TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Mayıs

2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİ HAZIRLAMA VE YAZIM YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1: Bu kılavuzun hazırlanmasında Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin aynı kalite ve standartlarda hazırlanmalarının sağlanması amaçlanmıştır Tez çalışmalarının özgün araştırmalar olması gerekliliğinin yanı sıra yapılan çalışmaların bilimsel standartlara uygun olarak sunulması da gereklidir Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilen tezler okuyucu ve araştırmacıların kullanımına açıktır Bu nedenle her biri birer bilimsel kaynak olacak olan tezlerin kütüphanecilik ve dokümantasyon standartlarına uygun olması zorunludur Günümüzde yaygınlaşan bilgisayar kullanımı tez yazım işlemini son derece kolaylaştırmaktadır Ancak kullanılan bilgisayarların ya da yazılımların yetersizliği kılavuzda bahsedilen tez yazım kurallarına uymama hakkını vermez Bu nedenle kılavuzun okunup iyice anlaşıldıktan sonra, tezin belirlenen kurallara göre yazılması tamamen öğrencinin sorumluluğundadır Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uymayan tezler Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilmez * Bu kılavuz tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır 2

3 a Daha önce yazılmış tezleri kılavuz olarak kullanmaktan kaçınınız Kılavuzda yapılmış olabilecek değişiklikler nedeniyle teziniz yürürlükteki kılavuza uymayabilir b Yayınlanması ulusal sakıncalar oluşturabilecek gizli bilgiler içeren çalışmalar Fen Bilimleri Enstitüsünce tez çalışması olarak kabul edilmez c Eğer tezin patent alabilecek nitelikte bir çalışmayı içerdiği düşünülüyor ve bu konuda çalışmalar yapılıyorsa, başvuru halinde tez mezuniyet tarihinden itibaren 90 gün süreyle okuyucu ve araştırıcıların kullanımına sunulmaz d Kılavuzda yeterince açıklanmadığı ya da eksik kaldığı konuların olduğunun düşünüldüğü durumlarda mutlaka Fen Bilimleri Enstitüsüne başvurulmalıdır 3

4 2 GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 21 Kullanılacak Kâğıt ve Çoğaltma Madde 2: Tezin herhangi bir bozulmaya uğramadan yıllarca orijinalliğini koruyabilmesi için tez yazımında ve çoğaltılmasında en az 80 gramlık, birinci hamur kalitesinde ve A4 boyutunda (210x297 mm) beyaz kâğıt kullanılmalıdır Yazımda ve çoğaltmada kâğıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır Tez orijinalinin verilmesi istenmemektedir Ancak, çoğaltma işlemi ile oluşturulan kopyaların tez orijinalinin kalitesinde olması gereklidir Yeterli kalitede oluşturulmayan kopyalar Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilmez 22 Yazı Özelliği Madde 3: Tez, bilgisayar ortamında Winword 60 ya da daha yeni sürümleri ile benzeri gelişmiş kelime-işlem yazılımlarıyla yazılmalıdır Yazı büyüklüğü 12 punto olmalıdır Yazı tipi olarak, yaygın kullanıma sahip olan Times New Roman seçilmelidir Kullanılan yazı tipinin ve büyüklüğünün tezin başından sonuna kadar aynı olmasına dikkat edilmelidir Gerekli görülen ya da istenilen yerlerde (bölüm başlığı, kısım başlığı, tablolar, şekiller, notlar gibi) kalın ya da italik yazı tipi kullanılabilir a Tezin basımında lazer yazıcılar ve sadece kâğıdın bir yüzü kullanılmalıdır Eğer kullanılacak yazıcının kalitesinden emin olunamıyorsa, örnek bir sayfanın Fen Bilimleri Enstitüsüne gösterilmesi uygun olacaktır b Jüri üyelerine gönderilmek üzere Enstitüye verilen kopyaların hiçbir sayfasında kalem, rapido, daksil, letraset vb ile ya da yapıştırmak suretiyle yapılan düzeltmeler olmamalıdır Yapılacak düzeltmeler orijinal tez üzerinde, yeniden yazarak ya da yeniden çizerek yapılmalı ve daha sonra çoğaltılmalıdır Kılavuzda öngörülen formattan farklılık yaratacak hiçbir düzeltme kabul edilmez 23 Satır Aralıkları Madde 4: Tez 15 satır aralığı ile yazılmalıdır Şekil ve tabloların açıklamaları, dipnotlar, çok uzun listelerin satır aralığı gerekli görülürse 1 satır aralığına düşürülebilir Bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf ya da alt bölüm 4

5 başlıkları arasında 2 satır aralığında boşluk bırakılmalıdır Alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasındaki satır aralığı ise 15 satır aralığında olmalıdır Bir alt bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölümün başlığı arasında da 15 satır aralığında bir boşluk bırakılmalıdır (bkz Ek 1) Tezin ana bölümleri daima yeni bir sayfanın başından başlamalıdır 24 Sayfa Düzeni Madde 5: Kullanılması gereken A4 kağıt boyutuna göre yazı alanı Şekil 21 de görüldüğü gibi düzenlenmelidir 1 GİRİŞ 25 cm 4 cm 25 cm 30 cm Şekil 21 Sayfa düzeni a Tezde verilenlerin tümü (ana metin, başlıklar, şekil ve tablolar, vb) marjin ölçülerinin dışına taşmamalıdır b Sayfanın sağ kenarında bütün satırlar sağ marjin çizgisi üzerinde olacak şekilde aynı hizada bitirilmelidir 5

6 25 Yazı Dili Madde 6: Tez, kolay anlaşılır akıcı bir dille ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır Anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalı ve cümleler kısa ve öz olmalıdır 26 Ortalama Madde 7: Tez içerisinde yapılacak bütün ortalamalar kağıt kenarları dikkate alınmadan marjin ölçülerine göre yapılmalıdır 27 Sayfa Numaraları Madde 8: Sayfa numaraları, sayfanın altında sol ve sağ marjine göre ortalanarak yazılmalı ve iç kapak hariç bütün sayfalar numaralandırılmalıdır a Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler, Şekiller Dizini, Tablolar Dizini,, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tezin ön sayfalarını oluşturan kısımlar I, II, III, IV, V gibi büyük Romen rakamları ile, GİRİŞ bölümü ile başlayan tez metni ise en son sayfaya kadar 1, 2, 3, 4 şeklinde Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır Sayfa numaralarının yanlarında ayıraç, çizgi gibi karakterler kullanılmamalıdır 28 Tezin Ciltlenmesi Madde 9: Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin her ikisinin de beyaz kaliteli karton mukavva ile ciltlenmesi gereklidir Ciltlenmiş bir tez 215x285 cm ölçülerinde olmalıdır Tez rengi ve cilt yapımı için Fen Bilimleri Enstitüsüne danışılabilir Tezin kapak ve yan yüzünün düzenlenmesi için Ek 2 ye bakınız 6

7 3 BÖLÜMLER Madde 10: Tez yazımında, oluşturulacak tez formatının olabildiğince basit tutulması ve baştan sona aynı formatın uygulanması son derece önemlidir Bütün tezler 3 ana bölümden oluşur Bunlar; Ön Sayfalar, Tez Metni ve Kaynaklardır Bölümlerin oluşturulmasında aşağıdaki düzen takip edilmelidir İşaretli (*) olan konu başlıkları bir tezde mutlaka olması gereken kısım ya da bölümleri göstermektedir İşaretsiz olanlar ise, aşağıdaki sırada olmak şartıyla oluşturulup oluşturulmayacağı öğrencinin isteğine bırakılmış olan kısımlardır ÖN SAYFALAR * İsim Sayfası * Onay Sayfası * Özet * Abstract İthaf (içindekiler dizininde gösterilmez) Teşekkür Önsöz * İçindekiler Dizini * Tablolar Dizini (oluşabiliyorsa) * Şekiller Dizini (oluşabiliyorsa) Simge ve/veya Kısaltmalar Dizini TEZ METNİ * Tezin Esas Bölümleri KAYNAKLAR * Kaynaklar ÖZGEÇMİŞ * Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin her ikisi için 7

8 4 ÖN SAYFALAR 41 İç Kapak Sayfası Madde 11: İsim sayfası 2 satır aralığı ile tamamı büyük harf olmak üzere ve üst sayfa kenarından 5 cm aşağıda olacak şekilde düzenlenmelidir İçinde kimyasal ya da matematiksel formüller, semboller, alt ya da üst hizalı yazılar, Latin harfleri ya da diğer standart dışı kısaltmalar kullanılmamalıdır Gerekli olan karakter ya da formüller kelimelerle açık olarak yazılmalıdır İç kapak Ek 3 de gösterildiği şekilde düzenlenmelidir 42 Onay Sayfası Madde 12: Tez jürisi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürünün imzalarının bulunduğu onay sayfası Ek 4 de gösterildiği gibi düzenlenmelidir Bu sayfadan Fen Bilimleri Enstitüsünün belirttiği ciltlenecek kopya sayısı kadar hazırlanmalı ve jüri üyelerine her biri ayrı ayrı imzalattırılmalıdır Jüri listesi oluşturulmasında, jüri başkanının ismi üstte diğerlerinin isimleri unvana ve aynı unvandaki üyelerin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmalıdır Onay sayfasındaki bütün isimler bilgisayar ortamında tez yazım formatına uygun olarak yazılmalı ve imzalar özellikle siyah kalemle atılmalıdır Tezin yürütülmesinde ortak danışman olmaması halinde ortak danışman imza yeri onay sayfasında gösterilmez 43 Özet Madde 13: Özet Ek 5 de gösterildiği şekilde hazırlanmalı ve 350 kelimeyi aşmamalıdır Anahtar kelimeler metnin sonuna yazılmalıdır Anahtar kelimelerin sayısı 10 u geçmemelidir Özette, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak belirtilmelidir Ancak bunlar başlık şeklinde verilmemelidir Tezin yürütülmesinde ortak danışman olması durumunda, danışman isminin altında, aynı hizada olacak şekilde Ortak Danışman : Unvan İsim şeklinde belirtilmelidir 8

9 44 Abstract Madde 14: Özetin İngilizce çevrisidir Örnek bir abstract sayfası Ek 6 da gösterilmiştir Danışman yerine Supervisor, Ortak danışman yerine Co- Supervisor kelimeleri kullanılır Akademik unvanların yazımında ise Prof Dr aynen kalırken, Doç Dr yerine Assoc Prof Dr ve Yrd Doç Dr yerine Asst Prof Dr kısaltmaları kullanılır Anahtar Kelimeler in yerine ise Key Words kelimeleri kullanılır 45 İthaf, Teşekkür ve Önsöz Madde 15: Bu sayfaların oluşturulması öğrencinin isteğine bırakılmıştır Ancak oluşturulmaları durumunda her biri ayrı bir sayfaya yazılmalı ve hepsine ayrı ayrı sayfa numarası verilmelidir a İthaf sayfası oluşturulması durumunda, ithaf edilen açıkça belirtilmeli ve sayfanın tam ortasına yazılmalıdır (Bkz Ek 7) b Teşekkür ya da Önsöz sayfaları oluşturulacaksa, bu sayfalara marjinlere göre ortalanmış, kâğıdın üst kenarından 5 cm içeride olacak şekilde TEŞEKKÜR başlığı yazılmalıdır Metin başlığın 3 satır altından başlamalı ve metin formatı tezle ayni olmalıdır Örnek TEŞŞEKÜR sayfası Ek 8 de gösterilmiştir 46 İçindekiler Dizini Madde 16: İçindekiler dizini Ek 9 daki örneğe uygun olacak şekilde hazırlanmalıdır Tez metninde yer alan bütün bölüm başlıkları, kaynaklar ve varsa ekler eksiksiz ve tezde yazıldığı şekilde İÇİNDEKİLER dizininde verilmelidir İÇİNDEKİLER başlığı marjinler arasında ortalanmış olacak şekilde düzenlenmelidir Dizin bir sayfadan fazla ise diğer sayfalara başlık yazılmadan, dizine üst marjinden devam edilmelidir İçindekiler dizini, başlık altına 3 satır aralığında boşluk verilerek ÖZETLE başlar Dizinde verilen bütün bölüm ve alt bölümlerin bulundukları sayfaların numaraları noktalar konularak sayfanın sağında gösterilir 47 Tablolar Dizini Madde 17: Tablolar dizini Ek 10 daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır TABLOLAR DİZİNİ başlığı da sayfa başında marjinlere göre ortalanmış olacak 9

10 şekilde yazılmalıdır Eğer dizin bir sayfadan uzun ise diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır Tabloların isimleri ve sayıları tezde yazıldığı şekilde verilmeli ve bulundukları sayfaların sayfa numaraları noktalar konularak sayfanın sağında gösterilmelidir Dizin sayfa başlığının 3 satır aralığı altından başlamalıdır 48 Şekiller Dizini Madde 18: Şekiller dizini eğer oluşturulacaksa Ek 11 deki örneğe ve TABLOLAR DİZİNİ nde (bölüm 47) bahsedilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır Sayfa başlığı olarak ŞEKİLLER DİZİNİ yazılmalıdır Şekiller dizini tablolar dizininden sonra gelmelidir ve dizin sayfa başlığının 3 satır aralığı altından başlamalıdır 481 Şekiller ve Tablolar Madde 19: Tez içerisinde uygun olan yerlerde şekil ve tabloların kullanılması tezin anlatımına ve anlaşılmasına yardımcı olur Şekil ve tablolarda kullanılacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar bilgisayar yazıcısı ya da rapido kullanılarak yapılmalı ve bunların tez formatına uygun ve okunacak büyüklükte olmalarına dikkat edilmelidir 482 Şekil ve Tabloların Yerleştirilmesi Madde 20: Şekiller ve tablolar sayfada yeterli yer olduğunda değinildiği sayfaya, yeterli yer olmadığında ise değinildiği sayfadan sonra, değinildiği sayfaya mümkün olan en yakın sayfaya yerleştirilmelidir Yerleştirilmelerde sayfa marjin ölçülerine uyulmalı, marjin ölçüleri kesinlikle aşılmamalıdır Eğer şekil ya da tablo normal şekilde sığdırılamıyorsa sayfaya ismiyle birlikte yan olarak yerleştirilebilir Ancak, marjin ölçüleri kesinlikle aşılmamalı ve sayfa numarasının yeri değiştirilmemelidir Yan çevirmek suretiyle de sayfaya yerleştirilemeyen şekil ya da tablolar, şekilde marjin ölçülerine uyacak şekilde katlanıp tezdeki sayfa numarasına göre numaralandırılmış bir A4 kâğıda yapıştırılır Hazırlanan şekil/tablo tez içerisine sayfa sırasına göre yerleştirilir ve yerinde olacak şekilde tez ciltlenir Cilde giremeyecek kadar büyük Tablo ya da Şekiller, arka kapak içine yapıştırılacak en çok 165x24 cm ölçülerinde beyaz bir zarf içerisine yerleştirilip Ek olarak verilmelidir Metin ile ayni sayfada bulunan tablo ya da şekiller, metnin 3 satır boşluğu altına ya 10

11 da üstüne yerleştirilmelidir Yarım sayfadan daha büyük şekil ve çizelgelerin boş bir sayfaya yerleştirilmeleri daha uygun olacaktır a Teze konacak fotoğraflar orijinal fotoğraflar olmalıdır ya da görüntüyü bozmayacak kalitede, yüksek çözünürlüğe sahip bilgisayar çıktısı kullanılabilir Fotoğraf vb şekillerin teze yapıştırılması gerekiyorsa sayfa ya da şekil üzerinde bozulmalara neden olmayacak ve zamanla bırakmayacak kalitede yapıştırıcı kullanmaya özen gösterilmelidir 483 Şekil ve Tablo Numaraları Madde 21: Tüm şekil ve tablolara ait bir numara olması gereklidir Numaralama rakamlarla yapılmalıdır Verilen numaralardan ilki Şeklin/Tablonun bulunduğu bölümü diğeri ise sıra numarasını göstermelidir Örnek; Şekil 11 Şekil 12 Şekil 13 Şekil 21 Şekil 22 Şekil 23 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 21 Tablo 22 Tablo 23 Şekil ya da Tablo bir sayfadan daha fazla yer kaplıyorsa, şekil/tabloya ikinci sayfadan devam edilir İkinci sayfanın başına Şekil/Tablonun numarası yazıldıktan sonra numaranın yanına (devam) yazılır Şekil/Tablonun ismi sadece birinci sayfada verilir Örnek; Şekil 21 (devam) ya da Tablo 11 (devam) Gerekli görüldüğü durumlarda Şekil/Tablo a, b, c, gibi harflerle de gösterilebilirler Örnek; Şekil 21a Tablo 21a Şekil 21b Tablo 21b 11

12 484 Şekil ve Tabloların İsimlendirilmeleri Madde 22: Tablo ve Şekillerin isimlendirilmelerinde ve gerekli görülen açıklamaların yazılmasında, tez yazımında uygulanan formata aynen uyulmalıdır Tabloların numara, isim ve açıklamaları, tablonun üzerine 1 satır aralığında boşluk bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır Şekillerin numara, isim ve açıklamaları ise, şeklin altına 1 satır aralığı boşluk bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır Şekil ya da tablo isimlerini marjin ölçülerine sığdırabilmek için ya da uzun açıklamaların yapılması gerektiğinde daha küçük satır aralıkları kullanılabilir Şekil ve tabloların açıklamaları olabildiğince öz olmalıdır Açıklamaların bir satırı aşması halinde ikinci satıra ismin başladığı hizadan devam edilmelidir Tablo/Şekil açıklamalarının sonuna nokta ya da virgül konulmamalıdır 49 Simgeler ve Kısaltmalar Madde 23: Simgeler dizinini oluşturmak öğrencinin gerekli görüp görmemesine bağlıdır Eğer bu dizin oluşturulacaksa yeni bir sayfada SİMGELER DİZİNİ başlığı altında, başlıktan sonra 3 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra alfabetik sırayla verilmelidir Başlık sayfa başında marjinlere göre ortalanmış olacak şekilde düzenlenmelidir Simgelerin açıklamaları, simgeden sonra yeterli boşluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır (Bkz Ek 12) Birim ve simgelerin kullanımı ve yazımında Uluslararası Standartlara ve Türk Standartlarına uyulmalıdır Birimleri gösteren simgelerin sonuna nokta konulmamalıdır a Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanarak kısaltmalar yapılabilir Yapılan kısaltmalar tez içerisinde sadece ilk geçtikleri yerde parantez içinde bir kez açıklanmalıdır Yapılan kısaltmalar gerekli görülüyorsa SİMGELER DİZİNİ nde KISALTMALAR alt başlığı altında alfabetik sırayla verilebilir 5 TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Madde 24: Tez, 1 GİRİŞ, 2 MATERYAL VE METOT, 3 ARAŞTIRMA BULGULARI ve 4 TARTIŞMA VE SONUÇ olmak üzere 4 ana bölümden oluşur İstenirse 3 ve 4 bölümler, 3 ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA ve 4 SONUÇ olacak şekilde de düzenlenebilir Bütün bölüm başlıkları sayfa başında marjinlere göre ortalanmış olacak şekilde düzenlenmelidir Bölüm başlığı ile metin 12

13 ya da alt başlık arasında 2 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır Bölümler mutlaka yeni bir sayfadan başlamalıdır Alt başlıklar ve metin arasında ve metin içerisindeki paragraflar arasında ise 15 satır aralığı boşluk verilmelidir 51 Giriş Madde 25: Okuyucuyu konuya hazırlayan, çok genel bilgilerin verildiği, bir giriş yazısı olacak şekilde hazırlanmalı ve 1 GİRİŞ bölüm başlığı altında sunulmalıdır Detaylı bilgilerin verileceği çeşitli kaynaklardan derlenip hazırlanan bilgi ve özetler (kaynak özetleri) bu bölümde oluşturulacak alt bölümlerde verilmelidir 52 Materyal ve Metot Madde 26: Tezin 2 Bölümü olan 2 MATERYAL VE METOT bölümünde, kullanılan materyaller hakkındaki bilgiler ile araştırmanın amacına ulaşmasında uygulanan yöntemler açık ve anlaşılır bir şekilde verilmelidir 53 Araştırma Bulguları Madde 27: Tezin 3 Bölümünü oluşturan 3 ARAŞTIRMA BULGULARI bölümünde tez çalışmasından elde edilen bulgular açık olarak verilir 55 Tartışma ve Sonuç Madde 28: Tezin 4 Bölümünü oluşturan 4 TARTIŞMA VE SONUÇ bölümünde, çalışmadan elde edilen bulguların yorumlanması, varsa literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması yapılır Araştırmadan elde edilen sonuçlar da bu bölümde açık ve öz olarak belirtilir KAYNAKLAR Madde 29: Tezin son bölümünü oluşturan KAYNAKLAR bölümünde başlık bölüm numarası verilmeden sayfa başında marjinlere göre ortalanmış olacak şekilde yazılmalıdır Kaynaklar, başlıktan sonra 2 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra sol marjinden başlamak üzere numara verilerek yazılmalıdır Kaynakların numaralandırılması metin içinde takip edilen atıf sırasına göre yapılmalıdır Kaynaklarda tez yazım formatına uygun olacak şekilde 15 satır aralığı ile yazılmalıdır Eğer bir makaleye yazar ismi verilerek atıfta bulunuluyorsa, makalenin 13

14 sıra numarası yazar isminin hemen sonuna, eğer bir metin ile atıfta bulunuluyorsa atıf numarası cümlenin sonuna parantez içine boşluk vermeden yazılmalıdır Birden fazla atıfta bulunuluyorsa, atıf numaraları boşluk verilmeden virgülle ayrılarak yazılmalıdır Örnek: Radyoterapide kritik iki basamak tedavinin planlanması ve uygulanması aşamasıdır Burada amaç kesin ve etkili tedavi yanında, sağlıklı dokulara en az zararı vermektir (6,7) İkiden fazla ve sıralı olan atıfların numaraları ise en küçük ve en büyük atıf numaraları arasına - işareti konularak gösterilmelidir Örnek: Bu olay genellikle kötü huylu safra engellenmesi, safra sirozu, hepatik lenfoma gibi daha özel hastalıklarda görülmektedir (14-17) Kaynaklar aşağıdaki örneklere benzer şekilde yazılmalıdır a Kaynak dergi olduğunda; Sırasıyla, yazar isimleri, Makalenin yayın yılı, makalenin tam adı, makalenin bulunduğu derginin tam adı (italik), derginin cilt numarası varsa no su, makalenin sayfa numarası verilir Örnek; Çavuşoğlu, K, Yapar, K ve Yalçın, E 2008 Sigara İçenlerde Yanak Mukozası Epitel Hücrelerindeki Toksisitenin Belirlenmesi Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2): b Kaynak kitap olduğunda; Sırasıyla, yazar isimleri, kitabın yayın yılı, kitabın tam adı (italik), yayın evi, basım yeri Örnek; Oğurlu, İ 2000 Biyolojik Mücadele Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta c Kaynak kitap bölümleri olduğunda; Boemare, N 2002 Biology, Taxonomy and Systematics of Photorhabdus and Xenorhabdus In: Entomopathogenic Nematology (Gaugler, R, Ed), pp 35 56, CABI Publishing, MA, USA 14

15 d Kongre, Sempozyum veya Toplantı Kitapçıklarında Basılmış Bildiri olduğunda; Çavuşoğlu, K, Yalçın, E, Yapar, K, Türkmen, Z ve Kınalıoğlu, K Electromagnetic Radiation Effects on Element Levels of Evernia prunastri (L) Ach Blacksea International Environmental Symposium, August 2008, Giresun TURKEY e Kaynak tez olduğunda Çavuşoğlu, K 2006 Radyoterapi Gören Akciğer Kanseri Hastaların Kan Hücrelerinin Sitolojik, Sitogenetik ve Biyokimyasal Yönden Araştırılması Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, pp 185, Kırıkkale f İnternet Aracılığı İle Ulaşılan Yayın olduğunda Fredrickson, BL (2000) Cultivating positive emotions to optimize health and wellbeing Prevention & Treatment, 3 /volume3/pre ahtml Web adresinden 13 Ocak 2007 tarihinde edinilmiştir 5 ÖZGEÇMİŞ Madde 30: Tezi hazırlayan öğrenci, üçüncü bir şahıs anlatımıyla yazdığı kısa yaşam öyküsünü ÖZGEÇMİŞ başlığı altında Ek13 de verilen örneğe benzer bir şekilde hazırlamalı ve tezin en son sayfasında vermelidir 6 KOPYA SAYISI VE DAGITIMI Madde 31: 61 Yüksek Lisans Öğrencileri için; a 7 adet tez (tezlerin 2 âdeti Enstitüye teslim edilecektir) b Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu (Enstitü erişim sayfasındaki formlar menüsünden alabilirsiniz, c 2 adet CD (Tezin tamamı PDF formatında olacaktır) d Tez veri formu doldurularak YÖK ün şart koştuğu şekilde referans numarası alınacaktır (Form için bkz e Referans numarası alınmış Tezlerin çoğaltılması ve yayınlanması için izin belgesi nin 2 adet çıktısı alınarak tezlerle birlikte Enstitü öğrenci islerine teslim edilmesi gerekmektedir Bu işlemi yapmayan öğrenciler telif haklarına sahip olmayıp yazdığı tezin yazarı da olamayacağı gibi mezuniyeti Enstitü 15

16 Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacaktır (Söz konusu izin belgesinin düzenlenmesinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile uluslararası ve yabancı mevzuat uygulamaları dayanak olarak alınmıştır) f Tezlerin çoğaltılması ve yayımı için izin Belgesi, Tez Veri Giriş Formu ile birlikte aynı sayfada tek formda bulunmaktadır g Öğrenci ilişik kesme formu doldurulacaktır (Enstitü erişim sayfasındaki formlar menüsünden alabilirsiniz) 312 Doktora Öğrencileri için; a 9 adet tez (tezlerin 2 adeti Enstitüye teslim edilecektir) b Doktora Tez Jüri Öneri Formu (Enstitü erisim sayfasındaki formlar menüsünden alabilirsiniz) c 2 adet CD (Tezin tamamı PDF formatında olacaktır) d Tez veri formu doldurularak YÖK ün şart koştuğu şekilde referans numarası alınacaktır (Form için bkz Referans numarası alınmış Tezlerin çoğaltılması ve yayınlanması için izin Belgesi nin 2 adet çıktısı alınarak tezlerle birlikte Enstitü öğrenci islerine teslim edilmesi gerekmektedir Bu işlemi yapmayan öğrenciler telif haklarına sahip olmayıp yazdığı tezin yazarı da olamayacağı gibi mezuniyeti de Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacaktır (Söz konusu izin belgesinin düzenlenmesinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile uluslararası ve yabancı mevzuat uygulamaları dayanak olarak alınmıştır) e Tezlerin çoğaltılması ve yayımı için izin Belgesi, Tez Veri Giriş Formu ile birlikte aynı sayfada tek formda bulunmaktadır f Öğrenci ilişik kesme formu doldurulacaktır (Enstitü erişim sayfasındaki formlar menüsünden alabilirsiniz) 16

17 Ek 1 Sayfa Düzeni Örneği 2 (Satır aralığı=çift) 1 GİRİŞ 1 1 Serum ALP Düzeylerinin Ölçülmesi 15 (Satır aralığı=15) Alkalin fosfataz, alkali bir ortamda fosfat esterlerinin hidrolizini katalizleyen bir enzimdir 15 (Satır aralığı=15) Hemen hemen vücudun her yerinde bulunmaktadır Bol miktarlarda karaciğer ve kemik, az miktarlarda ise bağırsak, plasenta, böbrek ve lökositlerde yer almaktadır 15 (Satır aralığı=15) 12 Kan Hücrelerindeki Morfolojik Hasarların İncelenmesi 17

18 Ek 2 Cilt Kapağı Örneği ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZİ RADYOTERAPİ GÖREN AKCİĞER KANSERİ HASTALARIN KAN HÜCRELERİNİN SİTOLOJİK, SİTOGENETİK VE BİYOKİMYASAL YÖNDEN ARAŞTIRILMASI KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU EKİM

19 Ek 3 İç Kapak Sayfası Örneği ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZİ RADYOTERAPİ GÖREN AKCİĞER KANSERİ HASTALARIN KAN HÜCRELERİNİN SİTOLOJİK, SİTOGENETİK VE BİYOKİMYASAL YÖNDEN ARAŞTIRILMASI KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU EKİM

20 Ek 4 Onay Sayfası Örneği Fen Bilimleri Enstitü Müdürünün onayı / / (Unvan - İsim) Müdür Bu tezin Yüksek Lisans / Doktora tezi olarak Anabilim Dalı standartlarına uygun olduğunu onaylarım (Unvan - İsim) Anabilim Dalı Başkanı Bu tezi okuduğumuzu ve Yüksek Lisans / Doktora tezi olarak bütün gerekliliklerini yerine getirdiğini onaylarız (Unvan - İsim) (Unvan - İsim) Ortak Danışman Danışman Jüri Üyeleri 20

21 Ek 5 Özet Sayfası Örneği ÖZET RADYOTERAPİ GÖREN AKCİĞER KANSERİ HASTALARIN KAN HÜCRELERİNİN SİTOLOJİK, SİTOGENETİK VE BİYOKİMYASAL YÖNDEN ARAŞTIRILMASI ÇAVUŞOĞLU, Kültiğin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi Danışman : EKİM 2006, 185 sayfa Bu çalışma akciğer kanseri teşhisi konulan yirmi hasta ile gerçekleştirilmiştir Radyoterapi tedavisi gören bu hastalarda uygulanan radyasyonun akyuvar hücrelerinin morfolojilerinde, serum alkalin fosfataz enziminin miktarında, plazma iz element düzeylerinde ve lenfosit kromozomlarında meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır Anahtar Kelimeler : Akciğer Kanseri, Alkalin Fosfataz (ALP), Hücre Hasarı, İz element, Kromozom Hasarı, Mikronukleus, Radyoterapi 21

22 Ek 6 Abstract Sayfası Örneği ABSTRACT INVESTIGATIONS ON BLOOD CELLS OF THE LUNG CANCER PATIENTS TREATED WITH RADIOTERAPY BY CYTOLOGICAL, CYTOGENETIC AND BIOCHEMICAL METHODS ÇAVUŞOĞLU, Kültiğin University Graduate School Of Natural and Applied Sciences Deparment of Biology, Ph D Thesis Supervisor : OCTOBER 2006, 185 pages This study was carried out with twenty patients diagnosed as lung cancer The changes at the morphology of leukocyte cells, at amount of serum alkaline phosphatase enzyme, at the levels of plasma trace elements and changes in lymphocyte chromosomes caused by radiation applied in these patients treated with radiotherapy were investigated Key Words: Lung Cancer, Alkaline Phosphatase (ALP), Cell Damage, Trace Element, Chromosome Damage, Micronucleus, Radiotherapy 22

23 Ek 7 İthaf Sayfası Örneği Anneme ve Babama Aileme 23

24 Ek 8 Teşekkür Sayfası Örneği TEŞEKKÜR Tez çalışmamın tüm aşamalarında her türlü bilimsel desteği sağlayan değerli hocam Prof Dr ya, bilgi birikimleri ve değerli görüşleriyle katkı sağlayan değerli hocalarım Prof Dr, Prof Dr ve Prof Dr a, kan hücrelerindeki morfolojik hasarların tespitindeki yardımlarından dolayı Yrd Doç Dr a, istatistik analizlerdeki katkıları için Arş Gör a, çalışmada kullanılan kanların laboratuara ulaşımında yardımcı olan e, tez süresince burs desteği sağlayan TÜBİTAK-Bilim Adamı Yetiştirme Grubuna (BAYG) teşekkür ederim Ayrıca tez çalışmam sırasında maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen aileme de teşekkür ederim 24

25 Ek 9 İçindekiler Dizini Örneği İÇİNDEKİLER ÖZET I ABSTRACT III TEŞEKKÜR V İÇİNDEKİLER VI ÇİZELGELER DİZİNİ VIII ŞEKİLLER DİZİNİ IX SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ XIV EKLER DİZİNİ XV 1 GİRİŞ 1 11 Serum ALP düzeylerinin ölçülmesi 5 12 Kan hücrelerindeki morfolojik hasarların incelenmesi 6 13 Plazma iz element düzeylerinin ölçülmesi Radyasyonun kromozomlara etkisi 25 2 MATERYAL VE METOT ALP ölçümü Kan hücrelerindeki morfolojik hasarın belirlenmesi İz elementlerin tayini EDS Kromozom eldesi Hücre kültürünün hazırlanması Hücre inkübasyonu Hipotonik işlem Yıkama işlemi 34 25

26 245 Yayma işlemi Boyama işlemi İstatistiksel analiz 35 3 ARAŞTIRMA BULGULARI Serum ALP düzeyleri Kan hücrelerindeki morfolojik hasarlar İz element düzeyleri Kromozom hasarları 98 4 TARTIŞMA VE SONUÇLAR Serum ALP düzeyleri Kan hücrelerindeki morfolojik hasarlar İz element düzeyleri Kromozom hasarları 128 EKLER 134 KAYNAKLAR 174 ÖZGEÇMİŞ

27 EK 10 Tablolar Dizini Örneği TABLOLAR DİZİNİ TABLO 31 Akciğer kanserli hastaların özellikleri ve uygulanan deneysel aşamalar Akciğer kanserli hastalarda radyoterapi öncesi ve radyoterapi süresince ALP değerlerindeki değişim 38 33a Kontrol grubu sağlıklı bayan bireye ait ALP değerleri 42 33b Kontrol grubu sağlıklı bayan bireye ait ALP değerleri 42 27

28 EK 11 Şekiller Dizini Örneği ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİL 21 Akciğer kanserli hastalarda radyoterapi süresince ALP değerlerindeki değişim Normal bir nötrofil hücresini görünümü 43 3a Normal bir bazofil hücresini görünümü 44 3b Hasarlı bir bazofil hücresinin görünümü Normal bir eozinofil hücresini görünümü Normal bir monosit ve lenfosit hücresinin nötrofil hücresini görünümü 45 28

29 EK 12 Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Örneği SİMGELER DİZİNİ U/L X cgy Mikron cinsinden litredeki enzim miktarı Elektromagnetik bir radyasyon çeşidi Uygulanan radyasyon doz birimi KISALTMALAR ALP EDS Alkalin fosfataz Elektron dağılım spektroskopisi 29

30 Ek 13 Özgeçmiş Örneği ÖZGEÇMİŞ 1977 Yılında Bursa da doğdu İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Bursa da tamamladı 1995 yılında girdiği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Temmuz 1999 da birincilikle mezun oldu Aynı yıl Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı Yine aynı yıl girdiği Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Yüksek-Lisans programından Temmuz 2002 de mezun oldu 2002 Eylülünde ise aynı Enstitüde başladığı Doktora öğrenimini Ekim 2006 da tamamladı 30

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 1: DIŞ KAPAK T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZİN ADI Yeşim KARSLI.. TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 2:İÇ KAPAK Bu tez çalışması.. numaralı proje ile

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez yazımı için hazırlanan bu kılavuz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. GENELKURMAL BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A GATA TEZ YAZIM YÖNERGESİ GATA SAĞ.BİL.ENST. NO : 2 2006 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Gülhane Askeri

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu Trabzon - 2015 ÖNSÖZ Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora programlarında tez yazımı önemli bir aşama olup,

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ ÖNSÖZ Bu kılavuzun amacı Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne bağlı eğitim gören yüksek lisans

Detaylı

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU Hazırlayanlar Ömer Saatcioğlu Ejder A. Yıldırım 2012-İSTANBUL (Revize edilmiştir) BAKIRKÖY

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1213 (ders kodu)..proje RAPORU 20.. KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- T.C.S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KURALLARI DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELERİ -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEZ YAZIM KILAVUZU 2. BASKI EDİTÖRLER Dr. Oya Gürbüz Dr. Berrak Yeğen Dr. Tolga E. Dağlı Dr. Pamir Atagündüz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZMA KILAVUZU EYLÜL 2006 1. GİRİŞ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ 2013 2 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Cengiz CEYLAN Arş. Gör. Enes ERYILMAZ Katkıda Bulunanlar Yrd. Doç. Dr. Sezin İBA

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* İSTANBUL 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam 2- Görünüm Standartları 2.1. Tez dış, sırt ve

Detaylı