Dökümhanelerden Kaynaklanan Tehlikeli Katı Atıkların Yönetimi. Eckart Schultes

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dökümhanelerden Kaynaklanan Tehlikeli Katı Atıkların Yönetimi. Eckart Schultes"

Transkript

1 Dökümhanelerden Kaynaklanan Tehlikeli Katı Atıkların Yönetimi Eckart Schultes

2 1. Dökümhane Türleri 2. Kalıplar 3. Döküm İşlemi 4. Çevresel Olaylar 5. Kum Rejenerasyonu Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi İçerik 6. Dökümden kaynaklanan madeni artıkların tekrar kullanımı / bertarafı için seçenekler 7. Dökümden kaynaklanan madeni artıkların tekrar kullanımı / bertarafı için teknik kurallar 8. Almanya daki dökümhanelerden kaynaklanan atık kumların tekrar kullanım / bertaraf maaliyeti, uygulaması, içeriği, miktarı ve türleri 9. Almanya için ekolojik ve ekonomik çıkarımlar (2006) 10. Atık kumlama kumları için mono-depolama

3 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Dökümhane Türleri Dökümhane yerleşim planı metal türlerinin (demir içeren / içermeyen ) yanı sıra büyük ölçüde döküm kalıplarının ve serilerin ebatlarına bağlıdır. Dökümhaneler aynı zamanda işlenen metalin türüne göre de sınıflandırılabilir, örneğin demir içerikli madde işleyen ya da demir içerikli madde işlemeyen dökümhaneler gibi. Oyuncak arabalar için büyük sayıda iskelet üreten bir çinko dökümhanesi ile rüzgar türbinleri için pervane yuvası üreten demir döküm dökümhanesi arasında büyük fark vardır. Dökümhaneler, serilerinin büyüklüğüne ve işin tekrar edilebilirliğine göre farklı otomasyon dereceleri uygularlar. Uygulanan tekniklere ilişkin esas ayrım şunlara göre yapılmıştır : - kullanılan ergitme ocağının türü (örneğin kupol ocağı, elektrikli, döner, ) ve - kalıbın türü (örneğin kum kalıbı, balyoz döküm).

4 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Dökümhane Türleri Toplam Üretim 1000 t Avrupa daki demir, çelik ve dövülebilir kalıplar Avrupa Dökümcüler Birliği Dökümhane sayısı (Üretim birimleri) 2005 Almanya: 265 Türkiye: 932 Kaynak: European Foundry Association

5 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Dökümhane Türleri Toplam Üretim 1000 t Avrupa daki demir içermeyen metal kalıplar Avrupa Dökümcüler Birliği Dökümhane sayısı (Üretim birimleri) 2005 Almanya: 365 Türkiye: 361 Kaynak: European Foundry Association

6 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Geçici Kalıplar Kalıp, dökme kanallarını ve hava kanallarını gösterecek şekilde açılmış Kalıbın iki yarısı birbirine kelepçelenmiş Metal (Yaklaşık 300 C ye kadar ısıtılmış bir çinko ve kurşun alaşımı) kalıbın içine dökülmüş Kaynak:

7 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Kum Döküm Kum döküm, döküm yapılacak olan objenin bir kopyasının etrafına sarılmış olan kumdan yapılmış gözden çıkarılabilir bir kalıba dökülmüş metal bir kısımdır (kendisi döküm olarak adlandırılır). Kaynak:

8 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Kum Döküm Cope & drag (bir döküm kalıbının alt ve üst yarıları) alt kısımda döküm örneği ile birlikte Yukarıdaki kum kalıbından iki takım döküm örneği (bronz ve aluminyum) Kaynak: molded casting

9 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Döküm İşlemi : Döküm Kaynak: Gießerei Kruse, Ennepetal, Germany,

10 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Döküm İşlemi : Döküm Kaynak: Friedrich Wilhelms Hütte, Mülheim, Germany,

11 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Döküm işlemi: Dökümün temizlenmesi Kaynak: Friedrich Wilhelms Hütte, Mülheim, Germany,

12 Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Döküm İşlemi: Akış şeması & Emisyonlar Source: IPPC BREF SF July 2004

13 Metaller Ek malzemeler Ergitme Sıcak tutma Yeni kumlar Bağlayıcılar ATIKLAR: Ocak iç kaplaması Ocak cürüfü Dökümhanelerde Tehlikeli Katı Atık Yönetimi Döküm İşlemi: Akış Şeması Dökme Parçayı alma Son işlem Temizleme Form/Kalıp yapma Ambalaj Bağlayıcı Eski kumlar Kum geri kazanımı Toz Çamur Geri kazanılacak eski kumlar Tekrar kullanılacak Metaller Temizleme Kumu, Toz Bitmiş parça

14 Çevresel Sorunlar Döküm Sanayii, metallerin geri dönüşümünde baş aktörlerden biridir Çelik, demir döküm ve aluminyum kırıntılarının hepsi yeni ürünlere dönüşecek şekilde eritilebilirler. Dökümhanelerin çevre üzerine olası kötü etkisi, termal işlemlerin ve madeni katkıların kullanılmasından kaynaklanır. Almanya da dökümhaneler imisyon kontrol izinleri ve çevresel etki değerlendirmesine tabidir (Federal Imisyon Kontrol Anlaşması - BImSchG) Bundan dolayı bir döküm işleminin çevresel etkileri temelde egzoz ve çıkış gazları ile madeni kalıntıların yeniden kullanımı veya bertarafı ile ilgilidir.

15 Kum Rejenerasyonu (IPPC 2004) Dökümhaneler kumu birincil soy madde olarak yoğun olarak kullanırlar. Kumun rejenerasyonu çevresel performansın başlıca noktalarından bir tanesidir. Mekanik bağlanmış kumlarla (yeşil) kimyasal bağlanmış kumlar arasında bir ayrım yapmak gerekir. Mekanik bağlayıcılar (kil, çoğunlukla bentonit) sadece kalıp yapma amacıyla kullanılır. Kimyasal bağlayıcılar inorganik (örneğin sodyum silikat) ve organik bazlı bağlayıcılar (örneğin furan resin, üretan) olarak ayrılırlar ve temelde core yapma amacıyla kullanılır. Yeşil kum kullanıldıktan sonra kolayca tekrar dönüştürülebilir. Yeniden kullanılan yeşil kum, yeni kuma oranla çok daha iyi teknik kalite gösterir. Çoğu yeşil kum dökümhaneleri öncelikle rejenerasyon gerçekleştirir.

16 Kum Rejenerasyonu (IPPC 2004) Birincil Rejenerasyon Prensip: Birincil Rejenerasyon (aynı zamanda sürtünme veya partikülasyon olarak da bilinir) kalıplardaki kumun kırılmasını veya tekrar orijinal büyüklüğüne dönmesini içerir Bu aynı zamanda kumun elenmesini, çiğnenmiş metallerin uzaklaştırılmasını, ince parçaların ve çok büyük yığınların ayıklanmasını ve yok edilmesini de içerir. Böylece kum depolamaya, kum sistemine geri gönderilmeden veya yeni kumla karıştırılmadan soğumuş olur. Bu noktada kum tanecikleri, kullanılmış bağlayıcının bir kısmını tutacaktır. Tabii bu durum da kalıp veya çekirdek yapmak için kullanılacak olan geri istenen kumun miktarını etkileyecektir. Dolayısıyla yeni kum, kum karışımının uygun kalıplar üreteceğinden ve çekirdeğin güçlülüğünü sağlayacağından ve sonuçta iyi kalıp kalitesinin elde edilmesine yardımcı olacağından ilave edilmelidir. Birincil olarak geri istenen kum genellikle çekirdek yapımı için yeterli kalitede değildir. Kalıntı bağlayıcı maddeleri uzaklaştırmak için bazı işlemlere tabii tutmadan genelde prensip olarak kalıplar için kullanılır. Temel birincil rejenerasyon teknikleri vibrasyon, döner tambur ve ya aşındırıcılı püskürtme.

17 Kum Rejenerasyonu (IPPC 2004) İkincil Rejenerasyon (1) Prensip: İkincil rejenerasyon, daha önce partiküllendirilmiş olan kumun (birincil rejenerasyon ile) bağlayıcı madde kalıntılarını yok etmek için diğer işlemleri kapsar. Kum, yeni kuma benzer veya daha iyi kalitede kuma dönüşür. İkincil rejenerasyonu kullanan dökümhaneler, bazı durumlarda, yeni kum ihtiyacını hemen hemen bitirdiler. Bağlayıcı madde kalıntılarını uzaklaştırmak için birincil rejenearsyon için gerekli olandan daha agresif tekniklere ihtiyaç vardır. Temel ikincil rejenerasyon teknikleri şunlardır: - soğuk mekanik arıtma (işleme): - düşük enerji aşınma: sürtünme, etki - yüksek enerji aşınma: pneumatic aşınma, öğütme, merkezkaç sürtünme kuvveti - termal işleme ( genellikle akışkan yataklı reaktörde) - sulu yıkama.

18 Kum Rejenerasyonu (IPPC 2004) İkincil Rejenerasyon (2) Yeşil kum un ikincil rejenerasyonu, tek tip kum akımı olarak sınırlı uygulama alanı bulabilir. İkincil rejenerasyon için en önemli tek tip kum akımları, demir içerikli olmayan dökümhanelerden gelen çekirdek kumlarıdır. Ayrıca tek tür kum akımları, furan resin ve üretan gibi saf organik sistemlerle kalıp ve çekirdek yapımından üretilirler. Karma kumlar genelde bentonitle bağlanmış kumları ve aynı zamanda kimyasal olarak bağlanmış kumları içerir. Bunlar temelde demir dökümhanelerinde üretilirler ve toplam kum üretiminin %75 ini teşkil ederler.

19 Kum rejenerasyonu (EAÖK 2004) Mekanik/ısıl rejenerasyon için basitleştirilmiş kum dengesi (BAT) 10 ton (%10) 27 ton (%30) Maça atölyesi 10 ton Döküm kalıbı 90 ton Karıştırıcı harmanı 63 ton (%70) Mekanik geri kazanım 100 ton Mekanik olarak geri kazanılmış kum 63 ton (%63) Toplam kazanım = = 92% 37 ton 37 ton Isıl geri kazanım 29 ton Isıl olarak geri kazanılmış kum 29 ton (%29) Atık kum 8 ton (%8) Yeni kum 8 ton (%8) Kaynak: IPPC BREF SF July 2004

20 Mineral kalıntılar Kum kalıba döküm yüksek miktarda kum kullanımını gerektirir. Kullanılan kumun sıvı metale oranı genellikle 1:1 den 20:1 e kadar değişir. Döküm işleminin sonunda kullanılmış kum - rejenere edilip dahili olarak kullanılabilir, - harici olarak yeniden kullanılabilir ya da - berataraf edilebilir. Bunlara ek olarak ortaya çıkan mineral kalıntılar için de yeniden kullanım ya da bertaraf göz önünde bulundurulmalıdır. - Eriyikten safsızlıkların uzaklaştırılması sırasında erime safhasında oluşan cüruflar - Eritme, döküm ve dökülen parçalardan kumun ayrılması sırasında oluşan tozlar - Yüzeyin saçmalarla temizlenmesinden çıkan kullanılmış aşındırıcılar

21 Yeşilkum Alkali fenolik Fenolik üretan Furan Reçine kabuk sodyum silikat hava soğutmalı döküm ocağı su soğutmalı döküm ocağı İndüksiyon elektrikli arc ocağı kükürt giderimi hassas kabuk döküm toz ve çamurlar EKÖK e göre mineral dökümhane kalıntıları için harici, yeniden kullanım seçenekleri Yeniden kullanım uygulamalarının özeti Kum Cüruf Diğer İnşaat tipleri Asfalt X X O X Kırma taş + + Blok yapımı + X + + X + X Tuğla üretimi X X Çimento X X + X X Kaba agrega yerine X X X X Beton X İnce agrega yerine X X Köpük beton X X + Yalıtım/mineral/ cam yünü Hafif agrega üretimi + Harç üretimi + Yol tabanı üretimi X + + X X X X X Çatı keçesi Başka bir dökümhanede yeniden kullanım Yeşil kum üzerinde yeni kum ilavesi Kaynak: IPPC BREF SF July 2004 X X x kanıtlanmış yeniden kullanım uygulaması + kanıtlanmamış yeniden kullanım uygulaması (sadece kanıtlanmış teori) O İşlem görmemiş formunda yeniden kullanıma uygun değil

22 Yeşilkum Alkli fenolik Fenolik üretan Furan Reçine kabuk sodyum silikat hava soğutmalı döküm ocağı su soğutmalı döküm ocağı İndüksiyon elektrikli arc ocağı kükürt giderimi hassas kabuk döküm toz ve çamurlar EKÖK e göre mineral dökümhane kalıntıları için haric, yeniden kullanım seçenekleri Kum Cüruf Diğer Yeniden kullanım uygulamalarının özeti Toprak türü kullanımlar Yapay humus X + + X + + Dekoratif yer kaplama + + Ahırlarda yer kaplaması + Gübre dolgusu X Depolama sahası-başlık X X + + Depolama sahası-günlük örtü X X + X X X İDepolama sahası-astar + + Toprak düzenleyici/düzeltici Çeşitli Zımpara/aşındırıcı malzeme X + X + Soğurucu malzeme-sorbent + İzabe fırın cüruf çimento üretimi + + Kimyasal/endüstriyel uygulamalar X Sönmüş kireç yerine + + Eritme akısı Atık camlaştırma Kaynak: IPPC BREF SF July 2004 x kanıtlanmış yeniden kullanım uygulaması + kanıtlanmamış yeniden kullanım uygulaması (sadece kanıtlanmış teori) O İşlem görmemiş formunda yeniden kullanıma uygun değil

23 Almanya da mineral atıkların yeniden kullanımı için teknik kurallar (2003) LAGA Talimat M 20 Mineral atıkların malzemelerin yerine yeniden kullanımı için şartlar Teknik kurallar Bölüm I Genel Bölüm Bölüm II Teknik Kurallar Bölüm III Numune Alma ve Analiz 2003 de yayımlandı Şu ana kadar sadece TR Toprak 2004 de yayımlandı Şu ana kadar sadece Bölüm III Toprak 2004 de yayımlandı LAGA M20 Bölüm I Kısım. 4.4 : Mineral atıkların ürünlerde yeniden kullanımı için teknik kuralları ı içeriyor.

24 Almanya da mineral atıkların yeniden kullanımı için teknik kurallar (2003) LAGA Talimat M 20 Mineral atıkların malzemelerin yerine yeniden kullanımı için şartlar Teknik kurallar Kısım 4.4 Atıkların ürünlerde yeniden kullanımı Atıkların inşaat ürünlerinde kullanımı için: Kirleticilerin ürüne sürüklenmemesi (entrainment) gerekir. Kirleticilerin üründe zenginleşmemesi (enrichment) gerekir. Kötüleşme yasağı: Seyrelmemiş ve karışmamış haldeki özgün atıkta kirletici konsantrasyonlarının, ana hammadedeki konsantrasyonlardan daha yüksek olmaması gerekir. İstisna: Eğer organik kirleticilerin konsantrasyonları üretim prosesleri sırasında tayin edilmiş değerlerin altına iniyorsa, seyrelmemiş ve karışmamış özgün atıkta organik kirletici konsantrasyonları Z 2 değerlerinin üzerine çıkabilir. Örn. Tuğla/fayans üretimi Z 2 değerleri: Eluatta ve atığın katı formundaki kirletici konsantrasyonları TR Atıkların ürünlerde yeniden kullanımı verilen Z 2 değerlerinden düşük olmalıdır. Ancak TR Atıkların ürünlerde yeniden kullanımı daha yayımlanmadı. Dolayısyla her başvuru için bireysel testler ve izinler gerekli. TR Atıkların ürünlerde yeniden kullanımı deki Z 2 değerleri yönlendirme amacına hizmet edebilir.

25 Almanya da dökümhanelerden çıkan mineral atıkların yeniden kullanımı için teknik kurallar (1998) LAGA Talimat Mineral atıkların malzemelerin yerine yeniden kullanımı için şartlar Teknik kurallar Kısım 3 Dökümhaneler (1998, revizyonu askıda) Dökümhanelerden çıkan atık kumların ve cürufun aşağıdakiler için yeniden kullanımı için. Yol yapımı Peysaj Depolama sahası inşaatı (e.g. tesviye tabakası, örtü) Kazı yerlerinin geri doldurulması Humusun yeşillendirilmesi LAGA Teknik kurallar Kısım 3 Dökümhaneler aşağıdakileri içermekte Üst limit konsantrasyonlar-cüruf için Z 1 ve atık kum için Z 2 Mineral kalıntının katı susuz formunda Mineral kalıntının eluatında Z 1 sınırlı açık uygulama için (su geçirimli örtü türü) Z 2 teknik koruma önlemleri tanımlanmış sınırlı uygulamalar (suyu az geçiren ya da geçirimsiz örtü türü) Tanımlanmış teknik koruma önlemleri kirliliğin kalıntıdan toprak altı tabakalara ve yeraltı suyuna transferini önlemeyi amaçlar.

26 Alman LAGA Teknik kurallarına göre Tanımlanmış inşaat uygulamaları için dökümhanelerden çıkan atık kumlar yeniden kullanılabilir Eğer kirlilik Z 2 limit değerlerinin altında ise Teknik koruma önlemleri aşağıdaki gibidir: 1. Yolların inşaatı ve aşağıdakilerin üretimi ile ilgili çalışan ticari/endüstriyel alanlar Su geçirimsiz bir zeminin (asfalt, beton) altına döşenecek agrega alt temel Az su geçirimli bir zeminin (örn. taş ve küplerin döşenmesi) üst tabakasının altına döşenecek hidrolik olarak sınırlı agrega alt temel Alt temelin tabanı akiferin en yüksek seviyesinden en az 1 m yukarıda olmalıdır. 2. Hidrolojik olarak uygun alanlarda aşağıdakilerin inşaatı için toprak işleri ve peysaj Mineral üst mühürlü gürültü bariyerleri (d > 0,5 m and K eff < 10-8 m/s) ve yeşillendirme için humus su geçirimsiz zemin ve mineral üst mührün altına bir alt yapı olarak yol barajları (road dams) (d > 0,5 m and Keff < 10-8 m/s) ve yeşillendierme için humus Hidrolojik olarak uygun alanlar akiferin 2m den derin kil tabaka gibi kirliliği yüksek oranda alıkoyan bir tabaka ile korunduğu alanlardır. 3. Depolama sahası inşaatı (örn. atık ve yüzey mührü arasında tesviye tabakası)

27 Temel yol yapısı Agrega temel tabakası: Z 2 Sınıfı Uygulamasına Örnek teknik koruma önlemleri tanımlanmış sınırlı uygulamalar Temel Planum Üst yapı Yeraltı Banket Üst zemin su geçirimsiz (asfalt, beton) Hidrolik bağlayıcı ile agrega temel tabaksı (e.g. asfalt, çimento, kireçtaşı, beton) Alt temel (örn. çakıl) Don örtüsü (örn. çakıl, kırılmış taş, cüruf) Yeraltı (sıkıştırılmış toprak) Kaynak: Zement-Merkblatt Straßenbau,

28 Dökümhanelerden çıkan atık kumlar için tayin edilmiş Z 2 değerleri (1998) LAGA Talimat Mineral atıkların malzemelerin yerine yeniden kullanımı için şartlar Teknik kurallar Kısım 3 Dökümhaneler (1998, revizyonu askıda) Katılar için değerler Eluat için değerler Parametre Birim Tayin edilmiş Z2 değeri EOX mg/kg 3 Mineral Hidrokarbonlar (H18) mg/kg 150 PAH (EPA ya göre toplanmış) mg/kg 20 Cd mg/kg 5 Toplam Cr mg/kg 600 Cu mg/kg 300 Ni mg/kg 300 Zn mg/kg 500 Pb mg/kg 100 ph-değer 5,5-12 İletkenlik µs/cm Florür µg/l DOC µg/l Amontum Nitrojen µg/l Fenol İndisi µg/l 100 As µg/l 60 Pb µg/l 200 Cd µg/l 10 Toplam Cr µg/l 150 Cu µg/l 300 Ni µg/l 150 Zn µg/l 600

29 Assignment Value Z1 and Z2 for Slag from Foundries (1998) LAGA Instruction Requirements for reuse of mineral waste as material substitutes Technical Rules Chap. 3 Foundries (1998, revision pending!) Katılar için değerler Eluat için değerler Parametre Birim Tayin edilmiş Z1 değeri Tayin edilmiş Z2 değeri EOX mg/kg 3 Mineral Hidrokarbonlar (H18) mg/kg 150 PAH (EPA ya göre toplanmış) mg/kg 20 Cd mg/kg 5 Toplam Cr mg/kg 600 Cu mg/kg 300 Ni mg/kg 300 Zn mg/kg 500 Pb mg/kg 100 ph-değer ,5-12 İletkenlik µs/cm Florür µg/l DOC µg/l Amontum Nitrojen µg/l Fenol İndisi µg/l 100 As µg/l 60 Pb µg/l 200 Cd µg/l 10 Toplam Cr µg/l Cu µg/l 300 Ni µg/l Zn µg/l 600

30 Atık İstatistikleri değerlendirmelerine göre Almanya da dökümhanelerden kaynaklanan atık kumların yeniden kullanım/bertaraf miktarları Yeniden kullanım(örn. Depolama sahası örtüsü) Proses ısısı olarak iç kullanım Düzenli depolama sahasına bertaraf Yeniden kullanım (çimento, inşaat) İç kullanım Kaynak: UBA Research Report FB III 2.1 UFOPLAN-Nr

31 Almanya daki dökümhanelerde kaynaklanan atık kumların miktarları Özel atık kum miktarı - Ton döküm başına ton Tipik aralık (t kum/t döküm) Land Baden-Württemberg Demirli parçaların dökümü 0,2 0,5 0,5 0,3 Demir dışı metalli parçaların dökümü 1,0 2,0 2,0 0,7 Atık kumların özel miktarları özellikle uygulanan döküm teknolojisine bağlıdır. Atık kum miktarlarında azalma çoğunlukla gelişmiş proses teknolojileri sayesinde gerçekleşir. Bu teknolojiler - Kum çevirimi - Kalıp ve maçalarda kullanılacak kumların türlerinin standardizasyonu ve azaltılması - Bağlayıcıların türlerinin azaltılması - Kimyasal ve fiziksel olarak uyumlu bağlayıcı sistemlerinin kullanılması - Kumun uyumlu olmayan bağlayıcı sistemleri ile ayrılması - Saha içi ve saha dışı kum rejenerasyonu - Atık kumun harici yeniden kullanımı Bunlar dışında kalan atıkların en az indigenmesi potansiyeli %10 20 olarak tahmin edilmektedir.

32 AAL: demir döküm işleminden kaynaklanan atıklar Ocak cürufları * Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları * Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu dışındaki baca gazı tozu * Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller dışındaki diğer partiküller * Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar dışındaki atık bağlayıcılar * Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 2. The Foundry Process: Waste Types acc. EWC

33 Atık İstatistikleri değerlendirmelerine göre Almanya da dökümhanelerden kaynaklanan atık kumların yeniden kullanım/bertaraf miktarları t % t % Toplamn atık kum miktarı Tesis içi yeniden kullanım: - Kum rejenerasyonu ,4 - Proses ısısı için yeniden kullanım ,1 Harici yeniden kullanım: aşağıdakiler için ,5 Çimento Yol inşaatı ve kamuya yönelik inşaatlar Yeşillendirme örn. Depolama sahası örtüsü, barajlar, humus Düzenli depolama sahasına bertaraf: Dökümhanelere ait depolama sahaları Kamuya ait depolama sahaları: Belediyeye ait atık depolama alanları (TASi II) İnşaat atıkları depolama alanları (TASi I) Tehlikeli atık depoalama alanları Kaynak: UBA Research Report FB III 2.1 UFOPLAN-Nr

34 Almanya daki dökümhanelerden çıkan atık kumların bileşimi (2002) Bileşen Birim Ortalama değer Aralık Min Maks Kuartz kum(> 63 µm) % Kuartz kum(> 63 µm) % Toplam C % 2,2 0,2 8 Fe % 1,7 0,5 5 Serbest su % 0,2 0,1 0,5 Toplam S mg/kg Toplam N mg/kg Fosforik asit mg/kg BaP (1,2-benzpyren) mg/kg 3 n.d. 9 Benzen mg/kg 0,4 0,1 1 Toluen mg/kg 0,4 0,1 1 Fenol mg/kg Formaldehit mg/kg Kaynak: UBA Research Report FB III 2.1 UFOPLAN-Nr

35 Almanya da ortalama atık kum ve rejenerasyon tozu numunelerinin bileşimi (2001) Bileşen Birim LAGA Z 2 Atık kum Rej. tozu EOX mg/kg 3 < 1 1,7 Mineral Hidrokarbonlar (H18) mg/kg PAH (EPA ya göre toplanmış) mg/kg 20 1,5 0,3 Cd mg/kg 10 (5) < 2 < 2 Toplam Cr mg/kg Cu mg/kg 600 (300) 60 < 3 Ni mg/kg 600 (300) 7 11 Zn mg/kg (500) 7 60 Pb mg/kg < 3 As mg/kg 1 3 Kaynak: UBA Research Report FB III 2.1 UFOPLAN-Nr

36 Almanya daki dökümhanelerden çıkan atık kumların değerlendirilmesi/bertarafı için piyasa fiyatları Depolama sahası inşaatı için yeniden kullanım örn. Atık ve yüzey mührü arasında tesviye tabakası /t Yolların alt temelinin inşaasında yeniden kullanım /t Terkedilmiş maden ocaklarının geri geri doldurulmasında yeniden kullanım /t Çimento ve inşaat malzemeleri sanayilerinde yeniden kullanım> 40 /t Harici kum rejenerasyonu ~ 50 /t Sonuç olarak Almanya da harici kum rejenerasyonu hesaplı değil. örn. Yüksek oranda sübvanse edilmiş bir rejenerasyon tesisi ( t/yıl) yeterli kapasite ile çalışmıyor.

37 Almanya Için Ekolojik ve Ekonomik Sonuçlar (2006) Atık üretiminden (döküm kalıpları, maçalar ve dökümlerin üretimi) kaynaklanan spesifik çevre kirliliği genellikle atık kumların yeniden kullanımı ve bertarafından kaynaklanan spesifik çevre kirliliğinden daha yüksek. Atık kumların yeniden kullanımından kaynaklanan spesifik çevre kirliliğinde 1990 dan 2003 e kadar görülen az miktardaki gelişmeler, esasen düzenli depolama sahasına bertarafın azalmasından kaynaklanıyor. Yeniden kullanım seçenekleri arasında, çimento tesislerinde yeniden kullanım en tercih edilir seçenek çünkü dökümhanelerden çıkan atık kumun içindeki karbon kalıntıları kısmi olarak kömürün yerini tutuyor. Rejenerasyon ve yol yapımı için yeniden kullanım daha az ikame etkisi sağlıyor ki bu durum da rejenerasyon ve yeniden kullanım için gereken çabaları karşılamıyor. Çevresel gayretler ve ekonomik maliyetler temel olarak nakliyattan kaynaklanıyor. Genel olarak: Yeniden kullanımda gereken nakliye işleri birincil kumun gerektirdiği nakliye işlemlerini belirgin miktarda aşmadığı durumda atık kumların kullanımı avantajlı hale geliyor.

38 Kullanılmış döküm kumları için tekli depolama sahası örneği: Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG, Stadtallendorf, Almanya t/yıl üretim kapasitesi çalışan Niederoffleiden, Almanya da Döküm kumları için kullanılan tekli depolama sahasının yüzey mührünün yerleştirilmesini gösteren Videoya bakınız. 7. Kullanılmış döküm kumları için tekli depolama sahası, Niederoffleiden, Almanya

39 Yüzey suyu havuzu Geçici yüzey suyu havuzu Cüruf/Refrakter Atıklar Bir bazalt ocağında 70 ha Sınıf 1 kullanılmış döküm kumları için tekli depolama sahası ( t/yıl) 7. Kullanılmış döküm kumları için tekli depolama sahası, Niederoffleiden, Almanya

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

Bu belge, IPPC Direktifi Ek I de kategoriler 2.3 (b), 2.4 ve 2.5 (b) in kapsadığı faaliyetler hakkında bilgi alışverişini yansıtmaktadır:

Bu belge, IPPC Direktifi Ek I de kategoriler 2.3 (b), 2.4 ve 2.5 (b) in kapsadığı faaliyetler hakkında bilgi alışverişini yansıtmaktadır: YÖNETİCİ ÖZETİ Demirhaneler ve Dökümhaneler hakkında BREF (Mevcut En İyi Teknikler Referans Belgesi) Konsey Direktifi 96/61/EC Madde 16 (2) altında yürütülen bir bilgi alışverişini yansıtmaktadır. Bu yönetici

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5134 24.04.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi SOM ATIK DEPOLAMA LAB. İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş. ÇALTILIDERE KÖYÜ DÜMBÜLDEKTEPE MEVKİİ ALİAĞA ALİAĞA / İZMİR İlgi:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş.

DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş. DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş., Ankara, Türkiye ÖZET Sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak Dünyada olduğu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÜNAL 10.03.2010 1 4. ENDÜSTRİYEL PROSESLER 4.1. Genel Çimento Üretimi Kireç Üretimi Kireçtaşı ve Dolomit Kullanımı Soda Külü Üretimi ve Kullanımı

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/5676 31.12.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesi BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİKENT KATI ATIK DEPOLAMA ALANI Yenikent Mahallesi 2. Gündoğdu Sok. No: Bila Osmangazi /BURSA OSMANGAZİ /

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru Üretici Firma: Beşler Tekstil San.Tic. A.Ş O.S.B 20 Cad. No: 54 38070 KAYSERİ

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ

BATUHAN ATIK YÖNETİMİ BATUHAN ATIK YÖNETİMİ Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları 120120*:Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle

Detaylı

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi 1 *Nedim SÖZBİR, 2 Mustafa AKÇİL and 3 Hasan OKUYUCU 1 *Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, 54187 Esentepe, Sakarya 2

Detaylı

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi.

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. TEORİK BİLGİ: Metalik malzemelerin dökümü, istenen bir şekli elde etmek için, seçilen metal veya

Detaylı

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 40 ıncı maddesinde Fiili hizmet süresi zammı düzenlenmiştir. Bu maddeye göre aşağıda belirtilen işyerlerinde

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ

ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ARK OCAKLI ÇELİKHANE TESİSLERİNİN; HAVA KİRLETİCİLERİ, EMİSYON KONTROL VE AZALTIM TEKNİKLERİ A.Yavuz Yücekutlu, A.Teoman

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1

Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Prof. Dr. İsmail TORÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4/19/2011 1 Düzenli depolama, atıkların ve çeşitli istenmeyen kalıntıların çevreye yayılımı engellenerek veya

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak Sk.A.Blok Kat:19 No:2 Ataşehir 34100 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/6158 11.08.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi ÖNCÜ GERİ DÖNÜŞÜM HURDA OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORHANİYE MAH. ORHANİYE KÜMEEVLERİ

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız

Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız Tesise Kabul edilen Atık Kodlarımız 01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 05 04 Temizsu sondaj çamurları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye 34774 İSTANBUL

Detaylı

Miktarı sürekli artan tehlikeli atıkların çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasından dolayı ekosistem zarar görmektedir.

Miktarı sürekli artan tehlikeli atıkların çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasından dolayı ekosistem zarar görmektedir. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ A.Ş. TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ ve BERTARAF SİSTEMLERİ Bekir TOMBUL Çevre Yük. Müh. İÇERİK GİRİŞ TEHLİKELİ ATIĞIN TANIMLANMASI ENTEGRE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ BERTARAF YÖNETİM SÜRECİ

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Müdürü Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 20 Şubat 2014 Ankara İÇERİK Soda Sanayi A.Ş.- Genel Tanıtım Simbiyoz

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait,

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI ÇEVRE SEKTÖRÜ DENEYLER DENIZ SUYU YETERLIK LERI KODU ÇMO/DNZSU/06 ÇMO/DNZSU/07 YETERLL K CNS Denizsuyu Yeterlilik testi Denizsuyu Yeterlilik testi PARAMETRE LER Arsenik (As) Selenyum (Se) Civa (Hg) Kadmiyum

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron)

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) BİRİM: LAB.: DENEY FİYAT LİSTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMY Kimya DENEY KODU DENEY ADI BİRİM FİYAT MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) 0,00 MDN.KMY.0002 Kimyasal analiz

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi Pomza, inşaat sektöründe hafif beton elde edilmesinde agrega olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Maden Atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ Suat HACIHASANOĞLU

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

DÖKÜM USULLERİ : Parçamız Adı : Bağlantı elemanı Dökülecek metal : Dökme demir Çekme payı : % 1 Maçanın Mal. : Kum Modelin Mal.

DÖKÜM USULLERİ : Parçamız Adı : Bağlantı elemanı Dökülecek metal : Dökme demir Çekme payı : % 1 Maçanın Mal. : Kum Modelin Mal. DÖKÜM USULLERİ : Döküm : kalıp için kullanılan malzeme ve ergimiş metalin kalıp içersinde sevkedilme şekline göre sınıflandırılabilir. Buna göre parçamız kum kalıb dökümü ile üretilecek. Parçamız Adı :

Detaylı

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. FOAMGLAS - CAM KÖPÜĞÜ nedir? FOAMGLAS - CAM KÖPÜĞÜ uzun ömürlü ve ölçüsel dengeye sahip kapalı gözenekli cam köpüğü ısı yalıtım malzemesidir. Saf camın erimesi ve pudra halindeki camla karbonun köpükleşmesi

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması 1.Giriş Monolitik Refrakter Malzemelerin Teknik Bilgi Formları (Data Sheet) malzemelerin laboratuar koşullarında Standardlara uygun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

İŞVERENİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 40 Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3681 16.12.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi EKOLOJİK ENERJİ A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ İlgi: HATİP MAHALLESİ KARATEPE KÜMEEVLERİ No: 16 ÇORLU / TEKİRDAĞ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

DÖKÜMHANELERDE ATIKSU KONTROLÜ

DÖKÜMHANELERDE ATIKSU KONTROLÜ DÖKÜMHANELERDE ATIKSU KONTROLÜ Ahmet TURAN*, **, Necip ÜNLÜ**, Onuralp YÜCEL**, Mehmet Niyazi ERUSLU**, *** * Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksek Okulu, 77100, Yalova, Türkiye ** İstanbul Teknik

Detaylı

Hoşgeldiniz. EKÖK Eşleştirme Türk Heyeti 12 Temmuz 2012. www.fcx.com GELECEĞE BAĞLANMAK

Hoşgeldiniz. EKÖK Eşleştirme Türk Heyeti 12 Temmuz 2012. www.fcx.com GELECEĞE BAĞLANMAK Hoşgeldiniz EKÖK Eşleştirme Türk Heyeti 12 Temmuz 2012 www.fcx.com GELECEĞE BAĞLANMAK Atlantic Copper en Europa 2 Atlantic Copper en Huelva 3 UBICACIÓN 4 5 History TARİH 1873: İngiliz yatırımcılar RIO

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

MAK 353 İMAL USULLERİ

MAK 353 İMAL USULLERİ MAK 353 İMAL USULLERİ Prof.Dr. Murat VURAL İTÜ Makina Fakültesi http://www.akademi.itu.edu.tr/vuralmu http://www.akademi.itu.edu.tr/dikicioglu vuralmu@itu.edu.tr 1 METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI 1. Döküm Teknolojisine

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik

Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik Çok yönlü bir madde olan cam, şeffaflığı, şeklinin bozulmaması, koku ve tat vermemesi nedeniyle birçok ürünün ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Cam üretiminde

Detaylı