Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder."

Transkript

1 Hakk a Yürüme Erkânı Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Đnanç Kurulu

2 Resminin açıklaması: Bu resim madeni pullarla işlenmiş kutsal bir deve resmidir. Burada iki Hz. Ali vardır. Deveyi çekende, tabutun içindeki de Hz. Ali dir. Bu resimde önde görülen Hz. Ali ayaklı bir mezar taşına benzer, üzerinde çifte Ali yazıları, altında da çifte çizgi ile doldurulmuş peygamberin bir sözü bulunur: Ben ilmin medinesiyim, Ali de onun kapısıdır Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Đnanç Kurulu Adres: Stolberger Str Köln Tel.: 0049/(0)221/ Fax: 0049/(0)221/

3 ÖNSÖZ GENEL BĐLGĐLER HASTA VE HASTALARI ZĐYARET HAKK A YÜRÜME / RUHUN TESLĐM EDĐLMESĐ Su Vermek Vedalaşmak / Helâllaşmak BĐR CAN HAKK A YÜRÜDÜĞÜNDE YAPILACAK ĐLK ĐŞLEMLER HAKK A YÜRÜDÜKTEN SONRA YAPILACAK ĐŞLER Hakk a yürümenin duyurulması Hakk a yürüyen canın yıkamaya götürülmesi Hakk a yürüyen canın bedeninin yıkanması Hakk a yürüyen canın bedeninin kefenlenmesi HELÂLLIK ALINMASI HAKK A YÜRÜME ERKÂNININ YAPILMASI HAKK A YÜRÜYEN CANA MEZARDA VERĐLECEK DUA ÇOCUKLAR ĐÇĐN YIKANMADAN ÖNCE VERĐLECEK DUA ÇOCUKLAR ĐÇĐN MEZARDA VERĐLECEK DUA ÇOCUKLARIN DEFNĐNDEN SONRA OKUNACAK DUA BAŞ SAĞLIĞI DĐLEMEK (TAZĐYE) DARDAN ĐNDĐRME DÂR'DAN ĐNDĐRME ERKÂNI / KIRK ERKÂNI KIRK ERKÂNINDA OKUNACAK GÜLBENK SOFRA GÜLBENGĐ

4 Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi Hele bana şöyle geldi bir göz açıp yummuş gibi Đş bu söze Hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi Miskin adem oğlanını benzetmişler ekinciğe Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi Bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise Yarın anda karşı gele Hak şarabın içmiş gibi Bir miskin gördün ise, bir eskice verdin ise Yarın anda karşı gele hülle donun biçmiş gibi Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler Meğer Hızır Đlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi Yunus Emre 4

5 ÖNSÖZ AABF Đnanç Kurulu, kendisine bağlı Alevi Kurumları nın güncel ivedi gereksinimlerinin çözümünü çalışmalarının başına koymuştur; Hakk a yürüyen bir canın bekletilmeden sırlanması tüm işlerin önünde gelir. Zamanını kendinizin ayarlayamayacağı bir durumdur Hakk a yürümek. Yüzyıllardır kendi kökeninden uzaklaştırılmaya çalışılan Alevilik, kendini yeniden üretemediği ve zenginleştiremediği gibi, bu mirasın tamamını da elde tutamamıştır. Zaman içersinde kendi değerlerinden hep kaybederek günümüze gelen Alevi inancında en çok tahribat cenaze konusunda ortaya çıkmıştır. 17. yüzyılda başlayan sistemli ve sürekli kontrol Alevileri kendi gelenekleri ve inançları dışında bir cenaze törenine zorlamıştır. Dağa taşa, kurda kuşa, börtü böceğe kendine özgü inanç değerleriyle yaklaşan Alevilik, cenaze konusunda bu değerlerini, ne yazık ki, bazı istisnalar dışında koruyamamıştır. Đnancına ve felsefesine içerik olarak ters bir uygulamayla sırlamağa başlamıştır Hakk a yürüyen canlarını. Anadolu nun ücra köşelerinde kalmış bazı köylerin ve Tahtacıların dışında neredeyse tüm Aleviler kendi özgün cenaze sırlamalarını unutmuşlardır. Son yüzyılda şehirleşmeyle birlikte de, çevreye uyum sağlamak adına başka bir geleneğin tutsağı olmuşlardır. Alevilerin asimile olmasında en büyük etkenlerin başına geçmiştir cenaze meselesi ; inançlarında hiç yeri olmadığı halde peşinden mevlit okutmak böyle bir uyumun getirisidir. Kısacası, Aleviler kendi inanç anlayışına özgü ve özgür biçimde cenazelerini kaldırabilmekten uzakta idiler şu ana kadar. Avrupa da Alevi Kültür Merkezleri nin çoğalması, cemevlerinin yapılması yüzyıllardır çile haline gelmiş cenaze konusunu yeniden gündeme getirdi. Bu sorunu çözmek üzere AABF gecikerek de olsa kendi Cenaze Kollektifi ni kurdu. Almanya da ve ya istek üzerine Türkiye ye naklederek Alevi Erkânı na göre Hakk a yürüyen canları sırlamaya başladı. AABF Đnanç Kurulu ve ona bağlı Dede ve Analarımız bu hizmeti yol gereği üstlendiler. Ancak, yüzyıllardır unutulmuş ya da kısmen akılda kalmış cenaze erkânı her bölgeye ve Dede/Ana ya göre ayrıcalıklar gösteriyor. Ayrıca, daha çok köy geleneğinin ağırlıklı olduğu bu uygulamalar, günümüz koşulları gereği, yeniden yaşanılan ortama uygun duruma getirilmek zorunda; inanç özünü saptırmaksızın, günümüze uygun düşmeyen bazı geleneklerin yeniden gözden geçirilerek buradaki yaşam koşullarına uygun duruma getirilmesi gerekiyordu. Türkiye de bazı yazılmış cenaze erkânları olmasına rağmen, AABF nin ve Avrupa nın kendi koşullarına uygun bu yeni erkân elbetteki yasa değil ve eksiklikleri bulunmakta. Ancak, asimilasyonu durdurma ve kendi inanç değerleriyle yeniden buluşma yönünde atılan en önemli adımdır. Bugün gerek Türkiye de olsun, gerekse Avrupa da Alevi inancında olan canların cenazeleri artık cemevlerinden ve kendilerine özge aala sırlanmaktadır. Alevi inancı gereği ölüm don değiştirmektir ve asl olan özle yeniden buluşmadır; yok olma değildir. Bu yüzden cansız beden, bu inancın gereği olarak, ona uygun sırlanmak durumundadır. Elinizde bulunan bu Cenaze Erkânı nın asıl amacı budur. Đnanç kuruluna bağlı Dede ve Analarımızla bazı yazarlarımızın hazırladıkları erkânlardan da yararlanarak hazırladığımız bu Erkânname, şimdiki Dedelerimize ve Analarımıza yardımcı kılavuz görevini yerine getireceği gibi, yeni yetişecek Ana ve Dedelerimize de bu önemli işlevin aktarımını sağlayacak yapıt olacaktır. Zaman içerisinde gereken düzeltmelere ve tamamlamalara da açık olacaktır. Baz olarak Cemevinden yapılacak bir sırlama düşünülmüştür. Bundan böyle tüm Aleviler canlarını Cemevlerinde sırlamaya özen göstermelidirler; her inancın yolcuları kendi inanç merkezlerinden yolcu edilir ve Alevilerin inanç merkezi cemevidir. Bu yapıtın hazırlanmasında emeği geçen herkesin hizmeti kabul, yardımcısı Hızır olsun! Köln, 30 Mart

6 1. GENEL BĐLGĐLER Bir can Hakk a yürüdüğünde yerine getirilecek hizmetlerin tümüne Hakk a Yürüme Erkânı diyoruz. Burada yolcu olan can, yeni mekâna uğurlanır. Yolcu olan can ın temsilcisi ve sözcüsü Dede veya Anadır. Bu sözcü üzerinden Hakk a yürüyen can la kalanlar son olarak helâlleşir ; bu yüzden Hakk a Yürüme Erkânı bir Helâllaşma Erkânı dır. Bu son ikrarlaşma üzerinden kalan canlara da günlük yaşamdaki sorumlulukları yeniden hatırlatılır ve yaşam süresi içersinde birbirleriyle iyi geçinmeleri öğütlenir. Alevilik inancında ulaşılması gereken son nokta kâmil insan olmaktır. Hakk a Yürüme Erkânı, yani son helâlleşme de bu bütünün bir parçası olduğuna göre, Hakk a Yürüme Erkânı bir başka anlatımla; kâmil insan olma koşullarının kalanlara yeniden anımsatılması erkânıdır. Yol yükümlülüğü gereği Hakk a yürüyen canın hal diliyle bize seslenmesini dinleme ve söylediklerini yapma konusunda ikrar verme erkânıdır. Alevi öğretisinde canın bedeni terk etmesine Hakk a yürüme denilir. ALEVĐLĐKTE HAKK A YÜRÜME Alevi inancında ölüm kavramı kabul edilmez; aslına (öze) dönüş vardır. Hakk a yürüme nin, Alevilikte iki yorumu vardır. Birinci ölüm Nasip (ikrar) törenindeki ölüm dür. Bu ölüm, Alevilerce ölmeden önce ölmek terimleri ile ifade edilmektedir. Đkrar törenindeki ölmek, iradi bir ölümdür ve bu aşama Alevi eğitiminin belki de en çarpıcı ve en zorlu aşaması olarak kabul edilmektedir. Onun için ikrar veren Alevilere can denir. Alevilikte benimsenmiş olan Bâtıni yorumda iradi olarak ölen, yani ikrarını alan can, dünyaya yeniden gelmiş gibidir. Yani, insanların yaşamları boyunca yaptıkları pek çok şeye, ölümle karşılaştıklarında pişmanlık duyacak olmaları ve bir daha dünyaya gelsem böyle yapmazdım düşüncesine varmaları ikrar töreni ile canlara anlatılmaktadır, öğretilmektedir. Böylece insanın son veda anındaki hesaplaşmasını önceden ikrar töreni ile yaşayan Aleviler, kendilerini yeniden doğmuş olarak kabul ederler ve bu olayı da ikinci doğum anlamına gelen don değiştirmek olarak adlandırırlar. Yola girmenin ön koşulu olan ölmeden önce ölmek (iradi olarak ölmek), Şah Hatayi tarafından şöyle dile getirilmiştir: Dört kapı selâmın verip aldılar, Pirin huzuruna çekip yettiler; El ele, el Hakk a olsun dediler, Henüz mâsum olup cihana geldim Nefeslerde de belirtilen, Alevilikte yapılan ikrar töreninden sonra, yola girenlerin kendilerini yeniden doğmuş gibi hissetmeleridir. Alevilikte yola giren kişi, kendisini tüm kötülüklerden, istenmeyen davranışlardan arındırmış sayılır. Bundan sonra geride kalan yaşamı boyunca pişmanlık duyacağı şeyleri yapmamaya çalışır, yani arındırılmış halde kalabilmek için çaba gösterir. 6

7 Đkinci ölüm ise biyolojik ölüm dür; Biyolojik ölüm, beden dinlendirmek, Hakk a yürümek, don değiştirmek, mekân değiştirmek ve canın tenden ayrılması gibi terimlerle dile getirilmektedir. Bu terimlerden bedeni dinlendirmek, Hakk a yürümek ve don değiştirmek yeni bir durumun başlangıcı olduğu inanışından kaynaklanmaktadır. (Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Yunus Emre). Bedeni terk eden ruh (can), Hakk dan (asl olandan) gelmiştir, Hakk a (aslına) dönecektir. Bu nedenle, Hakk a ulaşmak üzere can bedeni terk ederek Hakk a yürür denilmektedir. Yani ölüm/ölme, Hakk a ulaşmak, öze yeniden kavuşmak, mevcut olduğun, geldiğin noktaya yeniden dönmektir: Can bedenden ayrılacak Tütmez baca sönmez ocak Selam olsun kucak kucak Dostlar beni hatırlasın (Aşık Veysel) Alevilikte biyolojik ölümün Hakk a yeniden kavuşmak olarak kabul görmesinin ana nedeni evrendeki bütün varlıkların aynı özden varolduğuna, yoktan var olamıyacağına, varken de yok olamıyacağına inanılmasındandır. Alevi tasavvuf yapısındaki bu öğretiye göre, Đnsan-Evren-Hakk bir bütündür (vahdet-i vücûd veya vahdeti mevcut). Bundan dolayı evrendeki nesneler ve düşünceler Hakk ın varlığından kaynaklanmaktadır ve bu durum (ölüm), varlığın (insanın) öze dönüşümü olmaktadır. Hakk a yürüyen can ın aslında ölmediğine, öze (Hakk a) geri döndüğü inanışına Alevi menkıbelerinde, deyişlerinde sıkça rastlanır. Bu tür şiirlere devriye denir. Aliyel Murteza nın vasiyeti üzerine, cenazesini, evden almak üzere gelen kişiye verilir. Şah-ı Merdan ın cenazesini sanduka (tabut) içinde devenin üzerine yükleyip, oradan uzaklaşan yüzü örtülü yabancıyı, oğulları gizlice takip ederler. Bir ara yüzündeki örtünün açılmasıyla, cenazeyi alıp götürenin de babaları olduğunu görürler. Yani bu düşünce de ölüm, aslında bir yok oluş değil, bir dönüşümdür. Bu söylence, birçok Alevi deyişine ve söylencesine de kaynaklık etmektedir. Hatayi nin, bu olayla ilgili dörtlüğü ise şöyledir: Ali dir cesetin kendisi yuyan Yuyup kefeniyle tabuta koyan Ali dir devesin kendisi yeden Hakk ile Hakk olan Arslan Ali dir. 7

8 2. HASTA VE HASTALARI ZĐYARET Alevi inancında yer alan canlar, can kavramı ile tanımlanan tanıdıkları, sevdikleri kişinin iyi gününde yanında oldukları gibi, zor günlerinde de yanında olmaya çalışırlar. Bir can hasta olup sağlığını yitirdiği günlerde, onu teselli eden ve yalnız bırakmayanlar, diğer canlar dır. Hastalık döneminde kişinin yaşam anlayışı da değişmiştir ve kendisini ziyaret edecek dostlarını ve akrabalarını beklemektedir. Çünkü bu dönemde acısını paylaşacak, kendisine moral verecek tatlı sözler, hasta için önem taşır. Bu nedenle sağlığı bozulan can ı, mümkün olduğunca topluluk üyeleri yalnız bırakmamaya çalışırlar. Hastanın akrabaları, dostları, komşuları ve diğer yakınları, hastanın maddi ve manevi durumu göz önünde bulundurularak yardım yapar. Hasta ziyaretine gidenler, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sık sık sorarlar. Hasta ve müşkül durumda olan cana veya aile bireylerine yardım ve dayanışma teklifini yaparken çok dikkatli davranılmalıdır. Onurlarını incitip, onları bireysel olarak üzecek veya toplumun diğer fertleri karşısında yardıma muhtaç olduklarını gösterecek davranışlardan sakınmalıyız. Bunlar yapıldıktan sonra hasta yanından ayrılırlar. Burada asıl amacın insanlar arasında inançsal ve kültürel bağların kopmadan gelecek nesillerimize aktarmak, dolayısıylada hasta olan canımıza hem moral hem de manevi katkı sunmaktır. Gülbenk, (Dua) Bismişah Allah Allah, Hakk-Muhammed-Ali, Pirimiz üstâdımız Hünkâr Hacı Bektaşi Veli dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda, gönüllerimize nur ve iman eyleye! Hanelerimizde yürek ferahlığı, gönüllerimizde dost sıcaklığı eksik olmaya! Acısı olanın acısı dine, mutluluğu sevinci olanın sevgisi bin ola! Fatımâ Anamızın şefaatına nail ola! Yarabbi, bu canın ızdırabını giderip vücûduna sağlık şifa ver, acı ve kederlerini yok eyle! Dâr olduk, didar gördük. Teslimi rıza kıldık. Birbirimize yâr olduk. Nur-u Nebi, keremi Ali, gülbengi Hünkar Hacı Bektaşi Veli Gerçek erenler demine Hüü Mümüne ya Ali. 8

9 3. HAKK A YÜRÜME / RUHUN TESLĐM EDĐLMESĐ HAKK DÖŞEĞĐNDEKĐ CANA KARŞI GÖREVLER 3.1. Su Vermek Ruhunu teslim etmek üzere olan cana, ölüme ait belirtilerin (örneğin, nefes almada aşırı güçlükler, belleğin yitirilmesi, hareketlerdeki ani ve kontrolsüz değişiklikler vb.) görülmesi durumunda, ağzına az miktarda su verilir. Zaten Hakk döşeğindeki cana, sürekli olarak belirli aralıklarla su verilir ya da su içemeyecek durumda ise, dudakları bir bez ile ıslatılır. Alevi inanışında ruhunu teslim etmek üzere olan canın, yatarken herhangi bir yöne doğru çevrileceğine ya da belli bir biçimde yatırılacağına ilişkin hiçbir yazılı veya sözlü kayıt bulunmamaktadır. Hakk a yürümek üzere olan can ın yanında, dinsel bilgi sahibi (Dede, Ana, Baba, Mürşid, Rehber vb. gibi) kişi tarafından, üç kez salâvat getirilir veya Tevhid okunur. Hakk la ilahe Đllallah, Hakk birsin Muhammed e Resulullah, Aliyyun Veliyullah, Ehlibeyti Keremullah, mürşid-i Kâmilullah, şefaat kıl ya Resullullah Ruhunu teslim etmek üzere olan canın bunu tekrar etmesi için kesinlikle ısrar edilmez. Hastanın durumu bunları söylemeye uygun değilse, yalnızca Hakk sözü telkin edilir. Ayrıca, ruhunu teslim etmek üzere olan canın yanında çok hafif sesle düvazimam okunabilmektedir. Çoğunlukla ruhunu teslim etmek üzere olan canın yanına aile bireyleri ve onun en çok sevdiği arkadaşları alınmaktadır. Dede/Ana veya bu görevi yapan kişi, Hakk a yürümek üzere olan canın yanında bildiği gülbenkleri sessizce okur. Bismi Şah Allah Allah, Yüce yaradan bütün Evliyaların ve Embiyaların aziz hatırı için, yüzü sana dönük, darda olan canlardan himmetini esirgemeyesin. Sen keremkanisin, kerem ve lütfunu sana sığınan kullarından esirgemeyesin. Kusur ve eksiklerimizi derğahında kabul eyleyesin. Cümle canları azap ıstıraptan uzak eyleyesin. Dil bizden nefes Hz. Pirden ola 9

10 3.1. Vedalaşmak / Helâllaşmak Durumu ağırlaşan hastanın hısım, akrabaları ve müsahibinin yanı başında bulunmaları ve helâlleşmeleri uygundur. Pervaneyi aşk oduna yandıran Mürvet Şah-ı Merdan sana sığındım Dalga vurup deryaları coşturan Mürvet Şah-ı Merdan sana sığındım Mansur u berdar eyleyip astıran Çekip Zülfükâr ı taşı kestiren Miraçta Habib e nişan gösteren Mürvet Şah-ı Merdan sana sığındım Fani imiş şu dünyanın ötesi Söylerim sözümü varmı hatası Şah Hasanla Hüseyinin atası Mürvet Şah-ı Merdan sana sığındım Zindanda Zeynel in baçını veren Muhammet Bakır ın gönlüne giren Mahrum kalmaz dergâhına yüz süren Mürvet Şah-ı Merdan sana sığındım Caferi Sadık sın Musa Rıza sın Mümüne ikrar münafıka cezasın Sahibil evliya sefri hüdasın Mürvet Şah-ı Merdan sana sığındım Taki Naki her dertlere devasın Đmam Hasan Asker Şerif ligasın Muhammet Mehdi sin Şah evliyasın Mürvet Şah-ı Merdan sana sığındım Şah Hatayim ziyan etmez kârından Her kula bir sevda vermiş serinden Sırattan mizandan mahşer yerinden Mürvet Şah-ı Merdan sana sığındım 10

11 Dünü günü hata etmek işimiz Tövbe günahımıza estağfurullah Muhammed Ali ye bağlı başımız Tövbe günahımıza estağfurullah Hasan Hüseyin im balkın nur ise Đmam Zeynel sır içinde sır ise Özümüzde benlik kibir var ise Tövbe günahımıza estağfurullah Muhammed Bakır ın izinde olmak Yükünü Cafer in ilminden tutmak Layık mıdır hatır gönüller yıkmak Tövbe günahımıza estağfurullah Musa Kazım Rıza katınca maya Taki Naki emeğimizi vermesin zaya Dünü günü yaptığımız suçlara Tövbe günahımıza estağfurullah Hasan al Asker in güllerin bite Mehdi gönlümüzün gamını ata Leyli nahar yaptığımız koy gıybete Tövbe günahımıza estağfurullah Şah Hatayim eder Bağdat la basra Biz kaldık şimdi böyle bir asra Sen kerem kanisin kalma kusura Tövbe günahımıza estağfurullah 11

12 4. BĐR CAN HAKK A YÜRÜDÜĞÜNDE YAPILACAK ĐLK ĐŞLEMLER Hasta kişi Hakk a yürüdüğünde, Dede/Ana veya görevi üstlenmiş bir er/bacı tarafından ruhunu teslim eden kişinin gözleri açıksa Hakk-Muhammed-Ali şefaatinden Mahrum eyleme der ve salâvat getirerek kapatılır. Ağzı açıksa, çenesine enli bir bez, mendil ya da tülbent çekilip ağzı kapatılarak başından bağlanır. Bir can Hakk a yürüdüğünde üzerinden elbiseleri (yalnızca iç çamaşırları üzerinde bırakılarak) çıkartılarak bir çarşafa konur ve bir tarafa kaldırılır. Bu giysiler bazı yörelerde kabire konur veya giydirilir bazı yörelerde de fakirlere verilir. Mefta yere uzatılır yani Rahat Döşeğe/Hak Döşeği ne bırakılır ve elleri göğsünde birleştirilir ya da elleri düzgün bir şekilde yanlarına uzatılır. Sonra her iki ayak baş parmakları bir bezle birbirine bağlanır. Bedenin dar duruşu alması sağlanır! Bu işlemlerden sonra Hakk a yürüyen canın üzeri boylu boyunca temiz bir çarşaf ya da örtüyle örtülür. Başucunda üç adet mum yakılır. Yaşlı ve olgun insanlar cenazenin olduğu evde kalırlar ve ev halkına yardım ederler. Alevilikte bu işlem sırasında Dede/Ana/er/bacı çağrılır. Çağrılan kişi Hakk a yürüyen canın göğüs hizasında veya başucunda durarak Hakk a yürüyen canın ruhuna gülbeng okur. Asağıdaki gülbenklerden birini okuyabilirsiniz. Gülbenk 1 Bismişah Allah Allah <<...>> Hatun bacı ile <<...>> Kardeşimizin oğulları/kızları sevgili <<...>> can. Sen <<...>> gün önce aramızdan ayrılıp Hakk a yürüdün... Hepimizi ağır acılara gark eyledin!.. Ve cemaline.. bizi hasret bıraktın... Hakk`ın rahmetine ulaştın... Hakk ın yarattığı her can akibet bir gün tekrar Hakk a dönecektir... Şimdi sen Hakk divanına vardın. Ey <<...>> Can, sen, Hakk-Muammed-Ali Yolu nun bendesisin... Gerçek velilerin, evliyaların, embiyaların, erenlerin Dâr-ı Divanı nda yüzün ak, özün pâk ola... Mürşidine, Pirine, Rehberine hüsn-i rızan ile olan ikrar ve itikadın sana Hakk katında yardımcı ola... Aliy-el Murtaza Divanı nda ikrar ile imanın makbul ola, kabul göre... Bedenin bizden ayrılsa bile ruhun bizlerle birlikte Özümüzde Aşk-ı Niyaz la seni gönül sevgimizle hatıralarda anacağız... Bar-i Hûda Aşk-ı Niyazı yla temennamız.. Ehli Beyt Katarı ndan.. Didarı ndan mahrum olmayasın... Hizmet bizden, şefaat Şah-ı Merdan Ali den ola! 12

13 Gülbenk (Dua) 2 Bismişah Allah Allah, Bu Evreni yaratan Yüce Hakk Đnsani kendi nurundan yarattın. Hakk dan gelip yine Hakk a döneceksiniz emrini yerine getiren bu canımızın ruhunu şad, mekânını nur eyle ya rabbim. Muhammed Mustafa ve Ehlibeyti nin, Şah-ı Velayet Ali yel Mürteza nın hakkı için rahmetini ve marifetini günden güne artır, Yarabbi Adem-i Safiullah, Nuh-u Nebiullah, Đbrahim-i Halilullah, Đsmail-i Teslimullah, Musa-i Keremullah, Đsa-i Ruhullah, Muhammed-i Habibullah, Aliyyun Veliyullah yüzü suyu hürmetine Hakk a göçen bu canın suçlarını bağışla, kabrini nur, ruhunu şad eyle! Đsmini saydığımız ve sayamadığımız velilerin, erenlerin, evliyaların yüzü suyu hürmetine, bilerek veya bilmeyerek yaptığı günahlarını sen bağışlayasın ya rabbi! Üçler in, Beşler in, Yediler in, On iki Đmamlar ın, On dört Masum-u Paklar ın, On Yedi Kemerbestler in, Kırklar ın hayır himmetlerini üzerinden eksik etme ya Rabbi! Hakk-Muhammed-Ali diyen canları Hatice-i Kibriya, Fatımat-ül Zehra yüzü suyu hürmetine, kabir azabına uğratma ya Rabbi! Geride kalan ev halkına akraba ve yakınlarına uzun ömürler tükenmez sabırlar ihsan eyle ya Rabbi! Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali 13

14 5. HAKK A YÜRÜDÜKTEN SONRA YAPILACAK ĐŞLER 5.1. Hakk a yürümenin duyurulması Hakk a yürüme olayının ardından ev sahiplerine yardım amacıyla ve cenazenin çabuk kaldırılması için ve de cenaze ibadetinin kalabalık bir topluluk tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla Hakk a Yürüme haberi, Hakk a yürüyenin sevenlerine ve Alevi Kültür Merkezine hemen duyurulur. Alevi Kültür Merkezlerimiz Aileyle irtibata geçip gelen misafirleri Cem evlerinde ağırlamalı, Hakk a Yürüme Erkânı Cem Evinden yapılmalı Hakk a yürüyen canın yıkamaya götürülmesi Mefta, Hakk Döşeğinden alınarak teneşir denilen ve yüksekliği cm kadar olan bir yere yatırılır. Hakk a yürüyen teneşire götürülürken Dede, Ana veya bu konuda görevli olan kişi bildiği bir Gülbenk yada şu duayı okur: Ber Cemal-i Muhammed, kemali Đmam Hasan Đmam Hüseyin, Ali yi Pir bilene verelim Candan salâvat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed. Hakk la ilahe illallah, Hakk birsin Muhammed en resulullah, Aliyün Veliyüllah, Ehli Beyt i Keremullah, Mürşidi Kâmilullah şefaat kıl ya Resullah. Ve Dede, Ana veya bu konuda görevli olan olan kişi söyle devam eder: Şimdi dünya günlerin sonunda ahiret günlerinin başında yönünü Hakk a çevirdin. Hakk ın hükmü yürüdü. Hakk seni ulu bir menzile erdirsin. Hakk erenlerin katarına, darına, didarına nail eylesin. Gerçeğe hü mümine ya Ali. Hakk a yürüyen canın bedeninin yıkanacağı yer kapalı veya örtülü olmalı. Teneşirin etrafı güzel kokulu bir nesne ile tütsülenir. Hakk a göçen can yıkanırken fazla kimsenin bulunmasına izin verilmez. Hakk a göçen canın göbeğinden (kadınlarda göğsünden) dizlerine kadar edeb yeri iki kat ya da kalın bir örtü ile örtülülerek, elbiseleri tamamen çıkarılır. Bu bezin kalın ya da iki kat örtülmesinin sebebi vücûdun edeb yerlerini göstermemesi amaçlıdır. Yardımcı yıkayıcılardan biri su döker, diğeri sağa, sola çevirmek için yardım eder, görevli olan da yıkar. Bu hazırlıktan sonra yıkayıcı Bismi Şah deyip, yıkama için niyet eder ve şu sözleri söyler: 14

15 NĐYET GÜLBENGĐ Yarabbi, şu an yönünü sana çevirmiş Hakk a yürüyen bu canın bedenini rızan için dünya kirlerinden yıkayıp temizlemeye niyet ettim. Eksiğim, noksanım olursa sen af edicisin, af eyle! Hakk tan geldik, Hakk a gidiyoruz. Mürşidimiz Muhammed, Pirimiz Đmam Ali, Ehl-i beyt in yüzü suyu hürmetine sana dönen bu candan sefatini esirgemiyesin Dualarımızı kabul eyleyesin. Gerceğe Hüü. Yıkama bitinceye kadar Ey esirgeyen, bağışlayan Allahım! Yargılamanı dilerim Hakk tan geldik, yine Hakk a döneceğiz. diye, Hakk a yürüyen canın hatalarının affı için dua edilir, Hakk-Muhammed-Ali ve Oniki Đmamlar ın isimleri anılır Hakk a yürüyen canın bedeninin yıkanması Hakk a yürüyen can kadınsa kadın, erkekse erkek yıkar; orada hazır ise kendi mürşidi, yoksa piri, yoksa rehberi, bunlar yoksa cemevinin Dede/Anası veya görevlisi bu işi üstlenir. Cenaze yıkayan kişi bulunmuyorsa, eşler biribirini, kız annesini, oğlan babasını, veya anne kızını, baba oğlunu yıkayabilir. Yıkayıcının yanında, Hakk a yürüyen can erkek ise erkek müsahibi, kadın ise bayan müsahibi su dökmek ve sağa sola çevirmek için yardımcı olmalıdırlar. Hakk a yürüyen canın müsahibi yoksa ya da o anda orada bulunmuyorsa, bilen birileri yardımcı olmalıdırlar. Yıkayan kişi, yıkamaya başlamadan önce, evvela yukarıda belirtiğimiz niyeti söyler. Sonra, Hakk a yürüyen canın bedeni üzerine atılan örtü alınır, iki kat ya da kalın bir stil bezi ile, erkekse göbekten diz kapağına kadar, kadınsa göğsünden diz kapağına kadar örtülür. Yıkayıcı yanında dört çift eldiven ve dört tane sünger bulundurur. Bismişah çekerek evvela edep yerlerini yıkar. Şayet herhangi bir akıntı var ise bir pamuk ya da bezle tıkar. Yardımcılarının yardımıyla, Hakk a yürüyen canın bedenin üst gövdesini oturur duruma getirilir. Karnını sıvazlıyarak içindeki havanın çıkmasını sağlar. Tekrar uzatılır ve edep yerlerinin son temizliği tamamlanır. Yıkama esnasında akıntı olmamasına karşı tedbir olarak öncelikle bu işlem yapılmalıdır. Eldiven ve sünger (temizlik bezi) değiştirilerek, evvela başı, yüzü yıkanır. Sonra vücûdunun üst kısmından başlayarak, belden yukarı bedeni sağdan, sola olmak üzere kolları, elleri üçer defa itina ile yıkanır. Her su dökülürken Hakk-Muhammed-Ali, On Đki Đmamların ve Erenlerin isimleri zikredilir. Eldiven ve sünger (temizlik bezi) değiştirilerek, belden aşağı bacakları ve ayakları üçer defa itina ile yıkanır. 15

16 Eldiven ve sünger (temizlik bezi) değiştirilerek, yenileri ile evvela ağzına, Hakk-Muhammed-Ali aşkına, üçer defa ıslatılmış sünger ile su verilir. Sonra sağ eline, sonra sol eline, dirsekten aşağı üç defa su dökülür. Sağ ve sol ayağına, diz kapağından aşağı, üç defa su dökülerek Hakk a yürüyen canın yıkama işlemi tamamlanır. Hakk a yürüyen canın bedenini yıkıyan can ellerini kaldırarak şu duayı okur: Ya Rabbi, Hakk a yürüyen canın bedenini yıkadık. Senin rahmet deryandan Hakk a yürümüş cana lütufta bulun, kendisini temiz kabul et. Günahlarını af eyle. Eksiğimizi bağışla yarabbi. Bizim yıkama sevabımızı da, hem Hakk a yürüyen canın hanesine kabul eyle; hem de daha önce Hakk a kavuşmuş canlarımızın ruhunu nur eyle. Bu aşamadan sonra ailenin müsahibi varsa öncelikle müsahibinden başlamak üzere en yakın akraba, dost, arkadaş, komşular sırası ile meftayı ziyaret eder, helâllık suyu dökerler. Helâllik suyu dökerken Hakk- Muhammed-Ali diyerek başından başlar, ayaklarına doğru dökerler. Böylece Hakk a yürüyen canın bedeninin yıkanması tamamlanmış olur. Yıkama bittikten sonra, Hakk a yürüyen canın bedeni iki temiz büyük havlu ile, biri göbekten yukarı, biri göbekten aşağı, başı da ayrı bir küçük havlu ile, itina ile kurutulmalıdır. Özellikle çok şiş olan, el vurulamayacak durumda olan cenazeler yıkanmaz, sadece vücûduna su dökülür. Tarafik kazalarında, yangınlarda ölenlerin naaşları, çürümüş ve yıkamadan dolayı dağılabilecek cesetler ile bedeninin çoğu mevcut olmayanlar yıkanmadan kefene sarılır ve toprağa verilir Hakk a yürüyen canın bedeninin kefenlenmesi Erkek kefeni üç parçadır. Ahiret gömleği, eteklik ve sargıdan oluşur. Kadın kefeni ise 5 parçadır. Gömlek, eteklik, sargıya ilaveten baş bezi ve göğüs bezi bulunur. Cenazenin sarılacağı yere, önceden hazırlanan 15 cm eninde 150 cm uzunluğunda kefenin açılmaması için üç adet bağlama bezi (ayaklarına beline ve boynuna gelecek şekilde) önceden yerleştirilir. Eğer tabut var ise, bu bezler tabut içerisine de açılabilir. Hakk a yürüyen canın bedeni kefenlendikten sonra, kesilen bu bağlardan biri omuzlarından, biri kalçasından, biri de ayaklarından bağlanır ki, taşımada kolaylık olsun. Hakk a yürüyen canın bedeni mezara indirildikten sonra bu bağlar çözülür. Bu bağlama bezlerinin (bağlar) üzerine sargı denilen (en uzun bez) kefen serilir. Sargı Hakk a yürüyen canın bedenin boyundan cm uzun kesilmelidir ki meftanın baş ve ayak uçlarına düğüm vurulabilsin. Sargının üzerine de eteklik serilir ve sonra Ahiret gömleği (yakasız gömlek) işlemine geçilir. Eteklik, Hak ka yürüyen canın bedeninin boyu uzunluğunda ayak uçlarını kapatacak şekilde kesilmelidir. Bütün vucûd baştan ayağa kadar örtülmelidir. Ahiret gömleğin uzunluğu, cenazenin boynundan diz kapaklarını geçecek şekilde, iki katlı olarak kesilir. Kesilen parçanın ortasında, cenazenin başı rahat geçeçeği şekilde açılır. Açılan kısım baş tarafa gelecek şekilde etekliğin üzerine serilir. Bir katı baş ucunda 16

17 toplanır, bir katı ise cenazenin altına serilir. Hak ka yürüyen canın bedeni Ahiret gömleğinin içine yerleştirildikten sonra, başı açılan bölüme denk gelecek şekilde, başından geçirilir ve cenazenin üzerine örtülür. Ondan sonra Hak ka yürüyen canın bedenine eteklik sarılır. Son olarak sargı bezi yani uzun kefen her iki taraftan vücûdu iyice saracak, baş ve ayaklar görünmeyecek şekilde sarılır. Baş ve ayak uçlarından ve belinden bağlanır. Taşımak için kesilen bağlar düğümü rahat açılacak şekilde düğümlenlenir ve bu bağlar mevta kabire konulduğunda çözülür. Hakk a yürüyen can kadın olursa, kefen bezinden bir baş bir de göğüs bezi kesilir. Sargının baş ve ayak uçları düğümlenmeden önce, biri başına sarılır, biri de göğsünün üstüne atılır. Böylece kefenlenmesi tamamlanan cenaze tabuta konur, helâllığın alınacağı yere götürülerek Hakk a Yürüme Erkânı yapılır. 17

18 6. HELÂLLIK ALINMASI Helâllık evinin önünde alındığı gibi cenaze ibadetinin yapıldığı yerde de alınabilinir. Yakında bir cemevi varsa bu cemevinde yapılmalıdır. Helâllık alınacak alana Helâllık Meydanı da denir. Bu, yakınlarının ve komşularının rızasını almak demektir. Alevi inancında her ibadette rızalık alınması gerekmektedir. Hakk a yürüyen bir can için de ibadete katılan canlardan rızalık alınır. Rızalık alırken diğer canlar cemlerde olduğu gibi yarım ay biçiminde saf olurlar, dar duruşuna geçerler. [Saygın bir şekilde eller yanda da durulabilir-saygı duruşu]. Hakk a yürüyen can erkânda, dar meydanında canlarla dedenin arasında bulunmalıdır. Dede-Ana /Baba ya da bu konuda görevli olan kişi, cemali canlara dönük, topluma bir konuşma yapar [ölümle ilgili bir hatırlatmada bulunur]. Genc Abdal dan: Fırsat elde iken bir amel kazan Gül cemalin bir gün solsa gerektir. Zevkine aldanma tapma dünyaya Dünya malı burda kalsa gerektir Yarın Hakk ın divanına varılır Rüz-u mahşer günü sual sorulur Günahın tartarlar mizan kurulur Anda haklı hakkın alsa gerektir Genç Abdal ım Hakk a yakın olana Đtikatı bütün sadık olana Hakikatta Hakk a aşık olana Divanda şefaat olsa gerektir Cahil bildiğinden hiç geri kalmaz Bin nasihat etsen bir pula almaz Kişinin ettiği yanına kalmaz Herkes ettiğini bulsa gerektir Bana böyle geldi mevlâdan hitap Dil tutulur ol dem verilmez cevap Kimine lütf olur kimine azab Cennet tamı haktır dolsa gerektir Dünya benim diye gögsünü germe Dünya kadar malın olsa ne fayda Söyleyen dillerin söylemez olur Bülbül gibi dilin olsa ne fayda 18

19 Canlar, bacılar, dostlar, Hakk-Muhammed-Ali ye talip olanlar, ermek isteyen safaya, salâvat versin Muhammed Mustafa ya. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed. Hakk la ilahe illallah, Hakk birsin Muhammed e resulullah. Aliyün Veliyüllah, Ehli Beyt i Keremullah, mürşidi Kâmilullah, şefaat kıl ya Resulullah Canlar, <<...>> oğlu / kızı <<...>> canımız bugün aramızdan ayrılıp beşeri dünyadan Hakk dünyaya yürüyen kervana katılmış, aramızdan ayrılıyor. Hakk a yürüyen canımız doğdu, yedi içti, ağlayıp güldü, ekti biçti, dünya üzerinde bir çok şeylerle karşılaştı. Bu canımız hal diliyle bizlerden dilediği tek şey, onun huzurunda kendisine vereceğimiz gönül rızalığıdır. Đşte burada kendisi hal diliyle bizlere şöyle sesleniyor: Tenim teneşirde, canım Hakk yolunda. Bu dünyada, beşeriyet aleminde ömür sürdük, yedikiçtik, konduk-göçtük. Emir Hakk tan geldi. Bir içim suyun, bir lokmanın, yedi adım yolun hakkı var. Dili dönmeyen bu canımız cümle sevenlerinin ve dostlarının huzurundadır. Canlar! Bu canımız dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkıyor, ama yakınları aramızda! Hakkını vermeye, döktüğünü doldurmaya, yıktığını kaldırmaya, dost gönlünü hoş kılmaya hazırlar. Hakkı olan, ağrınmış, incinmiş, gücenmiş kimseler varsa, dile gelsin, hakkını istesin! Canlar! Đnsanların hayatı sadece bir bakıştan ibaretmiş gibi geçip gidiyor. Hakk tan geldik yine Hakk a döneceğiz. Hakk tan ve hakikattan başka sığınılacak yer yoktur. Hakk a sığınma umudu sadece darda ve zorda olmamalıdır. Đnsanoğlu her an ve her yerde, inandığı varı vareden varlığı kabul ederek gönlünde, özünde, benliğinde yaşatmalıdır. Fırsat elden gitmeden, gaflet perdesi açılmadan, zamanı fırsat bilmeli. En önemli olan şey doğmak ve ölmek arasındaki zaman diliminde yolunu, edebini, erkânını, ikrarını, itikat ve inancını insanca ve özgürce yaşamasını bilmek ve böylece üzerinde yaşadığımız bu fani dünyadan göçtükten sonra bu kubbede hoş bir seda ve insanlığa yararlı bir eser bırakarak, Hakk ın huzuruna alın akı ile çıkmaktır. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli buyurur ki: 19

20 Benim üç iyi dostum vardır. Ben ölünce birisi evde kalır, birisi yolda kalır, birisi benimle birlikte gelir. Evde kalan malımdır, yolda kalan ailem ve yakınlarımdır. Benimle birlikte gelen ise, iyiliklerimdir. Canlar! Aramızdan ayrılıp ebedi mekânı olan Hakk ın huzuruna giden bu canımız bizlerin dualarına ve gönül rızalığına, hakikat meydanına geldiğinde hayırlı amellere ihtiyaç duyar. Canlar! Hakk a yürüyen bu candan ağrınmış, incinmiş, gücenmiş, dargın, kırgın, alacaklı, verecekli her kim varsa dile gelsin, hakkı olan Hakk aşkına hakkını talep etsin. Teni türab ruhu azad olacak, Darül faniden darül bakiye Hakk ın huzuruna gidecek bu canımız üzerinde hakkınız varsa hakkınızı helâl ediyor musunuz? Canlar! Hakk ı hakikatı özünde gören, En-el Hakk diyen ve şimdi Hakk a yürüyen bu yol eri (kadınsa bacısı) sizin içinizde yedi-içti, kondu-göçtü, sizler ile beraber yaşadı. O şimdi Hakk Dünya ya göçüyor, biz nahak dünyadayız, bu canın üzerinde maddi veya manevi bir hakkınız varsa helâl ediyor musunuz? 3 KEZ TEKRAR EDĐLĐR! Helâl olsun diyen dillerden Hak-Muhammed-Ali razı olsun!. der, şu gülbengi verir: 20

ANADOLU ALEVİLİĞİNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI

ANADOLU ALEVİLİĞİNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI Aleviliğin özgün içeriği, Sünnilikten öylesine etkilenmişki, bin yıldır Alevi edep ve erkanlarına göre yapılan törenler, tamamen arapça okunan dualarla, çekilen tekbirlerle bu yüce inancın o güzelim özünü

Detaylı

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere!

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere! 6. SINIF Cem İbadeti Cem, Alevilikte temel ibadet biçimlerinden biridir. Cem ibadeti cemevinde topluca yapılır. Cem, Alevi inancına göre, Kur an-ı Kerim deki Salât buyruğunun uygulanma biçimidir. Cem ibadeti

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.12.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

GÜLBENGLER SEYĐT HARUN NURDEDE OCAĞI HAZIRLAYAN: BAKĐ GÜNGÖR (DEDE) 1 KIZILPĐR KIRKLAR CEMEVĐ DEDESĐ BAKĐ GÜNGÖR

GÜLBENGLER SEYĐT HARUN NURDEDE OCAĞI HAZIRLAYAN: BAKĐ GÜNGÖR (DEDE) 1 KIZILPĐR KIRKLAR CEMEVĐ DEDESĐ BAKĐ GÜNGÖR GÜLBENGLER HAZIRLAYAN: (DEDE) SEYĐT HARUN NURDEDE OCAĞI 1 BİSM SMİŞAH ALLAH ALLAH Akşamlar hayır r ola Hayırlar fet ola Şerler def ola Münaf nafıklar bertaraf ola Geldikçe e hayırl rlısı gele Hayırl rlı

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCINDA CENAZE HİZMETLERİ. Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu

ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCINDA CENAZE HİZMETLERİ. Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCINDA CENAZE HİZMETLERİ Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu Glentevej 1, 8900 Randers, DK Tlf./fax. 045+86420022 www.alevi.dk - dabf@alevi.dk Giriş Alevi Bektaşilik, kökenleri binlerce

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

IÇINDEKILER 1. BÖLÜM

IÇINDEKILER 1. BÖLÜM IÇINDEKILER 21. YÜZYILDAYAŞANAN ALEVİLİK 13 ÖNSÖZ 16 GİRİŞ 18 SUNUŞ 24 1. BÖLÜM 1. ARAP YARIM ADASINA İSLAMIYET'IN GELIŞI. 35 1.1 Cahiliye Devri 37 12 İslam'ın Doğuşu 41 1.2.1 İlk Vahyin Gelişi 42 12.1.1

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK Ezeli ezelden öteden beri Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Çekerim

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Aleviliğin İnanç Kaynakları Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek

Aleviliğin İnanç Kaynakları Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek Aleviliğin İnanç Kaynakları Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek gerekir.alevilik günümüze sözlü ve yazılı olmak üzere iki kaynaktan

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20.06.2006)

Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20.06.2006) Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20062006) Eğitimin Kapsamı ve Đçeriği: Aleviliğin olmazsa olmazlarından olan dede/anaların Avrupa`daki Alevilere daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla eğitilmeleri

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

, ERZİNCAN, TÜRKİYE.

, ERZİNCAN, TÜRKİYE. [ 0001 ] Bunca çilenin sonu değil mi bir avuç toprak Ölümden yana korkum yok Tek korkum unutulmak İsmail GÜN 1953-03-09; Mart, Pazartesi - 2000-07-11; Temmuz, Salı 2014-02-09; Şubat, Pazar :: 10.10.32

Detaylı

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber 1 / 6 Hatay İskenderun'da haince planlanan pusuda hayatını kaybeden Beykozlu şehidimiz Deniz Topçu Er Erhan TERLETME'ye son görev için bütün İstanbul bir araya geldi. Beykozlu şehidimiz sabah saatlerinde

Detaylı

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Diyen Yunus Emre halk tarafından çok sevilen bir mutasavvıftır. Halk onu hep sevmiştir.

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım.

Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım. Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım. Cenaze namazıyla yapılan cenaze törenine bir kere daha canım sıkıldı da diyemeyeceğim Devrimcilerin bu türlü davranışlarına alıştık

Detaylı

ALEVĐ AKADEMĐSĐ ALEVITISCHE AKADEMIE

ALEVĐ AKADEMĐSĐ ALEVITISCHE AKADEMIE Alevi Cemevi ve Kültür Merzkezlerinin Değerli Bașkan ve Yöneticileri, 5 Aralık 2011 10 Muharrem 1433 Sizler uzun yıllardır Alevi Toplumuna samimi olarak hizmet veren Canlarsınız. Hak hizmetlerinizi kabul

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Arapçadan dilimize geçmiş olan musahip sözcüğü, sözlük anlamıyla sohbetleşen, söyleşen, sohbet arkadaşı demektir.

Arapçadan dilimize geçmiş olan musahip sözcüğü, sözlük anlamıyla sohbetleşen, söyleşen, sohbet arkadaşı demektir. MÜSAHİBLİK KURUMU Yarin yanağın dan gayri herşey ortaktır Alevilik de çok önemli bir işlevi olan Müsahiblik, iki evli çiftlerin birbirlerini maddi ve manevi destek sunarak, ömür boyu süren bir yol kardeşliğidir

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

12. SINIF. 1. ÜNİTE 4. Ahiret e Uğurlama/Hakk a yürüme

12. SINIF. 1. ÜNİTE 4. Ahiret e Uğurlama/Hakk a yürüme 12. SINIF 1. ÜNİTE 4. Ahiret e Uğurlama/Hakk a yürüme Alevi İslam inancında Hakk a göçmüş bir kişi için ölüm kelimesi kullanılmaz. Bunun yerine Hakk a yürüdü kelimesi kullanılır. Bu durumu Mevlana nın

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat 2 Bir avuçtuk biz göklere sığmayan. Bir avuçtuk biz Cennete susayan. 2 2 Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden Nakarat En kutlu sözdür bu La ilahe illallah. 5 2 Yar oldum gönlüme sevgi ektin içime. Tevhit

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

GİRİŞ ALEVİLERDE ÖLÜMLE İLGİLİ RİTÜELLER. Ölümden korkum yok, o benden korksun. Cehennem var ise, günahım yaksın. Cennet güzellikleri seyrana çıksın

GİRİŞ ALEVİLERDE ÖLÜMLE İLGİLİ RİTÜELLER. Ölümden korkum yok, o benden korksun. Cehennem var ise, günahım yaksın. Cennet güzellikleri seyrana çıksın ALEVİLERDE ÖLÜMLE İLGİLİ RİTÜELLER Ali AKTAġ Sosoyolog Ölümden korkum yok, o benden korksun Cehennem var ise, günahım yaksın Cennet güzellikleri seyrana çıksın Sevgi muhabbete özendim, yeter. Ali İzzet

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Güzel Yolumuzun Erlerinden Mehmet Yaman Dede 8 Ocak 2014 günü İstanbul da Hakka yürüdü.

Güzel Yolumuzun Erlerinden Mehmet Yaman Dede 8 Ocak 2014 günü İstanbul da Hakka yürüdü. Güzel Yolumuzun Erlerinden Mehmet Yaman Dede 8 Ocak 2014 günü İstanbul da Hakka yürüdü. Bende bu yayladan Şah a giderim diyen, Pirimiz Pir Sultan Abdal gibi Erenlerin İzinde gücü yettiğince çalıştı çabaladı.

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

"Biz senden önce de hiçbir beşere dünyada ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar baki mi kalacaklardır?" (3)

Biz senden önce de hiçbir beşere dünyada ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar baki mi kalacaklardır? (3) Ölüm Her canlı ölümü tadacaktır "Her canlı ölümü tadacaktır. " (1) Her nefis canlı ölümü tadacaktır. Yani herkes ölecektir. Bundan bazı kimseler ruhun ebedî olduğu mânâsını anlamışlardır. Çünkü tatmak,

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI Hazırlayan: Cemal ŞAHİN (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Ankara Temsilcisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Pir Sultan Cemevi Dedesi) Tel: 0

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 KLASİK ALEVİLİK NEDİR?... 15 Halk Mezhebi... 18 ALEVİ SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ... 21 Alevi Kavramı... 22 Caferilik...26 Aleviliğin Dört Direği... 28 Alevi Fikrini Yaratan Okullar...30

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın.

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. BEL EGZERSİZLERİ 1) GERME HAREKETLERİ: a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. Aynı pozisyonda, kollan

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-8

Tövbe ve Af Dileme-8 Tövbe ve Af Dileme-8 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü-

İletişim çağı adını verdiğimiz bir çağda televizyon ve radyonun yoğun olarak ürettiği popü- YAŞAYAN ŞAİRLERİMİZ SADIK DOĞAN Dede Aramızda yaşayan, güncel deyimiyle medyanın objektifine girmeyen, girmek içinde özel çaba harcamayan ozanlarını araştırmak, bulmak ve tanıtmak bizim için çok önemli

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

Namaz Dirilişe çağrı Kitaplığım Neden Namaz? Çünkü namaz, imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Hz Peygamberin hayatının ayrılmaz parçasıdır. Namaz hayatın ta kendisidir. Hiç

Detaylı