AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ"

Transkript

1 Tanzimat tan Cumhuriyet e AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ C. Güner OMAY Ankara, 2015

2 ii

3 Tanzimat tan Cumhuriyet e AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ C. Güner OMAY Ankara, 2015

4 Tanzimat tan Cumhuriyet e AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ 2015 Kapak Resmi XYZ ii

5 SUNUŞ Toplumlar için belki de en büyük yıkım kültürel belleksizlik, yani kültürel değerlerin unutulması olabilir. Geçmişine, kültürel değerlerine ve o değerlerin yaratıcılarına, içinde yetiştiği doğaya ilgisiz insan, toplumuyla da çevresiyle de iletişim kuramadığı için kendisine ve çevresine yabancılaşarak yaşamdan da kopar. Geçmişi olmayan toplumlar köksüz ağaç gibidirler ve uygarlaşamazlar. Çünkü emek ürünü, özgün kültür değerlerine sahip olmayanlar yaratmanın hazzına varamaz ve kültürün değerini bilemezler. Yaşamlarını emeksiz ya da talanla sağladıkları için de duygu dünyaları gelişmemiştir ve yıkıcıdırlar. Her coğrafyanın kendine özgü bitki örtüsü, hayvan türü olduğu gibi kendine özgü de kültürü vardır düşüncesinden çıkarak, Yaşadığın coğrafyayı söyle, sana kültürünü anlatayım. diyen H. Taine, kişilikle yaşanılan coğrafya arasındaki sıkı bağı vurgulamaktadır. İnsan yaşadığı çevrenin damgasını taşır gerçeği, Şairin, Anamızın yüzünü, bir de doğup büyüdüğümüz yerleri yalnızca ölüm unutturabilir sözünde tam olarak anlamını buluyor sanırım. Ağın ın eğitim ve kültür hayatına can veren eğitimcilerin yaşamlarını ele alan bu kitapçık, yetiştiğimiz yörenin eğitim tarihçesi ve bir anlamda kültürel belleğidir. Güner Omay Ağabey, bu çalışmasıyla ilgili bir önsöz yazmamı istediğinde, Ağın Kültürü söylemini diline pelesenk etmiş biri olarak, yaptığı işin ne denli önemli bir hizmet olduğu inancıyla, kendisine bu değerli çalışması için teşekkür fırsatı bulmuş olacağımı düşünerek, yazmayı bir görev bildim. Yazarın da Giriş bölümünde belirttiği gibi: İlk Rüşdiye Mektebi nin İstanbul da 1838 yılında açıldığı ve 1848 e gelindiğinde sadece beş Rüşdiye mektebinin İstanbul da var olduğu göz önünde bulundurulursa, 1897 yılında Ağın nahiyesinde Rüşdiye Mektebinin açılmış olmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Ağın ın bu denli önemli eğitim kurumlarına ve nüfusu ile kıyaslandığında, önemli sayıda öğrenci sayısına erişmesini kimler nasıl sağlamıştır sorusunun cevabını aramak ve bir bakıma Ağın da eğitimin kökenlerine inmek, bunların sağlanmasında öncülük edenleri tekrar hatırlayıp rahmet ve şükranla anmak için bu kitapçık hazırlanmıştır. Düşüncelerimizi besleyen kültür değerlerini, toplumsal gizilgücünuzun yıllar içerisinde ender olarak çıkarabildiği yüksek yaratıcı gücün sahipleri olan düşün, sanat, bilim insanları, halk ozanları ve bilgeleri yaratırlar. Bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması anlamında yazar çok önemli bir hizmet sunmaktadır. Çünkü Yazmak ölümün elinden bir şey kurtarmaktır. (A. Gide) Birikimlerini gelecek kuşaklara aktaramayanlar yalnız kültürlerini değil, toplumsal varlıklarını da yitirirler. iii

6 Geçmişleriyle bağını koparan toplumlar belleğini yitiren insanlar gibi kültürel bunaklığa düşerler. Belleği olmayan insanın nasıl zekâsı olmazsa; zayıf bir bellek nasıl aslında aptallık emaresiyse, belleksiz toplumlar da uygar olamazlar. (A. M. Celal Şengör, Cumhuriyet Bilim Teknik, 22 Ekim 2005, yıl 19, Sayı 970) Meraklıları bilirler ki, Ağın ın da gelecek kuşaklara aktarılması gereken, kendine özgü dil ve anlatım zenginliğine sahip deyimleri, nükteleri, özgün kültür değerleri vardır. Çoğunluğu memur olarak dışarıda (kentlerde) yaşayan ama yazlarını Ağın da geçirenleri Ağın a bağlayan nedir acaba? Doğal güzelliği mi, rahat yaşam koşulları mı, bin bir zorluklar ve eziyet içinde geçen geçmişimize duyduğumuz özlem mi? Bizi Ağın a bağlayan ne toprağın bereketi ne de doğal güzellikleridir; insanlık bereketidir sanırım. Sizin oralarda ne yetişir, Efendi? diye sorduklarında, Tahtasız Hoca, boşuna dememiş: Adam yetişir kafadar, adam!. Bu anlamda bizim için Ağın, çocukluk ya da gençlik düşlerimizi, anılarımızı gömdüğümüz bir mezarlık değil, düşüncelerimizin beslendiği ana damardır. Okumuşu çok olduğu için kültürlü olmakla hep övündüğümüz Ağın ın bu saygınlığını yalnızca yaşayan Ağınlılara değil, daha çok, onları yetiştiren kültür iklimini hazırlayan eğitime adanmış hayatlar a; hiç karşılık beklemeden mahallenin çocuklarına okul yaptıkları evlerinde, yine hiçbir karşılık beklemeden öğretmenlik yapanlara borçluyuz. Hepimiz Ağın ın yetiştirdiği Müderris Efendilerin, Tahtasız Hocaların, Ömer Lütfü Yücel ve adlarını sayamadığımız daha nice öğretmenlerin, Osman Ağaların, İbik Dayıların, Ali Efendilerin, Bevvap Hocaların; Topraktan öğrenip, kitapsız bilen halk bilgesi anaların, babaların yarattıkları kültür ortamında yetiştik. İnsan, düşünce ve duygularını kimi zaman masalında, türküsünde, manisinde, oyununda, deyişinde, kimi zaman da halısına, kilimine işlediği nakışında, oyasında, çorabında dile getirir. Tüm bunlar toplumun kültür belleğinin çıkınları, çekmeceleridir. Ve halkın dünya görüşü, düşünceleri, duyguları, değer yargıları inançları, beğenileri, nasıl yaşadığı, onlarda saklıdır. Bunlar binlerce yıllık deneyimler sonunda kazanılmış birikimini gelecek kuşaklara aktaran zengin içerikli kültür araçlarıdır. Onlar geçmişle geleceğin kuşakları arasındaki bağını kurarak toplumsal düşüncenin, ortak aklın ve duyguların gelişmesine kaynaklık ederler. Geçmiş kültürün bu düşünce kıvılcımları, geleceğimize tutulan ışık gibi bize yol göstererek yeni düşünce ufukları açarlar. O nedenle geçmişi olmayanların şimdisi de, geleceği de olmaz. Geçmişle gelecek arasında kültür köprüsü kuramamış toplumlar iki yakada ayrı düşmüş yalnız insanlar gibidirler. Her insan, devraldığı yirmi milyon yıllık birikimi gelecek kuşaklara aktarmakta olan bir kültür mirasçısıdır. Öğrendiklerine yeni değerler ekleyerek yavrusuna aktarabilen biricik varlık olan insanoğlu böylece evrimleşerek gelişir. Ancak amaç gelecek kuşakları, bizim gibi yaşamalarını ve düşünmelerini sağlayıp kendimize benzetmek; onları eski ve dar kalıplara sokmak değil, bugün bile değerinden bir şey yitirmemiş düşüncelerden yeni düşünce biçimlerine kapı açabilecek sonuçlar iv

7 çıkarılabilmesini sağlamaktır. Gelişmenin itici gücü ve ana damarı olan zengin bir kültürel geçmiş kazanılmış hız demektir. Geçmişine, kültürüne, yöresine ilgisiz; tek düşünce ideolojisi ne indirgenmiş ve her alanı sarıp sarmalamış olan küresel kültür yapısı içerisinde, toplumsal kültür belleğini yitirme tehlikesi içine sürüklenen çocuklarımızın, yöremizin kültürüne damgasını basmış kişileri tanıdıkları, kültür genlerimizde izlerini taşıdığımız değerleri bilip anladıkları konusunda kaygılanmamak olası değil. Örneğin, bundan yaklaşık yüz yıl önce, birkaç hanelik bir mezrada yetişmesine ve doğru dürüst okul yüzü görmemesine karşın, kendi kendini yetiştirerek öğretmenlik mesleğini elde eden Abdullah Lütfü Efendi nin kim olduğunu kaç Ağınlı bilir? Kendi kendine öğrenmeye çalıştığı alın teri Fransızcasını geliştirmek için edinmek istediği bir kitap uğruna Ağın dan İstanbul a üç aylık yolu ayağına çeken o efsane insanın öğrenme hummasını anlamaya çalışan ve kişiliğini merak eden kaç kişi vardır? Karşılaştığı herkese: Aklın ekmeği kitaptır, okuyor musun kafadar? diye sorması, onun öğrenme aşkı kadar öğretme tutkusunu da göstermektedir. Devletten alacağı birkaç mecidiye (yirmi kuruşluk gümüş para) için yargıya başvurarak, alacağının birkaç katı masraf etmesinin anlamsızlığını soranlara yanıtı, şamar niteliğindeki hak hukuk dersidir: Ben kâr peşinde değil, hak peşindeyim, kafadar! Sözünü haktan gözünü budaktan sakınmayan, dürüstlük ve erdem anıtı bu insana takılan tahtasız lakabı, onun inandığı yolda tek başına yürüyen dürüst karakteriyle, nerdeyse hiç değişmeyen çıkarcı çoğunluk anlayışı arasındaki farkın en belirgin simgesidir. Ödün vermeyen dürüstlük simgesi, tam bir yurtsever kanun ve halk adamı olduğu gibi şaşmaz biçimde geleceği gören yenilikçi öğretmendir. Günümüzde bile çeşitli bahanelerle kız çocukları okuldan, kadınlar iş yaşamından el çektirilmeye çalışılırken, Tahtasız Hoca yüz yıl önce kızlarını okutmuş ve Cumhuriyet öncesi ilk bayan öğretmenlerinden olan kızı Seniha Hanım 1913 yılında Ağın da açılan Kız Okuluna (İnas Mektebi) öğretmen olarak atanmıştır. Ayrıca cümle yöntemiyle eğitimi başlatan Türkiye nin ilk öğretmenlerinden biri olarak Harf Devrimi nden yıllar önce Keban daki öğretmenliği sırasında Latin harflerini de öğretir ve bunu öğrenin, öbürü kaldırılacak! diyerek ileri görüşlülüğünü kanıtlamıştır. (Morhamamlı Ahmet Bektaş tan naklen, (1914) İ. Beydemir, yöresiyle Ağın, S. 249.) Bundan nerdeyse seksen, yüz yıl önce ölmüş olan Müderris Efendi, Bevvap Hoca, Tahtasız Hoca, İbik Dayı, Osman Ağa, Numan Amca gibi ve adını anamadığımız daha nicelerinin günümüzdekilerden daha özgün ve daha özgür düşüncelerini büyük bir hayranlıkla anıyorum. Onlar belki bizim sahip olduğumuz olanaklara, teknolojik araçlara sahip değillerdi ama bizden daha olgun ve daha düşünür oldukları kesin. Onların ancak anılarımızda yaşatabildiğimiz düşüncelerini bugün birçoğumuz ne yazık ki kafalarımıza sığdıramıyoruz. Kültür hayatımızın anıt isimlerinin başında kuşkusuz Ağın Medresesi nin kurucu Müderrisi Hüseyin Hüsnü Efendi gelir. Ağın kültürünün mayalandığı; dedelerimizin, babalarımızın okuduğu medrese ve sonra da bizim kuşağın okuduğu v

8 ilkokul binası şimdiki belediye binasının yerindeydi. Ne yazık ki yörenin köklü eğitim kurumunun simgesi olarak kalması gerekirken yerine belediye yerleştirilerek eğitim tarihinin izi belleklerden silinmiştir. Hiç olmazsa o kuruma ve kurucusu o aydın insanın adına yaraşan kültür merkezi olarak yaşatılabilirdi. Hattâ vakit geçmiş de sayılmaz. Böylece bugün bile bizimle çağdaş olan o yüce insanın ibret dolu düşünceleri yaşatılmış olurdu. Medrese kültürüyle yetişmiş bir din adamının genç Cumhuriyete kanat gerişine örnek olacak davranışını derin bir saygıyla anarak genç kuşaklara iletmek gerekir. Sözüm ona, Dîn i ihvanı (Allah ın Dini) kurtarma adına, iki yıllık lâik Cumhuriyet e karşı isyan bayrağını çeken (1925) şeriat özlemcisi Şeyh Sait yandaşlarını; Allah, Dinini kurtarmaktan aciz kaldı da, bir meczubu vekil mi tayin etmiş? diye azarlayarak isyana katılmalarına engel olmuş bir din adamıdır. Ama düşüncelerine bugün bile gereksinim duyabileceğimiz bir Cumhuriyet aydınıydı o. Okumuşun gâvuru cahilin peygamberinden iyidir diyen Bevvap Hoca ve Kutup Hoca gibi unutulmaya yüz tutmuş halk önderi aydın din adamlarının adlarını anmamak haksızlık olur. Adları anılması gerekenler yalnız aydın din adamları değil kuşkusuz. Numan Amca (Gençosman), Osman Ağa, İbik Dayı, İmam Dayı (Mehmet Baytaş) gibi ve adını anamadığımız daha nicelerinin, özgürce dile getirdikleri, bugün bile güncelliğini koruyan anlamlı ve özgün düşünceleri birer bilgelik örneği olarak birçoğumuzun belleğinde yer tutmuştur. Düşüncelerini ömür törpüsü karasabanıyla topraktan devşirdiği bilgelikten alan derviş meşrepli; inanç sahibi olduğu kadar da hoşgörülü, Osmanlı toprak adamı Kahvecigilin Osman Ağa gibi, İbik Dayı, Âşık Dayı ve adı bilinmeyen halk bilgelerinin keskin bir zekâ ürünü olan nükteleri güldürürken düşündüren Bektaşi ve Nasrettin Hoca fıkralarını aratmayacak güzelliktedir. Haksızlığın ya da hayal kırıklığının olduğu yerde espri kılığına bürünmüş eleştiri nefes alır. Samuel Johnson un dediği gibi mizah kötülüğü ve aptallığı engellemenin etkili bir yoludur. Ama alay ederek değil de takılarak yapar bu işlevini; kabalaşmadan. Siyasal anlamda da daha düzenli ve mutlu bir toplum yaratma amaçlıdır mizah. Yirmi beş yıl boyunca hapishanesi boş kalan Ağın da suç oranının yok denecek denli düşük oluşu yalnızca okuryazar oranının yüksekliğinden değil, yöreye özgü, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca bilgeliğinin harmanlandığı bir kültür yapısından kaynaklanır. Zafer GENÇAYDIN vi

9 ÖNSÖZ Doğu Anadolu nun ücra bir beldesi olan Ağın ın bin sekiz yüzlerin başlarından itibaren iptidai mektep sayısı ve bu okullarda okuyan öğrenci sayısı bakımından, nüfusu ile kıyaslandığında, çevresindeki kendisinden daha büyük yerleşim yerlerine göre aşikar bir üstünlük sağladığı görülür. Aynı durum Tazminattan sonra genellikle büyük yerleşim yerlerinde bulunan Medrese ve Rüşdiye nin Ağın da açılmış olması, Cumhuriyetin ilk yıllarında Elazığ daki öğretmen okulu öğrencilerinin büyük çoğunluğunun Ağınlı olması, Köy Enstitüleri açılınca aynı durumun oralarda da devam etmesi bir rastlantı mıdır yoksa Ağın da oluşmuş bir Kültür ya da geleneğin sonucu mudur sorusunu akla getiriyor. Bence, yıllar boyu oluşmuş bir gelenek ve kültürün sonucudur. O zaman, bu kültürün oluşmasına öncülük eden kimlerdir sorusuna cevap bulmamız gerekir. Ben bu sorunun cevabını bulmak amacıyla yola çıktım. Maalesef bin sekiz yüzlerin ilk yarısı için Molla Gakko ve onun çağdaşı olarak ifade edilen birkaç isim saptayabildik. Ancak bunlar kimdir, nasıl bir eğitim görmüşler ve nerelerde görev yapmışlardır sorusuna bir cevap bulamadık. Bin sekiz yüzlü yılların sonu ve bin dokuz yüzlerin başı için üç isim öne çıkıyor. Müderris Hüseyin Hüsnü, Abdullah Lütfi ve Çarıkkollu Ömer Lütfi. Şükürler olsun ki, bunlara ilişkin bilgiler bizim babamız konumunda olan kişiler tarafından özellikle Ağın Dergisi nin ilk sayılarında uzun uzun yazılmış. Bu yazılanları biraz kısaltarak ve derli toplu biçimde okuyucuya sunmak için bu kitapçığı hazırladık. Sadece Yurdal Demirel in yayına hazırladığı kitabı için derlediği bilgilerin bizimle paylaştığı bir kısmı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maltepe Askeri Lisesi Arşivi ve diğer bazı kaynaklardan bulduğumuz çok az bilgi ve belge ekledik. Büyük çoğunluk büyüklerimizin yazdığı yazılardan oluşuyor. Kendilerine minnet ve şükran borçluyuz. Bu kitapçığın hazırlanmasında Ağın Dergilerini tarayarak ilgili makaleleri sağlayan Sevgili Altan İlter e, kitabı için derlediği bilgileri bizimle paylaşan Yurdal Demirel e, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde saptadığımız belgelerin teminini sağlayan Sevgili Öner Kabasakal a, bu belgelerin Latin harflerine dönüştürülmesi işlemini yaptıran Can Arhun a, Maltepe Askeri Lisesi arşivlerinden Ömer Lütfi Yücel e ait fotoğraf ve belgeleri buldurtan Sevgili öğrencim Orgeneral Kamil Başoğlu na ve kitapçık taslağını okuyarak son haline gelmesinde büyük katkısı olan sevgili Gürhan Gündüz e teşekkür ederim. Ayrıca yazım işinde büyük emeği olan Pınar Özveren e ve baş editörüm sevgili Prof. Dr. Selim O. Selam a çok teşekkür ederim. C. Güner OMAY Mart 2015 vii

10

11 1. Giriş Ağın, bugün Keban Barajı Gölü kenarında iki bin nüfusa sahip küçük bir kasabadır. Tarihi boyunca hiç bir zaman önemli ticaret, tarım, maden ve sanayi merkezi olmamıştır. Ancak bin sekiz yüz lü yılların son çeyreğinde, bin dokuz yüzün başlarında bu kasaba, eğitim kurumları, öğretmen ve öğrenci sayısı bakımından çevresinde göze batan bir konumdadır. Nasıl olmasın, Osmanlı da genelde büyük yerleşim yerlerinde kurulan medreselerden biri Ağın da kurulmuştur. İlk Rüşdiye Mektebi nin İstanbul da 1838 yılında açıldığını ve 1848 e gelindiğinde sadece beş Rüşdiye mektebinin İstanbul da var olduğu göz önünde bulundurulursa, 1897 yılında Ağın nahiyesinde Rüşdiye Mektebinin açılmış olmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 1 Ağın ın bu denli önemli eğitim kurumlarına ve nüfusu ile kıyaslandığında, önemli sayıda öğrenci sayısına erişmesini kimler nasıl sağlamıştır sorusunun cevabını aramak ve bir bakıma Ağın da eğitimin kökenlerine inmek, bunların sağlanmasında öncülük edenleri tekrar hatırlayıp rahmet ve şükranla anmak için bu kitapçık hazırlanmıştır. Biz Türkler özellikle yazmayı pek sevmeyiz. Ancak belki de Ağın daki eğitim geleneğinin sonucu olarak büyüklerimiz, özellikle Ağın Dergisi nin ilk sayılarında söz konusu öncülerin özgeçmişleri ile ilgili yazılar yazmışlardır. Maalesef bütün gayretimize rağmen, o yazılardaki bilgilerden fazla bilgi bulamadık. Sadece Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) ve bazı diğer kaynaklardan bulduğumuz bilgileri dergideki bilgilere ekleyerek bu kitapçığı hazırladık. 2. Yönetsel Gelişim Komşu kasabalar, Arapgir, Eğin, Keban sancak düzeyine kadar çıkmalarına rağmen, Ağın hiçbir zaman o düzeye çıkmamıştır. O düzeye çıkmak şöyle dursun, 19. Yüzyılın ortalarına kadar, bağlantı yönünden Eğin, Arapgir ve Keban sancakları arasında gidip gelmiştir yılında Maden i Hümayun a (Keban a) bağlı Eğin kazasının bir köyü iken, 1846 yılında Harput Eyaletine bağlı Eğin Sancağının bir köyü haline gelmiştir. Bu statüsünü 1876 tarihinde Mamuratül Aziz Mutasarrıflığı nın kurulmasına kadar korumuştur. 2 Bu tarihten sonra Eğin kazasının bir köyü, 1894 yılında Nahiyesi 3 olarak Harput Sancağına bağlılığı devam etmiştir. 1 Hasan Ali Yücel; Türkiye de Orta Öğretim, T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi Ahmet Aksun, XIX yüzyılda Eğin, tarihli Mamaratül Aziz Salnamesi 1

12 Yararlandığımız kaynakların böyle demesine rağmen, Devlet Arşivlerinde bulduğumuz birkaç kaynakta değişik bilgiler vardır tarihli belgede Ahalinin talebi üzerine Arapkir den ayrılarak kaza haline getirilip kendisine on üç köy bağlanan Ağın kazasının tekrar Arapkir e bağlanması hususunda baskı yapanların tespit olunup haklarında lazım gelen muamelenin icrası tarihli belgede Arapkir kazasından ayrılarak yeniden teşkil olunan Ağın Kazası Müdürlüğüne ilave edilen bazı kariye yine Arapgir e nakli tarihli belgede ise Ağın Kazasının Arapgir den ayrılarak müstakil müdürlükle idaresi 6 ifade ediliyor. Bu bilgilerin ışığında, acaba Ağın 1866 yılında kaza mı yapılmıştır sorusu akla geliyor. Yine arşivdeki Ek 1 olarak sunulan belgeden, Ağın da 1887 tarihinde belediye kurulduğunu öğreniyoruz. 7 Osmanlı nın yüzyıllar boyu tek ana eğitim kurumu olan medrese ile Tanzimattan sonra açılan orta dereceli öğretim kurumu Rüşdiyeler genellikle önemli yerleşim yerlerinde açılmışlardır. Bin dokuz yüzün başında her iki kurum da Ağın da açılmıştır. Hem de kendi binalarında. Bence bunların küçücük Anadolu kasabasında açılmasını sağlayanlar, eğitimin öncüleri olan atalarımızdır. Söz konusu iki kurum Cumhuriyet döneminde kapanınca, ortaokul Cumhuriyetin ilanından otuz yıl sonra 1953 yılında, Lise ise 1975 yılında açılmıştır. Bugün çevremizdeki ilçelerin hemen hepsinde Yüksekokul olmasına rağmen, Ağın da yoktur. Durum böyle olunca, acaba bizler atalarımızın açtığı yoldan yürümek için yeterince gayret gösteremedik mi sorusu akla geliyor. 3. Okullar Osmanlılarda öğretim kurumu olarak asırlarca devam eden sadece medreseler vardır. Teknik ihtiyaçlar nedeniyle 19. yüzyılda Mühendishane (1795 yılında), Tıbbiye (1825 yılında), Harbiye (1834 yılında) yüksekokulları açılmıştır. Ancak bu yüksekokullara öğrenci yetiştiren orta dereceli okullar Tazminatın ilanından sonra açılmaya başlamıştır. İlk Rüşdiye Mektebi Sultan Ahmet Camii içinde Mektebi Maarifi Adli adıyla 1840 yılında açılmıştır yılında Sıbyan ve Rüşdiye Mekteplerine öğretmen yetiştirmek amacıyla Darülmuallimin açılmıştır. 8 4 BOA, MVL., 748/31, ( ) 5 BOA, MVL., 722/107, ( ) 6 BOA, MVL., 724/03, ( ) 7 BOA, DHMKT., 1416/113, ( ) 8 Hasan Ali Yücel; age 2

13 3.1. Ağın Erkek İbtidai Mektepleri Yurdal Demirel in kaleminden 9 İncelediğimiz dönemde bazen Arapgir Kazasına, bazen de Eğin (Kemaliye) Kazasına bağlı bir nahiye konumunda olan Ağın ve çevresi Elazığ ın diğer ilçelerine göre daha çok mektebin kurulduğu bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağın da ibtidai mektebi XIX.Yüzyılın sonlarında açılmasına rağmen kısa bir süre sonra nahiye merkezinin her mahallesinde ve köylerinin büyük bir bölümünde ibtidai mektepleri açılmıştır (1896) tarihli vilayet salnamesine göre Ağın da toplam on üç ibtidai mektebinin açılmış olduğunu görmekteyiz Salnamesi ne Göre Ağın daki İbtidai Mektepleri Sıra İbtidai Mektebinin Adı Adresi Talebe sayısı 1 Ağın Uzungil Mah. İbtidai Mektebi Karye Derununda 17 2 Tatarağası Mah. İbtidai Mektebi Karye Derununda 32 3 Hacı Yusuf Mah. İbtidai Mektebi Karye Derununda 27 4 Vahşin İbtidai Mektebi Karye Derununda 31 5 Hozahpur İbtidai Mektebi Karye Derununda 13 6 Andiri İbtidai Mektebi Karye Derununda 12 7 Pul İbtidai Mektebi Karye Derununda 24 8 Haskeni İbtidai Mektebi Karye Derununda 9 9 Saraycık İbtidai Mektebi Karye Derununda Zabulbar İbtidai Mektebi Karye Derununda Şıhlar İbtidai Mektebi Karye Derununda Monayik İbtidai Mektebi Karye Derununda Ağdunud İbtidai Mektebi Karye Derununda 5 9 Yurdal Demirel, Basım aşamasındaki kitabı 3

14 Ayrıca Salnâmede o dönemlerde Ağın da üç Ermeni mektebinin olduğu kayıtlıdır. Ağın merkez, Vahşen ve Güşna köylerinde açılan bu mektepler karışık eğitim verilen ve yirmi civarında talebenin öğrenim gördükleri küçük mekteplerdir. SIRA MEKTEBİN BULUNDUĞU YER Ağın ve Çevresindeki Ermeni Mektepleri ERKEK ÖĞRENCİ KIZ ÖĞRENCİ TOPLAM 1 Ağın Ermeni Mektebi İbtidaisi Ağın Vahşen Köyü Ermeni Mektebi İbtidaisi Ağın Güşna Köyü Ermeni Mektebi İbtidaisi Diğer taraftan aynı salnameye göre Ağın Nahiyesine bağlı Venk karyesinde bir Rum mektebi olduğunun öğreniyoruz. Mektebin açılış tarihi ve fiziki özellikleri hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır. Salnamede Venk Karyesi Rum Mektebi İbtidaisi nde altı erkek ve on yedi kız talebenin öğrenim gördüğü bilgisi vardır Medrese Medreseler, Osmanlı döneminde orta ve yükseköğretim veren başlıca kurumlardır. Osmanlı döneminde kurulan ilk medrese Orhan Gazi tarafından kurulan İznik Orhaniyesi olarak bilinen medresedir. Zaman içinde ülkenin önemli merkezlerine yayılmıştır. 1317, 1318, 1319 ve 1321 tarihli Maarif Nezareti Salnamelerine göre Elazığ da on yedi medrese vardır. Bunların on beşi Harput da biri Keban da biri de kurucusunun adıyla anılan Ağın daki Hacı Ali Paşa medresesidir (1910) sayılı salnameye göre ise Elazığ da beş kütüphane vardır. Bunlardan üçü Harput ta biri Keban da sonuncusu ise medresenin kurucusunun adıyla anılan Ağın daki Hacı Ali Paşa Kütüphanesidir. Kurulduğu yıl olarak 1890 yılı verilmektedir kitap sayısı ise 185 tir. 10 Medresenin kuruluş öyküsünü Cevat Onay ın ağzından dinleyelim. 11 O devirde İstanbul da bulunan hemşehrilerimizden rivayet edildiği üzere, Hüseyin Hüsnü Efendi Ayasofya Camiinde derslerine devam ederken dinleyicileri arasında devrin seçkin, resmi nüfuz sahibi kimseler de bulunur. 10 Elazığ Eğitim Tarihi, Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları No:2, Cevat Onay, Ağın Müderrisi Hüseyin Hüsnü Efendi Ağın Dergisi Sayı:4,

15 Bir gün bir saray arabası Müderris Hüseyin Hüsnü Efendi yi alıp götürür. O zamanlarda bu gidişlerin birçok felaketlere yol açtığını bilen hemşehriler telaşa düşerler, üzülürler, korkarlar. Nihayet, bir iki gün sonra Hocamızı tekrar kürsüsünde görünce sevinirler, etrafını alırlar, sorarlar. Meğer Saray erkânı tarafından Hüseyin Hüsnü Efendi nin saray içinde, saray mensuplarına da birkaç vaaz vermesi istenmiş, bu istek yerine getirilmiş. İşte bu tanışma sonucunda saray mensuplarından (Kurenâ yi hazreti şehriyariden) yani Padişahın yakınlarının ileri gelenlerinden Haci Ali Paşa ne dilerse yerine getirileceğini Müderris Efendiye bildiriyor ve ne istediğini soruyor. Bu durum Hocamıza o kadar müsait imkân ve fırsat vermiş oluyor ki, Müderris Efendi bu fırsatları kullanmak isteseydi o zaman Babımeşihat diye adlandırılan Şeyhülislamlık dairesinde önemli bir mevkiye kayırılabilecek, bu yoldan Şeyhülislamlığa kadar yükselme imkanlarını elde edecekti. Halbuki, O bütün bunları bir tarafa iterek: Müsaade buyurulursa babama sorayım, ben onun emrinden çıkamam, ondan alacağım habere göre hareket etmek zorundayım, diyor. Babası Büyük Hoca ya bir mektup yazarak olanları anlatıyor, emrini bekliyor. Babasından aldığı cevap şu: (Oğlum, Şeyhülislam olsan gözümde yok. Memleketine dön, burada hizmetini yap). Bu mektubu alınca Haci Ali Paşa ya gidiyor, babasının dileklerini söylüyor. Bana bir iyilik yapacaksanız, babamın arzusuna uyacak mahiyette olmasını istirham eylerim, diyor. İyi ama diyorlar, onu nasıl yapalım. O da Ağın da bir medrese yaptırırsanız ben de vücudumu vakfetmek suretiyle hizmet ederim diyor. Haci Ali Paşa hemen, bu arzuyu yerine getirmek üzere yeteri kadar parayı veriyor. Verilen para ile, Müderris Efendi nezaretinde bir medrese, medresenin daimi masraflarını karşılamak üzere de vakıf olarak bir han, birkaç dükkan yaptırılıyor. Medreselerin lağvedilmesi üzerine, bina Milli Eğitime intikal ederek ilkokul olmuş, han ve dükkânlar ise, Büyük Camiin dere tarafındaki yerler kahve ve dükkânlar olmuştur. Ağın İlkokul binasını (Medrese) Memduh Soylu'nun ağızından dinleleyim; Yanılmıyorsam 1933 yılıydı. O yıllardaki evimiz, Ağın Tatarağası Mahallesi nde rahmetli Cevat Onay ın şimdi yerinde yeller esen evinin bitişiğindeydi. Daha sonraları Ağın Ortaokulu ve Ağın Askerlik Şubesi olarak da kullanılan yeni evimiz ise inşaat halindeydi. 5

16 Medrese Binası (Eski İlkokul Binası) Okul çağım gelmişti. Mahalle arkadaşlarım, akrabalarımın çocuklarının hemen hemen hepsi okula başlamışlardı. O yıllarda ülkenin ve bu paralelde de Ağın ın ekonomik durumu pek iç açıcı değildi.. geçim sorunu olmayan aile neredeyse yok gibiydi. Mahallemizin yaşıt ve bizden büyük çocuklarıyla beraber, ben de okulun yolunu tuttum, 1933 ün bir sabahında. Öğretmenimiz Sami Ünal dı. Aklımda kalan diğer öğretmenler ise; Reşat Ergönül, Elbistanlı Hüseyin Bey ve eşi Fatma Hanım dı Ağın ın yanı sıra köylerden gelen öğrenciler de oldukça fazla olduğundan, okulumuzun mevcudu çok kalabalıktı. Okulumuz; o zamanlardaki adı Lollar, şimdi ise Müderris Hüseyin Efendi olan mahalledeydi ve iki katlıydı. Yapılış itibariyle dış duvarları taştan, iç bölmeleri ise kerpiçtendi. Koridor oldukça genişçeydi. Sağda birinci sınıf, girişin biraz ilerisinde ikinci sınıf, solda da üçüncü sınıf vardı. Sınıf kapılarının üzerinde Romen rakamı ile sınıf numaraları yazılıydı. Okulun ikinci katına çıkarken, bu bölmede bir sahanlık vardı. Ve burada, duvarda kapalı zarfa benzer bir kutu asılı dururdu. Kutunun üzerinde de, Aradığını bul, bulduğunu koy. yazılıydı. Ağın İlkokulu ndaki bu güzel uygulamanın Ağın insanının dürüst olmasında bir parça payı var mı acaba? sorusunu bugün bile kendi kendime sormadan edemem. Yukarı katta ise dördüncü ve beşinci sınıflar, müsamere salonu, öğretmenler odası ile başöğretmen odası sıralanmıştı. Başöğretmen odasının kapısının nedense bir resmiyeti vardı. Müsamere salonunun tam karşısında, pencerelerin üstünde kocaman bir resim asılıydı. ATATÜRK Kocatepe ye çıkarken Orada öylece dururdu. Arıstaktaki döşemeler inceli kalınlı Loğ ağacının loğu çekmesine bağlı olacak ki, döşemelerin arasından topraklar dökülürdü. 6

17 Başöğretmenin odasına bir basamakla girilirdi. Bu basamağın üzerinde her nedense bir hasır seriliydi. Bu hasırın bir özelliği, bir güzelliği vardı. Bu hasır, Kemaliye kazasındaki Cumhuriyet İlkokulu başöğretmeninden, Ağın İlkokulu başöğretmenine armağan olarak yayvan bir çuval içinde gönderilmişti. Üzerindeki mavi boncuk ona işaretti. Okulumuzun bahçesinin etrafı ağaç parmaklıklarla çevriliydi. O tarihlerde okulumuz, perşembe günü öğleden sonra başlayarak cumartesi gününe kadar tatil olurdu. Yine o zamanlar İstiklal Marşı yoktu. Onun yerine; aklımda kaldığı kadarıyla, Yüksek semalarda onun aksi var, Selamlarız al bayraklı hilali, Onun şanlı şerefi var namı var, Selamlarız al bayraklı hilali. marşı söylenirdi. Bu marş söylenirken Lollar daki Çarıkkolluların örtmede kadınlar ayağa kalkar, örtülerini düzeltir, saygı duruşuna geçerlerdi. Aradan çok uzun yıllar geçti yılında Müderris Hüseyin Hüsnü Efendi tarafından Ağın Medresesi olarak yaptırılan ve daha sonra da Ağın İlkokulu olarak hizmet veren bu bina, 1966 yılında yıktırıldı. Müderris Hüseyin Hüsnü Efendi nin oğlu Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden A. Şeref Hocaoğlu tarafından, Hayırseverler Derneği adına bu binanın yerine El Sanatları Eğitim Merkezi adında modern bir kültür merkezi binası inşa edildi. Ağın İlkokulu da günümüzdeki yeni binasına taşındı. Bir dönem, yöre insanını değişik alanlarda eğitip/öğreterek, Ağın ın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısını canlandırmayı amaçlayan projelere imza atılan bu binamızda, şimdilerde ise Ağın Belediyesi hizmet sunmaktadır Rüşdiye Ağın Rüşdiyesi ile ilgili bilgileri Yurdal Demirel in ağzından dinleyelim: Ağın da bir rüşdiye mektebinin yapılmasına ilişkin karşılaştığımız tek belge 1895 tarihlidir. Bu belgede Eğin Kazasına bağlı olan Ağın nahiyesinde halk tarafından bir rüşdiye mektebinin yapılmadan önce, Ağın nahiyesinin kaç haneli olup ne kadar ibtidâisi ve talebesi olduğunun ve yapılacak olan rüşdiye binasının fiziki büyüklüğü konusunda bilgi istenmektedir. 13 Ağın Rüşdiye Mektebi bu tarihten iki yıl sonra yani 1897 yılında halkın yardımıyla yapılmış ve Merzifonlu Mustafa Efendi mektebe başmuallim 12 Memduh Soylu, Ağın daki İlkokul Yıllarım Ağın Dergisi, Eylül Ekim BOA., MF. MKT., 209/31, 07/Z/1311 (11 Haziran 1894). 7

18 olarak tayin edilmiştir. 14 Rüşdiye binası hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır. (Rüştiye binasının, soruşturmalarımız sonucunda Basağagilin Makbule Koçer in oturmakta olduğu bina olduğunu öğrendik.) Rüşdiyenin eğitim öğretim verdiği dönemde sadece üç muallimin görev yaptığı tespit edilmiştir. Bunlardan ilk başmuallim olan Mustafa Efendi nin, mektebin kuruluşundan itibaren beş yıl boyunca görev yaptığını kayıtlardan anlamaktayız. Mustafa Efendi, Merzifonlu olup, Ağın Rüşdiyesi ne Çermik Rüşdiyesi nden gelmiştir 15. Mustafa Efendi nin muallimliği sırasında bazı uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve şiddete başvurduğu anlaşılmaktadır 16. Buna ek olarak görevini bazen devamsızlık göstererek aksattığı da kayıtlarda yer almaktadır. Bu konuda merkez tarafından uyarıldığı görülmektedir. Ancak bu durumda bir düzelme görülmemiş ve nihayet Pertek Rüşdiye Mektebi ne tayin edilmiştir 17. Mustafa Efendi yi müteakiben başmuallimlik görevine Ağınlı bir muallim olan Abdullah Lütfü Efendi tayin olmuştur. Abdullah Lütfü Efendi de kayıtlardan anlaşıldığına göre, mektepte dokuz yıla yakın bir süre çalışarak en uzun süreli görev yapan muallim olmuştur. Gerek Mustafa Efendi gerekse Abdullah Lütfi Efendi mektepte görev yaptıkları süre içerisinde başmuallimlik görevlerinin yanı sıra rika/hat muallimliği görevini de yürütmüşlerdir. Mektepte görevde bulunan üçüncü kişi de yine bir Ağınlı muallim olan Molla Gakko nun oğlu Yusuf Razi Efendi dir. Yusuf Razi Efendi nin Ağın Rüşdiyesinde 1910 yılında görev yaptığı tespit edilmiş olup, bu görevden ne zaman ayrıldığı hakkında ise kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mektebin muallimlerinden Abdullah Lütfü Efendi, ders dışında da yöredeki gençlerin okuması için önemli çalışmalarda bulunmuş bir eğitimcidir. Ayrıca çeşitli kitap çalışmalarında da bulunmuştur. Yazdığı Elifba Risalesi nin basılmasına önce izin verilmemiş 18 fakat daha sonra bu çalışmanın basılmasında bir sakınca görülmemiştir BOA., MF. MKT., 28554, 09/R/1313 (29 Eylül 1895). 15 BOA., MF. MKT., 329/45, 29/S/1314 (9 Ağustos 1896). 16 BOA., MF. MKT., 357/20, 27/Z/1314 (29 Mayıs 1897); BOA., MF. MKT., 474/20, 19/C/1317 (25 Ekim 1899). 17 BOA., MF. MKT., 474/20, 19/C/1317 (25 Ekim 1899). 18 BOA., MF. MKT., 773/75, 22/M/1322 (8 Nisan 1904). 19 BOA., MF. MKT., 1086/69, 20/Za/1326 (14 Aralık 1908). 8

19 Ağın Rüşdiye Mektebi, talebe sayısı bakımından Harput Rüşdiye Mektebi nden sonra Elazığ daki en çok talebe potansiyeline sahip üçüncü mektep olarak dikkati çekmektedir. Mektebin talebe sayısı genel olarak kırk beş civarında bir ortalamaya sahiptir. Ki bu ortalama incelediğimiz dönemde bir nahiye merkezi için oldukça yüksek bir rakamdır. Kayıtlara göre mektebin talebesinin en çok olduğu dönem 1901 yılıdır. Bu yıl da altmış yedi talebe bulunmaktadır. Yine kayıtlara göre mektebin talebesinin en az olduğu dönem 1909 yılıdır. Bu yıl da otuz iki talebe bulunmaktadır. Bu rakamlar o dönemlerde bir nahiye merkezi için oldukça yüksek rakamlardır. Ağın Rüşdiyesi Personeli ve Talebe Sayıları SENE BAŞ MUALLİM İKİNCİ MUALLİM RİKA/HAT MUALLİMİ MUBASSIR TALEBE ADEDİ Mustafa Ef Mustafa Ef Mustafa Ef. Mustafa Ef Mustafa Ef. Mustafa Ef Mustafa Ef. / Abdullah Ef. Mustafa Ef Abdullah Ef. Abdullah Ef Abdullah Ef. Abdullah Ef Abdullah Ef. Abdullah Ef Abdullah Ef Abdullah Ef Abdullah Ef. / Yusuf Razi Ef. 20 BOA., MF. MKT., 285/54, 09/R/1313 (29 Eylül 1895). 21 BOA., MF. MKT., 324/73, 29/M/1314 (10 Temmuz 1896); BOA., MF. MKT., 329/45, 29/S/1314 (9 Ağustos 1896); BOA., MF. MKT., 357/20, 27/Z/1314 (29 Mayıs 1897). 22 BOA., MF. MKT., 381/46, 15/Ş/1315 (9 Ocak 1898). 23 BOA., MF. MKT., 405/46, 21/S/1316 (11 Temmuz 1898); SM, 1316, s BOA., MF. MKT., 454/12, 17/S/1317 (27 Haziran 1899); BOA., MF. MKT., 474/20, 19/C/1317 (25 Ekim 1899); SM, 1317, s SM, 1318, s SM, 1319, s BOA., MF. MKT., 732/13, 07/C/1317 (13 Ekim 1899); SNMU, 1321, s BOA., MF. MKT., 773/75, 22/M/1322 (8 Nisan 1904). 29 SMV, 1325, s BOA., MF. MKT., 1076/89, 07/N/1326 (3 Ekim 1908); BOA., MF. MKT., 1086/69, 20/Za/1326 (14 Aralık 1908). 9

20 4. Eğitimin Öncüleri Cevat Onay ın kaleminden 31 : Ağın da XIX. yüzyılın sonlarında bir medrese (ilkokulun üstünde din öğretimi yapan bir öğretim kurulu), Bir Rüştiye (Ortaokul karşılığı), iki de mahalle mektebi denen ilkokul vardı. Bu okulların hemen hepsi Ağın lı aydınların himmet ve gayretleri ile meydana gelmişti. Bunlardan ilkokullar, önceleri mahalle mektebi karakterinde, ücreti halk tarafından ödenerek Ağınlı Hocalar (Öğretmenler) tarafından yönetilirdi. Rüştiye ise İlkokulların üstün başarısını gören kültür sever bir Valinin gösterdiği ilgi üzerine açılmıştır. Bu sonucun kazanılmasında Ağın aydınlarının uyanık bir davranışla halk üzerinde bıraktıkları yapıcı etkilerin çok büyük rolü vardır. Bu aydınların öncülerinden Ağın da Büyük Hoca unvanı ile anılan ve Müderris Hüseyin Hüsnü Efendinin babası Hüseyin Efendiyi, Ağın Medresesinin kurucu Müderris Hüseyin Hüsnü Efendi yi, Öğretmen Abdullah Lütfü Efendi yi takdir ve şükranlarımızla anmak en başta gelen vicdan ve memleket borcumuzdur. Ancak bu öncülere eleman yetiştirmek suretiyle değerli hizmetleri dokunan ve fakat bu gün unutulmak üzere olunan değerlerimizin adları üzerindeki bu kalın unutkanlık tozlarını silkerek açığa çıkarmak da aynı borcun tamamlayıcısı sayarım. İlköğretime küçük bir geçim ücreti karşılığı hizmetleri dokunanlardan hemen bütün ömrünü bu hizmete vermiş olan (Molla Gakko) lakabiyle Ağın da ve Arapkir de yıllar boyu binlerce öğrenci yetiştiren Mehmet Efendi, O nu izleyen Tatarağasıgillerden Ali Efendi, Mehmet Efendi nin oğlu Yusuf Razi Efendi ki, son yıllarını Ağın Rüştiyesi Muallimliği ve İdareciliği ile geçirmiştir. Ekrekli Hoca Mustafa Efendi, tarih sırası ile Kabzimal Hoca Mehmet Efendi nin oğlu Rüştü (Özer) Efendi, Ceritgillerden İbrahim Efendiler Ağın ın ilköğretim seferberliğinde çok emekdar, fedakâr ve vefakâr yöneticileridirler. Bunların en yaşlısı ve öğretmeni olan (Molla Gakko) Mehmet efendi daha XIX.yüzyıl sonlarında kızları okutma öncülüğü ile anılmaya değer. Çünkü O, 1866 doğumlu kızı Fatma ya 6 7 yaşlarında iken okuma yazmayı öğretmiş, daha da ileri giderek (Tuhfei Vehbi) adlı kitapla Farsçaya başlangıç, (Sebhai sıbyan) adlı kitapla da Arapçaya başlangıç derslerini bile okutmuştu. O nun bu ileri davranışı en kabiliyetli öğrencisi yukarda Öncüler arasında saydığımız Abdullah Lütfü Efendi yi etkilemiş. O da kızlarını okutmuş, bu örnek kendi zamanlarında sınırlı da olsa bir bölgeye yayılmıştı. Bu kızları okutma gayreti duraklamadan, aralıksız devam ettirilmiş, ilk zamanlar iki erkek ilkokuluna sonraları açılan kız okulları da katılmışlardır. Bu kutsal kervana katılan Bayan Öğretmenler: Öğretmen 31 Cevat Onay, Ağın Dergisi, Sayı2,

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI Bodrum Çarşı Esnafı Erdoğan Başeğmez, Esnaf Odası Seçimlerinde Başkan adaylığını açıkladı. Bodrum Esnaf Odası önünde bir açıklama yapan Erdoğan Başeğmez

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe 20 Derste Eski Türkçe Sunuş: Yaklaşık iki yıldır Osmanlı madeni paraları toplamaktayım. Paraların üzerindeki eski türkçeyi okumak için bir kaç kitap inceledim, olmadı. Bu konudaki kurslara katılmaya da

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Başkan Gürün den Yaşlılar Haftası nda Anlamlı Ziyaret

Başkan Gürün den Yaşlılar Haftası nda Anlamlı Ziyaret Başkan Gürün den Yaşlılar Haftası nda Anlamlı Ziyaret Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yaşlılar Haftası nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile birlikte ilçelerde vatandaşları

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN "Biz apartmanlara yabancıyız. Bir ailenin hayatında ev ocak en esaslı bir unsurdur. Bir odanın kapısını açtığım zaman, burada babam doğmuştu, bir sofaya çıktığım zaman, burada halam gelin olmuştu, bahçeye

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

ilk yar desteklerinizle daha fazla güzel çocuğumuza ulaşıyor, çok teşekkür ediyor, selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...

ilk yar desteklerinizle daha fazla güzel çocuğumuza ulaşıyor, çok teşekkür ediyor, selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz... Bu akşam kişisel bir sorgulama geliyor "neredeyim, ne yapıyorum?" sevgili Seda'dan... Bir türkü ile başlıyor... (türküyü dinleyerek okumalısınız) Türkü taaa Ardahan'dan çınlayıp uzaya yayılmış; sevgili

Detaylı

BÖLÜM I: OKUL YÖNETİMİ VE SORUN ÇÖZME İLE İLGİLİ LİTERATÜR...1

BÖLÜM I: OKUL YÖNETİMİ VE SORUN ÇÖZME İLE İLGİLİ LİTERATÜR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: OKUL YÖNETİMİ VE SORUN ÇÖZME İLE İLGİLİ LİTERATÜR...1 Bölüm II: OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM GÖREVİNİ SÜRDÜRÜRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖYKÜLERİ...13 A. OKUL MÜDÜRLERİNİN

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon DESTANLAR VE MASALLAR Masal Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Yayın Yönetmeni: Samiye

Detaylı

Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni

Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni Bu akşam gönüllümüz sevgili Medine Hakkâri de YIBO da gönderdiğiniz kitapları almış telefonla selam ve sevgilerini yolladı tüm ILKYAR gönüllülerine ve bağışçılarına...

Detaylı

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu.

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erol Altınsapan, Sivrihisar ilçesinde

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ LÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam GİRİŞ Madde 1-Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret eden Devlet Başkanı ve Devlet Büyüklerine; Ofise katkıda bulunan yerli ve

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 1) Açılış. 2) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2011 2012 Öğretim Yılı faaliyetleri ile

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 11-A SINIFI MF GRUBU DİL VE ANLATIM DERSİ I

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 11-A SINIFI MF GRUBU DİL VE ANLATIM DERSİ I ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 11-A SINIFI MF GRUBU DİL VE ANLATIM DERSİ I. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı: Numarası:

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin elindeki Posta Gazetesi ne takıldı gözüm.görevli hanımın gözü

Detaylı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı 30 Kasım 2008 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Beypazarı Köyleri fotoğraf

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Türkiye 2011 Uluslararası Buluşma/ Türkiye 21 Ekim 30 Ekim Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Alman Türk Buluşması Bizi bekleyen gezi nedeniyle hepimiz heyecanlıydık. Uçuş öncesi, bekleme

Detaylı

Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı TARİHTEN BİR KESİT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007, 60(4) Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Galip Urak ın Özgeçmişi ve Göğüs Cerrahisi AD nın Tarihçesi 1946-2006

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

TELĐN ĐN GURURU; SUÇATI ĐLKÖĞRETĐM!

TELĐN ĐN GURURU; SUÇATI ĐLKÖĞRETĐM! TELĐN ĐN GURURU; SUÇATI ĐLKÖĞRETĐM! Eskinin Suçatı Orta Okulu, bu günün Suçatı Đlköğretim Okulundaki değişime inanamadım. Çatı yenilenmiş pencerelerin tamamı değişilip duvarlar boyanmış bahçe parke taş

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Onur BİÇER Yüksekokulumuza 2006 yılında görevime başlamış olup 2008 yılında kazanmış olduğum muhasebe ve vergi uygulamaları (İÖ) Programını okuyup 2010 yılında

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

28 / 08 / 2015. Sevgili Arkadaşlar,

28 / 08 / 2015. Sevgili Arkadaşlar, 28 / 08 / 2015 K A M P R A P O R U Sevgili Arkadaşlar, Bu raporu, kamp sırasında ve sonunda ayrıntılı olarak doldurup en kısa sürede GENÇTUR a getiriniz. Raporda gözünüze çarpan eksiklikleri ve kamp raporunda

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

ADANA İL MÜFTÜLERİ (1924 2009) GÖREVDEN AYRILDIĞI TARİH Mehmet Hüsnü EREN Adana, 1870 Medrese 1923-1130 01.06.1920 28.03.1952

ADANA İL MÜFTÜLERİ (1924 2009) GÖREVDEN AYRILDIĞI TARİH Mehmet Hüsnü EREN Adana, 1870 Medrese 1923-1130 01.06.1920 28.03.1952 ADI SOYADI DOĞUM YERİ VE TARİHİ ADANA İL MÜFTÜLERİ (1924 2009) ÖĞRENİMİ SİCİL NO GÖREVE BAŞLADIĞI TARİH GÖREVDEN AYRILDIĞI TARİH Mehmet Hüsnü EREN Adana, 1870 Medrese 1923-1130 01.06.1920 28.03.1952 Abdullah

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

MICROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU PAZAR - RİZE

MICROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU PAZAR - RİZE KASTAMANİA PROJE NO : 25 PROJE LİDERİ Mehmet ÖZKAN DESTEK ÖĞRETMENLER Ömer Faruk KOR Türker ASLAN Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu KASTAMONU MICROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU

Detaylı

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü On5yirmi5.com Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü İki kol ve iki bacak nakli yaptığı Sevket Çavdır hayatını kaybedince suçlanan Doç. Dr. Nasır, o günü anlattı. Yayın Tarihi : 29 Mart 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı