Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

2 TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir Tablosu 5 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 6-64

3 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri ne : Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi nin (Demir Döküm - Şirket) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Konsolide finansal tablolarda aktiflerin yaklaşık %0,38'ini, net satış gelirlerinin %0,50 sini ve net zararın %1,44'ünü oluşturan bağlı ortaklıklardan, Tianjin Demrad International Trading Company Limited'in finansal tabloları başka bir denetim şirketi tarafından denetime tabi tutulmuştur. Yine konsolide finansal tablolarda aktiflerin %0,22 sini oluşturan Demir Döküm Chung Mei Industries Limited in (DD Chung Mei Özsermaye yöntemiyle konsolidasyona dahil edilmiş olan iştirak) finansal tabloları başka bir denetim şirketi tarafından denetime tabi tutulmuştur. DD Chung Mei den elde edilen YTL iştirakleri konsolide gelir tablosuna dahil edilmiştir. Konsolide finansal tablolar üzerindeki denetim raporumuz, konsolide finansal tablolarda yer alan söz konusu bağlı ortaklıklara ait tutarlarla ilgili olarak tamamen diğer denetim şirketinin denetim raporuna dayanmaktadır. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu Şirket yönetimi bu finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz yaptığımız bağımsız denetime ve yukarıda bahsi geçen bağımsız denetim firmalarının denetim raporlarına dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

4 Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının ve yukarıda bahsi geçen diğer bağımsız denetim firmalarının raporunun, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Şartlı Görüşün Dayanakları İlişikteki 19 no lu dipnotta açıklandığı üzere, 2005 yılında gerçekleştirilen işlemle ilgili olarak, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle İşletme Birleşmeleri konulu 3 no lu Uluslararası Finansal Raporlama Standardı uygulanmamıştır. Söz konusu standardın uygulanmamasının finansal tablolara etkisi belirlenememiştir. Şirket'in bağlı ortaklıklarından DD Heating Ltd. tarafından, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Şirket'le ilgili olarak ayrılan YTL tutarındaki gelir tahakkuku, Şirket kayıtlarında gider tahakkuku ayrılmadığı için konsolidasyonda elimine edilememiştir. Şirket, söz konusu tutar ile ilgili düzeltmeyi 2007 yılı içerisinde kayıtlarına almış ve genel yönetim giderleri içerisinde göstermiştir. Eğer gerekli düzeltme 31 Aralık 2006 tarihli finansal tablolarda yapılmış olsaydı, 31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolarda olağanüstü yedekler YTL tutarında daha düşük, net dönem karı ise YTL tutarında daha fazla olacaktı. Şirket, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, Şirket in ortaklık yapısındaki değişiklik nedeniyle, %55 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Demir Döküm Chung Mei Industries Ltd. i üzerinde kontrolünün kalmaması sonucu, sözkonusu bağlı ortaklığı konsolidasyon kapsamı dışında bırakarak ilişikteki konsolide finansal tablolarda özsermayeden pay alma yöntemiyle muhasebeleştirmiştir (Not 16). Rapor tarihi itibariyle, söz konusu bağlı ortaklıkta Şirket in kontrolünün kalmadığına dair yeterli derecede değerlendirme yapacak detaylar tarafımızca incelenememiştir. Şartlı Görüş Görüşümüze göre, yaptığımız denetime ve diğer bağımsız denetim firmalarının denetim raporlarına dayanarak, yukarıda Şartlı Görüşün Dayanakları bölümünde belirtilen hususların etkileri haricinde, ilişikteki finansal tablolar Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer Husus Şartlı görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz yılı içinde satışı gerçekleştirilen Demrad Döküm Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Koç Holding A.Ş. ye satış fiyatı ile Demir Döküm aktifindeki gayrimenkullerin satış fiyatları Şirket in satış anında ana ortağı olan Koç Holding in Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. ile yapmış olduğu satış sözleşmesi kapsamında pazarlık unsuru ile tespit edilmiştir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Billur Demet Atan, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 10 Nisan 2008 İstanbul, Türkiye (2)

5 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle KONSOLİDE BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) VARLIKLAR Dipnot Referansları Cari Dönem Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Bağımsız Geçmiş Denetimden (Yeniden Geçmiş Düzenlenmiş) Cari/Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler, net Ticari Alacaklar, net Finansal Kiralama Alacakları, net İlişkili Taraflardan Alacaklar, net Diğer Alacaklar, net Canlı Varlıklar, net Stoklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar, net Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan/Duran Varlıklar Ticari Alacaklar, net Finansal Kiralama Alacakları, net İlişkili Taraflardan Alacaklar, net Diğer Alacaklar, net Finansal Varlıklar, net Pozitif Şerefiye, net Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, net Maddi Varlıklar, net Maddi Olmayan Varlıklar, net Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Sayfa 6 ile 64 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

6 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle KONSOLİDE BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Referansları Cari Dönem Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Bağımsız Geçmiş Denetimden (Yeniden Geçmiş Düzenlenmiş) Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar, net Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları, net Finansal Kiralama Borçları,net Diğer Finansal Yükümlülükler, net Ticari Borçlar, net İlişkili Taraflara Borçlar, net Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri, net Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler, net Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar, net Finansal Kiralama Borçları, net Diğer Finansal Yükümlülükler, net Ticari Borçlar, net İlişkili Taraflara Borçlar, net Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler, net Ana Ortaklık Dışı Paylar Özsermaye Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri - - Hisse Senedi İptal Karları - - Yeniden Değerleme Fonu - - Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler ( ) Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları - - Yabancı Para Çevrim Farkları ( ) Net Dönem (Zararı)/Karı ( ) Geçmiş Yıl Karları Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler Sayfa 6 ile 64 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

7 31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Dipnot Referansları Cari Dönem Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Bağımsız Geçmiş Denetimden (Yeniden Geçmiş Düzenlenmiş) Devam Eden Faaliyetler Esas Faaliyet Gelirleri Satış Gelirleri, net Satışların Maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri, net Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler, net Brüt Esas Faaliyet Karı Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) ( ) Net Esas Faaliyet Karı İştiraklerden Sağlanan Özsermaye Gelirleri Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) 39 ( ) ( ) Faaliyet (Zararı)/Karı ( ) Net Parasal Pozisyon Karı Ana Ortaklık Dışı Zarar 24 (75.970) ( ) Vergi Öncesi (Zarar)/Kar ( ) Vergiler ( ) Devam Eden Faaliyetlerden Elde Edilen Net Dönem (Zararı)/Karı ( ) Durdurulan Faaliyet Durdurulan Faaliyetten Elde Edilen Net Dönem Karı/(Zararı) ( ) Net Dönem (Zararı)/Karı ( ) Hisse Başına Basit (Kayıp)/Kazanç (tam YTL) 42 (0,00120) 0,00848 Devam Eden Faaliyetlerden Elde Edilen Hisse Başına (Kayıp)/Kazanç (tam YTL) 42 (0,00157) 0,00854 Ağırlıklı Ortalama Hisse Senedi Sayısı (Beheri 1 Yeni Kuruş) Sayfa 6 ile 64 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

8 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Genel Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi (Demir Döküm) 1954 yılında kurulmuştur. Şirket in hisselerinin %21,76'sı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Şirket in kayıtlı adresi Kurtköy-Orhanlı Caddesi Mezarlık Yanı Pendik/İstanbul dur. Şirket in genel merkezi ise İstanbul da bulunmaktadır. Şirket in üretim faaliyetleri Bozüyük te yapılmaktadır. 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Demir Döküm'ün bağlı ortaklıkları, bu şirketlerin faaliyetleri, kuruldukları ülkeler ve kuruluş yılları aşağıda belirtilmiştir: Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke Kuruluş Yılı Bağlı Ortaklıklar Panel Radyatör Sanayi ve Panel radyatör üretimi Türkiye 2001 Ticaret A.Ş. (Panel) Demrad Döküm Ürünleri Sanayi ve Döküm radyatör üretimi Türkiye 2002 Ticaret A.Ş. (Demrad) (*) DD Heating Ltd. (DD Heating) Radyatör ve su ısıtıcıları pazarlaması İngiltere 2003 Tianjin Demrad Trading Company Limited (Demiladi) (Not 2) Satış, pazarlama ve depolama faaliyetleri Çin Halk Cumhuriyeti 2003 İştirakler Demir Döküm Chung Mei Industries Ltd (DD Chung Mei) Dayanaklı tüketim malları imalatı ve satışı Hong-Kong 2002 (*) Demrad, 4 Eylül 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Koç Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 10 Nisan 2008 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul un ve ilgili düzenleyici kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş ve bu finansal tabloları tashih etme hakkı vardır yılında Şirket bünyesinde ortalama 282 beyaz yakalı (31 Aralık ) ve 978 mavi yakalı (31 Aralık ) olmak üzere toplam (31 Aralık ) çalışan bulunmaktadır. 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Demir Döküm ün iştirak ve bağlı ortaklıklarındaki doğrudan ve nihai hisse oranları aşağıdaki gibidir: Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.'nin Doğrudan Hisse Oranı (%) Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.'nin Nihai Hisse Oranı (%) Panel 50,00 50,00 100,00 75,00 DD Heating 100,00 50,00 100,00 50,00 Demiladi 100,00 100,00 100,00 100,00 DD Chung Mei (*) 55,00 55,00 55,00 55,00 Demrad (**) - 99,90-99,90 (*) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, Şirket in 5 Ekim 2007 tarihinde Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. ye devri sonucu Şirket in sözkonusu bağlı ortaklık üzerinde kontrolü kalmamış ve iştirak olarak özsermayeden pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilmiştir. (**) Şirket, 4 Eylül 2007 tarihli Yönetim Kurul u kararına istinaden ilgili bağlı ortaklığı Koç Holding A.Ş. ye satmıştır. Bu nedenle 31 Aralık 2007 itibariyle Şirket in sözkonusu bağlı ortaklıkta kontrolü kalmamıştır. (6)

9 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) Koç Topluluğu şirketlerinden Koç Holding A.Ş., Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. ile Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Suna Kıraç, Mustafa V. Koç, Y.Ali Koç ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın (Satıcılar) Demir Döküm'de sahip oldukları şirket sermayesinin %72,56'sını temsil eden hisselerin satışı amacı ile, yukarıda sayılan şirketler, gerçek kişi hissedarlar ve vakıf ile Vaillant GmbH garantörlüğünde, Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. (Alıcı) arasında 28 Mayıs 2007 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi (Hisse Devir Sözleşmesi) imzalanmıştır. Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre, toplam Şirket değeri Euro olmak üzere, tüm Satıcılar'ın Demir Döküm'de sahip oldukları adet hisse için hisse devir bedeli Euro olarak belirlenmiştir. Satıcılar'dan Koç Holding A.Ş.'nin Demir Döküm'de sahip olduğu adet hisse için hisse devir bedeli Euro olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bir Vaillant Grubu şirketi olan Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. (Vaillant), 28 Mayıs 2007 tarihinde Demiren Holding A.Ş. (Demiren) ve Emiroğlu Holding A.Ş. (Emiroğlu) ile Demiren ve Emiroğlu'nun Taylan Holding A.Ş. üzerinden Demir Döküm'de sahip oldukları ve şirket sermayesinin yaklaşık %5,68'ine tekabül eden toplam adet hissenin satın alınmasına ilişkin bir hisse satış sözleşmesi imzalamıştır. Demiren ve Emiroğlu, daha önce Taylan Holding A.Ş.'ne ait olan hisseleri satmışlardır. Koç Holding A.Ş. (Koç), Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Semahat S. Arsel, Rahmi M. Koç, Suna Kıraç, Mustafa V. Koç ve Ali Y. Koç (Koç Grubu) ile imzalanan ve duyurulan hisse satış sözleşmesindeki oranlar ile birlikte Vaillant'ın toplam satın aldığı hisseler Demir Döküm sermayesinin yaklaşık %78,24'üne tekabül etmektedir. Şirket, 5 Ekim 2007 tarihinde, bağlı ortaklıklarından DD Heating in Temel Ticaret A.Ş. ye ait olan %50 lik kısmını Euro ( YTL) bedelle satın almıştır. Söz konusu tutarın Euro tutarındaki kısmı 5 Ekim 2007 tarihinde ödenmiştir. Söz konusu tutarın geri kalan Euro ( YTL, iskonto edilmiş) tutarındaki kısmı 5 Mart 2009 tarihinde ödenecektir. Söz konusu yükümlülük, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli diğer yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir. Konsolide finansal tabloların sunumu amacıyla, Demir Döküm ve konsolide olan bağlı ortaklıkları Panel, Demiladi, Demrad (4 Eylül 2007 tarihinde Koç Holding A.Ş.'ye satılmıştır), DD Heating ve DD Chung Mei (5 Ekim 2007 tarihi itibariyle sözkonusu bağlı ortaklık üzerinde kontrol kalmamıştır) bundan böyle Şirket ve bağlı ortaklıkları veya Şirket olarak adlandırılacaktır. Faaliyet Konusu Şirket, panel radyatör, su ısıtıcıları, merkezi ısıtma sistemleri ve kişisel ısıtma cihazları gibi dayanaklı tüketim malzemeleri üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri Şirket'in konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK, Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ inde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının uygulanması ile de, SPK muhasebe standartlarına uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Konsolide finansal tablolar, yukarıda bahsedilen SPK'nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. (7)

10 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Şirket in yurtdışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları DD Heating ve Demiladi, sırasıyla, ticaret sicillerinin kayıtlı olduğu İngiltere ve Çin Halk Cumhuriyeti nde geçerli olan kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarını tutmaktadır. Konsolide finansal tablolar Demir Döküm ün ve bağlı ortaklıklarının yasal kayıtlarına dayandırılmış ve Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiş olup SPK Muhasebe Standartları na göre Şirket in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Söz konusu düzeltme kayıtları ve sınıflandırmalar genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir; - UMS 27 - Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Ortakların Muhasebeleştirilmesi - UMS 12 - Gelir Vergileri - UMS 39 - Finansal Araçların Kayda Alınması ve Değerlemesi - UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar - UMS 16 - Maddi Varlıklar kapsamında maddi varlık amortismanlarının ekonomik ömürlerine ve kıst esasına göre ayrılması - UFRS 3 - İşletme Birleşmeleri - UFRS 5 - Satış İçin Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi Şirket, önceki dönemlerde maliyet değeri ile konsolide finansal tablolarında yansıttığı bağlı ortaklığı Tianjin Demrad International Trading Company Limited'i 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarda konsolide etmiştir ve sözkonusu değişikliği 31 Aralık 2005 tarihinden başlamak üzere konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. Sözkonusu konsolidasyonun, karşılaştırma amaçlı sunulan 31 Aralık 2006 tarihli finansal tabloların ilgili hesapları üzerindeki etkisi (yapılan sınıflama değişiklikleri öncesi) aşağıdaki gibidir : Değişikliğe tabi olan hesaplar 2006 Daha Önce Raporlanan Demiladi Konsolidasyon Etkisi Yeniden Düzenlenmiş 2006 Hazır Değerler İlişkili Taraflardan Alacaklar, net ( ) Stoklar Diğer Cari/Dönen Varlıklar Finansal Varlıklar, net ( ) Maddi Varlıklar, net Ertelenen Vergi Varlıkları ( ) Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar, net ( ) Alınan Avanslar Diğer Yükümlülükler, net Olağanüstü Yedekler ( ) Yabancı Para Çevrim Farkları ( ) (41.640) ( ) Net Dönem Karı ( ) ( ) (8)

11 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 31 Aralık 2006 Finansal Tablolarında Yapılan Sınıflamalar 31 Aralık 2007 yılı konsolide finansal tablolarıyla uyumlu olması açısından 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırlanmış konsolide bilânço ile 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunda bir takım sınıflandırma değişiklikleri yapılmıştır. Cari yıl ile karşılaştırmalı olması açısından YTL tutarındaki satış amaçlı elde tutulan gayrimenkuller, maddi varlıklardan diğer duran varlıklara, YTL tutarındaki ihracat bloke hesabında bulunan tutarlar ticari alacaklardan hazır değerlere, ticari borçlarda gösterilen YTL tutarındaki borç senetleri ilişkili taraflara borçlara ve YTL tutarındaki kur farkı geliri ile YTL tutarındaki faiz geliri finansman giderlerinden diğer faaliyetlerden gelir ve karlara sınıflanmıştır. Ayrıca ilişkili taraflardan alacaklar içerisindeki YTL tutarındaki alacaklar, ilişkili taraflara borçlardan netlenmiştir. İşlevsel ve Sunum Para Birimi Demir Döküm ve Türkiye de faaliyette bulunan bağlı ortaklıklarının işlevsel ve sunum para birimi Yeni Türk Lirası dır. DD Heating, Chung Mei ve Demiladi nin işlevsel ve sunum para birimleri sırasıyla İngiliz Sterlini, Hong-Kong Doları ve Renminbi dir. DD Chung Mei nin bağlı ortaklığı olan Dongguan Dei Chung Metal Appliance Limited in işlevsel para birimi Renminbi dir. İlgili bilanço hesapları 31 Aralık 2007 tarihinde geçerli olan döviz alış kurları, kar zarar hesapları ise ortalama döviz alış kurları ile YTL ye çevrilmiştir. 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle geçerli olan bilanço tarihindeki döviz alış kurları ve ortalama kurlar aşağıdaki gibidir : Bilanço Kuru Ortalama Kur Bilanço Kuru Ortalama Kur İngiliz Sterlini 2,3259 2,5982 2,7569 2,6360 Hong-Kong Doları 0,1496 0,1671 0,1807 0,1840 Renminbi 0,1534 0,1672 0,1765 0,1773 Çevrimden kaynaklanan kur farkları özsermayenin altında yabancı para çevrim farkları olarak gösterilmektedir. Sözkonusu bağlı ortaklıkların elden çıkarılması durumunda, ilgili bağlı ortaklığa ait özsermaye altında gösterilen tutar gelir tablosuna yansıtılır. SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK nın varolan verilere dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle, Demir Döküm ün finansal tabloları en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihli konsolide bilançolarda yer alan Demir Döküm ün parasal olmayan aktif ve pasifleri ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır. Yabancı Para Çevrimi Konsolide finansal tablolar, Demir Döküm ün sunum para birimi olan YTL olarak sunulmaktadır. Şirket teki her bir bağlı ortaklık, işlevsel para birimini kendi belirlemekte ve her bir bağlı ortaklığın finansal tablolarında yer alan kalemler o işlevsel para birimi cinsinden ifade edilmektedir. Finansal tablo değerlemesi için seçilen işlevsel para biriminden başka tüm diğer para birimleri yabancı para birimi olarak kabul edilmektedir. (9)

12 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Yabancı para cinsinden işlemler, ilk olarak, işlem tarihinde geçerli olan işlevsel para birimi kurundan kayıtlara yansıtılır. Yabancı para cinsinden olan parasal aktif ve pasifler, bilanço tarihindeki işlevsel para birimi kurundan değerlenmektedir. Yabancı para çevriminden doğan kur farkı gelir/gideri, konsolide gelir tablosunda diğer faaliyetlerden gelir ve karlar/gider ve zararlar hesabında yer alır. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında, kullanılan ilkeler, esaslar, varsayımlar ve kurallar, SPK muhasebe standartları ve SPK nın Seri:XI, No:25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) na uygun olarak belirlenmekte ve tutarlı bir şekilde uygulanmaktadır. Gerekli olması veya Şirket in mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebe politikalarında değişiklik yapılır ve bu kapsamda yapılan değişiklik geriye dönük olarak da uygulanır. Yapılan politika değişikliğinin uygulanması, gelecek dönemlere de yansıması durumunda, ilgili politika değişikliğinin etkileri, değişikliğin yapıldığı dönemlerde finansal tablolara alınır. Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. Muhasebe politikalarının yanlış uygulanması, bilgilerin yanlış yorumlanması, dikkatten kaçması ve matematiksel hataların olması durumunda, hata tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Hatanın fark edildiği dönemde kar veya zararın belirlenmesinde dikkate alınmaz. Hatanın niteliği, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutarı, karşılaştırmalı bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarları konularında açıklama yapılır. Yeni ve Revize Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması UFRS 7, Finansal Araçlara İlişkin Açıklamalar UMS 1 Finansal Tabloların Sunum Esasları uyarınca sermaye yönetimine ilişkin ek açıklamalar yapılması gerekmektedir. UFRYK 7, UMS 29 a göre Hiperenflasyon Dönemlerinde Yeniden Değerleme Yaklaşımının Uygulanması UFRYK 8, UFRS 2 nin Kapsamı UFRYK 9, Gömülü Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi UFRYK 10, Ara Dönem Finansal Raporlama ve Varlıklarda Değer Düşüklüğü Revize edilen standartların ve yorumların uygulanmasının bazı ek dipnot açıklamaları getiren UFRS 7 ve UMS 1 haricinde Şirket in finansal tabloları ve dipnotları üzerinde herhangi bir önemli etkisi bulunmamaktadır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren UFRS 7, önceki yılın dipnotlarında da gerekli detaylar verilmek suretiyle ilk kez uygulanmıştır. (10)

13 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar Konsolide finansal tablolarının onaylandığı tarihte, Şirket in etkisini incelediği ve 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle henüz yürürlülükte olmayan yeni standartlar ve var olan standartlara ilişkin yorumlar aşağıdaki gibidir: UFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) UMS 23, Borçlanma Maliyetleri (Yeni) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) UFRYK 11, UFRS 2 Grup Hisse Senetleri ve Geri Alım Hisse Senetleri Sözleşmeleri (1 Mart 2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) UFRYK 12, Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları (1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) UFRYK 13, Müşteri Bağlılık Uygulamaları (1 Temmuz 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) UFRYK 14, UMS19 Tanımlanmış Fayda Planlarındaki Limit, Asgari Kaynak Gereksinimleri ve Bunların Karşılıklı Etkileşimi (1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) UMS 1, Finansal Tabloların Sunum Esasları (Yeni) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler Hak Kazanma Koşulları ve İptaller (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) UFRS 3, İşletme Birleşmeleri ve UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (revize) (1 Temmuz 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) UMS 32 ve UMS 1 Sermaye Olarak Konulabilir Finansal Araçlar (Yeni) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir) Şirket, yukarıdaki standartları erken uygulama yoluna gitmemiştir ve ilgili standartların konsolide finansal tablolarına önemli bir etkisi olmayacağını öngörmektedir. Netleştirme Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir. Önemli Muhasebe Tahmin ve Takdirleri Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar, "Uygulanan Değerleme İlkeleri/Muhasebe Politikaları" başlıklı notun altındaki ilgili yerlerde anlatılmıştır. (11)

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇO... 1/2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAK

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1/2 KONSOLİDE

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1-2 Bilanço 3-4 Gelir Tablosu 5 Mali Tablolara

Detaylı

Usaş Uçak Servisi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Usaş Uçak Servisi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Usaş Uçak Servisi Anonim Şirketi 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Kapsamlı gelir tablosu 5 Özsermaye

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Detaylı

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Yazıcılar Holding Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Yazıcılar Holding Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin Yönetim Kurulu

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Özel Bağımsız Tam Kapsamlı Denetim ve

Detaylı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NA Giriş ÇEMAŞ

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Aralık 2011 tarihli hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2011 31.12.2011 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu nin 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine ait Bağımsız

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Giriş BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA; Kartonsan Karton Sanayi

Detaylı

Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa -------- İnceleme Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Finansal

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 62 sayfa finansal tablo ve

Detaylı

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Sayfa ------ Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço

Detaylı

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Đçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilançolar 3-4

Detaylı

EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Rapor No: SYMM/116/2403-03 EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI . v 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkini KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim

Detaylı

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Giriş BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı