1. YIL. Sayılar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. YIL. Sayılar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri"

Transkript

1 H.Ü ÖĞRETİM YILI KUR TANIMLARI POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 614 GAZ ve TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Ders İçerikleri ( Türkçe) 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 Dil nedir?, Dil ve kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Hece bilgisi, Yapım ve çekim ekleri, Türkçede isim ve eylem çekimleri, Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri, Cümle bilgisi AİT 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2.0.2) AKTS yy Osmanlı Devletinin durumu (Meşrutiyet Dönemleri), Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Sonuçları, Cemiyetler, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması ING 127 Temel İngilizce I (2.2.3) AKTS 3 Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okumu-Anlama PMY 101 Matematik I (4.0.4) AKTS 5 Sayılar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri PGT 103 Fizik (2.1.3) AKTS 3 Birim sistemleri, Vektörler, Kuvvet ve moment, Denge ve denge şartları, Ağırlık merkezinin bulunması, Hareket kanunları, İş, Güç, Enerji, Isı ve sıcaklık, Isı geçişi ve ısı geçişi türleri: İletim, taşınım ve ışınım, Temel akışkan özellikleri, Akış türleri ve debi hesabı, Kanal ve borularda akış, Basınç kaybı PGT 107 Temel Tesisat İşlemleri (1.2.2) AKTS 4 Sacları kesmek, Sacları perçinlemek, Sacları kenet yapmak, Sacları puntalamak, Sacları lehimlemek, Çelik boruları kesmek, Çelik borulara diş açmak, Bağlantı parçası sıkmak, Sıva üstü tesisat yapmak, Sıva altı (Ankastre) tesisat yapmak, Boruları kesmek, Boruları bükmek, Bakır borulara havşa açmak rakor ile birleştirmek, Bakır kaynağı yapmak, Plastik boruları kesmek, Plastik boruları füzyon kaynağı ile birleştirmek 1

2 PGT 117 Malzeme Teknolojisi (2.0.2) AKTS 2 Teknik alanda kullanılan malzemeler, Metalik malzemeler, Seramik malzemeler, Polimer malzemeler, Kompozit malzemeler, Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, Atomlar ve moleküller arası bağlar, Birim kafes çeşitleri, Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar, Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri, Katılaşma esnasında dendirt ve tane oluşumu, Kristal kusurlar, Saf metal, Ara faz veya bileşik, Katı çözelti, Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri, Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen alaşımlar, Sıvı durumda birbiri içerisinde kısmen çözünen alaşımlar, Sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar, Görsel muayene yöntemi, Penetrant sıvı ile muayene yöntemi, Manyetik muayene yöntemi 2

3 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER PGT 105 Teknik Resim (2.0.2) AKTS 3 Teknik resim araç ve gereçleri, Çizgi Çeşitleri, Geometrik şekillerin çizimleri, Geometrik cisimlerin izdüşümü, Görünüş çıkarma, Ölçekler ve ölçülendirme, Perspektif PMY 103 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (1.2.2) AKTS 3 İnternet ve internet tarayıcısı, Elektronik posta yönetimi, Haber grupları / Forumlar, Web tabanlı öğrenme, Kişisel Web sitesi hazırlama, Elektronik ticaret, Kelime işlemci programında özgeçmiş, İnternet ve kariyer, İş görüşmesine hazırlık, İşlem tablosu, Formüller ve fonksiyonlar, Grafikler, Sunu hazırlama, Tanıtıcı materyal hazırlama PMY 105 İletişim (1.2.2) AKTS 3 Sözlü iletişim, Yazılı iletişim, Sözsüz iletişim, Biçimsel (Formal) iletişim, Biçimsel olmayan (İnformal) iletişim, Örgüt dışı iletişim PMY 107 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (1.2.2) AKTS 3 Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunum yapma 3

4 1. YIL BAHAR DÖNEMİ 2. YARIYIL TKD 104 Türk Dili II (2.0.2) AKTS 2 Yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılan plan ve uygulaması, Anlatımın genel nitelikleri, Anlatım bozuklukları, Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili yapıtların okunup incelenmesi, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2.0.2) AKTS 2 Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Çok partili rejim denemeleri, Hukuk alanında inkılâplar, Eğitim alanında inkılâplar, Toplumsal alanda inkılâplar, Atatürkçülük, Atatürk iilkeleri, Atatürk dönemi dış politikası ING 128 Temel İngilizce II (2.2.3) AKTS 3 Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okumu-Anlama PGT 104 Bilgisayar Destekli Çizim (2.1.3) AKTS 4 Programın çizim başlangıç ayarları, Çizim komutlarını/koordinatlarını girme, Geometrik şekler, Çizimleri ölçülendirme, Çizimlere yazı ekleme, Çizim şablon çerçevesi çizme, Antet çizme, Kasnak çizme, Flanş çizme, Kesit alma, Perspektif Çizim Yapma, Yüzey modelleme, Katı modelleme PGT 108 Boru Kaynakçılığı (2.2.3) AKTS 5 Basınç regülatör ayarı, Alev ayarının yapılması, Oksi-Asetilen kaynağı ile telsiz dikiş çekilmesi, Oksi- Asetilen kaynağı ile telli dikiş çekilmesi, Oksi-Asetilen kaynağı ile iş parçasını puntalama, Oksi-Asetilen kaynağı ile sacları kaynakla birleştirilmesi, Elektrik Ark kaynağı, Elektrik Ark kaynağı ile puntalama, Elektrik Ark kaynağı ile boru kaynağına hazırlık, Çelik boruların Elektrik Ark kaynağı ile puntalanması, Elektrik Ark kaynağı ile sacları birleştirme, Gazaltı ( MİG/MAG ) kaynağı, Gazaltı kaynağıyla sacları birleştirme, Gazaltı kaynağıyla boruları birleştirme PGT 108 Elektrik Bilgisi (3.0.3) AKTS 4 İletkenlerin bağlantılarını yapmak, Ölçme araçlarını kullanmak, Seri ve paralel devre kurmak, Topraklama ve sıfırlama bağlantıları yapmak, Mekanik butonlu devre kurmak, Termostat kontrollü devre kurmak, Prosestat kontrollü devre kurmak, Tek fazlı motor bağlantısı yapmak, Fazların sırasını belirlemek, Üç fazlı motor bağlantısı yapmak 4

5 PGT 118 Termodinamik (3.0.3) AKTS 4 Termodinamiğin temel terimleri; Sistem, çevre, hal değişimi, saf maddenin termodinamik özellikleri, İdeal gaz denklemi, Çevrim, Birim sistemleri, Özgül hacim, Yoğunluk, Basınç, PV, PT bağıntıları, Termodinamiğin kanunları, Termodinamiğin sıfırıncı kanunu (ısıl denge), Termodinamiğin I. Kanunu, Termodinamiğin II. Kanunu, İş, Güç, Verim ifadeleri, Hal değişimlerinde iş ve P-V diyagramları, İzokor dönüşüm sürecinin incelenmesi, İzobar dönüşüm sürecinin incelenmesi, İzoterm dönüşüm sürecinin incelenmesi, Adiyabatik dönüşüm sürecinin incelenmesi, Politropik dönüşüm sürecinin incelenmesi, Kondüksiyon ısı transferi, Konveksiyon ısı transferi, Radyasyonla ısı iletimi 5

6 1. YIL BAHAR DÖNEMİ 2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER PMY 102 Matematik (3.0.3) AKTS 3 Vektörler, Matrisler ve lineer denklem sistemleri, Limit, Süreklilik, Türev, Fonksiyon grafikleri, İntegral PMY 104 Meslek Etiği (2.0.2) AKTS 3 Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemler, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Meslek etiği, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk kavramı PMY 106 Çevre Koruma (2.0.2) AKTS 3 Çevre yönetmelik bilgisi, Risk analizi, Atık depolama, Kişisel korunma önlemleri, Uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, Uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği PMY 108 İş Güvenliği (2.0.2) AKTS 3 İlk Yardım eğitimi, İlk Yardım malzemeleri, Kişisel emniyet sağlama, Çalışanların emniyetini sağlama, İş ortamı güvenliğini sağlama 6

7 2.YIL GÜZ DÖNEMİ 3. YARIYIL PGT 203 Doğalgaz Tesisatı I (2.1.3) AKTS 3 Doğalgaz proje bilgisi, Doğalgaz hattı topraklama kuralları, Tranşe hattı, Katodik koruma teknikleri, Ana kesme vanası, Doğalgaz tesisatında kullanılan vanalar, Bina dağıtım hattı, Doğalgaz besleme hattı PGT 205 Isıtma Sistemleri I (2.1.3) AKTS 3 Isı kaybı hesaplama, Kat kalorifer tesisatı cihaz seçimi, Boru seçimi, Isıtıcılar, Isıtıcı montaj aparatları, Isıtıcı montajı, Radyatör vanaları, Kat kalorifer kazanları, Kazan tesisatları, Baca bağlantısı, Kombi cihazları, Kombi cihazlarını montajını yapma, Kombi baca bağlantısı, Mobil ısıtma, Plastik kılıflı boru tesisatı, Mobil tesisat ısıtıcı montajı, Tesisatı test etme, Sistemi devreye alma PGT 207 Etüt ve Proje Teknikleri I (2.0.2) AKTS 3 Alt yapı bilgisi, Araç, gereç ve ekipman bilgisi, Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, Hasarsız malzeme seçimi, Malzeme bilgisi, Malzemenin raf ömrü bilgisi, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, Mesleki terim bilgisi, Problem çözme yeteneği, Proje okuma bilgisi, Standart ölçü bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Meslekle ilgili mevzuat bilgisi, Kazı ruhsat bilgisi, Mesleki fizik bilgisi PGT 221 Meslek Resmi (1.2.2) AKTS 5 Isıtma tesisatı sembolleri çizimi, Isıtıcı montaj resmi çizimi, Kombi montaj resmi çizimi, Kazan montaj resmi çizimi, Genleşme deposu montaj resmi çizimi, Kat ısıtma tesisatı çizimi, Merkezi ısıtma tesisatı çizimi, Kazan dairesi detay resmi, Doğalgaz tesisatı sembollerini çizimi, Kat planına doğalgaz tesisatını çizimi, İzometrik çizim, Doğalgaz cihaz montaj resimlerini çizimi, Sıhhi tesisat elemanlarının sembollerinin çizimi, Armatür montaj resimleri çizimi, Hidrofor-depo montaj resmi çizimi, Sıcak su hazırlama cihazlarının montaj resimleri, Bina temiz su dağıtım sistemleri çizimi, Atık su dağıtım sistemleri çizimi, Yangın tesisatını çizimi, Kolon şeması çizimi PMY 201 STAJ (0.0.0) AKTS 8 7

8 2.YIL GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER 3. YARIYIL PGT 201 Doğalgaz Dağıtım Hatları (2.2.3) AKTS 4 Akışkan bilgisi, Araç, gereç ve ekipman bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Standart ölçü bilgisi, Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, Gazlı doğalgaz şebekesinde operasyonlara ait bilgileri, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi PGT 211 Yalıtım Teknolojisi (2.1.3) AKTS 3 Isı yalıtımı ve enerji tasarrufunun önemi. Binanın yapısını ve konumunu belirleyen unsurlar. Yapı bileşenleri. Isı geçişi, ısı iletkenliği, ısı geçirgenliği, buhar geçişi ve terleme. Isı yalıtım malzemesinden istenen başlıca özellikler. Isı yalıtım malzemesi çeşitleri (mineral lifli malzemeler, sert plastik köpükler, yumuşak köpükler, cam köpüğü ve kalsiyum silikat türü malzemeler). Binalarda ısı yalıtımı yapılabilecek yerler (çatıda yalıtım uygulamaları ve hesabı, duvarlarda yalıtım uygulamaları ve hesabı, döşemelerde yalıtım uygulamaları ve hesabı, vb.). Tesisatta ısı yalıtımının önemi. Tesisatta ısı yalıtımı yapılabilecek yerler. Tesisatta ısı kaybı hesabı; borularda ısı kaybı (çıplak borularda ısı kaybı hesabı, yalıtımlı borularda ısı kaybı hesabı, toprak altındaki borularda ısı kaybı, vb.). Tesisat yalıtımında görülen hatalar ve çözüm önerileri. PGT 213 Kazanlar Yanma ve Yakıcılar (2.2.3) AKTS 4 Kazanların sınıflandırılması. Kazanların konstrüksiyonu. Kazanların yanma denklemleri. Kazanların hava-yakıt-duman miktarları. Kazan verim hesabı. Kazanların yardımcı ve emniyet elemanları. Yakacaklar. Yanmanın temel denklemleri; hava, duman ve yakıt miktarları. Gaz ve sıvı yakıcılar (brülörler). Doğalgaz ve LPG ile çalışan kombiler, şofbenler ve sobalardaki yakma sistemleri PGT 215 Soğutma Sistemleri (2.2.3) AKTS 4 Kompresörler. Kondenserler ve soğutma kuleleri. Evaporatörler. Genleşme cihazları. Ticari soğutma cihazları. Soğuk depolama. Hızlı soğutma (kriyojenik) PMY 203 İşletme Yönetimi I (1.2.2) AKTS 3 Mikroekonomik verileri takibi, Makroekonomik göstergeleri analizi, Pazardaki boşlukları tespiti, Yatırım alternatiflerini değerlendirilmesi, Yapılabilirlik çalışmalarını yürütülmesi, İşletmenin çevresi, Talep analizi ve tahmini, İşletmenin kuruluş yerinin belirlenmesi, İşletmenin hukuksal yapısı, İş yerinin kapasitesi, Toplam yatırım maliyetin, Tahmini gelir-gider hesabı, İş yeri ve üretim planları, Yatırımın kurulum işlemleri, Uygun yapıyı oluşturup iş yerinin açılması 8

9 PMY 205 Mesleki Yabancı Dil I (1.2.2) AKTS 3 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Elektrik ve Enerji teknolojisi teknik terimleri. Elektrik ve Enerji teknolojisi çeşitleri, Elektrik ve Enerji malzemeleri, Gaz ve tesisatı genel terimleri, Gaz ve tesisatı malzeme ve ekipmanları, Gaz ve tesisatı çeşitleri ve kurulumu PMY 207 İlk Yardım (2.1.3) AKTS 3 İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma 9

10 2.YIL BAHAR DÖNEMİ 4. YARIYIL PGT 202 Doğalgaz Tesisatı II (2.1.3) AKTS 3 Kazan gaz besleme hattı, Doğalgaz brülörleri, Bina içi doğalgaz tesisatı, Doğalgaz kolon hattı, Doğalgaz bina tüketim hattı, Doğalgaz sayaçları, Doğalgaz güvenlik kuralları, Doğalgaz tesisatı test kuralları, Sızdırmazlık testinde kullanılan araç gereçler PGT 206 Tesisat Servis Hizmetleri (2.1.3) AKTS 3 Temiz su tesisatında kaçak tespit etme / giderme, Atık su tesisatında kaçak tespit etme / giderme, Salmastra tamiri yapma / değiştirme, Kazan borularını değiştirme, Brülör bakımı ve onarımı, Eşanjör bakımı, Baca temizliği, Gaz dönüşümü, Doğalgaz filtre değişimi PGT 208 Etüt ve Proje Teknikleri II (2.0.2) AKTS 4 Proje konusu araştırma, Proje adımlarını planlama, Proje bölümlerini hazırlama, Projeyi yazma ve sunma PGT 210 Bakım Arıza ve Onarım (2.0.2) AKTS 3 Temiz ve pissu tesisatının bakım ve onarım. Isıtma tesisatlarının bakımı. Tesisatın doldurulması ve testi. Tesisatın denenmesi. Drenaj hatları, toprak altı drenajı ve testi. Yakıcı elemanların bakım ve onarımı. Periyodik bakımlar. Doğalgaz tesisatının bakımı ve onarımı. Kombi, şofben vb. elemanlarının periyodik bakımları ve onarımı. Gaz kaçakları bulma yöntemleri. Arıza bulma yöntemleri. PGT 212 Güneş Enerjisi (2.0.2) AKTS 5 Kollektör yön tayini yapmak, Gölgeleme etkisini dikkate almak, Düz döşeme için montaj yeri hazırlamak, Çatı için montaj yeri hazırlamak, Panel kollektör montajı yapmak, Vakum tüplü kollektör montajı yapmak, Depo montajlarını yapmak, Depo flatör montajını yapmak, Soğuk su bağlantılarını yapmak, Sıcak su bağlantılarını yapmak, Boru ve tesisat izolasyonunu yapmak, Tesisatla ilgili arızaları gidermek, Verim düşmesiyle ilgili arızaları gidermek PGT 226 İklimlendirme Tekniği (2.0.2) AKTS 4 Psikrometrik diyagram ve temel psikrometrik işlemler, Yaz ve Kış klimasının psikrometrik diyagramda gösterilmesi, Mahallin pratik ısı yükü hesabı, Bireysel klima cihazları ve seçimi, Kablo kesiti ve sigorta seçimi, Pencere tipi klimalar, Split tip klima cihazları, Kanallı split tip klima cihazları 10

11 2.YIL BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER 4. YARIYIL PGT 204 Isıtma Sistemleri II (2.1.3) AKTS 4 Merkezi ısıtma yapılacak binanın ısı kaybı hesabı ve cihaz seçimi, Isıtıcı seçimi, Pompa seçimi, Genleşme deposu, Tesisat boru montajı, Isıtıcı montajı, Kazanlar, Kazan montajı, Kazan baca kesit hesabı, Bacalar, Kazan dairesi havalandırması, Kazan kontrol elemanları, Kazan güvenlik elemanları, Genleşme tankı montajı, Kolektör bağlantısı, Boyler montajı, Kazan besleme suyu bağlantısı, Drenaj tesisatı, Brülör montajı, Yakıt tankı montajı, Yakıtlar, Tesisatı doldurma, Tesisatın havasını alma, Tesisatı test etme, İşletmeye hazır hale getirme PGT 214 Soğutma Sistemleri ve Tasarımı (2.2.3) AKTS 4 Sıkıştırmalı soğutma çevriminin diyagramı analizi. Isı yükü hesapları. Sistem donatımı. Kontrol sistemi. Ticari sistemlerin donatımı. PMY 202 KURUM STAJI (0.0.0) AKTS 8 PMY 204 Kalite Güvence ve Standartları (1.2.2) AKTS 4 Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol diyagramları, İstatistiksel dağılımlar PMY 206 İşletme Yönetimi II (1.2.2) AKTS 4 Yönetim işlevlerinin yerine getirilmesi, İnsan kaynaklarının yönetilmesi, Üretim sürecinin yönetimi, Pazarlama faaliyetlerinin yönetimi, İşletmenin mali yapısının yönetimi, Planlama, Örgütleme, Yöneltmek, Koordinasyon, Denetim, İş Analizi, İnsan kaynaklarının planlanması, İş gören adayının belirlenmesi, İş gören seçimi, İşe alıştırma(oryantasyon) eğitimi vermek, İş gören performansının değerlendirilmesi, İş görenin Eğitilmesi, Kariyer planlaması, İş değerleme, Ücretlendirme, Üretimin planlanması, Üretimin gerçekleşebilmesi için örgütlenme, Kapasite ve stok planlaması, Hedef pazarı belirlemek, Ürün geliştirme, Fiyatlandırma politikalarının belirlenmesi, Tutundurma politikalarının belirlenmesi, Dağıtım politikalarının belirlenmesi, Müşteri ilişkilerinin yönetimi, Gelir ve gider hesaplarının yönetimi, Borç ve alacakların yönetimi, Varlıkları yönetimi, Kaynakların yönetimi PMY 208 Mesleki İngilizce II (1.2.2) AKTS 4 Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Doğalgaz teknolojisi teknik terimleri, Doğalgaz kullanım alanları, Doğalgaz tesisat malzemeleri ve kullanımı, Doğalgaz tesisat montaj ekipmanları, Doğalgaz tesisat kurulumu (bina içi), Doğalgaz ısıtma sistemleri, Doğalgaz şebeke tesisat kurulumu, Doğalgaz güvenli çalışma kuralları, Doğalgaz ihbar ve haberleşme 11

12 PMY 210 Enerji Yönetimi (1.2.2) AKTS 4 Türkiye nin genel enerji durumu. Türk sanayisinin yapısı, enerji tüketimi. Enerji yönetimi. Ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri. Kazanlarda enerji verimliliğinin arttırılması. Elektrik sistemleri. Aydınlatmada enerji tasarrufu. Ekonomik analiz yöntemleri. Çevre. Alternatif enerji kaynakları. Bileşik ısı, güç üretim sistemleri. 12

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ I. YARIYIL DERSLERİ MESLEKİ MATEMATİK I (3 0) AKTS:5- ZORUNLU KÜME, SAYILAR, MODÜLER

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Statik (Kütle Merkezi,

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILARR PROGRAMI 2012-2013 YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM)

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) I. YARIYIL TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 (T-U) AKTS Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi,

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Benzin Motorları

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT101 Matematik I Sayılar, Olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, Cebir çözümlerini yapmak, Geometri ve Trigonometri çözümlerini

Detaylı

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma.

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ 1 I. YARIYIL KET117 Doğru Akım Devre Analizi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL MOB101 Mesleki Matematik-I Cebirsel işlemler, Polinom ve özdeşlikler, Rasyonel ifadeler ve oran orantı, Denklem oluşturmak

Detaylı

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU DERS ADI : MATEMATİK-I MATEMATİK-I VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 3+1 56 44 100 Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi)

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI Matematik (2 0 2) (AKTS: 3): Öğrenciye ders kapsamındaki konuları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Motor Teknolojisi

Detaylı

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYILI /GÜZ Otomotiv Elektriği DERS KODU 105 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, 3 14 42 3 Bu derste otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilmesi

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri, içeriği, kaynakları. Dil, dillerin doğuşu, yeryüzündeki

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.Dönem Ders İçerikleri 1. TÜRK DİLİ - I Dilin tanımı, dilin nitelikleri, dilin

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı