2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ"

Transkript

1 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe nedenolduğunugörüyoruz. Buçerçevede,herbirprogramiçin,herbirpuantüründeveherbirbölümiçinkontenjandeğişimininetkisibiraradadeğerlendirilmiştir. Elbetetoplumsalolaylarıntaleplerietkisinibirebiröngörmekmümkündeğildir.ÖrneğinTıp,HukukvePsikoloji yeolantalebinartışı,örneğinsağlıkalanında2 yılıkönlisansprogramlarınaolantalebinartışı,etkisiniöngörmeninzorolduğuancakyorumlarımızakatığımızkonular. Analiziyaparkenherbirprogramiçinkontenjanartışlarınıgözönündebulundurmakveetkisinigörmekdahakolayolacaken,yeniaçılanprogramlarınkontenjanlarınınhangibaşarısırasıaralığınaetkisiolacağınıöngörmekçokkolayolmamıştır.Ancakyenikontenjanlardageçtiğimizyılardaaynıüniversitelerinbenzer programlardadiğerüniversiteleregörekonumunabakılarakminimumetkininolabileceğiaralığatopluolarakeklenmiştir. ElbeteverilentümsayılarbuyılaaitTAHMİNler,veyukarıdakiyöntemdedesapmalarolabilecektir.Buyılıntabanpuanlarınıbelirleyecekolantercihyapan gençlerolacak,ancakbizlerinamacı,kimiyerdehede erineulaşabileceken Nasılolsatutmaz düşüncesindekigençlerintercihlerinedahayukarısıralamaları eklemeleri,kimiyerdededahadüşüksıralardanalternati erekleyerekaçıktakalmamaları. KULANIMKILAVUZU Buyılkisıralamanızlageçenyılhangisıradakiadayıngirdiğiprogramagirebileceğiniziöngörmekiçin;(PsikolojivePDRörneği) 1.Şuandakibaşarısırasınabakarak2014BaşarıSırasıBulunur.Ör: Karşısındabulunan2014kümülekontenjanınabakılır;7.038,yanigeçtiğimizyılTMpuanıhesaplananilk78.0kişinin7.038 ipsikolojiyadapdr yeyerleşmiş. 3.3.Buyılaynısayıdakontenjanıkaçıncıkişikarşılayacak?Yani2015Kümüle de7.038 eenyakınyerbulunur,karşısındaki2014sıralamasınabakılır:48.70.yani geçenyıl48.0 inciningirdiğiyerekadarbuyılaynısayıdakontenjanaulaşılmış.ilk48.70 debubölümüntoplamkontenjanı70kişi=%10artırılmış.yani geçenyılilk48.70 de6.36olankontenjanbuyıl7.038 eçıkarılmış. 4.Yanidüzmantıkbakacakolsak,78.0 incigeçenyıl48.0 inciningirdiğiyeregirebilir,ancakdiyoruzki,sizbuaradakifarkınyarısınıalarakdahagerçekçibir sonucayaklaşabilirsiniz = /2= = Hede ediğinizprogramıngeçenyılvebuyılkikontenjanlarınıdagözönündebulundurmayıunutmamalısınız.kontenjanartıysadahadüşüksıralamaile azaldıysadahayükseksıralamailegirmeihtimalinizyüksektir.örneğin15kişilikkontenjanıolanve90.0 inciningirdiğiprogramınkontenjanı45 eçıktıysa, inciningirmeihtimaliolacaktır. DİĞERETKİLER 6.TMprogramlarındailk150.0 dehukuk ta2.10kişilikkontenjanartışıda,diğertümtmprogramlarındailk150.0 debeklenendendahayukarılara yerleşmeihtimalinitetikleyecektir.ancak150.0sonrasındaiseazalanhukukkontenjanlarıdiğerprogramlaratalebiartırarakbaşarısıralarınınyükselmesine nedenolabilir. 7.Birdiğerönemlietki,2yılıkÖnlisansprogramlarınaYGSkontenjanındangirmeşansınınverilmişolması.ÖzelikleSağlıkprogramlarınayönelmesimuhtemel öğrencilernedeniyle,özelikle20.0vesonrası4yılıklisansprogramlarınıetkileyecektir.

2 YGSÖĞRETMENLİK PROGRAMLARISIRALAMA DEĞİŞİMİTAHMİNLERİ TABLOSU GENELANALİZ ÖNEMLİDEĞİŞİKLİKLEROLABİLİRDİKKAT -YGSpuanıilealanöğretmenliklerdedekontenjanlarazalmışdurumda.İlk de azalankontenjanlarınçokfazlaetkisigörülmezken, ekadar dahadüşüksıralamadakiyereyerleşmeihtimalerivaradayların.dikkatliolmaktafayda var sonrasımakasdahadaartarak dendahadüşüksıralamayakaymalar olabilecektir.beklentiyiyüksektutmamaktafaydavar sonrasımakasbirandadahadaaçılıyor.Azalankontenjanlarnedeniyle,açıkta kalmakistemeyengençlerkendisıralamalarındançokdahaaltsıralardakiprogramları yazsınlar.elbetesıralamalarınayakınyerlerideyazabilirler. AnalizYapılanProgramlar ZihinEngelilerÖğretmenliği,OkulÖncesiÖğretmenliği,BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği GörmeEngelilerÖğretmenliği,KimyaÖğretmenliği,İşitmeEngelilerÖğretmenliği,ÜstünZekalılarÖğretmenliği ÖzelEğitimÖğretmenliği,BedenEğitimiveSporÖğretmenliği

3 ÜNİVERSİTE TÜRÜ BULUNDUĞU İL ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI BURS ORANI EĞİTİM DİLİ Fark 2015 KÜMÜLE KÜMÜLE 2014 KONTENJANI KONTENJAN 2014 BAŞARI SIRASI İSTANBUL MARMARA Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA ANKARA Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL BOĞAZİÇİ Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANKARA GAZİ Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ANADOLU Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ESKİŞEHİR Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL MARMARA Zihin Engelliler Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL MALTEPE Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL BAHÇEŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE İSTANBUL BAHÇEŞEHİR Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU İNGİLİZCE ANKARA GAZİ Görme Engelliler Öğretmenli ği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL Zihin Engelliler Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KONYA Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ESKİŞEHİR Zihin Engelliler Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE HATAY MUSTAFA KEMAL Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL BİRUNİ Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL BOĞAZİÇİ Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ANADOLU i ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANKARA HACETTEPE Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA ÜNİVERSİTESİ Zihin Engelliler Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Zihin Engelliler Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK Zihin Engelliler Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR EGE Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Zihin Engelliler Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS i ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA GAZİ Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK i ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL YILDIZ TEKNİK Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL MARMARA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL ZAİM Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL FATİH Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ANKARA ANKARA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ANADOLU Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL OKAN Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN MERSİN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE LEFKOŞA Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE

4 KOCAELİ KOCAELİ Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni -LEFKOŞA YAKIN DOĞU i BURSLU TÜRKÇE Yeni İSTANBUL İSTANBUL Üstün Zekalılar Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL MALTEPE Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKOŞA Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE MERSİN MERSİN Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL MALTEPE Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRŞEHİR AHİ EVRAN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AKSARAY AKSARAY Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE UŞAK UŞAK Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYONKARAHİS AR AFYON KOCATEPE Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AMASYA AMASYA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA Özel Eğitim Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE KONYA MEVLANA Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE KONYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE VAN YÜZÜNCÜ YIL Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KİLİS KİLİS 7 ARALIK Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL BİRUNİ Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE KASONU KASONU Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ORDU ORDU Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE YOZGAT BOZOK Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE ONSEKİZ ÇANAKKALE MART Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZİNCAN ERZİNCAN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GİRESUN GİRESUN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE SİNOP SİNOP Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYONKARAHİS AR AFYON KOCATEPE Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL FATİH BURSLU TÜRKÇE MUŞ MUŞ ALPARSLAN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

5 SİVAS CUMHURİYET Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Beden Eğitimi ve Spor TRABZON KARADENİZ TEKNİK Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KASONU KASONU Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YOZGAT BOZOK Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRESUN GİRESUN Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE VAN YÜZÜNCÜ YIL Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AĞRI Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARS KAFKAS Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA MEVLANA Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL MARMARA ÜCRETSİZ TÜRKÇE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AĞRI Okul Öncesi Öğretmenliği İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL MARMARA Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL YILDIZ TEKNİK ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA HACETTEPE ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL ZAİM Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni İSTANBUL OKAN Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni İSTANBUL İSTANBUL Üstün Zekalılar Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni KONYA MEVLANA BURSLU TÜRKÇE İZMİR EGE ÜCRETSİZ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ANKARA GAZİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN -LEFKOŞA İZMİR DOKUZ EYLÜL ANKARA ANKARA BURSLU TÜRKÇE Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA HACETTEPE Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA MEVLANA Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN - GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Okul Öncesi Öğretmenliği İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL MALTEPE Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA GAZİ Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSTANBUL FATİH Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA BALIKESİR BALIKESİR İSTANBUL ZAİM ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE

6 KIRIKKALE KIRIKKALE ELAZIĞ FIRAT EDİRNE TRAKYA HATAY MUSTAFA KEMAL AFYONKARAHİS AR AFYON KOCATEPE ERZURUM ATATÜRK -LEFKOŞA YAKIN DOĞU Üstün Zekalılar Öğretmenliği KONYA VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜCRETSİZ TÜRKÇE AMASYA AMASYA ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE ÜCRETSİZ TÜRKÇE KASONU KASONU ÜCRETSİZ TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜCRETSİZ TÜRKÇE GİRESUN GİRESUN ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni AKSARAY AKSARAY ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ESKİŞEHİR ANADOLU i ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni RİZE UŞAK UŞAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni Zihin Engelliler Öğretmenliği - DENİZLİ PAMUKKALE YÜKSEKOKUL İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE KONYA Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİİRT SİİRT ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZİNCAN ERZİNCAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKOŞA Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE TRABZON KARADENİZ TEKNİK Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN İSTANBUL MALTEPE Okul Öncesi Öğretmenliği İSTANBUL MALTEPE Üstün Zekalılar Öğretmenliği İSTANBUL MALTEPE Zihin Engelliler Öğretmenliği İSTANBUL OKAN Zihin Engelliler Öğretmenliği İSTANBUL OKAN Okul Öncesi Öğretmenliği İSTANBUL ZAİM -GİRNE GİRNE AMERİKAN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKOŞA Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA BURSLU TÜRKÇE VAN YÜZÜNCÜ YIL Kimya Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE İSTANBUL BİRUNİ Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ BURSLU İNGİLİZCE LEFKOŞA KONYA MEVLANA BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN BURSLU İNGİLİZCE LEFKE LEFKE AVRUPA Özel Eğitim Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKOŞA ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA BAŞKENT Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA MEVLANA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL BAHÇEŞEHİR Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ İNGİLİZCE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA BURSLU TÜRKÇE

7 -GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜCRETLİ İNGİLİZCE İSTANBUL YEDİTEPE ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİANTEP ZİRVE Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKOŞA BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN İSTANBUL BAHÇEŞEHİR BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE LEFKOŞA YAKIN DOĞU BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA MEVLANA -GİRNE GİRNE AMERİKAN -LEFKOŞA YAKIN DOĞU BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE Yeni -LEFKOŞA YAKIN DOĞU Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Üstün Zekalılar Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE LEFKOŞA Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL FATİH Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL ZAİM Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL BİRUNİ Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni İSTANBUL MALTEPE Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni İSTANBUL MALTEPE Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni İSTANBUL MALTEPE Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni -LEFKOŞA YAKIN DOĞU Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni -LEFKOŞA YAKIN DOĞU Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni -LEFKOŞA YAKIN DOĞU Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE Yeni - GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE AZERBAYCAN DIŞ ÜLKE AZERBAYCAN PEDAGOJİ i ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL MALTEPE Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL OKAN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Üstün Zekalılar Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE İSTANBUL MALTEPE Üstün Zekalılar Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE İSTANBUL BAHÇEŞEHİR Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU İNGİLİZCE DIŞ ÜLKE AZERBAYCAN AZERBAYCAN PEDAGOJİ Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKOŞA Okul Öncesi Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ Okul Öncesi Öğretmenliği -LEFKE LEFKE AVRUPA Okul Öncesi Öğretmenliği -LEFKOŞA YAKIN DOĞU Okul Öncesi Öğretmenliği -LEFKE LEFKE AVRUPA Okul Öncesi Öğretmenliği -LEFKE LEFKE AVRUPA Özel Eğitim Öğretmenliği -LEFKE LEFKE AVRUPA Zihin Engelliler Öğretmenliği BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni -LEFKOŞA YAKIN DOĞU i BURSLU TÜRKÇE Yeni -LEFKOŞA Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ANADOLU Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ İSTANBUL FATİH ANKARA GAZİ -GİRNE GİRNE AMERİKAN İSTANBUL İSTANBUL AYDIN ÜCRETLİ İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE Görme Engelliler Öğretmenli ği ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETSİZ TÜRKÇE

8 -LEFKOŞA BURSLU TÜRKÇE GAZİANTEP HASAN KALYONCU Okul Öncesi Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni -LEFKE LEFKE AVRUPA Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni İSTANBUL OKAN Zihin Engelliler Öğretmenliği ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni -LEFKOŞA YAKIN DOĞU i ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği (TamBurslu) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği (TamBurslu) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Taban Puan BOĞAZİÇİ HASAN KALYONCU (GAZİANTEP) ORTA DOĞU TEKNİK BAHÇEŞEHİR HACETTEPE (Bk. 789) TED (Bk. 789) DİCLE (DİYARBAKIR) EGE (İZMİR) İSTANBUL (Bk. 789) YILDIZ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir.

OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. OKUL ÖNCESİ Öğrt 2017 TAHMİNİ BAŞARI SIRALARI (genctercih.com tarafından tahmin YÖK ATLAS verileri incelenerek tahmin edilmiştir. Üni Adı TÜRÜ FAKÜLTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM ADI puan türü 2017 kont ok

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2016 EN KÜÇÜK PUAN 2016 BAŞARI SIRASI 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2016 KON YER KON. PUAN TÜRÜ

2016 EN KÜÇÜK PUAN 2016 BAŞARI SIRASI 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2016 KON YER KON. PUAN TÜRÜ BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE 2015 KON. 2016 KON. 2016 YER. PUAN TÜRÜ 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2016 EN KÜÇÜK PUAN 2015 BAŞARI SIRASI Çocuk Gelişimi AHİ EVRAN ÜNV (KIRŞEHİR) 57 57 57 YGS-5 348,87851 382,18915 135000

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 5 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 201 BAŞARI SIRASI 201 TABAN PUANI Çocuk Gelişimi Aydın Devlet Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Taban Puan Tavan Puan 1 Boğaziçi Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingili zce) 2 Ortadoğu Teknik (ODTÜ) Okul Öncesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUK GELİŞİMİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ

REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUK GELİŞİMİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ ÇOCUK GELİŞİMİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN LARI KONT YERLEŞEN TABAN P. TAVAN P. Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi TM-3 77 77 396,37429 432,69959 Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 57 57

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TM-3)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TM-3) ÜNİVERSİTE Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TM-3) 2015 KON. KON. YER. 2015 EN KÜÇÜK PUAN EN KÜÇÜK PUAN 2015 BAŞARI SIRASI 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) 72 72 72 434,9965 463,9059 6420

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018 Taban ları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Taban Türü Kont. Yerl. Koç Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) Uluslararası (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün -

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 205 BAŞARI SIRASI 205 TABAN PUANI Aktüerya İstanbul Devlet Marmara Üniversitesi Örgün Basım

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)

DİLKO. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 102210056 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 202510679 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 200511117 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 108410054 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 206110062 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2016 EN KÜÇÜK PUAN 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2015 BAŞARI SIRASI 2016 BAŞARI SIRASI 2015 KON KON YER. PUAN TÜRÜ

2016 EN KÜÇÜK PUAN 2015 EN KÜÇÜK PUAN 2015 BAŞARI SIRASI 2016 BAŞARI SIRASI 2015 KON KON YER. PUAN TÜRÜ BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 62 62 62 YGS-2 306,344 331,4096 177000 216000 Acil Yardım ve Afet Yönetimi MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 41

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğr. (Tam Burslu) 4 YGS-5 367,391 93.900

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğr. (Tam Burslu) 4 YGS-5 367,391 93.900 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) 62 YGS-5 412,903 35.800 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğr. (İng.) (Tam Burslu) 5 YGS-5 408,272 40.000 TURGUT ÖZAL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1 PROGRAM ADI (2) 0,12 BAŞARI EN KÜÇÜK 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 2 Bolu Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik 150000 364,91641 1 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik. Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü 1 Boğaziçi 2 Hacettepe 3 İstanbul 4 Fatih 5 Fatih 6 Ankara 7 Marmara 8 Gazi 9 Bahçeşehir (Ingilizce) (Ingilizce) (Ingilizce)

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

YGS 2 puanıyla 4 yıllık bölümler puan arası

YGS 2 puanıyla 4 yıllık bölümler puan arası YGS 2 puanıyla 4 yıllık bölümler 204-482 puan arası EN 1 Hayvansal Üretim AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Sİ 204,5142 204,1765 872000 1201000 2 Beslenme ve Diyetetik ULUSLARARASI KIBRIS Sİ (KKTC-LEFKOŞA)(Ücretli) -

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları ÜNİVERSİTE ADI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Sayıları Tarihi PROFESÖR Dolu Kadro Yüzdelik ı Doçent DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktor ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.07.2010 11 13,41 15 18,29 56 68,29 ADANA ALPARSLAN

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI 2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI www.salimunsal.com web adresi için hazırlanmıştır. İzinsiz kopya edilemez ve yayınlanamaz. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları 2019 yılında DGS ye hazırlanacak öğrenciler için alt bölmede sizler için hazırladığımız en güncel ÖSYM verileriyle kendinize ait bir tercih listesi oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki veriler ÖSYM nin 2018 DGS

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları Bölümü 1-1 Taban Puanları PUAN TÜRÜ: MF ÜNİVERSİTE ADI ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR KOÇ BEZM-İ ÂLEM VAKIF HACETTEPE (ANKARA) (Bk. ) MEDİPOL BAHÇEŞEHİR BİRUNİ YEDİTEPE FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI Gene l Kont.

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI (BOLU) (BOLU) (BOLU) (BOLU) AFYON KOCATEPE (AFYONKARAHİSAR) AFYON KOCATEPE (AFYONKARAHİSAR) AĞRI İBRAHİM ÇEÇ AĞRI İBRAHİM ÇEÇ AKDİZ (ANTALYA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 393,50061 63.400

Detaylı

YGS PUANI İLE ALAN 4 YILLIK ÇOCUK GELİŞİMİ, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

YGS PUANI İLE ALAN 4 YILLIK ÇOCUK GELİŞİMİ, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ YGS PUANI İLE ALAN 4 YILLIK ÇOCUK GELİŞİMİ, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ Program Kodu Üniversite Türü Program Adı Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan 2014 Başarı Sırası 2015 Başarı Sırası 2014 Ek Puan Adres 100110054

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

İstanbul Eski Devlet Marmara Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Örgün - YGS1 290, , ,

İstanbul Eski Devlet Marmara Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Örgün - YGS1 290, , , ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (Yüksekokul) KILAVUZA GÖRE DURUMU EK PUAN EK SIRA 2015'E GÖRE 2016 Y-PUAN 2016 GNL. SIRA & KONTENJAN VE TERCİH BİLGİLERİ Çanakkale Eski 102710387 Devlet Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Hemşirelik 175 175 YGS-2 336,30905 135.000 407,38702 309,31156 328,92630 52 52 YGS-2 461,90470 21.700 483,57847 438,97585 447,11705

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Hemşirelik 205 205 YGS-2 336,40324 138.000 474,09287 295,82515 336,17216 21 21 YGS-2 478,58860 16.900 503,72791 450,92800 450,92800 ADIYAMAN Ebelik 67

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

2018-TUS 2. DÖNEM EK TERCİH KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2018-TUS 2. DÖNEM EK TERCİH KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitedeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 100211015 ADIYAMAN Acil Tıp K 3 100290052 ADIYAMAN Adli Tıp K 1 100290053 ADIYAMAN Çocuk Cerrahisi K 1 100211042 ADIYAMAN

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğzyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389,

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler (İng.) 93 TM-2 466,971 1.860 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ulus. İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 TM-2 463,313 2.160 İPEK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 47 47 MF-3 448,93377 17.600 453,99456 428,06847 429,71079 Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 466,97221 11.000 494,58463 454,42468 459,01860

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı