Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Aralık 1983 PAZAR. Tüzük

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük"

Transkript

1 c T. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Aralık 1983 PAZAR Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 33/7395 Tüzük İlişik «Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük> ün yürürlüğe konulması; 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 14/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK Prof. Dr. I ÖZTRAK Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V Devlet Bakanı S. R. PASİN Devlet Bakanı K. AKDOĞAN Adalet Bakanı 0. H. BAYÜLKEN Millî Savunma Bakanı S. ÇETİNER İçişleri Sakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı Dr. T ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı M. TURGUT F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 32. Sap Sayfadadır.

2 Sayfa :2 RESMI GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür ve Turtan Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Deyimler Amaç : Madde 1 Bu Tüzüğün amacı, rahim tahliyesinde acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğunu ve yapılacak ihbarların şekil ve mahiyetini, rahim tahliyesini ve sterilizasyonu kabul edenlerden istenecek izin belgesinin şeklini ve doldurulma esaslarını, rahim tahliyesi ve sterilizasyonun yapılacağı yerleri, bu yerlerde bulunması gereken sağlık koşulları ve diğer koşullarla buraların denetim ve gözetim esaslarını belirlemektir. Deyimler : Madde 2 Bu Tüzükte geçen; a) Bakanlık deyimi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını, b) Rahim tahliyesi deyimi, gebeliğin sonlandırılmasını, c) Sterillzasyon deyimi, kadınlarda tüp lıgasyonu, erkeklerde vazektomiyi, d) Menstrüel regülasyon (MR) deyimi, vakum aspirasyon yönteminin kullanıldığı küçük cerrahi müdahaleyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Rahim Tahliyesi On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesi : Madde 3 Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilir. Rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır. Ancak, Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik, belgesi almış pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetiminde menstruel regülasyon yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler. On haftayı geçmeyen gebelikte rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken koşullar : Madde 4 On haftayı geçmeyen gebelikte, rahim tahliyesini, a) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları mesleklerim uyguladıkları yerlerde, b) Pratisyen hekimler menstruel regülasyon yöntemiyle resmi tedavi kurumlarında yaparlar. Anestezi gerektiren tahliyeler ise, anestezi uygulanabilen resmi tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır. On haftayı geçmeyen gebelikte rahim tahliyesinin yapılacağı resmi tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının muayenehanelerinde, Tüzük'e ekli (1) sayılı listede yer alan araç ve gerecin bulunması zorunludur. On haftayı geçen gebelikte rahim tahliyesi : Madde 5 Gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim tahliyesi yapılamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 18 Aralık 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Bu durumdaki kadınlarda, ancak, Tüzük'e ekli (2) sayılı listede sayılan hastalıklardan birinin bulunması halinde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından rahim tahliyesi yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuvar bulgulara dayanan, gerekçeli raporlarla saptanması zorunludur. Rahim tahliyesini yapan hekim, bu raporu, ameliyenin sonucuyla birlikte en geç bir hafta içinde, illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine göndermek zorundadır. Bu raporlar il sağlık ve sosyal yardım müdürlü günde toplanır. On haftayı geçen gebelikte rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken koşullar : Madde 6 On haftayı geçen gebelikte, rahim tahliyesi, resmi yataklı tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır. Buralarda, Tüzük'e ekli (3) sayılı listede yer alan araç, gereç ve personelin bulunması zorunludur. Acil hallerde rahim tahliyesi : Madde T Derhal müdahale edilmediği takdirde kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden acil hallerde rahim tahliye edilir. Bu durumda, rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır. Rahim tahliyesini gerektiren acil haller : Madde 8 Rahim tahliyesini gerektiren acil haller şunlardır : a) Servikal internal os kapalı olsa bile, kadının yaşamım tehlikeye sokacak ölçüde vajinal kanamalar, b) Servikal internal osun açık olduğu haller, c) Uterustaki gebelik ürününün bir bölümünün düştüğü ve kanamanın devam ettiği haller ya da enfeksiyon tehlikesi. Acil hallerde rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ve bildirme zorunluluğu : Madde 9 Acil hallerde rahim tahliyesi, resmi yataklı tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır. Ancak, kadının buralara taşınması olanaksızsa, ameliye, muayenehane, ev gibi hastanın bulunduğu yerlerde de yapılabilir. Hekim, müdahaleyi yapmadan önce, olanaksızsa, müdahaleden İtibaren en geç 24 saat içinde, kadının kimliğini, yapılan müdahaleyle müdahaleyi gerektiren nedenleri ve sonucunu, illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu raporlar, il sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerinde toplanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sterülzasyon Sterilizasyon ameliyatı : Madde 10 Sterülzasyon ameliyatı, tıbbi sakınca olmaması koşuluyla ve reşit kişinin isteği üzerine yapılır. Kadınlara sterülzasyon ameliyatı, kadın hastalıkları ve doğum ya da genel cerrahi uzmanlarınca yapılır. Erkeklere sterilizasyon ameliyatı, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum ya da genel cerrahi uzmanlarıyla bu konuda Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik belgesi almış pratisyen hekimlerce yapılır. Kadınlara sterilizasyonun yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken koşullar : Madde 11 Kadınlara sterilizasyon ameliyatı, yalnızca, resmi tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır. Buralarda, Tüzük'e ekli (4) sayılı listede yer alan araç. gereç ve personelin bulunması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : Erkeklere sterilizasyonun yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken koşullar : Madde 12 Erkeklere sterilizasyon ameliyatını, uzman hekimler, mesleklerini uyguladıkları yerlerde, pratisyen hekimlerse, resmi tedavi kurumlarında yaparlar. Buralarda, Tüzük'e ekli (5) sayılı listede yer alan araç ve gereçlerin bulunması zorunludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler İzin belgesi : Madde 13 On haftayı geçmeyen gebeliklerde yapılacak rahim tahliyesinde, gebe kadın, a) Reşitse kendisinden, b) Küçükse kendisinin rızası alınmakla birlikte velisinden, c) Vesayet altında bulunup da reşit ya da mümeyyiz değilse, kendisinden ve vasisinden (Bu halde ayrıca sulh hakiminden de izin alınması gerekir), d) Evliyse eşinden, örneği Tüzük'e ekli izin belgesinin alınması gerekir. Evli kimseye sterilizasyon ameliyatının uygulanması, eşinden, ayrıca, izin belgesi alınmasına bağlıdır. İzin belgesi aranmayacak haller : Madde 14 Akıl maluliyeti nedeniyle şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. Veli ya da sulh mahkemesinden İzin alınmasının zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmemesinin hayatı ve hayati organlardan birini tehdit ettiği acil hallerde izin şartı aranmaz. İzin belgesinin alınma yöntemi : Madde 15 İzin belgeleri, 13 üncü maddede sözü edilenlere, rahim tahliyesi ve sterilizasyon için başvurduklarında imzalatılır. Eşin, ya da vasinin gelmemesi halinde, bunların sterilizasyon ya da rahim tahliyesine izin verdiklerine ilişkin yazılı ve imzalı belge yeterli sayılır. Belgeyi getiren, imzanın sahibine ait olduğunun hukuki sorumluluğunu kabul ettiğine ilişkin bir belgeyi de imzalamak zorundadır. Gözetim ve denetim : Madde 16 Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlar ayrık olmak üzere, rahim tahliyesi ve sterilizasyon ameliyatının yapıldığı resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere ait muayenehane ve tedavi yerlerini gözetim ve denetim altında bulundurmak ve yönlendirmekle Bakanlık yetkili ve görevlidir. Yürürlük : Madde 17 24/5/1983 günlü ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmî Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer. Yürütme : Madde 18 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (1) SAYILI LİSTE On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesinin yapılacağı resmi tedavi kurumları, özel hastaneler ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının muayenehanelerinde bulunması zorunlu araç ve gereçler : 1 Menstruel regülasyon (MR) ve diğer kürtaj setleri 2 Otoklav ve elektrikli sterilizatör 3 Uterotonikler, kanama durdurucu ilaçlar, intravenöz sıvı seti, enjektör, steril eldiven Vb. diğer tıbbi araç ve gereç yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 18 Aralık 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 4 Rahim tahliyesinden sonra hastaların dinleneceği yataklar 5 Elektrikli ya da elektriksiz vakum aspiratör. (2) SAYILI LİSTE On haftanın üzerindeki gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli olan hastalıklar ve durumlar : A Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler 1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları a) Sezeryan Ameliyatı b) Miyomektomi c) Uterus rüptürü d) Geniş perforasyon e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar 2) Rekürren preeklampsi - eklampsi 3) İzoimmünizasyon 4) Mole hidatidiform B Ortopedik nedenler 1) Osteogenezis imperfekta 2) Ağır kifoskolyoz 3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit 4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar C Kan hastalıklarına bağlı nedenler 1) Lösemi 2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar 3) Lenfamalar 4) Pıhtılaşma defektleri 5) Hemolitik sarılıklar 6) Agranülositozis 7) Tromboembolik hastalıklar 8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan) 9) Gamaglobulinopatiler D Kalb ve dolaşım sistemi hastalıkları 1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalb hastalıkları 2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları 3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları 4) Ağır bronşektaziler 5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları E Böbrek hastalıkları 1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları F Göz hastalıkları 1 ) Dekolman 2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler G Endokrin ve metabolik hastalıklar 1) Feokromositoma 2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği 3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi 4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği 5) Ağır hipofiz hastalıkları Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : H Sindirim sistemine bağlı nedenler 1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları 1 İmmünolojik nedenler 1) İmmün yetmezliği hastalıkları 2) Kollajen doku hastalıkları J Bütün malign neoplastik hastalıkları K Nörolojik nedenler 1) Grand mal epilepsi 2) Multipl skleroz 3) Muskuler distrofi 4) Hemiplejı ve parapleji 5) Gebeliğin devamım engelleyen ağır nörolojik hastalıklar L Ruh hastalıklarına bağlı nedenler 1) Oligofreni 2) Kronik şizofreni 3) Psikoz manyak depresif (PMD) 4) Paranoya 5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm M Enfeksiyon hastalıkları 1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar a) Kızamıkçık b) Toksoplazmozis c) Sitomegalovirus d) Herpes virüs grubu hastalıklar 2) Cüzzam 3) Sıtma 4) Frengi 5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar N Konjenital nedenler 1) Marphan sendromu 2) Mesane ekstrofisi 3) Down sendromu 4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar 5) Gönadlara zararlı röntgen ışını ve İlaç 6) Teratogenik ilaçlar 7) Nörofibromatozis (3) SAYILI LİSTE Gebeliğin onuncu haftasından sonra, rahim tahliyesi yapılacak yerlerde bulunması zorunlu araç, gereç ve personel: 1 Ameliyathane ve anestezi araç ve gereçleri 2 Sezaryen yapmak için gerekli tıbbi ve cerrahi malzeme 3 intra-amniotik hipertonik solüsyon vermek için gerekli araç gereç 4 Kürtaj seti 5 Elektrikli ya da elektriksiz vakum aspiratör 6 Otoklav ve elektrikli sterilizatör 7 Uterotonikler, kanama durdurucu ilaçlar, intravenöz sıvı seti, enjektör, steril eldiven vb. diğer tıbbi araç ve gereç 8 Anestezi uzmanı ya da teknisyeni 9 Gerekli diğer ameliyathane personeli 10 Canlandırma araç ve gereçleri Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 6

7 18 Aralık 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 (4) SAYILI LİSTE Kadınlara sterilizasyon ameliyatı yakılacak yerlerde bulunması zorunlu koşullar, araç, gereç ve personel: 1 Histeroktomi dahil kadın - doğum operasyonlarının yapılabileceği ameliyathane koşulları 2 Mini - laparotomi seti ya da Iaparoskop aygıtı 3 Genel anestezi verecek uzman hekim ya da teknisyen (5) SAYILI LİSTE Erkeklere sterilizasyon ameliyatı yapılacak yerlerde bulunması zorunlu araç ve gereçler : 1 Ameliyatın yapılacağı bir oda 2 Cerrahi masa ya da muayene masası 3 Vazektomi seti (steril eldiven, sütür malzemesi, örtü vb.) 4 Tansiyon aleti, stetoskop, lokal anestetik madde, cilt temizliği için antiseptik solüsyon ve ışık RAHİM TAHLİYESİ İÇİN İZİN BELGESİ KİMLİK Gebe Eş Veli Vasi Soyadı Adı Baba adı Doğum yeri, tarihi Nüfusa kayıtlı olduğu 11 ilçe Köy-mahalle Cilt Hane Adres HAKİMİN İZNİ: Esas ve (Kararın onaylı örneği eklenecek) Mahkemenin Adı: Karar Tarihi: Karar No : MÜDAHALEDEN ÖNCE GÖREVLİ DOKTORUN AÇIKLAMASI : Rahim tahliyesi işleminin tıbbi sonuçları, muhtemel komplikasyonları, ağırlığı ve önemi, rıza ve izin olmaksızın bu işlemin yapılamayacağı, rızanın ve iznin kapsam ve konusunun tıbbi zorunluluk olmaksızın aşılmayacağı, gebe kadına, eşine, veli ve vasiye anlatıldı. Tarih : Görevli Doktor RIZA: Müdahaleden önce, görevli doktorun tüm açıklamalarım dinledik. Rahim tahliyesine rıza ve iznimiz olmadan girişilemeyeceği, bu işlemin tıbbi sonuçları ve muhtemel komplikasyonları bize etraflıca anlatıldı. Bu konuda, sorumlulukların bize ait bulunduğu bilincinde olduğumuzu, hiçbir şiddet, tehdit, telkin ya da maddi ve manevi baskı altında olmaksızın rahim tahliyesini kabul ettiğimizi, gebeliğe son verme nedeniyle doğacak sonuçlan gerek birbirimiz ve gerek doktor ve hastane aleyhine kullan- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : rnayacağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve gebeliğe son verme işlemine rıza gösterdiğimizi beyan ederiz. Tarih : Gebe Eş Veli Vasi Getirdiğim belgedeki imzanın eşime, vasime alt olduğunu ve bundan doğacak hukuki sorumluluğun bana ait bulunduğunu beyan ederim. Tarih : Gebe Gebeliğe son verme işlemiyle ilgili işbu izin belgesi huzurumda düzenlendi. Tarih : Görevli Doktor NOT : 1 Okur yazarlar imza edecekler, olmayanlar sol elin baş parmağını basacaklar. 2 Veli olarak ana-baba, anlaşmazlık halinde baba, baba ölmüş ya da yoksa ana. 3 Eş, veli ya da vasiden hangisi gereksizse o çizilecektir. STERİLİZASYON İÇİN İZİN BELGESİ Sterilizasyon KİMLİK Yaptıracak Kişi Eş Vasi Soyadı : Adı : Baba adı Doğum yeri, tarihi : Nüfusa kayıtlı olduğu İl : İlçe : Köy - mahalle Cilt : Hane : Adres : MÜDAHALEDEN ÖNCE GÖREVLİ DOKTORUN AÇIKLAMASI : Sterilizasyon işleminin tıbbi sonuçları, muhtemel komplikasyonları, ağırlığı ve önemi, rıza ve izin olmaksızın bu işlemin yapılamayacağı, rızanın ve iznin kapsamı ve konusu, sterilizasyon yaptıracak kişiye, eşine ya da vasiye anlatıldı. Tarih : Görevli Doktor R I Z A : Müdahaleden önce görevli doktorun tüm açıklamalarını dinledik. Sterilizasyon işlemine, rıza ve İznimiz olmadan girişilemeyeceği, bu işlemin tıbbi sonuçları ve muhtemel komplikasyonları bize etraflıca anlatıldı. Bu konuda, sorumlulukların bize ait bulunduğu bilincinde olduğumuzu, hiçbir şiddet, tehdit, telkin ya da maddi ve manevi baskı altında olmaksızın sterilizasyonu kabul ettiğimizi, doğacak sonuçlan gerek birbirimiz ve gerek doktor ve hastane aleyhine kullanmayacağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve sterilizasyon işlemine rıza gösterdiğimizi beyan ederiz. Sterilizasyon Tarih: Yaptıracak Kişi Eş Vasi Yürütme ve idare Bolümü Sayfa: 6

9 18 Aralık 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 Getirdiğim belgedeki İmzanın eşime ya da vasime ait olduğunu ve bundan doğacak hukuki sorumluluğun bana ait bulunduğunu beyan ederim. Tarih : Sterilizasyon Taptıracak Kişi Sterilizasyon işlemiyle İlgili işbu İzin belgesi huzurumda düzenlendi. Tarih : Görevli Doktor NOT : 1 Okur yazarlar İmza edecekler, olmayanlar sol elin baş parmağını basacaklar. 2 Eş ve vasiden hangisi gereksizse o çizilecektir. Karar Sayısı : 83/7460 Bakanlar Kurulu Karan 15/5/1980 tarihli ve 8/904 Sayılı Kararnameye ektir. Bu Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere; 15/5/1980 tarihli ve 8/904 sayılı Kararnameye bağlı (EK - A) işaretli cetvelden, ekli listelerde yeralan İl Özel İdarelerine ait görev unvanlarının çıkarılarak yerine ilişik listede yeralan görev unvanlarının eklenmesi: Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 7/11/1983 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 057 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 24/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı B ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Prof Dr I ÖZTRAK Devlet Bakanı Prof Dr, I ÖZTRAK Devlet Bakanı V Prof. Dr M N ÖZDAS Devlet Bakanı S. R PASIN Devlet Bakan) K AKDOĞAN Adalet Bakanı 0. H. BAYOLKEN Milli Savunma Bakanı S. ÇETİNER içişleri Bakanı Ü H BAYULKEN Dışişleri Bakanı V A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Millî Eğitim Bakanı Dr T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÛRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. K KILIÇTURGAY Prof. Dr. C T. SADIKLAR Sağ ve Sos Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı Prof Dr S ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Prof Dr T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Prof. Dr. A SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL İmar ve Iskan Bakanı Köy İsleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı (EK - A) (Tesbit Edilen Görev Unvanları) İl özel İdare Müdürlüğü UNVAN Sınıf Derece Adet ADANA İl Özel İdare Müdürü G.i.H. 2 1 Toplam: 1 Yürütme ve Idare Bolumu Sayfa t

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : Özel İdare Müdürlüğü UNVAN Sınıf Derece Adet AFYON AMASYA AYDIN BİNGÖL BİTLİS BURSA İl özel idare Müdürü Avukat İl Özel İdare Müdürü II özel idare Müdürü İl özel İdare Md. Yard. Mahalli İdareler Kontrolörü İl özel İdare Müdürü 11 Özel idare Md. Yard, İl özel İdare Müdürü İl özel İdare Müdürü II özel İdare Müdür Yard. Mahalli idareler Kontrolörü G. 1H. 4 1 Av.H. 2 1 Toplam: G.I.H. 3 1 Toplam.- G. I. H. 3 1 G.I.H. 4 1 G. t. H. 4 1 Toplam: G. 1. H. G. t. H. Toplam: G.Î.H. 4 1 Toplam: G.Î.H. 2 1 G. t. H. 3 1 G. I. H. 4 1 EDİRNE ERZURUM İl özel İdare Müdürü İl özel İdare Müdürü Matbaa Müdürü Toplam: G. I. H. 3 1 Toplam: G. t. H. 3 1 G. t. H. 4 1 ESKİŞEHİR İl özel İdare Müdürü Avukat Toplam: G. 1. H. Av.H İZMİR İl özel İdare Müdürü II özel idare Müdür Yard. Gelir Müdürü Kontrolör Avukat Şef Toplam: G. I. H. G. I. H. G.Î.H. G. I. H. Av.H. G. 1. H KIRKLARELİ İl özel İdare Müdürü Toplam: G. I. H. 2 1 MANİSA tl özel idare Müdürü İl özel İdare Müdür Yard. Toplam.- G. I. H. G. I. H KAHRAMANMARAŞ Il Özel İdare Müdürü Toplam: G. I. H. 4 1 SAMSUN İl Özel İdare Müdürü İl Özel idare Müd. Yard. Toplam: G. 1. H. j G. I. H Toplam: 2 Genel Toplam- 30 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 18 Aralık 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 YARGı BÖLÜMÜ YARGITAY KARARLARI Yargıtay 6. Hukuk Dairesinden : E. No : 6323 K. No : 9455 YARGITAY İLAMI Karar : Mahkemesi : Ankara 6. Sulh Hukuk Hâkimliği Tarihi : 22/6/1981 No. su : 1979/ /422 Taraflar : Davacı : Ertuğrul Yurdabakan - Eren Emel Yurdabakan Davalı : Ali Yurdabakan - Maliye Hazinesi Davacı Ertuğrul Yurdabakan ve Eren Emel Yurdabakan (Agustine) tarafından Ali Yurdabakan ve Hazine aleyhine acılan murisleri kızım Yurdabakan'ın Ziraat Bankasındaki kasasında mevcut tahvillerin ortaklığının giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda tahvillerin satılarak ortaklığının giderilmesine 22/6/1981 tarih 1979/1084 esas ve 1981/422 karar sayı ile hüküm verilmiş ve hükmü temyiz eden Eren Emel Yurdabakan vekilinin dilekçesi süre geçtikten sonra verildiğinden Yargıtay'ca 23/11/1981 tarih /15987 sayılı ilâmla red edilmiştir ve bu suretle hüküm temyiz edilmeden kesinleşmiş ve bu defa davacı Ertuğrul Yurdabakan'ın müracaatı üzerine yürürlükte hukuka aykırı bir sonuç ifade eden hükümler bulunduğundan Adalet Bakanlığı'nın gösterdiği lüzum üzerine C. Başsavcılığının 31/5/1982 tarih Hukuk-40 sayılı yazısı ile H.U.M.K. nun 427/6. maddesince yazılı emir yolu ile bozulması istenmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunarak gereği görüşülüp düşünüldü : 1 Davacı Ertuğrul Yurdabakan ve Eren Emel Yurdabakan dava dilekçelerinde murislerine ait Ziraat Bankası kasasında bulunan tahvillerin paydaslar arasındaki feragatta nazara alınarak taksimim istemişlerdir. Yapılan yargılama sırasında bu taleplerini değiştirerek satış isteminde bulunulmaması ve davada taraf olan davalıların da satış yapılması hakkında bir istekleri sepketmemiştir. Bu durumda tahvillerin kabili taksimi mümkün ise taksimine değilse davanın reddine karar verilmek gerekir bu cihet gözönünde tutulmadan satışa müncer olacak şekilde tahvillerin paraya çevrilmesine ve bedelin paylar oranında paydaşlara ödenmesine karar verilmesi yerinde değildir. 2 Davacılar, tahvillerde 3/8 pay sahibi olan Ali Yurdabakan'ın bu payını Noterlikçe tanzim olunan 22/12/1977 tarihli mirastan feragat sözleşmesi ile aldığı , TL. karşılığında davacıların murisin Zühtü Yurdabakan lehine feragat ettiğini ve bu hususun davada nazara alınmasını istediklerini bildirmişlerdir. Dosya arasında bulunan Ankara 20. Noterliğince tasdikli Noter senedi bu hususu teyid etmektedir. Yargılamaya gelen Ali Yurdabakan'da bu iddaya karşı herhangi bir savunmada bulunmamıştır. Yargılama devam ederken Eren Emel Yurdabakan New York Başkonsolosluğunca tasdikli beyanında tahvillerdeki hak ve alacağını kardeşi diğer davacı Ertuğrul Yurdabakan'a devrettiğini bildirmiştir. Görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında yazılı olan paydan feragat beyanlarının nazara alınması gerekir talebe rağmen bu hususun nazara alınmaması ve hükümde bu hususda bir karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. 3 Tahviller menkul niteliğindedir. Mahkemenin kabulüne göre 500, Tl. maktu harç alınması gerekirken satış bedeli üzerinden binde beş harç alınmasına karar verilmesi yerinde bulunmamaktadır. Yargı Bölümü Sayfa : 1

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : Belirtilen sebeplerle hükmün bozulması zorunlu olduğundan yazılı emir talebinin kabulü ile hukuki sonuçlan aynen kalmak üzere hükmün bozulması gereklidir. SONU : Yargıtay C. Başsavcılığının 31/5/1982 tarih Hukuk-40 sayılı yazılı emir talebinin kabulü ile Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/6/1981 tarih ve 1979/ esas 1981/422 karar sayılı hükmünün H.U.M.K. nun 427. maddesi gereğince hükmün hukuki sonuçları baki kalmak üzere yukarıda belirtilen nedenlerle bozulmasına tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Yargıtay 4 Hukuk Dairesinden : E. No : 1983/8794 K. No YARGITAY İLAMI Karar ; Mahkemesi. Edirne Asliye 2. Hukuk Hâkimliği Tarihi : 22 /12/1982 No su: 98/ '470 Taraflar : Davacı. 1 Mehmet Ozdobaç, 2 Perihan özdobaç vekilleri Avukat Metin Kıray Davalı : Tarım Açık Cezaevi Müdürlüğü Taraflar arasındaki tazminat davası nedeniyle yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedimlerden dolayı 6.865, - liranın davalıdan alınarak davacılara ödenmesine ilişkin Edirne Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 22/12/1932 gün ve 1981/164, Esas 1982/470 karar sayılı ilâmının H.U.M K. nun 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması C. Başsavcılığının 19/10/1983 gün ve Hukuk-47 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla Tetkik Hakimi Ersay Taylan tarafından düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya incelendi gereği konuşuldu : Davacı vekili, davacı Mehmet ten aldığı bir vekâletnameyle onun adına açtığı davada, davalının koyunlarının, Mehmet'in eşi Perihan adına tapuda kayıtlı ve fakat kullanan hakkını aldığı tarlaya vekil edenin ektiği ayçiçeği bitkisine zarar verdiğini bildirerek zarar değeri 5.900, lirayla davalının sorumlu tutulmasını istemiştir. Davalı temsilcisinin davanın ancak tapu kayıt sahibi davacının eşi Perihan tarafından açılması gerektiğini savunması üzerine davacı vekili, ondan da bir vekâletname alarak davayı yürütmüş, sonuçta yerel mahkemece, davacı Mehmet'in ve Perihan'ın adı da karar başlığında gösterilerek istek tutarıyla davalı, Mehmet ve onun eşi Perihan'a karşı ödetmeyle yükümlü tutulmuştur. Karar, H.U.M.K. nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına iki yönden temyiz edilmiştir. Bunlardan ilki, tarlanın davacının eşine ait olması nedeni ile davacının dava açmaya aktif husumeti bulunmaması yolundadır. Açıklandığı üzere, tarla, Perihan adına kayıtlıdır. Ne var ki, dosya içeriği ve olayların akışı, üstündeki üründen yararlanacak kişinin davacı olduğunu göstermektedir. O nedenle Dairemiz kurulu, bu açıdan yapılan temyizi benimseyememiştir. İkinci temyiz nedeni ise, Perihan yararına karar verilmesinin yanlışlığına yöneliktir. Gerçekten Perihan, davalı hakkında usulünce bir dava açmış değildir. Kendisi açısından üçüncü kişi durumunda bulunan davacı Mehmet vekiline bir vekâletname vererek, davada taraf niteliğini kazanamaz, öyleyse karar yalnız bu yönden bozulmalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın, H.U.M.K. nun 427/7. maddesi gereğince, hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmama koşuluyla karar başlığında adı yazılı Perihan özdobaç'a karşı davalının sorumluluğunu belirleyen bölümünün bozulmasına, dosyanın C. Başsavcılığına. HUMK. nun 427/8. maddesi uyarınca da kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 18/11/1983 gününde oybirliğiyle karar verildi.

13 T.C. Resmi Gazete Kurulu* Tarihi : (7 Tasrlniavyel 1336). 7 Ekim 4«g 18 Aralık 1983 PAZAR Sayı: ILÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Ankara 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1983/10 Adresi meçhul davalı, Mehmet ünver : Davacı İsmet Gülsı y tarafından nirfa v: diğer davalılar Metin Akçelik, Osman Gönül, Aytekin Kurt aleyhlerinize açılmış bulunan, Çankaya - Hacılar Köyünde kâin 69 parsel sayılı taşınmazın satışının ve tapusunun iptali ile, satanlar adına tapuya tesciline dair davanın duruşmasının bırakıldığı 28/12/1983 günü saat da mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz lüzumu davetiye ve dava arzuhali tebliği yerine kâim olmak üzere keyfiyet ilân olunur Rize Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Rize Merkez Topkaya Köyünden olup, adresi bilinmeyen Sadullah oğlu Resul Tuğcu tarafına : Davacı Ahmet Tunç vekili Av. Mustafa Kalyoncu tarafından aleyhinize açılan Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinin 1956/507 esas, 1957/987 karar sayılı verasetin iptali davasında adresiniz meçhul olduğundan davanın tarafınıza ilânen tebliğine karar verilmiştir. Tebligatın tarafınıza ilânen tebliği ile duruşmanın 20/1/1984 günü saat da yapılacağı, duruşma gününde H.U.M.K. nun maddeleri gereğince her türlü delillerinizi ibraz etmeniz veya duruşmaya gelmediğiniz takdirde kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz Tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Niksar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1983/331 Davacılar Nevrez Meriç ve Müzeyyen Çukacı 'tarafından davalılar Hacı Ahmet özcan, Ali özcan, Muttalip özcan ve Mehmet özcan aleyhine açılan Niksar Yolkonak Köyü 824, 895, 902, 912, 917, 996, 1474 ve 1522 parsellerde tapuya kayıtlı taşınmazların ortaklığının giderilmesi davasında davalılardan Muttalip özcan'm adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verildiğinden 18/1/1984 tarihinde saat 9.00 da Mahkememizde yapılacak duruşmada H.U.M.K. nun 509. ve 510. maddeleri gereğince ibraz etmek istediğiniz delillerle birlikte hazır bulunmanız, aksi takdirde gıyap kararı çıkarılmadan yokluğunuzda karar verileceği hususu ilânen tebliğ olunur

14 Zeytüıburnu 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden -. Sıra Sanığın Adı, Soyadı ve Adresi Esas No Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi ile Verilen Ceza 1 Yaşar Za?a, Mehmet ve Fatma'dan olma 1946 D. lu, Küçük Çekmece Cennet Mah. Hürriyet Sok No. 77'de. 977/ /90 TCK. 299/2 : Sa.. 4. Hapis yerine 540 lira ağır para cezası. 2 Fikret Hıdıroğlu, Mustafa ve Esmadan olma, 1962 D. lu, Z. Burnu Yeşiltepe Mah. 75/3 Sok. No. 49 da. «79/ /493 CK: 491/flk, Son, 522, , 40, 647 Sa: 6. Madde gere ğince 3 Ay 10 gün Hp. ve cezanın tecili. 3 Aydın Filiz, Muhyettin ve Zahire'den olma, 1962 D. lu, Gaziosmanpaşa Sarı Göl Mah. Melek Sokak No. 20 de, 981/ /426 1?18 Sa : 25/3, 33, 1177 Sa 88/1, 2, 647 Sa: 4: 6. Ck Sa: 58. gereğince 12J24 lira 16 Krş. Ag. P. cezası vc cezasının teciline. 4 Ahmet Baymaz, Abdullah ve Halime"- den olma, 1959 D. lu. Batman Bahçelievler Mah Sok. No. 12 r*e. 981/ /175 TCK. 503/1, 2248 Sa. 647 Sa.: Md. gereğince lira Ağ. P. C. ve Tecil. 5 îbrahim Sağlam, Mehmet ve Nuriye' den olma 944 D. lu, Eyüp Alibeyköy Namıkkenıal Cad. Funda Sok. No. 13 fi de. 981/ /270 CK. 493/1 : 62 : : 40. Mad. gereğince 8 ay Hp. 8 ay gözetim cezası ile Malı. Ahmet Baymaz, Abdullah ve Halime' den olma, 959 D. lu, Batman Bahçeli evler Mah Sok. 'No. 12'de, 981/ /189 TCK.- 503/1, 2248 Sa Sa: Mad. gereğince lira Ağ. Pr. cezası ite mahkumiyetine, Say ta : 14 RESMİ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : 18255

15 Sıra Sanığın Adı, Soyadı ve Adresi Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi ile Verilen Ceza 7 Hilmi inayet, Ahmet ve Azime'den olma, 1960 D. lu, Bakırköy Güneşli Köyü Ateş Tuğla, Pazar yolu Cad. Okul yanında, 981/ /188 CK 64 : 493/2: 522, 525: 40. Mad. gereğince bir yıl Hp Bir Yıl Gözetim Cezası ile Mahkûmiyetine. 8 Fahrettin Efe, Mustafa ve Gülhammdan olma, 1953 D. lu, Zeytinburnu Veliefendi Mah. Çimen Sok. No, 50 Kat 4 de. 982/ /57 TCK. 492/7 : : 59 : 40. Mad. gereğince 10 ay Hp. 10 ay Gözetim Cezası ile Mahkûmiyetine. e Hacı Aslan, Fedai ve Zeynep'ten olma, 959 D. lu, Zeytinburnu Nuripaşa Mah. 13 Sok. No. 41 de, 982/ / Sa. 13/3, CK: 59, Sa: 6. Mad. gereğince 10 ay Hp lira Ağ. Pr. ve cezasının teciline. 10 Atilla Dinler, Şaban ve Hikmet'ten olma 19G8 D. lu, Çorlu İlçesi Seymen Köyünde. 933/71 983/336 CK: 492/1: 522, 54/3, 647 Sa: 4 Mad gereğince lira Ağ. Para cezası ile mahkûmiyetine. Yukarıda ad ve adresleri ya?ılı bulunan sanıklara mahkemece dosya numaraları hizasında gösterilen cezalar gıyaplarında verilmiş olup, hükmün sanıklara bunca aramalara rağmen tebliği mümkün olmadığından vs adresleri de tespit edilememiş bulunduğundan. Resmî Gazete ilânı ile sanıklara tebliğine ve 7201 sayılı Yasanın 28, ve 31. maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gun içerisinde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 191Ü3 18 Aralık 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa. 15

16 TÜRKİYE CUMHURİYET MESKEZ BANKASİ 9 Aralık 1983 Vaziyeti AKTİF Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası PASİF Türk lirfe.1 Türk lirası Türk ikan Alna Mevcudu (Utustera standartta) Serbam : Saf! Kg ,855 Mcrhun:. Safi Kz --. DSvlı Borçluları (Konvertibl) Ufaklık Para Dahildeki Muhabirler ; RfeSıîîl Bankalar Dlger Bankalar KrAr : Koma Kurumlan : A-Hazineye Kısa Vadeli A vana.. B -Itezlne Kefaletini Haiz Bonolar: sı) Katma Bütçeli»daireler.. b) Kamu iktisadi Teşebbüsleri.. c) Devlet Yatırım Bankası.. C-Tahvil Üzerine Avans (DYB).»-Ticari Senetler 6 - Altın ve Döviz Üzerine Avans... F-MevdUBt Karşılıkların dan özel Finansman (178S SU. Mad 11 ve 1823 S.K Mad 70) Bankalar : A - Ticari Senetler : a) Özel Sektör b) Kamu İktisadı Teşebbüsleri.. B- Tanın Senetleri C-Tahvil Üzerine Avans , , , , , , J , , , , , , , , , , , , , t>-orts Vadeli Krediler : a) Sınai 123, ,78 b) Tarımsal ,78 F-İhracatı Teşvik Fonu Kredisi G-Mev. Karşılıklarından Tarımsal Finansman (1211 S.K. Mad. 40) Tanın Koop. (TC. Ziraat Bankası) : A-Taran Satıj Koop. Birlikleri : a) Destekleme b) Üreticiyi Güçlendirme B-Tarım Kredi Kooperatifleri , , ,53 Diter : Altın ve Döviz Üzerine Avans.., Tahviller Cüzdanı : , ,51 Devlet Tahvilleri , Tedavüldeki Banknotlar Döviz Alacaklıları (Konvertibl) Mevduat : A - Resmi : a) Hazine ve Genel Bütçeli bl Katma Bütçeli İdareler... c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri d) Diğer Kamu Kuruluşları e) Sair.. B Bankalar : a) Resmi Bankalar.. b) Difier Bankalar c) Yurt Dışındaki Bankalar.. d) Tasarruf Mevduatı , , , , , , , , , , ,67 e) Mevduat karşılıkları (1211 SK. Madde 40) , ,93 C- Muhtelif : a) Bloke b) Dıjer D - Uluslararası Kuruluşlar ve Dıs Yardun Karadıkları : Uluslararası Kuruluşlar Dıs Yardım Karşılıkları : , , , , , ,51 a) Amerikan Yardım Karşılıkları , ,49 b) Diğer Yardun Karşılıkları , ,06 Alem Alacaklıları : Hazine Safi Kg ,

17 1902, 2143 ve 2569 S. Kanunlar).. Değerlendirme Farkı Karşılığı Hazine Bonosu (85 S K. Mad. 5).. Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacak- Unınıı (1211 S K. geçici M. 5) S K. 61. Madde gereğince değerlendirme farkı... Gayrimenkullar ve Demirbaşlar Monte»! a) Altın : (Uluslara, standartta olmayan) Safi Kg. 3312,198 b) Döviz : Hariçteki Muhabirler Diğer Döviz Hesaplan , , ,bJ.Ua.'K' ,66 18İ44& , , / ,51 ilerde Jututa.Vutıteme ^arar Karşılık (Bankalar Kan. M. 35) , Provizyonlar MubteBf : a) ödenecek Senet ve Havaleler b) Muhtelif Karşılıklar (Akreditif ve İÇ İstikraz Karaıbklan) c) Muhtelif Mahiyette d) Döviz : 799^30378, , , , ,27 Hariçteki Muhabirler ,60 c) Dahildeki Özel bankalarla yapılan Röpor İşlemleri Dijer Döviz Hesaplan , Î » 671,8» d) Sair Hesaplar , !W.17S.962,35 e) Sair Hesaplar , TOPLAM s.a«ı^mjs8.a2i,s4 TOPLAM Reeskont haddiyle avans işlemlerinde uygun man faiz oranlan 1 Kısa Vadeli Kredi) erde : A Genel olara) r % 28,00 B özel olarak 1 Tarım Kredileri; a) T, C % 18,00 b) T. C l Ziraat Bankası'nca kullandırılan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kredileri ile diğer bankaların T. C. Ziraat Bankasi*nm Tan 2 T. Hal % 15,50 3 Gider Vergisi istinasından yararlanan ihracat kredileri; a) Sın; u mamul, yaş meyve ve sebze ihracatına yönelik krediler (Gıda-içki-tUttln hariç).... % % 30,00 b) Digı, fhra^at, Tocvîlr Pnnıı İrrarlilprl.. % 26,50 4 Reesko nt kaynağına daya 5 Destek leme alımlarıyla gi Jrevlendırilen KİT'lere bu alımlar için ticari bankalarca emtea relini kargılığında kullandınlan krediler. % 13,50 n Orta Vadeli Kredil erde (Teşvik Belge b ) A Genel olara E % 29,50 : B Tarım Kredi eri C Gider Vergi si istisnasından yaı l'z"z~'t~t~.'t.\ ".'. - - % 17,75 1 Kalkın; mada öncelikli yör rarlanan; 2 Gemi i nşası, gemi inşa te. îlerde kutlandırılan ihracat garantili yatırım kredileri - % ijmj' 3 Döviz geliri getirilmesi ta îisleri, döviz geliri getirilmesi taahhüt edilen gemi ithal kredileri ile diğer/ihracat garantili yatınm kredılen % 23,00 D Diğer yatım n kredileri; lahhdt edilen taşıt yatınm kredılen % 26» 1 Kalkın. mada öncelikli yör elerde kullandınlan yatınm kredileri 'm?o't? 2 Diğer yörelerde kullandın ilan yatınm kredileri. - % E İmletme kred İleri; 1 Kalkın mada öncelikli yö relerde kullandırılan işletme kredileri % 2S,^;İ 2 Diğer yörelerde kullandın III Özel Orta Vadeli Kredilerde : lan işletme kredilen -.. % 31,2J A Türkiye Sın ai Kalkınma Banki ısı veya Ticari Bankaca kullandınlacak; _ a) İhracat s arantılı yatırım kn dileri.... % 1 2 ' 7 a b) D^ğer kr edıler.. ' % 11,00 B Ticari bankı ı aracılığı ile Türk ye Sınai Kalkınma Bankası'nca kullandınlacak, a) İhracat g arantıli yatınm kn b) Diğer kr sdiler ' ' '.. % IV Devlet Sanayi ve İsçi Yatınm Banka sı (DESIYAB) tarafından çok ortakjı şirketlere kullandırılacak yarım kalmış yatınm kredileri ile işletme kredılennde % 17,75 V Tahvil üzerine av ans işlemlerinde. Tahvil üzerinde yazılı faizin 2 puan fazlası VI Altın Uzenne avar s işlemlerinde '/ ; " '. ' "... _.... % 22,00

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : Kırıkkale İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 1981/36 Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Şevket Afcsoy aleyhine açılan rücuan alacak davasının yapîlan açık duruşması sonunda; İş kazası; sonucu Kurum alacağı o Lan ,15 Ura alacağın sarf ve Ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak % 5 kanuni faizi ile birlikte evvelce kendisine dava dilekçesi ve gıyap kararı ilanen tebliğ olunan davalı Şevket Aksoy'dan tahsili İle davacı Kuruma verilmesine ve fazlayı talep hakkının saklı tutulmasına, lira yargılama gideri ile lira nispi vekalet ücretinin keza davalıdan alınarak davacı Kuruma verilmesine dair 18/4/1983 tarihinde 1981/36 esas, 1983/35 karar sayısı 11«karar verilmiş olup; Yukarıda izah edilen hususlar davalı Şevket Aksoy'a karar tebliği yerine kaim olmak üzere İlanen tebliğ olunur Sök» Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1983/108 Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Kezlban Müjde, Ahmet Müjde, Sadettin Müjde, Ferudun Müjde, Seliye Müjde, aleyhine açılan meni müdahale ve ecrtmlzsil davasının yapılan yargılamasında. Aşağıda açık kimılği yazılı davalı Seliye Müjde'nin tebligata yarar açık adresi mahkemece tespit edilemediğinden adına Resmi Gazete ile ilanen duruşma günü davetiye tebliğine karar verilmiştir. Adı gecen davalının duruşmama {bırakıldığı 31/1/1984 günü saat de haklmhğlmizde hazır bulunması veya kendini bir vekil ile temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Davalı Seliye Müjde Avcılar Köyünden Söke Hozat Asliye Hukuk Hâldmliğinden : 1983/43 Davacı Oraih Köyünden Zeynep tarafından davalı aynı köyden eşi Ali Ay aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşması sırasında : Davalı Ali Ay'a çıkarılan t «bidatin usulüne uygun olmadı ve davalının adreslde meçhul olduğundan mahkemece dava dilekçesinin davalıya Resmi Gazete İle ilânına karar verilmiştir. Bu nedenle duruşmanın atılı bulunduğu 21/2/1984 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunmanız yada bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz bu nedenle işbu ilanın dava dilekçesinin tebliğine dair olmak üzere ilân olunur Bursa - Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No: 1983/93 Davacı Fatma Düzdağ tarafından, davalı Eyyüp Düzdağ aleyhine açtığı boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı mucibi: Davalı Eyüp Düzdağ'a adresi meçhul olduğundan dava dilekçesi 28/7/1983 tarih sayılı Resmi Gazete ile ilan edildiğinden, İbrahim oğlu 1944 D. lu davalı Eyyüp Düzdağ'ın duruşmanın atılı bulunduğu 24/1/1984 günü saat da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur

19 18 Aralık 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa -. 1» -t- i UL. - ı - - M rr Üsküdar İkinci Sum Ceza Hakimliğinden : E. No : 1982/827 K. No: 1982/872 Karar Ta. : 15/12/1982 Suç : Alkollü vasıta kullanmak Suç Ta. : 25/10/1982 Sanık : Hallt Yeniceer : Ekrem oğlu Fıkrtye'OeH oînra, 1960 doğumlu, Üsküdar Solaksinan Mah. hane 214 de nüfusa kayıtlı olup, halen Üsküdar Selam! Ali Mah. Kâtibin Aziz Bey Sok. Kâtibim Apt. No. 22 de oturur, okur-yazar, sabıkasız, Ttlrk-tslam. Uygulanan Kanun Maddesi: 6085 SK. 31. M. 232 SK. 58/C M SK. 23 M SK. 2. M SK. 10 M. 647 SK. 4. M. 2. F. T.C.K. nun 72 nd maddesi. Verilen Ceza : 3000 Ura hafif para cezası ile cezalandırılmağına Bu sanık hakkında mahkememizce verilen kararın adresi meçhul kişi sayılarak Rtsmî Gazete ile Uânen tebliğine karar verilmiş olduğumdan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince Resmi Gazete ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligat yapılmış sayılarak kararın temyiz müddetinin ve kesinleşmesinin buna göre yapılarak kararın infaz olunacağı ilanen sanığa tebliğ olunur E. No : 1980/1392 K. No : 1980/1135 Karar Ta. : 15/10/1980 Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak Suç Ta. : 4/9/1980 Sanık : Mahmoud Khalil: Ahmed ve Marlam'dan olma, 1946 doğumlu, Suriye Arfin Liva Caddesi halkmdan olup, halen Lasclmska 32. ZagTep'de öğrenci. Uygulanan Kanun Maddesi : T.C.K. nun 565/1. M SK. «47. SK. 4. M. Verilen Ceza : 550 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına. Bu sanık hakkında mahkememizce verilen kararın adresi meçhul kişi sayılarak Resmi Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince Resmi Gazete İle ilan tarihinden İtibaren 15 gün sonra sanığa tebligat yapılmış sayılarak kararın temyiz müddetinin ve kesinleşmesinin buna göre yapılarak kararın infaz olunacağı ilanen sanığa tebliğ olunur E. No : 1982/617 K. No : 1982/724 Karar Ta. : 19/10/1982 f Suç : Alkollü vasıta kullanmak Suç Ta. : 19/8/1982 Sanık : Okan Ertan : S^ehmet Burhanettin oğlu Muazzez'den olma, 1951 doğumlu İstanbul Beşiktaş İlçesi Türkali Mah. H. 64 de nüfusa kayıtlı, istanbul Fatih Akşemsettin Cad. 56/3. de oturur, okur-yazar, sabıkasız, Türk4alam. Uygulanan Kanun Maddesi: 6085 SK. 58/C. M. 647 SK 4/2 M. Verilen Ceza : 3000 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına Bu sanık hakkında mahkememizce verilen kararın adresi meçhul kişi sayılarak Resmi Gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince Resmi Gazete ile İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligat yapılmış sayılarak kararın temyiz müddetinin ve kesinleşmesinin buna göre yapüarak kararın infaz olunacağı ilanen sanığa tebliğ olunur

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 13 Araük 1983 Sayı : Üsküdar ikinci Sulh. Ceza Hâkimliğinden : E. No. 1983/271 K. No : 1983/601 Karar Ta. : 19/7/1983 Suç : Ceryan Hırsızlığı Suç Ta. : 21/11/1980 Sı.r.ık : Mustafa Üzüm : Halil ve Senem'den olma, 1959 doğumlu, Erzincan Refahiye ilçesi, I^eventter Köyü, Doatolar Köyü mezrası, H. 2 de nüfusa kayıtlı, Ümraniye Mustafa Kemal Malı. D. Bölgesi No 1. de oturur, okur-yazar, sabıkasız, Türk-lslam. Uygulanan Kanun Maddesi : T.C.K. nun 491/llk 522, 525, M. 647 SK. 4. M. 1. f. Verilen Ceza : iki ay hapis ve 2 ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına ve verilen hapis cezasının müdafii! idare zararı olan 1637 lira 63 kuruş idari zararın tazmin cezasına çevrilmesine; Bu sanık hakkında mahkememizce verilen kararın adresi meçhul kişi sayılarak Resmî Gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan "201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince Resmî Gazete ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligat yapılmış sayılarak kararın temyiz müddetinin ve kesinleşmesinin buna göre yapuarak kararın infaz olunacağı ilanen sanığa tebliğ olunur E. No : 1980/1187 K. No : 1980/924 Katar Ta. : 5/9/1980 Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak Suç Ta. : 11/8/1980 isamk : Rahnem Chanimkhalil : Halil oğlu 1929 doğumlu, Irak taibalı olup, halen Irak - Bağdat Almustanşirin 2104/3-3 de oturur aynı yerde Karlar Okulund;. öğretmenlik yapar plaka sayılı oto şoförü. Uygulanan Kanun Maddesi: T.C.K. nun 565/1. M SK. 647 SK. 4. M. Verilen Ceza : 550 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına; Bu sanık hakkında mahkememizce verilen kararın adresi meçhul kişi sayılarak Resmî Gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince Resmî Gazete ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligat yapılmış sayılarak kararın temyiz müddetinin ve kesinleşmesinin buna göre yapılarak kararın infaz olunacağı ilanen sanığa tebliğ olunur E. No : 1981/160 K. No : 1982/571 Karar Ta. : 7/9/1982 Suç : Gıda maddeleri nizamnamesine muhalefet Suç Ta. : 26/8/1979 Sanık : Sami Ertan Bilginer : Mehmet Ruhi ve Sabiha'dan olma 1939 doğumlu, Ankara Çankaya Cumhuriyet Mahallesi, Hane 1401 de nüfusa kayıtlı halen Üsküdar Beylerbeyi Nato Yolu No. 115/2 de oturur, sabıkasız, Türk-lslam. Verilen Karar : Beraat Bu sanık hakkında mahkememizce verilen kararın adresi meçhul kişi sayılarak Resmî Gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince Resmî Gazete ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligat yapılmış sayılarak kararın temyiz müddetinin ve kesinleşmesinin buna göra yapılarak kararın infaz olunacağı İlanen sanığa tebliğ olunur

RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK 2757 RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/11/1983, No: 83/7395 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/5/1983, No: 2827

Detaylı

Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük Tarihi:18.12.1983 Sayısı:510

Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük Tarihi:18.12.1983 Sayısı:510 Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük Tarihi:18.12.1983 Sayısı:510 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Deyimler Amaç: MADDE l.- Bu Tüzüğün amacı, rahim tahliyesinde

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN T RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK Karar S.: 83/7395 (R.G.:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1]

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] GENEL HÜKÜMLER Konu ve Kapsam : Madde 1- Bütün hukuki yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Kooperatifimizin (S.S.İstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı ihtiyaç fazlası aşağıda markası ve modeli yazılı araçlar 23.09.2014

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1]

AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1] AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1] 1975 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsamı Madde 1 Bütün hukukî yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95 K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU KüItür ve Turizm Bakanı 6 -_ Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI 18.05.2009/88 DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştayın 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı