Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.elmalihem.meb.k12.tr Tel:0 242 6182444 2414"

Transkript

1 Tel:

2 E L M A L I HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ H A L K E Ğ İ T İ M İ Ç A L I Ş M A L A R I

3

4 Ç a lı ş m a d a n, ö ğ r e n m e d e n, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler, önce şereflerini sonra hürriyetlerini daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

5

6

7 Hizmet Binamız 9

8 Halk Eği m Merkezleri her yaştan insana ilgi alanlarına göre ih yaç duyduğu eği min verildiği kurumlardır. Merkezimizde bu amaca uygun olarak insanımızın gelişiminin sağlanması, nitelikli hale gelmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasına yönelik genel ve mesleki kurslar açılmaktadır. Hedefimiz merkezimizi tanıtarak Halk Eği mini her eve ulaş rmak, her Elmalılının haya nın bir döneminde, merkezimizden en az bir kurs almasını sağlamak r. Böylece kişisel gelişimini tamamlayarak topluma katkıda bulunacak r. Bu kitapçık Merkezimiz tara ndan açılan kurslar ve etkinliklerin tanı mı için hazırlanmış r. Bütün insanlarımızı kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum. Hilmi OLCA Elmalı Halk Eği m Merkezi Müdürü 7

9 Halk Eği mi, örgün eği mle birlikte eği m sistemimizin iki ana kolunu oluşturmaktadır. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, örgün eği m kurumlarında verilen bilgilerin kısa sürede değişmesine ve geçersiz kalmasına yol açmaktadır. Ayrıca bireylerin kendini geliş rme, yeni meslekler edinme ve boş zamanlarını değerlendirme ih yaçları vardır. Halk Eği mi Merkezleri işte bu ih yacı karşılayan kurumlarımızdır. Ben Halk Eği mi Merkezimizin etkinliklerinin bu kitapçık ile daha çok tanı lacağını ve daha çok insanımızın kurslarımıza ka larak kendine ve topluma yararlı olacağını umuyorum. Osman CANDEĞER Elmalı İlçe Milli Eği m Müdürü

10 Halk Eği mi günümüzde çok geniş anlamları barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyleri, kısa süreli mesleki eği mden geçirerek tüke ci değil üre ci olmalarına, kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak, bir işkolunda iş bulmalarını sağlamak, halkın tamamını okur yazar hale ge rmek, hobi oluşturmak, el becerilerini geliş rmek, güzel sanatları sevdirmek ve icra etmek Halk Eği m Merkezlerimizin amaçları arasındadır. Halk Eği m Merkezimiz bu amaçları gerçekleş rmek için bir çok kurs ve faaliyetler yapmaktadır. Bu kitapçık bu çalışmaların tanı mında önemli bir araç olacak r. Bütün vatandaşlarımızı faaliyetlere ka lmaya çağırıyorum. Selam ve saygılarımla Mehmet Murat ÇEKMEN KAYMAKAM 5

11 V İ Z Y O N U M U Z Halk eğitiminde aranır bir kurum, ilçede etkin bir eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak. M İ S Y O N U M U Z Elmalı ve çevresindeki bütün bireylere ulaşarak yeterli ve kaliteli eğitim hizmeti vererek istihdama katkıda bulunmak, İnsanımızın sosyal, kişisel ve mesleki gelişimini destekleyerek refah ve mutluluğunda paydaş bir merkez oluşturmak. 8

12 ELMALI ADI NEREDEN GELİYOR? Elmalı ya varayım Badem şeker alayım Sen gidersen git yarim Ben yerimde kalayım İlçe sıra ile "Kabala, Amellas/Amelia, Almalı/Elmalu" isimlerini almış olup, bu isimlerin nereden kaynaklandığına dair kesin bir delil yoktur. Ancak Kabala isminin antik dönemde yörede yaşayan Kabalis lerin ülkesi anlamına geldiği sanılmaktadır. Amellas/Amelia adı Likya birlik sikkelerinde geçmektedir. Türkler Teke yöresine 12. Yüzyıl başlarından itibaren yerleşmişler ve şehrin adı Türkçe söylenişe uygun olarak zamanla Almalı/ Elmalı olarak değişmiştir. Şehrin ismi bütün Osmanlı kayıtlarında Elmalı olarak geçmektedir. 10

13 Dost illerinin menzili key âli göründi Derd i dile derman olan Elmalı göründi Niyazi Mısri ELMALI NIN TARİHİ İlçemiz tarihi M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda yaşamış olan Likyalı'lar ile başlar. Bu devirlere ait mezarlarda yapılan kazı ve incelemeler Likyalı'ların bir Asya Kavmi olduğunu göstermektedir. Likya olarak anılan bölge, Pers, Roma, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçukluları, Teke Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu yöne minde kalmış r. Elmalı, Likya ile Akdeniz uygarlıkları arasında kurulan A k Delos birliğinin önemli şehirlerdendir. İlçede bir çok medeniyet iç içe yaşamış r. Bozhüyük ve Bayındır Köyünden çıkar lan eserler Kızılbel deki Mezar Resimleri, Yapraklı Köyündeki Kaya Resimleri ve Yüzyılın Hazinesi olarak değerlendirilen An k Sikkeler, Elmalı Dağı eteğinde bulunan Naldöken mevkiindeki İskender Yolu bunun en güzel örnekleridir. Doğuda Bozhüyük köyünde Karataş'ta, ba da Hacı Musalar köyü höyüğünde yapılan kazılar bölgenin Bronz Çağdan bu yana iskan edildiğini göstermektedir. Elmalı nın bilinen tarihi Tekeoğulları ile başlar. 12. yüzyılda akıncılarla başlayan fe h hareke, Anadolu Selçukluları tara ndan yerleş rilen ve yöreye adlarını veren Tekeli Türk boyları ile tamamlanmış r. Osmanlı Devrinin ilk yıllarında Elmalı, Antalya Eyale ne bağlı Teke Livasının merkezi olmuş, idare merkezinin Antalya'ya alınmasına rağmen, Sancak beyleri bu bölgeyi yaylak olarak kullanmaları ilçeyi sürekli canlı tutmuştur. Nitekim Evliya Çelebi Elmalı yı Teke Beylerinin tah olarak adlandırır. Elmalı, Bir çok Selçuklu ve Osmanlı Eserine de sahip r. El Yazması Kitaplar, Kesik Minare, Ömer Paşa Camii, Hamamlar ve Ahşap Konaklar yılında Belediye kurulmuş 1904 Yılında da İlçe olmuştur li yıllara kadar Teke yöresinin önemli bir caret ve kültür merkezidir. Elmalı, turizmin özellikle kıyılarda gelişmesi ve Antalya Finike, Korkuteli Fethiye yollarının açılması ile gelişimi duraklamış r. Elmalı geçmişte tarım ve hayvan ürünlerinin yöresel pazarı olduğu gibi burada pamuklu bezler dokunur, dericilik, demircilik ve helvacılık da yapılırdı yüzyıl sonunda ilçede 20 cami, 3 Rum,1 Ermeni kilisesi, 5 hamam, 3 han bulunuyordu yılında ken n nüfusu 10 bin civarında idi.(bugün 14700) Elmalı, Cumhuriye en sonra 1940 yılında çıkan bir yangınla tamamen yanmış ve yeniden imar edilmiş r. 11

14 COĞRAFYASI Be yarenler neleyeyim nideyim Yine Elmalı yı özledi bu can Mevlam yol verirse yine gideyim Cennet-i ala ya benzer o mekan Kulalı Mustafa Nuzuli Elmalı İlçesi Antalya İlinin 110 km batısında Teke Platosunun orta bölümünde m. rakımlı Elmalı ovasının kuzey kenarında Elmalı dağının(2503m) eteğinde kurulmuştur. Elmalı 30 derece Doğu boylamı, 36,5 derece Kuzey enlemi üzerindedir.yüzölçümü 1594 km2.'dir. Şehir merkezinin bulunduğu yer Pınarbaşı kaynağının çıktığı bir vadi köküdür. Ova Torosların kolu olan Beydağları,Susuz Dağ, Akdağlar ve Elmalı dağları ile çevrilidir. Beydağları üzerinde bulunan Kızlar Sivrisi (3070 m) Batı Akdeniz bölümünün en yüksek tepesidir. Elmalı Ovası İki bölümde incelenir. Bunlar; Elmalı ve Müğren ovalarıdır.oluşum bakımından tektonik-karstik ovalardır.ova içinde pek çok düdenler vardır. En büyükleri Elmalı ve Yakaçiftlik düdenleridir. Başlıca su kaynakları Pınarbaşı, Kazanpınar, Uçarsu, Karapınar, Yarsıyan Pınar,Kırkpınar Gökpınar, Öküzgözü. En önemli akarsuları Eskihisar deresi ve Akçay dır. Eskihisar deresi Yapraklı kaynakları ile kar ve yağmur sularından beslenir. Akçay ise Gömbe beldesinde bulunan Uçarsu kaynaklarından beslenir. Akarsuları düzenli bir rejim göstermez. Ova içinde Avlan, Karagöl ve Müğren göl çanakları olmakla birlikte Karagöl ve Müğren gölleri DSİ tarafından tarıma açılarak kurutulmuştur. Avlan gölünü Akçay ile kar ve yağmur suları besler. Göller Karstik göllerdir.kaş Çiftliği olarak adlandırılan ovanın güney bölümüne Çayboğazı barajı yapılmıştır. İlçe Akdeniz Bölgesinde olmasına rağmen Akdeniz iklimi görülmez. Akdeniz dağ iklimi ile Kara iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir. Kışları yağışlıdır. Yağışlar yağmur şeklinde olmakla birlikte kar şeklinde de görülebilir. İlkbaharda kırk ikindi yağmurları görülür. Yazları kurak geçer. Elmalı nın denize kuş uçumu 50 km gibi bir mesafesi olmasına rağmen rakımı yüksek olduğu için, ısı ortalamasındaki sahil yayla etkileşmesi açıkça kendini gösterir. Yazları serin geçer.bu nedenle birçok kişi yazlık olarak sahilden Elmalı ya çıkar.rüzgarlar yer şekillerine uygun olarak Güneybatı kuzeydoğu yönlüdür.lodos ve poyraz en çok görülen rüzgarlardır. Bitki örtüsü ormanlar çalılıklar ve bozkırdır.ormanlarda sedir, ardıç, kızılçam, pinar, ve meşe hakimdir.sedir ve Ardıç ormanları dünyada en iyi korunan ormanlar olarak bilinmektedir.tekke Köyü Dur dağı vadisinde bulunan Aslan Ardıç 1700, Katran Bölükte bulunan Koca Katran 2000 yaşındadır.orman örtüsünün yok edildiği alanlarda çalılık ve garig türleri görülür.yükseklerde bozkır ve çayırlar vardır. Buranın karakteristik bitki örtüsü geven, kekik ve dağ çaylarıdır. 12

15 Elmalı ya nasıl ulaşılır? Elmalı Karayolu ile Antalya dan 110 km, Finike den 65 km, Fethiye den 108 km dir. Antalya havalimanına 125 km mesafededir. Antalya, Kaş ve Finike den düzenli otobüs seferleri vardır. 13

16 KURS VERİLERİ Kurs Türü Açılan Kurs Kayısı 2009 / 2010 ÖĞRETİM YILI 2010 / 2011 ÖĞRETİM YILI BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE ARTIŞ ORANI % Açılan Kursiyer Sayısı Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kurs Kursiyer Okuma yazma 1. Kademe Okuma yazma 2. Kademe Genel ve meslek kursları Toplam

17 ELMALI NIN NÜFUSU VE NÜFUS YAPISI İlçenin 49 köyü, 2 beldesi (Akçay ve Yuva) olup toplam nüfusu 2010 nüfus tespi ne göre 'dıir. Bu nüfusun sı İlçe merkezinde yaşar. Elmalı nın nüfus yapısı incelendiğinde Yöre de yaklaşık 1000 yıldan beri Türk Oğuz boylarının yerleş ği yöredeki köy adlarından (Avşar, Bayındır, Bayat, Müğren, Yuva, Eğmir, Ahatlı, Beyler) anlaşılır.cumhuriye n ilk yıllarında Balkanlardan gelen göçmenlerin ve daha sonraki yıllarda Doğu Anadolu dan gelenlerin bölgeye yerleş rildiği görülür.yine Mübadele anlaşması ile yerleşik bulunan Rumlar Yunanistan a gönderilmiş r sonrasında da kuraklık, geçim sıkın sı ve daha iyi yaşama arzusu ile halkın bir bölümü Antalya ve kıyı bölgelere göç etmiş r. Bundan dolayı da İlçe Nüfusu yerinde saymış, ha a köylerde nüfus azalmış r. 15

18 ELMALI TÜRKÜLERİ 1- KIZIN ADI DUDU 2- GİRİTLİNİN ÇARDAĞINDA ÜZÜM VAR 3- EREN DE YAYLASINDA 4- PENCEREDEN EL EDER 5- ARABACI ARABANI DÜZDEN ÇEK 6- AK ÇEŞMEDEN SULAR İÇTİM KANMADIM(SİNANOĞLU ZEYBEĞİ) 7- BUDARIM BAĞLAR BUDARIM 8- DERELERDE OLUR ÇAMLI SÖĞÜDÜ(HIZIR PAŞA SEMAHI) 9- KOMŞUNUN ADI 10- ŞU KARŞIDAN YAR GELİYOR 11- ELMALI SAZ HAVASI 12- ADİLEMİN ÜÇ BONCUKLU HASIRI 13- MEŞELİDİR ENGİN DAĞLAR MEŞELİ 14- KIZILCIKLAR ÇİÇEK AÇTI 15- EV YAPTIRDIM DABANDAN 16 YUMURTANIN KULPU YOK 16

19 ELMALI ATASÖZLERİ 1. Köy çoğalmaz söz çoğalır 2. Yokluk çekiş artırır varlık cilve cümbüş arttırır 3. Gümüşten arı, sudan duru 4. Yemek ile dost olan daim küs gezer 5. Akıllı düşünürken, deli işini yapar 6. Parayı koynuna, karıyı kaynına emanet et 7. Karı ile koca arasına çardak kurulmaz 8. Acıkan gelir geciken gider 9. Ağrımadık başına çelgi vurma 10. Hazıra hanık, pişmişe katık 11. Babasının mezarı senin şehrinde değilse kefil olma 12. Paran çoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol 13. Vardığın yer tuz ile kurum 14. Verin yesin örtün uyusun 15. Gündüz ilahide, gece ferahide 16. Gündüz külahlı, gece silahlı 17. Harmanda dirgen yiyen sıpa, bir daha gelmez sapa 18. Zenginin baştan çıkaranı fakirin öleni duyulmaz 19. Kara yümeden, hıra yemeden almaz 20. Hanım dilenir el beğenir 21. Otuzuna kadar deliliğini, kırkına kadar zenginliğini belli etmeyenin sen seyreyle rezilliğini 22. Saçak altı kurudur, misafirin yoludur 23. Lafa gelince hopa, işe gelince sıpa 24. Evinsiz lafa, beyinsiz kafa gerek 25. Akında adı var, esmerin tadı var 26. Hem kel hem hodul 17

20 ELMALI MANİLERİ Avlumuzun günden yanını deldiler Koyun gibi, kuzu gibi avlumuza doldular Hani benim kızım nereye gitti diye sordular Ağlama gelin ağlama, bu gece misafirsin bize * Gel bak anası gel bak kızın gelin olmuş gidiyor Gel bak babası gel kızın gelin olmuş gidiyor Gel bak ağabeyi gel kızın gelin olmuş gidiyor Gel bak halası gel kızın gelin olmuş gidiyor * Biner atın iyisine Gider yolun goyusuna Selam edin dayısına Gız anam gınan gutlu olsun * Gız anası, gız anası Hani bunun öz anası Gızın gelin olmuş gidiyor Gız anam gınan kutlu olsun * Elmalı ya varayım Badem şeker alayım Sen gidersen git yarin Ben yerimde kalayım * İnciyim ezme beni Gerdana dizme beni Alacaksan al beni Hastayım üzme beni Dağda gezer bir keklik Kızlar giyer eteklik Sana bir mektup yazdım Selam dua hasretlik * Sandığımı açamam Gülden gömlek biçemem Padişah tahtını verse Ben yarimden geçemem * Kara kara kazanlar Kara yazı yazanlar Cennet yüzü görmesin Aramızı bozanlar * Çinko tabakta reçel Yarim burdan mı geçer Ağzım dilim söylemez Kalbimden neler geçer * Mavi yelek mor düğme Gayet girdin gönlüme O yar aklıma gelince Kan damlar yüreğime Has kargalar kargalar Ceviz dalını ırgalar Altın beşik dururken Gümüş beşik ırgalar * Saçımın teli sarı Çiçeğe kondu arı Kışa yaklaştık Ey ömrümün baharı * Elmalı baştan başa Sürmeler gider kaşa Keklik olmuş ötüyor Sekerler taştan taşa Karanfil eker misin Bal ile şeker misin Dünyada yaptıklarını Ahirette çeker misin * Urgan aldım dürümden Koyun gelir örümden Günde mektup gelir Ela gözlü yarimden * Bu dağlar yüce yüce Bağlansın uçtan uca Sana bir söz söyledim Sakın gitmesin güce * Mavi gömlekli yarim Beyaz bilekli yarim Nereye koyup gittin Gavur yürekli yarim * Ayna attım çayıra Şavkı vurdu bayıra İşitin ağalar beyler İşimiz döndü hayıra * Tarla da olur yaba Çobanlar giyer aba Darılma sen bu lafa Sevdiğin biraz kaba * Maşa şişeye benzer Şişe maşaya benzer Elmalı nın kızları Yapma bebeğe benzer 18

21 TARİHİ ELMALI YEŞİL YAYLA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan güreşleri tarihi olarak yurdumuzda Edirne Kırkpınar dan önce başlamış r. Ancak tanınma ve organizasyon olarak sonra gelir. Güreş tarihçesi Bölge Vakıf kayıtlarında "Toramanlar Vak " olarak bilinen Hicri 822, Rumi 1419 tarihli Nuh Çelebi'den gelen taşınmaz mal varlığı vak yerine birleş rilen bugünkü Yeşil Camii yerinde bulunan Musalla Çevrik diye mahallen anılan arazi, güreş çayırlığı olarak vakfiyesinde belir lmiş r. Elmalı bu geleneği en iyi sürdüren bölgelerimizden biridir. Günümüzde düğünlerde, hıdrellez şenliklerinde ve köylerimizde yapılan panayırlarda hala güreş geleneği sürdürülmektedir. Şu anda yaş arasındaki büyüklere sorulsa hepsi köy meydanlarında "kıl potor" ile güreş yap klarını söylerler. Güreşlerin bir başka yönü de, güreş yapılan yöre halkının maddi ve manevi desteği ile yörede bir çok eserlerin yapılmış olmasıdır. Tespitlere göre Elmalı'da güreş gelirleri ile Elmalı Lisesi 1. Kat yapımı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna katkı ve Spor Tesisleri gibi ya rımlar gerçekleş rilmiş r. Elmalı Güreşleri bir kültür ve sanat şenlikleri olarak sürmektedir. Güreşleri seyretmeye gelenler mehter takımının gösterilerini, akşamları sanatçıların verdiği halk konserlerini seyrederler. Eskiden seyirlik oyun olan "Hart Hart Deve'yi", zekir i ve orta oyunlarını izlemek için meydanı doldururlardı. Günümüzde ise, güreşler sırasında sempozyumlar, panayırlar düzenlenmektedir. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşleri genel olarak her yıl Eylül ayının ilk ha ası yapılır. Ancak çeşitli etkenlerle yaz aylarına da kaydırılmaktadır. Güreşlerin seremonisi: Kıspet giyen pehlivanlar kazan başına gelirler. Kazandaki yağ ile yağlanırlar. Pehlivanlar Kura ile eşlenir ve yan yana dizilirler. Cazgır salâvata başlar,maniler söyler. Bu esnada pehlivanlar çapraz olarak tutuşurlar. Davul zurna eşliğinde peşrev çekerler bu esnada halk tara ndan alkışlanırlar ve güreş başlar. Güreş pehlivanlardan biri galip gelene kadar devam eder. 19 Güreş manilerinden: Dünyaya geldik ayrı ayrı anadan Kimimiz Rumeli' den kimimiz Anadolu'dan Güreş yapanlara yardım eder Hazreti Yaradan Allah Allah illallah Türk Aslanlarına diyelim hep beraber Alkışlarla maşallah! Haydi Allah derman versin...

22 ''Küçük fakat samimi bir adımın, bu kadar büyük ve etkileyici bir sonuca vesile olduğunu görmekten kendi adıma da büyük bir gurur duyduğumu ifade etmeliyim. Bir harf, bir kelime, bir cümle, bütün bir karanlığa son verebilir. Türkiye'nin her köşesinde, ziyaret e ğim her ilde, bir okuma yazma kursuyla bir meslek edindirme kursuyla haya ciddi manada değişmiş nice kardeşimize şahit oldum. Umutsuzluğa düşmüş, çaresizliği kanıksamış, geleceğe ilişkin tüm hayalleri kaybolmuş nice hanım kardeşlerimizin, devam e ği kurslar sayesinde hayata sıkı sıkı sarıldığına tanık oldum. Evlerin şenlendiğini, yuvaların ısındığını, hanelerin aydınlandığını gördüm.'' ( Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi sayın Emine Erdoğan ın ''Ana Kız Okuldayız'' kampanyası konuşmasından ) 20

23 Torununuza mesaj mı yazmak istiyorsunuz? Yoksa gazete okumak mı? Tercihiniz okumaksa! Bu kurs sizin için... Ehliyet mi almak istiyorsunuz? İlköğretimi, liseyi, üniversiteyi bitirmek mi? O halde 2. kademe okuma yazma kurslarımıza katılın. Ana kız okuldayız Okuma yazma kampanyası kapsamında ücretsiz okuma yazma kurslarımız devam ediyor. 21

24 Sayın Valimizin Eşleri 2. kademe Okuma Yazma Kursunu bi ren bir vatandaşımıza belgesini ve ödülünü verirken ( Bu Kursiyer Ehliye ni aldı ve Açık İlköğre me devam ediyor. ) 22

25 İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri GÜLAY, Şube Müdürleri Tevfik KAHVECİ ve Muzaffer ŞAHİN Merkezimizi ziyaret ederek incelemelerde bulundular. 23

26 Kaymakamımız Mehmet Murat ÇEKMEN, Başsavcımız Hasan Onur DİNÇ ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Osman CANDEĞER Bilgisayar laboratuvarında inceleme yaparken 24

27 Yönetici ve Öğretmenlerimiz Kursiyerler ile 25

28 MERKEZİMİZDE AB DESTEĞİ İLE 3. BİN YIL ANNE BABA EĞİTİMİ PROJESİ UYGULANDI. Projenin Adı : Education for Parents of the 3 rd Millenium İli ve İlçesi :Antalya/Elmalı Proje Tutarı : 7.522,00 Proje Süresi :Bir yıl+ ikinci yıl yenileme ve bütçeleme Proje Başlama:01 Ağustos 2006 Proje Bitiş Tarihi:31 Temmuz 2007 Proje Özeti : Bu projenin ana fikri çocuk ve aile arasında iletişimin geliştirilmesi,iletişim yollarının araştırmak, aile çocuk iletişiminde meydana gelecek iletişim sorunlarının çözülmek, çocuk ve gençlerin psikolojik,sosyal, fiziksel, zihinsel olarak gelişimleri hakkında bilgi edinmek gelişimlerine yardımcı olmak,bu kriterler dikkate alınarak güvenli internet kullanımını sağlamak. olarak özetlenebilir. 26

29 Merkezimizde düzenlenen Aile Eğitim Seminerinden 28

30 Merkezimizde düzenlenen Yılsonu Makine Nakışları, Tığ Oyası, Elde Kurdele İşi Sergilerinin Açılış Töreninden 29

31 Merkez Yıl Sonu Ev Tekstili Sergisinden 30

32 Öğretmenlerimiz Bağlama Kursunda 32

33 Kaymakam Mehmet Murat ÇEKMEN, Belediye Başkanı Hüseyin Al ntaş, İlçe Milli Eği m Müdürü Osman CANDEĞER, Halk Eği m Müdürü Hilmi OLCA Aşçılık Kursu Belge Dağı m Töreninde 33

34 Halk Oyunları Kursundan 34

35 Merkezimizin Düzenlediği tarih ve doğa Gezilerinden 35

36 Merkezimizin Düzenlediği SBS Hazırlık Kursundan 36

37 Sayın Valimizin Eşleri Makine Nakışı kursunda inceleme yaparken 37

38 İlçe Tarım Müdürlüğünün düzenlediği Çiftçiler Yarışması Merkezimizde yapıldı. 38

39 Halk Eğitim Merkezimizin milli kültürümüzün yaygınlaşması, sevdirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlediği okullar arası Türkü Okuma 39

40 Merkezimizin organize ettiği İkbal Gürpınar ile TV programı için Elmalı Geleneksel Kına Gecesi Çekiminden 40

41 İlçe Milli Eği m Müdürlüğünce düzenlenen Bir bahar akşamı adlı şiir dinle si merkezimizde organize edildi. 41

42 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 42

43 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 43

44 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 44

45 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 45

46 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 46

47 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 47

48 BASINDA ELMALI HALK EĞİT İ M MERKEZİ 49

49 B A Ş L I C A K U R S L A R I M I Z * Ev Tekstili * Web Tasarım * Arıcılık * Avcılık * Aile Eğitimi * Makine Nakışları * Pratik İngilizce * Aerobik * Takı Tasarım * Halk Oyunları * Aşçılık * SBS, ÖSS * Süt Sığırcılığı * Grafik Tasarım * Bağlama * Gitar * Hayvan Kesimi * Bilgisayar kullanımı * Bilgisayarlı Muhasebe * Kalorifer Ateşçiliği * Kantin ve Açık Alan İşletmeciliği * Okuma - Yazma (1. ve 2. Kademe) * Örtü Altı Sebzeciliği * Meyve Bahçelerinde Gübreleme * Budama ve daha onlarca kurs çeşidi, Ayrıntılar; ELMALI HALK EĞİTİM de Gelin, Görüşelim... 50

50 İ LETİŞİM: ELMALI HALK EĞİT İ M İ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞ Ü ADRES: KARYAĞDI MAHALLESİ 36 DAİRELER SOK.NO 35 ELMALI TELEFON: FAKS : E-POSTA :

51 Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü HALK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI SAHİBİ Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına Hilmi OLCA Merkez Müdürü HAZIRLAYAN Hilmi OLCA GRAFİK TASARIM Hilmi OLCA Yücel ÖZORAN İNCELEME KURULU Turgut BOZTAŞ Emin İÇÖZ Sabahat İNCİ Zeliha LÖK BASKI 2011

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

Molaİyi Yolculuklar Dileriz

Molaİyi Yolculuklar Dileriz Sizden sonraki yolcularımızında okuyabilmesi için lütfen almayınız Molaİyi Yolculuklar Dileriz Ücretsizdir 2012 Sayı: 3 Ecdadı osmanlı Fatih Sultan Mehmed Her rengi fazlasıyla barındıran kent Kahramanmaraş

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Eko yaşam. Elmalı. Defneli SANAYI LIFE. Amazonlar. İlim irfan diyarı. Organik tarım için savaşıyorlar

Eko yaşam. Elmalı. Defneli SANAYI LIFE. Amazonlar. İlim irfan diyarı. Organik tarım için savaşıyorlar SANAYI LIFE Yıl:2 Sayı:5 MAYIS-HAZİRAN 2014 Sürdürülebilir yaşama örnek Ekokent projesi sahibi Nilüfer Belediyesi Başkanı MUSTAFA BOZBEY İlim irfan diyarı Elmalı Organik tarım için savaşıyorlar Defneli

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

Ben, sizleri Afyonkarahisarımızla buluşturan Arzu Özdemir Hanımefendiye teşekkür ediyor, hepinize sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum.

Ben, sizleri Afyonkarahisarımızla buluşturan Arzu Özdemir Hanımefendiye teşekkür ediyor, hepinize sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Sevgili çocuklar, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kazanıldığı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklar biz Afyonkarahisarlılar için gurur kaynağıdır. Sizleri Afyonkarahisar da ağırlamak bizim için büyük

Detaylı

Devlet Hastanemiz kuruluyor! Sancaktepe, Türkiye nin en teknik donanımlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kavuşuyor...

Devlet Hastanemiz kuruluyor! Sancaktepe, Türkiye nin en teknik donanımlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kavuşuyor... Devlet Hastanemiz kuruluyor! Sancaktepe, Türkiye nin en teknik donanımlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kavuşuyor... Devamı sayfa 8 de A Y L I K G E L İ Ş İ M B Ü L T E N İ Ü C R E T S İ Z D İ R N İ

Detaylı

3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 02. EKiM / ARALIK 2010

3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 02. EKiM / ARALIK 2010 SAYI 02 3 AYDA BiR YAYIMLANIR EKiM / ARALIK 2010 ANTALYA nın TURİZM TARİHİ II IŞIK ÜLKESİ nin IŞILDAYAN KENTİ: FETHİYE PROF. DR. AKAYDIN ın ARO ZİYARETİ CENNETİN KEŞFİ: GÖBEKLİ TEPE TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR:

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri;

Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Büyükşehir Belediye Meclisi nin Değerli Üyeleri; Öncelikle Yerel Kalkınma Hamlesi ni başlattığımız 2004 yılından bu yana geçen süre zarfında, Bursa nın geleceğinin inşası için eleştiri ve önerileriyle

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

Her yeni sayıya dergimizin ilk sayısını tasarlıyormuşçasına bir heyecanla

Her yeni sayıya dergimizin ilk sayısını tasarlıyormuşçasına bir heyecanla EDİTÖR AHMET KÖSEOĞLU Heyecan ve Sevginin Emeğe Dönüştüğü Yer, KOMEK Her yeni sayıya dergimizin ilk sayısını tasarlıyormuşçasına bir heyecanla başlamanın verdiği hazzın, cümlelere döküldüğü bir dergi ile

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

Bir Masal Kenti. Bursa

Bir Masal Kenti. Bursa 1 2 Bir Masal Kenti Bursa 3 4 5 6 Ben bir çınar ağacıyım... Ben bir çınar ağacıyım, 600 yıldır medeniyetleri seyreden, rüzgarıyla Mudanya yı, gölgesiyle Uludağ ı serinleten. Yeşilin göbeğinde Yeşil Cami

Detaylı

Eğirdir Gezi Rehberi

Eğirdir Gezi Rehberi Eğirdir Gezi Rehberi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü : Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sok. No:31 / ISPARTA Telefon : 0.246.232 57 71 223 27 98 Faks : 0.246.232 61 42 e-posta : kulturturizm@isparta.gov.tr Elektronik

Detaylı

Elmalı MYO Öğrencileri Türk-Alman Dostluğuna Katkı Sağladı

Elmalı MYO Öğrencileri Türk-Alman Dostluğuna Katkı Sağladı Sayı 7 Haziran-Aralık 2013 EMYO HABER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU BÜLTENİ Elmalı MYO Öğrencileri Türk-Alman Dostluğuna Katkı Sağladı Haberin Devamı Sayfa 5 EMYO HABER Elmalı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Koordinatör Özcan BUDAK (İl Kültür ve Turizm Müdürü) KONURALP

Detaylı

GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ. YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası...

GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ. YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası... 2012 GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası... 1 Tarih, Doğa, Lezzet ve Eğlenceyi Buluşturan Merkez

Detaylı

Ağasar dergimizin saygıdeğer okurları;

Ağasar dergimizin saygıdeğer okurları; Harun ÖZDEMİR Şal-Fed Genel Başkanı A Ğ A S A R Kültür Araştırma Dergisi İMTİYAZ SAHİBİ Şalpazarı Dernekler Federasyonu Adına Harun ÖZDEMİR harunoz61@hotmail.com gsm: 0536 777 66 22-0542 435 60 24 Kirazlıtepe

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015 2019 STRATEJİK PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 20.09.2014 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 2 2015-2019 STRATEJİK PLANI YAYINA HAZIRLIK Sinan

Detaylı

VAN LOBİSİ OLUŞUYOR YANKTLAR...YANK1LAR...YANKILAR...YANKILAR...YANKTLAR...YANKILAR...YANKILA

VAN LOBİSİ OLUŞUYOR YANKTLAR...YANK1LAR...YANKILAR...YANKILAR...YANKTLAR...YANKILAR...YANKILA VAN LOBİSİ OLUŞUYOR Sevgili Vanlılar ve Van dostları bir süre önce Valiliğimizce başlatılan Vanın kültürel ve tarihi değerlerini korumak, tanıtmak sizler arasında birlik dayanışma ve yardımlaşma duygusunu

Detaylı

Meram a 1 milyar TL lik yatırım

Meram a 1 milyar TL lik yatırım Meram a 1 milyar TL lik yatırım Hacı İsa Efendi Mahallesi nde inşaatı hızlı bir şekilde devam eden Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın tamamlanmasıyla bölgenin çehresi değişecek. Meram Belediye Başkanı

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007 Yayın No:2007/1 SAMSUN Eylül 2007 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun TSO nun ismi kaydedilmek koşulu ile yayından

Detaylı

Meydanlı Tarihçesi ve Sosyo- Ekonomik Yapısı

Meydanlı Tarihçesi ve Sosyo- Ekonomik Yapısı 1 Kadınhanı Meydanlı Tarihçesi ve Sosyo- Ekonomik Yapısı Konya - 2011 Editör - Dizgi İbrahim Ethem Göl Yazarlar: Ferhat Yanar İbrahim Ethem Göl Aslıhan Çekmece Zeynep Tekin Songül Sağdıç Lisans: Bu kitap

Detaylı

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 1 VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 2 SUNUŞ Çevreyi;içinde bulunduğumuz faaliyetlerimiz ve değişen değerler sonucu etkilediğimiz fiziki çevre ve insanların oluşturduğu çevre olarak

Detaylı

BATI ANTALYA (KUMLUCA-FİNİKE-DEMRE-KAŞ) ALTERNATİF TURİZM KONULU SWOT ANALİZİ RAPORU

BATI ANTALYA (KUMLUCA-FİNİKE-DEMRE-KAŞ) ALTERNATİF TURİZM KONULU SWOT ANALİZİ RAPORU BATI ANTALYA (KUMLUCA-FİNİKE-DEMRE-KAŞ) ALTERNATİF TURİZM KONULU SWOT ANALİZİ RAPORU 04.03.2014 İÇİNDEKİLER 1. KUMLUCA DA COĞRAFİ KONUM, DOĞAL YAPI, İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 5 1.1. DAĞLAR 6 1.1.2 TAHTALIDAĞ

Detaylı

TAVŞANLI BELEDİYESİ. 2010 2014 Yılı

TAVŞANLI BELEDİYESİ. 2010 2014 Yılı 2009 TAVŞANLI BELEDİYESİ Stratejik Planı 2010 2014 Yılı İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 HARİTALAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1.GİRİŞ... 7 1.1.BAŞKAN DAN... 7 1.2.STRATEJİK

Detaylı

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1.

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. 0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 9-10 1.4.2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete

Detaylı

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı