JSF Melih Sakarya. Java Server Faces. 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JSF Melih Sakarya. Java Server Faces. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1"

Transkript

1 JSF Melih Sakarya JSF Java Server Faces 1

2 Java da Web Mimarileri Servlet JSP Struts JSF 2

3 JSF Açılımı Java Server Faces MVC (Model-View-Controller) JSR Standartı (JSR-127, JSR 252) Component Oriented Event Driven Farklı JSF implementasyonları 3. parti JSF bileşenleri (PrimeFaces, Ice Faces, RichFaces, OpenFaces...) 3

4 Specification JSR 127 JSF 1.1 JSR 252 JSF 1.2 JSR 314 JSF

5 JSF Specification Lead 2001 ortalari Amy Fowler 2002 yilinda Ed Burns Craig McClanahan 2008 Ed Burns Roger Kitain 5

6 Gerçeklemeler (Implementation) MyFaces (Apache) Sun RI (Reference Implementation)... 6

7 Neden JSF Standart olması. Kolay ve anlaşılabilir olması. RAD desteği. Bileşen mimarisinin kolaylığı. Farklı grupların bileşen desteği. Gelişmiş EL (Expression Language desteği). Karmaşık uygulamaları daha kolay geliştirme. 7

8 JSF Yaklaşımı Bileşen yönelimli Olay(event) tabanlı Bileşenlere olay(event) tanımlama Bileşenleri Java objelerine erişim (EL desteği ile) 8

9 JSF Mimarisi 9

10 MVC Model View Controller 10

11 JSF-MVC 11

12 JSF Ortamı web.xml configurasyonu faces-config.xml Core JSF kütüphaneleri 3. party JSF kütüphaneleri 12

13 web.xml Java da web ortamı ile ilgili tanımların bulunduğu xml dosyasıdır. JSF projelerinde JSF tanımları web.xml içerisine yapılmalıdır. WEB-INF altında bulunur. 13

14 web.xml <context-param> <param-name>javax.faces.state_saving_method</param-name> <param-value>server</param-value> </context-param> <listener> <listener-class>com.sun.faces.config.configurelistener</listener-class> </listener> <servlet> <servlet-name>faces Servlet</servlet-name> <servlet-class>javax.faces.webapp.facesservlet</servlet-class> <load-on-startup>1</load-on-startup> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>*.jsf</url-pattern> </servlet-mapping> <login-config> <auth-method>basic</auth-method> </login-config> 14

15 faces-config.xml JSF ile ilgili tanımların bulunduğu dosyadır. WEB-INF altında bulunur. 15

16 faces-config.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <faces-config version="1.2" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/xinclude" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee </faces-config> 16

17 JSF Kütüphaneleri jsf-api.jar jsf-impl.jar 17

18 JSF Yaşam Döngüsü 18

19 JSF Arayüz Bileşenleri Tag şeklinde kullanılan tanımlardır. Dinamik önyüzler kodlamak için kullanılır. UIComponent sınıfından türemişlerdir. Genişletilebilir ve yeni tag kütüphaneleri yazılabilir. Tüm bileşenlerde binding attribute u bulunur. 19

20 JSF Arayüz Bileşenleri core Validation, conversion, event handling standart core tag html presentation (sunum) 25 standart html tag 20

21 html bileşenleri HTML Bileşenleri h:form h:commandbutton h:selectmanymenu h:inputtext h:commandlink h:panelgrid h:inputtextarea h:message h:panelgroup h:inputsecret h:messages h:datatable h:inputhidden h:grapicimage h:column h:outputlabel h:selectonelistbox h:selectmanycheckbox h:outputlink h:selectonemenu h:selectmanylistbox h:outputformat h:selectoneradio h:outputtext h:selectbooleancheckbox 21

22 Core Bileşenler Core Bileşenler f:view f:convertdatetime f:verbatim f:subview f:convertnumber f:facet f:validator f:attribute f:validatedoublerange f:param f:validatelength f:actionlistener f:validatelongrange f:valuechangelistener f:loadbundle f:setpropertychangelistener f:selectitems f:converter f:selectitem 22

23 JSF HTML Bileşenleri Çıktı veren bileşenlerdir. İki JSF standart bileşen kütüphanesinden biridir. Standart olarak h: ile başlarlar Sayfa başında taglib tanımı olmalıdır. Tümünde arayüz bilşenlerinde id ve renderer attribute ları bulunur. 23

24 Tanım taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> 24

25 HTML bileşenleri h:inputtext h:outputtext h:commandbutton h:datatable h:column

26 Core Bileşenler Core bileşenlerdir. İki JSF standart bileşen kütüphanesinden biridir. Standart olarak f: ile başlarlar Sayfa başında taglib tanımı olmalıdır. 26

27 Tanım taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> 27

28 Core Bileşenler f:view f:convertdatetime f:selectitem f:validatelength

29 Bir JSF Sayfası taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> <html> <head> <title></title> </head> <body> <f:view> <h:outputtext value="merhaba Dunya" /> </f:view> </body> </html> 29

30 Geliştirme Ortamı Kurulumu Java 1.6 Eclipse JBoss Tools Tomcat 30

31 Sınıf Çalışması Bir JSF projesi oluşturun. Ekrana Merhaba Dünya yazan bir JSF sayfası oluşturun. 31

32 HTML Çıktısı <html> <head> <title></title> </head> <body> Merhaba Dunya </body> </html> 32

33 f:view Root bileşendir. JSF bileşen ağacı bu bileşen ile başlar. 33

34 f:view taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> <html> <head> <title></title> </head> <body> <f:view> <! JSF bileşenleri burada olacak --> </f:view> </body> </html> 34

35 HTML Çıktısı <html> <head> <title></title> </head> <body> <!-- JSF bilesenleri burada olacak --> </body> </html> 35

36 JSF Form Bileşeni h:form olarak adlandırılır. Tüm form bileşenleri h:form içerisinde olmalıdır. UIForm tipinde bir bileşendir. prependid false ise form içerisindeki bileşen id leri bozulmaz. 36

37 Form Bileşeni taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %> taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %> <html> <body> <f:view> <h:form id="test"> <!-- Form bileşenleri burada olmalı --> </h:form> </f:view> </body> </html> 37

38 HTML Çıktısı <html> <body> </form> <form id="test" name="test" method="post" action="/demo/demo.jsf" enctype="application/x-www- form-urlencoded"> <input type="hidden" name="test" value="test" /> <input type="hidden" name="javax.faces.viewstate" id="javax.faces.viewstate" value="j_id1:j_id2" /> </body> </html> 38

39 h:commandbutton <h:commandbutton id="submit" value="kaydet" action="#{demobean.kaydet}"> </h:commandbutton> 39

40 h:commandbutton <input type="submit" name="j_id_jsp_ _1:j_id_jsp_ _3" value="kaydet" /> 40

41 h:commandlink <h:commandlink id="link" action="goto"> <h:outputtext value="deneme Linki" /> </h:commandlink> 41

42 h:commandlink <a id="_id0:link" href="#" onclick="document.forms['_id0']['_id0:link'].value='_id0 :link';document.forms['_id0'].submit();return false;"> </a> Deneme Linki 42

43 h:graphicimage <h:graphicimage id="img" alt="jsf-sun" url="/img/jsf.gif"/> 43

44 h:graphicimage <img id="jsftags:img" src="/demo/img/jsf.gif" alt="jsf-sun" /> 44

45 inputtext <h:inputtext id="adres" value="#{demobeam.adres}" /> 45

46 inputtext <input type="text" name="jsftags:_id1" value="deneme adresi" /> 46

47 h:inputsecret <h:inputsecret redisplay="false" value="#{demobean.sifre}" /> 47

48 h:inputsecret <input id="jsftags:password" type="password" name="jsftags:password" value="123456" /> 48

49 h:inputhidden <h:inputhidden id="hidden" value="deneme" /> 49

50 h:inputhidden <input id="jsftags:hidden" type="hidden" name="jsftags:hidden" value="deneme" /> 50

51 h:inputtextarea <h:inputtextarea id="textarea" rows="4" cols="7" value="test amacli bir yazi.."/> 51

52 h:inputtextarea <textarea id="jsftags:textarea" name="jsftags:textarea" cols="5" rows="3"> Test amacli bir yazi.. </textarea> 52

53 h:outputtext <h:outputtext value="#{denemebean.adres}"/> Escape özelliği ile xml çıktısı verilebilir veya çıktı engellenebilir. escape="true" tag ler gösterilir escape="false" tag ler gösterilmez işletilir 53

54 h:outputtext Deneme amacli bir adres 54

55 h:outputlabel <h:outputlabel for="adres"> <h:outputtext id="addresslabel" value="ev Adresi" /> </h:outputlabel> 55

56 h:outputlabel <span id="jsftags:addresslabel"> Ev Adresi </span> 56

57 h:outputlink <h:outputlink value="http://www.melihsakarya.com"> <f:verbatim>blog Adresi</f:verbatim> </h:outputlink> 57

58 h:outputlink <a href="http://www.melihsakarya.com"> </a> Blog Adresi 58

59 h:outputformat <h:outputformat value="#{msg.formatmesaji}"> <f:param value="melih Sakarya" /> <f:param id="urunadi" value="asus" /> </h:outputformat> 59

60 h:outputformat Merhaba Melih Sakarya Asus dünyasına hoşgeldiniz :) 60

61 h:message Adres Bilgileri <h:message style="color: red" for="adres" /> <h:inputtext id="adres" value="#{demobean.adres}" required="true" /> <h:commandbutton action="save" value="kadet" /> 61

62 h:message Adres Bilgileri <span style="color: red"> Validation Error: Value is required. </span> <input id="jsftags:adres" type="text" name="jsftags:adres" value="" /> <input type="submit" name="jsftags:_id1" value="kaydet" /> 62

63 h:selectbooleancheckbox <h:selectbooleancheckbox title=" kayit" value="#{demobean. kayit}"> </h:selectbooleancheckbox> <h:outputtext value=" adresiniz kayit edilsin mi?" /> 63

64 h:selectbooleancheckbox <input type="checkbox" name="jsftags:_id6" checkedtitle=" " /> adresiniz kayit edilsin mi? 64

65 h:selectmanycheckbox <h:selectmanycheckbox id="kullanicilar" value="#{demobean.secilenkullanicilar}"> <f:selectitems value="#{carbean.kullanicilistesi}" /> </h:selectmanycheckbox> 65

66 h:selectmanycheckbox <span id="jsftags:kullanicilar"> <table><tr><td> </td> <td> <label for="jsftags:kullanicilar"> <input name="jsftags:kullanicilar" value="melih" type="checkbox"> Melih Sakarya </input> </label> <label for="jsftags:kullanicilar"> <input name="jsftags:kullanicilar" value="ahmet" type="checkbox"> Ahmet Dursun </input> </label> </td></tr></table></span> 66

67 h:selectmanymenu <h:selectmanymenu id="kullaniciselectmanymenu" value="#{demobean.secilenkullanicilar}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectmanymenu> 67

68 h:selectmanymenu <select id="jsftags:kullanici_selectmanymenu" name="jsftags:kullanici_selectmanymenu" multiple size="1"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 68

69 h:selectmanylistbox <h:selectmanylistbox id="kullaniciselectmanylistbox" value="#{demobean.secilenkullanicilar}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectmanylistbox> 69

70 h:selectmanylistbox <select id="jsftags:kullaniciselectmanylistbox" name="jsftags:kullaniciselectmanylistbox" multiple size="3"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 70

71 h:selectoneradio <h:selectoneradio value="#{demobean.kullanici}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectoneradio> 71

72 h:selectoneradio <table><tr> <td> <label for="jsftags:_id9"> <input type="radio" </td> <td> name="jsftags:_id9" value="melih"> Melih Sakarya </input></label> <label for="jsftags:_id9"> <input type="radio" </td> name="jsftags:_id9" value="ahmet"> Ahmet Dursun </input></label> </tr></table> 72

73 h:selectonemenu <h:selectonemenu id="kullanicisec" value="#{demobean.kullanici}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectonemenu> 73

74 h:selectonemenu <select id="jsftags:kullanicisec" name="jsftags:kullanicisec" size="1"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 74

75 h:selectonelistbox <h:selectonelistbox id="kullanici" value="#{demobean.kullanici}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectonelistbox> 75

76 h:selectonelistbox <select id="jsftags:kullanicisec" name="jsftags:kullanicisec" size="3"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 76

77 Sınıf Çalışması Kullanıcı kayıt formu oluşturun. Ad Soyad Yaş Cinsiyet Adres Çalışmak istediği şehirler 77

78 h:panelgrid <h:panelgrid columns="4" > <f:facet name="header"> <h:outputtext value="ornek Tablo" /> </f:facet> <h:outputtext value="1" /> <h:outputtext value="2" /> <h:outputtext value="3" /> <h:outputtext value="4" /> <h:outputtext value="5" /> <h:outputtext value="6" /> <h:outputtext value="7" /> </h:panelgrid> 78

79 h:panelgrid <table><thead> </thead> <tbody> <tr><th colspan="4" scope="colgroup">ornek Tablo</th></tr> <tr> </tr> <tr> </tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tbody></table> 79

80 Sınıf Çalışması Panelgrid ile yaptığınız kullanıcı kayıt formunu düzenleyin. 80

81 h:datatable <h:datatable id="kullanici" value="#{demobean.kullanicilar}" var="kullanici"> <h:column> <f:facet name="header"> </f:facet> <h:outputtext value="ad" /> <h:outputtext value="#{kullanici.ad}" /> </h:column> </h:datatable> 81

82 f:selectitems <h:selectonemenu id="kullanicisec" value="#{demobean.kullanici}"> <f:selectitems value="#{demobean.kullanicilar}" /> </h:selectonemenu> 82

83 f:selectitems <select id="jsftags:kullanicisec" name="jsftags:kullanicisec" size="1"> <option value="melih">melih Sakarya</option> <option value="ahmet">ahmet Dursun</option> <option value="ayse">ayse Deneme</option> </select> 83

84 f:selectitem <h:selectonemenu id="renksec" value="#{demobean.renk}"> <f:selectitem itemvalue="red" itemlabel="kirmizi" /> <f:selectitem itemvalue="blue" itemlabel="mavi" /> <f:selectitem itemvalue="black" itemlabel="siyah" /> <f:selectitem itemvalue="green" itemlabel="yesil" /> <f:selectitem itemvalue="white" itemlabel="beyaz" /> </h:selectonemenu> 84

85 f:selectitem <select id="jsftags:renksec" name="jsftags:renksec" size="1"> <option value="red">kirmizi</option> <option value="blue">mavi</option> <option value="black">siyah</option> <option value="green">yesil</option> <option value="white">beyaz</option> </select> 85

86 EL (Expression Language) Özel bir tanım dilidir. JSTL ile benzerlik gösterir. Nesnelere ve metodlara erişim için kullanılır. #{managedbeanadi.attribuate} şeklinde yazılır. Genişletilmiş (Extended) EL seçenekleri bulunabilir. 86

87 EL ve Operatorler + - * / % == eq!= < > <= >= &&! x==5? "Sayi Bes" : "Sayi Bilinmiyor" 87

88 ManagedBean Basit Java sınıflarıdır. Herhangi bir sınıfı miras almasına gerek yoktur. JSF tarafında otomatik oluşturulurlar. JSF context i içerisinden erişilebilirler faces-config.xml içerisinde tanımlanmalıdırlar 88

89 ManagedBean JSF ManagedBean Scope Session Application Request None EL (Expression Language) ile erişilebilirler. 89

90 Örnek Managed Bean public class OrnekManagedBean { private String ad; public String getad() { } return ad; } public void setad(string ad) { } this.ad = ad; 90

91 faces-config.xml tanımı <managed-bean> <managed-bean-name>ornek</managed-bean-name> <managed-bean-class> com.msakarya.ornekmanagedbean </managed-bean-class> <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope> </managed-bean> 91

92 Managed Bean Parametreleri Managed Bean ler için parametre gönderimi için kullanılır. Sabit paremetreler veya dışarıdan parametreler gönderilebili. 92

93 Managed Bean Parametreleri <managed-bean> <managed-bean-name>ogrenciduzenlebean</managed-bean-name> <managed-bean-class>ogrenciduzenlebean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> <managed-property> <property-name>ogrenciid</property-name> <property-class>java.lang.integer</property-class> <value>#{param.ogrenciid}</value> </managed-property> <managed-property> <property-name>ogrenci</property-name> <property-class>ogrencibean</property-class> <value>#{ogrencibean}</value> </managed-property> </managed-bean> 93

94 Value Binding <h:form> <h:inputtext value="#{ornek.ad}" /> </h:form> 94

95 SelectItem <h:selectonemenu value=""> <f:selectitems value="#{ornek.sehirlistesi}"/> </h:selectonemenu> 95

96 SelectItem public String sehir; } public String getsehir() { } return sehir; public void setsehir(string sehir) { } this.sehir = sehir; public List<SelectItem> getsehirlistesi(){ List<SelectItem> sehiler = new ArrayList<SelectItem>(); sehiler.add(new SelectItem("06","Ankara")); sehiler.add(new SelectItem("35","Izmir")); sehiler.add(new SelectItem("34","Istanbul")); return sehiler; 96

97 Action Binding <h:form> <h:inputtext value="#{ornek.ad}" /> <h:commandbutton action="#{ornek.kayit}" value="kaydet" /> </h:form> 97

98 Action Binding public class OrnekManagedBean { private String ad; } public String getad() { return ad; } public void setad(string ad) { this.ad = ad; } public void kaydet(){ System.out.println("kaydetme islemi yapildi"); } 98

99 Scope 99

100 Scope Yaşam Döngüsü public class DemoBean { private String public void postconstructdemo(){ System.out.println("postConstructDemo"); } public void test(){ System.out.println("test yapildi"); public void predestroydemo(){ System.out.println("preDestroyDemo"); }... } 100

101 Sınıf Çalışması Öğrenci kayıt ekranı hazırlayın. Ad Soyad Bölüm Kullanıcı Adı Şifre Öğrencilerin giriş yapabileceği bir login ekranı hazırlayın. 101

102 Bileşen - rendered Bileşenin render edilip edilmeyeceğini belirtir. Boolean tipinde değer atanmalıdır. 102

103 Bileşen - rendered Boolean deger1=true; Boolean deger2=false; public Boolean getdeger1() { } return deger1; public void setdeger1(boolean deger1) { } this.deger1 = deger1; public Boolean getdeger2() { } return deger2; public void setdeger2(boolean deger2) { } this.deger2 = deger2; 103

104 Bileşen - rendered <h:inputtext value="merhaba Dunya-1" rendered="#{test.deger1}"/> <h:inputtext value="merhaba Dunya-2" rendered="#{test.deger2}"/> 104

105 Sınıf Çalışması Yaptığınız datatable da bir sütunu göstermeyin. Ad değeri kendi adınız olan alanı bold karakter olarak gösterin. Bir butona tıklayınca bir yazıyı gösterin tekrar tıklayınca yazıyı kaldırın. 105

106 Bileşen - Binding Bileşenlerin sunucu taraflı tanımlanmasını sağlar. Binding attribute u ile model alınır. 106

107 Bileşen - Binding <h:inputtext binding="#{demobeaniki.ad}" /> private HtmlInputText ad; public void kaydet() { } System.out.println(getAd().getValue()); //getters setters 107

108 HTML Bileşen Sınıfları HtmlInputHidden HtmlInputSecret HtmlInputText HtmlInputTextarea HtmlOutputFormat HtmlOutputLabel HtmlOutputLink HtmlOutputText HtmlSelectBooleanCheckbox HtmlSelectManyCheckbox HtmlSelectManyListbox HtmlSelectManyMenu HtmlSelectOneListbox HtmlSelectOneMenu HtmlSelectOneRadio UIInput UIOutput UISelectBoolean UISelectMany UISelectOne 108

109 ManagedBean üzerinden farklı bir managedbean e ulaşım <managed-bean> <managed-bean-name>ogrenciduzenlebean</managed-bean-name> <managed-bean-class>ogrenciduzenlebean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> <managed-property> <property-name>ogrenciid</property-name> <property-class>java.lang.integer</property-class> <value>#{param.ogrenciid}</value> </managed-property> <managed-property> <property-name>ogrenci</property-name> <property-class>ogrencibean</property-class> <value>#{ogrencibean}</value> </managed-property> </managed-bean> 109

110 ManagedBean üzerinden farklı bir managedbean e ulaşım Kullanici k = (Kullanici)FacesContext.getCurrentInstance().getELContext().getELResolver().getValue(FacesContext.getCurrentInstance().getELContext(), null, "kullanici"); System.out.println("Ad Soyad = " +k.getad()+" "+ k.getsoyad()); 110

111 ManagedBean üzerinden http bilgilerine erişim HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getRequest(); HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getResponse(); HttpSession session = request.getsession(); Cookie[] cookies = request.getcookies(); 111

112 valuechangelistener <h:selectonemenu value="#{demobean.sehir}" immediate="true" valuechangelistener="#{demobean.valuechangemetod}" onchange="submit();"> <f:selectitem itemvalue="06" itemlabel="ankara"/> <f:selectitem itemvalue="34" itemlabel="istanbul"/> <f:selectitem itemvalue="35" itemlabel="izmir"/> </h:selectonemenu> <br /> <h:selectonemenu value="#{demobean.ilce}"> <f:selectitems value="#{demobean.ilceler}"/> </h:selectonemenu> 112

113 valuechangelistener private String sehir; private String ilce; private List<SelectItem> ilceler = new ArrayList<SelectItem>(); public void valuechangemetod(valuechangeevent event){ } ilceler.clear(); if(event.getnewvalue().equals("34")){ } ilceler.add(new SelectItem("Besiktas")); ilceler.add(new SelectItem("Kadikoy")); else if(event.getnewvalue().equals("35")){ } ilceler.add(new SelectItem("Karsiyaka")); ilceler.add(new SelectItem("Bornova")); 113

114 Sınıf Çalışması Fakülte seçince bölümleri listeleyen bir uygulama yapınız. 114

115 h:datatable <h:datatable id="kullanici" value="#{demobean.kullanicilar}" var="kullanici"> <h:column> <f:facet name="header"> </f:facet> <h:outputtext value="ad" /> <h:outputtext value="#{kullanici.ad}" /> </h:column> </h:datatable> 115

116 h:datatable header - footer <h:column> <f:facet name="header"> Hello World </f:facet> <h:outputtext value="#{kayit.deger}" /> </h:column> 116

117 h:datatable public class Ogrenci { public Ogrenci() { } public Ogrenci(String ad, String soyad) { } this.ad = ad; this.soyad = soyad; String ad; String soyad; } public String getad() { return ad; } //diger set ve get metodlari 117

118 h:datatable public class Test { } public Test(){ } ogrenciler.add(new Ogrenci("Melih","Sakarya")); ogrenciler.add(new Ogrenci("Ahmet","Dursun")); List<Ogrenci> ogrenciler = new ArrayList<Ogrenci>(); public List<Ogrenci> getogrenciler() { } return ogrenciler; public void setogrenciler(list<ogrenci> ogrenciler) { } this.ogrenciler = ogrenciler; 118

119 h:datatable <h:datatable value="#{test.ogrenciler}" var="ogrenci"> <h:column> <f:facet name="header"> <h:outputtext value="ad" /> </f:facet> <h:outputtext value="#{ogrenci.ad}" /> </h:column> <h:column> <f:facet name="header"> <h:outputtext value="soyad" /> </f:facet> <h:outputtext value="#{ogrenci.soyad}" /> </h:column> </h:datatable> 119

120 Sınıf Çalışması Bir datatable içerisindeki verileri listeleyin. Şehir Şehir İsmi Plaka 120

121 h:datatable style.satir1 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: black; background-color: white; text-indent: 6px; }.satir2 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: white; background-color: black; text-indent: 6px; } 121

122 h:datatable style <h:datatable value="#{test.ogrenciler}" var="ogrenci" rowclasses="satir1,satir2">> 122

123 Sınıf Çalışması Hazırladığınız datatable satırlarını renklendirin. 123

124 Parametre Gönderimi <h:form> <h:datatable value="#{ogrencibean.ogrenciler}" var="ogr"> <h:column> <f:facet name="header"> <h:outputtext value="sil" /> </f:facet> <h:commandlink action="#{ogrencibean.sil}" value="sil" > <f:setpropertyactionlistener value="#{ogr}" target="#{ogrencibean.secilenogrenci}" /> </h:commandlink> </h:column> //... </h:datatable> </h:form> 124

125 Parametre Gönderimi public class OgrenciBean { private List<Ogrenci> ogrenciler = new ArrayList<Ogrenci>(); private Ogrenci secilenogrenci; } public void sil(){ System.out.println(secilenOgrenci.getAd()); System.out.println(secilenOgrenci.getSoyad()); 125

126 Navigation Yönlendirmeler için kullanılır. Duruma göre yönlendirmeler yapılabilir. Ortak veya her sayfa için ayrı yönlendirmeler olabilir. 126

127 Navigation 127

128 Navigation <navigation-rule> <from-view-id>/login.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>basarili</from-outcome> <to-view-id>/basarili.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> 128

129 Navigation <h:commandbutton action="#{test.girisyap}" value="giris Yap" /> 129

130 Navigation public String girisyap(){ } return "basarili"; 130

131 Navigation <navigation-rule> <from-view-id>/test2.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>basarili</from-outcome> <to-view-id>/basarili.jsp</to-view-id> </navigation-case> <navigation-case> <from-outcome>basarisiz</from-outcome> <to-view-id>/basarisiz.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> 131

132 Sınıf Çalışması Kullanıcı kayıt ekranı hazırlayın Kayıt başarılı ise kullanıcı giriş ekranına yönlendirsin. Kullanıcı giriş ekranı hazırlayın Doğru giriş yaptığı durumda başarılı Hatalı girişte başarısız ekranına yönlendirsin 132

133 Glabal Navigation <navigation-rule> <from-view-id>*</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>giris</from-outcome> <to-view-id>/login.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> 133

134 Glabal Navigation <h:commandlink action="giris" value="giris Sayfasi" /> 134

135 Direk Yönlendirme Sayfanın tekrar çağırımını sağlar <navigation-rule> <from-view-id>/ogrenci.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>duzenle</from-outcome> <to-view-id>/ogrenciduzenle.jsp</to-view-id> <redirect/> </navigation-case> </navigation-rule> 135

136 Tanım Dosyalarını Ayırma <context-param> <param-name>javax.faces.config_files</param-name> <param-value> /WEB-INF/managed-beans.xml, /WEB-INF/navigation.xml </param-value> </context-param> 136

137 navigation.xml <faces-config> <navigation-rule> <from-view-id>/ogrenci.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>duzenle</from-outcome> <to-view-id>/ogrenciduzenle.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> </faces-config> 137

138 managed-beans.xml <faces-config> <managed-bean> <managed-bean-name>demobean</managed-bean-name> <managed-bean-class>demobean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope> </managed-bean>... </faces-config> 138

139 Internationalization i18n Çok dillilik sağlar. Bir uygulama içerisinde birden fazla dil desteği verilebilir. Kullanıcının yerel ayarlarına göre dil seçenekleri çıkabilir. 139

140 Properties dosyaları >JavaSource\messages.properties >classes\messages.properties 140

141 i18n Properties dosyaları >messages.properties >messages_tr.properties >messages_en.properties >messages_fr.properties 141

142 messages.properties name = ad lastname = soyad 142

143 messages_en.properties name = name lastname = lastname 143

144 messages_tr.properties name = ad lastname = soyad 144

145 Properties dosyaları <f:loadbundle var="msg" basename="messages"/> <h:outputtext value="#{msg.name}"/> 145

146 i18n <f:view locale="#{facescontext.externalcontext.requestlocale}"> <f:view locale="tr"> <f:view locale="en"}"> 146

147 i18n <f:loadbundle var="msg" basename="messages" /> <h:outputtext value="#{msg.name}" /> 147

148 i18n tarayıcı ayarları Internet Explorer Firefox Tools, Internet Options, Languages Click Add, select language, OK Move to top of list using "Move Up" Tools, Options, Advanced, General, Languages Click Add, select language, Add Move to top of list using "Move Up" 148

149 Genel Resource Tanımı <application> <resource-bundle> <base-name>messages</base-name> <var>messages</var> </resource-bundle> <locale-config> <default-locale>tr</default-locale> <supported-locale>en</supported-locale> <supported-locale>de</supported-locale> </locale-config> </application> 149

150 Sınıf Çalışması 2 dilde destek veren bir rezervasyon formu hazırlayın. Ad Soyad Giriş Tarihi Çıkış Tarihi 150

151 UTF-8 Desteği native2ascii -encoding UTF-8 messages_ tr.properties messages_tr.properties 151

152 Parametrik mesajlar Var olan mesajlar parametreler ile birleştirilebilir. 152

153 Parametrik mesajlar name = ad lastname = soyad message = Sn. {0} {1} mesajiniz {2} adresinize gonderilmistir. 153

154 Parametrik mesajlar <h:outputformat value="#{msg.message}"> <f:param value="melih" /> <f:param value="sakarya" /> <f:param /> </h:outputformat> 154

155 Parametrik mesajlar Sn. Melih Sakarya mesajiniz adresinize gonderilmistir 155

156 Parametrik mesajlar <h:outputformat value="#{msg.message}"> <f:param value="#{kullanici.ad}" /> <f:param value="#{kullanici.soyad}" /> <f:param value="#{kullanici. }" /> </h:outputformat> 156

JavaServerFaces. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu

JavaServerFaces. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu JavaServerFaces Ahmet Demirelli SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Seminerleri 2008 Hakkımızda SabancıÜniversitesi BT Yüksek

Detaylı

Client Server Database

Client Server Database Java Server Faces Ahmet Demirelli Sabancı Üniversitesi 2007 Ajanda Model-1 Mimari Model-2 Mimari MVC Framework Java Server Faces Örnek Uygulama Model 1 Mimari 1 2 3 6 JSP (View) 5 JavaBeans (Model) 4 Client

Detaylı

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1 JSF Melih Sakarya JSF Java Server Faces Facelet www.mergecons.com www.mergecons.com 1 Facelet JSF için JSP ye alternatif bir yapıdır. Tamamen xml tabanlıdır ve xhtml olarak yazılır. Xml standartlarına

Detaylı

JBoss Seam. Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com

JBoss Seam. Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com JBoss Seam Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com Seam Framework JSF JPA EJB 3.0 Ajax RichFaces A4J Drools itext PDF JFreeChart Facelet Security SSL Web Servis Pojo IoC JBPM Hibernate

Detaylı

JavaServer Faces (JSF) Sunucu Yazılım Teknolojileri 2008

JavaServer Faces (JSF) Sunucu Yazılım Teknolojileri 2008 JavaServer Faces (JSF) Sunucu Yazılım Teknolojileri 2008 JSF Nedir? Yeni nesil Web uygulama anaçatısıdır. Bileşen modeline dayanır: UI Bileşenleri Olay tabanlı etkileşim modeli Geliştiriciler tarafından

Detaylı

Java EE 5 Teknolojileri Jboss Seam

Java EE 5 Teknolojileri Jboss Seam Java EE 5 Teknolojileri Jboss Seam Hakan Uygun İçerik Kurumsal Uygulama Nedir? Java Teknolojileri Web Uygulaması Java EE Bileşenleri JBoss Seam Yazılım İhtiyaçları Bireysel Kullanıcı Eğitim Eğlence İletişim

Detaylı

sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670

sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670 sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670 http://www.ubenzer.com/ İ çindekiler İçindekiler...2 Tasarım

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Üst Düzey Programlama-ders04/ 1 JSP JSP durağan HTML ile dinamik oluşturulan içeriği birleştirmeyi sağlar. Bir web sayfası tasarlama programı ile web sayfasını tasarlar daha sonra

Detaylı

Java EE web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak web uygulama framework üdür.

Java EE web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak web uygulama framework üdür. 1 Apache Struts Java EE web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak web uygulama framework üdür. Kullanıcılara MVC mimarisini benimsetmek için Java Servlet API sini kullanıyor. Model-View-Controller

Detaylı

JBoss Seam Next Generation Integration Framework

JBoss Seam Next Generation Integration Framework JBoss Seam Next Generation Integration Framework Melih Sakarya www.melihsakarya.com melih.sakarya@gmail.com www.mergecons.com Seam Framework JSF JPA Hibernate EJB 3.0 Ajax RichFaces A4J Drools itext PDF

Detaylı

Intercepting Filter Tasarım Şablonu KurumsalJava.com

Intercepting Filter Tasarım Şablonu KurumsalJava.com Intercepting Filter Tasarım Şablonu KurumsalJava.com Özcan Acar Bilgisayar Mühendisi http://www.ozcanacar.com Front Controller 1 tasarım şablonunda, kullanıcıdan gelen isteklerin (request) merkezi bir

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LABORATUAR PROJESİ JAVA SERVER FACES

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LABORATUAR PROJESİ JAVA SERVER FACES EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LABORATUAR PROJESİ JAVA SERVER FACES Öğretim Görevlisi: Rıza Cenk ERDUR Araştırma Görevlisi: Tahir Emre KALAYCI Grup Üyeleri Murat

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

Burak Kıymaz 13.10.2015 JAVA FX

Burak Kıymaz 13.10.2015 JAVA FX JavaFx neden çıktı? JAVA FX Eskiden desktop için swing kullanılırdı fakat pek iyi değildi. Javafx bu konuda css kullanmaya da izin verdiği için daha iyi bulundu. xml veriyi biçimlendirmek için kullanılan

Detaylı

www.sabanciuniv.edu/kcenter

www.sabanciuniv.edu/kcenter Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Seminerleri Java ile Web Uygulamaları Geliştirme Ahmet Demirelli SCJP 5.0 - SCWCD 1.4 Ajanda Web uygulaması nedir Basit bir CGI örneği

Detaylı

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ Ana Main Kodları /*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ package javaapplication1; public class JavaApplication1 public static void

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JSP Etiketletleri(Tags) Üst Düzey Programlama-ders06/ 1 Kişiye Özel JSP Etiketleri JSP Etiketleri, JSP sayfasında yazılan Java script leri yerine kullanılabilen HTML etiketleri yapısına

Detaylı

Struts2 ile Merhaba Dünya uygulamas

Struts2 ile Merhaba Dünya uygulamas Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net admin@tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Struts2 ile Merhaba Dünya uygulamas Bu yazda Struts2 ile ilk uygulamamz yapaca z. 1 Açklamalar Öncelikle,struts2 ortamn

Detaylı

Özcan Acar 2009 Kurumsal Java.com

Özcan Acar 2009 Kurumsal Java.com Web Framework Gökyüzünde Yeni bir Yıldız! Özcan Acar acar@unitedinter.net http://www.ozcanacar.com http://www.kurumsaljava.com Wicket in Varoluş Nedeni Özcan Acar Hakkında public class OezcanAcar { public

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA) İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 8. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler QUERYSTRING KOLEKSIYONU... 3 FORM

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BÖLÜM 12 12- FORMLAR HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik. Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar. Formlar yoluyla

Detaylı

MyFaces Özgür JSF Uyarlaması. Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com

MyFaces Özgür JSF Uyarlaması. Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com MyFaces Özgür JSF Uyarlaması Bora Güngören Portakal Teknoloji bora@portakalteknoloji.com Sunum Bilgisi ve Lisans Bu sunum 22 Mayıs 2005 günü Linux Kullanıcıları Derneği adına verilmiştir. Sunum içeriği

Detaylı

JSTL DOKÜMANI. İçindekiler. Yazan: Elif Yavuz

JSTL DOKÜMANI. İçindekiler. Yazan: Elif Yavuz JSTL DOKÜMANI İçindekiler 1. JSTL e Genel Bakış 1.1. JSP scriptlet etiketleri kullanmada ne sorunlar var? 1.2. JSTL in faydaları neler? 1.3. JSTL in olumsuz yanları neler? 2. JSTL Kullanma 2.1. JSTL Kullanım

Detaylı

Kaynak Kod Güvenliği Bir Güvensiz API Örneği

Kaynak Kod Güvenliği Bir Güvensiz API Örneği Kaynak Kod Güvenliği Bir Güvensiz API Örneği Bedirhan Urgun, Ağustos 2010, WGT E-Dergi 6. Sayı Bu yazıda Tomcat J2EE kısmi uygulama sunucusunda bulunan bir güvenlik açığına, güvenlik probleminin kaynağına

Detaylı

Spring Security Framework Harezmi Bilişim Çözümleri

Spring Security Framework Harezmi Bilişim Çözümleri Spring Security Framework Harezmi Bilişim Çözümleri www.java-egitimleri.com 1 Ajanda Güvenlik İhtiyaçlarına Genel Bakış Spring Security Nedir? & Özellikleri Neden Spring Security? Spring Security Yapıtaşları

Detaylı

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü:

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü: Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri Applet, Web tarayıcısında çalışan bir Java programıdır. Bir applet, Java uygulaması için tamamen fonskiyonel olabilir çünkü bütün Java API ye sahiptir.

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

solid; BORDER-LEFT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-RIGHT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-TOP: #1F9FFF 0px solid; COLOR: #1F9FFF; FONT-FAMILY: Trebuschet MS;

solid; BORDER-LEFT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-RIGHT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-TOP: #1F9FFF 0px solid; COLOR: #1F9FFF; FONT-FAMILY: Trebuschet MS; Web Teknoloji Kavramları Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu MCP, SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 6/9/2007 Sabanci University 1 Ajanda CSS

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA. PHP ile FORM İŞLEMLERİ. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Form Elemanları Kullanımı İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 14. HAFTA İçindekiler PHP ile FORM İŞLEMLERİ Form Elemanları Kullanımı GET ve POST Metodu Hedefler Php komutları kullanarak form elemanlarını etkileşimli hale getirebilir Hazırlayan

Detaylı

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat

Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat Cybersoft Bilişim Teknolojileri Sunucu Tarafı Programlaması Kursu Final soruları. Tarih: 27 Kasım 2010 Saat: 13:30 Süre: 3 saat 1. Kısım Çoktan Seçmeli (48 puan) 1) Aşağıdaki JAVA kod parçası çalıştırıldığında

Detaylı

.com. Özcan Acar 2009 Kurumsal Java.com

.com. Özcan Acar 2009 Kurumsal Java.com .com Spring MVC Özcan Acar acar@unitedinter.net http://www.ozcanacar.com http://www.kurumsaljava.com Özcan Acar Hakkında public class OezcanAcar { public static void main(string[] args) { Acar oezcan =

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. BÖLÜM: Formlarla Çalışmak HTML Formlarının Temelleri Dinamik etkileşim

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

Front Controller Tasarım Şablonu KurumsalJava.com

Front Controller Tasarım Şablonu KurumsalJava.com Front Controller Tasarım Şablonu KurumsalJava.com Özcan Acar Bilgisayar Mühendisi http://www.ozcanacar.com Web aplikasyonlarında Front Controller tasarım şablonu ile sisteme yöneltilen tüm istekler (request)

Detaylı

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 2 TEST ORTAMINI TANIMAK (FİREFOX VE FİREBUG) 5 Firefox 6 Firebug 8 CSS Sekmesi 10 DOM Sekmesi 11 Net ve Çerezler Sekmeleri 11 Script Sekmesi 11 Konsol Sekmesi

Detaylı

Web Uygulamaları Mimarileri ve Güvenliği

Web Uygulamaları Mimarileri ve Güvenliği Web Uygulamaları Mimarileri ve Güvenliği METU CCLUB erbil Karaman başlıklar... Web uygulama mimarileri Uygulama geliştirme ve framework kullanımı Güvenli web uygulamaları için öneriler baslamadan önce...

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 Servlet Nedir? Internetin ilk zamanlarında geliştirilen web sayfaları durağan bilgiler içeriyordu. Zaman geçtikçe web sayfaları daha değişken,

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM 2014) //Class (Sınıf) // Sınıf (class) soyut veri tipidir. // Nesne (object) sınıfın somutlaşan bir cismidir. // static : nesnesi oluşturulmaz.

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır.

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır. 1.Eclipse http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/juno/s R2/eclipse-jee-juno-SR2-win32.zip&mirror_id=1163 linkinden indiriyoruz. 2.Eclipse açıldıktan sonra

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Arayüz soyut metotların oluşturduğu bir koleksyondur. Bir sınıf arayüzü çalıştırırken arayüzün sahip olduğu soyut metotları da miras alır.

Arayüz soyut metotların oluşturduğu bir koleksyondur. Bir sınıf arayüzü çalıştırırken arayüzün sahip olduğu soyut metotları da miras alır. Bölüm 20 20 Arayüzler Arayüz bir sınıf değildir. Arayüz yazmak sınf yazmaya çok benzer ancak ikisi birbirinden farklı konseptlerdir. Sınıf bir nesnenin özelliklerini ve davranışlarını belirtirken; bir

Detaylı

Kullanmakta olduğunuz tarayıcınızın (internet explorer, firefox, chrome vs.) açınız ve adres çubuğunuza http://www.wikispaces.com/ adresini yazınız.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcınızın (internet explorer, firefox, chrome vs.) açınız ve adres çubuğunuza http://www.wikispaces.com/ adresini yazınız. Kullanmakta olduğunuz tarayıcınızın (internet explorer, firefox, chrome vs.) açınız ve adres çubuğunuza http://www.wikispaces.com/ adresini yazınız. Karşınıza yukarıda görmüş olduğunuz ekran gelecektir.

Detaylı

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir. Veritabanını Oluşturma Defter isimli veritabanı oluşturulur. İçersinde defter isimli tablo aşağıdaki alanlar oluşturulur. Resmin dosya adı tutulacaktır. Ve program yolu ile path(yolu ile) sayafaya eklenecektir.

Detaylı

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER MODÜL 2 HTML İLE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikleri kullanabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfaları içi formlar oluşturabilecek, 2. WEB

Detaylı

HTML isteklerini anlayarak HTML sonucu üreten ve yaygın olarak kullanılan temel Servlet sınıfı HttpServlet tir.

HTML isteklerini anlayarak HTML sonucu üreten ve yaygın olarak kullanılan temel Servlet sınıfı HttpServlet tir. ÖN BİLGİ Servlet Dinamik içerik üreten bir Java Web bileşenidir. Web teknolojilerinin temelinde bulunur. JSP ve JSF hala Servlet'i kullanır. Bir Servlet, her yönüyle, herşeyden önce, bir Java nesnesidir.

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; BaseAdapter yapısından miras alabilir, ListView bileşenine özel layout ve adapter oluşturabilir, WebView bileşenini kullanarak web sayfalarını

Detaylı

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için

Kayan Çerçeveler. Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için HTML Ders 8 Kayan Çerçeveler Web sayfası içerisine kaydırılabilir çerçeveler yerleştirmek için Web sayfasının bu kısmında kayan çerçeve

Detaylı

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY HTML & CSS Öğr.Gör. M.Ersin AKAY Neler Öğreneceğiz? HTML işaretleme dili CSS stil şablonları HTML Hyper Text Markup Language HTML de Neler Öğreneceğiz? Html işaretleme dili temel yapısı ve kavramları Html

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz

Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz 16 Mart 2012 / Cuma Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz Gridview içerisindeki verileri Excel dosyasına dönüştürmek

Detaylı

Spring Framework Eğitimi

Spring Framework Eğitimi Hazırlayan: Barış Dere @BarisDere baris.dere@gmail.com Spring Framework Eğitimi Ders 2: Http://www.youtube.com/barisdere Ders içeriği Spring IoC container tanıtımı Spring IoC container çalışma şekli Metadata

Detaylı

1 GİRİŞ 1 Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız?

1 GİRİŞ 1 Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız? İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız? 4 Kaynak Kodu 4 2 MERHABA DÜNYA 7 Android Nedir?

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

https://twitter.com/farukbozan 19 Şubat 2016 Cuma

https://twitter.com/farukbozan 19 Şubat 2016 Cuma Bugünkü yazımda çok basit ve temel anlamda Spring ile XML tanım tabanlı bean okuma işlemini anlatmaya çalışacağım. Spring framework bizim yerimize nesnelerin birbirine olan bağımlılıklarını düzenleyip,

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Android projesi oluşturabilir, Android projesini çalıştırabilir, Android projesi genel yapısını açıklayabilir, Activity kavramını açıklayabilir,

Detaylı

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Word Dokümanı - Yapılandırma Web Sayfası - Yapılandırma What You See Is What You Get (WYSIWYG) Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) HTML: Web sayfalarının

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım)

BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) BTP208 İnternet Programcılığı II HTML5 ve Getirdiği Yenilikler (2. Kısım) Hazırlayan Öğr. Gör. Özgür ÖZŞEN HTML5 Yeni Form Elementleri HTML5 işlevi fazla olan ve daha fazla form elemanı sunmaktadır Tarayıcı

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr

Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr Web 2.0 Güvenliği @2014 Örnek Eğitim Notu bilgi@bga.com.tr Javascript 1995 Netscape, Brendan Eich tarafından geliştirildi. Dinamik olmasının yanında en önemli iki özelliği; Lambda Closure Javascript -

Detaylı

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 İçerik Yazılım Kodlama ve İsimlendirme Standartları... 2 1. Amaç... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Kapsam... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3.

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER

KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB İÇİNDEKİLER KULLANICI KILAVUZU: UEA FİX KULLANICILARININ SSLVPN ERİŞİMİ İMKB Tarih: 29/01/2013 Versiyon Tarih Açıklama 1.0 29-01-13 İlk yazımı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 1-2 2. SSLVPN BAĞLANTI ADIMLARI... 2-2 2.1 Linux

Detaylı

Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız?

Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız? İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız? 4 Kaynak Kodu 5 2 MERHABA DÜNYA 7 Android Nedir?

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır.

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Ders İçeriği An introduction to Object-oriented programming with Java Third Edition Update Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Nesneye Yönelik Öğr.

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX XML PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL Adresi http://merchant.mobilepax.com/services/product.aspx Gönderilen XML Yapısı MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

BLM401 Mobil Cihazlar için ANDROİD İşletim Sistemi GÜVENLİK VE İZİNLER. BLM401 Dr.Refik SAMET

BLM401 Mobil Cihazlar için ANDROİD İşletim Sistemi GÜVENLİK VE İZİNLER. BLM401 Dr.Refik SAMET BLM401 Mobil Cihazlar için ANDROİD İşletim Sistemi GÜVENLİK VE İZİNLER BLM401 Dr.Refik SAMET 1 GİRİŞ (1/3) Güvenlik, verilerin veya bilgilerin saklanması, kullanılması ve taşınması esnasında bilgilerin

Detaylı

Başlangıç seviyesinde Maven, JPA ve Spring Dökümanı

Başlangıç seviyesinde Maven, JPA ve Spring Dökümanı Başlangıç seviyesinde Maven, JPA ve Spring Dökümanı Hazırlayan: Ufuk KARAAĞAÇ Tarih: 12.05.2012 Versiyon: 1.1 blog: www.ufukkaraagac.com İçindekiler Giriş... 3 1- Maven Projesi Nedir?... 3 2- JPA ve Hibernate

Detaylı

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Proje: İş: Müşteri: Nosab Web Sitesi Arayüz Geliştirme Aeronorm Index 1. Sayfalar 2. Renk Paleti 3. Tipografi 4. Kutu Modeli 5. Bileşenler 6. Kod ve Sayfa Yapısı 7. Responsive

Detaylı

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ

MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ MOBILEPAX SOAP PRODUCT API KULLANIM ŞEKLİ Versiyon: 1.0.4 URL http://merchant.mobilepax.com/services/product.asmx Metot MobilePaxProduct fonksiyonu buton bilgisi oluşturulacak ürünün bilgilerinin Mobilepax

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BIM 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖDEV-1 (Son Teslim Tarihi: 08.11.2014 17:00 e kadar) Teslim: Arş. Gör. Uğur Güven ADAR. Java da Kullanıcıdan

Detaylı

Java Programlama Giriş

Java Programlama Giriş Java Programlama Giriş 2013-2014 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2014 Muhammer İLKUÇAR 1 Neden Java Programlama Platformdan bağımsızdır

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 8.ders VERİTABANI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME, KAYDETME, GÜNCELLEME VE SİLME Veritabanına kayıt işlemleri 4 farklı işlemden oluşur Bunlar Görüntüleme (SELECT), Kayıt

Detaylı

public static int Toplam int x, int y

public static int Toplam int x, int y static Kavramı 1 İçinde bulunduğu sınıftan nesne oluşturulmadan veya hiç bir nesneye referans olmadan kullanılabilen üyeler static olarak nitelendirilir. Metotlar ve alanlar static olarak tanımlanabilir.

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 5. BÖLÜM: Oturum Yönetimi ve Güvenlik Sayfaya Yönlendirme PHP sayfamızdan

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 8 DB içerisinde CLR Bileşenleri" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı SQL Server ve.net CLR SQL Server içerisinde

Detaylı

CSRF (XSRF, Cross Site Request Forgery Cross Site Reference Forgery ) Nedir? Nasıl Kullanılır? ve Nasıl Korunulur?

CSRF (XSRF, Cross Site Request Forgery Cross Site Reference Forgery ) Nedir? Nasıl Kullanılır? ve Nasıl Korunulur? CSRF (XSRF, Cross Site Request Forgery Cross Site Reference Forgery ) Nedir? Nasıl Kullanılır? ve Nasıl Korunulur? CSRF (XSRF, Cross Site Request Forgery Cross Site Reference Forgery ) Nedir? Başlamadan

Detaylı

Tomcat Uygulama Sunucusunun Kurulumu. İlk olarak http://tomcat.apache.org adresine gidiyoruz.

Tomcat Uygulama Sunucusunun Kurulumu. İlk olarak http://tomcat.apache.org adresine gidiyoruz. Tomcat Uygulama Sunucusunun Kurulumu İlk olarak http://tomcat.apache.org adresine gidiyoruz. Tomcat Uygulama Sunucusunun Kurulumu-2 Binary Distributions başlığı altındaki Core: seçeneğinin altında 32-bit

Detaylı

Temel HTML Eğitimi. Erman Yükseltürk

Temel HTML Eğitimi. Erman Yükseltürk Temel HTML Eğitimi Erman Yükseltürk HTML Nedir? 1980 yılında CERN'de görevli olan Tim Berners-Lee, CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dökümanlarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için bir sistem olması

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı