo, 2 ad. Elektriki aksam, 1 ad. Metal levha /32020 Plastik sepet { kasa ) /31685 Elektronik diyot ( capasitor) /31733 Recevır ( Dıgıturk marka, kumandası ile, kull.) /26026 Plastik makine akşamı ( valf akşamı) / ad. Maske ( 2 l i ). 36 ad. Temizlik bezi ( peçete}. 50 ad. Eldiven {1 paket, plastik) /32091 Oto cam sileceği /32033 Otomatik ayar ve kontrol cihazı ( basmç kontrol) /32052 Plastikden eşya ( pipet) / ad. Tükenmez kalem, 175 ad. Yangın kapı takozu, 15 ad. RekJam { model) ayıcık /32034 Oto akşamı /16815 Plastik aksam ( raf kilit ve tekerleği) /32095 Metal aksam /29224 Elektronik kabio / ad. Batarya { Ctm marka ), 1 ad. Elektronik aksam /29178 Elektriki aksam /33578 Güç kaynağı ( elektriki) /33088 Elektronik aksam { konektor) / ad. Plastik spatula, 4 ad. Bant, 23 ad. Plastik aksam. 11 ad. Plastik el aleti /32055 Elektriki motor ( kull.) /32083 Plastik grancıl /32094 Ambalaj maîzcmcsi ( folyo)

4 MIKtnn Tarifr Satışa Esas 8c<M Gövonee Tutan BuIuikIuOu Yor Ambar Sundurma Girte Tarih vc 12 adet E/ / adot 55 adot &S01 841* 7326 « / J2014/ adot / adat / adot / adet / adat / adet / adet /4755 brüt? kg / adot / adet / adet / adet / set / adet / adet / adot / adot ^014/ adet / adot 85Û / brüt 52 kg J2014/ brüt 20 kg /151370

5 Sıra Dosya Tespit TahaWaik Tarih vc Esvanıf) Cinsi ve Özelliöi /32087 Printer ( termal paper) /32086 Oto akşamı ( k u ll. ) / ad. Oto cam sileceği ( 2 ' i ), 10 ad. Metal oto bayrak direği, 10 ad. Metal aksam /320S5 Oto akşamı ( 2 ' li, baskı balata seti) /31971 Oto kapı akşamı ( p!s. Tampon) /32049 Aksam /32022 Boş saat kutusu ( Stefan hafner marka) /32012 Makine akşamı /31964 Voltaj jenaratörü /31989 Elektronik cihaz ( Bitmain marka, kul!.) /32056 Mini perçin ve yay /32003 Tekstil aksesuarı ( pul) /35043 Motor ( Istar marka) / ad. Led aydınlatma ( aksam), 2 makara led şerit /31995 Oto amblemi /32043 Led aydınlatma /29175 Masaj aleti /29272 Makine için lamba /31978 Plastik oto kilit akşamı /29132 Yapışkanlı sargı bezi numunesi /31X7 Vites topuzu 20.03,2015/32057 Elektrik aksam 03, / ad. Adaptör, 5 ad. Mini pompa ( Sıngtlo marka, su pompası) / ad. GOç kaynağı, 3 ad. Mini elektronik kart /18851 Motor { Mitsubishi AC seruo marka, 750 w )

6 Sayfa 2 MIKUm Tarife Sansj Es«Bc<Jcl Güvonco Tutan Bulunduğu Yer Ambar Sundum» Giriş Tarih vc 16 adet / adet / adet / adet / «Jei « / adet / adet / ndot / adet / adet /4865 brtrt23 kg /5093 brüt 18 kg / adet / adet 2 makara / brüt 10 kg / adet / adet / S adat Z2014/ adet / b fttu kg / adet / $ adet / adet 4 adet / / adet / Sayfa 2

7 Sayfa 3 Sıra Dosya NO Tespit Tahakkuk Tarih vc Esvamn Cinsi ve özelltâl / ad. Elektriki kablo, 8 ad. Led aydınlatma / ad. Gömlek ( iş ). 3 ad. İş montu /29208 Uydu akşamı /31974 Telefon kayıt kutusu ( Recording Box marka) 03.03J2015/23327 Metal makine akşamı 14.03,2015/29300 Kauçuk hortum numunesi /31993 Metal aksam /18790 Gürültü pedi /29190 Seyyar şarj aleti /29102 Metal çanta içerisinde dövme makine akşamı / ad. Plastik aksam. 30 ad. Metal aksam / ad. Metal aksam, 1 ad. Metal kelepçe, 30 ad. Vida { metal), 17 ad. Cıvata ( somun), 50 ad. Metal pul /29189 Plastik oto akşamı /18829 Metal aksam /29184 Elektronik aksam ( kontrol paneli ekranı) /23389 Explorer kit ( Nxp, hata ayıkiama donanım ve yazılım tamamlayıcısı) / ad. Mini V kayışı, 58 ad. Metal aksam, 5 ad. Mini motor, 7 ad. Mini fan, 10 ad. Kablo, 40 ad. Somun, 10 ad / ad. Mini elektronik kart, 6 ad. Usb girişli adaptör, 2 ad. Kumanda, 2 ad. HDM1 girişli kablo, 4 ad. Usb girişli kablo, 8 ad. Elektronik kablo, 2 ad. Arayüz cihazı ( Broadcom marta) /29203 Elektronik aksam / ad. Fotoğraf makine filtresi, 2 ad. Fotoğraf makine lens akşamı, 1 ad. Metal aksam ( anahtar), 1 ad. Usb bellek, 1 ad. Şarj ( batarya) / ad. Entegre, 100 ad. Diyot / ad. Kart okuyucu cihazı. 20 ad. Elektronik kart I / ad. Kumanda, 25 ad. Mp3 çalar ön oanel akşamı Sayfa 3

8 WK»n. Tarif* Şattsa Em s B<xJcl GÖvone Tutan 16 adet 1 s "5 D? S Ambar Sundurna Gîris Tarih vc * / Sadet G2C / i adet / adet / adet 732S / adet / adet / brüt 4 kg / adot / brüt 7 kg B4G / adet 106 adet / / adet / adet / adot / adot « / Yas 140 adot / adet / adet / adet / ad et / adet / adet /4890

9 Sıra Dosya Tespit Tahakkuk Tarih ve Esvamn Cinsi ve Özelllâl /31735 Elektronik aksam /26901 Ampül ( Ark lambaları) /23408 Elektronik aksam /26547 Reklam standı /18S60 19 ad. Mini elektronik kart. 55 ad. Elektr. Aksam, 16 ad. Plastik aksam / ad. Elektrik! lamba, 6 ad. Ampül / ad. Plastik aksam, 2 ad. Fren teli /29219 Mini elektronik aksam ( soket) /25541 Filitre /31950 Plastik oto çıta takımı /31955 Plastik oto çıta takımı /29191 Plastik yapışkanlı bant ( folyo) /18819 Oto lamba akşamı ( H D decoder, röle ) /18812 Kontrol paneli ( Mettler toledo M 30 0 ) /23261 Plastik oto akşamı 03, /23264 Kontrol paneli akşamı /29214 Analiz cihazı ( Quantum magnetic) / ad. Elektronik kart, 2 ad. Elektronik aksam, 4 ad. Usb kablo. 2 ad. Güç kaynağı, 2 ad. Elektriki kablo, 2 ad. Mini rulo kağıt /29211 Elektronik aksam / ad. Kart okuyucu, 15 ad. Manyetik kart ( chip ) /18792 Kablo numunesi /23352 Kontrol paneli ( Thtnget marka ) /31706 Etiket kartuşu /292S3 120 ad. Metal makineaksamı, 8ad. Elaleti

10 Sayfa 4 Mintan Tartfö Satışa Esas Bodel Gövonce Tutan Bulum)u4u Yor Am bar Sundurma G lris Tarih vo îco 52 adet 8* / adot « / adet « /4283 1adot / adet 7 adet 7 adet «5 « / / / brüt 2 kg / adet « /4515 brüt 8 kg 873S / brihs kg / brüt 163 kg / çift /4646 1adet / adet J2014/ adot / adot / adet « « / adot « / adet / adot « / adot « / adet /4822 Sayfa 4 28 adet « /4755

11 Sayfa o Sıra Dosya Tespit Tahakkuk Tarih vc Esvanrn Cinsi v özolllül Satışa Esas Bedel Ambar Sundurma G lrfs Tarih v e N o /29221 Bayan elbise 2 adet / /23392 Zirkonyum taş 1800 adet / / ad. Süs eşyası, 20 ad. Cep telefon ekran koruma jelatini, 42 ad. Cep telefon akşamı. 68 adet / ad. Cep telefon kılıfı, 1 ad. Cep telefon ekranı ( aksam ) 3919 < /29198 Metal aksam 1 adet / /29251 Oto lamba anahtarı ( switch ) 3 adet 8S ,00 TL 2.810,00 TL / /29188 Plastik aksam brüt 11 kg / /29133 Metal makine akşamı Sadot / /31832 Seviye ölçüm aleti 4 adet / /29215 Metal oto akşamlan 680 Gdct / /29253 Amortisör Sadot « / /32088 Tükenmez kalem 20 adet 9G / / ad. t defteri, 2 ad. Harici şarj. 15 ad. Tükenemez kalem 31 adet « / /32023 Elektrikli plastikden su kabı 1 adet 8S / /32060 Meta! stand brüt 95 kg / / Sokak lambası ( set ve demonte halde ) brüt 144 kg 9405 E/ / J2014/ Dişli brüt 7 kg / / Jant 4 adet / / Oto yedek parça 4 adet / / Basınç gösterge cihazı 3 adet / / Uçaklarda kullanılan batarya 1 adet / / Göziük camı 1200 adet / / Plastik boru numuneleri ve bağlantı parçaları brüt 58 kg /51616 Sayfa 5

12 Şayia 6 Sayfa 6

13 Sayfa 7 Sıra Dosya Tespit Tahakkuk Tarih vc Eşyanın Cinsi ve OtpIII&İ / ad. Çamaşır makinesi ( kuil.), 1 ad. Akvaryum ve akşamları ( kul!.), 1 ad. Dolap ( kull), 1 ad. Elektrik süpürgesi ( kull.), 1 3d. Ütü { kull.), 1 ad. Hoparlör ( tek), 1 ad. Saç kurutma makinesi ( kull.), 1 ad. Isıtıcı, 1 ad. Termos, 1 ad. Makas. 25 ad. Askılık / ad. Meta! aksam, 1 ad. Mini batarya / ad. Metal aksam, 2 ad. Amortisör, 2 ad. Fren teli, 2 ad. Motorsiklet lambası, 1 ad. Motorsiklet göstergesi, 23 ad. Buji, 2 sele kılıf ( deri) /23346 Matkap ucu ( büyük boy) /18770 Demir çelikten granül numunesi C'5/1S793 A daptör / ad. Ahşap sunta, 1 şerit Kontrapiak bandı /18806 Dövme makine akşamları ( metal çanta içerisinde} /31954 Metal döküntü aksam /31876 Termometre kontrol paneli /26028 Plastik oto akşamı /32027 Mini bağlantı akşamı ( metal) /23339 Led lamba /23277 Ampermetre /18840 Aydınlatma akşamı ( led) /23348 Plastikden tekstil aksesuarı { aksam) /26030 Elektrik yüksek gerilim kablosu (1 adet metal çanta içerisinde), 1 ad. Metal saplama /25549 Elektronik aksam /25906 Elektrik yüksek gerilim kablosu ve ekipmanı (1 adet metal çanta içerisinde) Sayfa 7

14 KlHatı TarHfl Satışa s a s 8<?<Jçl Güvene T utan B ulunduâu Yer Am bar Sundurma I Girls Tarih ve 35 adet 8 4» / adet brüt 21 kg 7326 « Í / adot « / brütl kg / adet 3SS / brüt 30 kg / brüt 4 kg / brüt 5 kg / adet / adot «70« / adet / adet / adet « / adet / brüt 4 kg / brüt 17 kg « « / adet / brüt 13 kg ,2014/4455

15 Sıra NO Dosya Tespit Tahakkuk Tarih ve Esvanın Cinsi v ÖtelllAI /26019 El aleti (1 ad. Plastik çanta içerisinde, kull.), 8 ad. Metal el aleti / ad. Elektronik kart, 1 ad. Elektronik kablo, 1 ad. GCıç kaynağı 19, /18816 Süngerfıtjl ( yapışkanlı) 14.03J2015/29216 Matkap ucu ( sanayi tip i) /29185 Mini aliminyum numunesi /31703 Elektronik kart /18787 Elektriki aksam /32006 Elektronik swich ( Lumantek marka) 20.C3.2C15/32036 Elektronik cihaz ( Led ekran ) 20.06J2015/32053 Ahşap masa aksesuarı /31968 Quantum Resonence magnetic analiz cihazı /31688 Oto akşamı ( metal) /31937 Dıgıturk recevier ( kull.) /31951 Elektrik motoru 19.02^015/13797 Metal raf akşamı (1 set 2 parça) / ad. Metal çerçeve. 40 ad. Elektronik kart /26027 Metal raf stand ı /29293 Tekstil aksesuarı /32024 Metal stand / ad. Conta, 14 ad. Saplama, 24 ad. Metal tıpa /31973 Aydınlatma akşamı /31672 j Işaretieyeci ( seviye dedektörü, metal çanta içerisinde, rotary laser marka)

16 1 cmimsn Tartta Satışa Esas Bctfol I, Bulunduğu Yor Am bar Sundurma Gtris Tarih ve brüt 10 kg 5adot 8205 « / / brtıt 1kg ,2014^ adot / adet / adet / adet / adet / aast /473S 150 adet / adat /4890 1adet / adat / adet / brüt 4 kg / adet / adot / brüt 15 kg « / adet / adet / adet /5153 brüt 5 kg , /4974

17 Sıra Dosya Tespit Tahakkuk Tarih ve Eavanın Cln»l ve Û7CİIİÛİ /31859 Elektronik kart / ad. Elektronik kasa { kull.), 2 ad. Elektronik kart U /29277 Elektronik aksam /32019 Göstergeli vana /32025 Yat için iletişim ekipmanı ( inmartsat marka) /32018 Capacitör / ad. Conta ( kauçuk), 1 ad. Aksam, 1 ad. Pîastik makine akşamı ( iesto marka) /32082 Kablo (7 rulo) ', 5/32C2Î Acaptcr ( şarj) / ad. Gösterge, 2 ad. Elektronik aksam /29187 Direksiyon mili 14.03,2015/29281 Metal raf ( demonte halde. 1 set 13 parça), 1 ad. Mini metal raf, 1 ad. Metal raf J2015/26898 Metal oturma koltuğu ( hasarlı) /32050 Başa takılan emniyet lambası /411 Metre /408 1 ad. Güvenlik kamerası, 1 ad. Kontrol kumandası /337 Cep telefon aksesuarı /362 Kalem / ad. Metal pul, 2 ad. Kama /380 Minik ampul /29 Ayakkabı keçesi numunesi /409 Meta! hortum

18 Sayfa S WIW»n Tartte S atışa E sas Bedel GOv^ncc Tutan B ulunduğu Yer Ambar Sundurma Glris Tarih ve 1 ad et / adet / adet / adet , / adet / adet / adot $ / brüt 15 kg / aaot 85=4-1S.12.2C14/15412i 4 adot / adot / brüt 70 kg / adet / adet / adot / adet / adot / adot / adet / adot /223 1çift / adet , /6804 Sayfa 9

19 Sıra Dosya Tespit Tahakkuk Tarih ve Esvanın Cinsi vo Özolllöl /415 Olta iğnesi /300 Plastik Kapak numunesi /311 Metal aksam ( mini) J2015/403 Metal makine akşamı /313 Metal aksam numunesi ( mini) /351 Plastik aksam /299 Plastik conta numunesi /339 Plastik aksam numunesi /451 3aİ3ry /449 Kablo ( 7 poşet) /372 Elektronik kart /371 4 ad. Power supply. 2 ad. Ampul /31 2 ad. Metal aksam. 2 ad. Rulman M27 Metal boru numunesi (1 paket) /100 Plastik etiket /1847 Kulak temizleme çubuğu numunesi /115 Plastik düğme /1839 Metal etiket /436 Batarya /382 Elektronik kart /322 Metal aksam j /353 Misine

20 a 10 3MIHBm Tarife Satışa Esas Bodol GÛvçnc Tutan Am bar Sundurma Glrts Tarih ve 4 adet / adet / adot / adet J20 4/974 1 adet / adet / adet / adet / aco: S5C / adet / adet G /6679 Sadet 0504 Û /S679 4 adet /1587 brüt 1 kg /696 brüt 1 kg / poşet /6400 brüt 1 kg SG /3476 brtıt2 kg / adet , / adet /830 2 adet / adet /351 Sayfa 10

21 Sayfa 11 Sıra D osya Tespit Tahakkuk Tarih ve Esvam rt Cinsi w Ozelllöi Mltttsn Tadfo Satışa E sas Be<Jol Ç öveoco Tutan B ulunduğu Yor Ambar Sundurma Girts Tarih ve / ad. Tshirt, 20 ad. Kalem. 9 ad. Kupa, 20 ad. Anahtarlık 59 adet / /720 Gres yağı brüt 5.50 kg ,00 TL 2.616,00 TL / /1 Güç kaynağı ( adaptör) 50 adet 8S /53400 Spesifik Vergi : 13,22 TL (Satış bedeli haricinde ayrıca tafısu edilecektir.) / ad. Silah metal akşamı, 10 ad. Tabanca lazeri, 3 ad. Lazer gözlüğü, 5 ad. Silah kılıfı 37 adet 3305 en / ad. Lazer kablosu, 3 ad. Metal tutacak /48S Cıvata ve meta! aksam ( civatalar plastik) 110 adet / /494 Oto elektrik teçhizatı 3 adet / /437 Kit ( Bmw ibareli) 2 adet / /490 Kablo 2 adet / /486 Valiz ( kull.) 1 adet / /492 Egsoz akşamı 1 adet / /491 Radyatör hortumu 1adet / /489 Amortisör salıncağı 1adet / /485 Direksiyon akşamı ( direksiyon etrafına geçen plastik aksam) 1adet / /484 Klips 20 adet / /496 Araç anteni ( mini) 5 adet / /495 Cam fitili 1 adet / /497 Kriko 1 adot» / /1943 Mapco fren balatası 16 adet / /2336 Güç kaynağı 1 adet / /46754 Elektronik saat 1 adet / /47229 Oto akşamı ( fren diski) 2 adet , / /50066 Güneş enerjili led lamba (1 set, 9 parça) brüt 6 kg /7142 Sayfa 11

22 Sıra Dosya Tespit Tahakkuk Tarih ve Esvanın Cinsi ve örolliöi /53183 Hortum /53431 Elektriki adaptör /52938 Sensör /53197 Elektronik kontrol paneli ( Arkel Arcode 4C35A) /52935 Metal ısı değiştirici akşamı /53433 Mini elektronik aksam ( bağlantı uçları) i /52941 Meta! şerit ( keski ağızlar) / ad. V kayışı. 2 ad. Tekerlek /47321 Makine akşamı ( Gefran marka) 02.C5.20': 5/47311?ias:ikl aksam /47231 Led ekran ( aksam) /52937 Mini tornavida / ad. Cep telefon ekranı, 1 ad. Telefon kapağı, 1 set tamir takımı /47259 Elektronik monitör { ortam sıcaklığını öiçmeye yarayan Temp Tale marka) /53147 Tv ve internet bağlantı cihazı ( Hotstream marka) /47253 Led aydınlatma akşamı /44554 Motor akşamı ( Enjeksiyon) /52995 işitme cihazı akşamı /53174 Güç kaynağı { Barrett marka) /52936 Metal aksam /53140 Mini elektriki motor /52939 Metal levha /53426 Metal şerit /52940 Aliminyum baskı plakaları /52944 Plastik mutfak eşyası

23 Sayfa 12 MPttun Tortfe» Satışa Esas Bedel Güvcnçç Tutan Bulunduğu Yer Am bar Sundurma G iriş Tarih vc 2 adet / adot / adot / adot / adet J adet / brüt 17 kg / adet 4010 S70S /661 2 adet 844Û /9371 locadct 3s:e 21.C1.2015/ adot /38 1 3ÖGt brüt 1 kg 523$ / / adot / adet / adot / adot / adot /13968 ladot / adet / adot / adet / adet /17904 brüt 53 kg /742 1adot /24063 Sayfa 12

YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:

YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ: T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Detaylı

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK

Detaylı

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ: G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I T A S F İY E H İZ M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İS T A N B U L G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R E N K Ö Y T A S F İY

Detaylı

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI 2 - \ & t 5-7 : T.C! GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLĞ ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ! 4458 SAYL GÜMRÜK MEVZUATNA GÖRE AÇK ARTRMA SURETİYLE SATLACAK EŞYANN/AfACN

Detaylı

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)

MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) MESLEKGRUBUKODU NACEKODU NACEFAALIYETADI 06 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) 06 13.10.05 Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

GEÇERLİ OLAN ÜRÜN KATEGORİLERİ

GEÇERLİ OLAN ÜRÜN KATEGORİLERİ GEÇERLİ OLAN ÜRÜN KATEGORİLERİ Kategori Adı Oto Aksesuarları Beyaz Eşya Bilgisayar Elektrikli Ev Aletleri Film & Müzik Fotoğraf & Kamera Hobi Kişisel Bakım Konsol & Oyun Oyuncaklar Ses & MP3 Seyahat Telefon

Detaylı

01.01-30.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2011 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

01.01-30.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2011 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 KASA HESABI 35.779.972,80 35.779.972,80 0,00 0,00 102 BANKA HESABI 437.630.395,68 415.680.164,19 21.950.231,49 0,00 102 01 Vadesiz lar 437.512.772,43 415.678.898,72 21.833.873,71 0,00 102 01 03 Ziraat

Detaylı

Değerli TREND CARD Sahipleri;

Değerli TREND CARD Sahipleri; Değerli TREND CARD Sahipleri; İnegöl Alışveriş Merkezi nden yapacağınız alışverişlerde puan dönemi başladı ve Trend Card ile yapılan alışverişler şimdi çok daha avantajlı. Artık alışverişiniz sonucu puan

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2013 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2013 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Adı 100 KASA HESABI 19.501.404,63 19.501.404,63 0,00 0,00 102 BANKA HESABI 905.218.920,46 875.194.414,96 30.024.505,50 0,00 102 01 Vadesiz lar 724.976.322,15 699.203.669,51 25.772.652,64 0,00 102 01 03

Detaylı

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara GÜMRÜK VE TİC A R E T BAKANLIĞI O R TA ANADOLU GÜMRÜK VE TİC ARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SA YILI KAÇAK Ç ILIK LA M ÜCADELE KANUNUN SATIŞ Y E R İ V E S A A T İN İ VE EŞYA/ARACA

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı SUNUŞ Maliye Bakanlığı tarafından farklı nispetlerde amortisman oranlarının uygulamaya konması ile duran varlıklarda amortisman uygulaması oldukça zorlaşmış ve karmaşık hale gelmiştir. 28.04.2004 tarihinde

Detaylı

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013)

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) BAŞKAN : BAŞKAN VEKİLİ : SAYMAN : NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) -1 - İçme Sularımız Tahlil Ettirildi. Sitemiz BK ve CK bloklarından alınan su numunelerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde Kimyasal

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri Adres Telefon Faks

Detaylı

Ek I. Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası. 1. Yasanın Ana hatları. (1) Amaçlar

Ek I. Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası. 1. Yasanın Ana hatları. (1) Amaçlar . Yasanın Ana hatları () Amaçlar Ek I Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası (bundan sonra Yasa olarak anılacak), 96 yılında, tüketici kütlesini, imalatçılardan, ürünlerini

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29199 MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları

Detaylı

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1 1 YOLCUlAR IÇIN ll Jl 1 ı ı ıl ı ı ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J Hazırlayan : N :aml.l\,#; ft: ~~~uu.çu~.." ı.,"'"''~ Mu~&tu YOLCUNUN TANIMI Herhangi bir amaçla (ticaret, tahsil, memuriyet, ziyaret,

Detaylı

Sayfa 1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler. 333 1. Binalar

Sayfa 1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler. 333 1. Binalar Tebliğ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 333 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,

Detaylı

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ Meşgale Örnekleri Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler Bilgisayar,Büro Makineleri Ve Kırtasiye Elbise Temizleyicileri Ve Çamaşırhaneler Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Demir-Çelik

Detaylı

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ

AKTARİYE VE KURUYEMİŞ Meşgale Örnekleri Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Alkollü Ve Alkolsüz İçkiler Bilgisayar,Büro Makineleri Ve Kırtasiye Elbise Temizleyicileri Ve Çamaşırhaneler Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Demir-Çelik

Detaylı

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ AKTARİYE VE KURUYEMİŞ a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Ocak 2010 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri : Adres : Telefaks

Detaylı

333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI

333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI 333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Adı Faydalı Normal Tebliğ Ömrü Amortisman No (Yıl) Oranı (%) 1 Binalar Ticari, sınai,

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI )

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) (333, 339, 365 ve 389, 399, 418 ve 439 seri No.lu VUK GT) AMORTİSMAN

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı