Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)"

Transkript

1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KAMU İDARİ BİNALARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ ( EIB-WB5-YAPIM-01) ZEYİLNAME No: 7 GİRİŞ : 03/01/2013 tarihinde ilana çıkılan orijinal ihale dokümanları ile ilgili olarak hazırlanan işbu Zeyilname, yukarıda tanımlanan işle ilgili bütün ihale dosyası satın alan/satın alacak olan müstakbel teklif sahiplerine gönderilmiştir. Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dâhil edeceklerdir. Bu Zeyilname, İdare (İşveren) den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dokümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak, amacıyla gönderilmektedir. Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Bu zeyilname, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu zeyilname ve sözleşme arasında bir çelişki veya farklılık durumu oluşur ve bu çelişki yeni bir zeyilname ile düzeltilmez ise, bu zeyilnamenin koşulları geçerlidir. İstekliler, fiyatlarında, bu zeyilnamede tanımlanan işlerle ilgili fiyatları da kapsayacaklardır. 1/14

2 1. DEĞİŞİKLİKLER ve EKLER DEĞİŞİKLİKLER 1. Dokümanları Cilt-1-2 İhaleye Davet Metni 5. Maddesi, Bölüm V. Teklif Bilgileri (20.1), (23.1) maddelerinde belirtilen tekliflerin son verilme tarihi ve tekliflerin açılacağı tarih aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tekliflerin son verilme tarihi: 10/ NİSAN / 2013 günü saat (yerel saat) 14:00 tür. Tekliflerin açılacağı tarih: 10 / NİSAN / 2013 günü saat (yerel saat) 14:00 tür. 2. Özel Teknik Şartnamede yer alan 8D Modüler Camlı Bölme Duvar Sistemleri ekte yer alan şartname ile değiştirilmiştir. 8F Modüler Ahşap Bölücü Panel maddesi iptal edilmiştir. Bu bölümler yine ekte verilen şartnamede tariflenen dolu modül tarifine uygun olarak yapılacaktır. 3. Zeyilname 1 ekinde verilen iksa projesi ekte verilen İksa Projesi tarihli dosya ile değiştirilmiştir. 4. Zeyilname 3 ekinde verilen EK3: Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birliği Firüzköy Hizmet Binaları Anahtar Teslimi Götürü Bedeli Oluşturan Teklif Fiyat Çizelgesi nde İlçesi Kartal yazılmış olup, aşağıdaki tabloada Avcılar olarak değiştirilmiştir. YAPI SIRA No: İki ANAHTAR TESLIMI GÖTÜRÜ BEDELI OLUSTURAN TEKLIF FIYAT ÇIZELGESI ILI ILÇESI YAPI ADI İSTANBUL SIRA NO 1 BÖLÜM IMALATI INSAAT ISLERI Avcılar ARA BÖLÜM IMALATLAR Vaziyet Planında gösterilen Yıkılacak Mevcut Binanın söküm isleri, sökümü yapılan binanın yıkılması, temellerinin sökümü ve yıkım söküm isleri sonucunda oluşan molozların ve artıkların kamyonlara yüklenmesi Belediyenin gösterdiği döküm yerine nakli, dökülmesi ve serilmesi. Yıkım yapılan alanda boşluklar uygun malzeme ile doldurulup tesviye edilip bırakılması. Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birliği Firüzköy Hizmet Binaları (3 adet eski bina) BÖLÜM YÜZDESI ARA BÖLÜM YÜZDESI 90,00 90,00 2 Müteferrik İşler (Bitirme ve Temizlik İşleri,) 10,00 10,00 TOPLAM GÖTÜRÜ BEDEL TEKLIF FIYATI (Götürü Bedel Özet Tablosuna Taşınacak Rakam) ARA BÖLÜM TEKLIF FIYATI ( TL ) yazı ile( TürkLirası) Rakam ile (.TL) 2/14

3 EKLER 1. Asansör şartnamesi 2. Modüler Camlı Bölme Duvar Şartnamesi 3. Bina Tanıtım Levhası 4. Şantiye Tanıtım Levhası 5. Baca Tip Detayı DEK-DTY Yangın Merdiveni Detayı MD09-Rev1 7. İksa projesi Mekanik projeler AÇIKLAMALAR: Müstakbel teklif sahiplerince yönetilen sorularla ilgili yanıtlar aşağıda verilmiştir. (Ancak, ihale dokümanındaki hususlara açıklık getirmek amacıyla hazırlanmış olan bu yanıtlar, ihale dokümanlarındaki koşulları değiştiremez ve İhale Dokümanında belirtilen Hizmetler ve açıklamalara herhangi bir kısıtlama veya değişiklik olarak yorumlanamaz). Katılımcı firmalardan gelen sorular üzerine hazırlanan cevaplar aşağıdadır: S1 C1 S2 C2 S3 C3 S4 C4 S5 Zeytinburnu Kaymakamlık Binası ihalesi ile ilgili olarak Cilt3 BölümVII İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesinin Bölüm2 Beton İşleri 2A-Yerinde Dökme Beton maddesinin 3.İşçilik altmaddesinde Temel ve Bodrum Perde betonlarında hava sürükleyici katlı malzemesi kullanılmayacak olup; bu betonlarda yalnızca su geçirimsizlik katkı malzemesi kullanılacaktır. Taşıyıcı sisteme ait diğer betonlarda ise betonun slamp değerlerini sağlamak kaydıyla şartnamede belirtildiği şekilde hava sürükleyici katkı maddesi kullanılacaktır. ifadesi yer almaktadır. Buna göre yapımda hazır beton kullanılacağı düşünüldüğünde temel ve bodrum perde betonlarında su geçirimsizlik katkı malzemesi ile kalan diğer tüm taşıyıcı sisteme ait betonlarda hava sürükleyici katkı malzemesi kullanılacak mıdır? Temel ve bodrum perde betonlarında su geçirimsizlik katkı malzemesi ile kalan diğer tüm taşıyıcı sisteme ait betonlarda hava sürükleyici katkı malzemesi kullanılacaktır. İksa kazıklarında kullanılacak beton sınıfı teknik şartnamede bs 20 bs 25 olarak gösterilmiş olup; zeyilname ile gönderilen proje üzerinde beton sınıfı ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Buna göre iksa kazıklarında kullanılacak beton sınıfının netleştirilmesi hususunda gereğini arz ederiz. İksa kazıklarında C30 betonu kullanılacaktır. Cam bölme şartnamesinde 6+6mm şeffaf camlı olacağı tarif edilmiş. Tedarikçi firmalarla yaptığımız görüşmelere göre bu normal şartlarda çerçeveli, derzli molülü sistem de kullanılan bir cam kalınlığı yönündedir. Ancak verilen görsel ve sistem detayında istenen düşey profilsiz yani cam çerçevesi olmayan tip uygulamadır. Bu tip modüller de 2x10mm temperli cam kullanılacağı yönündedir. İki sistem arasında fiyat ve detay farkı söz konusudur. Hangi sistemin uygulaması yapılacaktır? Cam bölme şartnamesi revize edilerek ekte verilmiştir. Cam bölme şartnamesinde dolu panel kısmında melamin ya da kumaş kaplama yapılacağı tarif edilmiştir. Bu iki kalem arasında fiyat farkı söz konusudur. Hangi kaplama kullanılacaktır? Cam bölme şartnamesi revize edilerek ekte verilmiştir. Yer altı otopark sundurmasından sonra yer altından devam etmekte olan kapalı otopark betonarme rampası bulunmaktadır. Üstte çakılması planlanan kazıklar bu döşemeye gelmektedir. Bu bölümde yapılacak kazık uygulamasının mevcut kapalı otopark rampa 3/14

4 C5 S6 C6 S7 C7 S8 C8 S9 C9 S10 C10 S11 C11 S12 C12 S13 perde duvarına paralel, teğet olarak yapılabilir. Ayrıca yapılacak derin kazıdan, kapalı rampa perde duvarlarının altının boşalmaması için buradaki kazıkların (ilave kazıklar ile) devam ettirilerek 54 nolu arsa köşesi ve oradan da 7 nolu arsa köşesi tarafından yapılacak kazıklara kadar ilave edilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Kapalı otopark rampası tarafında bahsedilen uygulama yapıldığı takdirde Bina İnşaatının da sağa doğru ötelenmesi söz konusu olacaktır. Revize iksa projesi ekte verilmektedir. Kazık planında, Arsa sınırı noktaları 6, 9, 62 cephesinde kazık düşünülmemiştir. Bu cephe Askeriye alanına gelmektedir. Yapılacak hafriyat (2 bodrumlu) derin kazı olması sebebiyle Kamyonlara yüklenen hafriyatın arsa sınırındaki noktaları cephesinden Muammer Aksoy caddesine alt kazı kotundan yol kotuna yapılacak (geçici) rampa ile yapılması mümkün olacaktır. Bu rampa yapıldığı takdirde, Rampa eğimine bağlı olarak Kazık yapılmayan Askeriye alanı cephesinde kayma olması muhtemeldir. Önerimiz bu kısımda da (kısa) kazık yapılması yönündedir. Revize iksa projesi ekte verilmektedir. +23,00 kotu döşeme betonu; statik projede bulunmamakta olup mimari projede sistem kesitlerinde kompozit döşeme detayına uygun betonarme döşeme imalatı gözükmektedir. Bu konuya açıklık getirilmesini talep ediyoruz. Statik projeler doğrudur ve mimari ile uyumludur. Statik projelerde gösterildiği şekilde uygulanacaktır. Mimari Projelerde duvar kaplama ve boyası için (D3 kodu ile Sıva + Saten alçı + boya), tavan kaplama ve boyası için (T6 kodu ile Sıva + Saten alçı + boya) ve (T7 kodu ile Sıva + boya) tarifi bulunmaktadır. Mahallerin sıvasının ve boyasının mahalin özelliklerine göre farklı cins malzemeler ile (kum + çimento, alçı, akrilik macun vb) yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Projelerde verilen sıva ve boya pozlarının malzeme cinsi / poz tarifi olarak açıklanmasını talep ediyoruz. Mimari projelerde tarif edildiği gibi yapılacaktır. 1.nci Bodrum 1BK23 VRF dış üniteler mahallinin üstü ızgara olduğundan bu mahal dış havaya açıktır. Zemininde su yalıtım ve duvarda çimentolu kaba + ince sıva ve akrilik dış cephe boyası yapılması gerektiğini ve iç mekana gelen duvarlarda ısı yalıtımı olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu konuya açıklık getirilmesini talep ediyoruz. 1.nci Bodrum 1BK23 VRF dış üniteler mahalline bakan iç duvarların dış yüzeyinde 10cm XPS ile ısı yalıtımı yapılacak, üzerine kaba sıva, ince sıva ve akrilik esaslı dış cephe boyası yapılacaktır. İksa işleri kapsamında teklifimizin sağlıklı olabilmesi için arsanın kuzeyindeki binanın temel dış sınırları ve kotunu içeren bir çizim talep etmekteyiz. Ayrıca ankraj boylarının hesabında ve kazık imalatının hesabında kullanmak üzere zemin etüd raporu (Sondaj logları vb) talep ediyoruz. Revize iksa projesi ekte verilmiştir. Projelerde ofis tanıtım levhası, bina tanıtım levhası, yönlendirme levhaları yoktur. Yapılmasının gerektiğini düşündüğümüz bu imalatlarla ilgili açıklama talep ediyoruz. Bina içi yönlendirme levhaları kapsam dışıdır. Şantiye tanıtım levhası ekte verilen çizime uygun olarak Özel Teknik şartnamede belirtildiği şekilde 2 adet konulacaktır. Bina bittikten sonra binanın tanıtımı amacıyla ekte verilen tanıtım levhası çizmine göre bina tanıtım levhası binanın girişine yakın Proje Müdürünün onaylayacağı yere konulacaktır. Altyapı (pissu ve yağmursuyu) şehir hattı bağlantı noktalarını veya binaya olan mesafelerini talep ediyoruz. Altyapı (pissu ve yağmursuyu) şehir hattı bağlantıları ihale kapsamında olup, yetkili kuruluşlara müracaatların yapılarak bağlantı noktaları Müteahhit tarafından öğrenilecektir. Bina içinden çıkan şaftlar terasta sürekliliğini kaybetmiş olup ve teras döşeme üst kotlarından sonraki imalat (şaft duvarı, kaplaması, üst şapkası vb) hakkında herhangi bir detay veya tarif bulunmamaktadır. Bu konuya açıklık getirilmesini talep 4/14

5 ediyoruz. C13 Bkz. Ek 5 S14 Kesitlerde 4 m yüksekliğinde teras çıkış merdiveni görülmektedir. Bu merdivenle ilgili herhangi bir detay ve bilgi yoktur. Bu konuya açıklık getirilmesini talep ediyoruz. C14 Bkz. Ek 6 S15 Ana merdivenlerde asansör kuyusuna bakan kısımda ve arka cephe galeri boşluğuna bakan kısımda basamaklarda limonluk belirtilmemiştir. Bu konuya açıklık getirilmesini talep ediyoruz. C15 Limonluk yapılmayacaktır. S16 CEPHE TEMİZLİK SİSTEMİ uygulaması yapılacak lokasyonlar teknik şartnamede açıklanmış ancak net olarak belirtilmemiştir. Uygulama bölgelerinin, Mimari Proje üzerinde işlenerek konuya netlik kazandırılmasını talep ediyoruz. C16 Cephe temizlik sistemi ihale kapsamı dışındadır. S17 Lavabo bataryaları mekanik projelerde FOTOSELLİ olarak tarif edilmiş. Şartnamede ise mix tipi batarya tarifi var. Hangisinin uygulanacağının bilgilendirilmesini talep ediyoruz. C17 Lavabo bataryaları mekanik tesisat projelerinde belirtildiği gibi fotoselli olacaktır. Elektrik projelerinde de bu bataryalara ait besleme kabloları gösterilmiştir. Fotoselli bataryalar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Poz Numarasında belirtilen şartlara uygun olacaktır. S18 Mekanik projede, klima santralleri bağlantı detaylarında dinamik balans vanası gösterilmiş. Şartnamede ise statik balans vanası tarif edilmiş. Hangisinin uygulanacağının bilgilendirilmesini talep ediyoruz. C18 Projelerde gösterilen dinamik balans vanaları kullanılacaktır. S19 Şartnamede pirinç kollektör bağlantılarında balans vanası ve otomatik vana tarif edilmiş, ancak mekanik projelerde herhangi bir gösterim yapılmamıştır. Her bir kollektör ağzında otomatik vana ve kollektör ana girişinde balans vanası kullanımı olacakmıdır? Bilgilendirme talep ediyoruz. C19 Şartnamede tarif edildiği gibi her bir kollektör ağzında otomatik vana ve kollektör ana girişlerinde otomatik fark basınç kontrollü balans vanası kullanılacaktır. S20 Prinç kollektörler için çelikten kollektör dolabı tarif edilmemiş. Kullanılacak mı, mimari olarak başka bir şekilde mi gizlenecektir? Bilgilendirme talep ediyoruz. C20 Pirinç kollektörler mekanik projelerde duvar da kör şaft içinde gözükmektedir. Mekanik projelerde gösterildiği gibi konulduğu duvara kollektör ebatlarına uygun şaft ve şaft kapağı yapılacaktır. S21 Islak hacimlerde şartnamede EL KURUTMA MAKİNASI tarif edilmiş, ancak mimari ıslak hacim detaylarında KAĞIT HAVLULUK gösterilmiştir. Hangisinin uygulanacağının bilgilendirilmesini talep ediyoruz. C21 Mimari ıslak hacimlerinde gösterilen kağıt havluluklar kullanılacaktır. S22 Yağ ayırıcı kapasitesi proje veya şartnamede belirtilmemiştir. Kapasitesinin ne olacağını bildirilmesini talep ediyoruz. C22 Yağ ayırıcı kapasitesi 4lt/sn olacaktır. Bkz.ekli mekanik projeler. S23 Sığınak pis su giderleri BP-02 kodlu pis su pompası ile çukurdan terfi edilecek şekilde gösterilmiştir. Bu durumda tuvaletlerin giderleri çukurdan koku yayacaktır. Kendinden sızdırmaz depolu terfi pompa grubu kullanılması uygun olacaktır. Bu hususla ilgili bilgilendirme talep ediyoruz. C23 Sığınak pissu giderleri projelerde ve teknik şartnamede belirtilen pissu pompaları ile terfi edilecektir. Pompaların konulduğu çukurun kapağı sızdırmaz olacaktır. Havalık borusu konulacaktır. Havalık borusu çıkışı için 9-10/B-C akslarındaki şaft kullanılacaktır. S24 Yer konvektörlerinin kumandası ile ilgili proje veya şartnamede herhangi bir açıklama ya da gösterim bulunmamaktadır. Konvektör kontrolü nasıl yapılacaktır? (Oda termostatı ile fan hız anahtarı?) Bu hususla ilgili bilgilendirme talep ediyoruz. C24 Bulunduğu mahal içindeki tüm konvektörler on-off çalışan oda termostadı tarafından kontrol edilecektir. 5/14

6 S25 C25 S26 C26 S27 C27 S28 C28 Kazan dairesine hitap eden fanlar (THF-02 ve EF-26) ex-proof olması gerekmekte midir? Bu hususla ilgili bilgilendirme talep ediyoruz. Yangın Yönetmeliği (Madde 88) ve İlgili yerel idarenin (İGDAŞ) standart ve yönetmeliklerine uygun ekipman temini ve montaj yapılacağından kullanılacak fanlar ex-proof olacaktır. Şartnamede boru izolasyonu üzerine, alüminyum sac kaplama yapılacağı tarif edilmiş. İzoleli boruların tamamı aynı zamanda alüminyum sac kaplı mı olacak, yoksa sadece kazan dairesi ve atmosfere açık borular mı sac kaplanacaktır? Bu hususla ilgili bilgilendirme talep ediyoruz. Kazan dairesi, 2. Bodrum ve 1. Bodrum Kattaki tüm ana dağıtım boruları atmosfere açık borular, teshin merkezi tesisat kollektörleri şartname ve projelerde belirtilen izolasyon malzemesi ile izole edildikten sonra 0,6mm Al levha ile kaplanacaktır. Duman egzoz kanallarının malzemesi ve izolasyonu belirtilmemiştir. Bu hususla ilgili bilgilendirme talep ediyoruz. Duman egzoz kanalları siyah malzemeden 5 cm taş yünü ile kaplanacaktır. Mutfak davlumbaz egzoz kanallarının malzemesi ve izolasyonu belirtilmemiştir. Bu hususla ilgili bilgilendirme talep ediyoruz. Davlumbaz egzoz kanallarının 0,7mm paslanmaz saçtan yapılacak, 5 cm taş yünü ile izole edilecektir. S29 Şartnamede mutfak davlumbazlarında söndürme sistemi tarif edilmiş, ancak projelerde gösterilmemiştir. Bu hususla ilgili açıklama getirilmesini talep ediyoruz. C29 Proje üzerine Davlumbaz söndürme sistemi yapılacaktır notu düşülmüştür. Bkz. Ekli mekanik projeler. S30 Şartnamede hava perdeleri tarif edilmiş, ancak projelerde gösterilmemiştir. Uygulanmayacak mıdır? Bu hususla ilgili açıklama getirilmesini talep ediyoruz. C30 Hava perdeleri projelerde olmadığı için uygulanmayacaktır. S31 Asansörün Elektrik ve Mekanik Aksamıyla ilgili tüm altyapı ve sistemler zeyilname-3 te belirtilen belirtilen standarda göre yapılacaktır. Ancak asansörün mimari görünüşle ilgili özellikleri ve panoramik olarak belirtilen Asansörlerin dışına yapılacak Cam fanus şaft ile ilgili projelerde hiçbir detay bulunmamaktadır. İlgili imalatların sağlıklı olarak fiyatlandırılıp, Teklifimize yansıtılabilmesi için bu husus da tekrar bilgi talep ediyoruz. C31 Asansör teknik şartnamesi ekte verilmektedir. Asansörün dışına yapılacak olan cam fanusta 12mm temperli camla spider cephe yapılacaktır. Cam arkası taşıyıcı konstrüksiyon Müteahhit tarafından projelendirilerek Proje Müdürü onayına sunulacaktır. Cam fanusa ait her türlü imalat fiyata dahil olacaktır. 6/14

7 EK 1 : Asansör Teknik Şartnamesi 1.1 ASANSÖRÜN ADEDİ : KAPASİTESİ : 1000kg (13 Kişi) 1.3 HIZ : 1,6 m/sn - kademesiz hız ayarlı.gerilim ve Frekans kontrollü sistem 1.4 SEYİR MESAFESİ : Yaklaşık 26,7 m. 1.5 DURAK GİRİŞ SAYISI : KABİN GİRİŞ SAYISI : KABİN ÖLÇÜLERİ : 1400 x 1600x 2300mm EN 81-1 e uygun boyutlarda TİPİ : Şahıs MALZEME : Kuvvetli demir çerçeve içersinde DKP sactan EN 81-1' e uygun olarak yapılmış olacak. Panoramik cam lamine, 2 katmanlıdır. 5+0,76,5mm kalınlığındadır YAN VE ARKA DUVARLAR : Yan duvarlar Satine paslanmaz çelik kaplı,arka duvar lamine cam ortası paslanmaz kuşaklıdır ÖN DUVARLAR : Satine paslanmaz çelik kaplı TABAN : Suni Granit kaplı AYDINLATMA : Kabin içi aydınlatma kabin tavanını kapsıyacak şekilde satine paslanmaz çelik asma tavan üzerinde LED spot lambalarla sağlanacaktır. Proje ile kesin şekli belirlenecektir KAPI TİPİ : Tam otomatik Frekans Kontrollü tek yöne toplanan teleskopik tip KAPI MALZEMESİ : Satine paslanmaz çelik çerçeveli ortası lamine cam KAPI EMNİYET SİSTEMİ : Tam boy ışın perdeli uygun güvenlik sistemi kullanılacaktır. Bu sistem; Kat ve kabin kapısı arasında dikey bir görülmez ışık perdesi oluşturulacaktır. Işık perdesi sayıları 100'ü bulan bir tarafta verici diğer tarafta alıcı optik elemanlar vasıtasıyla oluşturulacaktır. Yerden 2 cm yükseklikten başlıyarak 160 cm'ye kadar uzanan ve birbirinden bağımsız 100 ayrı ışın hüzmesi oluşturduğu perde, kapı kapanırken kapı aralığında bulunan bir cisim, hüzmeleri kesmesi ile güvenlik sistemini harekete geçirecek ve kapı geriye açılacaktır. Kapı mekanizmasında gürültüğü azaltmak amacıyla mikrosiviç kullanılmayacak bunların gürültüyü önlemek amacıyla optik şalter olacaktır. Yerine manyetik şalterler kullanılacak HAVALANDIRMA : EN 81-1 e uygun cebri veya tabii havalandırma sistemi olacaktır AYNA : Tam boy KABİN AGIRLIĞI KONTROLÜ : Elektronik lineer yük ölçüm sistemi ile ölçülecektir. Elektronik sensör kabinin o andaki yükünü çok hassas olarak ölçecek ve kabinin tam ve aşırı yükte olup olmadığı bilgisini sisteme bildirecektir. Bu amaçla mekanik kontaklar kullanılmıyacaktır. Yapılan ölçü neticesinde; Kabin daha evvel tespit edilmiş olan değerden fazla yüklenince hareket etmeyecektir. Kabin yükünün belli değeri geçtiği kabin buton yerinde bulunan bir lamba vasıtasıyla optik ve akustik olarak gösterecektir. Elektronik 7/14

8 yük ölçme sistemi Mikroprosessör kontrollü olacaktır. Asansörün kumanda merkezi,yük ölçme sistemi vasıtasıyla Kabinde kaç kişi olduğu bilecek, asansörün dış kumandalara Dağıtımını buna göre yönlendirecektir KABİN ÜSTÜ REVİZYON PANOSU: Kabin üzerine yerleştirilecek bir kumanda panosu ile dış ve iç kumanda kesilecek, kabin her iki yönde üzerindeki düğmelerle düşük hızla hareket ettirilebilecektir. Pano üzerindeki güvenlik hatlı 220 V priz bulunacaktır. Ayrıca pano içersinde imdat zilini çalıştıran ve şebeke gerilimi kesildiğinde kabin aydınlatmasını sağlayan ni-cd pil grubu bulunacaktır HASSAS KAT AYARI : Kabin kat hizasında mm hassasiyetle duracaktır OTOMATİK DURDURMA TERTİBATI: Kabin en alt ve en üst durakları tehlikeli bir mesafede geçmesi halinde, kabini durduracak otomatik bir durdurma tertibatı bulunacaktır. 1.7 KAT GİRİŞLERİ : KAT KAPI TİPİ : Tam otomatik kabin kapısı ile senkronize çalışacak kapılar, kapama hızı yavaşlama hızları ayarlanabilir şekilde olacak ve kapı sıkıştırma emniyeti bulunacaktır KAPI MALZEMESİ : Satine paslanmaz çelik çerçeveşi ortası lamine camdır.camın kalınlığı mm dir. 1.8 TAHRİK SİSTEMİ/MAKİNA: Makine dişlisiz sabit manyetik alanlı elektrik motoru ile olacaktır MAKİNA YERİ : Yukarıda kuyu içinde olacaktır. (Makina dairesiz.) MOTOR GÜCÜ :.. kw DEVİR SAYISI : Mukavemet hesabına göre SOĞUTMA TİPİ : Motor gövdesine akuple fan ile cebri olarak KALKIŞ ADEDİ :180 Hareket/Saat İŞLETME GERİLİMİ : 3 Faz V AC + - %10, 50 Hz. REDİKSÜYON ORANI : Sistem redüktörsüz olup, direkt motordan tahrik şeklinde çalışacak ASKI TİPİ : Projesine uygun HALAT ADEDİ ÇAPI : Mukavemet hesabına göre TAHRİK KASNAGI ÇAPI : Projesine göre : Motor grubu ACVF (Alternatif akım, değişken frekanslı) sistem olup firmaya ait ve ithal olacaktır : Tahrik makinası titreşim ve sese karşı binadan izole edilmiş olacaktır MAKİNA YATAKLARI : Projeye göre TAHRİK SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ : Sistem Frekans konvertörüne sahip olmalı, motor gerilimi ve frekans bu sistem sayesinde değiştirilebilir olmalıdır. Sistemde üçfazlı şebeke gerilimi önce doğrultularak DC gerilime çevrilmeli sonra özel güç trassitörleriyle frekansı ve gerilimi ayarlanabilir. 3 fazlı çıkış edilmelidir. Sistemde digital tip çift tako (devir ve mutlak değerli yol takosu) kullanılarak motorun her devrinde nominal tork elde edilmelidir. Motorun demarj akımı nominal akımının 1,5 katını geçmemelidir. Sistem güç faktörü 0,98 den aşağı olmamalı, dolayısıyla Şebekeden reaktif güç çekmemelidir. Motor hareket yönü değişimi ele elektronik olarak gerçekleşmeli, Bu iş için kontaktör kullanılmamalıdır. Sistemde faz kontrol rölesi olmalıdır. Duruş için kata direkt yaklaşım metodu kullanılmalıdır. ACVF frekans konvertörüne sahip olan bu sistem, 8/14

9 geleneksel sabit frekanslı ve voltaj kontrollü sistemlere göre % 45 daha az enerji tüketmelidir. Düşük demaraj akımı sayesinde besleme hattını ve şebekeyi zorlamamalıdır. Asansörün hızı, ivmelenmeleri, jerkleri parametler vasıtasıyla ayarlanabilmelidir. Sistem son derece konforlu ve sessiz çalışmalıdır. Kabin altında yük kompanzasyonunu sağlamak için kauçuklu ve sessiz çalışan whisperflex tipte denge elemanı bulunmalıdır. 1.9 RAYLAR KABİN VE KARŞI AĞIRLIK RAYLARI : Komple ithal olacaktır KARŞI AGIRLIK AĞIRLIĞI: Kabin kuyu ortasında ve yarı yükte iken dengeyi sağlayacak oranda olacaktır MALZEME : Çerçeve içinde dökme demir bloklardan meydana gelmiş olacaktır HALATLAR MALZEME: Komple ithal olacaktır. Çelik halatlar EN 81-1 e uygun sayı ve ölçüde özel olarak asansör için imal edilmiş SEAL tipi halat olacaktır KAYMA PAPUÇLARI : Kabin ve karşı ağırlık kayma papuçları ile techiz edilmiş olacaktır.bunlar kabin ve karşı ağırlık çerçevesinde,üstüne ve altına monte edilecektir.kabin dengesi tam olarak temin edilecek ve papuçlara farklı yükler gelmeyecektir. Kaymalı papuçlar kendi kendini yağlar tipte olacaktır ASANSÖR ÇALIŞMA VE KUMANDA ŞEKLİ İŞLETME : Kabinde asansörcü bulunmayacağı esasına göre düzenlenecektir KUMANDA SİSTEMİ : Modüler bir yapıya sahip microprosesör işletim sistemli kumanda tablosu kullanılmalıdır. Hareket kontrolü Motor kontrolü, kabin kontrolü, yük Kontrolü v.s modüller arasındaki haberleşme seri tip olmalıdır. Bütün kablolar ve bağlantılar fabrikasyon üretim olup Fişli sistem olmalıdır BUTONYER : Kabin butonyerleri mikro kontaklı olacak, kabinin yan tarafına ve kapıya yakın bir yere monte edilecektir : Silinmez şekilde katların isimleri yazılmış düğme takımı bulunacaktır. Bu düğmelere basıldığında kayıt edilen katı göstermek üzere, düğme üzerindeki ışık yanacaktır : Rezervasyon kumandası bulunacaktır : Alarm düğmesine basıldığında, yeri kontrollükce tayin edilecek alarm zili çalacaktır : Kabin kapasitesinin üstünde yüklendiğini (aşırı yük) ışık ve sesle haber veren sinyal elemanı butonyerin üst kısmında bulunacaktır : Kapı açma ve kapama düğmesi bulunacaktır KAT GÖSTERGELERİ : 9/14

10 Her katta asansör kabininin hangi katta olduğunu ve seyir yönünü gösteren kayar tip ledli ithal gösterge olacaktır KAT BUTONYERLERİ : En alt ve en üst katta tek çağırma düğmeli ve oklu, ara katlarda ise çift çağırma düğmeli ve oklu butonyer bulunacaktır. Bu oklar kabinin durduğu zaman devam edeceği yönü ışıklı olarak gösterecektir : Bütün işaret ve işletme elemanlarının genel düzenlemesini ve teknik özelliklerini gösteren plan ve resimler tastik için idareye verilecektir HIZ REGÜLATÖRÜ : Merkez kaç kuvvet teorisine göre imal edilecektir. Hız regülatörü anma hızının % 115 eşit bir hızla erişilmesinden önce devreye girmemelidir. Regülatörün dönme hızı normal çalışmadaki hızının 1.3 misline Çıktığı zaman sistem kilitlenecek ve dönmeyecektir. Bu kilitlenme Mekanik bir şekilde gerçekleşecek olup, kilidin açılıp normal hale Getirilmesi ancak elle yapılacak bir müdahale ile mümkün olacaktır. Bu kilitlenme esnasında asansörün akımını kesecek bir kontak bulunacaktır. TSE nin istediği regülatör ve güvenlik sistemi testlerin yapılabilmesi amacıyla mekanik veya elektrikli test sistemine haiz olacaktır GÜVENLİK SİSTEMİ: Güvenlik sistemi kaymalı (Progressive) tip olacaktır MANUEL ÇALIŞTIRMA: Asansör son katta bulunan kumanda panosundaki elle kata getirme tertibatı sayesinde mekanik freni kolayca açılabilecek ve kata gelip gelmediği kumanda panosu üzerindeki led ışıkları ile izlenerek (Şebeke gerilimi kesik olması durumda dahi) el ile kata kolaylıkla getirilebilecektir GENEL : Asansörde kullanılacak makina - motor, kumanda tabloları, otomatik kapılar, buton ve gösterge cihazları kademesiz hız ayar üniteleri, yük tartı sistemleri, kuyu içi bilgi üniteleri ithal malı olup aynı yuklenici asansör firmasının imalatı olacaktır GARANTİ: Yüklenici asansör firması bu fiyat tarifi hükümlerine göre tesis edeceği cihazların malzeme ve işçiliğinin her bakımdan birinci sınıf olduğunu ve techizatın azami işletme şartlarına cevap verecek kalitede hesap ve imal edildiklerine, yanlış kullanmadan kaynaklanan arızalar hariç geçici kabulden itibaren 24 ay müddetle firmanın garantisi altında olacaktır. Yüklenici asansör firması her türlü asansör yedek parçasını devamlı olarak deposunda bulunduracaktır. Asansörü yapacak olan firma imalat, montaj ve bakım Hizmetlerini kapsıyacak şekilde ISO 9001 standartına haiz Olmalıdır. ISO , TSEK, TSE belgeler İmalatçı olma şartı, CE yeterlilik belgesi şartı. Bakım Hizmet Yeterlilik Belgesi, Makina-Motor, kumanda tablosu, butonyer, v.b. malzemelerin Kendi imalatları olması Yüklenici firma, asansörlerin yedek parçalarını 10 yıl süre ile bedeli mukabilinde temin etmeyi garanti edecektir. 10/14

11 EK 2 : Modüler Camlı Bölme Duvar Şartnamesi Genel Bu Şartnamede, projelerde gösterilen yerlerde uygulanacak modüler camlı bölme duvar sistemi için malzeme ve metodlar tanımlanmaktadır. Yüklenici tüm kullanacağı malzemeleri Kontrollüğün onayına sunmalıdır. Malzeme Projesinde gösterilen yerlerde düşeyde çerçevesiz çift camlı modüler bölme sistemi kullanılacaktır. Profil rengi : Mat eloksal Cam tipi : 2 x 10mm temperli cam Cam Birleşimi : Özel PVC veya alüminyum derz profili Kapı Kasa Ünitesi : Alüminyum mono blok ünite Kapı Kanadı : Doğal ahşap kaplı 40mm ahşap kanat Kilit : Barelli kilit alın paslanmaz çelik Kol : Paslanmaz çelik özel tip kol Dolu Panel : 18mm doğal ahşap kaplı sunta 1mm PVC kenar bantlı Zemin profili : 50mm-65mm yüksekliğinde, cam panelleri alüminyum çıta profili ile zemin profiline sabitlenmiş, Tavan profili : 50mm-65mm yüksekliğinde İşçilik Projesinde gösterilen ölçülere uygun olarak kaymakamlık katında modüler camlı bölme duvar sistemi yapılacaktır. Tavan, zemin profilleri ve kapı çerçevesi profilleri dışında başka profil gözükmeyecektir. Tavan profili üzerinden giden kablo tavasına monte edilecek, tüm kablo bağlantıları bu tavadan kapı yanı profili içinden sağlanacaktır. 11/14

12 EK 3 : Bina Tanıtım Levhası Bina üzerine takılacak olan bina tanıtım levhası 12/14

13 EK 4 : Şantiye Tanıtım Levhası 13/14

14 14/14

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI İNŞAATI

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR:

SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR: SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR: a) Asansörü tesis edecek olan firmanın kendisine ait(çok uluslu bir şirket ise

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

:...Kişi /.. kg. :... mt/sn. (+/- % 3 farklı olabilir)

:...Kişi /.. kg. :... mt/sn. (+/- % 3 farklı olabilir) ASANSÖRLER TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL EN81 standardına ve AT95-16 Asansör yönetmeliğine uygun olarak projesinde gösterildiği yerde, sayıda ve şekilde belirtildiği üzere, asansörlerin tasarımı, üretimi, standart

Detaylı

İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartname aşağıdaki işleri kapsamaktadır: ASANSÖR VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞLERİ 1. Mevcut asansörün demontajı 2. 3 Duraklı Hidrolik

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF-CEB-WB04-YAPIM-01 ZEYİLNAME NO: 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-32 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-61)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-61) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

GİRİŞ. I. AÇIKLAMALAR ve DEĞİŞİKLİKLER A. DEĞİŞİKLİKLER. Sözleşmenin Özel Şartları bölümüne aşağıdaki Ara Madde 39.3 eklenmiştir.

GİRİŞ. I. AÇIKLAMALAR ve DEĞİŞİKLİKLER A. DEĞİŞİKLİKLER. Sözleşmenin Özel Şartları bölümüne aşağıdaki Ara Madde 39.3 eklenmiştir. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI

Detaylı

ME PAKET (WB2-GÜÇL-ONAR-09) N MÜTEAHH

ME PAKET (WB2-GÜÇL-ONAR-09) N MÜTEAHH Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-60) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL-ELK-1 52 Port Kenar Anahtarı 1. Teklif edilecek kenar anahtar üzerinde 48 adet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı