HİTİT ÜNİVERSİTESİ / HITIT UNIVERSITY İNGİLİZCE OKUTULABİLECEK DERSLER / COURSES AVAILABLE in ENGLISH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİTİT ÜNİVERSİTESİ / HITIT UNIVERSITY İNGİLİZCE OKUTULABİLECEK DERSLER / COURSES AVAILABLE in ENGLISH"

Transkript

1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ / HITIT UNIVERSITY İNGİLİZCE OKUTULABİLECEK DERSLER / COURSES AVAILABLE in ENGLISH EĞİTİM BİRİMLERİ ACADEMIC DERSİN ADI COURSE NAME UNITS Makine Müh. Laboratuvarı I Mechanical Labrotory I Makine Müh. Laboratuvarı II Mechanical Labrotory II Mühendislik Ekonomisi Economy Soğutma Tekniği Refrigeration İklimlendirme Air-Conditioning Termodinamik I Thermodyamics I Termodinamik II Thermodyamics II Mekanizmalar Mechanisms Makine Dinamiği Dynamics of Machines Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları Computer Applications in Makine Elemanları I Machine Elements I Makine Elemanları II Machine Elements II MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FACULTY OF ENGINEERING Makine Mühendisliği Mechanical Müendisliği Chemical Metalurji ve Malzeme Müh. Metallurgy and Materials Eng. Mühendislik Malzemeleri Üretim Planlam-Kontrol Termodinamik I Termodinamik II Isı Transferi Akışkanlar Mekaniği I Akışkanlar Mekaniği II Sonlu Elemanlar Analizi Statik Mukavemet I Biyomekaniğine Giriş Mukavemet I Mukavemet II Kompozit Malzemeler Mekaniğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim I Bilgisayar Destekli Teknik Resim II Akışkanlar Mekaniği Isı Aktarımı Müh. Tasarımı I Müh. Tasarımı II Polimer sı Polimer Teknolojisi Spektroskopik Analiz Yöntemleri Kromatografik Analiz Yöntemleri Aletli Analiz Yöntemleri Genel I Genel II Organik Organik Lab Proses Kontrol Malzeme Bilgisi II Faz Diyagramları Metalurji ve Malzeme Müh. Giriş. Materials Manufacturing Planing&Control Thermodyamics I Thermodyamics II Heat Transfer Fluid Mechanics I Fluid Mechanics II Introduction to FEA Static Strengt of Materials I Introduction to Biomechanics Strengt of Materials I Strengt of Materials II Mechanics of Composite Materials Computer Aided Technical Drawing I Computer Aided Technical Drawing II Fluid Mechanics Heat Transfer Chamical Eng. Desing. I Chamical Eng. Desing. II Polymer Polymer Technology Spectroscopic Analysis Methods Chromatographic Analysis Methods Instrumental Analysis Methods I Organic Organic Lab. Process Control Materials science II Phase diagrams Introduction to metallurgical and materials engineering

2 Metalurji ve Malzeme Müh. Metallurgy and Materials Eng. Malzeme Bilgisi I Metolorji Termodinamiği I Metolorji Termodinamiği II Fiziksel Metalurji Materials science I Metallurgical thermodynamics I Metallurgical thermodynamics II Physical metallurgy Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Literature Yeni Türk Edebiyatı VIII Yeni Türk Edebiyatı II Yeni Türk Edebiyatı VI Contemporary Turkısh Literature Tanzimat Period Of Turkısh Literature Servet-i Funun Period of Turkısh Literature FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FACULTY OF ARTS AND SCIENCES Biyoloji Biology Fizik Physics Hayvan Histolojisi Hayvan Fizyolojisi Hayvan Embriyolojisi Sitoloji Genel Biyoloji I Genel Biyoloji II Endokrinoloji Klinik Biyokimya Toksikoloji Biyokimya Popülasyon Genetiği Moleküler Genetik Moleküler Biyoloji Genetik Mühendisliği Biyoteknoloji Genetik Zoolojik Müze Metodları Fizik I Fizik II Modern Fizik Kuantum Fiziği I Kuantum Fiziği II Katıhal Fiziği I Katıhal Fiziği II Malzeme Fiziği Biyokimya I Biyokimya II Laboratuar Güvenliği Biyoteknolojiye Giriş Biyokimya Laboratuvarı Genel I Genel II Biosensörler Genel I Genel II Organik I Organik II Karbonil sı Polimer sı Genel I Genel II Analitik I Analitik II Genel I Genel II Animal Histology Animal Physiology Animal Embriology Cytology General Biology I General Biology II Endocrınology Clinical Biochemistry Toxicalogy Biochemistry Population Genetics Molecular Genetics Molecular Biology Genetic Biotechnology Genetic Zoological Museum Methods Physics I Physics II Modern Physics Quantum Physics I Quantum Physics II Solid State I Solid State II Material Physics Biochemistry I Biochemistry II Laboratory Safety Introduction to Biotechnology Biochemistry Lab. I Biosensors Organic I Organic II Carbonyl Polymer Analytical -I Analytical -II

3 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FACULTY OF ARTS AND SCIENCES İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Tarih History Arkeoloji Archeology Maliye Finance Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Political Science and Public Adm. İktisat Economics İşletme Business Administration Analitik I Analitik II Enstrümental Analiz I Enstrümental Analiz II Elektrokimya Temel Osmanlıca Osmanlı Tarih Metinleri Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Ortaçağ Tarihinin Kaynakları Osmanlı Diplomatikası Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler Modern Türkiye Tarihi Lonia Arkeolojisi Hitit Arkeolojisi I Hitit Arkeolojisi II Anadoluda I Bin Uygarlıkları I Anadoluda I Bin Uygarlıkları II Kamu Ekonomisi-2 Siyasal Düşünceler Tarihi-2 Mesleki İngilizce -2 Siyasi Tarih-2 Kent ve Konut Politikaları İktisada Giriş-2 Mikro İktisat Teorisi-2 Makro İktisat Teorisi-2 Uluslar arası İktisat Politikası Büyüme ve Gelişme Teorisi Uluslar iktisadi ve Mali Kurulş. Çokuluslu Şirketler Genel Muhasebe-2 Matematik-2 Finansal Yönetim-2 İstatistik-2 Pazarlama Yönetimi Üretim Yönetimi-2 Yönetim Fonksiyonları Dış Ticaret İşlemleri Maliyet Muhasebesi-2 Pazarlama Araştırması Sistem Analiz Tasarımı Yöneylem Araştırması-2 Finansal Tablolar Analizi İşletme Politikası ve Stratejileri Proje Değerlendirme ve ve Yönetimi Tüketici Davranışları Modelleri Uluslararası Finansman Uluslar arası pazarlama Yönetim Bilgi Sistemleri AB-Türkiye İlişkileri Analytical -I Analytical -II Instrumental Analysis I Instrumental Analysis II Electrochemistry Basıc Ottoman Turkısh Ottoman Turkısh Texts Ottoman Economıc And Socıal Hıstory References Of Medieval Hıstory Ottoman Dıplomatics Archıval Knowledge And Archıves History of Modern Turkey Art and Archaeology of Ionia Introducion to Hittite Archeaology I Introducion to Hittite Archeaology I Art and Culture of Anatolia in the 1 st Millenium BC Art and Culture of Anatolia in the 1 st Millenium BC Public Economics-2 History of Political Thoughts-2 Vocational English-2 Political History-2 Urban and Housing Policies Introduction To Economics-2 Microeconomics Theory-2 Macroeconomics Theory-2 International Economics Policy Growth and Development Theories International Economic and Financial Institutions Multinational Companies General Accountig-2 Mathematics-2 Financial Management-2 Statistics-2 Marketing Management Production Management-2 Management Functions Foreing Trade Cost Accounting Marketing Research System Analysis And Designe Operations Research-2 Financial Statement Analysıs Business Policy Strategy Project Evaluation and Management Consumer Behaviour Models International Finance International Marketing Management Information Systems AB-Turkey Relations

4 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FACULTY OF DIVINITY FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES BİYOLOJİ Biology Makine Mühendisliği Mechanical Mühendisliği Chemical Din Sosyolojisi I Din Sosyolojisi II Araştırma ve Bilimsel Yayınlarda Temel İlkeler Karşılaştırmalı Omurgalı Endikrinolojisi Elektron Mikroskop Teknikleri İleri Hayvan Fizyolojisi İleri Moleküler Genetik Moleküler Biyolojide Kulanılan Teknikler I Moleküler Hücre Biyolojisi Entomolojik Müze Metodları Faunistik Araştırma Teknikleri Serbest Radikaller ve Antioksidan Savunma Sistemleri Büyüme Faktöleri İleri Mukavemet Sonlu Elemanlar Yöntemi İleri Termodinamik Isıl Sistemlerin Enerji ve Ekserji Analizi Bilgisayar Tümleşik İmalat Kompozit Malzemeler Makaniği Elastisite Teorisi İleri Gaz Dinamiği Mekanik Üretim,Ölçme ve Kontrolde Otomasyon İleri Makine Elemanları Kompozit Malzemeler Taşınım Olayları Akışkanlaştırma ve Akışkan Yataklar İleri Ayırma İşlemleri Elektrokimya ve Uygulamaları Beton ve Çimento İletken Polimerler Nanoteknoloji ve Uygulamaları Polimer sından Aletli Analiz Elektroanalitik I Elektroanalitik II Elektrokimyasal Kinetik Elektrokimyada Yeni Yöntemler Organik Tepkimler ve Mekanizmaları Boyarmadde sı İleri Anorganik I İleri Anorganik II Koordinasyon sı Geçiş Metalleri sı İleri İnorganik I İleri İnorganik II Organik da Spektroskopik Yöntemler I Sociology of Religion I Sociology of Religion II The Basic Rules in the Research and Scientific Publications Comparative Vertebrate Endocrinology Techniques of Electron Microscope Advanced Animal Physiology Advenced Moleculer Genetics Techniques Used in Molekuler Biology I Moleculer Biology of the cell entomological Museum Methods Faunistic Research Techniques Free Radicals and Antioxidant Defense Systems Growth Factors Advenced Strength of Metarials Finite Element Method Advenced Termodynamics Energy-Exergy Analysis of Thermal Systems Computer Integrated Manufacturing Mechanics of Composite Materials Theory of Elasticity Advenced Gas Dynamics Automation in mehanic Production, Measurement and Control Advenced Machine Elements Composite Materials Transport Phenomena Fluidization and Fluidized Bed Technology Advenced Seperation Operations Electrochemistry and Its Applications Concrete and Cement Conducting Polymers Nanotechnology and Applications Instrumental Methods in Polymer Electroanalytical I Electroanalytical II Electrochemical Kinetics New Methods in Electrochemistry organic Reactions and Mechanisms Dye Advanced Inorganic I Advanced Inorganic II Coordination Transition Metal Ionic Equilibria I Ionic Equilibria II Spektroscopic Methods in Organic I

5 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES SUNGURLU MYO SUNGURLU VOCATIONAL SCHOOL İşletme Business Administration Felsefe ve Din Bilimleri Philosophy and Religious Sciences Tarih History İktisat Economics Bilgisayar Programcılığı Computer Programming Organik da Spektroskopik Yöntemler II NMR Spektroskopisi Heterosiklik Bileşikler Karbonil Bileşikleri ve Tepkimeleri Organometal sı Finansal Varlık ve Kaynak Yöntemleri Liderlik Girişimcilik Modern Yönetim Teorileri Örgüt Geliştirme Portfoy Yön. Ve Firma Değerlemesi Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Finans Finansal Risk Yönetimi İşletme Politikaları ve Stra. Üretim Planlaması ve Denetim Yenilik Yönetimi ve İnovasyon Din Sosyolojisi Araştırmalarına Giriş Dindarlık ve Dindarlık Tpolojileri Dini Hareketler Sosyolojisi Küreselleşme ve Din Yeni ve Yakınçağda Akdeniz Spektroscopic Methods in Organic II NMR Spectroscopy Heterocyclic compounds Carbonyl compounds and reactions Organometallic chemistry Financial Assets and Resource Management Leadership Entrepreneurship Modern Management Theories Organizational Development Portfolio Management and Firm International Business Management İnternational Finance Financial Risk Management Business Policy Strategy Production Planning and Control İnnovation management and innovation An Inroduction to Studies of Sociology Religiosity and Religiosity Typologies Sociology of Religious Movements Globalization and Religion Mediterranean in Early Modern and Modern Age Ottoman Turkish Texts International Economic Policy International Trade Theory Field of Specialization Course Partial Equilibrium Analysis Mathematical Economics I Mathematical Economics II Philosophy of Science Time Series Analysis Econometrics International Economic Policy Thesis Advisory General Equilibrium Analysis Research Methods Applied Econometrics Osmanlı Kapitülasyonları Uluslararası Ekonomi Politikası Uluslararası Ticaret Teorisi Uzmanlık Alan Dersi Kısmi Denge Analizi Nicel İktisat I Nicel İktisat II Bilim Felsefesi Zaman Serisi Analizi Ekonometri Uluslararası Ekonomi Politikası Tez Danışmanlığı Genel Denge Analizi Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Ekonometri Merkez Bankacılığı ve Para Central Bank and Monetary Policy Politikaları Dünya Ekonomisi Tarihi History of World Economics Seminer Seminar Algoritma ve Programlamaya Algorithms and Entering to Programming Giriş Veri Yapıları ve Programlama Data Structures and Programming İnternet Programcılığı-I Internet Programming - I İnternet Programcılığı-II Internet Programming - II Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I Database Management Systems - I Veri Tabanı Yönetim Sistemleri- Database Management Systems - II

6 SUNGURLU MYO SUNGURLU VOCATIONAL SCHOOL Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Medical Documentation Genel COMPULSORY Çocuk Gelişimi Child Deevelopment GENEL COMPULSORY İşletme Yönetimi Business Management Biyometri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Toksikoloji I Toksikoloji I Mesleki İngilizce I Mesleki İngilizce II Psikolojik Danışma ve Rehberlik Psikolojiye Giriş Seminer Fiziksel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi Eğitimde Drama Çocuk Ruh Sağlığı Çocukluk Döneminde Müzik Okul Öncesi Çocuk Gelişimi I Matematik I Mathematics I Ticari Matematik Biochemistry Medical Biology and Genetics Toxicology I Toxicology II Technical English I Technical English II Psychological Counseling and Guidance İntroduction to Psychology Seminar Development and Education of Physically Handicapped Children Development and Education of Hospitalized Drama in Education Psychological Healt of Children Childhood Music Preschool Child Development I Commercial Mathematics Sağlık Kurumları İşletmeciliği Health Institutions Management İnsan Hakları Human Rights GENEL COMPULSORY Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles and Revolution History I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles and Revolution History II Osmancık Ömer Derindere MYO Osmancık Ömer Derindere Vocational Schoool Bilgisayar Programcılığı Computer Programming Meskeki Yabancı Dil I Meskeki Yabancı Dil II Technical English I Technical English II

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

2015-YÖS Kontenjanları (Lisans) Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU)

2015-YÖS Kontenjanları (Lisans) Kontenjan Quota ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies 4 2 Biyoloji

Detaylı

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (2015-2016) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T+U)-KREDISI KMY109 Z Hukukun Temel

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI Süre Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 Fen-Edebiyat

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN DERSLER

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN DERSLER ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN LER SINIF KODU ADI Z / S TE PR KR AKTS İ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI ADALET 1 ADA101 Anayasa Hukuku Bilgisi

Detaylı

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS Hosting Department BUSINESS ADMINISTRATION Level 2-Year

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

Üst Birim Birim DersKodu.Grup Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ünvan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi 1403002222009.

Üst Birim Birim DersKodu.Grup Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ünvan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi 1403002222009. Üst Birim Birim DersKodu.Grup Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ünvan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi 1403002222009.1 Sporcu Beslenmesi Önder ŞEMŞEK Yrd. Doç. Dr. Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

ÜNİVERSİTE İÇİ EŞDEĞER BULUNAN DERSLER TABLOSU

ÜNİVERSİTE İÇİ EŞDEĞER BULUNAN DERSLER TABLOSU ÜNİVERSİTE İÇİ EŞDEĞER BULUNAN DERSLER TABLOSU Haf. Ders Eski Yeni Haf. Ders Eski Yeni ANT 447 Sporda Organizasyon ve Planlama 2+0 2.5 B.E.S.Y.O. BEÖ 402 Beden Eğt. ve Sporda Yöne. ve Org. 3+0 7.0 B.E.S.Y.O.

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History I ENG101 İngilizce

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2010 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı