Aşk (*), Cevaptır Reha Y ÜNLÜEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşk (*), Cevaptır Reha Y ÜNLÜEL"

Transkript

1 1 sur :59 Aşk (*), Cevaptır Reha Y ÜNLÜEL kürt abdurrahman'a (**) Peki, O Zaman? İtalyan Profesör Nicola Girasoli, azınlıklar üzerine verdiği seminere, bir yolculuğu sırasında Roma garında görmüş olduğu duvar yazılarından söz ederek başlar: "Bavullarımı yere bırakıp tam biletimi almaya gidecekken duvarda şu yazıyı gördüm: 'Aşk, cevaptır.' Sonra bir başka duvar yazısı gözüme çarptı: 'Barış, cevaptır.' Biraz ileride ise şu yazılıydı: 'Uzlaşma, cevaptır.' Yüzümde kocaman bir gülümseme ile gişeye ilerlerken, sonuncusu ile karşılaştım: 'Peki o zaman, problem ne?' " Girasoli, daha sonra, azınlıklar üzerine ilginç bir takım değerlendirmelerde bulundu. Burada sayın Profesör'ün bu 'ilginç' değerlendirmelerinden söz etmeyeceğim; ancak yukarıdaki başlangıcının, seminerinden çok daha önemli olduğunu söylemeliyim: "Aşk, cevaptır." "Barış, cevaptır." "Uzlaşma, cevaptır." "Peki o zaman, problem ne?!" Evet sevgideğer okur, problem ne? Problem, doğru soruları bulmakta ve/ya da soruları dogru belirlemekte. Sorular doğru olarak ortaya konmazsa bulunan cevaplar da ya dolaylı, ya zorlama, ya yetersiz, yahut da çoğunlukla karşılaşıldığı ancak hemen farkedilemediği üzere gereksiz, yanıltıcı ve kafa karıştırıcı olacaktır. Çeşmenin haznesindeki su, duru bir su ise, akan su berrak; tortusu fırtınasından menkulse çamurlu akacaktır. Adı duyulduk, ünü yayılmadık felsefeci ve filozofumuz Nermi Uygur'un "Yaşama Felsefesi" kitabında da belirttiği üzere "en yaygın yanlışlar doğruya en çok benzeyen yanlışlardır". Devletin Varlık Nedeni Bugün devlet dediğimiz kavramın tanımında bir kriz yaşanmaktadır. Ve bu kriz, az ya da çok, dünyanın tüm devletlerinde yaşanmakta olup pek çoklarının sandığı üzere Türkiye'ye özgü bir kriz değildir. Berlin Duvarı'nın çöküşünden beri doğu blokunun demir perdeden tül perdeye geçişi, Avrupa mekânında kurulmaya çalışılan Birleşik Devletler ile "azınlık" ya da "göçmen" problematiklerinin hemen her ülkedeki irili ufaklı yansımaları, bu krizin en canlı renkleri olarak gözlerimizin önünde yaşanmaktadır. Devletin varlık nedeni nedir? Devlet, ülkesinde yaşayanlarının kurmuş oldukları ve çoğunluğun faşizmiyle yürüyen kurallar bütünü ile etiğini kendisine şiar ve 'demokrasi' edinmiş bir teşkilât, bir sistemdir. Bu tanım, devletin bugünkü içinde bulunduğu krizi de içeren tanımıdır. Anlaşılacağı üzere kastedilen devlet, demokratik hukuk devletidir.

2 2 sur :59 Kriz ve problem "çoğunluğun faşizmiyle yürüyen kurallar bütünü ile etiğini kendisine şiar ve 'demokrasi' edinmesi" noktasında yatmaktadır. Bu "yatma", "mevta"yı özne alan bir anlamda kullanılmamış, sorunlarını (s)aklayan boyutuyla düşülmüştür. Varsayımsal bir toplum sözleşmesi ile kurulduğu kabul edilen 'devlet' namlı "cihaz"ın işte bu varsayımı algılayışı, köklü olarak değişmeye muhtaçtır. Bugün Türkiye'de 2. Cumhuriyetçi adı verilen grubun bu denli açıkça söylemedikleri ancak sorunu uzaktan yakından ve az çok farkeden bakış açıları da bu yönde değerlendirilmelidir. 2. Cumhuriyetçilerin arada "harcanmaları", bakış noktalarını geliştirememeleri yahut da aktıkları suyun mecrasında meydana gelen sapmalardır. 2. Cumhuriyetçilerin, bu "ikincilikleri" en azından bir kısmı için (1) numara olsun torba dolsundan daha çok, var olan "cumhuriyet" anlayışının değiştirilmesi talebinden ibaretti. Ancak talep komikliğe vuruldu, üzerinde bir iki espri patlatıldı ve paketlenip rafa kaldırıldı. Toplum Sözleşmesi Toplum sözleşmesi denilen olgu, devletin belli bir toprak parçası üzerinde yaşayanlarının karşılıklı iradeleriyle kurulduğu varsayımından ibarettir. Varsayımdır, çünkü hemen hiçbir devlet bu şekilde kurulmamıştır. Ancak böyle kurulmamış olmaları, bu varsayımın yanlış olduğunu göstermez. Devletlerin kurulmasından çok çok sonraları, yaşayanları, yaşadıkları sistemi ve rejimi sorgulamışlar ve bugünkü demokratik hukuk devletine dönüştürmüşlerdir (2). Yani, varsayım "devlet"in tanımındaki değişim sürecinde doğmuş; "yeni 'devlet'" anlayışı, "eski 'devlet'" anlayışının içinde, ondan ve ona tepki olarak boy vermiştir. Dolayısıyla toplum sözleşmesi zaten varolan "devlet"e aşılanmış ve devlet yabani devlet olmaktan demokratik hukuk devletine kurtulmuştur. Üzüm asması, yabani üzüm değil, çekirdeksiz ve tatlı kara üzüm vermektedir artık. Toplum sözleşmesi bir devletin sinir sistemini teşkil eder, anayasal rejimini... Anayasal rejim içinse muhakkak ve muhakkak yazılı bir anayasaya, illa ki yazılı bir toplum sözleşmesine ihtiyaç yoktur! Bu ihtiyacın olmadığının en güzel örneklerinden bir tanesi de "demokrasinin beşiği" kabul edilen İngiltere'dir. Yani "gelenekler", yazısız hukuk kuralları olarak ortaya çıkar. Bu yazısız hukuk kurallarını yargı mekanizması zapta geçirir, yazılı hale getirir, perçinler, sağlamlaştırır ve bekçiliğini eder. Ancak sözünü ettiğimiz toplum sözleşmesi doğal olarak demokrasi anlayışı hep çoğunluğa merkezlenmiş, endekslenmiş ve doğrulanmıştır. İşte bugünkü kriz bu "doğrulama"nın yanlışlığındadır! Bu doğrulamanın yanlışlığı ilk olarak açık bir şekilde, ünlü Fransız siyaset adamı ve yazar Alexis de Tocqueville ( ) tarafından sezilmiştir. Tocqueville, Amerikan Demokrasisini incelediği "Amerika'daki Demokrasi Hakkında" isimli kitabında, "çoğunluğun tiranisi"nden ya da daha doğru bir ifadeyle "çoğunluğun faşizmi"nden bahseder. Çoğunluğun Faşizmi Tocqueville'in Amerika'daki demokrasi'yi incelerken bahsettiği "çoğunluğun faşizmi", ne yazık ki "çoğunlukların" çok da işine gelmediği ve eski köye yeni ve saçma bir âdet olarak algılandığından ötürü iki arada bir derede kaybettirilir. Tocqueville "çoğunluğun faşizmi"nden bahsettiğinde sene 1835'tir ve Amerikan Federal Mahkemesi 1803'te ilk anayasa yargısı örneği olarak kabul edilen Marbury v. Madison kararını vermiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın ertesinde "normlar hiyerarşisi"ni (normlar piramidi) ortaya atan meşhur Avusturya'li hukukçu Hans Kelsen, sözkonusu normlar hiyerarşisinin bir güvencesi olarak "anayasa yargısı"nın teorisini ortaya atar, anayasa yargısını sistematize eder. Anayasa yargısı, kabaca, bir sistem içerisindeki normların en tepedeki normlara uygunluğunun denetlenmesi demektir. Yani en alttaki kuralın (yönetmelik/tüzük kanun/kanun hükmünde kararname anayasa) bir üstteki kurala ve son planda anayasaya uygun olması gereği, zorunluluğu ve karinesidir. (3) Kelsen'in anayasa yargısının haklı gerekliliği ve yaygın bir şekilde tüm devletlerde kurulması için ne yazık ki 2. Dünya Savaşı'nın yaşanması gerekir. Savaş sonrası ilk anayasa mahkemelerinin 2. Dünya Savaşı ile Avrupa, Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika'nın kundakçıları olan Japonya (1947), İtalya (1948)

3 3 sur :59 ve Federal Alman Cumhuriyeti'nde (1949) kurulduğunun altı çizilmelidir. Diğerleri ise problemle somut bir şekilde karşılaşıncaya kadar oralı olmazlar. Fransa'da (4) 1958'de, Türkiye'de 1961'de, Portekiz'de 1976'da, İspanya'da 1978'de, Belçika'da ise 1983'te kurulur. (5) Anayasa Yargısının Varlık Nedeni Bu teoriyle özellikle yasakoyucunun yani meclisteki çoğunluğun dışardaki çoğunluğu safdışı etmesi engellenmektedir. Dışardaki çoğunluğun içerdeki çoğunlukla homojen bir yapı içerisinde olması çok da sorun teşkil etmez. Neticede, içerde ve dışarda kırk kişidirler ve birbirlerini bilmektedirler! Ancak gene de orada, "yahu kardeşim bu kadar da olmaz ki" dedirten konular bu homojen yapıya karşın korunur. Bu tür konular genelde devletlerin öz tarihleriyle ilgili olup, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Cem Ayaydın'ın da dediği üzere, "kendi canavarları"na karşı bir meşrû müdafaa sebebi teşkil eder. Almanya'da bu nasyonal sosyalizm, Türkiye'de İslâm'ın politik âsâsıdır. Bugünün devletlerine baktığımızda sözkonusu homojen yapıyı görmek oldukça güçtür. Bunun belli başlı iki nedeni vardır: a) "siyaset ve devlet adamları"nın yozlaşıp çürüyerek "politikacı"ya dönüşmeleri. b) seçim sistemlerindeki katakulliler. Bu homojen yapının heterojen yapıya dönüşmesi neticesinde, seçen çoğunluk ile temsil eden çoğunluk arasındaki fark uçurumlaşmıştır. Seçim sistemlerinin ileri geri değiştirilmeleri ve küçük siyasi partilerin oyun dışına atılmaya çalışılması bunları büyük partilerle işbirliğine götürmeye yahut da toplum sözleşmesinin o varsayımsal ancak fiziken de var sözleşenlerinin bir kısmının sistemin işleyişine katılamamalarına sebep olmuş ve olmaktadır. Seçim sistemlerinin bugünkü yoz halleri çoğunluğun faşizminin açık imzalarıdır! Sistem Badigardı Anayasa yargıları esas olarak bu çoğunluğun faşizminin badigardlarıdır. Dışardaki çoğunluğu, içerdeki çoğunluğa karşı korumaya çalışan, kapının önündeki insan yavrusu! Burada altını çizmek gerekirse eğer, problem, anayasa yargılarında değildir. Problem daha da derinde, o insan yavrusunun bekçiliğini ettiği toplum sözleşmesindedir. O bekçiliğini ettiği sistemin "insan yavrusudur" nihayetinde... Toplum sözleşmesi çoğunluğun faşizminden, egemenliğinden, hükümdarlığından kurtarılmalıdır. Bu nasıl olacaktır? Bunun cevabına geçmeden, biraz Maalouf'tan bahsetmek istiyorum kısaca... Maalouf ve Çokkimliklilik Yirmidört kasim Saat 17:30. Strazburg'un ve Fransa'nın en önemli kültürel kurumlarından FNAC'ın konferans salonunda bekliyoruz. Konuk: artik dünya çapında tanınmakta olan Amine Maalouf. Maalouf Lübnanlı. Yetmişli yılların sonundan beri Fransa'da yaşıyor. Sunucu, Maalouf'un içeride birkaç gazeteci ve televizyoncuyla konuştuğunu, konferansın hemen ardından da Paris'e geçeceğini söylüyor. Onbeş dakika sonra Maalouf salona giriyor. Maalouf'un Lübnanlı yanı ile Fransız yanını karşılaştırıyor sunucu. Maalouf şöyle izah ediyor: "Hepimizin ait olduğu tek bir kimlik yok. Tek bir kimliğimizin olması da gerekmez zaten! Birden fazla kimliğimiz olabilir. Ve bu kimliklerin çokluğu bizim çelişkilerimizin değil zenginliğimizin bir göstergesidir... Örneğin ben hem Lübnanlı kimliği hem de Fransız kimliğimleyim. Bir yönümle Lübnanlı bir yönümle Fransızım. Herkes sahip olduğu bu çokkimlikliliği korumak zorunda. Korumalı. Yoksa herkes aynı olur. Arada hiçbir farklılık kalmaz. Arada hiçbir farklılığın kalmaması ise bir

4 4 sur :59 felâketin habercisidir." Altını çiziyorum: "Arada hiçbir farklılığın kalmaması bir felâketin habercisidir." Kimliğin Kimliği Üzerine Tek bir kimliğimiz değil bir çok kimliğimiz var ve olmalı. Kimlik sahibi olmak nedir? Kimlik sahibi olmak, o kimliğin etrafında örgütlenmektir. Kimliği kimlik yapan organize olmasıdır. Bunun yolu ise sivil toplum örgütlerinden geçer. Derneklerden, vakıflardan, siyasal partilerden vb.'den... Örgütlenmemiş bir kimlik, haklarını talep niyetinde olmayan bir kimliktir. Toplum içerisinde ise işte bu kimliklerimizle kişilik kazanırız. Bu kimlik bir etnik köken olabileceği gibi, bir cinsel tercih de olabilir yahut da bir mesleğin uzantısı. Çokkimlikliliğin korunmasıdır çokkültürlülük. Her kimlik kendi kültürünü yaratır çünkü. Her kültür bir azlık olarak çıkar çoğunluğun içerisinde. Her kültür çoğunluğun içerisinde birlikte yaşama olanaklarına sahip olmalıdır. Kimlik sahibi olmak ya da kimliklerini artırmak hayattaki seçimlerimizin bir göstergesidir. Faşizm, seçeneklere saygı göstermemektir. Kendi seçeneğinin herkesin seçeneği olmasına zorlamaktır. Elbette kendi seçeneğimizin başkalarının seçeneği olmasını dileyebiliriz. Ama dilemek başka, mecbur etmek başkadır. "Çokkültürlülük" ya da "Faşizmin Egemenliğinden Kurtulmak" Çokkültürlülük her kavramda olduğu üzere çok boyutlu olarak incelenebilir ve tanımlanabilir. Demografik, antropolojik, sosyolojik, hukuksal, tarihsel v.b. Ve hatta zoolojik açıdan... Fakat konumuzu ilgilendiren boyutu bunlar olmayıp, bu yazıda çokkültürlülük, siyaset felsefesi boyutunda kullanılacaktır. Çokkültürlülük yukarıda bahsettiğimiz "farklılıkların" yani "kimliklerin" çoğunluk "karşısında", "içinde" ve " la beraber" yaşayabilmesinin sağlanması, daha önce sözünü ettiğim toplum sözleşmesi ile garanti altına alınmasıdır. Bu, bir yandan devlet tarafından benimsenmesi ve bu amaçla tüm eğitim sistemine yedirilmesi, öte yandan ise farklı kimliklerden (özellikle farklı dinlerden, farklı etnik kökenlerden) insanların kaynaşmasının teşviki, kolaylaştırılması, desteklenmesi ve sübvansiyone edilmesidir. Bu yönüyle çokkültürlülük bir kültür politikası olarak "geometrik çokkültürlülük" yahut da "çokkültürlülüğün geometrisi"dir. Çokkültürlülük can'a ( sız'a değil!) değer veren bir bakış açısıdır. Çokkültürlülük aynı mekânda yaşayan insanların birbirlerine tasallutlarını engelleyen bir boyuttur, çok boyuttur. Çokkültürlülük azlıkların (6) korunmasıdır. Bu koruma kelaynak kuşlarının korunması tarzında olduğu üzere gettolar oluşturarak değil, doğal ortamlarında korumaktır. Korumak değil, birlikte yaşamaktır. Birlikte yaşamak bir kültürdür. Ve bu kültür toplum sözleşmesiyle "devlet"e ve yaşayanlarına aşılanmalıdır. Gizli Faşizm ve Kültür Faşizmi Bugün insanların büyük çoğunluğu geniş anlamıyla faşisttir. "Davul bile dengi dengine çalar" Türk atasözünün, 'kuyuya bir ata bir taş atmış kırk türk çıkaramamış'tan öte anlamı olmamalıdır. (7) Özellikle kültür farklılığına verilen referansıyla! Size bu konuda bir test yapma imkânı da verebilirim. Gebelik testi gibi bir test. Bakalım faşizme gebe misiniz? Çünkü faşizm, kürtajı mümkünsüz bir gebeliktir ve prezervatifsiz iktidardan kaynaklanır. Kendinize şu soruyu sorun: Ör., siz bir beyazsınız. Bir siyahla evlenir miydiniz? Ya da çocuğunuzun bir siyahla evlenmesine karşı çıkar mıydınız? Ya da Türk'sünüzdür, bir Ermeniyle ermenir miydiniz yahut da bir Rum'la? Soru birçok türeviyle, özneleri özensiz bir şekilde karıştırılarak sorulabilir.

5 5 sur :59 Bu farazi bir test sorusudur. Cevabınız hayır ise siz bir faşistsiniz demektir. Bir gizli faşist! Faşistliğin de illâ ki açık olması gerekmez. Ve faşizmi yalnızca 2. Dünya Savaşı dönemindeki Hitler'in ya da Mussolini'nin parti anlayışlarıyla bütünleştirmeyin lütfen! Faşist olmamız için illâ ki yahudileri toplu olarak yakmamız gerekmez! Şimdi sizde, bu cümle ya merhamet uyandıracak ya da sizi rahatsız edecektir. Size dahasını ekleyeyim sadece faşist değil büyük bir ihtimalle ırkçısınızdır da. Lütfen kızmayın, bir işaret olarak soru'layın beyninizin bir kıvrımına. Büyük bir ihtimalle eğer ırklararası seks (hani siz ona enterrasyal ya da intırreyşıl diyorsunuz ya kısaca) fanteziniz değilse (!) bir zenciyle öpüşmek sizde iğrenme duygusu yaratacaktır. Düşüncesi bile! Öpseniz, önce yere tükürür arkasından ağzınızı iyicene suyla çalkaladıktan sonra sabunla yıkarsınız! Hadi diyelim ki yukarıdaki soruları evetlediniz. O zaman şu soruyu sorun kendinize: Ailenizde farklı dinden bir insan olması sizi rahatsız eder mi, ediyor mu? Ör., bir müslümansanız, bir hristiyan ya da yahudi yahut da bir budist olsa ya da girecek olsa ailenizde, ailenize? Kızınız komünistse, ateistse? Oğlunuz din değiştirirse? Elbette aynı soruyu tersten de sorabiliriz. Oğlunuz ya da kızınız sizin için ne düşünüyor? Ancak bu, şu anki problemimiz değil. Çünkü bu, onların gebeliğinin değil sizin gebeliğinizin testi. Eğer rahatsızlık duyuyorsanız varlıklarından, siz bir faşistsiniz demektir. Bir kültür faşisti. Demek ki sorun çok da sınırlarda değil, daha çok insanlarda. İnsan kendi sınırlarını kendi yaratmıyor mu daha başta?! Eklemeliyim: faşizmler arasında derece farkı yok. Bu, yalnızca, gebeliğin süresiyle ilgili bir detaydır. Çokkültürlülük kimliklerin birlikte yaşayabilme yetenekleridir! Çokkültürlülüğün Yanlış Formatı Çokkültürlülük bugün bir başka formatta sunulmaktadır. Bu format, "azınlıklar" formatıdır. "Azınlıklar" formatı bu çağın en büyük yanılgısı, yalanıdır! At gözlüğüyle bakmaktır! Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak, bir milliyetçilikten kurtulmaya çalışırken bir başkasına yakalanmaktır! Türkiye'de bu, kurt'ul(u)madan kürt'ul(u)mayadır ve milliyetçiliğin değişen nüansı, bir çift noktadan ibarettir! Bu "yanlış format" konusuna değinmeyi, farklı boyutlarıyla incelenmesi gerek ve zorunluluğundan ötürü bir başka yazıya bırakıyorum. Ancak, şu kadarını söylemeliyim ki, ağırlığı sadece "millî azınlıklar" kavramına veren bir bakış açısı, "etnik azınlık", kimliklerden sadece ve sadece bir tanesi olduğu için YANLIŞ bir bakış açısıdır! Bugünün azınlığı yarının çoğunluğudur ve her çoğunluk kendi azınlığını sürükleyecektir beraberinde! Ve her çoğunluk kendi faşizmini! Bir faşizm bir faşizmi götürmez. İki faşizm eder. Düzenin Çitleri Beşikçi, "Doğu Anadolu'nun Düzeni" provokatif başlıklı çalışmasının başına Rousseau'dan şu alıntıyı koyar: "Bir arazinin etrafını ilk çevirerek 'burası bana aittir' diyen ve bu söze inanacak kadar saf kimseler bulunan ilk insan, medeni toplumun gerçek kurucusu olmuştur. Kazıkları çekip atarak ve hemcinslerine, 'bu yabancıyı dinlemekten sakınınız; toprağın kimseye ait olmadığını ve meyvelerin herkesin olduğunu unutursanız mahvolursunuz' diyen adam, insanlığı nice cürümlerden, savaşlardan, cinayetlerden, nice sefalet, dehşet ve ölümlerden korumuş olurdu." (8) Yanlış formatın seyir defterine bakılırsa, Rousseau bir gün şöyle okunacaktır: "Bir arazinin içerisinde arazi üzerinde yaşayanların bir kısmının arazinin bir köşesini çevirerek 'burası bize aittir' diyen ve bu söze inanacak kadar saf kimseler bulunan 'o insan', her grubun devlet olmasına

6 6 sur :59 neden olmuştur. Kazıkları çekip atarak ve hemcinslerine, 'bu yabancıyı dinlemekten sakınınız; toprağın ve meyvelerin arazi üzerindeki herkese ait olduğunu unutursak mahvoluruz. Yapmamız gereken bu toprağın ve meyvelerin adil bölüşümüdür' diyen adam insanlığı nice cürümlerden, savaşlardan, cinayetlerden, nice sefalet, dehşet ve ölümlerden korumuş olur, çokkültürlülüğün çitlerini sağlamlaştırırdı". Sınırlar yeryüzünün yaralarıdır, sorun, yaraları çoğaltarak çözümlenemez! Ancak aşk, barış ve uzlaşma'nın cevap olduğu bir istasyonda, duvarlara "peki, o zaman sorun ne?" diye yazılabilir! Türkiye özelinde, son kitabın ismi "Doğu Anadolu'nun Düzenleri" olmamalıdır! Sevgideğer, saygıdeğer okur, "o insan"ı DİNLEME lütfen! (*) Bu satırların yazarı, aşk'ı esas olarak şehevi formatıyla alıp, sevgiden ayırmakta olmasına karşın burada sevginin coşkuyu içinde barındıran bir anlamında ve yalnızca bu yoğunluğu ifade amaçlı olarak istisnaen kullanmıştır. (**) Bu yazıyı yazmam için sabaha kadar başımda beklediği için... Gerçi pek çoğunuz hemen şunu söyleyecektir: "Bırak Abdurrahman! Çocuk uyusun!" Evet, belki de siz haklısınız... (1) "Onlar kendilerine bir ara "İkinci Cumhuriyetçi" diyorlardı. Başkaları da "Numaracı Cumhuriyetçi" demeye başlayınca bu 'ikinci'sinden vazgeçtiler... Savruldular... Kimi Radikal'e, kimi Sabah'a köşe yazarı oldu... Kimi işsiz, kimi ard arda kitaplar çıkarıyor... Savrulmayanlar Aktüel'de toplandı... 'Aktüel'ciler, savrulmayanlar mı gerçekten? En büyük muhalefet bayrağını "(resmî) tarih"e karsi açtilardı; kader, adı "Aktüel" olan bir dergiye savurdu onları... Son sayilarının 15 sayfasi "kadın eti"ne ayrılmış (Geçen sayıyı, Savaşçi Prenses Zeyna'nın götü süslüyordu)... Adamlar numaracı mumaracı... Yapıyorlar işlerini... Göt isteyene göt, muhalefet isteyene muhalefet, resmî olmayan tarih isteyene resmî olmayan tarih, şiir isteyene şiir..." Walden, "Yılmaz Odabaşı Açlık Grevinde mi? Bilen var mı?", , Sanat Platformu, İmece. (2) Burada iki hususu belirtmek isterim. a) Bugünkü dünyamızdaki devletlerin önemli bir kısmı hâlâ bu tanıma ulaşmaya çalışmaktalar. b) Bu tanıma ulaşmış olanlar yukarıda sözünü ettiğim kriz'li devlet tanımına varmışlardır. c) a'da bahsedilen devletler, b'dekilerden farklı olarak hem kriz'den hem de demokratik hukuk devlet tanımının bugün yaşamakta olduğu kriz'den nasiplerini almaktadırlar. (3) Kelsen, Amerikan sistemindeki, tüm mahkemelerin anayasaya uygunluk denetimi yapabilmeleri tezine karşılık anayasa yargısının dağınık olarak değil, bir elden gerçekleştirilmesi gereğini savunur. Anayasa yargısı konusunda ayrıntılı ve herkes tarafından anlaşılır bilgi için bkz. İbrahim Ö. KABOĞLU, Anayasa Yargısı, İmge Kitabevi, İstanbul (4) Fransa'da kurulmuş olan, tam bir "mahkeme" olmayıp "konsey" niteliğindedir. Yani anayasaya uygunluk denetimini ilgili kanunun yayınlanmasından önce yapar. (5) Belirtmek gerekir ki Avrupa'daki ilk anayasa yargısı örneği vatandaşlarına anayasaya aykırılık iddiasında bulunma hakkı düzenlenmiş ve garanti altına almış olan Avusturya'dır 1867 tarihinde kurulmuş olan İmparatorluk Mahkemesi'nde (Reichsgericht) bulur. bkz. Louis FAVOREU, Les Cours Constitutionnelles, que sais je, PUF, 3é, Paris 1996, pp Ayrıca bkz. Michel FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris 1996, pp

7 7 sur :59 (6) Burada "azlık", "azınlık" dememek için ve "çoğunlu(ğun)" zıddı olarak kullanılmıştır. (7) Bu cümlemin ardından, bir sivri akıllı çıkıp, "söz oyunlarıyla Atatürk'e hakaret ediyorsunuz burada" der mi acaba? (!) (8) J.J. Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Doğuşu ve Esasları Hakkında Nutuk (1754), Çev. S.Evrim M.Evrim, (6 kitabı ile Rousseau) Türkiye Yayınevi, İstanbul 1960, s.69, iç. İsmail BEŞİKÇİ, Doğu Anadolu'nun Düzeni Sosyo Ekonomik ve Etnik Temeller I, Yurt Kitap Yayın (ilk baskı, E Yay. Ankara 1969), 1.b., Ankara Copyright İMECE.ORG

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA 1-Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Wilson,barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulmasını

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

KÖŞEMDEN. Nasıl Bir Cumhurbaşkanı? ABDULLAH URAZ

KÖŞEMDEN. Nasıl Bir Cumhurbaşkanı? ABDULLAH URAZ KÖŞEMDEN Nasıl Bir Cumhurbaşkanı? ABDULLAH URAZ "Cumhurbaşkanı kim olacak" sorusu endişelerle birlikte çok yönlü bir tartışma konusu olarak 15 Mayıs'a kadar devam eder. Aslında Cumhurbaşkanlığı konusu

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104 Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl 103 HIT R 201 LAW 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Hukuka Giriş (Introduction to Law)

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep 09 Kasım 2015 Haber Linki: http://www.egehabergazetesi.com/halil-kurttan-esnafi-sevindirecek-talep/1651/ Ekonomi nin candamarını oluşturan Esnaf ve Kobi ler Karabağlar

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ ANAYASA KAVRAMI, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI, ANAYASACILIK HAREKETLERİ ANAYASA

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F B (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F B 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Kasım 2013 The Marmara Taksim Oteli, İstanbul Sayın Konuklar, Değerli

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir?

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir? Değerli arkadaşlar, 7 Haziran 2015 günü yapılacak olan 25. dönem Milletvekili seçiminin nasıl sonuçlanacağı haklı olarak büyük merak konusu... Bu nedenle aylardan beri kamuoyu yoklamaları yapılıyor, anketler

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

UYGULAMA 1 1. Aşama Şimdi bir öykü okuyacağım, bakalım bu öykü neler anlatıyor?

UYGULAMA 1 1. Aşama Şimdi bir öykü okuyacağım, bakalım bu öykü neler anlatıyor? ALAY ETME Amaç : Başkalarına saygı duymayı öğrenme.alay etme ile baş edebilme becerisini kazandırma Düzey : 1. sınıf ve üstü Materyal: Uygulama 1 için:yazı tahtası, kağıt, kalem, Uygulama 2 : Kuklalar,oyuncak

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi 2. TALEBİMİZ: RUHUNU VE GÜCÜNÜ DENGE VE DENETLEME SİSTEMİNDEN ALAN BİR ANAYASA KRİTERLER: AK PARTİ CHP MHP HDP Demokratik toplum düzeninin sözleşmesi olan anayasada;

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ Enes SANAL Ankara, 2014 Giriş Siyasal iktidar ile din arasındaki ilişkiler, tüm çağlar boyunca toplumsal

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

SIPA PRESS Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları 6-24 Kasım 2009

SIPA PRESS Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları 6-24 Kasım 2009 BASIN DOSYASI SIPA PRESS Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları 6-24 Kasım 2009 ÖZET 1 Basın bildirisi s.3 2 Konferans konuları s. 4 3 - Konuşmacı biyografileri s.5 Basın Bildirisi Notre Dame de Sion

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Ekin Kitabevi Yayınları ISBN: 975-7338-39-7 Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayan

Detaylı

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi Sorular/Cevaplar 1) L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesinin kapsamı nedir? Aşağıdaki 2. soruda belirtilen koşullara tabi olarak L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesi, aşağıdaki alanlarla ilgili ciddi bir ihlal hakkında

Detaylı

YENİ BİR PERDE AÇILIYOR

YENİ BİR PERDE AÇILIYOR TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni Ticaret ve Borçlar kanunlarının sanayicinin, tüccar ve esnafın anayasası olduğunu söyledi. YENİ TİCARET VE BORÇLAR KANUNLARIYLA EKONOMİDE YENİ BİR PERDE AÇILIYOR

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F A (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F A 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

SARIGÖZLER ORMAN DEDEKTİFLİK AJANSI

SARIGÖZLER ORMAN DEDEKTİFLİK AJANSI SARIGÖZLER ORMAN DEDEKTİFLİK AJANSI DEŞŞET ORMANI, YARATIKKÖY (Artık Perili Malikâne değil, Bay Postacı he he) İçinde büyük masa olan ofis Anneciğim ve Babacığım, Lütfen lütfen LÜTFEEEN Kasvetköy e gelip

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü On5yirmi5.com KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü Kaç gündür bir 'vitamin' sorusudur gidiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sorularında yer alan 'vitamin' sorusu ve çözümü... Yayın

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI NİSAN 2013 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT çalışmaları kürsüsü başkanı Prof. Dr. George Chauncey, SPOD

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ, ANAYASA YAPIM VE DEĞİŞTİRİLME Kanunların

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Dr. Burak Çelik Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21. Yüzyılın Anayasası / Çağdaş bir anayasaya doğru 2010 yılının ilk günlerinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı