Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.elmalihem.meb.k12.tr Tel:0 242 6182444 2414"

Transkript

1 Tel:

2 E L M A L I HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ H A L K E Ğ İ T İ M İ Ç A L I Ş M A L A R I

3

4 Ç a lı ş m a d a n, ö ğ r e n m e d e n, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler, önce şereflerini sonra hürriyetlerini daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

5

6

7 Hizmet Binamız 9

8 Halk Eği m Merkezleri her yaştan insana ilgi alanlarına göre ih yaç duyduğu eği min verildiği kurumlardır. Merkezimizde bu amaca uygun olarak insanımızın gelişiminin sağlanması, nitelikli hale gelmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasına yönelik genel ve mesleki kurslar açılmaktadır. Hedefimiz merkezimizi tanıtarak Halk Eği mini her eve ulaş rmak, her Elmalılının haya nın bir döneminde, merkezimizden en az bir kurs almasını sağlamak r. Böylece kişisel gelişimini tamamlayarak topluma katkıda bulunacak r. Bu kitapçık Merkezimiz tara ndan açılan kurslar ve etkinliklerin tanı mı için hazırlanmış r. Bütün insanlarımızı kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum. Hilmi OLCA Elmalı Halk Eği m Merkezi Müdürü 7

9 Halk Eği mi, örgün eği mle birlikte eği m sistemimizin iki ana kolunu oluşturmaktadır. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, örgün eği m kurumlarında verilen bilgilerin kısa sürede değişmesine ve geçersiz kalmasına yol açmaktadır. Ayrıca bireylerin kendini geliş rme, yeni meslekler edinme ve boş zamanlarını değerlendirme ih yaçları vardır. Halk Eği mi Merkezleri işte bu ih yacı karşılayan kurumlarımızdır. Ben Halk Eği mi Merkezimizin etkinliklerinin bu kitapçık ile daha çok tanı lacağını ve daha çok insanımızın kurslarımıza ka larak kendine ve topluma yararlı olacağını umuyorum. Osman CANDEĞER Elmalı İlçe Milli Eği m Müdürü

10 Halk Eği mi günümüzde çok geniş anlamları barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyleri, kısa süreli mesleki eği mden geçirerek tüke ci değil üre ci olmalarına, kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak, bir işkolunda iş bulmalarını sağlamak, halkın tamamını okur yazar hale ge rmek, hobi oluşturmak, el becerilerini geliş rmek, güzel sanatları sevdirmek ve icra etmek Halk Eği m Merkezlerimizin amaçları arasındadır. Halk Eği m Merkezimiz bu amaçları gerçekleş rmek için bir çok kurs ve faaliyetler yapmaktadır. Bu kitapçık bu çalışmaların tanı mında önemli bir araç olacak r. Bütün vatandaşlarımızı faaliyetlere ka lmaya çağırıyorum. Selam ve saygılarımla Mehmet Murat ÇEKMEN KAYMAKAM 5

11 V İ Z Y O N U M U Z Halk eğitiminde aranır bir kurum, ilçede etkin bir eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak. M İ S Y O N U M U Z Elmalı ve çevresindeki bütün bireylere ulaşarak yeterli ve kaliteli eğitim hizmeti vererek istihdama katkıda bulunmak, İnsanımızın sosyal, kişisel ve mesleki gelişimini destekleyerek refah ve mutluluğunda paydaş bir merkez oluşturmak. 8

12 ELMALI ADI NEREDEN GELİYOR? Elmalı ya varayım Badem şeker alayım Sen gidersen git yarim Ben yerimde kalayım İlçe sıra ile "Kabala, Amellas/Amelia, Almalı/Elmalu" isimlerini almış olup, bu isimlerin nereden kaynaklandığına dair kesin bir delil yoktur. Ancak Kabala isminin antik dönemde yörede yaşayan Kabalis lerin ülkesi anlamına geldiği sanılmaktadır. Amellas/Amelia adı Likya birlik sikkelerinde geçmektedir. Türkler Teke yöresine 12. Yüzyıl başlarından itibaren yerleşmişler ve şehrin adı Türkçe söylenişe uygun olarak zamanla Almalı/ Elmalı olarak değişmiştir. Şehrin ismi bütün Osmanlı kayıtlarında Elmalı olarak geçmektedir. 10

13 Dost illerinin menzili key âli göründi Derd i dile derman olan Elmalı göründi Niyazi Mısri ELMALI NIN TARİHİ İlçemiz tarihi M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda yaşamış olan Likyalı'lar ile başlar. Bu devirlere ait mezarlarda yapılan kazı ve incelemeler Likyalı'ların bir Asya Kavmi olduğunu göstermektedir. Likya olarak anılan bölge, Pers, Roma, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçukluları, Teke Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu yöne minde kalmış r. Elmalı, Likya ile Akdeniz uygarlıkları arasında kurulan A k Delos birliğinin önemli şehirlerdendir. İlçede bir çok medeniyet iç içe yaşamış r. Bozhüyük ve Bayındır Köyünden çıkar lan eserler Kızılbel deki Mezar Resimleri, Yapraklı Köyündeki Kaya Resimleri ve Yüzyılın Hazinesi olarak değerlendirilen An k Sikkeler, Elmalı Dağı eteğinde bulunan Naldöken mevkiindeki İskender Yolu bunun en güzel örnekleridir. Doğuda Bozhüyük köyünde Karataş'ta, ba da Hacı Musalar köyü höyüğünde yapılan kazılar bölgenin Bronz Çağdan bu yana iskan edildiğini göstermektedir. Elmalı nın bilinen tarihi Tekeoğulları ile başlar. 12. yüzyılda akıncılarla başlayan fe h hareke, Anadolu Selçukluları tara ndan yerleş rilen ve yöreye adlarını veren Tekeli Türk boyları ile tamamlanmış r. Osmanlı Devrinin ilk yıllarında Elmalı, Antalya Eyale ne bağlı Teke Livasının merkezi olmuş, idare merkezinin Antalya'ya alınmasına rağmen, Sancak beyleri bu bölgeyi yaylak olarak kullanmaları ilçeyi sürekli canlı tutmuştur. Nitekim Evliya Çelebi Elmalı yı Teke Beylerinin tah olarak adlandırır. Elmalı, Bir çok Selçuklu ve Osmanlı Eserine de sahip r. El Yazması Kitaplar, Kesik Minare, Ömer Paşa Camii, Hamamlar ve Ahşap Konaklar yılında Belediye kurulmuş 1904 Yılında da İlçe olmuştur li yıllara kadar Teke yöresinin önemli bir caret ve kültür merkezidir. Elmalı, turizmin özellikle kıyılarda gelişmesi ve Antalya Finike, Korkuteli Fethiye yollarının açılması ile gelişimi duraklamış r. Elmalı geçmişte tarım ve hayvan ürünlerinin yöresel pazarı olduğu gibi burada pamuklu bezler dokunur, dericilik, demircilik ve helvacılık da yapılırdı yüzyıl sonunda ilçede 20 cami, 3 Rum,1 Ermeni kilisesi, 5 hamam, 3 han bulunuyordu yılında ken n nüfusu 10 bin civarında idi.(bugün 14700) Elmalı, Cumhuriye en sonra 1940 yılında çıkan bir yangınla tamamen yanmış ve yeniden imar edilmiş r. 11

14 COĞRAFYASI Be yarenler neleyeyim nideyim Yine Elmalı yı özledi bu can Mevlam yol verirse yine gideyim Cennet-i ala ya benzer o mekan Kulalı Mustafa Nuzuli Elmalı İlçesi Antalya İlinin 110 km batısında Teke Platosunun orta bölümünde m. rakımlı Elmalı ovasının kuzey kenarında Elmalı dağının(2503m) eteğinde kurulmuştur. Elmalı 30 derece Doğu boylamı, 36,5 derece Kuzey enlemi üzerindedir.yüzölçümü 1594 km2.'dir. Şehir merkezinin bulunduğu yer Pınarbaşı kaynağının çıktığı bir vadi köküdür. Ova Torosların kolu olan Beydağları,Susuz Dağ, Akdağlar ve Elmalı dağları ile çevrilidir. Beydağları üzerinde bulunan Kızlar Sivrisi (3070 m) Batı Akdeniz bölümünün en yüksek tepesidir. Elmalı Ovası İki bölümde incelenir. Bunlar; Elmalı ve Müğren ovalarıdır.oluşum bakımından tektonik-karstik ovalardır.ova içinde pek çok düdenler vardır. En büyükleri Elmalı ve Yakaçiftlik düdenleridir. Başlıca su kaynakları Pınarbaşı, Kazanpınar, Uçarsu, Karapınar, Yarsıyan Pınar,Kırkpınar Gökpınar, Öküzgözü. En önemli akarsuları Eskihisar deresi ve Akçay dır. Eskihisar deresi Yapraklı kaynakları ile kar ve yağmur sularından beslenir. Akçay ise Gömbe beldesinde bulunan Uçarsu kaynaklarından beslenir. Akarsuları düzenli bir rejim göstermez. Ova içinde Avlan, Karagöl ve Müğren göl çanakları olmakla birlikte Karagöl ve Müğren gölleri DSİ tarafından tarıma açılarak kurutulmuştur. Avlan gölünü Akçay ile kar ve yağmur suları besler. Göller Karstik göllerdir.kaş Çiftliği olarak adlandırılan ovanın güney bölümüne Çayboğazı barajı yapılmıştır. İlçe Akdeniz Bölgesinde olmasına rağmen Akdeniz iklimi görülmez. Akdeniz dağ iklimi ile Kara iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Kışları yağışlıdır. Yağışlar yağmur şeklinde olmakla birlikte kar şeklinde de görülebilir. İlkbaharda kırk ikindi yağmurları görülür. Yazları kurak geçer. Elmalı nın denize kuş uçumu 50 km gibi bir mesafesi olmasına rağmen rakımı yüksek olduğu için, ısı ortalamasındaki sahil yayla etkileşmesi açıkça kendini gösterir. Yazları serin geçer.bu nedenle birçok kişi yazlık olarak sahilden Elmalı ya çıkar.rüzgarlar yer şekillerine uygun olarak Güneybatı kuzeydoğu yönlüdür.lodos ve poyraz en çok görülen rüzgarlardır. Bitki örtüsü ormanlar çalılıklar ve bozkırdır.ormanlarda sedir, ardıç, kızılçam, pinar, ve meşe hakimdir.sedir ve Ardıç ormanları dünyada en iyi korunan ormanlar olarak bilinmektedir.tekke Köyü Dur dağı vadisinde bulunan Aslan Ardıç 1700, Katran Bölükte bulunan Koca Katran 2000 yaşındadır.orman örtüsünün yok edildiği alanlarda çalılık ve garig türleri görülür.yükseklerde bozkır ve çayırlar vardır. Buranın karakteristik bitki örtüsü geven, kekik ve dağ çaylarıdır. 12

15 Elmalı ya nasıl ulaşılır? Elmalı Karayolu ile Antalya dan 110 km, Finike den 65 km, Fethiye den 108 km dir. Antalya havalimanına 125 km mesafededir. Antalya, Kaş ve Finike den düzenli otobüs seferleri vardır. 13

16 KURS VERİLERİ Kurs Türü Açılan Kurs Kayısı 2009 / 2010 ÖĞRETİM YILI 2010 / 2011 ÖĞRETİM YILI BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE ARTIŞ ORANI % Açılan Kursiyer Sayısı Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kurs Kursiyer Okuma yazma 1. Kademe Okuma yazma 2. Kademe Genel ve meslek kursları Toplam

17 ELMALI NIN NÜFUSU VE NÜFUS YAPISI İlçenin 49 köyü, 2 beldesi (Akçay ve Yuva) olup toplam nüfusu 2010 nüfus tespi ne göre 'dıir. Bu nüfusun sı İlçe merkezinde yaşar. Elmalı nın nüfus yapısı incelendiğinde Yöre de yaklaşık 1000 yıldan beri Türk Oğuz boylarının yerleş ği yöredeki köy adlarından (Avşar, Bayındır, Bayat, Müğren, Yuva, Eğmir, Ahatlı, Beyler) anlaşılır.cumhuriye n ilk yıllarında Balkanlardan gelen göçmenlerin ve daha sonraki yıllarda Doğu Anadolu dan gelenlerin bölgeye yerleş rildiği görülür.yine Mübadele anlaşması ile yerleşik bulunan Rumlar Yunanistan a gönderilmiş r sonrasında da kuraklık, geçim sıkın sı ve daha iyi yaşama arzusu ile halkın bir bölümü Antalya ve kıyı bölgelere göç etmiş r. Bundan dolayı da İlçe Nüfusu yerinde saymış, ha a köylerde nüfus azalmış r. 15

18 ELMALI TÜRKÜLERİ 1- KIZIN ADI DUDU 2- GİRİTLİNİN ÇARDAĞINDA ÜZÜM VAR 3- EREN DE YAYLASINDA 4- PENCEREDEN EL EDER 5- ARABACI ARABANI DÜZDEN ÇEK 6- AK ÇEŞMEDEN SULAR İÇTİM KANMADIM(SİNANOĞLU ZEYBEĞİ) 7- BUDARIM BAĞLAR BUDARIM 8- DERELERDE OLUR ÇAMLI SÖĞÜDÜ(HIZIR PAŞA SEMAHI) 9- KOMŞUNUN ADI 10- ŞU KARŞIDAN YAR GELİYOR 11- ELMALI SAZ HAVASI 12- ADİLEMİN ÜÇ BONCUKLU HASIRI 13- MEŞELİDİR ENGİN DAĞLAR MEŞELİ 14- KIZILCIKLAR ÇİÇEK AÇTI 15- EV YAPTIRDIM DABANDAN 16 YUMURTANIN KULPU YOK 16

19 ELMALI ATASÖZLERİ 1. Köy çoğalmaz söz çoğalır 2. Yokluk çekiş artırır varlık cilve cümbüş arttırır 3. Gümüşten arı, sudan duru 4. Yemek ile dost olan daim küs gezer 5. Akıllı düşünürken, deli işini yapar 6. Parayı koynuna, karıyı kaynına emanet et 7. Karı ile koca arasına çardak kurulmaz 8. Acıkan gelir geciken gider 9. Ağrımadık başına çelgi vurma 10. Hazıra hanık, pişmişe katık 11. Babasının mezarı senin şehrinde değilse kefil olma 12. Paran çoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol 13. Vardığın yer tuz ile kurum 14. Verin yesin örtün uyusun 15. Gündüz ilahide, gece ferahide 16. Gündüz külahlı, gece silahlı 17. Harmanda dirgen yiyen sıpa, bir daha gelmez sapa 18. Zenginin baştan çıkaranı fakirin öleni duyulmaz 19. Kara yümeden, hıra yemeden almaz 20. Hanım dilenir el beğenir 21. Otuzuna kadar deliliğini, kırkına kadar zenginliğini belli etmeyenin sen seyreyle rezilliğini 22. Saçak altı kurudur, misafirin yoludur 23. Lafa gelince hopa, işe gelince sıpa 24. Evinsiz lafa, beyinsiz kafa gerek 25. Akında adı var, esmerin tadı var 26. Hem kel hem hodul 17

20 ELMALI MANİLERİ Avlumuzun günden yanını deldiler Koyun gibi, kuzu gibi avlumuza doldular Hani benim kızım nereye gitti diye sordular Ağlama gelin ağlama, bu gece misafirsin bize * Gel bak anası gel bak kızın gelin olmuş gidiyor Gel bak babası gel kızın gelin olmuş gidiyor Gel bak ağabeyi gel kızın gelin olmuş gidiyor Gel bak halası gel kızın gelin olmuş gidiyor * Biner atın iyisine Gider yolun goyusuna Selam edin dayısına Gız anam gınan gutlu olsun * Gız anası, gız anası Hani bunun öz anası Gızın gelin olmuş gidiyor Gız anam gınan kutlu olsun * Elmalı ya varayım Badem şeker alayım Sen gidersen git yarin Ben yerimde kalayım * İnciyim ezme beni Gerdana dizme beni Alacaksan al beni Hastayım üzme beni Dağda gezer bir keklik Kızlar giyer eteklik Sana bir mektup yazdım Selam dua hasretlik * Sandığımı açamam Gülden gömlek biçemem Padişah tahtını verse Ben yarimden geçemem * Kara kara kazanlar Kara yazı yazanlar Cennet yüzü görmesin Aramızı bozanlar * Çinko tabakta reçel Yarim burdan mı geçer Ağzım dilim söylemez Kalbimden neler geçer * Mavi yelek mor düğme Gayet girdin gönlüme O yar aklıma gelince Kan damlar yüreğime Has kargalar kargalar Ceviz dalını ırgalar Altın beşik dururken Gümüş beşik ırgalar * Saçımın teli sarı Çiçeğe kondu arı Kışa yaklaştık Ey ömrümün baharı * Elmalı baştan başa Sürmeler gider kaşa Keklik olmuş ötüyor Sekerler taştan taşa Karanfil eker misin Bal ile şeker misin Dünyada yaptıklarını Ahirette çeker misin * Urgan aldım dürümden Koyun gelir örümden Günde mektup gelir Ela gözlü yarimden * Bu dağlar yüce yüce Bağlansın uçtan uca Sana bir söz söyledim Sakın gitmesin güce * Mavi gömlekli yarim Beyaz bilekli yarim Nereye koyup gittin Gavur yürekli yarim * Ayna attım çayıra Şavkı vurdu bayıra İşitin ağalar beyler İşimiz döndü hayıra * Tarla da olur yaba Çobanlar giyer aba Darılma sen bu lafa Sevdiğin biraz kaba * Maşa şişeye benzer Şişe maşaya benzer Elmalı nın kızları Yapma bebeğe benzer 18

21 TARİHİ ELMALI YEŞİL YAYLA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan güreşleri tarihi olarak yurdumuzda Edirne Kırkpınar dan önce başlamış r. Ancak tanınma ve organizasyon olarak sonra gelir. Güreş tarihçesi Bölge Vakıf kayıtlarında "Toramanlar Vak " olarak bilinen Hicri 822, Rumi 1419 tarihli Nuh Çelebi'den gelen taşınmaz mal varlığı vak yerine birleş rilen bugünkü Yeşil Camii yerinde bulunan Musalla Çevrik diye mahallen anılan arazi, güreş çayırlığı olarak vakfiyesinde belir lmiş r. Elmalı bu geleneği en iyi sürdüren bölgelerimizden biridir. Günümüzde düğünlerde, hıdrellez şenliklerinde ve köylerimizde yapılan panayırlarda hala güreş geleneği sürdürülmektedir. Şu anda yaş arasındaki büyüklere sorulsa hepsi köy meydanlarında "kıl potor" ile güreş yap klarını söylerler. Güreşlerin bir başka yönü de, güreş yapılan yöre halkının maddi ve manevi desteği ile yörede bir çok eserlerin yapılmış olmasıdır. Tespitlere göre Elmalı'da güreş gelirleri ile Elmalı Lisesi 1. Kat yapımı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna katkı ve Spor Tesisleri gibi ya rımlar gerçekleş rilmiş r. Elmalı Güreşleri bir kültür ve sanat şenlikleri olarak sürmektedir. Güreşleri seyretmeye gelenler mehter takımının gösterilerini, akşamları sanatçıların verdiği halk konserlerini seyrederler. Eskiden seyirlik oyun olan "Hart Hart Deve'yi", zekir i ve orta oyunlarını izlemek için meydanı doldururlardı. Günümüzde ise, güreşler sırasında sempozyumlar, panayırlar düzenlenmektedir. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşleri genel olarak her yıl Eylül ayının ilk ha ası yapılır. Ancak çeşitli etkenlerle yaz aylarına da kaydırılmaktadır. Güreşlerin seremonisi: Kıspet giyen pehlivanlar kazan başına gelirler. Kazandaki yağ ile yağlanırlar. Pehlivanlar Kura ile eşlenir ve yan yana dizilirler. Cazgır salâvata başlar,maniler söyler. Bu esnada pehlivanlar çapraz olarak tutuşurlar. Davul zurna eşliğinde peşrev çekerler bu esnada halk tara ndan alkışlanırlar ve güreş başlar. Güreş pehlivanlardan biri galip gelene kadar devam eder. 19 Güreş manilerinden: Dünyaya geldik ayrı ayrı anadan Kimimiz Rumeli' den kimimiz Anadolu'dan Güreş yapanlara yardım eder Hazreti Yaradan Allah Allah illallah Türk Aslanlarına diyelim hep beraber Alkışlarla maşallah! Haydi Allah derman versin...

22 ''Küçük fakat samimi bir adımın, bu kadar büyük ve etkileyici bir sonuca vesile olduğunu görmekten kendi adıma da büyük bir gurur duyduğumu ifade etmeliyim. Bir harf, bir kelime, bir cümle, bütün bir karanlığa son verebilir. Türkiye'nin her köşesinde, ziyaret e ğim her ilde, bir okuma yazma kursuyla bir meslek edindirme kursuyla haya ciddi manada değişmiş nice kardeşimize şahit oldum. Umutsuzluğa düşmüş, çaresizliği kanıksamış, geleceğe ilişkin tüm hayalleri kaybolmuş nice hanım kardeşlerimizin, devam e ği kurslar sayesinde hayata sıkı sıkı sarıldığına tanık oldum. Evlerin şenlendiğini, yuvaların ısındığını, hanelerin aydınlandığını gördüm.'' ( Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi sayın Emine Erdoğan ın ''Ana Kız Okuldayız'' kampanyası konuşmasından ) 20

23 Torununuza mesaj mı yazmak istiyorsunuz? Yoksa gazete okumak mı? Tercihiniz okumaksa! Bu kurs sizin için... Ehliyet mi almak istiyorsunuz? İlköğretimi, liseyi, üniversiteyi bitirmek mi? O halde 2. kademe okuma yazma kurslarımıza katılın. Ana kız okuldayız Okuma yazma kampanyası kapsamında ücretsiz okuma yazma kurslarımız devam ediyor. 21

24 Sayın Valimizin Eşleri 2. kademe Okuma Yazma Kursunu bi ren bir vatandaşımıza belgesini ve ödülünü verirken ( Bu Kursiyer Ehliye ni aldı ve Açık İlköğre me devam ediyor. ) 22

25 İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri GÜLAY, Şube Müdürleri Tevfik KAHVECİ ve Muzaffer ŞAHİN Merkezimizi ziyaret ederek incelemelerde bulundular. 23

26 Kaymakamımız Mehmet Murat ÇEKMEN, Başsavcımız Hasan Onur DİNÇ ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Osman CANDEĞER Bilgisayar laboratuvarında inceleme yaparken 24

27 Yönetici ve Öğretmenlerimiz Kursiyerler ile 25

28 MERKEZİMİZDE AB DESTEĞİ İLE 3. BİN YIL ANNE BABA EĞİTİMİ PROJESİ UYGULANDI. Projenin Adı : Education for Parents of the 3 rd Millenium İli ve İlçesi :Antalya/Elmalı Proje Tutarı : 7.522,00 Proje Süresi :Bir yıl+ ikinci yıl yenileme ve bütçeleme Proje Başlama:01 Ağustos 2006 Proje Bitiş Tarihi:31 Temmuz 2007 Proje Özeti : Bu projenin ana fikri çocuk ve aile arasında iletişimin geliştirilmesi,iletişim yollarının araştırmak, aile çocuk iletişiminde meydana gelecek iletişim sorunlarının çözülmek, çocuk ve gençlerin psikolojik,sosyal, fiziksel, zihinsel olarak gelişimleri hakkında bilgi edinmek gelişimlerine yardımcı olmak,bu kriterler dikkate alınarak güvenli internet kullanımını sağlamak. olarak özetlenebilir. 26

29 Merkezimizde düzenlenen Aile Eğitim Seminerinden 28

30 Merkezimizde düzenlenen Yılsonu Makine Nakışları, Tığ Oyası, Elde Kurdele İşi Sergilerinin Açılış Töreninden 29

31 Merkez Yıl Sonu Ev Tekstili Sergisinden 30

32 Öğretmenlerimiz Bağlama Kursunda 32

33 Kaymakam Mehmet Murat ÇEKMEN, Belediye Başkanı Hüseyin Al ntaş, İlçe Milli Eği m Müdürü Osman CANDEĞER, Halk Eği m Müdürü Hilmi OLCA Aşçılık Kursu Belge Dağı m Töreninde 33

34 Halk Oyunları Kursundan 34

35 Merkezimizin Düzenlediği tarih ve doğa Gezilerinden 35

36 Merkezimizin Düzenlediği SBS Hazırlık Kursundan 36

37 Sayın Valimizin Eşleri Makine Nakışı kursunda inceleme yaparken 37

38 İlçe Tarım Müdürlüğünün düzenlediği Çiftçiler Yarışması Merkezimizde yapıldı. 38

39 Halk Eğitim Merkezimizin milli kültürümüzün yaygınlaşması, sevdirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlediği okullar arası Türkü Okuma 39

40 Merkezimizin organize ettiği İkbal Gürpınar ile TV programı için Elmalı Geleneksel Kına Gecesi Çekiminden 40

41 İlçe Milli Eği m Müdürlüğünce düzenlenen Bir bahar akşamı adlı şiir dinle si merkezimizde organize edildi. 41

42 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 42

43 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 43

44 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 44

45 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 45

46 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 46

47 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 47

48 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 49

49 B A Ş L I C A K U R S L A R I M I Z * Ev Tekstili * Web Tasarım * Arıcılık * Avcılık * Aile Eğitimi * Makine Nakışları * Pratik İngilizce * Aerobik * Takı Tasarım * Halk Oyunları * Aşçılık * SBS, ÖSS * Süt Sığırcılığı * Grafik Tasarım * Bağlama * Gitar * Hayvan Kesimi * Bilgisayar kullanımı * Bilgisayarlı Muhasebe * Kalorifer Ateşçiliği * Kantin ve Açık Alan İşletmeciliği * Okuma - Yazma (1. ve 2. Kademe) * Örtü Altı Sebzeciliği * Meyve Bahçelerinde Gübreleme * Budama ve daha onlarca kurs çeşidi, Ayrıntılar; ELMALI HALK EĞİTİM de Gelin, Görüşelim... 50

50 İ LETİŞİM: ELMALI HALK EĞİT İ M İ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞ Ü ADRES: KARYAĞDI MAHALLESİ 36 DAİRELER SOK.NO 35 ELMALI TELEFON: FAKS : E-POSTA :

51 Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü HALK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI SAHİBİ Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına Hilmi OLCA Merkez Müdürü HAZIRLAYAN Hilmi OLCA GRAFİK TASARIM Hilmi OLCA Yücel ÖZORAN İNCELEME KURULU Turgut BOZTAŞ Emin İÇÖZ Sabahat İNCİ Zeliha LÖK BASKI 2011

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 1) Açılış. 2) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2011 2012 Öğretim Yılı faaliyetleri ile

Detaylı

Antalya Hakkında Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya şehrinin aynı ismi taşıyan merkez ilçesidir. Antalya, Türkiye nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Doğası, palmiyelerle sıralanmış bulvarları,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER

2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER 2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER -Açık Lise Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı. Açık Liseye yeni kayıt yaptıran ve halen kaydı olup kayıt yenileyen öğrenciler için 30.10.2013 tarihinde

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya D E M R E DEMRE DEMRE Demre Myra Antik Kenti 259 A L T I N C I B Ö L Ü M 260 D E M R E 4. DEMRE 1. Tarihçesi Myra (Demre) her zaman Likya nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinir. Şehrin M.Ö.5.yy

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 201-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Uzunköprü - 201 2/1 KURUMUN ADI : Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi ADRESİ : Mescit Mahallesi / Keşan

Detaylı

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile GAZİOSMANPAŞA DA BU RAMAZAN ÇOK ÖZEL Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile Ramazan ın coşkusunu, heyecanını ve sevincini birlikte yaşayalım. Ramazan

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

www.egirdiruygulamaoteli.com Sayfa 1

www.egirdiruygulamaoteli.com Sayfa 1 Otelimiz kendine özgü atmosferiyle okulumuzda verilen kaliteli eğitimin sonucunda oluşan ürünü, siz saygıdeğer misafirlerimize öğrencilerimiz aracılığı ile sunmaktan mutluluk duymaktayız. www.egirdiruygulamaoteli.com

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

01.09.2013-04/02-2014TARİHLERİ ARASI İLÇEMİZ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE AÇILAN GENEL KURSLARLA İLGİLİ BİLGİLER

01.09.2013-04/02-2014TARİHLERİ ARASI İLÇEMİZ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE AÇILAN GENEL KURSLARLA İLGİLİ BİLGİLER 01.09.2013-04/02-2014TARİHLERİ ARASI İLÇEMİZ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ NCE AÇILAN GENEL LARLA İLGİLİ BİLGİLER (Tablo -1) SIRA UN ADI İYER Seminer 2 60 27 87 27 1. Kademe Okuma Yazma Kursu ve 1.Kademe STS 2.

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

BEYŞEHİR BELEDİYESİ BEYFOT 4. ULUSAL FOTOĞRAFÇILAR BULUŞMASI FOTOMARATONU

BEYŞEHİR BELEDİYESİ BEYFOT 4. ULUSAL FOTOĞRAFÇILAR BULUŞMASI FOTOMARATONU BEYŞEHİR BELEDİYESİ BEYFOT 4. ULUSAL FOTOĞRAFÇILAR BULUŞMASI FOTOMARATONU 17 18 19 Haziran 2011 Yazı ve Fotoğraflar: Müge Kuday, Haziran 2011 Fotoğraf Sanatı Kurumu ndan (FSK) bir grup, 18 Haziran 2011

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) f EXPO T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü lüf k Sırvmav'ntn Yüzüncü Yılı Sayı : 65543643-1507 M Konu : 2013 Yılı Müzeler Günü 3.Q./04/2014 ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

SADİ YAVER ATAMAN. Krokus 3 C agrandizörü FOK banyoları. Siyah-Beyaz. Fotoğraf Yarışması. Birincilik Ödülü (Kâzım Zâim)

SADİ YAVER ATAMAN. Krokus 3 C agrandizörü FOK banyoları. Siyah-Beyaz. Fotoğraf Yarışması. Birincilik Ödülü (Kâzım Zâim) SADİ YAVER ATAMAN Krokus 3 C agrandizörü FOK banyoları Siyah-Beyaz Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü (Kâzım Zâim) 04/06/1929 TEĞMEN, 1940? 1968 Kızları Güvenay ve Sevinç ile Folklor Kurumu THM Grubu

Detaylı

DAMLA PROJESİ 29 MART 3 NİSAN 2015 HATAY PROGRAM AKIŞI. Hep birlikte Bakanlıkta yemek yenecek

DAMLA PROJESİ 29 MART 3 NİSAN 2015 HATAY PROGRAM AKIŞI. Hep birlikte Bakanlıkta yemek yenecek DAMLA PROJESİ 29 MART 3 NİSAN 2015 HATAY PROGRAM AKIŞI 1.GÜN 29 MART 2015 PAZAR... -11:00 : Bakanlıkta Toplanma Aşti ve Havaalanından misafirlerimizin, Bakanlığa ulaşımı sağlanacak. 12:15-13:00 : Öğle

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi)

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

w w w. t i l m e n b i b e r. c o m

w w w. t i l m e n b i b e r. c o m www.tilmenbiber.com Mutluluk veren lezzetleri, hayatınıza tat katsın diye üretiliyor; İslahiye nin biber ve salça sektöründe büyüyen lezzet markası Tilmen Biber, hayatımıza mutluluk katan bu lezzetleri

Detaylı

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 10 Mayıs 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Çamlıdere

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ?

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? 78 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip Gürcistan, bir Güney Kafkasya ülkesi. Güney batısında Türkiye ile sınır komşusu olan Gürcistan, okuma yazma oranının yüksek olması

Detaylı

IV. BÖLÜM ANTALYA İLİ

IV. BÖLÜM ANTALYA İLİ IV. BÖLÜM ANTALYA İLİ Antalya Adı Helenistik Dönemde Bergama kralı II. Attalos (İ.Ö. 159-138), bölgenin stratejik dönemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurmuştur. Kent, kurucusunun adından

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR

BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR RESİMDEKİ ATATÜRK Gözlerin mavi mavi, Saçların sarı sarı, Candan severler seni. Bütün Türk çocukları, Karanfil, zambak, mine, Senin için toplarız. Öpücükler yollarız, Sınıftaki

Detaylı

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ Y Ü Z LE ŞM E LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ 17 26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan tanbul daki tarihi güzelliklerin değerine değer

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

3 ÜNCÜ PİYADE EĞİTİM TUGAYI 58 İNCİ PİYADE EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI BURDUR

3 ÜNCÜ PİYADE EĞİTİM TUGAYI 58 İNCİ PİYADE EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI BURDUR 3 ÜNCÜ PİYADE EĞİTİM TUGAYI 58 İNCİ PİYADE EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI BURDUR 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: 58 inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Burdur da bulunmaktadır. Burdur şehirlerarası otobüs

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim

Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim 1 Antalya Akseki AKSEKİ MEZBAHANESİ UZUNYOL BULVAR MEVKİİ / AKSEKİ 0242 678 1008 2 Antalya Alanya Eşgilik Düğün salonu kurban

Detaylı

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU Son dönemlerde özellikle başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın seçim sonrası başlattığı balkon konuşmasının bir benzerini Arhavi Belediye başkanı

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Belediyemizin çok yönlü sosyal birimi olarak 2008 yılında çeşitli aktiviteler ve hizmetlerle çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Mavi bayraklı plajları, pırıl pırıl denizi, yemyeşil doğası ile Ege'nin cennet köşesi Özdere Orta mahalle... zmir'in Menderes ilçesine bağlı şirin bir turizm beldesi olan Özdere orta mahalle batısında

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

İŞ TAKVİMİ ORTAK YAZILI TARİHLERİ(1.YAZILILAR) DERSLER UYGULANACAK SINIFLAR TARİHLER TÜRKÇE 4,5,6,7,8 3.11.2014 MATEMATİK 4,5,6,7,8 4.11.2014 FEN VE TEKNOLOJİ 4,5,6,7,8 5.11.2014 SOSYAL BİLGİLER 4,5,6,7

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

... AKSEKİ ... AKSEKİ. Dünden Bugüne Antalya

... AKSEKİ ... AKSEKİ. Dünden Bugüne Antalya A K S E K İ AKSEKİ AKSEKİ 245 A L T I N C I B Ö L Ü M 246 A K S E K İ 1 AKSEKİ* 1 Tarihi Eski adı Marla olan Akseki ilçesi 1286 yılında Toroslar üzerinde kurulmuştur Marla sanıldığının aksine Arapça bir

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 65 YAŞ ÜSTÜ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİMİZ 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Müstecep, Vakıfiğdemir ve Deliler Mahallelerine gidip, ihtiyaç

Detaylı

SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR. Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş (Temel Adp)

SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR. Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş (Temel Adp) ESENLER HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS LİSTESİ Kurslar (Tam Liste) Halk eğitim merkezimizde verilen kurslar tam liste şeklinde verilmiştir. Bu liste alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Kurslara başvurmak için

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Batıkent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ne zaman açılmıştır? Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 5 şubede toplam 170 kız öğrenci ile eğitim/öğretim hayatına

Detaylı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 2012-2013 Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapanış töreni Hatay Kültür Merkezi nde geniş

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı