KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER"

Transkript

1 KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Tefsir Amaç Kapsam Güvenli Elleçleme ilkesi İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER Madde 6. Madde 7. Madde 8. Güvenli Kullanım Kimyasal Güvenliği Muafiyetler ÜÇÜNCÜ KISIM YETKİLİ MAKAM Madde 9. Madde 10. Madde 11. Yetkili Makam ın Belirlenmesi Dairelerin Sorumlulukları Kimyasallar Teknik Komitesinin Atanması ve Görevleri DÖRDÜNCÜ KISIM KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, PAKETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ Madde 12. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri BİRİNCİ BÖLÜM Sınıflandırma Madde 13. Madde 14. Madde 15. Genel Sınıflandırma Yükümlülüğü Sınıflandırılmış Maddeler Listesi Karışımların Sınıflandırılması İKİNCİ BÖLÜM Etiketleme ve Paketleme Madde 16. Madde 17. Etiket Uygulamasıyla ilgili Genel Kurallar Etiket Bilgileri 1

2 Madde 18. Madde 19. Etiket Üzerindeki Bilginin Yeri Dış paket, İç Paket ve Tek Paketler için Spesifik Kurallar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Reklam ve Verilerin Kaydı Madde 20. Madde 21. Reklam Verileri Muhafaza Etme Yükümlülüğü ve Bilgi Talebi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hayvanlar ve İnsanlar Üzerinde Test Yapılması Madde 22. Madde 23. Hayvanlar ve İnsanlar Üzerinde Yeni Testler Yapılması Test Yöntemleri BEŞİNCİ BÖLÜM İhtiyat Hükmü Madde 24. İhtiyat Hükmü BEŞİNCİ KISIM ARZ ZİNCİRİNDE BİLGİ BİRİNCİ BÖLÜM Güvenlik Veri Belgesi Madde 25. Madde 26. Madde 27. Madde 28. Güvenlik Veri Belgesi Kuralları Tehlikeli Olmayan Karışımlar için Hazırlanan Güvenlik Veri Belgesi Kuralları Güvenlik Veri Belgesinin Verilmesinin Gerek Olmadığı Haller Güvenlik Veri Belgelerinin Güncellenmesi İKİNCİ BÖLÜM Kimyasal Güvenlik Raporu Madde 29. Madde 30. Madde 31. Kimyasal Güvenlik Raporu Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Kimyasal Güvenlik Raporunun İçeriği ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kimyasallarla İlgili Diğer Bilgiler Madde 32. Madde 33. Arz Zincirinin Son Noktasına Kadar Bilgi Aktarma Sorumluluğu Yeni Bilgileri Paylaşma Zorunluluğu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Alternatif Kimyasal İsimleri Madde 34. Alternatif Kimyasal İsimleri için Talep ALTINCI KISIM BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA SÜRÜLMESİ Madde 35. Madde 36. Genel Kurallar Rasyonel Kullanım 2

3 Madde 37. Madde 38. Madde 39. Madde 40. Madde 41. Madde 42. Madde 43. Madde 44. Madde 45. Madde 46. Aktif Maddeler için Ruhsat Biyosidal Ürünler için Ruhsat Ruhsat Başvurusu Olağandışı Ruhsat Ruhsatın Verilmesi Ruhsatın Uzatılması Ruhsatın İptali Biyosidal Ürünler Kaydı Pazarlamayla İlgili Sınırlandırma Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması, Paketlenmesi, Etiketlenmesi ve Güvenlik Veri Belgeleri YEDİNCİ KISIM DETERJANLARIN PİYASAYA SÜRÜLMESİ Madde 47. Madde 48. Madde 49. Madde 50. Madde 51. Genel Kurallar Ruhsat Sürfaktanların Biyoparçalanabilirliklerine göre Sınırlamalar Derogasyon Verilmesi Sınflandırma, Paketleme ve Etiketleme SEKİZİNCİ KISIM ENTEGRE KİMYASALLAR KAYDI Madde 52. Madde 53. Madde 54. Entegre Kimyasallar Kaydı Raporlama Prosedürü ve İçeriği Kayda Geçirme Kararı DOKUZUNCU KISIM BELLİ BAŞLI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN ÜRETİMİ, PİYASAYA SÜRÜLMESİ VE KULLANIMLARIYLA İLGİLİ YASAK VE KISITLAMALAR Madde 55. Yasak ve Kısıtlamalar ONUNCU KISIM TEHLİKELİ KİMYASALLARIN İMALATI, PİYASAYA SÜRÜLMESİ, KULLANILMASI VE DEPOLANMASI BİRİNCİ BÖLÜM Tehlikeli Kimyasalların İmalatı, Piyasaya Sürülmesi ve Kullanılması Madde 56. Madde 57. Madde 58. Madde 59. Madde 60. Tehlikeli Kimyasalların İmalatı, Piyasaya Sürülmesi ve Kullanılması için Ruhsat Ruhsatın İptali Tehlikeli Kimyasalların İmalatı, Piyasaya Sürülmesi ve Kullanılmasıyla ilgili Koşullar Koşullarda Değişiklik Tehlikeli Kimyasalların Kullanımı için Gerekli Eğitim 3

4 Madde 61. Madde 62. Tehlikeli Kimyasallarla ilgili Sorunların Kaydı ve Kimyasalların Verilmesiyle ilgili Yasak Tehlikeli Kimyasalların İthali İKİNCİ BÖLÜM Depolama ve Perakende Satış Madde 63. Madde 64. Atık ve Ambalajların Bertaraftı Depolama ve Perakende Satış Madde 65. Madde 66. ONBİRİNCİ KISIM DENETİM VE YAPTIRIM Genel Kurallar Müfettiş Olarak Görevlendirilme ONİKİNCİ KISIM MÜFETTİŞLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 67. Madde 68. Müfettişlerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları Müfettişlere Engel Olma ONÜÇÜNCÜ KISIM SUÇ, CEZALAR VE TÜZÜK YAPMA YETKİSİ Madde 69. Madde 70. Madde 71. Madde 72. Madde 73. Suçlar ve Cezalarla ilgili Yetki, Yöntem ve Suçun Tekerrürü Mahkemenin Ek Yaptırım Yetkisi Ceza Kuralları Sorumlu Daire lerin Ek Yaptırım Önlemleri Tüzük Yapma Yetkisi ONDÖRDÜNCÜ KISIM GEÇİCİ VE SON KURALLAR Geçici Madde 1. Verilen Ruhsatların Geçerlilik Süresi Madde 74. Madde 75. Yürütme Yetkisi Yürürlüğe Giriş Ek 1 GENEL İDARİ SUÇLAR Ek 2 ÖZEL İDARİ SUÇLAR Ek 3 SPESİFİK BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN RUHSATLANDIRLMASINDAN SORUMLU DAİRELER 4

5 KİMYASALLAR YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kimyasallar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; Aktif Madde, zararlı organizmalar üzerinde veya onlara karşı genel veya özel etki gösteren virüsler ve mantarlar da dahil olmak üzere, bir madde veya mikroorganizmayı anlatır. Alt Kullanıcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurulmuş, imalatçı ve ithalatçı dışında, bir maddeyi endüstriyel veya profesyonel faaliyetlerinde, tek başına veya bir karışım içinde kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Ancak, bir distribütör veya tüketici alt kullanıcı değildir. Ana Biyoparçalanabilirlik, bir sürfaktanda mikro organizmaların yarattığı ve yapısında gerçekleşen bozulmadan dolayı yüzey aktif özelliklerini kaybetmesine neden olan yapısal değişikliği anlatır. Bakan, Çevre Koruma Dairesi'nin bağlı olduğu Bakanlığın Bakan'ını anlatır. Bakanlık, Çevre Koruma Dairesi'nin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır. Başvuran, bir biyosidal ürünü, kimyasalı veya deterjanı piyasaya sürmek için başvuru yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır Bilimsel Araştırma ve Geliştirme, kontrol edilen koşullar altında gerçekleştirilen her türlü bilimsel deney, analiz veya kimyasal araştırmayı anlatır Biyosidal Ürünler, yok etmek, engellemek, zararsız hale getirmek, hareketlerini önlemek, veya herhangi bir zararlı organizmayı kimyasal veya biyolojik anlamda kontrol etmek için kullanıcılara (bundan böyle kullanıcı olarak anılacak) sunuldukları şekliyle bir veya daha fazla aktif madde içeren aktif maddeleri ve müstahzarları anlatır.bu Yasada aksine kural bulunmadığı sürece, biyosidal ürünler düşük riskli biyosidal ürünleri de kapsar. Yirmi üç ürün tipini kapsayan liste ile her bir ürünle ilgili açıklamalar bu Yasaya ekli Ek 3' te düzenlenmektedir. Bu Yasa uyarınca, bitki koruma ürünleri biyosidal ürün olarak addedilmez. 5

6 Deterjan, yıkama ve temizleme sürecinde kullanılan sabun ve/veya diğer sürfaktanlar içeren herhangi bir madde veya karışımı anlatır Deterjanlar, herhangi bir şekilde (sıvı, toz, macun, kalıp, kalıplaşmış, şekillendirilmiş, vs.) ve evsel veya kurumsal veya endüstriyel amaçlar için pazarlanabilir veya kullanılabilir. Deterjan olarak kabul edilen diğer ürünler ise aşağıdaki gibidir: (A) Çamaşırların ıslatılmasında (ön yıkama), durulanmasında veya beyazlatılmasında kullanılan yardımcı yıkama preparatları (B) Çamaşırların yıkanma sürecinde tamamlayıcı olarak kumaşların dokusunu değiştirmeye yönelik çamaşır yumuşatıcıları (C) Temizlik preparatları, ev kullanımına yönelik çok amaçlı temizleyiciler ve/veya diğer yüzey temizleyiciler, (örneğin: malzemeler, ürünler, makineler, mekanik araçlar, taşıma araçları ve ilgili cihazlar, aletler, aygıtlar, vs.) (Ç) Herhangi bir yıkama ve temizleme sürecinde kullanılan diğer temizlik ve yıkama preparatları. Deterjan Üreticisi, bir deterjan veya deterjan için kullanılan bir sürfaktanı piyasaya sürmekten sorumlu olan bir gerçek veya tüzel kişi, özellikle kendi adına çalışan bir üreticiyi, ithalatçıyı, paketlemeciyi veya bir deterjan veya deterjan için kullanılan bir sürfaktanın özelliklerini değiştiren veya etiketlerini hazırlayan veya değiştirenleri anlatır. Ancak bir deterjanın veya deterjan için kullanılan bir sürfaktanın özelliklerini, etiketini veya paketini değiştirmeyen bir distribütör, bir ithalatçı gibi çalışmadığı sürece deterjan üreticisi olarak kabul edilmez. Distribütör, bir maddeyi tek başına veya bir karışım içinde üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya süren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurulmuş perakendeciler dahil, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Düşük Riskli Biyosidal Ürün, Düşük Riskli Aktif Maddeler Listesinde belirtilen sadece bir veya daha fazla aktif madde içeren ürünleri anlatır. Bunun yanında, bu tür biyosidal ürünler, öngörülen kullanımlarına göre insanlar, hayvanlar ve çevre için düşük risk teşkil eden ürünlerdir. Elleçleme, veya karışımın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işleri anlatır. Endüstriyel ve Kurumsal Deterjan, evsel alanlar dışındaki alanların uzman personel tarafından spesifik ürünler kullanılarak yıkanması ve temizlenmesi amacıyla kullanılan deterjanı anlatır. Genel Kullanım, profesyonel amaçlı olmayan her türlü kullanımı anlatır. İhracatçı, herhangi bir malın gümrükten geçirilmesi kaydıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışına çıkarılması işleriyle uğraşan ve geçerli ihracatçı belgesine sahip olan kişiyi anlatır. İmal Etmek, üretmek veya doğal halinde maddelerin elde edilmesini anlatır. İmalatçı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde bir madde imal eden,kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurulmuş herhangi bir gerçek veya tüzel 6

7 kişiyi anlatır. İthalatçı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dış ticaret rejimine uygun olarak herhangi bir malı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir yerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne getiren ve geçerli ithalatçı belgesine sahip olan kişiyi anlatır. İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), ilaçlar ve tıbbi aletleri düzenleyen ilgili yasalarda belirlenmiş ilkelerle (kılavuz bilgileri ile) uyumlu olarak yürütülen laboratuvar uygulamalarını anlatır. Karışım, iki veya daha fazla maddeden oluşan karışım veya solüsyonu anlatır. Kimyasal, madde veya karışımı anlatır. Köprüleme İlkeleri, sınıflandırma tüzükleri uyarınca test edilmemiş karışımların sınıflandırılmasında kullanılan önemli bir yöntemdir. Madde, doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini anlatır. Maruz Kalma Senaryosu, kimyasal maddelerin yaşam döngüleri boyunca nasıl üretileceği veya kullanılacağının ve imalatçı veya ithalatçıların insan sağlığının ve çevrenin etkilenmesini nasıl kontrol edileceğini veya bu yönde alt kullanıcılara nasıl tavsiyede bulunulacağının açıklandığı çalışma koşulları ve risk yönetim önlemlerinin de dahil olduğu koşul dizisini anlatır ve bir spesifik süreci veya kullanımı veya uygun olan çeşitli süreçleri ve kullanımları da kapsar. Müfettiş Sorumlu Dairelerin Müfettişleri,bu yasanın uygulanmasını gözetmek ve gerekli denetimleri yapmakla görevlendirilen kişiyi anlatır. Nihai Aerobik Biyoparçalanabilirlik sürfaktanın oksijenli ortamda mikroorganizmalar tarafından tamamen parçalanması ve karbondioksit, su ve mineral tuzlara (mineralleşme) bölünmesiyle ulaşılan biyoparçalanabilirlik seviyesini anlatır. Paket, paketleme ve içindekileri içeren, paketleme işleminden geçen ürünün tamamını anlatır Paketleme, muhafaza etmek ve diğer güvenlik işlevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan bir veya daha fazla ambalaj ve herhangi bir diğer kısım veya malzemeyi anlatır. Piyasaya Sürmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kimyasalların veya biyosidal ürünlerin veya deterjanların bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak, üçüncü bir tarafın erişimine sunulması veya bu ürünlerin üçüncü bir tarafa sağlanmasını anlatır. İthalat da piyasaya sürmek sayılır. Sorumlu Daire, bu Yasaya ekli Ek 3'te adı geçen Daireleri anlatır. 7

8 Sürfaktan, suyun yüzey gerilimini azaltabilen ve su-hava ara yüzeyinde tek katmanları oluşturabilen, yayabilen veya yüzeyde tutabilen ve emülsiyon ve/veya mikro emülsiyonlar ve/veya miseller oluşturabilen ve su-katı ara yüzeyinde toplanmaya yol açabilen, yüzey aktif özelliklere sahip ve böyle bir yapıya veya büyüklüğe sahip bir veya birden fazla hidrofilik grup ve bir veya birden fazla hidrofobik gruplardan oluşan ve deterjanlarda kullanılan herhangi bir organik madde ve/veya karışımı anlatır. Tedarikçi, bir maddeyi tek başına veya bir karışımın içinde veya bir karışımı piyasaya süren imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya distribütörü anlatır. Tehlike Kategorisi, her tehlike sınıfındaki kriterlere göre tehlike göstergesini anlatır. Tehlike Sınıfı, fiziksel, sağlıkla ilgili ve çevreye olan tehlikelerin niteliğini anlatır. Tehlikeli Kimyasal, en az bir tehlike sınıfı ve tehlike kategorisinde sınıflandırılmış kimyasalı anlatır. Yetkili Makam, Çevre Koruma Dairesini anlatır. Yıkama, çamaşır, bulaşık ve diğer sert yüzeylerin temizlenmesini anlatır. Zararlı Organizma, varlığı istenmeyen veya insanlar, insan faaliyetleri veya kullandıkları veya ürettikleri ürünler, hayvanlar veya çevre için zararlı etkileri olan herhangi bir organizmayı anlatır ve bundan böyle hedef organizma olarak anılacaktır. Amaç 3. Bu Yasanın amacı, kimyasal maddelerin imalatı, ithal edilmesi ve kullanılması sonucu oluşabilecek insan ve çevre için potansiyel zararları ve riskleri kontrol etmek ve yönetmektir. Kapsam 4. Bu Yasa kimyasallar alanında sorumlu olacak olan yetkili makamı, kimyasalların sınıflandırılması, paketlenmesi ve etiketlenmesi, arz zinciri içinde bilgi, biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesi, deterjanların piyasaya sürülmesi, entegre kimyasallar kaydı, belli başlı tehlikeli kimyasalların imalatı piyasaya sürülmesi ve kullanımıyla ilgili yasaklar ve kısıtlamalar, tehlikeli kimyasalların imalatı, piyasaya sürülmesi, kullanımı ve depolanması ve denetimi ve uygulama alanlarını kapsar. Güvenli Elleçleme İlkesi 5. Bu Yasa Güvenli Elleçleme ilkesi ve kimyasal imalatçısı, ithalatçısı veya alt kullanıcısının, kimyasalları insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olmayacak şekilde imal etmesi, piyasaya sürmesi ve kullanması ilkelerine dayalıdır. 8

9 İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER Güvenli Kullanım 6. (1) Tehlikeli kimyasal kullanan kişiler, bu kimyasalları düzgün kullanım kılavuz bilgileri, güvenlik ve sağlığın korunması, ilk yardım önlemleri ve kullanılmamış tehlikeli kimyasal kalıntılarının ve boş kutuların nasıl ele alınacağıyla ilgili kılavuz bilgileri, güvenlik veri belgelerindeki çevre koruma önlemlerini ve var olan diğer mevcut verileri göz önünde bulundurarak, güvenli bir şekilde kullanırlar. (2) İmalatçılar, ithalatçılar, distribütörler veya maddeleri ve karışımları kullananlar bu Yasaya ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerde düzenlenen yasak ve kısıtlamalara uymak zorundadırlar. Kimyasal Güvenliği 7. (1) Kimyasallarla uğraşan tüm gerçek ve tüzel kişiler, kimyasalların insan sağlığı, çevre ve taşınır, taşınmaz mal veya eşyalar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve bu tür etkilerden kaçınmak amacıyla gerekli önlemleri alırlar. (2) Kimyasalları piyasaya süren imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcılar, kimyasalları piyasaya sürmeden önce tehlikeli özelliklerini değerlendirir ve kimyasalları güvenli bir şekilde kullanmaları için diğer gerçek ve tüzel kişilere elde etmiş oldukları bulgularla ilgili bilgi verirler. (3) Tehlikeli kimyasallarla uğraşan imalatçı, ithalatçı veya diğer kişiler,bu kimyasalları, sosyo-ekonomik ve teknik olanaklar göz önünde bulundurarak mümkün olan durumlarda, daha az tehlikeli alternatif kimyasallarla değiştirebilirler. Muafiyetler 8. (1) Bu Yasanın kuralları aşağıda belirtilenlere uygulanmaz (A) (B) (C) (Ç) (D) (E) (F) (G) (H) Radyoaktif kimyasallara, Transit geçiş yapan kimyasallara veya transitteki kimyasallara, Tehlikeli kimyasalların taşınmasına, 18/2012 sayılı Çevre Yasası nda tanımlandığı şekliyle atıklara, Gümrük gözetiminde ve denetiminde, gümrük antrepolarında ve/veya serbest bölgeler içinde, transit ve/veya geri ihracat edilecek olan kimyasallara. İnsan sağlığı veya veterinerlik amacıyla kullanılan ilaçlara ve tıbbi gereçlere, Kozmetik ürünlerine, Gıdalara, katkı maddelerine ve aromalara, Hayvan yemlerine ve hayvan yemlerine konulan katkı maddelerine, (I) Bitki Koruma Ürünleri (2) Bu Yasanın sınıflandırma, etiketleme ve paketlemeyle ilgili kuralları, bilimsel araştırma ve geliştirme amacıyla ve piyasaya sürülmeyen, maruz kalma ihtimali azaltılmış, kontrol edilen koşullar altında kullanılanlar kimyasallar için geçerli değildir. (3) Çevre Koruma Dairesi gerektiği hallerde, özel durumlarda savunma amaçları yararına belirli maddeler veya karışımlar için bu Yasa ya istisnalar getirilmesine izin verebilir. 9

10 ÜÇÜNCÜ KISIM YETKİLİ MAKAM Yetkili Makam ın Belirlenmesi 9. Kaliteli, etkili ve güçlü bir kimyasallar yönetimi için idari koşulları sağlayabilmek amacıyla Çevre Koruma Dairesi yetkili makam olarak belirlenir. Kimyasallar Şubesi yetkili makam altında oluşturulur. Yetkili makam, bu Yasayla uyumlu olarak devlet yetkilerini kullanan, profesyonel ve düzenleyici bir kuruluştur. Dairelerin Sorumlulukları 10. (1) Çevre Koruma Dairesinin sorumluluğu şunlardır. (A) (B) (C) (Ç) (D) (E) (F) (G) Entegre Kimyasallar Kaydı tutmak, Kimyasallar Teknik Komitesi nin ihtiyaç duyduğu idari teknik görevleri yerine getirmek, Üreticilere, ithalatçılara, distribütörlere, alt kullanıcılar ve diğer tüm ilgililere bu Yasa uyarınca üzerlerine düşen sorumluluklar ve yükümlülüklerle ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, Avrupa Kimyasallar Ajansı, diğer ülkelerin Ajansları ve Kimyasallar yönetiminin farklı boyutlarıyla ilgilenen diğer uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak, Toplumu, kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri, risk azaltıcı önlemler ve güvenli kimyasal kullanımıyla ilgili konularda bilgilendirmek amacıyla faaliyetler düzenlemek, Bu Yasa ve diğer Yasalarda kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Tüm ilgili daireler arasında koordinasyonu sağlamak, Tehlikeli kimyasalların imalatı, piyasaya sürülmesi ve kullanımıyla ilgili ruhsat vermek. (2) Biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesi ve kullanımıyla ilgili ruhsat vermekten,bu Yasaya ekli Ek 3 te belirtilen Daireler sorumludur (3) Deterjanların piyasaya sürülmesi ve kullanımıyla ilgili ruhsat vermekten Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sorumludur. Kimyasallar Teknik Komitesinin Atanması ve Görevleri 11. (1) Bakanlık, Yasayla uyumlu bir şekilde, kimyasallar yönetiminde stratejik yaklaşım prensiplerini belirlemek, üretiminden ithalatana ve bertaraf edilmesine kadar, kimyasalların yaşam döngüsünün her aşamasında,uygun bir kimyasallar yönetimi sağlamak amacıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için Kimyasallar Teknik Komitesi ni kurar. (2) Kimyasallar Teknik Komitesi Çevre Koruma Dairesi Müdürü veya atayacağı temsilci Başkanlığında aşağıdaki kurumların birer temsilcisinden oluşur: (A) Çevre Koruma Dairesi (B) İlaç ve Eczacılık Dairesi (C) Devlet Laboratuvarı Dairesi 10

11 (Ç) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (D) Tarım Dairesi (E) Veteriner Dairesi (3) Kimyasallar Teknik Komitesi nin görevi şunlardır: (A) Ulusal ve uluslararası düzeyde alınan bilgiler doğrultusunda gerekli göreceği, bu yasa ile ilgili kuralları güncellemek ve problemleri ortadan kaldırmak için görüş belirtmek, (B) Gerekli olduğu düşünülen hallerde tavsiyelerde bulunmak. (4) Kimyasallar Teknik Komitesi nin toplantı ve çalışma usullerine ilişkin esaslar, Çevre Koruma Dairesi nin önerisi üzerine Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzükle düzenlenir. DÖRDÜNCÜ KISIM KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, PAKETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri 12. (1) Tehlikeli bir kimyasalı, imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcı olarak piyasaya süren tüm gerçek ve tüzel kişiler söz konusu tehlikeli kimyasalı bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzüklere uygun bir şekilde sınıflandırır, paketler ve etiketler. (2) Tehlikeli bir kimyasalı tedarikçi olarak piyasaya süren bir gerçek veya tüzel kişi, söz konusu tehlikeli kimyasalı bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzüklere uygun bir şekilde paketler ve etiketlenir. BİRİCİ BÖLÜM Sınıflandırma Genel Sınıflandırma Yükümlülüğü 13. (1) Bir madde veya karışımın imalatçısı, ithalatçısı ve alt kullanıcısı, madde veya karışımın tehlikelerini saptamak amacıyla her tehlike grubunun sınıflandırılmasıyla ilgili bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzükler uyarınca değerlendirir. (2) Farklı tehlike sınıfları için sınıflandırma kriterleri ve kriterlere nasıl uyulacağı ile ilgili ek kurallar Çevre Koruma Dairesi nin önerisi üzerine Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak Tüzükle düzenlenir. Sınıflandırılmış Maddeler Listesi 14. (1) Bir madde, Sınıflandırılmış Maddeler Listesi nde aynı kimyasal bileşime sahip olan sınıfına uyumlu olarak sınıflandırılır. (2) Bir madde Sınıflandırılmış Maddeler Listesinde yer almıyorsa veya bu listede yer alan madde tüm tehlike gruplarında sınıflandırılmamışsa, bu sınıflandırması, özelliklerinin belirtildiği var olan verilerin analizi üzerine, özellikleriyle ilgili yapılan yeni analizin sonuçları üzerine ve bu verileri kıyaslayarak, bir kimyasal için önceden belirlenmiş sınıflandırma kriterlerine göre elde edilen sonuçlarla yapılır. (3) Çevre Koruma Dairesi nin önerisiyle Bakanlık, Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmak üzere Sınıflandırılmış Maddeler Listesi Tüzüğü nü hazırlar. 11

12 Karışımların Sınıflandırılması 15. (1) Karışımların sınıflandırılması bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzüklere uygun olarak, karışımın kendisine ait veriler veya test edilmiş benzer karışımlara ait veriler kullanılarak veya köprüleme ilkeleri kullanılarak yapılır. (2) Kimyasalların sınıflandırılması amacıyla, karışım veya içerdiği maddelerle ilgili uluslararası kabul gören yöntemlere uygun olarak elde edilen veriler, epidemiyolojik veriler ve karışımın ve içerdiği maddelerin insanlar üzerinde görülen etkileri, örneğin mesleki veriler veya kaza veritabanlarından alınan veriler, kullanılır. (3) Maddelerin veya karışımın tehlikeli olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bilgiler, madde veya karışımın piyasaya sürüldüğü şekil veya fiziki durumuyla ve makul kullanım beklentileriyle ilgili olmalıdır. İKİNCİ BÖLÜM Etiketleme ve Paketleme Etiket Uygulamasıyla İlgili Genel Kurallar 16. (1) Etiketler doğrudan maddeyi veya karışımı içeren paketin bir veya daha fazla yüzeyine sağlam bir şekilde yapıştırılır ve paket normal şekilde dururken yatay olarak okunabilir olur. (2) Tüm etiketlerin renk ve sunumu, tehlike piktogramının veya sembolünün açıkça fark edilebileceği şekilde olur. (3) Bu Yasanın 17. nci maddesinde belirtilen etiket bilgileri açık ve belirgin bir şekilde olmalıdır. Paketin zemininden açıkça fark edilir bir şekilde ve kolayca okunacak büyüklükte ve aralıklarla yazılır. (4) Bu Yasanın 17. nci maddesinde belirtilen etiket bilgileri, paket üzerinde açıkça yer alıyorsa ayrı bir etikete gerek yoktur. Etiket Bilgileri 17. (1) Tehlikeli kimyasal paketler, söz konusu kimyasal veya ürünün özellikleri, amacı ve kullanım şekliyle uyumlu olmalıdır. Bakanlık, Çevre Koruma Dairesi nin önerisiyle Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmak üzere etiketlendirme ve paketleme kriterlerini bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzükler uyarınca hazırlar. (2) Tehlikeli kimyasallara ait her paketin en az aşağıda belirtilen bilgileri içermesi gereklidir: (A) Tedarik eden veya edenlerin adı, adresi ve telefon numarasını, (B) Paket içinde genel halka sunulan madde veya karışımın nominal miktarını, (C) Ürünle ilgili belirleyici bilgileri: (a) Kimyasalın ticari adını, (b) Karışımlar için: Karışımda bulunan ve karışımın 12

13 (Ç) (D) (E) (F) sınıflandırılmasına katkısı olmuş olan, maksimum dört adını, (c) Maddeler için: Sınıflandırılmış Maddeler Listesinde verilmiş olan isim ve tanımlama numarasını. Söz konusu madde henüz listeye eklenmemişse, uluslararası tanınır adını belirtilir. Bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzükler uyarınca Standart tehlike piktogramı veya piktogramları ve sembol veya sembolleri, Uyarı sözcüklerini, Tehlike veya Uyarı, Kimyasalın özelliklerinden kaynaklanan tehlike için uyarıda bulunan ve Bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzüklerdeki R-risk cümleleri veya tehlike ifadeleri, Tehlikeli kimyasalların güvenli depolanmasıyla ve kullanımıyla ilgili bilgi veren AB standartlarına uygun standart ifadeler, S- güvenlik cümleleri veya önlem ifadeleri. (3) Piyasaya sürülen paket üzerindeki etiket Türkçe ve/veya İngilizce olmalıdır. Tedarikçiler, kullanılan her dilde aynı detayların belirtilmesi koşuluyla, etiketlerinde Çevre Koruma Dairesi nin gerektirdiklerinin dışında daha fazla dil kullanabilirler. (4) Bazı tehlikeli kimyasallar özel ihtiyaçlı kişilerin de tehlikeyi anlayabileceği şekilde etiketlendirilir ve kimyasalın paketi çocukların açamayacağı şekilde tasarlanır. Etiket Üzerindeki Bilginin Yeri 18. (1) Tehlikeye göre standart kullanılan piktogram ve piktogramlar veya sembol ve semboller, uyarı sözcüğü, kimyasalın özelliklerinden kaynaklanan tehlike için uyarıda bulunan standart ifadeler, R- risk cümleleri veya tehlike ifadeleri ve güvenli depolamayla ve tehlikeli kimyasalların kullanımıyla ilgili bilgi veren standart ifadeler, S- güvenlik cümleleri veya önlem ifadeleri etiket üzerinde bir arada yer almalıdır. (2) Diğer ilgili yasalarda belirtilen zorunluluklardan kaynaklanan etiket bilgileri de etiketteki ek bilgi kısmında yer almalıdır. Dış Paket, İç Paket ve Tek Paketler için Spesifik Kurallar 19. (1) Bir paketin,bir dış bir de iç paketlemesinin olduğu ve herhangi bir ara paketlemenin de bulunduğu durumlarda ve dış paketin tehlikeli malların taşınması kurallarına uygun etiketlendirme kurallarına göre paketlendiği durumlarda herhangi bir ara paket ve dış paket Yasaya uygun olarak etiketlendirilir.bu Yasanın gerektirdiği standart tehlike piktogramları veya sembolleri tehlikeli malların taşınması kurallarındaki tehlikenin aynısı ile ilgiliyse, bu Yasanın gerektirdiği standart tehlike piktogramları veya sembollerin dış paket üzerinde görülmesi gerekir. (2) Bir paketin dış paketlemesinin tehlikeli malların taşınması kurallarıyla uyumlu etiketlendirilmesi gerekmediği durumlarda, hem dış hem iç paket, ara paketler de dahil, bu Yasaya uygun olarak etiketlendirilir. Dış paketin, iç veya ara paketin etiketinin görülmesine izin verdiği durumlarda dış paketin etiketlendirilmesine gerek yoktur. 13

14 (3) Tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili kurallara uygun olarak etiketlendirilmiş olan tek paketler, hem bu Yasaya hem de tehlikeli malların taşınması kurallarına uygun olarak etiketlendirilir. Yasanın gerektirdiği standart tehlike piktogramları veya sembollerinin tehlikeli malların taşınması kurallarındaki tehlikenin aynısıyla ilgiliyse, bu Yasanın gerektirdiği standart tehlike piktogramları veya sembollerin olmasına gerek yoktur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Reklam ve Verilerin Kaydı Reklam 20. (1) Tehlikeli kimyasalların ve tehlikeli olmayan ama tehlikeli olarak sınıflandırılmış en az bir madde içeren belirli karışımların tedarikçileri, reklam yaparken, kullanıcıları kimyasalın tehlikeli özelliği konusunda yanıltmayacak şekilde tehlikeli özelliklerine vurgu yapmak zorundadır. (2) Kimyasal reklamlarıyla ilgili koşullar,çevre Koruma Dairesi nin önerisi üzerine, Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzük le düzenlenir. Verileri Muhafaza Etme Yükümlülüğü ve Bilgi Talebi 21. (1) (A) Tedarikçi kimyasallarla ilgili, özellikle de kimyasalın belirleyici kimlik bilgilerini içeren verilerin, distribütörlerin ve alt kullanıcıların kaydını tutmakla ve teslim edilen kimyasalların miktarı ve takvim yılı içinde kullanıcılara satılan miktarların bir özetini kaydetmekle yükümlüdür. (B) Tedarikçi bu Yasanın uygulanması için gerekli olan tüm diğer veriler de dahil olmak üzere, sınıflandırma ve etiketlendirme ile ilgili kimyasallara ait tüm verileri toplamakla ve muhafaza etmekle yükümlüdür. (2) Tedarikçi, yukarıdaki 1.inci fıkrada belirtilen verileri, kimyasalın son üretim, piyasaya sürüm ve kullanım tarihinden itibaren en az on yıl muhafaza etmekle ve talep edilmesi halinde Çevre Koruma Dairesi ne sunmakla yükümlüdür. (3) Tedarikçinin işletmesini veya faaliyetlerinin bir kısmını bir üçüncü tarafa devretmesi halinde veri muhafaza etme sorumluluğu da bu kişiye devredilmiş olur. İşletmenin faaliyetlerinin son bulması söz konusu olduğu durumlarda tedarikçinin sorumlu kişisi faaliyetlerin son bulmasının hemen ardından ilgili verileri Çevre Koruma Dairesi ne sunmakla yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hayvanlar ve İnsanlar Üzerinde Test Yapılması Hayvanlar ve İnsanlar Üzerinde Yeni Testler Yapılması 22. (1) Kimyasalların sınıflandırılması amacıyla yeni testler yapılırken, sadece yeterli güvenilirlik ve veri kalitesi sağlanabilecek başka alternatiflerin olmadığı hallerde, hayvanlar üzerinde uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak testler yapılır. 14

15 (2) Bu Yasanın amaçları uyarınca insanlar üzerinde testler yapılamaz. Ancak klinik araştırmalar gibi, başka kaynaklardan elde edilen veriler kullanılabilir. (3) Bu Yasanın amaçları uyarınca insan dışındaki primatlar üzerinde de testler yapılması yasaktır. Test Yöntemleri 23. (1) Bir madde veya karışımın insan sağlığı veya çevresel veya fiziksel tehlikeleri olup olmadığının belirlenmesi için kullanılacak uluslararası standartlara uygun test yöntemlerini ve diğer bilimsel ilkeler ile yöntemleri belirleyen konular Çevre Koruma Dairesi nin önerisi üzerine Bakanlıça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak Tüzükle düzenlenir. (2) Bu Yasa uyarınca yapılacak tüm yeni testler yukarıdaki (1) inci fıkra uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzük te düzenlenen yöntemlere uygun olarak yapılır. (3) Toksikolojik ve eko-toksiklojik veriler İyi Laboratuar Uygulamaları (GLP) prensipleriyle uyumlu laboratuvarlarından alınır. BEŞİNCİ BÖLÜM İhtiyat Hükmü İhtiyat Hükmü 24. Çevre Koruma Dairesi haklı görülebilecek gerekçelerle, bir madde veya karışımın, bu Yasanın gerekliliklerine uygun olsa bile, sınıflandırma, etiketlendirme veya paketlemeden kaynaklanan nedenlerle insan sağlığı ve çevre için ciddi risk teşkil ettiğine inanırsa, uygun geçici önlemler alabilir. BEŞİNCİ KISIM ARZ ZİNCİRİNDE BİLGİ BİRİNCİ BÖLÜM Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi Kuralları 25. (1) (A) Güvenlik Veri Belgeleri, kullanıcıların, insan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevrenin korunması için gerekli önlemleri almalarını sağlar. (B) Güvenlik Veri Belgesi Tedarikçi tarafından hazırlanır.güvenlik Veri Belgesinin bir madde veya karışımın tehlikeleriyle, güvenli depolanmasıyla kullanımı ve bertarafı ile ilgili bilgileri içermesi gerekmektedir. Bu bilgiler sözü edilen belgeyi okuyacak kişilerin kolayca anlayacağı biçimde hazırlanır. (2) Tedarikçi, tehlikeli kimyasalı, kalıcı, biyo-birikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vpvb) olarak tanımlanmış kimyasalı, endokrin parçalama gibi özellikleri olan maddeleri, endişe yaratan ve insan sağlığına ve çevreye ciddi zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanmış diğer maddeleri piyasaya sürerken ücretsiz olarak herhangi bir başka distribütöre veya alt kullanıcıya basılı kopya veya elektronik kopya olarak bir Güvenlik Veri Belgesi vermelidir. 15

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. g) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamına giren ürünler,

YÖNETMELİK. g) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamına giren ürünler, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan ve çevre sağlığının azami düzeyde korunmasını

Detaylı

TEBLİĞ. Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĐF MADDELER HAKKINDA TEBLĐĞ

TEBLİĞ. Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĐF MADDELER HAKKINDA TEBLĐĞ 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĐF MADDELER HAKKINDA TEBLĐĞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204

13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204 13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

III/2872E.509. R. Gazete No. 29204 R.G. Tarihi: 13.12.2014. ZARARLI MADDELER VE KARIġIMLARA ĠLĠġKĠN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

III/2872E.509. R. Gazete No. 29204 R.G. Tarihi: 13.12.2014. ZARARLI MADDELER VE KARIġIMLARA ĠLĠġKĠN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK III/2872E.509 R. Gazete No. 29204 R.G. Tarihi: 13.12.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIġIMLARA ĠLĠġKĠN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Ürün Güvenliği Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Ürün Güvenliği Yasası

Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası (42/2014) KAPSAM Piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, Güvenlik gereklerini, Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini,

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin

Detaylı

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ULUSAL BĐYOGÜVENLĐK KANUN TASLAĞI. BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

ULUSAL BĐYOGÜVENLĐK KANUN TASLAĞI. BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar ULUSAL BĐYOGÜVENLĐK KANUN TASLAĞI BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu kanunun amacı; ülkemizde çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir

Detaylı

KISA VADE MEVZUAT UYUMU

KISA VADE MEVZUAT UYUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KISA VADE MEVZUAT UYUMU SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ULUSAL PROGRAM ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRİNCİ BASKI ANKARA Eylül 2002 T.C.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634 TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ (1) 1) Yönetmeliğin adı "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinin" iken 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle

Detaylı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Özet Bir firmanın ürünlerinin tercih sebeplerinin başında profesyonel olarak yapılan etiketleme sistemi gelmektedir. Bu şekilde tüketicinin tüketim amacına en

Detaylı