SANAT ESERİNİN BAKIMI ve KORUNM ASI. TOMUR ATAGÖK VE HEYKEL MÜZESİ Md. Yrd. Fotoğraflar: TANCAN BALTALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAT ESERİNİN BAKIMI ve KORUNM ASI. TOMUR ATAGÖK VE HEYKEL MÜZESİ Md. Yrd. Fotoğraflar: TANCAN BALTALI"

Transkript

1 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nln giriş kap.s., - The entrance gate of the Istanbul Museum of Painting and Sculpture. SANAT ESERİNİN BAKIMI ve KORUNM ASI TOMUR ATAGÖK VE HEYKEL MÜZESİ Md. Yrd. Fotoğraflar: TANCAN BALTALI Müzelerin koleksiyonlarındaki sanat eserleri bir ülkenin m illi servetinden sayılır. Bu eserler halkın yayarlanması için müzelerde toplanmıştır. Müzelerin görevi, özellikle sanat eserlerini toplamak ve korumak, sonra da sergilerle halkın bilgi ve ilgisine sunmaktır. Böylelikle müzeler, eğitici sorumluluk yüklenmiş olur. Burada bir çelişki var gibi görünüyor. Öyle ya, sanat eserinin yaratıcısı insandır. Ondan, müzeler yoluyla faydalanacak olan da insandır. Zamanın tahribine karşı bu eserleri koruyacak olan da insandır ama, onlara en büyük zarar, yine insandan gelir. Dokunma yoluyla vücuttaki yağ tabakasını sanat eserine aktararak onun devamlılığını bozmaktan tutun da yangın ve benzeri felâketlere sebep olarak bu eserlerin yok olmasına kadar başlıca etken, insandır. O halde sanat eserini, insana rağmen korumak gerekiyor. Peki, bu nasıl olacak? Şüphesiz bilimsel yöntemlerle. Önce, sanat eserini bilmek, tanımak lâzım. Malzemesi ne olursa olsun, yağlıboya, sulubo- 8

2 ya, pastel, özgün-baskı, kuru veya yağlı kalem, seramik,terra-cotta, porselen, hulâsa çeşitleri sayılamayacak kadar çok eser bir kere müzeye girdi mi, koruma olayını zaruri kılar, işte sanat eserini bunun için tanımak lâzımdır: malzemesini bilerek bunların nelerden etkilendiğini anlamak gerekir ki önlemler alınsın. Bunun için, bugünün müzeleri koruma, bakım ve onarım lâboratuvarlarıyla, nem derecesini sabit tutan klima tesisleriyle şehir içinde özel bir fabrikaya dönüşmüştür. Bir sanat eserini teslim alan teknik uzman (onun öz değerine zarar vermeden) görsel ve gerekiyorsa mikro-kimyasal yöntemlerle eseri müşahede altına alır. Fizik gözlem diyebileceğimiz bu yöntemlerle eserin görülen yönü incelenir evvelâ: bir sanat eserine zarar veren ilk şey, onun görülmesine yarayan gün ışığı dır. Gün ışığı, bir takım ışınlar demetidir. Her elemanın tesiri ayrıdır. Bu yönden bir araştırma ve inceleme metodunu gerektirir. Mecelâ radyografisi yapılarak eserin «X» ışınıyla alt yapısı tesbit edilir. «Y» ışınlarıya yüzeyde olan çok küçük değişiklikler bile araştırılır. İnfra-ruj veya ultraviyole araştırması yapılarak dalga uzunlukları farklı ışınların tahribatı gözlenir. Bu lâboratuvar çalışmalarına mikro-kimyasal yöntem de eklenir. Tıpkı biopsi yapar gibi, ufacık bir parçası alınarak sanat eserinin bütünü hakkında, bütünün uğradığı kimyasal değişiklikler hakkında gerçek bir fikir edinilir. Mikro-kimya, bileşikleri belirlemeye, mikroskopi ise bu bileşiklerin yerlerini tesbite yarar. Sanat eserini tanımak demek, müzeci açısından, durum tesbiti yapmak demektir. Asıl koruma işlemi işte bundan sonra başlayacaktır. Bu araştırmalar, sanat eserinin ne dereceye kadar değişmeye uğradığını kanıtlayacaktır. Bu değişmeye, biz daha açık olarak «bozulma» diyebiliriz. İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde sanat eserlerinin depolanması. - The storing of works of art in İstanbul Museum of Painting and Sculpture. Restore edilen bir eski eser (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi). - Restoration of an old work of art (İstanbul Museum of Painting and Sculpture). Bir eski resmin restorasyondan önceki hali. - An old painting before restoration. Neden bozulur bir sanat eseri? Bu, evvelâ onun maddi yapısına, sonra da dış etkenlerin şiddet, cins ve süreklilik derecesine bağlıdır. Maddi yapı, eserin iptidai maddesiyle ilgilidir. Bunlar organik olabilir: kösele, parşömen, kâ-

3 Resimlerin bakım ve koruma işlerinin yapıldığı bir laboratuvar (National Gallery of Art, Washington, D.C., USA) - Laboratory in which maintenance and restoration of paintings are carried out (National Gallery of Art, Washington D.C., U.S.A.) ğıt, dokuma kumaş, kemik ve fildişi gibi, ki en dayanıksız maddelerdir. Zamana mukavemet edemez. Hava ve su (yağmur) tesirlerinden bozulurlar. Sanat eserlerinin iptidai maddesi maden ve alaşımları olabilir; bunlar ısı, ışık etkenlerine, biyolojik tesirlere cevap vermezler. Yalnız rutubete karşı, hava tesirlerine karşı duyarlıdırlar. Altın, gümüş, kalay, bakır, demir, tunç, pirinç gibi nesnelerden yapılan sanat eserleri, yüzyıllara karşı, sıralanış derecesiyle dayanıklıdırlar. İptidai maddesi silisli ve silikatlı olan, mermerden veya gözenekli taşlardan yapılan eserler nem değişikliklerinden etkilenir. Isı farkı, bunlardaki suda erimiş halde bulunan tuzları genleştirdiğinden, çözülmelerine eserin de parçalanmasına sebep olur. Tuğla ve taştan yapılma mimarlık eserleri, seramik eşya böyledir. Duvar resimleri veya yağlıboya tablolar, bilhassa boyayı ezmek için kullanılan ve katman (medium) dediğimiz aracılar veya tesbit için yüzeye sürülen vernik gibi organik, ya da İnorganik maddeler yüzünden bozulmaya başlar. Boya ile katmanların esneklik derecesi ayni olmadığından ısı ve nem karşısında bunların bir kısmı daha çabuk bozulur. Büzülme sonucu, eser, çatlaklarla dolar (Mona Lisa gibi). Gerçi La Gioconda zamana bir hayli mukavemet etmiştir. Fakat yapılalı elli seneyi bile bulmadan boyaları dökülen şaheserler de vardır. Tuvalin hazırlık malzemesi de bu bakımdan İncelenmeğe değer. Nekadar sağlıklı olsa da «homogen» olmayan malzeme, dayanıksızdır. Peki, bozulmaya karşı, dış tesirlere ne gibi tedbirler alacağız? Eserleri nasıl koruyacağız? Bilindiği gibi, sanat eseri, bir atmosfer tabakası ile kuşatılmıştır. Bu tabaka, çeşitli gazlardan ve nemden oluşmuştur. Eseri dışından kuşatan etkenler, atmosferik koşullar, iklim koşulları, küf, mikro-organizma, böcek, hattâ insan ve ışık gibi öğelerden meydana gelir. Yüksek nisbi nem derecesi (RH), kirli hava ve 10

4 toz, yıpratıcı atmosferik koşullardır. Müzelerde (RH)ın, yani nisbi nemin %50 veya %55 i geçmemesi gerekir. Özellikle buna duyarlı resimlerin sabit bir nem derecesinde bulundurulması lâzımdır. Nisbi nemin kontrolü, sıcaklık kontrolüyle paraleldir. Isı derecesi yükseldikçe, havadaki nem derecesi de artar. Sıcaklığı düşürmeden nem derecesini düşürmek için siiikajel kullanılır. Silikajel, kum ve kuarts bileşiminden ibarettir. Kendi hacminin birkaç katı rutubeti emer ve fırınlanarak tekrar tekrar kullanılır. Özellikle etnografya müzelerinde... Havadaki toz ve sanayi artığı gazlar da sanat eseri için tehlikeli yıpratıcılardır. Buna karşı aspiratör kullanılır ve bu yöntemle hava süzülür, arındırılır. Ama bütün müzenin havasını temiz tutmak, müze binasında bodrum katlarını kaplayan bir alt yapı tesislerine ihtiyaç gösterir. İngilterede «Tate Gallery»de, Madrid'te «Prado» müzesinde denenen çok masraflı bir girişimdir. Onun yerine Paris'te Louvre müzesindeki «Mona Lisa» tablosuna yapıldığı gibi, bazı sanat eserlerini cam altına alıp havadan arıtmak, yani yalıtım sistemi uygulamak daha pratik olur. Dış etkenler arasında bulunan sıcaklığın kontrolü, havalandırma, böceklerden koruma kolay ve masrafsız bakım şekilleridir. Müzelerde, ısı, sürekli olarak C de tutularak sıcaklık farkı asgariye indirgenir. Böylece resimlerin genişleyip çatlaması önlenir. 25 C nin üzerine çıkıldığında ısı ve ona bağlı nisbi nem durumu değişir. Havalandırılmış müze salonlarında ve depolarda nisbi nem %10-%20 arasında fazlalaşır. Bu da küf ve mikroorganizmaların oluşmasına yol açar. Klima sistemi, bu sebeple müzelerde gereklidir. Ama pencereler açılarak da müze salon ce depoları zaman zaman havalandırılır. Sanat eserlerini yıpratan ve hemen hiç ehemmiyet verilmeyen sebeplerden biri de bilhassa depolama ve teşhir sırasındaki nakillerden doğan titreşimdir. Sık sık oradan oraya nakledilen bir eser, nekadar korunursa korunsun, harabolur. Titreşim özellikle dokuların ve dokumaların yıpranmasını hızlandırır. Bu sebeple, sanat eserleri, mecbur kalınmadıkça bir yerden bir yere nakledilmemeli, yeri değiştirilmemelidir. İmpressioniste'lerin ancak Rus ihtilâlinin ellinci yılı vesilesiyle Fransadan Leningrad a, La Guemica, Picasso nun bir sergisi dolayısiyle Amerika dan Fransa'ya, Leonardo nun ünlü Mona Lisa sı bir dünya fuarı dolayısiyle bir kere Japonya'ya nakledilmişti. Işık öğesine gelince, belki en önemli tahrip vasıtası odur. Her madde, ışığa karşı dayanıksızdır. ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) gün ışığının kullanılmasını yasakladığı gibi ışıklandırma konusunda da bilimsel öneriler getirmiştir. Eserler üzerine düşen aydınlatmanın şiddeti, eserin her noktasında lüks arasında olacak, ultraviyole ışınları önlenecek, aydınlatmada renk sıcaklığı 400 Kelwin ölçüsünü geçmeyecek, özellikle eserler yalnız sergileme sırasında aydınlatılacaktır. Sair zamanlarda karanlıkta tutulacaktır. Bu önerilerin doğrultusunda öncelikle gün ışığının kırılması lâzımdır. Pratikte aluminium gibi donuk perdeler ışık akımına istenilen yönü vererek ışıktan zarar görmeyi önler. Bunun yanısıra yarı saydam perdeler (buzlu camlar, mat camlar), panjurlar-önerilebilir. Endirekt ışık, hele sun i ışık söz konusu olunca, evvelâ bir duvara yansıtılmak suretiyle aydınlatmayı daha sağlıklı kılar. En çok kullanılan flöoresan lâmbaların ışığı ancak bu şekilde verilirse zararları hafifletilmiş olur. Görülüyor ki, sanat eserinin korunması çok yönlü hazırlık, çok yönlü bakım isteyen bir iş. Bizim, henüz emekleme devrinde olan müzelerimiz için uzmanlar yetiştirerek müze binalarının kurulmasından itibaren bu koşulları sağlamak daha kolay görünüyor. Resim ve Heykel Müzesi nde gün ışığıyla sun i ışığın karıştığı bir aydınlatma örneği: Teşhir salonarından biri. - Example of a room in the Museum of Painting and Sculpture illuminated by a combination of natural and artificial light.

5 THE PRESERVATION OF WORKS OF ART Text : Tomur ATAGOK A work of art is threatened first of all by the atmosphere by which it is surrounded. High humidity, dust and pollution are all highly destructive agents, in a museum or art gallery the humidity must be kept below 50%, or at most 55%, and, in the case of paintings, should be kept absolutely constant. The temperature must also be strictly controlled, as changes in temperature give rise to changes in humidity. Control of the temperature is, however, relatively easy and inexpensive. In art galeries the temperature should be kept between 18-20, as any temperatures higher than this will cause dangerous changes in the humidity Air conditioning is essential in all museums, but now and again the windows should be opened and the rooms thoroughly aired. 41

6 Dust and industrial gases are also extremely harmful, and the air in which the objects stand should be filtered and purified. This entails, however, the instalation of highly expensive plant, and in many galleries the paintings are protected merely by glass fromes. Another danger to the preservation of works of art arises from movement and vibration. It is absolutely essential that any movement of objects from one place to another should be kept to an absolute minimum. As for light, this is perhaps the most destructive agent of all. All materials are damaged by light to a greater or lesser extent, and it is most important that they should never be ex posed directly to natural sunlight. If natural light is employed it should be reflected or refracted by the use of frosted glass, blinds or reflectors, while the intensity of artificial light must be carefully controlled. At the same time ultraviolet rays must be suppressed and heat must be kept below 4000 Kelwins. Objects should be exposed to light only during the hours of exhibition. This all shows how complex and difficult is the task of preserving works of art from dangers in the environment. At the moment, we in this country are just beginning to feel our way, and real achievement can only follow the training of experts and the construction of specialy planned buildings. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde bir teşhir salonu. -A room in the Istanbul Museum of Pointing and Sculpture. Restorasyon atelyesinde tamire alınan eserler. - Works awaiting repair in the restoration laboratory. Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi 5 A

Görüşler / Opinion Papers

Görüşler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliği 28, 3 (2014), 338-351 Görüşler / Opinion Papers Arşiv ve Kütüphanelerdeki Risklere Yönelik Pasif Korumanın Önemi Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu * Öz Dünyada ve ülkemizde afetler ve diğer

Detaylı

TAPU VE KADASTRO ARŞİV BELGELERİNİN RESTORASYONU VE KONSERVASYONU

TAPU VE KADASTRO ARŞİV BELGELERİNİN RESTORASYONU VE KONSERVASYONU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Arşiv Dairesi Başkanlığı TAPU VE KADASTRO ARŞİV BELGELERİNİN RESTORASYONU VE KONSERVASYONU ANKARA-2013 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Detaylı

ARŞİV BİNALARINDA RİSKLERE YÖNELİK KORUMA ÇALIŞMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİVLERİ ÖRNEĞİ

ARŞİV BİNALARINDA RİSKLERE YÖNELİK KORUMA ÇALIŞMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİVLERİ ÖRNEĞİ ARŞİV BİNALARINDA RİSKLERE YÖNELİK KORUMA ÇALIŞMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİVLERİ ÖRNEĞİ PRESERVATION STUDIES IN ARCHIVE BUILDINGS AGAINST RISKS A CASE STUDY: ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY

Detaylı

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1 ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE

Detaylı

DOLMABAHÇE SARAYINDA DÖRT BÜYÜK SALONDA YÜKSEK LİSANS TEZİ ARZU ECEOĞLU

DOLMABAHÇE SARAYINDA DÖRT BÜYÜK SALONDA YÜKSEK LİSANS TEZİ ARZU ECEOĞLU T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOLMABAHÇE SARAYINDA DÖRT BÜYÜK SALONDA İÇ MİMARİDE KULLANILAN RENKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ ARZU ECEOĞLU Anabilim Dalı: Fen Bilimleri Enstitüsü Programı:

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: A0018

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: A0018 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: A0018 NATURAL AND APPLIED SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) Received: December 2006 Accepted: January

Detaylı

MÜZELER İÇİN AFET VE ACİL DURUM PLANI KILAVUZU YÜKSEK LİSANS TEZİ. Sevinç Bilgen SUNGAY 522091008. Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı

MÜZELER İÇİN AFET VE ACİL DURUM PLANI KILAVUZU YÜKSEK LİSANS TEZİ. Sevinç Bilgen SUNGAY 522091008. Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZELER İÇİN AFET VE ACİL DURUM PLANI KILAVUZU YÜKSEK LİSANS TEZİ Sevinç Bilgen SUNGAY 522091008 Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı Afet Yönetimi

Detaylı

IFLA İLKELERİ. Derleyen ve baskıya hazırlayan Edward P. Adcock. Katkıda bulunanlar Marie-Thérèse Varlamoff ve Virginie Kremp

IFLA İLKELERİ. Derleyen ve baskıya hazırlayan Edward P. Adcock. Katkıda bulunanlar Marie-Thérèse Varlamoff ve Virginie Kremp International Federation of Library Associations and Institutions Core Programme on Preservation and Conservation and Council on Library and Information Resources KÜTÜPHANE MALZEMESİNİN BAKIM VE KULLANIMINDA

Detaylı

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi The Journal of Information and Documentation Studies Sayı/Number: 2, Sayfa/Pages: 21-38, İstanbul,

Detaylı

HAVA KİRLENMESİNİN KONTROLÜ

HAVA KİRLENMESİNİN KONTROLÜ HAVA KİRLENMESİNİN KONTROLÜ Mehmet ÖZYAĞC1LAR Kimya Y. Mühendisi Summary This article attempts to give some general concepts of air pollution control. Adverse health effects. of and the damages caused

Detaylı

AHŞABINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIN... Emprenye / Önkoruma İşlemi ve Tesisleri Emprenye ve Önkoruma Nedir?

AHŞABINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIN... Emprenye / Önkoruma İşlemi ve Tesisleri Emprenye ve Önkoruma Nedir? AHŞABINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIN... Emprenye / Önkoruma İşlemi ve Tesisleri Emprenye ve Önkoruma Nedir? Ahşap önkoruma ya da eski adı ile emprenye ahşabın bünyesine, onu zararlı mantar ve böceklerden koruma amacı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN TASARIM VE BASIM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ; T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN TASARIM VE BASIM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ; T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN TASARIM VE BASIM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ; Bu gelişmelerin tasarım programları ve baskı teknolojileri açısından incelenmesi T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi

Detaylı

Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri

Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1167 Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri Serap BUYURGAN* Öz Araştırmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

TADİLAT İSTANBUL 2007

TADİLAT İSTANBUL 2007 TADİLAT İSTANBUL 2007 YAPI YENİLEME FUARI 7-10 HAZİRAN 2007 İSTANBUL EXPO CENTER TADİLAT İSTANBUL FUARI NDA KORUMA VE RESTORASYON YAPI SEKTÖRÜNDE YAPI YENİLEME/RENOVASYON TRENDİ Yapı yenileme kavramı,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SERAMĐK ANA SANAT DALI DÜŞÜK DERECELĐ (750 C 1020 C) KROMATLI SIRLAR

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SERAMĐK ANA SANAT DALI DÜŞÜK DERECELĐ (750 C 1020 C) KROMATLI SIRLAR T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SERAMĐK ANA SANAT DALI DÜŞÜK DERECELĐ (750 C 1020 C) KROMATLI SIRLAR Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Hasan Sencer SARI Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

(ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE

(ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE 1 2 AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog: Sivil Toplum Müzeler Hibe Programı (ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE - EuropeAid/130081/D/ACT/TR) Sözleşme No: TR0803.02-02/23 EU-Turkey Intercultural Dialogue:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

MAGNEZYUM ALAġIMLARININ TIG KAYNAK ÖZELLĠKLERĠ

MAGNEZYUM ALAġIMLARININ TIG KAYNAK ÖZELLĠKLERĠ T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MAGNEZYUM ALAġIMLARININ TIG KAYNAK ÖZELLĠKLERĠ Erhan ERATICI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ METAL EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI METAL EĞĠTĠMĠ PROGRAMI DANIġMAN Yrd. Doç.

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AYDINLATMA

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AYDINLATMA T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AYDINLATMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik Müh. Billur ONUR Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. Enstitü

Detaylı

Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi

Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi izzet yuksek-6:sablon 24.11.2011 12:18 Page 63 Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi Yrd. Doç. Dr. İzzet YÜKSEK Prof. Dr. Tülay ESİN ÖZET Yapı içindeki iç hava kalitesinin

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN 8. GRUP Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN Uydudan Görüntülenmiş Dünyadaki Hava Kirliliği (Nasa) ATMOSFER Dünyayı çepeçevre saran renksiz gaz kütlesine atmosfer adı verilir.

Detaylı

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNDEN HIZLI KALIP DEĞİŞİMİ VE BİR İMALAT İŞLETMESİ UYGULAMASI

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNDEN HIZLI KALIP DEĞİŞİMİ VE BİR İMALAT İŞLETMESİ UYGULAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNDEN HIZLI KALIP DEĞİŞİMİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI ADANA DA ÇOK KATLI KONUT BİNALARINDAKİ MEKÂNSAL YALITIM PROBLEMLERİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Zeliha ŞAHİN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma.

Anahtar Kelimeler: Uyum, İklim Değişimi, Kuraklık, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma. Kadıoğlu, M., 2008: Küresel İklim Değişikliği ve Uyum Stratejiler, s. 69-94, Kar Hidrolojisi Konferansı, 27-28 Mart, 2008 DSİ VII. Bölge Müdürlüğü Erzurum. Küresel Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Stratejileri

Detaylı

izomas Şirketler Grubu

izomas Şirketler Grubu izomas Şirketler Grubu Ürün Broşürü Bentoshield Max Drainage Geocomposite WaterStop BS Adcos Kemper System Endüstriyel Zemin Kaplama Onarım ve Güçlendirme Korozyon Tamirleri İskele Onarımları Statik Takviyeler

Detaylı

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Architecture / Mimari : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı