Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 6999 $+KDV cm 397 $+KDV %8 KDV dahil 682 TL 56,81 TL X 12 CREA NC4-M34M Notebook Intel Pentium iþlemci T3400 Stok adedi:150 TOSHIBA 32AV500P LCD TV Piano Black parlak çerçeve :1 Dinamik kontrast 32 (82 cm) ekran boyutu Stok adedi: TL 8-17 Mayýs 2009 Bimeks Teknoport Metrocity özel sayýsý 997TL 83,08 TL X 12 peþin fiyatýna 12 taksit

2 4.000 m² alanda, lerce ürün teknoport Büyükdere Cad. Metrocity Alýþveriþ Merkezi NO: Levent Ýstanbul Teknolojinin kalbi burada atýyor Bimeks le uçacaksýnýz! Bimeks ten yapacaðýnýz tüm alýþveriþlerde Miles & Smiles sahiplerine yüzlerce hediye! garantisi Türk Hava Yollarý Özel Yolcu Programý Miles&Smiles üyeleri Bimeks maðazalarýndan tüm ürün gruplarýný kapsayacak þekilde yaptýklarý alýþveriþlerden kazanacaklardýr. Bu kampanya kapsamýnda, indirim uygulanan ürünlerde ve outlet kapsamýnda satýþa sunulan ürünlerde kazanýlmamaktadýr. Kart türlerine göre kazanýlacak ler aþaðýda belirtilmektedir. yüklenirken, katýlýmcýnýn alýþveriþ tarihindeki kart statüsü esas alýnacaktýr. Kazandýðýnýz miller gün içerisinde kartýnýza yüklenecektir. Classic Kart: Her 1 Euro alýþveriþ için 1 Classic Plus Kart: Her 1 Euro alýþveriþ için 2 Elite Kart: Her 1 Euro alýþveriþ için 3 Elite Plus Kart: Her 1 Euro alýþveriþ için 4 Miles&Smiles üyelerinin yapmýþ olduklarý alýþveriþlerde kesilen fatura üzerinde belirtilen bilgiler ile üyenin kart bilgilerinin birbirinin ayný olmasý gerekmektedir. Tüzel kiþilere (þirketler) kesilmiþ faturalarda isim eþitliði aranmaz. Faturayý kestiren kiþinin beyaný dikkate alýnýr. Miles&Smiles kartlarý ve kiþisel bilgiler için Türk Hava Yollarý bilgileri esas alýnacaktýr. Eklenen miller kart seviyelerini yükseltmede ya da muhafazada etkili olmayacaktýr. Kazanýlan miller, olarak Miles&Smiles üyelerinin toplam miline ilave edilecektir. Kazanýlan bu miller karþýlýðýnda düzenlenecek ödül biletler için Miles&Smiles ödül bilet program kural ve koþullarý aynen geçerlidir. Müþteri, Bimeks - Miles&Smiles Program ortaklýðýnýn baþladýðý tarih olan 4 Nisan 2009 tarihinden itibaren 1 yýl süreyle yapmýþ olduðu alýþveriþler için geriye dönük mil iþlenmesi talebinde bulunabilir. Müþterinin Bimeks maðazalarýndan 04 Nisan 2009'dan önce yapmýþ olduðu alýþveriþler için mil talebi olamaz. Bu kampanya baþka kampanyalar ile birleþtirilemez. Bimeks kampanya þartlarýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Detaylý bilgi için Bimeks te tüm ürünlerde sürekli en iyi fiyat garantisi uygulanmaktadýr. Müþterilerimizin, Bimeks'te satýlan ayný marka ve model ürünün Ulusal Teknoloji Zincirlerinde daha düþük fiyata satýldýðýný gösteren belge (güncel geçerliliði olan Insert, Gazete ilaný, Maðaza içi fiyat broþürü, TV ve Radyo reklamlarý) ile kanýtlamasý halinde Bimeks ürünün satýþýný ayný fiyattan yapar. (Internet sayfalarýnda ilan edilen fiyatlar ve özel indirim niteliðindeki kampanyalar bu uygulamanýn dýþýndadýr). Finansal çözüm ve ödeme þekli Bimeks'te o tarihte geçerli olan çözüm ve þekildir. Konu olan ürünün yasalara uygun olarak resmi ve yetkili distribütör tarafýndan ithal edilmiþ veya üretilmiþ olmasý þarttýr. En iyi fiyat garantisi satýn alma tarihinden itibaren 3 gün boyunca geçerlidir. Þahýs müþterilerimiz faturalarýný ibraz ederek fiyat farkýný ödeme aracýna göre iade alýrlar. Þirket müþterilerimiz ise fiyat farký faturasý keserler. Bimeks sunulan belgeleri kabul etmeme hakkýný saklý tutar ve bu uygulama Bimeks stoklarýyla sýnýrlýdýr. *100 TL ve üzeri alýþveriþlerde geçerlidir. Peþin fiyatýna 8 taksit Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit *HSBC Advantage a peþin fiyatýna 5+3 taksit uygulanýr. Bu katalog Mayýs 2009 tarihleri arasýnda sadece Bimeks Teknoport, Metrocity maðazamýzda geçerlidir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez. Ürün ve hediyeler stoklarla sýnýrlýdýr. Katalogda yer alan kampanya ürünlerinde 100TL ve üzeri alýþveriþlerde Maximum kart a peþin fiyatýna 12 taksit, 100TL altý alýþveriþlerde Maximum kart a peþin fiyatýna 3 taksit, nakit ve kredi kartlarýna tek çekim uygulanýr. Diðer ürünlerde 100 TL ve üzeri alýþveriþlerde Maximum kart a peþin fiyatýna 12 taksit, Axess, Garanti Bonus, CardFinans ve Worldcard a peþin fiyatýna 8 taksit, *HSBC Advantage a peþin fiyatýna 5+3 taksit uygulanýr. 1 USD=1.59 TL, 1EURO=2.10 TL olarak hesaplanmýþtýr. Fiyatlar satýþ günündeki döviz satýþ kurundan hesaplanacaktýr. TL fiyatlara KDV dahil, döviz fiyatlara KDV dahil edilmemiþtir. Vergi oranlarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikler ve/veya yeni gelebilecek vergiler fiyatlarýmýza aynen yansýtýlacaktýr. Ürün resimleri örnektir ve aksesuarlarý itibari ile satýn aldýðýnýz üründen farklýlýk gösterebilir. Kataloðumuzda yer alan resim, fiyat ve ürün gibi bilgilerdeki yazým hatalarý söz konusu olduðunda maðazalarýmýzdaki bilgi ve fiyatlar geçerli olacaktýr. Ýki kampanya ayný anda kullanýlamaz. Bimeks kampanya þartlarýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. ÝSTANBUL / Bimeks Teknoport Yeþilköy / Bimeks Teknoport Levent (212) / Acýbadem (216) / Bakýrköy (212) / Bayrampaþa (212) / Beylikdüzü (212) / Ýçerenköy (216) / Kadýköy (216) / Maltepe (216) / Maslak (212) / Ümraniye (216) ADANA (322) ANKARA / Akköprü (312) / Etlik (312) / Oran (312) ANTALYA (242) AYDIN (256) BURSA / Nilüfer Carrefour (224) / Osmangazi (224) DENÝZLÝ (258) ESKÝÞEHÝR (222) ÝZMÝR / Çiðli Kipa (232) / Forum Bornova (232) KAYSERÝ (352) KONYA (332) MERSÝN Pozcu (324) TRABZON (462) ALO SÝPARÝÞ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ

3 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor... 25TL Microsoft Basic Optical Mouse Q Microsoft Optik Teknolojisi Her Ýki Elle De Kullaným Programlanabilir Tuþlar Stok adedi:500 2,90TL %8 KDV dahil SANDISK Cruzer Micro U3 2GB USB Bellek SANDISK Cruzer Micro U3 8GB USB Bellek 19TL9 9,90TL Stok adedi:500 3,30 TL X 3 49TL9 29,90TL Stok adedi:500 9,96 TL X 3 PIONNER DEH-2000 Oto Teyp LOGITECH LX8 Kablosuz Laser Mouse 249TL 187TL Stok adedi: 50 15,58 TL X 12 71TL 1 25,90TL %8 KDV dahil Stok adedi:200 8,63 TL X TL 14,90TL 4,96 TL X 3 KINGSTON DTIG2 4 GB USB bellek Stok Adedi: 1000 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

4 PIRANHA Quinn Ultra 4 GB Dijital MP3 Çalar 4 GB Dahili hafýza - CD Kalitesinde 1000 þarký depolama kapasitesi USB 2.0 ile yüksek hýzda data transferi Mp3/ WMA dijital müzik formatlarýný destekleme 128 x 32 Piksel LCD ekran ve 7 farklý ekran aydýnlatma rengi Dahili mikrofon ile ses kayýt Ses kalitesi geliþtirilmiþ yüksek kaliteli kulaklýk ID3 Tag gösterim (Parça adý / Þarký Sözleri) 7 Farklý ekolayzýr 7 Farklý çalma modu Enerji tasarrufu modu Tuþ kilitleme özelliði (HOLD tuþu) Stok adedi: TL HP Deskjet F4280 Yazýcý/Tarayýcý/Fotokopi 37TL 12,33 TL X 3 79$+KDV 9 61$+KDV %8 KDV dahil 105 Stok adedi: 100 8,72 TL X 12 SAMSUNG ML-2240 Lazer Yazýcý BROTHER MFC-260C Yazýcý/Tarayýcý/Fotokopi/Faks CANON MX300 Yazýcý/Fotokopi/Tarayýcý/Faks 99$+KDV9 80$+KDV %8 KDV dahil 137 Stok adedi: 40 11,44 TL X $+KDV 69 91$+KDV %8 KDV dahil 156 Stok adedi: ,02 TL X TL+KDV 1 133TL+KDV %8 KDV dahil 144 Stok adedi: ,97 TL X KDV EPSON STYLUS SX100 Yazýcý & Tarayýcý & Fotokopi 4 renkli mürekkep püskürtmeli yazýcý 5760 x1440 optimize dpi çözünürlük 26 syf/dk siyah, 14 syf/dk renkli A4 Düz yataklý renkli görüntü tarayýcý 600 x 1200 dpi tarama çözünürlüðü 300 dpi 3 ms/satýr, 600 dpi 4 ms/satýr siyah tarama hýzý, 300 dpi 9 ms/satýr,600 dpi 12 ms/satýr renkli tarama hýzý USB 2.0 baðlantý Stok Adedi: KDV %8 KDV dahil 75 24,94 TL X

5 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor $+KDV MEDION MD LCD Monitör (DVI) $+KDV 98$+KDV Stok adedi: ,32 TL X $+KDV %8 KDV dahil ,03 TL X 12 SAMSUNG 933SN 18.5" Geniþ Ekran LCD Monitör INCA IL GENÝÞ EKRAN LCD MONÝTÖR 20,1 Geniþ Ekran LCD Monitör 160 x160 Görüþ açýsý 1680x1050 Çözünürlük 2 ms tepkime süresi 300 cd /m2 parlaklýk, 1000:1 kontrast mm nokta aralýðý 16.7 milyon (24) bit renk Dahili Multimedya Stereo hoparlör Analog baðlantý Stok adedi: $+KDV $+KDV %8 KDV dahil 204 Stok adedi: 50 17,02 TL X 12 Sinbo SHB-3020 Blender Seti BRAUN ESS Saç Düzleþtirici 59TL 9 29TL Stok adedi:200 9,66 TL X 3 119TL 19 69TL %8 KDV dahil Stok adedi: ,00 TL X TL 139TL BRAUN 5370 Epilasyon Bir seferde tüylerin yüzde 95 ini yok eden 40 adet mikro cýmbýz ile hýzlý ve etkili epilasyon Epilasyon rahatlýðý ve kolaylýðý için ergonomik tasarým ve þýk görünüm Yatýk ve cilde paralel duran tüyleri kaldýran mekanizma (SoftLift Uçlar) Her defasýnda yalnýzca bir tüyü çekerek acýyý azaltan cýmbýz dizilimi Kontrolünüzü arttýran ve en etkin sonuca ulaþmanýzý saðlayan aydýnlatma özelliði Dört yöne hareket eden acý azaltýcý masaj sistemi Yüzde 20 daha hýzlý epilasyon saðlayan Efficiency Pro baþlýðý Hassas bölgeler ve koltuk altý için küçük epilasyon baþlýðý Etkin epilasyon saðlayan 2 farklý hýz ayarý Yumuþak seyahat çantasý Stok Adedi:50 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. 11,58 TL X 12 Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

6 10.0 Megapiksel 2.5 LCD Ekran 3x Optik zoom 4 247TL OLYMPUS FE-25 Fotoðraf Makinesi 10.0 Megapiksel 3x optik, 4x dijital zoom 2.5 LCD (112,000 piksel) Pictbridge Teknolojisi 12 senaryo modu xd Picture veya Micro SD kart Dijital görüntü sabitleme (DIS) Yüz tanýma teknolojisi Türkçe Menü Stok Adedi:75 197TL 16,42 TL X 12 CANON A580 Fotoðraf Makinesi 5 259TL 327TL 2 277TL Stok adedi: 75 OLYMPUS FE-25 Fotoðraf Makinesi 23,08 TL X 12 LG KF240 GSM 900 / 1800 / MP kamera Maksimum Bekleme Süresi 200 saat Maksimum Konuþma Süresi 3 saat 2.0 /262K TFT, 176x220 ekran çözünürlüðü SMS, EMS, MMS, Akýllý Metin Giriþi (T9) WAP, USB Baðlantýsý / PC Senkronizasyonu Bluetooth, Java FM Radyo MP3/AAC/AAC+/WMA ses Video Kaydý MPEG4/H.263/H MB Dahili Hafýza Ses Kaydý 94 x 47 x 16 mm, 91 gr Stok adedi: TL 14,33 TL X 12 NOKIA 5800 XpressMusic Cep Telefonu 929TL2 819TL Stok adedi:90 68,25 TL X TL 4 197TL Stok adedi: 75 SAMSUNG U600 Cep Telefonu 349TL4 287TL Stok adedi:400 16,42 TL X 12 23,91 TL X

7 WD'nin My Passport portatif diskiyle birleþtirildiðinde bu medya oynatýcýsý, TV'nizde HD filmler veya kiþisel olarak oluþturulmuþ videolar oynatmanýn, yüksek kalitede dijital müzik dinlemenin ve ailenizin resimlerini yüksek çözünürlükteki slayt gösterilerinde izlemenin en uygun yoludur. Western Digital TV HD Media Player Stok adedi:100 Full HD video oynatýmý ve navigasyonu 1080p'ye kadar HD videolarda olaðanüstü resim kalitesini ve dijital sesin kristal berrak ses kalitesini yaþayýn. Canlý, animasyonlu HD menülerimizle eðlence seçimleriniz üzerinde gezinmek için ürünle birlikte verilen uzaktan kumandayý kullanýn. Tak Çalýþtýr rahatlýðý Sadece bir My Passport diskine veya diðer USB depolama aygýtýna takmanýz yeterli, ev eðlence sisteminizde ya da TV'nizde HD içeriði oynatmaya hazýrsýnýz. Karmaþýk að aygýtlarýný ayarlamaya ya da AV ve güç kablolarýný yeniden baðlamanýza gerek yok. My Passport portatif USB sürücüsü ayrý olarak satýlmaktadýr $+KDV 136$+KDV ,26 TL X GB kapasite 2,5 boyut SAMSUNG 22X DVD RW LightScribe SH-S223Q/RSMN Kutulu 30$+KDV 0 24$+KDV Stok adedi: 200 %8 KDV dahil 41 13,73 TL X 3 COOLER MASTER RC-534-KKPB-GP(390W) Kasa $+KDV 83$+KDV Stok adedi: ,98 TL X 12 MAXTOR OneTouch 4 Mini 320 GB Ext. 3,5" FireWire USB 2.0 VERBATIM 500 GB Ext. 2,5" Gümüþ 5400 rpm dönüþ hýzý USB 2.0 8MB Ön Bellek 480 MB/s veri aktarým hýzý Windows Ailesi ile uyumlu Ucretsiz Nero BACKITUP 2 Essentials yazilimi ile guvenli ve kolay yedekleme Sadece 161 gr. Senkronizasyon ve tam yedekleme özelliðine sahiptir Kaymayi onleyen alt kisim Stok adedi: $+KDV 111$+KDV %8 KDV dahil ,88 TL X $+KDV 98$+KDV Stok adedi: 70 VERBATIM1 T B 3,5 7200RPM USB 2.0 Extarnal Harddisk %8 KDV dahil 117 9,73 TL X $+KDV $+KDV %8 KDV dahil 187 Stok adedi: ,60 TL X 12 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

8 Bimeks le uçacaksýnýz! Bimeks ten yapacaðýnýz tüm alýþveriþlerde Miles & Smiles sahiplerine yüzlerce hediye! YENÝ cm 4x SAMSUNG 40B6000 LED TV LED teknolojisi 2,99 cm Ultra Slim Crystal tasarým Mega Kontrast 1920X1080 Çözünürlük 10Wx2 Ses Çýkýþ Gücü SRS TruSurround HD Samsung Crystal Full HD Engine UltraClear Panel WideColorEnhancer Pro 100HZ MotionPlus 4xHDMI, USB x Fýrsatý 4.197TL 349,75 TL X 12 x3 SONY VAIO VGN-Z31XN/B Intel Centrino 2 iþlemci teknolojisi - Intel Core 2 Duo Ýþlemci P9600 (2.66 GHz, Düzey 2 önbellek 6 MB) Mobile Intel PM45 Express Chipset 2x2048 MB 800 MHz DDR3 bellek 320 GB 5400 rpm sabit disk 13,1 X Black LCD Ekran DVD+-RW/+-R DL/RAM Optik sürücü Dahili modem 10 Base-T /100 Base-TX /1000 Base-TX Bluetooth + EDR NVIDIA GeForce 9300M GS 256MB, Dahili 'Motion Eye' Dijital Kamera Microsoft Windows Vista Business TR/ENG Fýrsatý 4.827TL+KDV %8 KDV dahil ,43 TL X

9 Metrocity e özel x3 x3 Fýrsatý bulunan ürünlerde kart statüsüne göre kazanýlan Bonus miller 3 le çarpýlarak kartýnýza yüklenir x Fýrsatý x Fýrsatý 700W LG HT762TZ DVD Entegre Ev Sinema Sistemi 5.1 (DivX) DVD, DivX, VCD, CD-R/RW, MP3-CD, JPEG, WMA oynatma/çalma Dolby Digital, Dolby Prologic II DTS dekoder, USB Plus 1080P Up-Conversion Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. 1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. 997 TL 83,08 TL X 12 Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit SAMSUNG I900 Omnia 8GB GSM G GPRS / Edge desteði GPS, Bluetooth 5 MP kamera Windows Mobile 6.1 Wi-Fi, USB portu FM radyo, MP3 3.2" 400 x 240 çözünürlüklü ekran 10x Digital zoom, 5 MP kamera (yüz tanýma ) Route 66 ile ücretsiz navigasyon 1.267TL 105,58 TL X 12 Peþin fiyatýna 8 taksit

10 Lazer Yazýcý, Tarayýcý Fotokopi, Faks Tam dolu toner 6 267$+KDV SAMSUNG SCX-4521F Lazer Yazýcý/Fotokopi/Tarayýcý/Faks A4 ve Letter boyutlarýnda dakikada 20 sayfa siyah-beyaz baský hýzý 600x600 dpi baský kalitesi 30 sayfa otomatik doküman besleyici USB 1.1 (USB 2.0 ile uyumlu), IEEE 1284 paralel 16 mb bellek Stok adedi:50 213$+KDV %8 KDV dahil ,48 TL X TL SAMSUNG M620 Cep Telefonu PIRANHA Fox Çift Hatlý Cep Telefonu 207 TL 159TL Stok adedi: 60 13,25 TL X 12 TOSHIBA TS605 / Pembe Cep Telefonu 199 TL 77TL Stok adedi: 50 25,66 TL X TL 139TL Stok adedi: ,58 TL X TL 45,58 TL X MP kamera 16 Milyon renk ekran Bluetooth, GPRS, Edge NOKIA 6600 Slide GSM 850/900/1800/1900 Bluetooth, Wap, Gprs Bekleme süresi 240 saat, Konuþma süresi 4 saat USB, EDGE,3G 16 Milyon renkli Ekran Renkli 240x320 px Ekran Çözünürlüðü E-posta eklentileri için dosya gösterici Radyo çalar 3.2 MP Dahili kamera, 640x480 çözünürlükte 2. kamera MP3, MPEG4, AMR, 3GP 93x45x14 mm, 110 gr Stok Adedi:

11 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor TL 620TL 51,66 TL X 12 PIRANHA Tarantula Z Type WebCam 30 TL SAMSUNG T220 HD 22'' Geniþ Ekran LCD TV Monitör 1680 x 1050 çözünürlük 1.000:1 Kontrast (DC :1) 5ms tepki süresi Digital/analog TV video sinyali 300 cd/m² parlaklýk 170/160 derece görüþ açýsý Analog, DVI, HDMI, Component, DTV Tuner baðlantý Dahili hoparlör Stok adedi:50 19,90TL Stok adedi: 300 6,63 TL X 3 SONY PSP El Konsolu NFS Undercover Özel Paket NEOVO K-A19 19 LCD Monitör 587TL TL Stok adedi: 30 43,92 TL X 12 SONY PS3 80GB Konsol + 3 Oyun + Bluray Uzaktan Kumanda Özel Paket 1.347TL TL $+KDV 115$+KDV Stok adedi: 100 Snopy 404 Gamepad %8 KDV dahil ,45 TL X TL 13,90TL Nintendo Wii Sport Pack & Nintendo Wii Fit Özel Paket Stok adedi: 25 5 spor oyun Hediye TL Stok adedi: 25 95,58 TL X 12 Stok adedi: 250 %8 KDV dahil 4,63 TL X 3 957TL 79,75 TL X 12 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

12 32 82 cm LION UTSP01 USB Mini Stereo Speaker 27 TL 11,90TL Stok adedi: 300 3,96 TL X 3 LOGITECH S Hoparlör 69,90TL 9 19,90TL Stok adedi: 150 6,63 TL X 3 SONY DZ Ev Sinema Sistemi TL TOSHIBA 32AV500P LCD TV Piano Black parlak çerçeve :1 Dinamik kontrast 32 (82 cm) ekran boyutu Stok adedi: 200 GRUNDIG Ekran LCD TV 797TL 9 497TL Stok adedi: 15 PIRANHA DVD Oynatýcý (DviX) 41,41 TL X TL 83,08 TL X TL19 897TL Stok adedi: 50 74,75 TL X 12 69,90 9 TL 49,90TL Stok adedi: ,63 TL X

13 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor... CASPER CD-BME5300B Intel Pentium Ýþlemci E5300 (2.60GHz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB) Orijinal Microsoft Windows Vista Home Basic 3 GB 800 Mhz.DDR2 Bellek 640 GB SATA Harddisk 19" Wide Casper LCD Monitör 1 GB Nvidia Geforce G100 Ekran Kartý (512 MB Ayrýlmýþ Bellek) DVD±RW DUAL 20-in-1 Card Reader Casper Klavye, Optik Mouse Stok adedi:100 Tp-Link TD-W8901G Kablosuz 4 Port 54Mbps,5dbi TL 929TL %8 KDV dahil 77,41 TL X TL 60,90TL Stok adedi: 100 %8 KDV dahil 20,30 TL X 3 AIRTIES RT211 Kablosuz 4 Port Modem 125Mbps LION UTBT01 Mini Bluetooth USB Dongle EYFEL DM-980 WebCam 20 TL 200 TL 00 99,90TL Stok adedi: 50 %8 KDV dahil 33,30 TL X 3 20 TL 6,90TL Stok adedi: 500 2,30 TL X 3 Stok adedi: 500 4,96 TL X 3 14,90TL Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr TL Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit 999TL %8 KDV dahil 83,25 TL X 12 CREA RD-M74 Masaüstü Bilgisayar + SAMSUNG Monitör Intel Core 2 Duo iþlemci E7400 (2.80GHz, 3MB L2 Cache, 1066MHz FSB) Intel G31 Chipset 3GB DDR2 667MHz 500GB SATA 7200 Samsung LCD Monitör DVD-RW DUAL 512 MB Ekran Kartý Internal Card Reader 5.1 kanal Ses Kartý Onboard 10/100 LAN Pearl Kasa 350W Crea Ergonomik Klavye/Mouse Seti Windows Vista Home Basic Stok adedi:100 Peþin fiyatýna 8 taksit

14 Intel Pentium iþlemci T GB Sabit disk - 1 GB DDR2 Bellek 512 MB ATI Raedon HD2400 Ekran Kartý CREA NC4-M34M Notebook Intel Pentium iþlemci T3400 (2.16GHz, 1MB L2 Cache, 667MHz FSB) 14" WXGA (1280x800) w/1.3 MP WebCam Windows starter 512mb(HM) Ati radeon HD2400 Ekran Karti 250 GB Harddisk 1GB RAM DDR2 DVD Super Multi 6 Cell Li-Ion Pil TR Q Klavye b/g 54Mbit Kablosuz Eriþim, 1 * Express Card 34 / 54 Support 4* USB 2.0 Ports 1* 4 in 1 card reader 1* VGA port (D-Sub) 1 * Headphone-out jack(spdif) 1 * Microphone-in jack (Mono Mic) 1 * RJ11 Modem jack for phone line 1 * RJ45 LAN Jack for LAN insert Stok adedi: $+KDV 397$+KDV %8 KDV dahil ,81 TL X 12 Intel Pentium Ýþlemci T GB Sabit disk -3 GB DDR2 Bellek 1 GB Nvidia Geforce G105 Ekran Kartý (512 MB Ayrýlmýþ Bellek) 3 739$+KDV CASPER NIRVANA CN-BMT4200B Intel Pentium Ýþlemci T4200 (Ýþlemci hýzý 2.00GHz.,1MB L2 Cache, 800 MHz FSB) Orijinal Microsoft Windows Vista Home Basic 3 GB DDR2 667 MHz Bellek 320 GB SATA Harddisk 15.4" WXGA (1280x800) TFT Renkli Ekran 1 GB Nvidia Geforce G105 Ekran Kartý (512 MB Ayrýlmýþ Bellek) Stok adedi: $+KDV %8 KDV dahil ,72 TL X

15 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor... Intel Pentium iþlemci T GB bellek GB Sabit Disk 256 MB NVIDIA GeForce 9200M GE 4 699$+KDV %8 KDV dahil TL 100,03 TL X $+KDV HP Compaq Presario CQ60-220ET (NK979EA) Intel Pentium iþlemci T4200 (2.00GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB) b/g WLAN kablosuz að baðlantýsý 3072 MB DDR2 800 MHz bellek (maks.4 GB) 250 GB 5400 rpm sabit disk 15,6 Tek kanallý LVDS HD BrightView ekran Çift Katman Lightscribe Super Multi DVD Yazýcý (+/-R +/-RW) 56K modem, Tümleþik 10/100BT tümleþik að birimi NVIDIA GeForce 9200M GE 256 MB atanan olmak üzere en çok 1533 MB Toplam Kullanýlabilir Grafik Belleði 5'i 1 arada tümleþik Dijital Medya Okuyucu HDMI konektörü Microsoft Windows Vista Home Premium Ürün kodu: Stok adedi:150 Intel Core 2 Duo iþlemci P GB bellek GB Sabit Disk 256 MB ATI Mobility Radeon HD X $+KDV %8 KDV dahil ,49 TL X $+KDV LENOVO Idepad U Intel Core 2 Duo iþlemci P8400 (2.26GHz, 3MB L2 Cache, 1066MHz FSB) 2 GB (2X1024MB) bellek (maks.4gb) 320 GB SATA Sabit Disk ATI Mobility Radeon HD X MB & Intel Graphics Media Accelerator X4500 Hot Switchable Ekran Kartý 13.3" Widescreen LED backlight WXGA Ekran Optik Sürücü DVD±RW DL Ses Kartý Dolby Home Theater, 2 speakers + 1 sub-woofer, 24bit High Definition Faks Modem 56K, 10/100 Ethernet 1.3 Mega Pixel kamera, Bluetooth USB 2.0, HDMI 6 sý1 arada kart okuyucu (xd/mmc/sd/sd pro/ms/ms pro) Intel 5100 a/g/n Wireless Microsoft Windows Vista Home Premium Türkçe Stok adedi:180 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

16 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor... Intel Core 2 Duo Ýþlemci L GB Sabit disk - 2 GB DDR3 Bellek Intel Grafik Ortam Hýzlandýrýcýsý X3100 LENOVO U Intel Centrino Pro iþlemci teknolojisi - Intel Core 2 Duo Ýþlemci L7500-1,60 GHz, 4 MB L2 önbellek, 800 MHz FSB Microsoft Windows Vista Home Premium Intel PRO/Kablosuz 4965 a/g Intel Grafik Ortam Hýzlandýrýcýsý X3100 2GB 667 DDR3 bellek 120GB SATA 4200 sabit disk 11.1 WXGA VibrantView Harici, Dual Layer DVD Recordable Modem, 10/100 Ethernet, Bluetooth 1.3 megapiksel entegre kamera 2 X 1.5W Stereo Hoparlör. Dolby Home Theater 1.09Kg Aðýrlýk Stok adedi: $+KDV TOSHIBA Camileo H10 HD Video Kamera 1.069$+KDV %8 KDV dahil ,97 TL X TL 9 397TL Stok adedi: 25 33,08 TL X Megapiksel mm Lens 3.0 LCD Ekran CANON EOS 450D Kit Yeni EOS Entegre Temizlik Sistemi LCD ekrandan Canlý Ýzleme JPEG ve RAW formatta maksimum çýkýþ çözünürlüðü: 4272x kare/sn, arka arkaya 53 JPEG, 6 RAW 9 cross-type netlik noktasý RGB ana renk filtresi Histogram göstergesi Ayný anda JPEG ve RAW kayýt imkaný SD ve SDHC hafýza kartlarýyla uyumlu 8 beyaz ayarý seçeneði srgb ve Adobe RGB Enstantane hýzý: 30sn-1/4000sn (1/2 veya 1/3 adýmla) Video çýkýþý (NTSC/PAL) Stok adedi: TL 1.447TL 120,58 TL X

199 KDV dahil 521TL. 999$ +KDV KDV dahil 1768TL 799$ +KDV. 829$ KDV dahil 1467TL. Şubat 2010

199 KDV dahil 521TL. 999$ +KDV KDV dahil 1768TL 799$ +KDV. 829$ KDV dahil 1467TL. Şubat 2010 Şubat 2010 TOSHIBA SATL L505-11E C2D T6600 2G 320G 15.6 W7Pre Intel Core 2 Duo T6600 2.2 GHz 2GB DDR3 320 GB Hard Disk ATI Mobility Radeon HD 4650 1024 MB ekran kartı DVD+/-RW 802.11b/g 15,6" Toshiba TruBrite

Detaylı

Casper Tablet Serisi - CTA 7 10 Kameraya gülümseyin Arkada ve önde bulunan kamerasýyla dilediðiniz aný ölümsüzleþtirebilir, aile ve arkadaþlarýnýzla görüntülü konuþma yapabilirsiniz. Yeni yýlda Casper

Detaylı

Bir gün değil, her gün düşük fiyat!

Bir gün değil, her gün düşük fiyat! X3 CEP TELEFONU 3.2 MP KAMERA E-POSTA VE İNTERNET DESTEĞİ GPRS, EDGE BLUETOOTH FM RADYO VE MÜZİK ÇALAR 16 A KADAR ARTIRILABİLİR HAFIZA NOKIA OVI MAĞAZA 3,5 MM KULAKLIK GİRİŞİ STOK ADEDİ: 400 / ÜRÜN KODU:

Detaylı

Eylül - Ekim 2013. CardFinans a Özel 12 Taksit Fırsatı. CardFinans ınız yoksa TC KİMLİK NO nuzu 2273 e gönderin. www.penta.com.tr

Eylül - Ekim 2013. CardFinans a Özel 12 Taksit Fırsatı. CardFinans ınız yoksa TC KİMLİK NO nuzu 2273 e gönderin. www.penta.com.tr Eylül - Ekim 2013 CardFinans a Özel Fırsatı CardFinans ınız yoksa TC KİMLİK NO nuzu 2273 e gönderin. www.penta.com.tr 1.099 2.594 216 216 S550CM-CJ026H Intel Core i5 3317U Processor Up to 2.6 GHz Turbo

Detaylı

32" PEŞİN FİYATINA 10. Bakmadan almam. LCD-TV. 82 cm YIL. USB'den JPEG,MKV oynatabilme. DVB-TCI tuner 10 79,90 TAKSİTLİ FİYAT

32 PEŞİN FİYATINA 10. Bakmadan almam. LCD-TV. 82 cm YIL. USB'den JPEG,MKV oynatabilme. DVB-TCI tuner 10 79,90 TAKSİTLİ FİYAT Bu fiyat listesindeki fiyatlar 12.01-15.01.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

Düsük fiyat arayan SDUPDN NDOGÖUVÖQ

Düsük fiyat arayan SDUPDN NDOGÖUVÖQ Bu fiyat listesindeki fiyatlar -15.09.2013 tarihleri arasında geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar

Detaylı

Vade farksız 12 taksit 154,08TL X 12 TAKSİT VADE FARKSIZ LG 42 LED TV 5300-5310. 106 cm. 1920x1080p. 4xHDMI. Kontrast 3.000.000:1.

Vade farksız 12 taksit 154,08TL X 12 TAKSİT VADE FARKSIZ LG 42 LED TV 5300-5310. 106 cm. 1920x1080p. 4xHDMI. Kontrast 3.000.000:1. 12-28 Kasım 2010 LG 42 LED TV 5300-5310 Resim hızı 100 Hz LED Back Technology Bağlantılar: USB, Scart 106 cm. 1920x1080p 4xHDMI Kontrast 3.000.000:1 MM ve MMM Migroslarda Geçerlidir. 154,08 1.849,00 30

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

19,6. Aralık - 2013. penta.com.tr 46,26 YENİ ÜRÜN 2GB RAM 500GB HDD. 15.6 Ekran 4GB RAM 320GB HDD. 15.6 Ekran

19,6. Aralık - 2013. penta.com.tr 46,26 YENİ ÜRÜN 2GB RAM 500GB HDD. 15.6 Ekran 4GB RAM 320GB HDD. 15.6 Ekran Aralık - 2013 2GB RAM 4GB RAM 399 942 500GB HDD 15.6 Ekran 320GB HDD 15.6 Ekran HP NB H0W19EA 250 G1 C1000M 2G 500G 15.6 LINUX Intel Celeron 1000M (1,8 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli) 2 GB 1600 MHz DDR3

Detaylı

DOLU DOLU EĞLENCE İÇİN BİR DOLU EĞLENCELİ ÜRÜN BURADA!

DOLU DOLU EĞLENCE İÇİN BİR DOLU EĞLENCELİ ÜRÜN BURADA! Grundig, Windows ürününü önerir. DOLU DOLU EĞLENCE İÇİN BİR DOLU EĞLENCELİ ÜRÜN BURADA! Mart - - Nisan 2015 World e özel peşin fiyatına 9 taksit! / grundigturkiye GRUNDIG TELEVİZYONLAR TASARIMI İLE FARK

Detaylı

TÜRK YE RAHATLIK STED

TÜRK YE RAHATLIK STED TÜRK YE RAHATLIK STED ARÇEL K D ZÜSTÜ HED YES YLE GELD Aral k 2010 AYIN EN GÖZDE ÜRÜNÜ GNB 1545 A1 MT Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 2011 de ödemeye

Detaylı

HP B2L60C DESKJET 1516 AIO YAZICI

HP B2L60C DESKJET 1516 AIO YAZICI Haziran - 2014 8GB RAM 1TB HDD 15.6 HD Touch Ekran 1.269 3.144,5 ASUS S551LB-CJ019H Intel Core i7-4500u İşlemci (4M Ön bellek, 3.00 Ghz) 8GB 1600Mhz RAM DDR3 1TB Hard Disk NV GT740M Ekran Kartı 2GB 15.6

Detaylı

BU KIŞI EĞLENCELİ GEÇİRMENİN BİRÇOK YOLU VAR!

BU KIŞI EĞLENCELİ GEÇİRMENİN BİRÇOK YOLU VAR! Grundig, Windows ürününü önerir. BU KIŞI EĞLENCELİ GEÇİRMENİN BİRÇOK YOLU VAR! SAYFAYI ÇEVİR VE GÖR! Bol ürün çeşidi Grundig de! Ocak - Şubat 2015 Ses Sistemleri 22. sayfada Notebooklar 2. sayfada Tabletler

Detaylı

Samsung R580-JS01TR. Toshiba L500-1UU

Samsung R580-JS01TR. Toshiba L500-1UU ZENON EXTRA i5-750.598 Intel Core i5-750 İşlemci (2.66 Ghz, 8mb L2, 64 bit) P55 socet 1156 DDR3 Anakart+Ses, 4 GB DDR3 1333 Mhz Mhz Kingston, 1 TB 7200 RPM SATA2 HDD, 1024 mb Nvidia 9800GT GDDR3 256 bit

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

6,5. Mart 2014. penta.com.tr 17,6

6,5. Mart 2014. penta.com.tr 17,6 Mart 2014 HP CZ173A LJ PRO M125NW MFP YAZICI Yazdırma, fotokopi, tarama Dakikada 20 sayfaya kadar siyah-beyaz baskı 9,5 saniyede ilk sayfa çıkısı Aylık 8000 sayfaya kadar baskı kapasitesi Ethernet, Eprint,

Detaylı

Ġsmail YILDIZ. Miktar no

Ġsmail YILDIZ. Miktar no Satınalan Birim Talep Eden Birim Talep Eden Birim Sorumlusu Dosya Numarası Satınalma Usulü Satınalma Memuru Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü DemirbaĢ Malzeme YaklaĢık

Detaylı

almam Bakmadan 15,6" LCD ekran TV SES SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR OYUN/DVD/CD TELEFON FOTO BEYAZ EŞYA

almam Bakmadan 15,6 LCD ekran TV SES SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR OYUN/DVD/CD TELEFON FOTO BEYAZ EŞYA Bu fiyat listesindeki fiyatlar 28.12-31.12.2011 için geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES TEKNİK ELEMAN YETİŞİYOR Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

7 TABLET YARI FÝYATINA!

7 TABLET YARI FÝYATINA! Casper Nirvana Oyun Serisi Tüm bileþenleriyle oyun tutkunu Yeni nesil Intel iþlemcisi ile daha da güçlü. Üstelik Turkcell müzik ile milyonlarca þarký ve daha pek çok fýrsat hediye. Casper, þimdi benzersiz

Detaylı

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan Ocak 2011 BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan avantajlardan yararlanma imkân! * Kampanyam z Ocak 2011 den itibaren üretime al nan ve ilgili insert ve sirkülerlerde

Detaylı

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan Masaüstü veya dizüstü bilgisayar n z Grundig den al n, çok uygun fiyatlardan siz de yararlan n. PEfi N F YATINA 3 TAKS T PEfi NAT + 5 TAKS T PEfi NAT + 10 TAKS T PEfi N PEfi NAT 2 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi

Detaylı

Grundig, Windows 8 ürününü önerir.

Grundig, Windows 8 ürününü önerir. Grundig, Windows 8 ürününü önerir. Kasım-Aralık 2014 Kampanyalar hakkında detaylı bilgi arka kapaktadır. grundig.com.tr /grundigturkiye /grundigturkiye /grundigturkiye ESKİ BİLGİSAYARINIZI INTEL İŞLEMCİLİ

Detaylı

MAĞAZALARIMIZIDA SATILAN DİĞER ÜRÜNLER

MAĞAZALARIMIZIDA SATILAN DİĞER ÜRÜNLER MAĞAZALARIMIZIDA SATILAN DİĞER ÜRÜNLER PFT (1+2) Taksit ÜRÜNLER Yardımcı açıklamalar Peşinat 2 Taksit Peşin fiyatına peşinatsız 3 Taksit Worldcard'la +6 Taksit 2.SEÇENEK 1+4 Taksit Peşinat 4 Taksit Peşinatsız

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Elazığ ili SODES Çocuklarımız Okuyor,Yüzlerimiz Gülüyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

BILGISAYAR ÜRÜN KATALOĞU NİSAN BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

BILGISAYAR ÜRÜN KATALOĞU NİSAN BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. NİSAN BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. Adres : Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Numara 16/C Beşevler/ANKARA Telefon: 0.312 212 96 96 pbx Faks : 0.312 223 57 57 www.nisanbilgisayar.com.tr BILGISAYAR KATALOĞU Hizmetlerimiz

Detaylı

Sizinki kaça gidiyor?

Sizinki kaça gidiyor? 10 Eylül / 15 Ekim Exper, Windows 7 ürününü önerir. Sizinki kaça gidiyor? oku başlayan fiyatlarla... den Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom,

Detaylı

42" almam. Bakmadan. Antalya Fabrikalar Mah. Fikri Erten Cad. No:10/1 - Mağaza no:102 07090 Kepez /Antalya. USB'den medya oynatıcı.

42 almam. Bakmadan. Antalya Fabrikalar Mah. Fikri Erten Cad. No:10/1 - Mağaza no:102 07090 Kepez /Antalya. USB'den medya oynatıcı. Bu fiyat listesindeki fiyatlar 19.12-22.12.2011 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı