KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER"

Transkript

1 KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Tefsir Amaç Kapsam Güvenli Elleçleme ilkesi İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER Madde 6. Madde 7. Madde 8. Güvenli Kullanım Kimyasal Güvenliği Muafiyetler ÜÇÜNCÜ KISIM YETKİLİ MAKAM Madde 9. Madde 10. Madde 11. Yetkili Makam ın Belirlenmesi Dairelerin Sorumlulukları Kimyasallar Teknik Komitesinin Atanması ve Görevleri DÖRDÜNCÜ KISIM KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, PAKETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ Madde 12. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri BİRİNCİ BÖLÜM Sınıflandırma Madde 13. Madde 14. Madde 15. Genel Sınıflandırma Yükümlülüğü Sınıflandırılmış Maddeler Listesi Karışımların Sınıflandırılması İKİNCİ BÖLÜM Etiketleme ve Paketleme Madde 16. Madde 17. Etiket Uygulamasıyla ilgili Genel Kurallar Etiket Bilgileri 1

2 Madde 18. Madde 19. Etiket Üzerindeki Bilginin Yeri Dış paket, İç Paket ve Tek Paketler için Spesifik Kurallar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Reklam ve Verilerin Kaydı Madde 20. Madde 21. Reklam Verileri Muhafaza Etme Yükümlülüğü ve Bilgi Talebi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hayvanlar ve İnsanlar Üzerinde Test Yapılması Madde 22. Madde 23. Hayvanlar ve İnsanlar Üzerinde Yeni Testler Yapılması Test Yöntemleri BEŞİNCİ BÖLÜM İhtiyat Hükmü Madde 24. İhtiyat Hükmü BEŞİNCİ KISIM ARZ ZİNCİRİNDE BİLGİ BİRİNCİ BÖLÜM Güvenlik Veri Belgesi Madde 25. Madde 26. Madde 27. Madde 28. Güvenlik Veri Belgesi Kuralları Tehlikeli Olmayan Karışımlar için Hazırlanan Güvenlik Veri Belgesi Kuralları Güvenlik Veri Belgesinin Verilmesinin Gerek Olmadığı Haller Güvenlik Veri Belgelerinin Güncellenmesi İKİNCİ BÖLÜM Kimyasal Güvenlik Raporu Madde 29. Madde 30. Madde 31. Kimyasal Güvenlik Raporu Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Kimyasal Güvenlik Raporunun İçeriği ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kimyasallarla İlgili Diğer Bilgiler Madde 32. Madde 33. Arz Zincirinin Son Noktasına Kadar Bilgi Aktarma Sorumluluğu Yeni Bilgileri Paylaşma Zorunluluğu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Alternatif Kimyasal İsimleri Madde 34. Alternatif Kimyasal İsimleri için Talep ALTINCI KISIM BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA SÜRÜLMESİ Madde 35. Madde 36. Genel Kurallar Rasyonel Kullanım 2

3 Madde 37. Madde 38. Madde 39. Madde 40. Madde 41. Madde 42. Madde 43. Madde 44. Madde 45. Madde 46. Aktif Maddeler için Ruhsat Biyosidal Ürünler için Ruhsat Ruhsat Başvurusu Olağandışı Ruhsat Ruhsatın Verilmesi Ruhsatın Uzatılması Ruhsatın İptali Biyosidal Ürünler Kaydı Pazarlamayla İlgili Sınırlandırma Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması, Paketlenmesi, Etiketlenmesi ve Güvenlik Veri Belgeleri YEDİNCİ KISIM DETERJANLARIN PİYASAYA SÜRÜLMESİ Madde 47. Madde 48. Madde 49. Madde 50. Madde 51. Genel Kurallar Ruhsat Sürfaktanların Biyoparçalanabilirliklerine göre Sınırlamalar Derogasyon Verilmesi Sınflandırma, Paketleme ve Etiketleme SEKİZİNCİ KISIM ENTEGRE KİMYASALLAR KAYDI Madde 52. Madde 53. Madde 54. Entegre Kimyasallar Kaydı Raporlama Prosedürü ve İçeriği Kayda Geçirme Kararı DOKUZUNCU KISIM BELLİ BAŞLI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN ÜRETİMİ, PİYASAYA SÜRÜLMESİ VE KULLANIMLARIYLA İLGİLİ YASAK VE KISITLAMALAR Madde 55. Yasak ve Kısıtlamalar ONUNCU KISIM TEHLİKELİ KİMYASALLARIN İMALATI, PİYASAYA SÜRÜLMESİ, KULLANILMASI VE DEPOLANMASI BİRİNCİ BÖLÜM Tehlikeli Kimyasalların İmalatı, Piyasaya Sürülmesi ve Kullanılması Madde 56. Madde 57. Madde 58. Madde 59. Madde 60. Tehlikeli Kimyasalların İmalatı, Piyasaya Sürülmesi ve Kullanılması için Ruhsat Ruhsatın İptali Tehlikeli Kimyasalların İmalatı, Piyasaya Sürülmesi ve Kullanılmasıyla ilgili Koşullar Koşullarda Değişiklik Tehlikeli Kimyasalların Kullanımı için Gerekli Eğitim 3

4 Madde 61. Madde 62. Tehlikeli Kimyasallarla ilgili Sorunların Kaydı ve Kimyasalların Verilmesiyle ilgili Yasak Tehlikeli Kimyasalların İthali İKİNCİ BÖLÜM Depolama ve Perakende Satış Madde 63. Madde 64. Atık ve Ambalajların Bertaraftı Depolama ve Perakende Satış Madde 65. Madde 66. ONBİRİNCİ KISIM DENETİM VE YAPTIRIM Genel Kurallar Müfettiş Olarak Görevlendirilme ONİKİNCİ KISIM MÜFETTİŞLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 67. Madde 68. Müfettişlerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları Müfettişlere Engel Olma ONÜÇÜNCÜ KISIM SUÇ, CEZALAR VE TÜZÜK YAPMA YETKİSİ Madde 69. Madde 70. Madde 71. Madde 72. Madde 73. Suçlar ve Cezalarla ilgili Yetki, Yöntem ve Suçun Tekerrürü Mahkemenin Ek Yaptırım Yetkisi Ceza Kuralları Sorumlu Daire lerin Ek Yaptırım Önlemleri Tüzük Yapma Yetkisi ONDÖRDÜNCÜ KISIM GEÇİCİ VE SON KURALLAR Geçici Madde 1. Verilen Ruhsatların Geçerlilik Süresi Madde 74. Madde 75. Yürütme Yetkisi Yürürlüğe Giriş Ek 1 GENEL İDARİ SUÇLAR Ek 2 ÖZEL İDARİ SUÇLAR Ek 3 SPESİFİK BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN RUHSATLANDIRLMASINDAN SORUMLU DAİRELER 4

5 KİMYASALLAR YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kimyasallar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; Aktif Madde, zararlı organizmalar üzerinde veya onlara karşı genel veya özel etki gösteren virüsler ve mantarlar da dahil olmak üzere, bir madde veya mikroorganizmayı anlatır. Alt Kullanıcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurulmuş, imalatçı ve ithalatçı dışında, bir maddeyi endüstriyel veya profesyonel faaliyetlerinde, tek başına veya bir karışım içinde kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Ancak, bir distribütör veya tüketici alt kullanıcı değildir. Ana Biyoparçalanabilirlik, bir sürfaktanda mikro organizmaların yarattığı ve yapısında gerçekleşen bozulmadan dolayı yüzey aktif özelliklerini kaybetmesine neden olan yapısal değişikliği anlatır. Bakan, Çevre Koruma Dairesi'nin bağlı olduğu Bakanlığın Bakan'ını anlatır. Bakanlık, Çevre Koruma Dairesi'nin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır. Başvuran, bir biyosidal ürünü, kimyasalı veya deterjanı piyasaya sürmek için başvuru yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır Bilimsel Araştırma ve Geliştirme, kontrol edilen koşullar altında gerçekleştirilen her türlü bilimsel deney, analiz veya kimyasal araştırmayı anlatır Biyosidal Ürünler, yok etmek, engellemek, zararsız hale getirmek, hareketlerini önlemek, veya herhangi bir zararlı organizmayı kimyasal veya biyolojik anlamda kontrol etmek için kullanıcılara (bundan böyle kullanıcı olarak anılacak) sunuldukları şekliyle bir veya daha fazla aktif madde içeren aktif maddeleri ve müstahzarları anlatır.bu Yasada aksine kural bulunmadığı sürece, biyosidal ürünler düşük riskli biyosidal ürünleri de kapsar. Yirmi üç ürün tipini kapsayan liste ile her bir ürünle ilgili açıklamalar bu Yasaya ekli Ek 3' te düzenlenmektedir. Bu Yasa uyarınca, bitki koruma ürünleri biyosidal ürün olarak addedilmez. 5

6 Deterjan, yıkama ve temizleme sürecinde kullanılan sabun ve/veya diğer sürfaktanlar içeren herhangi bir madde veya karışımı anlatır Deterjanlar, herhangi bir şekilde (sıvı, toz, macun, kalıp, kalıplaşmış, şekillendirilmiş, vs.) ve evsel veya kurumsal veya endüstriyel amaçlar için pazarlanabilir veya kullanılabilir. Deterjan olarak kabul edilen diğer ürünler ise aşağıdaki gibidir: (A) Çamaşırların ıslatılmasında (ön yıkama), durulanmasında veya beyazlatılmasında kullanılan yardımcı yıkama preparatları (B) Çamaşırların yıkanma sürecinde tamamlayıcı olarak kumaşların dokusunu değiştirmeye yönelik çamaşır yumuşatıcıları (C) Temizlik preparatları, ev kullanımına yönelik çok amaçlı temizleyiciler ve/veya diğer yüzey temizleyiciler, (örneğin: malzemeler, ürünler, makineler, mekanik araçlar, taşıma araçları ve ilgili cihazlar, aletler, aygıtlar, vs.) (Ç) Herhangi bir yıkama ve temizleme sürecinde kullanılan diğer temizlik ve yıkama preparatları. Deterjan Üreticisi, bir deterjan veya deterjan için kullanılan bir sürfaktanı piyasaya sürmekten sorumlu olan bir gerçek veya tüzel kişi, özellikle kendi adına çalışan bir üreticiyi, ithalatçıyı, paketlemeciyi veya bir deterjan veya deterjan için kullanılan bir sürfaktanın özelliklerini değiştiren veya etiketlerini hazırlayan veya değiştirenleri anlatır. Ancak bir deterjanın veya deterjan için kullanılan bir sürfaktanın özelliklerini, etiketini veya paketini değiştirmeyen bir distribütör, bir ithalatçı gibi çalışmadığı sürece deterjan üreticisi olarak kabul edilmez. Distribütör, bir maddeyi tek başına veya bir karışım içinde üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya süren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurulmuş perakendeciler dahil, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Düşük Riskli Biyosidal Ürün, Düşük Riskli Aktif Maddeler Listesinde belirtilen sadece bir veya daha fazla aktif madde içeren ürünleri anlatır. Bunun yanında, bu tür biyosidal ürünler, öngörülen kullanımlarına göre insanlar, hayvanlar ve çevre için düşük risk teşkil eden ürünlerdir. Elleçleme, veya karışımın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işleri anlatır. Endüstriyel ve Kurumsal Deterjan, evsel alanlar dışındaki alanların uzman personel tarafından spesifik ürünler kullanılarak yıkanması ve temizlenmesi amacıyla kullanılan deterjanı anlatır. Genel Kullanım, profesyonel amaçlı olmayan her türlü kullanımı anlatır. İhracatçı, herhangi bir malın gümrükten geçirilmesi kaydıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışına çıkarılması işleriyle uğraşan ve geçerli ihracatçı belgesine sahip olan kişiyi anlatır. İmal Etmek, üretmek veya doğal halinde maddelerin elde edilmesini anlatır. İmalatçı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde bir madde imal eden,kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurulmuş herhangi bir gerçek veya tüzel 6

7 kişiyi anlatır. İthalatçı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dış ticaret rejimine uygun olarak herhangi bir malı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir yerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne getiren ve geçerli ithalatçı belgesine sahip olan kişiyi anlatır. İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), ilaçlar ve tıbbi aletleri düzenleyen ilgili yasalarda belirlenmiş ilkelerle (kılavuz bilgileri ile) uyumlu olarak yürütülen laboratuvar uygulamalarını anlatır. Karışım, iki veya daha fazla maddeden oluşan karışım veya solüsyonu anlatır. Kimyasal, madde veya karışımı anlatır. Köprüleme İlkeleri, sınıflandırma tüzükleri uyarınca test edilmemiş karışımların sınıflandırılmasında kullanılan önemli bir yöntemdir. Madde, doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini anlatır. Maruz Kalma Senaryosu, kimyasal maddelerin yaşam döngüleri boyunca nasıl üretileceği veya kullanılacağının ve imalatçı veya ithalatçıların insan sağlığının ve çevrenin etkilenmesini nasıl kontrol edileceğini veya bu yönde alt kullanıcılara nasıl tavsiyede bulunulacağının açıklandığı çalışma koşulları ve risk yönetim önlemlerinin de dahil olduğu koşul dizisini anlatır ve bir spesifik süreci veya kullanımı veya uygun olan çeşitli süreçleri ve kullanımları da kapsar. Müfettiş Sorumlu Dairelerin Müfettişleri,bu yasanın uygulanmasını gözetmek ve gerekli denetimleri yapmakla görevlendirilen kişiyi anlatır. Nihai Aerobik Biyoparçalanabilirlik sürfaktanın oksijenli ortamda mikroorganizmalar tarafından tamamen parçalanması ve karbondioksit, su ve mineral tuzlara (mineralleşme) bölünmesiyle ulaşılan biyoparçalanabilirlik seviyesini anlatır. Paket, paketleme ve içindekileri içeren, paketleme işleminden geçen ürünün tamamını anlatır Paketleme, muhafaza etmek ve diğer güvenlik işlevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan bir veya daha fazla ambalaj ve herhangi bir diğer kısım veya malzemeyi anlatır. Piyasaya Sürmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kimyasalların veya biyosidal ürünlerin veya deterjanların bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak, üçüncü bir tarafın erişimine sunulması veya bu ürünlerin üçüncü bir tarafa sağlanmasını anlatır. İthalat da piyasaya sürmek sayılır. Sorumlu Daire, bu Yasaya ekli Ek 3'te adı geçen Daireleri anlatır. 7

8 Sürfaktan, suyun yüzey gerilimini azaltabilen ve su-hava ara yüzeyinde tek katmanları oluşturabilen, yayabilen veya yüzeyde tutabilen ve emülsiyon ve/veya mikro emülsiyonlar ve/veya miseller oluşturabilen ve su-katı ara yüzeyinde toplanmaya yol açabilen, yüzey aktif özelliklere sahip ve böyle bir yapıya veya büyüklüğe sahip bir veya birden fazla hidrofilik grup ve bir veya birden fazla hidrofobik gruplardan oluşan ve deterjanlarda kullanılan herhangi bir organik madde ve/veya karışımı anlatır. Tedarikçi, bir maddeyi tek başına veya bir karışımın içinde veya bir karışımı piyasaya süren imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya distribütörü anlatır. Tehlike Kategorisi, her tehlike sınıfındaki kriterlere göre tehlike göstergesini anlatır. Tehlike Sınıfı, fiziksel, sağlıkla ilgili ve çevreye olan tehlikelerin niteliğini anlatır. Tehlikeli Kimyasal, en az bir tehlike sınıfı ve tehlike kategorisinde sınıflandırılmış kimyasalı anlatır. Yetkili Makam, Çevre Koruma Dairesini anlatır. Yıkama, çamaşır, bulaşık ve diğer sert yüzeylerin temizlenmesini anlatır. Zararlı Organizma, varlığı istenmeyen veya insanlar, insan faaliyetleri veya kullandıkları veya ürettikleri ürünler, hayvanlar veya çevre için zararlı etkileri olan herhangi bir organizmayı anlatır ve bundan böyle hedef organizma olarak anılacaktır. Amaç 3. Bu Yasanın amacı, kimyasal maddelerin imalatı, ithal edilmesi ve kullanılması sonucu oluşabilecek insan ve çevre için potansiyel zararları ve riskleri kontrol etmek ve yönetmektir. Kapsam 4. Bu Yasa kimyasallar alanında sorumlu olacak olan yetkili makamı, kimyasalların sınıflandırılması, paketlenmesi ve etiketlenmesi, arz zinciri içinde bilgi, biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesi, deterjanların piyasaya sürülmesi, entegre kimyasallar kaydı, belli başlı tehlikeli kimyasalların imalatı piyasaya sürülmesi ve kullanımıyla ilgili yasaklar ve kısıtlamalar, tehlikeli kimyasalların imalatı, piyasaya sürülmesi, kullanımı ve depolanması ve denetimi ve uygulama alanlarını kapsar. Güvenli Elleçleme İlkesi 5. Bu Yasa Güvenli Elleçleme ilkesi ve kimyasal imalatçısı, ithalatçısı veya alt kullanıcısının, kimyasalları insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olmayacak şekilde imal etmesi, piyasaya sürmesi ve kullanması ilkelerine dayalıdır. 8

9 İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER Güvenli Kullanım 6. (1) Tehlikeli kimyasal kullanan kişiler, bu kimyasalları düzgün kullanım kılavuz bilgileri, güvenlik ve sağlığın korunması, ilk yardım önlemleri ve kullanılmamış tehlikeli kimyasal kalıntılarının ve boş kutuların nasıl ele alınacağıyla ilgili kılavuz bilgileri, güvenlik veri belgelerindeki çevre koruma önlemlerini ve var olan diğer mevcut verileri göz önünde bulundurarak, güvenli bir şekilde kullanırlar. (2) İmalatçılar, ithalatçılar, distribütörler veya maddeleri ve karışımları kullananlar bu Yasaya ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerde düzenlenen yasak ve kısıtlamalara uymak zorundadırlar. Kimyasal Güvenliği 7. (1) Kimyasallarla uğraşan tüm gerçek ve tüzel kişiler, kimyasalların insan sağlığı, çevre ve taşınır, taşınmaz mal veya eşyalar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve bu tür etkilerden kaçınmak amacıyla gerekli önlemleri alırlar. (2) Kimyasalları piyasaya süren imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcılar, kimyasalları piyasaya sürmeden önce tehlikeli özelliklerini değerlendirir ve kimyasalları güvenli bir şekilde kullanmaları için diğer gerçek ve tüzel kişilere elde etmiş oldukları bulgularla ilgili bilgi verirler. (3) Tehlikeli kimyasallarla uğraşan imalatçı, ithalatçı veya diğer kişiler,bu kimyasalları, sosyo-ekonomik ve teknik olanaklar göz önünde bulundurarak mümkün olan durumlarda, daha az tehlikeli alternatif kimyasallarla değiştirebilirler. Muafiyetler 8. (1) Bu Yasanın kuralları aşağıda belirtilenlere uygulanmaz (A) (B) (C) (Ç) (D) (E) (F) (G) (H) Radyoaktif kimyasallara, Transit geçiş yapan kimyasallara veya transitteki kimyasallara, Tehlikeli kimyasalların taşınmasına, 18/2012 sayılı Çevre Yasası nda tanımlandığı şekliyle atıklara, Gümrük gözetiminde ve denetiminde, gümrük antrepolarında ve/veya serbest bölgeler içinde, transit ve/veya geri ihracat edilecek olan kimyasallara. İnsan sağlığı veya veterinerlik amacıyla kullanılan ilaçlara ve tıbbi gereçlere, Kozmetik ürünlerine, Gıdalara, katkı maddelerine ve aromalara, Hayvan yemlerine ve hayvan yemlerine konulan katkı maddelerine, (I) Bitki Koruma Ürünleri (2) Bu Yasanın sınıflandırma, etiketleme ve paketlemeyle ilgili kuralları, bilimsel araştırma ve geliştirme amacıyla ve piyasaya sürülmeyen, maruz kalma ihtimali azaltılmış, kontrol edilen koşullar altında kullanılanlar kimyasallar için geçerli değildir. (3) Çevre Koruma Dairesi gerektiği hallerde, özel durumlarda savunma amaçları yararına belirli maddeler veya karışımlar için bu Yasa ya istisnalar getirilmesine izin verebilir. 9

10 ÜÇÜNCÜ KISIM YETKİLİ MAKAM Yetkili Makam ın Belirlenmesi 9. Kaliteli, etkili ve güçlü bir kimyasallar yönetimi için idari koşulları sağlayabilmek amacıyla Çevre Koruma Dairesi yetkili makam olarak belirlenir. Kimyasallar Şubesi yetkili makam altında oluşturulur. Yetkili makam, bu Yasayla uyumlu olarak devlet yetkilerini kullanan, profesyonel ve düzenleyici bir kuruluştur. Dairelerin Sorumlulukları 10. (1) Çevre Koruma Dairesinin sorumluluğu şunlardır. (A) (B) (C) (Ç) (D) (E) (F) (G) Entegre Kimyasallar Kaydı tutmak, Kimyasallar Teknik Komitesi nin ihtiyaç duyduğu idari teknik görevleri yerine getirmek, Üreticilere, ithalatçılara, distribütörlere, alt kullanıcılar ve diğer tüm ilgililere bu Yasa uyarınca üzerlerine düşen sorumluluklar ve yükümlülüklerle ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, Avrupa Kimyasallar Ajansı, diğer ülkelerin Ajansları ve Kimyasallar yönetiminin farklı boyutlarıyla ilgilenen diğer uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak, Toplumu, kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri, risk azaltıcı önlemler ve güvenli kimyasal kullanımıyla ilgili konularda bilgilendirmek amacıyla faaliyetler düzenlemek, Bu Yasa ve diğer Yasalarda kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Tüm ilgili daireler arasında koordinasyonu sağlamak, Tehlikeli kimyasalların imalatı, piyasaya sürülmesi ve kullanımıyla ilgili ruhsat vermek. (2) Biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesi ve kullanımıyla ilgili ruhsat vermekten,bu Yasaya ekli Ek 3 te belirtilen Daireler sorumludur (3) Deterjanların piyasaya sürülmesi ve kullanımıyla ilgili ruhsat vermekten Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sorumludur. Kimyasallar Teknik Komitesinin Atanması ve Görevleri 11. (1) Bakanlık, Yasayla uyumlu bir şekilde, kimyasallar yönetiminde stratejik yaklaşım prensiplerini belirlemek, üretiminden ithalatana ve bertaraf edilmesine kadar, kimyasalların yaşam döngüsünün her aşamasında,uygun bir kimyasallar yönetimi sağlamak amacıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için Kimyasallar Teknik Komitesi ni kurar. (2) Kimyasallar Teknik Komitesi Çevre Koruma Dairesi Müdürü veya atayacağı temsilci Başkanlığında aşağıdaki kurumların birer temsilcisinden oluşur: (A) Çevre Koruma Dairesi (B) İlaç ve Eczacılık Dairesi (C) Devlet Laboratuvarı Dairesi 10

11 (Ç) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (D) Tarım Dairesi (E) Veteriner Dairesi (3) Kimyasallar Teknik Komitesi nin görevi şunlardır: (A) Ulusal ve uluslararası düzeyde alınan bilgiler doğrultusunda gerekli göreceği, bu yasa ile ilgili kuralları güncellemek ve problemleri ortadan kaldırmak için görüş belirtmek, (B) Gerekli olduğu düşünülen hallerde tavsiyelerde bulunmak. (4) Kimyasallar Teknik Komitesi nin toplantı ve çalışma usullerine ilişkin esaslar, Çevre Koruma Dairesi nin önerisi üzerine Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzükle düzenlenir. DÖRDÜNCÜ KISIM KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, PAKETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri 12. (1) Tehlikeli bir kimyasalı, imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcı olarak piyasaya süren tüm gerçek ve tüzel kişiler söz konusu tehlikeli kimyasalı bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzüklere uygun bir şekilde sınıflandırır, paketler ve etiketler. (2) Tehlikeli bir kimyasalı tedarikçi olarak piyasaya süren bir gerçek veya tüzel kişi, söz konusu tehlikeli kimyasalı bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzüklere uygun bir şekilde paketler ve etiketlenir. BİRİCİ BÖLÜM Sınıflandırma Genel Sınıflandırma Yükümlülüğü 13. (1) Bir madde veya karışımın imalatçısı, ithalatçısı ve alt kullanıcısı, madde veya karışımın tehlikelerini saptamak amacıyla her tehlike grubunun sınıflandırılmasıyla ilgili bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzükler uyarınca değerlendirir. (2) Farklı tehlike sınıfları için sınıflandırma kriterleri ve kriterlere nasıl uyulacağı ile ilgili ek kurallar Çevre Koruma Dairesi nin önerisi üzerine Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak Tüzükle düzenlenir. Sınıflandırılmış Maddeler Listesi 14. (1) Bir madde, Sınıflandırılmış Maddeler Listesi nde aynı kimyasal bileşime sahip olan sınıfına uyumlu olarak sınıflandırılır. (2) Bir madde Sınıflandırılmış Maddeler Listesinde yer almıyorsa veya bu listede yer alan madde tüm tehlike gruplarında sınıflandırılmamışsa, bu sınıflandırması, özelliklerinin belirtildiği var olan verilerin analizi üzerine, özellikleriyle ilgili yapılan yeni analizin sonuçları üzerine ve bu verileri kıyaslayarak, bir kimyasal için önceden belirlenmiş sınıflandırma kriterlerine göre elde edilen sonuçlarla yapılır. (3) Çevre Koruma Dairesi nin önerisiyle Bakanlık, Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmak üzere Sınıflandırılmış Maddeler Listesi Tüzüğü nü hazırlar. 11

12 Karışımların Sınıflandırılması 15. (1) Karışımların sınıflandırılması bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzüklere uygun olarak, karışımın kendisine ait veriler veya test edilmiş benzer karışımlara ait veriler kullanılarak veya köprüleme ilkeleri kullanılarak yapılır. (2) Kimyasalların sınıflandırılması amacıyla, karışım veya içerdiği maddelerle ilgili uluslararası kabul gören yöntemlere uygun olarak elde edilen veriler, epidemiyolojik veriler ve karışımın ve içerdiği maddelerin insanlar üzerinde görülen etkileri, örneğin mesleki veriler veya kaza veritabanlarından alınan veriler, kullanılır. (3) Maddelerin veya karışımın tehlikeli olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bilgiler, madde veya karışımın piyasaya sürüldüğü şekil veya fiziki durumuyla ve makul kullanım beklentileriyle ilgili olmalıdır. İKİNCİ BÖLÜM Etiketleme ve Paketleme Etiket Uygulamasıyla İlgili Genel Kurallar 16. (1) Etiketler doğrudan maddeyi veya karışımı içeren paketin bir veya daha fazla yüzeyine sağlam bir şekilde yapıştırılır ve paket normal şekilde dururken yatay olarak okunabilir olur. (2) Tüm etiketlerin renk ve sunumu, tehlike piktogramının veya sembolünün açıkça fark edilebileceği şekilde olur. (3) Bu Yasanın 17. nci maddesinde belirtilen etiket bilgileri açık ve belirgin bir şekilde olmalıdır. Paketin zemininden açıkça fark edilir bir şekilde ve kolayca okunacak büyüklükte ve aralıklarla yazılır. (4) Bu Yasanın 17. nci maddesinde belirtilen etiket bilgileri, paket üzerinde açıkça yer alıyorsa ayrı bir etikete gerek yoktur. Etiket Bilgileri 17. (1) Tehlikeli kimyasal paketler, söz konusu kimyasal veya ürünün özellikleri, amacı ve kullanım şekliyle uyumlu olmalıdır. Bakanlık, Çevre Koruma Dairesi nin önerisiyle Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmak üzere etiketlendirme ve paketleme kriterlerini bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzükler uyarınca hazırlar. (2) Tehlikeli kimyasallara ait her paketin en az aşağıda belirtilen bilgileri içermesi gereklidir: (A) Tedarik eden veya edenlerin adı, adresi ve telefon numarasını, (B) Paket içinde genel halka sunulan madde veya karışımın nominal miktarını, (C) Ürünle ilgili belirleyici bilgileri: (a) Kimyasalın ticari adını, (b) Karışımlar için: Karışımda bulunan ve karışımın 12

13 (Ç) (D) (E) (F) sınıflandırılmasına katkısı olmuş olan, maksimum dört adını, (c) Maddeler için: Sınıflandırılmış Maddeler Listesinde verilmiş olan isim ve tanımlama numarasını. Söz konusu madde henüz listeye eklenmemişse, uluslararası tanınır adını belirtilir. Bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzükler uyarınca Standart tehlike piktogramı veya piktogramları ve sembol veya sembolleri, Uyarı sözcüklerini, Tehlike veya Uyarı, Kimyasalın özelliklerinden kaynaklanan tehlike için uyarıda bulunan ve Bu Yasanın 73 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen tüzüklerdeki R-risk cümleleri veya tehlike ifadeleri, Tehlikeli kimyasalların güvenli depolanmasıyla ve kullanımıyla ilgili bilgi veren AB standartlarına uygun standart ifadeler, S- güvenlik cümleleri veya önlem ifadeleri. (3) Piyasaya sürülen paket üzerindeki etiket Türkçe ve/veya İngilizce olmalıdır. Tedarikçiler, kullanılan her dilde aynı detayların belirtilmesi koşuluyla, etiketlerinde Çevre Koruma Dairesi nin gerektirdiklerinin dışında daha fazla dil kullanabilirler. (4) Bazı tehlikeli kimyasallar özel ihtiyaçlı kişilerin de tehlikeyi anlayabileceği şekilde etiketlendirilir ve kimyasalın paketi çocukların açamayacağı şekilde tasarlanır. Etiket Üzerindeki Bilginin Yeri 18. (1) Tehlikeye göre standart kullanılan piktogram ve piktogramlar veya sembol ve semboller, uyarı sözcüğü, kimyasalın özelliklerinden kaynaklanan tehlike için uyarıda bulunan standart ifadeler, R- risk cümleleri veya tehlike ifadeleri ve güvenli depolamayla ve tehlikeli kimyasalların kullanımıyla ilgili bilgi veren standart ifadeler, S- güvenlik cümleleri veya önlem ifadeleri etiket üzerinde bir arada yer almalıdır. (2) Diğer ilgili yasalarda belirtilen zorunluluklardan kaynaklanan etiket bilgileri de etiketteki ek bilgi kısmında yer almalıdır. Dış Paket, İç Paket ve Tek Paketler için Spesifik Kurallar 19. (1) Bir paketin,bir dış bir de iç paketlemesinin olduğu ve herhangi bir ara paketlemenin de bulunduğu durumlarda ve dış paketin tehlikeli malların taşınması kurallarına uygun etiketlendirme kurallarına göre paketlendiği durumlarda herhangi bir ara paket ve dış paket Yasaya uygun olarak etiketlendirilir.bu Yasanın gerektirdiği standart tehlike piktogramları veya sembolleri tehlikeli malların taşınması kurallarındaki tehlikenin aynısı ile ilgiliyse, bu Yasanın gerektirdiği standart tehlike piktogramları veya sembollerin dış paket üzerinde görülmesi gerekir. (2) Bir paketin dış paketlemesinin tehlikeli malların taşınması kurallarıyla uyumlu etiketlendirilmesi gerekmediği durumlarda, hem dış hem iç paket, ara paketler de dahil, bu Yasaya uygun olarak etiketlendirilir. Dış paketin, iç veya ara paketin etiketinin görülmesine izin verdiği durumlarda dış paketin etiketlendirilmesine gerek yoktur. 13

14 (3) Tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili kurallara uygun olarak etiketlendirilmiş olan tek paketler, hem bu Yasaya hem de tehlikeli malların taşınması kurallarına uygun olarak etiketlendirilir. Yasanın gerektirdiği standart tehlike piktogramları veya sembollerinin tehlikeli malların taşınması kurallarındaki tehlikenin aynısıyla ilgiliyse, bu Yasanın gerektirdiği standart tehlike piktogramları veya sembollerin olmasına gerek yoktur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Reklam ve Verilerin Kaydı Reklam 20. (1) Tehlikeli kimyasalların ve tehlikeli olmayan ama tehlikeli olarak sınıflandırılmış en az bir madde içeren belirli karışımların tedarikçileri, reklam yaparken, kullanıcıları kimyasalın tehlikeli özelliği konusunda yanıltmayacak şekilde tehlikeli özelliklerine vurgu yapmak zorundadır. (2) Kimyasal reklamlarıyla ilgili koşullar,çevre Koruma Dairesi nin önerisi üzerine, Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzük le düzenlenir. Verileri Muhafaza Etme Yükümlülüğü ve Bilgi Talebi 21. (1) (A) Tedarikçi kimyasallarla ilgili, özellikle de kimyasalın belirleyici kimlik bilgilerini içeren verilerin, distribütörlerin ve alt kullanıcıların kaydını tutmakla ve teslim edilen kimyasalların miktarı ve takvim yılı içinde kullanıcılara satılan miktarların bir özetini kaydetmekle yükümlüdür. (B) Tedarikçi bu Yasanın uygulanması için gerekli olan tüm diğer veriler de dahil olmak üzere, sınıflandırma ve etiketlendirme ile ilgili kimyasallara ait tüm verileri toplamakla ve muhafaza etmekle yükümlüdür. (2) Tedarikçi, yukarıdaki 1.inci fıkrada belirtilen verileri, kimyasalın son üretim, piyasaya sürüm ve kullanım tarihinden itibaren en az on yıl muhafaza etmekle ve talep edilmesi halinde Çevre Koruma Dairesi ne sunmakla yükümlüdür. (3) Tedarikçinin işletmesini veya faaliyetlerinin bir kısmını bir üçüncü tarafa devretmesi halinde veri muhafaza etme sorumluluğu da bu kişiye devredilmiş olur. İşletmenin faaliyetlerinin son bulması söz konusu olduğu durumlarda tedarikçinin sorumlu kişisi faaliyetlerin son bulmasının hemen ardından ilgili verileri Çevre Koruma Dairesi ne sunmakla yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hayvanlar ve İnsanlar Üzerinde Test Yapılması Hayvanlar ve İnsanlar Üzerinde Yeni Testler Yapılması 22. (1) Kimyasalların sınıflandırılması amacıyla yeni testler yapılırken, sadece yeterli güvenilirlik ve veri kalitesi sağlanabilecek başka alternatiflerin olmadığı hallerde, hayvanlar üzerinde uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak testler yapılır. 14

15 (2) Bu Yasanın amaçları uyarınca insanlar üzerinde testler yapılamaz. Ancak klinik araştırmalar gibi, başka kaynaklardan elde edilen veriler kullanılabilir. (3) Bu Yasanın amaçları uyarınca insan dışındaki primatlar üzerinde de testler yapılması yasaktır. Test Yöntemleri 23. (1) Bir madde veya karışımın insan sağlığı veya çevresel veya fiziksel tehlikeleri olup olmadığının belirlenmesi için kullanılacak uluslararası standartlara uygun test yöntemlerini ve diğer bilimsel ilkeler ile yöntemleri belirleyen konular Çevre Koruma Dairesi nin önerisi üzerine Bakanlıça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak Tüzükle düzenlenir. (2) Bu Yasa uyarınca yapılacak tüm yeni testler yukarıdaki (1) inci fıkra uyarınca çıkarılması öngörülen Tüzük te düzenlenen yöntemlere uygun olarak yapılır. (3) Toksikolojik ve eko-toksiklojik veriler İyi Laboratuar Uygulamaları (GLP) prensipleriyle uyumlu laboratuvarlarından alınır. BEŞİNCİ BÖLÜM İhtiyat Hükmü İhtiyat Hükmü 24. Çevre Koruma Dairesi haklı görülebilecek gerekçelerle, bir madde veya karışımın, bu Yasanın gerekliliklerine uygun olsa bile, sınıflandırma, etiketlendirme veya paketlemeden kaynaklanan nedenlerle insan sağlığı ve çevre için ciddi risk teşkil ettiğine inanırsa, uygun geçici önlemler alabilir. BEŞİNCİ KISIM ARZ ZİNCİRİNDE BİLGİ BİRİNCİ BÖLÜM Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi Kuralları 25. (1) (A) Güvenlik Veri Belgeleri, kullanıcıların, insan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevrenin korunması için gerekli önlemleri almalarını sağlar. (B) Güvenlik Veri Belgesi Tedarikçi tarafından hazırlanır.güvenlik Veri Belgesinin bir madde veya karışımın tehlikeleriyle, güvenli depolanmasıyla kullanımı ve bertarafı ile ilgili bilgileri içermesi gerekmektedir. Bu bilgiler sözü edilen belgeyi okuyacak kişilerin kolayca anlayacağı biçimde hazırlanır. (2) Tedarikçi, tehlikeli kimyasalı, kalıcı, biyo-birikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vpvb) olarak tanımlanmış kimyasalı, endokrin parçalama gibi özellikleri olan maddeleri, endişe yaratan ve insan sağlığına ve çevreye ciddi zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanmış diğer maddeleri piyasaya sürerken ücretsiz olarak herhangi bir başka distribütöre veya alt kullanıcıya basılı kopya veya elektronik kopya olarak bir Güvenlik Veri Belgesi vermelidir. 15

16 (3) Güvenlik Veri Belgesinin üzerinde tarih belirtilmeli ve aşağıdaki başlıklar yer almalıdır: (A) (B) (C) (Ç) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (İ) (J) (K) (L) (M) (N) Madde veya karışım ve firma veya işletme hakkında belirleyici kimlik bilgisi veya tanımlaması Tehlikelerin Belirlenmesi, Bileşim ve içindeki maddelerle ilgili bilgiler, İlk yardım önlemleri, Yangın söndürme önlemleri, Kazara salınıma karşı alınacak önlemler, Elleçleme ve depolama, Maruz kalma kontrolleri veya kişisel korunma, Fiziksel ve kimyasal özellikler, Stabilite ve reaktivite, Toksikolojik bilgiler, Ekolojik bilgiler, Bertaraf etme, Taşımacılık (ulaştırma) bilgileri, Mevzuatla ilgili bilgiler, Diğer bilgiler. (4) Kimyasal Güvenlik Raporu ve maruz kalma senaryosunun hazırlanmış olduğu durumlarda, Güvenlik Veri Belgesinde belirtilen bilgilerin kimyasal güvenlik raporu ile tutarlı olması gerekir ve maruz kalma senaryosu Güvenlik Veri Belgelerinde verilmelidir. (5) Bakanlık, Çevre Koruma Dairesi nin önerisiyle Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmak üzere, biyo-birikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vpvb), endokrin parçalayan özelliği olan maddeler ve endişe yaratan diğer maddeleri tanımlamak için gereken kriterler belirleyen Güvenlik Veri Belgeleri Tüzüğünü hazırlar. (6) Güvenlik Veri Belgesi Türkçe olarak verilmelidir. Tehlikeli Olmayan Karışımlar için Hazırlanan Güvenlik Veri Belgesi Kuralları 26. Alıcının talep etmesi halinde tedarikçi, bir karışımın tehlikeli sınıflandırma kriterlerine uymadığı ama aşağıda sayılanları içerdiği durumlarda, 25.inci maddede belirtilen kriterler doğrultusunda hazırlanan Güvenlik Veri Belgesini alıcıya sunar: (1) %1 e eşit veya daha büyük ağırlılıklarda, gaz olmayan preparatların ve % 0,2 ye eşit veya daha büyük hacimlerde, gaz olan preparatların bireysel konsantrasyonlarında insan sağlığı veya çevre için tehlike arz eden en az bir madde, veya (2) % 0.1 e eşit veya daha büyük ağırlılıklarda, gaz olmayan preparatların bireysel konsantrasyonlarında; endokrin parçalayan özellikleri olan maddeler ve 1 inci veya 2 nci kategori (kanserojen kategori 1A veya 1B), 1 inci veya 2 nci kategori mutasyona neden olan, (mutajenik kategori 1A veya 1B) veya 1 inci veya 2 inci 16

17 kategori üremeye zararlı olan (üremeye zararlı kategori 1A veya 1B) veya endişe yaratan diğer maddeler gibi, biyo-birikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vpvb) olan en az bir madde, veya (3) Çalışma alanlarında kullanılmasına izin verilen maksimum konsantrasyonları belirtilen maddeler. Güvenlik Veri Belgesinin Verilmesinin Gerek Olmadığı Haller 27. Halka yönelik tehlikeli maddelerin veya karışımların güvenlik, insan sağlığı ve çevrenin korunması hakkında yeterli bilgi ile sunulması halinde, alt kullanıcı veya distribütör talep etmediği sürece, Güvenlik Veri Belgesinin verilmesine gerek yoktur. Güvenlik Veri Belgelerinin Güncellenmesi 28. (1) Tedarikçi, kimyasal hakkındaki yeni bilgilere, özellikle de riskin azaltılmasını ve kontrolünü etkileyecek veya kimyasalın tehlikesiyle ve kimyasalların üretimi, piyasaya sürülmesi veya kullanımıyla ilgili yasak ve kısıtlamalara dair yeni bilgilere göre, bu Yasanın 25 inci maddesinin (2) inci fıkrasında belirtilen Güvenlik Veri Belgesinin içeriğini değiştirir. (2) Tedarikçi, bu Yasanın 25 inci maddesinin (2) inci fıkrasında belirtilen Güvenlik Veri Belgelerinin değiştirilmiş şeklini, son on iki ay içinde söz konusu kimyasalı tedarik ettiği tüm distribütörlere veya üretim zincirindeki alt kullanıcılara bildirir. (3) Güvenlik Veri Belgesine yapılan değişikliklerde tarihin ve Değiştirilmiştir ifadesinin belirtilmesi gerekmektedir. İKİNCİ BÖLÜM Kimyasal Güvenlik Raporu Kimyasal Güvenlik Raporu 29. Kimyasal Güvenlik Raporu, risk azaltıcı önlemler ve içerdiği riskin kontrolü de dahil, kimyasalın güvenliğinin değerlendirildiği bir belgedir. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi 30. (1) Kimyasal güvenlik değerlendirmesi imalatçı tarafından yapılır. (2) Kimyasal güvenlik değerlendirmesinde; kimyasalın, fiziki ve kimyasal özellikleri temelinde insanlar ve çevre üzerindeki tehlikesi ve bir biyo-birikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vpvb) maddesi olarak tanımlanacak kriterlere uygunluğuyla ilgili bir değerlendirmesi sunulur. (3) Belirlenmiş her bir kimyasal kullanım için nelere maruz kalınabileceğinin değerlendirilmesi ve riskin belirlenmesi gerekir. 17

18 Kimyasal Güvenlik Raporunun İçeriği 31. (1) Risk azaltıcı ve kimyasalın taşıdığı riski kontrol etmek için alınması gereken önlemler kimyasal üzerinde yapılan değerlendirmede belirlenir. (2) Bakanlık, Çevre Koruma Dairesi nin önerisiyle Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmak üzere, kimyasal güvenlik değerlendirmesinin nasıl yapılacağını ve kimyasal güvenlik raporunun içeriğini belirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kimyasallarla ilgili Diğer Bilgiler Arz Zincirinin Son Noktasına Kadar Bilgi Aktarma Sorumluluğu 32. (1) %0.1 i aşan konsantrasyonlarda biyo-birikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vpvb) endokrin parçalamak gibi özellikleri olan maddeler ve 1 inci veya 2 nci kategori kanserojen (kanserojen kategori 1A veya 1B), 1 inci veya 2 nci kategori mutasyona neden olan (mutajenik kategori 1A veya 1B), 1 inci veya 2 nci kategori üreme için zararlı (üreme için zararlı kategori 1A veya 1B) maddeler içeren ürünlerin imalatçıları, ithalatçıları veya distribütörleri, arz zincirindeki alt kullanıcılara ve diğer tüm distribütörlere söz konusu ürünün güvenli kullanımı için gerekli olan bilgileri ve en azından söz konusu adını vermek zorundadırlar. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen ürünlerin imalatçıları, ithalatçıları veya distribütörleri, talep edilmesi halinde, kullanıcıya söz konusu maddeyle ilgili ücretsiz olarak yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen bilgileri vermek zorundadırlar. Yeni Bilgileri Paylaşma Zorunluluğu 33. Bir madde veya karışımın tehlikeli özellikleriyle ilgili yeni bilgiler ve bir madde veya karışımın belirli kullanım şekillerini belirleyen güvenlik veri belgeleri hakkındaki diğer bilgiler imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı ve distribütör arasında karşılıklı olarak paylaşılması zorunludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Alternatif Kimyasal isimleri Alternatif Kimyasal İsimleri için Talep 34. (1) (A) Bir madde için Güvenlik Veri Belgesinde veya karışımın etiketinde alternatif bir kimyasal isim kullanılabilir. (B) Tehlikeli bir karışım içindeki bir imalatçısı, ithalatçısı veya alt kullanıcısı, karışım içindeki maddeyi en önemli fonksiyonel kimyasal gruplarını ifade eden bir isimle veya alternatif bir isimle anmak için alternatif bir kimyasal ismi kullanmak amacıyla Çevre Koruma Dairesine başvurabilir (C) İmalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcı söz konusu kimyasal kimliğini etiket üzerinde veya Güvenlik Veri Belgesinde açıklamanın 18

19 işlerinin gizli doğasını ve özellikle fikri mülkiyet haklarını riske attığını ispat etmelidir. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkra uyarınca yapılan tüm başvuruların şekli Çevre Koruma Dairesi nin önerisi üzerine, Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak Tüzük te düzenlenen şekilde olmalıdır. (3) Bu başvurunun doğrulanması amacıyla yapılan değerlendirme için bir harç talep edilir. Bu harç bu yasanın 69 uncu maddesinin 5 inci fıkrası belirtilen kıstaslar çerçevesinde uygulanır. (4) Bakanlık, Çevre Koruma Dairesi nin önerisiyle Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmak üzere alternatif kimyasal adı kullanımıyla ilgili başvuru koşulları belirler. ALTINCI KISIM BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA SÜRÜLMESİ Genel Kurallar 35. (1) Bir biyosidal ürün ancak, ruhsat vermekten sorumlu dairenin vereceği ve bu dairenin kayıtlarında belirtilen bir ruhsatla piyasaya sürülebilir ve kullanılabilir. Spesifik biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılmasından sorumlu daireler bu yasaya ekli Ek 3 te düzenlenmektedir. (2) Sorumlu Daire; biyosidal ürünün niyet edilen amacı gerçekleştirdiğini, hedeflenen organizmalarda kontrolsüz bir dirence yol açmadığını ve belirtilen koşullar çerçevesinde kullanılması halinde ne bu ürünün ne de dekompozisyon ürünlerinin insan sağlığı, mal veya çevre üzerinde zararlı etki yaratmadığını tespit etmesi durumunda ruhsat verilebilir. Rasyonel Kullanım 36. (1) Biyosidal bir ürün, etiket ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır. (2) Biyosidal ürünün kullanımının asgari düzeyle sınırlandırıldığı durumlarda söz konusu biyosidal ürününün düzgün kullanılmasından kasıt, fiziksel, biyolojik, kimyasal ve diğer ilgili önlemlerin bir araya alınarak rasyonel şekilde kullanılmasıdır. (3) Biyosidal ürün iş amaçlı kullanılacaksa, işte koruma sağlamaya yönelik kurallar çerçevesinde kullanılmalıdır. Aktif Maddeler İçin Ruhsat 37. (1) Biyosidal bir ürün için kullanılan bir aktif madde, ancak bu Yasada düzenlenen kullara uygun olması halinde piyasaya sürülebilir. (2) Biyosidal ürünlere ve düşük riskli biyosidal ürünlere katılacak aktif maddelerin listesi ile biyosidal ürün türleri ve tanımları Sorumlu Daire tarafından belirlenir. 19

20 Biyosidal Ürünler İçin Ruhsat 38. (1) Biyosidal bir ürün, ruhsat verildikten sonra piyasaya sürülür. (2) Bakanlık, sorumlu dairenin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmak üzere biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesiyle ilgili yöntemi belirleyen bir tüzük hazırlar. (3) Yukarıdaki (1) inci fıkrada adı geçen ruhsat en fazla beş yıl için verilir. (4) Sorumlu Daire ruhsat verirken halkın, çalışanların, tüketicilerin, hayvanların ve çevrenin sağlığının korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan diğer tüzükleri de dikkate alır. (5) Biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesiyle ilgili prosedürlerin maliyet harcı başvuru sahibi tarafından karşılanır. Ruhsat Başvurusu 39. (1) Biyosidal bir ürünün piyasaya sürülmesi için başvuru sahibi tarafından sorumlu daireye başvuru yapılır. (2) Biyosidal bir ürün için ruhsat almak amacıyla yapılacak bir başvuru aşağıdaki bilgileri içerir: (A) (B) (C) (Ç) (D) (E) (F) (G) (H) Başvuru sahibi hakkında bilgi, Biyosidal ürünün imalatçısı hakkında bilgi, Biyosidal ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi, Biyosidal ürünün insanlar ve çevre üzerinde yaratabileceği risklerle ilgili testler, Öneri beyannamesi ve kullanım talimatları hakkında bilgi, İmalatçının ülkesinde ilgili biyosidal ürünün piyasaya sürülmesiyle ilgili karar, Biyosidal ürünün kullanım süresinin dolmasından ve ürünün tamamen kullanılmasından sonra kalıntılarının ve paketinin bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar, Sınıflandırılmasına yönelik önerilen biyosidal ürün grubu hakında bilgi Sorumlu Daire tarafından belirtilen diğer bilgiler. Olağandışı Ruhsat 40. Olağandışı koşullar söz konusu olduğunda, beklenmeyen bazı organizmaların gelişimini engellemek amacıyla, bunun başka bir yönteminin olmadığı veya başka önlemlerin alınmasının mümkün olmadığı durumlarda, sorumlu daire, herhangi bir biyosidal ürünü belirli koşullar altında ve belirtilecek miktarlar çerçevesinde yüzyirmi günü aşmayacak bir süre için kullanımına yönelik ruhsat verir. Ruhsatın Verilmesi 41. (1) Biyosidal ürünler için ruhsat eksiksiz başvurunun alınmasının ardından altmış gün içinde verilir. Eksik evrağın tespiti halinde ise eksik evrak tamamlanıncaya kadar, ruhsat verilmesi için verilen süre dondurulur. (2) Ruhsat verme sürecinde, sorumlu daire, bu Yasanın sınıflandırma ve etiketlendirme kuralları çerçevesinde biyosidal ürünün etkinliğini, biyosidal 20

YÖNETMELİK. 13 Aralık 2014 SAYI: 29204. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK

YÖNETMELİK. 13 Aralık 2014 SAYI: 29204. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında TASLAK Yönetmelik

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında TASLAK Yönetmelik Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında TASLAK Yönetmelik 17 Haziran 2014, İSTANBUL İMMİB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Işıl ORHAN

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, ÇYGM, Kimyasallar

Detaylı

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Selim ATAK Çevre Mühendisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak 1 Biyosidal ürünlerin etiketlenmesi Yönetmeliğin «Etiketleme»

Detaylı

İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması

İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması Selim ATAK Çevre Mühendisi İçerik Amaç, Kapsam, Dayanak İşlenmiş Eşya, Kompleks Eşya Kasten İçermek, İşleme Tabi Tutulmak Biyosidal Özellik, Biyosidal İşlev, Ana

Detaylı

Yeni Tüzük REACH GİRİŞ. Pedro Guerra

Yeni Tüzük REACH GİRİŞ. Pedro Guerra Yeni Tüzük REACH GİRİŞ Pedro Guerra GİRİŞ: REACH, maddelerin ve kimyevi preparatların kaydını, değerlendirmesini, yetkilendirmeyi ve kısıtlamalarını düzenlemektedir REACH, 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği KTSD. SEA Yönetmeliği Çalışma Grubu Bilgilendirme Sunumu

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği KTSD. SEA Yönetmeliği Çalışma Grubu Bilgilendirme Sunumu Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği KTSD SEA Yönetmeliği Çalışma Grubu Bilgilendirme Sunumu SEA SAE CLP Tüzüğü 2008 SEA Yönetmeliği 11.12.2013 *Detaylı bilgi Yönetmelik Ek 8 CMR: Kanserojen,

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

CLP Tüzüğü. 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL. Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ. REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ

CLP Tüzüğü. 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL. Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ. REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ CLP Tüzüğü 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası Ġçerik CLP Nedir? CLP Kapsamı REACH ve CLP Bağlantısı CLP

Detaylı

KELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA

KELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA TEHLİKEL KELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA M İLİŞKİN GÜVENLİK K BİLGB LGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Y Şube MüdürüM ÇOB, Çevre

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

AB nde REACH ve CLP uygulamaları Fırsatlar? Tehditler?

AB nde REACH ve CLP uygulamaları Fırsatlar? Tehditler? 1 AB nde REACH ve CLP uygulamaları Fırsatlar? Tehditler? BUSĐAD, 23 Şubat 2011 Mustafa Cüneyt Gezen Tekstil Kimya Müh. MSc. REACH nedir? 2 Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık:

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık: Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği (24.02.2017 t. 29989 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 27.12.2011-28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yem hijyeni ile ilgili genel kuralları,

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği,

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği, 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ndan

Sağlık Bakanlığı ndan Sağlık Bakanlığı ndan İŞLENMİŞ EŞYALAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu tebliğin amacı, bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işlenmiş eşyaların piyasaya arzı,

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halk sağlığı alanında biyosidal

Detaylı

1272/2008/EC Sayılı Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (CLP) Tüzüğü

1272/2008/EC Sayılı Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (CLP) Tüzüğü 1272/2008/EC Sayılı Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (CLP) Tüzüğü Eylem Özlem Nalbantoğlu Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Kimya Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

1 GÜVENLİK BİLGİFORMLARI ÜZERİNDE REACH VE CLP TÜZÜKLERİNİN GETİRDİĞİYENİLİKLER Mustafa Cüneyt Gezen Tanım 2 GBF, üretici/ithalatçıların ürettikleri/ithal ettikleri maddelerin/karışımların sağlanım zinciri

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Versiyon : 1.1. Mineral Taş Yünü Yalıtım Ürünleri

Versiyon : 1.1. Mineral Taş Yünü Yalıtım Ürünleri Versiyon : 1.1 Mineral Taş Yünü Yalıtım Ürünleri 1/9 FIKRA 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Knauf Insulation Sound Insulation Board 1.2. Madde ya da karışımın tanımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

REACH-Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkileri Semineri

REACH-Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkileri Semineri REACH-Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkileri Semineri 20-08-2008 Rezzan Karaaslan 1. REACH nedir,beni etkileyecek mi? 2. REACH kapsamında rollerimiz neler? 3. Tekstil üreticileri olarak ne yapmak zorundayız?

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS MSDS KANUNİ SORUMLULUK Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Remi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 04/02/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: DR9 1.2. Madde veya karisim ile ilgili geçerli

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem

GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem ETİKETLER TEHLİKE İLETİŞİMİ İlgili kitle için doğru ve kolay anlaşılabilir bilgi. Üreticinin/tedarikçinin/dağıtıcının tanıtım bilgileri. Ürünü/ maddeyi tanımlayıcı bilgiler.

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI YÖNETMELİĞİ. Şeref YILMAZ Şube Müdürü

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI YÖNETMELİĞİ. Şeref YILMAZ Şube Müdürü MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI YÖNETMELİĞİ Şeref YILMAZ Şube Müdürü 10 Kasım 2015 SUNUMUN İÇERİĞİ 1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler 2. Yönetmelik ile

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-24.03.2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 23.05.2005

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092 Haydar HAZER Uzman Kimyager GAZİANTEP 12 MAYIS 2010

Detaylı

Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarla Çalışma

Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarla Çalışma Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarla Çalışma 1 Mustafa BAĞAN 1 Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği e-posta: mustafa.bagan@tksd.org.tr Öz Kimyasal maddeler tehlikeli olsun veya olmasın günlük yaşamımızın

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Kısaltma: Elektrolyt CDM 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28157 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ. Genel açıklamalar ve Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde uygulanan yaptırımlar

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ. Genel açıklamalar ve Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde uygulanan yaptırımlar BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ Genel açıklamalar ve Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde uygulanan yaptırımlar Biyosidal ürün nedir ve Yönetmelik neyi amaçlamıştır? Biyosidal ürün; Bir ve birden fazla

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı.

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı. Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı RG Mükerrer) Çevre ve Orman Bakanlığı Haydar HAZER GAZİANTEP 12 MAYIS 2010 1 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : -

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : - 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Sens Sıvı Sabun Lavanta Maddenin / Preparatın Kullanımı: Sıvı El Yıkama Sabunu Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-5324 sayılı Kozmetik Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

YÖNETMELİK BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/12/2009

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ

TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih/Sayı: 21.07.1996/21997 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar Amaç

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Temizlik Ürünleri Şubesi Oyuncak Mayıs 2012 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik 17.05.2002 tarihli ve 24758 sayılı

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl./2015/351 28/09/2015 Konu : Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik ODALARA 078 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl./2015/351 28/09/2015 Konu : Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik ODALARA 078 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl./2015/351 28/09/2015 Konu : Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik ODALARA 078 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 21.09.2015 tarih ve 1748 sayılı (69 nolu

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı