Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 6999 $+KDV cm 397 $+KDV %8 KDV dahil 682 TL 56,81 TL X 12 CREA NC4-M34M Notebook Intel Pentium iþlemci T3400 Stok adedi:150 TOSHIBA 32AV500P LCD TV Piano Black parlak çerçeve :1 Dinamik kontrast 32 (82 cm) ekran boyutu Stok adedi: TL 8-17 Mayýs 2009 Bimeks Teknoport Metrocity özel sayýsý 997TL 83,08 TL X 12 peþin fiyatýna 12 taksit

2 4.000 m² alanda, lerce ürün teknoport Büyükdere Cad. Metrocity Alýþveriþ Merkezi NO: Levent Ýstanbul Teknolojinin kalbi burada atýyor Bimeks le uçacaksýnýz! Bimeks ten yapacaðýnýz tüm alýþveriþlerde Miles & Smiles sahiplerine yüzlerce hediye! garantisi Türk Hava Yollarý Özel Yolcu Programý Miles&Smiles üyeleri Bimeks maðazalarýndan tüm ürün gruplarýný kapsayacak þekilde yaptýklarý alýþveriþlerden kazanacaklardýr. Bu kampanya kapsamýnda, indirim uygulanan ürünlerde ve outlet kapsamýnda satýþa sunulan ürünlerde kazanýlmamaktadýr. Kart türlerine göre kazanýlacak ler aþaðýda belirtilmektedir. yüklenirken, katýlýmcýnýn alýþveriþ tarihindeki kart statüsü esas alýnacaktýr. Kazandýðýnýz miller gün içerisinde kartýnýza yüklenecektir. Classic Kart: Her 1 Euro alýþveriþ için 1 Classic Plus Kart: Her 1 Euro alýþveriþ için 2 Elite Kart: Her 1 Euro alýþveriþ için 3 Elite Plus Kart: Her 1 Euro alýþveriþ için 4 Miles&Smiles üyelerinin yapmýþ olduklarý alýþveriþlerde kesilen fatura üzerinde belirtilen bilgiler ile üyenin kart bilgilerinin birbirinin ayný olmasý gerekmektedir. Tüzel kiþilere (þirketler) kesilmiþ faturalarda isim eþitliði aranmaz. Faturayý kestiren kiþinin beyaný dikkate alýnýr. Miles&Smiles kartlarý ve kiþisel bilgiler için Türk Hava Yollarý bilgileri esas alýnacaktýr. Eklenen miller kart seviyelerini yükseltmede ya da muhafazada etkili olmayacaktýr. Kazanýlan miller, olarak Miles&Smiles üyelerinin toplam miline ilave edilecektir. Kazanýlan bu miller karþýlýðýnda düzenlenecek ödül biletler için Miles&Smiles ödül bilet program kural ve koþullarý aynen geçerlidir. Müþteri, Bimeks - Miles&Smiles Program ortaklýðýnýn baþladýðý tarih olan 4 Nisan 2009 tarihinden itibaren 1 yýl süreyle yapmýþ olduðu alýþveriþler için geriye dönük mil iþlenmesi talebinde bulunabilir. Müþterinin Bimeks maðazalarýndan 04 Nisan 2009'dan önce yapmýþ olduðu alýþveriþler için mil talebi olamaz. Bu kampanya baþka kampanyalar ile birleþtirilemez. Bimeks kampanya þartlarýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Detaylý bilgi için Bimeks te tüm ürünlerde sürekli en iyi fiyat garantisi uygulanmaktadýr. Müþterilerimizin, Bimeks'te satýlan ayný marka ve model ürünün Ulusal Teknoloji Zincirlerinde daha düþük fiyata satýldýðýný gösteren belge (güncel geçerliliði olan Insert, Gazete ilaný, Maðaza içi fiyat broþürü, TV ve Radyo reklamlarý) ile kanýtlamasý halinde Bimeks ürünün satýþýný ayný fiyattan yapar. (Internet sayfalarýnda ilan edilen fiyatlar ve özel indirim niteliðindeki kampanyalar bu uygulamanýn dýþýndadýr). Finansal çözüm ve ödeme þekli Bimeks'te o tarihte geçerli olan çözüm ve þekildir. Konu olan ürünün yasalara uygun olarak resmi ve yetkili distribütör tarafýndan ithal edilmiþ veya üretilmiþ olmasý þarttýr. En iyi fiyat garantisi satýn alma tarihinden itibaren 3 gün boyunca geçerlidir. Þahýs müþterilerimiz faturalarýný ibraz ederek fiyat farkýný ödeme aracýna göre iade alýrlar. Þirket müþterilerimiz ise fiyat farký faturasý keserler. Bimeks sunulan belgeleri kabul etmeme hakkýný saklý tutar ve bu uygulama Bimeks stoklarýyla sýnýrlýdýr. *100 TL ve üzeri alýþveriþlerde geçerlidir. Peþin fiyatýna 8 taksit Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit *HSBC Advantage a peþin fiyatýna 5+3 taksit uygulanýr. Bu katalog Mayýs 2009 tarihleri arasýnda sadece Bimeks Teknoport, Metrocity maðazamýzda geçerlidir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez. Ürün ve hediyeler stoklarla sýnýrlýdýr. Katalogda yer alan kampanya ürünlerinde 100TL ve üzeri alýþveriþlerde Maximum kart a peþin fiyatýna 12 taksit, 100TL altý alýþveriþlerde Maximum kart a peþin fiyatýna 3 taksit, nakit ve kredi kartlarýna tek çekim uygulanýr. Diðer ürünlerde 100 TL ve üzeri alýþveriþlerde Maximum kart a peþin fiyatýna 12 taksit, Axess, Garanti Bonus, CardFinans ve Worldcard a peþin fiyatýna 8 taksit, *HSBC Advantage a peþin fiyatýna 5+3 taksit uygulanýr. 1 USD=1.59 TL, 1EURO=2.10 TL olarak hesaplanmýþtýr. Fiyatlar satýþ günündeki döviz satýþ kurundan hesaplanacaktýr. TL fiyatlara KDV dahil, döviz fiyatlara KDV dahil edilmemiþtir. Vergi oranlarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikler ve/veya yeni gelebilecek vergiler fiyatlarýmýza aynen yansýtýlacaktýr. Ürün resimleri örnektir ve aksesuarlarý itibari ile satýn aldýðýnýz üründen farklýlýk gösterebilir. Kataloðumuzda yer alan resim, fiyat ve ürün gibi bilgilerdeki yazým hatalarý söz konusu olduðunda maðazalarýmýzdaki bilgi ve fiyatlar geçerli olacaktýr. Ýki kampanya ayný anda kullanýlamaz. Bimeks kampanya þartlarýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. ÝSTANBUL / Bimeks Teknoport Yeþilköy / Bimeks Teknoport Levent (212) / Acýbadem (216) / Bakýrköy (212) / Bayrampaþa (212) / Beylikdüzü (212) / Ýçerenköy (216) / Kadýköy (216) / Maltepe (216) / Maslak (212) / Ümraniye (216) ADANA (322) ANKARA / Akköprü (312) / Etlik (312) / Oran (312) ANTALYA (242) AYDIN (256) BURSA / Nilüfer Carrefour (224) / Osmangazi (224) DENÝZLÝ (258) ESKÝÞEHÝR (222) ÝZMÝR / Çiðli Kipa (232) / Forum Bornova (232) KAYSERÝ (352) KONYA (332) MERSÝN Pozcu (324) TRABZON (462) ALO SÝPARÝÞ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ

3 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor... 25TL Microsoft Basic Optical Mouse Q Microsoft Optik Teknolojisi Her Ýki Elle De Kullaným Programlanabilir Tuþlar Stok adedi:500 2,90TL %8 KDV dahil SANDISK Cruzer Micro U3 2GB USB Bellek SANDISK Cruzer Micro U3 8GB USB Bellek 19TL9 9,90TL Stok adedi:500 3,30 TL X 3 49TL9 29,90TL Stok adedi:500 9,96 TL X 3 PIONNER DEH-2000 Oto Teyp LOGITECH LX8 Kablosuz Laser Mouse 249TL 187TL Stok adedi: 50 15,58 TL X 12 71TL 1 25,90TL %8 KDV dahil Stok adedi:200 8,63 TL X TL 14,90TL 4,96 TL X 3 KINGSTON DTIG2 4 GB USB bellek Stok Adedi: 1000 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

4 PIRANHA Quinn Ultra 4 GB Dijital MP3 Çalar 4 GB Dahili hafýza - CD Kalitesinde 1000 þarký depolama kapasitesi USB 2.0 ile yüksek hýzda data transferi Mp3/ WMA dijital müzik formatlarýný destekleme 128 x 32 Piksel LCD ekran ve 7 farklý ekran aydýnlatma rengi Dahili mikrofon ile ses kayýt Ses kalitesi geliþtirilmiþ yüksek kaliteli kulaklýk ID3 Tag gösterim (Parça adý / Þarký Sözleri) 7 Farklý ekolayzýr 7 Farklý çalma modu Enerji tasarrufu modu Tuþ kilitleme özelliði (HOLD tuþu) Stok adedi: TL HP Deskjet F4280 Yazýcý/Tarayýcý/Fotokopi 37TL 12,33 TL X 3 79$+KDV 9 61$+KDV %8 KDV dahil 105 Stok adedi: 100 8,72 TL X 12 SAMSUNG ML-2240 Lazer Yazýcý BROTHER MFC-260C Yazýcý/Tarayýcý/Fotokopi/Faks CANON MX300 Yazýcý/Fotokopi/Tarayýcý/Faks 99$+KDV9 80$+KDV %8 KDV dahil 137 Stok adedi: 40 11,44 TL X $+KDV 69 91$+KDV %8 KDV dahil 156 Stok adedi: ,02 TL X TL+KDV 1 133TL+KDV %8 KDV dahil 144 Stok adedi: ,97 TL X KDV EPSON STYLUS SX100 Yazýcý & Tarayýcý & Fotokopi 4 renkli mürekkep püskürtmeli yazýcý 5760 x1440 optimize dpi çözünürlük 26 syf/dk siyah, 14 syf/dk renkli A4 Düz yataklý renkli görüntü tarayýcý 600 x 1200 dpi tarama çözünürlüðü 300 dpi 3 ms/satýr, 600 dpi 4 ms/satýr siyah tarama hýzý, 300 dpi 9 ms/satýr,600 dpi 12 ms/satýr renkli tarama hýzý USB 2.0 baðlantý Stok Adedi: KDV %8 KDV dahil 75 24,94 TL X

5 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor $+KDV MEDION MD LCD Monitör (DVI) $+KDV 98$+KDV Stok adedi: ,32 TL X $+KDV %8 KDV dahil ,03 TL X 12 SAMSUNG 933SN 18.5" Geniþ Ekran LCD Monitör INCA IL GENÝÞ EKRAN LCD MONÝTÖR 20,1 Geniþ Ekran LCD Monitör 160 x160 Görüþ açýsý 1680x1050 Çözünürlük 2 ms tepkime süresi 300 cd /m2 parlaklýk, 1000:1 kontrast mm nokta aralýðý 16.7 milyon (24) bit renk Dahili Multimedya Stereo hoparlör Analog baðlantý Stok adedi: $+KDV $+KDV %8 KDV dahil 204 Stok adedi: 50 17,02 TL X 12 Sinbo SHB-3020 Blender Seti BRAUN ESS Saç Düzleþtirici 59TL 9 29TL Stok adedi:200 9,66 TL X 3 119TL 19 69TL %8 KDV dahil Stok adedi: ,00 TL X TL 139TL BRAUN 5370 Epilasyon Bir seferde tüylerin yüzde 95 ini yok eden 40 adet mikro cýmbýz ile hýzlý ve etkili epilasyon Epilasyon rahatlýðý ve kolaylýðý için ergonomik tasarým ve þýk görünüm Yatýk ve cilde paralel duran tüyleri kaldýran mekanizma (SoftLift Uçlar) Her defasýnda yalnýzca bir tüyü çekerek acýyý azaltan cýmbýz dizilimi Kontrolünüzü arttýran ve en etkin sonuca ulaþmanýzý saðlayan aydýnlatma özelliði Dört yöne hareket eden acý azaltýcý masaj sistemi Yüzde 20 daha hýzlý epilasyon saðlayan Efficiency Pro baþlýðý Hassas bölgeler ve koltuk altý için küçük epilasyon baþlýðý Etkin epilasyon saðlayan 2 farklý hýz ayarý Yumuþak seyahat çantasý Stok Adedi:50 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. 11,58 TL X 12 Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

6 10.0 Megapiksel 2.5 LCD Ekran 3x Optik zoom 4 247TL OLYMPUS FE-25 Fotoðraf Makinesi 10.0 Megapiksel 3x optik, 4x dijital zoom 2.5 LCD (112,000 piksel) Pictbridge Teknolojisi 12 senaryo modu xd Picture veya Micro SD kart Dijital görüntü sabitleme (DIS) Yüz tanýma teknolojisi Türkçe Menü Stok Adedi:75 197TL 16,42 TL X 12 CANON A580 Fotoðraf Makinesi 5 259TL 327TL 2 277TL Stok adedi: 75 OLYMPUS FE-25 Fotoðraf Makinesi 23,08 TL X 12 LG KF240 GSM 900 / 1800 / MP kamera Maksimum Bekleme Süresi 200 saat Maksimum Konuþma Süresi 3 saat 2.0 /262K TFT, 176x220 ekran çözünürlüðü SMS, EMS, MMS, Akýllý Metin Giriþi (T9) WAP, USB Baðlantýsý / PC Senkronizasyonu Bluetooth, Java FM Radyo MP3/AAC/AAC+/WMA ses Video Kaydý MPEG4/H.263/H MB Dahili Hafýza Ses Kaydý 94 x 47 x 16 mm, 91 gr Stok adedi: TL 14,33 TL X 12 NOKIA 5800 XpressMusic Cep Telefonu 929TL2 819TL Stok adedi:90 68,25 TL X TL 4 197TL Stok adedi: 75 SAMSUNG U600 Cep Telefonu 349TL4 287TL Stok adedi:400 16,42 TL X 12 23,91 TL X

7 WD'nin My Passport portatif diskiyle birleþtirildiðinde bu medya oynatýcýsý, TV'nizde HD filmler veya kiþisel olarak oluþturulmuþ videolar oynatmanýn, yüksek kalitede dijital müzik dinlemenin ve ailenizin resimlerini yüksek çözünürlükteki slayt gösterilerinde izlemenin en uygun yoludur. Western Digital TV HD Media Player Stok adedi:100 Full HD video oynatýmý ve navigasyonu 1080p'ye kadar HD videolarda olaðanüstü resim kalitesini ve dijital sesin kristal berrak ses kalitesini yaþayýn. Canlý, animasyonlu HD menülerimizle eðlence seçimleriniz üzerinde gezinmek için ürünle birlikte verilen uzaktan kumandayý kullanýn. Tak Çalýþtýr rahatlýðý Sadece bir My Passport diskine veya diðer USB depolama aygýtýna takmanýz yeterli, ev eðlence sisteminizde ya da TV'nizde HD içeriði oynatmaya hazýrsýnýz. Karmaþýk að aygýtlarýný ayarlamaya ya da AV ve güç kablolarýný yeniden baðlamanýza gerek yok. My Passport portatif USB sürücüsü ayrý olarak satýlmaktadýr $+KDV 136$+KDV ,26 TL X GB kapasite 2,5 boyut SAMSUNG 22X DVD RW LightScribe SH-S223Q/RSMN Kutulu 30$+KDV 0 24$+KDV Stok adedi: 200 %8 KDV dahil 41 13,73 TL X 3 COOLER MASTER RC-534-KKPB-GP(390W) Kasa $+KDV 83$+KDV Stok adedi: ,98 TL X 12 MAXTOR OneTouch 4 Mini 320 GB Ext. 3,5" FireWire USB 2.0 VERBATIM 500 GB Ext. 2,5" Gümüþ 5400 rpm dönüþ hýzý USB 2.0 8MB Ön Bellek 480 MB/s veri aktarým hýzý Windows Ailesi ile uyumlu Ucretsiz Nero BACKITUP 2 Essentials yazilimi ile guvenli ve kolay yedekleme Sadece 161 gr. Senkronizasyon ve tam yedekleme özelliðine sahiptir Kaymayi onleyen alt kisim Stok adedi: $+KDV 111$+KDV %8 KDV dahil ,88 TL X $+KDV 98$+KDV Stok adedi: 70 VERBATIM1 T B 3,5 7200RPM USB 2.0 Extarnal Harddisk %8 KDV dahil 117 9,73 TL X $+KDV $+KDV %8 KDV dahil 187 Stok adedi: ,60 TL X 12 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

8 Bimeks le uçacaksýnýz! Bimeks ten yapacaðýnýz tüm alýþveriþlerde Miles & Smiles sahiplerine yüzlerce hediye! YENÝ cm 4x SAMSUNG 40B6000 LED TV LED teknolojisi 2,99 cm Ultra Slim Crystal tasarým Mega Kontrast 1920X1080 Çözünürlük 10Wx2 Ses Çýkýþ Gücü SRS TruSurround HD Samsung Crystal Full HD Engine UltraClear Panel WideColorEnhancer Pro 100HZ MotionPlus 4xHDMI, USB x Fýrsatý 4.197TL 349,75 TL X 12 x3 SONY VAIO VGN-Z31XN/B Intel Centrino 2 iþlemci teknolojisi - Intel Core 2 Duo Ýþlemci P9600 (2.66 GHz, Düzey 2 önbellek 6 MB) Mobile Intel PM45 Express Chipset 2x2048 MB 800 MHz DDR3 bellek 320 GB 5400 rpm sabit disk 13,1 X Black LCD Ekran DVD+-RW/+-R DL/RAM Optik sürücü Dahili modem 10 Base-T /100 Base-TX /1000 Base-TX Bluetooth + EDR NVIDIA GeForce 9300M GS 256MB, Dahili 'Motion Eye' Dijital Kamera Microsoft Windows Vista Business TR/ENG Fýrsatý 4.827TL+KDV %8 KDV dahil ,43 TL X

9 Metrocity e özel x3 x3 Fýrsatý bulunan ürünlerde kart statüsüne göre kazanýlan Bonus miller 3 le çarpýlarak kartýnýza yüklenir x Fýrsatý x Fýrsatý 700W LG HT762TZ DVD Entegre Ev Sinema Sistemi 5.1 (DivX) DVD, DivX, VCD, CD-R/RW, MP3-CD, JPEG, WMA oynatma/çalma Dolby Digital, Dolby Prologic II DTS dekoder, USB Plus 1080P Up-Conversion Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. 1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. 997 TL 83,08 TL X 12 Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit SAMSUNG I900 Omnia 8GB GSM G GPRS / Edge desteði GPS, Bluetooth 5 MP kamera Windows Mobile 6.1 Wi-Fi, USB portu FM radyo, MP3 3.2" 400 x 240 çözünürlüklü ekran 10x Digital zoom, 5 MP kamera (yüz tanýma ) Route 66 ile ücretsiz navigasyon 1.267TL 105,58 TL X 12 Peþin fiyatýna 8 taksit

10 Lazer Yazýcý, Tarayýcý Fotokopi, Faks Tam dolu toner 6 267$+KDV SAMSUNG SCX-4521F Lazer Yazýcý/Fotokopi/Tarayýcý/Faks A4 ve Letter boyutlarýnda dakikada 20 sayfa siyah-beyaz baský hýzý 600x600 dpi baský kalitesi 30 sayfa otomatik doküman besleyici USB 1.1 (USB 2.0 ile uyumlu), IEEE 1284 paralel 16 mb bellek Stok adedi:50 213$+KDV %8 KDV dahil ,48 TL X TL SAMSUNG M620 Cep Telefonu PIRANHA Fox Çift Hatlý Cep Telefonu 207 TL 159TL Stok adedi: 60 13,25 TL X 12 TOSHIBA TS605 / Pembe Cep Telefonu 199 TL 77TL Stok adedi: 50 25,66 TL X TL 139TL Stok adedi: ,58 TL X TL 45,58 TL X MP kamera 16 Milyon renk ekran Bluetooth, GPRS, Edge NOKIA 6600 Slide GSM 850/900/1800/1900 Bluetooth, Wap, Gprs Bekleme süresi 240 saat, Konuþma süresi 4 saat USB, EDGE,3G 16 Milyon renkli Ekran Renkli 240x320 px Ekran Çözünürlüðü E-posta eklentileri için dosya gösterici Radyo çalar 3.2 MP Dahili kamera, 640x480 çözünürlükte 2. kamera MP3, MPEG4, AMR, 3GP 93x45x14 mm, 110 gr Stok Adedi:

11 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor TL 620TL 51,66 TL X 12 PIRANHA Tarantula Z Type WebCam 30 TL SAMSUNG T220 HD 22'' Geniþ Ekran LCD TV Monitör 1680 x 1050 çözünürlük 1.000:1 Kontrast (DC :1) 5ms tepki süresi Digital/analog TV video sinyali 300 cd/m² parlaklýk 170/160 derece görüþ açýsý Analog, DVI, HDMI, Component, DTV Tuner baðlantý Dahili hoparlör Stok adedi:50 19,90TL Stok adedi: 300 6,63 TL X 3 SONY PSP El Konsolu NFS Undercover Özel Paket NEOVO K-A19 19 LCD Monitör 587TL TL Stok adedi: 30 43,92 TL X 12 SONY PS3 80GB Konsol + 3 Oyun + Bluray Uzaktan Kumanda Özel Paket 1.347TL TL $+KDV 115$+KDV Stok adedi: 100 Snopy 404 Gamepad %8 KDV dahil ,45 TL X TL 13,90TL Nintendo Wii Sport Pack & Nintendo Wii Fit Özel Paket Stok adedi: 25 5 spor oyun Hediye TL Stok adedi: 25 95,58 TL X 12 Stok adedi: 250 %8 KDV dahil 4,63 TL X 3 957TL 79,75 TL X 12 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

12 32 82 cm LION UTSP01 USB Mini Stereo Speaker 27 TL 11,90TL Stok adedi: 300 3,96 TL X 3 LOGITECH S Hoparlör 69,90TL 9 19,90TL Stok adedi: 150 6,63 TL X 3 SONY DZ Ev Sinema Sistemi TL TOSHIBA 32AV500P LCD TV Piano Black parlak çerçeve :1 Dinamik kontrast 32 (82 cm) ekran boyutu Stok adedi: 200 GRUNDIG Ekran LCD TV 797TL 9 497TL Stok adedi: 15 PIRANHA DVD Oynatýcý (DviX) 41,41 TL X TL 83,08 TL X TL19 897TL Stok adedi: 50 74,75 TL X 12 69,90 9 TL 49,90TL Stok adedi: ,63 TL X

13 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor... CASPER CD-BME5300B Intel Pentium Ýþlemci E5300 (2.60GHz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB) Orijinal Microsoft Windows Vista Home Basic 3 GB 800 Mhz.DDR2 Bellek 640 GB SATA Harddisk 19" Wide Casper LCD Monitör 1 GB Nvidia Geforce G100 Ekran Kartý (512 MB Ayrýlmýþ Bellek) DVD±RW DUAL 20-in-1 Card Reader Casper Klavye, Optik Mouse Stok adedi:100 Tp-Link TD-W8901G Kablosuz 4 Port 54Mbps,5dbi TL 929TL %8 KDV dahil 77,41 TL X TL 60,90TL Stok adedi: 100 %8 KDV dahil 20,30 TL X 3 AIRTIES RT211 Kablosuz 4 Port Modem 125Mbps LION UTBT01 Mini Bluetooth USB Dongle EYFEL DM-980 WebCam 20 TL 200 TL 00 99,90TL Stok adedi: 50 %8 KDV dahil 33,30 TL X 3 20 TL 6,90TL Stok adedi: 500 2,30 TL X 3 Stok adedi: 500 4,96 TL X 3 14,90TL Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr TL Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit 999TL %8 KDV dahil 83,25 TL X 12 CREA RD-M74 Masaüstü Bilgisayar + SAMSUNG Monitör Intel Core 2 Duo iþlemci E7400 (2.80GHz, 3MB L2 Cache, 1066MHz FSB) Intel G31 Chipset 3GB DDR2 667MHz 500GB SATA 7200 Samsung LCD Monitör DVD-RW DUAL 512 MB Ekran Kartý Internal Card Reader 5.1 kanal Ses Kartý Onboard 10/100 LAN Pearl Kasa 350W Crea Ergonomik Klavye/Mouse Seti Windows Vista Home Basic Stok adedi:100 Peþin fiyatýna 8 taksit

14 Intel Pentium iþlemci T GB Sabit disk - 1 GB DDR2 Bellek 512 MB ATI Raedon HD2400 Ekran Kartý CREA NC4-M34M Notebook Intel Pentium iþlemci T3400 (2.16GHz, 1MB L2 Cache, 667MHz FSB) 14" WXGA (1280x800) w/1.3 MP WebCam Windows starter 512mb(HM) Ati radeon HD2400 Ekran Karti 250 GB Harddisk 1GB RAM DDR2 DVD Super Multi 6 Cell Li-Ion Pil TR Q Klavye b/g 54Mbit Kablosuz Eriþim, 1 * Express Card 34 / 54 Support 4* USB 2.0 Ports 1* 4 in 1 card reader 1* VGA port (D-Sub) 1 * Headphone-out jack(spdif) 1 * Microphone-in jack (Mono Mic) 1 * RJ11 Modem jack for phone line 1 * RJ45 LAN Jack for LAN insert Stok adedi: $+KDV 397$+KDV %8 KDV dahil ,81 TL X 12 Intel Pentium Ýþlemci T GB Sabit disk -3 GB DDR2 Bellek 1 GB Nvidia Geforce G105 Ekran Kartý (512 MB Ayrýlmýþ Bellek) 3 739$+KDV CASPER NIRVANA CN-BMT4200B Intel Pentium Ýþlemci T4200 (Ýþlemci hýzý 2.00GHz.,1MB L2 Cache, 800 MHz FSB) Orijinal Microsoft Windows Vista Home Basic 3 GB DDR2 667 MHz Bellek 320 GB SATA Harddisk 15.4" WXGA (1280x800) TFT Renkli Ekran 1 GB Nvidia Geforce G105 Ekran Kartý (512 MB Ayrýlmýþ Bellek) Stok adedi: $+KDV %8 KDV dahil ,72 TL X

15 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor... Intel Pentium iþlemci T GB bellek GB Sabit Disk 256 MB NVIDIA GeForce 9200M GE 4 699$+KDV %8 KDV dahil TL 100,03 TL X $+KDV HP Compaq Presario CQ60-220ET (NK979EA) Intel Pentium iþlemci T4200 (2.00GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB) b/g WLAN kablosuz að baðlantýsý 3072 MB DDR2 800 MHz bellek (maks.4 GB) 250 GB 5400 rpm sabit disk 15,6 Tek kanallý LVDS HD BrightView ekran Çift Katman Lightscribe Super Multi DVD Yazýcý (+/-R +/-RW) 56K modem, Tümleþik 10/100BT tümleþik að birimi NVIDIA GeForce 9200M GE 256 MB atanan olmak üzere en çok 1533 MB Toplam Kullanýlabilir Grafik Belleði 5'i 1 arada tümleþik Dijital Medya Okuyucu HDMI konektörü Microsoft Windows Vista Home Premium Ürün kodu: Stok adedi:150 Intel Core 2 Duo iþlemci P GB bellek GB Sabit Disk 256 MB ATI Mobility Radeon HD X $+KDV %8 KDV dahil ,49 TL X $+KDV LENOVO Idepad U Intel Core 2 Duo iþlemci P8400 (2.26GHz, 3MB L2 Cache, 1066MHz FSB) 2 GB (2X1024MB) bellek (maks.4gb) 320 GB SATA Sabit Disk ATI Mobility Radeon HD X MB & Intel Graphics Media Accelerator X4500 Hot Switchable Ekran Kartý 13.3" Widescreen LED backlight WXGA Ekran Optik Sürücü DVD±RW DL Ses Kartý Dolby Home Theater, 2 speakers + 1 sub-woofer, 24bit High Definition Faks Modem 56K, 10/100 Ethernet 1.3 Mega Pixel kamera, Bluetooth USB 2.0, HDMI 6 sý1 arada kart okuyucu (xd/mmc/sd/sd pro/ms/ms pro) Intel 5100 a/g/n Wireless Microsoft Windows Vista Home Premium Türkçe Stok adedi:180 Metrocity maðazamýza özel indirimli kampanya ürünlerinde 100 TL üzerine Maximum Karta peþin fiyatýna 12 taksit, 100 TL altýna peþin fiyatýna 3 taksit uygulanýr. Kampanya ürünleri diðer kredi kartlarýna tek çekim veya nakit ödeme ile alýnabilir. Kampanya ürünlerinde Miles&Smiles verilmez.1$=1.59 TL, 1 =2.10 TL alýnmýþtýr. TL fiyatlara KDV dahildir. Fiyatlar satýþ günündeki döviz kurundan hesaplanacaktýr. Maximum Kart a özel peþin fiyatýna 12 taksit Peþin fiyatýna 8 taksit

16 Teknolojinin kalbi þimdi MetroCity de atýyor... Intel Core 2 Duo Ýþlemci L GB Sabit disk - 2 GB DDR3 Bellek Intel Grafik Ortam Hýzlandýrýcýsý X3100 LENOVO U Intel Centrino Pro iþlemci teknolojisi - Intel Core 2 Duo Ýþlemci L7500-1,60 GHz, 4 MB L2 önbellek, 800 MHz FSB Microsoft Windows Vista Home Premium Intel PRO/Kablosuz 4965 a/g Intel Grafik Ortam Hýzlandýrýcýsý X3100 2GB 667 DDR3 bellek 120GB SATA 4200 sabit disk 11.1 WXGA VibrantView Harici, Dual Layer DVD Recordable Modem, 10/100 Ethernet, Bluetooth 1.3 megapiksel entegre kamera 2 X 1.5W Stereo Hoparlör. Dolby Home Theater 1.09Kg Aðýrlýk Stok adedi: $+KDV TOSHIBA Camileo H10 HD Video Kamera 1.069$+KDV %8 KDV dahil ,97 TL X TL 9 397TL Stok adedi: 25 33,08 TL X Megapiksel mm Lens 3.0 LCD Ekran CANON EOS 450D Kit Yeni EOS Entegre Temizlik Sistemi LCD ekrandan Canlý Ýzleme JPEG ve RAW formatta maksimum çýkýþ çözünürlüðü: 4272x kare/sn, arka arkaya 53 JPEG, 6 RAW 9 cross-type netlik noktasý RGB ana renk filtresi Histogram göstergesi Ayný anda JPEG ve RAW kayýt imkaný SD ve SDHC hafýza kartlarýyla uyumlu 8 beyaz ayarý seçeneði srgb ve Adobe RGB Enstantane hýzý: 30sn-1/4000sn (1/2 veya 1/3 adýmla) Video çýkýþý (NTSC/PAL) Stok adedi: TL 1.447TL 120,58 TL X

Windows. Sınırsız Yaşam., Windows 7 ürününü önerir. AKILLI PERFORMANSIN 22W LCD YENİ TEMSİLCİSİ NEO ile içinizdeki multimedia canavarını serbest bırakın. ile hızınızı katlayın NGO.I750-6T85P-W Intel Core

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları DMO ÜRÜNLERİ 2015 Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Katalog Kod lar ve İş İstasyonları 314.781.013 CASPER CD.DM4570853A 314.781

Detaylı

NOEL BABA DA BURADAN ALDI!

NOEL BABA DA BURADAN ALDI! BEşİkTaş Bu fiyat listesindi fiyatlar 05.12-09.12.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

Đstanbul, 17.03.2010 Sirküler No: 66. Bu sirkülerimiz ile sizlere yeni Sony ürünlerini tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Đstanbul, 17.03.2010 Sirküler No: 66. Bu sirkülerimiz ile sizlere yeni Sony ürünlerini tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz. Đstanbul, 17.03.2010 Sirküler No: 66 Sayın Yetkili Satıcımız, KONU: YENĐ SONY ÜRÜNLERĐ VE LCD TV FĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ DUYURUSU Bu sirkülerimiz ile sizlere yeni Sony ürünlerini tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

INTEL İŞLEMCİLİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR EYLÜL 2010 ÜRÜN KATALOĞU

INTEL İŞLEMCİLİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR EYLÜL 2010 ÜRÜN KATALOĞU EYLÜL ÜRÜN 2010 KATALOĞU INTEL İŞLEMCİLİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR EYLÜL 2010 ÜRÜN KATALOĞU PANDERA E100 Intel Atom İşlemci 230 (1.6 GHz, 512 KB L2 Cache, 533 FSB) Intel 945GC + ICH7 Yonga Seti 1 GB DDR2

Detaylı

Güncel Kurumsal Fiyat Listesi MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti.

Güncel Kurumsal Fiyat Listesi MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti. MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti. Tel: (212) 267 4011-18 (212) 267 4454 (212) 267 4018 info@minitek.com.tr proje@minitek.com.tr Fax (212) 267 4009 2 Nisan 2013 Sizin için Seçtiklerimiz:

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6" INTEL CI5-5200U 2,2GHZ

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6 INTEL CI5-5200U 2,2GHZ C55-C- 11JSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 11RSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 13HSatellite Ci5-920M 15.6'' C55-C- 14FSatellite 500GB 15.6" İşletim Sistemi DOS DOS MS WINDOWS DOS

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 3. MONİTÖR 4. OFFİCE YAZILIMI 5. YAZICI+TARAYICI 6. RENKLİ LAZER YAZICI 7. FAKS

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Bakmadan almam. 42" Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr

Bakmadan almam. 42 Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr 400 Hz PMR 42" 106 cm Led TV media markt FİyaTi 10 159, 90 TakSİTLİ FİyaT 1899,- 42Lm640 3D LED TV Derinlik kontrolü. 3D Sound Zooming. Dual Play fonksiyonu. Smart Share özelliği. Toplam stok adedi: 500.

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Oyun Serisi Oyun Serisi G B1G0P Kartý Intel Core i7-7700hq ( hýzý 2.80 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.80 Ghz e kadar, 6MB Intel Akýl

Oyun Serisi Oyun Serisi G B1G0P Kartý Intel Core i7-7700hq ( hýzý 2.80 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.80 Ghz e kadar, 6MB Intel Akýl Casper Nirvana Performans Serisi Aralýk 2017 - Þubat 2018 www.casper.com.tr Intel 8. Nesil iþlemciler; Bir önceki nesile göre %40 a varan performans ve verimlilik artýþý, 4 çekirdek iþlemci özelliði ile

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

32" PEŞİN FİYATINA 10. Bakmadan almam. LCD-TV. 82 cm YIL. USB'den JPEG,MKV oynatabilme. DVB-TCI tuner 10 79,90 TAKSİTLİ FİYAT

32 PEŞİN FİYATINA 10. Bakmadan almam. LCD-TV. 82 cm YIL. USB'den JPEG,MKV oynatabilme. DVB-TCI tuner 10 79,90 TAKSİTLİ FİYAT Bu fiyat listesindeki fiyatlar 12.01-15.01.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

Casper Tablet Serisi - CTA 7 10 Kameraya gülümseyin Arkada ve önde bulunan kamerasýyla dilediðiniz aný ölümsüzleþtirebilir, aile ve arkadaþlarýnýzla görüntülü konuþma yapabilirsiniz. Yeni yýlda Casper

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceği Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

MAĞAZALARIMIZIDA SATILAN DİĞER ÜRÜNLER

MAĞAZALARIMIZIDA SATILAN DİĞER ÜRÜNLER MAĞAZALARIMIZIDA SATILAN DİĞER ÜRÜNLER PFT (1+2) Taksit ÜRÜNLER Yardımcı açıklamalar Peşinat 2 Taksit Peşin fiyatına peşinatsız 3 Taksit Worldcard'la +6 Taksit 2.SEÇENEK 1+4 Taksit Peşinat 4 Taksit Peşinatsız

Detaylı

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan Ocak 2011 BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan avantajlardan yararlanma imkân! * Kampanyam z Ocak 2011 den itibaren üretime al nan ve ilgili insert ve sirkülerlerde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Elazığ ili SODES Çocuklarımız Okuyor,Yüzlerimiz Gülüyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

PERFORMANS DÜfiÜK F YAT

PERFORMANS DÜfiÜK F YAT YÜKSEK Mart 2011 PERFORMANS DÜfiÜK F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

+++Sadece Bahçelievler'de+++ Sadece Bahçelievler'de+++

+++Sadece Bahçelievler'de+++ Sadece Bahçelievler'de+++ Bu fiyat listesindeki fiyatlar 20.09 23.09.2012 için geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 3642 Konu : Malzeme Alımı 16/02/2012 Sayın Üyemiz, Odamızın ihtiyacı olan teknik malzemeler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin en geç 21/02/2012 Salı

Detaylı

7 TABLET YARI FÝYATINA!

7 TABLET YARI FÝYATINA! Casper Nirvana Oyun Serisi Tüm bileþenleriyle oyun tutkunu Yeni nesil Intel iþlemcisi ile daha da güçlü. Üstelik Turkcell müzik ile milyonlarca þarký ve daha pek çok fýrsat hediye. Casper, þimdi benzersiz

Detaylı

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan Masaüstü veya dizüstü bilgisayar n z Grundig den al n, çok uygun fiyatlardan siz de yararlan n. PEfi N F YATINA 3 TAKS T PEfi NAT + 5 TAKS T PEfi NAT + 10 TAKS T PEfi N PEfi NAT 2 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ Elazığ ili SODES GENCİM GİRİŞİMCİYİM Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9

Detaylı

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model ŞARTNAME İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model 40 Adet Asus i7 6700 Model 55 Adet Asus P2430UJ Model Şartnamede; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ASÜ, Teklif

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Kovancılar Gençlik Merkezi Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan

Detaylı

CASPER EXCALIBUR G700 & G800 DDR 4 İLE FARK YARATIN! ÜSTÜN GÖRSELLİK, BENZERSİZ GERÇEKLİK BÜYÜK OYNAYIN! , Full HD 16/32GB

CASPER EXCALIBUR G700 & G800 DDR 4 İLE FARK YARATIN! ÜSTÜN GÖRSELLİK, BENZERSİZ GERÇEKLİK BÜYÜK OYNAYIN! , Full HD 16/32GB CASPER EXCALIBUR G700 & G800 ÜSTÜN GÖRSELLİK, BENZERSİZ GERÇEKLİK NVIDIA Maxwell Mimarisi yle donatılan GeForce GTX 960M 4GB DDR-5 ve GeForce GTX 970M 6GB DDR-5 ekran kartı teknolojisiyle, inanılmaz performans

Detaylı

479TL 10 47,90TL. Best Buy dan yılbaşında hediye gibi fiyatlar! TEKNOLOJİ... YANINIZDA. 10 86,90TL 1.049 TL 869TL 599 TL TAKSİT.

479TL 10 47,90TL. Best Buy dan yılbaşında hediye gibi fiyatlar! TEKNOLOJİ... YANINIZDA. 10 86,90TL 1.049 TL 869TL 599 TL TAKSİT. Best Buy dan yılbaşında hediye gibi fiyatlar! 16-22 Aralık 2010 indi rim! e bokran yu tu 50 ACER AS5742ZG-P612G25MNKK NOTEBOOK 250 GB sabit disk DVD-RW optik sürücü 2.5 kg ağırlık Windows 7 Starter Türkçe

Detaylı

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül 2011 Ürün görseli temsilidir. ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül ay nda tüm ürünlerde %18 KDV indirimi sizi bekliyor. GNB 1445 A2 P6 942 TL798 TL Bonus kampanyas 01/09/2011-31/10/2011 tarihleri aras

Detaylı

Performansýn Yeni Formu Nefes Kesen Tasarým, Sýnýr Tanýmayan Teknoloji F T45T-S (Silver) F T45T-G (Gold) F T45P-G-IF (Gold)

Performansýn Yeni Formu Nefes Kesen Tasarým, Sýnýr Tanýmayan Teknoloji F T45T-S (Silver) F T45T-G (Gold) F T45P-G-IF (Gold) Oyun Serisi Eylül 2017 - Kasým 2017 www.casper.com.tr SSD & DDR4 ile daha hýzlý oyun keyfi 850 W Gaming klavye ve mouse Açýk veya Kapalý Sývý Soðutma Sistemi Kartý E86Z.770K-D420P-V Intel Core i7-7700k

Detaylı

Casper Nirvana Performans Serisi Casper Nirvana Performans Serisi 6. Nesil Intel Core li Casper Nirvana C500 Dinamik hareketli doku Dýþ tasarýmda çapr

Casper Nirvana Performans Serisi Casper Nirvana Performans Serisi 6. Nesil Intel Core li Casper Nirvana C500 Dinamik hareketli doku Dýþ tasarýmda çapr Casper Nirvana 2si1 ONunla harikalar yarat Nirvana N220 Nirvana N310 Intel Atom Z3735F 1.33 GHz. up to 1.83 GHz. Intel Atom Z3735F 1.33 GHz. up to 1.83 GHz. 3 64 GB 10.1 (1280x768) HD IPS 11.6 (1366x768)

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 2811 27.01.2017 Konu : Projeksiyon Cihazı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Bilgisayar, Yazıcı ve Projeksiyon Cihazı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

EXPER HYBRID EXPER WIRELESS EXPER SSD EXPER STYLE PEARL. Seagate Momentus XT

EXPER HYBRID EXPER WIRELESS EXPER SSD EXPER STYLE PEARL. Seagate Momentus XT 9 Ocak / 28 Şubat Windows. Sınırsız Yaşam. Exper, Windows 7 ürününü önerir. EXPER HYBRID Seagate Momentus XT EXPER STYLE PEARL Diz üstünde Hybrid Disk teknolojisi ilk defa Exper de Sıradışı, ince tasarım

Detaylı

Sizinki kaça gidiyor?

Sizinki kaça gidiyor? 10 Eylül / 15 Ekim Exper, Windows 7 ürününü önerir. Sizinki kaça gidiyor? oku başlayan fiyatlarla... den Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Elazığ ili SODES Çocuklarımız Okuyor,Yüzlerimiz Gülüyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8963 26/05/2010 Konu : Bilgisayar ve Lisans Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar ve Lisans Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Haydi. 149,90 1349. Hesap Makinesi Tablet. Yazıcı. Harddisk. Okula Dönüş! 7,49 67,45 4 GB 1 GB. Faks 500 GB. Deskjet 4615 (CZ283C)

Haydi. 149,90 1349. Hesap Makinesi Tablet. Yazıcı. Harddisk. Okula Dönüş! 7,49 67,45 4 GB 1 GB. Faks 500 GB. Deskjet 4615 (CZ283C) Haydi... a l u k O 7,49 500 GB 4 GB 67,45 Fotokopi Tarayıcı 1 GB Faks Yazıcı Deskjet 4615 (CZ283C) Stok adedi: 300 IdeaPad G580 59-376941 3. nesil Intel Core i5-3230m işlemci (2.60GHz, Intel Turbo Boost

Detaylı

ESKİŞEHİR Espark Alışveriş Merkezi Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No:21 26170 Eskişehir. Bakmadan almam. 10 ve 6 Taksit. 6 Taksit

ESKİŞEHİR Espark Alışveriş Merkezi Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No:21 26170 Eskişehir. Bakmadan almam. 10 ve 6 Taksit. 6 Taksit Bu fiyat listesindeki fiyatlar 17-20.01.2013 için geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik 24, 90 19, 90 9, 90 /adet 7, 50 /adet Güral Porselen Atatürk Kupa Stok adedi: 5.500 Stok adedi: 3.000 29, 90 19, 15, 90 29, 90 4, 90 6, 90 90 LAV Derin

Detaylı

TÜRKİYE NİN BEKLEDİĞİ TELEFON

TÜRKİYE NİN BEKLEDİĞİ TELEFON TÜRKİYE NİN BEKLEDİĞİ TELEFON 5.0 X 5.5 X 5.0 V 5.5 V TÜRKİYE NİN BEKLEDİĞİ TELEFON 5.5 V 899 5.5" IPS Gorilla Glass ekran 720x1280 piksel (HD) ekran çözünürlüğü Dört çekirdekli, 1.2 GHz Qualcomm işlemci

Detaylı

DÜŞÜK FİYATLARA TATİL YOK! VPCEH3J1E/B.CEU Dizüstü bilgisayar TAKSİTLİ FİYAT

DÜŞÜK FİYATLARA TATİL YOK! VPCEH3J1E/B.CEU Dizüstü bilgisayar TAKSİTLİ FİYAT TATİL YOK! Intel Core i3-2350 İşlemci (2,3 GHz, 3 MB ön bellek)., 15 ran ek 4 GB bellek / 500 GB harddisk Gültigkeitstext: Bu fiyat listesindeki fiyatlar 23.08.2012-2.08.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde

Detaylı

MEDIA MARKT FİYATI 9 366, 55 TAKSİTLİ FİYAT 55LA620 3D LED TV

MEDIA MARKT FİYATI 9 366, 55 TAKSİTLİ FİYAT 55LA620 3D LED TV Kaçrlmayacak fratlar 3799 MCI 200 Hz Smart TV 4 adet 3D gözlük 55" 50 cm 3D Bu fiyat liteideki fiyatlar 06-0.02.204 tarihide geçerlidir. Bu fiyat litemizde yer ala ürülerimiz toklarmzla rldr. Tüm ürülerde

Detaylı

Bakmadan almam. MEdia MarkT FİyaTi 10. 1.4Ghz işlemci. 8 MP kamera. hemen aramiza katil! 99,90. ErTEr PEndİk üm. Xperia arc S Cep telefonu

Bakmadan almam. MEdia MarkT FİyaTi 10. 1.4Ghz işlemci. 8 MP kamera. hemen aramiza katil! 99,90. ErTEr PEndİk üm. Xperia arc S Cep telefonu Bu fiyat listesindeki fiyatlar 28.09-01..2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

Alternatif - 1 1 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR HP PAVİLİON 13-B101NT CORE İ5 4210U 1.7GHZ-8GB-750GB-13.3"-INTEL-W8.1 NOTEBOOK

Alternatif - 1 1 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR HP PAVİLİON 13-B101NT CORE İ5 4210U 1.7GHZ-8GB-750GB-13.3-INTEL-W8.1 NOTEBOOK 1 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR HP PAVİLİON 13-B101NT CORE İ5 4210U 1.7GHZ-8GB-750GB-13.3"-INTEL-W8.1 NOTEBOOK İşlemci Numarası Ekran Özellikleri Ekran Boyu 3 MB 1.7 GHz 4210U 13.3 Inch Paylaşımlı INTELBilgi

Detaylı

BAYRAMI ERKEN GETİRDİK!

BAYRAMI ERKEN GETİRDİK! DÜŞÜK FİYATLARLA BAYRAMI ERKEN GETİRDİK! 2D'den 3D'ye çevirebilme 467 cm V 11 D T Dahili uydu alıcısı 2999,- Dahili Wİ-Fİ 229,90 UE46ES6340SXTK 3D USB'den resim, müzik, film oynatabilme. 400 Parlaklık cd/m2.

Detaylı

Samsung Galaxy S3 ve Apple iphone 4S Karşılaştırması

Samsung Galaxy S3 ve Apple iphone 4S Karşılaştırması Samsung Galaxy S3 ve Karşılaştırması Samsung Galaxy S 3 Genel Özellikler Ağırlık 133 Gr 140 Gr Genişlik 70.6 mm 58.6 mm Yükseklik 136.6 mm 115.2 mm Kalınlık 8.6 mm 9.3 mm Şebeke frekansı GSM850 - GSM900

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 4251 25/02/2013 Konu : Bilgisayar- Yazıcı-Toner-Switch Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar- Yazıcı-Switch Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

POP-950. POS Sistemleri. Modüler Yapılı, Şık Tasarıma Sahip Hepsi Bir Arada Dokunmatik POS Terminal

POP-950. POS Sistemleri. Modüler Yapılı, Şık Tasarıma Sahip Hepsi Bir Arada Dokunmatik POS Terminal POS Sistemleri POP-950 Modüler Yapılı, Şık Tasarıma Sahip Hepsi Bir Arada Dokunmatik POS Terminal Intel Atom Core Dual 1.8GHz İşlemci DDR3 RAM Modülü (4GB a Kadar) Akıllı Fanlarla Mükemmel Soğutma Sistemi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES TEKNİK ELEMAN YETİŞİYOR Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi oluşturulmasına yönelik Elektronik

Detaylı

BILGISAYAR ÜRÜN KATALOĞU NİSAN BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

BILGISAYAR ÜRÜN KATALOĞU NİSAN BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. NİSAN BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. Adres : Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Numara 16/C Beşevler/ANKARA Telefon: 0.312 212 96 96 pbx Faks : 0.312 223 57 57 www.nisanbilgisayar.com.tr BILGISAYAR KATALOĞU Hizmetlerimiz

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

Casper VIA Akýllý Telefon - A3216 / A3316 Arkadaþlarýn hep yanýnda Bir telefonla üç renk Gülümsemenizi tanýyan telefon A3216 A3316 Casper, ürününü önerir. PERFORMANSTA YENÝ ÇAÐ 4. Nesil Intel iþlemcilerle

Detaylı

iphone Araçlar? Pazarizyon Online Al??veri?

iphone Araçlar? Pazarizyon Online Al??veri? URUN ADI: 2200mAh iphone 5 / 5C / 5S için?arjl? Batarya K?l?f -?arj Eden K?l?f - Siyah MODEL: 131110091925 FIYAT: 109.90? URUN ADI: 2200mAh iphone 5 için External Batarya K?l?f -?arj Eden K?l?f MODEL:

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU TEKNOLOJİDE LİDER,YENİLİKTE ÖNCÜ TOSHIBA DAN ÜSTÜN NİTELİKLİ ÜRÜNLER... www.toshibatr.com. Dokunmatik Ekran - Alüminyum Gövde

ÜRÜN KATALOĞU TEKNOLOJİDE LİDER,YENİLİKTE ÖNCÜ TOSHIBA DAN ÜSTÜN NİTELİKLİ ÜRÜNLER... www.toshibatr.com. Dokunmatik Ekran - Alüminyum Gövde Göz alıcı ve akıllı 4'üncü nesil Intel Core i5 işlemcilerle ÜRÜN KATALOĞU TEKNOLOJİDE LİDER,YENİLİKTE ÖNCÜ TOSHIBA DAN ÜSTÜN NİTELİKLİ ÜRÜNLER... 8 GB (4 GB + 4 GB) DDR3 RAM (1600 MHz) - Max. 16 GB 15.6"

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

İbrahim Halil ÇELİK-Proje Koordinatörü 0535 517 29 39

İbrahim Halil ÇELİK-Proje Koordinatörü 0535 517 29 39 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Karakoçan Milli Eğitim Müdürlüğü Elazığ ili SODES Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2015 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

PLED-W800. Genel Bakış. WXGA Ultra Hafif Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı

PLED-W800. Genel Bakış. WXGA Ultra Hafif Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı Genel Bakış ViewSonic PLED-W800, ultra hafif taşınabilir tasarımı ile 800Ansi lümen parlaklık, WXGA(1280x800) çözünürlük ve 120.000 kontrast oranına sahiptir. Hafif kompakt tasarımı, güç verebilen USB

Detaylı

MEMURLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANLIĞI

MEMURLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Geleceğini Emin Ellere Bırak Projesi kapsamında Bilgisayar, Elektronik Eşya Satın Almaya İlişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre

Detaylı

Düsük fiyat arayan SDUPDN NDOGÖUVÖQ

Düsük fiyat arayan SDUPDN NDOGÖUVÖQ Bu fiyat listesindeki fiyatlar -15.09.2013 tarihleri arasında geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar

Detaylı

almam Bakmadan 15,6" LCD ekran TV SES SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR OYUN/DVD/CD TELEFON FOTO BEYAZ EŞYA

almam Bakmadan 15,6 LCD ekran TV SES SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR OYUN/DVD/CD TELEFON FOTO BEYAZ EŞYA Bu fiyat listesindeki fiyatlar 28.12-31.12.2011 için geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24593 18.12.2014 Konu : Masaüstü Bilgisayar Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Bilgisayar Alımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: Wireless USB DVR 4 Kanal Destekli 2.4GHz Kablosuz Video ve Ses Aktar?m? Sa?lay?n MODEL: 130328033225 FIYAT: 94.90? URUN ADI: Çok Fonksiyonlu Hareket Alg?lama Özellikli Spy Kamera DVR R/C Alarml?

Detaylı

75" Ultra HD Kurumsal Ekran CDE7500 4K Ultra HD Çözünürlük

75 Ultra HD Kurumsal Ekran CDE7500 4K Ultra HD Çözünürlük 75" Ultra HD Kurumsal Ekran CDE7500 ViewSonic CDE7500 konferans düzenleme yeteneklerine sahip 75 4K Ultra HD bir ekrandır. 3840 x 2160 çözünürlük, ultra geniş izleme açıları, 2 adet 20 W hoparlör ve dosya

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Pico projektörler Spor & Outdoor Kameralar Air2U Bluetooth Hoparlörler Araç Kameraları Grafik Tablet & Akıllı Kalemler Aksesuarlar

Pico projektörler Spor & Outdoor Kameralar Air2U Bluetooth Hoparlörler Araç Kameraları Grafik Tablet & Akıllı Kalemler Aksesuarlar - Dünyanın En ince ve kendinden bataryalı Projeksiyon Cihazıdır. - 2013 Yılı Reddot Dizayn Ödülünün Sahibidir. - Dahili MHL kablo ile Samsung, HTC, LG Akıllı Cihazı Tak ve Çalıştır. - HDMI Kablosu ile

Detaylı

Casper Nirvana Oyun Serisi Tüm bileþenleriyle oyun tutkunu Þimdi satýn alýn. Windows 10 a ücretsiz yükseltin. D9Z.4790-A295A-W D9Z.479K-A297A-W Intel Core i7-4790 ( hýzý 3.60 Ghz, Intel Turbo Boost Teknolojisi

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

Smart LED TV. Bakmadan almam. BUrSa NİLÜFEr Nilpark alışveriş Merkezi. BUrSa anatolium anatolium alışveriş Merkezi. MEDia MarkT FİyaTi 10

Smart LED TV. Bakmadan almam. BUrSa NİLÜFEr Nilpark alışveriş Merkezi. BUrSa anatolium anatolium alışveriş Merkezi. MEDia MarkT FİyaTi 10 Bu fiyat listesindeki fiyatlar 01.11.2012 04.11.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listeizde yer alan ürünleriiz stoklarıızla sınırlıdır. Tü ürünlerde KDV oranı, proosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

YIL YIL 10 79,90 TAKSİTLİ FİYAT 32"

YIL YIL 10 79,90 TAKSİTLİ FİYAT 32 Bu fiyat listesindeki fiyatlar 2.3-1.4.212 için geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde tespit

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

TÜRK YE RAHATLIK STED

TÜRK YE RAHATLIK STED TÜRK YE RAHATLIK STED ARÇEL K D ZÜSTÜ HED YES YLE GELD Aral k 2010 AYIN EN GÖZDE ÜRÜNÜ GNB 1545 A1 MT Türkiye nin en bonkör kart Üstelik World le flimdi al +8 taksitle öde, ya da May s 2011 de ödemeye

Detaylı

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Bilgisayar Modeli: Inspiron 3268 Resmi Model: D13S Resmi Tip: D13S002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ANNELER VE KIZLAR PROJESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ANNELER VE KIZLAR PROJESİ DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ELAZIĞ ili SODES ANNELER VE KIZLAR. Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ÜÇOCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ÜÇOCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI. DOĞRUDAN TEMİN İLANI ÜÇOCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Elazığ ili SODES Kadın, Çocuk Yaşam ve Eğitim Merkezi Projesi kapsamında Elektronik Ürünler Mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞLEMCİ 1.1. En az 1.3 Ghz hızında işlemciye sahip, çift çekirdekli Intel-core i5 1.2. İşlemci başına paylaşımlı en az 3 MB L3 ön belleğe sahip 2. BELLEK 2.1. Sistem

Detaylı

Inspiron Kurulum ve Teknik Özellikleri

Inspiron Kurulum ve Teknik Özellikleri Inspiron 22 3000 Kurulum ve Teknik Özellikleri Bilgisayar Modeli: Inspiron 22-3264 Resmi Model: W17B Resmi Tip: W17B003 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

55 All-in-One Etkileşimli e- Poster Dijital Kiosk EP5520T

55 All-in-One Etkileşimli e- Poster Dijital Kiosk EP5520T 55 All-in-One Etkileşimli e- Poster Dijital Kiosk EP5520T ViewSonic EP5520T, şık, ince tasarımlı, All-in-One ayakta duran 20 nokta çoklu dokunmatik özellikli interaktif e-posterdir. İşlek, yüksek trafikli

Detaylı

1399,- Bakmadan almam. Ankara Kentpark AVM. Ankara Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi. Ankara Forum Ankara Outlet. 200 Hz. 10 ve 6 Taksit.

1399,- Bakmadan almam. Ankara Kentpark AVM. Ankara Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi. Ankara Forum Ankara Outlet. 200 Hz. 10 ve 6 Taksit. Bu fiyat listesindeki fiyatlar 20.09.2012 23.09.2012 tarihlerinde geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar

Detaylı

EXPER TRIA. EXPER STYLE PEARL Kapatılabilen harici giriş yuvaları sayesinde Style Pearl, hem estetik hem de fonksiyonel tasarımı ile dikkat çekiyor.

EXPER TRIA. EXPER STYLE PEARL Kapatılabilen harici giriş yuvaları sayesinde Style Pearl, hem estetik hem de fonksiyonel tasarımı ile dikkat çekiyor. 01 Mayıs / 30 Haziran Windows. Sınırsız Yaşam. Exper, Windows 7 ürününü önerir. EXPER TRIA Full Hd çözünürlüğe sahip, katlanabilen ekranı ile muhteşem bir multimedya deneyimi sunan Tria, Intel Core i Serisi

Detaylı

2007 YIL. Bakmadan almam. Kolay Taksit İmkanı: ŞİMDİ TÜRKİYE'DE 20 YERDE Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr

2007 YIL. Bakmadan almam. Kolay Taksit İmkanı: ŞİMDİ TÜRKİYE'DE 20 YERDE Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr Bu fiyat listesindeki fiyatlar 09.02 12.02.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

24" FHD 2 Parmak Optik Dokunmatik LED Monitör, VGA, DVI, HDMI Girişleri, Hoparlör ve İnteraktif Dokunmatik Kalem TD2420

24 FHD 2 Parmak Optik Dokunmatik LED Monitör, VGA, DVI, HDMI Girişleri, Hoparlör ve İnteraktif Dokunmatik Kalem TD2420 24" FHD 2 Parmak Optik Dokunmatik LED Monitör, VGA, DVI, HDMI Girişleri, Hoparlör ve İnteraktif Dokunmatik Kalem TD2420 ViewSonic TD2420, hem ticari hem de tüketici tipi dokunmatik ekran uygulamaları için

Detaylı