İMSAD ın değerli paydașları, Esteemed stakeholders of IMSAD,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMSAD ın değerli paydașları, Esteemed stakeholders of IMSAD,"

Transkript

1

2 ın değerli paydașları, İnșaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD kurumsal gelișimi boyunca Türk İnșaat Malzemesi Sanayisi nin sürdürülebilir büyümesinin en önemli yapı tașı olmuștur. Üyeleri, çalıșanları tüm paydașlarıyla birlikte İMSAD 28. faaliyet yılını sürdürmektedir. İMSAD ın 28 yılı aynı zamanda, ülkemiz için değer üreten, istihdam sağlayan, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı koyan inșaat malzemesi sanayimizin de gelișim sürecine ișaret etmektedir. Türk inșaat sanayisi dünyada rekabet edebilen, ülke ekonomisine önemli pozitif katkı koyan bir sektör haline gelmiștir. Bu sürede sektörle birlikte İMSAD da gelișim sürecine girmiștir. Gelinen noktada üye profili, organizasyon yapılanması ve kurumsal kimlik çalıșmaları ile Türkiye de dernekçilik alanında İMSAD yenilikçi bir yapı ortaya koyuyor. İMSAD ın mecut yapısında iș süreçleriyle birlikte pozisyonlar, görev tanımları ile yetki ve sorumluluk alanları, hedef ve bașarı kriterleri belirlendi. İș değerleme ile birlikte ücret sistemi olușturularak, hedef gerçekleșmeleri ve operasyonel iș sonuçlarını baz alan, kar amacı olmayan yapıya özgü bir performans değerleme sistemi kuruldu. Bu yenilikçi yapı olușurken amaç; değișen sektör beklentilerini karșılayacak ve kurumu geleceğe tașıyacak bir yapı olușturmaktı. STK ların güçlü profesyonel kadrolara gelecekte daha çok ihtiyacı olacağından hareketle yürütülen yapılanma ile inanıyoruz ki önemli bir ilke imza atıldı. Ulaștığı kurumsal bilinç, kapasite ve sürdürülebilir dernekçilik seviyesi ile İMSAD bugün sadece Türkiye de değil Avrupa ve dünyada da yerini aldı. İMSAD kurulduğu günden bu yana sektöre ve üyelerine aralıksız hizmet sunmaya devam etti. Faaliyetlerini de bu çerçevede çeșitlendirdi. Derneğimiz, dün olduğu gibi yarınlarda da tüm paydașlarıyla sıkı bir ișbirliği içinde çalıșarak, toplam çıktıyı en üst seviyeye çekmeye ve bu suretle ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Paydașlarımızın kesintisiz desteği İMSAD ı uzun vadede sürdürüebilir bașarıya tașıyacak; sektörün gücünü de en doğru ve en üretken șekilde kullanmamızı sağlayacaktır. Sektörümüzün ve ülkemizin gelișmesine katkıda bulunan herkesi İMSAD da birlikte hareket etmeye davet ediyor ve en içten teșekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İMSAD Yönetim Kurulu Esteemed stakeholders of IMSAD, Throughout its institutional development, IMSAD has acted as the most important milestone of the sustainable growth of Turkish Building Material Industry. With its members, employees and all stakeholders, IMSAD is maintaining its 28 th year of activity. The 28th year of IMSAD addresses also to the development process of Turkish building material industry which generates value for our country enables employment and contributes to economic growth and development. Turkish building industry has become a sector that affects positively the national economy and has a role in competitive aspects at global level. In this period, IMSAD has also initiated its development process with the sector. Where we stand at, IMSAD promotes an innovative structure in the field of associationalism in Turkey through its member profile, organisational structure and corporate identity works. In the current structure of IMSAD, the positions, terms of reference, authority and responsibility areas, targets and success criteria have been determined as well as business process. A performance evaluation system special to a nonprofit structure which constitutes a basis for the achievement of targets and the results of operational works has been established through forming a wage system as well as job evaluation. Forming this innovative structure, it has been targeted to form a structure to satisfy the changing sectorial expectations and to carry the institution to the future. As NGOs will need more professional staff in the future, we believe that İMSAD has brought in something new thanks to the association structuring. As reaching a level of corporate awareness, capacity and sustainable associationism, IMSAD has put in an appearance among important precedents not only in Turkey, but also in the world today. IMSAD has since its foundation continued to render non-stop service to the sector and its members. It has diversified its activities in this context. İMSAD is targeting to carry the aggregate output to the top level and therefore to contribute to the economic development through working in a close cooperation with all its stakeholders in the future as in the past. The continuous support of our stakeholders will let IMSAD achieve a sustainable success and use the power of sector in the most accurate and productive manner in the long run. We would like to invite every person contributing to the development of our sector and country to collaborate with IMSAD, and to express our highest respects and thanks. IMSAD Board of Directors

3 VİZYON / VISION Türk inșaat malzemeleri sanayisinin itici gücü olmak Türk inșaat malzemeleri sanayisinin bütününü büyütmek Kuralların olușturulmasına ve uygulanmasına katılmak Sektöre ve firmalara değer katmak To be driving force of Turkish Building Material Industry To enlarge Turkish Building Material Industry To participate in the establishment and implementation of the rules To contribute to the sector and companies MİSYON / MISSION Türk inșaat malzemeleri sanayisinin temsilinde çözüm odaklı yönetim anlayıșıyla tüm paydașlar için en yüksek değeri yaratmak. Birincil Hedef Düzenleyici ve denetleyici kurallar ile ilgili standart ve kanunların olușmasını sağlamak, ilișkileri yürütmek AB nin standart olușturma çabalarında yer almak, AB de sektörü bütün olarak temsil etmek İkincil Hedef İnșaat endüstrisinin büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak İnșaat (yapı) endüstrisi için bilgi merkezi olmak Tüm firmaların ortak konularında gelișimi sağlamak Sonraki Hedef İklim değișikliği konularında ve alt bașlıklarında yön gösterici olmak İnșaat malzemeleri firmaları için katma değerli hizmetler sunmak To create the highest value for all stakeholders through solution-oriented management approach in the representation of Turkish building material industry. Primary Target To ensure the establishment of relevant standards and laws, and to execute relations with regulatory and supervisory bodies. To participate in the standard setting studies of EU, and to represent the sector in EU. Secondary Target To be engaged in necessary activities for enlarging the building industry. To be information centre for building (construction) industry. To ensure the development of all companies in common fields. Further Target To lead in the subjects of climate change and its subheads. To render value-added services for the companies producing building materials. 1

4 İMSAD SEKTÖREL FAALİYET ALANI / SECTORAL COVERAGE OF İMSAD Çimento / Cement Hazır Beton / Ready-mixed concrete Gazbeton / Aerated concrete Alüminyum / Aluminium Yalıtım Malzemeleri / Insulating material Seramik / Ceramics Tuğla & Kiremit / Brick and tile Bims / Pumice concrete Alçı / Plaster Kireç / Limestone Boru / Pipe Ahșap / Wood Plastik / Plastic Bağlantı Elemanları / Fasteners Asansör / Elevator Aydınlatma / Illumination Cam / Glass Boya / Paint Prefabrikasyon / Prefabrication Yapı Kimyasalları / Construction chemicals Çatı Kaplamaları / Roof claddings Demir-Çelik / Iron and steel Pencere ve Kapı Doğramaları / Window and door frames Mutfak-Banyo / Kitchen and bathroom Tesisat Sistemleri / Installation systems Isıtma-Soğutma ve Havalandırma / Heating, cooling and ventilation İskele-Kalıp / Scaffolding and formwork Döșeme-Duvar Kaplamaları / Covering and wall lining Diğer İnșaat Malzemeleri / Other building materials 2

5 VERİLERLE İMSAD Türk İnșaat Malzemesi Sanayisinin önde gelen sanayicileri tarafından kurulan İMSAD, Türk İnșaat Sanayisi'nin tüm taraflarının yer aldığı firmalar, sektörel dernekler, paydaș kurumlar ve bu organizasyonları temsil eden üyelerden olușmaktadır. Türk İnșaat Sanayisi katma değeri yüksek ürünler üreten, cari açığa pozitif katkı koyan, ihracatta ilk sırada yer alan, uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, büyüyen bir sektördür. İMSAD üyeleri sektörün gerçekleștirdiği ihracatın %75 ini sağlamaktadır. İMSAD stratejik ve dinamik bir alanı olușturan, tüm ilgili alt sektörlerin bir arada temsil edildiği sektörün Türkiye deki üst yapılanmasıdır. İMSAD üyeleri asgari 1.5 milyon çalıșan istihdam etmektedir. İMSAD bu örgütlenmeyle ailelerle birlikte toplam nüfusun yüzde 7,5 unu doğrudan ilgilendirmektedir. İmalat sektöründeki payı %17 ye yaklașan Türk İnșaat Malzemesi Sanayisi aynı oranı sanayi katma değerinde de korumaktadır. İMSAD ın 2015 yılı ihracat hedefi 40, 2023 yılı ihracat hedefi ise 100 milyar dolar belirlenmiștir. İMSAD İN FIGURES Founded by the prominent industrialists of Turkish Building Material Industry, IMSAD comprises companies, sectorial associations, stakeholder institutions and members representing those organisations where all parties of Turkish Building Industry are included. Turkish Building Industry is a growing sector whose competitive capacity is high at international level and which produces high value-added products, contribute positively to current deficit and takes place on the top in terms of exportation. The members of IMSAD provide 75% of total exportation made in the sector. IMSAD is the umbrella organisation of the sector in Turkey which constitutes a strategic and dynamic area and where all relevant sub sectors are represented together. The members of IMSAD employ minimum 1.5 million employees. IMSAD, thanks to this organization, concerns 7.5% of the overall population with families directly. Turkish Building Material Industry whose share in manufacturing sector reaches 17% keeps the same rate in the industrial value-added. IMSAD has set the exportation target of the sector as 40 billion dollars for 2015 and 100 billion dollars for

6 İMSAD ın KİLOMETRE TAȘLARI / IMSAD s MILESTONES Kuruluș Foundation İMSAD ın CEPMC Avrupa İnșaat Malzemesi Üreticileri Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği Membership of IMSAD to the Board of Directors of CEPMC, the European Council of Building Material Producers İnșaat sektörüne yönelik ilk büyük aktiviteler Initial big activities regarding building sector Yeniden Yapılanma Projesi -Birinci Faz Sektörel Derneklerin İMSAD üyesi olması Kurumsal Değișim Sürecinin bașlaması Reorganisation Project First Phase Sectoral Associations Become Member of IMSAD Institutional Change Begins İnșaat Sektörüne Yönelik Ekonomi Tabanlı İlk Raporların Olușturulması Preparation of Initial Economy-Based Reports for Building Sector Avrupa Birliği Projeleri Liderliği Leadership of the European Union Projects Yönetim Danıșmanlığı Projesi Management Consultation Project Yeniden Yapılanma Projesi -İkinci Faz Paydaș Kurum ve Firmaların İMSAD a Üye Olma Sürecinin Bașlaması İMSAD İnsan Kaynakları Yönetim Danıșmanlığı Projesi 1. Adımı Performans Değerlendirmesi Sisteminin Uygulamaya Alınması Reorganisation Project Second Phase Initiation of membership process of Stakeholders Institution and Companies to IMSAD 1 st Stage of IMSAD Human Resources Management Consultancy Project Implementation of Performance Valuation System 2011 İMSAD İnsan Kaynakları Yönetim Danıșmanlığı Projesi 2. Adımı İMSAD Kurumsal Yetkinliklerinin Belirlenmesi 2 nd Stage of IMSAD Human Resources Management Consultancy Project Determination of IMSAD Institutional Qualifications 4

7 İMSAD ın KİLOMETRE TAȘLARI 5

8 KURUMSAL YAPI / ASSOCIATION S BODIES İMSAD hem üye profili, hem organizasyon yapılanması, hem de kurumsal kimliği ile Türkiye de dernekçilik alanında yenilikçi bir yapı ortaya koymaktadır. DERNEK ORGANLARI: Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Yürütme Kurulu Genel Koordinatörlük KURUMSAL YAPILANMA İMSAD, bașlattığı kurumsal yapılanma çalıșmalarını așama așama tamamladı; İș analizleriyle birlikte pozisyonlar, görev tanımları ile yetki ve sorumluluk alanları, hedef ve bașarı kriterleri belirlendi. İș değerleme ile birlikte ücret sistemi olușturularak, hedef gerçekleșmeleri ve operasyonel iș sonuçlarını baz alan, kar amacı olmayan yapıya özgü bir performans değerleme sistemi kuruldu. Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi ile performans kriterleri ile pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve davranıș özellikleri belirlendi. Bașarılı, bașarısız davranıș kriterleri tanımlanarak Derneği hedeflerine ulaștıracak çalıșan profili ortaya çıkarıldı. Jenerik yetkinlik havuzundan yetkinliklerin belirlenmesi yerine, İMSAD ı ifade eden yetkinlikler belirlendi ve İMSAD ı geleceğe tașıyacak organizasyon yapısı olușturuldu. İMSAD ın kurumsal yetkinlikleri: Vizyon ve Misyon Odaklılık Kurumsal İletișim ve Bilgilendirme Kurumsal İlișki ve Algı Yönetimi İlk Adımı Atma, Yapılandırma ve Süreklilik Sağlama Etik İlkelere Bağlılık Organizasyon ve Planlama Stratejik Karar Alma Kișisel Kredibilite Özgüven Ekip Liderliği ve Yönetimi IMSAD promotes an innovative structure in the field of associationalism in Turkey through its member profile, organisational structuring and corporate identity works. İMSAD S BODIES: General Assembly Board of Directors Board of Supervisors Board of Executives General Coordinator 6 IMSAD s institutional qualifications: Vision and Mission Orientation Institutional Communication and Information Institutional Relation and Perception Management First Step, Structuring and Maintaining Continuity Commitment to Ethical Principles Organisation and Planning Strategic Decision Making Personal Credibility Self-Confidence Team Leadership and Management

9 ORGANİZASYON ȘEMASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE Genel Kurul General Assembly Danıșmanlar Consultants Committees Ekonomi / Economy Hukuk / Law Mali / Finance İletișim / Communication Yönetim Kurulu Board of Directors Yürütme Kurulu Board of Executives Genel Koordinatör General Coordinator Danıșma Kurulu Board of Consultants Komiteler Committees Kurumsal İletișim Koordinatörü Institutional Communication Coordinator İș Geliștirme Koordinatörü Business Development Coordinator Mali ve İdari İșler Koordinatörü Financial and Administrative Coordinator Teknik Koordinatör Technical Coordinator Kurumsal İletișim Yöneticisi Institutional Communication Manager Proje Yöneticisi Project Manager Muhasebe Sorumlusu Accounting Officer Teknik Yönetici Technical Manager Üye İlișkileri Yöneticisi Member Relations Manager Sekreterya ve İdari İșler Sorumlusu Secretariat and Administrative Operations Officer Office Staff Ofis Elemanı Accounting Officer KOMİSYONLAR ve KOMİTELER Dıș Ticaret Yapı Güvenliği ve Deprem Sürdürülebilirlik Haksız Rekabetle Mücadele COMMISSIONS and COMMITTEES Foreign Trade Building Safety and Earthquake Sustainability Control of Unfair Competition 7

10 ÜYE YAPISI / MEMBERSHIP STRUCTURE Sanayici üyelerin yanında sektör derneklerini de üye profilinde bulunduran İMSAD, katılımcı üye bașlığı altındaki üye profiliyle sektörle ilișkili faaliyet gösteren paydaș kurumlara da ulașıyor. Bu yapı ile örneğine az rastlanır șekilde Türk İnșaat Sanayisinin tüm paydașları aynı çatı altında biraraya geliyor. Olușan geniș network ile İMSAD, den fazla sanayiciye aynı anda ulașabilen bir ağa sahiptir. IMSAD is engaged in the activities in shared fields with Turkish Building Industry with its structure which it represents, and which includes a number of sub-sectors, each of which constitutes an important sector. Having sectoral associations in its member profile as well as industrial companies, IMSAD can reach stakeholder companies carrying out activities relevant to the sector with its member profile under the title of participating member. Thanks to this structure, all stakeholders of Turkish Building Industry present under the same umbrella, which is a distinctive situation. IMSAD, does have a network which enables it to reach more than industrialists simultaneously. Sanayici Üyeler Industrial Members Sektör Derneği Üyeler Sectoral Association Members Üretici - Bayi Ağı Producers Dealers Network Katılımcı Üyeler Participating Members İMSAD Üyeleri asgari 1 milyon 250 bin çalıșan istihdam etmektedir. İMSAD ın sektörel kapsama alanı toplam nüfusun % 7,5 unu doğrudan ilgilendirmektedir. Members of IMSAD employ minimum 1 million 250 thousand employees. Sectoral coverage of IMSAD concerns directly 7.5% of overall population. 8

11 ÜYE YAPISI 9

12 TEMSİL GÜCÜ / REPRESENTATIVE CAPACITY Türk İnșaat Malzemeleri Sanayisini yurtiçinde, yurtdıșında üye ve ișbirliği içinde olduğu kurumlarla temsil eden İMSAD, sektör adına pekçok platformda aktif rol alıyor, görev üstleniyor. İMSAD; CEPMC, Avrupa İnșaat Malzemesi Üreticileri Konseyi Yönetim Kurulu üyesi E2B, Avrupa Enerji Verimli Binalar Derneği Üyesi SEDEFED, Sektörel Dernekler Federasyonu Üyesi DEİK, Dıș Ekonomik İlișkiler Kurulu Kurucu Üyesi YAMTEK, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi Üyesi YAD, Yapı Araștırma Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Bașkanı İTBAK, İnșaat Teknik ve Bilimsel Araștırma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi TOBB KOBİ Müteahhitlik Meclisi Üyesi ÇEDBİK, Çevre Dostu Binalar Derneği Kurucu Üyesi TSE, Türk Standartları Enstitüsü Yüksek İstișare Komisyonu Bașkan Yardımcısı İhracat ve Yurtdıșı Müșavirlik, Müteahhitlik Koordinasyon Kurulu Üyesi Representing Turkish Building Materials Industry with its members and collaborating institutions at home and abroad, IMSAD plays an active role and takes on a task at many platforms on behalf of the sector. İMSAD; Member of Board of Directors of CEPMC, Council of European Producers of Materials For Construction Member of E2B, Energy Efficient Buildings Association Member of SEDEFED, Federation of Industrial Associations Founding member of DEIK, Foreign Economic Relations Board of Turkey Member of YAMTEK, Technical Committee on Building Materials Founding member and Chairman of the Board of Directors of YAD, Construction Research Association Member of Board of Directors of ITBAK, Construction Research Association Board of Technical and Scientific Research on Construction Member of TOBB Turkish Small and Medium Scale Building Constructors Assembly Founding member of CEDBIK, Turkish Green Building Association Deputy President of Advisory Commission in TSE, Turkish Standards Institution Member of the Board of Export and International Consultancy, Construction Coordination Council 10

13 TEMSİL GÜCÜ TEMSİL GÜCÜ 11

14 PROJELER / PROJECTS İnșaat Sektörünün Avrupa daki Proje Markası İMSAD dan: EUbuild Avrupa Komisyonu ile aday ülke olarak sektöre yönelik çalıșmalar yapan İMSAD ın 2007 yılı sonunda Avrupa Komisyonu na sunduğu İnșaat Malzemeri Sektöründe AB ye Uyum ve İșbirliğinin Olası Etkileri Konusunda Farkındalık Yaratma projesi komisyodan hibe proje olarak tam destek aldı. Çalıșmalarına Ocak 2008 den itibaren bașlanan proje 2009 yılının Haziran ayında bașarıyla tamamlandı ve Hırvatistan da düzenlenen Komisyon sonuç Konferansında örnek proje olarak yerini aldı. Binalarda Enerji Verimliliği nin Finansmanı Projesi: EUbuild EE... İnșaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Türk inșaat sektörünün AB ye uyumu konusunda yılları arasında gerçekleștirdiği EUbuild Projesi nin bașarılı performansın ardından 2011 yılında da ikinci kez Avrupa Komisyonu ndan fon desteği aldı. Komisyon a sunulan 200 proje içinde fon almak üzere seçilen 12 proje arasına giren EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı Projesi, binalarda enerji verimliliği konusunda finansman araçlarının ve mekanizmalarının geliștirilmesini hedefliyor. İMSAD EUbuild EE nin de liderliğini üstlenirken, proje ortakları arasında Arnavutluk Enerji Verimliliği Merkezi (ECC), Avrupa İnșaat Malzemesi Sanayicileri Konseyi (CEPMC), Saraybosna Kantonu Ekonomi Odası (CESC), Makedonya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF), Karadağ İșverenler Federasyonu (MEF) ve Belgrad Ticaret Odası (BCC) yer alıyor. EUbuild EE projesinin iștirakçi üyeleri ise Belçika, Fransa, Avusturya, Norveç, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye'den olușan 47 kurum ve kuruluștan olușmaktadır. EUbuild by IMSAD, Project Brand of Building Sector in Europe : EUbuild The Raising Awareness on Possible Effects of the Harmonization and Collaboration with EU in the Building Materials Sector Project" submitted by IMSAD, collaborating with the European Commission as a candidate country in terms of the sectoral affairs in 2007 has received the full support of the Commission as grant project. The project was initiated as of January 2008 and completed in June 2009 successfully. Also, it was announced to be the pilot project in the Results Conference of the Commission held in Croatia. EUbuild EE, the Financing Project for Energy Efficiency in Buildings : EUbuild EE... After the successive performance of the EUbuild Project which was implemented by IMSAD with the concept of the harmonization of Turkish Building Sector with EU between 2007 and 2009, IMSAD was given funding support by the European Commission for the second time in Selected as one of 12 projects among 200 projects submitted to the Commission in order to receive funding, "EUbuild EE, the Financing Project for Energy Efficiency in Buildings" aims at the improvement of financing tolls and mechanisms in terms of energy efficiency in buildings. In the EUbuild EE Project, IMSAD acts as the leader, and Albania-EU Energy Efficiency Centre (ECC), Council of European Producers of Materials for Construction (CEPMC), Chamber of Economy of Sarajevo Canton (CESC), Macedonian Energy Efficiency Centre (MACEF), Montenegrin Employers Federation (MEF) and Belgrade Chamber of Commerce (BCC) are project partners. The associate partners of EUbuild EE Project includes 47 institutions and organizations from Belgium, France, Austria, Norway, Albania, Bosnia Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey. 12

15 13 İMSAD

16 ETKİNLİKLER / EVENTS EKONOMİ TOPLANTILARI (NİSAN-TEMMUZ-EYLÜL-ARALIK) Yılda 4 defa düzenlenen İMSAD Ekonomi Toplantıları, ekonomik verilerin açıklandığı çeyrek periyodlarda (3 ayda bir) özel konușmacılarının olduğu niș toplantılardır. ECONOMY MEETINGS (APRIL-JULY-SEPTEMBER-DECEMBER) Held four times in a year, IMSAD Economy Meetings are the business meetings where special speakers are present and which are held in quarter-periods (once 3 months) when economic data is announced. İMSAD ÜYE SEKTÖR DERNEK BULUȘMALARI Yılda 2 defa düzenlenen bu toplantılarda İMSAD Üyesi sektör derneklerinin katılımıyla tüm inșaat sanayisinin genel durumu, sorunları tartıșılarak; Üst örgüt olan İMSAD ın liderliğinde ana hareket planları belirlenmektedir. SESSIONS BETWEEN IMSAD AND MEMBER SECTORIAL ASSOCIATIONS In those sessions which are held twice a year, the general status and problems of all building industries are discussed and the main action plans are determined with the participation of member sectoral associations of IMSAD under the leadership of IMSAD. ULUSLARARASI İNȘAATTA KALİTE ZİRVESİ Zirve, sektörün tüm taraflarına kalite anlayıșını değerlendirme ve geleceğin heyecan verici yaklașımlarını birlikte olușturmalarına olanak sağlayacak bir platform. Yerli ve yabancı katılımcıların izlediği organizasyon yılda bir kere düzenleniyor. SUMMIT FOR QUALITY IN INTERNATIONAL CONSTRUCTION This summit constitutes a platform which will enable all aspects of the sector to evaluate the quality concept and to establish the exciting approaches in the future together. The organization followed by national and international participants is held annually. FUARLAR İMSAD sektörün 2023 yılı için koyduğu ihracat hedefine yönelik olarak CNR fuarcılıkla iș birliğinde Megabuild fuarını organize ediyor. FAIRS With respect to its targets for exportation up to 2023, IMSAD organizes the International Megabuild Fair in collaboration with CNR Fair Organization. 14

17 15 İMSAD

18 YAYINLAR / PUBLICATIONS Süreli Yayınlar İMSAD Dergi İMSAD Katalog İnteraktif Yayınlar İMSAD e-bülten İMSAD AB Bülten Web Siteleri Periodicals IMSAD Magazine IMSAD Catalogue Interactive Publications IMSAD e-newsletter IMSAD EU Newsletter Websites 16

19 RAPORLAR / REPORTS Basılı Raporlar Yıllık Faaliyet Raporları Araștırma Raporları İnșaat Malzemeleri Sektöründe Dağıtım Ağı ve Dağıtım Kanalları Araștırma Raporu Türkiye İnșaat Sektörü Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı Raporu İnteraktif Raporlar Aylık Ekonomi Raporları Aylık - Yıllık İhracat Verileri Printed Reports Annual Activity Reports Research Reports Research Report for Distribution Network and Distribution Channels in Building Material Sector Report for Nanotechnology Strategy and Action Plan in Turkish Building Sector Interactive Reports Monthly Economy Reports Monthly-Annually Exportation Data 17

20 İNȘAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (İMSAD) Association of Turkish Building Material Producers ÜYE ȘİRKETLER / COMPANY MEMBERS ABS ALÇI BLOK SAN. A.Ş. AKÇANSA ÇİMENTO SAN. ve TİC. A.Ş. AKG YALITIM ve İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş. AKG GAZBETON İŞLETMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş. AKKON ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. ALUFORM PEKİNTAŞ ALÜMİNYUM SAN. ve TİC. A.Ş. ARDEX YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. ASPEN YAPI ve ZEMİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. ASSAN DEMİR ve SAÇ SAN. A.Ş. AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. BASF YAPI KİMYASALLARI SAN. A.Ş. BAŞAK KİREMİT ve TUĞLA SAN. A.Ş. BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BAYMAK MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. BETEK BOYA ve KİMYA SAN. A.Ş. CON-İMEX PREFABRİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEKOMASTİK KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş. ÇETİN CİVATA SAN. ve TİC. A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SAN. ve TİC. A.Ş. ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. ÇUHADAROĞLU METAL SAN. ve TİC. A.Ş. DORÇE PREFABRİK YAPI ve İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. DOW TÜRKİYE KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ TİC. SAN A.Ş. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. TİC. A.Ş. EGE PLAST EGE PLASTİK TİC. ve SAN. A.Ş EGE PROFİL TİC. ve SAN. A.Ş. ERYAP PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. ENTEGRE HARÇ SAN. ve TİC. A.Ş. FENİŞ TEKNİK A.Ş. FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. ve TİC. AŞ. FİBROBETON ŞİRKETLER GRUBU FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HAKAN PLASTİK BORU ve PROFİL SAN. TİC. A.Ş. İNKA YAPI BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş. IŞIKLAR İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA ve TAAHÜT A.Ş. İZOCAM TİC. ve SAN. A.Ş. JOTUN BOYA SAN. ve TİC. A.Ş. KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş. KALE KİLİT ve KALIP SAN. A.Ş.

21 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. ve TİC. A.Ş. KILIÇOĞLU TOPRAK SAN. ve TİC. A.Ş. KİL-SAN KİL SAN. ve TİC. A.Ş. KNAUF A.Ş. KORAMIC YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş. / SERAMİK FABRİKALARI MARSHALL BOYA ve VERNİK SAN. A.Ş. MESA İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş. NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. ODE YALITIM SAN. ve TİC. A.Ş. ONDULİNE AVRASYA İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş. PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. POLİSAN BOYA A.Ş. PREFABRİK YAPI İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. SAİNT-GOBAİN RİGİPS ALÇI SAN. ve TİC. A.Ş. SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş. SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş. STANDART İZOLASYON ve YAPI MATERYALLERİ SAN. TİC. A.Ş. TEPE BETOPAN YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş. TRAÇİM ÇİMENTO SAN. A.Ş. TRAKYA CAM SAN. A.Ş. TMS TÜFEKÇİOĞLU LTD. ŞTİ. TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. TÜRK YTONG SAN. A.Ş. VAILLANT ISI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. VALFSEL ARMATÜR SAN. ve TİC. A.Ş. WALLMERK YAPI KİMYASALLARI İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. WİLO POMPA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. YALTEKS YALITIM MALZEMELERİ ÜRETİM ve PAZARLAMA LTD. ŞTİ. YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş. YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ A.Ş.

22 DERNEK ÜYELER / ASSOCIATION MEMBERS AGİD-AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ ALÇIDER-TÜRKİYE ALÇI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ ASMÜD-TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BACADER-BACA İMALATÇILARI ve UYGULAMACILARI DERNEĞİ BİTÜDER-BİTÜMLÜ SU YALITIMI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ BSD-BİMS SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÇATIDER-ÇATI SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ DÇÜD-DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ DOSİDER-DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ İSKİD-İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ İZODER-ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ KİSAD-KİREÇ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KÜB-BETON ve HARÇ KİMYASAL KATKI MADDELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ POMSAD-TÜRK POMPA ve VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ PÜD-POLİSTREN ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ PÜKAD-PLASTİK PROFİL ÜRETİCİLERİ KALİTE BİRLİĞİ DERNEĞİ SERKAP-SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TALSAD-TÜRKİYE ALÜMİNYUM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TGÜB-TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TİMDER-TESİSAT İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ TUCSA-TÜRK YAPISAL ÇELİK DERNEĞİ TUKDER-TUĞLA ve KİREMİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜMMER-TÜRKİYE MERMER DOĞALTAŞ ve MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜYAK YANGINDAN KORUNMA DERNEĞİ UAB-ULUSAL AHŞAP BİRLİĞİ XPS ISI YALITIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KATILIMCI ÜYELER / PARTICIPATING MEMBERS GYODER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ KALDER TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ MTMD MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER ve MİMARLAR BİRLİĞİ ŞEKERBANK T.A.Ş. ARKİTERA MİMARLIK MERKEZİ A.Ş. EFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME A.Ş. GENKON MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT ve TİC. A.Ş. HİLTİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİC. A.Ş.

23 Merkez / İMSAD Head Office Cumhuriyet Caddesi, No:193, 3B,34367 Harbiye/İstanbul T (pbx), F , / Brüksel Ofisi / Brussels Office Boulevard Charlemagne, No:1, - Boîte postale 51, 1041 Brussels, Belgium Tel: Fax:

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi

İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi Point Hotel Barbaros 15 Kasım 2011 İnşaat Sektöründe Kalite & Tasarımın Önemi Orhan TURAN Yönetim Kurulu Üyesi İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İnşaat Sektöründe Kalite KALİTE: GELECEĞE BIRAKILACAK

Detaylı

TÜRK YE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRK YE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRK YE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF TURKISH CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCERS TÜRKİYE İMSAD IN GÜCÜ* Sektörlerinin lideri 82 büyük şirket ile Alt sektörlerin tümünü temsil eden 30

Detaylı

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİ ve İNŞAAT SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRME,

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİ ve İNŞAAT SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRME, TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİ ve İNŞAAT SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRME, HEDEFLER, TESPİTLER ve ÖNGÖRÜLER Levent Akgerman İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İstanbul REstate Paneli İstanbul REstate

Detaylı

Sonuç: Türkiye, Avrupa ve Balkanlar İmzalı Deklarasyon!..

Sonuç: Türkiye, Avrupa ve Balkanlar İmzalı Deklarasyon!.. Basın Bülteni 1 Aralık 2011 Ayrıntılı Bilgi D.Özden Özkan Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org 0212. 296 24 74 İMSAD Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanında Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenledi

Detaylı

Türkiye İMSAD M. Özgür Sezginer Tepe Betopan A.Ş. Genel Müdür

Türkiye İMSAD M. Özgür Sezginer Tepe Betopan A.Ş. Genel Müdür Türkiye İMSAD M. Özgür Sezginer Tepe Betopan A.Ş. Genel Müdür Ürün Güvenliği Semineri Ürün Güvenliğinin Düzenlemelerinin Üretici Açısından Değerlendirilmesi 23 Eylül 2014 İNŞAAT SEKTÖRÜ - EKONOMİK GÖRÜNÜM

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliği - Ülke Raporu ve Rehber Kitap -

EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliği - Ülke Raporu ve Rehber Kitap - EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliği - Ülke Raporu ve Rehber Kitap - Kubilay BÜYÜKLÜ / Y. Mimar kubilay.buyuklu@saint-gobain.com 26 Ocak 2013-Ankara SUNUM İÇERİĞİ İnşaat Malzemesi Sanayisi ve İMSAD

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

TÜRK YE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRK YE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRK YE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF TURKISH CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCERS Üyelerinin inşaat malzemesi sektörü ihracatı içindeki payı Positive contribution to the current account

Detaylı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı - plastik sanayicisinin derneği - PAGDER Reha GÜR PAGDER Başkanı PAGDER Örgütlenmeye başlama 1950 1960 1969 2000 2017 Resmi Kuruluş 19.06.1969 PAGDER Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliği - Ülke Raporu ve Rehber Kitap -

EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliği - Ülke Raporu ve Rehber Kitap - EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliği - Ülke Raporu ve Rehber Kitap - Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü 13 Kasım 2012 Sunum İçeriği Binalarda Enerji Verimliliğinin

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği Finans ve İnşaat Sektörü

Binalarda Enerji Verimliliği Finans ve İnşaat Sektörü Binalarda Enerji Verimliliği Finans ve İnşaat Sektörü 1 Türkiye 2010 Enerji Tüketimi 40 milyar USD Tarım; 4% Diğer; 3% Ulaşım; 21% Konutlar; 40% Sanayii; 32% 2 Türkiye de Sektörel Enerji Verimliliği Potansiyeli

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYETLERİ İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği / Faaliyet Raporu 2011 2 Bilim, gerçeği bilmektir. Bilim ve fen nerede ise oradan

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI YAPI FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI YAPI FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI YAPI FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 21-24 OCAK 2015 BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

Building and Engineering a Safer World

Building and Engineering a Safer World Connecting Global Competence Building and Engineering a Safer World February 25 27, 2016 www.sesa-build.com Sürdürülebilir, güvenli şehirler için yapı malzemeleri ve teknolojileri fuarı 25 27 Şubat 2016

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Brexit İngiltere ye inşaat malzemesi ihracatını etkileyecek

Brexit İngiltere ye inşaat malzemesi ihracatını etkileyecek Türkiye İMSAD haziran ayı Sektör Raporu yayınlandı Brexit İngiltere ye inşaat malzemesi ihracatını etkileyecek İngiltere nin tarihi referandum sonrası aldığı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı, bölgeye

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE MART 2013 ÇALIŞMA EKİBİ Selda Başbuğ İMSAD Genel Sekreter Proje Koordinatörü Can Fuat GÜRLESEL Ekonomi ve Strateji Danışmanlık

Detaylı

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU. Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org ETKİNLİK DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: D. Özden Özkan Çayırlı İMSAD Kurumsal İletişim Yöneticisi oozkan@imsad.org İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

HAKKIMIZDA. Diril Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş yılında İstanbul da İkitelli Organize Sanayi bölgesinde faaliyete geçmiştir.

HAKKIMIZDA. Diril Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş yılında İstanbul da İkitelli Organize Sanayi bölgesinde faaliyete geçmiştir. HAKKIMIZDA Diril Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2010 yılında İstanbul da İkitelli Organize Sanayi bölgesinde faaliyete geçmiştir. Diril Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. nin de içinde bulunduğu Diril Group

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28878

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı