PV SİSTEMLER İÇİN DAA TABANLI İZLEME ARAYÜZÜ TASARIM VE UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PV SİSTEMLER İÇİN DAA TABANLI İZLEME ARAYÜZÜ TASARIM VE UYGULAMASI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye PV SİSTEMLER İÇİN DAA TABANLI İZLEME ARAYÜZÜ TASARIM VE UYGULAMASI DESIGN AND APPLICATION OF CONTROLLER AREA NETWORK BASED MONITORING INTERFACE FOR PV SYSTEMS Aydın Çetin a* ve Bedri Bahtiyar b a Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-posta: b Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, E-posta: Özet Bu çalışmada, fotovoltaik (PV) sistem verilerinin denetleyici alan ağı (DAA) tabanlı olarak ölçümü ve izlenmesi için arabirim tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde ışınım, ortam nemi, ortam sıcaklığı, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, PV panelin ürettiği toplam enerji ve yük üzerinde harcanan toplam enerji ölçümleri yapılmaktadır. Ölçülen büyüklüklere ilişkin olarak elde edilen sayısal veriler, veri güvenliği dikkate alınarak DAA üzerinden bilgisayara iletilmektedir. Sistemde kullanılan algılayıcılar ve dönüştürücülerin her biri MODBUS, 1-wire ve seri çevresel ara yüz (SPI) gibi farklı iletişim kuralları farklı iletişim protokollerinden birini kullanacak şekilde imal edilmiştir. Çalışmada bu yönüyle farklı iletişim kuralları kullanan algılayıcılar ve dönüştürücüler DAA altında toplanmıştır. Anahtar kelimeler: Fotovoltaik sistem, DAA, MODBUS, SPI, 1-WIRE, veri toplama Abstract In this paper, a controller area network (CAN) based interface card designed for measurement and monitoring of photovoltaic (PV) system s data. In designed system; irradiation, humidity, temperature, wind speed, wind direction, total energy produced by PVs and total energy consumed by the load can be measured. All measured data transmitted to a computer via CAN by taking data reliability into consideration. The sensors and transducers and measurement units in system use different communication protocols such as MODBUS, 1-wire and serial peripheral interface (SPI). All these sensors and transducers that use different communication protocols are gathered under CAN. Keywords: Photovoltaic system, CAN, MODBUS, 1-Wire, data acquisition 1. Giriş Fotovoltaik (PV) sistemi oluşturan her birimin ve sistemin tümden veriminin arttırılması çalışmalarında sistemin izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Sistemin başarımında birincil etken olan güneş ışınımı günlük, mevsimlik ve yıllık tabanda çok farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle olağan güneş ışınımı değerlerine verdikleri tepkiyi görmek amacıyla, sistemdeki her birimin en az birkaç yıl izlenmesi gerektiği söylenebilir. Böylece yaklaşık olarak aynı şartlarda çalışan farklı özelliklere sahip birimlerin birbirlerine göre üstünlükleri bu şekilde tespit edilebilir. Ayrıca izlemenin yapıldığı şartlar için en uygun sistem modeli bu sayede geliştirilebilir. Bir fotovoltaik (PV) sistemin izlenmesinde ve denetiminde sisteme ait meteorolojik ve elektriksel parametrelerin ölçümü ve güvenli bir şekilde iletimi gerekmektedir. Fotovoltaik enerji sistemlerinin başarım ve durum analizlerini gerçekleştirmek için sisteme ilişkin parametrelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde izlenecek parametrelerin başlıcaları olarak ışınım, ortam sıcaklığı ve nemi, panel sıcaklığı, fotovoltaik panellerin akım ve gerilim değerleri, sistemin yapısına bağlı olarak evirici (invertör) çıkışındaki AA akım ve gerilim değerleri sayılabilir. Ölçülen her büyüklük veri olarak bilgisayara veya depolama ünitesine gönderilir ve orada işlenir. Bir veri toplama sisteminde, verilerin doğru iletilmesi en önemli hususlardan biridir. Uygulamada veri iletimi için sistemin yapısına bağlı olarak küçük sistemlerden büyük şebekelere kadar farklı yöntemler gerçekleştirilmektedir[1, 2]. Literatürde veri iletimi için uzak mesafelere bilgi aktarımı amacıyla değişik yöntemler yer almaktadır [3,4]. Sistem verilerinin global olarak gözlemlenmesi için Avrupa Birliği 5. Çerçeve programı kapsamında PVSAT-2 projesi ile farklı sistem verilerinin global olarak izlenmesi hedeflenmiştir [5]. Gerçekleştirilmiş olan çalışmalarda yer alan ölçüm ve izleme yöntemleri uygulamaya özgü yapıda olup standartları birbirinden faklıdır. Bu ölçüm düzeneklerin veya sistemlerinin üniversal yapıda olmamaları berberinde farklı PV sistem verilerinin ölçümü ve değerlendirilmesi konusunda uygulamada zorluklara sebep olmaktadır. Bu zorlukları aşmak amacıyla farklı iletişim protokolleri kullanan algılayıcı ve dönüştürücülerden veya ölçüm sistemlerinden elde edilen verilerin mikro denetleyici tabanlı olarak bir veri ağı üzerinden veri merkezine gönderilmesinde fayda bulunmaktadır. Fotovoltaik sistem ölçme ve izleme birimlerinde sistemin özelliğine bağlı olarak farklı çözümler ortaya konulabilir [6]. Gerçek zamanlı veri alma ve izleme amaçlı olarak DAA, ProfisbusDp ve Modbus kullanılabilir. Çizelge 1 de verilen değerler gözden geçirildiğinde her birinin diğerine göre üstünlükleri ve sakıncaları görülmektedir. Çizelge 1 den MAC verimi ve uç birim bağlantı sayısında teorik olarak bir sınırlama olmadığı görülmektedir. Çok birimli iletim ağlarında en önemli sorunlardan biri veri çakışmasıdır. DAA da veri çakışması ihtimalinin olmamasının yanı sıra, farklı hata kontrolü düzenekleri ile de güvenilirliği arttırılmıştır. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Çizelge 1. DAA, ProfibusDP ve MODBUS OSI katmanları DAA ProfibusDP MODBUS Uygulama Katmanı Protokol Tanımsız Tanımsız Modbus Veri Bağlantı Katmanı MAC Hata token token çözümleme Bağlantı uç Teorik olarak nokta sayısı sınırsız MAC verimi 1 1< 1< Veri kodlama verimi Fiziksel Katman Arayüz Özel denetleyici RS-485 RS-485 Maksimum uzunluk 1000m 1200m 450m Maksimum bit hızı Uzunluğa göre<1mb/s Uzunluğa göre<12mb/s 1Mb/s DAA 1980 li yıllarda geliştirilmiş olan elektronik kontrol birimlerinin birbiriyle bağlantılarını gerçekleştiren çoklu dağıtım paylaşımlı seri iletişim standardıdır. DAA özellikle elektromanyetik gürültü bulunan ortamlarda güvenle çalışmak üzere tasarlanmış olup elektromanyetik gürültü bulunan ortamlarda örgü kablo kullanımı ile güvenirliği daha da artmıştır. Başlangıçta otomobil uygulamaları için geliştirilmiş olmasına karşın günümüzde farklı endüstriyel uygulama alanlarında kullanılabilmektedir. 30 metre hat uzunluğunda 1 Mbit/s iletim hızına sahip (Çizelge 2.) olan DAA, özellikle veri bağlantı katmanı özelliklerinin belirlendiği ISO (2003) standardı ile tanımlanmıştır. Veri bağlantı katmanı, Mantıksal Bağlantı Katmanı, Ortam Erişim Denetimi ve ISO/OSI Referans Modelin Fiziksel katmanlarına ilişkin özelliklerden oluşur. Diğer tüm iletişim kuralları tasarımcıların seçimine bırakılmaktadır. 2. Veri Alma Sistemi Genel Yapısı Şekil 1. de veri alma sistemine ait genel yapı yer almaktadır. Sistemde yer alan her bir PV sisteme ait ölçme ve veri gönderme birimi verileri denetleyici alan ağına aktarmakta ve DAA denetleyici ve arayüz aracılığıyla paralel port üzerinden veriler bilgisayara aktarılmaktadır. Sisteme ait ölçme ve veri gönderme birimi Şekil 2 de görülmektedir. Sistem MicroChip firmasının PIC16F877 mikro denetleyicisi ile yönetilmektedir [7]. Işınım ölçümü için ApoGee Instruments firmasının PYR-S dönüştürücüsü, ortam sıcaklığı ve ortam nemi için Sensirion firmasının SHT71 algılayıcısı, panel sıcaklığı ölçümü için Maxim- Dallas firmasının DS18B20 algılayıcısı, rüzgâr hızı ve yönü için Thies firmasının kodlu rüzgârgülü ve kodlu rüzgâr yönü dönüştürücüsü, DA enerji verileri için mikro denetleyicinin örneksel sayısal dönüşüm girişleri ve yük üzerinde harcanan AA enerji verileri için Entes firmasının MPR53S kodlu güç çözümleyicisi kullanılmıştır. Şekil 1. Sistemin genel yapısı Çizelge 2. Bit Hızlarına Göre Kablo Uzunlukları Bit Hızları Hat Uzunluğu(m) Bit Zamanı ( s) 1 Mbps kbps kbps kbps kbps kbps kbps kbps Bu çalışmada, PV sistem verilerinin denetleyici alan ağı DAA tabanlı olarak ölçümü ve izlenmesi için arabirim tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde ışınım, ortam nemi, ortam sıcaklığı, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, PV panelin ürettiği toplam enerji ve yük üzerinde harcanan toplam enerji ölçümleri yapılmaktadır. Bu şekilde farklı iletişim protokolleri kullanan algılayıcı ve dönüştürücüler ile ölçüm sistemlerinden elde edilen PV sistem verilerini güvenirliği de baz alınarak DAA tabanlı bir arayüz tasarlanmıştır. Şekil 2. Ölçme ve veri gönderme birimi Mikro denetleyici SHT71 algılayıcısı ile SPI protokolü, DS18B20 algılayıcısı ile ONEWIRE protokolü ve MPR53S cihazı ile MODBUS RTU protokolü kullanılarak iletişim kurmaktadır. DA enerji verileri elde etmek amacıyla akım ve gerilim değerleri, rüzgâr yönü ve ışınım bilgileri örneksel

3 giriş olarak mikro denetleyiciye gönderilmektedir. Uygulamada DC taraf ile AC taraf arasındaki bağ PV akım ve gerilim ölçümünde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ölçüm sisteminde DC akım ve gerilim girişini yalıtmak gerekmektedir. Yalıtım amacıyla ölçmenin hassasiyeti göz önüne alınarak Clare firmasına ait LOC110 lineer optocoupler kullanılmış ve optocoupler 10 bit örneksel/sayısal (A/D) çevrim yapabilecek şekilde foto-iletim modunda çalıştırılmıştır. Panellerin ürettiği enerji verileri mikro denetleyicinin örneksel sayısal dönüştürücüsü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen hesaplamalar sonucunda üretilen 1 bayt büyüklüğünde DA akım, büyüklüğünde DA gerilim ve 5 bayt büyüklüğünde KWH cinsinden üretilen toplam enerji verisi elde edilmiştir. Işınım ölçümünü gerçekleştiren PYR-S dönüştürücüsü her 5w/cm2 için 0,2mV çıkış gerilimi üretmektedir. Dönüştürücünün en fazla ışınım için 220mV gerilim üretmektedir [8]. Mikro denetleyicinin örneksel girişlerinin 5V referans giriş gerilimi değerlendirebilmesi için PYR-S dönüştürücü çıkışı 20 kat yükseltilerek mikro denetleyicinin A/D dönüştürücü girişine gönderilmiş ve ölçülen değer bu şekilde sayısal veriye dönüştürülmüştür. Bu uygulama ile ölçme aralığı arttırılmış ve mikro denetleyici de gerçekleştirilen düzenleme ile büyüklüğünde ışınım verisi elde edilmiştir. Ortam nemi ve ortam sıcaklığı ölçümünü gerçekleştiren SHT71 kendi içine gömülü işlemci ile ölçümü gerçekleştirip elde ettiği sonuçları SPI protokolü ile sayısal olarak iletebilmektedir [9]. Mikro denetleyici, ilgili komutları kullanmak suretiyle yaptığı sorgulama ile algılayıcıdan elde ettiği ölçüm sonuçlarını sayısal veri olarak almaktadır. Bu sonuçlar üzerinde gerçekleştirilen ayarlama hesaplamalarından sonra büyüklüğünde ortam nemi ve büyüklüğünde ortam sıcaklığı verisi elde edilmektedir. Panel sıcaklığı ölçümü için kullanılan DS18B20 algılayıcısı (-55ºC)-(+125ºC) arasında ölçüm gerçekleştirebilmektedir[10]. DS1820 kullanımı ile ölçüm sonucu elde edilen analog veriler sayısal veriye dönüştürüldükten sonra 1-wire protokolü ile iletilmektedir. Bu protokol tek kablo üzerinden iletişim sağlar ve hat uzunluğu 200m ye kadar çıkabilir [11]. Mikro denetleyici, gerekli komutları kullanmak suretiyle yapılan sorgulama ile algılayıcıdan elde ettiği ölçüm sonuçlarını sayısal veri olarak alır. Panel sıcaklığı veri büyüklüğü olarak alınmıştır. Rüzgâr hızı ölçümü için kullanılan rüzgârgülü rüzgâr hızını frekansa dönüştürmektedir. Mikro denetleyici donanım sayacı ile rüzgârgülünün ürettiği darbeleri saymakta ve gerekli ayarlama hesaplamaları sonucunda 1 bayt büyüklüğünde rüzgâr hızı verisi elde edilmektedir. Rüzgâr yönü ölçümü için kullanılan dönüştürücü rüzgâr yönü bilgisini doğrusal değişimli bir ayarlı direnç ile direnç değerine dönüştürmektedir. Dönüştürücü çıkışı mikro denetleyicinin örneksel sayısal dönüştürücü girişine uygulanmak suretiyle sayısal veriye dönüştürülmektedir. Gerekli ayarlama hesaplamaları sonucunda büyüklüğünde rüzgâr yönü verisi elde edilmektedir [12]. Yük üzerinde harcanan AA enerji verileri MPR53S cihazından elde edilmektedir. Bu cihaz elde ettiği ölçümlere ilişkin sayısal verileri, RS485 fiziksel yapısı üzerinden MODBUS protokolü ile sorgulanmak suretiyle mikro denetleyiciye aktarmaktadır. Bu şekilde 1 bayt büyüklüğünde anlık gerilim verisi, büyüklüğünde anlık akım verisi ve KWH cinsinden 5 bayt büyüklüğünde toplam harcanan AA enerji verisi elde edilmiştir. Sistemin DAA bağlantısı, mikro denetleyicinin yönetiminde, MicroChip MCP2515 bağımsız (Stand Alone) DAA denetleyici birimi ve MCP2551 DAA alıcı-verici (transceiver) birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. MCP2515 ile iletişim SPI protokolü kullanılarak gerçekleştirilmektedir [13,14,15]. Verilerin toplanacağı ana merkezde bilgisayarın DAA bağlantısı bilgisayarın paralel portu üzerinden yönettiği MCP2515 ve MCP2551 üzerinden sağlanmıştır. 3. Sistemler Arası Veri Ağı Veri ağı DAA kurularak oluşturulmuştur. DAA yüksek güvenilirlik sağlamaktadır. Bunun nedenlerinden en belirgin olanı, ağ üzerindeki birimlerin aynı anda ileti göndermeye başlaması durumunda ileti çakışmasının oluşmamasıdır. Böyle bir durum oluştuğunda DAA iletilerinin tanımlayıcı numaraları arasında hattı alma yarışı başlar. Bu yarışı ileti numarası küçük olan ileti kazanır ve ağ üzerinde herhangi bir ileti çakışması hatası durumu olmaz. Aynı olay diğer iletişim protokollerinin kullanıldığı hatlarda gerçekleştiğinde, ileti çakışması hatası durumu oluşur ve birimlerin bu durumu algılayıp yeniden sistemin normal iletişim haline dönmesi için belirli bir süre geçmektedir. Bu nedenle ileti çakışmasını önlemek amacıyla birçok iletişim protokolü sorgu cevap yöntemi kullanır. Fakat bu yöntem kullanıldığında ana birimin ilk uzak birimden başlayarak son uzak birime ulaşıncaya kadar gerçekleştirmek zorunda olduğu sorgu döngüsü uzun zaman almaktadır ve uzak birim sayısı arttığı sürece bu süre de artmaktadır. DAA için böyle bir durum söz konusu değildir. Uzak birimler iletilerini sorgu beklemeden, gereklilik doğduğu anda gönderebilmektedir. Tüm birimlerin aynı anda ileti göndermeye teşebbüs ettikleri düşünüldüğünde, ileti numarası en büyük olan iletinin diğer iletilerin tamamlanmasını beklemek durumunda olmasına rağmen, sorgu cevap yöntemine göre daha hızlı bir iletişim sağlanmış olmaktadır. Burada DAA protokolünün tek olumsuz yönü bir ileti çerçevesi içinde ancak 8 bayt büyüklüğünde veri gönderilebilir olmasıdır. Sistemde iletilerin sayısı ve oluşma sıklığı, hat üzerindeki ileti trafiğini olumsuz yönde etkilemeyecek kadar az ise bu durum da sorun olmaktan çıkmaktadır. Geliştirilen sistemde elde edilen verilerin toplam büyüklüğü 26 bayt büyüklüğe ulaşmıştır. Oysa DAA üzerinden bir seferde gönderilebilecek veri 8 bayt büyüklüğündedir. Bu nedenle bir sistemin göndereceği verilerin gruplandırılması gerekmektedir. Bu gruplandırma ileti tanımlayıcı numarası üzerinde gerçekleştirilmiştir. 11 bitlik ileti tanımlayıcı numarasının düşük 3 biti ileti gruplaması için, diğer 8 biti sistem adresi olarak belirlenmiştir. Böylece iletilerin gruplandırılması yapılmış ve bununla birlikte her sistemin aynı ileti numarası ile ileti göndermesi de engellenmiştir. Çizelge 3 de gruplandırılmış ileti numaraları, içerikleri ve veri büyüklükleri görülmektedir. DAA ile mikro denetleyici arasındaki iletişimi DAA denetleyici sağlamaktadır. Mikro denetleyici, göndereceği ileti bilgisini DAA denetleyicisinin gönderici ara belleğine aktardıktan sonra, bu ara belleğin denetleyici yazmacına gönderme isteğini bildiren bilgiyi aktarmakta ve bu şekilde iletiler DAA ağına aktarılmaktadır.

4 Çizelge 3. İleti numaraları ve içerikleri İleti numarası İleti içeriği arası bitler 000 Ortam Nemi Ortam Sıcaklığı Panel Sıcaklığı 001 Yük Gerilimi Yük Akımı Yükte Harcanan Güç (KWh) 010 Panel Akımı Panel Gerilimi Panellerin Ürettiği Toplam Güç (KWh) 011 Rüzgâr Yönü Rüzgâr Hızı Işınım Veri Büyüklüğü 1 bayt 5 bayt 1 bayt 5 bayt Bu işlem sırasında tüm denetleme işlemlerini DAA denetleyicisi gerçekleştirmektedir. İleti gönderimi ile ilgili gerekli bilgiler iç yazmaçlara aktarılmaktadır. Mikro denetleyici bu yazmaçları sorgulayarak gönderim isteğinde bulunduğu iletiye ait durumu öğrenebilir. Eğer ileti bir hat alma yarışına girmiş ve bu yarışı kaybetmiş ise bu durum iç yazmaçlarda belirtilmektedir. MCP2515 bu durum için iki ayrı şekilde kullanılabilir. İstenirse MCP2515 devamlı gönderim kipine ayarlanarak yarışı kaybetme durumunda iletiyi gönderene kadar hattın boş olduğu anlarda kendi kendine gönderimi tekrarlaması sağlanabilir. Bununla birlikte mikro denetleyicinin bu durumu iç yazmaçlardan öğrenerek kendi karar vermesi de sağlanabilir. İleti alma işlemi öncesinde filtreleme ve maskeleme işlemi uygulanmaktadır. Bu şekilde, DAA üzerindeki bir birimin sistemdeki hangi iletileri kabul edeceği böylece baştan belirlenerek, her bir birim kendisi ile ilgili olmayan iletilerle ilgili gereksiz işlem yükünden kurtulması sağlanmaktadır. Filtreleme ve maskeleme işlemlerinden başarıyla geçmiş olan iletiler kabul edilerek alıcı ara belleğe aktarılmaktadır. Mikro denetleyici bir ileti geldiğini, gerekli durum yazmaçlarını sorgulayarak ya da önceden tanımlanmış olması durumunda ileti geldiğinde oluşacak ileti geldi kesmesi vasıtasıyla öğrenebilir. İleti geldi kesmesi MCP2515 biriminin dış ayaklarına bilgi olarak aktarılır ve bu durum mikro denetleyiciye donanım kesmesi yaratacak bir dış ayağa bağlanır. Bu durumda ileti geldi kesmesi mikro denetleyici için de bir kesmenin oluşmasına neden olur. Böylece gelen iletinin en kısa sürede değerlendirilmesi sağlanmış olur. Geliştirilen sistem verilerin toplanıp ana merkeze aktarılmasına yönelik olduğundan uzak birimlerin veri kabul etmesi büyük oranda engellenmiştir. Sadece genel amaçlı olarak ana merkezden yapılacak bir müdahale için tanımlayıcı numarası sıfır olan iletiyi kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Uygulamada gerçekleştirilen haliyle DAA ağı ile ilgili tüm denetleme işlemlerini MCP2515 DAA denetleyicisi yürütmektedir. Bu durum iletişim protokolünün uygulanmasında bir standardizasyon getirirken, mikro denetleyicinin iş yükünü de büyük oranda hafifletmektedir. Diğer iletişim protokolleri için standart çalışma sağlayan denetleyici ya da işlemciler yoktur. Bu işlemler mikro denetleyici programına yapılan eklemeler ile yürütülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde DAA denetleyicisi kullanan bir mikro denetleyicinin işlem yükü azalmakta ve sistemi denetlemek için daha çok zaman kalmaktadır. Bu sistemin daha etkin yönetimini sağlamaktadır. Diğer yandan, İletim ağları için önemli bir parametre de hat uzunluğudur. DAA için hat uzunluğunda iletişim hızına bağlı bir sınırlama bulunmaktadır. Bu durum çok uzak mesafeler için DAA kullanımını olumsuz etkilemektedir. Her ne kadar düşük iletim hızları gerektiren sistemler için hat mesafesi artsa da her 500m de hatta güçlendirici bağlanmasında yarar bulunmaktadır. Resim 1 de Ölçme ve veri gönderme biriminin, Resim 2 de DAA denetleyici ve ara yüzü ve Resim 3 de AA denetleyici ve ara yüzü bilgisayar bağlantı fotoğrafları görülmektedir. Resim 1. Ölçme ve veri gönderme birimi fotoğrafı Resim 2. DAA denetleyici ve ara yüzü fotoğrafı Resim 2. DAA denetleyici ve ara yüzü bilgisayar bağlantı fotoğrafı

5 4. Sonuç Çalışmada, PV sistem verilerinin DAA tabanlı olarak ölçümü ve izlenmesi için arabirim tasarlanmıştır. Tasarlanan arabirim farklı yapısal özelliklere sahip PV sistemlere kolaylıkla uygulanabilecek yapıdadır. Kullanılan DAA veri ağı ile ağdaki veri güvenliği önemli ölçüde garanti altına alınmıştır. Mevcut ağ yapısının kullanımı ile farklı sistemlerden ölçülen veriler kolayca merkez bilgisayara aktarılabilir. ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21801d. pdf Kaynaklar [1] Benghanem, M., Data Acquisition System For Photovoltaic Systems Performance Monitoring, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol 47, No. 1, p.30-33, [2] Aristizabal, J., Hernandez, J., Moreno, W., Gordillo, G., Development of a System for Measuring the Parameters Determining the Quality of the Electrical Power Generated by Grid-Connected PV Systems Photovoltaic Specialists Conference 2005, p , Jan [3] Karauter, S., Depping T., Monitoring of remote PVsystems via satellite, Photovoltaic Energy Conversion 2003, Vol.3, p , May, [4] Yoshioka, K., Saitoh, T., Yamamura, T., Performance Monitoring of a Building-Integrated Photovoltaic System in an Urban Area, Photovoltaic Energy Conversion, 2003, Vol.3, p , May, [5] Drews, A., vd., Intelligent Performance Check of PV System Operation Based on Satellite Data, EUROSUN 2004 ISES Europe Solar Congress, 2004 [6] Çetin, A., Bahtiyar, B. ve Tenruh, M., Fotovoltaik Sis tem Verilerinin Can Üzerinden Toplanması İçin Ağ Modelleri, III. Ege Enerji Sempozyumu Ve Sergisi, Mayıs, 2006 Muğla [7] PIC16F87X Datasheet, MicroChip, ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30292c. pdf [8] Silicon Pyranometer Specifications, ApoGee Instruments Inc. [9] SHT1x/SHT7x, Humidity&Temp. Sensor, Sensirion, [10] DS1820 Digital Termometer,Maxim-Dallas, DS1820S.pdf [11] Guidelines for Reliable 1-Wire Networks, Maxim- Dallas, [12] Wind Transmitter Compact, Thies, [13] Tenruh, M., CAN cut-trough bridging, CAN over ATM and CAN based ATM field bus, PhD thesis, The University of Sussex, 2001 [14] SPI, Overview and Use of the PICmicro Serial Peripheral Interface, Microchip, ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/spi.pdf [15] MCP2551, High Speed CAN Tranciever, MicroChip,ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceD oc/21667d.pdf [16] MCP2515, Stand Alone CAN Controller with SPI Interface,MicroChip,

DOKUMA SALONU ORTAM BAĞIL NEM ORANININ DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE DENETİMİ

DOKUMA SALONU ORTAM BAĞIL NEM ORANININ DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE DENETİMİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye DOKUMA SALONU ORTAM BAĞIL NEM ORANININ DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE DENETİMİ CONTROLLING RELATIVE HUMIDITY RATE OF

Detaylı

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Fevzi Zengin f_zengin@hotmail.com Musa Şanlı musanli@msn.com Oğuzhan Urhan urhano@kou.edu.tr M.Kemal Güllü kemalg@kou.edu.tr Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

DOKUMA TEZGAHLARINDAN DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE VERİ TOPLAMA

DOKUMA TEZGAHLARINDAN DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE VERİ TOPLAMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 319-326

Detaylı

Algılayıcılar / Transmitter

Algılayıcılar / Transmitter 1 Algılayıcı / Transmitter ATH100L Algılayıcılar / Transmitter ATH100L Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_ATH100L] 2 Algılayıcı / Transmitter ATH100L İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 3 1.1. ATH100L... 3 1.2.

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR 3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR Endüstride çok yaygın olarak kullanılan asenkron motorların sürekli izlenmesi ve arızalarının en aza indirilmesi büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

ETHERNET TEKNOLOJİSİ

ETHERNET TEKNOLOJİSİ ETHERNET TEKNOLOJİSİ ETHERNET TEKNOLOJİSİ İletişim, bir mesajın bir kanal aracılığıyla kaynaktan hedefe ulaştırılması işlemidir. Gerek insanlar arasında gerçekleşsin gerekse de bilgisayarlar arasında gerçekleşsin

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

Fotovoltaik Sahaların Uzaktan denetimi

Fotovoltaik Sahaların Uzaktan denetimi Fotovoltaik Sahaların Uzaktan denetimi Timosys, Fotovoltaik Üretim Sahalarında Uzak Denetim yoluyla üretim randımanını arttırmayı ve bir yandan da işletme ve bakım maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir.

Detaylı

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir.

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Genel Bakış Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Giriş Fotovoltaik Güç Sistemleri Tasarımı kolay Kurulumu kolay

Detaylı

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE DOD / DEPARMENT OF DEFENCE TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan oluşur. Ağ Arayüz Katmanı İnternet Katmanı Aktarım Katmanı Uygulama Katmanı DoD / Deparment of Defence Ağ

Detaylı

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEZGİN ROBOT UYGULAMASI ORHAN BEDİR ORHAN MERT Proje Danışmanı : Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN İstanbul,

Detaylı

ETHERNET ÜZERİNDEN VERİ AKTARAN SICAKLIK/NEM ÖLÇÜM İSTASYONU TASARIMI VE UYGULAMASI

ETHERNET ÜZERİNDEN VERİ AKTARAN SICAKLIK/NEM ÖLÇÜM İSTASYONU TASARIMI VE UYGULAMASI 78 ETHERNET ÜZERİNDEN VERİ AKTARAN SICAKLIK/NEM ÖLÇÜM İSTASYONU TASARIMI VE UYGULAMASI Serhan Yamaçlı 1, Murat Aksoy 2, Mutlu Avcı 3 1, 2 Çukurova Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM DCS RF İLE UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİ UZAKTAN MOTOR KONTROL SİSTEMLERİ SU DEPOSU & KUYU OTOMASYONU VERİ AKTARIM ÜNİTELER ( DATA TRANSFER ) RF ISM 433 / 868 /915 Mhz Alıcı & Verici ünitesi ( Etki alanı

Detaylı

ASANSÖR HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE CANBUS HATA- TOLERANS MODU KULLANIMI

ASANSÖR HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE CANBUS HATA- TOLERANS MODU KULLANIMI Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 289 ASANSÖR HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE CANBUS HATA- TOLERANS MODU KULLANIMI Akın Özdemir Aybey Elektronik support@aybey.com ÖZET CANBus özellikle yüksek katlı

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Kas Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 05-06 Kas. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU DoD / Deparment of Defence TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan

Detaylı

Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü. A Communication Solution For Smart Grids

Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü. A Communication Solution For Smart Grids Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü A Communication Solution For Smart Grids Armağan Temiz, Özgür Kahraman, Cem Şahin, Abdullah Nadar MAM Enerji Enstitüsü, Ankara/Türkiye SUNUM PLANI Giriş Haberleşme

Detaylı

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER

03/03/2015. OSI ve cihazlar. Ağ Donanımları Cihazlar YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici REPEATER Ağ Donanımları Cihazlar OSI ve cihazlar OSI Katmanı Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Cihaz Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch Köprü (Bridge) Katman 2 Switch NIC, Yineleyici (Repeater)

Detaylı

PROFIBUS-DP AĞ TABANLI BİNA OTOMASYONU TASARIMI

PROFIBUS-DP AĞ TABANLI BİNA OTOMASYONU TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 2 : 161-166

Detaylı

RS-232'den RS-485'e Kullanıcı kılavuzu

RS-232'den RS-485'e Kullanıcı kılavuzu RS-232'den RS-485'e Kullanıcı kılavuzu DA-70161 I. Özet Bilgisayarlar ile çeşitli standart seri ara birim dönüştürücü donanımlar veya akıllı cihazlar arasındaki uzak dijital iletişimi gerçekleştirmek için,

Detaylı

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması MİKRODENETLEYİCİLER MCU Micro Controller Unit Mikrodenetleyici Birimi İşlemci ile birlikte I/O ve bellek birimlerinin tek bir entegre olarak paketlendiği elektronik birime mikrodenetleyici (microcontroller)

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. OSI Başvuru Modeli ve Katmanları 1. Fiziksel Donanım Katmanı (1.Katman) 2. Veri Bağlantı Katmanı (2.Katman) 1.Mantıksal Bağ Kontrolü Ağ Katmanı 2.Ortama Erişim

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Sinan Uğuz 1, Osman İpek 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Yüksekokulu sinanuguz@mehmetakif.edu.tr 2 Süleyman

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi 6. Bölüm Şebeke Bağlantıları ve Şebeke Giriş-Çıkışları Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi Giriş Elektrik şebekesinin bulunmadığı yerleşimden uzak bölgelerde enerji ihtiyacını

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Aktarım katmanında TCP ve olmak üzere iki protokol kullanılır. iletiminde sağlama yapılmadığı

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Tasarımı, Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Abdullah Nadar MAM EE SUNUM PLANI Giriş PV Sistemi ve Entegrasyonu Akıllı Şebeke Kontrolcü Sistemi

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Nesnelerin İnterneti 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 5. Hafta KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Nesnelerin İnterneti 2 Kablosuz Algılayıcı Ağlar (Wireless

Detaylı

TARIM MAKİNALARI İÇİN BİR ELEKTRONİK İLETİŞİM PROTOKOLÜ (ISO 11783)

TARIM MAKİNALARI İÇİN BİR ELEKTRONİK İLETİŞİM PROTOKOLÜ (ISO 11783) TARIM MAKİNALARI İÇİN BİR ELEKTRONİK İLETİŞİM PROTOKOLÜ (ISO 11783) Giriş ISO 11783 e Genel Bakış Altyapı Çalışmaları Standardın Bölümleri ve Bileşenleri ISO 11783 ün Geleceği Sonuç 2 Giriş ISO 11783,

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

AÇIK ARABİRİMLER. FV sistemine ait verilerin bir açık veri protokolü üzerinden özel olarak işlenmesi.

AÇIK ARABİRİMLER. FV sistemine ait verilerin bir açık veri protokolü üzerinden özel olarak işlenmesi. AÇIK ARABİRİMLER Fronius Interface bileşenleri, (açık veri protokollü) seri bir arabirime sahiptir. Bu sayede FV sistem sahipleri sistem verilerini, örneğin bir web anasayfası içine almak için özel olarak

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir.

İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir. İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Osi Referans Modeli, bilgisayar ağlarında ortak dil konuşulmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş katmanlı bir modeldir. OSİ Modeli katmanlardan oluşur. Her bir katman görevini yerine getirmeden diğer

Detaylı

YÜKSEK KAPASİTELİ KURŞUN ASİT TİPİ BATARYA PARAMETRELERİNİN UZAKTAN İZLENMESİ

YÜKSEK KAPASİTELİ KURŞUN ASİT TİPİ BATARYA PARAMETRELERİNİN UZAKTAN İZLENMESİ YÜKSEK KAPASİTELİ KURŞUN ASİT TİPİ BATARYA PARAMETRELERİNİN UZAKTAN İZLENMESİ Suat YILDIRMAZ,Erdinç ÇEKLİ TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, KOCAELİ suat.yildirmaz@mam.gov.tr, erdinc.cekli@mam.gov.tr ÖZET Bu

Detaylı

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ Temel Bilgiler KLEA 220P Enerji Analizörünün basit terimlerle tanımlanması Klea 220P, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27

NETWORK BÖLÜM-5 OSI KATMANLARI. Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 1/27 NETWORK BÖLÜM- OSI KATMANLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI / OSI Modeli İletişimin genel modeli OSI referans modeli OSI modeli ile TCP/IP modelinin karşılaştırılması

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC410 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC410 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Emre Okumuş 1, Yusuf Furkan Mutlu 1, Şenol Zafer Erdoğan 2, Fatih Yücalar 2 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub

22/03/2016. OSI and Equipment. Networking Hardware YİNELEYİCİ (REPEATER) YİNELEYİCİ (REPEATER) Yineleyici. Hub OSI and Equipment Networking Hardware Networking hardware may also be known as network equipment or computer networking devices. OSI Layer Uygulama Sunum Oturum Taşıma Ağ Veri İletim Fiziksel Equipment

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa VISIC620 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC620 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Elektronik Kontrol Paneli

Elektronik Kontrol Paneli Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100FT SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100FT SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100FT Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I OTM309 MEKATRONİK S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I ÖĞRENCİ ADI NO İMZA TARİH 26.11.2013

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar)

Detaylı

TCP / IP NEDİR? TCP / IP SORUN ÇÖZME

TCP / IP NEDİR? TCP / IP SORUN ÇÖZME TCP / IP NEDİR? TCP / IP SORUN ÇÖZME İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirleriyle haberleşmesi için protokollere ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Uluslararası Standartlar Organizasyonu

Detaylı

Algılayıcılar (Sensors)

Algılayıcılar (Sensors) Algılayıcılar (Sensors) Sayısal işlem ve ölçmeler sadece elektriksel büyüklüklerle yapılmaktadır. Genelde teknik ve fiziksel büyüklükler (sıcaklık, ağırlık kuvveti ve basınç gibi) elektrik dalından olmayan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE START- UZAK ÇALIŞTIRMA

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI Online teknik sayfa FLOWSIC30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye MİKRODENETLEYİCİ TABANLI MULTİMETRE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemleri ve Donanım İşletim Sistemlerine Giriş/ Ders01 1 İşletim Sistemi? Yazılım olmadan bir bilgisayar METAL yığınıdır. Yazılım bilgiyi saklayabilir, işleyebilir

Detaylı

ORANSAL ve ON / OFF KONTROL MÜHÜRLEME KONTROL ÜNİTESİ

ORANSAL ve ON / OFF KONTROL MÜHÜRLEME KONTROL ÜNİTESİ ORANSAL ve ON / OFF KONTROL MÜHÜRLEME KONTROL ÜNİTESİ Temel fonksiyonları ; Sıcak veya soğuk su, kimyasal likit sıvıların akışkanlık debi ve tüketim kontrolünde akışın istenilen debide ayarlanması belirli

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ LABVIEW PROGRAMLAMA DİLİ VE DAQ KARTI UYGULAMASI Hazırlayan Arş. Gör. Vedat YEĞİN 1. AMAÇ Bir

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Çağdaş Döner Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu Kasım,4-5,2010 İTÜ, İstanbul Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir, Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

8 li Giriş Modülü Kullanım Kılavuzu

8 li Giriş Modülü Kullanım Kılavuzu 8 li Giriş Modülü Kullanım Kılavuzu GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Oruç Reis Mah. Giyimkent. 18. Sok. No:87-89-91-93 Esenler/İstanbul www.gruparge.com www.enerjitakibi.com

Detaylı

Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması

Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması İ. Yabanova 1 S. Taşkın 2 H. Ekiz 3 1 Afyon

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC320 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC320 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC320 VICOTEC320 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC320 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL İÇİNDEKİLER GÜVENLİK UYARISI... 1 GİRİŞ... 2 1. SCATEL ÖZELLİKLERİ...3 2. ELEKTRİKSEL ARA YÜZLER... 4 2.1 D-SUB 50 PİNLİ DİŞİ BAĞLAYICI...4

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Enerji İletimi ve Dağıtımı için Data Networking Çözümleri Kritik Uygulama Görevlerinin Global Liderinden Trafo Merkezleri için Çözümler 2 Belden enerji

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI REV-03 25.12.2014 ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Traffic Signaling with Sensor and Manual Control Sıtkı AKKAYA Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik

Detaylı

MBS100 DONANIM KILAVUZU

MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 MODBUS GATEWAY Serisi 07 / 2017 MIKRODEV_HM_MBS100 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MBS100 GENEL BİLGİLER... 6 1.1 Fiziksel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5 Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama Bu deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 5.1 de gösterilen biçimde

Detaylı

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa SIDOR E 1217524 SIDOR A B C D E F 15267 14181 certified certified Ayrıntılı teknik bilgiler SIDOR E 1217524 Açıklama Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ölçülen

Detaylı

1. Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları

1. Ders Giriş. Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları 1. Ders Giriş Hazırlayan: Arş. Gör. Hakan ÜÇGÜN Mikroişlemcili Sistem Uygulamaları Dikkat ettiniz mi: Etrafımızdaki akıllı cihazların sayısı ne kadar da arttı. Cep telefonlarımız artık sadece iletişim

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

10/100Base-TX den 100Base-FX e Medya Dönüştürücüsü

10/100Base-TX den 100Base-FX e Medya Dönüştürücüsü 10/100Base-TX den 100Base-FX e Medya Dönüştürücüsü Kullanım Kılavuzu 1. Genel Bakış IEEE802.3u Ethernet, 10/100Base-TX ve 100Base-FX gibi ağ bağlantısı için iki tür medyayı destekler. Köprü medya dönüştürücüsü,

Detaylı