DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü"

Transkript

1 SIRA NO DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI 1 Nohut (Cicer arietinum) da Kuraklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Genomik Esasları PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 Bazı Yerli Koyun Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini Yrd. Doç. Dr. Emel ÖZKAN / Namık Kemal 3 Turunçgil Bodur Anaç Islahında Biyoteknolojik Yaklaşımlar Doç. Dr. Yıldız AKA KAÇAR / Çukurova 4 Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirilmesi Yrd Doç. Dr. Devrim OSKAY / Namık Kemal 5 Kimeral Dikensiz Kesme Gülden İn Vitro Ayrıştırma İle Saf Dikensiz Gül Eldesi Doç. Dr. Fatih Ali CANLI / Süleyman Demirel 6 Hatay Yöresinde Seçilmiş Bazı Defne (Laurus nobilis L.) Tiplerinin Yaprak ve Uçucu Yağ Tarımına Uygunluklarının Araştırılması ve Ex-situ Muhafazası Prof. Dr. Filiz AYANOĞLU / Mustafa Kemal 7 Endüstriyel Enzim Üretiminde Yerel Mikrobiyal Kaynakların ve Bu Enzimlerin Biyoekstraksiyonla Zeytinyağı Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması Öğr. Gör. Dr. Arzu KART / Süleyman Demirel 8 İlaç Hammaddesi Olarak Kullanılan Astragalus ve Ruscus Türlerinin Kültüre Alınması, Etken Madde İçeriklerinin Araştırılması ve Üretime Yönelik Pilot Çalışmaların Gerçekleştirilmesi Hürcan ATMACA / Bionorm Doğal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti. 9 İstanbul Ticaret Borsası Stoklarında Bulunan 50 Yıldan Daha Eski Olduğu Tahmin Edilen Tohumların Çimlenebilme Kabiliyetlerinin Araştırılması Projesi Dr. Müge YAZICI / İstanbul Ticaret Borsası 10 Domateste Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Mekanizmasında Etkili Olan Genlerin İfadelerinin Prof. Dr. Hulya ILBI / Ege 11 Kayısıda SNP Moleküler Markırların Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN / Erciyes Ümiversitesi 12 Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) nde Mutasyon Islahı Prof.Dr. Hasan BAYDAR / Süleyman Demirel 13 Sıcak Su Kaynaklarından İzole Edilen Mikroalglerin Kültüre Alınması, Kriyoprezervasyonu ve Endüstriyel Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr Turgay ÇAKMAK / İstanbul Medeniyet Ziraat ve Stella Kiraz Çeşitleri ile Kuş Kirazı Anacına rol Bodurluk Genlerinin Aktarılması Prof. Dr. Ahmet EŞİTKEN / Selçuk Orta Anadolu Bal Arısını (Apis mellifera anatoliaca) Belirleme, Koruma ve Yaygınlaştırma Projesi Biyolojik mücadele ajanı, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus Türk izolatı (SpliNPV- TR1) nın formülasyonu, kitle üretim modeli ve tarımsal mücadele potansiyelinin ortaya konulması Ahmet İnci / Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Dr. Umut TOPRAK / Ankara 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Tescil Edilmiş Bazı Tarla Bitkileri Çeşitlerinin DNA Parmak İzlerinin Çıkarılması ve Bunların Kataloğunun Oluşturulması Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ / Ege Trunçgillerde DNA, RNA ve Protein Profillerinin analizleri ile Çekirdeksizlik ile İlgili Markır Geliştirilmesi Kırmızı Kabuklubit, Aonidiella aurantii (Hom.:Diaspidiae) nin parazitoiti Aphytis melinus (Hym.:Encyrtidae) un Turunçgil Alanlarında Biyolojik Mücadele Amacıyla Kitle Üretimi ve Salım Dozunun Doç. Dr. Aydın UZUN / Erciyes Doç. Dr. Lerzan ERKILIÇ / Biyolojik Tarım Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Ltd Şti 20 5 parametre GDO Tanı Kiti Geliştirilmesi Dr İ.Çağatay Karaaslan / Hacettepe 21 Kiraz Yetiştiriciliğinde Küresel Isınmaya Bağlı İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Çoklu Meyve Oluşumu Sorununun Çözümüne Yönelik Çalışmalar Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN / Çukurova

2 22 TÜRK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNDEN ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞLARIN RAMAN SPEKTROSKOPİSİİLE KARAKTERİZASYONU Prof. Dr. Dilek SİVRİ ÖZAY / Hacettepe 23 Mikronize-Bentonitli-Kükürde Demir (Fe) ve Çinko (Zn) Mikro Elementlerinin Eklenmesi ve Bunların Bitki Yetiştiriciliğinde Etkinliklerinin Araştırılması Zir. Yük. Müh. Günce AKKUZU / Balkan Kükürt 24 Aydın İli Koşullarında Tarımda Jeotermal Enerjinin Kullanılabilirliğinin Çok Yönlü Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Bekir Sıtkı KARATAŞ / Adnan Menderes 25 Konya Havzasında kirletilmiş topraklara doğal ve seçilmiş mikoriza aşılaması ile bitkilerin ağır metal toleransının arttırılması Doç.Dr Ayşen AKAY / Selçuk 26 AMBALAJ MALZEMELERİNDEN GIDAYA BULAŞAN VE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİ TEHDİT EDEN MADDELERİN YENİ UCUZ VE HIZLI NANOTEKNOLOJİK YÖNTEMLE TESPİTİ Arş. Gör. Gülçin BOLAT / Hacettepe 27 Gıdalara Normal veya Tağşiş Amaçlı Katılan Jelatin Kaynağının Tespiti İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi. Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ / Yıldız Teknik 28 Ekşi hamurdan starter kültür olarak kullanılabilecek mayaların izolasyonu, teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve bu mayaların ekmek üretiminde kullanılması Prof. Dr. Muhammet ARICI / Yıldız Teknik 29 Vibrasyonel spektroskopik yöntemler kullanılarak süt ve süt ürünlerinde menşei (tür) tespiti Prof. Dr. İsmail Hakkı Boyacı / Hacettepe 30 Geleneksel Et Ürünlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakteri Suşlarının Bakteriyosin Üretme Potansiyellerinin Araştırılması Ve Elde Edilecek Ürünlerin Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Endüstriyel Ölçekli Üretime Kazandırılması Prof.Dr Medine GÜLLÜCE / Atatürk 31 Geleneksel Sucuklardan İzole Edilen Laktik Asit Bakteri ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarının Starter Kültür Olarak Kullanım İmkanları Prof.Dr Mükerrem KAYA / Atatürk 32 Endüstriyel Toz Ekşi Maya Üretiminde Farklı Kurutma Yöntemleri, Proses ve Kullanım Koşullarının Araştırılması Öğr. Gör. Müge HENDEK ERTOP / Gümüşhane 33 Atık Meyve Kabuklarının Değerlendirilerek Antimikrobiyal Film Üretiminin Gerçekleştirilmesi ve Su Ürünlerinin Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. Berna KILINÇ / Ege 34 Türkiye bağlarından şarap/alkol fermentasyonuna uygun mayaların seçilmesi ve moleküler tanımlanması Prof. Dr Neş'e Bilgin / Boğaziçi 35 Çiğ Süt ve Geleneksel Peynirlerden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Otolitik Özellikleri ve Otolitik Suşların Starter ve/veya Destek Kültür Olarak Kaşar Peynirinin Olgunlaşmasının Hızlandırılmasında Kullanımı Doç. Dr. Oğuz Gürsoy / Mehmet Akif Ersoy 36 Şap Aşısı Kalitesinin Arttırılması İçin Şap Virüsü 146s Partikülü Baskılanmış Kriyojel Kolonların Hazırlanması Dr. Nilay Bereli / Hacettepe 37 Kanatlı Hayvanların Paratifoid Salmonella İnfeksiyonlarına Karşı Aşı Üretimi Ahmet GEDİK / ATAFEN A.Ş 38 Toprağı Koruyarak Buğdayda Verim ve Kalite Artırılmasına Yönelik En Uygun Tarımsal Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT / Konya Ticaret Borsası 39 Türkiye Florasında Bulunan Tricholoma Cinsi Mantarların Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. Hatıra TAŞKIN / Çukurova 40 Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması Doç. Dr. Özlem BARIŞ / Atatürk 41 İKİNCİ NESİL (LİGNOSELÜLOZİK) BİYOETANOL ÜRETİMİ Prof.Dr. Günnur KOÇAR / Ege 42 Türkiyede Yetiştirilen Yerel Buğday Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin ve İlişkili Haritalama (Association Mapping) Metodu ile Buğdayda Tarımsal ve Morfolojik Özelliklerle İlişkili Gen Bölgelerinin Tanımlanması Prof.Dr. Hakan ÖZKAN / Çukurova

3 43 Türkiye de Yetişen Farklı Eğrelti Genetik Kaynaklarının Biyoteknolojik ve Klasik Yöntemlerle Muhafazası ve Fenolik Bileşiklerinin Tanımlanması Prof. Dr. Ahsen Işık ÖZGÜVEN / Çukurova 44 Biberlerde Tütün Yanıklık Virüsüne Karşı Genetik Dayanıklılık Kaynaklarının ve Dayanıklı Hibrit Geliştirme Yrd. Doç. Dr Bekir Bülent ARPACI 45 Antepfıstığında Kesilen Bölge İlişkili Yeni Nesil DNA Sekanslaması (RAD-Seq) İle SNP ve Cinsiyet Markörlerin Geliştirilmesi ve Haritalanması Prof.Dr. Salih KAFKAS / Çukurova 46 Anadolu Köy Domateslerinin Islahı ve Ekonomiye Kazandırılması Hüsnü EKİZ / Nadide Tarım 47 Farklı Yerel Domates Genotiplerinin Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerans Seviyelerinin, Morfolojik, Fizyolojik ve Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi Prof.Dr. Yıldız DAŞGAN / Çukurova 48 Yüksek Boylu Maviyemişin Akdeniz Bölgesine Adaptasyonu Prof. Dr. Sedat SERÇE / Niğde 49 Orta Anadolu Bal Arısı Ekotipinin Korunması ve Islahı Projesi Yücel SAYGI / Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği 50 Elazığ Yöresinde Yetiştirilen Akkaraman Koyunlarının Morfolojik ve Genetik Yapısı Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZMEN / Fırat 51 Farklı Bor Kaynaklarının Sütten Kesilmiş Kuzularda Besi Performansı, Et Kalitesi, Kemik ve Rumen Gelişimi Üzerinde Etkileri Prof.Dr. B.Zehra SARIÇİÇEK / Ankara 52 Anadolu Mandası na Özgü Ebeveyn Kiti Oluşturulması Elif AKYAYLA / Genometri Biyoteknoloji Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi 53 Antibakteriyel termoplastik elastomer,% 100 geri dönüşür malzemeden üretilecek buzağı besleme biberonu üretim ar-ge ve uygulama projesi. Sinan ŞEKERCİ / A Tasarım Ar-Ge Danışmanlık Medikal Plastik ve Plastik Pazarlama Şti 54 Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Besleme Rejiminin Doç. Dr. Derya GÜROY / Yalova Armutlu Meslek Yüksekokulu 55 Doğu Akdeniz Koşullarında Lahoz (Epinephelus aeneus) un Larval Yetiştiricilik Olanaklarının Araştırılması Doç. Doktor Orhan Tufan EROLDOĞAN / Çukurova 56 Eşen Çayı üzerinde kurulu alabalık üretim tesislerinin ekosisteme dost, sürdürülebilir yönetim modelinin geliştirilmesi Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ / Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 57 AKDENİZ KOŞULLARINDA KARİDES YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Metin KUMLU / Çukurova 58 Tiftik Keçisi Yetiştiricilik İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi ile Sektörel Gelişim ve Destekleme Stratejilerinin Doç. Dr. Yılmaz ARAL / Ankara 59 Sivas İlinde Süt Sığırcılık İşletmelerinde Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Ekonomik Kayıpların Yrd.Doç.Dr. Hakan Murat / Cumhuriyet 60 Sympherobius pygmaeus (Rambur) (Neuroptera: Hemerobiidae) un Turunçgil Bahçelerinde Planococcus citri (Rissio) (Hemiptera: Pseudococcidae) nin Mücadelesine Yönelik Kullanım Olanaklarının Araştırılması Prof.Dr. Serdar SATAR / Çukurova 61 Virüs ile Enfekte Olmuş Tohumların Tespiti için Yeni Bir Yöntem : Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Relaksometre Yardımcı Doçent Mecit Halil ÖZTOP / ODTÜ 62 Deltametrin Kirliliğinin Giderilmesine Yönelik Nanobiyoteknolojik Bir Yaklaşım: Nanopolimerik Sorbent Sistemlerinin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Prof. Dr. Sinan AKGÖL / Ege 63 Hidrolize ve kondanse tanen içeren bitkisel preperatlardan çevreci (yeşil) korozyon inhibitörlerin tanımlanması Yrd.Doç.Dr. İdris ARSLAN / Pamukkale

4 64 Baca Gazı Arıtımı Sonucu Elde Edilen Arıtım Atığının Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Doç.Dr. Fatih ER / Selçuk 65 Susuz Amonyak Gübresinin Uygulama Olanakları ve Uygun Ekipman Geliştirilmesi Güven AKAR / Güven Zirai Kireççilik Tarım Ürünleri İnş.Paz.San ve Tic Ltd Şti. 66 Bademde Kendine Verimli ve Geç Çiçeklenen Çeşit Islahı: Islah Süresini Kısaltmak Üzere DNA Markörlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ / Çukuroca 67 Kuraklık ve Tuz Stresine Tolerant Yeni Turunçgil Çeşitlerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU / Çukurova 68 Bursa Siyahı İnciri İçin Uygun İlek İnciri Çeşit ve Tiplerinin Saptanması ve İlek Bahçesi Kurulması Prof. Dr. Ümran ERTÜRK / Uludağ 69 Kültür Mantarlarında Yaygın Kabarcık Hastalık Etmenlerine Karşı Biyofungusit Geliştirilmesi Yard. Doç. Dr. Mürsel ÇATAL / Akdeniz 70 Seralarda Bitki Hastalıklarının Erken Tespiti İçin Kalsiyum ve Salisilik Asit Seçici Sensörlerin Geliştirlmesi ve Uygulanması Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK / Yıldız Teknik 71 Farklı Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Bitkilere Etkileri Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU / Yıldız Teknik 72 Arthrobotrys spp. nin Kök Ur Nematodlarına Karşı Biyonematisit Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması Prof. Dr. Cafer EKEN / Süleyman Demirel 73 İncir Güvesi Cadra cautella nın Biyolojik Mücadelesinde Yerli Doğal Düşman Bracon hebetor un Kitle Üretiminin Geliştirilmesi ve Salım Dozunun Miray DURLU KÜLBAŞ / BiyoPoda 74 Un Güvesi Ephestia kuehniella nın Biyolojik Mücadelesinde Yerel Parazitoit Venturia canescens in Kitle Üretimi ve Salım Dozunun Öğr. Gör. Şahin Tatlı / BiyoVen 75 Dorper X Akkaraman Irkı Koyunların Melezlenmesi İle Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Etçi Melez Anaç Soy Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Sezen OCAK / Akmis Tarım 76 Kangal Akkaraman ve Anadolu Merinosu Irkı Koyunlarda Rezidüel Yem Tüketimlerinin Islah Çalışmalarında Kullanımı Prof.Dr. Behiç COSKUN / Selçuk 77 Değişen Karadeniz Pelajik ekosistemi: Planktondan Balığa Besin Zincirinde Trofik Yapı, İlişkiler, Verimlilik ve Enerji Transferi Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU / Karadeniz Teknik Koyunlarda Hızlı, İsabetli ve Düşük Maliyetli Babalık Testinde Kullanılabilecek DNA Microarray Çip Tasarımı için Uygun SNP Markörlerin Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Üretici Şartlarında Karşılaştırılması Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini Dr. Onur YILMAZ / Adnan Menderes Hakan KONYA / Alternatif Veterinerlik Yem Gıda ve Hayvancılık San.Tic.LTD.ŞİT. Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL / Namık Kemal 81 Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar-Ge Kümes Şartlarında Karşılaştırılması Doç.Dr. Yusuf KONCA / Erciyes 82 Theileriosis in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek İçin Kumarin Türevlerinin Theileria annulata nın enolaz Enzimini İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK / Yıldız Teknik 83 Süt ve Süt Ürünlerinden Fenilalanin Uzaklaştırılması ve Proteinlerin Fraksiyonlanması İçin Proteaz Üretimi ve Membranların Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ali Özhan AYTEKİN / Yeditepe 84 Clostridium Hastalıklarına Karşı 8'li Kombine Aşı Üretimi Menderes ÇADIRCI / AVİCENNA

5 85 Bazı Geleneksel Fermente Ürünlerden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Starter Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Çiğdem YAMANER / Adnan Menderes 86 GDO Analiz Yöntemlerinde Ulusal Referans Malzeme Kullanımı ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi İle Doğrulanması Doç.Dr. Remziye YILMAZ / ODTÜ 87 Gıda Atıklarından Geri Kazanılan Modifiye Pektinin Fonksiyonel ve Reolojik Özelliklerinin Doç. Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz / Yıldız Teknik 88 Süt Endüstrisinde Kullanılacak Biyoaktif Transglutaminaz Enziminin E.coli de Yüksek Verimle Üretimi Şükrü Atakan / SENTEBİOLAB 89 Sığırlarda Hypoderma bovis Enfestasyonu İçin Tanı Kiti Geliştirilmesi ve Aşı Adayı Rekombinant Proteinlerin Üretimi Prof. Dr. Sami ŞİMŞEK / Fırat Gıda ve Yem Sektöründe Besin Takviyesi Olarak Kullanılabilecek Yüksek DHA İçerikli Mikroalg Üretim Yöntemi Geliştirilmesi Ülkemizde Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinde Sıklıkla Karşılaşılan Motil Aeromonas (Aeromonas hydrophila, A. sobria, A. caviae), Yersinia ruckeri ve Lactococcus garvieae Etkenlerinde Antimikrobiyal Direnç (Sülfonamidler, Tetrasiklin, Florfenikol ve Eritromisin) ve IPN, VHS, IHN Virüslerinin Varlığının İncelenmesi Karayemiş Polifenollerinin Ayçiçeği Pektini Jellerinde Enkapsülasyonu ve Bu Sistemlerin Biyoaktivitelerinin Emrah Yelboğa / VİTALİS Prof. Dr. Soner ALTUN / Uludağ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜLSEREN / İstanbul Sabahattin Zaim 93 Viral Hemorajik Septisemi Virüs (VHSV) Spesifik Hızlı İmmunokromatografik Test Kiti Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Hakan IŞIDAN / Cumhuriyet 94 Türkiye de Yetişen Keçiboynuzu Meyvesinden Biyoaktif Madde Elde Edilmesi ve Ekstraktın Bileşim, Fonksiyon ve Veriminin Ekolojik Şartlara Bağlı Olarak Tanımlanması Prof. Dr. ALİ ÇELİK / Pamukkale 95 Doğal kayısı (Prunus armenica L.) Gamının Fonksiyonel Özelliklerinin ve Gıda Katkısı Olarak Kullanılabilirliğinin Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk 96 Lipozom Kapsülleme Yöntemi İle Kara Havuç Antosiyaninlerinden Gıda Renklendiricisi Üretimi Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU /İstanbul Teknik 97 Geleneksel Gümüşhane Pestil ve Kömesinin Üretim Yöntemlerinin ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi Yard. Doç. Dr. Oktay YILDIZ / Karadeniz Teknik 98 İmmunolojik Test Geliştirilmesine Yönelik Rekombinant Laktoferrin Üretimi Doç.Dr. Mert PEKCAN / Ankara 99 Mısır Bitkisinde Islah Başlangıç Materyalinin Oluşturulması ve Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi Dr. Ali ÜSTÜN / SAFGEN 100 Orta Anadolu Şartlarına Uygun Hibrit Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ahmet TAMKOÇ / TAŞPINAR TARIM 101 Moleküler Teknolojiler Kullanılarak Ayçiçeğinde Orobanşa (Orobanche spp) Dayanıklı Oleik Asit İçeriği Yüksek Ebeveyn Hatların ve Çeşitlerin Geliştirilmesi Dr. Sabahattin BODUR / AGROMAR 102 Yalancı İğde Meyve ve Tohum yağının Fitokimyasal İçeriği ve Endüstriye Yönelik Üretim Koşullarının Optimizasyonu Doç.Dr. Aliye Aras Perk / İstanbul 103 Klasik Islah Yöntemleri ve Moleküler Markır Teknikleri Kullanılarak Sanayilik Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN / Niğde 104 Siirt İli Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday-Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması Yrd. Doç.Dr. Fatih ÇIĞ / Siirt 105 Türkiye Mikotasında Bulunan Lepista (Fr.) W.G. Sm. Cinsinin Taksonomik, Moleküler ve Ekolojik Karakterizasyonlarının Doç. Dr. Kutret GEZER / Pamukkale 106 Dorystoechas Hastata Bitkisinin toksikolojik ve anti-aging Özelliklerinin İncelenmesi, Klasik ve Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması Oguz ÖZTÜRK / Morlab Biyoteknoloijk Arge Danışmanlık Sanayi ve Ticaret

6 107 Doğrudan Ekim Sisteminde Orta Anadolu Bölgesinde Uygulanabilecek Ekim Nöbetlerinin Prof. Dr. Refik UYANÖZ / Sarayönü Ziraat Odası 108 Mısır Islahında Dihaploid Teknolojisi İle Anaç Geliştirilmesi Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM / Dicle 109 Jeotermal Isıtmalı Sera Sularında Ağır Metal ve Radyonüklitlerin Giderimine Yönelik Biyo- Nanokompozitlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Öğr. Üyesi İbrahim DORUK / Pamukkale 110 Türkiye deki Hayvancılık Destekleme Politikalarının Kısa ve Uzun Dönem Etkileri ve TR 83 İlleri Hayvancılık İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi Doç. Dr. Gülistan ERDAL / Gaziosmanpaşa 111 Tarım Sektöründe Mevsimlik İşçi Hareketleri, Çocuk İşçiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Adana Örneği. Doç. Dr. Müge KANTAR DAVRAN / Çukurova 112 Turunçgillerde İhracat Yapısının Hedef Ülkeler Açısından İncelenmesi ve İhracat Desteklerinin Uluslararası Rekabet Gücüne Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK / Ulusal Turunçgil Konseyi 113 İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye deki Hayvansal Üretime Etkileri: Seyhan Havzası Örneği Prof.Dr. Nazan KOLUMAN / Çukurova 114 İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye de Tarımda Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. İlkay DELLAL / Ankara 115 İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye deki Bitkisel Üretime Etkileri: Yeşilırmak Tarım Havzası Örneği Prof.Dr. Arslan Zafer GÜRLER / Gaziosmanpaşa 116 Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesimin İdari, Nüfus, Tarımsal Yapı ve Üretime Olası Etkilerinin ve Alınması Gereken Önlemler Prof.Dr. Adnan ÇİÇEK / Gaziosmanpaşa 117 Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının Etkisinin Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri Doç.Dr. Ferit ÇOBANOĞLU / Adnan Menderes 118 Bitkisel Ürünler Maliyet Projesi (MOSİS) Verilerine Dayalı Olarak Türkiye Genelinde Yeter Gelirli Arazi Büyüklüklerinin Tespiti Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ / Adnan Menderes 119 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islah Ülkesel Projelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Marmara Bölgesi Örneği Doç. Dr. Aynur KONYALI / Çanakkale Onsekiz Mart Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye nin Bitkisel Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KARA / Dicle Doç.Dr. Alptekin KARAGÖZ / Aksaray 122 Tarım Sigortaları ve Tarımda Doğal Afet Yönetiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 123 Tarımsal Sulama Politikaları, Sulama Yönetimi ve Sulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ş. Kasırga Yıldırak / Hacettepe Üniveristesi Prof. Dr. Süleyman KODAL / Ada Hidroenerji Strateji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ticaret Ltd. Şti Türkiye de Temel Gıda Ürünlerinde Gıda Tüketim Deseni, Kişi Başına Tüketim Miktarlarının Tespiti ve Gıda Ürünleri Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Türkiye de Arazi Toplulaştırması Uygulamalarının Ekonomik Etkinliği, Sorunları ve Çiftçi Memnuniyet Analizi Prof. Dr. Abdubaki BİLGİÇ / Atatürk Prof. Dr. Osman KARKACIER / Akdeniz 126 Türkiye'de Tarımsal "Destek, Ar-Ge ve Yatırım" Harcamalarının Etki Analizi Prof. Dr. Ahmet Ali KOÇ / Akdeniz Tarım Piyasalarında Vergilendirme ve Vergilendirmenin Fiyat Oluşumuna Etkileri: Antalya İli Örtüaltı Üretim Örneği Türkiye de Tarım-Çevre Politikalarının Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Uygulamaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Prof. Dr. Cengiz SAYIN / Akdeniz Prof.Dr. Ela ATIŞ / Ege 129 Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğünün Prof. Dr. Bülent MİRAN / Ege

7 SONUÇLANAN PROJELER SIRA NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU 1 Yüksek ve Orta Oleik Yağ Aside Sahip Ayçiçeği Hibritlerinin Islahı ve Adaptasyonlarının İbrahim ŞAHİN / TRAKYABİRLİK 2 Çekirdeksiz Kuru Üzümde Kitlesel Depolama Olanaklarının Araştırılması Dr. Mübeccel TOPUZOĞLU / TARİŞ 3 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesinin Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Prof.Dr. Kemal ESENGÜN / Gaziosmanpaşa 4 Şanlıurfa Doğal Barınak Besiciliğinde Zeolit Mineralinin Hayvan Refahı Üzerine Etkisi Prof.Dr. Gürbüz AKSOY / Harran 5 Bodur Elma Yetiştiriciliğinde Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemi Sürdürülebilir Entegre Yöntemlerin Geliştirilmesi Prof.Dr. Yakup ÖZKAN / Gaziosmanpaşa 6 Çekirdeksiz Kuru Üzümde Zirai İlaç Kalıntısının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler Dr. Mübeccel TOPUZOĞLU / TARİŞ 7 8 Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tarafından Ege Bölgesi Pamuk Üreticilerine Verilen Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ege Bölgesinde Yeraltı Kaynak Suyu Kullanılarak Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima Linnaeus, 1758) Yavrularının Yaşayabilirliği ve Gelişiminin Araştırılması Benal YOLDAŞ / TARİŞ Serkan ILGAZ / Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş 9 Ayçiçeği Tarımında Verimlilik ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin İbrahim ŞAHİN / TRAKYABİRLİK 10 Sorumlu Yöneticiliğin Sektörde Mevcut Durumunun ve Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Araştırılması Filiz YILDIRIM / Tarımsal Kalkınma Vakfı 11 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre ile Uyumun Geliştirilmesi: Yeni Bir Yöntem Uygulaması Hüseyin İskender ARUOBA / Oba Akvakültür Ltd. Şti. 12 Trakya Yöresinde Üretilen Tahıllarda ve Karma Yemlerde Ağır Metal Düzeylerinin Dr. Nesrin ÇITAK / TRAKYABİRLİK 13 Organik Tarıma Uygun Bakır İçerikli Fungisitlerin Endüstriyel Tasarımı Kemal KESENCİ / SAFA Tarım A.Ş 14 Aromatik Suların Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Bitki Patojenlerine / Nematodlara Karşı Doğal/Biyolojik Mücadelede Organik Pestisit Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması Nazif EKZEN / TİKTA A.Ş. 15 Kekik, Defne ve Adaçayı Çeşitleri Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler İçin Yenilikçi Model Araştırması ve Pilot Uygulaması Prof. Dr. Kenan TURGUT / Antalya Ticaret Borsası Akdeniz Bölgesinden Toplanacak Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ekotiplerini Morfolojik, Davranış ve Performans Karakterleri Yönünden Tanımlayarak, Adana İli Koşullarında Islah Etme Yollarının Araştırılması Geleneksel Gıda Ürünlerinde Gıda Güvenliği Güvenirliği açısından Tüketici Algısının ve Geleneksel Gıda Ürünü Üreten KOBİ'lere Pazar Payı Artırım Yollarının Prof. Dr. Ulviye KUMOVA / Çukurova Melek US / SETBİR 18 Gölbaşı Gölü (Hatay) Tatlı Su Midyelerinin Ekonomik Değer Taşıyan Özelliklerinin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Hülya ŞEREFLİŞAN / Mustafa Kemal 19 Güneşköy Güneş Serası Projesi Doç. Dr. Çetin GÖKSU / SS Güneşköy Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

8 20 Gelin Böceği (Chilocorus bipustulatus (Coleoptera: Coccinellidae)) nin Sıcaklığa Bağlı Uygun Simulasyon Modelinin Geliştirilmesi Prof. Dr. İsmail KARACA / Süleyman Demirel 21 Varroa Parazitine Dirençli Anadolu Bal Arısı Kolonilerinin Seçimi ve Dirençli Kolonilerin Üretilmesi Doç. Dr. İbrahim ÇAKMAK / Uludağ 22 Küresel İklim Değişikliğinin Akdeniz deki Balık Stokları Üzerine Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. Cemal TURAN / Mustafa Kemal 23 Konya İlinde Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi ve Uygun Stratejilerin Modellemesi Hüseyin ERGUN / Konya Ticaret Borsası 24 Orta Anadolu da Sürdürülebilir İkinci Ürün Silajlık Mısır Araştırmaları Nami SAĞIR / İlci İnşaat San. Tic. A.Ş. İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesi 25 Enerji Tarımı İçin Alternatif Üretim Tekniğiyle Yosun Üretimi Erdoğan GÖĞEN / ITC-KA Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 26 Süt ve Süt Ürünleri ve İçme Sularında Patojenik Bakterilerin Tanısı için Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi Doç. Dr. Fatma Yeşim EKİNCİ / Yeditepe 27 Ayvalık Zeytin Çeşidi Meyvelerinde Görülen Şekil Bozukluğunun Olası Nedenlerinin İncelenmesi ve Üreticiye Yönelik Uygulamaların Geliştirilmesi Dr. Mustafa TAN / Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 28 Endüstriyel Amaçlı Organik Siyah Mersin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Prof. Dr. İbrahim UZUN / Antalya Ticaret Borsası 29 Lale Soğanı Üretiminde Atık Olarak Ortaya Çıkan Lale Çiçeklerinden Doğal Gıda Boyası ve Biyoaktif Madde Üretimi Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ / Erciyes 30 Elma Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Sisteminin Ekonomik Analizi ve Benimsenmesini Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜL / Süleyman Demirel 31 Antepfıstığının Makineli Sistemle Çıtlatılması ve Geliştirilmesi Dr. Hüseyin TEKİN / Tek Entegre Antepfıstığı İşleme Sanayi 32 Mikroalg Kaynaklı Likopen Üretimi ve Verim Artırımı İçin Uygun Yöntem Geliştirilmesi Prof. Dr. Meltem CONK DALAY / Ege 33 İnfrared Isıtmalı Fındık Kurutma Makinesi Geliştirilmesi Cengiz Özdemir KELEŞ / Daitek Isıtma Sistemleri San Dış Tic Ltd Şti 34 Doğal Antioksidan ve Diyet Lif Kaynağı Olarak Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının Fonksiyonel Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜL / Süleyman Demirel 35 Moleküler Baskılama Temelli Aflatoksin Ekstraksiyon Kartuşlerının Tasarımı Dr. Lokman Uzun / Hacettepe 36 Aflatoksin Tespiti İçin İmmünoafinite Kolonlarının Geliştirilmesi Doç. Dr. Selma ÖZTÜRK / TÜBİTAK MAM 37 Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Sebze Alanlarında Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta Absoluta (lepidoptera: gelechiidae) ya Karşı Biyolojik Mücadelede Kullanılan Macrolophus Caliginosus ve trichogramma sp. Türlerinin Kitlesel Üretimi ve Tekniğinin Yerleştirilmesi Yönetici Cansu GÖLOĞLU / Onca Bio Tarım Hayvancılık Ltd. 38 Yerli Irklarımızdan İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu Koyunlarında Et Kalitelerinin Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ / Gaziosmanpaşa 39 İvesi Koyunlarında Süt Verim Özellikleri ve Belirteç Genler Arası İlişkinin Yrd. Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL / Harran 40 Kastamonu İli Süt Keçiciliğinin Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa OLFAZ / Kastamonu Ticaret Borsası

9 41 Sakız x Akkaraman G1 Genotipinin Halk Elinde Yetiştiriciliği Dr. Banu YÜCEER / Ankara 42 Sığırların Bakteriyel Hastalıkları İçin Hızlı Moleküler Tanı Kitleri Geliştirilmesi Prof. Dr Hakan Yardımcı / Ankara Doğu Karadeniz Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Anaç Stok Yönetim Sistemi Oluşturulması ve Biyoteknolojik Tekniklerin Uygulanması Doğu Karadeniz Bölgesi nde İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus steindachner, 1868) Yetiştiriciliği Hüseyin SALİHOĞLU / Trabzon Merkez ve İlçeleri İçsu Ürünleri Tarımsal Üretici Birliği Yrd.Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR / Karadeniz Teknik 45 Ege Denizinde Balık Kafesleri Çevresinden Avlanan Doğal Ortam Balıkları İle Kafes ve Çevresindeki Su ve Sedimentin Bazı Veteriner İlaç Kalıntıları Yönünden İncelenmesi Prof. Dr. Emine BAYDAN / Ankara 46 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Sebep Olan saprolegnıa spp. ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri Prof. Dr. Öznur DİLER / Süleyman Demirel 47 Ayçiçeğinde Orobanş Parazitine ve Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Yüksek Oleik Aside Sahip Ayçiçeği Hibrit Çeşit Geliştirilmesi Dr. Nesrin ÇITAK / TRAKYABİRLİK 48 Karvakrol ve Timol İçerikli Kekik Uçucu Yağlarının Biyopestisit Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Doç.Dr. Mehmet ARSLAN / Mustafa Kemal 49 Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin Sulu Koşullarında Azaltılmış ve Sıfır Toprak İşlemeli Tarım Araştırmaları Nami SAĞIR / İLCİ İnşaat Sanayi Tic. AŞ 50 Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kurak Koşullar Altında Verim ve Kalite Parametrelerinin Doç.Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ / Akdeniz 51 Genetik Mühendisliği Kullanarak Biyodizel Üretimine Yönelik Verimi Arttırılmış Yeni Nesil Mikroalg Geliştirilmesi Turgay Tekinay / Gazi 52 İç Anadolu Bölgesi Koşullarına Uygun Çerezlik Ayçiçeği Hibritlerinin Geliştirilmesi Dr. Ahmet YILMAZ / Avesa Tarım Gıda Hayvancılık Limitet Şirketi 53 AB ye Üyeliğinin Türkiye Şekerpancarı Tarımı ve Şeker Sektörü Üzerine Sosyo-Ekonomik Etkisinin Analizi Atilla Yılmaz / PANKOBİRLİK 54 İhracatı Yapılan Doğal Çiçek Soğanlarının Kültüre Alınması Baykal VELİAĞAGİL / FLORAMARLA 55 Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı ile Fonksiyonel Meyve Suyu ve Nektarlarının Geliştirilmesi Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK / Ankara 56 GDO Tespiti İçin Otoanalizör ve Referans Materyallerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem / NANObiz 57 Broiler Entegrasyonları İçin Salmonella Kontrol Programının Geliştirilmesi Prof. Dr Mehmet AKAN / Ankara 58 Farklı Yörelerde, Gemlik Zeytin Çeşidi ile Kurulan Kapama Bahçelerin Yerel Zeytin Çeşitlere Dönüştürülmesi İçin Çevirme Aşısı Kullanılma Olanağı Doç.Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA / Ankara 59 Farklı Peynir Çeşitlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Süt Endüstrisinde Kullanımının Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ / Mehmet Akif Ersoy 60 E.coli ve Cl.perfringens tip C Enfeksiyonlarına Karşı Kombine Serum Üretimi Ahmet Gedik / ATAFEN 61 Gıdalarda Hile Amacıyla Kullanılan Bitkisel Kaynaklı Bileşenlerin Tespiti İçin Kit Üretimine Yönelik Yöntem Geliştirilmesi Yrd.Doç. Dr. Zülal KESMEN / Erciyes

10 62 Kablosuz Akıllı Sulama Teknolojisi Geliştirme Delta-Net Network Bilgisayar ve İletişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. 63 Meyve Suyu Sanayine Yönelik Şeftali Çeşitlerinin Tespiti Mustafa ADINIR / Meyve Suyu Endüstrisi Derneği 64 Domates Salçalarında Kullanılan Ambalajların Standartlara Uygunluğunun Ahmet ÖZMUMCU / Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği 65 Ülkemiz Tarım Makinaları için GPS Destekli Hassas Tarım Platformunun Geliştirilmesi Özgehan ÖZEN / GEOSYS 66 Türkiye de Doğal Olarak Yetişen Bazı Endemik Türlerin Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması ve Ekonomiye Kazandırılması Doç. Dr. N.Yeşim YALÇIN MENDİ / Çukurova 67 Türkiye Florasına Ait Monofloral Balların Karakterizasyonu Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI / Karadeniz Teknik 68 Kuzey Ege Denizi Paragat Balıkçılığında Temel Avcılık Parametrelerinin Doç Dr. Uğur ÖZEKİNCİ / Çanakkale Onsekiz Mart 69 Moleküler Markör Teknolojileri Kullanarak Verticillium Solgunluğuna Dayanıklı Pamuk Hatlarının Geliştirilmesi Doç. Dr. Sami DOĞANLAR / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 70 Türkiye'de Koyun ve Keçi Eti Tüketimini Etkileyen Sosyo Ekonomik Özelliklerin Prof. Dr. İlkay DELLAL / Ankara 71 Kastamonu Taşköprü Sarımsağının Virüsten Arındırılması ve Kitlesel Üretimi Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA / Çukurova 72 Geleneksel Tedavide Kullanılan Gümüşhane Bölgesi Bazı Üzümsülerin (Morus nigra L., Morus rubra L., Rosa canina L.) Antikanser, Antioksidan, Antigenotoksik ve Yara İyileştirici Etkilerinin İncelenmesi Yrd. Doç.Dr. Kağan KILINÇ / Gümüşhane 73 Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) (Diptera: Tephritidae) Mücadelesinde Besin Cezbedici Tuzakların Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR / Adnan Menderes 74 Yağlı Tohumlu Bitkilerde Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Adnan ÇELİK / Selçuk 75 Hasat ve Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılmasına Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi Özgehan ÖZEN / GEOSYS 76 TR 83 Bölgesi İçin Geliştirilebilir İyi Tarım Uygulamaları ve Swot Analizi Prof. Dr. Osman KARKACIER / Gaziosmanpaşa 77 Zirai Ürünlerde Pestisitlerin Hızlı Tayini İçin Elektrokimyasal Nanosensör Doç. Dr Serdar ABACI / Hacettepe 78 Farklı Seviyelerdeki Humik Asitin Kahverengi Alabalıklarda (Salmo trutta fario Linneaus, 1792) Bağırsak Bakteri Florası ve Balık Filetolarının Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri Prof.Dr. Muhammed ATAMANALP / Atatürk 79 Bazı Sebzelerde Sulamaya Bağlı Ağır Metal Birikimi, Mineral Besin Dağılımı ile Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkilerin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Etem OSMA / Erzincan 80 Tıbbi Aromatik Bitkilerin Peynir Endüstrisinde Kullanılarak Ekonomiye Kazandırılması Hasan CANKURT / Cankurt Süt ve Süt Ürünleri 81 Bacillus thuringiensis tenebrionis, Mm2 İzolatının Coleopteran Zararlılara Karşı Biyopestisit Olarak Geliştirilmesi Doç. Dr. Kazım SEZEN / Kar-Biyosit 82 Biyokütleden Yakıt Briketi Üretimi Esra BOZTEPE / Efsus Bilişim

11 83 Su Kaynaklarında Pestisit Tayinine Yönelik Yüzey Plazmon Rezonans Temelli Sensörlerin Üretimi Prof. Dr. Adil DENİZLİ / Hacettepe 84 Süt ve Süt Ürünlerinde Sitokrom B Primerleri ile Tağşiş Tespitine Yönelik Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu Kiti Geliştirilmesi Timuçin Avşar / Done Genetik Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Spektroskopisi İle Balda Taklit Ve Tağşişin ne Yönelik Analiz Metotlarının Geliştirilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü 2023 Vizyonuna Ulaşılması İçin Yöntem ve Modellerin Dr. Nalan Oya SAN / Gazi Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV / MEAD

AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SONUÇLANAN AR-GE PROJELERİ (20.11.2015 tarihi itibarı ile)

AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SONUÇLANAN AR-GE PROJELERİ (20.11.2015 tarihi itibarı ile) AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SONUÇLANAN AR-GE PROJELERİ (20.11.2015 tarihi itibarı ile) Sıra No 1 2 3 Proje Adı Proje Yürütücüsü Yürütücü Kurum / Kuruluş Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Yüksek ve Orta

Detaylı

DEVAM EDEN PROJELER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU

DEVAM EDEN PROJELER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU PROJE BAŞLAMA TARİHİ PROJE BİTİŞ TARİHİ 1 Ayvalık Zeytin Çeşidi Meyvelerinde Görülen Şekil Bozukluğunun Olası Nedenlerinin İncelenmesi ve

Detaylı

AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SONUÇLANAN PROJELER

AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SONUÇLANAN PROJELER AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SONUÇLANAN PROJELER SIRA NO 1 PROJE ADI Yüksek ve Orta Oleik Yağ Aside Sahip Ayçiçeği Hibritlerinin Islahı ve Adaptasyonlarının PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU İbrahim ŞAHİN

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DEVAM EDEN PROJELER

AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI 1 Turunçgil Bodur Anaç Islahında Biyoteknolojik Yaklaşımlar PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU Doç. Dr. Yıldız AKA KAÇAR / 2 Endüstriyel Enzim

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TAGEM Gıda Güvenilirliği Ar-Ge Çalışmaları

TAGEM Gıda Güvenilirliği Ar-Ge Çalışmaları T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM Gıda Güvenilirliği Ar-Ge Çalışmaları Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ Daire Başkanı 08.05.2015 İSTANBUL 1 Sunu Planı

Detaylı

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK

TARİH SAAT DERS DERSİN HOCASI DERSLİK BAHÇE BİTKİLERİ 1. SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI VİZE PROGRAMI 22 Mart 09:00-09:50 Botanik II Doç. Dr. Yusif ZEYNALOV Z1-Z2 23 Mart 09:00-09:50 Biyokimya Öğr. Gör. Fikret TÜRKAN Z1 24 Mart 09:00-09:50

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Süleyman Demirel Üniversitesi

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ : 2011/4) kapsamında 2011 yılında Genel Müdürlüğümüze sunulmuş projelerden aşağıdaki tablolarda

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

ANTALYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARI ÖĞRETİCİ HAVUZU

ANTALYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARI ÖĞRETİCİ HAVUZU ANTALYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARI ÖĞRETİCİ HAVUZU 2014-2015 YILLARINDA ÇİFTÇİ EĞİTİM KURSLARINDA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN PERSONEL LİSTESİ Personel

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 PROGRAM ( TASLAK ) 1. GÜN 8 Mayıs 2014, Perşembe İstanbul Gönen Hotel 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 Açılış

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

08 Şubat 2016 Pazartesi I. OTURUM

08 Şubat 2016 Pazartesi I. OTURUM 08 Şubat 2016 Pazartesi I. OTURUM - 14.00 15.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Saat Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Açılış konuşmaları 14.00 Hakan SAÇTI Tarım Ekonomisi Araştırmaları ---- Prof. Dr. H. Avni CİNEMRE Türkiye de

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜBİTAK MAM GEN MÜHENDM HENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJB YOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) TANITIMI IKEV Türkiye için Biyoteknoloji Toplantısı 8 Kasım m 2007 1 GMBE Personeli Araştırmacı 50 Toplam Personel 65 Teknisyen

Detaylı

DÖNEM ATAMASI 2016 MÜHENDİS. Yüksek Lisans

DÖNEM ATAMASI 2016 MÜHENDİS. Yüksek Lisans DÖNEM ATAMASI 2016 MÜHENDİS ENSTİTÜ/İSTASYON ADI BÖLÜMÜ ENSTİTÜ/İSTASYON ADI UNVANI BÖLÜMÜ EĞİTİM Y. DİL ANKARA TARLA BİTKİLERİ MERKEZ 1 Yüksek Lisans Çayır Mera İslahı ve Yem Bitkileri Alanı ve Baklagil

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 62 323,973 159.000 ÇANAKKALE YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 47 300,870

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 06 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 3 4 Buzağı/Malak Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam 4 ay ve üzeri buzağı/malak (8 İl) 350 TL/baş Soy kütüğü (8 İl) Döl kontrolü 500 TL/baş 50 (ilave)

Detaylı

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Doğal Ürünler! Bu ürünler tamamen doğal koşullarda üretilen ürünlerdir. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan, doğal tohumlarla üretilirler. Organik Ürünler!

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Erdinç Uysal Unvan Ziraat Mühendisi Telefon 226 8142520 (1267) E-mail euysal@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.05.1974 - Merzifon Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İLK GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AFYONKARAHİSAR FATİH KARAKOYUN

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 47 47 MF-3 448,93377 17.600 453,99456 428,06847 429,71079 Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 466,97221 11.000 494,58463 454,42468 459,01860

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Prof. Fazilet VARDAR SUKAN EBİLTEM 3 Nisan 2013, Ankara Tanımlar Biyoteknoloji Biyoekonomi Giriş Endüstriyel Biyoteknoloji sınırları, ürünlerin niteliği ve hangi sektöre hizmet

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans No: KKTC-14-GTEB-01 Bu program

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp BİYOLOJİ BÖLÜMÜ http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp HAKKIMIZDA Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.02.1993 tarihli yazısında belirtilen yürütme kurulunun 25.02.1992 tarihli

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

YGS İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA ADAYLAR GEÇEN YIL YERLEŞİRKEN ORTALAMA HANGİ DİPLOMA NOTUNA SAHİPLERDİ?

YGS İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA ADAYLAR GEÇEN YIL YERLEŞİRKEN ORTALAMA HANGİ DİPLOMA NOTUNA SAHİPLERDİ? Prog. Adı : Acil Durum ve Afet Yönetimi Puan Türü : 200350941 Trabzon Vakıf Avrasya Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tam Burslu İ.Ö. 72,25 43,35 200350923 Trabzon Vakıf Avrasya Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek

Detaylı