İMSAD ın değerli paydașları, Esteemed stakeholders of IMSAD,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMSAD ın değerli paydașları, Esteemed stakeholders of IMSAD,"

Transkript

1

2 ın değerli paydașları, İnșaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD kurumsal gelișimi boyunca Türk İnșaat Malzemesi Sanayisi nin sürdürülebilir büyümesinin en önemli yapı tașı olmuștur. Üyeleri, çalıșanları tüm paydașlarıyla birlikte İMSAD 28. faaliyet yılını sürdürmektedir. İMSAD ın 28 yılı aynı zamanda, ülkemiz için değer üreten, istihdam sağlayan, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı koyan inșaat malzemesi sanayimizin de gelișim sürecine ișaret etmektedir. Türk inșaat sanayisi dünyada rekabet edebilen, ülke ekonomisine önemli pozitif katkı koyan bir sektör haline gelmiștir. Bu sürede sektörle birlikte İMSAD da gelișim sürecine girmiștir. Gelinen noktada üye profili, organizasyon yapılanması ve kurumsal kimlik çalıșmaları ile Türkiye de dernekçilik alanında İMSAD yenilikçi bir yapı ortaya koyuyor. İMSAD ın mecut yapısında iș süreçleriyle birlikte pozisyonlar, görev tanımları ile yetki ve sorumluluk alanları, hedef ve bașarı kriterleri belirlendi. İș değerleme ile birlikte ücret sistemi olușturularak, hedef gerçekleșmeleri ve operasyonel iș sonuçlarını baz alan, kar amacı olmayan yapıya özgü bir performans değerleme sistemi kuruldu. Bu yenilikçi yapı olușurken amaç; değișen sektör beklentilerini karșılayacak ve kurumu geleceğe tașıyacak bir yapı olușturmaktı. STK ların güçlü profesyonel kadrolara gelecekte daha çok ihtiyacı olacağından hareketle yürütülen yapılanma ile inanıyoruz ki önemli bir ilke imza atıldı. Ulaștığı kurumsal bilinç, kapasite ve sürdürülebilir dernekçilik seviyesi ile İMSAD bugün sadece Türkiye de değil Avrupa ve dünyada da yerini aldı. İMSAD kurulduğu günden bu yana sektöre ve üyelerine aralıksız hizmet sunmaya devam etti. Faaliyetlerini de bu çerçevede çeșitlendirdi. Derneğimiz, dün olduğu gibi yarınlarda da tüm paydașlarıyla sıkı bir ișbirliği içinde çalıșarak, toplam çıktıyı en üst seviyeye çekmeye ve bu suretle ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Paydașlarımızın kesintisiz desteği İMSAD ı uzun vadede sürdürüebilir bașarıya tașıyacak; sektörün gücünü de en doğru ve en üretken șekilde kullanmamızı sağlayacaktır. Sektörümüzün ve ülkemizin gelișmesine katkıda bulunan herkesi İMSAD da birlikte hareket etmeye davet ediyor ve en içten teșekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. İMSAD Yönetim Kurulu Esteemed stakeholders of IMSAD, Throughout its institutional development, IMSAD has acted as the most important milestone of the sustainable growth of Turkish Building Material Industry. With its members, employees and all stakeholders, IMSAD is maintaining its 28 th year of activity. The 28th year of IMSAD addresses also to the development process of Turkish building material industry which generates value for our country enables employment and contributes to economic growth and development. Turkish building industry has become a sector that affects positively the national economy and has a role in competitive aspects at global level. In this period, IMSAD has also initiated its development process with the sector. Where we stand at, IMSAD promotes an innovative structure in the field of associationalism in Turkey through its member profile, organisational structure and corporate identity works. In the current structure of IMSAD, the positions, terms of reference, authority and responsibility areas, targets and success criteria have been determined as well as business process. A performance evaluation system special to a nonprofit structure which constitutes a basis for the achievement of targets and the results of operational works has been established through forming a wage system as well as job evaluation. Forming this innovative structure, it has been targeted to form a structure to satisfy the changing sectorial expectations and to carry the institution to the future. As NGOs will need more professional staff in the future, we believe that İMSAD has brought in something new thanks to the association structuring. As reaching a level of corporate awareness, capacity and sustainable associationism, IMSAD has put in an appearance among important precedents not only in Turkey, but also in the world today. IMSAD has since its foundation continued to render non-stop service to the sector and its members. It has diversified its activities in this context. İMSAD is targeting to carry the aggregate output to the top level and therefore to contribute to the economic development through working in a close cooperation with all its stakeholders in the future as in the past. The continuous support of our stakeholders will let IMSAD achieve a sustainable success and use the power of sector in the most accurate and productive manner in the long run. We would like to invite every person contributing to the development of our sector and country to collaborate with IMSAD, and to express our highest respects and thanks. IMSAD Board of Directors

3 VİZYON / VISION Türk inșaat malzemeleri sanayisinin itici gücü olmak Türk inșaat malzemeleri sanayisinin bütününü büyütmek Kuralların olușturulmasına ve uygulanmasına katılmak Sektöre ve firmalara değer katmak To be driving force of Turkish Building Material Industry To enlarge Turkish Building Material Industry To participate in the establishment and implementation of the rules To contribute to the sector and companies MİSYON / MISSION Türk inșaat malzemeleri sanayisinin temsilinde çözüm odaklı yönetim anlayıșıyla tüm paydașlar için en yüksek değeri yaratmak. Birincil Hedef Düzenleyici ve denetleyici kurallar ile ilgili standart ve kanunların olușmasını sağlamak, ilișkileri yürütmek AB nin standart olușturma çabalarında yer almak, AB de sektörü bütün olarak temsil etmek İkincil Hedef İnșaat endüstrisinin büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak İnșaat (yapı) endüstrisi için bilgi merkezi olmak Tüm firmaların ortak konularında gelișimi sağlamak Sonraki Hedef İklim değișikliği konularında ve alt bașlıklarında yön gösterici olmak İnșaat malzemeleri firmaları için katma değerli hizmetler sunmak To create the highest value for all stakeholders through solution-oriented management approach in the representation of Turkish building material industry. Primary Target To ensure the establishment of relevant standards and laws, and to execute relations with regulatory and supervisory bodies. To participate in the standard setting studies of EU, and to represent the sector in EU. Secondary Target To be engaged in necessary activities for enlarging the building industry. To be information centre for building (construction) industry. To ensure the development of all companies in common fields. Further Target To lead in the subjects of climate change and its subheads. To render value-added services for the companies producing building materials. 1

4 İMSAD SEKTÖREL FAALİYET ALANI / SECTORAL COVERAGE OF İMSAD Çimento / Cement Hazır Beton / Ready-mixed concrete Gazbeton / Aerated concrete Alüminyum / Aluminium Yalıtım Malzemeleri / Insulating material Seramik / Ceramics Tuğla & Kiremit / Brick and tile Bims / Pumice concrete Alçı / Plaster Kireç / Limestone Boru / Pipe Ahșap / Wood Plastik / Plastic Bağlantı Elemanları / Fasteners Asansör / Elevator Aydınlatma / Illumination Cam / Glass Boya / Paint Prefabrikasyon / Prefabrication Yapı Kimyasalları / Construction chemicals Çatı Kaplamaları / Roof claddings Demir-Çelik / Iron and steel Pencere ve Kapı Doğramaları / Window and door frames Mutfak-Banyo / Kitchen and bathroom Tesisat Sistemleri / Installation systems Isıtma-Soğutma ve Havalandırma / Heating, cooling and ventilation İskele-Kalıp / Scaffolding and formwork Döșeme-Duvar Kaplamaları / Covering and wall lining Diğer İnșaat Malzemeleri / Other building materials 2

5 VERİLERLE İMSAD Türk İnșaat Malzemesi Sanayisinin önde gelen sanayicileri tarafından kurulan İMSAD, Türk İnșaat Sanayisi'nin tüm taraflarının yer aldığı firmalar, sektörel dernekler, paydaș kurumlar ve bu organizasyonları temsil eden üyelerden olușmaktadır. Türk İnșaat Sanayisi katma değeri yüksek ürünler üreten, cari açığa pozitif katkı koyan, ihracatta ilk sırada yer alan, uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, büyüyen bir sektördür. İMSAD üyeleri sektörün gerçekleștirdiği ihracatın %75 ini sağlamaktadır. İMSAD stratejik ve dinamik bir alanı olușturan, tüm ilgili alt sektörlerin bir arada temsil edildiği sektörün Türkiye deki üst yapılanmasıdır. İMSAD üyeleri asgari 1.5 milyon çalıșan istihdam etmektedir. İMSAD bu örgütlenmeyle ailelerle birlikte toplam nüfusun yüzde 7,5 unu doğrudan ilgilendirmektedir. İmalat sektöründeki payı %17 ye yaklașan Türk İnșaat Malzemesi Sanayisi aynı oranı sanayi katma değerinde de korumaktadır. İMSAD ın 2015 yılı ihracat hedefi 40, 2023 yılı ihracat hedefi ise 100 milyar dolar belirlenmiștir. İMSAD İN FIGURES Founded by the prominent industrialists of Turkish Building Material Industry, IMSAD comprises companies, sectorial associations, stakeholder institutions and members representing those organisations where all parties of Turkish Building Industry are included. Turkish Building Industry is a growing sector whose competitive capacity is high at international level and which produces high value-added products, contribute positively to current deficit and takes place on the top in terms of exportation. The members of IMSAD provide 75% of total exportation made in the sector. IMSAD is the umbrella organisation of the sector in Turkey which constitutes a strategic and dynamic area and where all relevant sub sectors are represented together. The members of IMSAD employ minimum 1.5 million employees. IMSAD, thanks to this organization, concerns 7.5% of the overall population with families directly. Turkish Building Material Industry whose share in manufacturing sector reaches 17% keeps the same rate in the industrial value-added. IMSAD has set the exportation target of the sector as 40 billion dollars for 2015 and 100 billion dollars for

6 İMSAD ın KİLOMETRE TAȘLARI / IMSAD s MILESTONES Kuruluș Foundation İMSAD ın CEPMC Avrupa İnșaat Malzemesi Üreticileri Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği Membership of IMSAD to the Board of Directors of CEPMC, the European Council of Building Material Producers İnșaat sektörüne yönelik ilk büyük aktiviteler Initial big activities regarding building sector Yeniden Yapılanma Projesi -Birinci Faz Sektörel Derneklerin İMSAD üyesi olması Kurumsal Değișim Sürecinin bașlaması Reorganisation Project First Phase Sectoral Associations Become Member of IMSAD Institutional Change Begins İnșaat Sektörüne Yönelik Ekonomi Tabanlı İlk Raporların Olușturulması Preparation of Initial Economy-Based Reports for Building Sector Avrupa Birliği Projeleri Liderliği Leadership of the European Union Projects Yönetim Danıșmanlığı Projesi Management Consultation Project Yeniden Yapılanma Projesi -İkinci Faz Paydaș Kurum ve Firmaların İMSAD a Üye Olma Sürecinin Bașlaması İMSAD İnsan Kaynakları Yönetim Danıșmanlığı Projesi 1. Adımı Performans Değerlendirmesi Sisteminin Uygulamaya Alınması Reorganisation Project Second Phase Initiation of membership process of Stakeholders Institution and Companies to IMSAD 1 st Stage of IMSAD Human Resources Management Consultancy Project Implementation of Performance Valuation System 2011 İMSAD İnsan Kaynakları Yönetim Danıșmanlığı Projesi 2. Adımı İMSAD Kurumsal Yetkinliklerinin Belirlenmesi 2 nd Stage of IMSAD Human Resources Management Consultancy Project Determination of IMSAD Institutional Qualifications 4

7 İMSAD ın KİLOMETRE TAȘLARI 5

8 KURUMSAL YAPI / ASSOCIATION S BODIES İMSAD hem üye profili, hem organizasyon yapılanması, hem de kurumsal kimliği ile Türkiye de dernekçilik alanında yenilikçi bir yapı ortaya koymaktadır. DERNEK ORGANLARI: Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Yürütme Kurulu Genel Koordinatörlük KURUMSAL YAPILANMA İMSAD, bașlattığı kurumsal yapılanma çalıșmalarını așama așama tamamladı; İș analizleriyle birlikte pozisyonlar, görev tanımları ile yetki ve sorumluluk alanları, hedef ve bașarı kriterleri belirlendi. İș değerleme ile birlikte ücret sistemi olușturularak, hedef gerçekleșmeleri ve operasyonel iș sonuçlarını baz alan, kar amacı olmayan yapıya özgü bir performans değerleme sistemi kuruldu. Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi ile performans kriterleri ile pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve davranıș özellikleri belirlendi. Bașarılı, bașarısız davranıș kriterleri tanımlanarak Derneği hedeflerine ulaștıracak çalıșan profili ortaya çıkarıldı. Jenerik yetkinlik havuzundan yetkinliklerin belirlenmesi yerine, İMSAD ı ifade eden yetkinlikler belirlendi ve İMSAD ı geleceğe tașıyacak organizasyon yapısı olușturuldu. İMSAD ın kurumsal yetkinlikleri: Vizyon ve Misyon Odaklılık Kurumsal İletișim ve Bilgilendirme Kurumsal İlișki ve Algı Yönetimi İlk Adımı Atma, Yapılandırma ve Süreklilik Sağlama Etik İlkelere Bağlılık Organizasyon ve Planlama Stratejik Karar Alma Kișisel Kredibilite Özgüven Ekip Liderliği ve Yönetimi IMSAD promotes an innovative structure in the field of associationalism in Turkey through its member profile, organisational structuring and corporate identity works. İMSAD S BODIES: General Assembly Board of Directors Board of Supervisors Board of Executives General Coordinator 6 IMSAD s institutional qualifications: Vision and Mission Orientation Institutional Communication and Information Institutional Relation and Perception Management First Step, Structuring and Maintaining Continuity Commitment to Ethical Principles Organisation and Planning Strategic Decision Making Personal Credibility Self-Confidence Team Leadership and Management

9 ORGANİZASYON ȘEMASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE Genel Kurul General Assembly Danıșmanlar Consultants Committees Ekonomi / Economy Hukuk / Law Mali / Finance İletișim / Communication Yönetim Kurulu Board of Directors Yürütme Kurulu Board of Executives Genel Koordinatör General Coordinator Danıșma Kurulu Board of Consultants Komiteler Committees Kurumsal İletișim Koordinatörü Institutional Communication Coordinator İș Geliștirme Koordinatörü Business Development Coordinator Mali ve İdari İșler Koordinatörü Financial and Administrative Coordinator Teknik Koordinatör Technical Coordinator Kurumsal İletișim Yöneticisi Institutional Communication Manager Proje Yöneticisi Project Manager Muhasebe Sorumlusu Accounting Officer Teknik Yönetici Technical Manager Üye İlișkileri Yöneticisi Member Relations Manager Sekreterya ve İdari İșler Sorumlusu Secretariat and Administrative Operations Officer Office Staff Ofis Elemanı Accounting Officer KOMİSYONLAR ve KOMİTELER Dıș Ticaret Yapı Güvenliği ve Deprem Sürdürülebilirlik Haksız Rekabetle Mücadele COMMISSIONS and COMMITTEES Foreign Trade Building Safety and Earthquake Sustainability Control of Unfair Competition 7

10 ÜYE YAPISI / MEMBERSHIP STRUCTURE Sanayici üyelerin yanında sektör derneklerini de üye profilinde bulunduran İMSAD, katılımcı üye bașlığı altındaki üye profiliyle sektörle ilișkili faaliyet gösteren paydaș kurumlara da ulașıyor. Bu yapı ile örneğine az rastlanır șekilde Türk İnșaat Sanayisinin tüm paydașları aynı çatı altında biraraya geliyor. Olușan geniș network ile İMSAD, den fazla sanayiciye aynı anda ulașabilen bir ağa sahiptir. IMSAD is engaged in the activities in shared fields with Turkish Building Industry with its structure which it represents, and which includes a number of sub-sectors, each of which constitutes an important sector. Having sectoral associations in its member profile as well as industrial companies, IMSAD can reach stakeholder companies carrying out activities relevant to the sector with its member profile under the title of participating member. Thanks to this structure, all stakeholders of Turkish Building Industry present under the same umbrella, which is a distinctive situation. IMSAD, does have a network which enables it to reach more than industrialists simultaneously. Sanayici Üyeler Industrial Members Sektör Derneği Üyeler Sectoral Association Members Üretici - Bayi Ağı Producers Dealers Network Katılımcı Üyeler Participating Members İMSAD Üyeleri asgari 1 milyon 250 bin çalıșan istihdam etmektedir. İMSAD ın sektörel kapsama alanı toplam nüfusun % 7,5 unu doğrudan ilgilendirmektedir. Members of IMSAD employ minimum 1 million 250 thousand employees. Sectoral coverage of IMSAD concerns directly 7.5% of overall population. 8

11 ÜYE YAPISI 9

12 TEMSİL GÜCÜ / REPRESENTATIVE CAPACITY Türk İnșaat Malzemeleri Sanayisini yurtiçinde, yurtdıșında üye ve ișbirliği içinde olduğu kurumlarla temsil eden İMSAD, sektör adına pekçok platformda aktif rol alıyor, görev üstleniyor. İMSAD; CEPMC, Avrupa İnșaat Malzemesi Üreticileri Konseyi Yönetim Kurulu üyesi E2B, Avrupa Enerji Verimli Binalar Derneği Üyesi SEDEFED, Sektörel Dernekler Federasyonu Üyesi DEİK, Dıș Ekonomik İlișkiler Kurulu Kurucu Üyesi YAMTEK, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi Üyesi YAD, Yapı Araștırma Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Bașkanı İTBAK, İnșaat Teknik ve Bilimsel Araștırma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi TOBB KOBİ Müteahhitlik Meclisi Üyesi ÇEDBİK, Çevre Dostu Binalar Derneği Kurucu Üyesi TSE, Türk Standartları Enstitüsü Yüksek İstișare Komisyonu Bașkan Yardımcısı İhracat ve Yurtdıșı Müșavirlik, Müteahhitlik Koordinasyon Kurulu Üyesi Representing Turkish Building Materials Industry with its members and collaborating institutions at home and abroad, IMSAD plays an active role and takes on a task at many platforms on behalf of the sector. İMSAD; Member of Board of Directors of CEPMC, Council of European Producers of Materials For Construction Member of E2B, Energy Efficient Buildings Association Member of SEDEFED, Federation of Industrial Associations Founding member of DEIK, Foreign Economic Relations Board of Turkey Member of YAMTEK, Technical Committee on Building Materials Founding member and Chairman of the Board of Directors of YAD, Construction Research Association Member of Board of Directors of ITBAK, Construction Research Association Board of Technical and Scientific Research on Construction Member of TOBB Turkish Small and Medium Scale Building Constructors Assembly Founding member of CEDBIK, Turkish Green Building Association Deputy President of Advisory Commission in TSE, Turkish Standards Institution Member of the Board of Export and International Consultancy, Construction Coordination Council 10

13 TEMSİL GÜCÜ TEMSİL GÜCÜ 11

14 PROJELER / PROJECTS İnșaat Sektörünün Avrupa daki Proje Markası İMSAD dan: EUbuild Avrupa Komisyonu ile aday ülke olarak sektöre yönelik çalıșmalar yapan İMSAD ın 2007 yılı sonunda Avrupa Komisyonu na sunduğu İnșaat Malzemeri Sektöründe AB ye Uyum ve İșbirliğinin Olası Etkileri Konusunda Farkındalık Yaratma projesi komisyodan hibe proje olarak tam destek aldı. Çalıșmalarına Ocak 2008 den itibaren bașlanan proje 2009 yılının Haziran ayında bașarıyla tamamlandı ve Hırvatistan da düzenlenen Komisyon sonuç Konferansında örnek proje olarak yerini aldı. Binalarda Enerji Verimliliği nin Finansmanı Projesi: EUbuild EE... İnșaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Türk inșaat sektörünün AB ye uyumu konusunda yılları arasında gerçekleștirdiği EUbuild Projesi nin bașarılı performansın ardından 2011 yılında da ikinci kez Avrupa Komisyonu ndan fon desteği aldı. Komisyon a sunulan 200 proje içinde fon almak üzere seçilen 12 proje arasına giren EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı Projesi, binalarda enerji verimliliği konusunda finansman araçlarının ve mekanizmalarının geliștirilmesini hedefliyor. İMSAD EUbuild EE nin de liderliğini üstlenirken, proje ortakları arasında Arnavutluk Enerji Verimliliği Merkezi (ECC), Avrupa İnșaat Malzemesi Sanayicileri Konseyi (CEPMC), Saraybosna Kantonu Ekonomi Odası (CESC), Makedonya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF), Karadağ İșverenler Federasyonu (MEF) ve Belgrad Ticaret Odası (BCC) yer alıyor. EUbuild EE projesinin iștirakçi üyeleri ise Belçika, Fransa, Avusturya, Norveç, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye'den olușan 47 kurum ve kuruluștan olușmaktadır. EUbuild by IMSAD, Project Brand of Building Sector in Europe : EUbuild The Raising Awareness on Possible Effects of the Harmonization and Collaboration with EU in the Building Materials Sector Project" submitted by IMSAD, collaborating with the European Commission as a candidate country in terms of the sectoral affairs in 2007 has received the full support of the Commission as grant project. The project was initiated as of January 2008 and completed in June 2009 successfully. Also, it was announced to be the pilot project in the Results Conference of the Commission held in Croatia. EUbuild EE, the Financing Project for Energy Efficiency in Buildings : EUbuild EE... After the successive performance of the EUbuild Project which was implemented by IMSAD with the concept of the harmonization of Turkish Building Sector with EU between 2007 and 2009, IMSAD was given funding support by the European Commission for the second time in Selected as one of 12 projects among 200 projects submitted to the Commission in order to receive funding, "EUbuild EE, the Financing Project for Energy Efficiency in Buildings" aims at the improvement of financing tolls and mechanisms in terms of energy efficiency in buildings. In the EUbuild EE Project, IMSAD acts as the leader, and Albania-EU Energy Efficiency Centre (ECC), Council of European Producers of Materials for Construction (CEPMC), Chamber of Economy of Sarajevo Canton (CESC), Macedonian Energy Efficiency Centre (MACEF), Montenegrin Employers Federation (MEF) and Belgrade Chamber of Commerce (BCC) are project partners. The associate partners of EUbuild EE Project includes 47 institutions and organizations from Belgium, France, Austria, Norway, Albania, Bosnia Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey. 12

15 13 İMSAD

16 ETKİNLİKLER / EVENTS EKONOMİ TOPLANTILARI (NİSAN-TEMMUZ-EYLÜL-ARALIK) Yılda 4 defa düzenlenen İMSAD Ekonomi Toplantıları, ekonomik verilerin açıklandığı çeyrek periyodlarda (3 ayda bir) özel konușmacılarının olduğu niș toplantılardır. ECONOMY MEETINGS (APRIL-JULY-SEPTEMBER-DECEMBER) Held four times in a year, IMSAD Economy Meetings are the business meetings where special speakers are present and which are held in quarter-periods (once 3 months) when economic data is announced. İMSAD ÜYE SEKTÖR DERNEK BULUȘMALARI Yılda 2 defa düzenlenen bu toplantılarda İMSAD Üyesi sektör derneklerinin katılımıyla tüm inșaat sanayisinin genel durumu, sorunları tartıșılarak; Üst örgüt olan İMSAD ın liderliğinde ana hareket planları belirlenmektedir. SESSIONS BETWEEN IMSAD AND MEMBER SECTORIAL ASSOCIATIONS In those sessions which are held twice a year, the general status and problems of all building industries are discussed and the main action plans are determined with the participation of member sectoral associations of IMSAD under the leadership of IMSAD. ULUSLARARASI İNȘAATTA KALİTE ZİRVESİ Zirve, sektörün tüm taraflarına kalite anlayıșını değerlendirme ve geleceğin heyecan verici yaklașımlarını birlikte olușturmalarına olanak sağlayacak bir platform. Yerli ve yabancı katılımcıların izlediği organizasyon yılda bir kere düzenleniyor. SUMMIT FOR QUALITY IN INTERNATIONAL CONSTRUCTION This summit constitutes a platform which will enable all aspects of the sector to evaluate the quality concept and to establish the exciting approaches in the future together. The organization followed by national and international participants is held annually. FUARLAR İMSAD sektörün 2023 yılı için koyduğu ihracat hedefine yönelik olarak CNR fuarcılıkla iș birliğinde Megabuild fuarını organize ediyor. FAIRS With respect to its targets for exportation up to 2023, IMSAD organizes the International Megabuild Fair in collaboration with CNR Fair Organization. 14

17 15 İMSAD

18 YAYINLAR / PUBLICATIONS Süreli Yayınlar İMSAD Dergi İMSAD Katalog İnteraktif Yayınlar İMSAD e-bülten İMSAD AB Bülten Web Siteleri Periodicals IMSAD Magazine IMSAD Catalogue Interactive Publications IMSAD e-newsletter IMSAD EU Newsletter Websites 16

19 RAPORLAR / REPORTS Basılı Raporlar Yıllık Faaliyet Raporları Araștırma Raporları İnșaat Malzemeleri Sektöründe Dağıtım Ağı ve Dağıtım Kanalları Araștırma Raporu Türkiye İnșaat Sektörü Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı Raporu İnteraktif Raporlar Aylık Ekonomi Raporları Aylık - Yıllık İhracat Verileri Printed Reports Annual Activity Reports Research Reports Research Report for Distribution Network and Distribution Channels in Building Material Sector Report for Nanotechnology Strategy and Action Plan in Turkish Building Sector Interactive Reports Monthly Economy Reports Monthly-Annually Exportation Data 17

20 İNȘAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (İMSAD) Association of Turkish Building Material Producers ÜYE ȘİRKETLER / COMPANY MEMBERS ABS ALÇI BLOK SAN. A.Ş. AKÇANSA ÇİMENTO SAN. ve TİC. A.Ş. AKG YALITIM ve İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş. AKG GAZBETON İŞLETMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş. AKKON ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. ALUFORM PEKİNTAŞ ALÜMİNYUM SAN. ve TİC. A.Ş. ARDEX YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. ASPEN YAPI ve ZEMİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. ASSAN DEMİR ve SAÇ SAN. A.Ş. AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. BASF YAPI KİMYASALLARI SAN. A.Ş. BAŞAK KİREMİT ve TUĞLA SAN. A.Ş. BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BAYMAK MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. BETEK BOYA ve KİMYA SAN. A.Ş. CON-İMEX PREFABRİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEKOMASTİK KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş. ÇETİN CİVATA SAN. ve TİC. A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SAN. ve TİC. A.Ş. ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. ÇUHADAROĞLU METAL SAN. ve TİC. A.Ş. DORÇE PREFABRİK YAPI ve İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. DOW TÜRKİYE KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ TİC. SAN A.Ş. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. TİC. A.Ş. EGE PLAST EGE PLASTİK TİC. ve SAN. A.Ş EGE PROFİL TİC. ve SAN. A.Ş. ERYAP PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. ENTEGRE HARÇ SAN. ve TİC. A.Ş. FENİŞ TEKNİK A.Ş. FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. ve TİC. AŞ. FİBROBETON ŞİRKETLER GRUBU FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HAKAN PLASTİK BORU ve PROFİL SAN. TİC. A.Ş. İNKA YAPI BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş. IŞIKLAR İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA ve TAAHÜT A.Ş. İZOCAM TİC. ve SAN. A.Ş. JOTUN BOYA SAN. ve TİC. A.Ş. KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş. KALE KİLİT ve KALIP SAN. A.Ş.

21 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. ve TİC. A.Ş. KILIÇOĞLU TOPRAK SAN. ve TİC. A.Ş. KİL-SAN KİL SAN. ve TİC. A.Ş. KNAUF A.Ş. KORAMIC YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş. / SERAMİK FABRİKALARI MARSHALL BOYA ve VERNİK SAN. A.Ş. MESA İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş. NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. ODE YALITIM SAN. ve TİC. A.Ş. ONDULİNE AVRASYA İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş. PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. POLİSAN BOYA A.Ş. PREFABRİK YAPI İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. SAİNT-GOBAİN RİGİPS ALÇI SAN. ve TİC. A.Ş. SAINT-GOBAIN WEBER YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş. SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş. STANDART İZOLASYON ve YAPI MATERYALLERİ SAN. TİC. A.Ş. TEPE BETOPAN YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş. TRAÇİM ÇİMENTO SAN. A.Ş. TRAKYA CAM SAN. A.Ş. TMS TÜFEKÇİOĞLU LTD. ŞTİ. TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. TÜRK YTONG SAN. A.Ş. VAILLANT ISI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. VALFSEL ARMATÜR SAN. ve TİC. A.Ş. WALLMERK YAPI KİMYASALLARI İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. WİLO POMPA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. YALTEKS YALITIM MALZEMELERİ ÜRETİM ve PAZARLAMA LTD. ŞTİ. YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş. YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ A.Ş.

22 DERNEK ÜYELER / ASSOCIATION MEMBERS AGİD-AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ ALÇIDER-TÜRKİYE ALÇI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ ASMÜD-TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BACADER-BACA İMALATÇILARI ve UYGULAMACILARI DERNEĞİ BİTÜDER-BİTÜMLÜ SU YALITIMI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ BSD-BİMS SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÇATIDER-ÇATI SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ DÇÜD-DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ DOSİDER-DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ İSKİD-İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ İZODER-ISI SU SES ve YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ KİSAD-KİREÇ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KÜB-BETON ve HARÇ KİMYASAL KATKI MADDELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ POMSAD-TÜRK POMPA ve VANA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ PÜD-POLİSTREN ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ PÜKAD-PLASTİK PROFİL ÜRETİCİLERİ KALİTE BİRLİĞİ DERNEĞİ SERKAP-SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TALSAD-TÜRKİYE ALÜMİNYUM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TGÜB-TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TİMDER-TESİSAT İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ TUCSA-TÜRK YAPISAL ÇELİK DERNEĞİ TUKDER-TUĞLA ve KİREMİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜMMER-TÜRKİYE MERMER DOĞALTAŞ ve MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜYAK YANGINDAN KORUNMA DERNEĞİ UAB-ULUSAL AHŞAP BİRLİĞİ XPS ISI YALITIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KATILIMCI ÜYELER / PARTICIPATING MEMBERS GYODER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ KALDER TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ MTMD MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER ve MİMARLAR BİRLİĞİ ŞEKERBANK T.A.Ş. ARKİTERA MİMARLIK MERKEZİ A.Ş. EFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME A.Ş. GENKON MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT ve TİC. A.Ş. HİLTİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİC. A.Ş.

23 Merkez / İMSAD Head Office Cumhuriyet Caddesi, No:193, 3B,34367 Harbiye/İstanbul T (pbx), F , / Brüksel Ofisi / Brussels Office Boulevard Charlemagne, No:1, - Boîte postale 51, 1041 Brussels, Belgium Tel: Fax:

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

İMSAD Faaliyet Raporu

İMSAD Faaliyet Raporu 10 İMSAD Faaliyet Raporu İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYETLERİ 2 2010 YILI FAALİYETLERİ Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS ÖNSÖZ PROLOGUE Türk diasporası yeniden İstanbul da buluşuyor İlk defa Türk diasporası kavramını Türkiye nin bir küresel güç unsuru olarak değerlendiren ve Türk diasporasının seçkin temsilcilerini 2009

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE Biz Büyüdükçe Türkiye Büyüyor... Turkey s Growing While We re Growing... 2 3 Progress of a nation is subject to utilizing its underground

Detaylı

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İ nşaat sektörünün genel atmosferini ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TÜRKiYE inovasyonla GELECEĞE KOŞUYOR. İnovasyon dünyası İstanbul da buluşuyor. 4-5-6 Aralık 2014 ICC, İstanbul Kongre Merkezi

TÜRKiYE inovasyonla GELECEĞE KOŞUYOR. İnovasyon dünyası İstanbul da buluşuyor. 4-5-6 Aralık 2014 ICC, İstanbul Kongre Merkezi TÜRKiYE inovasyonla GELECEĞE KOŞUYOR. İnovasyon dünyası İstanbul da buluşuyor. 4-5-6 Aralık 2014 ICC, İstanbul Kongre Merkezi /turkiyeinovasyonhaftasi /inovasyontr turkiyeinovasyonhaftasi.com GELECEK İSTANBUL

Detaylı

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy Publishment of the Facility Services Management Businessmen Association Bülent Doğru: TESHIAD represents one of the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy TESHİAD; ülke

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK

TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK TÜRKİYE!NOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI 2014 TURKEY INNOVATION WEEK STRATEJİK PARTNERLER STRATEGIC PARTNERS GELECEK İSTANBUL DA FUTURE IS IN İSTANBUL TÜRKİYE!NOVASYON

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey APRIL 2012 ISSUE 45th / NİSAN 2012 SAYI 45 Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey içindekiler index KAPAK KONUSU / COVER STORY BİZDEN HABERLER / NEWS FROM YASED DOSYA / FILE YOL HARİTASI / ROAD MAP

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

Research Institute for Managing Sustainability. Yönetimsel Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü. WU Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi

Research Institute for Managing Sustainability. Yönetimsel Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü. WU Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi Research Institute for Managing Sustainability Yönetimsel Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü WU Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi İnternet sayfamız www.sustainability.eu da bulabileceğiniz bilgiler:

Detaylı

YASED... MISSION YASED... VISION

YASED... MISSION YASED... VISION 01 YASED... Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 1980 yılında kurulmuș, üyeleri Türkiye de faaliyet gösteren uluslararası șirketler olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kurulușudur. 200 ü așkın

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı