DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü"

Transkript

1 SIRA NO DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI 1 Nohut (Cicer arietinum) da Kuraklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Genomik Esasları PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 Bazı Yerli Koyun Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini Yrd. Doç. Dr. Emel ÖZKAN / Namık Kemal 3 Turunçgil Bodur Anaç Islahında Biyoteknolojik Yaklaşımlar Doç. Dr. Yıldız AKA KAÇAR / Çukurova 4 Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirilmesi Yrd Doç. Dr. Devrim OSKAY / Namık Kemal 5 Kimeral Dikensiz Kesme Gülden İn Vitro Ayrıştırma İle Saf Dikensiz Gül Eldesi Doç. Dr. Fatih Ali CANLI / Süleyman Demirel 6 Hatay Yöresinde Seçilmiş Bazı Defne (Laurus nobilis L.) Tiplerinin Yaprak ve Uçucu Yağ Tarımına Uygunluklarının Araştırılması ve Ex-situ Muhafazası Prof. Dr. Filiz AYANOĞLU / Mustafa Kemal 7 Endüstriyel Enzim Üretiminde Yerel Mikrobiyal Kaynakların ve Bu Enzimlerin Biyoekstraksiyonla Zeytinyağı Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması Öğr. Gör. Dr. Arzu KART / Süleyman Demirel 8 İlaç Hammaddesi Olarak Kullanılan Astragalus ve Ruscus Türlerinin Kültüre Alınması, Etken Madde İçeriklerinin Araştırılması ve Üretime Yönelik Pilot Çalışmaların Gerçekleştirilmesi Hürcan ATMACA / Bionorm Doğal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti. 9 İstanbul Ticaret Borsası Stoklarında Bulunan 50 Yıldan Daha Eski Olduğu Tahmin Edilen Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin Araştırılması Projesi Dr. Müge YAZICI / İstanbul Ticaret Borsası 10 Domateste Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Mekanizmasında Etkili Olan Genlerin İfadelerinin Prof. Dr. Hulya ILBI / Ege 11 Kayısıda SNP Moleküler Markırların Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN / Erciyes Ümiversitesi 12 Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) nde Mutasyon Islahı Prof.Dr. Hasan BAYDAR / Süleyman Demirel 13 Sıcak Su Kaynaklarından İzole Edilen Mikroalglerin Kültüre Alınması, Kriyoprezervasyonu ve Endüstriyel Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr Turgay ÇAKMAK / İstanbul Medeniyet Ziraat ve Stella Kiraz Çeşitleri ile Kuş Kirazı Anacına rol Bodurluk Genlerinin Aktarılması Prof. Dr. Ahmet EŞİTKEN / Selçuk Orta Anadolu Bal Arısını (Apis mellifera anatoliaca) Belirleme, Koruma ve Yaygınlaştırma Projesi Biyolojik mücadele ajanı, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus Türk izolatı (SpliNPV- TR1) nın formülasyonu, kitle üretim modeli ve tarımsal mücadele potansiyelinin ortaya konulması Ahmet İnci / Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Dr. Umut TOPRAK / Ankara 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Tescil Edilmiş Bazı Tarla Bitkileri Çeşitlerinin DNA Parmak İzlerinin Çıkarılması ve Bunların Kataloğunun Oluşturulması Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ / Ege Trunçgillerde DNA, RNA ve Protein Profillerinin analizleri ile Çekirdeksizlik ile İlgili Markır Geliştirilmesi Kırmızı Kabuklubit, Aonidiella aurantii (Hom.:Diaspidiae) nin parazitoiti Aphytis melinus (Hym.:Encyrtidae) un Turunçgil Alanlarında Biyolojik Mücadele Amacıyla Kitle Üretimi ve Salım Dozunun Doç. Dr. Aydın UZUN / Erciyes Doç. Dr. Lerzan ERKILIÇ / Biyolojik Tarım Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Ltd Şti 20 5 parametre GDO Tanı Kiti Geliştirilmesi Dr İ.Çağatay Karaaslan / Hacettepe 21 Kiraz Yetiştiriciliğinde Küresel Isınmaya Bağlı İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Çoklu Meyve Oluşumu Sorununun Çözümüne Yönelik Çalışmalar Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN / Çukurova

2 22 TÜRK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNDEN ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞLARIN RAMAN SPEKTROSKOPİSİİLE KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Dilek SİVRİ ÖZAY / Hacettepe 23 Mikronize-Bentonitli-Kükürde Demir (Fe) ve Çinko (Zn) Mikro Elementlerinin Eklenmesi ve Bunların Bitki Yetiştiriciliğinde Etkinliklerinin Araştırılması Zir. Yük. Müh. Günce AKKUZU / Balkan Kükürt 24 Aydın İli Koşullarında Tarımda Jeotermal Enerjinin Kullanılabilirliğinin Çok Yönlü Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Bekir Sıtkı KARATAŞ / Adnan Menderes 25 Konya Havzasında kirletilmiş topraklara doğal ve seçilmiş mikoriza aşılaması ile bitkilerin ağır metal toleransının arttırılması Doç.Dr Ayşen AKAY / Selçuk 26 AMBALAJ MALZEMELERİNDEN GIDAYA BULAŞAN VE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİ TEHDİT EDEN MADDELERİN YENİ UCUZ VE HIZLI NANOTEKNOLOJİK YÖNTEMLE TESPİTİ Arş. Gör. Gülçin BOLAT / Hacettepe 27 Gıdalara Normal veya Tağşiş Amaçlı Katılan Jelatin Kaynağının Tespiti İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi. Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ / Yıldız Teknik 28 Ekşi hamurdan starter kültür olarak kullanılabilecek mayaların izolasyonu, teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve bu mayaların ekmek üretiminde kullanılması Prof. Dr. Muhammet ARICI / Yıldız Teknik 29 Vibrasyonel spektroskopik yöntemler kullanılarak süt ve süt ürünlerinde menşei (tür) tespiti Prof. Dr. İsmail Hakkı Boyacı / Hacettepe 30 Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması Ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması Prof.Dr Medine GÜLLÜCE / Atatürk 31 Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakteri ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarının Starter Kültür Olarak Kullanım İmkanları Prof.Dr Mükerrem KAYA / Atatürk 32 Endüstriyel Toz Ekşi Maya Üretiminde Farklı Kurutma Yöntemleri, Proses ve Kullanım Koşullarının Araştırılması Öğr. Gör. Müge HENDEK ERTOP / Gümüşhane 33 Atık Meyve Kabuklarının Değerlendirilerek Antimikrobiyal Film Üretiminin Gerçekleştirilmesi ve Su Ürünlerinin Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. Berna KILINÇ / Ege 34 Türkiye bağlarından şarap/alkol fermentasyonuna uygun mayaların seçilmesi ve moleküler tanımlanması Prof. Dr Neş'e Bilgin / Boğaziçi 35 Çiğ Süt ve Geleneksel Peynirlerden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Otolitik Özellikleri ve Otolitik Suşların Starter ve/veya Destek Kültür Olarak Kaşar Peynirinin Olgunlaşmasının Hızlandırılmasında Kullanımı Doç. Dr. Oğuz Gürsoy / Mehmet Akif Ersoy 36 Şap Aşısı Kalitesinin Arttırılması İçin Şap Virüsü 146s Partikülü Baskılanmış Kriyojel Kolonların Hazırlanması Dr. Nilay Bereli / Hacettepe 37 Kanatlı Hayvanların Paratifoid Salmonella İnfeksiyonlarına Karşı Aşı Üretimi Ahmet GEDİK / ATAFEN A.Ş 38 Toprağı Koruyarak Buğdayda Verim ve Kalite Artırılmasına Yönelik En Uygun Tarımsal Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT / Konya Ticaret Borsası 39 Türkiye Florasında Bulunan Tricholoma Cinsi Mantarların Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. Hatıra TAŞKIN / Çukurova 40 Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması Doç. Dr. Özlem BARIŞ / Atatürk 41 İKİNCİ NESİL (LİGNOSELÜLOZİK) BİYOETANOL ÜRETİMİ Prof.Dr. Günnur KOÇAR / Ege 42 Türkiyede Yetiştirilen Yerel Buğday Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin ve İlişkili Haritalama (Association Mapping) Metodu ile Buğdayda Tarımsal ve Morfolojik Özelliklerle İlişkili Gen Bölgelerinin Tanımlanması Prof.Dr. Hakan ÖZKAN / Çukurova

3 43 Türkiye de Yetişen Farklı Eğrelti Genetik Kaynaklarının Biyoteknolojik ve Klasik Yöntemlerle Muhafazası ve Fenolik Bileşiklerinin Tanımlanması Prof. Dr. Ahsen Işık ÖZGÜVEN / Çukurova 44 Biberlerde Tütün Yanıklık Virüsüne Karşı Genetik Dayanıklılık Kaynaklarının ve Dayanıklı Hibrit Geliştirme Yrd. Doç. Dr Bekir Bülent ARPACI 45 Antepfıstığında Kesilen Bölge İlişkili Yeni Nesil DNA Sekanslaması (RAD-Seq) İle SNP ve Cinsiyet Markörlerin Geliştirilmesi ve Haritalanması Prof.Dr. Salih KAFKAS / Çukurova 46 Anadolu Köy Domateslerinin Islahı ve Ekonomiye Kazandırılması Hüsnü EKİZ / Nadide Tarım 47 Farklı Yerel Domates Genotiplerinin Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerans Seviyelerinin, Morfolojik, Fizyolojik ve Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi Prof.Dr. Yıldız DAŞGAN / Çukurova 48 Yüksek Boylu Maviyemişin Akdeniz Bölgesine Adaptasyonu Prof. Dr. Sedat SERÇE / Niğde 49 Orta Anadolu Bal Arısı Ekotipinin Korunması ve Islahı Projesi Yücel SAYGI / Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği 50 Elazığ Yöresinde Yetiştirilen Akkaraman Koyunlarının Morfolojik ve Genetik Yapısı Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZMEN / Fırat 51 Farklı Bor Kaynaklarının Sütten Kesilmiş Kuzularda Besi Performansı, Et Kalitesi, Kemik ve Rumen Gelişimi Üzerinde Etkileri Prof.Dr. B.Zehra SARIÇİÇEK / Ankara 52 Anadolu Mandası na Özgü Ebeveyn Kiti Oluşturulması Elif AKYAYLA / Genometri Biyoteknoloji Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi 53 Antibakteriyel termoplastik elastomer,% 100 geri dönüşür malzemeden üretilecek buzağı besleme biberonu üretim ar-ge ve uygulama projesi. Sinan ŞEKERCİ / A Tasarım Ar-Ge Danışmanlık Medikal Plastik ve Plastik Pazarlama Şti 54 Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Besleme Rejiminin Doç. Dr. Derya GÜROY / Yalova Armutlu Meslek Yüksekokulu 55 Doğu Akdeniz Koşullarında Lahoz (Epinephelus aeneus) un Larval Yetiştiricilik Olanaklarının Araştırılması Doç. Doktor Orhan Tufan EROLDOĞAN / Çukurova 56 Eşen Çayı üzerinde kurulu alabalık üretim tesislerinin ekosisteme dost, sürdürülebilir yönetim modelinin geliştirilmesi Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ / Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 57 AKDENİZ KOŞULLARINDA KARİDES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Metin KUMLU / Çukurova 58 Tiftik Keçisi Yetiştiricilik İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi ile Sektörel Gelişim ve Destekleme Stratejilerinin Doç. Dr. Yılmaz ARAL / Ankara 59 Sivas İlinde Süt Sığırcılık İşletmelerinde Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Ekonomik Kayıpların Yrd.Doç.Dr. Hakan Murat / Cumhuriyet 60 Sympherobius pygmaeus (Rambur) (Neuroptera: Hemerobiidae) un Turunçgil Bahçelerinde Planococcus citri (Rissio) (Hemiptera: Pseudococcidae) nin Mücadelesine Yönelik Kullanım Olanaklarının Araştırılması Prof.Dr. Serdar SATAR / Çukurova 61 Virüs ile Enfekte Olmuş Tohumların Tespiti için Yeni Bir Yöntem : Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Relaksometre Yardımcı Doçent Mecit Halil ÖZTOP / ODTÜ 62 Deltametrin Kirliliğinin Giderilmesine Yönelik Nanobiyoteknolojik Bir Yaklaşım: Nanopolimerik Sorbent Sistemlerinin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Prof. Dr. Sinan AKGÖL / Ege 63 Hidrolize ve kondanse tanen içeren bitkisel preperatlardan çevreci (yeşil) korozyon inhibitörlerin tanımlanması Yrd.Doç.Dr. İdris ARSLAN / Pamukkale

4 64 Baca Gazı Arıtımı Sonucu Elde Edilen Arıtım Atığının Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Doç.Dr. Fatih ER / Selçuk 65 Susuz Amonyak Gübresinin Uygulama Olanakları ve Uygun Ekipman Geliştirilmesi Güven AKAR / Güven Zirai Kireççilik Tarım Ürünleri İnş.Paz.San ve Tic Ltd Şti. 66 Bademde Kendine Verimli ve Geç Çiçeklenen Çeşit Islahı: Islah Süresini Kısaltmak Üzere DNA Markörlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ / Çukuroca 67 Kuraklık ve Tuz Stresine Tolerant Yeni Turunçgil Çeşitlerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU / Çukurova 68 Bursa Siyahı İnciri İçin Uygun İlek İnciri Çeşit ve Tiplerinin Saptanması ve İlek Bahçesi Kurulması Prof. Dr. Ümran ERTÜRK / Uludağ 69 Kültür Mantarlarında Yaygın Kabarcık Hastalık Etmenlerine Karşı Biyofungusit Geliştirilmesi Yard. Doç. Dr. Mürsel ÇATAL / Akdeniz 70 Seralarda Bitki Hastalıklarının Erken Tespiti İçin Kalsiyum ve Salisilik Asit Seçici Sensörlerin Geliştirlmesi ve Uygulanması Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK / Yıldız Teknik 71 Farklı Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Bitkilere Etkileri Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU / Yıldız Teknik 72 Arthrobotrys spp. nin Kök Ur Nematodlarına Karşı Biyonematisit Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması Prof. Dr. Cafer EKEN / Süleyman Demirel 73 İncir Güvesi Cadra cautella nın Biyolojik Mücadelesinde Yerli Doğal Düşman Bracon hebetor un Kitle Üretiminin Geliştirilmesi ve Salım Dozunun Miray DURLU KÜLBAŞ / BiyoPoda 74 Un Güvesi Ephestia kuehniella nın Biyolojik Mücadelesinde Yerel Parazitoit Venturia canescens in Kitle Üretimi ve Salım Dozunun Öğr. Gör. Şahin Tatlı / BiyoVen 75 Dorper X Akkaraman Irkı Koyunların Melezlenmesi İle Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Etçi Melez Anaç Soy Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Sezen OCAK / Akmis Tarım 76 Kangal Akkaraman ve Anadolu Merinosu Irkı Koyunlarda Rezidüel Yem Tüketimlerinin Islah Çalışmalarında Kullanımı Prof.Dr. Behiç COSKUN / Selçuk 77 Değişen Karadeniz Pelajik ekosistemi: Planktondan Balığa Besin Zincirinde Trofik Yapı, İlişkiler, Verimlilik ve Enerji Transferi Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU / Karadeniz Teknik Koyunlarda Hızlı, İsabetli ve Düşük Maliyetli Babalık Testinde Kullanılabilecek DNA Microarray Çip Tasarımı için Uygun SNP Markörlerin Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Üretici Şartlarında Karşılaştırılması Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini Dr. Onur YILMAZ / Adnan Menderes Hakan KONYA / Alternatif Veterinerlik Yem Gıda ve Hayvancılık San.Tic.LTD.ŞİT. Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL / Namık Kemal 81 Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar-Ge Kümes Şartlarında Karşılaştırılması Doç.Dr. Yusuf KONCA / Erciyes 82 Theileriosis in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek İçin Kumarin Türevlerinin Theileria annulata nın enolaz Enzimini İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK / Yıldız Teknik 83 Süt ve Süt Ürünlerinden Fenilalanin Uzaklaştırılması ve Proteinlerin Fraksiyonlanması İçin Proteaz Üretimi ve Membranların Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ali Özhan AYTEKİN / Yeditepe 84 Clostridium Hastalıklarına Karşı 8'li Kombine Aşı Üretimi Menderes ÇADIRCI / AVİCENNA

5 85 Bazı Geleneksel Fermente Ürünlerden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Starter Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Çiğdem YAMANER / Adnan Menderes 86 GDO Analiz Yöntemlerinde Ulusal Referans Malzeme Kullanımı ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi İle Doğrulanması Doç.Dr. Remziye YILMAZ / ODTÜ 87 Gıda Atıklarından Geri Kazanılan Modifiye Pektinin Fonksiyonel ve Reolojik Özelliklerinin Doç. Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz / Yıldız Teknik 88 Süt Endüstrisinde Kullanılacak Biyoaktif Transglutaminaz Enziminin E.coli de Yüksek Verimle Üretimi Şükrü Atakan / SENTEBİOLAB 89 Sığırlarda Hypoderma bovis Enfestasyonu İçin Tanı Kiti Geliştirilmesi ve Aşı Adayı Rekombinant Proteinlerin Üretimi Prof. Dr. Sami ŞİMŞEK / Fırat Gıda ve Yem Sektöründe Besin Takviyesi Olarak Kullanılabilecek Yüksek DHA İçerikli Mikroalg Üretim Yöntemi Geliştirilmesi Ülkemizde Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinde Sıklıkla Karşılaşılan Motil Aeromonas (Aeromonas hydrophila, A. sobria, A. caviae), Yersinia ruckeri ve Lactococcus garvieae Etkenlerinde Antimikrobiyal Direnç (Sülfonamidler, Tetrasiklin, Florfenikol ve Eritromisin) ve IPN, VHS, IHN Virüslerinin Varlığının İncelenmesi Karayemiş Polifenollerinin Ayçiçeği Pektini Jellerinde Enkapsülasyonu ve Bu Sistemlerin Biyoaktivitelerinin Emrah Yelboğa / VİTALİS Prof. Dr. Soner ALTUN / Uludağ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜLSEREN / İstanbul Sabahattin Zaim 93 Viral Hemorajik Septisemi Virüs (VHSV) Spesifik Hızlı İmmunokromatografik Test Kiti Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Hakan IŞIDAN / Cumhuriyet 94 Türkiye de Yetişen Keçiboynuzu Meyvesinden Biyoaktif Madde Elde Edilmesi ve Ekstraktın Bileşim, Fonksiyon ve Veriminin Ekolojik Şartlara Bağlı Olarak Tanımlanması Prof. Dr. ALİ ÇELİK / Pamukkale 95 Doğal kayısı (Prunus armenica L.) Gamının Fonksiyonel Özelliklerinin ve Gıda Katkısı Olarak Kullanılabilirliğinin Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk 96 Lipozom Kapsülleme Yöntemi İle Kara Havuç Antosiyaninlerinden Gıda Renklendiricisi Üretimi Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU /İstanbul Teknik 97 Geleneksel Gümüşhane Pestil ve Kömesinin Üretim Yöntemlerinin ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi Yard. Doç. Dr. Oktay YILDIZ / Karadeniz Teknik 98 İmmunolojik Test Geliştirilmesine Yönelik Rekombinant Laktoferrin Üretimi Doç.Dr. Mert PEKCAN / Ankara 99 Mısır Bitkisinde Islah Başlangıç Materyalinin Oluşturulması ve Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi Dr. Ali ÜSTÜN / SAFGEN 100 Orta Anadolu Şartlarına Uygun Hibrit Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ahmet TAMKOÇ / TAŞPINAR TARIM 101 Moleküler Teknolojiler Kullanılarak Ayçiçeğinde Orobanşa (Orobanche spp) Dayanıklı Oleik Asit İçeriği Yüksek Ebeveyn Hatların ve Çeşitlerin Geliştirilmesi Dr. Sabahattin BODUR / AGROMAR 102 Yalancı İğde Meyve ve Tohum yağının Fitokimyasal İçeriği ve Endüstriye Yönelik Üretim Koşullarının Optimizasyonu Doç.Dr. Aliye Aras Perk / İstanbul 103 Klasik Islah Yöntemleri ve Moleküler Markır Teknikleri Kullanılarak Sanayilik Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN / Niğde 104 Siirt İli Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday-Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması Yrd. Doç.Dr. Fatih ÇIĞ / Siirt 105 Türkiye Mikotasında Bulunan Lepista (Fr.) W.G. Sm. Cinsinin Taksonomik, Moleküler ve Ekolojik Karakterizasyonlarının Doç. Dr. Kutret GEZER / Pamukkale 106 Dorystoechas Hastata Bitkisinin toksikolojik ve anti-aging Özelliklerinin İncelenmesi, Klasik ve Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması Oguz ÖZTÜRK / Morlab Biyoteknoloijk Arge Danışmanlık Sanayi ve Ticaret

6 107 Doğrudan Ekim Sisteminde Orta Anadolu Bölgesinde Uygulanabilecek Ekim Nöbetlerinin Prof. Dr. Refik UYANÖZ / Sarayönü Ziraat Odası 108 Mısır Islahında Dihaploid Teknolojisi İle Anaç Geliştirilmesi Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM / Dicle 109 Jeotermal Isıtmalı Sera Sularında Ağır Metal ve Radyonüklitlerin Giderimine Yönelik Biyo- Nanokompozitlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Öğr. Üyesi İbrahim DORUK / Pamukkale 110 Türkiye deki Hayvancılık Destekleme Politikalarının Kısa ve Uzun Dönem Etkileri ve TR 83 İlleri Hayvancılık İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi Doç. Dr. Gülistan ERDAL / Gaziosmanpaşa 111 Tarım Sektöründe Mevsimlik İşçi Hareketleri, Çocuk İşçiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Adana Örneği. Doç. Dr. Müge KANTAR DAVRAN / Çukurova 112 Turunçgillerde İhracat Yapısının Hedef Ülkeler Açısından İncelenmesi ve İhracat Desteklerinin Uluslararası Rekabet Gücüne Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK / Ulusal Turunçgil Konseyi 113 İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye deki Hayvansal Üretime Etkileri: Seyhan Havzası Örneği Prof.Dr. Nazan KOLUMAN / Çukurova 114 İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye de Tarımda Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. İlkay DELLAL / Ankara 115 İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye deki Bitkisel Üretime Etkileri: Yeşilırmak Tarım Havzası Örneği Prof.Dr. Arslan Zafer GÜRLER / Gaziosmanpaşa 116 Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesimin İdari, Nüfus, Tarımsal Yapı ve Üretime Olası Etkilerinin ve Alınması Gereken Önlemler Prof.Dr. Adnan ÇİÇEK / Gaziosmanpaşa 117 Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının Etkisinin Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri Doç.Dr. Ferit ÇOBANOĞLU / Adnan Menderes 118 Bitkisel Ürünler Maliyet Projesi (MOSİS) Verilerine Dayalı Olarak Türkiye Genelinde Yeter Gelirli Arazi Büyüklüklerinin Tespiti Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ / Adnan Menderes 119 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islah Ülkesel Projelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Marmara Bölgesi Örneği Doç. Dr. Aynur KONYALI / Çanakkale Onsekiz Mart Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye nin Bitkisel Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KARA / Dicle Doç.Dr. Alptekin KARAGÖZ / Aksaray 122 Tarım Sigortaları ve Tarımda Doğal Afet Yönetiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 123 Tarımsal Sulama Politikaları, Sulama Yönetimi ve Sulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ş. Kasırga Yıldırak / Hacettepe Üniveristesi Prof. Dr. Süleyman KODAL / Ada Hidroenerji Strateji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ticaret Ltd. Şti Türkiye de Temel Gıda Ürünlerinde Gıda Tüketim Deseni, Kişi Başına Tüketim Miktarlarının Tespiti ve Gıda Ürünleri Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Türkiye de Arazi Toplulaştırması Uygulamalarının Ekonomik Etkinliği, Sorunları ve Çiftçi Memnuniyet Analizi Prof. Dr. Abdubaki BİLGİÇ / Atatürk Prof. Dr. Osman KARKACIER / Akdeniz 126 Türkiye'de Tarımsal "Destek, Ar-Ge ve Yatırım" Harcamalarının Etki Analizi Prof. Dr. Ahmet Ali KOÇ / Akdeniz Tarım Piyasalarında Vergilendirme ve Vergilendirmenin Fiyat Oluşumuna Etkileri: Antalya İli Örtüaltı Üretim Örneği Türkiye de Tarım-Çevre Politikalarının Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Uygulamaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Prof. Dr. Cengiz SAYIN / Akdeniz Prof.Dr. Ela ATIŞ / Ege 129 Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğünün Prof. Dr. Bülent MİRAN / Ege

7 SONUÇLANAN PROJELER SIRA NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU 1 Yüksek ve Orta Oleik Yağ Aside Sahip Ayçiçeği Hibritlerinin Islahı ve Adaptasyonlarının İbrahim ŞAHİN / TRAKYABİRLİK 2 Çekirdeksiz Kuru Üzümde Kitlesel Depolama Olanaklarının Araştırılması Dr. Mübeccel TOPUZOĞLU / TARİŞ 3 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesinin Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Prof.Dr. Kemal ESENGÜN / Gaziosmanpaşa 4 Şanlıurfa Doğal Barınak Besiciliğinde Zeolit Mineralinin Hayvan Refahı Üzerine Etkisi Prof.Dr. Gürbüz AKSOY / Harran 5 Bodur Elma Yetiştiriciliğinde Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemi Sürdürülebilir Entegre Yöntemlerin Geliştirilmesi Prof.Dr. Yakup ÖZKAN / Gaziosmanpaşa 6 Çekirdeksiz Kuru Üzümde Zirai İlaç Kalıntısının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler Dr. Mübeccel TOPUZOĞLU / TARİŞ 7 8 Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tarafından Ege Bölgesi Pamuk Üreticilerine Verilen Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ege Bölgesinde Yeraltı Kaynak Suyu Kullanılarak Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima Linnaeus, 1758) Yavrularının Yaşayabilirliği ve Gelişiminin Araştırılması Benal YOLDAŞ / TARİŞ Serkan ILGAZ / Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş 9 Ayçiçeği Tarımında Verimlilik ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin İbrahim ŞAHİN / TRAKYABİRLİK 10 Sorumlu Yöneticiliğin Sektörde Mevcut Durumunun ve Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Araştırılması Filiz YILDIRIM / Tarımsal Kalkınma Vakfı 11 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre ile Uyumun Geliştirilmesi: Yeni Bir Yöntem Uygulaması Hüseyin İskender ARUOBA / Oba Akvakültür Ltd. Şti. 12 Trakya Yöresinde Üretilen Tahıllarda ve Karma Yemlerde Ağır Metal Düzeylerinin Dr. Nesrin ÇITAK / TRAKYABİRLİK 13 Organik Tarıma Uygun Bakır İçerikli Fungisitlerin Endüstriyel Tasarımı Kemal KESENCİ / SAFA Tarım A.Ş 14 Aromatik Suların Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Bitki Patojenlerine / Nematodlara Karşı Doğal/Biyolojik Mücadelede Organik Pestisit Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması Nazif EKZEN / TİKTA A.Ş. 15 Kekik, Defne ve Adaçayı Çeşitleri Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler İçin Yenilikçi Model Araştırması ve Pilot Uygulaması Prof. Dr. Kenan TURGUT / Antalya Ticaret Borsası Akdeniz Bölgesinden Toplanacak Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ekotiplerini Morfolojik, Davranış ve Performans Karakterleri Yönünden Tanımlayarak, Adana İli Koşullarında Islah Etme Yollarının Araştırılması Geleneksel Gıda Ürünlerinde Gıda Güvenliği Güvenirliği açısından Tüketici Algısının ve Geleneksel Gıda Ürünü Üreten KOBİ'lere Pazar Payı Artırım Yollarının Prof. Dr. Ulviye KUMOVA / Çukurova Melek US / SETBİR 18 Gölbaşı Gölü (Hatay) Tatlı Su Midyelerinin Ekonomik Değer Taşıyan Özelliklerinin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Hülya ŞEREFLİŞAN / Mustafa Kemal 19 Güneşköy Güneş Serası Projesi Doç. Dr. Çetin GÖKSU / SS Güneşköy Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

8 20 Gelin Böceği (Chilocorus bipustulatus (Coleoptera: Coccinellidae)) nin Sıcaklığa Bağlı Uygun Simulasyon Modelinin Geliştirilmesi Prof. Dr. İsmail KARACA / Süleyman Demirel 21 Varroa Parazitine Dirençli Anadolu Bal Arısı Kolonilerinin Seçimi ve Dirençli Kolonilerin Üretilmesi Doç. Dr. İbrahim ÇAKMAK / Uludağ 22 Küresel İklim Değişikliğinin Akdeniz deki Balık Stokları Üzerine Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. Cemal TURAN / Mustafa Kemal 23 Konya İlinde Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi ve Uygun Stratejilerin Modellemesi Hüseyin ERGUN / Konya Ticaret Borsası 24 Orta Anadolu da Sürdürülebilir İkinci Ürün Silajlık Mısır Araştırmaları Nami SAĞIR / İlci İnşaat San. Tic. A.Ş. İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesi 25 Enerji Tarımı İçin Alternatif Üretim Tekniğiyle Yosun Üretimi Erdoğan GÖĞEN / ITC-KA Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 26 Süt ve Süt Ürünleri ve İçme Sularında Patojenik Bakterilerin Tanısı için Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Fatma Yeşim EKİNCİ / Yeditepe 27 Ayvalık Zeytin Çeşidi Meyvelerinde Görülen Şekil Bozukluğunun Olası Nedenlerinin İncelenmesi ve Üreticiye Yönelik Uygulamaların Geliştirilmesi Dr. Mustafa TAN / Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 28 Endüstriyel Amaçlı Organik Siyah Mersin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Prof. Dr. İbrahim UZUN / Antalya Ticaret Borsası 29 Lale Soğanı Üretiminde Atık Olarak Ortaya Çıkan Lale Çiçeklerinden Doğal Gıda Boyası ve Biyoaktif Madde Üretimi Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ / Erciyes 30 Elma Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Sisteminin Ekonomik Analizi ve Benimsenmesini Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜL / Süleyman Demirel 31 Antepfıstığının Makineli Sistemle Çıtlatılması ve Geliştirilmesi Dr. Hüseyin TEKİN / Tek Entegre Antepfıstığı İşleme Sanayi 32 Mikroalg Kaynaklı Likopen Üretimi ve Verim Artırımı İçin Uygun Yöntem Geliştirilmesi Prof. Dr. Meltem CONK DALAY / Ege 33 İnfrared Isıtmalı Fındık Kurutma Makinesi Geliştirilmesi Cengiz Özdemir KELEŞ / Daitek Isıtma Sistemleri San Dış Tic Ltd Şti 34 Doğal Antioksidan ve Diyet Lif Kaynağı Olarak Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının Fonksiyonel Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜL / Süleyman Demirel 35 Moleküler Baskılama Temelli Aflatoksin Ekstraksiyon Kartuşlerının Tasarımı Dr. Lokman Uzun / Hacettepe 36 Aflatoksin Tespiti İçin İmmünoafinite Kolonlarının Geliştirilmesi Doç. Dr. Selma ÖZTÜRK / TÜBİTAK MAM 37 Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Sebze Alanlarında Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta Absoluta (lepidoptera: gelechiidae) ya Karşı Biyolojik Mücadelede Kullanılan Macrolophus Caliginosus ve trichogramma sp. Türlerinin Kitlesel Üretimi ve Tekniğinin Yerleştirilmesi Yönetici Cansu GÖLOĞLU / Onca Bio Tarım Hayvancılık Ltd. 38 Yerli Irklarımızdan İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu Koyunlarında Et Kalitelerinin Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ / Gaziosmanpaşa 39 İvesi Koyunlarında Süt Verim Özellikleri ve Belirteç Genler Arası İlişkinin Yrd. Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL / Harran 40 Kastamonu İli Süt Keçiciliğinin Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa OLFAZ / Kastamonu Ticaret Borsası

9 41 Sakız x Akkaraman G1 Genotipinin Halk Elinde Yetiştiriciliği Dr. Banu YÜCEER / Ankara 42 Sığırların Bakteriyel Hastalıkları İçin Hızlı Moleküler Tanı Kitleri Geliştirilmesi Prof. Dr Hakan Yardımcı / Ankara Doğu Karadeniz Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Anaç Stok Yönetim Sistemi Oluşturulması ve Biyoteknolojik Tekniklerin Uygulanması Doğu Karadeniz Bölgesi nde İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus steindachner, 1868) Yetiştiriciliği Hüseyin SALİHOĞLU / Trabzon Merkez ve İlçeleri İçsu Ürünleri Tarımsal Üretici Birliği Yrd.Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR / Karadeniz Teknik 45 Ege Denizinde Balık Kafesleri Çevresinden Avlanan Doğal Ortam Balıkları İle Kafes ve Çevresindeki Su ve Sedimentin Bazı Veteriner İlaç Kalıntıları Yönünden İncelenmesi Prof. Dr. Emine BAYDAN / Ankara 46 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Sebep Olan saprolegnıa spp. ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri Prof. Dr. Öznur DİLER / Süleyman Demirel 47 Ayçiçeğinde Orobanş Parazitine ve Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Yüksek Oleik Aside Sahip Ayçiçeği Hibrit Çeşit Geliştirilmesi Dr. Nesrin ÇITAK / TRAKYABİRLİK 48 Karvakrol ve Timol İçerikli Kekik Uçucu Yağlarının Biyopestisit Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Doç.Dr. Mehmet ARSLAN / Mustafa Kemal 49 Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin Sulu Koşullarında Azaltılmış ve Sıfır Toprak İşlemeli Tarım Araştırmaları Nami SAĞIR / İLCİ İnşaat Sanayi Tic. AŞ 50 Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kurak Koşullar Altında Verim ve Kalite Parametrelerinin Doç.Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ / Akdeniz 51 Genetik Mühendisliği Kullanarak Biyodizel Üretimine Yönelik Verimi Arttırılmış Yeni Nesil Mikroalg Geliştirilmesi Turgay Tekinay / Gazi 52 İç Anadolu Bölgesi Koşullarına Uygun Çerezlik Ayçiçeği Hibritlerinin Geliştirilmesi Dr. Ahmet YILMAZ / Avesa Tarım Gıda Hayvancılık Limitet Şirketi 53 AB ye Üyeliğinin Türkiye Şekerpancarı Tarımı ve Şeker Sektörü Üzerine Sosyo-Ekonomik Etkisinin Analizi Atilla Yılmaz / PANKOBİRLİK 54 İhracatı Yapılan Doğal Çiçek Soğanlarının Kültüre Alınması Baykal VELİAĞAGİL / FLORAMARLA 55 Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı ile Fonksiyonel Meyve Suyu ve Nektarlarının Geliştirilmesi Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK / Ankara 56 GDO Tespiti İçin Otoanalizör ve Referans Materyallerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem / NANObiz 57 Broiler Entegrasyonları İçin Salmonella Kontrol Programının Geliştirilmesi Prof. Dr Mehmet AKAN / Ankara 58 Farklı Yörelerde, Gemlik Zeytin Çeşidi ile Kurulan Kapama Bahçelerin Yerel Zeytin Çeşitlere Dönüştürülmesi İçin Çevirme Aşısı Kullanılma Olanağı Doç.Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA / Ankara 59 Farklı Peynir Çeşitlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Süt Endüstrisinde Kullanımının Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ / Mehmet Akif Ersoy 60 E.coli ve Cl.perfringens tip C Enfeksiyonlarına Karşı Kombine Serum Üretimi Ahmet Gedik / ATAFEN 61 Gıdalarda Hile Amacıyla Kullanılan Bitkisel Kaynaklı Bileşenlerin Tespiti İçin Kit Üretimine Yönelik Yöntem Geliştirilmesi Yrd.Doç. Dr. Zülal KESMEN / Erciyes

10 62 Kablosuz Akıllı Sulama Teknolojisi Geliştirme Delta-Net Network Bilgisayar ve İletişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. 63 Meyve Suyu Sanayine Yönelik Şeftali Çeşitlerinin Tespiti Mustafa ADINIR / Meyve Suyu Endüstrisi Derneği 64 Domates Salçalarında Kullanılan Ambalajların Standartlara Uygunluğunun Ahmet ÖZMUMCU / Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği 65 Ülkemiz Tarım Makinaları için GPS Destekli Hassas Tarım Platformunun Geliştirilmesi Özgehan ÖZEN / GEOSYS 66 Türkiye de Doğal Olarak Yetişen Bazı Endemik Türlerin Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması ve Ekonomiye Kazandırılması Doç. Dr. N.Yeşim YALÇIN MENDİ / Çukurova 67 Türkiye Florasına Ait Monofloral Balların Karakterizasyonu Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI / Karadeniz Teknik 68 Kuzey Ege Denizi Paragat Balıkçılığında Temel Avcılık Parametrelerinin Doç Dr. Uğur ÖZEKİNCİ / Çanakkale Onsekiz Mart 69 Moleküler Markör Teknolojileri Kullanarak Verticillium Solgunluğuna Dayanıklı Pamuk Hatlarının Geliştirilmesi Doç. Dr. Sami DOĞANLAR / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 70 Türkiye'de Koyun ve Keçi Eti Tüketimini Etkileyen Sosyo Ekonomik Özelliklerin Prof. Dr. İlkay DELLAL / Ankara 71 Kastamonu Taşköprü Sarımsağının Virüsten Arındırılması ve Kitlesel Üretimi Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA / Çukurova 72 Geleneksel Tedavide Kullanılan Gümüşhane Bölgesi Bazı Üzümsülerin (Morus nigra L., Morus rubra L., Rosa canina L.) Antikanser, Antioksidan, Antigenotoksik ve Yara İyileştirici Etkilerinin İncelenmesi Yrd. Doç.Dr. Kağan KILINÇ / Gümüşhane 73 Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) (Diptera: Tephritidae) Mücadelesinde Besin Cezbedici Tuzakların Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR / Adnan Menderes 74 Yağlı Tohumlu Bitkilerde Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Adnan ÇELİK / Selçuk 75 Hasat ve Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılmasına Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi Özgehan ÖZEN / GEOSYS 76 TR 83 Bölgesi İçin Geliştirilebilir İyi Tarım Uygulamaları ve Swot Analizi Prof. Dr. Osman KARKACIER / Gaziosmanpaşa 77 Zirai Ürünlerde Pestisitlerin Hızlı Tayini İçin Elektrokimyasal Nanosensör Doç. Dr Serdar ABACI / Hacettepe 78 Farklı Seviyelerdeki Humik Asitin Kahverengi Alabalıklarda (Salmo trutta fario Linneaus, 1792) Bağırsak Bakteri Florası ve Balık Filetolarının Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri Prof.Dr. Muhammed ATAMANALP / Atatürk 79 Bazı Sebzelerde Sulamaya Bağlı Ağır Metal Birikimi, Mineral Besin Dağılımı ile Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkilerin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Etem OSMA / Erzincan 80 Tıbbi Aromatik Bitkilerin Peynir Endüstrisinde Kullanılarak Ekonomiye Kazandırılması Hasan CANKURT / Cankurt Süt ve Süt Ürünleri 81 Bacillus thuringiensis tenebrionis, Mm2 İzolatının Coleopteran Zararlılara Karşı Biyopestisit Olarak Geliştirilmesi Doç. Dr. Kazım SEZEN / Kar-Biyosit 82 Biyokütleden Yakıt Briketi Üretimi Esra BOZTEPE / Efsus Bilişim

11 83 Su Kaynaklarında Pestisit Tayinine Yönelik Yüzey Plazmon Rezonans Temelli Sensörlerin Üretimi Prof. Dr. Adil DENİZLİ / Hacettepe 84 Süt ve Süt Ürünlerinde Sitokrom B Primerleri ile Tağşiş Tespitine Yönelik Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu Kiti Geliştirilmesi Timuçin Avşar / Done Genetik Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Spektroskopisi İle Balda Taklit Ve Tağşişin ne Yönelik Analiz Metotlarının Geliştirilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü 2023 Vizyonuna Ulaşılması İçin Yöntem ve Modellerin Dr. Nalan Oya SAN / Gazi Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV / MEAD

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ARAŞTIRICILARIN 2012 YILINDA YAPTIKLARI ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ A-Ulusal Yayınlar 3 Aydın Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü...

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015)

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) 08:30-09:30 09:30-10:15 KAYIT İŞLEMLERİ Açılış Konuşmaları SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) Ç A Ğ R I L I B İ L D İ R İ L E R 10:15-10:40 10:40-10:05 10:05-11:30 11:30-11:55 12:00-13:30 13:30-13:45

Detaylı

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri Ekoloji 2014 Sempozyumu 01-04 Mayıs 2014 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC Sempozyum Bildiri Özetleri 1 DÜZENLEYEN KURULUŞ Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi DESTEKLEYEN

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015)

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) GİRİŞ... 9 1. ÖNCELİK BELİRLEME YÖNTEMİ... 10 1.1. Yöntemin Amacı...

Detaylı

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8. KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ / ANKARA Kitaplar Serisi: 30 I Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu yayın

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra)

POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra) POSTER BİLDİRİLER I. OTURUM - 17 Nisan 2014 Perşembe (Öğleden Sonra) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Van Otlu Peyniri Mahreç İşareti Çalışması Ahmet.Ferhat YELTEKİN Van Gıda Kontrol

Detaylı

TAGEM Gıda Güvenilirliği Ar-Ge Çalışmaları

TAGEM Gıda Güvenilirliği Ar-Ge Çalışmaları T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM Gıda Güvenilirliği Ar-Ge Çalışmaları Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ Daire Başkanı 08.05.2015 İSTANBUL 1 Sunu Planı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 a. EK-1 - ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE İSTASYONLARININ ÖZEL GÖREVLERİ... 5 1. ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Detaylı

BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR

BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-4 YAZARLAR 1. Gıda endüstrisinde kullanılan laktik asit bakterileri Pınar Şanlıbaba 2. Laktokok fajlarının yarattığı endüstriyel sorunlar Pınar Şanlıbaba, Nefise Akçelik, Mustafa

Detaylı

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA www.tabsempozyum2.com Bir iyilik yap kendine. güdenoğulları

Detaylı

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 14-16 KASIM 2013 KONYA SUNUŞ KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ

TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ BİLDİRİLER VE POSTERLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 9-11 Kasım 2005 ADANA TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ BİLDİRİLER ve POSTERLER 9 11 KASIM 2005 ADANA Çukurova

Detaylı

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr BOREN FAALİYET RAPORU 2012 www.boren.gov.tr BAKANIN SUNUŞU BOREN FAALİYET RAPORU 2012 Kamu mali yönetim sistemimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kaynaklarını

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin Kırmızı Et 2014 Hazırlayan Dr. Umut GÜL Burak UZUN e-posta: umut.gul@tarim.gov.tr burak.uzun@tarim.gov.tr 1 TEPGE YAYIN NO: 236 ISBN:

Detaylı

ULUSAL. Bildiriler Kitabı 24 26 Haziran 2010. Editör Doç. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU

ULUSAL. Bildiriler Kitabı 24 26 Haziran 2010. Editör Doç. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 2010 Bildiriler Kitabı 24 26 Haziran 2010 Editör Doç. Dr. Cengiz ATAŞOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ÇANAKKALE TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme

Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme Teknolojik Faaliyet Konusu-1 Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme Öngörülen Teknolojik Aşamalar/Gelişmeler 1 D12 2 D36 3 E2 4 D20 5 D13 6 D14 7 D27 8 D28 9 D49 10

Detaylı

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz 1957 EKiM / KASIM / ARALIK YIL:2009 / SAYI: 34 TiCARET COMMODITY EXCHANGE Gelece in Yak t Biyogaz Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar R. Hisarc kl o lu nun Büyük Baflar s Kalk nma Ajanslar, Düzey 1 ve

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 15 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10: 15-10: 30 Çay-Kahve Arası DAVETLİ KONUŞMACILAR 10: 30-11: 10 Prof.

Detaylı

BİTKİSEL GIDA ARAŞTIRMALARI

BİTKİSEL GIDA ARAŞTIRMALARI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı BİTKİSEL GIDA ARAŞTIRMALARI Mehmet GÜMÜŞ Koordinatör 04.04.2014 Sunu İçeriği Bitkisel Gıda

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL MEKANİZASYON ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI Dr. Suat AKGÜL Grup Koordinatörü

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 TA N I T I M KİTAPÇIĞI Ü. Zİ E. TF AA AK TESİ ÜL R iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Ziraat Fakültesi Millî Ekonominin Temeli Ziraattır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ege Üniversitesi Sevgili Öğrencilerimiz;

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI-TUTANAK

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI-TUTANAK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI-TUTANAK 09-13 Şubat 2015 ANTALYA HAYVAN SAĞLIĞI

Detaylı