BÖLÜM 1 KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1 KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI"

Transkript

1 BÖLÜM 1 KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI Genel olarak kazanları,bir yakıttaki enerjiyi ısı şeklinde açığa çıkartarak oluşan ısı enerjisini bir akışkana verecek şekilde imal edilmiş ve basınç altında çalışan kapalı bir kap olarak tanımlayabiliriz. Kazanlar konutlarda ısınma için kullanılabildiği gibi enerji gereksinimi olan birçok sanayi dalında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kazanlarda üretilen buhar,sanayi proseslerinde doğrudan ısı enerjisi olarak pişirme, kurutma gibi işlerde ve buhar makineleri veya türbinlerde harekete dönüştürülerek mekanik enerji olarak birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanım ihtiyaçlarına göre çok değişik türlerde üretilen kazanlar,ilk yatırım ve işletme giderleri bakımından oldukça pahalı enerji üreteçleridir.bu nedenle,amaca uygun kazan seçilmeli,işletilmesinde ve bakımında gerekli özen gösterilmelidir. 1.1.Kazan Tipleri Sıcak su sağlamadan gelişmiş büyük su borulu tipleri vasıtasıyla güç üretimine kadar geniş bir alanda kullanılan kazanlar; kullanılan yakıtın cinsine,yakıtın yakıldığı ocağın cinsine, ürettikleri akışkanın cinsine, çalışma basıncına, yapım tarzına ve imalat malzemesi cinsine göre çok değişik şekilde sınıflandırılabilir. Aşağıda bazı kazan tipleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir Yatay Kazanlar Bu tip kazanlarda su ve yanma bölgesi dıştaki silindir muhafaza ile çevrilidir. Beş tipi mevcuttur; 1.Çift alev borulu kazanlar 2.Ekonomik kazanlar

2 3.Paket kazanlar 4.Termal depolu kazanlar 5.Lokomotif kazanlar Çift Alev Borulu Kazanlar Bu kazanlar tuğla duvar üzerine sabitleştirilmiştir.iki adet alev borusu vardır.bunlar mekanik ızgaralı veya brülörlü olabilir.(şekil 1.1) Gazlar iki alev borusundan kazanın cidar kısmına geçer,buradan bir iniş borusu vasıtasıyla su bölgesinin alt tarafındaki tuğlalı bölgeye iner ve tuğla arasından kazanın önüne doğru devam eder,sonra gazlar kazanın iki yan tarafındaki akış bölgelerinden geçerek hava akımı kontrollü damper vasıtasıyla bacaya girer. Isı transferinin %75 i taban akışından önce alev borularında olmaktadır.bir miktar ısı transferi de taban ve yan akışlarda olmaktadır. Çift alev borulu kazanlar 5500 kg/h debi ve 3 GCal/h e kadar olan ısı ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Bu tip kazanlar geniş olmaları nedeniyle kolaylıkla ve sağlıklı bir şekilde temizlenebilir.

3 Değişken buhar yüklerine karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Isınma yüzeyinin nispeten yetersiz olması nedeniyle baca gazının çıkış sıcaklığı yüksek olmaktadır,bu atık ısıdan ekonomizer kurulması suretiyle faydalanmak mümkündür. Bu tip kazanlarda kızdırıcılar da kullanılabilir. Katı yakacaklar kullanıldığında bu tip kazanların ısıl verimleri %65-70,mekanik yükleme halinde %80,sıvı yakıt kullanılması durumunda ve besleme suyu veya giriş havası ısıtılarak kullanıldığında ise %85 e kadar çıkabilmektedir

4 Ekonomik Kazanlar Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin buhar ihtiyacı için çok kullanılan bir kazan çeşididir. İlk olarak gemiler için geliştirilmiştir. Ekonomik kazanlarda yatay bir silindirik muhafaza bulunur. Eski tuğlalı tip ekonomik kazanlarda taban ve yanlarda gaz akışı mevcut olmasına rağmen, modern kazanlarda dizayn değişikliği yapılmış ve taban ve yan akışlar iptal edilmiştir.bu tip kazanlarda, sıcak gaz, alev borularından kazanın arkasına doğru geçer ve çoğunlukla ateş tuğlası ile çevrilmiş olan çelik bir yanma odasına girer.eğer bu oda su ile çevriliyse kazana wetback,yanma odası kazan su bölgesinin dışında ve kazanın arkasında ayrı bir yerde tesis edilmişse bu kazana da dryback denir. İki geçişli kazanlarda,yanma odasından çıkan gazlar,su seviyesinin aşağısına yerleştirilmiş olan duman borularından geçerek kazanın ön kısmına dönerek dumanlığa girer ve oradan bacaya geçer. Bununla birlikte eğer kazanın arkasına giden gazlar ikinci bir duman borusu gurubundan geçerek bacaya çıkarsa,bu kazanlara da üç geçişli kazanlar denir. Dolayısıyla bir ekonomik kazan dryback, wetback,iki veya üç geçişli olabilmektedir.(şekil 1.2a-1.2b)

5 İki geçişli ekonomik kazanların verimleri katı yakıt kullanıldığı zaman %80,sıvı yakıtlar kullanıldığında %84,gaz yakıtlarda ise %86 ya kadar çıkabilmektedir.

6 Paket Kazanlar Paket kazanlar oldukça verimli kazanlar olup ekonomik kazanların geliştirilmiş bir tipidir. Bu tip kazanlar iki,üç veya dört geçişli olabilmektedir. İki veya dört geçişli olanlarda çıkış gazları kazanın önünden,üç geçişli olanlarda ise arka tarafından bacaya verilmektedir.(şekil 1.3) Çoğunlukla yakıt olarak fueloil kullanılır. Su ve fueloil için besleme pompaları, fueloil ısıtıcıları ve kontrol panosu gibi yan ekipmanların hepsi aynı şasi üzerine oturtulmuştur. Paket kazanlar 500 kg/h debi ve 0.25 GCal/h deki ısı ihtiyaçlarından kg/h debi ve 17 GCal/h e kadar olan ısı ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.3 geçişli paket kazanlarda en çok kullanılan yakıt olan fueloil kullanıldığında verim %90 civarındadır Termal Depolu Kazanlar Esasında ekonomik tip kazan olmasına rağmen daha büyük boyutlu, derinliği daha fazla ve su bölgesi alev borularının üzerindedir.(şekil 1.4)

7 Su çalışma seviyesi,diğer silindirik tip kazanların kabul edilebilir çalışma sınırından daha geniş aralıklardadır. Düşük kapasitede çalıştığı zamanlarda bile ateşleme oranı oldukça dengelidir. Düşük buhar istendiği durumlarda su seviyesi yükselir ve ısı depolanır. Yüksek ısı çekildiği durumlarda ise ortalama üretim ısısıyla birlikte,depolanmış olan ısıya bağlı olarak buhar sisteme gönderilir ve kazandaki su seviyesi düşer Lokomotif Kazanlar Lokomotif kazanların ilk modelleri demir yollarında denenmiştir. Bu tip kazanların buhar kapasiteleri oldukça düşüktür. Yatay silindirik bir dış muhafaza içerisinde,yanma bölgesinden dumanlığa kadar uzanan duman borularından oluşmaktadır. Duman kazan boyunca bu borulardan geçer ve bacaya gider. (Şekil 1.5)

8 Bu tip kazanlarda yanma bölgesi küllüğün üzerindedir ve etrafı su ile çevrilidir. Dar duman borularının yüzey alanlarının suyla teması direkt olduğundan bu tip kazanlar oldukça verimlidir. Bununla beraber duman borularının oldukça fazla sayıda olmaları ve su altında çok yer kapladıkları için buhar üretimi esnasında duman borularının küçük bir kısmı su seviyesinin üzerinde kalır. Sonuç olarak da yaş buhar elde edilir Su Borulu Kazanlar Su borulu kazanlar 9000 kg/h debi ve 17 bar dan yüksek olmayan basınçtaki buhar ihtiyaçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 24 bar, 340 C ve kg/h in üzerinde buhar üretebilen, güçlü, modern tip kazanlar yapılabilmektedir. Böyle kazanlar çok büyük olmayan fabrikalarda güç ihtiyacını karşılayabilirler. Su borulu kazanlar yüksek sıcaklıktaki büyük buhar üretimleri ile güç üretimi veya bazı prosesler için halen tercih edilmektedirler. Yüksek çalışma basınçları ve artan ihtiyaçlar için silindirik tipteki kazanların çok sağlam bir yapıda yapılmış olmaları gereklidir. Bu gereksinim dolayısıyla radyasyon ve konveksiyonla ısıtılan borular içerisinden su sirkülasyonu sağlanmış olan su borulu kazanlar kullanılmaktadır. ( Şekil 1.6)

9 Bir su borulu kazanda mekanik ızgaralı katı yakıt, toz yakıt, sıvı yakıt veya gaz brülörü ile ateşleme olabilir. Bununla birlikte, mekanik ızgaralı ocaklar, büyük tip kazanlar için pek uygun değildir, çünkü büyük kazanlarda ocak bölümü çok büyük yer kaplar. Su borulu kazanların alev ve duman boruları refraktör yapı veya tuğla ile ısıl yalıtımı yapılmış ve metal kaplama ile çevrilmiş bir gövde içerisindedir. Kazandaki radyant su boruları alevle karşı karşıyadır. Konveksiyon boruları olarak adlandırılan diğer borular genellikle kazanın yan bölümlerinde gruplanır. Az eğimli su borulu kazanlarda su sirkülasyonunun kötü olması nedeniyle, özellikle buhar kapasitesi artınca bu kazanlarda bazı problemler ortaya çıkar. Bu problemlerden en önemlisi, buharın depoya kadar sürüklenmeyerek, az eğimli borular içerisinde buhar cepleri oluşturmasıdır. Buharın suya göre kötü bir iletken olması nedeniyle boru malzemesinin sıcaklığı artar ve borular çok kısa zamanda tahrip olur. Bu yüzden buhar yükü 60 kg/m 2 h değerini aşan su borulu kazanlar su- buhar sirkülasyonunu artırmak için dik borulu olarak imal edilir. Dik su borulu kazanlarda üstteki depodan başka, birde altta daha küçük çaplı depo bulunur. Bu depolar dik veya dike yakın borular ile birbiriyle irtibatlıdır. Kazanın nispeten soğuk kısmında bulunan borular iniş boruları adını alır ve su üstteki depodan aşağıdaki depoya gelir. Çıkış boruları dediğimiz kazanın

10 daha sıcak bölgesindeki borulardan ise buhar su karışımı alttaki depodan üstteki depoya yükselir. Kullanma yerlerine ve buhar kapasitelerine göre bu kazanlar çok değişik şekilde yapılır. Bunlar deponun yerleştiriliş şekli ve sayılarına göre 2, 3, 4 ve 5 depolu olarak adlandırılmaktadır. Ekonomizerli su borulu kazanlarda katı yakıt kullanıldığı hallerde verimleri % 88, sıvı yakıt kullanıldığında ise % 90 civarındadır Cebri Su Sirkülasyonlu Kazanlar Bazen su borulu kazanlarda, suyun normalden çok daha hızlı sirküle edilmesi istenir. Böyle durumlar için su borulu kazanlardan bazıları bir cebri su sirkülasyaon pompasıyla takviye edilmiştir. Bu pompalar vasıtasıyla yapılan sirkülasyonla kazan kapasitesine de bağlı olarak tabii sirkülasyona göre buhar talebinin 20 katını bulan oranlara ulaşılabilir Dökme Dilimli Kazanlar Dökme dilimli kazanlar genellikle kalorifer tesisatlarında küçük sanayide sıcak su ve alçak basınçlı buhar üretimi için kullanılır. Buhar üretiminde 2 bar, sıcak su üretiminde ise 3 bar basınca kadar imal edilirler. Bu tip kazanlar sistemin ısı ihtiyacına göre dökme çelikli içi boş bölümlerden imal edilirler. Kazan içindeki döküm radyatörler sisteme dağıtılan sıcak suyu muhafaza ederler. Yakıttan suya ısı transferi bu bölgede olmaktadır. Kazan içine yerleştirilmiş olan radyatör demetleri yakıttan açığa çıkan enerjiyle ısıtılarak ısı transferi gerçekleştirilir. Daha sonra sıcak gazlar profildeki iç duman boruları vasıtasıyla bacaya geçerler (Şekil 1.7).

11 Standart dilimler halinde dökülen parçalar kullanma yerlerinde kolayca monte edilebilir şekildedir. Bu tip kazanlar profiller halinde taşınabildikleri için özellikle yerleşimin güç olduğu yerlerde kullanılışlıdır. Bu kazanlarda fuel oil, doğal gaz veya katı yakıtlar kullanılabilir Kazanların Verimli Çalıştırılması Kazan seçimi yapılırken işletmenin yıllık, aylık ve günlük bazda halihazırdaki buhar ihtiyaçlarının bilinmesi ve yakın gelecekte olabilecek yük durumlarının göz önüne alınması gereklidir. Bu durumda kazan seçiminde daha kolay ve daha isabetli kararlar verilebilecektir. Kullanılan kazanlar mümkün olduğunca maksimum talebi karşılayacak yanma oranında çalıştırılmalıdır.

12 Kazandaki buhar basıncının düşürülmesi ile yakıt faturasında % 1-2 lik bir tasarruf sağlayabilmektedir. Bu amaçla kazanlar, prosesteki ihtiyaç göz önüne alınmak kaydıyla, kendi orijinal çalışma basınçlarının altında çalıştırılabilirler. Bu tasarrufların bir kısmı baca gazı sıcaklığının düşmesi ve bununla birlikte oluşan kazan verimindeki artıştan dolayıdır. Kazan yüzeyinden olan ısı kayıpları da basıncın düşürülmesiyle orantılı olarak bir miktar düşecektir. Kazanın çalışma basıncında sağlanan düşme ile verimde sağlanabilecek artış Şekil 1.8 de gösterilmiştir.

13 1.3. Kazan Verimini Etkileyen Faktörler Kazan verimini etkileyen faktörler aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir: 1. Eksik Yanma 8. Kazan Yükü 2. Su Buharındaki Isı 9. Kazan Yüzeyinden Olan Isı Kayıpları 3. Kuru Baca Gazındaki Isı 10. Blöfteki Isı 4. Fazla Hava 11. Besi Suyu Sıcaklığı 5. Baca Gazı Sıcaklığı 12. Kondensatın Geri Kazanımı 6. Yakıt Cinsi 13. Yanma Havası Sıcaklığı 7. Brülörler Eksik Yanma Eksik yanmayla oluşan ısı kayıpları, katı veya sıvı yakıt içerisinde bulunan yanabilir maddelerin yanmayarak kül içinde kaldığı veya baca gazında yanmamış karbon oluştuğu zaman meydana gelmektedir. Eğer ayarı yapılmış ayarlanarak iyi bir yanma sağlanabilir. ve modern bir yanma ekipmanı kullanılıyorsa hava fazlalığı Eksik yanmanın olduğu bir kazanda tam yanmayı sağlamak amacıyla düşük olan hava yakıt oranı olması gereken değerin üzerine çıkarılırsa bunun sonucunda bacadan atılan enerjide artacaktır. Bundan dolayı baca gazındaki O 2 miktarını optimum seviyede tutmak gerekir. Soğuk yanma havasının fazlalığından veya alevin soğuk yüzeyden geçmesinin neden olduğu alev soğumasından sakınılmalıdır. Yakma sisteminin ilk seçimi ve sonraki bakımı çok önemlidir. Yakıt ile hava orantılı olarak verilirse bile yanma hacminin kaldırılamayacağı kadar debi uygulanması tam yanmayı engeller. Bu durumda yanma bacada devam edecektir. Böylece yararlı enerjinin bir kısmı bacadan dışarı atılmış olacaktır.

14 Su Buharındaki Isı Yakıtlar serbest nem şeklinde ve kimyasal kompozisyonlarından dolayı içerisinde nem bulundurur. Yakıtın içerisinde bulunan nem yanma esnasında buharlaşarak açığa çıkmaktadır. Su buharı olarak ortaya çıkan nem, kazandaki faydalı enerjinin bir kısmının bacadan dışarı atılmasına sebep olmaktadır. Yakıttaki serbest nemin yakmadan önce mümkün olduğunca azaltılması enerji tasarrufu açısından gereklidir. Katı yakıtlarda kömürün stoklanması sırasında veya yakmadan önce ıslanmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca katı yakıt alımında yakıtın kimyasal kompozisyonuna bakılarak düşük nem bulunduranlar tercih edilmelidir. Katı yakıtlarda hidrokarbon ve yanması sonucunda ortaya çıkan buhar veya doğal nem ile ilgili olarak çok az şey yapılabilmektedir. Su buharı ile olan en yüksek kayıplar kimyasal kompozisyonları nedeniyle gaz yakıtlarda meydana gelmektedir Kuru Baca Gazındaki Isı Baca gazındaki su buharı sebebiyle meydana gelen kayıplara ilave olarak CO 2 ve yanmada önemli bir rolü olmayan nitrojenin çoğu tarafından da dışarı ısı taşınmaktadır.yanma için gerekli olan O 2 nin yüksek olmasında faydalı ısıyı bacaya taşır. Isı kayıpları fazla havayı ve bacagazı sıcaklığını optimum seviyeye indirme yoluyla kontrol edilmelidir.şekil 1.9 da, O 2 veya CO 2 e bağlı olarak fazla havanın bulunması, Şekil 1.10 de ise fazla hava ve bacagazı sıcaklığına bağlı olarak yakıt kaybının bulunması basit olarak gösterilmektedir.

15

16

17 Şekil 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 ve 1.16 de de değişik yakıt türleri için O 2 veya CO 2 ve gaz sıcaklığına bağlı olarak meydana gelebilecek bacagazı kayıpları görülmektedir. (Yakıtın üst ısıl değerine ve 20 C ortam sıcaklığına göre hazırlanmıştır.)

18 (Yakıtın üst ısıl değerine ve 20 C ortam sıcaklığına göre hazırlanmıştır.)

19 (Yakıtın üst ısıl değerine ve 20 C ortam sıcaklığına göre hazırlanmıştır.)

20 (Yakıtın üst ısıl değerine ve 20 C ortam sıcaklığına göre hazırlanmıştır.)

21 (Yakıtın üst ısıl değeri yaklaşık 6500 Kcal/kg alınarak hazırlanmıştır.)

22 (Yakıtın üst ısıl değeri yaklaşık 7000 Kcal/kg alınarak hazırlanmıştır.) Ayrıca aşağıdaki verilen formüllerin kullanılmasıyla daha isabetli sonuç alınabilmektedir. 1 - Uçucu Küldeki Yanabilir Maddeler Nedeniyle Olan Kayıp: A L FA = fuel x F FA x FA x CFA ) x (1 C 8083 H a x 100 L FA : % olarak uçucu külle olan ısı kaybı A fuel :Yakıttaki külün ağırlıkça yüzdesi F FA : Uçucu külün toplam küldeki ağırlıkça yüzdesi C FA : Uçucu küldeki yanabilir maddelerin ağırlıkça yüzdesi H a : Üst ısıl değer (Kcal/kg)

23 2 - Curuftaki Yanabilir Maddeler Nedeniyle Olan Kayıp: A L SA = fuel x F SA x SA x CSA ) x (1 C 8083 H a x 100 L SA : Curuftaki yanabilir maddeler nedeniyle olan kayıp F SA : Curuf külünün toplam kütledeki ağırlıkça yüzdesi C SA : Curuftaki yanabilir maddelerin ağırlıkça yüzdesi 3 - Uçucu Küldeki Yararlı Isı Olarak Atılan Kayıp: A L FA = fuel x FFA x (Tg - Ta ) x 0.21x 100 (1 CFA ) x Ha L FA : Uçucu küldeki yararlı ısı olarak atılan kayıp T g T a : Baca gazı sıcaklığı C : Ortam sıcaklığı C 0.21 : Külün spesifik ısısı (Kcal/kg C) 4 Curuftaki Yararlı Isı Olarak Atılan Kayıp : A L SA = fuel x F SA x (T (1 C SA SA - T ) x a ) H a x 0.21 x 100 L SA : Curuftaki yararlı ısı olarak atılan kayıp T SA : Curuf külünün çıkış sıcaklığı 5 Kuru Baca Gazı Kaybı : L DG = K x ( TFG L L FA SA Ta ) x (CO2 ) CO 2 = O 1 2 x (CO 2 ) max 21

24 (CO 2 ) max Linyit 19.2 Ağır Fuel Oil 15.9 Doğal Gaz 11.7 Kok 20.7 (CO 2 ) max = 4.78 x C 12 Fuel C Fuel x H 2 (CO 2 ) max : Teorik stokiyometrik yanmada kuru baca gazındaki CO 2 in hacmen % si Fuel 6 Subuharı Duyulur Isısı Nedeniyle Olan Kayıp : L H 2 = (NemFuel ) 9 x (H2 fuel ) x 588 Ta Ha (TFuel Ta ) x T FG 7 Yanmamış Karbonmonoksit Nedeniyle Olan Kayıp : L CO = L L FA SA K x CO x (CO CO2 ) K Kok 70 Linyit 63 Sıvı Yakıt 48 Doğal gaz 32

25 1.3.4 Fazla Hava Kazanlarda yanma sistemi yanma problemlerine neden olmayacak minimum hava yakıt oranını verecek çalışma seviyesinde ayarlanmalıdır.fazla hava miktarı gereğinden çok olursa, bacagazı miktarını arttırır ve artan bu miktardaki hava bacagazı sıcaklığına kadar ısınıp enerji alacağından daha fazla ısınım bacadan dışarı atılmasına neden olur. Ayrıca bacagazı miktarının artması, gaz debisini, dolayısıyla hızının artmasına ve ısı transferinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı fazla hava miktarının mümkün olan en düşük seviyede tutulması gerekmektedir. Bunu sağlamak için bacagazındaki O 2 seviyesi kontrol edilmeli, hava ayarı yapılarak oksijen miktarı mümkün olan en düşük seviyeye getirmelidir. Bu durumda bacada duman oluşmaya başlarsa yakma elemanlarında gerekli bakım yapılmalıdır. Yanma bölgesine dışarıdan girebilecek hava kaçakları önlenmeli açık yerler kapatılmalıdır.(kapaklar, delikler, vs.) Kazanlarda iyi bir yanma yakma ekipmanlarının performansı kadar, sağlanan havanın ve yakıtın kalitesine de bağlıdır. Bunun için: i. Kazan dairesine hava tedariki yeterli olmalı ve yakma ekipmanlarındaki hava basıncı sabit olmalıdır. ii. Fuel Oil de, Yağ sabit bir viskositede olmalı ve aşırı sıcaklık dalgalanmaları minimuma indirilmelidir. iii. Gazlarda, brülöre giren gaz basıncı sabit olmalıdır. iv. Kömürde, kömürün tane büyüklüğü, nem, uçucu madde miktarı ve reaksiyona girme kabiliyeti göz önüne alınarak mümkün olduğunca homojen bir karışım sağlanmalıdır.

26 1.3.5 Baca Gazı Sıcaklığı Kazan verimini etkileyen önemli faktörlerden birisi de bacagazı sıcaklığıdır. Bacagazı sıcaklığının kabül edilen değerlerin üzerinde olması halinde bacadan atmosfere fazla enerji atılmış olacaktır.bu durumda kazan verimi bir miktar düşer. Bacadan atılan enerjinin yüksek olmasının iki ana nedeni vardır.bunlardan birincisi ısı transfer yüzeylerinin yetersiz oluşudur.böyle durumlarda bacaya hava ön ısıtıcısı veya kızdırıcılar kurularak bacagazının ısısından faydalanmak mümkün olmaktadır. Bacagazı sıcaklığının yüksek olmasının ikinci nedeni ise ısı transfer yüzeylerinde oluşan kirliliklerdir.bu nedenle kazan boruları belirli periyotlarda temizlenmeli ve ayrıca kazana verilen besi suyunun sertliği sık sık kontrol edilmelidir. Bacgazında normal gaz sıcaklığının üzerine çıkan her 17 C lık artış verimlilikte yaklaşık olarak %1 lik düşüşe sebep olmaktadır.(şekil 1.17)

27 Pratikte modern kazanlar için kazan temizken uygun O 2 ve CO 2 oranlarında sağlanan bacagazı sıcaklıkları optimum değer olarak kabul edilebilir. Bacagazı sıcaklığı alev ve duman borularının ve diğer ısı değişim yüzeylerinin düzenli olarak temizlenmesi ile istenen düzeyde tutulabilir. Düzenli temizleme süresi bacagazı sıcaklığının sürekli izlenerek kabul edilen sıcaklığın 20 C üzerine çıkana kadar geçen süre olarak kabul edilebilir. Bacagazı sıcaklığının asit yoğuşma sıcaklığı olarak belirlenen sınırın altına düşmesi durumunda ise bacada korozyon sorunları ile karşılaşılmaktadır.ayrıca, bacagazı sıcaklığının aşırı düşürülmesi sonucu baca çekişinde de önemli düşüşler meydana

28 gelebilir. Bacagazı sıcaklığı düşürülürken bu durumların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. O 2 veya CO 2 ve bacagazı sıcaklığının bilinmesi halinde farklı yakıtlar için hazırlanmış olan grafiklerden faydalanılmak suretiyle bacagazı kaybının bulunması mümkündür Yakıtın Cinsi Farklı yakıtlar, farklı oranlarda C ve H 2 ihtiva ettikleri için ısıl değerleri, yanma sonucu oluşan bacagazındaki nem miktarları, curuf ve kurum miktarları değişmektedir. Bunlardan her biri verimi etkilemektedir.bu durum daha çok katı yakıt yakan kazanlarda kendisini belli etmektedir, örneğin bir yakıt cinsi ve parça büyüklüğüne göre dizayn edilmiş bir kazanda farklı bir yakıt ve değişik parça büyüklüğünde yakıt yakıldığında verim değişmektedir. Ayrıca sıvı yakıtlarda verimi etkileyen önemli faktörlerden biriside atomizasyon sıcaklıklarıdır. Atomizasyon sıcaklıkları sıvı yakıtların cinsine göre değişmektedir. Yakıt Tipi Ağır Fuel Oil Orta Fuel Oil Hafif Fuel Oil Atom Sıcaklığı C C C Brülörler Yapılan çalışmalar, pekçok brülörün uygun şartlarda çalıştırılmadığını göstermektedir.brülörlerde, hava miktarının yakıt miktarıyla orantılı olarak değişmesini sağlamak için, genelde yakıt vanası bir mekanik sistemle hava klepesine bağlanır. Bu mekanik bağlantının zamanla gevşemesi, eklem parçalarının aşınması sonucu hava miktarının yakıtla uyumlu olarak otomatik bir biçimde ayarlanması imkansız hale gelir, hava/yakıt oranı değişir ve verimi azaltacak yönde etki eder.

29 Brülörlerde, yakıt basınç ve sıcaklığının da istenen değerlerde olmaması, yakıtın yeterince atomize olamamasına ve eksik yanmaya neden olmakta, verimi azaltacak yönde etki etmektedir. Ayrıca on/off tipi brülörlerde kazan yüküne göre brülör off durumuna geçtiği sürelerde dahi pek çok kazan sisteminde hava fanları çalışmaya ve kazan içine hava göndermeye devam etmekte ve kazan iç sıcaklığının düşmesine neden olmaktadır.buda verimi olumsuz yönde etkileyen bir başka faktördür Kazan Yükü Kazanlardan, genellikle düşük yükte ve aşırı yük durumunda çalıştırılmadıkları zaman en büyük verim elde edilir. Maksimum ve devamlı çalışma durumunda çekilen yük oranı %50 nin altına düştüğünde verim eğriside hızla düşmektedir. Bu yük düşüşüne bağlı olarak kazan yüzeyinden olan ısı kayıplarının % si artacaktır. Kazanlar çalıştırılırken, kazanın kapasitesi göz önüne alınarak mümkün olduğunca bunlara uyulmalıdır. Kazan yükünün değişmesiyle yakılan yakıt miktarı da değişmekte ve özellikle radyasyon ve konveksiyon kayıplarında olmak üzere kayıplarda, dolayısıyla verimde önemli değişme olmaktadır.maksimum verimlere genel olarak, kazanın tam yükünün % 70 inden yukarı yüklerde çalıştığı durumlarda ulaşılmaktadır. Bundan dolayı, kazanların mümkün olduğu kadar tam yüke yakın bir yükte çalıştırılmaları gerekmektedir. Mevsimlik olarak tam kapasite ile çalışılan tesislerde çalışma süresince kazanlar tam kapasite ile çalıştırılmakta, çalışma sezonu dışındaki sürelerde ise ihtiyaca göre bir kazan düşük yükte çalıştırılarak buhar ihtiyacı karşılanmaktadır. Kazanın düşük yükte çalıştırılması ise verim düşmesine neden olmaktadır. Bunu önlemek için, sezon dışı buhar ihtiyacını karşılayabilecek şekilde seçilmiş daha küçük boyutlu bir kazanın monte edilmesi ve bu süre boyunca çalıştırılması daha uygun olacaktır. Kazandan çekilen yük durumuna bağlı olarak kazan verimindeki değişmeler şekil 1.18 de verilmiştir.

30 1.3.9 Kazan Yüzeyinden Olan Isı Kayıpları Kazan yüzeyinden ısı kayıpları, radyasyon ve konveksiyon şeklinde olmaktadır. Modern kazanlarda bu kayıp genel olarak eğer kazan tam yükte çalışıyorsa % 1 den küçüktür.bununla birlikte eski tip kazanlarda ve izalasyonu kötü durumda olan kazanlarda bu kayıp % 10 a kadar çıkabilmektedir. Kazan yüzey sıcaklığı ortam sıcaklığının yaklaşık 30 C üstündeki bir değere düşürecek şekilde yapılmış bir izalasyon, bu tür kayıpları en aza indirmek açısından yeterli ve uygun olarak görülmektedir. Yüzey kayıplarının kazan yüküne bağımlılığından, kazan yükü bölümünde de bahsedilmişti. Kazan yüküne bağlı olarak yüzeyden olan kayıplar % olarak: % Kayıp = formülü ile bulunabilir.

31 Blöfteki Isı Kazan suyunun içindeki bazı minerallerin yüksek sıcaklıkta çözünmesiyle suyun içerisinde tortulaşmalar oluşmaktadır. Buhar kazanlarında ısı değişim oranlarını azaltan ve verimin düşmesine sebep olan tortuları önlemek için kazana iletkenliği düşük uygun besi suyu verilmelidir. Kazanların ilave suları şebeke suyundan direkt olarak alınmamalı, bir su yumuşatma işleminden geçirilmelidir.kazan suyunda oluşan tortular temizlenmez ise kazan boruları içerisinde kireç taşı oluşur. Kireç taşının oluşmasıyla da ısı iletimi güçleşir ve ileri safhalarında kazanın elden çıkarılmasına kadar sonuçlanabilir.böyle tehlikelerle karşılaşmamak için kazan içerisindeki suyun bir miktarının belli aralıklarla boşaltılmasına blöf adı verilir. Blöf sistemi ile atılan her litre su için eşdeğer miktarda besi suyunun kazana ve besleme tankına verilmesi gerekmektedir.blöf suyunun sıcak, besi suyunun soğuk olması nedeniyle bir miktar enerji kaybı olmaktadır.blöf mikltarının yüksek olduğu işletmelerde, blöf yoluyla dışarı atılan ısının geri kazanılmasının düşünülmesi gereklidir. Blöf ısısının geri kazanılması, çıkışa konulacak bir ısı değiştiricisi vasıtasıyla dışarı atılan sıcak blöften ilave bir ısı kazanılması şeklinde olabileceği gibi diğer bir basit ve yaygın olarak kullanılan metod olan blöf valfinden basıncın düşürülmesi ve dolayısıyla sıcak suyun tekrar buharlaştırılmasıyla oluşturulan flaş buharın yeniden kullanılması sonucu ısı geri kazanımı şeklinde olmaktadır. Kazan borularında oluşan kireç taşı nedeniyle kazan verimindeki düşüş şekil 1.19 da verilmiştir.ayrıca bir kazan borusunda oluşmuş kireç taşı şekil 1.20 de rahatlıkla görülebilir.

32

33 Besi Suyu Sıcaklığı Kazan suyu buharlaşma ile, prosesde direkt buhar kullanımı sonucu veya blöf nedeniyle zaman içerisinde bir miktar eksilmektedir. Bilindiği gibi eksilen su dışarıdan tasfiye edilmiş su ve kondens suyu ile takviye edilmektedir.besi suyu adını verdiğimiz kondensat geri dönüşü ve tasfiye edilmiş su karışımını kazana mümkün olan en yüksek sıcaklıkta girmesi sağlanmalıdır.besi suyunun kazana soğuk girmesi durumunda hem bu suyun yeniden ısıtılması için ayrıca bir enerji harcanacak, hem de suyun içerisindeki bazı minerallerin soğuk halden yüksek sıcaklığa ısıtılması esnasında tortulaşarak kazan içinde kireçtaşı oluşturmasına sebep olacaktır. Kazana soğuk su verilmesinin diğer önemli sakıncası ise, soğuk suyun içerisinde bulundurduğu çözünmüş oksijenin yüksek sıcaklıkta açığa çıkması şeklinde olmaktadır. Oksijenin kazan suyu içerisinde açığa çıkmasıyla kazan borularında korozyon meydana gelmektedir. Kazan borularında oluşacak korozyon, bilindiği gibi çok tehlikeli durumlar meydana gelmesine sebep olabilir. Besleme suyunun değişik sıcaklıklarda içinde bulundurduğu çözünmüş oksijen miktarı ve bunu gidermek için gerekli sülfat ihtiyacı. Şekil 1.21 deki gibidir.kazana giren besi suyunun sıcaklığının artırılması ile orantılı olarak yükselen verim artışı bu şekilde görülmektedir.

34 Kondensatın Geri Kazanımı Kazanlarda üretilen buhar, sistemde kullanıldıktan sonra bir kısmı doymuş buhar, bir kısmı da su olarak sistemden ayrılmaktadır. Uygun yerlere konulacak buhar kapanları vasıtasıyla buharın sistemde kalması sağlanabilmektedir. Sıcak su olarak ayrılan diğer akışkan ise proseste kaynaklanabilecek herhangi bir kirlenme söz konusu değil ise besleme suyu olarak kazana döndürülmesi kazan verimine olumlu etki yapacaktır. Kondens geri dönüş oranına ve kondensat sıcaklığına bağlı olarak kazan verimi artırılabilmekte ve dolayısıyla da yakıt tasarrufu elde edilebilmektedir(şekil 1.22). Kondensatın kirli olması ve kazana döndürülmemesi durumlarında ise sıcak kondensat saf su kalitesinin aranmadığı yerlerde kullanılabilir. Ayrıca kirli kondensatın bir ısı değiştiriciden geçirilmesiyle de ısı kazanılabilir.

35 Yanma Havası Sıcaklığı Kazanları yanma havası olarak verilen havanın ısıtılması ile kazan veriminde artış sağlamak mümkündür. Yanma havasının baca gazından faydalanılarak ısıtılması yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Yanma havasının ısıtılması ile sağlanacak her 56 C lik sıcaklık artışı kazan verimini yaklaşık olarak % 2 artırabilmektedir (Şekil 1.23).

36 1.4 Emniyet Kazan daireleri emniyet açısından üretim birimlerinin ve idare binasının dışında ayrı bir bölümde olmalıdır. Kazan dairesi üretim yapıldığı iş yeri ile aynı çatı altında bulunuyorsa bu durumda kazan dairesinin kapısı başka bir yerden dışarıya açılmalı, kapılar yanmaz malzemeden yapılmış olmalı ve dışarıya açılacak şekilde monte edilmelidir. Kazan daireleri hiçbir şekilde soyunma yeri, yıkanma yeri, dinlenme yeri vb. kullanılmamalıdır.

37 Parlayıcı, patlayıcı ve kolay yanıcı maddelerle çalışan iş yerlerindeki kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencereleri ve kapıları bulunmamalıdır. Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yükseklikte olmalıdır. Sürekli olarak havalandırılmalı ve doğal havalandırılmanın yeterli bulunmadığı durumlarda uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır. Kazanlar üzerinde bulunması gereken sıcaklık, basınç, su seviye göstergesi gibi ölçü, kontrol ve güvenlik cihazları mutlaka bulunmalıdır ve bu cihazlar sürekli kontrol altında bulundurulmalıdırlar. Özellikle basınç ve su seviye göstergeleri sesli ve lambalı alarm sistemlerine sahip olmalı, bu alarm sistemi aynı zamanda kazana giden yakıt ve havayı keserek kazanı devre dışı bırakacak şekilde dizayn edilmelidir. Ayrıca kazandan uzakta, başka bir yerde emniyet için bir kapatma şarteli bulunmalıdır. Çünkü her otomatik sistem hata yapabilir. Bunların olağan işlevini yerine getirip getirmediklerinin kontrolü kazan işletmecisi tarafından yapılmalıdır. Kazan patlamalarının çok değişik nedenlerinin yanında en önemlisi ve en sık görüleni işletme hatalarıdır. Bu nedenle kazanların işletmesinde güvenlik en önemli kavramlardan biridir. Basınç altında çalışan kazanların işletilmesinde yapılan hatalar büyük tehlikelere neden olmaktadır. Kazan patlamaları ve diğer çeşitli iş kazalarının önlenmesi açısından olduğu gibi enerji tasarrufu ve hava kirliliği açısından da kazanların bu konuda eğitimden geçmiş ehliyetli kazancılar tarafından işletilmesi güvenlik ve yasal açıdan zorunludur. Uzun zamandır bekleyen, yeni imal edilen veya yapılan bakım ve onarımdan sonra kazanların işletmeye alınmasından önce, kazan konstrüksiyon basıncının 1.5 katı basınçta soğuk su ile hidrolik deney basıncı uygulanmalıdır. Yapılan deney sonucu bir sızıntı veya kaçak olmadığı anlaşılırsa kazan işletmeye alınmalı aksi taktirde deney tekrarlanmalıdır. Esasında bu deneylerin yasal olarak da 12 ayda bir yetkili birimlere yaptırılmaları gereklidir.

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar BUHAR KAZANLARI Buhar üretmekte yararlanılan; kömür, yağyakıt, motorin, doğalgaz ve fosil yakıtları, bazı tesislerde ise artık yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan, ısıyı içindeki suyu ısıtmak için kullanan

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI ÖNCELİKLE TESTİN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR. 1. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir. 2. Emniyet ventilleri

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITMA TESİSATI Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Isıtma Tesisatı Isıtma tesisatı

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

haberleri sektör MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER isimlendirme

haberleri sektör MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER isimlendirme sektör haberleri MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Membranlı tanklar (MT), Türkiye'ye 1990'lı yılların başında girmiş, doğal gazın yaygınlaşması ile

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AKIŞKAN YATAKLI ISI TRANSFER DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ

Detaylı

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR?

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? Kombi Bakımı Kombiler her yıl kış aylarına girmeden bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir. Kombiler de yapılan bakım sayesinde gaz tüketiminiz düşer ve petekleriniz

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Kazanların Sınıflandırılması 1.Kazan İmalatında Kullanılan Malzemeye Göre a) Dökme dilimli kazanlar b) Çelik kazanlar 2. Kazan Ocak Tipi, Tasarım Şekli

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Yarı Otomatik Pelet Kazanı. Yeni Nesil Eco Mini Serisi Bütçenize Uygun Bir Pellet Kazanı Eco-Mini serisi kazanlar, dikey tasarlanan borulari ve verim

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı. Katı Yakıtlı. Kat Kaloriferi CKK

20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı. Katı Yakıtlı. Kat Kaloriferi CKK 20.000-75.000 kcal/hr 23-87 kw Sıcak Su Kazanı Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi CKK Yüksek Performanslı KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ ALARKO CKK Kendimize sorduk: Kat Kaloriferinde Kombi Rahatlığını Nasıl Sağlarız?

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Özellikler Geri Yanma Kontrolü: Gelişmiş Yanma Sistemi: Çok Yönlü Kontrol Sistemi: Dijital Kontrol Paneli: Kompakt Brülör Ünitesi: Manuel Türbülatör

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLER ÖNCESİ YAPILMASI GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR

PERİYODİK KONTROLLER ÖNCESİ YAPILMASI GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI ÖNCELİKLE TESTİN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR. 1. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir. 2. Emniyet Ventilleri

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ 1-ÇİFT TERMOSTATLI KAZAN PANELİ Brülör 1. ve 2. kademeye kumanda eder. Kazan suyu sıcaklığını gösterir. Kazan basıncını gösterir. Ayarlanan limit sıcaklıkta sistemi kitler.

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

CALEFFI. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları serileri 01253/14 TR.

CALEFFI. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları serileri 01253/14 TR. Termal, hidrolik ve kullanım suyu sistemleri için emniyet tahliye vanaları 311-312-313-314-513-514 serileri REDITED LEFFI 013/14 TR ISO 9001 FM 21654 ISO 9001 No. 0003 Genel 311, 312, 313, 314, 513 ve

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR Alternatör Elektrik elde etmek için bir mıknatısı iletken sargı içinde kendi çevresinde döndürmemiz yeterlidir. Manyetik alanın hareketi ile de elektrik

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

KOBİ lerde Enerji Verimliliği Örnekleri

KOBİ lerde Enerji Verimliliği Örnekleri KOBİ lerde Enerji Verimliliği Örnekleri Enerji ve Suyu Akıllı Kullanmak... Hem Verimli Hem de Tasarruflu Kullanmak... Dr. Ersun Kubilay Proje Teknik Danışmanı - Epsilon Enerji Ltd.Şti. 06 Mayıs 2014 Bursa

Detaylı

CİMRİ MODÜL EKONOMİZER ve YOĞUŞTURUCULAR

CİMRİ MODÜL EKONOMİZER ve YOĞUŞTURUCULAR EKONOMİZER ve YOĞUŞTURUCULAR ENERJİ TASARRUFUNDA DEVRİM! MEKSİS EKONOMİZER ve YOĞUŞTURUCULARI MEKSİS A.Ş. SON YENİLİĞİ İLE; KAYIP ENERJİ KAYNAKLARINIZI DEĞERLENDİRİYOR!.. Kazan ve Tesislerinizdeki ATIK

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 İletkenlik Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5-3,8 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler

Detaylı

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF BUHAR KAZANLARINDA BLÖF GENEL AÇIKLAMALAR Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR RESTORAN VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASI Genel olarak bir mutfak havalandırma sisteminde davlumbaz, kanallar, egzoz fanı, baca

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%)

Kireç Tabakası kalınlığı (mm) Enerji Tüketimindeki Artış (%) Değerli Tüketici Suyu su olmaktan çıkarmadan, faydalı minerallerden, tadından ve tuzundan yoksun bırakıp suyu fakirleştirmeden, tesisatı ve makinaları korumak mümkündür. Diğer ülkelerde, en az yarım asırdan

Detaylı

ROTATERM HIZLI PRATİK ve SORUNSUZ

ROTATERM HIZLI PRATİK ve SORUNSUZ RT HIZLI PRATİK ve SORUNSUZ Özköseoğlu Döner Arabalı Ekmek Fırınları endirekt ısıtmalı, cebri hava sirkülasyon sistemiyle çalışan ve buhar sistemi ile donatılmış, unlu mamul için en iyi pişirme şartlarını

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

KAZANLAR. Şekil 1: Döküm Kazan. İGDAŞ ın izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz. İGDAŞ yayınıdır.

KAZANLAR. Şekil 1: Döküm Kazan. İGDAŞ ın izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz. İGDAŞ yayınıdır. KAZANLAR 1. Sıcak su Kazanları: Ocağında yakılan yakıtın ısı enerjisini içindeki suya aktararak sıcak su üreten tesisat elemanıdır. Uygulamada çok sayıda farklı tipte sıcak su kazanı vardır. Sıcak su kazanları

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Tatlı Su Devresi (F/W) Deniz Suyu Devresi(S/W) Yağlama Yağı Devresi (L/O) Yakıt Devresi (F/O ve D/O) Balast-Yangın Devresi Hidrofor

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda, işletmede yapılabilecek enerji geri kazanım çalışmaları nelerdir? Sağlanabilecek tasarrufları hesaplayınız. Veriler Kazan dizayn basıncı : 12 bar Kazan işletme basıncı

Detaylı

SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII

SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII Sıvı ve Gaz yakıtı yüksek verimde yakar. %95 ve daha üzerinde yanma verimine sahiptir. Düşük yakıt tüketimi ile yakıt tasarrufu sağlar. 3 tam geçişli

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

meksis.com.tr 35. YIL Genel Ürün Kataloğu

meksis.com.tr 35. YIL Genel Ürün Kataloğu meksis.com.tr 35. YIL Genel Ürün Kataloğu ÜRÜN PORTFÖYÜ ISI CİHAZLARI Gaz, Sıvı, Katı Yakıtlı ve Elektrikli Sıcak Su Kazanları Kalorifer Kazanları Buhar Jeneratörleri ve Buhar Kazanları Mobil Buhar ve

Detaylı

BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ

BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ KORT-06/rev 2(Kasım.1995) 1 BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ Bir buhar kazanının kirli olup,olmadığının,dolayısıyla temizlenmesinin gerekip,gerekmediğinin kriterleri

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

ISI ÜRETİM ve DAĞITIM SİSTEMLERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ

ISI ÜRETİM ve DAĞITIM SİSTEMLERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ ISI ÜRETİM ve DAĞITIM SİSTEMLERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK YTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı 1 KAZANLAR KAZAN: Bir yakıttaki enerjiyi

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI 2014 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI Binalarda Enerji Verimlilliğinin Artırılması Projesi www.surdurulebilirbinalar.net 1-Pencere ve kapılarda yalıtım artırılmalıdır. Pencereler

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı