JSF Melih Sakarya. Java Server Faces. 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JSF Melih Sakarya. Java Server Faces. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1"

Transkript

1 JSF Melih Sakarya JSF Java Server Faces 1

2 Java da Web Mimarileri Servlet JSP Struts JSF 2

3 JSF Açılımı Java Server Faces MVC (Model-View-Controller) JSR Standartı (JSR-127, JSR 252) Component Oriented Event Driven Farklı JSF implementasyonları 3. parti JSF bileşenleri (PrimeFaces, Ice Faces, RichFaces, OpenFaces...) 3

4 Specification JSR 127 JSF 1.1 JSR 252 JSF 1.2 JSR 314 JSF

5 JSF Specification Lead 2001 ortalari Amy Fowler 2002 yilinda Ed Burns Craig McClanahan 2008 Ed Burns Roger Kitain 5

6 Gerçeklemeler (Implementation) MyFaces (Apache) Sun RI (Reference Implementation)... 6

7 Neden JSF Standart olması. Kolay ve anlaşılabilir olması. RAD desteği. Bileşen mimarisinin kolaylığı. Farklı grupların bileşen desteği. Gelişmiş EL (Expression Language desteği). Karmaşık uygulamaları daha kolay geliştirme. 7

8 JSF Yaklaşımı Bileşen yönelimli Olay(event) tabanlı Bileşenlere olay(event) tanımlama Bileşenleri Java objelerine erişim (EL desteği ile) 8

9 JSF Mimarisi 9

10 MVC Model View Controller 10

11 JSF-MVC 11

12 JSF Ortamı web.xml configurasyonu faces-config.xml Core JSF kütüphaneleri 3. party JSF kütüphaneleri 12

13 web.xml Java da web ortamı ile ilgili tanımların bulunduğu xml dosyasıdır. JSF projelerinde JSF tanımları web.xml içerisine yapılmalıdır. WEB-INF altında bulunur. 13

14 web.xml <context-param> <param-name>javax.faces.state_saving_method</param-name> <param-value>server</param-value> </context-param> <listener> <listener-class>com.sun.faces.config.configurelistener</listener-class> </listener> <servlet> <servlet-name>faces Servlet</servlet-name> <servlet-class>javax.faces.webapp.facesservlet</servlet-class> <load-on-startup>1</load-on-startup> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>*.jsf</url-pattern> </servlet-mapping> <login-config> <auth-method>basic</auth-method> </login-config> 14

15 faces-config.xml JSF ile ilgili tanımların bulunduğu dosyadır. WEB-INF altında bulunur. 15

16 faces-config.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <faces-config version="1.2" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/xinclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee </faces-config> 16

17 JSF Kütüphaneleri jsf-api.jar jsf-impl.jar 17

18 JSF Yaşam Döngüsü 18

19 JSF Arayüz Bileşenleri Tag şeklinde kullanılan tanımlardır. Dinamik önyüzler kodlamak için kullanılır. UIComponent sınıfından türemişlerdir. Genişletilebilir ve yeni tag kütüphaneleri yazılabilir. Tüm bileşenlerde binding attribute u bulunur. 19

20 JSF Arayüz Bileşenleri core Validation, conversion, event handling standart core tag html presentation (sunum) 25 standart html tag 20

21 html bileşenleri HTML Bileşenleri h:form h:commandbutton h:selectmanymenu h:inputtext h:commandlink h:panelgrid h:inputtextarea h:message h:panelgroup h:inputsecret h:messages h:datatable h:inputhidden h:grapicimage h:column h:outputlabel h:selectonelistbox h:selectmanycheckbox h:outputlink h:selectonemenu h:selectmanylistbox h:outputformat h:selectoneradio h:outputtext h:selectbooleancheckbox 21

22 Core Bileşenler Core Bileşenler f:view f:convertdatetime f:verbatim f:subview f:convertnumber f:facet f:validator f:attribute f:validatedoublerange f:param f:validatelength f:actionlistener f:validatelongrange f:valuechangelistener f:loadbundle f:setpropertychangelistener f:selectitems f:converter f:selectitem 22

23 JSF HTML Bileşenleri Çıktı veren bileşenlerdir. İki JSF standart bileşen kütüphanesinden biridir. Standart olarak h: ile başlarlar Sayfa başında taglib tanımı olmalıdır. Tümünde arayüz bilşenlerinde id ve renderer attribute ları bulunur. 23

24 Tanım taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> 24

25 HTML bileşenleri h:inputtext h:outputtext h:commandbutton h:datatable h:column

26 Core Bileşenler Core bileşenlerdir. İki JSF standart bileşen kütüphanesinden biridir. Standart olarak f: ile başlarlar Sayfa başında taglib tanımı olmalıdır. 26

27 Tanım taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> 27

28 Core Bileşenler f:view f:convertdatetime f:selectitem f:validatelength

29 Bir JSF Sayfası taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> <html> <head> <title></title> </head> <body> <f:view> <h:outputtext value="merhaba Dunya" /> </f:view> </body> </html> 29

30 Geliştirme Ortamı Kurulumu Java 1.6 Eclipse JBoss Tools Tomcat 30

31 Sınıf Çalışması Bir JSF projesi oluşturun. Ekrana Merhaba Dünya yazan bir JSF sayfası oluşturun. 31

32 HTML Çıktısı <html> <head> <title></title> </head> <body> Merhaba Dunya </body> </html> 32

33 f:view Root bileşendir. JSF bileşen ağacı bu bileşen ile başlar. 33

34 f:view taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> <html> <head> <title></title> </head> <body> <f:view> <! JSF bileşenleri burada olacak --> </f:view> </body> </html> 34

35 HTML Çıktısı <html> <head> <title></title> </head> <body> <!-- JSF bilesenleri burada olacak --> </body> </html> 35

36 JSF Form Bileşeni h:form olarak adlandırılır. Tüm form bileşenleri h:form içerisinde olmalıdır. UIForm tipinde bir bileşendir. prependid false ise form içerisindeki bileşen id leri bozulmaz. 36

37 Form Bileşeni taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> <html> <body> <f:view> <h:form id="test"> <!-- Form bileşenleri burada olmalı --> </h:form> </f:view> </body> </html> 37

38 HTML Çıktısı <html> <body> </form> <form id="test" name="test" method="post" action="/demo/demo.jsf" enctype="application/x-www- form-urlencoded"> <input type="hidden" name="test" value="test" /> <input type="hidden" name="javax.faces.viewstate" id="javax.faces.viewstate" value="j_id1:j_id2" /> </body> </html> 38

39 h:commandbutton <h:commandbutton id="submit" value="kaydet" action="#{demobean.kaydet}"> </h:commandbutton> 39

40 h:commandbutton <input type="submit" name="j_id_jsp_ _1:j_id_jsp_ _3" value="kaydet" /> 40

41 h:commandlink <h:commandlink id="link" action="goto"> <h:outputtext value="deneme Linki" /> </h:commandlink> 41

42 h:commandlink <a id="_id0:link" href="#" onclick="document.forms['_id0']['_id0:link'].value='_id0 :link';document.forms['_id0'].submit();return false;"> </a> Deneme Linki 42

43 h:graphicimage <h:graphicimage id="img" alt="jsf-sun" url="/img/jsf.gif"/> 43

44 h:graphicimage <img id="jsftags:img" src="/demo/img/jsf.gif" alt="jsf-sun" /> 44

45 inputtext <h:inputtext id="adres" value="#{demobeam.adres}" /> 45

46 inputtext <input type="text" name="jsftags:_id1" value="deneme adresi" /> 46

47 h:inputsecret <h:inputsecret redisplay="false" value="#{demobean.sifre}" /> 47

48 h:inputsecret <input id="jsftags:password" type="password" name="jsftags:password" value="123456" /> 48

49 h:inputhidden <h:inputhidden id="hidden" value="deneme" /> 49

50 h:inputhidden <input id="jsftags:hidden" type="hidden" name="jsftags:hidden" value="deneme" /> 50

51 h:inputtextarea <h:inputtextarea id="textarea" rows="4" cols="7" value="test amacli bir yazi.."/> 51

52 h:inputtextarea <textarea id="jsftags:textarea" name="jsftags:textarea" cols="5" rows="3"> Test amacli bir yazi.. </textarea> 52

53 h:outputtext <h:outputtext value="#{denemebean.adres}"/> Escape özelliği ile xml çıktısı verilebilir veya çıktı engellenebilir. escape="true" tag ler gösterilir escape="false" tag ler gösterilmez işletilir 53

54 h:outputtext Deneme amacli bir adres 54

55 h:outputlabel <h:outputlabel for="adres"> <h:outputtext id="addresslabel" value="ev Adresi" /> </h:outputlabel> 55

56 h:outputlabel <span id="jsftags:addresslabel"> Ev Adresi </span> 56

57 h:outputlink <h:outputlink value="http://www.melihsakarya.com"> <f:verbatim>blog Adresi</f:verbatim> </h:outputlink> 57

58 h:outputlink <a href="http://www.melihsakarya.com"> </a> Blog Adresi 58

59 h:outputformat <h:outputformat value="#{msg.formatmesaji}"> <f:param value="melih Sakarya" /> <f:param id="urunadi" value="asus" /> </h:outputformat> 59

60 h:outputformat Merhaba Melih Sakarya Asus dünyasına hoşgeldiniz :) 60

61 h:message Adres Bilgileri <h:message style="color: red" for="adres" /> <h:inputtext id="adres" value="#{demobean.adres}" required="true" /> <h:commandbutton action="save" value="kadet" /> 61

62 h:message Adres Bilgileri <span style="color: red"> Validation Error: Value is required. </span> <input id="jsftags:adres" type="text" name="jsftags:adres" value="" /> <input type="submit" name="jsftags:_id1" value="kaydet" /> 62

63 h:selectbooleancheckbox <h:selectbooleancheckbox title=" kayit" value="#{demobean. kayit}"> </h:selectbooleancheckbox> <h:outputtext value=" adresiniz kayit edilsin mi?" /> 63

64 h:selectbooleancheckbox <input type="checkbox" name="jsftags:_id6" checkedtitle=" " /> adresiniz kayit edilsin mi? 64

65 h:selectmanycheckbox <h:selectmanycheckbox id="kullanicilar" value="#{demobean.secilenkullanicilar}"> <f:selectitems value="#{carbean.kullanicilistesi}" /> </h:selectmanycheckbox> 65

66 h:selectmanycheckbox <span id="jsftags:kullanicilar"> <table><tr><td> </td> <td> <label for="jsftags:kullanicilar"> <input name="jsftags:kullanicilar" value="melih" type="checkbox"> Melih Sakarya </input> </label> <label for="jsftags:kullanicilar"> <input name="jsftags:kullanicilar" value="ahmet" type="checkbox"> Ahmet Dursun </input> </label> </td></tr></table></span> 66

67 h:selectmanymenu <h:selectmanymenu id="kullaniciselectmanymenu" value="#{demobean.secilenkullanicilar}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectmanymenu> 67

68 h:selectmanymenu <select id="jsftags:kullanici_selectmanymenu" name="jsftags:kullanici_selectmanymenu" multiple size="1"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 68

69 h:selectmanylistbox <h:selectmanylistbox id="kullaniciselectmanylistbox" value="#{demobean.secilenkullanicilar}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectmanylistbox> 69

70 h:selectmanylistbox <select id="jsftags:kullaniciselectmanylistbox" name="jsftags:kullaniciselectmanylistbox" multiple size="3"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 70

71 h:selectoneradio <h:selectoneradio value="#{demobean.kullanici}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectoneradio> 71

72 h:selectoneradio <table><tr> <td> <label for="jsftags:_id9"> <input type="radio" </td> <td> name="jsftags:_id9" value="melih"> Melih Sakarya </input></label> <label for="jsftags:_id9"> <input type="radio" </td> name="jsftags:_id9" value="ahmet"> Ahmet Dursun </input></label> </tr></table> 72

73 h:selectonemenu <h:selectonemenu id="kullanicisec" value="#{demobean.kullanici}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectonemenu> 73

74 h:selectonemenu <select id="jsftags:kullanicisec" name="jsftags:kullanicisec" size="1"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 74

75 h:selectonelistbox <h:selectonelistbox id="kullanici" value="#{demobean.kullanici}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectonelistbox> 75

76 h:selectonelistbox <select id="jsftags:kullanicisec" name="jsftags:kullanicisec" size="3"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 76

77 Sınıf Çalışması Kullanıcı kayıt formu oluşturun. Ad Soyad Yaş Cinsiyet Adres Çalışmak istediği şehirler 77

78 h:panelgrid <h:panelgrid columns="4" > <f:facet name="header"> <h:outputtext value="ornek Tablo" /> </f:facet> <h:outputtext value="1" /> <h:outputtext value="2" /> <h:outputtext value="3" /> <h:outputtext value="4" /> <h:outputtext value="5" /> <h:outputtext value="6" /> <h:outputtext value="7" /> </h:panelgrid> 78

79 h:panelgrid <table><thead> </thead> <tbody> <tr><th colspan="4" scope="colgroup">ornek Tablo</th></tr> <tr> </tr> <tr> </tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tbody></table> 79

80 Sınıf Çalışması Panelgrid ile yaptığınız kullanıcı kayıt formunu düzenleyin. 80

81 h:datatable <h:datatable id="kullanici" value="#{demobean.kullanicilar}" var="kullanici"> <h:column> <f:facet name="header"> </f:facet> <h:outputtext value="ad" /> <h:outputtext value="#{kullanici.ad}" /> </h:column> </h:datatable> 81

82 f:selectitems <h:selectonemenu id="kullanicisec" value="#{demobean.kullanici}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectonemenu> 82

83 f:selectitems <select id="jsftags:kullanicisec" name="jsftags:kullanicisec" size="1"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 83

84 f:selectitem <h:selectonemenu id="renksec" value="#{demobean.renk}"> <f:selectitem itemvalue="red" itemlabel="kirmizi" /> <f:selectitem itemvalue="blue" itemlabel="mavi" /> <f:selectitem itemvalue="black" itemlabel="siyah" /> <f:selectitem itemvalue="green" itemlabel="yesil" /> <f:selectitem itemvalue="white" itemlabel="beyaz" /> </h:selectonemenu> 84

85 f:selectitem <select id="jsftags:renksec" name="jsftags:renksec" size="1"> <option value="red">kirmizi</option> <option value="blue">mavi</option> <option value="black">siyah</option> <option value="green">yesil</option> <option value="white">beyaz</option> </select> 85

86 EL (Expression Language) Özel bir tanım dilidir. JSTL ile benzerlik gösterir. Nesnelere ve metodlara erişim için kullanılır. #{managedbeanadi.attribuate} şeklinde yazılır. Genişletilmiş (Extended) EL seçenekleri bulunabilir. 86

87 EL ve Operatorler + - * / % == eq!= < > <= >= &&! x==5? "Sayi Bes" : "Sayi Bilinmiyor" 87

88 ManagedBean Basit Java sınıflarıdır. Herhangi bir sınıfı miras almasına gerek yoktur. JSF tarafında otomatik oluşturulurlar. JSF context i içerisinden erişilebilirler faces-config.xml içerisinde tanımlanmalıdırlar 88

89 ManagedBean JSF ManagedBean Scope Session Application Request None EL (Expression Language) ile erişilebilirler. 89

90 Örnek Managed Bean public class OrnekManagedBean { private String ad; public String getad() { } return ad; } public void setad(string ad) { } this.ad = ad; 90

91 faces-config.xml tanımı <managed-bean> <managed-bean-name>ornek</managed-bean-name> <managed-bean-class> com.msakarya.ornekmanagedbean </managed-bean-class> <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope> </managed-bean> 91

92 Managed Bean Parametreleri Managed Bean ler için parametre gönderimi için kullanılır. Sabit paremetreler veya dışarıdan parametreler gönderilebili. 92

93 Managed Bean Parametreleri <managed-bean> <managed-bean-name>ogrenciduzenlebean</managed-bean-name> <managed-bean-class>ogrenciduzenlebean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> <managed-property> <property-name>ogrenciid</property-name> <property-class>java.lang.integer</property-class> <value>#{param.ogrenciid}</value> </managed-property> <managed-property> <property-name>ogrenci</property-name> <property-class>ogrencibean</property-class> <value>#{ogrencibean}</value> </managed-property> </managed-bean> 93

94 Value Binding <h:form> <h:inputtext value="#{ornek.ad}" /> </h:form> 94

95 SelectItem <h:selectonemenu value=""> <f:selectitems value="#{ornek.sehirlistesi}"/> </h:selectonemenu> 95

96 SelectItem public String sehir; } public String getsehir() { } return sehir; public void setsehir(string sehir) { } this.sehir = sehir; public List<SelectItem> getsehirlistesi(){ List<SelectItem> sehiler = new ArrayList<SelectItem>(); sehiler.add(new SelectItem("06","Ankara")); sehiler.add(new SelectItem("35","Izmir")); sehiler.add(new SelectItem("34","Istanbul")); return sehiler; 96

97 Action Binding <h:form> <h:inputtext value="#{ornek.ad}" /> <h:commandbutton action="#{ornek.kayit}" value="kaydet" /> </h:form> 97

98 Action Binding public class OrnekManagedBean { private String ad; } public String getad() { return ad; } public void setad(string ad) { this.ad = ad; } public void kaydet(){ System.out.println("kaydetme islemi yapildi"); } 98

99 Scope 99

100 Scope Yaşam Döngüsü public class DemoBean { private String public void postconstructdemo(){ System.out.println("postConstructDemo"); } public void test(){ System.out.println("test yapildi"); public void predestroydemo(){ System.out.println("preDestroyDemo"); }... } 100

101 Sınıf Çalışması Öğrenci kayıt ekranı hazırlayın. Ad Soyad Bölüm Kullanıcı Adı Şifre Öğrencilerin giriş yapabileceği bir login ekranı hazırlayın. 101

102 Bileşen - rendered Bileşenin render edilip edilmeyeceğini belirtir. Boolean tipinde değer atanmalıdır. 102

103 Bileşen - rendered Boolean deger1=true; Boolean deger2=false; public Boolean getdeger1() { } return deger1; public void setdeger1(boolean deger1) { } this.deger1 = deger1; public Boolean getdeger2() { } return deger2; public void setdeger2(boolean deger2) { } this.deger2 = deger2; 103

104 Bileşen - rendered <h:inputtext value="merhaba Dunya-1" rendered="#{test.deger1}"/> <h:inputtext value="merhaba Dunya-2" rendered="#{test.deger2}"/> 104

105 Sınıf Çalışması Yaptığınız datatable da bir sütunu göstermeyin. Ad değeri kendi adınız olan alanı bold karakter olarak gösterin. Bir butona tıklayınca bir yazıyı gösterin tekrar tıklayınca yazıyı kaldırın. 105

106 Bileşen - Binding Bileşenlerin sunucu taraflı tanımlanmasını sağlar. Binding attribute u ile model alınır. 106

107 Bileşen - Binding <h:inputtext binding="#{demobeaniki.ad}" /> private HtmlInputText ad; public void kaydet() { } System.out.println(getAd().getValue()); //getters setters 107

108 HTML Bileşen Sınıfları HtmlInputHidden HtmlInputSecret HtmlInputText HtmlInputTextarea HtmlOutputFormat HtmlOutputLabel HtmlOutputLink HtmlOutputText HtmlSelectBooleanCheckbox HtmlSelectManyCheckbox HtmlSelectManyListbox HtmlSelectManyMenu HtmlSelectOneListbox HtmlSelectOneMenu HtmlSelectOneRadio UIInput UIOutput UISelectBoolean UISelectMany UISelectOne 108

109 ManagedBean üzerinden farklı bir managedbean e ulaşım <managed-bean> <managed-bean-name>ogrenciduzenlebean</managed-bean-name> <managed-bean-class>ogrenciduzenlebean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> <managed-property> <property-name>ogrenciid</property-name> <property-class>java.lang.integer</property-class> <value>#{param.ogrenciid}</value> </managed-property> <managed-property> <property-name>ogrenci</property-name> <property-class>ogrencibean</property-class> <value>#{ogrencibean}</value> </managed-property> </managed-bean> 109

110 ManagedBean üzerinden farklı bir managedbean e ulaşım Kullanici k = (Kullanici)FacesContext.getCurrentInstance().getELContext().getELResolver().getValue(FacesContext.getCurrentInstance().getELContext(), null, "kullanici"); System.out.println("Ad Soyad = " +k.getad()+" "+ k.getsoyad()); 110

111 ManagedBean üzerinden http bilgilerine erişim HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getRequest(); HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getResponse(); HttpSession session = request.getsession(); Cookie[] cookies = request.getcookies(); 111

112 valuechangelistener <h:selectonemenu value="#{demobean.sehir}" immediate="true" valuechangelistener="#{demobean.valuechangemetod}" onchange="submit();"> <f:selectitem itemvalue="06" itemlabel="ankara"/> <f:selectitem itemvalue="34" itemlabel="istanbul"/> <f:selectitem itemvalue="35" itemlabel="izmir"/> </h:selectonemenu> <br /> <h:selectonemenu value="#{demobean.ilce}"> <f:selectitems value="#{demobean.ilceler}"/> </h:selectonemenu> 112

113 valuechangelistener private String sehir; private String ilce; private List<SelectItem> ilceler = new ArrayList<SelectItem>(); public void valuechangemetod(valuechangeevent event){ } ilceler.clear(); if(event.getnewvalue().equals("34")){ } ilceler.add(new SelectItem("Besiktas")); ilceler.add(new SelectItem("Kadikoy")); else if(event.getnewvalue().equals("35")){ } ilceler.add(new SelectItem("Karsiyaka")); ilceler.add(new SelectItem("Bornova")); 113

114 Sınıf Çalışması Fakülte seçince bölümleri listeleyen bir uygulama yapınız. 114

115 h:datatable <h:datatable id="kullanici" value="#{demobean.kullanicilar}" var="kullanici"> <h:column> <f:facet name="header"> </f:facet> <h:outputtext value="ad" /> <h:outputtext value="#{kullanici.ad}" /> </h:column> </h:datatable> 115

116 h:datatable header - footer <h:column> <f:facet name="header"> Hello World </f:facet> <h:outputtext value="#{kayit.deger}" /> </h:column> 116

117 h:datatable public class Ogrenci { public Ogrenci() { } public Ogrenci(String ad, String soyad) { } this.ad = ad; this.soyad = soyad; String ad; String soyad; } public String getad() { return ad; } //diger set ve get metodlari 117

118 h:datatable public class Test { } public Test(){ } ogrenciler.add(new Ogrenci("Melih","Sakarya")); ogrenciler.add(new Ogrenci("Ahmet","Dursun")); List<Ogrenci> ogrenciler = new ArrayList<Ogrenci>(); public List<Ogrenci> getogrenciler() { } return ogrenciler; public void setogrenciler(list<ogrenci> ogrenciler) { } this.ogrenciler = ogrenciler; 118

119 h:datatable <h:datatable value="#{test.ogrenciler}" var="ogrenci"> <h:column> <f:facet name="header"> <h:outputtext value="ad" /> </f:facet> <h:outputtext value="#{ogrenci.ad}" /> </h:column> <h:column> <f:facet name="header"> <h:outputtext value="soyad" /> </f:facet> <h:outputtext value="#{ogrenci.soyad}" /> </h:column> </h:datatable> 119

120 Sınıf Çalışması Bir datatable içerisindeki verileri listeleyin. Şehir Şehir İsmi Plaka 120

121 h:datatable style.satir1 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: black; background-color: white; text-indent: 6px; }.satir2 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: white; background-color: black; text-indent: 6px; } 121

122 h:datatable style <h:datatable value="#{test.ogrenciler}" var="ogrenci" rowclasses="satir1,satir2">> 122

123 Sınıf Çalışması Hazırladığınız datatable satırlarını renklendirin. 123

124 Parametre Gönderimi <h:form> <h:datatable value="#{ogrencibean.ogrenciler}" var="ogr"> <h:column> <f:facet name="header"> <h:outputtext value="sil" /> </f:facet> <h:commandlink action="#{ogrencibean.sil}" value="sil" > <f:setpropertyactionlistener value="#{ogr}" target="#{ogrencibean.secilenogrenci}" /> </h:commandlink> </h:column> //... </h:datatable> </h:form> 124

125 Parametre Gönderimi public class OgrenciBean { private List<Ogrenci> ogrenciler = new ArrayList<Ogrenci>(); private Ogrenci secilenogrenci; } public void sil(){ System.out.println(secilenOgrenci.getAd()); System.out.println(secilenOgrenci.getSoyad()); 125

126 Navigation Yönlendirmeler için kullanılır. Duruma göre yönlendirmeler yapılabilir. Ortak veya her sayfa için ayrı yönlendirmeler olabilir. 126

127 Navigation 127

128 Navigation <navigation-rule> <from-view-id>/login.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>basarili</from-outcome> <to-view-id>/basarili.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> 128

129 Navigation <h:commandbutton action="#{test.girisyap}" value="giris Yap" /> 129

130 Navigation public String girisyap(){ } return "basarili"; 130

131 Navigation <navigation-rule> <from-view-id>/test2.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>basarili</from-outcome> <to-view-id>/basarili.jsp</to-view-id> </navigation-case> <navigation-case> <from-outcome>basarisiz</from-outcome> <to-view-id>/basarisiz.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> 131

132 Sınıf Çalışması Kullanıcı kayıt ekranı hazırlayın Kayıt başarılı ise kullanıcı giriş ekranına yönlendirsin. Kullanıcı giriş ekranı hazırlayın Doğru giriş yaptığı durumda başarılı Hatalı girişte başarısız ekranına yönlendirsin 132

133 Glabal Navigation <navigation-rule> <from-view-id>*</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>giris</from-outcome> <to-view-id>/login.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> 133

134 Glabal Navigation <h:commandlink action="giris" value="giris Sayfasi" /> 134

135 Direk Yönlendirme Sayfanın tekrar çağırımını sağlar <navigation-rule> <from-view-id>/ogrenci.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>duzenle</from-outcome> <to-view-id>/ogrenciduzenle.jsp</to-view-id> <redirect/> </navigation-case> </navigation-rule> 135

136 Tanım Dosyalarını Ayırma <context-param> <param-name>javax.faces.config_files</param-name> <param-value> /WEB-INF/managed-beans.xml, /WEB-INF/navigation.xml </param-value> </context-param> 136

137 navigation.xml <faces-config> <navigation-rule> <from-view-id>/ogrenci.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>duzenle</from-outcome> <to-view-id>/ogrenciduzenle.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> </faces-config> 137

138 managed-beans.xml <faces-config> <managed-bean> <managed-bean-name>demobean</managed-bean-name> <managed-bean-class>demobean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> </managed-bean>... </faces-config> 138

139 Internationalization i18n Çok dillilik sağlar. Bir uygulama içerisinde birden fazla dil desteği verilebilir. Kullanıcının yerel ayarlarına göre dil seçenekleri çıkabilir. 139

140 Properties dosyaları >JavaSource\messages.properties >classes\messages.properties 140

141 i18n Properties dosyaları >messages.properties >messages_tr.properties >messages_en.properties >messages_fr.properties 141

142 messages.properties name = ad lastname = soyad 142

143 messages_en.properties name = name lastname = lastname 143

144 messages_tr.properties name = ad lastname = soyad 144

145 Properties dosyaları <f:loadbundle var="msg" basename="messages"/> <h:outputtext value="#{msg.name}"/> 145

146 i18n <f:view locale="#{facescontext.externalcontext.requestlocale}"> <f:view locale="tr"> <f:view locale="en"}"> 146

147 i18n <f:loadbundle var="msg" basename="messages" /> <h:outputtext value="#{msg.name}" /> 147

148 i18n tarayıcı ayarları Internet Explorer Firefox Tools, Internet Options, Languages Click Add, select language, OK Move to top of list using "Move Up" Tools, Options, Advanced, General, Languages Click Add, select language, Add Move to top of list using "Move Up" 148

149 Genel Resource Tanımı <application> <resource-bundle> <base-name>messages</base-name> <var>messages</var> </resource-bundle> <locale-config> <default-locale>tr</default-locale> <supported-locale>en</supported-locale> <supported-locale>de</supported-locale> </locale-config> </application> 149

150 Sınıf Çalışması 2 dilde destek veren bir rezervasyon formu hazırlayın. Ad Soyad Giriş Tarihi Çıkış Tarihi 150

151 UTF-8 Desteği native2ascii -encoding UTF-8 messages_ tr.properties messages_tr.properties 151

152 Parametrik mesajlar Var olan mesajlar parametreler ile birleştirilebilir. 152

153 Parametrik mesajlar name = ad lastname = soyad message = Sn. {0} {1} mesajiniz {2} adresinize gonderilmistir. 153

154 Parametrik mesajlar <h:outputformat value="#{msg.message}"> <f:param value="melih" /> <f:param value="sakarya" /> <f:param /> </h:outputformat> 154

155 Parametrik mesajlar Sn. Melih Sakarya mesajiniz adresinize gonderilmistir 155

156 Parametrik mesajlar <h:outputformat value="#{msg.message}"> <f:param value="#{kullanici.ad}" /> <f:param value="#{kullanici.soyad}" /> <f:param value="#{kullanici. }" /> </h:outputformat> 156

Client Server Database

Client Server Database Java Server Faces Ahmet Demirelli Sabancı Üniversitesi 2007 Ajanda Model-1 Mimari Model-2 Mimari MVC Framework Java Server Faces Örnek Uygulama Model 1 Mimari 1 2 3 6 JSP (View) 5 JavaBeans (Model) 4 Client

Detaylı

sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670

sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670 sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670 http://www.ubenzer.com/ İ çindekiler İçindekiler...2 Tasarım

Detaylı

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1 JSF Melih Sakarya JSF Java Server Faces Facelet www.mergecons.com www.mergecons.com 1 Facelet JSF için JSP ye alternatif bir yapıdır. Tamamen xml tabanlıdır ve xhtml olarak yazılır. Xml standartlarına

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LABORATUAR PROJESİ JAVA SERVER FACES

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LABORATUAR PROJESİ JAVA SERVER FACES EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LABORATUAR PROJESİ JAVA SERVER FACES Öğretim Görevlisi: Rıza Cenk ERDUR Araştırma Görevlisi: Tahir Emre KALAYCI Grup Üyeleri Murat

Detaylı

JBoss Seam. Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com

JBoss Seam. Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com JBoss Seam Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com Seam Framework JSF JPA EJB 3.0 Ajax RichFaces A4J Drools itext PDF JFreeChart Facelet Security SSL Web Servis Pojo IoC JBPM Hibernate

Detaylı

PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı

PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı Hazırlayan Hüseyin Bora ABACI Đçindekiler Giriş Kurulum ve gereksinimler Model View Controller (Yapı, Görünüm,Kontrolcu) import fonksiyonu Faces View Faces

Detaylı

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI PHP Örnek Uygulamalar 2008 1 E-Mail gönderme örneği: mesaj1.php

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

Başlangıç seviyesinde Maven, JPA ve Spring Dökümanı

Başlangıç seviyesinde Maven, JPA ve Spring Dökümanı Başlangıç seviyesinde Maven, JPA ve Spring Dökümanı Hazırlayan: Ufuk KARAAĞAÇ Tarih: 12.05.2012 Versiyon: 1.1 blog: www.ufukkaraagac.com İçindekiler Giriş... 3 1- Maven Projesi Nedir?... 3 2- JPA ve Hibernate

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE AraĢtırma Konusu : ZK Öğrenci No : 20421876 Öğrencinin Adı : Serkan Öğrencinin Soyadı : Özal e-posta

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Uygulamalı Yazılım Projeleri

Uygulamalı Yazılım Projeleri YAZILIM UZMANLIĞI Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör C. Banu Üçüncüoğlu Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör: C. Banu Üçüncüoğlu Kapak Tasarımı: Melih Sancar Grafik Tasarım: Tuna

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ ERMAN NECİP BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2008 JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA İçindekiler PHP ile FORM İŞLEMLERİ Form Elemanları Kullanımı GET ve POST Metodu Hedefler Php komutları kullanarak form elemanlarını etkileşimli hale getirebilir Hazırlayan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ BAġLIĞI AKILLI EV OTOMASYONU PROTOTĠPĠ BĠLEġENLERĠNĠN, WEB TABANLI UYGULAMA VE MOBĠL ĠġLETĠM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. Java Teknolojileri Kullanılarak. Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. Java Teknolojileri Kullanılarak. Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BLM 492 BİTİRME PROJESİ ROPORU Java Teknolojileri Kullanılarak Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması Teslim Eden: Ferid Mövsümov, 07290411 Proje Danışmanı:

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr MySQL PHP web geliştiricileri genel olarak database tercihlerini çok rahat sql komutları yardımıyla kontrol edilebilen MySQL den yana kullanılar. Özellikle PHP+MySQL+Apache üçlüsü performans olarak web

Detaylı

Form Đşlemleri PHP-1 1

Form Đşlemleri PHP-1 1 Form Đşlemleri PHP yi dinamik sayfa hazırlama işlemlerinin bütünü olarak düşünürsek, formlar için de bu bütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeriğe sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcı katılımını

Detaylı

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikleri kullanabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfaları içi formlar oluşturabilecek, 2. WEB

Detaylı

İsmet Aktar And. Tek. Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı

İsmet Aktar And. Tek. Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı İsmet Aktar And. Tek. Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Web Programcılığı Dalı HTML, XHTML, CSS 2011 1 HTML HTML Nedir? HTML Web sayfalarının kullandığı dildir. HTML bir programlama dili değildir. HTML

Detaylı

ASP.NET DERS NOTLARI

ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET İN KURULUMU Asp.Net sayfalarını çalıştırabilmek için şunlara ihtiyaç vardır. a).net Framework (Microsoft işletim sistemini net uyumlu yapmak için kullanılır) b) En az IIS 5.X

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

. NET Nedir? Yazılım Uzmanı

. NET Nedir? Yazılım Uzmanı . NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur

Detaylı

MODÜL1 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) TEMEL ETİKETLERİ

MODÜL1 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) TEMEL ETİKETLERİ MODÜL1 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) TEMEL ETİKETLERİ HTML Komut Yapısı HTML diğer programlama dillerinden farklı olarak sadece görsel düzenleme için kullan ılmaktadır. HTML herhangi bir text editörle

Detaylı

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER 1. ASPState e Giriş a. ASPState Nedir? b. Hangi Sorunlara Çözüm Getiriyor? c. Çözümleri Nelerdir? 2. Özellikler a. Güvenlik

Detaylı

WEB EDİTÖRÜ 1 - FORMLAR. Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ MART 2015

WEB EDİTÖRÜ 1 - FORMLAR. Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ MART 2015 WEB EDİTÖRÜ 1 - FORMLAR Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ MART 2015 1 GİRİŞ Sevgili Öğrenciler İnternet kullanımının hızla yaygınlaşması, web sayfalarının ve dolayısıyla sayfa tasarımının öneminin artmasına sebep

Detaylı

2 ASP.NET MVC İLE YAZILIM GELİŞTİRME

2 ASP.NET MVC İLE YAZILIM GELİŞTİRME İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 TEMEL BİLGİLER 1.Net Framework Nedir? 1.Net Bileşenleri 1 CLR (Common Language Runtime - Ortak Dil Çalışma Platformu) 3 MSIL (Microsoft Intermadiate Language - Ara Dil) 3

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI.NET (Dat Net Diye Okunur) FRAMEWORK NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama

Detaylı

Emrah ÜSTÜN ÖNSÖZ VE GĐRĐŞ. 030207036 http://www.emrahustun.com

Emrah ÜSTÜN ÖNSÖZ VE GĐRĐŞ. 030207036 http://www.emrahustun.com Emrah ÜSTÜN 030207036 http://www.emrahustun.com ÖNSÖZ VE GĐRĐŞ Mühendislik eğitiminin en önemli pratik eğitimlerinden olan yaz stajımı Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Mikroişlemci

Detaylı