TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Mayıs

2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİ HAZIRLAMA VE YAZIM YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1: Bu kılavuzun hazırlanmasında Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin aynı kalite ve standartlarda hazırlanmalarının sağlanması amaçlanmıştır Tez çalışmalarının özgün araştırmalar olması gerekliliğinin yanı sıra yapılan çalışmaların bilimsel standartlara uygun olarak sunulması da gereklidir Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilen tezler okuyucu ve araştırmacıların kullanımına açıktır Bu nedenle her biri birer bilimsel kaynak olacak olan tezlerin kütüphanecilik ve dokümantasyon standartlarına uygun olması zorunludur Günümüzde yaygınlaşan bilgisayar kullanımı tez yazım işlemini son derece kolaylaştırmaktadır Ancak kullanılan bilgisayarların ya da yazılımların yetersizliği kılavuzda bahsedilen tez yazım kurallarına uymama hakkını vermez Bu nedenle kılavuzun okunup iyice anlaşıldıktan sonra, tezin belirlenen kurallara göre yazılması tamamen öğrencinin sorumluluğundadır Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uymayan tezler Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilmez * Bu kılavuz tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır 2

3 a Daha önce yazılmış tezleri kılavuz olarak kullanmaktan kaçınınız Kılavuzda yapılmış olabilecek değişiklikler nedeniyle teziniz yürürlükteki kılavuza uymayabilir b Yayınlanması ulusal sakıncalar oluşturabilecek gizli bilgiler içeren çalışmalar Fen Bilimleri Enstitüsünce tez çalışması olarak kabul edilmez c Eğer tezin patent alabilecek nitelikte bir çalışmayı içerdiği düşünülüyor ve bu konuda çalışmalar yapılıyorsa, başvuru halinde tez mezuniyet tarihinden itibaren 90 gün süreyle okuyucu ve araştırıcıların kullanımına sunulmaz d Kılavuzda yeterince açıklanmadığı ya da eksik kaldığı konuların olduğunun düşünüldüğü durumlarda mutlaka Fen Bilimleri Enstitüsüne başvurulmalıdır 3

4 2 GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 21 Kullanılacak Kâğıt ve Çoğaltma Madde 2: Tezin herhangi bir bozulmaya uğramadan yıllarca orijinalliğini koruyabilmesi için tez yazımında ve çoğaltılmasında en az 80 gramlık, birinci hamur kalitesinde ve A4 boyutunda (210x297 mm) beyaz kâğıt kullanılmalıdır Yazımda ve çoğaltmada kâğıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır Tez orijinalinin verilmesi istenmemektedir Ancak, çoğaltma işlemi ile oluşturulan kopyaların tez orijinalinin kalitesinde olması gereklidir Yeterli kalitede oluşturulmayan kopyalar Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilmez 22 Yazı Özelliği Madde 3: Tez, bilgisayar ortamında Winword 60 ya da daha yeni sürümleri ile benzeri gelişmiş kelime-işlem yazılımlarıyla yazılmalıdır Yazı büyüklüğü 12 punto olmalıdır Yazı tipi olarak, yaygın kullanıma sahip olan Times New Roman seçilmelidir Kullanılan yazı tipinin ve büyüklüğünün tezin başından sonuna kadar aynı olmasına dikkat edilmelidir Gerekli görülen ya da istenilen yerlerde (bölüm başlığı, kısım başlığı, tablolar, şekiller, notlar gibi) kalın ya da italik yazı tipi kullanılabilir a Tezin basımında lazer yazıcılar ve sadece kâğıdın bir yüzü kullanılmalıdır Eğer kullanılacak yazıcının kalitesinden emin olunamıyorsa, örnek bir sayfanın Fen Bilimleri Enstitüsüne gösterilmesi uygun olacaktır b Jüri üyelerine gönderilmek üzere Enstitüye verilen kopyaların hiçbir sayfasında kalem, rapido, daksil, letraset vb ile ya da yapıştırmak suretiyle yapılan düzeltmeler olmamalıdır Yapılacak düzeltmeler orijinal tez üzerinde, yeniden yazarak ya da yeniden çizerek yapılmalı ve daha sonra çoğaltılmalıdır Kılavuzda öngörülen formattan farklılık yaratacak hiçbir düzeltme kabul edilmez 23 Satır Aralıkları Madde 4: Tez 15 satır aralığı ile yazılmalıdır Şekil ve tabloların açıklamaları, dipnotlar, çok uzun listelerin satır aralığı gerekli görülürse 1 satır aralığına düşürülebilir Bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf ya da alt bölüm 4

5 başlıkları arasında 2 satır aralığında boşluk bırakılmalıdır Alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasındaki satır aralığı ise 15 satır aralığında olmalıdır Bir alt bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölümün başlığı arasında da 15 satır aralığında bir boşluk bırakılmalıdır (bkz Ek 1) Tezin ana bölümleri daima yeni bir sayfanın başından başlamalıdır 24 Sayfa Düzeni Madde 5: Kullanılması gereken A4 kağıt boyutuna göre yazı alanı Şekil 21 de görüldüğü gibi düzenlenmelidir 1 GİRİŞ 25 cm 4 cm 25 cm 30 cm Şekil 21 Sayfa düzeni a Tezde verilenlerin tümü (ana metin, başlıklar, şekil ve tablolar, vb) marjin ölçülerinin dışına taşmamalıdır b Sayfanın sağ kenarında bütün satırlar sağ marjin çizgisi üzerinde olacak şekilde aynı hizada bitirilmelidir 5

6 25 Yazı Dili Madde 6: Tez, kolay anlaşılır akıcı bir dille ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır Anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalı ve cümleler kısa ve öz olmalıdır 26 Ortalama Madde 7: Tez içerisinde yapılacak bütün ortalamalar kağıt kenarları dikkate alınmadan marjin ölçülerine göre yapılmalıdır 27 Sayfa Numaraları Madde 8: Sayfa numaraları, sayfanın altında sol ve sağ marjine göre ortalanarak yazılmalı ve iç kapak hariç bütün sayfalar numaralandırılmalıdır a Özet, Abstract, Teşekkür, İçindekiler, Şekiller Dizini, Tablolar Dizini,, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tezin ön sayfalarını oluşturan kısımlar I, II, III, IV, V gibi büyük Romen rakamları ile, GİRİŞ bölümü ile başlayan tez metni ise en son sayfaya kadar 1, 2, 3, 4 şeklinde Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır Sayfa numaralarının yanlarında ayıraç, çizgi gibi karakterler kullanılmamalıdır 28 Tezin Ciltlenmesi Madde 9: Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin her ikisinin de beyaz kaliteli karton mukavva ile ciltlenmesi gereklidir Ciltlenmiş bir tez 215x285 cm ölçülerinde olmalıdır Tez rengi ve cilt yapımı için Fen Bilimleri Enstitüsüne danışılabilir Tezin kapak ve yan yüzünün düzenlenmesi için Ek 2 ye bakınız 6

7 3 BÖLÜMLER Madde 10: Tez yazımında, oluşturulacak tez formatının olabildiğince basit tutulması ve baştan sona aynı formatın uygulanması son derece önemlidir Bütün tezler 3 ana bölümden oluşur Bunlar; Ön Sayfalar, Tez Metni ve Kaynaklardır Bölümlerin oluşturulmasında aşağıdaki düzen takip edilmelidir İşaretli (*) olan konu başlıkları bir tezde mutlaka olması gereken kısım ya da bölümleri göstermektedir İşaretsiz olanlar ise, aşağıdaki sırada olmak şartıyla oluşturulup oluşturulmayacağı öğrencinin isteğine bırakılmış olan kısımlardır ÖN SAYFALAR * İsim Sayfası * Onay Sayfası * Özet * Abstract İthaf (içindekiler dizininde gösterilmez) Teşekkür Önsöz * İçindekiler Dizini * Tablolar Dizini (oluşabiliyorsa) * Şekiller Dizini (oluşabiliyorsa) Simge ve/veya Kısaltmalar Dizini TEZ METNİ * Tezin Esas Bölümleri KAYNAKLAR * Kaynaklar ÖZGEÇMİŞ * Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin her ikisi için 7

8 4 ÖN SAYFALAR 41 İç Kapak Sayfası Madde 11: İsim sayfası 2 satır aralığı ile tamamı büyük harf olmak üzere ve üst sayfa kenarından 5 cm aşağıda olacak şekilde düzenlenmelidir İçinde kimyasal ya da matematiksel formüller, semboller, alt ya da üst hizalı yazılar, Latin harfleri ya da diğer standart dışı kısaltmalar kullanılmamalıdır Gerekli olan karakter ya da formüller kelimelerle açık olarak yazılmalıdır İç kapak Ek 3 de gösterildiği şekilde düzenlenmelidir 42 Onay Sayfası Madde 12: Tez jürisi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürünün imzalarının bulunduğu onay sayfası Ek 4 de gösterildiği gibi düzenlenmelidir Bu sayfadan Fen Bilimleri Enstitüsünün belirttiği ciltlenecek kopya sayısı kadar hazırlanmalı ve jüri üyelerine her biri ayrı ayrı imzalattırılmalıdır Jüri listesi oluşturulmasında, jüri başkanının ismi üstte diğerlerinin isimleri unvana ve aynı unvandaki üyelerin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmalıdır Onay sayfasındaki bütün isimler bilgisayar ortamında tez yazım formatına uygun olarak yazılmalı ve imzalar özellikle siyah kalemle atılmalıdır Tezin yürütülmesinde ortak danışman olmaması halinde ortak danışman imza yeri onay sayfasında gösterilmez 43 Özet Madde 13: Özet Ek 5 de gösterildiği şekilde hazırlanmalı ve 350 kelimeyi aşmamalıdır Anahtar kelimeler metnin sonuna yazılmalıdır Anahtar kelimelerin sayısı 10 u geçmemelidir Özette, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak belirtilmelidir Ancak bunlar başlık şeklinde verilmemelidir Tezin yürütülmesinde ortak danışman olması durumunda, danışman isminin altında, aynı hizada olacak şekilde Ortak Danışman : Unvan İsim şeklinde belirtilmelidir 8

9 44 Abstract Madde 14: Özetin İngilizce çevrisidir Örnek bir abstract sayfası Ek 6 da gösterilmiştir Danışman yerine Supervisor, Ortak danışman yerine Co- Supervisor kelimeleri kullanılır Akademik unvanların yazımında ise Prof Dr aynen kalırken, Doç Dr yerine Assoc Prof Dr ve Yrd Doç Dr yerine Asst Prof Dr kısaltmaları kullanılır Anahtar Kelimeler in yerine ise Key Words kelimeleri kullanılır 45 İthaf, Teşekkür ve Önsöz Madde 15: Bu sayfaların oluşturulması öğrencinin isteğine bırakılmıştır Ancak oluşturulmaları durumunda her biri ayrı bir sayfaya yazılmalı ve hepsine ayrı ayrı sayfa numarası verilmelidir a İthaf sayfası oluşturulması durumunda, ithaf edilen açıkça belirtilmeli ve sayfanın tam ortasına yazılmalıdır (Bkz Ek 7) b Teşekkür ya da Önsöz sayfaları oluşturulacaksa, bu sayfalara marjinlere göre ortalanmış, kâğıdın üst kenarından 5 cm içeride olacak şekilde TEŞEKKÜR başlığı yazılmalıdır Metin başlığın 3 satır altından başlamalı ve metin formatı tezle ayni olmalıdır Örnek TEŞŞEKÜR sayfası Ek 8 de gösterilmiştir 46 İçindekiler Dizini Madde 16: İçindekiler dizini Ek 9 daki örneğe uygun olacak şekilde hazırlanmalıdır Tez metninde yer alan bütün bölüm başlıkları, kaynaklar ve varsa ekler eksiksiz ve tezde yazıldığı şekilde İÇİNDEKİLER dizininde verilmelidir İÇİNDEKİLER başlığı marjinler arasında ortalanmış olacak şekilde düzenlenmelidir Dizin bir sayfadan fazla ise diğer sayfalara başlık yazılmadan, dizine üst marjinden devam edilmelidir İçindekiler dizini, başlık altına 3 satır aralığında boşluk verilerek ÖZETLE başlar Dizinde verilen bütün bölüm ve alt bölümlerin bulundukları sayfaların numaraları noktalar konularak sayfanın sağında gösterilir 47 Tablolar Dizini Madde 17: Tablolar dizini Ek 10 daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır TABLOLAR DİZİNİ başlığı da sayfa başında marjinlere göre ortalanmış olacak 9

10 şekilde yazılmalıdır Eğer dizin bir sayfadan uzun ise diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır Tabloların isimleri ve sayıları tezde yazıldığı şekilde verilmeli ve bulundukları sayfaların sayfa numaraları noktalar konularak sayfanın sağında gösterilmelidir Dizin sayfa başlığının 3 satır aralığı altından başlamalıdır 48 Şekiller Dizini Madde 18: Şekiller dizini eğer oluşturulacaksa Ek 11 deki örneğe ve TABLOLAR DİZİNİ nde (bölüm 47) bahsedilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır Sayfa başlığı olarak ŞEKİLLER DİZİNİ yazılmalıdır Şekiller dizini tablolar dizininden sonra gelmelidir ve dizin sayfa başlığının 3 satır aralığı altından başlamalıdır 481 Şekiller ve Tablolar Madde 19: Tez içerisinde uygun olan yerlerde şekil ve tabloların kullanılması tezin anlatımına ve anlaşılmasına yardımcı olur Şekil ve tablolarda kullanılacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar bilgisayar yazıcısı ya da rapido kullanılarak yapılmalı ve bunların tez formatına uygun ve okunacak büyüklükte olmalarına dikkat edilmelidir 482 Şekil ve Tabloların Yerleştirilmesi Madde 20: Şekiller ve tablolar sayfada yeterli yer olduğunda değinildiği sayfaya, yeterli yer olmadığında ise değinildiği sayfadan sonra, değinildiği sayfaya mümkün olan en yakın sayfaya yerleştirilmelidir Yerleştirilmelerde sayfa marjin ölçülerine uyulmalı, marjin ölçüleri kesinlikle aşılmamalıdır Eğer şekil ya da tablo normal şekilde sığdırılamıyorsa sayfaya ismiyle birlikte yan olarak yerleştirilebilir Ancak, marjin ölçüleri kesinlikle aşılmamalı ve sayfa numarasının yeri değiştirilmemelidir Yan çevirmek suretiyle de sayfaya yerleştirilemeyen şekil ya da tablolar, şekilde marjin ölçülerine uyacak şekilde katlanıp tezdeki sayfa numarasına göre numaralandırılmış bir A4 kâğıda yapıştırılır Hazırlanan şekil/tablo tez içerisine sayfa sırasına göre yerleştirilir ve yerinde olacak şekilde tez ciltlenir Cilde giremeyecek kadar büyük Tablo ya da Şekiller, arka kapak içine yapıştırılacak en çok 165x24 cm ölçülerinde beyaz bir zarf içerisine yerleştirilip Ek olarak verilmelidir Metin ile ayni sayfada bulunan tablo ya da şekiller, metnin 3 satır boşluğu altına ya 10

11 da üstüne yerleştirilmelidir Yarım sayfadan daha büyük şekil ve çizelgelerin boş bir sayfaya yerleştirilmeleri daha uygun olacaktır a Teze konacak fotoğraflar orijinal fotoğraflar olmalıdır ya da görüntüyü bozmayacak kalitede, yüksek çözünürlüğe sahip bilgisayar çıktısı kullanılabilir Fotoğraf vb şekillerin teze yapıştırılması gerekiyorsa sayfa ya da şekil üzerinde bozulmalara neden olmayacak ve zamanla bırakmayacak kalitede yapıştırıcı kullanmaya özen gösterilmelidir 483 Şekil ve Tablo Numaraları Madde 21: Tüm şekil ve tablolara ait bir numara olması gereklidir Numaralama rakamlarla yapılmalıdır Verilen numaralardan ilki Şeklin/Tablonun bulunduğu bölümü diğeri ise sıra numarasını göstermelidir Örnek; Şekil 11 Şekil 12 Şekil 13 Şekil 21 Şekil 22 Şekil 23 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 21 Tablo 22 Tablo 23 Şekil ya da Tablo bir sayfadan daha fazla yer kaplıyorsa, şekil/tabloya ikinci sayfadan devam edilir İkinci sayfanın başına Şekil/Tablonun numarası yazıldıktan sonra numaranın yanına (devam) yazılır Şekil/Tablonun ismi sadece birinci sayfada verilir Örnek; Şekil 21 (devam) ya da Tablo 11 (devam) Gerekli görüldüğü durumlarda Şekil/Tablo a, b, c, gibi harflerle de gösterilebilirler Örnek; Şekil 21a Tablo 21a Şekil 21b Tablo 21b 11

12 484 Şekil ve Tabloların İsimlendirilmeleri Madde 22: Tablo ve Şekillerin isimlendirilmelerinde ve gerekli görülen açıklamaların yazılmasında, tez yazımında uygulanan formata aynen uyulmalıdır Tabloların numara, isim ve açıklamaları, tablonun üzerine 1 satır aralığında boşluk bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır Şekillerin numara, isim ve açıklamaları ise, şeklin altına 1 satır aralığı boşluk bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır Şekil ya da tablo isimlerini marjin ölçülerine sığdırabilmek için ya da uzun açıklamaların yapılması gerektiğinde daha küçük satır aralıkları kullanılabilir Şekil ve tabloların açıklamaları olabildiğince öz olmalıdır Açıklamaların bir satırı aşması halinde ikinci satıra ismin başladığı hizadan devam edilmelidir Tablo/Şekil açıklamalarının sonuna nokta ya da virgül konulmamalıdır 49 Simgeler ve Kısaltmalar Madde 23: Simgeler dizinini oluşturmak öğrencinin gerekli görüp görmemesine bağlıdır Eğer bu dizin oluşturulacaksa yeni bir sayfada SİMGELER DİZİNİ başlığı altında, başlıktan sonra 3 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra alfabetik sırayla verilmelidir Başlık sayfa başında marjinlere göre ortalanmış olacak şekilde düzenlenmelidir Simgelerin açıklamaları, simgeden sonra yeterli boşluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır (Bkz Ek 12) Birim ve simgelerin kullanımı ve yazımında Uluslararası Standartlara ve Türk Standartlarına uyulmalıdır Birimleri gösteren simgelerin sonuna nokta konulmamalıdır a Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanarak kısaltmalar yapılabilir Yapılan kısaltmalar tez içerisinde sadece ilk geçtikleri yerde parantez içinde bir kez açıklanmalıdır Yapılan kısaltmalar gerekli görülüyorsa SİMGELER DİZİNİ nde KISALTMALAR alt başlığı altında alfabetik sırayla verilebilir 5 TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Madde 24: Tez, 1 GİRİŞ, 2 MATERYAL VE METOT, 3 ARAŞTIRMA BULGULARI ve 4 TARTIŞMA VE SONUÇ olmak üzere 4 ana bölümden oluşur İstenirse 3 ve 4 bölümler, 3 ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA ve 4 SONUÇ olacak şekilde de düzenlenebilir Bütün bölüm başlıkları sayfa başında marjinlere göre ortalanmış olacak şekilde düzenlenmelidir Bölüm başlığı ile metin 12

13 ya da alt başlık arasında 2 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır Bölümler mutlaka yeni bir sayfadan başlamalıdır Alt başlıklar ve metin arasında ve metin içerisindeki paragraflar arasında ise 15 satır aralığı boşluk verilmelidir 51 Giriş Madde 25: Okuyucuyu konuya hazırlayan, çok genel bilgilerin verildiği, bir giriş yazısı olacak şekilde hazırlanmalı ve 1 GİRİŞ bölüm başlığı altında sunulmalıdır Detaylı bilgilerin verileceği çeşitli kaynaklardan derlenip hazırlanan bilgi ve özetler (kaynak özetleri) bu bölümde oluşturulacak alt bölümlerde verilmelidir 52 Materyal ve Metot Madde 26: Tezin 2 Bölümü olan 2 MATERYAL VE METOT bölümünde, kullanılan materyaller hakkındaki bilgiler ile araştırmanın amacına ulaşmasında uygulanan yöntemler açık ve anlaşılır bir şekilde verilmelidir 53 Araştırma Bulguları Madde 27: Tezin 3 Bölümünü oluşturan 3 ARAŞTIRMA BULGULARI bölümünde tez çalışmasından elde edilen bulgular açık olarak verilir 55 Tartışma ve Sonuç Madde 28: Tezin 4 Bölümünü oluşturan 4 TARTIŞMA VE SONUÇ bölümünde, çalışmadan elde edilen bulguların yorumlanması, varsa literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması yapılır Araştırmadan elde edilen sonuçlar da bu bölümde açık ve öz olarak belirtilir KAYNAKLAR Madde 29: Tezin son bölümünü oluşturan KAYNAKLAR bölümünde başlık bölüm numarası verilmeden sayfa başında marjinlere göre ortalanmış olacak şekilde yazılmalıdır Kaynaklar, başlıktan sonra 2 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra sol marjinden başlamak üzere numara verilerek yazılmalıdır Kaynakların numaralandırılması metin içinde takip edilen atıf sırasına göre yapılmalıdır Kaynaklarda tez yazım formatına uygun olacak şekilde 15 satır aralığı ile yazılmalıdır Eğer bir makaleye yazar ismi verilerek atıfta bulunuluyorsa, makalenin 13

14 sıra numarası yazar isminin hemen sonuna, eğer bir metin ile atıfta bulunuluyorsa atıf numarası cümlenin sonuna parantez içine boşluk vermeden yazılmalıdır Birden fazla atıfta bulunuluyorsa, atıf numaraları boşluk verilmeden virgülle ayrılarak yazılmalıdır Örnek: Radyoterapide kritik iki basamak tedavinin planlanması ve uygulanması aşamasıdır Burada amaç kesin ve etkili tedavi yanında, sağlıklı dokulara en az zararı vermektir (6,7) İkiden fazla ve sıralı olan atıfların numaraları ise en küçük ve en büyük atıf numaraları arasına - işareti konularak gösterilmelidir Örnek: Bu olay genellikle kötü huylu safra engellenmesi, safra sirozu, hepatik lenfoma gibi daha özel hastalıklarda görülmektedir (14-17) Kaynaklar aşağıdaki örneklere benzer şekilde yazılmalıdır a Kaynak dergi olduğunda; Sırasıyla, yazar isimleri, Makalenin yayın yılı, makalenin tam adı, makalenin bulunduğu derginin tam adı (italik), derginin cilt numarası varsa no su, makalenin sayfa numarası verilir Örnek; Çavuşoğlu, K, Yapar, K ve Yalçın, E 2008 Sigara İçenlerde Yanak Mukozası Epitel Hücrelerindeki Toksisitenin Belirlenmesi Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2): b Kaynak kitap olduğunda; Sırasıyla, yazar isimleri, kitabın yayın yılı, kitabın tam adı (italik), yayın evi, basım yeri Örnek; Oğurlu, İ 2000 Biyolojik Mücadele Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta c Kaynak kitap bölümleri olduğunda; Boemare, N 2002 Biology, Taxonomy and Systematics of Photorhabdus and Xenorhabdus In: Entomopathogenic Nematology (Gaugler, R, Ed), pp 35 56, CABI Publishing, MA, USA 14

15 d Kongre, Sempozyum veya Toplantı Kitapçıklarında Basılmış Bildiri olduğunda; Çavuşoğlu, K, Yalçın, E, Yapar, K, Türkmen, Z ve Kınalıoğlu, K Electromagnetic Radiation Effects on Element Levels of Evernia prunastri (L) Ach Blacksea International Environmental Symposium, August 2008, Giresun TURKEY e Kaynak tez olduğunda Çavuşoğlu, K 2006 Radyoterapi Gören Akciğer Kanseri Hastaların Kan Hücrelerinin Sitolojik, Sitogenetik ve Biyokimyasal Yönden Araştırılması Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, pp 185, Kırıkkale f İnternet Aracılığı İle Ulaşılan Yayın olduğunda Fredrickson, BL (2000) Cultivating positive emotions to optimize health and wellbeing Prevention & Treatment, 3 /volume3/pre ahtml Web adresinden 13 Ocak 2007 tarihinde edinilmiştir 5 ÖZGEÇMİŞ Madde 30: Tezi hazırlayan öğrenci, üçüncü bir şahıs anlatımıyla yazdığı kısa yaşam öyküsünü ÖZGEÇMİŞ başlığı altında Ek13 de verilen örneğe benzer bir şekilde hazırlamalı ve tezin en son sayfasında vermelidir 6 KOPYA SAYISI VE DAGITIMI Madde 31: 61 Yüksek Lisans Öğrencileri için; a 7 adet tez (tezlerin 2 âdeti Enstitüye teslim edilecektir) b Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu (Enstitü erişim sayfasındaki formlar menüsünden alabilirsiniz, c 2 adet CD (Tezin tamamı PDF formatında olacaktır) d Tez veri formu doldurularak YÖK ün şart koştuğu şekilde referans numarası alınacaktır (Form için bkz e Referans numarası alınmış Tezlerin çoğaltılması ve yayınlanması için izin belgesi nin 2 adet çıktısı alınarak tezlerle birlikte Enstitü öğrenci islerine teslim edilmesi gerekmektedir Bu işlemi yapmayan öğrenciler telif haklarına sahip olmayıp yazdığı tezin yazarı da olamayacağı gibi mezuniyeti Enstitü 15

16 Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacaktır (Söz konusu izin belgesinin düzenlenmesinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile uluslararası ve yabancı mevzuat uygulamaları dayanak olarak alınmıştır) f Tezlerin çoğaltılması ve yayımı için izin Belgesi, Tez Veri Giriş Formu ile birlikte aynı sayfada tek formda bulunmaktadır g Öğrenci ilişik kesme formu doldurulacaktır (Enstitü erişim sayfasındaki formlar menüsünden alabilirsiniz) 312 Doktora Öğrencileri için; a 9 adet tez (tezlerin 2 adeti Enstitüye teslim edilecektir) b Doktora Tez Jüri Öneri Formu (Enstitü erisim sayfasındaki formlar menüsünden alabilirsiniz) c 2 adet CD (Tezin tamamı PDF formatında olacaktır) d Tez veri formu doldurularak YÖK ün şart koştuğu şekilde referans numarası alınacaktır (Form için bkz Referans numarası alınmış Tezlerin çoğaltılması ve yayınlanması için izin Belgesi nin 2 adet çıktısı alınarak tezlerle birlikte Enstitü öğrenci islerine teslim edilmesi gerekmektedir Bu işlemi yapmayan öğrenciler telif haklarına sahip olmayıp yazdığı tezin yazarı da olamayacağı gibi mezuniyeti de Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayacaktır (Söz konusu izin belgesinin düzenlenmesinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile uluslararası ve yabancı mevzuat uygulamaları dayanak olarak alınmıştır) e Tezlerin çoğaltılması ve yayımı için izin Belgesi, Tez Veri Giriş Formu ile birlikte aynı sayfada tek formda bulunmaktadır f Öğrenci ilişik kesme formu doldurulacaktır (Enstitü erişim sayfasındaki formlar menüsünden alabilirsiniz) 16

17 Ek 1 Sayfa Düzeni Örneği 2 (Satır aralığı=çift) 1 GİRİŞ 1 1 Serum ALP Düzeylerinin Ölçülmesi 15 (Satır aralığı=15) Alkalin fosfataz, alkali bir ortamda fosfat esterlerinin hidrolizini katalizleyen bir enzimdir 15 (Satır aralığı=15) Hemen hemen vücudun her yerinde bulunmaktadır Bol miktarlarda karaciğer ve kemik, az miktarlarda ise bağırsak, plasenta, böbrek ve lökositlerde yer almaktadır 15 (Satır aralığı=15) 12 Kan Hücrelerindeki Morfolojik Hasarların İncelenmesi 17

18 Ek 2 Cilt Kapağı Örneği ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZİ RADYOTERAPİ GÖREN AKCİĞER KANSERİ HASTALARIN KAN HÜCRELERİNİN SİTOLOJİK, SİTOGENETİK VE BİYOKİMYASAL YÖNDEN ARAŞTIRILMASI KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU EKİM

19 Ek 3 İç Kapak Sayfası Örneği ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZİ RADYOTERAPİ GÖREN AKCİĞER KANSERİ HASTALARIN KAN HÜCRELERİNİN SİTOLOJİK, SİTOGENETİK VE BİYOKİMYASAL YÖNDEN ARAŞTIRILMASI KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU EKİM

20 Ek 4 Onay Sayfası Örneği Fen Bilimleri Enstitü Müdürünün onayı / / (Unvan - İsim) Müdür Bu tezin Yüksek Lisans / Doktora tezi olarak Anabilim Dalı standartlarına uygun olduğunu onaylarım (Unvan - İsim) Anabilim Dalı Başkanı Bu tezi okuduğumuzu ve Yüksek Lisans / Doktora tezi olarak bütün gerekliliklerini yerine getirdiğini onaylarız (Unvan - İsim) (Unvan - İsim) Ortak Danışman Danışman Jüri Üyeleri 20

21 Ek 5 Özet Sayfası Örneği ÖZET RADYOTERAPİ GÖREN AKCİĞER KANSERİ HASTALARIN KAN HÜCRELERİNİN SİTOLOJİK, SİTOGENETİK VE BİYOKİMYASAL YÖNDEN ARAŞTIRILMASI ÇAVUŞOĞLU, Kültiğin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi Danışman : EKİM 2006, 185 sayfa Bu çalışma akciğer kanseri teşhisi konulan yirmi hasta ile gerçekleştirilmiştir Radyoterapi tedavisi gören bu hastalarda uygulanan radyasyonun akyuvar hücrelerinin morfolojilerinde, serum alkalin fosfataz enziminin miktarında, plazma iz element düzeylerinde ve lenfosit kromozomlarında meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır Anahtar Kelimeler : Akciğer Kanseri, Alkalin Fosfataz (ALP), Hücre Hasarı, İz element, Kromozom Hasarı, Mikronukleus, Radyoterapi 21

22 Ek 6 Abstract Sayfası Örneği ABSTRACT INVESTIGATIONS ON BLOOD CELLS OF THE LUNG CANCER PATIENTS TREATED WITH RADIOTERAPY BY CYTOLOGICAL, CYTOGENETIC AND BIOCHEMICAL METHODS ÇAVUŞOĞLU, Kültiğin University Graduate School Of Natural and Applied Sciences Deparment of Biology, Ph D Thesis Supervisor : OCTOBER 2006, 185 pages This study was carried out with twenty patients diagnosed as lung cancer The changes at the morphology of leukocyte cells, at amount of serum alkaline phosphatase enzyme, at the levels of plasma trace elements and changes in lymphocyte chromosomes caused by radiation applied in these patients treated with radiotherapy were investigated Key Words: Lung Cancer, Alkaline Phosphatase (ALP), Cell Damage, Trace Element, Chromosome Damage, Micronucleus, Radiotherapy 22

23 Ek 7 İthaf Sayfası Örneği Anneme ve Babama Aileme 23

24 Ek 8 Teşekkür Sayfası Örneği TEŞEKKÜR Tez çalışmamın tüm aşamalarında her türlü bilimsel desteği sağlayan değerli hocam Prof Dr ya, bilgi birikimleri ve değerli görüşleriyle katkı sağlayan değerli hocalarım Prof Dr, Prof Dr ve Prof Dr a, kan hücrelerindeki morfolojik hasarların tespitindeki yardımlarından dolayı Yrd Doç Dr a, istatistik analizlerdeki katkıları için Arş Gör a, çalışmada kullanılan kanların laboratuara ulaşımında yardımcı olan e, tez süresince burs desteği sağlayan TÜBİTAK-Bilim Adamı Yetiştirme Grubuna (BAYG) teşekkür ederim Ayrıca tez çalışmam sırasında maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen aileme de teşekkür ederim 24

25 Ek 9 İçindekiler Dizini Örneği İÇİNDEKİLER ÖZET I ABSTRACT III TEŞEKKÜR V İÇİNDEKİLER VI ÇİZELGELER DİZİNİ VIII ŞEKİLLER DİZİNİ IX SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ XIV EKLER DİZİNİ XV 1 GİRİŞ 1 11 Serum ALP düzeylerinin ölçülmesi 5 12 Kan hücrelerindeki morfolojik hasarların incelenmesi 6 13 Plazma iz element düzeylerinin ölçülmesi Radyasyonun kromozomlara etkisi 25 2 MATERYAL VE METOT ALP ölçümü Kan hücrelerindeki morfolojik hasarın belirlenmesi İz elementlerin tayini EDS Kromozom eldesi Hücre kültürünün hazırlanması Hücre inkübasyonu Hipotonik işlem Yıkama işlemi 34 25

26 245 Yayma işlemi Boyama işlemi İstatistiksel analiz 35 3 ARAŞTIRMA BULGULARI Serum ALP düzeyleri Kan hücrelerindeki morfolojik hasarlar İz element düzeyleri Kromozom hasarları 98 4 TARTIŞMA VE SONUÇLAR Serum ALP düzeyleri Kan hücrelerindeki morfolojik hasarlar İz element düzeyleri Kromozom hasarları 128 EKLER 134 KAYNAKLAR 174 ÖZGEÇMİŞ

27 EK 10 Tablolar Dizini Örneği TABLOLAR DİZİNİ TABLO 31 Akciğer kanserli hastaların özellikleri ve uygulanan deneysel aşamalar Akciğer kanserli hastalarda radyoterapi öncesi ve radyoterapi süresince ALP değerlerindeki değişim 38 33a Kontrol grubu sağlıklı bayan bireye ait ALP değerleri 42 33b Kontrol grubu sağlıklı bayan bireye ait ALP değerleri 42 27

28 EK 11 Şekiller Dizini Örneği ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİL 21 Akciğer kanserli hastalarda radyoterapi süresince ALP değerlerindeki değişim Normal bir nötrofil hücresini görünümü 43 3a Normal bir bazofil hücresini görünümü 44 3b Hasarlı bir bazofil hücresinin görünümü Normal bir eozinofil hücresini görünümü Normal bir monosit ve lenfosit hücresinin nötrofil hücresini görünümü 45 28

29 EK 12 Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Örneği SİMGELER DİZİNİ U/L X cgy Mikron cinsinden litredeki enzim miktarı Elektromagnetik bir radyasyon çeşidi Uygulanan radyasyon doz birimi KISALTMALAR ALP EDS Alkalin fosfataz Elektron dağılım spektroskopisi 29

30 Ek 13 Özgeçmiş Örneği ÖZGEÇMİŞ 1977 Yılında Bursa da doğdu İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Bursa da tamamladı 1995 yılında girdiği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Temmuz 1999 da birincilikle mezun oldu Aynı yıl Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı Yine aynı yıl girdiği Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Yüksek-Lisans programından Temmuz 2002 de mezun oldu 2002 Eylülünde ise aynı Enstitüde başladığı Doktora öğrenimini Ekim 2006 da tamamladı 30

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde hazırlanan Mühendislik Tasarımı Proje

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU Ekim, 2015 Bu doküman EHB-109 Akademik Araştırma ve

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Haziran, 2013 İçindekiler GİRİŞ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI DERSİ PROJE RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ Bu yönerge; İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI...3 2.1 Kâğıt Özelliği...3

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI EK 1: 1.ARAŞTIRMA PROJESİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği Araştırma Projesininim yazılacağı

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2016 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ÖZET TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 1. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi (GMO-SHIPMAR) bildiri kitabı, yazarlardan

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI Çevre Durum Raporları Şube Müdürlüğü Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Ekim, 2016 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada)

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada) BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Kongreye sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri Internet aracılığıyla ve CD ile kongre sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU ZONGULDAK 2013 Sayfa düzeni ve sıralaması Kağıt Kenar boşlukları Sayfa Sıralaması A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

Tezlerin Derlenip Ciltlenmesinde İzlenecek Sıra

Tezlerin Derlenip Ciltlenmesinde İzlenecek Sıra Tezlerin Derlenip Ciltlenmesinde İzlenecek Sıra KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü kuruluş aşamasını tamamlamış olup, YÖK ve Üniversite Senatosu nun onayı ile farklı enstitülere bağlı olarak çalışmalarını

Detaylı

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME> KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING INTERNSHIP REPORT 2013 2014 Name and Surname : [Name Surname] Student ID : [Student ID] Field of Work : Internship Start

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA KURALLARI VE TEZ YAZIM KILAVUZU Derleyen: Dr. Ali Murat KILIÇ 2007 GENEL İLKELER Bu kılavuz,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖDEV HAZIRLAMA İÇİN ŞEKİL KURALLARI Adı SOYADI1 (712922099) a, Adı SOYADI2 (232922099) a, Adı SOYADI3 (142922099) b a) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU 1- TANIM Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin tüm bölümlerinde lisans

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ İnşaat Mühendisliği Bölümünde hazırlanacak bitirme çalışmalarının yazılı sunumlarında birliği sağlamak amacıyla

Detaylı

KARADENİZ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

KARADENİZ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Sahibi Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK KARADENİZ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Editörler Doç. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ Yrd. Doç. Dr. Cengiz MUTLU Yayın Kurulu Prof. Dr. Hasan KÜLÜNK Doç. Dr. Önder KABADAYI Yrd. Doç.

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2015 İSTANBUL BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA ------------DERGİSİ----------- MARMARA GEOGRAPHICAL REVİEW

MARMARA COĞRAFYA ------------DERGİSİ----------- MARMARA GEOGRAPHICAL REVİEW MARMARA COĞRAFYA ------------DERGİSİ----------- SAYI: 7 OCAK 2003 İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 7 OCAK 2003 İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ ISSN 1303-2429 Yazı Kurulu Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Detaylı

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir.

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir. 1 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayılı toplantısında kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazım klavuzunun amacı

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: DOKÜMAN HAZIRLANMASIYLA İLGİLİ TÜRKAK PRENSİPLERİ TALİMATI Doküman No.: T501-01 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 25.12.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır.

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır. T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK TASARIMI I-II DERSLERİ PROJE YAZIM YÖNERGESİ Revizyon: Nisan 2008 1.TEZ DÜZENİ Tez düzeni aşağıda belirtilen

Detaylı

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Şekli Çalışma A4 standardında (21 x 29.7 cm) beyaz birinci hamur (70-100 g/m 2 ) kalitesindeki kağıda ve kağıdın bir yüzüne

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No:

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No: T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Proje No: Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü: Adı Soyadı

Detaylı

12 punto, Satır Aralıkları: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk,

12 punto, Satır Aralıkları: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk, ÖNEMLİ NOT: BU TEZ ŞABLONU, AÇÜ FEB TEZ YAZIM KILAVUZUNA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. ŞABLONDA SAYFA NUMARALARI, SATIR ARALIKLARI, GEREKLİ BOŞLUKLAR, vb. TÜM KURALLAR TEZ YAZIM KILAVUZUNA UYGUNDUR. DIŞ KAPAK SAYFASI

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ İçindekiler 1.GİRİŞ... 3 2.RAPOR NASIL HAZIRLANMALIDIR... 3 3.RAPOR GEREKLİLİKLERİ... 3

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde bitirme projeleri, bu kılavuzda

Detaylı

POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?)

POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?) POSTER HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (Nasıl poster hazırlamalıyım?) 1. Posterlerinizde aşağıda başlıklar yer almalıdır: POSTER BAŞLIĞI - 60 punto YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR VE ADRES

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu nun 25Nisan 2012 tarihli 2 sayılı toplantısında kabul edilerek

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2011 İZMİR BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt Yaptırabilme

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim

Detaylı

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZİ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21-(1) ve 33-(1)

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ (I-II) YÖNERGESİ

T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ (I-II) YÖNERGESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ (I-II) YÖNERGESİ Bu Yönerge, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZ SAVUNMA İSTEK FORMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NE

YÜKSEKLİSANS TEZ SAVUNMA İSTEK FORMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NE YÜKSEKLİSANS TEZ SAVUNMA İSTEK FORMU MÜDÜRLÜĞÜ NE... /... / 20 Enstitünüzün... AnabilimDalı,... Bilim Dalı Yükseklisans programında hazırlamış olduğum tezimi(cd olarak)... /... / 20... tarihinde teslim

Detaylı

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme ŞABLONUN KULLANILMASI Şablon yazım kuralları belirli olan metinlerin yazımında kolaylık sağlayan araçlardır. Bu şablonlarda yazım kuralları ile ilgili detaylar tanımlanarak kullanıcının detaylarla uğraşmadan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler;

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1 T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1. GENEL BĠÇĠM 1.1. Yazım Dili Seminer/Dönem projesinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Komitesi 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 2 RAPOR NE ŞEKİLDE YAZILMALIDIR... 3 3 ORGANİZASYON

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURSA 2014 1 Tez Yazım Kılavuzu, Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunun 31.12.2013 tarih ve 2013-35 sayılı toplantısında

Detaylı

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU SAÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ - BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU 1- GİRİŞ Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde hazırlanan bitirme çalışmalarında, biçim ve kapsam açısından

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı